Hjem
Studentsider
bilateral

University of California, Berkeley og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByBerkeley
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Bachelorstudentar som ønsker å studere sosiologiske fag kan søke på denne avtalen. Det er ikkje mogleg å velje emne utanfor dette fagområdet. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du studerer ved for informasjon om dette. Vanlegvis vil det passe best å legge utvekslingsopphaldet til eit semester når du kan ta emne som frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er amerikansk engelsk.

For studentar med norsk vidaregåande skole, eller vidaregåande skuleutdanning frå Nord-Europa, vil det bli gitt dispensasjon frå TOEFL-testen og frå tilsvarande språktestar.

Kva emne kan eg ta

Gjennom avtalen med UiB har med UCB kan du reise på utveksling for å studere sosiologi ved eit av dei høgast rangerte universiteta i USA. Oversikt over emnetilbodet finn du på universitetet sine heimesider. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Det er berre betalingsplassar ved UC Berkeley. Studieavgifta for studentar som tek 15 credits per semester ligg for haustsemesteret på USD 11 250. Dette beløpet er langt under UCB sine ordinære skulepengesatsar. Lånekassen gjev ekstra stønad i form av tilleggsstipend til å dekke utgiftane som overstiger ordinære skulepengar.

Ei avgift på USD 475 kjem i tillegg. Kostnad for obligatorisk helseforsikring er $850 per semester. Her kan du sjå informasjon om kostnader. Studentvisum til USA kostar omlag 3-5000 NOK. Du får ikkje ekstra støtte frå Lånekassa til å dekkje desse kostnadane.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of California, Berkeley (UBC) har om lag 33 000 studentar og er blant dei mest anerkjente universiteta i USA. Studentane som kjem til UCB får tilgang på ei rekke andre fasilitetar ved universitetet, mot betaling av avgifter. Blant desse er idrettsanlegg og bibliotek, som begge held høg standard.

Berkeley er ein liten by med om lag 100 000 innbyggarar, som ligg aust i San Francisco Bay. Byen er kjend som ein av dei mest liberale i USA, mykje på grunn av universitetet si dominanerande rolle i bymiljøet.

Bustad

Det finst eit kontor ved universitetet som hjelper studentane med å finne bustad. I den grad det er ledig kapasitet kan studentar på sosiologiprogrammet få tilgang på studentbustader ved UC Berkeley eller på International House, men det kan vere billegare å bu utanom studentbustadane. Kontoret har lister over ledige bustadar på den private marknaden, og dei låner ut PC og telefonar for å gjere det enklare for deg å leite. Ein kan òg kontakte «Housing Coordinator» på e-post.Det finst i tillegg private bustadformidlarar som mot ei mindre avgift gir deg tilgang databasar over ledige leigemål. Å bu i og rundt Berkeley er relativt dyrt. Ein kan få eit inntrykk av det gjennomsnittlege prisnivået ved å sjekke «craigslist».

Nokre studentar vel å bu på YMCA mens ein leitar etter ein plass å bu. YMCA ligg eit kvartal unna hjelpekontoret og BART-stasjonen ved Berkeley. YMCA har alt fra einmanns- til seksmannsrom. Ein må reservere rom i god tid før ankomst, då det ofte er fullt ved semesterstart. Det er òg mogeleg å bu på YMCA på permanent basis. Du kan sende e-post til «The Y» for å reservere rom eller få meir informasjon.

Semesterinndeling

August - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2023

Vår 2023 - BA i samfunnsøkonomi

Vår 2023 - BA i samfunnsøkonomi

02.01.2023 - 16.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Ta deg god tid til å forberede deg til avreise. Sett av god tid til å søke visum, som er en generelt krevende prosess. Et annet nyttig tips før avreise er å sette av litt ekstra sparepenger, det er generelt dyrt å leve i USA med tanke på leiepris og forsikringer osv. Stipend pengene og studie lån bruker opp veldig fort! Last ned og bli kjent med praktiske apper som Revolut og Mint Mobile til mobilabonnement. Noter ned alle små brukernavn og student nummere, disse får man bruk for av og til som gjør det greit å ha tilgjengelig.

Undervisningsformer

Jeg gikk selv på BISP-Soc, som er sociology. Denne studieretningen tar de fleste utvetkslingselver fra Norge og andre land. arbeidskravet er generelt ganske høyt, men med litt innsats får man gode karakterer å ta med seg hjem. Undervisningsformen har spor av Covid med noe lav terskel for hjemmeundervisning. Ellers mye på fysisk på skolen med flinke og oppdaterte lærere og pensum.

Vurdering av emnetilbodet

Tilbudet er nokså bra, spesielt hvis man tar Sociology. Her kan man velge alt i fra økonomi til kjønnsroller i samfunnet. Det å melde seg opp til fag er en klønete prosess, ta gjerne kontakt med veilederne dine fra Berkeley, da UiB ikke har mye kompetanse på dette. Legg merke til 9 timers tidsforskjell.

Fagleg utbyte og språk

Utbytte fra fag er individuelt fra hvilken studieretning man tar. Selv fikk jeg det utbytte jeg ønsket fra Berkeley, med noe mer avslappende pensum sammenlignet med pensum hjemme. Å lære på engelsk er ikke et problem dersom man selv har kontroll på språket.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetsområde er velstelt og trygt. Flotte parker å ta seg en pause i, og fine lesesaler. Område rundt kan være noe mer påvirket av hjemløshet og kriminalitet. Man skal ikke føle seg utrygg i byen, men det er greit å være forberedt på nivået av uteliggere og kriminalitet som skjer rundt campus.

Bustad

Standarden er mye lavere i Usa sammenlignet med Bergen, man betaler mye mer for mye mindre. De fleste dorms koster en stor sum, hvor man deler dusj og toalett med resten av blokken. International House er et dyrt alternativ for å bo i køyesenger med andre som man ikke kjenner, oppsiden er at man får middag inkludert i prisen. Selv bodde jeg privat hos en søt eldre dame som gjorde oppholdet vesentlig bedre. Slike steder kan man finne på Facebook grupper som blir tilbudt av Berkeley.

Sosialt miljø

Det er stor oppmuntring til sosialt miljø i starten, jeg vil anbefale å være med på alle arrangementer. Kan på det høyeste anbefale å kjøpe mealplans på CalDining sammen med en vennegjeng, hvor man spiser middags-bufeet sammen hver dag omtrent. Bo gjerne nærme sentrum (Southside) slik at man er i område hvor andre bekjente bor.

Vår 2023 - BA sammenliknende politikk

Vår 2023 - BA sammenliknende politikk

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Ekstremt viktig å starte med visum-prosessen så tidlig som overhodet mulig! Gikk selv glipp av en mail som endte i spam-filteret og kom ikke i gang før i midten av november, og fikk visumet kun dager før avreise. Søknadsprosessen til den amerikanske ambassaden er tidkrevende, unødvendig komplisert og generelt veldig frustrerende; man kan være heldig å få alt gjort på nett ganske raskt, eller man kan bli sendt til Oslo etter måneder med venting. I mitt tilfelle skjedde det sistnevnte med begrunnelse at jeg hadde vært i USA på ferie i 2006, og selv om det til slutt løste seg greit, så anbefaler jeg på det sterkeste å starte søknadsprosessen så fort du har bestemt deg for å reise. Det samme gjelder også for flybilletter, smart å være tidlig ute både med tanke på pris og rutevalg. I mitt tilfelle ble flybillett bestilt sent pga den uavklarte visum-situasjonen, og endte opp med en forholdvis dyr flybillett med to mellomlandinger som til slutt varte i 26 timer, godt hjulpet av forsinkelser på flyplassen i New York. Det er ingen rakettforskning, men vær smart og avklar disse tingene så tidlig som mulig, så kan en spare mye stress og penger.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer ut ifra hvilke emner man velger. Noen emner kan minne mer om undervisningsformen på UiB med hovedsakelig forelesninger og bare et par vurderinger i løpet av semesteret, men i de fleste blir det i større grad vektlagt aktiv deltagelse gjennom semesteret, med en rekke innleveringer og mindre prøver i løpet av året. Selv tok jeg ingen emner med egen diskusjonsdel, men i flere emner er det obligatoriske slike i tillegg til forelesinger, som også kan være både obligatoriske eller ikke obligatoriske avhengig av emne og foreleser. Det viktigste å være forberedt på er forskjellen fra den ganske særnorske modellen der eksamen teller alt; på amerikanske universiteter blir karakteren avgjort av å legge sammen resultatet på flere eksamener og innleveringer i løpet av semesteret, og hvor man kan følge hvordan man ligger an underveis. Denne modellen har de fordelene at den i større grad tvinger deg til å jobbe regelmessig med fag i løpet av et semester og ikke baserer hele karakteren på kun en eksamen, men forutsetter også at en gjør alt obligatorisk for å ikke bli hengende etter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet innenfor sosiologi er veldig bra. Det er lagt opp til at man skal «shoppe» rundt de første ukene for å finne ut av hvilke emner man vil ta, og det kan være lurt å holde mulighetene sine åpne til man er helt sikker. Opplevde selv at et emne jeg valgte ble avlyst etter et par uker pga helseproblemer for professoren. Jeg endte dermed opp med å ta SOCIOL 117, 131F, 163 og 182.

Fagleg utbyte og språk

Av de nevnte emnene jeg tok hadde jeg særlig utbytte av SOCIOL 131F og 182, som begge handler om rasisme og ble undervist av den legendariske franske sosiologen Loic Wacquant. Den eksentriske franskmannen kan nok oppleves som krevende for noen med sin lange pensumsliste og undervisningsform, men hans dype innsikt i sosiologi-faget og tidvise humoristiske innslag er en opplevelse for livet. På generelt grunnlag vil jeg derfor anbefale å tenke over hva en vil ha ut av undervisningsopplegget før en tar en endelig beslutning om fag: er det faglige eller sosiale utbyttet det viktigste, og i hvilken grad vil man prioritere det ene foran det andre? Denne avgjørelsen gjøres enklere ved at det er lagt opp til å teste ut flere fag de første par ukene.

Universitetsområdet og byen

Campusen til Berkeley er stor og slående vakker, til den grad at det kan være slitsomt å navigere mellom ulike steder på campus. Fasilitetene kan man likevel ikke si noe på. Selve byen Berkeley er ikke all verden å skryte av, men beliggenheten dens til byer San Fransisco og Oakland gjør at det fortsatt er mye å ta seg til. Det kan i den anledning nok være lurt å lære seg det innviklede bussystemet for å komme seg rundt, noe jeg aldri gjorde. Mattilbudet er ut fra egen og andre bekjentes erfaring nokså passe, men ta det med en klype salt ettersom jeg personlig spiste ute i liten grad.

Bustad

Berkeley og resten av «the Bay Area» er vel omtrent det dyreste stedet å bo i hele verden, så det er greit å være forberedt på. Bodde selv på International House, som var dyrt og ga liten grad av privatliv, men til gjengjeld var forholdsvis enkelt å leie og kom med tre måltider om dagen inkludert i prisen, som jo gir en én ting mindre å tenke på i hverdagen. Reiser man ned med venner fungerer det visst fint å komme bort en stund før semesterstart og finne seg en bolig i egen person ut fra det jeg har hørt fra andre nordmenn i Berkeley, og det samme gjelder helt sikkert også om man reiser alene, slik jeg gjorde.

Sosialt miljø

Først og fremst er det et overraskende stort antall nordmenn på utveksling på Berkeley, så vær forberedt på det! En stor andel av disse kommer imidlertid fra type BI, NHH og HK, med de stereotypiene det medfører. Utover den norske populasjonen er det nok av andre utvekslingsstudenter å bli kjent med, og et moderat antall sosiale sammenkomster å gjøre det på. Å bli kjent med noen lokale amerikanere er heller ikke umulig, men krever gjerne litt innsats og deltagelse i en sosial klubb eller lignende utenfor skoletid, som det finnes tusenvis av på Berkeley.

2022

PRPSYK - HØST 2022

PRPSYK - HØST 2022

08.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av eksternpraksis ved UC Berkeley, må du:
1. Sende inn søknad til UIB på engelsk: motivasjonsbrev, CV, karakterkort og anbefalingsbrev (1-3). Søknaden har frist rundt ett år før oppstart.
2. Intervju med UiB - presentere motivasjonen din og hvorfor du skal bli valgt. Hvis UiB velger deg ut som en av deres kandidater, må du gjennom:
3. Intervju med tre professorer på UC Berkeley, deriblant klinikklederen. Her blir du stilt typiske spørsmål som på et jobbintervju, men hvor det er mye fokus på interesser og hva du vil ha ut av oppholdet!

Kommer du videre fra intervjuene med Berkeley, vil du motta et invitasjonsbrev. På invitasjonsbrevet vil du få informasjon om masse viktige ting du må gjøre i forkant av oppholdet, deriblant:
1. Logge inn på Concurrent Enrollment på Berkeley Extension sine sider (koster rundt 100 dollar). Her legger du også til vedleggene fra søknadsprosessen!
2. Starte prosessen med å finne bolig. Dette er en prosess som kan ta lang tid, men det finnes mange gode sider som Berkeley anbefaler med "trygge" muligheter. I-house er også et alternativ som mange velger. Her bor du med internasjonale studenter og du får servert mat. Prisene er ganske stive, men det gjenspeiler Berkeley generelt.
3. Søke helseforsikring gjennom Anthem. Rundt 800 dollar.
4. Søke reiseforsikring (jeg gjorde det gjennom If, rundt 500 kroner i måneden. ANSA tilbyr også reiseforsikring).
5. Søke visum gjennom den amerikanske ambassaden. Beregn god tid på dette, rundt 6 måneder før avreise! Du kan også regne med å måtte møte fysisk for intervju i ambassaden i Oslo. I søknaden for visum, må du fylle ut DS-160 hvor du svarer på mange spørsmål om hva ditt opphold i USA vil innebære, deretter vil du motta en bekreftelsesside som du må ta med deg til ambassaden. Du må også huske å betale SEVIS-fee, denne kvitteringen må du også ta med til ambassaden. Andre viktige ting å ta med til intervjuet er pass og et bilde av deg selv tatt i en fotoboks.
6. Søk stipend fra lånekassen!
7. Betal skolepenger - frist er rundt én måned før oppstart. Skolepengene er på 15000 dollar.
8. Fullfør Berkeley Global Welcome kurs. Du vil få en emailadresse og en bruker som du logger inn på Canvas for å ta dette kurset.
9. Ta vaksiner som Berkeley krever. Du må legge ved vaksinebevis inne på ett av Berkeley sine portaler før du ankommer landet.
10. Gjennomføre ulike kurs - i forkant av oppstart, må du gjennom en rekke kurs om blant annet meldeplikt og video-konsultasjon. Du må også gjennom andre APA-kurs. Anbefaler å starte i god tid med dette da det tar litt tid!
11. Gi beskjed til Berkeley Exstension når du ankommer landet.
12. Kjøp forsikring for helsepersonell - rundt 25 dollar.
13. Sende bevis på at du har ankommet landet på Berkeley Exstension (Internation Student Registration Form) og skriv inn lokal adresse.
14. Gjennomfør TVEPS enten 10. eller 12. semester! Gi beskjed til UiB om at du skal til USA og derfor ikke kan ta TVEPS 11. semester.
15. Betal semesteravgift.
16. Søke om å delta i forskningslaber.

Når du ankommer Berkeley, må du:
1. Hente Cal1 Card (studentbevis) - dette gir deg tilgang til klinikken, treningssenteret og biblioteker
2. Melde deg opp i fag på CalCentral (12 units, fagene er forhåndsbestemt)
3. Hente klinikk-PC på klinikken

Undervisningsformer

Programmet man er en del av, er halvparten rettet mot klinisk praksis og halvparten rettet mot forskning. Min erfaring er at det kliniske uten tvil veier tyngst, men det er litt hva du gjør det til selv. Du skal utøve terapi på minst to klienter i løpet av semesteret. I forkant av terapi, må du gjennom "phone screens" med pasienter som har søkt seg til klinikken, og dette for å avklare risiko og om klienten er egnet for klinikken (og din veileder). I tillegg til dette har du ukentlig veiledning med en veileder, én time i uken, som du møter gjennom semesteret. Her diskuterer dere pasientssakene, ser på videoopptak fra terapitimene, går gjennom journalnotater og generell tilbakemelding. Annen klinisk relevant arbeid, er en klasse hver uke, på tre timer, hvor man møter de andre doktorgradsstudentene i tillegg til klinikklederen og diskuterer relevante kliniske spørsmål. Det er forventet at man skal være muntlig aktiv under disse timene. Du har også ansvar for mindfulness én gang i semesteret, i tillegg til at du skal ha en presentasjon om en av dine klienter. I tillegg til journalnotater etter hver time, skal man sende ut "progress monitoring" til pasientene, skrive ned all kommunikasjon på plattformen man bruker på Berkeley, skrive kasusformulering mellom 3. og 4. time, og et avsluttende notat etter terminering.

Andre undervisningsformer er rettet mot forskning. Du skal delta i forskjellige laber i løpet av semesteret, men din rolle i laben kommer an på hva du gjør det til selv. Det er forventet at man deltar i diskusjoner om forskjellige forskningstema, og man blir presentert for hva laben gjør nå. Om man vil bidra med mer, er det bare å spørre om dette!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved UC Berkeley har gått over all forventning. Det er mye å sette seg inn i starten, spesielt systemet og kulturen her, men man blir veldig godt ivaretatt. Kunnskapen professorene her har, er i verdenstoppen. Ellers er folk veldig interessert i å hjelpe deg dersom du har noe å lure på, og folk er villige til å dele kunnskapen sin med deg. Du føler deg veldig som en del av programmet og samfunnet her, og det har vært viktig. Aldri har jeg følt meg som en "outsider" eller en som tar plass. Sammenliknet med en eksternpraksis hjemme i Norge, vil eksternpraksisen være mer lik internpraksisen på UiB, men oppfølgingen er mye mer tett og man blir utfordret på svært mange forskjellige måter. Å få delta i diskusjoner og få innblikk i forskningsverdenen har også åpnet øynene mine for å stille kritiske spørsmål, i tillegg til et ønske om å gjøre en forskjell på andre måter.

Fagleg utbyte og språk

Min opplevelse av eksternpraksisen på Berkeley har gjort meg mer rustet som terapeut, og selv om jeg fortsatt har masse å lære, har det gjort meg tryggere i rollen jeg snart skal tre inn i. Å ha terapi på engelsk, et språk som ikke er mitt morsmål, tror jeg har hjulpet meg med å legge inn en større innsats i hvorfor vi gjør som vi gjør i terapi, i tillegg til å være mer bevisst makten av ordene vi bruker. USA er generelt strenge byråkratisk, så erfaringen her har gjort at jeg har tatt min rolle mer på alvor og sett viktigheten av dette, både etisk og moralsk.

Universitetsområdet og byen

Campusen på Berkeley er helt nydelig, og er en turistattraksjon i seg selv. Det er studenter overalt og det er alltid noe som skjer. Berkeley generelt er ganske lite og det kan minne noe om Bergen (uten sammenlikning forøvrig). Det er kort vei til det meste, og du kan gå fjellturer hjemmefra. Matprisene er ca. det samme som i Norge, og vi har nok vært ekstra uheldig med tanke på at den norske kronen var så svak i tiden vi var her.

En ting som jeg tror jeg ikke kunne forberede meg nok på, er fattigdommen og de store forskjellene i Berkeley og i Bay Area generelt. Det er uteliggere i hver eneste gate og det finnes en park som det bare bor uteliggere i. De aller fleste er riktignok helt harmløse, men det setter en preg på byen. Du skal helst ikke gå så mye alene, spesielt på kveldene, og du får mailer fra universitetet relativt ofte om kriminelle ting som skjer i området.

Ellers er San Fransisco bare en t-banetur unna (rundt 30 minutter). Dette er en storby som har ALT! Fantastisk mat, kulturelle opplevelser og spektakulære bygninger. Flyturer til Los Angeles, San Diego og Las Vegas er også generelt veldig billig, og det anbefales å leie en bil for å oppleve mer av nydelige Bay Area.

Bustad

Å finne bolig kan være noe vanskelig, og det kan også være svært dyrt. Vi bestemte oss for å flytte inn i et nybygg, seks jenter, og delt rom. Her har vi betalt rundt 16-17 000 kroner. Dette vil si jeg har vært et av de dyreste prisene jeg har hørt om fra andre studenter som bor her, så det finnes billigere alternativer. Fordelen med der vi bor er at det er veldig sentralt, leiligheten er helt ny og det er både studieplasser, takterasse og treningsrom i bygget. Jeg anbefaler å se etter leiligheter som er nærme Campus da avstandene kan være ganske store! Berkeley anbefaler egne sider (f.eks Craiglist) hvor man kan finne leiligheter, og ellers finnes det Facebooksider for "off-campus housing". Vær obs på mye scam på disse sidene, og be alltid om å få se video av leiligheten, eventuelt fysisk visning før du skriver under på noen kontrakt. Ha også en bestemmelse om hvordan man skal få tilbake depositumet før man skriver under på kontrakten.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har etter min erfaring vært helt fantastisk. Berkeley kryr av internasjonale studenter (og amerikanske) som er veldig ivrige etter å danne relasjoner. Et tips er å flytte inn med internasjonale studenter, og på den måten bli kjent med masse nye folk og kulturer. Si ja til en kaffe med en fremmed, dra på et arrangement, bli med på et idrettslag, og dra på amerikansk fotballkamp eller basketballkamp (college-sport er veldig stort her!). Utfordre deg selv på ting du kanskje ikke ville gjort hjemme. Hver tirsdag er det noe som heter "Taco Tuesday", hvor man kan spise billig taco, og det er mange studenter som samles på den samme restauranten/baren da. Det er "lett" å ikke føle seg ensom her, da det er et svært inkluderende kultur og miljø generelt. Om man føler seg ensom eller mentalt nede, er det også mentale helsetilbud Berkeley tilbyr.

PRPSYK HØST 2022

PRPSYK HØST 2022

08.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne med forberedelser i god tid før avreise. Selve søknadsprosessen avsluttes rundt et år før semesterstart. Deretter følger et intervju med UiB og tre med Berkeley, dersom man blir nominert til UiB. Det kan være lurt å ha forberedt seg litt på hvilke faglige interesser en har, hvilken pasientpopulasjon man kan tenke seg å jobbe med samt hvilken erfaring man har som kan komme godt med. Sett av særlig god tid til å søke visum, da dette krever en del forberedelse, dokumentasjon og lignende. Det går også med en del penger allerede i søknadsprosessen (rundt 5000), så det kan være lurt å begynne å spare tidlig.

Praktiske tips:
- Gratis buss til San Francisco fra Downtown
- Mulighet for å hente gratis matvarer ukentlig på campus
- Mezzo: Gigantiske, smakfulle og sunne salater og sandwicher til en rimelig penge
- Raleigh´s: Tacotirsdag
- Kjøp sesongpass som gir deg mulighet til å dra på amerikanske fotballkamper, basketballkamper osv.
- Spar masse penger på forhånd - Berkeley er svindyrt!
- Det finnes masse fine reisemål som ikke er altfor langt unna. Anbefaler særlig Hawaii for sol og varme eller Lake Tahoe hvis du har hjemlengsel og vil på hyttetur i naturskjønne omgivelser.

Undervisningsformer

Vi hadde få obligatoriske forelesninger. Klassen møttes ukentlig for en tre timer lang "case conference". Her kan man ta opp saker, komme med innspill til andre studenter, stille spørsmål og lignende. Klassen ledes av klinikkdirektøren, men det er studentene som i hovedsak bestemmer innholdet. I tillegg hadde vi et "community meeting" med ulike ansatte og studenter ved det psykologiske fakultet hver andre uke. Man har også mulighet til å engasjere seg i ulike laber som forsker på mange ulike spennende temaer, og bli med på ukentlige lab-møter. Hver student får også en ukentlig time med individuell veiledning fra en psykologspesialist, som har ansvar for det kliniske arbeidet man gjør i praksis.

Vurdering av emnetilbodet

Som student på dette programmet var det forhåndsbestemt hvilke fag jeg måtte ta for å få halvåret godkjent. Jeg tok i alt 12 units (påkrevd for å få året godkjent). Emnene dekker klinisk trening, veiledning fra godkjent veileder og psykologspesialist, veiledning fra medstudenter samt deltakelse i valgfri lab, alt etter hva man interesserer seg for forskningsmessig. Jeg deltok på labmøtene i to ulike laber som blant annet forsket på schizofreni og bipolar lidelse.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet på Berkeley er godt. Skolen har mange kunnskapsrike og anerkjente ansatte, med dybdekunnskap innenfor ulike fagfelt. Det er i tillegg gode muligheter for å få erfaring innenfor forskning imens man er her. All terapi og kommunikasjon skjer på engelsk. Det fordrer derfor at man har gode engelskkunnskaper. Å ha terapi på engelsk er litt uvant i starten, men man blir raskt vant til det. Man har generelt færre klienter her enn man ville hatt på en typisk praksisplass i Norge. Man får sånn sett ikke den samme mengdetreningen her, men til gjengjeld har man mulighet til å sette av bedre tid til forberedelse og arbeid med den enkelte klient. Man får sånn sett god dybdelæring og god oppfølging fra veileder i arbeidet med den enkelte klient.

Universitetsområdet og byen

Campus er stort og huser mange bibliotek, kafeer, treningssenter og fakultet! Med studentkortet har man tilgang de fleste steder. Klinikken ligger fem minutter utenfor campusområdet, og er bygget relativt nylig. Berkeley som by er liten og koselig! Det er gangavstand mellom de fleste steder. Det finnes flere turmuligheter i umiddelbar nærhet, slik som Big C, Strawberry creek fire trails og Tilden Park, og Berkeley marina og sjøen er en flott gåtur unna.

Det å bo i Berkeley byr på mange nye inntrykk. Andelen hjemløse er høy, og kontrastene er store. Mange er psykisk syke og dette kan oppfattes veldig uvant og noe skremmende i starten. De fleste er heldigvis harmløse. Det er likevel anbefalt å ikke gå eller ta undergrunnen (BART) alene på kveldstid.

San Francisco er enkelt å komme seg til, enten med bil, buss eller undergrunn. Byen har et bredt utvalg av kultur, gode spisesteder, en flott marina og flotte strender. Anbefaler særlig solnedgang ved Baker Beach, som ligger rett ved siden av Golden Gate Bridge.

Bustad

Bosted: Leieprisene i Berkeley er skyhøye og det er vanlig å dele rom. Jeg anbefaler å begynne å lete i god tid. Det er mulig å søke på noe som heter iHouse. Det er et stort hus for internasjonale studenter i gangavstand til campus. Her får man eget rom som grad student, men man må dele bad og spiser i spisesal. Leieprisen inkluderer tre måltider daglig, men er svært høy - rundt 22000 kr måneden for enerom.

Private utleiere er det mange av, men vær obs for scam. Mange prøver å utnytte unge studenter, særlig oss som er internasjonale.

Jeg anbefaler å bo i gangavstand til campus, da flesteparten av studentaktivitetene skjer i dette området. På campus er det også treningssenter og tennisbaner som alle med studentkort kan bruke gratis.

Sosialt miljø

Det sosiale er noe av det aller beste med Berkeley! Berkeley huser en mangfoldig studentgruppe - mange nasjonaliteter og et bredt aldersspenn. Folk flest er utrolig åpne, imøtekommende og inkluderende. Det skjer noe sosialt stort sett hele tiden, og det er noe for enhver smak. Det er mulig å melde seg inn i ulike idrettslag, uavhengig av nivå. Hver tirsdag er det tacotirsdag, og da møtes studenter på et spisested like ved skolen. Skikkelig hyggelig tradisjon! Flere lørdager i semesteret er det også såkalt gameday, hvor det amerikanske fotballaget har hjemmekamp. Hele byen kler seg opp i blått og gult, og man samles gjerne både før og etter kampen. Alle studentene sitter i studentseksjonen og det er alltid god stemning. Litt utover i semesteret begynner også basketballagets sesong. De spiller på campus og det anbefales også veldig. Jeg anbefaler å kjøpe et sesongpass, da det gir en mulighet til å gå på alle typer kamper gjennom semesteret.

Det er en del nordmenn i Berkeley generelt, men UiB er den eneste norske skolen som per nå har avtale med klinikken på Berkeley, så vi var de eneste norske studentene på vårt program. Det er sånn sett gode muligheter for å bli kjent med folk fra hele verden.

Haust 2022 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2022 - BA i samfunnsøkonomi

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Vær oppmerksom på de forskjellige søknadene, og sett av god tid for dette før du faktisk søker. Opplevde at UiB var veldig sakte med å gi svar (type 1-2 uker) så er lurt å sende spørsmål så fort som mulig. Ellers går for f. eks. ambassadebesøket veldig greit da det er mange norske som drar til USA, bare sørg for å være godt nok forberedt.

Undervisningsformer

I alle emnene mine var det hjemmelekser (eller "problem sets"), "midterms" og eksamener. Oftest telte de 1/3 hver eller noe slikt. Vær forberedt på mye arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Både bra og dårlig. Bra ettersom Berkeley har "uendelige" mengder med emner en kunne ha valgt mellom. Men det er også dårlig, da i bunn og grunn det er få emner du faktisk kan velge mellom. Gradsstudentene ved Berkeley har førsteprioritet ved emner, og søknaden for utvekslingsstudenter åpner seint, så det blir fort noen litt vanskelig og/eller kjipe emner du kan ende opp med. Når det er sagt, blir det antageligvis noen kule emner du har muligheten til å ta.

Fagleg utbyte og språk

Lærer mye og får øvd på engelsk! Veldig gode professorer på Berkeley, så det er absolutt noe en bør oppleve.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint, med et kompakt campus, selv om det blir mye gåing, så er campus veldig fint.

Byen er et høl, som er mer et produkt av nærheten til Oakland og SF. Mange uteliggere som ber om penger, og mange uteliggere som er helt neddopa. Litt fint å være obs på det. Det var et sjokk for meg når jeg først kom hit, men du blir fort vant med det (uansett hvor trist det høres ut).

Bustad

Du har flere muligheter når det kommer til bolig, som for eksempel dorms, international house eller på det private markedet. Universitetet gir masse ressurser på dette, og det gjelder vel å ikke være naiv eller dum så unngår du å bli scamma. Det er vanlig å dele rom, i tillegg til at leia er skyhøy. Det er også mulig å finne enkeltrom på det private markedet, som jeg gjorde. Jeg endte opp med et enkeltrom for 1150 USD, som er en bra pris i Berkeley for et alenerom. Uansett hvor du bor, så bør du helst holde deg lengst unna Oakland. Jeg vil anbefale å bo nord for Dwight, og også helst unngå å bo på Southside eller nær People's Park. Søk opp om skytinger/forbrytelser i Berkeley, så får du et bilde av hvor det skjer.

Sosialt miljø

Amerikanere er sykt hyggelige! De fleste amerikanere er lett å bli kjent med, så lenge du tar initiativ. Jeg anbefaler på det sterkeste å snakke med folk i klassen, da det fort er lett å bli kjent med dem og å henge med dem på fritida. Jeg har fått mange venner (både fra USA og rundt omkring i verden) som jeg kommer til å besøke i fremtida. Om du mot all formodning ikke skulle lykkes med å få internasjonale venner, så er det også mange (MANGE) nordmenn i Berkeley, og det bør ikke være noe problem å bli kjent med disse. Litt tullete å hovedsakelig møte nordmenn i USA da, så helst bruk muligheten til å bli kjent med andre ikke-nordmenn!

Profesjon psykologi - høsten 2022

Profesjon psykologi - høsten 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt på at boligprisene og levekostnadene er høye, og at det kan komme uforutsette kostnader, f.eks. ble det ekstra dyrt å betale skolepenger dette semesteret pga. svak krone.

Sett deg godt inn i kursene som skal tilbys ved Berkeley dette semesteret. Lister fra UiB er gjerne utdaterte. Ikke vær redd for å bruke Berkeleys veiledere.

Dersom du går psykologi profesjon syvende semester og må erstatte PROPSY309 og PROPSY310 vil jeg personlig ikke anbefale UC Berkeley. Det er ikke garantert at de tilbyr fagene du trenger eller at du får plass på dem. Den faglige forhåndsgodkjenningen jeg fikk fra UiB var mangelfull, og man har selv ansvaret for å finne andre overlappende fag. Ingen av oss fra profesjon hadde egentlig nok studiepoeng til å erstatte det ene faget, så det måtte mye triksing til for å få fagkombinasjonen godkjent. Dette var en veldig stressfull prosess som varte i over en måned.

Undervisningsformer

Jeg hadde forelesninger, seminarer og «discussion sections» (kollokvier) i en fast timeplan. Man har mange eksamener gjennom semesteret, så undervisningsformatet og vurderingene minnet litt om VGS for meg.

Vurdering av emnetilbodet

Mange interessante fag og gode forelesere. Dessverre kommer profesjonsstudenter på syvende semester inn på programmet for Sociology og ikke Psychology på Berkeley. Dette vil si at vi er nedprioritert når vi søker på psykologiemner, og jeg endte derfor opp med å nesten bare ha sosiologifag.

De første ukene er en «course shopping period». Dette kan være stressfullt da man må delta i forelesninger i fag man ikke er garantert plass på og risikerer å gå glipp av første de ukene i overlappende fag. Mitt tips er å være fleksibel og søke på mange emner.

Fagleg utbyte og språk

Det var interessant å få et innblikk i sosiologiens samfunnsperspektiv med fokus på emner som sosial/ politisk ulikhet, diskriminering, kjønn, rasisme, med mer. Jeg anbefaler at man bli kjent med personer utenfor norskeboblen, for å utvikle de språklige snakkeferdighetene mest mulig.

Universitetsområdet og byen

Det var fantastisk vær og temperatur nesten hver dag i høst og campus er kjempeflott! Men jeg måtte gå gjennom Downtown Berkeley hver dag på vei til campus og kjente meg aldri helt trygg i byen.

California har store problemer med hjemløshet og kriminalitet, og dette får man daglige påminnere om når man bor her. UC Berkeley anbefaler «WarnMe», et notifikasjonssystem som advarer om farlige situasjoner eller trusler for helsen eller tryggheten til studenter og ansatte. Jeg fikk jevnlig oppdateringer om bevæpnede ran, overfall og liknende. I oktober var det skyting nær campus hvor en person døde og tre ble skadet. Det var interessant å oppleve et velferdssystem som ikke fungerer i praksis, men det er veldig trist å se og ubehagelig som kvinnelig student.

Bustad

Bolig var vanskelig å finne og dyrt, jeg betalte $1500 i måneden (pluss strøm) for å ha rom alene i et kollektiv. Det virker som høstsemesteret er dyrere enn på våren.

Utleieindustrien i Berkeley er kynisk med kompliserte kontrakter og gjennomføring av betaling - med store summer i uventede gebyrer og fradrag i depositum av uklare årsaker. Mitt inntrykk er at utvekslingsstudentene blir utnyttet. Særlig når utleier forventer at studentene selv skal ha satt seg in i Californias lovverk, f.eks. når det gjelder betalingssystemet for strøm, PG&E.

Jeg anbefaler å søke etter bolig utenfor Berkeleys liste for anbefalinger som vi fikk tilsendt av BISP til høsten (jeg har gitt tilbakemelding til BISP om at denne må oppdateres).

Sosialt miljø

Jeg anbefaler at du blir med i en av Berkeleys mange klubber og gjerne bor med amerikanere for å få venner utenfor norskeboblen.

BAPS-AOP HØST 2022

BAPS-AOP HØST 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å starte visa prosessen tidlig og huske at den er relativ kostbar. Man må belage seg på cirka 4k til visa-søknaden og dens avgifter.
Man kan ofte finne billigere flybiletter hvis man søker tidlig og sammenligner ulike nettsider. Personlig brukte jeg StudentUniverse og hadde en positiv opplevelse med dette, men det kan noteres at dette medfører en viss risiko sammenlignet med å kjøpe flybillett direkte fra et selskap.
En ting jeg selv skulle ønske jeg hadde gjort tidligere i prosessen er å avsatte et budsjett for bolig, fritidsaktiviteter og annet. Man må belage seg på at dollaren er sterk og at oppholdet i Berkeley samt San Francisco er dyrt.

Undervisningsformer

Formatet på undervisningsformene er avhenging av hva emneansvarlig tenker er mest lærings-rikt og engasjerende. Berkeley verdsetter mer frie former sammenlignet med UIB som gjør at det er mer rom for diskusjon og dialog under forelesninger. Dette opplevde jeg som givende og en frisk motsetning til min noenlunde kjedelige UIB student hverdag. Det er mye lesing og innleveringer i de ulike fagene, men man drunker ikke i skolearbeid. Det kan noteres at flere av psykologi emnene som klinisk og helse-psykologi har seminargrupper der oppmøte er obligatorisk. De involverer gruppeprosejekt og ukentlige innleveringer som er nyttige og interessante.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet til Berkeley er veldig greit og man har flere interessante emner innenfor psykologi og sosiologi man kan velge mellom. Man skal ende opp med femten credits totalt for at semesteret skal godkjennes. Psykologi-emner er som regel tre credits og sosiologi-emner er ofte fire credits noe som innebærer at man må kalkulere poengene til fagene på forhånd slik at man ender opp med godkjenning. Berkeley hjelper internasjonale studenter med å nå poenggrensene og velge emner.
Professorer og forelesere ønsker sterkt at studenter skal engasjere seg og ta kontakt med dem utenfor klassen slik at man kan diskutere konsepter, fagstoff og livet generelt. Dette opplevde jeg personlig som en positiv kulturforskjell.

Fagleg utbyte og språk

Berkeley er et veldig godt sted for bruk av engelsk både muntlig og skriftlig. Alt av innleveringsoppgaver og eksamen er i engelsk format noe som gjør at en lærer å formulere og tenke på engelsk på en måte som fører til mestring. Det skal sies at det er veldig greit å allerede mestre engelsk for man reiser ned ettersom noen fag kan ha en tung fag terminologi. Hvis man er villig til å putte ned arbeidet og faktisk benytte muligheten til å skrive mye fagstoff på engelsk vil utbytte var kjempebra.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet strekker seg over mye av Berkeley-by og universitetet kan by på en rekke fasiliteter enten til lesing eller fritidsaktiviteter. Bibliotekene til universitetet er kjempeflotte og er veldig populære blant Berkeley studenter. San-Francisco er en kort busstur eller Uber fra Berkeley sentrum. Byen har mye å by på, men San-Francisco er hakket bedre i både kulturtilbud og annet. Bussen til San Francisco er gratis for Berkeley studenter og jeg kan anbefale å ta en tur eller to innom chinatown.

Bustad

Bolig kan være utrolig greit å avklare en god vei på forhånd ettersom mange utleiere er skeptiske til internasjonale studenter. Personlig drøyet jeg denne prosessen alt for lenge noe som medførte en smule stress, bekymrede venner og familie samt en skeptisk kjæreste. Heldigvis ordnet det seg med en dose flaks, men det å satse på at alt skal ordne seg er ingen god ide.
Det er en boligkrise i California og Berkeley er sterkt påvirket av denne noe som fører til flere hjemløse og dyre leiesummer for beboere. Hvis man tenker å reise ned til Berkeley bør man forberede seg på å betale mellom 11k til 15k i måneden for leie. Levekostnader er dessuten særlig høye sammenlignet med tidligere år. Kostnadene er nærmest identiske levekosnatdene i Norge. Utenom øl og vin som heldigvis er billigere i Berkeley.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Berkeley er utrolig stort, men kan forhåndsvis deles inn i amerikanske studenter og internasjonale studenter.
Min personlige erfaring var at det sosiale miljøet i Berkeley var åpent og kjempeflott. Men jeg var heldig nok til å bo med en rekke utrolig flotte mennesker som førte til at jeg alltid hadde noe kult eller morsomt å finne på. Innledningsvis kan det lønne seg å benytte seg av utesteder og da særlig taco-tuesdays for å bygge relasjoner og møte venner. Jeg tror det er viktig å huske at det er ingen som magisk kommer til å ta deg under kappen og sørge for at man har noe å gjøre. Man må som oftest selv ta initiativ og arbeide for å finne venner og bygge samhold med lokale og andre internasjonale studenter. Det er en rekke andre internasjonale studenter som befinner seg i en likened situasjon og derfor kan man ofte få en utrolig fin flerkulturell vennegjeng.

Matematikk - hausten 2022

Matematikk - hausten 2022

01.09.2022 - 30.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å være forberedt på at Berkeley er dyrt, både når det gjelder bolig og det å leve.
Søk om visum tidlig, det er en prosess som tar tid, og det kan ta mange uker og måneder før det er ledig tid for intervju hos ambassaden.
Lurer man på noe, spør BISP, studieprogrammet man reiser med, de er veldig hjelpsomme!

Undervisningsformer

Det er undervisning i form av forelesninger, gruppetimer og lab.
Det er veldig vanlig med vurderinger underveis i hele semesteret. Disse er blant annet ukentlige quizer, ukentlige innleveringer og midtveiseksamener. Eksamenen på slutten av semesteret teller ikke 100% av karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ganske godt, man kan velge veldig mye forskjellig, utfordringen er å få plass i emnene. Enkleste er å reise i et semester man kun har frie fag, ettersom det ikke er noen garanti for at man får plass på det man ønsker. Det er også ganske stress de første par ukene, ettersom man må melde seg opp og følge dobbelt så mange fag som man planlegger å ta siden man ikke vet hva man får plass i. Etter hvert dropper man fagene man ikke vil ha, men da ligger man gjerne litt bakpå allerede.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte avhenger helt etter hvilke fag man velger, Berkeley har både og lette og vanskelige fag.
Alt går på engelsk, så man lærer naturligvis en god del mer engelsk og blir fort veldig vant til å bruke det i dagliglivet.

Universitetsområdet og byen

Selve campus er veldig fint, kan være lange avstander mellom byggene, så viktig å vite hvilket bygg man skal til når man beregner tid for å komme seg dit.
Byen er ikke noe å skryte av, det er stort sett studenter og mange uteliggere, men San Francisco er ikke langt unna, så hvis man vil se en litt finere by, anbefales det å dra inn dit.

Bustad

Hvis man bare skal bli høstsemesteret, ha litt is i magen når det gjelder bolig. Begynn gjerne å lete tidlig, men vær forberedt på at alle utleiere og studentboliger da sier at de prioriterer de som vil signere kontrakt for ett helt år. Ikke mist motet, bare vent til nærmere semesterstart, da er det lettere for at de tilbyr kontrakter for ett semester. Det er også mange som bor på hostell første uken mens de leter etter bolig. Anbefaler ikke å signere noe før man enten har sett stedet, kjenner noen som har bodd der, eller er bombesikker på at dette ikke er lureri. Videovisninger kan da ofte være lurt.
Kan være lurt å melde seg inn i Facebook-grupper og liknende for hjelp til å finne romkamerater, ettersom dette er helt vanlig å ha, og gjør leien mye billigere.

Sosialt miljø

Man oppsøker det miljøet man ønsker å være en del av. Det er nok lettere å bli kjent med andre utvekslingsstudenter enn lokale amerikanere, men tror ikke det skal være noe problem om man gjør en ordentlig innsats.

Matematikk - hausten 2022

Matematikk - hausten 2022

01.09.2022 - 30.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Veldig mye å sette seg inn i. Skrivet vi fikk fra UIB var til dels hjelpelig, men det var mye vi måtte finne ut av på egenhånd. Ble mange besøk til studieveileder for hun var den eneste vi visste om som vi kunne kontakte, men hun visste ingenting for det var ikke hennes område. Vi ble henvist til studieseksjonen på matnat, men av dem ble vi bare henvist tilbake til studieveileder på instituttet.

Undervisningsformer

Fysisk for det meste, med mye innleveringer og oppgaver. Kontinuerlig arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra emnetilbud! Masse fag å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Mange nordmenn, spesielt fra NTNU, så vi snakket en del norsk. Likevel foregikk all undervisning på engelsk og jeg føler jeg har forbedret engelsken min betraktelig.

Universitetsområdet og byen

Veldig flott universitet! Byen var noe preget av hjemløse, men det var kort vei inn til San Fransisco som også var en veldig fin by.

Bustad

Bodde i privat leilighet. Mye dyrere enn i norge og jeg delte rom med to andre jenter. Dette er normen i USA. Hørte mye bra om IHouse, som var en anbefalt institusjon fra universitetet.

Sosialt miljø

Veldig sosialt! Mye som skjedde og mange å bli kjent med.

BA i datasikkerhet - vår 2022

BA i datasikkerhet - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Undervisningsformer

Mye klasseroms-undervisning, studenter er generelt aktiv i timene og diskusjon er i fokus.

Fagleg utbyte og språk

Det var mange fag som ikke var alt for krevende; alt i alt ble jeg ikke veldig akademisk utfordret dette semesteret, men det spørs hva man velger av fag.

Universitetsområdet og byen

Det er mange hjemløse! Det er tar litt å bli vant til, både i Berkeley of i SF. Universitetsområdet er veldig fint, og det er mye folk.

Bustad

Vær forberedt på at det er dyrt. Mange velger å dele rom med en annen for å få det litt billigere.

Sosialt miljø

Anbefaler å bli kjent med de internasjonale studentene, ikke bare andre norske!

2021

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Søk plass ved I-house tidlig. Sett deg inn i hvilke faglige muligheter som finnes.

Undervisningsformer

Forelseninger

Vurdering av emnetilbodet

Svært godt emne tilbud, men trist at man blir satt helt nederst i prioriteringsrekkefølgen for fag.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig og språklig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Området er fantastisk flott. Likevel oppleves det ikke alltid som trygt. Dessverre er det mange som bor på gaten der.

Bustad

Jeg bodde på I-house som var utrolig sosialt og gøy. Nedsiden var at det var veldig dyrt.

Sosialt miljø

Veldig godt sosialt miljø. Anbefaler å ikke bare henge med nordmenn, men å heller bli kjent med folk fra hele verden.

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å starte med forberedelsene tidligst mulig, siden forberedelsesprosessen er omfattende, og deler av prosessen, f.eks. å søke visum, er krevende.

Undervisningsformer

Undervisningen i de fleste fagene jeg tok lignet mye på undervisningen i Norge, dvs. forelesninger i store grupper. I noen fag hadde vi også såkalte "discussion sections" som lignet på kollokvier. En stor forskjell fra undervisningen i Norge er at man får karakter på alle vurderinger man har, og man har mange eksamener gjennom semesteret. Men dersom man legger inn god innsats og jobber jevnt gjennom hele semesteret, går det veldig fint!

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har et mangfoldig emnetilbud, og det er lett å finne noe som virker spennende. Samtidig blir utvekslingsstudenter prioritert lavere enn ordinære studenter ved Berkeley når man søker på emner, så det er ikke sikkert at man får plass på de emnene man ønsker seg, spesielt innen psykologi. Derfor bør man være fleksibel og tenke ut noen "backup" emner.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort da kvaliteten på undervisningen var gjennomgående veldig høy. Jeg likte spesielt at professorene var veldig oppdaterte på den nyeste forskningen innen deres felt.

Universitetsområdet og byen

Campus er nydelig, og det er lett å finne en god leseplass på et av de mange bibliotekene på campus. Byen i seg selv er ikke spesielt fin, og pga. nokså høy kriminalitet enkelte steder anbefales det å gå sammen med noen når det er mørkt ute. Hvis man tar turen til nordsiden av Berkeley, kan man finne mye fin natur, f.eks. i Tilden Park. I tillegg er det er mange kule steder å besøke relativt nært Berkeley - jeg anbefaler spesielt Yosemite og Carmel/Big Sur-området.

Bustad

Å finne bolig var en av de mest utfordrende delene av forberedelesesprosessen, så jeg anbefaler å være tidlig ute med å lete. Dessuten er prisene i Berkeley veldig høye. Berkeley Hills eller North Berkeley anbefales dersom man ønsker å bo i et fint, rolig og trygt område og ikke har noe imot litt lenger avstand til campus.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet som et av de beste aspektene ved utvekslingsoppholdet. Menneskene jeg møtte var generelt veldig vennlige, åpne og imøtekommende - både amerikanere og utvekslingsstudenter. Det var mange muligheter til å bli kjent med andre på universitetet, bla. på arrangementer og innen det store utvalget av fritidsklubber.

Høst 2021 - BA sosialantropologi

Høst 2021 - BA sosialantropologi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være greit å være forberedt på ventetid hos ambassaden. nå reiste jeg til USA under det værste av pandemien, så det gjorde at vi måtte ha is i magen under prosessen, som var lang. Jeg forberedte meg ikke så veldig mye, dette er noe jeg pleier å gjøre for å ikke få for høye forventninger. men generelt vil jeg anbefale å forberede seg litt på det faglige, og stedet.

Undervisningsformer

Vi hadde en ganske annerledes undervisningsform på UC Berkeley enn det vi er vandt til her i Norge. Vi hadde quizer, tester, innlevering hver uke, sammen med en midtterm (eksamen midt i semesteret) og deretter vanlig avslutninseksamen. Sluttkarakteren er basert på det du gjennom hele semesteret hadde klart å prestere. Jeg likte veldig godt denne formen for vurdering, da man gjennomgående i semesteret blir "tvunget" til å følge med, slik at skippertak ikke blir nødvendig.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Berkeley var veldig bra, samt at de ansatte for utvekslingsstudentene var ekstremt gode på å holde kontakt med deg og legge til rette for dine personlige ønsker utenfor Sociology. om du for eksempel er psykologistudent, la de til rette og jobbet for at kunne få ta de emnene du ønsker og har sett for deg. dette er selvsagt en mer komplisert prosess, men med god veiledning og tett oppfølging er dette ikke umulig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg sitter igjen med en mye bredere forståelse om USA ettersom de fleste fag omhandlet USA. Foreleserne var kjempegode og var dagsaktuelle og veldig gode til å formidle ti -og aktivere elevene.

Universitetsområdet og byen

Campus var kjempefint og ikke minst veldig trygt, overalt var det veldig synlige "stolper" som satt deg i kontakt med skolens egne politi (!!) UCBC PD (University of California Berkeley Police Department). Byen var ikke like trygg vil jeg si, mye uteliggere som virker aggressive, men man lærer seg strategier for hvordan å forholde seg til de, samt hvilke områder som er trygge og mindre trygge. Men bare 40 min til verdens fineste San Fransisco. Berkeley (byen) er desuten ganske fin, jeg elsket å jogge i trådene rundt der jeg bodde eller gå turer med venner. Campus er kjempestort, men som sagt veldig fint, med masse historie i bygningene - også anbefaler jeg å bli med på tour rundt campus arrangert av andre studenter for å få mye gratis info om campus - som morsomme fakta, til mer praktisk info, som hvor biblioteket er osv.

Bustad

Jeg leide en leilighet med tre andre venner i Grant Street, gjennom K&S, veldig fornøyd, ikke like dyrt som å bo på International House, selvom det også var bra! Vi hadde en del mer frihet, samt eget kjøkken stor stue osv (til vors, fest og pre-gaming til de store kampene i bakgården), som er kjempehyggelig, sosialt og ikke minst en god måte å bli kjent med de andre studentene som bor der. Jeg er veldig fornøyd og vil gi det en 8/10.

Sosialt miljø

UTROLIG sosialt! kjempelett å bli kjent med nye mennesker fra overalt i verden! Vi var mye sammen oss norske, men overhode ikke umulig å få amerikanske eller andre utvekslings-venner - kanskje spesielt på International House. Jeg dro på turer til San Fransisco, Vegas og Hawaii og ble godt kjent med andre studenter Europa og USA.

BA sosialantropologi - høsten 2021

BA sosialantropologi - høsten 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som må ordnes før man reiser til USA og jeg vil anbefale å starte visumsøknaden tidlig, spesielt hvis du har lenger reisevei til Oslo, da man må møte opp på den Amerikanske ambassaden. Ellers er det også en del skjemaer som skal fylles ut på Berkeley sine nettsider, blant annet info om forsikring. Forsikringen man får gjennom lånekassen (HELFO/OPTUM) blir godkjent av Berkeley, noe som betyr at man kan takke nei til den forsikringen Berkeley tilbyr. Jeg vil virkelig anbefale å spare opp så mye penger de klarer dersom du ønsker å oppleve mer av USA enn bare Berkeley/ San Francisco området. Å leie "gig car" er supert og billig dersom du vil utforske nærområdene. Flybilletter til Hawaii er heller ikke så dyrt når man allerede er i California!

Undervisningsformer

Jeg reiste på høstsemesteret 2021. Enkelte fag ble kun tilbudt digitalt. Jeg valgte 4 fag hvor kun 1 av fagene var digitalt, men i løpet av semesteret ble også 2 av de andre fagene mine flyttet til digital undervisning pga helsen til professoren. Det er vanlig å ha vurdering opptil flere ganger i uken, enten i form av en quiz eller skrive sammendrag fra forelesning og lesestoff. Jeg opplevde dette som positivt da man jobber jevnt gjennom hele semesteret. Halvveis i semesteret har de fleste fag en "midterm" som en slags liten eksamen. Siste uken før eksamen har man fri fra undervisning fordi man skal bruke tiden på å forberede seg.

Vurdering av emnetilbodet

Berkeley har en rekke spennende fag man kan elge mellom! Jeg vil anbefale å melde seg opp til så mange fag som mulig også dra på et par forelesninger før man bestemmer seg for hvilke man vil beholde videre. Det er vanlig å "shoppe" fag de første ukene så det er mange studenter som møter opp og noen ganger liten plass. Dette reguleres ettersom alle bestemmer seg for hvilke fag de vil beholde, innen en frist.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått enda mer selvtillit når det kommer til å snakke engelsk, da all kommunikasjon og vurderinger foregår på engelsk. Både med amerikanere og andre internasjonale studenter.

Universitetsområdet og byen

Det er nesten alltid blå himmel og god temperatur i Berkeley. Høydepunktet med byen er universitetsområdet som fungerer som en stor møteplass for de fleste, med store biblioteker, grønne parker hvor det foregår aktiviteter, studentorganisasjoner og klubber som står på stand, cafeer etc. San Francisco ligger ikke langt unna og det er enkelt å komme seg dit med enten undergrunnsbane eller buss, her er det masse å oppleve!

Bustad

Jeg leide en leilighet sammen med 3 andre norske studenter, to av de ble jeg kjent med før utvekslingsoppholdet og sistemann fant vi via en facebookgruppe. Det finnes mange facebookgrupper hvor man kan finne leiligheter/hus/rom til utleie i tillegg til andre studenter man kan bo sammen med. Veiledere på universitetet er også behjelpelige med å finne bolig. Det er svært vanlig å dele soverom med en eller flere, da det er veldig dyrt å leie i Berkeley.

Sosialt miljø

Berkeley har mange tilbud når det kommer til klubber og organisasjoner man kan delta i. De første ukene av semesteret står det haugevis av stands på skolen som rekrutterer nye studenter. I kjent amerikansk stil er det selvfølgelig school spirit og stort engasjement rundt amerikansk fotball og basketballkamper, her er det kult å samle en gjeng og dra sammen! Rundt skoleområdet er det mange fraternity houses hvor mange samles til "pre gaming" før det er kamp. Mange internasjonale studenter (og noen amerikanere) velger å bo på International House, her er ekstremt lett å bli kjent med andre studenter i samme situasjon. Det er lett å havne i en norsk boble, da det er mange andre norske studenter som reiser hit. Enkelte trives med det, mens andre er på jakt etter flere amerikanske eller internasjonale venner. Jeg kan anbefale begge deler! Både ANSA og Sjømannskirken arrangerer hyggelige sammenkomster for norske studenter. Anbefaler virkelig å dra på studentmiddagene som sjømannskirken arrangerer, hvor de ofte serverer hjemmelaget norsk mat.

Vår 2021 - profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2021 - profesjonsstudiet i psykologi

04.01.2021 - 25.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å begynne forberedelsene i god tid. Jeg måtte levere en kort søknad/motivasjonsbrev og deretter komme til et intervju ved Universitetet i Bergen. Deretter fulgte 3 intervjuer på Skype med ulike personer tilknyttet klinikken i Berkeley. Disse vedrørte blant annet dine erfaringer, karriereambisjoner og kliniske/forskningsmesssige interesser. Intervjuene var lettbeinte og hyggelige.

Det bør også påregnes en del tid til visumprosessen.

Det kommer heller neppe som en overraskelse at å studere i USA (og især California) er kostbart og at fristelsene og mulighetene er mange. Sparer du opp en god slant får du anledning til å spise masse herlig mat, ta en tur til Napa Valley eller Lake Tahoe, eller utforske ting USA har å by på utenfor California.

Undervisningsformer

Jeg tok ingen ordinære kurs ved Berkeley. Den største delen av arbeidet går med til behandling og planlegging av behandling for klienter.

De organiserte delene av undervisningen foregikk som et tre timers møte én gang i uken. I første del av møtet har man muligheten til å ta opp problemstillinger i plenum (med professorer og de andre studentene på klinikken). Dette kan dreie seg om alt fra administrative spørsmål, til terapeutiske problemstillinger, til å lufte egne opplevelser av utbrenthet. Man deles også typisk inn i sine respektive "peer supervision groups", der man kan diskutere problemstillinger i mindre grupper. Andre del av det ukentlige møtet vies til "specialty clinic", der man hver uke bruker tid på fordypning i et tema som følges gjennom semesteret. Hver uke holdes en studentpresentasjon om et selvvalgt tema relevant for "specialty clinic". Av og til kommer også gjesteforelesere/eksperter til de ukentlige møtene og gir innblikk i måten de jobber på, gjerne med eksempler fra egen klinisk praksis.

Man møter også individuelt med sin kliniske veileder én gang i uken.

Av og til avholdes "Clinical Science Program Colloquia", som er møter/foredrag om ulike tema for medlemmer av psykologiavdelingen.

Jeg byttet også ut et introduksjonskurs med et forskningskurs. Da tok jeg selv kontakt med professorer som drev med ting jeg synes er interessant for å høre om jeg kunne bli med på forskningsmøter og/eller bidra på noen prosjekter (sistnevnte ble det imidlertid lite av ettersom alt var satt på pause pga. covid).

Jeg fikk også muligheten til bistå klinikkdirektøren med å lese og vurdere en artikkel som ad-hoc reviewer for et vitenskapelig tidsskrift.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var godt, med mange muligheter for den som er interessert.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er godt for den som legger ned arbeid og benytter seg av de mulighetene som dette programmet byr på. De er opptatt på klinikken av å skreddersy opplevelsen etter dine interesser. Jeg tror likevel det var noe redusert på grunn av covid og digital undervisning.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er det fineste stedet i byen. Jeg hadde dessverre ikke muligheten til å nyte innsiden av særlig mange av bygningene på grunn av nedstengningen, men skal gi mye skryt til uteområdene. Byen er i seg selv ikke noen perle, men det finnes fine steder og flere gode spisesteder enn du får tid til å prøve ut. Ta forholdsregler når du beveger deg i byen, enkelte deler av byen er betydelig mer belastet enn andre og det er ikke anbefalt å gå alene etter det er blitt mørkt. Et stort pluss er umiddelbar nærhet til San Francisco, som er en helt fantastisk by med uendelige muligheter.

Bustad

Bolig er dyrt. Jeg betalte $1300 for et enkeltrom i et hus jeg delte med 7 andre. Huset lå i Claremont Hills. Nabolaget var trygt og veldig fint med restauranter, offentlig tennisbane og fine turområder. Det var imidlertid et stykke unna campus (noe som var irrelevant for meg som for det meste hadde digital undervisning). Det var ikke nevneverdig plagsomt ettersom 5 av romkameratene mine hadde bil (VELDIG praktisk) og det gikk buss (om enn litt sjeldent). Det var heller ikke mer enn vel 25 minutters gange til campus eller en 10 minutters sykkeltur. Det jeg fikk i bytte mot å bo litt lenger unna var langt høyere boligstandard. Vi hadde hage, gigantisk hus, vaskedamer og gartner. Rett ved campus må man belage seg på å betale mer for mindre, men det kan det være verdt for å bo i gangavstand.

Sosialt miljø

Jeg har svært begrensede erfaringer med det sosiale miljøet på campus, men det sies at det vanligvis er bra. Jeg møtte ingen fra studieprogrammet mitt, noe jeg synes er litt kritikkverdig selv covid tatt i betraktning. Jeg flyttet heldigvis inn med 7 fantastiske mennesker som var glade i å finne på ting. Jeg anbefaler på det varmeste å bo med amerikanere, det åpner opp for helt andre opplevelser enn om du kun bor med mennesker som også er nye i området. De tok meg blant annet med til Lake Tahoe, Sacramento, Napa Valley og Los Angeles, for ikke å snakke om uttallige turer til San Francisco. Å bo med noen med bil som ikke har noe imot en ekstra passasjer er et life hack!

2020

Vår 2020 - BA i politisk økonomi

Vår 2020 - BA i politisk økonomi

15.01.2020 - 15.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er ikke så mange foreberedelser man trenger å gjøre før man drar annet enn søknadsprosessen og å finne bolig, men det kan være lurt å sjekke ut forskjellige fag man kan ta på forhånd. Et tips da er å bruke ratemyprofessor.com når man velger fag. Dette gjorde jeg og jeg var veldig fornøyd med alle foreleserne jeg hadde.

Undervisningsformer

Fra UIB er jeg vant med å kanskje gjøre en oppgave i hvert fag hvert semester i tillegg til eksamen. På Berkeley var det minst en innlevering hver uke i tillegg til flere forelesninger og seminarer i uken. Dette var veldig uvant i starten, men jeg lærte fort at det ikke nyttet å begynne med innleveringen dagen før den skulle leveres. I tillegg var nivået på disse innleveringene mye høyere enn det jeg var vant til. Jeg var veldig fornøyd med å få 16 av 20 poeng på en innlevering helt til jeg så at gjennomsnittet var på 19. Det var forelesninger pluss seminarer i hvert fag. Det lønner seg å møte på alt av forelesninger og seminarer siden det er dette som er pensum. De har også noe som heter office hours der man kan møte professoren og stille spørsmål. Dette lønner seg å utnytte.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bra. Den første måneden kan man "shoppe" ulike fag og prøve hva man vil. Det var masse fag å velge mellom, men man måtte selv passe på at fagene ikke kræsjet med hverandre. Man kunne også velge fag med færre studiepoeng som studenter selv hadde laget, men disse er veldig populære så de kan være vanskelig å komme med på. Anbefaler å søke flere av disse fagene for å få akkurat nok studiepoeng. Jeg måtte ta ekstra studiepoeng siden alle økonomifagene hadde ganske mange studiepoeng, jeg måtte ha minst 30 og det gikk ikke opp. Dette ble både veldig mye dyrere, og mye ekstra jobb. Jeg tok fagene global inequality and growth, public economics, wage theory and policy, topics in economic research og directed group study som var et mer sosialt fag for utvekslingsstudenter. Anbefaler spesielt public economics og global inequality and growth. I faget global inequality and growth lærte vi mest om økonomiske forskjeller innad og mellom land. Gjennom dette faget fikk jeg øynene opp for hvor mye det har å si for økonomien i et land hvordan det offentlige i land er organisert og spesielt fikk det meg til å reflektere mye mer rundt hva som kunne vært en mer effektiv og rettferdig fordeling av penger. I dette faget lærte vi også mye om skatteunndragelse og konsekvensene dette har for samfunnet og eventuelle løsninger på problemet. I tillegg hadde jeg et fag som het topics in economic research. Dette faget var litt som en bacheloroppgave der vi skulle levere en artikkel på minst 20 sider med et tema vi valgte selv. Vi hadde nye forelesere hver uke som hadde skrevet en akademisk artikkel som de presenterte. Faget public economics var mitt favorittfag, men også det jeg slet mest med. Forelesningene var interessante og jeg forsto alt, men jeg slet mye matten som var bak faget og det gjorde det mer krevende å følge med. Her lærte jeg mye om hvordan ulike politikker påvirket samfunnet og økonomien i landet. Wage theory and policy var det mest teoretiske faget. Dette var også det eneste faget på Berkeley med klassiske modeller som jeg er vant med fra UIB. Etter hver forelesning gikk også foreleseren gjennom en artikkel som tok for seg den aktuelle modellen og om den stemte overens med virkeligheten. Dette var noe av det jeg likte best med faget.Generelt var nok den største forskjellen mellom UIB og Berkeley at forelesningene på Berkeley hadde mer fokus på empirisk forskning, mens undervisningen på UIB tok mer for seg teoriene bak. Med de fagene jeg hadde der, måtte jeg lære mer teorien bak på egenhånd da dette ikke var det som ble snakket mest om på forelesningene. Fagene på Berkeley bar også i større grad preg av foreleserens politiske synspunkt og deres eget arbeid. Dette var veldig uvant, men det gjorde det også mer spennende i forelesning fordi mange amerikanske politikeres politikk ble sett på fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt var nivået høyt, men foreleserne var kjempeflinke. Man lærer veldig mye og det faglige utbyttet er veldig stort. Det språklige utbyttet var også greit, men med mange nordmenn snakker man fort norsk og det gjør at man kanskje ikke trenger å utfordre seg selv så mye.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig stort og veldig fint! Anbefaler å lese forskjellige steder siden det er så mange fine biblioteker. Byen er derimot litt tristere, med mange uteliggere og mye kriminalitet. Det er heller ikke så veldig trygt i byen og man blir anbefalt å ikke gå ute når det er mørkt. Likevel er det en veldig kul by og det er masse man kan gjøre der. Det er også mye fin natur i området med åser bak byen der man ser over til San Fransisco.

Bustad

Først og fremst er det veldig dyrt å bo i Berkeley og hele området rundt. Jeg bodde i en leilighet ganske sentralt, der jeg delte rom med en annen utvekslingselev fra Sveits og vi var 11 stykker til sammen i leiligheten. Denne fant jeg på en facebookside for studenter i Berkeley og dette kostet 800 dollar i måneden. Siden det er så dyrt å bo der så det kan være lurt å tenke litt gjennom på forhånd om man vil bo sentralt eller finere/med færre. Jeg valgte å bo veldig sentralt og det er jeg veldig glad for siden jeg uansett ikke var så mye hjemme.

Sosialt miljø

Jeg merket fort et kultursjokk med amerikanerne jeg bodde med tanke på orden og renhold og dette førte til et ganske dårlig førsteinntrykk. Sosialt fungerte det likevel bra og jeg ble god venn med flere i kollektivet. Man merket fort at det var veldig mange nordmenn i byen og man falt fort i et slags mønster der man var mest med nordmenn. Jeg gikk et annet program enn de fleste andre utvekslingsstudentene fra Norge og dette ga meg en bedre mulighet til å bli kjent med andre, både gjennom det programmet jeg gikk, og i timene.

2019

Bachelor i samanliknande politikk - Haust 2019

Bachelor i samanliknande politikk - Haust 2019

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne å se etter sted å bo så tidlig som mulig. Hvis du kjenner noen som skal dit finnes det mange muligheter for å leie leiligheter eller evt. dele soverom slik at leien ikke blir så veldig dyr. Skolen har mange studentboliger så sjekk alternativene her og. Det kan enkelt gjøres ved et google søk! Husk! Du får utgitt et busskort av skolen som gjør at du kan ta gratis buss! Greit å vite om du finner et sted å bo som ikke ligger så nærme skolen.

Spar masse penger! Det er dyrt å bo/ leve i USA.

Still spørsmål hvis du lurer på noe underveis! Søknadsprosessen og å velge fag kan overveldende men rådgivere er der for å hjelpe!

Undervisningsformer

Undervisning kan variere. Noen klasserom er store og krever derfor mindre deltakelse, mens andre er små, hvor deltakelse spiller inn på den endelige karakteren. De fleste fagene har oppgaver fortløpende, i tillegg til midterm og endelig eksamen. Disse oppgavene teller på sluttkarakteren. Noen fag har seminar i tillegg. Disse er som oftest obligatoriske. Man har som oftest 3 timer i uken i hvert fag. Hvordan dette organiseres kan variere. Jeg hadde to fag som var 1 time, tre ganger i uken. Og to som var 1,5 timer, to ganger i uken.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes et veldig bredt tilbud av fag! Man får tilgang til fagene som skal undervises ganske tidlig, allerede i søknadsprosessen. Lurt å forsikre seg om at fagene man ender opp med passer med planen hjemme, men om man har frie studiepoeng har man ganske stor frihet til å velge.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har mange fasiliteter. Sjekk ut alle bibliotekene og bruk ressursene som skolen tilbyr. Sørsiden og nordsiden av campus er ganske forskjellige men tilbyr masse spisesteder som er verd å sjekke ut! Sørsiden tilbyr også en del klesbutikker og har litt flere spisesteder enn nordsiden. Byen er derimot ikke så stor, men ligger godt plassert i forhold til større byer i Nord California!

Bustad

Jeg bor i et kollektiv med 9 andre studenter på Berkeley. Jeg har eget rom! Igjen, det er mange studentbolig muligheter. Jeg vet om en del studenter som bor på studenthuset iHouse, som ligger kjempe godt til på skolen. Det er vanlig å dele soverom, hvilket gjør bo litt billigere og. Det finnes flere facebook sider for bolig i Berkeley + Craigslist. Men vær forsiktig for det finnes også mye svindel!

VÅR 2019 - PRPSYK

VÅR 2019 - PRPSYK

07.01.2019 - 21.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Sammenlagt har jeg hatt stor utbytte av mitt opphold ved UC Berkeley på faglig og sosial grunnlag. Relatert til det sistnevnte, anbefaler jeg et opphold på International House ved UC Berkeley, der man har muligheten til å bli kjent med mennesker fra nærmest alle steder på kloden, noe som gir stort utbytte i lærdom om andres kulturer, perspektivtaking, og nedkjemping av barrierer relatert til dette.

Undervisningsformer

Jeg er svært fornøyd med undervisningsformen, der de fleste timene foregikk i små "cohorts". Dette ligner små seminargrupper på rundt 7-10 elever, noe som gjør at man er aktiv og følgelig lærer svært mye fra undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde frihet til å velge enhver emne som jeg ville.

Fagleg utbyte og språk

Stor faglig utbytte på grunn av de små undervisningsgruppene. Naturligvis ble også språket bedre.

Universitetsområdet og byen

Mange muligheter på universitetsområde vedrørende biblioteker og studieplass.

Bustad

Anbefaler International House (IHouse) på det aller varmeste.

Sosialt miljø

Amerikanere er svært vennlige og sosiale. Snakk med folk i heisen, bussen, på gaten eller hvor enn av stedene det vanligvis ville vært unaturlig å prate med oss nordmenn. Å bo på IHouse er også en fantastisk arena for å møte både amerikanere og individer fra andre land.

VÅR 2019 BASV-SØK

VÅR 2019 BASV-SØK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Mange forskjellige skjemaer som må fylles ut før avreise, for eksempel visum (som krever en tur til ambassaden) og bruker på CalCentral. Ville begynte med dette i god tid så du unngår mye stress med dette i eksamensperioden. Bolig er også en prosess å finne, men det som virker lettest er enten å overta kontrakter fra utvekslingsstudenter som reiser hjem, Airbnb, Fine Arts (på en måte studentbolig) eller I-House. Vær også forberedt på at du kommer til å bruke en del penger utover stipendet. California er en ganske dyr stat. Mesteparten av oss som var der nå ble litt sjokkert over hvor mye, men så lenge du har spart opp en del på forhånd så går det fint. Ikke tenk så mye på det å nyt opplevelsen.

Undervisningsformer

I mine fag hadde jeg bare forelesning, men i mange av fagene du kan velge gjennom BISP er også seminarer. Fagene er som regel 1,5 timer på tirsdag og torsdag pluss eventuelle seminarer (der velger du selv), eller 1 time mandag, onsdag og fredag.

Vurdering av emnetilbodet

Mange interessante fag, sosiologi fakultetet på Berkeley er veldig bra. Trenger ikke velge fag før du er en måned inni semesteret, du kan derfor gå på så mange forelesninger du vil å se hvilke fag du liker best før du bestemmer deg. Ikke alle fagene som opplyses om før avreise (div lister, PowerPoints) er tilgjengelige hvert eneste semester, dette gjør forhåndsgodkjenning vanskelig.

Fagleg utbyte og språk

Har lært veldig mye. Måten semesteret er lagt opp på med flere midterms og eksamener gjør at stoffet virkelig sitter. Dette i tillegg til jevnt over flinke forelesere. Selv om det tidvis er mange nordmenn i Berkeley snakker du mye engelsk. Engelsken har definitivt bedret seg under oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Utrolig fint og stort universitetsområde med mange biblioteker/lesesaler, treningssenter (gratis med Cal-kort) og gressplener for avslapping i sola. Alltid veldig mye folk overalt. Ikke mye mat å få kjøpt på området, men for eksempel Telegraph Avenue ligger rett ved siden av med mange spisesteder. Rett bak campus ligger Berkeley Hills med mange turløyper. Byen Berkeley er for det meste nabolag uten mye annet, men et par gater (Telegraph, Shattuck) har mye butikker og spisesteder. 25 minutter unna med t-bane (BART) ligger også San Fransisco med utrolig mye kult å tilby, T-banestasjon sentralt i Berkeley. Går også an å ta buss (også gratis med Cal-kort). Oakland er også lett å komme seg til.

Bustad

Bolig i Berkeley og Bay-området generelt er utrolig dyrt. Vær forberedt på å betale rundt 10 000 kr i måneden for å bo på tomannsrom. IHouse er hakket dyrere, men der får du mat inkludert. PS: alle sitter igjen med for mange meal swipes så det er ikke noe å bekymre seg over.

Sosialt miljø

Du møter utrolig mange flotte mennesker. Som sagt tidvis mange nordmenn, men det har vært helt fint selv om du kanskje havner i en boble. Du møter også mange andre internasjonale studenter, mange av dem bor på IHouse (dette selv om du ikke bor der selv). Amerikanere kan du lett møte hvis du blir med en av Cal's mange klubber eller sportslag, og på fest/byen selvfølgelig.

Vår 2019 - BA i samanliknande politikk

Vår 2019 - BA i samanliknande politikk

01.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å være tidlig ute med visumsøknad for å fortere få intervju på den amerikanske ambassaden i Oslo. Det er lurt å søke på fag så snart du får tilsendt det fra Berkeley for å få plass i fagene og ikke havne på venteliste. Deretter kan du sende inn søknad om forhåndsgodkjenning av de fagene du skal ta der til UiB.

Du må sende inn søknad til skolen selv og det får du informasjon av hvordan du skal gjøre det fra UiB. En annen ting som er veldig viktig er å se på bolig så snart du får plass siden leien ofte er dobbelt så mye som i Norge. Det er smart å sette stipendet på sparekonto med engang du får det, siden alt blir utbetalt samtidig. Det er også lurt å ha spart så mye penger på forhånd siden mesteparten av stipendet vil gå til bolig.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var veldig annerledes fra den i Norge. Det ble lagt vekt på deltakelse i timen, småprøver, innleveringer og det var obligatorisk oppmøte i noen av fagene. Jeg hadde også midterms i midten av semesteret i alle fagene. Det kunne være utfordrerne på starten med så mye skolearbeid, men professorene setter heldigvis av tid hver uke for at elever skal kunne stille dem spørsmål. På slutten av semesteret hadde vi en uke med forberedelse til eksamenene og deretter eksamen

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var overrasket over hvor mange ulike fag man kunne velge i mellom. De to første ukene valgte jeg flere fag for å se hvilke av dem jeg likte best. De fleste andre norske studenter gjorde også det og vi fikk litt tid på oss før vi måtte droppe de fagene vi ikke skulle ha. Det var greit siden jeg fikk vite hva fagene gikk ut på og hvordan de var lagt opp før jeg bestemte meg.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk et stort faglig utbytte av å studere på Berkeley. Professorene jeg hadde var både dyktige og veldig engasjerte i timene. Vi lærte mye innen amerikansk politikk, historie og kulturforskjeller. Det var spennende å se det fra et sosiologisk perspektiv. I tillegg til det ble jeg flinkere til å forstå og skrive akademisk engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig flott og stort! Det var veldig forskjellig og fin arkitektur rundt omkring. De hadde mange restauranter, bygninger, stort treningssenter og store biblioteker på campus. Det er en typisk amerikansk campus og det minner nesten om en liten by. Det ligger også mange restauranter nærme campus.

Det var et stort problem med uteliggere i Berkeley og derfor var det ikke trygt å gå alene på kvelden. Jeg anbefaler å laste ned Uber-appen eller bruke Bear Transit som er gratis på kvelden. På dagtid er det tryggere og det er lett å finne fram til ting. Berkeley ligger ca. 20 minutter med bart fra San Fransisco og der er det utallige muligheter. Vil anbefale Golden Gate Park, Union Square, Pier 39, museene, de typiske turistedene og de botaniske hagene der.

Bustad

Jeg bodde i en sorority og delte rom med ei annen jente for ca. 950 dollar i måneden. Det var veldig koselig og jeg ble godt kjent med de jeg bodde sammen med i løpet av semesteret. Det var generelt mye dyrere boligpriser i Berkeley og de fleste deler rom med andre for å få det rimeligere. Det var også flere norske studenter som bodde på International House og jeg har hørt mye positivt om det også.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra! Jeg ble kjent med både norske og internasjonale studenter gjennom arrangementene til BISP. De har flere av dem i løpet av året og jeg anbefaler å være på dem. I tillegg til det deltok jeg på Rush Week som var arrangert av sororiten noe som var veldig gøy og gjorde at jeg ble med i den. Det var utrolig sosialt og jeg fikk mange gode venner i den. Jeg vet også om andre norske studenter som ble med i fraternities. De har også et Language Exchange Program, der du kan lære et nytt språk og bli kjent med andre studenter. Et annet tips er å være med i en organisasjon og der har Berkeley 1000 forskjellige man kan velge mellom!

2018 HAUST/2019 VÅR BAMN-MAT

2018 HAUST/2019 VÅR BAMN-MAT

15.08.2018 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Se etter bolig tidlig. Det er digg å få det unnagjort.
Ordne med papirer og avtale med ambassaden i Oslo tidlig, da dette kan ta en del tid. (Mange dokumenter som må fylles ut!).
Vær forberedt på at du ikke får plass på fagene du helst vil, så ha back-up muligheter!

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bredt fagtilbud. Mange interessante fag.

Fagvalg: Jeg anbefaler at du tar noen utfordrende fag, og noen lettere fag. For eksempel kan du sjekke ut "DeCals", som er fag undervist av studenter. De er pass/no pass, og generelt sett lettere å komme seg gjennom. Mange av de er også veldig interessante.
Tips: Dersom du reiser gjennom BISP, vil de sende deg en liste over fag du har mulighet til å ta. Jeg så vekk fra denne listen og søkte på akkurat de fagene jeg var interessert i. Hvis du snakker med professoren i faget etter forelesningen, vil du ofte ha mulighet til å ta faget, selv om det ikke er på listen til BISP. Dette gjelder også dersom du er interessert i å ta graduate fag.
PS: Dersom du studerer sosiologi o.l. er det mulig du er mer begrenset enn de som er på avtalen til Matematisk institutt.

Søke seg inn på fag: Generelt sett kan det ta et par uker ETTER at forelesningene har startet før du får plass på fagene du har søkt på. Derfor er det viktig at du søker deg inn på flere studiepoeng enn du planlegger å ta, og møter på alle (flest mulig) av fagene du er meldt opp i de første par ukene.
Noen tips:
1. Søk på alle aktuelle fag (og et par ekstra, som buffer) med en gang søknadsprosessen åpner. Ofte åpner søknaden et par timer før de sier den skal, så vær klar!
2. Møt opp i første forelesning. Introduser deg for professoren etter forelesningen, forklar at du er utvkeslingsstudent og at du trenger at han/henne godkjenner søknaden din til faget. Dette er også et godt tidspunkt for å spørre om krav til forkunnskaper, forventninger i faget mm. Spør gjerne også om tilgang til bCourses (eller den plattformen faget bruker) dersom du ikke har tilgang til det.
3. Gjennomfør innleveringer og lekser selv om du ikke er tatt opp i faget. På enkelte områder kan det hende du blir tatt opp siste dagene før "drop deadline". Her gjelder det å ha is i magen!

Sjekk ut nettsiden www.berkeleytime.com. Der kan du se karakterfordelingen for de fagene du tenker å ta, samt hvor populære de har vært de siste par årene. Du vil også få informasjon om f.eks. hvor fort fagene fyller seg opp, og når studenter typisk melder seg av (slik at du får plass!).
PS: Hvis du ser på fag til f.eks. høstsemesteret, ikke sammenlign opptakstall til faget på vårsemesteret, da tidspunkt og periode for opptak ikke er lik.

Fagleg utbyte og språk

Her kan jeg bare snakke med tanke på matematiske fag. De er nok på samme nivå generelt sett som ved UiB, men mer obligatorisk arbeidsmengde tvinger deg til å jobbe jamnt og trutt. Det tok litt tid for meg å bli vant med. Dersom du ønsker en ekstra utfordring, kan jeg anbefale å se på noen graduate emner. Selv om du kanskje ikke har alle forkunnskapene, kan det være mulig å komme inn i faget dersom du snakker med professoren etter første forelesning.

Dersom du studerer sosiologi o.l. skal nivået visstnok være noe lavere enn ved UiB.

Universitetsområdet og byen

Berkeley har egentlig bare én hovedgate: Shattuck Avenue, som går nord-sør. Mye restauranter og kinoer.
Ellers er det University Avenue som går øst-vest mellom campus og marinaen.
San Francisco nås gratis med buss (du får busskort av universitetet), eller ved t-bane (BART), som koster penger.

Bustad

Bolig:
Det finnes flere muligheter for bolig. De beste er nok enten direkte avtale med en utleier, eller å bo på IHouse.
Facebookgrupper der folk legger ut annonser er f.eks: "UC Berkeley Off-Campus Housing" eller Berkeley and Bay Area - Off-campus Housing / Room / Apartment / Sublets".
IHouse er generelt sett dyrere, men inkluderer frokost, lunsj og middag (ikke ubegrenset antall). Dersom du er bachelorstudent må du dele rom med noen, på master har du muligheten til å ha eget rom.

For leiligheter/kollektiv er det mange muligheter. Nordsiden av campus er generelt sett roligere. Sørsiden er mer preget av fattigdom, slitasje og kriminalitet. Sør-østsiden huser frats, så jeg ville unngått det området hvis du vil sove godt. Vestsiden er også generelt sett rolig, og prisnivået er nok noe lavere enn nordsiden.
Hvis du deler soverom med 1-2 andre studenter må du forvente å betale $700-$1000 per måned. Dersom du ønsker eget soverom, må du forvente å betale $1100-$1600 per måned.
De fleste leilighetene leies ut på årskontrakt, og dersom du bare skal være der ett semester, bør du tenke på dette. Men, det er gode muligheter for å leie rommet ditt videre til noen andre om sommeren, eller på våren, dersom du reiser hjem. Husk å sjekk om dette er mulig i kontrakten.

Sosialt miljø

Studentene ved Berkeley bruker mye tid på klubber, idrett eller andre foreninger. Jeg oppfordrer deg til å oppsøke disse, prøve noe nytt, og finne en gjeng folk du trives med. For min del ble det seiling i Cal Sailing Club ved marinaen. $90 for tre måneders medlemskap, med mulighet for forlengelse dersom du jobber litt frivillig for klubben.

Amerikanere er lette å snakke med, så dersom du tar initiativet vil du enkelt få mange bekjente, som med tiden kan bli gode venner.

VÅR 2019 - PRPSYK

VÅR 2019 - PRPSYK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være ute i god tid med alt papirarbeid som skal gjøres, særlig med tanke på søknad og intervju ved den amerikanske ambassaden, men også med tanke på Lånekassen. Dessuten er det lurt å sjekke ut boliger så tidlig som mulig.

Undervisningsformer

Fagene har engasjerende forelesere med hver sin "stil". Noen har manusbaserte forelesninger, mens andre bygger forelesningene på aktiv studentdeltakelse og innspill. Noen fag har dessuten diskusjonsgrupper, der forelesernes "readers" (de som leser og setter karakter på oppgaver og prøver) holder timene og initierer til samtaler og diskusjoner knyttet til forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved Berkeley er bredt. Som profesjonsstudent må man bruke en del tid de første ukene på å prøve å komme inn på fag som er forhåndsgodkjent fra UIB. Dette kan være en stressende og utfordrende fase, men det ordner seg til slutt! Det gjelder å følge en del kurs i starten, inntil man får beskjed om at man har fått plass ved kurset, for så å forkaste de man da ikke lenger trenger å følge. I denne fasen kan det være lurt å ha en plan a, b og c og å kommunisere høflig og ydmykt med koordinatorer/forelesere/kontaktpersoner som jobber i "kulissene" får å få gjennomført flest mulig ønsker for gruppen av utvekslingsstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Foreleserne forventer en del av studentene. Det gjelder å holde seg ajour med "readings". Det er jevnere fordelt med mindre prøver og innleveringer gjennom semesteret, i tillegg til de større prøvene midterm og final. Disse gjennomføres på ulike måter. Noen fag har f.eks. hjemmeeksamen, noen har prøve på skolen med blyant og viskelær med tillatt støtteark, mens andre har en kombinasjon av en innlevering samt en multiple choice prøve på skolen. Man lærer masse, og får et unik innblikk i amerikansk akademia. Det forventes et adekvat engelsk.

Universitetsområdet og byen

Berkeley campus er nydelig og full av historie. UC Berkeley regnes som det beste offentlige universitetet i USA. Universitetet har fokus på mangfold og inkludering. Berkeley by er sjarmerende med innslag av collegestudenter, gamle hippier, unge liberalere, en del god mat og trivelige nabolag. Oakland og fantastiske San Francisco ligger bare en buss- eller t-banetur unna. Dessuten ligger det fantastiske naturopplevelser og venter i umiddelbar nærhet, som Yosemite nasjonalpark, Sequoia, Lake Tahoe, Point Reyes, Sonoma og Napa Valley. Og f.eks. LA og San Diego er bare korte flyturer unna.

Bustad

Det er flere måter å bo på i Berkeley. Mange bor sammen på rom i bofellesskap. Bolig er dyrt i hele området. Det kan lønne seg å være tidlig ute med å se etter bolig, og evt samboere. Noen finner bolig når de kommer ned her også. Ihouse er et internasjonalt internat med mat inkludert. Søknader til dette bør sendes inn i god tid.

Sosialt miljø

På Berkeley har du muligheter til å delta i et mangfold av sosiale opplevelser, både på og utenfor campus. Dette blir hva du gjør det til. Koordinatorene her legger godt til rette for at man skal bli kjent med hverandre og det er et vell av muligheter til å delta i ulike studentforeninger/aktiviteter. Man får en unik mulighet til å bli kjent med amerikanere, amerikansk kultur og med et mangfold av internasjonale medstudenter.

VÅR 2019 BASV-SANT

VÅR 2019 BASV-SANT

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

En burde være forberedt på og være med i alle oppstarting eventer som BISP programmet tilbyr, slik blir du kjent med mange mennesker om du bor off campus eller på campus!
Jeg vil anbefale og gå på office hours minst en gang for og snakke med foreleser siden det mange studenter i forelesningene.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er forelesninger, alle er obligatoriske og du får opptil fem essays i hvert fag du tar i løpet av semesteret. Alle essays og midterms teller en viss prosent av karakteren din, noe som var annerledes for de som har eksamen som teller 100% i Norge.
Foreleserne er veldig interaktive om det skulle være spørsmål om noe både på mail og "office hours". Noen fag har også seminargrupper som og er hjelpsomme med undervisningen.

I starten av semesteret er det to til tre uker der du går på de forelesningene du er interessert i og etter de ukene er ferdig velger du de som du vil fortsette og gå på som utgir 15 units (30 studiepoeng) til sammen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bra, noen emner er mer krevende enn andre og har mere arbeid, men alle er svært lærerike. For de som ikke har hatt sosiologi før kan starten av fagene være litt tyngre, men når du kommer dypere inn i fagene blir det bedre og en venner seg til hvordan en skal skrive oppgaver den rette måten.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært ekstremt mye på dette ene semesteret på Berkeley, mesteparten av det faglige var basert på et amerikansk samfunn. Det er noe som var greit, men også kunne være utfordrende med tanke på at en ikke har den generelle kunnskapen om hvordan alt samfunnsrelatert fungerer i California.
Språket var ikke noe stort problem i det i oppholdet, språket har blitt bedre etter oppholdet her. Du lærer deg bedre og skrive essays på engelsk og bruke det i større konversasjoner.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var enormt og derfor var det god plass til og lese eller slappe av mellom forelesinger. Alle bibliotekene er store, fine og stille for de som ønsker det. Det finnes også biblioteker der en kan ha diskusjonsgrupper uten og forstyrre andre.
Byen rundt campus var grei, det var mange steder som var litt utrygge, men dette merker du og får informasjon om når du kommer frem. Det er også satt opp varslings"knapper" rundt om på campus om det skulle være noe trykker en på de, og campus politiet kommer så fort som mulig. Det går også busser ganske sent på kvelden, og om ikke har universitetet noe som heter "bear walk" der noen følger deg hjem.
Berkeley er ikke en lang busstur eller togtur ifra San Fransisco som ble flittig brukt i mitt tilfelle.

Bustad

Jeg bodde med tre andre amerikanere i en privat leilighet jeg fant på facebooks siden "off campus housing uc berkeley". Her delte jeg rom med en, noe som jeg ikke var vant med men det var koselig. Det er vanskelig og finne noe i Berkeley til en rimelig pris om du ikke vil dele rom, bay area er ikke billig og bo i. Og bo med amerikanere var både bra og litt rart. Det var bra fordi det var en ny opplevelse og de ga meg tips og hjalp meg med skole og sosialt. Men det hadde også utfordringer ved at det kunne være kulturkræsj på noen ting.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var kjempe bra, en møter folk hele tiden. Jeg personlig følte jeg møtte på nye hver eneste dag, og jeg har fått venner for livet på dette oppholdet, både norske og fra overalt i hele verden!
Amerikanere er veldig hyggelige og hjelpsomme, men det er egentlig de fleste du møter på i Berkeley.

VÅR 2019 BASV-SAPO

VÅR 2019 BASV-SAPO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av reisen til Berkeley er det viktig å være ute i god tid med søk av visum og utfylling av de ulike skjemaene som følger med utvekslingen. Det kan oppleves som stressende, men allikevel er det viktig å ikke prøve å gjøre alt samtidig. Ta et skritt av gangen, men ikke la det går for lang tid mellom de ulike oppgavene som må gjøres. Når det kommer til å finne boplass ville jeg anbefalt å gjøre det sammen med noen du kjenner om dere drar sammen. Dersom du drar alene er det viktig å gjøre research på utleier i forkant av kontraktsignering. Jeg opplevde personlig konsekvensene av å ikke gjøre research på utleier i forkant av avreise.

Undervisningsformer

Undervisningen er svært informativ men også mer krevende enn hva jeg tidligere har opplevd på universitetet. Oppgaver kommer fortløpende, så det er lite tid til å drive dank. Selv om dette kan virke krevende får en stort utbytte av å delta i undervisningen og av å kontinuerlig jobbe med oppgavene som leveres ut. Professorene er svært dyktige og viser stor interesse i å hjelpe studenter forstå pensum dersom dette skulle være et problem. Noen professorer velger også å ha tilfeldige pop-quizer for å forsikre seg om at studentene leser før forelesning, så jeg oppfordrer på det sterkeste å LESE PENSUM.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var noe avgrenset, da vi kun hadde mulighet til å ta sosiologiske fag. Allikevel er mange av disse rettet mot ulike studieretninger (jeg studerer sammenliknende politikk og hadde mulighet til å ta politisk rettede sosiologi-fag).

Fagleg utbyte og språk

All undervisning er på engelsk, noe som for noen kan virke litt utfordrende. Allikevel utvikles de allerede eksisterende engelskkunnskapene veldig av dette, noe som gjør det lettere å lese fremtidige engelske artikler.

Universitetsområdet og byen

Campus i seg selv er vakkert. Det er stort og åpent og arkitekturen er svært variert og veldig imponerende.
Berkeley som by er dessverre ikke mye å skryte av da det merkes at campus er byens hovedinvestering. Gatene er slitte, og lukten av avføring er ikke uvanlig. På den annen side tilbyr Berkeley en mengde spisesteder, hovedsaklig fast-food o.l., men også litt finere restauranter i nærheten av campus. Jupiter er en av plassene som det anbefales å besøke da servitørene er veldig hyggelige, maten er veldig god og at de har et stort utvalg av forskjellig øl (dersom dette er av interesse). Er en ute etter nattklubber har Berkeley et par koselige plasser, blant annet Spats som er en av de mer populære studentplassene. Allikevel anbefales det å dra inn til San Francisco dersom en er ute etter skikkelig nattliv. Temple er plassen jeg i så fall ville anbefalt.

Bustad

Jeg leide bolig gjennom KAPI Residences og ble ved ankomst møtt av en svært skitten leilighet. Det er populært meg vegg til vegg teppe i mange leiligheter i USA, og dette hadde jeg i min leilighet. Teppet var veldig klissete og skittent (hvite sokker ble brune av å gå inne i noen timer) og kjøkkenet var også ikke mye å skryte av. KAPI leier inn folk til å vaske leiligheten i forkant av at nye studenter ankommer. I mitt tilfelle hadde leiligheten enten ikke blitt vasket eller så hadde vaskebyrået gjort en elendig jobb. Kjøleskapet var fylt av brun saus som hadde ligget der siden de forrige studentene hadde flyttet ut, komfyren var skitten og fettete og det var preg av høy fuktighet i leiligheten (det var dogg på vinduer og andre glatte overflater). Internettet funket heller ikke særlig bra, og selv etter kontakt med de ansvarlige ble det gjort lite for å fikse dette. Boligen var altså (som en kanskje har forstått) ikke veldig beboelig den første tiden. Jeg må understreke at det ble gjort forsøk på å vaske leiligheten i senere tid, men kun kjøkkenet og teppet ble vasket (Baderommet var blant annet så skittent av støv o.l. nesten hadde grodd fast i hjørnene.

Sosialt miljø

Jeg hadde som tankegang at jeg ikke ville ende opp i den "norske boblen" mens jeg bodde i Berkeley, men jeg innså fort at boblen ikke var et problem. Den sosiale opplevelsen er helt opp til en selv, men det er en stor fordel å finne boplass med andre amerikanske studenter. Personlig bodde jeg med to indere og en kineser som var lite interesserte i å gjøre noe sosialt da de kjente andre som også studerte på UC Berkeley og derfor foretrakk å tilbringe tid med dem.

HØST 2018/VÅR 2019 BASV-SOS

HØST 2018/VÅR 2019 BASV-SOS

15.08.2018 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å spare opp penger før en drar på utveksling. Det å ha litt ekstra lommepenger ga meg muligheten til å bli med på flere sosiale ting, som blant annet gruppereiser i området, samt andre plasser lengre borte. Forsikring er noe som også er svært viktig å ha i orden før en drar. Det å bli syk i USA kan fort bli veldig dyrt, og da er det godt ha en god forsikring som dekker alle kostnader. Jeg anbefaler alle å utveksle to semestre, hvis de har muligheten til det. Ett semester går veldig fort, og en kan føle at det er flere ting man ikke får tid til å oppleve på den korte tiden. Det å få seg venner er også en lang prosess, så jeg er svært glad for at jeg utvekslet i to semestre. Det ga meg muligheten til å bli ekstra godt kjent med professorene mine, og skape gode vennskap med medstudenter på Berkeley.

Undervisningsformer

Jeg er mektig imponert av UC Berkeley sine professorer og deres undervisningsopplegg. En klasse kan vare mellom én time, og halvannen time. De professorene jeg hadde var veldig engasjerte og spennende å høre på. Det var veldig jevn arbeidsmengde gjennom hele semesteret, og det pushet meg til å skape gode arbeidsvaner.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes at emnetilbudet på UC Berkeley var utrolig bra. Alle de klassene jeg hadde var utrolig interessante og spennende. UC Berkeley tilbyr fag som man ellers ikke kan finne andre steder i Norge. Det er et veldig mangfoldig universitet, som er opptatt av å gripe flere ulike sider ved samfunnet vi lever i i dag. Jeg fikk også muligheten til å skrive en "mini bacheloroppgave" gjennom et fag som ble kalt "independent study". Jeg anbefaler alle som drar til Berkeley på utveksling, å ta dette faget. Det åpner for nær dialog og veiledning med utrolig dyktige professorer, samt gir deg erfaring i å skrive en lengre akademisk tekst.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde at jeg utviklet et bedre muntlig og skriftlig engelsk språk etter ett år på UC Berkeley. Det var litt skremmende å skrive akademisk engelsk i begynnelsen, men det tok ikke lang tid før jeg ble komfortabel med det. Selv etter å ha snakket engelsk hjemme i snart 10 år, føler jeg at mitt muntlige vokabular forbedret seg kraftig etter å daglig måtte snakke med professorer, rådgivere og venner på engelsk.

Universitetsområdet og byen

UC Berkeley campus tok pusten av meg da jeg først kom over. Det er det mest nydelige og majestetiske campusområdet en kan tenke seg. Så mange flotte, gamle bygninger, med en så lang og interessant historie. Det jeg likte spesielt godt med Berkeley, er at det først og fremst er en studentby. Bylivet sentrerer seg i stor grad rundt universitetet. En ting som overrasket meg med byen Berkeley, er det store antallet med hjemløse, og derav kriminalitet. Det var en stor overgang fra lille, trygge Norge, men var man bevisst over hvilke forhåndsregler man skulle ta, gikk det veldig greit.

Bustad

Jeg leide en seng i en leilighet bare et steinkast fra campus, i Kstreet Flats. Det er i en av sidegatene til hovedgaten Shattuck, rett ved Berkeley Public Library. Leiligheten var i ok stand, men jeg synes leien var litt for dyr. Jeg delte leilighet sammen med 4 andre, og betalte 10 000kr i måneden. Jeg leide gjennom et utleiefirma som heter Kapi Residences. Jeg vil absolutt ikke anbefale å leie gjennom disse, om du er på utkikk etter plass å bo i Berkeley. De var utilregnelige og vanskelige å forholde seg til. Det var også flere ting som ikke var på plass før innflyttingsdagen. Jeg anbefaler heller å leie aribnb i nærheten av campus. Det kan være mye billigere og finere.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler å dra på utveksling alene, fordi da får du virkelig pushet deg selv til å være frempå og sosial. Det vil gi deg sjansen til å møte så mange forskjellige mennesker. Jeg dro alene, og var veldig bevisst på at jeg måtte kaste meg på de sosiale sammenkomstene jeg ble invitert på, slik at jeg kunne få mest mulig ut av min tid i Berkeley. Jeg var med på flere arrangementer med utvekslingsprogrammet mitt, og det ga meg venner for livet. Jeg ble også medlem i en campus organisasjon, slik at jeg fikk muligheten til å bli kjent med flere berkeley studenter, som ikke nødvendigvis var norske. Det åpnet også dører for flere arrangementer på skolen og etter skoletid. Jeg anbefaler også sterkt å gå på office hours, og bli kjent med professorene. Det var litt skremmende i begynnelsen, men etterhvert ga det meg så utrolig mye. Jeg har fortsatt kontakt med en av professorene mine, selv når jeg har kommet hjem til Norge. Jeg brukte også en del tid på å bli kjent med mine utvekslingsrådgivere på Berkeley. De var svært gode å ha, om jeg bare skulle trenge hjelp til faglige eller sosiale ting. Gjennom samtaler med mine rådgivere ble jeg ambassadør for Berkeley, på UiB. Det gir meg muligheten til å fortsatt ha en link til UC Berkeley, selv når jeg har kommet hjem fra utvekslingsoppholdet mitt.

2018

Bachelor i medievitskap - Haust 2018

Bachelor i medievitskap - Haust 2018

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Få unna gjort alt papirarbeid så fort som mulig, kan være lurt og prate med andre som skal på utveklsing om hjelp.

Undervisningsformer

På UC Berkeley var det mye skole, i forhold til det jeg var vandt til. 4 fag, 3 timer i uken på vært fag. Det var Vanlig undervisning i auditorium. Innlevering ca hver uke, korte innleveringer på 750, pluss presentasjoner og quiz.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bredt og mange fag, men vi kunne bare velge sosiologi

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte mye jeg ikke kunne, språket gikk fint og man ble vandt til det. litt avansert til tider på akademisk engelsk, men man forstod hoved poengene.

Universitetsområdet og byen

Campus var stort og flott, typisk slik man ser på amerikanske filmer. Byen Berkeley var ikke noe særlig, mye uteliggere og ikke veldig mye å finne på, heldigvis var det bare 20 minutter unna San Francisco som er en nydelig by.

Bustad

Jeg bodde i en garasje som hadde blitt laget til et soverom, her bodde jeg med 3 andre nordmenn som jeg ikke kjente fra før. Det gikk overraskende greit, og lite problemer, Når man skulle in i hovedhuset for å lage mat var det mye folk der. Inne i huset bodde det 17 personer fra ulike land. Man er ikke så mye hjemme så det gikk veldig fint.

Sosialt miljø

Jeg ble medlem av et Frat Hus som lå rett ved campus, der ble jeg kjent med mange amerikanere og andre nordmenn. Utenom ble jeg kjent med mange nordmenn og det var veldig hyggelig.

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Av førebuingar vil eg anbefale og starte i god tid. Ein brukar fort litt tid både på å søke visum, finne plass å bu osv. Derfor vil eg anbefale og starte prosessen med å søke visum så fort så mogleg for å prøve å unngå at besøket til den Amerikanske ambassaden i Oslo blir midt i eksamensperioden din.

Eg vil også anbefale å spare så mykje peng som mogleg, då USA og California er dyrt generelt og det er mykje kjekt å finne på og mange kule reisar du kan reise på.

Undervisningsformer

Undervisningsforma på dei faga eg valde var relativt like som i Noreg med forelesingsmodell. Ved dei faga eg tok var professorane veldig flinke å dra aktuelle hendingar inn i undervisningsforma, noko som gjorde faga enda meir interessante og enkle å relatere. Det er varierande om faga er obligatoriske eller ikkje. Eit fag eg tok vart det tatt opprop i alle fag og oppmøte talte på endeleg karakter, medan dei andre faga gjorde ikkje dette. Seminar som eg tok i forbindelse med nokon fag var obligatorisk, og dette var som regel ein time i veka per fag. Vidare var det lurt å møte opp i dei fleste timar i andre fag, då det ofte var vekentlege quizar i det ein gjekk gjennom i klassen, som talte inn på endeleg karakter.

Eg tok eit fag som heiter Independent study, dette faget var det ikkje undervisning i og ein stod relativt fritt til å legge opp studieløpet sjølv. Her kan ein også velje kor mange units faget skal vere, noko oppgåva ein skal skrive vil variere etter.

Vurdering av emnetilbodet

På Berkeley er det utruleg mange interessante fag ein kan velje mellom. Som profesjonsstudent hadde eg også anledning til å velje mellom fag ved det psykologiske fakultetet på Berkeley, eit fakultet som er på verdstoppen innan psykologi.

Hausten 2018 var det fleire fag som eg var interessert i å ta, men som ikkje gjekk dette semesteret, noko som eg synst var leit.

Vidare vil eg anbefale på det sterkaste å søke så mange fag som mogleg for forhandsgodkjenning. Eg vil også anbefale å gå forbi lista av fag du får tildelt frå utvekslingskoordinator, då eg fort oppdaga når eg kom fram til Berkeley at lista me hadde fått tildelt var ganske kort samanlikna med kor mange interessante og relevante fag Berkeley tilbyr. Så her er det lurt å sette seg inn i nettsida til Berkeley, då du vil ha god nytte av dette seinare. Når du kjem fram er det viktig at du går på fleire fag enn du treng under "course-shopping" vekene, då du ikkje er garantert å få dei faga du ynskjer. Her er det også viktig å understreke av UiB har ikkje noko autoritet til å love deg nokon fag ved Berkeley, så du må gå på så mange fag du treng heilt til UCB gir deg plass på ynskja fag.

Fagleg utbyte og språk

Ved å studere i USA følte eg at eg fekk eit godt språkleg utbytte og forbetra engelsken min, både i ein akademisk setting og i ein sosial setting.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet til Berkeley er veldig stort og flott med mange fasilitetar, med gratis treningssenter blant anna. Byen generelt ber preg av det store problemet med heimlause og er ikkje nødvendigvis så koseleg ved første augenkast. Her vil downtown og området nær people's park vere verst. Uansett, eg vil anbefale å utforske byen så den er mykje koslegare enn først antatt, med fleire koslege områder. Her kan eg trekke fram 4th street og Gourmet Ghetto (mykje god mat).

Når det er sagt, er også San Francisco i umiddelbar nærleik. Denne byen er sinnsjukt kul der det alltid skjer noko nytt og byen er fylt med mykje god mat. Anbefalar å bruke mykje tid på å utforske byen.

Bustad

Me budde privat i eit leiligheitskompleks som heiter Fine Arts, under Berkeley Apartments. Dette var eiun heilt kurrant stad å bu og me var veldig fornøgde. Me budde fire jenter, der me delte rom to og to, noko som dei fleste er nødt å gjere. Du må nok belage deg på å gå ned i standar og opp i pris når du bur i Berkeley, men me synst ikkje det var noko problem å bu litt trangt for eit semester. Om eg skulle vore lenger enn eit semester, ville eg kanskje vurdert å hatt eit rom aleine.

Det som er viktig å tenke på når du leiger hos ulike selskap, så må du ofte leige om eit år av gongen. Derfor er det viktig å avklare med utleiger at framleige er lov.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra i Berkeley. Gjennom BISP kjem du fort i kontakt med andre internasjonale studentar, der det er mange andre norske. Amerikanarar er også veldig lette å bli kjent med, så om ein er open og pratsom kan du få oppleve mykje kjekt. Skulen har også mange organisasjonar, der dei fleste kan finne noke dei interesserer seg for.

Profesjonsstudiet i psykologi - Haust 2018

Profesjonsstudiet i psykologi - Haust 2018

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser er det en del formaliteter som må på plass. Det første man gjør er å søke på skolen, noe som koster penger. Videre er det lurt å begynne med visumsøknad i god tid, da det krever visumintervju på den amerikanske ambassade i Oslo. Her er det lurt å sette seg godt inn i hvilke papirer man må ha med på forhånd, slik at intervjuet ikke må taes på nytt. Allerede i startfasen går det litt penger, omkring 5-6000 kr. Før man reiser til Berkeley må en også sende inn fag til forhåndsgodkjenning. Her anbefaler jeg å sjekke Berkeley sin oversikt over fagene som tilbys, ettersom de har mye interessant og spennende som en ikke får muligheten til å lære om på psykologistudiet i Norge. Ved å søke så mange fag som mulig på forhånd så reduserer du også risikoen for at det blir problem med godkjenning når du er tilbake igjen i Norge etter utvekslingsoppholdet. Et godt tips fra meg er derfor å bruke litt tid på å sette seg inn i fag! Et annet tips er å spare så mye penger som mulig før man reiser, da det er et dyrt land å både bo og leve i. Det er norske priser, noen ganger dyrere, så det er lurt å ha økonomisk margin slik at man får muligheten til å oppleve så mye som mulig der borte.

Undervisningsformer

Vi tok fire fag: social psychology, comparative perspectives: inequality, stigma and prejudice og independent study. De tre første fagene hadde forelesninger 2-3 dager i uken. I social psychology var oppmøte obligatorisk, så vi måtte skrive oss opp hver gang vi var der. I comparative perspectives og stigma and prejudice var oppmøte frivillig, men viktig for å kunne bestå ukentlige quizer og andre tester vi hadde underveis. I independent study skrev vi en oppgave om et valgfritt tema, og faget innebar derfor bare et par veiledninger og innlevering av utkast under arbeidet. På Berkeley er undervisningen lagt opp slik at det er fler små vurderinger underveis slik at en hele tiden er oppdatert på hvor man ligger karaktermessig. I starten fikk vi informasjon om når disse vurderingene falt og hvilken prosentandel de utgjorde sluttkarakteren. Selv om det innebærer et større arbeidsvolum underveis i semesteret, så er det veldig lett å planlegge og disponere arbeidsinnsats.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt på Berkeley. Mange spennende fag å ta og professorene er gode. Berkeley er kjent for å være en god skole for psykologistudenter, og det var den opplevelsen vi fikk også.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt et stort læringsutbytte av å gå på Berkeley, og blitt særlig opplyst på samfunnsfaglige temaer innenfor psykologien. Tematikk som politiske forskjeller, økonomi, diskriminering, rasisme har særlig vært i fokus, noe vi ikke får tilbud om i Norge i løpet av vårt profesjonsstudium. Det har gitt meg psykologisk og sosiologisk bredde som kommer godt med i videre utdanning. Språkmessig merker man også en utvikling på kort tid. Å lære seg å skrive godt akademisk på engelsk er utfordrende i starten, men man får god trening i løpet av semesteret. Dette er nyttig hvis man senere skal skrive psykologiske oppgaver eller artikler på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Byen Berkeley sentrerer rundt Universitetscampus. Campus går over et stort område og inkluderer flere bygninger, parker og cafeer. Det kan minne om en liten by. Det er mange flotte lesesaler og bibliotek, og generelt gode tilbud for studentene. Berkeley by er sjarmerende med mange kule nabolag og gode restauranter. I Berkeley Hills er det mange muligheter for å gå på tur. Byen sliter imidlertid med hjemløse, og mange av de som bor på gaten er psykisk syke. Det kan virke skummelt og voldsomt i starten, men dette er tilvenning og noe man ikke plages med etter hvert. Det er likevel viktig å ta forhåndsregler for å ivareta egen sikkerhet. Det er mye kriminalitet i Berkeley og Oakland, og en skal derfor ikke gå alene i gatene etter det blir mørkt.

Bustad

Det er lurt å starte tidlig med å se etter bolig, da det er mye å velge mellom. Leien er veldig dyr og standarden er ofte dårlig i Berkeley. I tillegg er boligmarkedet kynisk. Det gjelder derfor å ha hodet med seg når man velger bolig. En kan enten velge å bo off eller on campus. På campus har de blant annet International House som er populært og huser mange internasjonale studenter. Det er dyrt, men leien inkluderer måltider i tillegg til et stort sosialt og kulturelt mangfoldig fellesskap. Vi valgte å bo off-campus på noe som heter Fine Arts Building, da dette er billigere og mer fleksibelt med hensyn til eget kjøkken og bad. Denne bygningen eies av Berkeley Apartments, som eier mange leilighetskompleks i Berkeley som våre medstudenter har vært fornøyde med. Det er viktig å huske på at man leier for minimum 1 år i Berkeley, og man må derfor avklare på forhånd at det er greit med framleie dersom man er der for kun ett semester.

Sosialt miljø

BISP, studentprogrammet man deltar i som internasjonal student, arranger mye sosialt som skjer i løpet av semesteret. Her legger de opp til at man kan møte andre internasjonale og amerikanske studenter. Det er i tillegg et veldig godt norsk miljø der. Det er enkelt å være sosial i Berkeley.

Haust 2018 BASV-SØK

Haust 2018 BASV-SØK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ville anbefalt å funnet sted å bo på forhånd, Jeg bodde i Kittredge Street som jeg fant via kapi residences, som var et helt greit sted.

Undervisningsformer

vi hadde 2 forelesninger i uken i hvert fag, vanligvis var det ikke obligatoriske forelesninger, og vi hadde ca 3 vurderinger i hvert fag. De fleste var take-home papers, og final exam, altså den siste vurderingen som telte mest (rundt 30-40%) var som oftest multible choice.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg studerer samfunnsøkonomi hjemme, så jeg kan ikke si at sosiologi var det mest relevante, men jeg valgte så økonomi-relaterte fag så mulig, som gjorde at jeg i helhet var fornøyd med emnetilbudet. Det kan virke veldig mye i begynnelsen, siden man skal lese ufattelig mye pensum, men jeg lærte at man ikke trenger å lese alt så lenge man går i forelesningene. I tillegg synes jeg og de fleste jeg kjente der av norske at skolen var ganske lett.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte har vært helt greit, men det er språk jeg er mest takknemlig for. Utrolig deilig å føle seg helt trygg på engelsk, noe jeg ikke gjorde før jeg reiste.

Universitetsområdet og byen

Campus er helt nydelig, byen er skitten og mye uteliggere.

Bustad

jeg bodde i Kittredge Street, noe som ikke var helt optimalt, men det var et av de beste alternativene. Jeg delte leiligheten med 4 andre og hadde ett bad.

Sosialt miljø

Man faller ganske lett og kjapt inn i en norskboble, men det er mulig å bli kjent med amerikanere! Jeg har fått mange amerikanske venner, og ved to anledninger resite jeg og en kompis ned til LA hvor vi bodde hos venner vi hadde blitt kjent med der borte!

2018 HAUST BASV-SØK

2018 HAUST BASV-SØK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del forberedelser man må gjennom før avreise, og det er derfor viktig å begynne å forberede seg tidlig. Finn et sted å bo tidlig (gjerne med andre nordmenn som er i samme situasjon som deg), utenom det får man masse god informasjon i god tid før avreise som er viktig å få gjort unna (visum og annet).

Undervisningsformer

De fleste fag har forelesninger enten tirsdager/torsdager eller mandager/onsdager/fredager. Jeg opplevde forelesningene som relativt normale, hvor noen forelesere oppfordrer til muntlig aktivitet og andre ikke bryr seg like mye om det. Har hørt at noen fag har seminarer, men den vanligste formen for undervisning er forelesninger i store saler med mange elever.

Vurdering av emnetilbodet

Mye spennende valgmuligheter med spesialisering i forskjellige områder. Anbefaler å søke på flere fag enn det du skal ta for å så luke ut noen i løpet av de første ukene da noen fag ikke alltid er slik man forventet at de skulle være. Mange engasjerte og ekstremt flinke forelesere, og noen som ikke er helt på det nivået. Derfor anbefaler jeg å sjekke ut flere forskjellige fag slik at du kan få en oppfatning av fag samt foreleser.

Fagleg utbyte og språk

Skolen er rangert i verdenstoppen, noe som gjenspeiles i forelesere, studenter og selve campus. Flertallet av amerikanere er ekstremt sosiale, og ikke minst smarte, så anbefaler å prøve å bli kjent med dem. Om man kommer seg inn i en gjeng med amerikanere vil man få et et ekstremt bra språklig utbytte. Skriftlig engelsk vil man uansett få mye øving i, i tillegg til faglig utbytte som kan være relevant for graden selv om man ikke skulle ta en bachelor i sosiologi.

Universitetsområdet og byen

Campus er helt fantastisk, men byen er helt ok. Heldigvis kan området skryte på seg nærhet til den velkjente byen San Francisco som anbefales på det sterkeste å besøke og oppleve under oppholdet ved UC Berkeley. Det er også mulighet for helgeturer til store, kjente og litt varmere byer som Los Angeles, Las Vegas og San Diego, samt mange andre byer.

Bustad

Det å bo i Berkeley er ekstremt dyrt. Man må belage seg på å betale rundt 10.000 NOK i måneden for en leilighet hvor man ikke engang får sitt eget rom.

Sosialt miljø

Det er mange nordmenn som drar hit og de fleste er veldig interessert i å få seg venner ettersom at mange drar alene. Programmet legger opp til mye sosialisering mellom studenter i programmet, og det er derfor enkelt å bli kjent med andre nordmenn. Vil uansett anbefale alle å legge litt innsats i å bli kjent med amerikanere, ettersom at man vil få et bedre språklig utbytte og kontakter fra USA som man kan holde på i ettertid og kanskje besøke ved en senere anledning.

Bachelor i sammanliknande politikk - Vår 2018

Bachelor i sammanliknande politikk - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

UC Berkeley gir veldig god veiledning på søknadsprosessen til universitetet etter at man har blitt nominert til en plass. Les alle mailene de sender godt, de gir god informasjon om søknadsprosessen og alt som må gjøres for å få visum i USA. Hvis man leser de nøye vil man få all informasjonen man trenger, men om man skulle lure på noe er det også raske på å svare på mail.
Med tanke på bolig finner man mange norske og amerikanske studenter som søker romkamerater på Facebook-gruppene, som universitetet legger deg til i. Å finne bolig på feks Craigslist kan blir litt forvirrende, så disse Facebook sidene anbefales. Utenom kan International-House anbefales å bo på. Det er normalt å bo to på et rom fordi det er veldig dyrt å bo i Berkeley.

Undervisningsformer

Jeg hadde kun fag med "vanlige" forelesninger, slik som jeg har i Bergen. Jeg hadde ingen seminar. Størrelsene på klassene kan variere fra feks 200+ pers, eller små klasser med feks 30 pers. Jeg vil anbefale litt mindre fag, siden man vil få bedre kontakt med foreleser og bedre muligheter til å snakke i timen.
Vet at andre norske hadde fag med "study groups" (litt som seminar). Study groups vil utfordre deg litt mer til å prate engelsk i en mindre gruppe.

Vurdering av emnetilbodet

Sosiologilinjen på Berkeley har en veldig lang emneliste, med spennende fag. Men man må godkjennes av foreleseren for å få plass på faget. Som utvekslingsstudent har du ikke førsteprioritet på fagene, derfor vil man ikke godkjennes i alle fag. Det er enkelte fag hvor mange utvekslingsstudenter godkjennes. Hvis man vil ha et fag hvor det ikke godkjennes mange utvekslingsstudenter vil jeg anbefale å ta en prat med foreleseren i dette faget, for å høre om mulighetene dine.

Fagleg utbyte og språk

Det jeg fikk størst utbytte av faglig var alle oppgavene vi skrev. Igjennom året merket jeg at engelskkunnskapene mine ble bedre, spesielt skriftlig.

Universitetsområdet og byen

Berkeley har et veldig fint campus, med masse caffeer og koselige restauranter i området. Selve byen Berkeley er preget av at det er ganske mange hjemløse. I starten fikk vi beskjed om at det var ekstra viktig å passe på verdifulle eiendeler. Riktignok var sikkerheten i området veldig god, og jeg hadde ingen dårlige opplevelser. Byen San Francisco ligger kun 20 minutter fra Berkeley.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet med 3 andre norske studenter. Leiligheten hadde to soverom, så vi sov altså to på hvert rom. Dette er det mest normale i Berkeley, siden husleie i byen er dyrt. Jeg bodde på K-Street Flats, noe som var helt greit. Men andre norske bodde i andre leilighetskomplekser med bedre standard, som ikke var noe særlig dyrere, som feks leilighetskomplekset Varsity.
Jeg kjente også noen som bodde på international house. De trivdes veldig godt.

Sosialt miljø

Det er veldig mange norske sosiologistudenter på Berkeley. Dette semesteret var vi ca 50 norske, fra UiB, UiO, NHH, Markedshøyskolen Kristiana blant annet. Det er lett å falle i den norske boblen. Det norske miljøet var riktignok veldig hyggelig og inkluderende. Hvis man vil få seg amerikanske venner må man jobbe litt ekstra.

Bachelor i samanliknande politikk - Vår 2018

Bachelor i samanliknande politikk - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er ein del å ordne på forhand, men det går fint! Ein bør sjekke e-post ofte slik at ein får med seg alle beskjedar og ulike ting ein må gjere. Bli gjerne med i ulike facebook-grupper for å finne plass å bu. Det gjorde eg og venninna mi. Leiga i Berkeley er veldig høg, så det bør ein vere forberedt på. Ellers er det lurt å rekne god tid til å søke visum.
Hugs at klimaet er veldig varierande, særleg på våren. Ta derfor med litt varme klede.

Undervisningsformer

Eg tok fire fag og gikk på fakultetet for sosiologi. Hadde ca 3 timer i kvart fag kvar veke, fordelt utover. Det var ikkje obligatorisk oppmøte. Undervisningane var stort sett prega av at professorane snakka heile timen. Du trenger ikkje vere redd for å måtte vere aktiv i timane dersom du er usikker på språket. Dette kan du egentleg styre litt sjølv når du velger fag, sidan du kan få informasjon om arbeidskrav etc. før du må velge.
Vi hadde mange obligatoriske innleveringar i kvart fag. Oppgåvene varierte i lengde og omfang, men nivået var som regel greit for dei norske studentane. Vi hadde også to eksamensperiodar, ein før påske og ein før sommaren. Eg hadde to skuleeksamenar, medan resten var heimeeksamenar. Dette vil variere med faga.
Ein bør vere forberedt på å jobbe med ein større mengde skulearbeid jamnt over heile semesteret. Det må også nemnast at nivået er greit og at dei fleste norske studentar gjer det bra.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er breidt og variert. Det er mange ulike fag innanfor sosiologi ein kan velje. Før ein reiser får ein tilsendt ei liste med informasjon om alle faga, noko som kan gi ei viss oversikt. Men sjølv om ein må velje fag før ein reiser, er ikkje dette valet bindande. Dei to første vekene i semesteret kan ein sjekke ut andre fag som ein trur kan vere interresante. Ein trenger altså ikkje å vere meldt på faga for å gå i undervisningane desse vekene. Endeleg påmelding skjer seinare, og ein kan endre vala sine ei god stund før fristen. Ein får dermed tid til å vurdere kva timeplan, arbeidskrav og undervisning ein ønskjer. Dette opplevde eg som ein god måte å velje fag på.

Fagleg utbyte og språk

Ei rekkje innleveringar og eksamenar har ført til at eg føler meg tryggare på å skrive engelsk. Det engelske ordforrådet mitt har blitt betre. Når det gjeld det faglege utbyttet, følte eg ikkje alltid at eg blei utfordra nok. Men dette varierte frå fag til fag. Det var uansett interessant å oppleve litt andre fokus og faglege innhald enn det vi kanskje har i Noreg.

Universitetsområdet og byen

Campus i Berkeley er nydeleg og består av mange fine bygningar og grøne områder. Det finst mange stader ein kan sitte å jobbe med skule, både ute og inne. I områda rundt campus er det masse god mat å få. Det er gode turmoglegheiter for dei som liker det. Frå åsane over campus har ein super utsikt over Berkeley og San Francisco. Ein togtur på 20 minutt tar deg til San Francisco, så det er berre å reise dit så ofte ein kan.

Bustad

Det er som tidlegare nemnt dyrt å leige i Berkeley. Eg budde nær campus og vil anbefale det. Gikk til undervisningane på ca. 10 minutt, noko som var veldig greit. Studentar tar buss i nærområdet gratis, så om du bur litt lenger borte skal det også gå fint.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Det er det fort å komme i "norske bobla" sidan det er mange nordmenn der, men det er ikkje nødvendigvis negativt. BISP, det internasjonale studieprogrammet, arrangerer ei rekkje tilstellingar for utvekslingsstudentane. Her får ein gratis mat og drikke og moglegheita til å bli kjent med andre. Ellers er utelivet i både Berkeley og San Francisco bra.

Vår 2018 - PRPSYK

Vår 2018 - PRPSYK

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er mange praktiske ting som skal ordnes før man reiser til Berkeley. Det er mange steg i søknadsprosessen, som man får informasjon om fra utvekslingskontoret i Berkeley. Dersom man følger dem, og gjør det de ber om raskt, går prosessen ganske lettvint. Spesielt tar det lang tid å søke visum, så jeg anbefaler å begynne med dette så tidlig som mulig, og prøve å få en oversikt over de ulike stegene i søknadsprosessen. Man må også en tur til Oslo for å dra på ambassaden, som det er lettere å planlegge med bedre tid.

Utover dette kan det være lurt å begynne å se på bolig tidlig. Det finnes facebook grupper for tidligere og nåværende utvekslingsstudenter i Berkeley, som ofte legger ut boligene sine mot slutten av semesteret. Om man ikke vil bo i leilighet, men heller ønsker å bo i studentboliger, har disse ofte tidlige søknadsfrister. Det kan derfor være lurt å tidlig begynne å titte på bolig og ulike alternativ.

Undervisningsformer

Undervisningen i fagene er primært forelesninger, ofte supplert med obligatoriske seminar en eller to ganger i uken. Foreleseren tar da for seg det mer teoretiske, men forventer og legger ofte opp til spørsmål og kommentarer fra studentene. Seminarene gikk ofte ut på å diskutere artikler eller tema fra forelesningen mer i dybden i grupper. Det er i større grad forventet av studentene på Berkeley at man deltar og fremmer meningene sine, både i forelesning og seminar, samt at man oppsøker foreleseren i "office hours", en ukentlig time der man kan gå innom kontoret til foreleseren og diskutere faget.

På Berkeley tar man mange fag samtidig, og det er ofte mye pensum å lese til hver uke. Imidlertid er vurderingsformen i fagene ofte spredd utover flere små eksamener, prosjekter og oppgaver. Disse er basert på deler av pensum, som gjør at man aldri har en stor avsluttende eksamen. Selv om det kan virke overveldende i starten, lærer man seg fort hvordan man håndterer et jevnere arbeidspress, med mindre tunge og omfattende eksamener.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et stort emnetilbud på Berkeley, og veldig mye som virker interessant. Som psykologistudent kan man ta både psykologi og sosiologifag. Jeg anbefaler å "shoppe" litt rundt i starten av semesteret, siden det er det alle Berkeley studenter gjør. Altså, gå på flere ulike forelesninger og fag for å finne ut hva som passer deg best. Da får man en bedre forståelse av hva faget handler om, og ser om man trives med undervisningsformen til foreleser. Det er også lurt å melde seg opp i de fagene man er interessert i tidlig, fordi man da havner høyere på ventelisten, for så å senere kunne fjerne dem om de ikke virker interessante allikevel.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte mye av fagene på Berkeley, fordi de tok for seg nye tema jeg ikke kunne mye om fra før. Spesielt spennende var psykologifaget "Love and Close Relationships" med Melissa Bayne. Å ta sosiologifag var spennende, fordi man får et innblikk i hvordan en annen fagretning ser på mennesker, sammenlignet med psykologi.

Språklig er det utfordrende å plutselig ha all undervisning og alle innleveringer på engelsk. Men, det er en bratt læringskurve og man blir raskt god på å uttrykke seg på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har en egen campus, som er utrolig fin og stor. Her finnes det mange kafeer og biblioteker man kan sitte på, og det er alltid masse som skjer rundt på campus. Berkeley er en fin liten (til å være Amerikansk) by. Her finnes det mange butikker, kafeer, restauranter og barer, med et godt kulturtilbud og veldig fin natur rett bak campus. Man må også legge til at det er mange hjemløse i Berkeley, som kan komme som et sjokk. I tillegg får man jevnlige beskjeder om ran og overfall i byen, men dette unngås ved å ikke gå alene om natten og å være litt på vakt. Det er også gode tilbud for å unngå dette fra Berkeley Police Department.

Berkeley ligger også nærme San Francisco, som man kan nå enten med BART, buss eller Uber. San Francisco er en kul by, som det er verdt å utforske!

Bustad

Bolig er generelt veldig dyrt i Berkeley, så man burde begynne å lete tidlig. På facebook gruppene til BISP legger ofte tidligere studenter ut sine leiligheter, så her kan man finne noe enten man reiser alene eller i en gruppe. Jeg bodde selv på International House, som jeg vil anbefale på det sterkeste! Her bor man med mange andre internasjonale studenter fra hele verden, bor veldig nærme campus og får servert mat tre ganger om dagen. Selv om det er dyrt, får man mye på kjøpet, både i form av venner og arrangementer.

Sosialt miljø

Det er en klar "norsk-boble" på Berkeley, fordi det er så mange norske studenter som reiser hit. BISP programmet har også jevnlige arrangementer for norske studenter, og tilbyr "cultural peer mentors", amerikanske studenter som viser deg den amerikanske kulturen. Jeg unngikk i stor grad norskboblen ved å bo på international house, med internasjonale studenter fra hele verden. Her får man fort venner gjennom arrangementene de har, og det generelt sosiale miljøet på huset. I tillegg finnes det utrolig mange organisasjoner og foreninger på Berkeley som man kan bli medlem av, for alle ulike interessefelt. I starten av semesteret har de en messe der mange av organisasjonene har stands, som man kan stikke innom for å se om man finner noe man liker.

Lektorprogram i naturvitskap og matematikk - Vår 2018

Lektorprogram i naturvitskap og matematikk - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å byrje tidleg å planlegge utvekslingsopphaldet dersom ein vurderer å gjennomføre eit eller fleire semester ved UC Berkeley. Dette er fordi det er mykje arbeid knytta til å oppdrive studentvisum til USA, finne ein stad å bu og å finne ut kva emner ved universitetet som kan vere hensiktsmessige å ta. Om ein vel å reise til Berkeley må ein vere forberedt på å arbeide jamt med moment knytt til studieopphaldet i løpet av semesteret før ein reiser på utveksling. Det er mange skjema og undersøkingar som må fyllast ut før ein reiser ut. Planlegg godt, og før opp inneveringsfristar i kalendaren, dette på grunn av at det kan vere lett å miste oversikten når det er såpass mykje som må ordnast i førekant.

Undervisningsformer

Alle matematikkemna ved Berkeley har 3 timar med forelesningar per veke. Professorane som foreleser vel sjølv korleis desse timane vert organiserte. Nokre vel å ha liten kontakt med studentane i løpet av forelesningane, medan andre stiller spørsmål og gjer studentane oppgåver gjennom forelesningane.
I tillegg til forelesningar har nokon emne diskusjonstimar, tilsvarande kollokviesamlingar på UiB. Professoren som underviser vel om desse samlingane er obligatoriske eller ikkje. Diskusjonstimane blir enten leia av ein GSI (Graduate Student Instructor), altså ein avgangsstudent som spesialiserer seg i emnet, eller av professoren sjølv. I ei typisk diskusjonssamling får ein nokre oppgåver å arbeide med knytt til pensumet frå førre veke, også blir desse gjennomgått på slutten av samlinga.
Ved UC Berkeley er det svært vanleg med innleveringsoppgåver kvar veke i kvart emne. Arbeidsmengda kan variere, men ein må som oftast arbeide 2-3 timar med desse oppgåvene per emne. Innleveringsoppgåvene tel som regel 15-25% av den endelege karakteren i emnet, denne prosentandelen er opp til professoren å setje.
Det blir typisk holdt 2 midtsemestereksamenar per emne, i tillegg til den endelege eksamen. Midtsemestereksamenane tel 15-20% per stykk av den endelege karakteren, og blir gjennomførte i forelesningane.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr eit enormt utval av emner. Sidan emnetilbodet er så stort, og arbeidsmengda ved universitetet er relativt tøff, vil eg anbefale å ta minst eitt emne som nødvendigvis ikkje er så relevant for utdanninga di, men som du syns høyres interessant og/eller kjekt ut. Eg prøvde sjølv å ta fire matematikkemne i byrjinga, men innsåg at det blei for tøft. Valte derfor å bytte eit av emna ut med eit introduksjonsfag i fysikk (PHYSICS C10). Dette faget var mindre krevande, og ved å ta det fekk eg meir tid og energi til å arbeide med dei gjenverande matematikkemna samtidig som eg tok eit veldig kjekt fysikkemne.
Det er verdt å merke seg at UC Berkeley prioriterer sine studentar over utvekslingsstudentar i populære emne som fort blir fylt opp. Det er derfor viktig å ha 2-3 reserveemner om ein ikkje får plass på emna ein aller helst vil ta. Administrasjonen ved dei ulike fakulteta er svært hyggelege, og dei gjer det dei kan for at flest mogeleg av utvekslingsstudentane skal få plass på emna dei vil ta.

Fagleg utbyte og språk

Sidan dei fleste emna ved universitetet har ein del obligatoriske arbeidskrav er ein nødt til å arbeide jamt med emna gjennom heile semesteret om ein ynskjer eit godt resultat. Dette var ei utfordring for meg som er vant med "skippertaksmetoden", men det gjekk seg fort til, og når dei endelege eksamenane nærma seg følte eg meg meir forberedt enn nokon gong.
Eg var godt van med å snakke engelsk då eg kom til USA, men etter opphaldet føler eg at både det munnlege og skriftlege språket mitt er blitt mykje betre. Dette er som eit resultat av at alle emna og alle oppgåvene og eksamenane vert gjennomført på engelsk. I tillegg omgår ein amerikanarar og andre utvekslingsstudentar på ein dagleg basis.

Universitetsområdet og byen

Berkeley er ein utrulig fin by, og minner om Bergen med hensyn på antal innbyggarar og areal. I byen finn ein det ein treng av butikkar, kafear og andre kulturtilbod. Campus befinn seg omlag midt i byen, og er eit stort område med alle dei ulike fakulteta samla på eit område. Arkitekturen og landskapet på universitetsområdet er slåande vakkert, og om ein ikkje ynskjer å lese på eit av dei mange fantastiske biblioteka på campus fins det mange små parkar på området som er ideelle for å studere utandørs. Universitetsområdet føles veldig trygt, sjølv om kvelden.
30 minutt unna ligg storbyen San Francisco som innheld alt ein måtte ynskje seg av ein amerikansk storby!

Bustad

Eg valte å bu på "International House" i Berkeley. Her bur om lag 600 internasjonale studentar på 8 etasjar. Dette er eit supert alternativ om ein ikkje ynskjer å bu for seg sjølv, noko som er veldig dyrt i Berkeley. Ei viss mengd med mat er inkludert i leiga ved International House, og både frokost, lunsj og middag blir servert i den flotte matsalen på bygget. I tillegg til matsal og bustad finn ein og store fellesareal her, og fleire aktivitetar som sikrar gode bekjentskap blir arrangert ved jamne mellomrom. International House ligg 20 meter frå campus.

Sosialt miljø

Amerikanarar er eit sosialt folk, og dei er ikkje redde for å ta kontakt med andre. Det er ikkje uvanleg at dei ein sett seg ved sida av i forelesningar byrjar å prate til ein. Denne openheita gjer at ein får mange sosiale og faglege miljø gjennom studieopphaldet.

2017

Bachelor i sosiologi - Haust 2017

Bachelor i sosiologi - Haust 2017

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å finne seg et sted å bo i god tid før man reiser til Berkeley. Selv fant jeg et sted å bo omtrent to uker før avreise og kontrakten var ikke ferdig før to dager før jeg ankom. Lurt å begynne å lete etter et sted 2-3 måneder før avreise for å unngå stresset. Når det kommer til visum , er dette også lurt å få gjort så snart som mulig. Ikke vent til siste liten. Har hatt studentvisum en gang før og da tok det 2 måneder før jeg fikk visumet mitt pga tekniske problemer. Selv om dette skjeldent skjer og man vanligvis får visum tilbake etter ca en uke, er det bra å bare få det unnagjort.

Undervisningsformer

Undervisningsformene ved Berkeley varierer. Selv hadde jeg bare forelesninger der de oppfordret til muntlig aktivitet, men vet at andre hadde diverse seminarer til forelesningene sine. Det kommer helt an på faget og professoren. I noen av fagene er også muntlig aktivitet en del av karakteren. I de fagene jeg tok, spurte professoren ofte spørsmål der studentene skulle svare og oppmuntrer veldig til diskusjoner. Dersom man ikke liker å snakke høyt i forelesningen, trenger man heller ikke å bekymre seg. Foreleserne jeg hadde valgte aldri ut noen til å snakke, og det er alltid noen, som oftest Amerikanere, som setter i gang en diskusjon.

Vurdering av emnetilbodet

Berkeley har mange forskjellige emner å velge mellom. Her har de fag som passer for alle og dersom man tar frie studiepoeng, kan man velge akkurat de fagene man vil. I begynnelsen av semesteret har de også noe som heter "course shopping", der man velger mange forskjellige fag, går på de første forelesningene og dersom man liker det kan man ta det og dersom det ikke er for deg, kan man droppe det. Man trenger ikke å bekymre seg for å ikke finne noe fag, siden de har alt!

Fagleg utbyte og språk

Ved UC Berkeley er det mange norske og den "norske boblen" eksisterer i stor grad. Selv om man får mange gode norske venner her, oppfordrer jeg å prøve å bli kjent med noen som ikke er norske også. I forelesningene er det mange som sitter alene og det er bare å gå bort til dem å begynne å snakke. Alle er som oftest kjempegreie, særlig amerikanerene. Dersom man får seg noen amerikanske venner blir det ikke bare enklere å snakke engelsk over tid, men man får også ta en mye større del i den amerikanske kulturen, samt det sosiale livet i Berkeley. Undervisningene er alle engelsk og professorene tar hensyn til at ikke alle i forelesningen snakker like bra engelsk.

Universitetsområdet og byen

San Fransisco er en fantastisk by og det er alltid masse liv der. Selv kom jeg til SF i midten av August. På denne tiden av året er SF veldig preget av tåke og de første dagene jeg var her kunne man nesten ikke se Golden Gate Bridge på grunn av all tåken. Tåken letter i løpet av oktober og resten av året er det skjeldent tåke og utsikten er utrolig. Man har også utsikt over Golden Gate fra universitetet. Berkeley er også en veldig fin by med et utrolig fint campus. En av ulempene i Berkeley er at det er en del uteliggere der. Men de plager skjeldent forbipasserende mer enn å prøve å snakke med dem. Det blåser mye inne i San Fransisco, mens inne i Berkeley er vinden mye svakere. Derfor blir det ofte varmt der, særlig på campus. Universitetet har 30 biblioteker og byggene er kunst i seg selv. Det er også flere spisemuligheter på og rundt campus til rimelige priser.

Bustad

Å bo i Berkeley er ganske dyrt. Prisene er stort sett like som i Norge når det kommer til husleie. Man skal være forsiktig når man skal finne et sted å bo. Ikke stol på alle annonsene på craigslist, kjenner flere som har blitt lurt. Selv bodde jeg i K Street Flats i Downtown Berkeley. Jeg bodde med 4 andre jenter og vi betalte til sammen 3700 dollar i måneden. Vi betalte altså rundt 700 dollar selv, som er ca 6000 kr. Downtown Berkeley er et veldig fint område og anbefaler å bo nært Shattuck street. Dette er hovedgaten i Downtown Berkeley og ligger veldig nært campus. De fleste leilighetene i Berkeley leies ut med 12 måneders kontrakt. Dette virker som et problem for mange, men mange oppfordrer til å ta kontrakten og finne noen til å ta over leiligheten etter første semester dersom man bare skal være der et semester. Dette gjorde vi, og hadde ingen problemer med å finne noen til å ta over, ettersom at det kommer nye norske hvert semester. Oppfordrer selvsagt til å finne noen som har 6 måneders kontrakt for å unngå unødvendig stress, men det går som often bra med å finne noen til å ta over. De fleste norske som reiser til Berkeley gjør dette.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved UC Berkeley er veldig bra. Særlig de amerikanske er alltid åpne til å få nye norske venner, og det er mye enklere å ta en del i kulturen ved å få venner som ikke bare er norske. Det er lettere å få amerikanske venner når forelesningene begynner. Men i orientation week, slår BISP sammen alle internasjonale studentene der det er folk fra mange forskjellige land som er i akkurat samme situasjon og ønsker å få venner. Oppfordrer til å bli venner med disse også ettersom at det er veldig gøyt å få venner fra ulike kulturer som varer livet ut. Det er også en del barer i Berkeley der det er veldig sosialt (Kips er en favoritt blant de norske). Dersom man leter etter litt mer liv, er San Fransisco bare en halvtime med BART unna.

Bachelor i samanliknande politikk - Haust 2017

Bachelor i samanliknande politikk - Haust 2017

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst, det er en del papirarbeid som må gjennomføres. Hvert steg av denne prosessen vil som oftest koste mellom 20 og 200 dollar. Både visum og søknad tar tid og koster penger. Bare hold hodet kaldt.

En ting som er verdt å nevne er at du er en vare for Berkeley, og målet er å presse mest mulig penger ut av deg og lånekassen. Forvent å bruke godt over hundre tusen kroner, og luringer i hvert ledd av prosessen. Skole er business, som alt annet i USA, og du må kjøpe varen som er utdanning. Dette kan være et "turn-off" for hele oppholdet, så i det minste les pensum og følg med i forelesninger så du får noe annet ut av det en et nytt profilbilde foran Golden Gate Bridge.

Undervisningsformer

Undervisningen ved UC Berkeley foregår i forelesninger som ved UiB og seminarer. Enkelte fag har en undervisningsform som minner mer om en lærer/klasserom setting som på videregående skole i Norge. Dette varierer med størrelsen av faget. Seminarer er helt gull verdt hvis du liker å diskutere politikk, og spesielt moro ettersom studentene kommer fra alle verdens hjørner. Det blir ofte stilt spørsmål i forelesningene, veldig få nordmenn liker å snakke høyt og ta plass, men prøv å drit i dette da folk gjerne ønsker å høre hva utenlanske studenter og dømmer sjeldent engelsken din.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er svært godt. Det er større variasjon mellom fagene, og fler fag enn på SV fakultetet til sammen. Om du er interessert i forskjeller mellom EU og USA, politikk og sosiologi er dette skolen for deg.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg lærte mer i USA på 4 måneder enn 8 i Norge. Jeg har fått høyt utbytte av de fagene jeg har tatt, både akademisk og personlig. Dette bør også ses i at jeg la svært mye i skolen under oppholdet, da det er veldig inspirerende og gøy. Følger du med i timene og tar notater vil du også se gode resultater på karakterene dine. Anbefaler å virkelig legge sjela i skolen, få en liten kollokvie av amerikanske studenter og dypdykke i pensum. Dette vil du tjene godt på når du kommer hjem igjen i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Campus er helt nydelig, virkelig 10/10. Byen er fet den og, men reis så mye du kan rundt i California, og omegn. Det er en sykt fin stat, med natur og byer som er veldig kule. Anbefaler Oakland, og hike et par ganger rundt i fire trails eller hva det het, og til Big C. Hjemløse er det en del av, men ikke noe mer enn i Oslo sentrum. De er ofte laid back og ganske hyggelige, og enkelte er hjemløse av egen fri vilje. Ikke klapp hundene deres da de kan bli mega mega sure og kjefte på deg i køen for å kjøpe pizza. Det er ikke for å være kjipe, men de har ikke råd til å betale en eventuell vaksine hvis du blir blitt, da dette koster skjorta i USA. Vi samlet forresten alle småpengene vi fikk i løpet av semesteret i en stor Pringles-kanne og ga denne til en som trengte de mer enn oss. Det hadde vært fett hvis noen andre også følte for.

Hvis du blir lei av junkfood, Uber Eats, pizza og burger, må du til Safeway eller Trader Joe´s. Det er svindyrt for frukt og grønt, og ting som havregryn (???) fordi det er syyyykt trendy og spise sunt der. Derimot kan du få en burgermeny for sånn 40 spenn. Utelivet i byen er ikke mye å skryte av, men det er mye fester blant fraternitiesene. Vær litt kameleon og bli kjent med noen der, eller gi opp verdigheten din og gå rundt for å se etter et sted å komme inn. Det er ganske gøy på amerikanske college fester da de er så og si som på film.

Kjør bil ned til LA hvertfall en gang, det er en veldig fin og morsom tur, og LA er ganske gøy det og.

Bustad

Jeg slet en del med å finne et sted å bo, og kom av ren flaks inn i et kollektiv med amerikanske og norske studenter. Det er dyrere enn de fleste byer i Europa, med unntak av kanskje London, og forvent å betale 900 bucks for å dele rom med en annen. Ikke kjøp møbler, du trenger ikke mer enn en seng og et skrivebord, kanskje en lampe og noen kleshengere.

Anbefaler kanskje å søke om plass på International House, eller prøv deg på craigslist og diverse. Pass på for folk som prøver å scamme deg.

Ikke dra ned for tidlig, før skolen starter, med mindre du er med noen du kjenner, det er ganske lame og betale for hotell eller AirBnB for å sope alene inne.

Sosialt miljø

Prøv å unngå å bare snakke norsk hele turen, og bare ha norske venner under hele oppholdet. Det er lett å komme i kontakt med amerikanere men ganske vanskelig å få amerikanske venner, dette betyr ikke at du bør bare henge med nordmenn, selv om det er deilig å ha noen å snakke norsk med og, da.

Folk er sykt glade i studiegrupper, så få deg en kollokvie i hvert fag så fort som mulig. Bare prøv å småprat med de du sitter ved siden av, bryt inn i en samtale og introduser deg selv, det er verdt det i lengden. Sykt mye gøy å ha på kollokvier.

Generelle tips!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1) er du singel skaff deg tinder, det er sykt lol å ha der. amerikanere elsker å dra på dates, og det er overraskende mange som er nyflyttet og ikke kjenner så mange. tinder kan du bruke for å finne folk å henge med og!!!!! også elsker de nordmenn hehehe spess etter skam!! si du kjenner william elns
2) san fransisco er mega kult, prøv å dra dit så ofte som mulig, bare lok rundt alene eller med venner, du finner alltid fete steder der.
3) dra på amerikansk fotball match når golden bears spiller, det er stemning, spesielt første matchen.
4) igjen, vær på skolen, dra på forelesning, les pensum og still spørsmål, du kommer til å lære sykt mye
5) "war and conflict" og "politics and social change" er to fag jeg anbefaler sterkt.
6) fotballbanene på campus er gjerne ledige før 15, det kan være verdt å få med seg noen venner og spille litt
7) uber everywhere eller gå hvis det ikke er altfor langt, BART funker fjell til SF eller Oakland
8) og sist men ikke minst: nyt tiden for det er over før du aner det

Bachelor i samanliknande politikk - Haust 2017

Bachelor i samanliknande politikk - Haust 2017

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Om du skal på utveksling til universitetet i Berkeley så kreves det en del forberedelser. Mitt beste tips er først og fremst å lese tidslinjen eller "timeline" som du får tilsendt av universitetet i Berkeley. På den måten er du forberedt på alle stegene du må gå gjennom og hvilke frister som er oppgitt. Deretter bør du begynne å søknadsprosessen til skolen, visumsøknad, søknad om forhåndsgodkjenning og søknad til laanekassen så fort som mulig. Jeg vil og anbefale å finne bo plass, bestille flybilletter og reiseforsikring snarest. Når det kommer til bo plass i Berkeley så vil jeg anbefale å kontakte den som er ansvarlig for utveksling i Berkeley, hun eller han kan kople deg sammen med andre utvekslingsstudenter slik at dere sammen kan leige en leilighet. Dette blir mye billigere og mye mer sosialt! Når du kommer til Berkeley, må du ikke bli overrasket over at det er mye papirarbeid (kontrakter, avgifter, søknader) i forhold til bo sted eller leilighet, dette er helt normalt!

Undervisningsformer

I Berkeley vil undervisningsformene variere etter hvilket fag du velger å ta. Jeg vil anbefale å velge de fagene som rommer mindre studenter. I fagene som rommer mindre studenter så vil undervisningen foregå i et klasserom. Etter min erfaring er det da mye lettere å "henge med". Undervisningen foregår ikke slik som her i Norge, hvor vi har en endelig eksamen på slutten av året. I Berkely blir du vurdert ofte med såkalte "midterms", noe som gjør at alle prøvene påvirker din endelige karakter. Dette resulterer i at du må være flink til å lese hele året, men og at du har mange sjanser til å forbedre karakteren din :D

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Berkeley har en helt annen rekkevidde en alle samfunnsvitenskapelige fakulteter og programmer i Norge når det kommer emnetilbud. Du kan velge mellom utallige av emner! Mitt tips her er først og fremst å finne de fagene som passer best inn i graden din. Du må og huske å velge nok fag til at antall "credits" matcher antall studiepoeng som kreves her i Norge. Dette kan du snakke med koordinator for utveksling om eller så kan du gå i informasjonsskranken ved det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Fagleg utbyte og språk

Det er ingen hemmelighet at det å reise på utveksling til Berkeley har forbedret mine språkkunskaper i Engelsk. Ikke bare muntlig men og skriftlig. En får en helt egen forståelse for det å kommunisere på engelsk, både muntlig og skriftlig noe som er veldig ettertraktet dagens jobbmarked. I tillegg til dette er utvekslingsåret noe av det mest lærerike jeg har hatt når det kommer til det faglige utbyttet. Ettersom en blir tvunget til å lese på en daglig basis så sitter en igjen med en helt annen forståelse for faget.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Berkeley har et nydelig og praktfullt campus. Campus er kjernen i Berkeley by som er ganske urban. Selve campus er preget av mye studentliv og det blir arrangert mange arrangementer her. Berkeley by er og veldig nære San Fransisco. Det tar en halv time med bart fra "downtown" Berkeley til San Fransisco. Denne muligheten vil jeg anbefale dere å benytte dere av så mye dere får muligheten til !

Bustad

Når jeg var i Berkeley så bodde jeg veldig nære campus (ca 10 min gå avstand). Jeg fikk kontakt med andre norske utvekslingsstudenter gjennom koordinator i Berkeley. Dette var en veldig sosial og hyggelig opplevelse! jeg vil gjerne anbefale alle til å bo nære skole og i sentrum som jeg gjorde. Da har en mulighet til å være sosial hele tide og en slipper buss!

Sosialt miljø

I berkeley har vi det som kaller den "norske boblen" når det kommer til utvekslingsstudenter. Man møter utrolig mange hyggelige utvekslingsstudenter og har muligheten til å skape et stort sosialt nettverk. Personlig så ble jeg best kjent med andre norske utvekslingsstudenter. Jeg ble kjent med to amerikanske studenter ganske godt, ellers så møter man Amerikanere på skole og på "frat" fester som er fester som ulike brorskap holder. Det sosiale miljøet var alt i alt veldig bra og jeg storkoste meg hele oppholdet. Om en synes at det sosiale miljøet er noe av det viktigste (som jeg syntes), så vil jeg absolutt anbefale Berkeley, her er det nesten umulig å ikke bli kjent med noen :D

Høst 2017 - BAPS-PSYK

Høst 2017 - BAPS-PSYK

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som må gjøres før man drar til Berkeley så jeg anbefaler å skaffe en oversikt og sette igang med prosessen så tidlig som mulig. Administrasjonen på Berkeley/BISP var flinke til å sende ut informasjon med gode retningslinjer for søkeprosessen mm, og de er lett tilgjengelige via mail dersom man har spørsmål. Det viktigste å få i orden er visum og da er det viktig å huske på at man må til Oslo for å gjennomføre intervju. Jeg anbefaler å vente med å kjøpe flybillett til man har visum i orden, planlegg derfor dette i god tid.

Det er dyrt å bo og leve i Berkeley og selv om Lånekassen dekker nesten hele oppholdet, anbefaler jeg å spare opp litt gjennom sommeren dersom man ønsker å reise og oppleve en del rundt om i California og USA.

Undervisningsformer

Forelesningene er ganske like som i Norge. Det er ofte store klasser, særlig i psykologi-kursene. Amerikanske studenter stiller likevel mer spørsmål enn jeg er vant med hjemme, så studentene er mer aktive. Det er også mer vanlig å snakke med foreleser etter forelesningen, og de fleste foreleserne tilbyr "office hours" en gang i uken hvor man kan gå innom og stille spørsmål.

Seminarene varierte fra emne til emne. Sosiologifagene har vanligvis ikke seminarer, men de fleste psykologifag har det. I noen emner fulgte seminarene en forelesningsform hvor seminarlederen gikk litt mer i dybden på det som var uklart på forelesningen. I andre emner deltok vi som studenter mer gjennom diskusjoner, gjennomgang av artikler, gruppearbeid og presentasjoner.

Det er mye skolearbeid på Berkeley, og de fleste emner har to-tre midterms i løpet av semesteret. I noen fag er det også innleveringer/presentasjoner i tillegg. Dette kan virke overveldende i begynnelsen siden det virker som man har prøver og innleveringer hele tiden, men jeg lærte ganske fort at testingen og eksamener er veldig annerledes enn i Norge. Det er mye "multiple choice" og "short answers", og relativt lite essay-skriving. Det er derfor lettere å få gode karakterer, og man trenger ikke pugge og drøfte på samme måte som i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

UC Berkeley har et utrolig bra emnetilbud og som psykologistudenter kan vi velge mellom både sosiologifag og psykologifag. Jeg anbefaler dem som reiser ut å benytte seg av dette tilbudet og gjerne prøve ut fag fra begge fagområdene for å få litt variasjon og andre perspektiver i studieløpet. I begynnelsen av semesteret er det såkalt "course shopping" hvor man kan gå på så mange forelesninger man vil og prøve ut ulike fag før man bestemmer seg. Dette var veldig nyttig for å få en bedre forståelse av hva fagene egentlig handlet om, i tillegg til at man får møte foreleserne.

Fagleg utbyte og språk

Siden emnetilbudet er så bra og variert lærer man mye på Berkeley, spesielt hvis man prøver ut litt nye fag. Foreleserne har også mye frihet til å legge opp undervisning, læringsmål og litteratur slik som de vil, så man får på denne måten tilgang til mange forskjellige perspektiver og undervisningsmetoder. I tillegg lærer man også mye av kulturelle forskjeller, både i undervisningen og utenfor skolen. Språkkunnskapene kommer i stor grad av seg selv når man bor i et engelskspråklig land. Man hører det rundt seg hele tiden og blir tvunget til å snakke med venner og medstudenter. Hvis engelsken er litt rusten anbefaler jeg bare å kaste seg ut i det og begynne å prate så får man fort kontroll.

Universitetsområdet og byen

Campusområdet er helt fantastisk fint og veldig stort. Det er mange haller og store biblioteker, og mye å utforske. Berkeley som by er omtrent på størrelse med Bergen, med flere sjarmerende gater og et godt kulturtilbud. Det er mange barer, restauranter og en del konserter, i tillegg til markeder, foredrag, filmvisninger mm. Byen ligger ca. 20-25 minutter med BART/Uber unna San Francisco hvor det er et enda bedre kulturtilbud så det er nok å gjøre på i the Bay Area.

Bustad

Det finnes ulike måter å bo på i Berkeley, det er en del større leilighetskompleks hvor man kan bo alene eller i kollektiv. Man kan også bo på International House sammen med utvekslingsstudenter fra hele verden. Noen velger å bo i Airbnb. Leie er ganske dyrt så de fleste velger å dele rom med en eller to andre, i tillegg kan man også spare på å bo litt lenger unna campus, jeg bodde for eksempel en 10 minutters busstur unna.

Sosialt miljø

Den norske boblen lever i beste velgående, men jeg vil anbefale å komme seg litt ut av denne også. Det er et enormt bra organisasjonstilbud ved UC Berkeley hvor man kan finne noe for enhver interesse. Det er ulike idrettslag, klatre- og turgruppe, Quidditch-lag, politiske lokallag, redaksjoner for ulike aviser/tidsskrift, og mye, mye mer. Som utvekslingsstudent får man også såkalte "cultural peer mentors" som kan introdusere deg for den amerikanske kulturen. Ellers er folk veldig åpne i USA og det er mye enklere å komme i prat med helt tilfeldige personer på campusområdet, barer og fester.

Høst 2017 - PRPSYK

Høst 2017 - PRPSYK

14.08.2017 - 18.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Planlegg i god tid. Det tar tid å søke om studentvisum og bolig. Ha gjerne en plan om hva du vil gjøre og se mens du er i California. Det er veldig mye å utforske!

Undervisningsformer

I de fem kursene jeg hadde (fire psykologifag og et sosiologifag) hadde alle "short answers" og multiple choice til eksamenene. Man har mid term exams jevnlig, og det gikk sjelden en uke uten prøver.

Vurdering av emnetilbodet

Noe av kursene var repetisjon fra tidligere (særlig sosialpsykologi). Jeg anbefaler å ta helsepsykologi med Aaron Fisher, "Comparative Perspectives on European and American Inequality" (sosiologi), og "Love and Close Relationships" med Melissa Bayne. Jeg lærte veldig mye om det amerikanske samfunnet og hva som er mindre bra ved det ved å ta sosiologikurset.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min forbedret seg veldig, og dette i seg selv er en veldig god grunn for å ta utveksling i et engelskspråklig land.

Det faglige utbyttet var godt, men jeg ville kanskje ha valgt et fag på masternivå hvis jeg skulle gjort noe om igjen.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig fint og majestetisk. Byen har forskjellige deler - noen bedre og noen verre. Det som treffer deg når du drar til Berkeley og Bay Area er alle de hjemløse. California er staten med flest hjemløse mennesker, og de fleste har mentale problemer. Byen byr på mange gode spisesteder. San Francisco er en kort tur unna, og tar man F-bussen kan man komme seg dit gratis. Man får "Clipper Card" som gir deg tiltatelse til å bruke AC Transit.

Bustad

Jeg valgte å bo på International House, og jeg stortrivdes! Man fikk tre måltider, tilgang til vaskemaskin og tørketrommel, og et eget rom (enten delt rom eller enkeltrom) med seng, kommode, walk-in skap, og skrivebord. I-House har eget bibliotek, de arrangerer mange spennende arrangementer, og det er alltid noe som skjer der. Jeg hadde aldri et kjedelig sekund der. Kan absolutt anbefales! Jo høyere opp du kommer i etasjene, jo roligere.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på I-House var veldig bra. Jeg har stiftet bekjentskaper med folk fra hele verden, og vi var alle studenter ved Berkeley. Folk var flinke til å snakke om kulturen sin, og utveksle erfaringer. Det er også mange norske som bor der, og hvert år er Norge godt representert der.

Det var litt vanskeligere å bli kjent med studenter under forelesning, da man ikke har så god mulighet til å sosialisere seg.
Men generelt er amerikanere fra California veldig åpne, hjelpsomme og imøtekommende.

Vår 2017 BAMN Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Vår 2017 BAMN Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

15.08.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg ankom Berkeley hadde jeg spart ekstra penger til å leve for. Dette viste seg å være nødvendig med tanke på at mat og leiekostnader er mye høyere enn i Norge. Jeg endte opp med å bruke rundt 50 000,- av mine egne sparepenger utenom lånet.

Undervisningsformer

Å studere matematikk i Berkeley er kanskje en av de bete plassene i verden der foreleserene ofte har høy status innen sitt felt. Det jeg likte best var 'office hours' der man kunne diskutere oppgaver og annet med proffesoren.

Vurdering av emnetilbodet

Vi kunne velge blant mange fag, men vi hadde ikke sikker plass. Det vil si at man måtte ta flere fag den første perioden får å være sikker på at man får ta de fagene man trenger. Dette gjør at den første perioden kan være svært krevende om du ikke er heldig p får godkjent fag tidlig.

Fagleg utbyte og språk

Lært utrolig mye og har møtt veldig smarte forelesere og studenter.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er fantastisk, men byen er ikke så mye å skryte av. Heldigvis er San Francisco bare 40 minutter unna med tog.

Bustad

Veldig dårlig kvalitet på bustand og dyrt.

Sosialt miljø

Jeg jobbet en del i grupper når vi øvde til eksamen. Det lærte jeg mye av og det var fint å kunne jobbe med noen som er veldig engasjert i fagene.

Vår 2017 - Bachelor i geovitenskap

Vår 2017 - Bachelor i geovitenskap

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Avgrens hvor du har lyst til å reise så tidlig som overhodet mulig, slik at du kan se etter boplass tidlig.
Det kan også være en fordel å sjekke ut generelle levekostnader der man har lyst til å reise.

Undervisningsformer

Forelesningene her er omtrentlig like som i Norge, og diskusjons-timer og lab kan henholdsvis sammenlignes med seminargrupper og, du gjettet riktig, lab i Bergen.

En stor forskjell er arbeidsmengen. Med ukentlige innleveringer i samtlige fag jeg fulgte, i tillegg til midterms i ny og ne, ble det lagt ned mange timer på bibliotekene.

Vurdering av emnetilbodet

I utgangspunktet reiste jeg, som %90 av de norske utvekslings-studentene ved Cal, gjennom en avtale med sosiologisk institutt her på Berkeley. Dette ble raskt endret på av administrasjonen, noe som gjorde meg kapabel til å delta i fag hos nærmest samtlige institutt på campus. Uheldigvis fikk jeg ikke lov å delta i ingeniør-emner, noe som ble en utfordring ettersom en stor del av fagene jeg fikk forhåndsgodkjent nettopp hørte til college of engineering. Dette kunne kanskje vært unngått om kommunikasjonen mellom administrasjonene i Bergen og Berkeley var bedre.
I tillegg er det slik at man som student på Berkeley må søke plass på hvert fag. Uheldigvis ble vi utvekslingsstudenter nedprioritert, og man endte gjerne opp med å ta vanskeligere fag enn planlagt. I hvert fall i mitt tilfelle.
I starten av semesteret er det normalt at hver student melder seg opp i opptil 6-7 fag, og dropper de man ikke liker etter et par forelesninger/innleveringer. Etter den såkalte course-shoppingen ender hver student som regel opp med 3-4 fag. I mitt tilfelle var jeg nødt til å delta i 4 fag for å unngå å bli trukket økonomisk støtte fra lånekassen.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt er arbeidsmengen utrolig stor på Berkeley, og med det følger nødvendigvis et stort læringsutbytte.

Overgangen til engelske forelesninger var ganske enkel ettersom jeg er vandt med engelske forelesninger fra et knippe geofysikk-emner ved UiB.
Jeg føler også at engelsken min har forbedret seg betraktelig, både muntlig og skriftlig.

Universitetsområdet og byen

I motsetning til UiB har Berkeley et stort og avgrenset Campus. Byen er ikke særlig stor, og det er klart at det campus som råder sterkest i nærområdet. Tross alt er Berkeley en college by, så man kan ikke forvente seg et metropol rundt. På en annen side har man San Fransisco i umiddelbar nærhet (omtrentlig 30 minutter med BART, undergrunns-banen i Bay area).

En merkbar side ved byen er den store mengden hjemløse. Det er også svært mye kriminalitet i byen og områdene rundt campus. UC Berkeley har sitt eget campus-politi, og vi får stadig mails fra de når ting bryter ut. Eksempelvis fikk vi her forleden mail om at en person ble forsøkt drept i en park like ved campus midt på dagen.

Bustad

Etter mye om og men endte jeg opp i en treroms leilighet fordelt på 4 mann. To av huskameratene mine hadde vært sitt rom, mens jeg delte stuerommet med sistemann. Dette kom som et sjokk når jeg først flyttet inn ettersom jeg var sikker på at jeg i hvert fall skulle dele et faktisk soverom. På en annen side betalte jeg mye mindre enn normalen her i Berkeley, og tiden jeg brukte hjemme gikk som regel til å sove.

Sosialt miljø

Som nevt har det vært utrolig mye å gjøre dette semesteret, så det var vanskelig å sette av tid til sosiale aktiviteter i løpet av ukedagene. På en annen side har jeg latt være å jobbe i helgene, og det har alltid vært noe sosialt å gjøre.
Amerikanerne, eller folk fra California spesielt, er svært mottagelige og hyggelige. Det virker som de har en helt annen sosial mentalitet enn andre steder i USA (ut i fra hva jeg fikk høre av venner fra andre steder på kontinentet), og ikke minst Norge. Noe av det jeg kommer til å savne mest med utvekslingsoppholdet mitt er helt klart denne sosiale mentaliteten.

Vår 2017 MAMN Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Vår 2017 MAMN Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Berkeley er et fint universitet, samlet på en plass. Dessverre er denne plassen veldig dyr. Vær forberedt på at husleie kommer til å være dyrt, og mat er også ikke mye billigere enn i Norge. Som utvekslingsstudent blir du ganske håndholdt, så hvis du leser mailen din skal du ikke ha store problemer med å finne fram, og gjennomføre alt det tekniske.

Undervisningsformer

De fleste fag har både forelesning og grupper styrt av doktorgradstudenter, gjerne med oppgaver som må gjøres. Nesten alle forelesere har også spørretimer. Vær forberedt på mange innleveringer

Vurdering av emnetilbodet

Bredt emnetilbud, men for deg er det begrenset med tanke på hvilke avtale du er kommet inn på. Vær klar over at du kun får plass hvis alle amerikanske studenter er blitt tatt opp. Er det Amerikanere på ventelisten får du ikke plass i faget. De skryter mye av seg selv også.

Fagleg utbyte og språk

Mye engasjerte forelesere og god undervisning. Alt foregår på engelsk, så du får så mye språklig utbytte som du selv gjør det til. Fag som ikke er graduate fag er i mange tilfeller letter enn de kanskje hadde vært i Norge.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig flott, byen er ikke så flott. Vær forberedt på mange uteliggere, og mye hasj.

Bustad

Dyrt. Bor du "billig" må du nok dele rom. IHouse er fint, der må du dele rom med en annen, men får god mat, og godt miljø, fortsatt ganske dyrt.

Sosialt miljø

De fleste er veldig hyggelige

Ole Vidhammer Bjørnstad

Ole Vidhammer Bjørnstad

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Selve prosessen å søke er relativt lett, der man får informasjon om alt på forhånd. Man bruker derimot en del penger bare på å søke seg inn, siden man har "administration fees" på alle dokument.

Det er en god idé å finne ut hvor man vil reise/besøke før man drar, slik man har noen håndfaste planer.

Å spare opp rundt 40.000 før du drar er en veldig god idé.

Undervisningsformer

I forhold til forelesningene er formatet veldig det samme som på UiB, men i mine fag var det veldig fokus på forskningsresultater og tolkningen av de i forelesningen, noe som var svært givende. Selve foreleserne er bare helt fantastiske, de er ekstremt gode til å presentere og har omfattende kunnskap i faget sitt.

Vi hadde og flere diskusjoner av primærforskning i uken. Der måtte man lese en forskningsartikkel og diskutere denne i timen. Man lærte mye av dette, selv om arbeidsmengden var veldig stor.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et ekstremt godt emnetilbud på Cal. Siden det er et så stort universitet, så kan man få alle fagene man vil ha, men du som utvekslingsstudent får mest sannsynlig ikke fagene du vil ha. Man blir nedprioritert under de "native" studentene når man skal velge fag, så man får ofte ikke plass i populære fag. Dermed blir man tvunget til å ta vanskeligere fag enn det man egentlig trenger å ta.

Fagleg utbyte og språk

Om man drar til Cal, så vil man lære kjempemye faglig og om sin egen studieteknikk. Det å bare få et innblikk i en kultur bestående av de beste av de beste er veldig forfriskende. Man må derimot ta 15 units for å få støtte av Lånekassen, så jeg måtte ta 5 fag for å kunne få støtte. Dette var ekstremt tungt. Spesielt siden jeg måtte ta vanskeligere fag enn normalt, siden jeg ikke kom inn på de populære fagene, som ofte er lettere. Når du da har fire eksamensrunder i semesteret, den første 3 uker etter semesterstart + ukentlige innleveringer + ukentlige primærlitteraturdiskusjoner, så sitter man gjerne hele dagen og hele helgen og studerer.

Språklig forbedrer man jo seg muntlig og skriftlig. Spesielt akademisk skriving.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempefint. Det ligger midt i Berkeley og det er mange fine bygninger og natur på campus.
Berkeley i seg selv er ganske trist. Byen er ganske grå og kjedelig, men maten der er kjempebra og det er ganske billig å dra ut å spise. Byen er jo en universitetsby, så alt er tilrettelagt for studentene.

Bustad

The bay area er jo en av verdens dyreste plasser å bo, og Berkeley reflekterer dette svært godt. Jeg delte en ny leilighet med fire andre totalt og rom med to andre, men betalte fortsatt typ 8700kr. Prisene varierer, men bare ha litt på sparekontoen før man drar. Med skolepenger på rundt 100k og bokostnader på rundt 40k, så holder ikke lånekassepengene om du vil overleve og utforske livet utenfor campus.

Sosialt miljø

Folk fra California er ekstremt imøtekommende, noe som skiller seg veldig fra Norge. Som utvekslingsstudent er det sosiale miljøet litt selvbestemt, siden man må ta initiativ for å bli kjent med folk selv, men når man gjør det, så er det veldig lett. Hele California har bare en mellow vibe med seg og dette reflekteres veldig i folkene.

Vår 2017 - Bachelor i journalistikk

Vår 2017 - Bachelor i journalistikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Finn et sted å bo tidlig, via Facebook-grupper eller nettsider som housinganywhere.com. Forbered deg på å dele soverom med 1 eller 2 personer, da det er den billigste løsningen for mange av leilighetene. Vurder sterkt å ikke bo med andre nordmenn, da det er lett å havne i norskebobla og derfor føle at man får veldig lite ut av studieoppholdet! Nordmennene blir du venn med uansett, og du kommer til å bruke mye tid på bibliotekene sammen med dem/i klasser med dem uansett.
Forbered deg på mye lesing, og at skippertak ikke nytter. Arbeidsmengden kan bli stor, men er også veldig givende og lærerik.
Spar opp penger før du reiser, for du kommer til å bruke mer enn du tror.

Ta sjansen og dra på roadtrips, besøk San Francisco så mye du kan, reis til Las Vegas, San Diego, San José - reis på turer!

Undervisningsformer

Forelesningene er «frivillige», med mindre du har seminar-fag. Møt opp så mye du kan, fordi professorene sitter på mye kunnskap, og forventer at du møter opp og får med deg alt. Klassene er store (bortsett fra noen seminar-fag med tettere oppfølging og færre studenter), og man får readings før hver time som man absolutt burde lese for å møte forberedt for å forstå.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg elsket at man kunne gå på «shopping» for fag de første to ukene. Da fikk man inntrykk av alle fagene man tenkte man var interessert i, og det hjalp for å bestemme seg for riktige fag.
Jeg valgte Sociology of Gender, Cross-Cultural Communications, Reading and Writing seminar for Sociology og Virtual Communities/Social media - har fått så utrolig mye ut av det, og det har vært kjempespennende fag med fantastiske professorer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg går opprinnelig journalistikk på UiB, og fikk da kun velge sosiologifag. Det mange ikke tenker på er at journalistikk så og si har blitt et allmennfag, og for at man skal være attraktiv på et jobbmarked burde man ha flere og andre fag i tillegg. Sosiologi er et fag som kan brukes til alt mulig, og glir veldig fint inn i en bachelor i journalistikk. Med tanke på kommende bacheloroppgave var Reading and Writing-seminar en kjempefin forberedelse, da man lærer å skrive akademisk engelsk, i tillegg til å bygge en solid oppgavebesvarelse.

Engelsken min har forbedret seg betraktelig, og å skrive på engelsk gikk knirkefritt etter et par uker (både fordi alt foregår på engelsk, og fordi jeg ikke bodde med nordmenn).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempesvært og uoversiktlig i begynnelsen, men det er noe man finner ut av den første uken. Jeg anbefaler å bruke minst 1 uke før skolen starter til å bli kjent med området og Berkeley, samt San Francisco, slik at man får oversikt.

Det finnes mange skikkelig gode caféer og restauranter i Berkeley, og byen er kjent for god mat. Den har et par gode utesteder også, men anbefaler å legge mesteparten av nattelivet til San Francisco, som har et mye bredere tilbud enn Berkeley.
Det finnes mange hjemløse i Berkeley. Mange av dem er ikke farlige, men det kan virke overveldende når man først kommer dit. Bruk hodet, ikke oppsøk dem, og la dem være i fred. De har som oftest ingen intensjoner om å skade noen. Bruk vett når du beveger deg rundt i byen når det begynner å bli mørkt/er mørkt, og unngå så langt det går å gå alene. Unngå å gå full gjennom campus, da det er der de fleste overfall og ran skjer. Bruk skolens tilbud om hjemkjøring når du sitter på biblioteket til langt på natt, eller bestill en Uber (de koster så og si ingenting, og Uber er trygt).

Jeg brukte de første ukene på å være redd for å gå alene og å gå ute i mørket, fordi det var så uvant å ikke være trygg på kvelds- og nattestid. Men det går fint. Ikke la frykt overta, for det er som regel bare normalt vett som skal til, og man klarer seg fint. Til slutt tenkte jeg ikke over det lenger, og ingenting skjedde med meg eller noen jeg kjenner.

Bustad

Jeg bodde i et hus på nordsiden av campus, i Walnut street, sammen med 5 andre fra forskjellige land. Det var helt knall! Mange av de andre nordmennene leide leiligheter langs University Ave og på sørsiden av campus, noe som også fungerte helt greit, men mange har også klaget på utleierne, så vær forberedt på at det ikke er helt perfekt og at man må stå på sitt dersom ting skjer i leiligheten. Det er dyrest å bo nærme campus, og International House er vel egentlig det dyreste, men det er mange fordeler med å bo nære. Les deg opp på erfaringer og reviews av de forskjellige leilighetskompleksene, og vær forsiktig med depositumsløsninger gjennom Craigslist. Du finner deg et sted å bo, bare vær tidlig ute!

Sosialt miljø

Gå ut av komfortsonen din, oppsøk andre studenter og snakk med medelever som ikke er norske. Meld deg inn i en studentorganisasjon (det finnes maaange). Amerikanere er kjempelett å bli kjent med! Ta litt sjanser, bli med noen du ikke kjenner ut eller på café, snakk med folk - det sosiale miljøet er kjempebra.

Ikke minst - KOS DEG! Anbefaler University of Berkeley på det sterkeste, og vil absolutt tilbake igjen.

2016

Haust 2016 - Bachelor i nye medier

Haust 2016 - Bachelor i nye medier

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant bør en prøve å ordne med leilighet, det er absolutt å anbefale. Det aller fleste hadde ordnet bolig gjennom ulike Facebook grupper, Craigslist osv. De som ikke hadde leilighet måtte vente i flere uker og ofte havner man over budsjettet. Pakk klær for både varme og kalde dager! Her snakker vi sommerkjoler og shorts, men også gode gensere og en dunjakke. Anbefaler å opprette amerikansk bankkonto når en kommer ned, det er gratis og er mye bedre med tanke på valutakursen.

Undervisningsformer

Den beste jeg har vært borti! Her er professorene så dedikerte og inspirerte at jeg ble sittende igjen å måpe de første forelesningene. Berkeley er nummer én på offentlige universiteter i Amerika, og det skjønner man med en gang. Jeg anbefaler å gå til alle forelesningene, da får du så mye igjen når det kommer en innlevering. Det er mange innleveringer og midterms i hvert fag, så det er mye kontinuerlig arbeid, noe jeg syns var kjempe bra! Man går gjennom noe av pensum, har en prøve, og går videre til neste del av pensum.

Vurdering av emnetilbodet

Kjempe bra! Veldig mange fag å velge mellom. Den første uken "shopper" man fag, og da går man på alle forelesninger til fag man synes er spennende. Da får man se om fagene var slik man hadde sett for seg, og kan velge bort fag dersom det var annerledes enn man trodde. Veldig engasjerte forelesere som bryr seg om studentene!

Fagleg utbyte og språk

Man lærer veldig mye både faglig og språklig. Professorene forventer at studentene deltar i alle forelesningene, så det blir mye diskusjon. Det blir fort vanlig å snakke engelsk. Spennende bøker som pensum til de fleste fagene!

Universitetsområdet og byen

Berkeley er for så vidt en liten by, med mange skatter; de søteste kafeene, varierte restauranter, museum, musikk-og mat festivaler. Det er ikke det beste utelivet, men jeg har lært meg å like det uansett, det er noe sjarmerende med å møtes alle sammen på den lokale pubben. Campus området er vanvittig nydelig, med masse flotte uteområder. Det beste er at San Francisco er en liten togtur unna, som har mange attraksjoner og kulturtilbud. Ikke minst er det bare en kjøretur unna nasjonalparker, Los Angeles og Las vegas! Å bo i California byr på så mange muligheter at det er latterlig!

Bustad

Veldig dyrt. Forvent å betale mer enn i Norge for mye mindre plass. Som oftest bor man to på ett rom, men da blir man også bedre kjent! Skal man ha noe av samme kvalitet som i Norge, blir det fort dyrere også. Prøv å skaffe deg amerikanske eller internasjonale roommates! Har du råd, anbefaler jeg virkelig å bo på International House, de tilbyr mange arrangement hele semesteret.

Sosialt miljø

Det kreves en god del å komme seg ut av den "norske boblen". Når det er over 50 norske studenter som tar de samme fagene, blir det fort lett å bare henge med dem. Det er absolutt bra i perioder og ikke minst å snakke om opplevelser, kultur forskjeller osv. BISP som er programmet alle tar, arrangerer gratis events gjennom hele semesteret, i tillegg får man en "fadder" som oftest tar en liten gjeng med på båttur og sykkeltur i San Francisco, og ellers fjelltur og grilling. Men å bli kjent med amerikanske og internasjonale krever at man tar initiativet selv. Når man først gjør det, skal jeg love deg at det er verdt det! Man får en helt annen opplevelse når man henger med internasjonale.

Haust 2016 - BAPS-PSYK

Haust 2016 - BAPS-PSYK

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er ganske mye som skal fikses før avreise til Berkeley som f eks søknad til skolen, søknad om visum, betaling av forskjellige avgifter og forhåndsgodkjenning av fag. Det er viktig å holde oversikt over frister og holde hodet kaldt, da det kan være en del å holde styr på. Jeg anbefaler å snakke med utvekslingskoordinator ved UiB om hvilke psykologifag du vil ha på forhånd, da disse blir fort fulle og det kan være greit å ha en reservert plass på forhånd.

Undervisningsformer

Undervisningen på Berkeley er ganske annereldes enn på UiB. Psykologifagene på undergrad-nivå har stort sett to forelesninger i uka som varer 1 time hver, pluss en discussion section på 1 time i uka, som ledes av en student på graduate-nivå der stoffet fra forelesningene blir diskutert i mindre grupper. Disse er obligatoriske. Noen professorer tar også fravær i forelesningene. Det er mye mer underveis-vurderinger både i form av små oppgaver, større oppgaver og midterm-eksamener. Til tross for at det er fler vurderinger er eksamenene på Berkeley mye enklere enn på UiB, da det stort sett er multiple choice, så det går helt fint.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på psykologi ved Berkeley syntes jeg var veldig bra. Det er mye forskjellig, men undersøk om fagene du vil ta faktisk tilbys det semesteret du skal reise. Som student på bachelorprogrammet i psykologi kan du velge fritt mellom alle undergrad-psykologifagene og sosiologifagene. Selv hadde jeg tre undergrad-psykologifag, et graduate psykologi-seminar og et undergrad sosiologi-fag. Jeg endte opp med mye ny kunnskap.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært svært mye faglig etter mitt utvekslingsopphold ved UC Berkeley. Jeg har fått ta mer kliniske fag enn jeg hadde kunnet ved UiB, og det har gitt meg mye ny kunnskap. Språklig sett har jeg merket at min engelske uttale og ordforråd har blitt bedre.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint og koselig, med store gressplener hvor studenter spiller frisbee og leser i solen. Det er et typisk amerikansk campus, med store universitetsbygninger og alltid noe som skjer. Selve byen Berkeley er ikke den fineste, men har noen koselige restauranter og kafeer og kule butikker. Du som skal til Berkeley bør være forberedt på at det er svært mange uteliggere der, som mange sliter psykisk. Disse er dog ikke farlige. Nærliggende byer som Oakland og San Francisco kan være mer spennende å sjekke ut.

Bustad

Jeg anbefaler å prøve å finne bolig før du reiser ned til Berkeley, men ikke skriv under på noen kontrakt før du har sett boligen med dine egne øyne! Bolig i Berkeley er svært dyrt, og slik situasjonen er nå må en regne med å betale rundt 800$ for et delt soverom, og rundt 1200$ for et privatrom. Jeg anbefaler å prøve å bo med amerikanere, fordi det kan være vanskelig å bli kjent med dem i forelesninger. Selv bodde jeg med fem andre nordmenn, noe som også hadde sine fordeler fordi vi alle var opptatt av å oppleve så mye som mulig under vårt utvekslingsopphold, så jeg hadde alltid noen å reise med og finne på ting med.

Sosialt miljø

Det er vanskelig å ikke havne i "den norske boblen" her i Berkeley, fordi det sosiale opplegget fra skolen som regel er kun med andre nordmenn. Selv havnet jeg i den norske boblen, og selv om det var noe jeg i utgangspunktet ikke ønsket, fant jeg ut at det egentlig ikke gjorde noe, fordi jeg alltid hadde noen å reise med. Jeg anbefaler å prøve å bli med i noen organisasjoner på fritiden; selv om du ikke finner noe som passer perfekt for deg, bare bli med på noe! Det er en kjempebra måte å møte nye folk på.

Høst 2016 - BA i generell psykologi

Høst 2016 - BA i generell psykologi

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Tenk gjennom hva du ønsker å få ut av utenlandsoppholdet. Ønsker du å bli bedre i engelsk? Få venner fra andre land? Få mye ut av det faglige? Dersom det er noe du har ekstra lyst å ha fokus på, kan det være lurt å tenke gjennom hvordan du kan få dette til. På Berkeley er det f.eks mange norske som reiser. Ønsker du å få nye venner fra andre land kan det være lurt å ta bevisste valg for å komme ut av den "norske boblen".

Undervisningsformer

Forelesninger og seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert og bra. Prosessen med å komme inn i de fagene man ønsker kan også være noe langvarig og frustrerende, men det ordner seg stort sett.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye dette halvåret, mer i enkelte fag enn andre. Jeg har også blitt bedre i både skriftlig og muntlig engelsk, da man bruker dette mye. Det har også vært veldig kjekt å være del av et annet universitet og se hvordan de gjør ting her.

Universitetsområdet og byen

Berkeley sitt campusområde er nydelig. Et fantastisk sted å gå på skole, og veldig kjekt å vise til eventuelle familiemedlemmer og venner som kommer på besøk. Berkeley ligger rett utenfor San Fransisco, og det er mange spennede steder å besøke i området. Det kan være lurt å ta en del forhåndsregler når det gjelder kriminalitet. Området er noe mer belastet enn de fleste steder i Norge. Så lenge man er litt forsiktig går det bra.

Bustad

Det var en stressende prosess å skaffe seg leilighet, og det er veldig dyrt i å leie leilighet i Berkeley. Bruk tid på å finne et sted å bo. Jeg bodde sammen med en amerikansk student, og satt veldig pris på å kunne spørre henne om ting, og å kunne praktisere engelsk.

Sosialt miljø

Som nevnt, er det mange norske studenter som drar på utveksling på Berkeley. Dette gjør at det er lett å være mye med andre norske, og å få seg norske venner siden det er trygt og kjent. Dersom du har lyst å bli kjent med studenter fra andre land, vil jeg anbefale å bli med i en idrett eller organisasjon for å bli kjent med andre. Om du har lyst å bli med i en organisasjon, kan det være et greit å tenke gjennom et par ting man har lyst å sjekke ut. Det er veldig mange muligheter, og man kan lett bli litt overrumplet av alle valgene :)

Vår 2016 - BA i sosiologi

Vår 2016 - BA i sosiologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Ikke gå alene på kvelden, mye kriminalitet.
Tiggere kan være svært pågående, men kan også gi noen av de mest interessante samtalene du vil ha der.
Første ukene vil virke veldig stress, men det roer reg fort ned.

Undervisningsformer

Lignende UIB med forelesninger og noen sections (seminarer). Noe obligatorisk oppmøte.

Vurdering av emnetilbodet

Mange bra fag, men valgmulighetene blir svært innskrenket av space availability programmet.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte kan være stort, men krever da at man er tilstede på forelesninger og gjør en innsats med midterms. I seminarene kan deltagelse være en del av karakteren. Det å diskutere på engelsk i disse seminarene kan være stress de første gangene, men går seg fint til.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint, og har mye bra å se. Beste med byen må være fjellområdene rundt som tilbyr svært gode turer, noe som er supert i California solen.

Bustad

Veldig dyre leiepriser og man må oftest dele rom. Aktører som Berkeley Apartments tilbyr leiligheter i leilighetskomplekser til en grei pris der man ofte møter andre studenter. Dette fungerer greit, selv om de fleste var relativt missfornøyde med service.

Sosialt miljø

Norske boblen lever i stor grad. Tenkte selv jeg skulle kjempe imot denne, men endte opp med å ha det veldig fint i den.
Det er mulig å bli med i forskjellige student organisasjoner, men disse holder seriøse intervjurunder der du skal være ganske over gjennomsnittet motivert for å komme igjennom.

Vår 2016 - BA i sosiologi

Vår 2016 - BA i sosiologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt på at det er dyrt å bo i Berkeley. Jeg betalte over 800 dollar i måneden for å bo i en leilighet der vi måtte dele et lite soverom med en annen. Jeg ville prøvd å finne et sted å bo før avreise. Ellers får man ganske mye informasjon om søknad osv.

Undervisningsformer

Jeg hadde to fag med 100 og 150 studenter med forelesning to ganger i uken. Jeg hadde også et skriveseminar som skulle erstatte bachelor-oppgaven. Alle fag har vurderinger underveis, det er ikke eksamener på samme måte som hjemme. Det forventes en del mer deltakelse fra studenter i forelesningene enn på UiB. Det er mange innleveringer i forhold til hva de fleste er vant med hjemme, som kan være stressende. Likevel er det lettere å få en god karakter der, siden snittet ikke er C. Professorene velger selv hvilke vurderinger de vil ha. Det kan være lengre oppgaver, men også quiz eller sammendrag av tekster fra pensum, f.eks.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag å velge mellom, og det er mange ulike type temaer. Det er veldig gøy å ta fag som man ikke kunne tatt hjemme. Jeg anbefaler Jill Bakehorn sine fag.

Fagleg utbyte og språk

Både det å skrive og snakke engelsk har blitt lettere etter å ha bodd i Berkeley. Jeg har lært mye av fagene på Berkeley. Professorene har også office hours, der man kan snakke med dem om fagene. Det er interessant å se forskjellene mellom Berkeley og UiB. Fagene på Berkeley kan være inspirerende, men oppfordrer ikke til selvstendig drøfting i samme grad som på UiB.

Universitetsområdet og byen

Berkeley er en liten by på andre siden av bukten fra San Francisco. Midt i Berkeley ligger campus, som er veldig stort og fint. Det er ikke spesielt mye butikker eller uteliv, men det er ca en halvtime med BART (en slags t-bane) til San Francisco. Jeg bodde i downtown Berkeley. Der var det en del hjemløse og visstnok noe kriminaliet, men jeg synes det var greit å bo der. Det var finere på nordsiden av campus.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet med tre andre norske. Jeg fant både leiligheten og samboerne gjennom facebook. Jeg ville kanskje ikke anbefalt å bo på denne måten. Vi hadde mange problemer med utleieselskapet, Berkeley apartments. Det enkleste er å finne andre norske å bo med, men det kan være en fordel å ikke bo med norske. De fleste leilighetene/rommene ble lagt ut rett før skolestart, så det var ikke så lett å være ute i god tid.

Sosialt miljø

Det er lett å falle inn i "den norske boblen". Det er mange norske utvekslingsstudenter, og Bisp-programmet legger til rette for at du skal møte andre bisp-studenter, som hovedsaklig er norske. Hvis du vil møte amerikanere må dette gjøres på eget initiativ. Det er f.eks. et slags studenttorg i begynnelsen av semesteret, der man kan finne en studentorganisasjon.

Vår 2016 - BA i kjønnsstudier

Vår 2016 - BA i kjønnsstudier

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

När jag först kom till Berkeley så kändes allt väldigt stort och oöverskådligt, men allt eftersom tiden går så faller saker på plats. Därför är det viktigt att inte känna sig stressad över att man inte förstår allt första dagen. Det tar lite tid att komma in i nya rutiner och vanor på en ny plats i ett nytt land. Det är bara att ta det lugnt och försöka njuta av varje dag, för tiden går superfort.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i i form av föreläsningar och seminarier. Det är ofta mycket att läsa till varje kurs och till en början kändes det väldigt stressigt att hinna med allt, men precis som här hemma så är inte alla texterna på pensum lika relevanta. Föreläsningarna är väldigt bra och som oftast så tar föreläsarna upp det som är viktigast så fokusera på det.

Vurdering av emnetilbodet

Det finns massor av ämnen att läsa på Berkeley och något som är interessant för alla. Det enda som är svårt är att få plats på det kurser du önskar och samtidigt se till att föreläsningarna eller seminarierna i de olika kurserna föregår på samma tid.

Fagleg utbyte og språk

Det är högnivå på ämnena på Berkeley och det fagliga utbytet är nästan det jag är mest nöjd med efter mitt halvår. All undervisning är såklart på engelska, något som de flesta Skandinaver är duktiga på så det går fort att komma in i det. Dessutom så är Amerikanerna väldigt trevliga och öppna så man behöver inte vara rädd för att fråga om det är något man undrar över.

Universitetsområdet og byen

UC Berkeley campus är fantastiskt fint och trevligt. I starten känns det väldigt stort och oöverskådligt men efter några veckor så känner man sig som hemma. Det stora biblioteket Doe Library är en trevlig plats att sitta och läsa på och om vädret är fint så går det även att slå sig ner i solen på gräset utanför. I anslutning till campus finns också ett träningsstudio med allt man behöver.

Bustad

Jag bodde i en lägenhet tillsammans med tre andra. Vi hyrde lägenheten genom Berekeley Apartments som är hjälpsamma och vana vid utbytesstudenter. Vi hade en stor takterass och lägenheten höll högstandard rent generellt. Det enda minuset är att det var väldigt dyrt och det tillkom massa små avgifter för allt möjligt. I slutändan så går det åt mycket mer pengar än det man först tror.

Sosialt miljø

Jag bodde med tillsammans med norrmän och de flesta norska utbytesstudenterna bor tillsammans. Jag hade det jättebra och har fått flera goda vänner som jag kommer hålla kontakten med länge. Det finns även en form för fadderordning som anordnar aktiviteter och finns där som stöd om man har behov för det.

Om jag skulle få åka på utbyte igen så hade jag inte valt att bosätta mig med norrmän. Man tänker sig att det ändå inte är några problem att lära känna folk, men det är lätt att bli bekväm och fastna i den "norska bubblan".

Vår 2016 - PRPSYK

Vår 2016 - PRPSYK

04.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av reiser er kanskje det viktigste å ha alle dokumenter til universitet og ikke minst passkontrollen på plass. Prøv å begrens hva en tar med seg av ting ellers. Berkeley har et veldig greit klima som kan sammenlignes med en god norsk sommer; altså mye sol og varme, men med noen kjølige dager. Det er også kraftig vind både i Berkeley og nærliggende San Francisco.

Undervisningsformer

Undervisningen er ganske lik som i Norge med mye store forelesninger på bachelor-nivå, men vær forberedt på kontinuerlig lesing og flere "midterms" i løpet av semesteret. Mye innleveringer, flervalgsprøver, og korte essayoppgaver. På master-nivå er det derimot ofte små diskusjonsgrupper ledet av en professor.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom jeg går profesjonsstudiet i psykologi hadde jeg muligheten til å ta flere emner enn hva andre studenter fra Norge har mulighet til. Dvs. vi kunne ta psykologiske emner på både bachelor og master nivå, i tillegg til de sosiologiske emnene som er åpne for resten. Generelt sett har undervisningen vært noe av det beste jeg har opplevd! Kanskje spesielt på master-nivå. Engasjerte forelesere som bryr seg om faget og studentene sine.

Fagleg utbyte og språk

Hvis en har kontroll over engelsken skal det ikke være et problem å ta del i undervisningen. Det må sies at det forventes større engasjement fra studentene, så det nytter ikke å være sjenert eller tilbaketrukket. Dette gjør allikevel i sin del at undervisningen heves, ettersom alle er nødt til å ta del. Det er lenge siden jeg har opplevd et større faglig utbytte, enn hva dette semesteret har gitt meg.

Universitetsområdet og byen

Berkeley som by er generelt sett liten etter amerikansk målestokk, og det skjer lite i selve byen (med noen unntak selvfølgelig). Det er allikevel en fin by å bo i, tiltross for en del kriminalitet. Fordelen ved å studere her er at det er nærme San Francisco, som flommer over av kulturtilbud og attraksjoner. Universitetsområdet er fantastisk, og alle som drømmer seg tilbake til en svunnen tid hvor universiteter ser ut som universiteter er dette stedet. Området i seg selv er fylt med aktiviteter og oppdagelser. Mye mer enn en rekker på ett semester.

Bustad

Generelt sett veldig dyrt. Vær forberedt på å bo tett med andre, og på samme rom. Dette er allikevel en fantastisk mulighet til å bli kjent!

Sosialt miljø

BISP-arrangementene er bra, men det krever litt ekstra innsats hvis en ønsker å bli kjent med amerikanere og andre ikke-norske utvekslingsstudenter. En er selv nødt til å bryte den "norske boblen".

2015

Vår 2015 - BA i sosiologi

Vår 2015 - BA i sosiologi

01.01.2015 - 30.06.2015

Vurdering av emnetilbodet

Å studere ved UC Berkeley var ikke langt unna en drøm. Jeg ble ertet av mine venner for at jeg sa disse ordene som nå følger, men jeg velger og dele de med dere uavhengig: Det å lese til eksamen blir nesten (fortsatt nesten) en lek når biblioteket og lesesalene bokstavelig talt er museum. Foreleserne er meget kompetente og jeg tror oppholdet vil utvide forståelsen man gjerne har om faget sosiologi fra norske undervisningsinstitusjoner. Da jeg dro fra Bergen til Berkeley det siste semesteret av min bachelorgrad hadde jeg fått inntrykket av at alt vi sosiologer kunne arbeide med var NAV relaterte yrker. Det er absolutt ikke noe gale med NAV, men det var ikke helt det jeg drømte om å jobbe med da jeg var yngre.

Om du interesserer deg for rettsvitenskap vil jeg særlig anbefale et fag som heter ”Sociology of Law” hvor Andrew Barlow er professor. Barlow er den beste foreleseren jeg noen gang har hatt gleden av å møte. Om Barlow ikke får deg engasjert i timen vil ingen få det til. Andre gode professorer er Szonja Ivester og Joanna Reed. Jeg tok ett fag ”Social media and Virtual Communities” ledet av Goulet som de fleste nordmennene ikke var så glad i så jeg vil egentlig fraråde deg i å melde deg opp i det faget med mindre du virkelig interesserer deg for forskning på sosiale media. Det er en helt annen arbeids-modell i USA, men om man leser jevnt vil det nok gå veldig fint karaktermessig. Jeg selv fikk A i alle fag, men jeg hadde også norske venner som strøk i flere enn ett fag pga. manglende innsats.

Fagleg utbyte og språk

Man vil som oftest oppleve litt språkbarrierer i starten av oppholdet, men det vil overraske dere så raskt man kommer inni det. Det de fleste vil legge merke til er at man begynner gradvis å snakke mer og mer Amerikansk istedenfor Britisk som blir undervist på skolen.

Bustad

Flere uker før jeg reiste ned til Berkeley var jeg limt til dataskjermen på Craigs List for å finne en plass og bo. Vi ble på det sterkeste anbefalt å ikke gjøre noen avtaler over nettet så vi gjorde ikke det (selv om det ofte fristet). Jeg sendte utallige mailer med utleiere og omtrent 20% av de viste seg og være uekte. Prøv så godt dere kan og huske at om noe virker for godt til å være sant er det i dette tilfellet dessverre det. Flere jeg ble kjent med i Berkeley hadde vært litt for godtroende og gått i fellen til de sleipe internettrollene. Jeg ankom Berkeley 9. Januar og hadde booket hotell for en uke. Selv når vi var ankommet var det vanskelig å få leilighet så vi måtte utvide hotelloppholdet noen dager ekstra. Ettersom det er en studentby var vi ikke alene i jakten og siden vi de fleste utleierne ville ha langtidsleietakere og vi bare skulle være der ett semester ble jakten ennå vanskeligere. Jeg vil råde alle å ha is i magen uansett hvor vanskelig det er når du ankommer et nytt land, skolestarten nærmer seg og det ser ut til at du aldri vil finne boplass. Omsider fikk vi kontakt med et utleiefirma kalt Everest Properties som har kontor ved Berkeleys hovedgate ”Shattuck”. Jeg vil på det sterkeste anbefale dette utleiefirma som har over tusen leiligheter i Berkeley. Ettersom det er et firma er det mindre sjanse for at lureri som er så alt for vanlig i utleiebransjen.

Vår 2015 - Bachelor i sosiologi

Vår 2015 - Bachelor i sosiologi

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

De fleste som tar høyere utdanning ved Universitetet i Bergen vil nok være godt forberedt til å takle det faglige nivået på UC Berkeley. For min del var det praktiske ting som det å finne et sted å bo som bød på størst utfordringer i forkant. Jeg vil råde de som vurderer å dra til Berkeley til å sette seg inn i ulike nettsider, leiefirmaer osv. slik at boligjakten ikke blir like stressende som vår. Det finnes mange grupper på Facebook for norske studenter i Berkeley. å Være aktiv her i forkant av utvekslingen kan nok være en god ide.

Undervisningsformer

De aller fleste fagene har forelesninger to ganger i uken. Den store forskjellen ligger nok i eksamener og innleveringer. Quizer fra forelesninger og pensum er ikke uvanlig. Eksamene er mindre og hyppigere. Mange fag har også et par større oppgaver som skal leveres i løpet av semesteret. Formatet på undervisningen er derfor ikke så annerledes, men måten man evalueres og testes på er noe å venne seg til. De fleste vil nok oppleve dette som omfattende, men læringsutbyttet ved å arbeide på en slik måte er stort.

Vurdering av emnetilbodet

UC Berkeley har utallige emner innenfor Sosiologi og tilbudet er svært variert. Finner du ikke noe du interesserer deg for her så gjør du det aldri. Pensum justeres også ofte i forhold til aktuelle hendelser i det amerikanske samfunnet. Jeg opplevde undervisningen og emnetilbudet som svært oppdatert og aktuelt.

Fagleg utbyte og språk

Berkeley er et prestisjeuniversitet og det merkes på det akademiske nivået. Samtidig tok det ikke lang tid å komme inn i det. Ettersom mange av temane fra undervisningen er relativt nye for oss fra andre land enn USA, vil man få en bratt læringskurve og innblikk i mange aktuelle problemstillinger. Jeg føler jeg sitter igjen med mye kunnskap og en dypere forståelse av det amerikanske samfunnet. Det kan selvfølgelig være greit å børste støv av engelsken før man drar bort dit. Samtidig vil jeg si at språkbarrieren brytes ned ganske raskt. Det å være avhengig av å kommunisere på engelsk gjør språket så naturlig at det etterhvert ikke blir noe å tenke over. Det at man leser, skriver og snakker på samme språk gjør det hele mye enklere. Oppholdet mitt på Berkeley har helt klart hjulpet meg å beherske det engelske språket bedre, noe jeg anser som vanvittig verdifullt for ettertiden.

Universitetsområdet og byen

Campus på UC Berkeley er en opplevelse i seg selv. Byggene er storslagne og flotte, bibliotekene enorme og fasilitetene av topp standard. Til tross for den store størrelsen er det relativt greit å bli kjent. Her finnes det lesesaler, cafeer, plener, idrettsanlegg, forelesningssaler.. Alt som trengs for å tilrettelegge for at du som student skal ha tilgang på det du trenger. Helt fantastisk! Berkeley et merkverdig sted. Byen gårmed god grunn under kallenavnet "Bizarrekeley" på folkemunne blant de lokale. Her finnes det mye fargerike mennesker, små butikker og spesielle spisesteder. Byen i seg selv er relativt liten med sine rundt 100 000 innbyggere og ligger på østsiden av San Francisco Bay. Mye av livet her dreier rundt universitetet og man merker at dette er et sted med en ung og energisk befolkning. Dette sier seg selv når omtrent halvparten av alle som bor her er studenter. Med undergrunnen har man kort veg til byer som Oakland og San Francisco. Alt i alt er Berkeley en veldig utypisk Amerikansk by som er veldig sjarmerende og garantert et sted det er lett å trives.

Bustad

Det å bo i Bay Area er en dyr affære. De fleste av oss endte opp med å betale en god del mer i husleie her enn vi gjør hjemme i Norge. Det er også et vanvittig trykk på leiemarkedet, noe som gjør at det ikke er verdens enkleste sak å skaffe seg en grei plass å bo. Standarden her også en del lavere enn det man er vandt til. Mitt råd er å holde hodet kaldt og å lete etter bolig på nettsider som craigslist. Det må også understrekes at det å bo i dette området er verdt hver eneste krone. Bay Area er et av de kuleste områdene på planeten og siden det for mange av oss kun er snakk om et halvt år så er høye husleier noe man bare må leve med.

Sosialt miljø

Som tidligere nevnt er Berkeley en by fyllt av studenter og unge mennesker. Skolen, utelivet, cafeene og restaurantene er gode sted å møte mennesker på. Samtidig er dette en internasjonal skole med mange andre i samme situasjon som en selv. Mitt tips er å delta i de tilbudene som skolen har og generelt bruke byen for det den er verdt. Jeg meldte meg på et fotballag og spilte i den interne amatørligaen på universitetet. Slik kom jeg i kontakt med mange. Etter utvekslingen sitter jeg igjen med mange nye både Norske og Amerikanske venner.

Vår 2015 - BA i medievitenskap

Vår 2015 - BA i medievitenskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen for å komme seg på utveksling er preget av korte frister og mye papirarbeid. Hold ut, for det er verdt det. Spar opp penger til utvekslingen. Dette tipset høres ut som et åpenbart ut, dog er det er det viktig tips spesielt om du skal på utveksling i USA eller i Storbritannia hvor valutaen fremdeles er svært høy. Ikke signer noen leiekontrakt før man har kommet til landet og sett ikke over depositum før man har sett leiligheten/rommet fysisk. Kjøp tur-retur flybillett og betal heller en snau tusenlapp for å kunne endre på hjemreisen.
Om du skal til USA: Last ned Yelp og glem Tripadvisor, ingen bruker sistnevnte der. Det kan være lurt å opprette en amerikansk bankkonto når man kommer frem for å hindre at pengene en har på konto plutselig er mindre verdt grunnet en lite dynamisk valutakurs.

Undervisningsformer

I USA fungere undervisningen på relativt likt vis som her i Norge med forelesninger og seminargrupper. Noe som der i mot er forskjellig fra Norge er at flere av fagene har obligatorisk oppmøte ved forelesning- ikke bare når det er seminar. I noen fag kreves det muntlig aktivitet av studentene for å kunne oppnå de høyeste karakterene. Det forventes at man leser før hver time, og man har ofte opp til flere innleveringer i løpet en uke. I de fleste fag har man 2-3 eksamener i løpet av semesteret i stedet for én som teller 100%.

Vurdering av emnetilbodet

Stort sett alle kom inn på i hvert fall 3 av 4 fag de søkte på. Skulle likevel ønske at UiB satt opp en oversikt over hvilken fag man kan ta, for sannsynligheten er stor for at man må velge noen nye fag. Fagene er mye mer spesifikke da de teller færre studiepoeng og det er mye å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Det er utrolig hvor raskt man kommer inn i en fin flyt når det kommer til språk. Personlig har jeg aldri skrevet akademisk engelsk før, og sist jeg har måtte tenke på å levere inn et engelsk essay var på videregående. Likevel var dette ingen stor sak å venne seg til. Det samme gjelder den muntlige delen, selv om den gjerne kommer enda mer naturlig. Det er bare til å kaste seg ut i det, husk på at de som har engelsk som førstespråk syns at nordmenn er uvanlig flinke i engelsk. Når det kommer til det faglige er utbyttet stort. U.C. Berkeley ligger stadig på verdenstoppen når verdens beste offentlige universiteter kåres. Dette merkes. Foreleserne er engasjerte, forberedte og tilgjengelige. De er lett å kommunisere med via mail, og oppfordrer stadig til at studentene kommer innom office hours for å slå av en prat. De bryr seg, noe som også betyr at de setter høye krav. Dette er nok en Berkeley-greie. Ikke ta for gitt at det er lett å få gode karakterer her bare fordi andre har sagt at det er lett å få bare A-er når man er på utveksling. Dette er en prestisjeskole, og man har gjennom mange oppgaveleveringer og eksamener før en standpunktkarakter er satt. Når det er sagt, så gjør den kontinuerlige jobbingen at man lærer mye fort.

Universitetsområdet og byen

Universitetsplassen er helt fantastisk. Skolen er absolutt det fineste med hele Berkeley. Den er stor og inneholder mange fine gressplener, cafeer og er ærverdige bygg. Det finnes masse historie her, og uendelig med plasser å lese. Selve byen er ikke fantastisk, men den har sin sjarm. Utvalget av restauranter og cafeer er bra, men for shopping og andre aktiviteter bør man dra inn til San Francisco.

Bustad

Anbefaler å bo sammen med andre amerikanere for å gjøre opplevelsen komplett. Å bo sammen med andre i en leilighet anbefales. Selv bodde jeg på en såkalt dorm og var ikke fornøyd med det. Det var svært dyrt der og standarden lav. De fleste var veldig fornøyd med å på på Gaia-bygget som eies av Berkeley Apartments .

Sosialt miljø

Kom deg ut og bli kjent med folk og byen. De som har ansvaret for de norske studentene er flinke til å lage arrangementer hvor oppmøtet alltid er bra, og hvor man gjerne får store mengder med gratis pizza. Ellers tilbyr de lokale pubene karaoke- og quizkvelder. Dersom du vil bli bedre kjent med amerikanere kan det være lurt å få seg et verv i de maaaange klubbene som finnes. San Francisco er bare en halvtime unna med Bart (undergrunnsyststemet) og har alt som Berkeley ikke kan tilby. Byen er fantastisk og her er mulighetene mange.

Vår 2015 - BA i informasjonsvitenskap

Vår 2015 - BA i informasjonsvitenskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Undervisningsformer

Mye kontinuerlig arbeid trengs da det er mye innleveringer fortløpende. Det syns jeg var ok, det gjorde at jeg klarte å følge bedre med.

Vurdering av emnetilbodet

Bra.

Fagleg utbyte og språk

Veldig bra faglig utbytte, fantastiske forelesere, spennende oppgaver.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt fantastisk. Man føler man er en del av noe stort og det motiverer til innsats på skolen. Byen er ikke så veldig fin, men det er kort vei til San Fransisco og det er en herlig by.

Bustad

Bodde i en leilighet med 2 soverom. Vi var 4 stk. En helt ok leilighet, men noe sliten. Jeg bodde i Library Gardens, som veldig mange andre nordmenn også bor i. Ville nok anbefalt å bo på dorm.

Sosialt miljø

Veldig bra. Eneste er at det er veldig mye nordmenn som går på Berkeley, litt vanskelig å komme i kontakt med amerikanere.

Haust 2014 - Masterprogram i informatikk

Haust 2014 - Masterprogram i informatikk

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Lever søknad til skole og for visum så fort det lar seg gjøre. Det er mye som skal fylles ut, så det lønner seg å gjøre ting systematisk og i god tid.

Undervisningsformer

Ganske likt som ved UiB, men med mer vekt på hyppige innleveringer. Det er også vanlig at hvert fag har et stort "final project" som står for en god del av karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Mange spennende emner å velge i! Men merk at du som utvekslingsstudent er sisteprioritert om faget skulle bli fullt, noe som gjør det vanskelig å få de aller mest populære fagene.

Fagleg utbyte og språk

Man lærer ekstremt mye om man er forberedt på å jobbe litt. Man blir veldig fort komfortabel med å snakke engelsk når man tvinges til å snakke det hver dag.

Universitetsområdet og byen

Campus er stort og fint. Mange kafeer, restauranter og koselige steder både på og rundt campus. Berkeley som by er kanskje ikke veldig spennende (bortsett fra campus), men det er kort vei inn til San Francisco, som aldri blir kjedelig.

Bustad

Søk International House, men da bør du være tidlig ute. Om ikke leies det ut leiligheter med typisk 2 soverom (man bør da være 4 personer) rundt omkring i Berkeley. Det er alltid andre nordmenn som forlater Berkeley som ønsker å finne noen til å overta leiligheten, så prøv å komme i kontakt med dem.

Sosialt miljø

Det er alltid mange norske studenter ved Berkeley, som man enkelt blir kjent med. Bor du på International House blir man kjent med studenter fra hele verden. Ellers er amerikanere generelt veldig åpne og lett å komme i kontakt med, og kan vise deg sider ved Berkeley som du ikke oppdager om du bare omgås nordmenn.

2014

Vår 2014 - BA i informasjonsvitskap

Vår 2014 - BA i informasjonsvitskap

01.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler deg å dra til Berkeley et par uker før skolestart slik at du kan finne deg til rette. Finne bolig. Og lære deg hvor ting ligger rundt campus.

God tur!

Vurdering av emnetilbodet

Det avhenger en del av hvilke studie du kommer fra men for oss på informasjonsvitenskap var det ikke så veldig mange infovit-rettede fag man kunne ta, men det var noen. Fagene på Berkeley er veldig gode og professorene er dyktig i sine fag. Så det er en fin mulighet til å prøve noe nytt du har interesse for.

Fagleg utbyte og språk

Det ble ikke det største faglige utbytte for min del, da jeg eksperimenterte med fag jeg syntes virket interessante. Derimot lærte jeg svært mye om den amerikanske kulturen, da jeg tok fag innen sosial kultur og matkultur i USA. Det språklige utbytte derimot er noe man merker veldig sterkt da alt går i engelsk. Da jeg bodde med amerikanere og hang lite med de norske så gikk det i engelsk 24/7. Så man ble raskt flytende i språket.

Universitetsområdet og byen

Berkeley campus er veldig stort og inneholder mange mange bygninger, men det er lett å finne veien rundt. Berkeley Campus ligger nord for Oakland som en del kanskje kjenner til fra amerikansk kultur. Og øst for San Franscisco. Du finner alt du trenger innenfor 15min gange fra campus så alt er veldig lokalt. Togstasjonen inn til San Franscisco går også fra utkanten av campus og nære en del bomuligheter. Tror togturen fra Berkeley til San Fran tok en 30min eller noe slikt.
Greek Street med alle frat husene ligger også rett utenfor campus, så det hele er svært sentralt.

Bustad

Oss nordmenn er redd for nye ting og nye mennesker, så vi har en tendens til å holde sammen med hverandre. Derfor får man bokollektiver som Library Gardens i Berkeley. Det er et bygg hvor de fleste av de norske som reiser ut bor sammen. Jeg dro alene til Berkeley og gikk på craigslist når jeg var der for å finne bolig, og det er noe jeg vil anbefale til alle som har muligheten. Det å bo sammen med amerikanere gir deg et helt annet utbytte enn du får ved å bo med de norske. For hverdagen blir fort norsk hvis man bor sammen med, studerer sammen med og fester sammen med norske. Da tenker jeg man like godt kan bli igjen hjemme.
Selvom du reiser med en venn så vil jeg anbefale å holde deg unna norske boliger.

Sosialt miljø

I Berkeley er det svært få klubber og dansesteder, i motsetning til hva man er vandt til her i Norge. For slikt må man inn i San Franscisco. Derimot er det en del barer og det er flere frathus enn du klarer å besøke. Så de fleste drar på frathus når det er tid for fest. Det finnes også klubber og samlinger for alt du kan tenke deg på campus, fra quidditch til øksekasting. Hvis du engasjerer deg litt i hva campus har å tilby finnes det svært mange muligheter. Det er også en del grupper for internationale studenter man kan melde seg inn i.
Det finnes mange muligheter for road trips. Du kan f.eks reise på fjellet ved lake tahoe, road trip til Las Vegas, eller som jeg gjorde, road trip ned til Los Angeles. Da anbefaler jeg ta en tur innom highway 1, motorveien som går langs vestkysten. Villeste utsikten.

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

01.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Bruk facebook til å finne sted å bo! International Visiting Students and Cal Students er en fin start. Det er mulig å søke seg inn på I-house eller co-ops, som begge er gode muligheter til å bli kjent med de som faktisk går på skolen. Hvis du skal søke co-op må du være veldig tidlig ute for å ha en sjans, fordi det er veldig populært.

Det er mange nordmenn i Berkeley så hvis du ikke vil ende opp i et norskt miljø så ville jeg anbefale å melde deg inn i en studentorganisasjon med en gang du drar ned. Venter du er det ofte for sent. Det er kjempe mange organisasjoner å velge fra, og de fleste har stands på starten av semesteret. Eventuelt er denne siden hjelpsom: https://callink.berkeley.edu/Organizations

Undervisningsformer

Det meste går på forelesninger sånn som i Bergen, men jeg tok også et seminar fag, som kun var seminarmodell gjennom hele. Dette var veldig spennende, og krevde at man skrev en oppgave på 15-20 sider, noe som var god trening til bacheloroppgaven. Seminarmodellene har flere temaer så her kan man velge det som passer best.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene på UC Berkeley er kjempespennende, og professorene er jevnt over veldig gode. Det er et vidt spekter å velge i, ettersom sociology tar for seg det meste, så det er ikke noe problem å vinkle det etter graden sin. Jeg anbefaler å ta hvertfall et eller to fag med seminar, da disse er mye mer interaktive og i tillegg mer sosiale.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var godt. Språk var ingen barriere for meg som halvt-amerikaner så jeg skal ikke uttale meg for mye der.

Universitetsområdet og byen

Det er veldig flott å faktisk ha en Campus. Alt er samlet på ett sted. Jeg anbefaler å sjekke ut biblioteket og campus-kaffeene tidlig. Rett ved siden av campus er det masse butikker, kaffeer, et par barer og fast-food, så det er en veldig god student-feel på området rundt campus også.

Berkeley by er liten og for det meste kan man gå dit man vil. Det er ikke så mye som skjer unntatt rundt universitetet, så de fleste drar inn til San Francisco hvis de vil oppleve mer. Det er gode muligheter for å gå turer rundt Berkeley, og det er absolutt et pluss med den fantastiske utsikten man får!

Berkeley har mange uteliggere, noen med mentale problemer. Jeg har aldri opplevd trøbbel fra noen av dem, og mange av dem selger en gateavis for å få ting til å gå rundt (liknende megafon). De kan til tider være litt høylytte og noen prater med seg selv, men de skaper ikke noe uro i gatene og er alltid på veldig befolkede steder. Jeg syntes det var ekstra viktig for norske elever å være obs på at det er vi som kommer til deres by og at vi ikke skal se på dem som en ulempe eller i veien, men heller hjelpe om man kan.

Bustad

Jeg bodde på Library Gardens. Her bor det ganske mange nordmenn, men det er nærme campus og fine leiligheter. Det er ganske dyrt i Berkeley (dyrere med rom i Berkeley enn i Bergen) så jeg måtte dele rom for å ha råd til oppholdet, og det gjorde de fleste andre jeg pratet med også.

Sosialt miljø

Jeg var med på et sportslag, og de var veldig velkomne og inkluderende. Der fikk jeg noe fast å gjøre på hverdagene og også flere sosiale kvelder med lagkamerater. Det samme vet jeg at min roomate opplevde. Dette er absolutt den enkleste måten å bli kjent med amerikanerne på, nettopp fordi de er vant til at det er så mange nordmenn som kommer og går at de ikke er så interesserte i oss om ikke vi gjør en innsats for å bli kjent med dem. Når det er sagt er amerikanere generelt veldig utadvente, inviterende mennesker, så om man gjør en liten innsats får man mye igjen for det.

Vår 2014 - BA i sosiologi

Vår 2014 - BA i sosiologi

01.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

1. Do not jaywalk. You do not want a fine for not using a crosswalk.
2. To find a house before you move to Berkeley can be a stress reliever, but to see the house and meet any roommates before settling for a house can also be a good idea. I have heard of people doing both, so I think no matter which you choose you'll be fine.
3. Pack your favorite clothes for cold and warm weather because I did a shit job and packed what I thought I would need. The truth is you need whatever you're comfortable in, and that you can buy whatever you forget.
4. Spend as much time you can going to San Francisco and exploring. The city is amazing. One 30min train ride and you're there. Perfect for shopping btw. (And lets not forget the sea lions on Pier 39!)
5. Try to plan as many trips around America as you can. Also try to go to the national parks and see whatever you can! I went to Las Vegas, and took a trip to LA the week after finals was over. Wish I would have done more -here I actually think getting to know a few more Norwegians with the same adventurousness would have been perfect. But oh well, you live and you learn.
6. You learn a lot about yourself when you live this far from everyone you love. Good and bad.

Undervisningsformer

I think the school system in America is much better than the one in Norway. It is easier to get better grades, because you do more small assignments through the year, which are graded. You know where you stand when you come to the finals, and having all of the small assignments and "homework" you have to keep up with the readings and participate. If you're unhappy with some of your grades throughout the semester, you can ask your professor to give you some extra work you so can get some extra credit and bump up your grade.

Vurdering av emnetilbodet

For a sociology major as myself, the classes they offered at Berkeley were perfect. I could choose from any of the soc classes - which are many. If you're there to fill up some free student points sociology is the perfect subject to do it with because it's so reflective and relevant.

Fagleg utbyte og språk

I learned a lot from my classes, and reading English was no problem because a lot of the subjects or readings in Bergen are in English anyways. But I would say that my written english Eid improved through the year. My oral English also got much better - I started trusting my English so I didn't have to think as much about how to formulate my sentence before speaking.

Universitetsområdet og byen

Berkeley has this typical, big, American campus with a lot of activity and stands everyday. The buildings are big and the campus is even bigger. There are several libraries to use for studying, and as the weather is pretty good in California most of the time, the big fields of grass around campus are perfect for studying, or to just hang out.

The city of Berkeley is big and crawling of students. It has a lot of restaurants and bars, but no clubs like in Norway. You would have to go to San Francisco for those.

Bustad

I lived in Dwight Street, and it was perfect. It was a five min walk to campus, and maybe 8 to my closest lecture building. It was also 8 minutes from my gym. Living on one of the streets on this side on campus is ideal and would be recommended. If you get the chance to stay for two semesters, at least as a girl I would encourage you to try to get in to a sorority. If you get into a sorority, you can move in the second semester you live there. You would pay to live there and to get a few meals. The sororities also have maids who clean the house and cooks who prepare some of the meals. If I could have done it again, I would've definitely done this. I spent a lot of time in Theta because I had a friend there, but if I could do it all again I would have tried for a sorority and stayed for a year. The girls are not allowed boys in the house at night, were not allowed to have alcohol, and would not host parties. All the parties were hosted by the boys in the fraternities, where they would get bids (invitations). As a boy I think the social part of being in a fraternity and getting to know so many people at once can be positive for social life and your well-being.

Sosialt miljø

I got to know one Norwegian girl, but limited it at that because I wanted to get the full experience of actually getting to know the American students and the American culture. If I could do it again I actually would have tried to get to know some more of them because I had a class with all Norwegians, and it would have been nice to know someone else in that class. I also got to know my roommates - some more than others - but I would recommend not to be afraid to invite them to do stuff, because let's be honest, the worst thing they can do is say no. I regret not inviting them to do things more often, as I didn't get to know them very well before towards the end of my stay. But, I did spend the majority of my stay with a German girl from Theta. That's why I was there so much - and by being with her and at Theta I got to know a lot of her "sisters" and got invited to a lot of parties or just other fun stuff like going to Six Flags (an amusement park I strongly recommend btw.).

UC Berkeley campus sett ovenfra ved solnedgang, med utsikt mot havet
Foto/ill.:
Bihui - UC Berkeley

Informasjon