Hjem

Utdanning

bilateral

University of California, Berkeley og Det psykologiske fakultet (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByBerkeley
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelor eller masterprogram ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor og masterstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt valsemester (5. semester) og i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for ei utbyterik utveksling.

Språk

Undervisningspråket er engelsk.

Studentar fra UiB slepp unna engelske språktestar, dersom ein kan vise til karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skule.

Kva emne kan eg ta

Emne på bacelor og masternivå i psykologi ved det psykologiske institutt, og emne på bachelornivå i sosiologi fra sosiologiavtalen med atterhald om tilbod og krav til forkunnskapar.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor psykologi og sosiologi med forbehold om krav til forkunnskapar. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt på masternivå innafor dei kursa som UC Berkeley tilbyr på masternivå ved det psykologiske institutt.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet. Du kan òg ta valfrie studiepoeng i ditt valsemester (5. semester) . Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: http://bulletin.berkeley.edu/courses/psych/

Studieavgift

Studieavgifta for studentar som tek 15 credits per semester ligg for studieåret 2017/18 på USD 11 250. Dette er langt under Berkeleys ordinære skulepengesatsar. Lånekassen gir ekstra støtte til å dekke studieavgifta.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of California, Berkeley (UBC) har om lag 33 000 studentar og er blant dei mest anerkjente universiteta i USA. Studentane som kjem til UCB får tilgang på ei rekke andre fasilitetar ved universitetet, mot betaling av avgifter. Blant desse er idrettsanlegg og bibliotek, som begge held høg standard.

Berkeley er ein liten by med om lag 100 000 innbyggarar, som ligg aust i San Francisco Bay. Byen er kjend som ein av dei mest liberale i USA, mykje på grunn av universitetet si dominanerande rolle i bymiljøet.

Bustad

Det finst eit kontor ved universitetet som hjelper studentane med å finne bustad. I den grad det er ledig kapasitet kan studentar på sosiologiprogrammet få tilgang på studentbustader ved UC Berkeley eller på International House, men det kan vere billegare å bu utanom studentbustadane. Kontoret har lister over ledige bustadar på den private marknaden, og dei låner ut PC og telefonar for å gjere det enklare for deg å leite. Ein kan òg kontakte «Housing Coordinator» på e-post.Det finst i tillegg private bustadformidlarar som mot ei mindre avgift gir deg tilgang databasar over ledige leigemål. Å bu i og rundt Berkeley er relativt dyrt. Ein kan få eit inntrykk av det gjennomsnittlege prisnivået ved å sjekke «craigslist».

Nokre studentar vel å bu på YMCA mens ein leitar etter ein plass å bu. YMCA ligg eit kvartal unna hjelpekontoret og BART-stasjonen ved Berkeley. YMCA har alt fra einmanns- til seksmannsrom. Ein må reservere rom i god tid før ankomst, då det ofte er fullt ved semesterstart. Det er òg mogeleg å bu på YMCA på permanent basis. Du kan sende e-post til «The Y» for å reservere rom eller få meir informasjon.

Semesterinndeling

August - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 - PRPSYK

Vår 2018 - PRPSYK

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er mange praktiske ting som skal ordnes før man reiser til Berkeley. Det er mange steg i søknadsprosessen, som man får informasjon om fra utvekslingskontoret i Berkeley. Dersom man følger dem, og gjør det de ber om raskt, går prosessen ganske lettvint. Spesielt tar det lang tid å søke visum, så jeg anbefaler å begynne med dette så tidlig som mulig, og prøve å få en oversikt over de ulike stegene i søknadsprosessen. Man må også en tur til Oslo for å dra på ambassaden, som det er lettere å planlegge med bedre tid.

Utover dette kan det være lurt å begynne å se på bolig tidlig. Det finnes facebook grupper for tidligere og nåværende utvekslingsstudenter i Berkeley, som ofte legger ut boligene sine mot slutten av semesteret. Om man ikke vil bo i leilighet, men heller ønsker å bo i studentboliger, har disse ofte tidlige søknadsfrister. Det kan derfor være lurt å tidlig begynne å titte på bolig og ulike alternativ.

Undervisningsformer

Undervisningen i fagene er primært forelesninger, ofte supplert med obligatoriske seminar en eller to ganger i uken. Foreleseren tar da for seg det mer teoretiske, men forventer og legger ofte opp til spørsmål og kommentarer fra studentene. Seminarene gikk ofte ut på å diskutere artikler eller tema fra forelesningen mer i dybden i grupper. Det er i større grad forventet av studentene på Berkeley at man deltar og fremmer meningene sine, både i forelesning og seminar, samt at man oppsøker foreleseren i "office hours", en ukentlig time der man kan gå innom kontoret til foreleseren og diskutere faget.

På Berkeley tar man mange fag samtidig, og det er ofte mye pensum å lese til hver uke. Imidlertid er vurderingsformen i fagene ofte spredd utover flere små eksamener, prosjekter og oppgaver. Disse er basert på deler av pensum, som gjør at man aldri har en stor avsluttende eksamen. Selv om det kan virke overveldende i starten, lærer man seg fort hvordan man håndterer et jevnere arbeidspress, med mindre tunge og omfattende eksamener.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et stort emnetilbud på Berkeley, og veldig mye som virker interessant. Som psykologistudent kan man ta både psykologi og sosiologifag. Jeg anbefaler å "shoppe" litt rundt i starten av semesteret, siden det er det alle Berkeley studenter gjør. Altså, gå på flere ulike forelesninger og fag for å finne ut hva som passer deg best. Da får man en bedre forståelse av hva faget handler om, og ser om man trives med undervisningsformen til foreleser. Det er også lurt å melde seg opp i de fagene man er interessert i tidlig, fordi man da havner høyere på ventelisten, for så å senere kunne fjerne dem om de ikke virker interessante allikevel.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte mye av fagene på Berkeley, fordi de tok for seg nye tema jeg ikke kunne mye om fra før. Spesielt spennende var psykologifaget "Love and Close Relationships" med Melissa Bayne. Å ta sosiologifag var spennende, fordi man får et innblikk i hvordan en annen fagretning ser på mennesker, sammenlignet med psykologi.

Språklig er det utfordrende å plutselig ha all undervisning og alle innleveringer på engelsk. Men, det er en bratt læringskurve og man blir raskt god på å uttrykke seg på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har en egen campus, som er utrolig fin og stor. Her finnes det mange kafeer og biblioteker man kan sitte på, og det er alltid masse som skjer rundt på campus. Berkeley er en fin liten (til å være Amerikansk) by. Her finnes det mange butikker, kafeer, restauranter og barer, med et godt kulturtilbud og veldig fin natur rett bak campus. Man må også legge til at det er mange hjemløse i Berkeley, som kan komme som et sjokk. I tillegg får man jevnlige beskjeder om ran og overfall i byen, men dette unngås ved å ikke gå alene om natten og å være litt på vakt. Det er også gode tilbud for å unngå dette fra Berkeley Police Department.

Berkeley ligger også nærme San Francisco, som man kan nå enten med BART, buss eller Uber. San Francisco er en kul by, som det er verdt å utforske!

Bustad

Bolig er generelt veldig dyrt i Berkeley, så man burde begynne å lete tidlig. På facebook gruppene til BISP legger ofte tidligere studenter ut sine leiligheter, så her kan man finne noe enten man reiser alene eller i en gruppe. Jeg bodde selv på International House, som jeg vil anbefale på det sterkeste! Her bor man med mange andre internasjonale studenter fra hele verden, bor veldig nærme campus og får servert mat tre ganger om dagen. Selv om det er dyrt, får man mye på kjøpet, både i form av venner og arrangementer.

Sosialt miljø

Det er en klar "norsk-boble" på Berkeley, fordi det er så mange norske studenter som reiser hit. BISP programmet har også jevnlige arrangementer for norske studenter, og tilbyr "cultural peer mentors", amerikanske studenter som viser deg den amerikanske kulturen. Jeg unngikk i stor grad norskboblen ved å bo på international house, med internasjonale studenter fra hele verden. Her får man fort venner gjennom arrangementene de har, og det generelt sosiale miljøet på huset. I tillegg finnes det utrolig mange organisasjoner og foreninger på Berkeley som man kan bli medlem av, for alle ulike interessefelt. I starten av semesteret har de en messe der mange av organisasjonene har stands, som man kan stikke innom for å se om man finner noe man liker.

2017

Bachelor i sosiologi - Haust 2017

Bachelor i sosiologi - Haust 2017

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å finne seg et sted å bo i god tid før man reiser til Berkeley. Selv fant jeg et sted å bo omtrent to uker før avreise og kontrakten var ikke ferdig før to dager før jeg ankom. Lurt å begynne å lete etter et sted 2-3 måneder før avreise for å unngå stresset. Når det kommer til visum , er dette også lurt å få gjort så snart som mulig. Ikke vent til siste liten. Har hatt studentvisum en gang før og da tok det 2 måneder før jeg fikk visumet mitt pga tekniske problemer. Selv om dette skjeldent skjer og man vanligvis får visum tilbake etter ca en uke, er det bra å bare få det unnagjort.

Undervisningsformer

Undervisningsformene ved Berkeley varierer. Selv hadde jeg bare forelesninger der de oppfordret til muntlig aktivitet, men vet at andre hadde diverse seminarer til forelesningene sine. Det kommer helt an på faget og professoren. I noen av fagene er også muntlig aktivitet en del av karakteren. I de fagene jeg tok, spurte professoren ofte spørsmål der studentene skulle svare og oppmuntrer veldig til diskusjoner. Dersom man ikke liker å snakke høyt i forelesningen, trenger man heller ikke å bekymre seg. Foreleserne jeg hadde valgte aldri ut noen til å snakke, og det er alltid noen, som oftest Amerikanere, som setter i gang en diskusjon.

Vurdering av emnetilbodet

Berkeley har mange forskjellige emner å velge mellom. Her har de fag som passer for alle og dersom man tar frie studiepoeng, kan man velge akkurat de fagene man vil. I begynnelsen av semesteret har de også noe som heter "course shopping", der man velger mange forskjellige fag, går på de første forelesningene og dersom man liker det kan man ta det og dersom det ikke er for deg, kan man droppe det. Man trenger ikke å bekymre seg for å ikke finne noe fag, siden de har alt!

Fagleg utbyte og språk

Ved UC Berkeley er det mange norske og den "norske boblen" eksisterer i stor grad. Selv om man får mange gode norske venner her, oppfordrer jeg å prøve å bli kjent med noen som ikke er norske også. I forelesningene er det mange som sitter alene og det er bare å gå bort til dem å begynne å snakke. Alle er som oftest kjempegreie, særlig amerikanerene. Dersom man får seg noen amerikanske venner blir det ikke bare enklere å snakke engelsk over tid, men man får også ta en mye større del i den amerikanske kulturen, samt det sosiale livet i Berkeley. Undervisningene er alle engelsk og professorene tar hensyn til at ikke alle i forelesningen snakker like bra engelsk.

Universitetsområdet og byen

San Fransisco er en fantastisk by og det er alltid masse liv der. Selv kom jeg til SF i midten av August. På denne tiden av året er SF veldig preget av tåke og de første dagene jeg var her kunne man nesten ikke se Golden Gate Bridge på grunn av all tåken. Tåken letter i løpet av oktober og resten av året er det skjeldent tåke og utsikten er utrolig. Man har også utsikt over Golden Gate fra universitetet. Berkeley er også en veldig fin by med et utrolig fint campus. En av ulempene i Berkeley er at det er en del uteliggere der. Men de plager skjeldent forbipasserende mer enn å prøve å snakke med dem. Det blåser mye inne i San Fransisco, mens inne i Berkeley er vinden mye svakere. Derfor blir det ofte varmt der, særlig på campus. Universitetet har 30 biblioteker og byggene er kunst i seg selv. Det er også flere spisemuligheter på og rundt campus til rimelige priser.

Bustad

Å bo i Berkeley er ganske dyrt. Prisene er stort sett like som i Norge når det kommer til husleie. Man skal være forsiktig når man skal finne et sted å bo. Ikke stol på alle annonsene på craigslist, kjenner flere som har blitt lurt. Selv bodde jeg i K Street Flats i Downtown Berkeley. Jeg bodde med 4 andre jenter og vi betalte til sammen 3700 dollar i måneden. Vi betalte altså rundt 700 dollar selv, som er ca 6000 kr. Downtown Berkeley er et veldig fint område og anbefaler å bo nært Shattuck street. Dette er hovedgaten i Downtown Berkeley og ligger veldig nært campus. De fleste leilighetene i Berkeley leies ut med 12 måneders kontrakt. Dette virker som et problem for mange, men mange oppfordrer til å ta kontrakten og finne noen til å ta over leiligheten etter første semester dersom man bare skal være der et semester. Dette gjorde vi, og hadde ingen problemer med å finne noen til å ta over, ettersom at det kommer nye norske hvert semester. Oppfordrer selvsagt til å finne noen som har 6 måneders kontrakt for å unngå unødvendig stress, men det går som often bra med å finne noen til å ta over. De fleste norske som reiser til Berkeley gjør dette.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved UC Berkeley er veldig bra. Særlig de amerikanske er alltid åpne til å få nye norske venner, og det er mye enklere å ta en del i kulturen ved å få venner som ikke bare er norske. Det er lettere å få amerikanske venner når forelesningene begynner. Men i orientation week, slår BISP sammen alle internasjonale studentene der det er folk fra mange forskjellige land som er i akkurat samme situasjon og ønsker å få venner. Oppfordrer til å bli venner med disse også ettersom at det er veldig gøyt å få venner fra ulike kulturer som varer livet ut. Det er også en del barer i Berkeley der det er veldig sosialt (Kips er en favoritt blant de norske). Dersom man leter etter litt mer liv, er San Fransisco bare en halvtime med BART unna.

Høst 2017 - BAPS-PSYK

Høst 2017 - BAPS-PSYK

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som må gjøres før man drar til Berkeley så jeg anbefaler å skaffe en oversikt og sette igang med prosessen så tidlig som mulig. Administrasjonen på Berkeley/BISP var flinke til å sende ut informasjon med gode retningslinjer for søkeprosessen mm, og de er lett tilgjengelige via mail dersom man har spørsmål. Det viktigste å få i orden er visum og da er det viktig å huske på at man må til Oslo for å gjennomføre intervju. Jeg anbefaler å vente med å kjøpe flybillett til man har visum i orden, planlegg derfor dette i god tid.

Det er dyrt å bo og leve i Berkeley og selv om Lånekassen dekker nesten hele oppholdet, anbefaler jeg å spare opp litt gjennom sommeren dersom man ønsker å reise og oppleve en del rundt om i California og USA.

Undervisningsformer

Forelesningene er ganske like som i Norge. Det er ofte store klasser, særlig i psykologi-kursene. Amerikanske studenter stiller likevel mer spørsmål enn jeg er vant med hjemme, så studentene er mer aktive. Det er også mer vanlig å snakke med foreleser etter forelesningen, og de fleste foreleserne tilbyr "office hours" en gang i uken hvor man kan gå innom og stille spørsmål.

Seminarene varierte fra emne til emne. Sosiologifagene har vanligvis ikke seminarer, men de fleste psykologifag har det. I noen emner fulgte seminarene en forelesningsform hvor seminarlederen gikk litt mer i dybden på det som var uklart på forelesningen. I andre emner deltok vi som studenter mer gjennom diskusjoner, gjennomgang av artikler, gruppearbeid og presentasjoner.

Det er mye skolearbeid på Berkeley, og de fleste emner har to-tre midterms i løpet av semesteret. I noen fag er det også innleveringer/presentasjoner i tillegg. Dette kan virke overveldende i begynnelsen siden det virker som man har prøver og innleveringer hele tiden, men jeg lærte ganske fort at testingen og eksamener er veldig annerledes enn i Norge. Det er mye "multiple choice" og "short answers", og relativt lite essay-skriving. Det er derfor lettere å få gode karakterer, og man trenger ikke pugge og drøfte på samme måte som i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

UC Berkeley har et utrolig bra emnetilbud og som psykologistudenter kan vi velge mellom både sosiologifag og psykologifag. Jeg anbefaler dem som reiser ut å benytte seg av dette tilbudet og gjerne prøve ut fag fra begge fagområdene for å få litt variasjon og andre perspektiver i studieløpet. I begynnelsen av semesteret er det såkalt "course shopping" hvor man kan gå på så mange forelesninger man vil og prøve ut ulike fag før man bestemmer seg. Dette var veldig nyttig for å få en bedre forståelse av hva fagene egentlig handlet om, i tillegg til at man får møte foreleserne.

Fagleg utbyte og språk

Siden emnetilbudet er så bra og variert lærer man mye på Berkeley, spesielt hvis man prøver ut litt nye fag. Foreleserne har også mye frihet til å legge opp undervisning, læringsmål og litteratur slik som de vil, så man får på denne måten tilgang til mange forskjellige perspektiver og undervisningsmetoder. I tillegg lærer man også mye av kulturelle forskjeller, både i undervisningen og utenfor skolen. Språkkunnskapene kommer i stor grad av seg selv når man bor i et engelskspråklig land. Man hører det rundt seg hele tiden og blir tvunget til å snakke med venner og medstudenter. Hvis engelsken er litt rusten anbefaler jeg bare å kaste seg ut i det og begynne å prate så får man fort kontroll.

Universitetsområdet og byen

Campusområdet er helt fantastisk fint og veldig stort. Det er mange haller og store biblioteker, og mye å utforske. Berkeley som by er omtrent på størrelse med Bergen, med flere sjarmerende gater og et godt kulturtilbud. Det er mange barer, restauranter og en del konserter, i tillegg til markeder, foredrag, filmvisninger mm. Byen ligger ca. 20-25 minutter med BART/Uber unna San Francisco hvor det er et enda bedre kulturtilbud så det er nok å gjøre på i the Bay Area.

Bustad

Det finnes ulike måter å bo på i Berkeley, det er en del større leilighetskompleks hvor man kan bo alene eller i kollektiv. Man kan også bo på International House sammen med utvekslingsstudenter fra hele verden. Noen velger å bo i Airbnb. Leie er ganske dyrt så de fleste velger å dele rom med en eller to andre, i tillegg kan man også spare på å bo litt lenger unna campus, jeg bodde for eksempel en 10 minutters busstur unna.

Sosialt miljø

Den norske boblen lever i beste velgående, men jeg vil anbefale å komme seg litt ut av denne også. Det er et enormt bra organisasjonstilbud ved UC Berkeley hvor man kan finne noe for enhver interesse. Det er ulike idrettslag, klatre- og turgruppe, Quidditch-lag, politiske lokallag, redaksjoner for ulike aviser/tidsskrift, og mye, mye mer. Som utvekslingsstudent får man også såkalte "cultural peer mentors" som kan introdusere deg for den amerikanske kulturen. Ellers er folk veldig åpne i USA og det er mye enklere å komme i prat med helt tilfeldige personer på campusområdet, barer og fester.

Høst 2017 - PRPSYK

Høst 2017 - PRPSYK

14.08.2017 - 18.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Planlegg i god tid. Det tar tid å søke om studentvisum og bolig. Ha gjerne en plan om hva du vil gjøre og se mens du er i California. Det er veldig mye å utforske!

Undervisningsformer

I de fem kursene jeg hadde (fire psykologifag og et sosiologifag) hadde alle "short answers" og multiple choice til eksamenene. Man har mid term exams jevnlig, og det gikk sjelden en uke uten prøver.

Vurdering av emnetilbodet

Noe av kursene var repetisjon fra tidligere (særlig sosialpsykologi). Jeg anbefaler å ta helsepsykologi med Aaron Fisher, "Comparative Perspectives on European and American Inequality" (sosiologi), og "Love and Close Relationships" med Melissa Bayne. Jeg lærte veldig mye om det amerikanske samfunnet og hva som er mindre bra ved det ved å ta sosiologikurset.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min forbedret seg veldig, og dette i seg selv er en veldig god grunn for å ta utveksling i et engelskspråklig land.

Det faglige utbyttet var godt, men jeg ville kanskje ha valgt et fag på masternivå hvis jeg skulle gjort noe om igjen.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig fint og majestetisk. Byen har forskjellige deler - noen bedre og noen verre. Det som treffer deg når du drar til Berkeley og Bay Area er alle de hjemløse. California er staten med flest hjemløse mennesker, og de fleste har mentale problemer. Byen byr på mange gode spisesteder. San Francisco er en kort tur unna, og tar man F-bussen kan man komme seg dit gratis. Man får "Clipper Card" som gir deg tiltatelse til å bruke AC Transit.

Bustad

Jeg valgte å bo på International House, og jeg stortrivdes! Man fikk tre måltider, tilgang til vaskemaskin og tørketrommel, og et eget rom (enten delt rom eller enkeltrom) med seng, kommode, walk-in skap, og skrivebord. I-House har eget bibliotek, de arrangerer mange spennende arrangementer, og det er alltid noe som skjer der. Jeg hadde aldri et kjedelig sekund der. Kan absolutt anbefales! Jo høyere opp du kommer i etasjene, jo roligere.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på I-House var veldig bra. Jeg har stiftet bekjentskaper med folk fra hele verden, og vi var alle studenter ved Berkeley. Folk var flinke til å snakke om kulturen sin, og utveksle erfaringer. Det er også mange norske som bor der, og hvert år er Norge godt representert der.

Det var litt vanskeligere å bli kjent med studenter under forelesning, da man ikke har så god mulighet til å sosialisere seg.
Men generelt er amerikanere fra California veldig åpne, hjelpsomme og imøtekommende.

Vår 2017 - Bachelor i journalistikk

Vår 2017 - Bachelor i journalistikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Finn et sted å bo tidlig, via Facebook-grupper eller nettsider som housinganywhere.com. Forbered deg på å dele soverom med 1 eller 2 personer, da det er den billigste løsningen for mange av leilighetene. Vurder sterkt å ikke bo med andre nordmenn, da det er lett å havne i norskebobla og derfor føle at man får veldig lite ut av studieoppholdet! Nordmennene blir du venn med uansett, og du kommer til å bruke mye tid på bibliotekene sammen med dem/i klasser med dem uansett.
Forbered deg på mye lesing, og at skippertak ikke nytter. Arbeidsmengden kan bli stor, men er også veldig givende og lærerik.
Spar opp penger før du reiser, for du kommer til å bruke mer enn du tror.

Ta sjansen og dra på roadtrips, besøk San Francisco så mye du kan, reis til Las Vegas, San Diego, San José - reis på turer!

Undervisningsformer

Forelesningene er «frivillige», med mindre du har seminar-fag. Møt opp så mye du kan, fordi professorene sitter på mye kunnskap, og forventer at du møter opp og får med deg alt. Klassene er store (bortsett fra noen seminar-fag med tettere oppfølging og færre studenter), og man får readings før hver time som man absolutt burde lese for å møte forberedt for å forstå.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg elsket at man kunne gå på «shopping» for fag de første to ukene. Da fikk man inntrykk av alle fagene man tenkte man var interessert i, og det hjalp for å bestemme seg for riktige fag.
Jeg valgte Sociology of Gender, Cross-Cultural Communications, Reading and Writing seminar for Sociology og Virtual Communities/Social media - har fått så utrolig mye ut av det, og det har vært kjempespennende fag med fantastiske professorer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg går opprinnelig journalistikk på UiB, og fikk da kun velge sosiologifag. Det mange ikke tenker på er at journalistikk så og si har blitt et allmennfag, og for at man skal være attraktiv på et jobbmarked burde man ha flere og andre fag i tillegg. Sosiologi er et fag som kan brukes til alt mulig, og glir veldig fint inn i en bachelor i journalistikk. Med tanke på kommende bacheloroppgave var Reading and Writing-seminar en kjempefin forberedelse, da man lærer å skrive akademisk engelsk, i tillegg til å bygge en solid oppgavebesvarelse.

Engelsken min har forbedret seg betraktelig, og å skrive på engelsk gikk knirkefritt etter et par uker (både fordi alt foregår på engelsk, og fordi jeg ikke bodde med nordmenn).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempesvært og uoversiktlig i begynnelsen, men det er noe man finner ut av den første uken. Jeg anbefaler å bruke minst 1 uke før skolen starter til å bli kjent med området og Berkeley, samt San Francisco, slik at man får oversikt.

Det finnes mange skikkelig gode caféer og restauranter i Berkeley, og byen er kjent for god mat. Den har et par gode utesteder også, men anbefaler å legge mesteparten av nattelivet til San Francisco, som har et mye bredere tilbud enn Berkeley.
Det finnes mange hjemløse i Berkeley. Mange av dem er ikke farlige, men det kan virke overveldende når man først kommer dit. Bruk hodet, ikke oppsøk dem, og la dem være i fred. De har som oftest ingen intensjoner om å skade noen. Bruk vett når du beveger deg rundt i byen når det begynner å bli mørkt/er mørkt, og unngå så langt det går å gå alene. Unngå å gå full gjennom campus, da det er der de fleste overfall og ran skjer. Bruk skolens tilbud om hjemkjøring når du sitter på biblioteket til langt på natt, eller bestill en Uber (de koster så og si ingenting, og Uber er trygt).

Jeg brukte de første ukene på å være redd for å gå alene og å gå ute i mørket, fordi det var så uvant å ikke være trygg på kvelds- og nattestid. Men det går fint. Ikke la frykt overta, for det er som regel bare normalt vett som skal til, og man klarer seg fint. Til slutt tenkte jeg ikke over det lenger, og ingenting skjedde med meg eller noen jeg kjenner.

Bustad

Jeg bodde i et hus på nordsiden av campus, i Walnut street, sammen med 5 andre fra forskjellige land. Det var helt knall! Mange av de andre nordmennene leide leiligheter langs University Ave og på sørsiden av campus, noe som også fungerte helt greit, men mange har også klaget på utleierne, så vær forberedt på at det ikke er helt perfekt og at man må stå på sitt dersom ting skjer i leiligheten. Det er dyrest å bo nærme campus, og International House er vel egentlig det dyreste, men det er mange fordeler med å bo nære. Les deg opp på erfaringer og reviews av de forskjellige leilighetskompleksene, og vær forsiktig med depositumsløsninger gjennom Craigslist. Du finner deg et sted å bo, bare vær tidlig ute!

Sosialt miljø

Gå ut av komfortsonen din, oppsøk andre studenter og snakk med medelever som ikke er norske. Meld deg inn i en studentorganisasjon (det finnes maaange). Amerikanere er kjempelett å bli kjent med! Ta litt sjanser, bli med noen du ikke kjenner ut eller på café, snakk med folk - det sosiale miljøet er kjempebra.

Ikke minst - KOS DEG! Anbefaler University of Berkeley på det sterkeste, og vil absolutt tilbake igjen.

Vår 2017 MAMN Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Vår 2017 MAMN Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Berkeley er et fint universitet, samlet på en plass. Dessverre er denne plassen veldig dyr. Vær forberedt på at husleie kommer til å være dyrt, og mat er også ikke mye billigere enn i Norge. Som utvekslingsstudent blir du ganske håndholdt, så hvis du leser mailen din skal du ikke ha store problemer med å finne fram, og gjennomføre alt det tekniske.

Undervisningsformer

De fleste fag har både forelesning og grupper styrt av doktorgradstudenter, gjerne med oppgaver som må gjøres. Nesten alle forelesere har også spørretimer. Vær forberedt på mange innleveringer

Vurdering av emnetilbodet

Bredt emnetilbud, men for deg er det begrenset med tanke på hvilke avtale du er kommet inn på. Vær klar over at du kun får plass hvis alle amerikanske studenter er blitt tatt opp. Er det Amerikanere på ventelisten får du ikke plass i faget. De skryter mye av seg selv også.

Fagleg utbyte og språk

Mye engasjerte forelesere og god undervisning. Alt foregår på engelsk, så du får så mye språklig utbytte som du selv gjør det til. Fag som ikke er graduate fag er i mange tilfeller letter enn de kanskje hadde vært i Norge.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig flott, byen er ikke så flott. Vær forberedt på mange uteliggere, og mye hasj.

Bustad

Dyrt. Bor du "billig" må du nok dele rom. IHouse er fint, der må du dele rom med en annen, men får god mat, og godt miljø, fortsatt ganske dyrt.

Sosialt miljø

De fleste er veldig hyggelige

Vår 2017 BAMN Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Vår 2017 BAMN Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

15.08.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg ankom Berkeley hadde jeg spart ekstra penger til å leve for. Dette viste seg å være nødvendig med tanke på at mat og leiekostnader er mye høyere enn i Norge. Jeg endte opp med å bruke rundt 50 000,- av mine egne sparepenger utenom lånet.

Undervisningsformer

Å studere matematikk i Berkeley er kanskje en av de bete plassene i verden der foreleserene ofte har høy status innen sitt felt. Det jeg likte best var 'office hours' der man kunne diskutere oppgaver og annet med proffesoren.

Vurdering av emnetilbodet

Vi kunne velge blant mange fag, men vi hadde ikke sikker plass. Det vil si at man måtte ta flere fag den første perioden får å være sikker på at man får ta de fagene man trenger. Dette gjør at den første perioden kan være svært krevende om du ikke er heldig p får godkjent fag tidlig.

Fagleg utbyte og språk

Lært utrolig mye og har møtt veldig smarte forelesere og studenter.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er fantastisk, men byen er ikke så mye å skryte av. Heldigvis er San Francisco bare 40 minutter unna med tog.

Bustad

Veldig dårlig kvalitet på bustand og dyrt.

Sosialt miljø

Jeg jobbet en del i grupper når vi øvde til eksamen. Det lærte jeg mye av og det var fint å kunne jobbe med noen som er veldig engasjert i fagene.

Ole Vidhammer Bjørnstad

Ole Vidhammer Bjørnstad

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Selve prosessen å søke er relativt lett, der man får informasjon om alt på forhånd. Man bruker derimot en del penger bare på å søke seg inn, siden man har "administration fees" på alle dokument.

Det er en god idé å finne ut hvor man vil reise/besøke før man drar, slik man har noen håndfaste planer.

Å spare opp rundt 40.000 før du drar er en veldig god idé.

Undervisningsformer

I forhold til forelesningene er formatet veldig det samme som på UiB, men i mine fag var det veldig fokus på forskningsresultater og tolkningen av de i forelesningen, noe som var svært givende. Selve foreleserne er bare helt fantastiske, de er ekstremt gode til å presentere og har omfattende kunnskap i faget sitt.

Vi hadde og flere diskusjoner av primærforskning i uken. Der måtte man lese en forskningsartikkel og diskutere denne i timen. Man lærte mye av dette, selv om arbeidsmengden var veldig stor.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et ekstremt godt emnetilbud på Cal. Siden det er et så stort universitet, så kan man få alle fagene man vil ha, men du som utvekslingsstudent får mest sannsynlig ikke fagene du vil ha. Man blir nedprioritert under de "native" studentene når man skal velge fag, så man får ofte ikke plass i populære fag. Dermed blir man tvunget til å ta vanskeligere fag enn det man egentlig trenger å ta.

Fagleg utbyte og språk

Om man drar til Cal, så vil man lære kjempemye faglig og om sin egen studieteknikk. Det å bare få et innblikk i en kultur bestående av de beste av de beste er veldig forfriskende. Man må derimot ta 15 units for å få støtte av Lånekassen, så jeg måtte ta 5 fag for å kunne få støtte. Dette var ekstremt tungt. Spesielt siden jeg måtte ta vanskeligere fag enn normalt, siden jeg ikke kom inn på de populære fagene, som ofte er lettere. Når du da har fire eksamensrunder i semesteret, den første 3 uker etter semesterstart + ukentlige innleveringer + ukentlige primærlitteraturdiskusjoner, så sitter man gjerne hele dagen og hele helgen og studerer.

Språklig forbedrer man jo seg muntlig og skriftlig. Spesielt akademisk skriving.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempefint. Det ligger midt i Berkeley og det er mange fine bygninger og natur på campus.
Berkeley i seg selv er ganske trist. Byen er ganske grå og kjedelig, men maten der er kjempebra og det er ganske billig å dra ut å spise. Byen er jo en universitetsby, så alt er tilrettelagt for studentene.

Bustad

The bay area er jo en av verdens dyreste plasser å bo, og Berkeley reflekterer dette svært godt. Jeg delte en ny leilighet med fire andre totalt og rom med to andre, men betalte fortsatt typ 8700kr. Prisene varierer, men bare ha litt på sparekontoen før man drar. Med skolepenger på rundt 100k og bokostnader på rundt 40k, så holder ikke lånekassepengene om du vil overleve og utforske livet utenfor campus.

Sosialt miljø

Folk fra California er ekstremt imøtekommende, noe som skiller seg veldig fra Norge. Som utvekslingsstudent er det sosiale miljøet litt selvbestemt, siden man må ta initiativ for å bli kjent med folk selv, men når man gjør det, så er det veldig lett. Hele California har bare en mellow vibe med seg og dette reflekteres veldig i folkene.

Vår 2017 - Bachelor i geovitenskap

Vår 2017 - Bachelor i geovitenskap

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Avgrens hvor du har lyst til å reise så tidlig som overhodet mulig, slik at du kan se etter boplass tidlig.
Det kan også være en fordel å sjekke ut generelle levekostnader der man har lyst til å reise.

Undervisningsformer

Forelesningene her er omtrentlig like som i Norge, og diskusjons-timer og lab kan henholdsvis sammenlignes med seminargrupper og, du gjettet riktig, lab i Bergen.

En stor forskjell er arbeidsmengen. Med ukentlige innleveringer i samtlige fag jeg fulgte, i tillegg til midterms i ny og ne, ble det lagt ned mange timer på bibliotekene.

Vurdering av emnetilbodet

I utgangspunktet reiste jeg, som %90 av de norske utvekslings-studentene ved Cal, gjennom en avtale med sosiologisk institutt her på Berkeley. Dette ble raskt endret på av administrasjonen, noe som gjorde meg kapabel til å delta i fag hos nærmest samtlige institutt på campus. Uheldigvis fikk jeg ikke lov å delta i ingeniør-emner, noe som ble en utfordring ettersom en stor del av fagene jeg fikk forhåndsgodkjent nettopp hørte til college of engineering. Dette kunne kanskje vært unngått om kommunikasjonen mellom administrasjonene i Bergen og Berkeley var bedre.
I tillegg er det slik at man som student på Berkeley må søke plass på hvert fag. Uheldigvis ble vi utvekslingsstudenter nedprioritert, og man endte gjerne opp med å ta vanskeligere fag enn planlagt. I hvert fall i mitt tilfelle.
I starten av semesteret er det normalt at hver student melder seg opp i opptil 6-7 fag, og dropper de man ikke liker etter et par forelesninger/innleveringer. Etter den såkalte course-shoppingen ender hver student som regel opp med 3-4 fag. I mitt tilfelle var jeg nødt til å delta i 4 fag for å unngå å bli trukket økonomisk støtte fra lånekassen.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt er arbeidsmengen utrolig stor på Berkeley, og med det følger nødvendigvis et stort læringsutbytte.

Overgangen til engelske forelesninger var ganske enkel ettersom jeg er vandt med engelske forelesninger fra et knippe geofysikk-emner ved UiB.
Jeg føler også at engelsken min har forbedret seg betraktelig, både muntlig og skriftlig.

Universitetsområdet og byen

I motsetning til UiB har Berkeley et stort og avgrenset Campus. Byen er ikke særlig stor, og det er klart at det campus som råder sterkest i nærområdet. Tross alt er Berkeley en college by, så man kan ikke forvente seg et metropol rundt. På en annen side har man San Fransisco i umiddelbar nærhet (omtrentlig 30 minutter med BART, undergrunns-banen i Bay area).

En merkbar side ved byen er den store mengden hjemløse. Det er også svært mye kriminalitet i byen og områdene rundt campus. UC Berkeley har sitt eget campus-politi, og vi får stadig mails fra de når ting bryter ut. Eksempelvis fikk vi her forleden mail om at en person ble forsøkt drept i en park like ved campus midt på dagen.

Bustad

Etter mye om og men endte jeg opp i en treroms leilighet fordelt på 4 mann. To av huskameratene mine hadde vært sitt rom, mens jeg delte stuerommet med sistemann. Dette kom som et sjokk når jeg først flyttet inn ettersom jeg var sikker på at jeg i hvert fall skulle dele et faktisk soverom. På en annen side betalte jeg mye mindre enn normalen her i Berkeley, og tiden jeg brukte hjemme gikk som regel til å sove.

Sosialt miljø

Som nevt har det vært utrolig mye å gjøre dette semesteret, så det var vanskelig å sette av tid til sosiale aktiviteter i løpet av ukedagene. På en annen side har jeg latt være å jobbe i helgene, og det har alltid vært noe sosialt å gjøre.
Amerikanerne, eller folk fra California spesielt, er svært mottagelige og hyggelige. Det virker som de har en helt annen sosial mentalitet enn andre steder i USA (ut i fra hva jeg fikk høre av venner fra andre steder på kontinentet), og ikke minst Norge. Noe av det jeg kommer til å savne mest med utvekslingsoppholdet mitt er helt klart denne sosiale mentaliteten.

2016

Haust 2016 - Bachelor i nye medier

Haust 2016 - Bachelor i nye medier

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant bør en prøve å ordne med leilighet, det er absolutt å anbefale. Det aller fleste hadde ordnet bolig gjennom ulike Facebook grupper, Craigslist osv. De som ikke hadde leilighet måtte vente i flere uker og ofte havner man over budsjettet. Pakk klær for både varme og kalde dager! Her snakker vi sommerkjoler og shorts, men også gode gensere og en dunjakke. Anbefaler å opprette amerikansk bankkonto når en kommer ned, det er gratis og er mye bedre med tanke på valutakursen.

Undervisningsformer

Den beste jeg har vært borti! Her er professorene så dedikerte og inspirerte at jeg ble sittende igjen å måpe de første forelesningene. Berkeley er nummer én på offentlige universiteter i Amerika, og det skjønner man med en gang. Jeg anbefaler å gå til alle forelesningene, da får du så mye igjen når det kommer en innlevering. Det er mange innleveringer og midterms i hvert fag, så det er mye kontinuerlig arbeid, noe jeg syns var kjempe bra! Man går gjennom noe av pensum, har en prøve, og går videre til neste del av pensum.

Vurdering av emnetilbodet

Kjempe bra! Veldig mange fag å velge mellom. Den første uken "shopper" man fag, og da går man på alle forelesninger til fag man synes er spennende. Da får man se om fagene var slik man hadde sett for seg, og kan velge bort fag dersom det var annerledes enn man trodde. Veldig engasjerte forelesere som bryr seg om studentene!

Fagleg utbyte og språk

Man lærer veldig mye både faglig og språklig. Professorene forventer at studentene deltar i alle forelesningene, så det blir mye diskusjon. Det blir fort vanlig å snakke engelsk. Spennende bøker som pensum til de fleste fagene!

Universitetsområdet og byen

Berkeley er for så vidt en liten by, med mange skatter; de søteste kafeene, varierte restauranter, museum, musikk-og mat festivaler. Det er ikke det beste utelivet, men jeg har lært meg å like det uansett, det er noe sjarmerende med å møtes alle sammen på den lokale pubben. Campus området er vanvittig nydelig, med masse flotte uteområder. Det beste er at San Francisco er en liten togtur unna, som har mange attraksjoner og kulturtilbud. Ikke minst er det bare en kjøretur unna nasjonalparker, Los Angeles og Las vegas! Å bo i California byr på så mange muligheter at det er latterlig!

Bustad

Veldig dyrt. Forvent å betale mer enn i Norge for mye mindre plass. Som oftest bor man to på ett rom, men da blir man også bedre kjent! Skal man ha noe av samme kvalitet som i Norge, blir det fort dyrere også. Prøv å skaffe deg amerikanske eller internasjonale roommates! Har du råd, anbefaler jeg virkelig å bo på International House, de tilbyr mange arrangement hele semesteret.

Sosialt miljø

Det kreves en god del å komme seg ut av den "norske boblen". Når det er over 50 norske studenter som tar de samme fagene, blir det fort lett å bare henge med dem. Det er absolutt bra i perioder og ikke minst å snakke om opplevelser, kultur forskjeller osv. BISP som er programmet alle tar, arrangerer gratis events gjennom hele semesteret, i tillegg får man en "fadder" som oftest tar en liten gjeng med på båttur og sykkeltur i San Francisco, og ellers fjelltur og grilling. Men å bli kjent med amerikanske og internasjonale krever at man tar initiativet selv. Når man først gjør det, skal jeg love deg at det er verdt det! Man får en helt annen opplevelse når man henger med internasjonale.

Høst 2016 - BA i generell psykologi

Høst 2016 - BA i generell psykologi

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Tenk gjennom hva du ønsker å få ut av utenlandsoppholdet. Ønsker du å bli bedre i engelsk? Få venner fra andre land? Få mye ut av det faglige? Dersom det er noe du har ekstra lyst å ha fokus på, kan det være lurt å tenke gjennom hvordan du kan få dette til. På Berkeley er det f.eks mange norske som reiser. Ønsker du å få nye venner fra andre land kan det være lurt å ta bevisste valg for å komme ut av den "norske boblen".

Undervisningsformer

Forelesninger og seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert og bra. Prosessen med å komme inn i de fagene man ønsker kan også være noe langvarig og frustrerende, men det ordner seg stort sett.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye dette halvåret, mer i enkelte fag enn andre. Jeg har også blitt bedre i både skriftlig og muntlig engelsk, da man bruker dette mye. Det har også vært veldig kjekt å være del av et annet universitet og se hvordan de gjør ting her.

Universitetsområdet og byen

Berkeley sitt campusområde er nydelig. Et fantastisk sted å gå på skole, og veldig kjekt å vise til eventuelle familiemedlemmer og venner som kommer på besøk. Berkeley ligger rett utenfor San Fransisco, og det er mange spennede steder å besøke i området. Det kan være lurt å ta en del forhåndsregler når det gjelder kriminalitet. Området er noe mer belastet enn de fleste steder i Norge. Så lenge man er litt forsiktig går det bra.

Bustad

Det var en stressende prosess å skaffe seg leilighet, og det er veldig dyrt i å leie leilighet i Berkeley. Bruk tid på å finne et sted å bo. Jeg bodde sammen med en amerikansk student, og satt veldig pris på å kunne spørre henne om ting, og å kunne praktisere engelsk.

Sosialt miljø

Som nevnt, er det mange norske studenter som drar på utveksling på Berkeley. Dette gjør at det er lett å være mye med andre norske, og å få seg norske venner siden det er trygt og kjent. Dersom du har lyst å bli kjent med studenter fra andre land, vil jeg anbefale å bli med i en idrett eller organisasjon for å bli kjent med andre. Om du har lyst å bli med i en organisasjon, kan det være et greit å tenke gjennom et par ting man har lyst å sjekke ut. Det er veldig mange muligheter, og man kan lett bli litt overrumplet av alle valgene :)

Haust 2016 - BAPS-PSYK

Haust 2016 - BAPS-PSYK

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er ganske mye som skal fikses før avreise til Berkeley som f eks søknad til skolen, søknad om visum, betaling av forskjellige avgifter og forhåndsgodkjenning av fag. Det er viktig å holde oversikt over frister og holde hodet kaldt, da det kan være en del å holde styr på. Jeg anbefaler å snakke med utvekslingskoordinator ved UiB om hvilke psykologifag du vil ha på forhånd, da disse blir fort fulle og det kan være greit å ha en reservert plass på forhånd.

Undervisningsformer

Undervisningen på Berkeley er ganske annereldes enn på UiB. Psykologifagene på undergrad-nivå har stort sett to forelesninger i uka som varer 1 time hver, pluss en discussion section på 1 time i uka, som ledes av en student på graduate-nivå der stoffet fra forelesningene blir diskutert i mindre grupper. Disse er obligatoriske. Noen professorer tar også fravær i forelesningene. Det er mye mer underveis-vurderinger både i form av små oppgaver, større oppgaver og midterm-eksamener. Til tross for at det er fler vurderinger er eksamenene på Berkeley mye enklere enn på UiB, da det stort sett er multiple choice, så det går helt fint.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på psykologi ved Berkeley syntes jeg var veldig bra. Det er mye forskjellig, men undersøk om fagene du vil ta faktisk tilbys det semesteret du skal reise. Som student på bachelorprogrammet i psykologi kan du velge fritt mellom alle undergrad-psykologifagene og sosiologifagene. Selv hadde jeg tre undergrad-psykologifag, et graduate psykologi-seminar og et undergrad sosiologi-fag. Jeg endte opp med mye ny kunnskap.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært svært mye faglig etter mitt utvekslingsopphold ved UC Berkeley. Jeg har fått ta mer kliniske fag enn jeg hadde kunnet ved UiB, og det har gitt meg mye ny kunnskap. Språklig sett har jeg merket at min engelske uttale og ordforråd har blitt bedre.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint og koselig, med store gressplener hvor studenter spiller frisbee og leser i solen. Det er et typisk amerikansk campus, med store universitetsbygninger og alltid noe som skjer. Selve byen Berkeley er ikke den fineste, men har noen koselige restauranter og kafeer og kule butikker. Du som skal til Berkeley bør være forberedt på at det er svært mange uteliggere der, som mange sliter psykisk. Disse er dog ikke farlige. Nærliggende byer som Oakland og San Francisco kan være mer spennende å sjekke ut.

Bustad

Jeg anbefaler å prøve å finne bolig før du reiser ned til Berkeley, men ikke skriv under på noen kontrakt før du har sett boligen med dine egne øyne! Bolig i Berkeley er svært dyrt, og slik situasjonen er nå må en regne med å betale rundt 800$ for et delt soverom, og rundt 1200$ for et privatrom. Jeg anbefaler å prøve å bo med amerikanere, fordi det kan være vanskelig å bli kjent med dem i forelesninger. Selv bodde jeg med fem andre nordmenn, noe som også hadde sine fordeler fordi vi alle var opptatt av å oppleve så mye som mulig under vårt utvekslingsopphold, så jeg hadde alltid noen å reise med og finne på ting med.

Sosialt miljø

Det er vanskelig å ikke havne i "den norske boblen" her i Berkeley, fordi det sosiale opplegget fra skolen som regel er kun med andre nordmenn. Selv havnet jeg i den norske boblen, og selv om det var noe jeg i utgangspunktet ikke ønsket, fant jeg ut at det egentlig ikke gjorde noe, fordi jeg alltid hadde noen å reise med. Jeg anbefaler å prøve å bli med i noen organisasjoner på fritiden; selv om du ikke finner noe som passer perfekt for deg, bare bli med på noe! Det er en kjempebra måte å møte nye folk på.

Vår 2016 - BA i sosiologi

Vår 2016 - BA i sosiologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Ikke gå alene på kvelden, mye kriminalitet.
Tiggere kan være svært pågående, men kan også gi noen av de mest interessante samtalene du vil ha der.
Første ukene vil virke veldig stress, men det roer reg fort ned.

Undervisningsformer

Lignende UIB med forelesninger og noen sections (seminarer). Noe obligatorisk oppmøte.

Vurdering av emnetilbodet

Mange bra fag, men valgmulighetene blir svært innskrenket av space availability programmet.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte kan være stort, men krever da at man er tilstede på forelesninger og gjør en innsats med midterms. I seminarene kan deltagelse være en del av karakteren. Det å diskutere på engelsk i disse seminarene kan være stress de første gangene, men går seg fint til.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint, og har mye bra å se. Beste med byen må være fjellområdene rundt som tilbyr svært gode turer, noe som er supert i California solen.

Bustad

Veldig dyre leiepriser og man må oftest dele rom. Aktører som Berkeley Apartments tilbyr leiligheter i leilighetskomplekser til en grei pris der man ofte møter andre studenter. Dette fungerer greit, selv om de fleste var relativt missfornøyde med service.

Sosialt miljø

Norske boblen lever i stor grad. Tenkte selv jeg skulle kjempe imot denne, men endte opp med å ha det veldig fint i den.
Det er mulig å bli med i forskjellige student organisasjoner, men disse holder seriøse intervjurunder der du skal være ganske over gjennomsnittet motivert for å komme igjennom.

Vår 2016 - PRPSYK

Vår 2016 - PRPSYK

04.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av reiser er kanskje det viktigste å ha alle dokumenter til universitet og ikke minst passkontrollen på plass. Prøv å begrens hva en tar med seg av ting ellers. Berkeley har et veldig greit klima som kan sammenlignes med en god norsk sommer; altså mye sol og varme, men med noen kjølige dager. Det er også kraftig vind både i Berkeley og nærliggende San Francisco.

Undervisningsformer

Undervisningen er ganske lik som i Norge med mye store forelesninger på bachelor-nivå, men vær forberedt på kontinuerlig lesing og flere "midterms" i løpet av semesteret. Mye innleveringer, flervalgsprøver, og korte essayoppgaver. På master-nivå er det derimot ofte små diskusjonsgrupper ledet av en professor.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom jeg går profesjonsstudiet i psykologi hadde jeg muligheten til å ta flere emner enn hva andre studenter fra Norge har mulighet til. Dvs. vi kunne ta psykologiske emner på både bachelor og master nivå, i tillegg til de sosiologiske emnene som er åpne for resten. Generelt sett har undervisningen vært noe av det beste jeg har opplevd! Kanskje spesielt på master-nivå. Engasjerte forelesere som bryr seg om faget og studentene sine.

Fagleg utbyte og språk

Hvis en har kontroll over engelsken skal det ikke være et problem å ta del i undervisningen. Det må sies at det forventes større engasjement fra studentene, så det nytter ikke å være sjenert eller tilbaketrukket. Dette gjør allikevel i sin del at undervisningen heves, ettersom alle er nødt til å ta del. Det er lenge siden jeg har opplevd et større faglig utbytte, enn hva dette semesteret har gitt meg.

Universitetsområdet og byen

Berkeley som by er generelt sett liten etter amerikansk målestokk, og det skjer lite i selve byen (med noen unntak selvfølgelig). Det er allikevel en fin by å bo i, tiltross for en del kriminalitet. Fordelen ved å studere her er at det er nærme San Francisco, som flommer over av kulturtilbud og attraksjoner. Universitetsområdet er fantastisk, og alle som drømmer seg tilbake til en svunnen tid hvor universiteter ser ut som universiteter er dette stedet. Området i seg selv er fylt med aktiviteter og oppdagelser. Mye mer enn en rekker på ett semester.

Bustad

Generelt sett veldig dyrt. Vær forberedt på å bo tett med andre, og på samme rom. Dette er allikevel en fantastisk mulighet til å bli kjent!

Sosialt miljø

BISP-arrangementene er bra, men det krever litt ekstra innsats hvis en ønsker å bli kjent med amerikanere og andre ikke-norske utvekslingsstudenter. En er selv nødt til å bryte den "norske boblen".

Vår 2016 - BA i sosiologi

Vår 2016 - BA i sosiologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt på at det er dyrt å bo i Berkeley. Jeg betalte over 800 dollar i måneden for å bo i en leilighet der vi måtte dele et lite soverom med en annen. Jeg ville prøvd å finne et sted å bo før avreise. Ellers får man ganske mye informasjon om søknad osv.

Undervisningsformer

Jeg hadde to fag med 100 og 150 studenter med forelesning to ganger i uken. Jeg hadde også et skriveseminar som skulle erstatte bachelor-oppgaven. Alle fag har vurderinger underveis, det er ikke eksamener på samme måte som hjemme. Det forventes en del mer deltakelse fra studenter i forelesningene enn på UiB. Det er mange innleveringer i forhold til hva de fleste er vant med hjemme, som kan være stressende. Likevel er det lettere å få en god karakter der, siden snittet ikke er C. Professorene velger selv hvilke vurderinger de vil ha. Det kan være lengre oppgaver, men også quiz eller sammendrag av tekster fra pensum, f.eks.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag å velge mellom, og det er mange ulike type temaer. Det er veldig gøy å ta fag som man ikke kunne tatt hjemme. Jeg anbefaler Jill Bakehorn sine fag.

Fagleg utbyte og språk

Både det å skrive og snakke engelsk har blitt lettere etter å ha bodd i Berkeley. Jeg har lært mye av fagene på Berkeley. Professorene har også office hours, der man kan snakke med dem om fagene. Det er interessant å se forskjellene mellom Berkeley og UiB. Fagene på Berkeley kan være inspirerende, men oppfordrer ikke til selvstendig drøfting i samme grad som på UiB.

Universitetsområdet og byen

Berkeley er en liten by på andre siden av bukten fra San Francisco. Midt i Berkeley ligger campus, som er veldig stort og fint. Det er ikke spesielt mye butikker eller uteliv, men det er ca en halvtime med BART (en slags t-bane) til San Francisco. Jeg bodde i downtown Berkeley. Der var det en del hjemløse og visstnok noe kriminaliet, men jeg synes det var greit å bo der. Det var finere på nordsiden av campus.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet med tre andre norske. Jeg fant både leiligheten og samboerne gjennom facebook. Jeg ville kanskje ikke anbefalt å bo på denne måten. Vi hadde mange problemer med utleieselskapet, Berkeley apartments. Det enkleste er å finne andre norske å bo med, men det kan være en fordel å ikke bo med norske. De fleste leilighetene/rommene ble lagt ut rett før skolestart, så det var ikke så lett å være ute i god tid.

Sosialt miljø

Det er lett å falle inn i "den norske boblen". Det er mange norske utvekslingsstudenter, og Bisp-programmet legger til rette for at du skal møte andre bisp-studenter, som hovedsaklig er norske. Hvis du vil møte amerikanere må dette gjøres på eget initiativ. Det er f.eks. et slags studenttorg i begynnelsen av semesteret, der man kan finne en studentorganisasjon.

Vår 2016 - BA i kjønnsstudier

Vår 2016 - BA i kjønnsstudier

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

När jag först kom till Berkeley så kändes allt väldigt stort och oöverskådligt, men allt eftersom tiden går så faller saker på plats. Därför är det viktigt att inte känna sig stressad över att man inte förstår allt första dagen. Det tar lite tid att komma in i nya rutiner och vanor på en ny plats i ett nytt land. Det är bara att ta det lugnt och försöka njuta av varje dag, för tiden går superfort.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i i form av föreläsningar och seminarier. Det är ofta mycket att läsa till varje kurs och till en början kändes det väldigt stressigt att hinna med allt, men precis som här hemma så är inte alla texterna på pensum lika relevanta. Föreläsningarna är väldigt bra och som oftast så tar föreläsarna upp det som är viktigast så fokusera på det.

Vurdering av emnetilbodet

Det finns massor av ämnen att läsa på Berkeley och något som är interessant för alla. Det enda som är svårt är att få plats på det kurser du önskar och samtidigt se till att föreläsningarna eller seminarierna i de olika kurserna föregår på samma tid.

Fagleg utbyte og språk

Det är högnivå på ämnena på Berkeley och det fagliga utbytet är nästan det jag är mest nöjd med efter mitt halvår. All undervisning är såklart på engelska, något som de flesta Skandinaver är duktiga på så det går fort att komma in i det. Dessutom så är Amerikanerna väldigt trevliga och öppna så man behöver inte vara rädd för att fråga om det är något man undrar över.

Universitetsområdet og byen

UC Berkeley campus är fantastiskt fint och trevligt. I starten känns det väldigt stort och oöverskådligt men efter några veckor så känner man sig som hemma. Det stora biblioteket Doe Library är en trevlig plats att sitta och läsa på och om vädret är fint så går det även att slå sig ner i solen på gräset utanför. I anslutning till campus finns också ett träningsstudio med allt man behöver.

Bustad

Jag bodde i en lägenhet tillsammans med tre andra. Vi hyrde lägenheten genom Berekeley Apartments som är hjälpsamma och vana vid utbytesstudenter. Vi hade en stor takterass och lägenheten höll högstandard rent generellt. Det enda minuset är att det var väldigt dyrt och det tillkom massa små avgifter för allt möjligt. I slutändan så går det åt mycket mer pengar än det man först tror.

Sosialt miljø

Jag bodde med tillsammans med norrmän och de flesta norska utbytesstudenterna bor tillsammans. Jag hade det jättebra och har fått flera goda vänner som jag kommer hålla kontakten med länge. Det finns även en form för fadderordning som anordnar aktiviteter och finns där som stöd om man har behov för det.

Om jag skulle få åka på utbyte igen så hade jag inte valt att bosätta mig med norrmän. Man tänker sig att det ändå inte är några problem att lära känna folk, men det är lätt att bli bekväm och fastna i den "norska bubblan".

2015

Vår 2015 - BA i informasjonsvitenskap

Vår 2015 - BA i informasjonsvitenskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Undervisningsformer

Mye kontinuerlig arbeid trengs da det er mye innleveringer fortløpende. Det syns jeg var ok, det gjorde at jeg klarte å følge bedre med.

Vurdering av emnetilbodet

Bra.

Fagleg utbyte og språk

Veldig bra faglig utbytte, fantastiske forelesere, spennende oppgaver.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt fantastisk. Man føler man er en del av noe stort og det motiverer til innsats på skolen. Byen er ikke så veldig fin, men det er kort vei til San Fransisco og det er en herlig by.

Bustad

Bodde i en leilighet med 2 soverom. Vi var 4 stk. En helt ok leilighet, men noe sliten. Jeg bodde i Library Gardens, som veldig mange andre nordmenn også bor i. Ville nok anbefalt å bo på dorm.

Sosialt miljø

Veldig bra. Eneste er at det er veldig mye nordmenn som går på Berkeley, litt vanskelig å komme i kontakt med amerikanere.

Vår 2015 - BA i sosiologi

Vår 2015 - BA i sosiologi

01.01.2015 - 30.06.2015

Vurdering av emnetilbodet

Å studere ved UC Berkeley var ikke langt unna en drøm. Jeg ble ertet av mine venner for at jeg sa disse ordene som nå følger, men jeg velger og dele de med dere uavhengig: Det å lese til eksamen blir nesten (fortsatt nesten) en lek når biblioteket og lesesalene bokstavelig talt er museum. Foreleserne er meget kompetente og jeg tror oppholdet vil utvide forståelsen man gjerne har om faget sosiologi fra norske undervisningsinstitusjoner. Da jeg dro fra Bergen til Berkeley det siste semesteret av min bachelorgrad hadde jeg fått inntrykket av at alt vi sosiologer kunne arbeide med var NAV relaterte yrker. Det er absolutt ikke noe gale med NAV, men det var ikke helt det jeg drømte om å jobbe med da jeg var yngre.

Om du interesserer deg for rettsvitenskap vil jeg særlig anbefale et fag som heter ”Sociology of Law” hvor Andrew Barlow er professor. Barlow er den beste foreleseren jeg noen gang har hatt gleden av å møte. Om Barlow ikke får deg engasjert i timen vil ingen få det til. Andre gode professorer er Szonja Ivester og Joanna Reed. Jeg tok ett fag ”Social media and Virtual Communities” ledet av Goulet som de fleste nordmennene ikke var så glad i så jeg vil egentlig fraråde deg i å melde deg opp i det faget med mindre du virkelig interesserer deg for forskning på sosiale media. Det er en helt annen arbeids-modell i USA, men om man leser jevnt vil det nok gå veldig fint karaktermessig. Jeg selv fikk A i alle fag, men jeg hadde også norske venner som strøk i flere enn ett fag pga. manglende innsats.

Fagleg utbyte og språk

Man vil som oftest oppleve litt språkbarrierer i starten av oppholdet, men det vil overraske dere så raskt man kommer inni det. Det de fleste vil legge merke til er at man begynner gradvis å snakke mer og mer Amerikansk istedenfor Britisk som blir undervist på skolen.

Bustad

Flere uker før jeg reiste ned til Berkeley var jeg limt til dataskjermen på Craigs List for å finne en plass og bo. Vi ble på det sterkeste anbefalt å ikke gjøre noen avtaler over nettet så vi gjorde ikke det (selv om det ofte fristet). Jeg sendte utallige mailer med utleiere og omtrent 20% av de viste seg og være uekte. Prøv så godt dere kan og huske at om noe virker for godt til å være sant er det i dette tilfellet dessverre det. Flere jeg ble kjent med i Berkeley hadde vært litt for godtroende og gått i fellen til de sleipe internettrollene. Jeg ankom Berkeley 9. Januar og hadde booket hotell for en uke. Selv når vi var ankommet var det vanskelig å få leilighet så vi måtte utvide hotelloppholdet noen dager ekstra. Ettersom det er en studentby var vi ikke alene i jakten og siden vi de fleste utleierne ville ha langtidsleietakere og vi bare skulle være der ett semester ble jakten ennå vanskeligere. Jeg vil råde alle å ha is i magen uansett hvor vanskelig det er når du ankommer et nytt land, skolestarten nærmer seg og det ser ut til at du aldri vil finne boplass. Omsider fikk vi kontakt med et utleiefirma kalt Everest Properties som har kontor ved Berkeleys hovedgate ”Shattuck”. Jeg vil på det sterkeste anbefale dette utleiefirma som har over tusen leiligheter i Berkeley. Ettersom det er et firma er det mindre sjanse for at lureri som er så alt for vanlig i utleiebransjen.

Vår 2015 - Bachelor i sosiologi

Vår 2015 - Bachelor i sosiologi

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

De fleste som tar høyere utdanning ved Universitetet i Bergen vil nok være godt forberedt til å takle det faglige nivået på UC Berkeley. For min del var det praktiske ting som det å finne et sted å bo som bød på størst utfordringer i forkant. Jeg vil råde de som vurderer å dra til Berkeley til å sette seg inn i ulike nettsider, leiefirmaer osv. slik at boligjakten ikke blir like stressende som vår. Det finnes mange grupper på Facebook for norske studenter i Berkeley. å Være aktiv her i forkant av utvekslingen kan nok være en god ide.

Undervisningsformer

De aller fleste fagene har forelesninger to ganger i uken. Den store forskjellen ligger nok i eksamener og innleveringer. Quizer fra forelesninger og pensum er ikke uvanlig. Eksamene er mindre og hyppigere. Mange fag har også et par større oppgaver som skal leveres i løpet av semesteret. Formatet på undervisningen er derfor ikke så annerledes, men måten man evalueres og testes på er noe å venne seg til. De fleste vil nok oppleve dette som omfattende, men læringsutbyttet ved å arbeide på en slik måte er stort.

Vurdering av emnetilbodet

UC Berkeley har utallige emner innenfor Sosiologi og tilbudet er svært variert. Finner du ikke noe du interesserer deg for her så gjør du det aldri. Pensum justeres også ofte i forhold til aktuelle hendelser i det amerikanske samfunnet. Jeg opplevde undervisningen og emnetilbudet som svært oppdatert og aktuelt.

Fagleg utbyte og språk

Berkeley er et prestisjeuniversitet og det merkes på det akademiske nivået. Samtidig tok det ikke lang tid å komme inn i det. Ettersom mange av temane fra undervisningen er relativt nye for oss fra andre land enn USA, vil man få en bratt læringskurve og innblikk i mange aktuelle problemstillinger. Jeg føler jeg sitter igjen med mye kunnskap og en dypere forståelse av det amerikanske samfunnet. Det kan selvfølgelig være greit å børste støv av engelsken før man drar bort dit. Samtidig vil jeg si at språkbarrieren brytes ned ganske raskt. Det å være avhengig av å kommunisere på engelsk gjør språket så naturlig at det etterhvert ikke blir noe å tenke over. Det at man leser, skriver og snakker på samme språk gjør det hele mye enklere. Oppholdet mitt på Berkeley har helt klart hjulpet meg å beherske det engelske språket bedre, noe jeg anser som vanvittig verdifullt for ettertiden.

Universitetsområdet og byen

Campus på UC Berkeley er en opplevelse i seg selv. Byggene er storslagne og flotte, bibliotekene enorme og fasilitetene av topp standard. Til tross for den store størrelsen er det relativt greit å bli kjent. Her finnes det lesesaler, cafeer, plener, idrettsanlegg, forelesningssaler.. Alt som trengs for å tilrettelegge for at du som student skal ha tilgang på det du trenger. Helt fantastisk! Berkeley et merkverdig sted. Byen gårmed god grunn under kallenavnet "Bizarrekeley" på folkemunne blant de lokale. Her finnes det mye fargerike mennesker, små butikker og spesielle spisesteder. Byen i seg selv er relativt liten med sine rundt 100 000 innbyggere og ligger på østsiden av San Francisco Bay. Mye av livet her dreier rundt universitetet og man merker at dette er et sted med en ung og energisk befolkning. Dette sier seg selv når omtrent halvparten av alle som bor her er studenter. Med undergrunnen har man kort veg til byer som Oakland og San Francisco. Alt i alt er Berkeley en veldig utypisk Amerikansk by som er veldig sjarmerende og garantert et sted det er lett å trives.

Bustad

Det å bo i Bay Area er en dyr affære. De fleste av oss endte opp med å betale en god del mer i husleie her enn vi gjør hjemme i Norge. Det er også et vanvittig trykk på leiemarkedet, noe som gjør at det ikke er verdens enkleste sak å skaffe seg en grei plass å bo. Standarden her også en del lavere enn det man er vandt til. Mitt råd er å holde hodet kaldt og å lete etter bolig på nettsider som craigslist. Det må også understrekes at det å bo i dette området er verdt hver eneste krone. Bay Area er et av de kuleste områdene på planeten og siden det for mange av oss kun er snakk om et halvt år så er høye husleier noe man bare må leve med.

Sosialt miljø

Som tidligere nevnt er Berkeley en by fyllt av studenter og unge mennesker. Skolen, utelivet, cafeene og restaurantene er gode sted å møte mennesker på. Samtidig er dette en internasjonal skole med mange andre i samme situasjon som en selv. Mitt tips er å delta i de tilbudene som skolen har og generelt bruke byen for det den er verdt. Jeg meldte meg på et fotballag og spilte i den interne amatørligaen på universitetet. Slik kom jeg i kontakt med mange. Etter utvekslingen sitter jeg igjen med mange nye både Norske og Amerikanske venner.

Vår 2015 - BA i medievitenskap

Vår 2015 - BA i medievitenskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen for å komme seg på utveksling er preget av korte frister og mye papirarbeid. Hold ut, for det er verdt det. Spar opp penger til utvekslingen. Dette tipset høres ut som et åpenbart ut, dog er det er det viktig tips spesielt om du skal på utveksling i USA eller i Storbritannia hvor valutaen fremdeles er svært høy. Ikke signer noen leiekontrakt før man har kommet til landet og sett ikke over depositum før man har sett leiligheten/rommet fysisk. Kjøp tur-retur flybillett og betal heller en snau tusenlapp for å kunne endre på hjemreisen.
Om du skal til USA: Last ned Yelp og glem Tripadvisor, ingen bruker sistnevnte der. Det kan være lurt å opprette en amerikansk bankkonto når man kommer frem for å hindre at pengene en har på konto plutselig er mindre verdt grunnet en lite dynamisk valutakurs.

Undervisningsformer

I USA fungere undervisningen på relativt likt vis som her i Norge med forelesninger og seminargrupper. Noe som der i mot er forskjellig fra Norge er at flere av fagene har obligatorisk oppmøte ved forelesning- ikke bare når det er seminar. I noen fag kreves det muntlig aktivitet av studentene for å kunne oppnå de høyeste karakterene. Det forventes at man leser før hver time, og man har ofte opp til flere innleveringer i løpet en uke. I de fleste fag har man 2-3 eksamener i løpet av semesteret i stedet for én som teller 100%.

Vurdering av emnetilbodet

Stort sett alle kom inn på i hvert fall 3 av 4 fag de søkte på. Skulle likevel ønske at UiB satt opp en oversikt over hvilken fag man kan ta, for sannsynligheten er stor for at man må velge noen nye fag. Fagene er mye mer spesifikke da de teller færre studiepoeng og det er mye å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Det er utrolig hvor raskt man kommer inn i en fin flyt når det kommer til språk. Personlig har jeg aldri skrevet akademisk engelsk før, og sist jeg har måtte tenke på å levere inn et engelsk essay var på videregående. Likevel var dette ingen stor sak å venne seg til. Det samme gjelder den muntlige delen, selv om den gjerne kommer enda mer naturlig. Det er bare til å kaste seg ut i det, husk på at de som har engelsk som førstespråk syns at nordmenn er uvanlig flinke i engelsk. Når det kommer til det faglige er utbyttet stort. U.C. Berkeley ligger stadig på verdenstoppen når verdens beste offentlige universiteter kåres. Dette merkes. Foreleserne er engasjerte, forberedte og tilgjengelige. De er lett å kommunisere med via mail, og oppfordrer stadig til at studentene kommer innom office hours for å slå av en prat. De bryr seg, noe som også betyr at de setter høye krav. Dette er nok en Berkeley-greie. Ikke ta for gitt at det er lett å få gode karakterer her bare fordi andre har sagt at det er lett å få bare A-er når man er på utveksling. Dette er en prestisjeskole, og man har gjennom mange oppgaveleveringer og eksamener før en standpunktkarakter er satt. Når det er sagt, så gjør den kontinuerlige jobbingen at man lærer mye fort.

Universitetsområdet og byen

Universitetsplassen er helt fantastisk. Skolen er absolutt det fineste med hele Berkeley. Den er stor og inneholder mange fine gressplener, cafeer og er ærverdige bygg. Det finnes masse historie her, og uendelig med plasser å lese. Selve byen er ikke fantastisk, men den har sin sjarm. Utvalget av restauranter og cafeer er bra, men for shopping og andre aktiviteter bør man dra inn til San Francisco.

Bustad

Anbefaler å bo sammen med andre amerikanere for å gjøre opplevelsen komplett. Å bo sammen med andre i en leilighet anbefales. Selv bodde jeg på en såkalt dorm og var ikke fornøyd med det. Det var svært dyrt der og standarden lav. De fleste var veldig fornøyd med å på på Gaia-bygget som eies av Berkeley Apartments .

Sosialt miljø

Kom deg ut og bli kjent med folk og byen. De som har ansvaret for de norske studentene er flinke til å lage arrangementer hvor oppmøtet alltid er bra, og hvor man gjerne får store mengder med gratis pizza. Ellers tilbyr de lokale pubene karaoke- og quizkvelder. Dersom du vil bli bedre kjent med amerikanere kan det være lurt å få seg et verv i de maaaange klubbene som finnes. San Francisco er bare en halvtime unna med Bart (undergrunnsyststemet) og har alt som Berkeley ikke kan tilby. Byen er fantastisk og her er mulighetene mange.

Haust 2014 - Masterprogram i informatikk

Haust 2014 - Masterprogram i informatikk

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Lever søknad til skole og for visum så fort det lar seg gjøre. Det er mye som skal fylles ut, så det lønner seg å gjøre ting systematisk og i god tid.

Undervisningsformer

Ganske likt som ved UiB, men med mer vekt på hyppige innleveringer. Det er også vanlig at hvert fag har et stort "final project" som står for en god del av karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Mange spennende emner å velge i! Men merk at du som utvekslingsstudent er sisteprioritert om faget skulle bli fullt, noe som gjør det vanskelig å få de aller mest populære fagene.

Fagleg utbyte og språk

Man lærer ekstremt mye om man er forberedt på å jobbe litt. Man blir veldig fort komfortabel med å snakke engelsk når man tvinges til å snakke det hver dag.

Universitetsområdet og byen

Campus er stort og fint. Mange kafeer, restauranter og koselige steder både på og rundt campus. Berkeley som by er kanskje ikke veldig spennende (bortsett fra campus), men det er kort vei inn til San Francisco, som aldri blir kjedelig.

Bustad

Søk International House, men da bør du være tidlig ute. Om ikke leies det ut leiligheter med typisk 2 soverom (man bør da være 4 personer) rundt omkring i Berkeley. Det er alltid andre nordmenn som forlater Berkeley som ønsker å finne noen til å overta leiligheten, så prøv å komme i kontakt med dem.

Sosialt miljø

Det er alltid mange norske studenter ved Berkeley, som man enkelt blir kjent med. Bor du på International House blir man kjent med studenter fra hele verden. Ellers er amerikanere generelt veldig åpne og lett å komme i kontakt med, og kan vise deg sider ved Berkeley som du ikke oppdager om du bare omgås nordmenn.

2014

Vår 2014 - BA i sosiologi

Vår 2014 - BA i sosiologi

01.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

1. Do not jaywalk. You do not want a fine for not using a crosswalk.
2. To find a house before you move to Berkeley can be a stress reliever, but to see the house and meet any roommates before settling for a house can also be a good idea. I have heard of people doing both, so I think no matter which you choose you'll be fine.
3. Pack your favorite clothes for cold and warm weather because I did a shit job and packed what I thought I would need. The truth is you need whatever you're comfortable in, and that you can buy whatever you forget.
4. Spend as much time you can going to San Francisco and exploring. The city is amazing. One 30min train ride and you're there. Perfect for shopping btw. (And lets not forget the sea lions on Pier 39!)
5. Try to plan as many trips around America as you can. Also try to go to the national parks and see whatever you can! I went to Las Vegas, and took a trip to LA the week after finals was over. Wish I would have done more -here I actually think getting to know a few more Norwegians with the same adventurousness would have been perfect. But oh well, you live and you learn.
6. You learn a lot about yourself when you live this far from everyone you love. Good and bad.

Undervisningsformer

I think the school system in America is much better than the one in Norway. It is easier to get better grades, because you do more small assignments through the year, which are graded. You know where you stand when you come to the finals, and having all of the small assignments and "homework" you have to keep up with the readings and participate. If you're unhappy with some of your grades throughout the semester, you can ask your professor to give you some extra work you so can get some extra credit and bump up your grade.

Vurdering av emnetilbodet

For a sociology major as myself, the classes they offered at Berkeley were perfect. I could choose from any of the soc classes - which are many. If you're there to fill up some free student points sociology is the perfect subject to do it with because it's so reflective and relevant.

Fagleg utbyte og språk

I learned a lot from my classes, and reading English was no problem because a lot of the subjects or readings in Bergen are in English anyways. But I would say that my written english Eid improved through the year. My oral English also got much better - I started trusting my English so I didn't have to think as much about how to formulate my sentence before speaking.

Universitetsområdet og byen

Berkeley has this typical, big, American campus with a lot of activity and stands everyday. The buildings are big and the campus is even bigger. There are several libraries to use for studying, and as the weather is pretty good in California most of the time, the big fields of grass around campus are perfect for studying, or to just hang out.

The city of Berkeley is big and crawling of students. It has a lot of restaurants and bars, but no clubs like in Norway. You would have to go to San Francisco for those.

Bustad

I lived in Dwight Street, and it was perfect. It was a five min walk to campus, and maybe 8 to my closest lecture building. It was also 8 minutes from my gym. Living on one of the streets on this side on campus is ideal and would be recommended. If you get the chance to stay for two semesters, at least as a girl I would encourage you to try to get in to a sorority. If you get into a sorority, you can move in the second semester you live there. You would pay to live there and to get a few meals. The sororities also have maids who clean the house and cooks who prepare some of the meals. If I could have done it again, I would've definitely done this. I spent a lot of time in Theta because I had a friend there, but if I could do it all again I would have tried for a sorority and stayed for a year. The girls are not allowed boys in the house at night, were not allowed to have alcohol, and would not host parties. All the parties were hosted by the boys in the fraternities, where they would get bids (invitations). As a boy I think the social part of being in a fraternity and getting to know so many people at once can be positive for social life and your well-being.

Sosialt miljø

I got to know one Norwegian girl, but limited it at that because I wanted to get the full experience of actually getting to know the American students and the American culture. If I could do it again I actually would have tried to get to know some more of them because I had a class with all Norwegians, and it would have been nice to know someone else in that class. I also got to know my roommates - some more than others - but I would recommend not to be afraid to invite them to do stuff, because let's be honest, the worst thing they can do is say no. I regret not inviting them to do things more often, as I didn't get to know them very well before towards the end of my stay. But, I did spend the majority of my stay with a German girl from Theta. That's why I was there so much - and by being with her and at Theta I got to know a lot of her "sisters" and got invited to a lot of parties or just other fun stuff like going to Six Flags (an amusement park I strongly recommend btw.).

Vår 2014 - BA i informasjonsvitskap

Vår 2014 - BA i informasjonsvitskap

01.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler deg å dra til Berkeley et par uker før skolestart slik at du kan finne deg til rette. Finne bolig. Og lære deg hvor ting ligger rundt campus.

God tur!

Vurdering av emnetilbodet

Det avhenger en del av hvilke studie du kommer fra men for oss på informasjonsvitenskap var det ikke så veldig mange infovit-rettede fag man kunne ta, men det var noen. Fagene på Berkeley er veldig gode og professorene er dyktig i sine fag. Så det er en fin mulighet til å prøve noe nytt du har interesse for.

Fagleg utbyte og språk

Det ble ikke det største faglige utbytte for min del, da jeg eksperimenterte med fag jeg syntes virket interessante. Derimot lærte jeg svært mye om den amerikanske kulturen, da jeg tok fag innen sosial kultur og matkultur i USA. Det språklige utbytte derimot er noe man merker veldig sterkt da alt går i engelsk. Da jeg bodde med amerikanere og hang lite med de norske så gikk det i engelsk 24/7. Så man ble raskt flytende i språket.

Universitetsområdet og byen

Berkeley campus er veldig stort og inneholder mange mange bygninger, men det er lett å finne veien rundt. Berkeley Campus ligger nord for Oakland som en del kanskje kjenner til fra amerikansk kultur. Og øst for San Franscisco. Du finner alt du trenger innenfor 15min gange fra campus så alt er veldig lokalt. Togstasjonen inn til San Franscisco går også fra utkanten av campus og nære en del bomuligheter. Tror togturen fra Berkeley til San Fran tok en 30min eller noe slikt.
Greek Street med alle frat husene ligger også rett utenfor campus, så det hele er svært sentralt.

Bustad

Oss nordmenn er redd for nye ting og nye mennesker, så vi har en tendens til å holde sammen med hverandre. Derfor får man bokollektiver som Library Gardens i Berkeley. Det er et bygg hvor de fleste av de norske som reiser ut bor sammen. Jeg dro alene til Berkeley og gikk på craigslist når jeg var der for å finne bolig, og det er noe jeg vil anbefale til alle som har muligheten. Det å bo sammen med amerikanere gir deg et helt annet utbytte enn du får ved å bo med de norske. For hverdagen blir fort norsk hvis man bor sammen med, studerer sammen med og fester sammen med norske. Da tenker jeg man like godt kan bli igjen hjemme.
Selvom du reiser med en venn så vil jeg anbefale å holde deg unna norske boliger.

Sosialt miljø

I Berkeley er det svært få klubber og dansesteder, i motsetning til hva man er vandt til her i Norge. For slikt må man inn i San Franscisco. Derimot er det en del barer og det er flere frathus enn du klarer å besøke. Så de fleste drar på frathus når det er tid for fest. Det finnes også klubber og samlinger for alt du kan tenke deg på campus, fra quidditch til øksekasting. Hvis du engasjerer deg litt i hva campus har å tilby finnes det svært mange muligheter. Det er også en del grupper for internationale studenter man kan melde seg inn i.
Det finnes mange muligheter for road trips. Du kan f.eks reise på fjellet ved lake tahoe, road trip til Las Vegas, eller som jeg gjorde, road trip ned til Los Angeles. Da anbefaler jeg ta en tur innom highway 1, motorveien som går langs vestkysten. Villeste utsikten.

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

01.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Bruk facebook til å finne sted å bo! International Visiting Students and Cal Students er en fin start. Det er mulig å søke seg inn på I-house eller co-ops, som begge er gode muligheter til å bli kjent med de som faktisk går på skolen. Hvis du skal søke co-op må du være veldig tidlig ute for å ha en sjans, fordi det er veldig populært.

Det er mange nordmenn i Berkeley så hvis du ikke vil ende opp i et norskt miljø så ville jeg anbefale å melde deg inn i en studentorganisasjon med en gang du drar ned. Venter du er det ofte for sent. Det er kjempe mange organisasjoner å velge fra, og de fleste har stands på starten av semesteret. Eventuelt er denne siden hjelpsom: https://callink.berkeley.edu/Organizations

Undervisningsformer

Det meste går på forelesninger sånn som i Bergen, men jeg tok også et seminar fag, som kun var seminarmodell gjennom hele. Dette var veldig spennende, og krevde at man skrev en oppgave på 15-20 sider, noe som var god trening til bacheloroppgaven. Seminarmodellene har flere temaer så her kan man velge det som passer best.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene på UC Berkeley er kjempespennende, og professorene er jevnt over veldig gode. Det er et vidt spekter å velge i, ettersom sociology tar for seg det meste, så det er ikke noe problem å vinkle det etter graden sin. Jeg anbefaler å ta hvertfall et eller to fag med seminar, da disse er mye mer interaktive og i tillegg mer sosiale.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var godt. Språk var ingen barriere for meg som halvt-amerikaner så jeg skal ikke uttale meg for mye der.

Universitetsområdet og byen

Det er veldig flott å faktisk ha en Campus. Alt er samlet på ett sted. Jeg anbefaler å sjekke ut biblioteket og campus-kaffeene tidlig. Rett ved siden av campus er det masse butikker, kaffeer, et par barer og fast-food, så det er en veldig god student-feel på området rundt campus også.

Berkeley by er liten og for det meste kan man gå dit man vil. Det er ikke så mye som skjer unntatt rundt universitetet, så de fleste drar inn til San Francisco hvis de vil oppleve mer. Det er gode muligheter for å gå turer rundt Berkeley, og det er absolutt et pluss med den fantastiske utsikten man får!

Berkeley har mange uteliggere, noen med mentale problemer. Jeg har aldri opplevd trøbbel fra noen av dem, og mange av dem selger en gateavis for å få ting til å gå rundt (liknende megafon). De kan til tider være litt høylytte og noen prater med seg selv, men de skaper ikke noe uro i gatene og er alltid på veldig befolkede steder. Jeg syntes det var ekstra viktig for norske elever å være obs på at det er vi som kommer til deres by og at vi ikke skal se på dem som en ulempe eller i veien, men heller hjelpe om man kan.

Bustad

Jeg bodde på Library Gardens. Her bor det ganske mange nordmenn, men det er nærme campus og fine leiligheter. Det er ganske dyrt i Berkeley (dyrere med rom i Berkeley enn i Bergen) så jeg måtte dele rom for å ha råd til oppholdet, og det gjorde de fleste andre jeg pratet med også.

Sosialt miljø

Jeg var med på et sportslag, og de var veldig velkomne og inkluderende. Der fikk jeg noe fast å gjøre på hverdagene og også flere sosiale kvelder med lagkamerater. Det samme vet jeg at min roomate opplevde. Dette er absolutt den enkleste måten å bli kjent med amerikanerne på, nettopp fordi de er vant til at det er så mange nordmenn som kommer og går at de ikke er så interesserte i oss om ikke vi gjør en innsats for å bli kjent med dem. Når det er sagt er amerikanere generelt veldig utadvente, inviterende mennesker, så om man gjør en liten innsats får man mye igjen for det.

Informasjon