Hjem
Studentsider
erasmus+

Università degli Studi di Roma Tre og Institutt for fremmedspråk (ERASMUS+ - Humanities)

  • LandItalia
  • ByRoma
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelorprogrammet i italiensk, og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor italiensk språk, litteratur og kultur. Det er eit krav at du skal ha tatt minst 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i heile den perioden du er ute.

Studentar på bachelorprogram i italiensk blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i italiensk: Det passar best å reise på utveksling i løpet av dei siste fire semestera av bachelorprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er italiensk.

Dersom du ikkje har nok italienskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for meir informasjon om kva konkrete kurstilbod som finst, og eventuelt kva startdatoar som gjeld i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitetet blei oppretta i 1992 som det tredje av i dag fire statlege universitetet i Roma. Difor bêr det òg namnet Roma III. Universitetet har åtte fakultet, og om lag 36 000 studentar. Det er tradisjon at ein framståande offentleg person talar til studentane under opningsseremonien om hausten. Blant dei som har vore på vitjing er Shirin Ebadi, pave Johannes Paul II og fleire statsleiarar. Universitetet arrangerar òg ein årleg filmfestival i Palladium-teatret.

I antikken var Roma hovudstad i Romerriket, den då største og mektigaste staten i verda. I dag er byen stadig det administrative og kulturelle sentrum i Italia, og eit særs populært reisemål, både for turistar og pilegrimar. Midt i byen ligg Vatikanstaten, eit autonomt område styrt av paven for den romersk-katolske kyrkja. Byen har om lag 2,7 millonar innbyggarar og ligg på vestsida av Italia, omgitt av sju høgder.

Bustad

Uversitetet har ingen eigne bustader for internasjonale studentar, men dei har ei støtteteneste som hjelper utvekslingsstudentar med å finne ledige leigemål på den private marknaden i Roma, enten mellombels losji dei første vekene, eller for lengre periodar.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2019

Høst 2019 - BA europastudium

Høst 2019 - BA europastudium

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var litt nervøs for å komme inn i skolesystemet, og det viste seg å være vanskeligere enn hjemme i Norge. Det jeg har lært meg er at man ikke må være redd for å sende mailer, mase og stille alle spørsmål man har. Man må gjerne sende samme mail flere ganger for å få svar.

Undervisningsformer

Undervisningen var mye obligatorisk, noe som egentlig går fint. Det som var et større problem er at strukturen er veldig løs, forelesere kommer og går som de vil og det er lite informasjon om retningslinjer når det kommer til obligatorisk arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var opprinnelig veldig fornøyd med emnene jeg kunne velge mellom, men da jeg kom på skolen var 2/3 fag fjernet noe som gjorde at jeg måtte velge nye fag etter undervisningen hadde begynt. I tillegg fant jeg kun ut av dette fordi jeg sendte en mail med et generelt spørsmål, altså ikke fordi noen ga meg beskjed om at fagene jeg hadde valgt og fått godkjent ikke skulle settes opp allikevel. Dette synes jeg er litt for dårlig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var på språkkurs i fire uker før skolen begynte, noe jeg er veldig glad for at jeg gjorde. Jeg hadde ingen forkunnskaper så jeg ble ikke akkurat flytende i språket men har etablert en generell forståelse som gjør det lettere å bygge videre.

Universitetsområdet og byen

Roma3 ligger i Ostiense som er et helt OK område. Det er både restauranter, cafeer og barer i tillegg til buss og metro. Jeg bodde selv i dette området, noe jeg anbefaler da kollektiv transport i Roma er upålitelig. Det er lettere å ta buss/trikk/metro når man skal gjøre noe sosialt enn å måtte forholde seg til det hver morgen når du skal ha obligatorisk undervisning.

Bustad

Jeg leide privat gjennom spotahome.com, dette fungerte fint. Jeg bodde med andre studenter.

Sosialt miljø

Det var litt vanskelig å få venner i begynnelsen, men så lenge man er frempå går det fint. Alle Erasmusstudente er i samme båt og alle vil gjerne få seg venner.

Vår 19 - BA sammenliknende politikk

Vår 19 - BA sammenliknende politikk

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips for en som skal reise på studieopphold i Italia er å ikke stresse for mye før du reiser. Det kan virke som om man har 100 problemer og ikke får svar på det før man reiser, men med engang jeg kom ned ordnet alt seg. Italienerne er bare litt treige og har et voldsomt tungvindt byråkratisk system, men det er noe man bare må vende seg til! Alt ordner seg til slutt, og det blir hundre ganger lettere med engang man kommer ned.

Undervisningsformer

Roma Tre har veldig varierte undervisningsformer så fremt du velger engelske fag, da disse fagene følger en mer engelsk/amerikansk stil med mye fremføringer, dialog og diskusjon, mid-terms eksamener, innleveringer, bokrapporter osv. Her teller muntlig aktivitet, undervisningen er obligatorisk og karaktergivningen er ikke anonym. Hvis du derimot velger italienske fag, er det lite til ingenting obligatorisk undervisning eller innleveringer, men mer en stor eksamen mot slutten, slik som i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Som statsvitenskapsstudent var det mange fag man kunne velge på engelsk, i tillegg til mye italienske fag. Jeg valgte kun engelske fag, men hadde stor variasjon i fagbredde, blant annet et fag om terrorisme og et om post-kolonialisme. I tillegg tok jeg et italiensk språkkurs som ga studiepoeng. Jeg synes både fagene og språkkurset var nyttige og interessante.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det faglige utbyttet var veldig bra! Det var spennende å studere statsvitenskapelige fag i et annet land med medstudenter fra mange ulike bakgrunner og med ulike synspunkt - noe som til tider førte til store uenigheter og diskusjoner. Språklig sett fikk jeg nok mest av alt praktisert engelsken min, da jeg ikke kunne italiensk før jeg reiste. Men, jeg har nå også lært litt grunnleggende Italiensk, noe som er veldig nødvendig her nede, da mange ikke snakker engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og det er forskjellige fakulteter rundt forbi i hele området mellom Garbatella, San Paolo og Marconi. Alle fakultetene har veldig fine og tilgjengelige bibliotek, i tillegg til at maten på campus er veldig billig!

Byen er helt spesiell, og det er en utrolig unik mulighet å bo her for et semester. Det er så mye å se og oppleve, byen har mye historie og kultur, og man får aldri sett alt da det er så utrolig mye å se og gjøre her. Jeg anbefaler å reise hit på det sterkeste, og viktigst av alt utnytt tiden i denne fine byen og nyt oppholdet.

Bustad

Universitetet fikser ikke bolig for deg, men man må finne privat. Jeg fant via Spotahome, men har hørt at andre har funnet via Uniplaces. Jeg kan virkelig anbefale Spotahome, der betaler man inn en månedsleie til nettsiden først og de vil ikke overføre pengene før 24 timer etter du har flyttet inn. Du har altså 24 timer på å rapportere om det er noe som ikke stemmer. Spotahome er en nettside for leiligheter med studenter, så det er ofte veldig gøy og sosialt å finne et kollektiv via dem, og mange av leilighetene består av utvekslingsstudenter. Jeg vil anbefale alle å bo nærme universitetet, da det er der alt det sosiale skjer. Har sett at enkelte som bor i andre populære områder i byen, ikke deltar på sosiale arrangementer da det er for langt unna noe som gjør det utfordrende å komme seg frem og tilbake. Leieprisen ligger på ca. det samme som i Bergen. Med alt inkludert betalte jeg 550 euro per måned som tilsvarer nesten nøyaktig det jeg betaler i Bergen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra, spesielt blant utvekslingsstudentene. Det skjer noe hele tiden, og man er alltid sosial! Folk er utrolig åpne og veldig interessert i å bli kjent og finne på ting. Jeg anbefaler derfor alle å ta del i ESN sine aktiviteter.

2017

Vår 2017 - sammenliknende politikk

Vår 2017 - sammenliknende politikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Ta ting som de kommer. Italia, spesielt i sør er rotete for en nordmann som er vant til et system hvor ting går av seg selv. Ha tålmodighet så ordner alt seg når du først er der nede og har gjort de tingene UIB har ønsket av deg.

Vær også flink til å stille spørsmål da det ofte er den eneste muligheten for å få noe å vite om du ikke kan språket. Spør dine nye venner eller bli med dem på registrering, å få codisce fiscale (bevis på at du bor i byen), kantinekort (du trenger sist nevnte for å få dette) og bli kjent med nærområdet før skolen starter.

Utnyt muligheten til språkkurs! Det et en utmerket måte å få venner på og lære et nytt språk. De færreste italienerne snakker godt engelsk så du opplever mestring fort.

Vær åpen og ydmyk. Si ja til alt og ikke vær kresen på de du skulle møte på din vei. Det er ofte slik og ved tilfeldigheter at man møter dem so ahr stor betydning for hvordan semesteret utarter seg og som forblir venner etter skoleslutt.

Undervisningsformer

Fagene mine hadde obligatorisk oppmøte, to eksamener og en presentasjon. Det bestod hovedsaklig av gruppepresentasjoner, multiple choice og skriftlige eksamener. Fagene jeg deltok i hadde ikke mer enn 30-45 elever i små klasserom og gjorde at en ble tvunget til å være mer aktiv enn i en undervisningssal med 100 stk i. Det er ikke anonym retting så helhetsinntrykket av deg i klasserommet er det karakteren blir basert på.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et helt annet utvalg av fag du får tilbudt før du reiser ned framfor når du kommer ned. Vær fleksibel! Det er også mer fokus på Europa enn det det er i Bergen. Fagene er mindre, flere og har veldig dagsaktuelle temaer.

Det er en kordinator som er gull verdt på fakultetet. Hun hjelper deg med alt det skulle være og er til stor hjelp i et land hvor alt er litt uoversiktelig eller på italiensk.

Fagleg utbyte og språk

Professorene snakker godt engelsk spesielt om du velger fag innenfor international studies. De er av høyt nivå og fakultetet arrangerer mye ekstra i form av seminarer med gjesteprofessorer fra hele verden.
Det som er mest stimulerende er nok å være såpass mange internasjonale studenter i mindre klasser, og lære om politikk fra en helt annen tilnærming enn det vi har i Norge. Det er utrolig gøy!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger 10 min med metro fra kjernen av Centrum. Alle fakultetene og kontorene er i gåavstand og det blir denne bydelen rundt san paolo som blir ditt hjem. Her bor de fleste erasmusstudentene og her skjer det masse. Det er resturanter, utesteder og kaffesteder hvor du kan lese til eksamener med dine nye venner. Kantinen på campus er også verdt å nevne som en grunn alene for å komme. Maten er billig og utrolig god!

Roma er en by hvor det alltid skjer noe og hvor det alltid finnes noe å gjøre. Vinen er billig, maten er fantastisk og det er et behagelig klima å leve i. Det er nært til strand, uteliv og fantastiske severdigheter. Å bo i en så kulturell by er virkelig en mulighet å gripe.

Bustad

Italienere er kjent for å være litt spisse å bo med som erasmusstudent. Jeg ville anbefalt å bo med erasmusstudenter i området rundt universitetet (Piramide, San Paolo eller Marconi). Jeg ville også tatt meg til takke med en litt lavere rente og dermed kår for å ha mer penger til å gjøre andre ting. Boforhold er ikke det viktigste når du har et semester utenlands i Roma!

Sosialt miljø

Erasmus i Roma er en stor greie! Det er fester og arrangementer hver dag i regi av en av de fem universitetene. Roma tre, og deres "ESNers" som er den sosiale delen for utvekslingsstudenter gjør en kjempejobb for å få utvekslingsstudenter til å trives. Det er opplegg hver uke med fast aperitivo (italiensk bufeet) hver mandag, fester, foredrag og et kontor hvor du alltid er velkommen. Det er også en fadderuke når semesteret starter hvor det skjer noe hver eneste dag Jeg garanterer deg at du får venner for livet!

2015

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Bli tålmodig og positiv, andre lander har andre kulturer og kan ha andre normer når det er snakk om administrasjon, opplæring og mer generelt arbeid i klasserom.

Undervisningsformer

Kombinasjon av klasse og hjemme arbeid, også prosjekter og lekser

Vurdering av emnetilbodet

Bra emnetilbodet, spesielt ved Arcadia University in Roma der syns opplæring er på veldig høyt nivå.

Fagleg utbyte og språk

Stor utbytte, lærte mye.

Klassene var på engelsk

Også tok to italiesk kurser som hjulpet mye

Universitetsområdet og byen

Veldig fint og legendarisk byen.

Universitetsområdet - Garbatella/Ostiense- rolig , sikker og lett å komme til med buss eller metro

Bustad

Ganske dyrt å bo in Roma , spesielt nå pga valuta kurs.

Leide en rom i en to rom leilighet , betalte 450euro per måned og måtte kjøpe selv internet

Sosialt miljø

Stor internasjonalt student miljø, mange organisasjoner og så videre.

Anbefaler

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å forberede seg på noe som kan gå og fungere på alle måter. Vil anbefale deg å skaffe deg leilighet eller lignende fortest mulighet. Det er flere grupper på facebook ERASMUS(ÅRxx) osv. hvor du kan få hjelp med å finne leilighet. Jeg benyttet meg ikke av dette, men hørte av flere at dette funket ganske fint. Uansett mulig å skaffe seg rom her underveis, men kan ende opp med å være mye nytt i en stor by første måneden, så ville i hvertfall hatt et sted å bo da. Viktig å ha alle Erasmus papirer i orden med hensyn til UiB, men her nede er ingenting i orden, så det er ikke en nødvendighet. Hvis du melder deg opp til språkkurs før semesteret så les nøye igjennom all dokumentasjon du får. Plutselig får du ikke bekreftelse på mail som du ble informert om. Skaff deg codisce fiscale så fort som mulig.

Undervisningsformer

Undervisningsformer er mer varierte enn i Norge. Mye mer interaksjon og diskusjon med læreren. Mindre klasser og klasserom. Veldig behagelig. Professorene er utrolig dyktige og framstår hyggeligere enn deres norske kolleger. Det er mer varierte former for undervisning her. Alt fra film til musikk. Dette kan høres våsete ut, men med dyktige professorer så får man mye ut av dette også. Det kreves mer av deg til hver forelesning, men total belastning gjennom et semester er mindre enn det vanlige.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet fremstår for meg som meget uoversiktlig, men forholdsvis bredt. Om du kan italiensk tror jeg emnetilbudet er mye bredere og større enn norske universiteter sitt. Grunnet størrelsen på dette universitetet. Om du bare snakker engelsk er det ikke så mange emner du kan velge mellom på bachelor nivå, men du får muligheten til å velge mellom mange på masternivå. Masternivå er utrolig mye å gjøre sammenliknet med bachelornivået. En del fag og velge mellom, men kan være lurere å finne fag på et annet fakultet framfor masterfagene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er meget godt. Jeg lærer mye mer enn jeg gjør på SAMPOL i Norge. For det første lærer jeg mye mer om flere ting enn jeg gjør på SAMPOL. For det andre får jeg i større grad svar på hva jeg lurer på og får også lov til å ha egne meninger uten å bli avfeid av en professor. Det er en mindre teoretisk, og mer tenk selv tilnærming. Det språklige utbyttet er litt opp til deg selv. Det språklige tilbudet til universitetet er bra og fungerer godt. Er ikke for mye eller for lite. Finnes også gode språklige opplegg gjennom ESN/ERASMUS osv. Har ikke deltatt på dette selv.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er meget fint, dog veldig stort. Meget fine, billige kantiner. Klasserommene er fine, men mindre. Bibliotekene med unntak av Jussen sitt er altfor små og det er jævlig irriterende til tider. Også forbanna vanskelig å finne støpsler til tider. Skolen ble bygget i 1992, og dette skinner igjennom på standarden. Meget god standard.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet som ikke er representativ for studenter flest. Tror et rom i sentrum ligger på mellom 350-600 euro. Dette er fra ganske billig til ganske dyrt blant studenter her nede. Spesielt 600 er meget har jeg hørt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er litt som språket. Det er helt opp til deg selv. Det er noe som heter ESN og Erasmusland osv. som tilbyr opplegg gjennom hele semesteret med fester også lignende. Det kan hende du synes dette er moro eller kjedelig, men er i hvertfall et tilbud du kan benytte deg av. Mange som er på jakt etter venner gjennom Erasmus osv. Folk flest er hyggelige, men mange som er utrolige svake i engelsk. Lykke til!

Informasjon