Hjem
Studentsider
erasmus+

Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByRoma
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelor- eller masterprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor og masterstudentar i psykologi reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valfrie semester og i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for ei utbyterik utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er italiensk.

Dersom du ikkje har nok italienskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på i forkant av utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffa seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågare og høgare grad (BA/MA) avhengig av tilbod og krav om forkunnskapar.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Du skal ta frie studiepoeng, og kan velje emne fritt på masternivå innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester, eller du tek valfrie emner i ditt 5. valfrie semester av profesjonsstudiet ved UiB. Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved universitetet er presentert her: http://corsidilaurea.uniroma1.it/?field_codice_facolta_value=09

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

«La Sapienza» er eit autonomt offentleg universitet i Roma som blei grunnlagt i 1303. Med om lag 140 000 studentar er dette det tredje største i Europa. Universitetet har fleire campusar i og rundt Roma. Den største av desse ligg rett ved den sentrale togstasjonen og dekker over 430 000 kvadratmeter. Universitetet har elleve fakultet, og har eit særskilt breitt fagleg tilbod innan naturvitskap, ingeniørfag, biomedisin og humaniora.

I antikken var Roma hovudstad i Romerriket, den då største og mektigaste staten i verda. I dag er byen stadig det administrative og kulturelle sentrum i Italia, og eit særs populært reisemål, både for turistar og pilegrimar. Midt i byen ligg Vatikanstaten, eit autonomt område styrt av paven for den romersk-katolske kyrkja. Byen har om lag 2,7 millonar innbyggarar og ligg på vestsida av Italia, omgitt av sju høgder.

Bustad

Universitetet har ingen eigne studentbustader, men har avtalar om bustadsutleige med private aktørar, kor utvekslingsstudentar blir prioriterte. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad i Roma på den private marknaden rundt semesterstart.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2019

2019 VÅR MAHF-FILO

2019 VÅR MAHF-FILO

01.02.2019 - 30.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Forbered deg ved å i hvert fall lære deg de mest grunnleggende aspekter ved det italienske språket. Det er ikke alltid så mye som skal til, og litt kunnskaper kan hjelpe deg langt på vei rent praktisk i tillegg til å få deg til å føle deg mer hjemme i Roma. Når du kommer frem vil du mest sannsynlig også få et gratis tilbud fra La Sapienza om å delta på språkkurs.
Finn bolig tidlig og dobbeltsjekk at alt er i orden før du signerer. Tenk også igjennom om husleien inkluderer strøm, vann, osv. (det varierer) og om det påberegnes andre utgifter som ikke er opplyst i annonsen (skatter og avgifter er for eksempel ikke alltid inkludert i annonser).
Selv om solen for det meste skinner i Roma så kan det bli kaldt om vinteren, særlig om natten, morgenen og kvelden. I tillegg er bygningene i Italia dårligere isolert enn i Norge. Pakk derfor varme klær etter behov til bruk ute som inne.

Undervisningsformer

Undervisning er som regel i form av tradisjonelle forelesninger, men undervisning kan variere fra foreleser til foreleser og fra fag til fag. Som regel er det også et mer formelt hierarkisk system mellom foreleser og student enn man er vant med i Norge. Er man derimot observant på dette skulle det ikke være noe problem å komme i tale med foreleser etter forelesning for spørsmål eller hjelp. Et annet aspekt man kan finne annerledes fra Norge er at tid i Italia er et varierende konsept som tillater enkelte, både forelesere og studenter, å ankomme mer eller mindre til angitt tid.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes veldig mye forskjellig å interessere seg for på et så stort breddeuniversitet som La Sapienza. Spesielt god og interessant kompetanse finnes blant studieretninger som kunst, kultur, antikke studier, arkeologi, humanistiske fag, osv. Vær dog obs på at enkelte emner kun undervises annethvert semester.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte kan variere fra fag til fag selvsagt, men de fleste burde nok få et interessant utbytte, om ikke annet så takket være et annet perspektiv på ting enn det norske perspektivet fremholder, og kanskje også takket være andre fag og ekspertise på enkelte områder som man ikke har hatt tilgang til i hjemlige trakter. I tillegg så har Filosofisk institutt veldig interessant kompetanse på pragmatisme og Wittgenstein (dette er også interessant da UiB er kjent for sitt Wittgenstein-arkiv), blant annet, i tillegg til antikk filosofi. Enkelte emner ved La Sapienza er på engelsk, men de fleste er på italiensk. På nettsidene til universitetet skal undervisningsspråket også være opplyst, men vær likevel obs dersom du ikke behersker det italienske språket godt nok (det vil likevel være muligheter for å gjøre raske fremskritt i det italienske språket om man gjør en god innsats fra begynnelsen av som dermed vil tillate en å følge undervisning på italiensk nokså komfortabelt).

Universitetsområdet og byen

Hovedcampus ligger nokså sentralt plassert. Her finner man også kantine og administrasjon. Ellers så ligger Filosofisk institutt flott til i Villa Mirafiori mellom Quartiere Nomentano og Quartiere Trieste.
Byens sentrum er kompakt med mange besøkende og mange små gater. Metroen fungerer fint, men den går ikke overalt og ikke helt inn til sentrum. Ellers går det buss og trikk, men det kan til tider være frustrerende når de ikke er presise, så om du trenger å krysse sentrum ville jeg beregnet ekstra god tid. En flott måte å oppleve byen på er å vandre til fots – der er historie og kultur omtrent på hvert gatehjørne! Ellers kan det være veldig innholdsrikt å melde seg på guidede turer en gang imellom.
Ta gjerne også en tur innom Det norske instituttet i Roma som ligger veldig nydelig til med flott utsikt over byen. De har også et lite bibliotek og der holdes arrangementer regelmessig.
Der er for mye å se i Roma til å nevne her, så jeg anbefaler å lese litt om byen før man kommer så man gjør seg litt kjent med alt hva byen tilbyr før man selv drar på oppdagelsestur.

Bustad

Det er flere forskjellige selskaper som leier ut studentboliger i samarbeid med La Sapienza. I tillegg kan man finne leilighet og soverom på privatmarkedet. Jeg anbefaler å være tidlig ute da det noen ganger kan være vanskelig eller ta tid å få svar fra enkelte, i tillegg til at det er veldig mange studenter i Roma som søker bolig. Jeg vil også anbefale å undersøke reisetid og reisemåte mellom hjem og studiested da Roma kan være kaotisk og kollektiv transport kan være uberegnelig samtidig som alt ettersom hva du skal studere så vil kanskje undervisning være spredt over flere steder i byen.

Sosialt miljø

Det burde finnes noe for alle i Roma da det er en slik stor hovedstad med så mange studenter. Prøv gjerne å komme i kontakt med italienske studenter – det vil også gjøre underverker for din mestring av det italienske språket. Der er ukentlige arrangementer for studenter i byen og jeg vil anbefale å være så åpen som mulig, særlig i begynnelsen, for å integrere seg raskt og finne nye venner. Meld deg gjerne inn i diverse grupper på sosiale medier for å holde deg oppdatert på hva som skjer. Der finnes også et veldig fint guide-selskap som gir gratis guiding til internasjonale studenter ved La Sapienza om du melder deg inn tidlig i semesteret. Selskapet heter "Veni, vedi, visit" og tilbyr forskjellige ukentlige turer både på og utenfor allfarvei i Roma og omegn, og det er en flott måte å bli kjent med byen på samtidig som man kan treffe nye mennesker og gjøre nye bekjentskaper.

Informasjon