Hjem
Studentsider
erasmus+

Vilnius University og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandLitauen
  • ByVilnius
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar som går på bachelor, og masterprogrammet i nordisk språk og litteratur/norrøn filologi. Andre interessert kan og søkje, men blir prioriterte etter studentar med opptak til bachelor-/masterprogrammet i nordisk språk og litteratur/norrøn filologi dersom det er fleire søkjarar enn ledige plassar.

Du må ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling. I tillegg må du ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar:

Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen din. Best eigna for utveksling er fjerde, femte eller sjette semester av graden. Ein rår til at studentane tar 200-nivået på utveksling då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivået enn på 100-nivået.

Masterstudentar:

Vi tilrår utreise i 2. semester

Studentar på andre program:

Sjekk med ditt studieprogram i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Det vil vere eit avgrensa emnetilbod på skandinaviske språk/engelsk - sjå heimesidene til universitetet.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Vilnius University er det eldste universitetet på Baltikum, og det største universitetet i Litauen. Det var lenge det einaste universitetet i landet, og har vore viktig for bevaring av kulturelle og vitskapelege tradisjonar. I dag har det over 20 000 studentar. Om lag 800 av desse er utvekslingsstudentar. Hovudcampusen ligg i Vilnius sin gamleby. Her held administrasjonen til, samt ei kyrkje, biblioteket, eit astronomisk observatorium frå 1700-talet og fire av dei tolv fakulteta. Dei andre fire campusane er plasserte i sentrum, med unntak av ein som ligg i bydelen Antakalnis.

Vilnius er Litauen sin hovudstad, og ligg søraust i landet. Han har over ein halv million innbyggarar, og har sidan Sovjetunionens fall utvikla seg til å bli ein moderne, vestleg by. Det historiske sentrum i Vilnius står oppført på UNESCO si verdsarvliste. I byen står det òg ein statue av Frank Zappa, trass i at den provokative rockemusikaren verken stammar frå byen, eller har spela der.

Bustad

Internasjonale studentar kan søke om bustad på ein av universitetet sine tre studentheimar, som alle ligg i nærleiken av campus. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Vilnius.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2021

Vår 2021 - BA i sosialantropologi

Vår 2021 - BA i sosialantropologi

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Les deg opp på universitet og søk opp om Erasmus erfaring fra tidligere elever. Samt, byen og hva det er å gjøre.

Undervisningsformer

All undervisning mitt semester var på nettet, gjennom teams. I noen fag var vi 20+ studenter, andre kun 5.

Vurdering av emnetilbodet

Gode tilbud, mange fag å velge mellom. Tilbudet endret seg ved starten av semester, da jeg fant nye fag jeg ikke hadde sett før i tiden hvor man kan endre studieplan.

Fagleg utbyte og språk

Alle fag var på engelsk, noen lærere har mer engelskkunnskap enn andre. Engelsken her er generelt ikke så god hos de eldre, men svært god hos de unge.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig fin, liten og enkel å orientere seg i. Universitetet ligger midt i byen, men var ikke der noe særlig grunnet at all skole var over nettet. I Vilnius sentrum har man gamlebyen og den mer moderne siden, er mange spisesteder å teste ut og ting å gjøre. Det er godt utvalg med parker, steder å spille volleyball, basketball og mer.

Bustad

Bodde i studentbolig (dorms), gamle soviet bygninger hvor man normalt deler rom med andre. Bodde alene grunnet pandemien, men relativt billig. Er ikke høyeste standard og man deler kjøkken og dusj med etasjen, og toalett med naborommet. Det positivet med å bo i dorms er at man møter mange andre Erasmus studenter. Gode muligheter for å bo i sentrum hvis man heller ønsker det, koster rundt 300€ i måneden.

Sosialt miljø

Veldig positiv overrasket over det sosiale miljøet. Alle er hyggelige og åpne, og lett å planlegge og gjøre ting hele tiden. De har to appen her hvor man kan leie bil for billig penge, og det har gjort at man har mulighet til å reise rundt om i landet og se mer av hva Litauen har å by på. I byen er det en bar som heter +++ hvor de fleste studentene møtes, så der ser man alltid kjente fjes. Alle har lyst til å bli kjent med hverandre og det sosiale miljøet hos Erasmus studenter er det som har gjort at oppholdet har overgått mine forventninger om utveksling i Vilnius.

Informasjon