Hjem
Studentsider
erasmus+

Mykolas Romeris University og Det humanistiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandLitauen
  • ByVilnius
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Mykolas Romeris University er eit offentleg universitetet i Vilnius, kalla opp etter juristen som er rekna for å vere den litauiske grunnlova sin far. Det blei grunnlagt i 2004, og er eit av dei største universiteta i Litauen. Universitetet har om lag 18 000 studentar, fordelte på fem fakultet, som tilbyr studium i beredskap, rettsvitskap, økonomi og finansstyring, beredskap («public security») og sosial teknologi («social technology»).

Vilnius er Litauen sin hovudstad, og ligg søraust i landet. Han har over ein halv million innbyggarar, og har sidan Sovjetunionens fall utvikla seg til å bli ein moderne, vestleg by. Det historiske sentrum i Vilnius står oppført på UNESCO si verdsarvliste. I byen står det òg ein statue av Frank Zappa, trass i at den provokative rockemusikaren verken stammar frå byen, eller har spela der.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader som ligg i nærleiken av campusområdet, der internasjonale studentar kan søke om plass. Det er òg gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Vilnius.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2022

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

25.08.2021 - 24.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Last ned Bolt! Appen kan brukes til mat, transport og elektriske sparkesykler. Hvis du har førerkort er Citybee en genial app, særlig til og fra flyplassen. Trafi er også en app som er grei og ha. Den gir deg mulighet til å planlegge reiser via kollektiv, og kjøpe billetter. Vær obs på at tidsberegningene på appen er lite pålitelig, særlig hvis du skal bytte buss flere ganger. Legg alltid inn litt ekstra tid. Ellers er dekningen og prinsene på kollektivtilbudet upåklagelig. Som student betaler du om lag 25 kroner for et månedskort.

Det er god dekning på moderne betalingsmuligheter. De aller fleste betaler med mobil, klokke eller liknende. De aller færreste bruker kontanter.

Vær forberedt på at servicen du får rundt om i byene ikke er den samme som i Norge eller andre steder i vest/sør i Europa. Det er for eksempel ikke vanlig at den som tar bestillingen på restaurant smiler eller spør hvordan du har det. De tar bestilling, og that is it. Det er ikke så vanlig å gi tips, og det må i så fall gis med kontanter.

Undervisningsformer

Den endelige karakteren i de ulike fagene på Mykolas Romeris University (MRU) beror på hvordan du presterer underveis i studiene. Karakterene rangeres på en skala fra 1-10, der 5-10 er ståkarakter og 10 er beste karakter. Eksamenskarakteren utgjør ofte mellom 30-50 % av den endelige karakteren, men man er nødt til å stå på eksamen for å stå i faget. Ellers beror karakteren ofte på enkelte presentasjoner du holder i timen, "mid terms" eller andre små tester underveis.

En del av karakteren er også muntlig deltagelse i timene. Timene fordeles på forelesninger og seminarer. I forelesningene er klassiske forelesninger der professoren fører ordet. I seminarene er det langt mer dynamisk, og det er lagt opp til dialog hvor deltagelse blir belønnet med karakterer.

Generelt er inntrykket at MRU ikke ønsker å stryke noen av utvekslingsstudentene sine. Toppkarakterene krever likevel iherdig innsats gjennom hele utvekslingsoppholdet.

Vurdering av emnetilbodet

Enmetilbudet på MRUs juridiske fakultet er nokså bredt. Det er naturligvis et særlig fokus på EU-rett, som er et kjempebra tilskudd til det lille man lærer om dette på UiB.

Det kan være noe klønete å få til en fagkombinasjon som både UiB godtar og som har nok påmeldte fra MRU. Fagtilbudet er bredt, og det gjør nødvendigvis også at ikke alle fagene holdes. Sørg for å holde god dialog med veileder både i Vilnius og i Bergen, så går det nesten knirkefritt.

Professorene presenterer planen for emnene i de første timene, slik at man enkelt kan få et inntrykk av om man liker måten emnene er bygget opp på og professoren for øvrig. Det virker som om den enkelte professor har svært stor frihet hva gjelder måten de ønsker å gjennomføre undervisningen på, slik at det er lurt å prøve å skaffe seg et inntrykk av de enkelte emnene før man velger. Heldigvis kan man fritt delta på alle emner de første ukene av semesteret, som gjør valget mye lettere.

Fagleg utbyte og språk

Som påpekt over virker det som om den enkelte professor har mye valgfrihet i hvordan de velger å gjennomføre undervisning. Derfor varierer også kvaliteten på det faglige utbytte, alt etter som hvilken undervisningsstil du liker. Flertallet av professorer på det juridiske fakultetet er også primært praktiserende advokater eller jurister, slik at de har god innsikt i den praktiske delen av jusen. Enkelte av fagene var mindre interessante, mens andre av fagene var godt gjennomførte og innholdsrike.

All undervisning foregår på engelsk, og professorene på masteremnene har upåklagelige språkkunnskaper.

Universitetsområdet og byen

MRU ligger et stykke unna sentrum, omtrent 15-20 minutter med buss. Rundt universitetsområdet er det svært lite som skjer. Det er enkelte skogområder der man kan gå turer.

Vilnius som by er veldig unik. I sentrum har man en arkitektonisk spikersuppe av storslått middelalder, kommunistisk brutalisme og moderne glassbelagte høybygg. Det er også bemerkelsesverdig mange kirkespir. Rundt byen er det store skogområder man kan gå lange turer i. Det er bra restauranter, godt øl og ikke minst veldig hyggelige priser. Det meste ligger på rundt halvparten av norske priser, og som student kan man fint unne seg noen gode måltider på de aller beste restaurantene i Vilnius uten å miste skjorta.

Bustad

Studentboligene i tilknytning MRU er nokså kommelige. De er til gjengjeld svært sosialt og billig å bo der. Hvis man foretrekker litt høyere standard med muligheten til å trekke seg litt tilbake, er det enkelt å finne seg andre steder å bo. Vilnius er en by som huser mange deltidsbeboere fordi Litauen generelt tiltrekker seg store internasjonale selskaper på grunn av sin skattepolitikk. Det er derfor et stort marked for såkalte "co-living" prosjekter, som har god standard, er godt tilrettelagt sosialt og som er svært sentrumsnært. Prisene er også som de er i Litauen generelt - helt overkommelige, selv for en student.

Sosialt miljø

Utvekslingsstudentene på MRU er svært omgjengelige og det er vanskelig å ikke være sosial. Sørg for at du kommer med i de ulike Whatsapp-gruppene som opprettes. Der arrangeres det sport, friluftsliv, festing, byturer osv.

Den eldre generasjonen av lokale kan ofte virke litt uhøflige overfor de som ikke snakker Litauisk (ja, det er et eget språk). Den yngre generasjonen bryter derimot med dette og er generelt svært imøtekommende mot utvekslingsstudenter.

Informasjon