Hjem
Studentsider
erasmus+uk

University of Southampton og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (ERASMUS+UK)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • BySouthampton
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+uk
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogramma i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium (FOF), men også andre studentar som ønsker å ta filosofiemne når dei er på utveksling kan søke på avtalen.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelor- eller masterprogram ved FOF vil bli prioriterte om det er fleire søkarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i filosofi: Det passar best å reise på utveksling i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Ta kontakt med studierettleiaren for programmet du går på. Vanlegvis vil det passe best å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Engelsk. Universitetet krev ein språktest (IELTS, TOEFL eller Duolingo test).

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Vi anbefaler at du tar emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Studentar som reiser på Erasmus-avtalar til Storbritannia får ikkje Erasmus-stipend på grunn av Brexit (Storbritannia er ikkje lenger med som programland i Erasmus-programmet), men treng ikkje betale studieavgift ved vertsuniversitetet. Alle utvekslingsstudentar skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Southampton er eit offentleg breiddeuniversitet med røter tilbake til 1862. Det er delt inn i åtte fakultet og har om lag 23 000 studentar. Av desse er rundt 5000 internasjonale studentar. Hovudcampusen ligg i bydelen Highfield. I tillegg til denne, og tre andre campusar i sentrum, har universitetet ei avdeling for kunstfag nær Winchester og ei avdeling for ingeniørfag i Malaysia.

Southampton er den største byen i Hampshire, og ligg på kysten, ein times reise sør for London. Her bur om lag 250 000 menneske. I området South Hampshire, som omfattar området kring Portsmouth og Southampton, bur det heile 1,5 millionar menneske. I vikingtida var byen ei viktig handelshamn. Etter kvart blei det òg ei viktig importhamn. Titanic si første og siste reise starta i Southampton 10. april 1912.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustader som Erasmus-studentar kan søke om plass på. Bustadkontoret hjelper òg studentar som ønsker å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2024

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.*

Jeg ville satt meg godt inn i fagene, og hva de går ut på, samt hva slags vurderingsform det er. Det kan ha mye å si for hvordan semesteret ditt ser ut. I tillegg ville jeg prøvd å finne meg et sted å bo i nærheten av sentrum, og ikke nødvendigvis så nærme campus som mulig. Det er i sentrum det meste skjer.

Undervisningsformer

Ingenting obligatorisk undervisning/oppmøte. Det er tutorials (seminar typ) og forelesninger, men ingen av de er obligatoriske

Vurdering av emnetilbodet

Mange spennende fag å velge mellom. Ville valgt fag som ikke har skoleeksamen hvis man ønsker å ha litt mer frihet.

Fagleg utbyte og språk

Glad jeg dro til England, i og med at man alltid er sikker på at foreleserne snakker forståelig engelsk. Det er ikke alltid en selvfølge når man drar på utveksling andre steder. Det gjør også at man får mer faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Det skjer ikke spesielt mye i Southamtpon, men det er veldig kort vei til London, så det er et pluss. I tillegg er Southampton veldig fint når det begynner å nærme seg vår. Campus på skolen KJEMPEstort, og man finner alt fra matbutikk til puber der. Virkelig kult å oppleve.

Bustad

Å finne et sted å bo i Southampton kan være ganske utfordrende. Begynn tidlig med å lete etter et sted å bo.

Sosialt miljø

Det er mange norske studenter, som også ikke er utvekslingsstudenter, i Southampton, så man finner alltid noen å være med. Ellers så hadde Erasmus en fin welcoming week, der man fikk muligheten til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter.

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.* Det er nyttig å finne bolig før du flytter ned hit. Du får mulighet til å bo på "student accommodations" via Universitetet, men de er utrolig slitne og dyre (minst 10k nok i måneden). Det er vanskelig å finne en bolig privat og du må ha en UK garantist som står som "kausjonist" for deg. Vi fikk dette på plass akkurat før vi flyttet inn, noe som var veldig bra, men hele prosessen var generelt veldig stress. Det enkleste og beste alternativet er derfor kanskje private student halls. De er like slitne, men mener de hvert fall er billigere.

Undervisningsformer

Det veksles mellom "lectures", "seminars" og "tutorials" i de ulike fagene. Jeg hadde 4 fag hvor jeg hadde litt ulikt, og fikk mest utbytte av det faget jeg bare hadde seminarer i. Ingenting er obligatorisk, men anbefaler å dra for utbyttet sin del. (Det er et oppmøtekrav dersom man er visa-student, men siden vi skulle være her kortere enn 6mnd, så trengte vi ikke visa og vi hadde derfor ikke oppmøtekrav)

Vurdering av emnetilbodet

Jeg søkte Southampton University i tro om at de hadde mange maritime fag ettersom de har en beryktet LLM i maritim rett. Vi kunne bare ta bachelor-fag, og der var tilbudet av maritime fag dårlig. Eneste faget jeg hadde som hadde tilknytning til maritim rett var forsikringsrett. Selv om de hadde et dårlig tilbud av maritime fag, hadde de ellers mange andre spennende fag. Så dersom du ikke ønsker å ta maritime fag, vil jeg si at tilbudet var veldig bra.

Fagleg utbyte og språk

Siden ingenting var obligatorisk, merket jeg personlig at det blir et dårligere utbytte enn hva jeg er vant til i Bergen. Det var stor variasjon på foreleserne også, noe som bidro til at utbyttet varierte fra fag til fag.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har et superfint campus som har flere spisesteder, matmarked på mandager, eget gym og svømmehall og selvfølgelig bibliotek og leseplasser. Noen forelesningssaler var veldig slitne, men sånn er det.
Byen er generelt ganske sliten, særlig sentrum, men det finnes selvfølgelige noen koselige steder der også og kjøpesenteret er veldig stort og bra. Ellers er det flere søte små parker og en veldig stor en som er superfin å være i. De engelske husene som en finner litt utenfor sentrumskjernen har også definitivt sin sjarm.

Bustad

Jeg bodde i Portswood road i et helt nytt leilighetskompleks som heter "The Balbirs". Vi var de første som bodde i leiligheten, noe som var helt fantastisk. Vi var 3 stk som hadde hvert vårt bad og betalte rundt 7400kr i måneden per pers. Vi var veldig heldige med å finne dette stedet ettersom det er mye slitne bosteder her!

Sosialt miljø

Erasmus-opplegget har vært ganske bra ettersom det er mange eventer gjennom hele semesteret som man kan delta på. Vi fikk oss f.eks venner fra Kanada og USA, som vi reiste med rundt om i Europa gjennom semesteret.
Noe jeg virkelig anbefaler for å få et enda større nettverk, er å bli med på en sport. Dette er kanskje den beste måten å bli kjent med noen lokale på! Jeg personlig var på seiling og windsurfing et par ganger, og angrer litt på at jeg ikke var mer aktiv der. Generelt sett, har jeg opplevd britene som veldig imøtekommende og høflige!

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.* Start prosessen med å fylle ut alt av skjemaer tidlig. Saksbehandlingstiden hos universitetet i Southampton kan være opp til 4 uker.
Jeg vil også anbefale å begynne å lete etter bosted relativt raskt etter at du har fått tildelt studieplass. Studentboliger blir raskt utleid.
Ettersom mitt opphold var under 6 mnd behøvde jeg ikke søke Visa.

Undervisningsformer

Undervisningsformene bestod i hovedsak av forelesninger og tutorials. Forelesningene blir tatt opp og det varierer ut fra størrelsen på faget hvor mange studenter som er i forelesningen. Tutorials minner om storgruppe og er annenhver uke. Tutorials fokuserer på oppgaveløsning og det forventes at du er forberedt og deltar aktivt. Verken tutorials eller forelesninger er obligatoriske, men jeg vil anbefale å få med seg tutorials da oppgavene som blir gjennomgått er nyttige for den avsluttende eksamenen.

Både forelesning og tutorials varer i ca 2 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Fagtilbudet var vidt og det var mange spennende fag å velge mellom. Selv hadde jeg Insurance contract law, Data Protection Law, Legal skills og Historical development of Common Law. Personlig fikk jeg mest utbytte av de tre første fagene da disse var mer rettet mot juss. "Historical development of Common Law" var mer et historiefag som jeg fikk begrenset utbytte av.

Samlet sett opplevde jeg at foreleserene var engasjerte, tilgjengelige og behjelpelige med eventuelle spørsmål.

Eksamensformen varierer ut fra hvilke fag man velger. Alle mine fag gikk under eksamenskategorien "coursework". Dette innebærer at man skriver et essay på slutten av semesteret i hvert fag. Innleveringsfristen er normalt 3 uker og antall ord varierte mellom 3000-4500.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk bra faglig utbytte av alle fagene jeg tok som var rettet mot juss. Jeg likte særlig godt Data Protection Law. Bra språklig utbytte av å skrive, snakke og høre mye Engelsk. Gjennom deltakelse på Tutorials får man øve seg på å diskutere juss på engelsk, dette var svært nyttig.

Jeg fikk også tildelt en egen "Personal Academic Tutor" som fulgte meg opp under oppholdet. "Tutoren" var behjelpelig med studierelaterte spørsmål, men også økonomiske og personlige spørsmål.

Universitetsområdet og byen

Universitetområdet er veldig stort og har det meste. Her finner du både restauranter, kafeer, treningssenter, svømmehall, matbutikker, barer, bibliotek og lesesaler. Svært enkelt å komme seg fra byen til campus med Unilink bus (tar rundt 20/30 min). Ellers er Southampton en klassisk studentby.

Bustad

Jeg og to andre studenter leide en leilighet gjennom et privat utleiefirma. Dette var både billigere og "finere" enn studentboligene som universitetet tilbyr. Leiligheten vi leide lå i Portswood Road og hadde gangavstand til universitetsområdet og byen. Dette var et fint og trygt område med mange butikker.

Rightmove.uk og zoopla.uk var gode nettsider for å finne bolig til leie.

Sosialt miljø

Universitetet tilbyr en rekke undergrupper som man kan ta del i. Erasmusprogrammet arrangerer også en "welcome week" hvor du vil få muligheten til å bli kjent med andre Erasmus-studenter.

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.* Skaff deg et sted å bo tidlig. Det kan være vanskelig å finne noe av god standard.

Undervisningsformer

Undervisningen består av Lectures, Seminars og Tutorials. Det forventes at man deltar aktivt på seminarer og tutorials, så her er det lurt å forberede seg godt.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte fagene The Historical Development of the Common Law, Legal Skills, Environmental Justice and the Law og Data Protection Law.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk særlig godt utbytte av Environmental Justice and the Law og Data Protection Law. Common law og Legal skills var for så vidt nyttige, men det var førsteårsfag, og tilnærmingen var dermed litt generell, som gjorde det mindre interessant for meg.

Universitetsområdet og byen

Southampton er en havneby. Universitetsområdet består av både gamle og nye bygg. Centenary building er helt topp selvstudier. Hartley Library også. Mye liv, og mye som skjer hele tiden. Alt fra sportslig til diverse markeder.

Bustad

Som nevnt, skaff deg et sted å bo tidlig. Jeg bodde i studentbolig gjennom UoS (Archers Road). Helt ok standard. Klassisk dorm, der man har eget bad, men deler kjøkken med flere andre. Ypperlig plassering midt mellom sentrum og universitetet. Et pluss at man får busskort gratis som en del av avtalen.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler å engasjere seg for å bli en del av et sosialt miljø. Selv var jeg med i et idrettslag, og det var virkelig en god plattform for å bli kjent med nye. Alternativt arrangeres det mye med de andre ERASMUS-studentene. Mye sosialt som arrangeres på puben også, alt fra quiz til karaoke.

Vår 2024 - BA design - visuell kommunikasjon

Vår 2024 - BA design - visuell kommunikasjon

29.01.2024 - 14.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

- Pass på å bestille med dyne når du søker etter leilighet, jeg gjorde ikke det og Tesco Extra var stengt siden det var søndag, så jeg fikk ikke kjøpt meg pute og dyne, heldigvis hadde de en ekstra pakke i resepsjonen som jeg fikk helt gratis av en vakt der.
- Du finner timeplan på appen "University of Southampton", så snart som du har meldt deg inn og fått bruker burde du laste ned den appen og orientere deg. Der finner du også en søkemotor for alle bøkene de har på biblioteket.
- Meld deg på tilbudet til studiet som kjører deg til Erasmus Park gratis fra flyplassen. Det skulle egentlig komme buss, men jeg var eneste som skulle dit, så de bestilte en taxi til meg, som jeg fikk helt gratis.
- Når du skal hjem igjen får du ikke gratis transport middel, så bestill en Taxi til flyplassen for dette hvis du har mye bagasje.

Undervisningsformer

Før du begynner velger du mellom fire fordypninger: Foto, Grafisk Design, Illustrasjon og Motion Design.
Personlig valgte jeg motion design.

Vi hadde to emner, det ene teoretisk og det andre var det jeg kanskje ville kalt en blanding av pratisk og teoretisk.
For det teoretiske emnet hadde vi en lang forelesning hver tirsdag, og en 250 ords tekst som skulle skrives hver uke utifra den forelesningen, den hadde egentlig ikke innlevering før uken før påskeferie, men læreren vi hadde, hadde et opplegg hvor vi lastet opp teksten hver uke, og annenhver uke hadde vi gjennomgang av tekstene i mindre grupper, så du fikk god tilbakemelding av lærer før innleveringen.

Det største emnet vi hadde var "Self-Initiated Project". Som navnet innbærer så er dette en veldig selvstendig oppgave. Jeg hadde motion graphics, og hver uke samlet vi oss i en mindre gruppe med lærer og så på hva vi hadde gjort siden sist. Det var også et krav om å gi tilbakemelding til de andre, men slik var det ikke i de større gruppene så vidt jeg fikk med meg.

Hver mandag hadde vi litt blandet praktisk og teoretisk undervisning på tvers av alle gruppene, bare illustrasjon ble plassert i et eget rom.

Vurdering av emnetilbodet

For "self-initated project": Hvis du klarer å jobbe godt selvstending og har lyst til å jobbe med et stort prosjekt som kan være portefolioen verdig så anbefaler jeg dette emnet.

Det teoretiske emnet: Det var helt OK, det gikk for det meste ut på å reflektere utover egen praksis gjennom å studere andre som holder på med lignende praksiser. Du får velge hvem helt selv.

Fagleg utbyte og språk

De snakker engelsk her -- skulle du trodd, men klassen min besto av veldig mange kinesere som rett og slett ikke kan engelsk noe særlig -- over halve klassen var internasjonale elever med begrensede engelskferdigheter. I vår klasse var det fullstendig avkobling mellom de kinesiske og engelske elevene. Skjønte det veldig raskt da jeg første time mandag skulle være med på gruppearbeid og ble plassert på en ren kinesisk gruppe. Ingen av de snakket engelsk, endte opp med å avholde en presentasjon jeg ikke hadde peiling på hva handlet om...

Når det kommer til det faglige så blir det det du gjør det til. Du får karakterer her som jeg personlig synes er litt artig siden vi ikke får det på KMD. Det betyr også at de er mye strengere på at du kan dokumentere alt du gjør, så du kommer til å bli veldig flink til det når du er ferdig.
Personlig er jeg veldig fornøyd med utbytte jeg fikk, men det er mest fordi jeg selv jobbet mye med oppgaven min - men jeg fikk masse gode konstruktive tilbakemedlinger underveis. Det er mer oppfølging her enn på KMD, så vel som at du får tilbakemelding på hva som kan gjøres bedre til neste gang på oppgavene du leverer inn. Jeg synes dog, at det faglige nivået her blant elevene og lærerene generelt sett er litt lavere enn på KMD.

Universitetsområdet og byen

Byen er fantastisk fin når våren kommer for da forsvinner nesten alt uværet, plutselig er det kilometer lange blomsterenger og kirksebærtre utenfor vinduet -- masse farger! Det blir veldig flott her, nesten like fint som Bergen;)
- det er dyrt å bo her, prisene er omtrent det samme som i Norge på matvarer. Eneste som er litt billigere er pils på barene, fortsatt mye dyrere enn andre steder i England.
- Masse flotter naturområder nærme Erasmus park, desverre er ikke noen av de noe særlig tilgjenegelig før våren som the itchen way
noen av de er: The Winnall Moors, The Itchen way (mot Easton som også er en fin liten landsby), St. Giles Hill, St. Cathrines Hill osv..

Byen er englands første hovedstad og du finner masse gammel innteressant engelsk arkitektur som katedralen, og mange av husene rundt highstreet.

En annen ting er at du bor i gå avstand til togstasjonen, hvor du kan lett kan komme deg til Southamton, London, Bornemouth, Salisbury (byen med Stonehenge), og mange andre flotte steder. Du sparer også litt penger på bolig her VS å bo i London (ifht studentbolig), så jeg brukte litt av overskuddet på å reise bl.a til Irland, Danmark og Norge:), alle tre har veldig billige flyruter fra Gatwick, som du kommer deg til forholdsvist enkelt hvis du bytter på Clapham Junction.

Universitetsområdet er lite, og er OK pent. Det er en park + skatepark rett vedsiden av. Det er PC-lab, risoprinter, 3D printer, Laserkutter og dyptrykk her. Mulig det er mer som jeg ikke har fått med meg. KMD-bygget er mye bedre utstyrt og dobbelt så stort. Mulig biblioteket på selve bygget her er litt større.

Bustad

Erasmus Park
- Vær forberedt på at om du velger å bo i Erasmus Park så er hybelen du får akkurat det jeg ville kalt OK. Tidligere studenter som har bodd her har sett sølvkre ved flere instanser. Jeg kan derimot si at jeg ikke har sett en eneste en, så jeg tror dette er noe de har tatt hånd om.
- På Erasmus park er det 6 skuffer, og en plass å henge klærne på i leiligheten, jeg synes det er litt lite, så vær oppmerksom på å enten pakke lett.
- Billigere å bo her VS i London

Sosialt miljø

Du må gjøre litt innsats for å få venner. De tilbyr tillsynelatende "freshers week", men den er i Southampton på veldig rare tidspunkt, som i undervisningstiden, så jeg var egentlig ikke med på det. Det var en annen utvekslingselev i klassen og vi bodde på samme sted og delte kjøkken, så ble godt kjent med henne. Det er andre utvekslingsstudenter, som på fashion linjen, jeg ville anbefalt å prøve å bli kjent med de. Jeg ble først kjent med en som jeg kom skikkelig godt overens med - først når siste innlevering og undervisning var hatt.

Heldigvis fikk jeg meg venner i klassen underveis og det var flere som hadde medlidenhet i det at jeg var utvekslingselev. Så det gikk egentlig ganske bra. Det hadde ikke skjedd derimot om jeg ikke gjorde litt innsats for det. Så det er noe å være obs på om du er en litt mer innadvendt person.

Jeg har ikke noe imot kinesere på et generelt grunnlag, men det virket som om kineserne her ikke var noe interresert i å bli kjent med meg, det gjelder ikke alle selvslagt det var noen som var hyggelige, men stort sett oppfattet jeg dem som veldig lukkede grupper, de holdt seg også unna de engelske elevene. Jeg tror det hadde mest med at de faktisk ikke forstod Engelsk noe særlig.

2023

Høst 2023 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2023 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å starte med papirer til Erasmus så tidlig som mulig, da universitet ikke er påkoblet det digitale systemet. Hvis du vil bo privat er det lurt å starte tidlig. Det er uansett garantert boplass på Student Halls for internasjonale studenter, så lenge man søker før fristen.

Undervisningsformer

Ganske likt som ved UiB. Seminarene er derimot ledet av foreleser, og de har egne tider for frivillige en-til-en samtaler. Vurderingsformene er stort sett likt med to innleveringer i løpet av semestret. Noen fag kan ha gruppepresentasjon. Universitetet har også en app med hensikt å loggføre oppmøte. Det praktiseres litt ulikt, men i enkelte fag kan dette slå negativt eller positivt ut. Når det gjelder valg av fag, er det verdt å merke seg at emnekodene 1000, 2000, 3000 osv. innebærer hvilket år man studerer og tilsvarende ferdighetsnivå. Hvis et emne har to koder er det for å skille mellom innleveringskrav. Med andre ord kan man med fordel velge et år under for lavere ordgrense.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg ville nok valgt helt andre fag om jeg hadde hatt muligheten på nytt. Emner innen filosofi skal visstnok være veldig bra og engasjerende, mens de statsvitenskapelige fagene er hovedsakelig fokusert på internasjonale relasjoner. Tok to emner om EU, der det ene var betydelig vanskeligere enn det andre.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er bra, og universitetet har god kvalitet. Språklig sett er det verdifullt å studere i Storbritannia, da mye av akademisk litteratur publiseres på engelsk. Kan ta litt tid før språket går naturlig.

Universitetsområdet og byen

Ikke veldig stor by, men gode tog- og bussforbindelser til fine områder. Vil anbefale sørkystbyer som Portsmouth og Brighton, nordover til Bath, også er det snaue 45 minutter med tog til London. Universitetsområdet har flere spisemuligheter og biblioteket har stort sett alltid ledig plass.

Bustad

Bodde på Wessex Lane, et rimelig alternativ til en privat løsning. Det kan derimot variere hvem du bor med. I mitt kollektiv var halvparten kinesiske, mens andre var fra Australia. Det bor også stort sett førsteårsstudenter på Student Halls, men de prøver stort sett å sette sammen internasjonale studenter og folk på samme alder. Også veldig praktisk med gratis bussbillett for hele oppholdsperioden.

Sosialt miljø

Det kan være vanskelig å finne et sosialt miljø helt i starten. Ville deltatt på Student fairs i uke 2 eller 3, hvor man lett kan delta på ulike foreninger. Jeg ble med i ett fotballag, men det er veldig mange muligheter. De fleste studentorganisasjoner har Socials på onsdager, der man kan møte flere andre foreninger ute på byen. Det er også en aktiv Erasmusforening for Southampton, der man kan møte andre internasjonale.

Vår 2023 BA i kulturvitenskap

Vår 2023 BA i kulturvitenskap

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Start utfylling av ulike skjemaer så tidlig som mulig, som søknad av bolig og enrolment. De som behandlet alt av spørsmål og skjemaer ved både Southampton og UIB var hjelpsomme så ikke vær redd for å spørre om hjelp hvis noe er uklart i forbredelsesfasen.

Undervisningsformer

Jeg hadde hovedsakelig forelesninger, seminar og workshops. Seminar og workshops var timer hvor vi som oftest diskuterte gjeldende pensum i, så her gjaldt det å komme forbredt. I en normal uke hadde jeg 1 time forelesning i hvert fag, 1 time seminar- og 1 time workshop også i hvert fag. Dette var fag man brukte mer tid på å lese for seg selv, enn man var i undervisning.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg studerte historie, og det hadde veldig mye interessant å velge mellom. De har også et fag for utvekslingsstudenter for å hjelpe med mye diverse, som å kunne karaktersystemet, kildeskriving, søkemetoder og hvordan skrive et essay.

Fagleg utbyte og språk

Man blir mye mer komfortabel med engelsk, ettersom man bruker det så mye. Etter en stund merker man nesten ikke at man bytter om språk. Veldig godt faglig utbytte, jeg hadde flinke forelesere som var engasjert i faget sitt så jeg lærte mye interessant av dem.

Universitetsområdet og byen

Byen er helt grei. Man finner fine plasser og noen ikke så fine steder. De har fine parker, bla. en stor park midt i sentrum, ikke langt unna universitetet. Highfiled university er veldig bra, med bla. stort bibliotek, kiosk, studentbar og fint uteområde. Jeg var selv helst ved Avenue campus, her var det ikke like fint, men det var en del greie sitteområder for å studere.

Bustad

Jeg bodde ved Lucia Foster Welch av EveryStudent, her var det helt greit å bo - ett stykke til universitetet, men unilink busser som gikk direkte til universitet var ikke langt unna. Dette er privat leie, så ikke en del av universitetsboligene. Det var bolig som universitetet anbefalte da de ikke hadde flere rom. Jeg fikk gratis bussbilett for busser i Southampton-sentrum fra universitetet på dette stedet. Stedet ellers var en av de billigere boligene, og det var en del ganger ting gikk i stykker som doer og dusj, da de ofte fikset dem med billige/kjappe metoder. Det var folk som vasket fellesområdene flere ganger i uken som var veldig greit, og hyggelig personale.

Sosialt miljø

Bli med i et society ved skolen, de har mange ulike og man blir lettere bekjent med både lokale og andre utvekslingsstudenter. Den første uken har universitetet en del arrangement for nye utvekslingsstudenter, anbefales å bli med på alle arrangement her.

Vår 2023 - BA i geovitskap

Vår 2023 - BA i geovitskap

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er litt dyrt å bo i Southampton, så jeg vil anbefale å takke ja til Halls-tilbudet. Jeg bodde i enn privat accommodation i sentrum, med navnet Crescent Place Yugo som jeg fant gjennom facebook-sider. Hvis du skal studere på NOCs (det er her geovitenskap studenter blir sendt til) vil jeg anbefale å bo i sentrum eller nede ved havna. Vi trengte ikke søke visum, siden vi kun skulle bo her i et halvt år.

Undervisningsformer

Det meste blir undervist på samme måte slik som i Bergen, der det hovedsakelig er forelesninger på campus, med noen practicals eller feltturer.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig gode fag ved NOCs.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte, der professorene er veldig flinke til å hjelpe om man har spørsmål. Språket har absoultt forbedret seg, både muntlig og skriftlig etter dette oppholdet.

Universitetsområdet og byen

NOCs er veldig avsperret, siden den er plassert nede på havna. Selve campus-et er i god stand, med mange ulike type rom. Southampton som by er veldig grønt (og flatt), der parkene er svært fine og ryddige. Byen er ikke særlig stor, og har alt man trenger. Det er lett å reise til andre fine byer herifra (slik som London, Bournemouth og Portsmouth).

Bustad

Jeg bodde som sagt i en privat studentbolig, som jeg fant via en facebook side. Jeg bodde med fire andre, der vi delte kjøkken og hadde eget bad. Denne plassen er typisk for førsteårsstudenter, så folkene som bor der er ganske unge.

Sosialt miljø

Det sosiale nettverket fikk man hovedsakelig gjennom andre utvekslingsstudenter. Det er lurt å melde seg på aktiviteter som blir arrangert ved studiestart for å bli kjent med folk. Gjennom universitetet er det mange studentklubber man kan melde seg inn i, jeg prøvde meg på volleyball.

Vår 2023 - BA i geovitskap

Vår 2023 - BA i geovitskap

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å starte papirarbeid tidlig, da det er en del som skal bli gjort. Jeg behøvde ikke visum for et opphold på mindre enn 6 måneder. Om du vil bo privat er det lurt å starte å lete tidlig. Man kan få tildelt en studentbolig i store studenthalls om man ønsker det, men disse kan være langt i fra universitetsområde hvor man har undervisning. Det er også lurt å forberede seg på at arbeid må gjøres, og at det ikke er et friår. Det er selvfølgelig individuelt hvor hardt det skal jobbes, men jeg vil anbefale å utnytte muligheten da universitetet har spennende og nyttige fag.

Å leve og reise i Storbritannia er ikke billig, så det er lurt å spare opp penger. Det er også veldig kaldt i vintermånedene og varmere somre enn i Norge, så om du ikke vil bruke penger på klær er det lurt å pakke til alle årstider.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er generellt ganske like som i Bergen. Undervisninger og øvelser var ikke obligatoriske. Øvelsene var derimot viktige å møte opp på da disse ga viktig informasjon og hjelp for å fullføre obligatoriske og tellende innleveringer. De fleste fagene jeg tok hadde ikke eksamen, men heller flere større innleveringer. I motsetning til UiB er eksamener UoS generelt kortere. Jeg hadde for eksempel en eksamen på 1 time.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bredt emnetilbud i Southampton, men på grunn av avtalen med geovitenskapelig institutt var det noe begrenset. Tre fag innenfor geovitenskap måtte velges ut fra en kort liste da vi kom til Southampton. Vi hadde mer enn to måneder før valgt relevante fag, og fikk vite en uke før at ikke alle var mulig å ta. Dermed måtte vi bytte fag og endre 'Learning Agreement'. Dette var en enkel og rask prosess både fra universitetet og Erasmus sin side. Et fag kunne velges fritt frem, men på grunn av at undervisningene tok sted på NOCS, 40 minutter unna hovudcampus, var det lettest og velge et fjerde fag også innenfor geovitenskap.

Fagleg utbyte og språk

Til tross for noen uplanlagte fag, var fagutbyttet stort sett veldig bra. Faget 'Seafloor Exploration and Surveying' kan jeg spesielt anbefale. Undervisningene var av høy kvalitet og undervisere var tilgjengelige for spørsmål. Jeg føler at jeg sitter igjen med verdifull kunnskap som eg kan ta med meg videre. Alle forelesninger og de fleste samtaler var naturlig nok på engelsk. Derfor fikk man øvd seg mye på engelsken både i studiene og i fritiden.

Universitetsområdet og byen

Campus besto av et hovudcampus og flere mindre campus. Jeg studerte selv på NOCS som var litt mer sideliggende. Ved hovudcampus (Highfield) kunne du finne alt fra små butikker, cafeer og restauranter, bibliotek, treningssenter og barer. Det var gode bussforbindelser over hele byen og alle campusene, så det var aldri noe problem å få seg rundt. Byen har det meste, men den er ikke veldig estetisk. Den har derimot store flotte parker som er perfekte å lese i når det er fint vær. Du kan også enkelt reise og oppleve mange flotte byer i Storbritannia fra Southampton.

Bustad

Jeg valgte å bo privat, da dette var nærmere universitetsområdet jeg holdt til. Å bu privat er en god del dyrere enn studentboligene som universitetet forsørger. Jeg opplevde dette som en fin løsning fordi jeg hadde eget bad og slapp å bruke mye tid på reising. Det er verdt å vite at standaren i Storbritannia er generelt lavere enn i Norge.

Sosialt miljø

Erasmuskontoret i Southampton eksisterer dessverre ikke lenger. Derfor var det lite organiserte turer og sosiale arrangementer. Universitetet arrangerte heldigvis pizzakveld første uken for alle utvekslingsstudenter. Alle her var i samme båt så det var enkelt å bli kjent med kvarandre. Den første uken la i stor grad grunnlaget for hvem du skulle henge med resten av året. Det var litt vanskeligere å bli kjent med medstudenter da det var bare fire utvekslingstudenter på NOCS, hvorav alle var fra UiB. Universitet hadde ellers mange sosiale og gratis arrangement for alle studenter gjennom året. Det var også et bredt tilbud av studentorganisasjoner og idrettslag.

Vår 2023 BA geovitenskap

Vår 2023 BA geovitenskap

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

lurt å passe på at alle skjemaer er klare når du skal reise. Finn et sted å bo.

Undervisningsformer

Hadde en del forelesninger. De var både fysiske og ble tatt opp. Hadde også en del praktiske timer som var viktige å være på.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bra. det var ikke særlig bredt med tanke på at man måtte ha et antall 6. semester fag og de ikke skulle krasje.

Fagleg utbyte og språk

noen fag var mer lærerike enn andre, hvor vi lærte andre ting enn vi hadde gjort i bergen. Fikk ikke noe mer språklig utbytte enn jeg hadde gjort i norge egentlig

Universitetsområdet og byen

fint universitetsområde men jeg hadde timer på et bygg litt utenfor universitetets hovedområde så jeg fikk ikke oppleve så mye av det. byen i seg selv var ikke så spennende.

Bustad

bodde i en slags studentbolig som minner om fantoft.

Sosialt miljø

Ble kjent med en del utvekslingstudenter fra andre land. måtte forsåvidt finne på ting å gjør selv. var ikke noe opplegg for oss utvekslingstudenter og var ikke noe særlig sosiale arrangementer for folkene man gikk i klasse med.

2022

Vår 2022 - BA i IKT

Vår 2022 - BA i IKT

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Begynn med forberedelsene tidlig så mulig da dette kan ta litt lang tid. F.eks. skaffe seg bolig før man reiser dit, utfylling av skjemaer, hente inn signaturer man trenger, søke stipend osv. På nettsiden til universitetet finner du mange gode og nyttige tips, anbefales å lese seg opp på disse.

Undervisningsformer

I de fleste emnene jeg tok hadde vi 2 forelesningstimer hver uke, en fysisk og en digital forelesning. I tillegg hadde vi tutorials som bestod av felles gjennomgang av ukesoppgaver. Disse timene er nyttige med tanke på at eksamensoppgavene er veldig lik ukesoppgavene. En ting jeg likte veldig godt var at vurderingene vi fikk i innleveringene var med i sluttkarakteren sammen med eksamenskarakteren. På den måten ble vi vurdert for all arbeid vi gjorde gjennom hele semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok frie studiepoeng og kunne velge gjennom økonomi emnene universitetet hadde å tilby. Selv er jeg ikke økonomi student, men syns det gikk veldig fint og foreleserne var veldig engasjerte i fagområdet sitt.

Fagleg utbyte og språk

Det var litt vanskelig å venne seg til å snakke engelsk nesten hele tiden i begynnelsen av oppholdet mitt. Etterhvert som jeg møtte flere nye folk, hørte mye engelsk rundt meg og brukte språket aktivt, så har dette hjulpet meg veldig med både ordforrådet mitt og blitt mer tryggere på å snakke engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og fint. Highfield campus har masse å tilby. Her finner du hartley library, mange cafeer og butikker, kino og treningssenter med svømmehall. Det tar ca. 20 min med buss fra sentrum til universitetet. Det er også lett å reise rundt om i England fra Southampton. Det tar f.eks. litt over en time med tog til London.

Bustad

Jeg valgte å leie privat ved et studentbolig i sentrum (Southampton Crossings). Der hadde jeg mitt eget bad, men delte kjøkken med 5 andre jenter. For å komme meg fram til campus så måtte jeg ta Unilink-bussene. Om man velger å bo i universitetets student halls så får man gratis busskort. Jeg måtte betale dette selv.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø i Southampton med stort utvalg av ulike studentorganisasjoner. Også arrangerer universitet mange eventer man kan være med på. Vi hadde en Whatsapp gruppe med alle Erasmus studentene som gjorde det lettere å finne på noe sammen sosialt.

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

30.09.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Start utfylling av de ulike skjemaene tidlig, litt lang saksbehandlingstid hos Southampton. Jeg behøvde ikke søke visum da jeg skulle være under 6 mnd.

Undervisningsformer

Forelesninger (som filmes) og seminarer. Ingen ting er obligatorisk. Det varierte mellom modulene hvor mye deltakelse som ble forventet i seminarene.

Vurdering av emnetilbodet

Flere fag som virker spennende, har spesielt rykte på seg for å være flinke i shipping fag. Jeg tok transitional justice, introduction to commercial law, employment law, family law. Spesielt engasjerte og flinke forelesere i førstnevnte og sistnevnte fag.

Fagleg utbyte og språk

Bra faglig utbytte og språklig utbytte av å snakke, skrive og høre mye engelsk.

Universitetsområdet og byen

Fint universitetsområde med mye som skjer. Byen er også grei, en studentby.

Bustad

Jeg bodde i privat leiet kollektiv, Colombia lodge. En del ting som ikke var helt topp standard i leiligheten. Ved henvendelse ble det meste fikset av utleier, men det måtte purres på enkelte ting. Standarden var lavere enn Norge, men sammenlignet med flere av universitets tilbud var leiligheten fin. Beliggenheten var nærme universitetet (litt nord for universitetet). Fint og trygt område. Dersom jeg skulle valgt beliggenhet igjen ville jeg gått for samme sted eller et annet sted nærme universitetet, gjerne mot sentrum.

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø. Det er mange undergrupper, så det er mulig å finne noe for alle.

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

30.09.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Bo i nærheten av Highfield Campus, og ikke i sentrum. Det er store avstander og mye skjer i campus-området. Jeg ville ikke anbefalt å bo i studenthalls. Her er det dårlig standard, og veldig dyrt. Selv bodde jeg i et privat kollektiv gjennom SuperUni Housing. Dette har fungert bra! Det er likevel verdt å merke seg at standarden i England er lavere enn i Norge. Kan være lurt å sette seg inn i det engelske rettssystemet før du reiser.

Undervisningsformer

God blanding av forelesninger og seminarer. Dette har fungert bra. I hvert emne har vi hatt en frivillig oppgave som kan sammenlignes med obligatiorisk kursoppgave. En god mulighet til å teste ut ferdighetene før eksamen. Seminarene består av diskusjon og felles gjennomgang av ukesoppgavene. Disse er det lurt å få med seg.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert og kan virke overveldende. Fikk beskjed om å velge fag fra andre og tredje året. Dette har fungert fint! Har hatt Employment Law, Transitional Justice; law, war and crime, Family Law: children, parents and the state og Introduction to Commercial law. Spennede fag og kan anbefales.

Fagleg utbyte og språk

Tok litt tid å venne seg til språket, men man kommer raskt inn i det.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og samlet. Dette fungerer bra. Selve byen er litt sliten og ikke veldig stor. Har derfor reist en del utenfor Southampton også.

Bustad

Bolig gjennom Superuni Housing har fungert bra! Et 8-manns kollektiv som har gjort det lett å bli kjent med andre mennesker. Selve boligen er ca. 15 - 20 min gange til Highfield Campus.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø! Anbefaler å reise ned til den internasjonale fadderuken. Verdt å merke seg at billetter til den internasjonale fadderuken - og returners week må kjøpes på egen nettside. Ville derfor fulgt SUSU på sosiale medier for å holde seg oppdatert om aktuelle datoer og sosiale arrangementer som kommer. Gjennom oppholdet har det hele tiden vært ulike arrangementer, fester og mange forskjellige klubber man kan melde seg inn i. Selv var jeg med i squash-klubben, og hadde det veldig hyggelig der.

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

30.09.2021 - 30.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del ting som må ordnes før man skal på utveksling, herunder blant annet valg av fag, søke om stipend, utfylling av diverse dokumenter, innhenting av signaturer osv. Dette tar mer tid enn man tror, og jeg anbefaler å sette av god tid til dette. Det kan også være lurt å være tidlig ute med å finne bolig. Jeg anbefaler å finne bolig før man reiser, ettersom det gir deg et mindre stressmoment når du ankommer landet.

Undervisningsformer

Jeg tok fagene Family Law: Children, Parents and the State (LAWS2027-38512-21-22), Introduction to Commercial Law (LAWS2034-38802-21-22), Employment Law (LAWS2026-38511-21-22) og Transitional Justice (LAWS3094-41214-21-22). Alle fagene hadde forelesninger og seminarer (gruppe på 10-20 elever). De fleste forelesningene og seminarene var fysiske. Seminarene var ca. annenhver uke, og her ble det forventet at du skulle delta muntlig. I midten av semesteret kunne man i alle fag velge å levere en oppgave som man fikk rettet. Det anbefaler jeg å gjøre ettersom man da kommer litt i gang med hvordan det er å skrive oppgaver på engelsk. Eksamensperioden er i januar. To av eksamenene var oppgaveinnleveringer, mens de to resterende var 6 timers skoleeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er fornøyd med valg av fag, ettersom de var varierte og ulike.

Jeg likte spesielt godt Family Law ettersom vi hadde en veldig flink professor. Barnerett er også et fag jeg ikke har vært borti tidligere og det gjør det ekstra spennende. Jeg likte også Transitional Justice fordi faget har en litt annen innfallsvinkel enn hva jeg er vant med i andre klassiske juridiske fag. Faget handlet om hvilke juridiske hjelpemidler som best egner seg for samfunn som ønsker å bli et demokrati, men som nettopp har opplevd store menneskerettighetsbrudd.

Introduction to Commercial Law var en blanding av kontraktsrett og allmenn formuerett. Jeg synes dette faget også var spennende, men forelesningene og seminarene var noen ganger litt intense pga. mye informasjon uten pause. I Employment Law hadde vi undervisning online, og det gjorde undervisningsopplegget litt trådt, men faget i seg selv var spennende.

Fagleg utbyte og språk

Jeg sitter igjen med relativt greit faglig utbytte. Jeg har lært blant annet mye om det engelske rettssystemet og hvordan det fungerer på ulike rettsområder. Det har vært lærerikt og spennende.

Før jeg dro på utveksling synes jeg det var litt ubehagelig å snakke engelsk. Etter utvekslingsoppholdet har imidlertid terskelen for å snakke engelsk blitt mye lavere og jeg har blitt mye tryggere på å snakke språket. Min skiftelige engelsk har også blitt forbedret i forbindelse med oppgaveskriving.

Universitetsområdet og byen

Southampton er en relativt stor by som tilbyr alt man trenger. Det er kanskje ikke den vakreste byen hvis man er ute etter flott engelsk arkitektur, ettersom byen ble bombet under 2. verdenskrig, men den har likevel sin sjarm. Vær forberedt på at det er et lite stykke fra bysentrum til universitetsområde. Jeg tilbragte ikke altfor mye tid i sentrum, men jeg var på noen kule barer og restauranter.

Universitetsområdet er stort og har også det meste man trenger, som for eksempel treningssenter (med svømmehall), cafeer, bibliotek, kino, utested, bar og butikk. Det var kanskje her vi tilbragte mest tid. Jeg kan anbefale å dra innom universitetets bar Stag's!

Bustad

Jeg og to andre studenter fra Universitetet i Bergen bodde i en privat studentbolig som vi leide gjennom SuperUni Housing. Vi bodde i Colombia Lodge, Vermont Close, som er et inngjerdet område med mange studentboliger. Beliggenheten er lite stykke fra sentrum, men kun 20 minutters gange fra campus. Det er også kort vei til kollektivt. Området føltes trygt.

Vi bodde sammen med 5 andre studenter, og jeg synes det funket veldig bra. Månedsleien var på ca. 5200 kr, og vi betalte kun for de månedene vi faktisk var der i motsetning til 6 måneder som er vanlig praksis for de fleste andre som leier ut. Boligen var møblert, men vi måtte kjøpe inn alt av tallerkener/bestikk/glass/gryter osv. selv.

Mange studenter bor i studentboliger i regi av universitetet. For mange var det vellykket, men flere jeg snakket med synes standarden ikke var så bra sammenlignet med det de betalte.

Jeg anbefaler og bo i nærheten av campus i Highfield, og ikke i bysentrum. Vær forberedt på at bostandarden i England er dårligere enn i Norge.

Sosialt miljø

Universitetet har en veldig stor og aktiv studentforening som arrangerer mange ulike events. Det er alltid noe som skjer, og det er gode muligheter for å være sosial. Alt fra fottur på Isle of Wight, karaokekvelder på skolebarn "Stag's" hver torsdag, liveband på skolens utsted "The Cube" og Squash-treninger hver mandag, for å nevne noe. Studentforeningen har alle type undergrupper du kan tenke deg, så her er det virkelig noe for enhver smak.

I starten av semesteret blir det arrangert en treukers fadderuke. Den første uken er dedikert til internasjonale studenter. Jeg anbefaler virkelig å være med på den internasjonale fadderuken, ettersom det er her du møter andre utvekslingsstudenter som er i samme situasjon som deg. De jeg hang mest med under utvekslingsoppholdet møtte jeg i den internasjonale uken.

Jeg var også medlem i Squash-undergruppen. På trening og på deres sosiale arrangementer ble jeg kjent med en del studenter, som ikke bare var utvekslingsstudenter. Det var også gøy!

Hvordan du opplever det sosiale miljøet er imidlertid mye opp til deg selv og hva du velger å være med på. Jeg bodde som sagt sammen med to andre studenter fra Universitetet i Bergen, og det gjorde min opplevelse trygg og god.

HAUST 2021 - Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2021 - Integrert master i rettsvitskap

30.09.2021 - 29.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Man burde være tidlig ute med å fylle ut nødvendige skjemaer. Det var ikke mulig å opprette Online Learning Agreement online da jeg søkte, men både UiB og University of Southampton var løsningsorienterte i denne prosessen. Hvis du har noen spørsmål til universitetet i Southampton anbefaler jeg å ta kontakt med StudentHub gjennom deres nettsider: https://www.southampton.ac.uk/studentservices/index.page

Undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som forelesninger (som filmes). I fagene jeg tok var det også ukentlige seminarer, som var veldig lærerike mtp. eksamen. Det er ikke obligatorisk oppmøte på noen av seminarene, men ettersom de ikke filmes anbefales det å møte opp. Vi fikk også mulighet til å levere en oppgave halvveis i semesteret som ble kommentert av foreleser (også frivillig).

Vurdering av emnetilbodet

Veldig spennende fag, spesielt innenfor shipping. Jeg tok fagene Introduction to Company Law, Introduction to Commercial Law, Carriage of Goods by Sea og International Commercial Sales. Alle fagene kan anbefales på det sterkeste, men Company Law var en del mer krevende enn de øvrige fagene. Merk at noen av fagene har fysisk eksamen i slutten av januar (pga. Covid-19 var disse online i år).

Fagleg utbyte og språk

Veldig godt faglig utbytte. Når det gjelder språk, er læringskurven bratt og man sitter igjen med et stort utbytte både skriftlig og muntlig.

Universitetsområdet og byen

Relativt stort universitetsområdet med mye som skjer. De fleste campus er samlet på et sted (Highfield). Her er det også treningssenter, bar og utested til studentforeningen. Selve byen er ikke så spennende og fin, men det er veldig enkelt å komme seg til London (ca. 1 time med tog).

Bustad

Jeg bodde gjennom universitetet, hvor jeg delte kjøkken med 5 andre utvekslingsstudenter. Rommet var slitent med relativt dårlig standard. Sammenlignet med de private tilbudene er det relativt dyrt å bo gjennom universitetet, men det er en fordel at man er garantert plass som utvekslingsstudent. Jeg vil anbefale å se om man finner bo privat, men pass på at det er i nærheten av Highfield Campus.

Sosialt miljø

Man blir kjent med andre studenter gjennom forelesninger og tutorials (seminar). Det er et stort utvalg av undergrupper og en egen fadderuke for utvekslingsstudenter.

2021

Haust 2021 - BA i biologi

Haust 2021 - BA i biologi

15.08.2021 - 31.12.2021

Undervisningsformer

Gode forelesere, men litt høyere nivå på pensum, foreleserne regnet med at vi kunne en del bakgrunnskunnskap som jeg ikke har hatt om i Norge (kan ha sammenheng med at de har college i England før universitetet hvor de fordyper seg i 3 emner), men det var ikke alt for gale, kommer også sikkert an på hvilke fag du velger. Jeg valgte kreftbiologi, immunologi, bioinformatikk og "current topics in cell and developmental biology".

Vurdering av emnetilbodet

Jeg studerte biologi og tok frie studiepoeng. Jeg kunne velge hvilke som helst biologifag jeg ville fra alle trinn, men emnene du velger kan ikke være for lik de du har hatt tidligere. De har litt av alt når det kommer til ulike retninger innen biologi.

Fagleg utbyte og språk

Har hatt en del forelesninger på engelsk før jeg kom hit så det var ikke så vanskelig overgang med tanke på fagspråk. Det å snakke selv er en annen sak, litt vanskelig å finne de rette ordene i starten, men blir bedre med tid! Kun etter 4 måneder føler jeg ordforrådet har forbedret seg veldig.

Universitetsområdet og byen

Minner litt om Bergen, mellomstor havneby, har alt du trenger. Mange koselige puber å besøke (anbefaler The Hobbit), masse restauranter og et stort kjøpesenter kalt West Quay. Campus er veldig flott, med stort bibliotek, cafeer, restauranter og en bra studentbar. Fine steder å besøke i nærheten også som f.eks. the Isle of Wight og Winchester.

Bustad

Jeg bodde i Wessex Lane Halls, som er en av universitetets student halls, det viste seg å være dyrere enn å leie privat, men fordelen er at det kan være et bra miljø for å sosialisere med medstudenter og man får gratis busskort inkludert første året. Jeg bodde i en en-suite som betyr at jeg hadde privat bad, men delte kjøkken med 5 andre. Det funket greit, men kjøkkenet hadde veldig dårlig sitteplass, hadde så vidt plass til 5 stykker rundt et bord og det var ingen sofa eller noe slags form for stue.

Sosialt miljø

Veldig bra studentmiljø, er alltid noe å finne på. Anbefaler å dra en uke tidligere enn "Freshers Week" ettersom de har en egen internasjonal uke for utvekslingsstudenter og internasjonale studenter (noe de ikke nevnte for meg da jeg spurte om når de sosiale aktivitetene begynte i semesteret, men hvis du søker på SUSU (student unionen) sin nettside får du opp informasjon om hva som foregår på campus). De har veldig mange societies og klubber, anbefaler virkelig å melde seg på minst en av dem, ettersom de fleste ofte har sosiale sammenkomster. De pleide å ha en Erasmus Society, men den var ikke i år, men hvis du drar på internasjonal uke er det lett å bli kjent med utvekslingsstudenter. Kan også være lurt å bli med i Facebook-grupper for universitetets Freshers Week for å komme i kontakt med andre medstudenter og utvekslingsstudenter før du drar til England.

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

27.01.2020 - 13.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Finn deg et bosted tidlig. Universitetets studenthybler blir fort utleid.
Skaff deg clickit2ride appen. Her kan du enkelt skaffe deg bussbilletter.
Delta på bibliotekkurset som avholdes for utvekslingsstudenter ved Southampton Law School. Her får man informasjon om hvilke databaser man skal bruke under studiet, kildehenvisningsteknikk og andre nyttige tips.

Undervisningsformer

Jeg hadde 2 timer forelesning i hvert fag hver uke.
Jeg hadde også 2 timer tutorials i hvert fag annen hver uke. En tutorial fungerer som et seminar og er viet til oppgaveløsning.
Det forventes at man forbereder seg godt og er aktiv. Det ble utlevert en liste med dommer som man måtte lese før hver tutorials. Dommene er relativt lange og krevende å lese. Man får imidlertid mye ut av tutorials dersom man er godt forberedt.

Vurdering av emnetilbodet

Fagtilbudet er variert og en kan velge mellom en rekke spennende fag. Jeg anbefaler særlig Intellectual Property Law og Admiralty Law. Foreleserne er veldig dedikerte og har en praktisk tilnærming til fagene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk min egen "Personal Academic Tutor", en ansatt ved Southampton Law School, som skulle ta vare på meg. "Tutoren" kunne gi personlig, økonomisk og faglig veiledning. Jeg hadde også engasjerte forelesere som jeg opplevde at var opptatt av å ta vare på utvekslingsstudentene. Det å skrive et "legal essay" er utfordrende i starten, men man lærer seg fort den engelske juridiske terminologien. I flere av fagene fikk jeg tilbud om å skrive et essay som foreleser kommenterte. Da fikk jeg en rekke tips som jeg brukte når jeg hadde eksamen. Jeg hadde hjemmeeksamen i alle emnene jeg tok. I de fleste emnene fikk jeg utlevert eksamensoppgaven 3-4 uker før innleveringsfristen. Eksamensoppgavene er utfordrende og krever stor grad av selvstendig tenkning.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er velholdt og har en rekke spisesteder og samlingssteder for studentene.
Universitetet ligger ca 30 min med buss fra sentrum. Man kan enkelt komme seg rundt i byen med Unilink bus.

Bustad

Jeg var i Southampton i vårsemesteret og da var alle studenthyblene utleid. Jeg bodde derfor hos Room2 Southampton. Dette var et relativt dyrt sted å bo, men stedet var stille, velholdt og føltes trygt.

Sosialt miljø

Under forelesninger og tutorials blir man godt kjent med andre studenter. Det finnes også en rekke studentorganisasjoner som man kan delta i. I helgene blir det ofte arrangert dagsturer som man kan være med på. Disse turene synes jeg var en fin måte å oppleve Southampton og området rundt.

2019

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

27.09.2018 - 26.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Som LLM-student er du garantert plass på studenthybel, men jeg valgte likevel å bo privat. Studenthyblene er relativt dyre, og du får mye mer for pengene ved å bo privat. NB: Søknadsfrister for studentboliger.

En del av medstudentene som bodde på studentboliger var delvis misfornøyde med andre beboere, spesielt kinesere, som ofte holdt en helt annen døgnrytme for å skype hjem og derfor lagde mat og styr om natten.

Undervisningsformer

Mye forelesninger og "storgrupper" annenhver uke. Obligatorisk kursoppgave med tilbakemelding i flere av fagene, men ellers er alt frivillig. Vær klar over at det er krevende å skrive papireksamen på et annet språk på 1,5 - 3 timer. Du har som regel svært dårlig tid.

Vurdering av emnetilbodet

Har en del emner å velge mellom, men det er en "grunnpakke" som de fleste velger. Dette er fire 15-poengsfag med 3 timer eksamen i mai/juni. Enkelte andre fag varer bare halvt år eller har hjemmeksamen/essay. Disse kan være strategiske for å lette belastningen i mai/juni. Eksamenene kommer da i rask rekkefølge.

Fagleg utbyte og språk

Oppfordrer til å ikke klenge seg sammen med andre norske, men å bli venner med andre på kurset og universitetet. Du kan få et veldig godt språklig utbytte, både sosialt og faglig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er rent og pent og gjennomgående gode fasiliteter med gode kantiner og flere kafeer i området.

Byen har litt begrenset med tilbud, men et finnes veldig mye barer/puber og restauranter. Det er mye studenter i Southampton, så det er stort sett alltid flere events hver helg.

Bustad

Skrev noe om dette innledningsvis. Studenthyblene har ganske god standard, men generelt er alt litt "dårligere" enn i Norge. Anbefaler sterkt å bo i nærheten av universitetet, du kommer til å være der mye. Studenthyblene ligger spredt i området rundt, og det er mye leieboliger tilgjengelig. Alternativt er også bysentrum å anbefale.

Sosialt miljø

Ekstremt mye studentklubber og diverse så det er bare å finne noe du liker. Jeg gikk på bryting og MMA og koste meg mye med folkene der.

Skolen krever mye, men jeg vil anbefale på det aller sterkeste å huske at du også skal kose deg. Dra ut på puber og kos dere som en gjeng. Spesielt vil jeg anbefale å samle en liten gjeng og ta helgeutflukter rundt om i landet. Buss og togtilbudene er gode, og det er veldig mye fint/kult å se rundt om i England/Skottland.

VÅR 2019-MAHF-LÆFR

VÅR 2019-MAHF-LÆFR

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Leit opp informasjon om studieplassen og byen rundt. Fint å vite kva ein begir seg ut på.

Undervisningsformer

Alle forelesninger og seminar i mitt fag (historie) var på 45 minutter. På grunn av det snakkar foreleserne veldig fort og har mest som fokus å skape oversikt enn å gå i dybden på temaet, det må vi heller finne i bøkene.

Vurdering av emnetilbodet

Eg var veldig fornøgd med emnetilbodet. Det var ein hyggeleg overraskelse at eg ikkje var nøydd å kjøpe ein einaste bok, siden alt var tilgjengeleg til utlån frå biblioteket eller på nettet.

Fagleg utbyte og språk

Siden eg studerer for å bli lektor i engelsk hadde eg stort utbytte av å bu i eit land der dei kun snakkar engelsk, både i læringsmiljø og det daglege miljø. I tillegg er alle bøker og oppgåver på engelsk, så ein får god trening i å lese og skrive på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Området til universitetet er eit stort campusområde der alle bygningene deira er samla på ein plass, avskjært frå resten av byen men tilgjengeleg med buss.

Bustad

Eg budde i Glen Eyre, eit område for studentar som anbefales på det sterkeste. Veldig rimelige alternativ, stort område som gjer det mogleg både å grille og trene og spele tennis.

Sosialt miljø

Miljøet var fint, fekk mange gode venner der. Det var lett å komme i kontakt med andre, Erasmus-gruppa for internasjonale studenter var veldig inkluderande.

2019 VÅR MAHF-LÆFR

2019 VÅR MAHF-LÆFR

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Utvekslingsstudenter har et stort behov om å møte nye folk og fine på ting. Om du tar initiativ og skriver i Erasmus Whatsapp chatten f.eks. "Vil noen spille fotball" eller "dra på en går tur" etc. er det garantert mange som møter opp. Ikke inviter hele chatten på hjemmefest i første uke, 10 fremmede i et lite kollektiv er stress. Jeg anbefaler å kjøpe en brukt sykkel siden Southampton er flat og relativt liten. Det er nesten alltid raskere å sykle enn å ta bussen. Slik jeg forsto det trenger du ikke kjøpe noe pensum, alt blir lagt ut på nett, eller er tilgjengelig på biblioteket.

Undervisningsformer

1x45min forlesning + 1x45 seminar per uke per 7.5 studiepoing (15Cats). Ganske likt på UiB altså, bare halvparten av tiden.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg vil sterkt anbefale Hist1020 The French Revolution med professor Tubelty. Hennes forelesninger var alltid ukens høydepunkt.
Jeg anbefaler Hist1177 Twntieth Century China. Spennende pensum og forelesninger.
Jeg kan ikke anbefale Hist1150 World Ideologies. Det høres kult ut, men ingen likte det. Det er nye tema og forelesere hver uke, og emnet tas ikke særlig alvorlig. Bra om du ønsker enkle studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

Vil karakterisere det fagligere utbyttet (i historie) som middels. Jeg kan tenke med at det er høyere kvalitet om man tar emner på høyere nivå, men første års emnene var veldig basic. Det er dumt at det er så lite tid i forelesninger/seminer, det mener jeg går utover faglig, spårklig og sosialt utbytte på Southampton.

Universitetsområdet og byen

Fin campus og by med mye student liv. Veldig god base å reise rundt sør England fra. Selve byen er ikke så pen, men mye å finne på på 4-5 måneder.

Bustad

Skal du bo i "halls" anbefaler jeg Glen Eyre, det er billigst, nærme skolen, er der det skjer, og har flest fasiliterer (gym, kino-rom, bordtennis, biljard, squash, etc.). Ønsker du å bo privat anbefaler jeg spareroom.co.uk, det er mange ledige rom i kollektiv, og dette kan være enda billigere enn halls, men strøm/vann/internett kommer ofte i tillegg. Anbefaler å finne et sted nærme "Portswood". Bor du i halls får du buss billett tiden du er der gratis.

Sosialt miljø

Student miljøet i Southampton er veldig bra. Veldig mange "societies", og folk flest er åpne, varme, og hyggelige. Jeg anbefaler klatre klubben, de er sykt greie, og det er buldrevegg på campus. Ellers er det bare å søke etter en society på facebook og spørre noen der. Det er en god anledning å få nye venner på og lære en sport/hobby.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

27.09.2018 - 26.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å finne bolig. Selv bodde jeg i ett Town House med 11 andre hvor vi delte kjøkken, men hadde egne rom og delte bad med en annen. Boforholdene i England er gjennomsnittlig dårligere enn hva vi er vant med i Norge, så dersom du forsøker å finne et kollektiv, vær oppmerksom på kvaliteten og ikke minst renhold slik at du ikke får deg en ubehagelig overraskelse når du kommer frem med all bagasje første dag. Boforholdene er gjennomsnittlig dyrere enn Norge, så gjør gode undersøkelser i forkant.

Undervisningsformer

Jeg hadde fag hvor vi både hadde forelesninger og seminarer basert på oppgaver/problem spørsmål som vi måtte forberede. Ut over dette måtte vi levere en større oppgave i løpet av semesteret i hvert enkelt fag og fikk tilbakemelding på dette, hvilket var en god veiledning for den avsluttende eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

En rekke spennende emner å velge mellom. Selv valgte jeg Southampton grunnet deres ekspertise innenfor maritim juss, hvilket jeg var kjempefornøyd med.

Fagleg utbyte og språk

Det å ta ett semester på jusstudiet i utlandet er noe jeg anbefaler på det sterkeste. Både det å lære seg juss på engelsk, men også det å lære seg juss i ett annet land var erfaringer jeg kommer til å dra godt nytte av fremover. I tillegg vil ett semester gjøre at det å skrive juss på engelsk ikke lenger er noe problem.

Universitetsområdet og byen

Southampton bærer veldig preg av å være en studentby. Det meste rundt universitetet skjer i området rundt universitet, veldig mange spennende eventer om man ønsker å delta på dette.

Bustad

Vær tidlig ute med å undersøke bolig. Det er dyrere enn hva vi er vant med i Norge og kvaliteten er noe dårligere. Gjør ekstra research i forkant, slik at man ikke får seg en ubehagelig overraskelse når man kommer frem.

Sosialt miljø

Det var en egen gruppe på universitetet for erasmus studenter, hvor det var en rekke sosiale eventer hver uke om man ønsket å være med på det. Det er en rekke aktiviteter på universitetet som gjør at man lett kan bli kjent med mange nye mennesker fra ulike nasjoner.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

27.09.2018 - 26.01.2019

Undervisningsformer

Det er ukentlige forelesninger i alle fag, og tutorials annenhver uke. Tutorials kan sammenlignes med storgrupper på UiB hvor man er færre studenter og får utdelt oppgaver på forhånd som skal forberedes. Det er ganske omfattende leselister som blir lagt ut til forelesninger, men det forventes ikke at alle dommer blir lest. Det er en noe annen måte å studere på ved at det meste av litteratur ligger tilgjengelig på nett, slik at man ikke egentlig trenger kjøpe lærebøker.

Vurdering av emnetilbodet

Universitet tilbyr en rekke ulike fag. Selv valgte jeg Admiralty Law, Carriage of Goods by Sea, Introduction to Maritime and Commercial Law samt Family Law. Alle fagene hadde flinke og engasjerte forelesere og kan anbefales. Dersom du ikke ønsker å reise tilbake over nyttår for å ta eksamen, må du være obs på å velge fag som går over et helt år.

Fagleg utbyte og språk

I starten kan det være litt vanskelig å vite hvordan man skal besvare juridiske oppgaver skriftlig, men man kommer veldig fort inn i språket og den engelske juridiske terminologien. Jeg føler det språklige utbyttet har vært stort.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger 20 minutter med buss utenfor sentrum, men det er både butikker, restauranter og puber i Portswood (som er området universitet ligger).

Selve byen er ikke så mye å skryte av, men det er flere fine plasser å reise til i nærheten - Winchester, New Forest, Brighton etc.

Bustad

Man kan søke om bolig via universitetet, men tror ikke erasmusstudenter blir prioritert og har også inntrykk av at det er veldig unge studenter som bor i "halls". Selv leide jeg rom hos Vita Student (privat aktør) hvor jeg hadde eget bad og kjøkkendel. Det er noe dyrere, men du får mye igjen for pengene ved at det arrangeres mange events (f.eks cooking classes, cocktail class, div utflukter, happy hour på fredager osv) samt at det er inkludert frokost og gratis kaffe hele dagen. Det var også her jeg ble kjent med flest briter.

Sosialt miljø

Det arrangeres mange ting med andre utvekslingsstudenter i starten slik at det er lett å bli kjent med folk. Universitetet har også en drøss med undergrupper slik at du lett kan finne noe som passer deg.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

27.09.2018 - 26.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Finn ut av hvor du skal bo så tidlig som mulig - og sørg for å ta kontakt med utleier personlig dersom du leier privat.
Bruk biblioteket aktivt.
Skaff deg studentkort til bussene "UniLink" så raskt som mulig når du flytter til byen - i alle fall om du bor et stykke fra campus.

Undervisningsformer

Hovedsakelig 2 forelesningstimer hver uke per fag, samt en slags 'storgruppe' eller 'tutorial' annenhver uke i hvert fag. Jeg hadde fire fag, så det var ganske mye å følge med på hver uke. Det er likevel på ingen måte umulig, og det er ikke obligatorisk med oppmøte, selv om det selvsagt anbefales. Det meste man kan ha om på eksamen, tas opp i grupper og forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte fagene miscarriages of justice, International Criminal Law, Intellectual Property Law og Employment Law. Dette er et litt utradisjonelt fagvalg på et universitet kjent for maritim juss, men jeg var jevnt over fornøyd. Når det er sagt var både MoJ og ICL relativt samfunnsfaglig orienterte fag, og jeg kjenner at jeg kanskje, om jeg skulle valgt om igjen, ville ha byttet disse ut med noe litt mer 'jussete' - rett og slett fordi jeg tror at slike fag er litt lettere å følge(og ikke minst skrive eksamen i) som jusstudent.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes undervisningen var litt midt på treet. Fagene var interessante, men det var stort spenn i kvaliteten på de ulike foreleserne. Jeg hadde to venninner som begge gikk maritime fag, og de likte sine forelesere kjempegodt. For min del synes jeg foreleserne i særlig ICL og IPL var veldig gode og engasjerte, mens foreleserne i Employment Law ikke levde helt opp til det høye nivået man kanskje er vandt til på UiB. Vær også forberedt på at noen av valgfagene ikke har fast pensum, men en hel del artikler og kapitler som skal leses underveis - dette kan av og til virke litt uoversiktlig. Da er mitt beste tips å bruke biblioteket aktivt.

Universitetsområdet og byen

Universitets-biblioteket(Hartley Library) er veldig bra. Her er det et bredt utvalg av fagbøker samt hyggelige og hjelpevillige ansatte. Det er åpent til kl 23 på hverdager, og har mange lesesalsplasser. Anbefales veldig å lese her.
Byen byr på mange artige utesteder og mange gode italienske restauranter. Det anbefales å ta en tur på restauranten L'Osteria ved kjøpesenteret West Quay. Ellers anbefaler jeg den koselige puben The Hobbit, som er en liten gåtur fra universitetet. Dette er en gammel studentbar med gode drinker og hyggelig, variert klientell.

Bustad

Jeg bodde i et privat utleid kollektiv rett ved universitetet, og var ikke spesielt fornøyd med min bosituasjon. Boligen var gammel, rommet var veldig lite og de andre leietakerne var ikke spesielt interessert i å holde ting rent. Jeg ville antakelig anbefale å ta inn på en av de store studentboligene i byen, for eksempel Vita - her får man masse plass å boltre seg på og gode fasiliteter.

Sosialt miljø

Delta på så mye som mulig! Det er utrolig mye å velge mellom når det kommer til studentaktiviteter i Soton. Jeg var med i MMA- gruppen, og de var kjempehyggelige folk. Alle undergruppene har tilsynelatende mye fokus på det sosiale og arrangerer bar crawls og slikt flere ganger ila semesteret.

2018

VÅR 2018 BAMN-GEOVIT

VÅR 2018 BAMN-GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg valgte å ta fag fra ulike trinn og studieretninger da er det viktig å sjekke at fagene ikke overlapper hverandre i timeplanen. Vær obs på at en del fag bare er tilgjengelig enten høst eller vår semester. Det er ikke krise om dette er på plass før du drar, får hjelp første dagen om det er noe som krasjer, men er det på plass før du drar slipper du tenke på å få flere fag forhåndsgodkjent fra UiB etter du har ankommet.

Undervisningsformer

Undervisningen er ganske lik UiB, men forelesninger og øvelser/oppgaveløsning/seminar. Ingenting er obligatorisk oppmøte. Innleveringer av oppgaver underveis i semesteret blir evaluert og teller på den endelig karakteren i faget.

Vurdering av emnetilbodet

Det var både mange og spennende emner å velge mellom, men utvalget ble begrenset av at fagene ikke måtte overlappe i timeplanen.

Fagleg utbyte og språk

Fagene er godt lagt opp og med innleveringer underveis blir en tvunget til å henge med litt hele veien.
Språk er ikke noe problem og det har bare vært et pluss og få trent engelsken enda mer.

Universitetsområdet og byen

Byen er ikke en pen, veldig mye shipping virksomhet og kontainer-havn som omringer byen. Det er lett å orientere seg i byen og tok ikke lang tid å bli kjent. Universitet er del inn i flere campus, de to jeg har forhold meg til er Highfield (den største) og National Oceanograpy Center (NOC). Highfield er veldig store, har mange kafeer, barer og en matbutikk. Det er også et nydelig uteområdet der. NOC er hvor jeg hadde mest forelesninger og det er bare et bygg hele nede ved vannet.

Bustad

Det var ikke noe problem å få bolig via universitet. Jeg har bodd i Mayflower Student Halls, det anbefaler jeg videre. Mayflower ligger i City Center, nærheten av togstasjonen, har bussforbindelse fra rett utenfor døren, en liten butikk rett rundt hjørnet og en stor matbutikk 5 min unna. Jeg som har tilbrakt mye tid på NOC er dette også den nærmeste studentboligen. Som en del av husleien får du busskort.

Sosialt miljø

ESN arrangeret en del arrangementer som jeg deltok på og fra der fikk bekjente som har vært med å gjør opplevelsen kjemp kjekk. Mitt inntrykk er at alle som er på utveksling er åpne for nye mennesker og det er ikke noe problem å komme i kontakt med andre.

Vår 2018 - BA i biologi

Vår 2018 - BA i biologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Noe dyrt å bo i "halls", privat leie er billigere i England.

Undervisningsformer

Både forelesninger og noe mer interaktiv læring i grupper med diskusjoner osv.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er fornøyd med emnetilbudet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er både faglig og språklig sett fornøyd med utbytte etter mitt utvekslingsopphold.

Universitetsområdet og byen

Stort universitetsområde og studentsamfunn i Southampton, men byen er kjedelig og grå.

Bustad

Studentboligene var noe slitne og dyre, men fungerer fint.

Sosialt miljø

Stort Erasmusmiljø, mange studentgrupper/organisasjoner etc man kan sjekke ut!

2018 Vår GEOVIT

2018 Vår GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Undervisningsformer

For det meste vanlige forelesninger og praktiske øvelser i noen fag slik jeg er kjent med fra UIB.
Man har innlevering i løpet av skoleåret som teller alt fra 10-50% på karakteren, slik at ikke alt ligger på eksamenen i slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Vil si at Southampton University har et bra og bredt emnetilbud. De er spesielt spesialiserte innen havene om man har interesse innenfor dette.

Fagleg utbyte og språk

Har vært bra faglig utbytte. Det har vært spennende med litt ny måte å lære på. Tok blant annet ett geografi-fag som ga erfaring i dataprogrammet ArcMap, og generelt en annen måte å tenke på i dette faget sammenlignet med geologi.
Å si heilt hvor mye språklig utbytte jeg har fått er vanskelig å si, men tror spesielt den skriftlige delen og mitt engelske ordforråd er forbedret.

Universitetsområdet og byen

Tar litt lang til å dra fra de forskjellige campusene om man har forelesninger i på hovedcampus (Highfield campus) og The NOCS. Men det går buss i mellom tar omtrent 25-30min.
Byen Southampton er ikke den flotteste i England da den ble bombet under krigen slik at det ikke er bevart særlig "gammelt og koselig". Men det er en praktisk by å bo i, ikke for stor, og det er nokk av ting å finne på. Den er for det meste flat, som er til stor kontrast fra Bergen, men fint om man har sykkel slik jeg hadde. Southampton har også en veldig fin park som heter The Common, som fungere bra til gå/joggeturer eller grilling med venner.
Og selv om ikke Southampton er spesielt flott, gjør det at det bare blir enda kjekkere å reise på tur og oppleve byene/plassene i "nærheten" som Bath, Winchester, New Forest og Sør-kysten (Eks Durdle door). Fra Southampton er det mange flotte plasser man kan dra.

Bustad

Jeg bodde i studentboligen "Mayflower halls" som ligger i sentrum og er veldig praktisk om har forelesninger på NOCS (slik jeg hadde). Studentboligene er dyrere å bo i (rundt 6000kr i måneden), men har fordeler som 24 åpen resepsjon, lese rom, sosialt rom (Med PS4, biljardbordog bordtennis) og inkluderer busskort. Mayflower halls er den nyeste og mest sentrale studentboligen, men det er et stykke å reise til hovedcampus (Highfield campus), ca 20-25min. Hadde egent rom m/bad, men delte kjøkken med 9 andre.
Det er generelt billigere å bo privat, og vi ble kjent med flere andre utvekslingstudent som bodde slik og var fornøyde med det.

Sosialt miljø

Veldig bra! Som utvekslingstudent opplevde jeg og de andre jeg reiste med fra UIB at det var veldig enkelt å treffe andre utvekslingstudenter. De er giret på å treffe nye folk og finne på ting som gjør at man reiser og gjør mye. Generelt vil jeg anbefale å dra på utveksling hvor det er andel andre utvekslingstudenter da det er de jeg har blitt godt kjent med. Det blir også arrangert endel for utvekslingstudent som man kan melde seg på og treffe kjekke folk for hele verden.

VÅR 2018 BAMN-GEOVIT

VÅR 2018 BAMN-GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

er dyrt å bo i studentleilighet gjennom universitetet. privatmarkedet er nesten halv pris av studentbolig. finner leilighet enkelt på facebooksider og når man kommer ned. penger å spare på det. bo i sentrum eller rundt campus/portswood

Vurdering av emnetilbodet

veldig bra emnetilbud på universitetet.

Fagleg utbyte og språk

godt faglig utbytte i alle fag. alle foreleserne var interesserte i at vi lyktes.

Universitetsområdet og byen

Fint campus med mange grønomeråder, egen pub og kinosal. Stort flott bibilotek som er åpent 24/7 i eksamenstiden.

Bustad

Bodde på studentbolig, med eget bad og delte kjøkken med 8 andre. lite sosialt der og ganske kjedelig igrunn (vedlig kaos på kjøkkenet). anbefaler å bo privat pga leieprisen og sosialt.

Sosialt miljø

Det sosiale nettverket avhenger av de andre utvekslingsstudentene i stor grad. Mange studentklubber å melde seg inn i.

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Geologistudiet hører for det meste til ved National Oceanography Center - Southampton (NOCS). Dette kan være verdt å tenke på når man skal skaffe bosted, med tanke på at hovedcampus og derfor mye av boligene ligger et stykke andre veien.

Undervisningsformer

Undervisningen er relativt lik den vi er vant til ved UiB. Hovedfokus er på forelesninger og noen fag har også lab arbeid og seminar. Annerledes i England er at de aller fleste fagene er 7,5 studiepoeng, og man tar derfor fire fag. I tillegg brukes underveisvurderinger i større grad her enn ved UiB. Mengden og typen vurdering varierer; det kan være lab rapport, essay eller mindre tester. Disse teller gjerne mellom 10-50% av den endelige karakteren og gjør dermed også eksamensperioden mindre stressende.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig stort. Av geologi fag finnes det mye oseanografi og miljørelaterte emner. Universitetet er stort og har derfor en rekke andre studier som kan ha relevante fag, som geografi, fysikk og lignende.

Fagleg utbyte og språk

Utenom eventuelle andre norske studenter foregår alt naturligvis på engelsk. Det betyr at man får god øving i å bruke engelsk i daglig tale. Fagene ved universitetet er bra og gir godt faglig utbytte dersom man velger relevante fag.

Universitetsområdet og byen

Som sagt holder geovitenskap til ved NOCS, som er et eget institutt ved vannkanten helt sør i Southampton. I tillegg til å være en del av universitetet er NOCS et forskningssenter, og foreleserne her er veldig dyktige og engasjerte i faget sitt. Hovedcampus, eller Highfield, ligger omtrent 30 min med buss nord for NOCS. Highfield campus er et stort område med svært varierte fagområder. I tillegg til et titalls antall bygninger finnes det blant annet en matbutikk, frisør, apotek, bar og kino på campus. Det anbefales å ta ett fag eller to som hører til på Highfield fordi her er det alltid mye som skjer.

Southampton er omtrent på samme størrelse som Bergen og passer veldig fint som en studentby. Siden byen er relativt liten, er andelen studenter her stor: University of Southampton har omtrent 23 000 studenter og i tillegg går det 11 000 ved Southampton Solent. Byen har mange varierte utesteder og universitetet har 252 klubber og 94 sportslag man kan bli medlem i.

Bustad

Jeg valgte å bo med Vita Student, et privat tilbud med studentboliger. Her får man egen studioleilighet og mange fasiliteter som 24/7 resepsjon, gym, vaskeri og ukentlig vask av leilighet. Det ligger i tillegg i gåavstand til NOCS, noe som er et stort pluss. De fleste andre utvekslingsstudentene bor i universitetets "Student Halls", mange ved Mayflower Halls i sentrum.

Sosialt miljø

Det er mange andre utvekslingsstudenter som reiser til Southampton så det sosiale miljøet er stort. Erasmus-komiteen i Southampton arrangerer ulike ting med jevne mellomrom. Dersom man ønsker å bli bedre kjent med de mer lokale studentene anbefales det å melde seg på en idrett eller en klubb.

Vår 2018 - Lektorprogrammet i framandspråk

Vår 2018 - Lektorprogrammet i framandspråk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å vere tidleg ute med førebuingar, som søknadsprosessen for å komme inn på universitetet, søke bustad og søke om lån og stipend frå Lånekassen dersom du treng det. Universitetet i Southampton var som regel flinke til å svare raskt på mail dersom eg hadde spørsmål. Les websida til universitetet nøye, for der finn ein mange gode tips. I starten av søknadsprosessen kan alle stega ein må gjennom opplevast som litt overveldande, men ikkje la deg stresse av det for det ordnar seg til slutt sjølv om det er ein litt lang prosess - det ein ikkje kan ordne sjølv før ein reiser, som til dømes å registrere seg for alle faga, blir lett ordna på student office når du kjem til universitetet. Lånekassen treng dokumentasjon på kor mykje du skal betale i skulepengar før du kan få lån og stipend frå dei, difor er det lurt å sende e-post til Universitetet i Southampton å be om dokumentasjon på det eksakte beløpet du må betale, som du kan sende vidare til lånekassen for å sikre deg at du får utbetalt lån og stipend før du reiser ned.

Undervisningsformer

Eg tok tre emne på universitetet i Southampton, og to av dei hadde forelesning/undervisning ein gong i veka + eit seminar, medan eitt av faga hadde forelesning to gongar i veka + eitt seminar. Forelesningane og seminar varte som regel i 45 minutt kvar. Forelesarane forventar at ein førebur seg til kvar time ved å lese anbefalt litteratur eller tenke over ulike problemstillingar rundt emnet. Ein får best fagleg utbytte dersom ein førebur seg godt til timen, og nokre av forelesarane mine krevde at eg las ein artikkel om emnet til kvart seminar for å vere førebudd til å diskutere artikkelen i timen, noko som var overkomeleg. Eg opplevde forelesarane som svært engasjerte og dyktige i faga sine, og dei var veldig opne for å diskutere eller svare på spørsmål frå studentane. I forelesningane eg var i, deltok mellom 30-50 studentar, og seminara hadde ca 15 studentar per gruppe. Forelesarane lærte seg ofte namna på studentane, og dette fekk meg til å føle meg sett og også meir trygg til å delta i diskusjonar og seie mine meiningar i seminara.

Vurdering av emnetilbodet

Eg tok eitt historiefag og to lingvistikkfag, og ettersom ein ikkje har frie studiepoeng på lektorutdanninga hadde eg ikkje så mange fag å velge mellom, men eg var veldig fornøgd med dei emna eg enda opp med. Historiefaget eg tok var HIST2031 Stalin and Stalinism, som var veldig interessant. Lingvistikkfaga eg valte var LING3006 Writing in a Second Language og LING2009 Multilingualism. Begge desse emna var svært lærerike og aktuelle for meg som skal bli lektor i Engelsk. Eg er veldig fornøgd med desse tre faga og måten det blei undervist på i dei.

Fagleg utbyte og språk

For best mogleg fagleg utbytte må ein førebu seg til forelesningane og seminara, og sette av tid til å gjere dei obligatoriske oppgåvene skikkeleg ved å gjere så god research som ein kan. Biblioteket på universitetet i Southampton har gode ressursar både i bokform og online når det gjeld faglitteratur, og dette er det lurt å nytte seg av. Når det gjeld språket møtte ikkje eg på nokre problem, men det er klart at ein må sette seg inn i kva som er forventa av ein når ein skal skrive ei akademisk oppgåve på Engelsk. Det er gode tilbod ein kan benytte seg av dersom ein har problem med språket, som din eigen personal academic tutor eller ein kan få hjelp i seminara til emnet Academic Skills for International Students, som er eit emne alle internasjonale studentar må ta.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint, og du finn alt du treng der - caféar, restaurantar, frisør, uteplassar, treningstilbod, bibliotek osv. Campus har ei bra atmosfære der eg følte meg inkludert frå første stund. Sjølve byen Southampton er ikkje spesielt fin, men den har sin sjarm. I sentrum finn ein alle butikkar og restaurantar ein kan tenke seg, museum, kino, bowling, mange utestadar, for å nemne nokre ting. I tillegg er det mange fine parkar i byen ein kan nytte seg av når det er fint vær. Byen er sentral, så det er lett å komme seg til og frå Southampton dersom ein vil besøke nærliggande byar og stadar.

Bustad

Eg valte å bo i student halls, noko som dei fleste førsteårsstudentane i England gjer, og dei fleste utvekslingsstudentane. Eg budde i Mayflower halls som ligg i sentrum. Eg likte å bu så sentralt, sjølv om eg var lenger vekke frå campus enn andre som budde i Halls nærmare. Inkludert i husleiga til Mayflower Halls får ein busskort, og bussen går rett utanfor studentboligen til universitetet ca kvart tiande minutt. Bussturen tek mellom 10-20 minutt, og eg hadde aldri noko problem med å komme meg til eller frå Universitetet. Det var svært praktisk å bu i sentrum fordi ein er så nærme hovudgata, det store kjøpesenteret West Quay, Ikea, togstasjonen og busstasjonen for å nemne noko. Eg hadde eit rom med eige bad, og delte eit stort kjøkken med 8 andre. Mayflower Halls har god standard og 24 timers security der det alltid er folk i resepsjonen dersom ein skulle trenge det. Ulempa med å bo her var at det til tider kan bli ein del feststøy og at det ikkje er alle som er like flinke til å rydde etter seg på kjøkkenet, men alt i alt skyggar ikkje dette over det positive. Det er som regel dyrare å bu i Student Halls enn å leige privat, men personleg synest eg det var verdt det.

Sosialt miljø

Universitetet har mange ulike societies ein kan delta i der ein møter mange nye folk, og dei ulike societies'a arrangerer ofte sosiale samankomstar. Elles opplevde eg at dei fleste utvekslingsstudentane var flinke til å finne på ting og til å inkludere alle, og eg anbefalar også å bli med i ulike grupper på facebook, til dømes ESN Southampton (Gruppe for erasmusstudentar og internasjonale studentar) der det blir lagt ut informasjon om ulike arrangement ein kan delta på. På universitetet skjer det mykje ein kan engasjere seg i, og det er mange studentar her som er glade i å vere sosiale og finne på ting så dersom ein vil vere med på dette er det gode moglegheiter for det.

Høst 2017+vår 2018 - BA i Matematikk for industri og teknologi

Høst 2017+vår 2018 - BA i Matematikk for industri og teknologi

23.09.2017 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å tegne ekstra reiseforsikring for utvekslingsåret ettersom helfo kortet ikke vil dekke alt. Jeg hadde reiseforsikring gjennom ANSA, som har gode tilbud for studenter. Det er lurt å finne fag som passer med timeplanen selv om de fleste forelesninger blir lagt ut på nett.

Undervisningsformer

Skal man ta 30 STP per semester tilsvarer dette 4 fag. Hver forelesning er 45 minutter. Alle fag har innleveringer som teller 20-40 prosent av karakteren, det er lurt å gjøre det bra på disse så slipper man å stresse på eksamen. De fleste fag/forelesere setter opp "office hours" der man kan gå innom å spørre om hjelp til oppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

University of Southampton tilbyr mange fag som ikke finnes på UiB, ettersom jeg kun hadde frie emner valgte jeg å utnytte dette. Det har ført til at jeg har fått prøve mye jeg ikke kunne gjort i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Dette året har jeg fått jobbet mye mer selvstendig ettersom jeg ikke kom inn i en fast "klasse". Det var utfordrende først, men tror til sist det har gjort meg til en bedre student. Faglig var ikke språket noen utfordring.

Universitetsområdet og byen

University of Southampton er et stort universitet med over 20000 studenter, dette merker man godt når man er på campus. Universitetsområdet er veldig fint, med stort bibliotek og mange steder å spise lunsj. Nede i sentrum finner man "West Quay" som er et stort kjøpesenter med et godt utvalg av butikker. Utenom kjøpesenteret og restauranter er det ikke så mye å finne på i Southampton, men det er mange fine steder i nærheten. Det er mulig å finne gode tilbud på buss, fly og togreiser.

Bustad

Jeg bodde i Wessex Lane Halls gjennom UoS sin student accomodation. Disse var generelt utdatert fra bilder de hadde på nettsidene sine. Jeg fikk ikke vite at jeg skulle dele kjøkken med 20 18 årige engelskmenn før jeg kom til Southampton. Ville ikke anbefalt Wessex Lane med mindre man liker å omgås mange mennesker, og liker å dra ut i helgene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Southampton er veldig bra. Det er mange utenlandske studenter på universitetet, og jeg fikk god kontakt med disse og med lokale studenter. Universitetet har mange klubber man kan melde seg inn i der man kan møte folk med like interesser.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2017 - 27.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Søk i god tid før du drar ned om å kunne bo i student halls. Det står at utvekslingsstudenter for bare ett semester ikke får bo på student halls, men det går likevel an dersom du maser litt ekstra på mail. Om du ikke får det, ligger det mange kollektivmuligheter ute på nett. Jeg fant leilighet på dagen jeg kom ned dit.

Undervisningsformer

Undervisningen består av en forelesning på to timer i uken, pluss en arbeidsgruppe på en time annenhver uke i hvert fag. Professorene er engasjerte og flinke, og de vil stille spørsmål i timene slik at man må være forberedt på forhånd.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene var gode, men det var litt kjedelig at mange av dem overlappet. Jeg tok tre shippingfag på level 3, men måtte velge et fag i et helt annet tema på et mye lavere nivå som fjerde fag, fordi alle de andre fagene overlappet på en eller annen måte.

Fagleg utbyte og språk

Professorene er utrolig dyktige og engasjerte.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet er kjempefint. Det er flere utesteder og butikker på campus, og campus arrangerer gratis kinokvelder osv. Byen var jeg ikke så mye da jeg bodde på campus.

Bustad

Bodde i kollektiv med fem andre to minutter fra campus. Jeg anbefaler å prøve å søke plass på student halls, for tilbudet privat er noe varierende. Der jeg bodde var det dårlig ventilasjon, og mugg satt i gulv og vegger.

Sosialt miljø

Man ble satt opp med en buddie da man kom på campus, og det var stort sett studenter som hadde vært på utveksling selv og visste hvordan det var. Det er arrangementer nesten hver dag, og man kan melde seg opp i forskjellige socials som også har eventer i tillegg til de som gjelder for hele universitetet. Studiene blir imidlertid litt intensivt, siden man må forberede seg til lectures og tutorials, fordi foreleserne vil peke og be deg svare på spørsmål. Dermed ble sosialt liv litt underlegent i forhold til studier. Hvis du vil feste, anbefaler jeg å søke et annet sted. Hvis du vil lære shipping law tror jeg ikke det finnes noe bedre sted enn Southampton.

17/18 - BA sammenliknende politikk

17/18 - BA sammenliknende politikk

23.09.2017 - 27.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Sørg for at du har oversikt over alle papirer og dokumenter som skal signeres. Hvis du spørsmål er utvekslingskoordinator ved UiB veldig behjelpelig. Selv om man må velge fagene man vil ha før man reiser har man mulighet til å endre disse når man starter semesteret - studentkontoret på universitetet i Southampton er også flinke til å svare på spørsmål og hjelper deg med det du trenger. Det er også lurt å delta på velkomstmøtene for både nye studenter og internasjonale studenter, her får du masse informasjon om universitetet, hvilke bygninger du har forelesninger i, hvordan biblioteket fungerer og du får møte noen av foreleserene. Det er lurt å ordne seg bolig før man drar ut, jeg søkte om studentbolig men fikk beskjed om at Erasmus-studenter sjeldent fikk plass i 'halls', og derfor leide jeg et rom privat i et hus sammen med andre studenter. Jeg fikk imidlertid svar om at jeg fikk plass i en studentbolig, men å leie privat er mye billigere og jeg vil derfor anbefale dette.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er nokså lik den vi har på universitetet i Bergen. Fagene har enten en dobbeltime eller enkelttime i uken, samt noen av fagene har seminar. Seminarene er ikke like strukturerte som de jeg har hatt på UiB, men man får mye ut av seminarene så jeg anbefaler å delta på dem selv om de ikke er obligatoriske. Eller bruker man mye tid på biblioteket for å lese/forberede seg til forelesninger samt skriving av essays. Karakteren i et fag består gjerne av flere vurderinger, enten flere oppgaver (essays/presentasjoner/gruppeprosjekter) eller en oppgave og en skoleeksamen. Skoleksamenene er skrevet for hånd men varer vanligvis bare i 2-3 timer. Karaktersystemet er veldig forskjellig fra det vi har i Norge, men alle fag kommer med en håndbok med oversikten over karakterskalaen. Fagene er bare verdt 7.5 studiepoeng så man må ha fire fag for å ha nok studiepoeng. På høstsemesteret har man ikke eksamen før i midten - slutten av januar, noe det er lurt å være obs på i forhold til når vårsemesteret starter på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Southampton har flere emner å velge mellom enn UiB, og det er et stort spektrum av temaer. Temaene kan være mer spesifikke enn fagene på UiB. Noen av fagene fylles opp tidlig så hvis man ser noen fag man har veldig lyst til å ta er det lurt å velge disse med en gang man får mulighet. Graden heter Politics and International Relations, og derfor er det også mye fokus på teori fra internasjonale relasjoner, noe som var nytt for meg. I og med at man har fag for enten andre eller tredje året forventes det at man har kjennskap til disse teoriene, men foreleserene er imideltid behjelpelige hvis man trenger å finne literatur på disse teoriene. Man kan også velge et valgfritt emne fra forskjellige fakulteter. Jeg valgte fransk som valgfritt emne, og jeg vil anbefale å ta et språkfag da de tilbyr språkfag på alle nivåer. Da får man mulighet til å lære seg et nytt språk helt gratis.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk full score på språktesten før jeg dro til England, og forventet at jeg skulle klare meg veldig fint i forhold til språket, og det har jeg også gjort. Når det kommer til slang og ord som bruker til daglig får man veldig mye utav å være sammen med briter. Man får også et stort faglig utbytte, da fagene har et litt annet perspektiv enn fagene på UiB. Det er som regel mindre fokus på sammenligning av ulike land eller organisasjoner, og heller mer fokus på enten ett land, en organisasjon eller en institusjon. Kombinasjonen av oppgaveskriving og skoleeksamen fører også til at man må gå i alle forelesninger for å få med seg alle temaene samtidig som at man får mulighet til å fordype seg i noen av temaene. Det fører til at man får både bredde og dybde i de ulike temaene, noe som er svært verdifult.

Universitetsområdet og byen

Hvis man skal studere innenfor samfunnsvitenskapen vil man befinne seg på Highfield Campus som ligger ca 25 min med buss fra sentrum. Campus består av flere store bygninger (institutter/fakulteter) hvor undervisningen foregår, samt biblioteket, en kantine, flere cafeer og spisesteder, butikk, kinosal, universitetspuben og treningssenter med både gym, svømmehall, innehall for basket, håndball osv, squash-baner, buldrevegg samt flere rom for gruppetrening av ulike sorter. Man tilbringer veldig mye av tiden her, og det er spesielt fint tidlig på høsten og om sommeren når man kan sitte i uteområdene og spise lunsj. Det er mye grøntområder rundt campus, og den store parken i Southampton, the Common, ligger i 5 minutters gangavstand. Med andre ord er det mulighet for ta seg pauser fra lesingen i fine omgivelser. Sentrum i Southampton består av to store shoppingsentre samt gater med flere butikker hvor man finner alt man trenger. Det er også mange kafeer rundt omkring, og hvis man går inn i sidegatene kan man finne de typisk britiske kafeene som serverer scones og te. Midt mellom sentrum og campus ligger Portswood, en stor gate med mange spennende spisesteder, kafeer og flere store matbutikker. Mange studenter går hit for å spise både frokost, lunsj og middag. Selv om Southampton i seg selv ikke er den peneste byen kan man trives svært godt her. Universitetet tilbyr et eget busselskap som har flere ruter, hvorav alle går gjennom sentrum. Den ene ruten går også til flyplassen nord for campus og universitetets treningsannlegg som ligger ved siden av flyplassen. Det er ca 20 minutter med buss fra campus til sportsannlegget. Hvis man deltar i en sport som foregår ute vil all trening foregå der, men busstilbudet er godt og det er lett å komme seg frem og tilbake.

Bustad

Southampton University har flere studentboliger spredt rundt byen hvor man kan søke om hybel. Jeg gjorde det, men valgte heller å leie privat da det var billigere. De fleste studentene bor i studentbolig det første året, og går sammen med venner om å leie hus de resterende årene. Det er dermed mulig å finne hus hvor man leier et rom og deler bad og kjøkken med andre studenter. Hvis man gjør det vil jeg anbefale å leie i gåavstand til campus da det koster £44 for månedskort med buss. Hvis man bor i studentbolig får man imidlertid busskortet inkludert i prisen. Jeg vil anbefale å bo enten midt mellom sentrum og campus eller nærmere campus. Jeg dro veldig sjeldent inn til sentrum for å handle og i de tilfellene kan man kjøpe en dagsbillett på bussen for rundt 40 kroner. Standarden på boligene her er dårligere enn i Norge, så man må være forberedt på det. Ellers er også utleiere mindre ansvarlige ovenfor leietakerene sine, så sjekk gjerne på nettet om de har fått dårlige tilbakemeldinger før man signerer kontrakt. Universitetet tilbyr også informasjon og hjelp hvis man skal leie privat.

Sosialt miljø

Den første uken av semesteret arrangeres Freshers Week, noenlunde liknende fadderuken på UiB. Her blir man fordelt inn i grupper basert på hvilke studentboliger man bor i samt de som leier privat. Man møter gjerne andre internasjonale studenter her, da de også er nye i byen og ønsker å finne nye bekjentskaper. I begynnelsen av semesteret arrangeres også 'taster sessions' for alle de ulike sportklubbene samt at alle studentorganisasjonene har stands på campus. Her vil jeg absolutt anbefale at man finner enten en sportsklubb eller en annen organisasjon som man engasjerer seg i. I løpet av mitt år i Southampton har jeg blitt kjent med de fleste gjennom sport eller andre aktiviteter. Samtidig som at man blir kjent med mennesker på samme kurs, får man dermed også venner på tvers av studier. Dette har jeg hatt stor glede av og er utelukkende det som har gjort at jeg har hatt et fantastisk opphold i England. Det arrangeres ofte eventer på de ulike klubbene/utestedene i byen som man gjerne går på, samt at pub er blitt et fast tilholdssted for å se både fotball- og rugbykamper i helgene. Dette har vært en ny men veldig kjekk opplevelse.

Haust 2017 - BA i arkeologi

Haust 2017 - BA i arkeologi

28.09.2017 - 27.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å bli kjent med et nytt system. Nettsidene brukt ved vertsuniversitetet er ikke like godt tilrettelagt for moderne brukere, for meg førte dette til at jeg ikke fikk med meg alt av viktig informasjon.

Fagleg utbyte og språk

For best faglig utbytte vil jeg anbefale å være på utveksling lenger enn 4 måneder. Det tok for mye tid å bli vant til det nye systemet til å få et godt faglig utbytte på kort tid.

Bustad

Husene er sannsynligiv ikke av like god standard som i Norge, men dette er noe du blir ganske fort vant til.

Sosialt miljø

Student societies er det beste med å studere utenlands etter min erfaring. Det er ikke vanskelig å finne societies som passer for hver enkelt, og dette fører til et godt sosialt miljø

2017

Vår 2017 BAMN GEOVIT

Vår 2017 BAMN GEOVIT

30.01.2017 - 17.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg ville først og fremst ha forberedt meg på et uforglemmelig semester i utlandet, men også på en del jobbing (alt etter hvor mye arbeid du ønsker å legge ned i studiene). Ellers anbefaler jeg enhver å ta med seg varme klær! Britene sparer på strømmen, og selv om man bor på en ny og moderne hybel/leilighet er det i vintermånedene ofte kaldt innendørs.

Undervisningsformer

Undervisningen bestod av forelesninger, øvelser og ekskursjoner. Midterms, øvelser og innleveringer man hadde underveis i semesteret ble vurdert og tatt med i endelig karakter. Eksamensformen var litt annerledes enn den jeg er vandt til. Eksamenene varte i 1,5 til 2,5 timer, og man skulle besvare 3 av 6 spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Svært godt emnetilbud. Jeg hadde riktignok tatt en del av fagene fra før av og noen få var jeg ikke kvalifisert til å ta, men det var fortsatt mange spennende fag å velge mellom. Selv tok jeg blant annet Environmental and Engineering Geology og Palaeoclimate change, to veldig interessante fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil påstå at det faglige utbyttet var stort. Det var tydelig at professorene tok jobben sin seriøst; Det var høy kvalitet på forelesningene, og professorene var imøtekommende og tilgjengelige. Det språklige utbyttet var også stort. Alle forelesningene foregikk naturligvis på engelsk, og i et internasjonalt studentmiljø fikk man også øvd seg på fritiden.

Universitetsområdet og byen

Universitetet består av totalt fem campuser. Jeg tok fag ved to av dem; Highfield Campus (hovedcampus) og NOCS (National Oceanography Centre). Avstanden mellom campusene var relativt stor, men universitetets egne busser sørget for at det ikke ble et problem. På Highfield Campus fantes det meste; Forelesningssaler, bibliotek, treningssenter, matbutikk, restauranter og kafeer. Southampton i seg selv er en typisk studentby, og jeg vil tørre å påstå at alle studenter ville ha trivdes i byen. Shopping, utflukter, sport, konserter/festivaler og fotballkamper er eksempler på byens fasiliteter.

Bustad

Jeg bodde i en ny og moderne "student hall" (tilsvarende SiB) i nærheten av hovedcampus. Det bodde flere hundre studenter i studentboligen, og mange av dem var internasjonale. Leien var litt dyrere enn det jeg var vandt til fra før av, men på ingen måte uoverkommelig. Det er også mulig å leie på det private markedet, det er ofte litt billigere, men jeg kan absolutt anbefale deg å bo i en av universitetets studentboliger.

Sosialt miljø

Det internasjonale studentmiljøet var veldig bra. Byen var full av både erasmus- og andre internasjonale studenter, og det var lett å komme i kontakt med hverandre. Erasmus-studentene arrangerte ukentlig turer, middager, fester og grilling på egenhånd. Det ble også i regi av universitetet arrangert dagsturer til ulike byer i England hver helg.

Vår 2017 - BA i politisk økonomi

Vår 2017 - BA i politisk økonomi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Universitetet tilbudte å hente utvekslingsstudenter på flyplassen innenfor visse datoer, så sjekk om dette kan fungere for deg! Jeg innså at jeg måtte fikse transport selv da jeg ellers måtte ha ventet flere timer på flyplassen for å vente på at alle som skulle med på bussen hadde landet, og da hadde IKEA stengt før vi hadde kommet oss frem (trengte dyne+pute). Hvis du er blitt tildelt plass i studentbolig, hør om du kan få rommet ditt tidligere enn det som står avtalt (må selvfølgelig betale litt ekstra), slik at du kan komme litt tidligere til byen og utforske.

Undervisningsformer

Undervisningen var lik som på UiB med forelesninger. Det var satt av lignende seminar i tre av de fire emnene jeg valgte. De la ikke ut løsningsforslag til oppgaver i de fagene jeg valfte, så jeg måtte komme på seminar. Det ble lagt ut forelesningsnotater i alle fire emnene jeg hadde.

Vurdering av emnetilbodet

De hadde et bredt aspekt av emner å velge mellom, men siden jeg var tatt inn på økonomistudiet, måtte 3/4 emner være innen økonomi. Dette var svært begrenset for meg da jeg hadde tatt de aller fleste økonomiemner på UiB mtp å få semesteret godkjent. Det står veldig utfyllende om hvert emne på deres hjemmeside, hvor det også står hvor mye de vekter på innleveringer og eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært en hel del regresjonsanalyse i forhold til på studiet ved UiB. Her lærer de regresjonsanalyse på excel i 1. året på økonomi. Fikk ellers en større tyngde på økonometri da jeg valgte økonometri 2 uten å ha hatt økonometri 1 - ikke anbefalt å hoppe over et kurs! Språket blir man vant til etter 1-2 ukers tid.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er relativt stort. Har egen studentbar og spisesteder, butikk og kaféer. En del leseplasser på biblioteket, men i eksamensperioden er det alltid fullt! Byen er ikke spesielt pen, men har sine sjarmerende sider. Det finnes en del butikker mtp shopping. Er ikke lange veien med tog inn til London, eller andre byer forsåvidt.

Bustad

Jeg bodde i studentbolig, Montefiore i Wessex Lanes Halls. Der hadde jeg eget bad, men delte kjøkken med 6 andre. Litt gammelt, men absolutt overkommelig. Veldig glad for at jeg valgte å ha eget bad! Det gjør det også mye enklere å ha besøk da man ikke føler man okkuperer all plassen. Wessex Lane Halls er ca. 20-25 min fra skolen hvis man går, ellers ca. 10 min med buss. Når man bor i student halls får man inkludert busskort. Det er også inkludert vask et par ganger i uken i fellesarealene, altså kjøkken hvis du velger å ha eget bad. Det finnes støvsuger man kan bruke på kjøkkenet. Man må skaffe seg alt av kjøkkenutstyr selv - gryter, panner, bestikk, glass, tallerken osv. Klesvasken gjør man på vaskerommet som er lokalisert midt blant blokkene- koster £2.60 for vask og £1.10 for tørk, så ofte tok jeg to vask samtidig, og la de sammen i én tørketrommel om vaskene ikke var fulle.

Sosialt miljø

Jeg trodde det skulle bli sosialt å bo med 6 andre, men det viste seg å være feil i mitt tilfelle. De jeg bodde med virket ikke interessert i å være særlige sosiale. Jeg opplevde at de som bodde i student halls enten var førsteklassinger, utvekslingsstudenter eller internasjonale studenter. Det er vanskelig å komme inn i britenes vennegjenger, men pga gruppearbeid i det emnet gikk det ganske greit. Jeg valgte også å være med på lacrosselaget på skolen. De hadde både mixed lag og jente- og guttelag, så gikk på noen av jentetreningene og mixed sine treninger. Når man driver med sport ved universitetet, har de fleste lagene sosial onsdag - som er en ypperlig anledning og mulighet for å bli kjent med briter. Drikkekulturen deres er litt annerledes fra Norge, men som student vil jeg si at det er omtrent tilsvarende, kanskje hakket mer i England da prisene er lavere for alkohol. For det meste var vi en god gjeng med internasjonale studenter som hang sammen. De er de enkleste å bli kjent med da de er i samme situasjon og veldig åpne for å bli kjent med nye mennesker. Dette er også veldig kjekt, og man får anledning til å lære mye om andre land og kulturer. Man blir også bedre kjent med norsk kultur når man er ute og reiser.

Haust 2016 Vår 2017 BAMN MATEK

Haust 2016 Vår 2017 BAMN MATEK

15.09.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Velg fag tidligere i utdanningen din slik at du kun har valgfag igjen når du skal på utveksling, det gjør alt mye enklere med tanke på godkjenning av fag senere. Prøv å finn timeplan for alle fagene du vurderer å ta, slik at det ikke blir problemer når du kommer frem. Det er lurt å bo i halls, slik at du har flere plattformer hvor du kan få engelske venner.

Undervisningsformer

Det var korte forelesninger, 45min. Mange innleveringer, men det gjorde bare at man jobbet jevnt gjennom hele semesteret, og ikke kun tok skippertak rett før eksamen. De talte også på sluttkarakteren, slik at om man ikke gjorde det alt for bra på eksamen, så kunne de veie inn og heve sluttkarakteren din.

Vurdering av emnetilbodet

Det var veldig mange spennende og annerledes fag enn i Norge, så jeg anbefaler å prøve noe helt nytt.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte hva slags matematikk jeg likte best, og også matematikk jeg ikke kunne lært på UiB. Av engelsktesten jeg tok før og etter oppholdet så jeg også at engelsken min forbedret seg.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig fint. Flott treningssenter med svømmebasseng og squashhall. Veldig greit at alt er på samme campus, slik at du kan møte folk som studerer andre ting enn deg. Er også et eget mattesenter der man kan sitte og jobbe sammen om oppgaver.
Selve byen er ikke den fineste, men man kan dra til steder som ikke er så langt unna som er veldig fine, som for eksempel Winchester, se Stonehenge, New Forest, Brighton, London, osv.. Et sted man burde dra i Southampton er Halladays, som er en superkoselig kafe der man kan ha afternoon eller cream tea, eller bare en god brunch.

Bustad

Jeg bodde i halls, og var veldig fornøyd med det. Da fikk man bli kjent med folk som ikke studerte det samme som deg, og det gikk veldig greit med betaling.

Sosialt miljø

Det var veldig sosialt på University of Southampton, med arrangementer og ting som skjedde hele tiden. Det var ikke et øyeblikk man kjedet seg. Det er også utallige studentorganisasjoner, så det er bare å velge og vrake. Om man blir med i en sport er det veldig sosialt med "socials" der man møtes og drikker øl eller spiser "Sunday brunch". Anbefaler å bare si ja til alt man blir invitert til, det blir garantert en morsom opplevelse! Hvis du blir med i Hillwalking Society får du også reist litt rundt og sett mer av England.
Det er også gøy å bli kjent med mange internasjonale, i tillegg til engelskmenn. Da vi hadde 4 uker påskeferie, reiste jeg og en venninne jeg møtte i Southampton rundt i Europa og besøkte alle sammen, noe som var veldig gøy!

Studieåret 2016/17 (haust og vår) - MA i arkeologi

Studieåret 2016/17 (haust og vår) - MA i arkeologi

15.08.2016 - 30.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vær innstilt på at dette kommer til å bli et fantastisk, men krevende semester. Det forventes mye av studentene, men dette har du igjen for når du drar hjem.

Undervisningsformer

Forelesning, seminar, kollokvie og praksis

Vurdering av emnetilbodet

På bachelor, veldig bra. Til master, fantastisk for maritim og osteologi.

Fagleg utbyte og språk

Fantastisk. Dette er et Russell group universitet og har derfor et stort fokus på forskning og videreformidling av dette. Foreleserne kan det de snakker om, brenner for faget og ønsker at du skal gjøre det samme. Fag her er mye mer praktisk rettet mot kommersiell arkeologi enn i Norge, og har derfor en stor praktisk komponent som vil komme godt med når man skal søke jobb. Til gjengjeld er arbeidskravene høye og det er "fullt kjør" hele året, men dette kommer også godt med senere og man sitter igjen med et stort faglig utbytte - og så er jo mestringsfølelsen på topp når man har kommet seg gjennom.

Jeg hadde selv ingen språkvansker, men det er tilbud om oppfølging i form av kurs, oppfølging på biblioteket, og om man har problemer, var det bare å ta kontakt med ansatte for råd.

Universitetsområdet og byen

Det er to campuser, ett for humaniora og ett for øvrige fag. Disse er 5-10 minutters gange fra hverandre. I tillegg er det diverse ressurser rundt om i byen, men de bruker man sjeldent. På hovedcampus er det døgnåpent bibliotek, og her finner man også studentsenter, treningssenter og svømmehall, osv. Hovedcampus er også et delvis parkområde, mens humanioracampus grenser til byens "common", som er en stor park og fellesareal for innbyggerne.

Personlig syntes jeg ikke at selve byen var så spennende, men det finnes noen perler. Det er ruiner etter middelaldermuren- og slottet i bykjernen, de har ei husrekke fra Tudor-tiden, og de har diverse sjøfartsmuseum som inneholder diverse arkeologisk materiale, inkludert et skip og dets mannskap som sank i 1545.

Bustad

Det er viktig å finne et godt strøk å bo i. Som de fleste engelske byer av en viss størrelse, har Southampton visse bydeler med høyere kriminalitet enn andre og disse bør man prøve å unngå. Jeg ville holdt meg til "stripa" mellom campus og byen, dvs. områdene Highfield (campus), Portswood (studentstrøk, men fremdeles nærme campus), og selve sentrumskjernen. Da er man også garantert bussforbindelse. Hvor man bor avhenger av hva man ønsker å få utav oppholdet.

Sosialt miljø

For de fleste studenter finner man det man ønsker i Southampton, og det finnes flere societies og sportsklubber man kan bli medlem av. Det organiseres faste utekvelder for studenter, og de fleste er gratis. Hadde jeg kommet tilbake igjen, så hadde jeg som "moden" student bosatt meg i nabobyen Winchester som ligger én time unna. Det er en nydelig by hvor det "skjer" litt mer kulturelt (teater, konserter, nydelige kirker og parker), og turen mellom byene ansees som langdistanse (har tydeligvis aldri tatt buss i Norge...) og du har derfor tilgang til bord, støpsel og behagelige seter som gjør det mulig å jobbe på turen. Som en ordinær student som vil ha mer typisk studenttilværelse, er Southampton veldig bra.

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

17.09.2016 - 28.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen var ukomplisert, og er det noe man lurer på er universitetet hjelpsom over e-post. Den viktigste forberedelsen er derfor bolig. Universitetet har en egen Facebookgruppe for utvekslingsstudenter der nyttig informasjon om blant annet bolig legges ut, noe som kan være greit å følge med på.

Et annet praktisk tips er at togtrafikken i England er veldig ustabil grunnet streik og arbeid på banen. Beregn god tid om du skal rekke et fly, og etter erfaring er buss det sikreste valget. For korte turer til nærliggende byer som for eksempel London er det imidlertid greit å benytte seg av toget.

Undervisningsformer

Hva slags undervisningsformer som brukes varierer fra fag til fag. Alle fagene har forelesninger, men noen har også seminarer og innleveringer som ikke er tellende for karakteren. Det forventes at man både er forberedt og aktiv i seminarer og forelesninger. Eksamen får man utdelt i løpet av Desember, med innlevering i løpet av Januar. Det er dermed ikke nødvendig at man returnerer etter juleferien, men man må påregne å jobbe med eksamen i juleferien. For min del var siste eksamen 24. Januar, mens for andre var siste innlevering 9. Januar. Det kommer litt an på hvilke fag man tar.

Vurdering av emnetilbodet

Southampton er først og fremst kjent for sjørett, men har også andre typer fag om man ønsker det. Jeg valgte insurance contract law, International commercial sales, admiralty law og carriage of goods by sea. Professorene er dyktige, og legger godt til rette for utvekslingsstudenter som ikke har grunnleggende kunnskap innen engelsk kontraktsrett og erstatningsrett. Hadde jeg valgt igjen hadde jeg valgt bort international commercial sales ettersom det første halvåret var veldig snevert og kun fokuserte på CIF og FOB kontrakter.

Fagleg utbyte og språk

Southampton er et sted man drar til om man ønsker å få et faglig utbytte av utvekslingsoppholdet. Det stilles høye krav til deg som student, og til tider kan arbeidsmengden være veldig stor ettersom innleveringer ikke koordineres mellom de forskjellige fagene. Det positive er at man får veldig mye ut av tre måneder, og det er absolutt overkommelig.

Språket er ikke noe å være bekymret for når man skal ned. Nordmenn generelt holder et veldig godt språklig nivå sammenlignet med andre utvekslingsstudenter, og man kommer raskt inn i det. I begynnelsen var det tungvindt å lese dommer, men også dette kommer seg veldig raskt. Det er særlig den juridiske engelsken som bedrer seg etter oppholdet, både skriftlig og muntlig.

Universitetsområdet og byen

Selve Southampton er ikke en veldig spennende by, og den er heller ikke veldig stor. Den har imidlertid alt man trenger, og det er flere koselige restauranter, kafeer og utesteder. Universitetet ligger på Highfield, ca 20-30 minutter med buss fra sentrum. Der er det et stort bibliotek, bokhandel for pensum og treningssenter.

London er en kort togtur unna, og de har en egen flyplass med flere destinasjoner innenlands. Det anbefales også å ta en tur til Winchester, som er en veldig hyggelig by 30-40 minutter unna. Om man ønsker å se fin natur er det også kort reisevei til New Forest og Isle of Wight.

Bustad

Det beste er å finne et bosted i nærheten av Highfield. Bussene til sentrum går tregt, og man oppholder seg store deler av tiden på campus.

Det er ikke så lett å finne seg leilighet over nettet. (Men det er flere nettsider man kan se på, for eksempel sassh.co.uk, rightmove.co.uk, spareroom.co.uk) Mange av utleierne er også utleiebyrå som opererer med gebyr og minimumstid på 6 måneder.

Mitt beste tips er derfor å reise til Southampton for å finne bolig, gjerne litt før studiestart. Det holder til et eget utleiefirma på campus som er veldig hjelpsomme. I tillegg kan det være lurt å ringe utleiefirma og private når men er der og kan gå på visning. Jeg bodde med to andre fra UiB, og fikk leilighet på dagen gjennom Superuni. (Private studentboliger uten gebyr) Selv om firmaer annonserer med lang bindingstid kan det være de er villig til å fravike standardvilkår for å fylle opp boligene.

Jeg anbefaler uansett å søke studentbolig gjennom universitetet så tidlig som mulig, selv om man ikke er garantert bolig. Ved studiestart hadde de flere ledige boliger, og det kan være greit å ha i backup selv om man ønsker å leie privat.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen var noe lukket, og det var ikke så lett å bli kjent i forelesningene. Det kan derfor være lurt å bo i kollektiv med andre studenter. Ellers er det sosiale arrangementer for utvekslingsstudenter hele tiden, både gjennom Erasmus og andre arrangører. Her er det et godt sosialt miljø, og de fleste ønsker å bli kjent med nye mennesker. I tillegg har universitetet mange undergrupper som arrangerer mye sosialt. De har blant annet en "hiking group" som arrangerer gåturer som er svært lavterskel. Det er som regel bare å møte opp, og de var veldig inkluderende.

2016

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2015 - 15.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før du bestemmer deg for å dra til University of Southampton må du ha spurt deg selv om du er motivert for ett år med hardt arbeid, lange dager på lesesalen og er nysgjerrig på for å lære sjørett! Hvis svaret er nei vil jeg sterkt fraråde deg i å dra ettersom arbeidsmengden er stor og skippertak er så å si umulig. Hvis svaret er ja kan jeg varmt fortelle deg at Southampton er en av de beste, om ikke det beste universitetet å få lære sjørett.

Fordelene med et utvekslingsopphold er mange. Først og fremst vil en LLM-grad fra England gjøre deg til en attraktiv kandidat for jobbmarkedet ikke bare i Norge, men også i utlandet. I tillegg vil du få en unik mulighet til å utfordre og utvikle engelsken din både skriftlig og muntlig – noe som vil være en stor fordel senere med tanke på at de nye jobbmulighetene som åpner seg for deg etter endt studier vanligvis har engelsk som arbeidsspråk. Ytterligere er et opphold i Southampton en viktig brikke for å bygge seg et relevant nettverk og danne nye vennskap med studenter fra hele verden og anerkjente professorer innen det maritime miljøet.

Undervisningsformer

Southampton tilbyr en liste av forskjellige maritime fag som vil variere fra år til år. Totalt krever Southampton at du velger fire ’moduler’(valgfag), men universitetet gir deg muligheten til å delta i forelesninger i begynnelsen av året før du bekrefter din ønsket fagkombinasjon. Den mest attraktive og desidert tøffeste fagkombinasjonen er ’International Trade Law, Carriage of Goods By Sea, Admirality Law og Marine Insurance Law’. Dersom du ønsker å få mest mulig ut av studieoppholdet ditt og få muligheten til å lære av de beste maritime professorene universitetet har å tilby bør du velge minst to-tre av de nevnte fagene. Merk deg at dersom du skulle velge overnevnte fagkombinasjon må du belage deg på å gjennomføre fire eksamener som teller 100% på det endelige eksamensresultatet, og vil mest sannsynlig avlegges på én og samme uke.

Personlig valgte jeg fagkombinasjonen ’Trade, Carriage, Marine Insurance og Law of the Marine Environment’, noe som avlastet arbeidsmengden noe, ettersom man gjennomfører et essay i desember som teller 40%. Kan virkelig anbefale fagkombinasjonen: Fagene undervises av lærere som har et personlig engasjement i faget og som selv har skrevet bøkene som inngår i pensumslitteraturen! Av forelesere anbefaler jeg helt klart Professor Filippo Lorenzon (som også ble min veileder under masteroppgaven), Dr. Ózlem Gurses, Dr. Jenny Zhang og Professor Mikis Tsimplis. De er alle forelesere som ønsker det beste for sine studenter! Kommer du forberedt til forelesninger, seminarer og er aktiv i timen legger du et godt grunnlag for skoleåret og du blir fort bli lagt merke til.

Det vanlig å ha to undervisningstimer i hvert fag hver uke. Videre vil «de fire store» kreve at du deltar på ett seminar som varer 45 minutter hver annen uke. Hvis du for eksempel velger ’de fire store’ vil du ha 16 timer med undervisning og 3 timer med seminar totalt på to uker. Hvis du velger moduler som ikke teller 100% eksamen, vil du også slippe seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Nevner også at det var populært å velge bort ’Admirality’ med ’International Law of the Sea’ eller ’Carriage of Goods by Air’ på grunn av eksamensformen. (Du kan lese mer om eksamensformen på de forskjellige fagene på Southampton sine hjemmesider.) Merk også at det er vanlig å velge både ’Trade’ og ’Carriage’ ettersom disse fagene til dels overlapper og gir deg en større forståelse for shipping i sin helhet.

Fagleg utbyte og språk

Personlig syntes jeg ikke det var noen utfordring at undervisning foregikk på engelsk, men jeg ga meg selv tid til å lære den maritime terminologien. Dersom man er gjennomsnittlig god i engelsk er det ikke nødvendig å ta noe språkkurs, og mange gir uttrykk for at det er unødvendig. Nevner også at nordmenn generelt er bedre i engelsk sammenlignet med øvrige land i verden. Selv om man føler seg dårlig i engelsk i norsk målestokk, så tror jeg at de fleste vil få seg en positiv språklig overraskelse når de starter studieåret i Southampton.

Etter å ha lest tidligere studierapporter på UiB sine nettsider ser jeg at en del studenter meldte seg på kurs i ’WestLaw’ og ’i-law’. Disse ble avholdt på biblioteket på campus og gir en fin introduksjon til de engelske utgavene av Lovdata. Personlig deltok jeg ikke på noen slike kurs, men fikk allikevel en kort introduksjon under ett av foredragene som ble arrangert i begynnelsen av studieåret. Anbefaler allikevel alle nye studenter til å delta på slikt kurs hvis man får muligheten, ettersom ’WestLaw og ’i-law’ blir brukt daglig til å lese dommer.

Så fort du har fått godkjent fagkombinasjonen vil jeg anbefale deg å begynne å lese dommer som foreleser har bedt deg om å lese som del av forelesningen. Ta gode notater (det er tillatt med mac/pc i forelesning og seminar), gjennomgå notatene dine på nytt rett etter forelesning, og sørg for at alle tomrom blir fylt. Dommer som blir spesielt nevnt i forelesning og seminar er de viktigste dommene å huske til eksamen. Forberedelse til forelesning og seminar kan være særlig tidkrevende, men et tips er å bare lese innledningene/sammendraget på WestLaw og i-law. Hvis en dom blir særskilt nevnt ville jeg sørget for å lese større deler av dommen (men fortsatt ikke hele), og notere deg dommens ratio, eventuell obiter og skiv et kort sammendrag av dommen. Dommer er den viktigste og første rettskilden. Derfor er det uhyre viktig å memorere dommer til eksamen, ettersom du vil få fratrekk på eksamen om du ikke klarer å støtte hovedregelen med den riktige dommen. Personlig brukte jeg 90% av tiden rett før eksamen for å memorere dommer, noe som viste seg å være svært lurt, sett i lyst av eksamensresultatene mine.

Masteroppgaven skrives i løpet av sommermånedene, med start i juni og innleveringsfrist i midten av september. Valg av tema velges i begynnelsen av april. Veileder er ikke noe du får velge selv, men du kan liste opp tre ulike professorer i ønsket rekkefølge, uten at det gir noen garanti for at du får tildelt noen av dem. Selv fikk jeg førstevalget mitt, Professor Filippo Lorenzon, som også var professoren i to av modulene mine. Han var veldig hjelpsom i perioden før og underveis i masteroppgaven, og ga meg god veiledning. Merk imidlertid at veiledningen du får kan variere veldig fra hvem du får tildelt. Noen tar seg god til tid å veilede, mens andre møter veileder kanskje en til to ganger og skriver masteroppgaven så å si på egen hånd.

Resultatet på masteroppgaven får du ikke vite før i november/desember. Personlig har ikke dette vært en ulempe i jobbsøkingen etter endt studier.

Merk også at ’graduation’ ikke holdes før ett år etter du uteksamineres ved universitetet. Vanligvis arrangeres den i juni eller juli året etter.

Bustad

Jeg valgte å søke på Halls styrt av universitetet. Jeg søkte på forhånd, og som LLM student er du garantert studentbolig av universitetet. Jeg valgte ensuite room på Mayflower Halls, som er en av de nyeste studentboligene i Southampton. Mayflower ligger svært sentralt, midt i byen, kun 5-10 minutters gåavstand til tog- og buss-stasjonen. Ensuite room betyr vanligvis at du har eget rom med bad, men deler kjøkken med 5-7 andre studenter. Ordningen er dyrere enn å leie privat, men internett, busskort, strøm/varmtvann og vaskehjelp på kjøkkenet hver ukedag, var fordeler jeg satt veldig stor pris på. Bussforbindelsen med skolen fra Mayflower er veldig god, og det går buss rett utenfor bygget til skolen ca. hvert tiende minutt/kvarter. I underetasjen av Mayflower finnes det ett nytt treningsstudio med spinningssal, og en dagligvareforretning. Se og les mer på http://virtualopenday.southampton.ac.uk/#

Oppholdet i Southampton har vært verdt det, til tross for uendelige lange dager på lesesalen. Det har vært et fantastisk år, som jeg overhode ikke ville vært foruten. Jeg har lært ufattelig mye, mye mer enn jeg trodde var mulig i løpet av et år. Engelskferdighetene mine er blitt utrolig mye bedre, og jeg har hatt en unik mulighet til å knytte et nettverk med mennesker over hele verden. I tillegg til faglig tyngde har jeg også fått tildelt priser for mine akademiske prestasjoner i løpet av skoleåret. Noe som tar seg svært godt ut på CV når man skal søke jobb når man kommer hjem fra Southampton. (Se hvilke priser du kan vinne på http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/study/law-prizes.page.)

Hvis du er usikker på om du skal dra til Southampton, eller ønsker å stille meg noen spørsmål knyttet til oppholdet, send meg gjerne mail på beate_@msn.com.

Masse lykke til!

Sosialt miljø

De fleste studentene på LLM Maritime Law er internasjonale. I vår klasse var mesteparten fra Kina og Hellas, ellers kom det studenter fra Argentina, Chile, Thailand, Japan og Danmark. Jeg var den eneste nordmannen på kullet dette året. Det var en fordel ettersom det lettere får deg ut av komfortsonen, blir kjent med flere internasjonale studenter og lærer deg godt engelsk veldig fort. Vår klasse ble en veldig sammensveiset gjeng. Noe av grunnen til det var at vi fikk anledning til å bli kjent med hverandre før vi ankom Southampton gjennom en gruppe jeg opprettet på Facebook før skolestart. (Gruppen ble opprettet samtidig som universitetet i mars arrangerte en ’live chat’ med kommende studenter. Det gjorde det mulig å utveksle navn og arrangere gruppen). Den andre grunnen til at vi ble godt sammensveiset var at vi tidlig kom i gang med den ’ukentlige tirsdagølen’ på ’The Stags’, en pub som ligger sentralt til på campusområdet. I helgene ble det ikke tid til så veldig mye sosialt, men i blant ble det en tur på byen, film- og middagskveld.

For uten om det sosiale med klassen var det uendelige mange ’societies’, med varierende innhold, som man kunne melde seg inn i, og veldig mange forskjellige sportslige aktiviteter. Det finnes blant annet en squashbane, klatrehall, svømmehall og treningsstudio sentralt på campus. Personlig meldte jeg meg inn i SUTRI Triathlon og University Athletics and Cross Country Club, noe som gjorde at jeg ble kjent med en del utenom klassen. Les mer på http://www.southampton.ac.uk/uni-life/campus/students-union.pageVår 2016 - BA i samfunnsøkonomi

Vår 2016 - BA i samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser er det mye skjemaer og godkjenninger som skal være fylt ut. Dette tar en del tid om du vil eller ikke, så vil anbefale å sette av tid til få gjort dette.

Undervisningsformer

Det er relativt korte forelesninger som varer i 45 min. Det er regelmessige klasser/seminar utenom forelesningene gjennom hele semesteret. I de fagene jeg hadde var det også mange mindre innleveringer som hadde en innvirkning på sluttkarakteren. Veldig nyttig ettersom du må jobbe med faget gjennom hele semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Mange ulike emner å velge i mellom. Jeg valgte forsåvidt kun økonomifag som var nokså spennende. Vil også anbefale og lese igjennom emnebeskrivelsene, kan være noe overlapping selv om emnetittelen er nokså ulik. Verdt å notere seg at eksamene kun varte i 2 timer, som er en overgang fra 4 timer. Du har ikke tid til å nøle under eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Professorene jeg hadde stilte faglig sterkt og kom fra alle verdens hjørner. For min egen del var noe repetisjon og gikk litt mer i dypden på visse ting. Ettersom eksamene kommer ganske rett etter påskeferie og undervisning varer nesten helt opp til eksamensdagen er det nyttig å begynne tidlig med eksamenslesingen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er noe av det finere i byen. Flotte parker og velstelt hvor hen du går. Masse av spisemuligheter på hovedcampuset, Highfield. Byen i seg selv var ikke noe jeg fant veldig vakker, mye shipping og tung industri i Southampton. Det er visse steder i byen som fint oppholde seg, men jeg foretrakk og reise til byene rundt Southampton hvor det er massevis av fine steder.

Bustad

Det finnes en flere halls rundt om i Southampton. Jeg bodde ved Glen Eyre som er veldig nærme skolen, det var svært deilig i hverdagen når man skulle på skolen. Det å bo i nærheten av skolen eller mer i sentrum har begge sine ulemper og fordeler. Kan være noe slitsomt å alltid måtte taxi for å komme seg hjem etter å vært på byen. Bussene stopper nemlig å gå i tolv-tiden. Busskort er inkludert i leieprisen hvis du bor på hall.

Sosialt miljø

Det finnes veldig mange muligheter å være sosial på i Southampton. Erasmus arrangerer mye og dette er en fin arena for å finne nye mennesker. Bli med på det som er i starten og var et ja-menneske. Hvis du reiser vårsemesteret kan du føle at det er litt vanskelig å bare gli inn i en vennegjeng ettersom fleste parten har allerede gått der et halvt år. Dette går seg til etterhvert. Jeg ble med på studentlag i fotball og ble på den måten kjent med briter hvis det er noe du skulle ønske.

VÅR 2016 BA Geovitenskap

VÅR 2016 BA Geovitenskap

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søkte om studentbolig på forhånd og fekk det. Var veldig greit å ha ordna bolig før avreise. Kom i gang tidleg med research og praktiske forberedningar, f.eks. learning agreement og førehåndsgodkjenning.

Undervisningsformer

Omtrent heilt likt som i Norge. Ein forskjell er at innleveringar og testar i løpet av semesteret teller inn på karakteren. Eksamen telte 60-80%. Eksamenstida var generelt meir hektisk, med forelesningar nesten heilt opp til eksamen og med fire eksamenar på ei veke.

Vurdering av emnetilbodet

Bra med valgmulighetar, men fekk ikkje ta alle faga eg hadde planlagt. Enten på grunn av begrensa plassar eller kræsj i timeplanen. Bra faglig kvalitet på emna eg tok, mange flinke forelesarar.

Fagleg utbyte og språk

Endte opp med å ta nokre fag som ikkje var førstevalget og det faglege utbytet blei derfor så som så. Fekk forbedre engelsken, men meir gjennom sosialisering med andre utvekslingsstudentar enn gjennom universitet.

Universitetsområdet og byen

Hovudcampus er veldig fint og har bra med fasilitetar. Byen ellers er ikkje voldsomt spennande, men sentrum er trivelig med mange store parkar. Likar du engelsk fotball er det gode mulighetar her.

Bustad

Budde i studentbolig. Grei standard, men langt i frå billig. Kan bu billigare privat, men då er standarden ofte dårlegare.

Sosialt miljø

Veldig bra. Ingen problem å bli kjent med nye folk, spesielt andre internasjonale studentar. Har blitt kjent med folk frå heile verda.

Haust 2015 BA i miljø og ressursfag

Haust 2015 BA i miljø og ressursfag

15.08.2015 - 31.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye å huske på i denne prosessen og jeg vil anbefale å begynne i god tid med å se på nettsiden til universitetet. Der ligger det mye nyttig informasjon for internasjonale studenter, og man får en grei oversikt over når man bør gjøre hva; som å bestille ID/biblioteks-kort, registrere IT-account osv.

Undervisningsformer

Undrvisningsformen i de fagene jeg har tatt her ved UiS ligner mye på den ved UiB. Hovedfokuset ligger på forelesninger og selvstudium, men, avhengig av fag, så kommer workshops, lab og feltarbeid i tillegg. Selv har jeg hatt lab og felt og opplevde det som godt organisert. På nettsiden til universitetet kan man søke opp hver modul og lese om hvor mange timers arbeid som forventes å bruke på forelesninger, selvstudium, workshops etc.

Vurdering av emnetilbodet

De har et veldig godt utvalg av fag her, men vær obs på kriterier for å ta faget, som f.eks. om det bygger på feltarbeid som ble gjort på sommeren ol.. Timeplanen for hvert fag ble ikke lagt ut før nesten samme dag som semesteret startet, og det var litt komplisert å skulle få timeplanen til å gå opp. Dette var spesielt utfordrende for meg tror jeg ettersom jeg tok fag på tvers av tre fakulteter, og hadde undervisning både på Highfield og på NOC.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med de fagene jeg har tatt. Kjempe spennende pensum og dyktige og engasjerende forelesere. Det språklige utbytte har vært bra, spesielt på det skriftlige planet ettersom jeg hadde en del assignements i alle fagene. Muntlig har også vært bra, mest fordi jeg bodde i et hus fult av engelskmenn.

Universitetsområdet og byen

Campus er et veldig levende område; med flere cafeer og restauranter, og The Union som fungerer som både Kino og som utested om kvelden. The Stag's er en populær campus (sprorts)bar hvor det er koselig å treffe venner. Det er et sportsenter på campus også, og mange fine grøntområder. På en fast dag i uken er det frukt og grønt marked på campus som er verdt å dra innom.
Sentrum er passe stort, med nok av restauranter, cafeer og butikker. I Desember var det julemarked og spesielt god stemning i hovedgaten. West Quay kjøpesenter er også ganske bra om man liker shopping. Mange av byens studentutesteder er lokalisert på Bedford Place som er på veien inn til sentrum.

Bustad

Når det kommer til bolig er man som Erasmusstudent på høstsemesteret ikke garantert noen plass i studentbolig (hall), og man må fikse dette selv på det private markedet. Noe å være obs på er at leiekontraktene her i England stort sett går over enten 6 eller 12 måneder, og at mange boliger er umøblert og uten installert internett osv. Derfor er det nok lurt å belage seg på at man må betale 1-2 måneder mer i leie enn man egentlig trenger, med mindre man er heldig som jeg har vært og får en fleksibel landlord. Jeg har vært veldig fornøyd med å bo i privat bolig, og vil nok anbefale det fremfor studentbolig.
Angående område så vil jeg anbefale å bo nærme Portswood road. Her har man gåavstand til Highfield campus, samt god tilgang til butikker og busstopp som kan ta deg til sentrum og til Water side campus (NOC) om man har undervisning der. Det er også gåavstand til noen av de mest populære studentbarene som The Hobbit og Jesters.

Sosialt miljø

UiS har nesten alle mulige typer studentforeninger og jeg vil anbefale det å bli med i en eller to av dem. Her er man garantert å bli fort kjent med folk. Ellers er det mye som arrangeres av ESN eller Friends International, som helgeturer til f.eks Oxford, London og Bath, og andre sosiale sammenkomster og fester.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 25.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Start boligjakten så tidlig som mulig. De fleste må lete veldig lenge, og mange ender opp med boliger som enten er veldig dårlige eller veldig dyre.

Generelt er det langt billigere å reise med buss enn tog. Bussbilletter kan kjøpes på nationalexpress sine nettsider. Jeg anbefaler at du kjøper deg Coach card slik at du kan kjøpe billetter til reduserte priser, dette lønner seg i lengden. Sørg for å reise rundt omkring i England, det er så mange flotte steder du kan besøke. Jeg likte veldig godt Isle of Wight, Winchester, Bournemouth, Bath og Seven Sisters.

Du kan finne dommer, juridiske artikler ol. på nettsidene I-law og Westlaw. Disse sidene får du først tilgang til når du har startet på universitetet, og fått en universitetsmail. Link til sidene finnes her: http://library.soton.ac.uk/law. E-bøker finnes på biblioteket sin nettside. Jeg anbefaler at du bruker tid i starten av semesteret på å lære hvordan disse sidene fungerer. Vi booket en samtale med en bibliotekar som gikk igjennom de ulike sidene med oss. Det kan være smart å gjør det samme, eventuelt prøve å komme seg på et bibliotekskurs. Du kommer til å bruke mye tid på I-law og Westlaw.

En annen ting jeg anbefaler er å bruke mye tid på dommer. I starten virket dommene usedvanlig lange og uforståelige, og jeg fikk lite ut av å lese de. Språket er ofte ganske vanskelig. Ofte ønsker alle dommerene å kommentere saken, uten at de nødvendigvis er uenige med hverandre. Det kan derfor være litt vanskelig å skjønne hva de ulike dommerene ønsker å oppnå, og hva flertallet har kommet frem til. Dette ble veldig mye enklere etterhvert, og jeg fikk mye ut av å lese dommer mot slutten av semesteret.

Undervisningsformer

Undervisningen skjer i form av forelesninger i små klasser (ca 20-30 personer) og tutorials. Vi hadde én forelesning i hvert fag hver uke, og tutorials i to fag annenhver uke. Tutorialsene linker i stor grad på storgrupper.

Det forventes at du forbereder deg godt til både forelesningene og tutorialsene. Du får forelesningsdisposisjoner som også fungerer som leselister i alle fag, lesingen tar utgangspunkt i disse listene og det er beregnet at du skal lese svært mye. Det er selvfølgelig enklere å følge med på og få et utbytte av undervisningen hvis man møter forberedt, men arbeidsmengden var tidvis for stor.

I tre av fagene hadde vi innleveringer ca halvveis i semesteret, disse teller ikke på sluttkarakteren.

Alle eksamenene var hjemmeeksamen. Dette er egentlig en veldig fin eksamensform, men det krever mye arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte disse fire fagene:

Admiralty law:
Her ser du en beskrivelse av faget: http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/modules/laws3053_admiralty_law.page#overview
Dette faget likte jeg godt. Forelesningene kunne til tider være noe overfladiske, men faget var spennende og jeg vil alt i alt anbefale det.

Carriage of goods by sea:
Her ser du en beskrivelse av faget: http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/modules/laws3054_carriage_of_goods_by_sea.page
Veldig spennende fag og veldig god foreleser. Kan helt klart anbefales.

Commercial conflicts of law and international litigation:
Her ser du en beskrivelse av faget: http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/modules/laws3055_commercial_conflict_of_laws.page
Dette faget likte jeg godt. Samme gode foreleser som i faget over, også dette faget vil jeg anbefale.

International commercial sales:
Her ser du en beskrivelse av faget: http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/modules/laws3056_commercial_sales.page
Dette faget fant jeg veldig lite interessant. Du kommer deg gjennom det, men jeg føler ikke at jeg sitter igjen med kunnskap som jeg kommer til å få bruk for senere. Jeg vil nok ikke anbefale å ta dette faget.

Fagleg utbyte og språk

Universitetet er godt og man lærer mye i løpet av et semester. Du må likevel forberede deg på en stor arbeidsmengde. Ofte er den forventede arbeidsmengden så stor at du ikke helt vet hvor du skal starte. Dette kan være demotiverende, men det ble veldig mye bedre etterhvert.

Det ingen stor utfordring å studere på engelsk, men juridisk-engelsk er naturlig nok litt komplisert i starten. Det blir altså en overgang fra engelsken du er vant til å bruke, men fagbegrepene kommer raskt på plass.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetetsområdet er veldig fint. Jusstudentene holder til på hovedcampus, og du finner stort sett alt du trenger her.

Southampton er ikke verdens fineste by. Det finnes så klart enkelte fine områder, men det er også en del litt stusslige områder. Det er også enkelte ekle nabolag i Southampton. Jeg ville ikke skaffet meg bolig i nærheten av Royal South Hants Hospital eller St. Mary's Stadium, da disse områdene er lite hyggelige. Det er bedre å skaffe seg bolig i Highfield, Portswood eller mer sentrumsnært rundt Bedford/London road.

Bustad

Vi fikk ingen hjelp av universitetet til å finne bolig. Jeg tror at internasjonale studenter i prinsippet kan få studentboliger, men de blir ikke prioritet og jeg vet ikke om noen internasjonale studenter som fikk det. Det er jeg for så vidt fornøyd med, i og med at det stort sett bare bor førsteklassinger mellom 18 og 19 år i studentboligene. Jeg måtte dermed finne bolig privat.

Jeg bodde kun med internasjonale studenter fra andre europeiske land, og jeg kan helt klart anbefale det. Jeg var veldig heldig med de jeg bodde med, så det er jo ikke sikkert at dette tipset vil fungere like godt i alle tilfeller. Men jeg tror uansett at språkutbyttet blir langt bedre dersom man tvinges til å snakke engelsk hjemme. Jeg vet om andre som gjorde det samme som meg som var veldig misfornøyde, så prøv å finn litt informasjon om de du eventuelt vurderer å flytte sammen med og se om dere passer.

Hvis du ønsker å bo med internasjonale eller engelske studenter kan det lønne seg å finne facebooksider hvor personer legger ut meldinger om at de har et ledig rom eller at de ønsker å finne noen andre internasjonale studenter å lete etter hus med. Jeg fant mine roomates på facebooksiden "ESN Southampton 2015/2016 (Erasmus Society)".

Sosialt miljø

Semesteret i Southampton har vært veldig hyggelig og sosialt. ESN Southampton arrangerer diverse turer, barkvelder, ol., så det kan være en fordel å melde dere inn i ESN-gruppen som finnes på Facebook. Dette er en gruppe for alle internasjonale studenter, ikke bare erasmusstudenter som gruppens navn skulle tilsi. Jeg dro blant annet på ESN-turen til Edinburgh, noe som kan anbefales.

Meld deg gjerne inn i en av universitetets foreninger eller sportsklubber. Det finnes veldig mange alternativer. Det arrangeres et event hvor de ulike foreningene og sportsklubbene presenteres, og det er smart å møte opp på dette. De har ekstremt mange ulike foreninger og sportsklubber, og det er faktisk umulig å ikke finne en forening som passer. Jeg fikk alle mine engelske venner igjennom idrettsklubbene jeg deltok i.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 25.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å sette seg godt inn i de fagtilbud som universitet har før man drar over dit. De fagene man søker forhåndsgodkjenning til er imidlertid bare et utgangspunkt og man har full anledning til å endre mening når semesteret startet i Southampton. Jeg fikk informasjon (i etterkant av at valget var tatt) at man også kunne velge en del andre fag enn de som var tilgjengelige gjennom universitetets nettsider, og jeg vil derfor anbefale å ta direkte kontakt med veileder når du kommer ned til Southampton for å få en fullstendig oversikt over de fagene du har tilgjengelig.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var relativt lik den vi har i Bergen. En forskjell er imidlertid at de fleste valgfagene har mye ferre studenter enn det vi har i Bergen. Undervisningen kunne dermed minne mer om en storgruppe/seminar, enn en forelesning i mer tradisjonell forstand. Mindre grupper medførte også at interaksjonen mellom studentene og professorene var større, og man bør være forberedt på å måtte svare på spørsmål underveis i undervisningen.

I tillegg hadde vi i enkelte fag seminargrupper hvor man tok utgangspunkt i forskjellige "cases" (praktikumsoppgaver). Dette var et supplement til gruppeundervisningen, og man burde (!) ha skrevet og løst oppgaven på forhånd.

Generelt så var det større aktivitet blant studentene i undervisningen ved university of Southampton. Dette krevde at man var mer forberedt enn man gjerne er i Bergen. Samtidig gir høyere aktivitet også et høyere læringsutbytte.

Til info så skjer all undervisning sammen med "lokale" studenter, uten at dette bød på noen utfordringer.

Vurdering av emnetilbodet

Dersom du først velger å dra på utveksling til Southamtpon bør man i størst mulig grad velge de maritime fagene. Utvalget av ulike emner var veldig stort, og jeg tror de fleste vil finne noe de synes er interessant.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplever å ha fått et stort faglig utbytte av mitt opphold i Southampton. Min masteroppgave omfatter to av de fagene jeg har hatt der nede, og innen sjøretten har man ofte mange klare paraleller mellom de ulike nasjoners regelsett.

Språklig sett opplevde jeg at de norske studentene gjennomgående var meget gode i engelsk sammenlignet med de andre utvekslingsstudene. Det tar tid å sette seg inn i den engelske fagterminilogien, og særlig de shippingrelaterte uttrykkene som man ikke har så sterkt kjennskap til fra før av. Likevel opplevde jeg at dette ble lettere etterhvert, og man kommer fort inn i det språklige, både muntlig og skriftlig sett. I etterkant har jeg hatt stort utbytte av å lære meg å skrive juss på engelsk, og jeg er sikker på at dette er noe man vil ha god bruk for også i fremtiden.

Universitetsområdet og byen

Den største "nedsiden" med oppholdet i Southampton var for min del byen. Southampton er en grå og kjedelig engelsk industriby med lite arketektonisk sjarm. Universitetsområdet var på sin side veldig bra og man hadde alt man trengte inne på campus.

Bustad

Vi dro over en og en halv uke før semesterstart og hadde på forhånd forsøkt å ordne bosted. Det viste seg imidlertid meget utfordrende å få ordnet bolig uten å kunne være tilstede på visninger og eventuell kontraktssignering. Etter mye leting og en god porsjon flaks fant vi et rekkehus beliggende i Burges Road (like utenfor campusområdet). Etter å ha pratet med både lokale og internasjonale studenter viste det seg at det var mange som slet med å finne seg bosted. Jeg vil derfor sterkt anbefale at man drar ned på forhånd, gjerne i god tid før semesterstart for å ordne bosted.

Standardmessig var boligene i England vesentlig dårligere enn i Norge. Med en lav kronekurs og et brennhett utleiemarked var leieprisene tilsvarende som i Norge, men med dårlig standard.

Sosialt miljø

Jeg opplevde miljøet som godt, og de sosiale tilbudene på University of Southampton var veldig bra. Man har en haug med undergrupper, og i tillegg har man en rekke aktive grupper rettet inn mot de internasjonale studenene.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 23.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler alle å være ute i god tid for å finne et sted å bo. Dette viste seg å være en del vanskeligere enn først antatt. Klarer man å unngå disse agent-byråene, så er det veldig økonomisk, da de nesten tar en hel månedsleie bare som administrasjonskostnader.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer fra fag til fag. Enkelte fag har kun forelesninger, mens andre har en kombinasjon av forelesninger og seminarer. I noen fag har man en frivillig innlevering midt i kurset som en kan få tilbakemelding på. Dette er god trening før selve hjemmeeksamen. Andre fag har ikke det, men det har vist seg å gå fint det også.

Vurdering av emnetilbodet

Totalt sett veldig bra. Har personlig valgt fag innenfor maritim rett og de har virket spennende. Foreleserne har også stort sett gode.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er stort. Man lærer veldig mye, selv om utfordringen ligger veldig i at man ikke kan engelsk juridisk metode og det å formulere seg på et juridisk og formelt språk. Språket har forbedret seg en del, da særlig det skriftlige. Det muntlig har blitt bedre, men ikke så bra som ønsket. Skyldes trolig at det har vært vanskelig å komme i kontakt med lokale studenter og derfor hengt en del med andre utvekslingsstudenter fra andre land.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig bra. Gode muligheter, stort og fint. Byen i seg selv er dessverre ikke mye å skryte av. Kan være ærlig å si at vi har vært i sentrum totalt 5 ganger i løpet av tre måneder. Er imidlertid gode muligheter til besøke byer i nærheten, slik som Bournemouth, Brighton, Bath etc.

Bustad

Anbefaler å bo nærmest mulig campus - Highfield. Ikke ofte man faktisk befinner seg i sentrum.

Sosialt miljø

Sosiale miljøet var bra. Litt begrenset hvor bra det faktisk kan bli på et semester som så vidt er 3 mnd. langt. Men studentene er stort sett veldig hyggelige og imøtekommende.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 23.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips er å starte tidlig med letingen etter bolig. Et godt tips er å lete sammen med andre studenter som skal reise ned for å finne bolig for et halvt år, da mange utleiere ønsker leietakere for et helt år, og det ikke er like lett å finne et rom alene for kun et halvt år.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i alle fagene jeg hadde var forelesninger, og i tillegg seminar i to av fire fag. Man har dermed fire forelesninger og et seminar i uken hvis man velger samme fagkombinasjon. Antall seminar varierer naturligvis utfra hvilke fag man velger.
Det var ofte mange dommer å lese til forelesningene, og de kan være ganske lange og vanskelige å forstå i starten, så for å få mest mulig utbytte, les sammendraget fra West Law først, og supplere med det som star i bøkene, før man leser dommene fullt ut.

Vurdering av emnetilbodet

De fagene jeg valgte var Admiralty Law, International Conflicts of Law and International Litigation, Carriage of Goods by Sea, og International Commercial Sales. De er alle sjørettslige fag, og det gir en god forståelse ved å studere de samlet, men det er fullt mulig å velge andre fagkombinasjoner, noe flere gjorde. De har et godt utvalg av fag. Carriage of Goods by Sea og International Conflicts of Law and International Litigation var etter min mening de beste fagene grunnet professoren.

Det er hjemmeeksamener i alle fagene man har. Disse fikk vi i slutten av november og starten av desember, hvoretter de ble levert iløpet av de to første ukene etter juleferien, så man har litt over en måned på de. Det er fullt mulig å skrive ferdig flere av de før juleferien, slik at man kan ta seg juleferie, men vær klar over at det er store oppgaver som skal leveres, så det kan bli noe jobbing i juleferien.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett har jeg fått mye ut av utvekslingsoppholdet mitt. Det kreves endel jobbing, men man får mye igjen for det. Norske utvekslingsstudenter har generelt sett svært gode engelskkunnskaper, så verken undervisning eller samtaler til daglig var problematisk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er stort, med et treningssenter på campus, hvor man har alt fra treningsstudio til svømmebasseng og squashbaner. Det er også et stort bibliotek, og flere steder man kan spise.

Southampton er en ganske stor by, med mange typisk britiske rekkehus i murstein. Byen har flere store kjøpesentre, mange puber og flere utesteder. Anbefaler å besøke Ocean Village i sentrum, restauranter i Oxford Street og restauranten Mango. Det er mange muligheter for å reise rundt i Sør-England med leiebil, noe som virkelig anbefales. Det er mange flotte byer på sør-kysten i England, så det er mye å se. London er også kun to timer unna.

Tripadvisor blir din bestevenn!

Bustad

De beste stedene å bo er i Portswood, eventuelt i Highfield da de er mellom skolen og sentrum. I portswood er det mange restauranter og butikker. Polygon-området er nærmere Solent University og sentrum, men det går ofte busser fra blant annet London Road opp til University of Southampton. Området rundt St. Mary’s er ikke det beste stedet å lete etter bolig i, så jeg anbefaler heller områdene rundt Universitetet i Southampton.

Jeg bodde i en leilighet nord for Highfield. Det var nært skolen, men et stykke unna sentrum. Det er imidlertid gode bussforbindelser til sentrum, og taxi er ikke særlig dyrt. Jeg betalte kun for perioden jeg bodde I huset, men utleiere kan ta betalt for seks mnd til tross for at semesteret kun varer frem i rundt fire måneder. De fleste leieprisene er ekskludert “bills” som er vann, strøm, osv. Det er som regel litt dyrere å ha inkludert "bills" i husleien som vi hadde, men fordelen er at du absolutt ikke trenger å spare på varmen.

For å finne bolig så anbefaler jeg å registrere seg på Sassh.co.uk. Det er en nettside tilknyttet Universitetet i Southampton, og det stilles derfor krav til boligen/leiligheten samt utleier. Et godt tips er å registrere seg så tidlig som mulig, siden de fleste steder leies ut for et helt år, og de beste og mest sentrale stedene for kun ett semester forsvinner fort.
Andre nettsider kan være accommodationforstudents.com, spareroom.co.uk eller easyroommate.com etc, men disse er ikke tilknyttet universitetet. Et annet tips er å ta kontakt med utleiebyråer i Southampton direkte.

Sosialt miljø

Siden jeg flyttet inn med to Erasmus-studenter og en annen norsk student, kom jeg kjapt i kontakt med mange utenlandske studenter. Det er ikke vanskelig å bli kjent med andre utvekslingsstudenter da de er like interessert i å bli kjent med nye mennesker som det vi var.
Etter tips fra tidligere studentrapporter og tidligere studenter, så ble vi med i en studentgruppe på skolen. Det er over 300 grupper, slik at man garantert finner noe man er interessert i.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 23.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler på det sterkeste å være tidlig ute med å skaffe bolig. Dette viste seg å være vanskelig da det var voldsomt stor pågang i august og september. Det beste ville nok vært å gjøre litt research hjemme i juni/juli, så ta turen til Southamtpon ikke lenge etterpå for å ordne sted å bo. Mange utleiere ønske også å møte eventuell leietaker, så det kan lønne seg å ta turen i stede for å bare ringe/sende e-post.

I forhold til å komme i gang på universitetet, så tok det noe tid for meg å bli registrert i alle systemene på skolen osv., dette var muligens på grunn av nye rutiner på fakultetet. Likevel er det lurt å følge litt med på egen hånd og ta kontakt med studentkontoret om noe ikke stemmer, i stede for å regne med at ting ordner seg fra fakultetets side.

Undervisningsformer

Mye er likt som i Norge, med både forelesninger og seminarer. Men rettspraksis er den viktigste rettskilden her, så det går naturlig nok mye tid til lesing av dommer. Det kan være lett å bruke for mye tid på lesing av dommer, da dette virker veldig omfattende til å begynne med, noe det for øvrig også er. Man bør finne en effektiv måte å gjøre dette på og prioritere de mest relevante sakene. For min egen del så jeg leste analysene av dommene og det som var å finne om dem i litteraturen. Fikk som oftes frem de avgjørende poengene da.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes tilbudet her var veldig bra. Universitetet er kjent for sin gode maritime linje, så om man er interessert i maritim juss, bør en absolutt vurdere Southampton. Jeg tok ikke en ren maritim fagkombinasjon, men prøvde meg på Carriage of Goods by Sea for å se hvordan det var. Utover det valgte jeg Company Law, Employment Law og Commercial Conflict of Laws and Int. Litigation. Selv om noen av disse fagene er utenom den maritime linjen, var nivået veldig bra i disse fagene og jeg kan absolutt anbefale universitetet også til de som ønsker noe annet enn maritim juss.

Fagleg utbyte og språk

Språket blir ikke en så stor utfordring som man kanskje kunne anta på forhånd. Dette kommer av seg selv etter bare noen uker. Likevel er det en del ny terminologi i engelsk juss som vi ikke er kjent med, og dette tar noe mer tid å få oversikt over. Likevel opplevde ikke jeg at professorene krevde en veldig formell og korrekt juridisk engelsk i forhold til muntlig prestasjoner, så en bør ikke være tilbakeholden med å prate i timen eller på seminarene. Når det gjelder det skriftlige, så krever de noe mer, men man får ganske gode tilbakemeldinger på dette gjennom semesteret slik at man er godt forberedt til hjemmeeksamen skal leveres inn.

Når det gjelder det faglige utbyttet, så får en naturlig nok bare med seg halvparten av et fag, og mister kanskje noe av helheten i fagene på grunn av dette. Likevel var ikke dette noe problem i forhold til eksamen og en får uansett god kjennskap til hvordan man jobber med britisk juss, det vil si metoden, noe som kan være nyttig senere. Dette var også en av hovedgrunnene til at jeg valgte å reise hit.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har en veldig bra campus. Her er alt en trenger: flere restauranter, butikker og treningssenter. Universitetet ligger et lite stykke fra sentrum av byen, men dette er ikke noe problem da en har alt en trenger rundt universitetsområdet. Sentrum i byen er ikke stort, men har et stort og bra kjøpesenter, flere bra restauranter og utesteder/puber, samt IKEA dersom man trenger noe til boligen. Det er kanskje ikke så veldig mange severdigheter akkurat i Southampton, men om en drar litt utenfor byen, så finner man mange av de kjente turiststedene i Sør-England. Vi var på flere kjøreturer rundt i området og dette var en veldig god måte å oppleve England på. Å leie bil var ikke dyrt om en gikk flere sammen og jeg følte ikke det var noe problem å kjøre på venstre side, dette kom man fort inn i.

Bustad

Standarden er ikke som i Norge. Om man ønsker noe ordentlig, må man regne med norske priser. Som nevnt tidligere, kan det også lønne seg å dra til Southampton på forhånd for å se etter bolig. Da kan man faktisk besøke boligen og ikke bare se den på bilder, noe som kan være lurt med tanke på at den kanskje har mangler. Å skaffe seg studentbolig var ikke enkelt, siden det ikke er noe fortrinnsrett for utvekslingsstudenter som bare skal være ett semester. Vil anbefale å lete på det private markede ganske med en gang.

Sosialt miljø

Jeg holdt meg for det meste med andre utvekslingsstudenter, for det var ikke like enkelt å komme i kontakt med de som allerede var studenter her fra før av, spesielt ikke når man kommer inn på tredje året. Men det var veldig mange som var på utveksling her og ikke noe problem å bli kjent med dem, alle er med samme forutsetninger, så det gikk av seg selv. Erasmusgruppen på universitetet var også flinke til å arrangere events for alle utvekslingsstudentene gjennom hele semesteret.

I tillegg til dette var det veldig mange ulike studentaktiviteter å velge mellom, så en finner lett noe å drive med utenom studiene om man ønsker det. Alle disse aktivitetsgruppene har også mye sosialt opplegg, som gjør det lettere å få et enda større nettverk her.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 23.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Tidligere studentrapporter var til stor nytte ved valg av sted en ønsket å reise på utveksling til. Valget mitt falt tilslutt på Southampton, da jeg ønsket å studere sjørettslige fag.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i ukentlige forelesninger i hvert enkelt fag. I motsetning til forelesninger slik vi har på Universitetet i Bergen, er disse forelesningene delt inn i relativt små klasser, med rundt 30 studenter. I to av fagene jeg hadde var det også tutorials, som ligner mye på storgrupper, annenhver uke. Her ble det gitt oppgaver som vi skulle forberede på forhånd for deretter å diskutere i gruppen. I de fleste fagene fikk vi leselister som oppgir hva som må forberedes til hver time, hvilket stoff som vil bli gjennomgått og hvilke dommer som er relevante. Forelesere og gruppeledere er stort sett veldig dyktige og engasjerte, som gjør fagene spennende.

De som er på utveksling i bare ett semester får utlevert hjemmeeksamen i midten av desember som skal leveres i midten av januar. Disse utgjør hele karakteren i faget og skal være på rundt 4000 ord hver. Dette gjør også at selv om semesteret varer til midten/slutten av januar så trenger en ikke komme tilbake etter jul, da det er lagt opp til at en skal kunne levere oppgavene elektronisk.

Vurdering av emnetilbodet

De som er på utveksling for ett semester, kan velge mellom fire ulike fag fra LLB-programmet. Jeg valgte Admiralty Law, Carriage of Goods by Sea, Commercial Conflicts of Laws and International Litigation og International Commercial Sales. Dette var alle fag som gikk over et helt år, men er mulig å ta for utvekslingselever som bare er der ett semester. Dette gjør selvfølgelig at en ikke får med seg alle temaene som ellers blir behandlet i faget, men da det stort sett skulle begynnes på nye tema etter jul var dette helt greit.

Admiralty Law omhandler blant annet ansvar ved kollisjon, berging av skip, ansvar for forurensning, ansvar for passasjerer, mv. Carriage of Goods by Sea er et fag som går på ulike fraktavtaler mellom parter i skipstransport. Commercial Conflicts of Laws and International Litigation omhandler lovvalg og jurisdiksjon, som er svært praktisk i tilknytning til sjøretten. I International Commercial Sales behandles ulike kjøpsavtaler, risiko osv. i internasjonal handel.

Av fagene jeg tok kan jeg virkelig anbefale de tre førstnevnte, da jeg synes disse var svært interessante. Denne kombinasjonen av fagvalg gir også en ganske helhetlig tilnærming til maritim rett.

Fagleg utbyte og språk

Det forventes at man møter og stiller godt forberedt til hver time. Arbeidsmengden er relativt stor, som gjør at en må jobbe mye. Til gjengjeld er det faglige utbyttet en får av utvekslingsoppholdet stort. Da England er et common law-land, skiller det seg fra den metoden vi er vant til i norsk rett. Selv om dette kan by på utfordringer, er det svært nyttig å kunne og en lærer mye på kort tid. I begynnelsen går det litt sakte å lese både dommer og faglitteratur, men så fort en blir kjent med faguttrykkene er det ikke noe problem.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i Southampton er fint. Det er et stort område hvor en finner både caféer, restauranter, barer, matbutikk og treningssenter. Treningssenteret gir tilgang til både svømmebasseng, styrkesal, squashhall, tennisbane osv. Treningstilbudet var dermed veldig greit, men var ofte veldig fullt.

Universitetet ligger ca 15 minutter med buss fra sentrum av Southampton, som er en hyggelig mellomstor havneby. Her finner man et relativt stort kjøpesenter, barer, nattklubber og mange forskjellige restauranter. I tillegg er det lett å komme seg rundt for å se andre deler av England, med både buss og tog. Dessuten ligger Southampton bare en halvannen time unna London.

Bustad

Boligstandaren er generelt en god del lavere enn hva vi gjerne er vant med, noe som er greit å være forberedt på før en kommer. Det ble fortalt at Universitetet hadde utvidet antall studieplasser dette året, og det var derfor noe vanskelig å finne bolig. Særlig vanskelig kan det være å finne bolig for de ca. 4 månedene en skal være der, siden de ofte ønsker kontrakter som er minst et halvt år og lengre. Jeg valgte å finne noe privat, og ikke bo i Halls som er drevet av Universitetet. Mitt råd er å begynne tidlig (gjerne juli/august) for å prøve å finne noe. Siden leiligheter oftest blir leid ut gjennom utleiefirma, er det beste tipset å sende mail til mange ulike utleiefirma for å høre hva de har. Det kan også være lurt å tenke litt over hvor en vil bo, da ikke alle områder er like hyggelige. Portswood, Highfield og nede i sentrum (Bedford Place) er alle greie områder hvor det bor en del studenter.

Prismessig har utleieutgifter vært ca. det samme som en ville betalt i Bergen eller Oslo, da kronen har vært svært svak høsten 2015. Jeg betalte £450 for hver måned, som har tilsvart mellom 5000 og 6000kr. I tillegg kommer depositum og kostnader til utleiefirmaet.

Sosialt miljø

Første uken etter at semesteret starter blir det arrangert en velkomstuke for internasjonale studenter, hvor det foregår arrangementer både på dagtid og på kveldstid. Her kan en bli kjent med andre internasjonale studenter som går på forskjellige fakultet på Universitetet.

Universitetet har også flere ulike undergrupper og foreninger som det er muligheter å engasjere seg i. Her er det ofte lettere å bli kjent med britiske studenter, da vi opplevde at det var mange internasjonale studenter i klassene til de ulike fagene vi tok.

Totalt sett er jeg svært fornøyd med mitt utvekslingsopphold i Southampton og kan virkelig anbefale det videre!

2015

Vår 2015 BA i geovitskap

Vår 2015 BA i geovitskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt på at pensum ikke er like godt definert som man er vandt til i Norge, og det er veldig lurt å begynne å lese artikler så tidlig som mulig.

Undervisningsformer

Hoveddelen av undervisningen foregikk som vanlige forelesninger, der det i noen emner også var praktiske oppgaver og øvelser. Det praktiske vil avhenge av hvilke emner man velger.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange spennende emner å velge, men reiser man som tredjeårsstudent i geologi, blir det begrenset hva man kan velge som følge av overlapping med emner som man allerede har tatt på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært stort. Emnene (de som jeg tok) er lagt opp slik at studenten får et innblikk i hvordan det er å bruke kunnskapen sin i det akutelle jobbmarkedet, samtidig som foreleserne alltid er oppdatert på det nyeste innen forskning.
Naturligvis vil språket ditt som utvekslingsstudent forbedre seg, og det var heller ikke noe stort problem å studere på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er delt i to deler, der geologi hører til National Oceanography Centre som ligger nede på kaien. Disse to campusene er ganske langt fra hverandre, men det går busser kontinuerlig mellom dem. Hovedcampus (Highfield) er stort, det er her man finner treningssenter, informasjonssenter, studentsenter, kafeer, kino osv.
Byen er veldig grei, man har alt man trenger, og hvis det er noe man mangler er det bare 2,5 t med buss/tog til London. Man kan strengt tatt gå til alt, men busstilbudet er veldig bra og veldig mange velger å sykle.

Bustad

Hus i England er generelt dårligere enn i Norge, og du må være forberedt på at det ikke er så veldig fint. Det vanligste er å bo i kollektiv med andre studenter, men det skal også være mulig å søke om rom på campus.
Det kan være greit å tenke på hvor du velger å bo, i forhold til det campuset du hører til, med tanke på avstand.

Sosialt miljø

Det er uendelig mange "societies" å melde seg inn i, og Erasmus arrangerer ting hele tiden.

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

13.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med planlegging av bosted, hvem du eventuelt skal reise og bo sammen med.

Etter at du har valgt fag så er det ikke så mye å forberede seg på. Språket kommer naturlig av at man leser, skrive og hører engelsk hele dagen. Det er greit å være klar over at det er mye skolearbeid ila semesteret. Man skal lese en del dommer og ulike artikler for å være forberedt til forelesninger og gruppearbeid. Dette gir en bratt læringskurve og dersom man følger forelesningene er man godt forberedt til eksamen. Jeg vil anbefale å levere alle fire frivillige innleveringer før eksamen, dette er en fin måte å øve seg på den engelske metoden og man får viktige tilbakemeldinger. Disse innleveringene får man en karakter på, men den er kun veiledende og har ikke noe å si for standpunktkarakteren.

Det er ikke nødvendig emm å delta på alle aktiviteter skolen arrangerer før offisiell skolestart, dette er ment for førsteårsstudenter. Det som er nødvendig og nyttig å få med seg er de møtene man har for utvekslingsstudenter. Ta kontakt med skoens studentkontor dersom du er i tvil, de er svært hjelpsomme og hyggelige.

Undervisningsformer

Jeg valgte Maritime Law som modul og fagene: Admiralty Law, International Commercial Sales, Carriage of Goods by Sea og Commercial Confict of Laws and International Litigation.

I International Commercial Sales og Commercial Confict of Laws and International Litigation hadde vi lectures og tutorials, mens i de to andre fagene hadde vi kun lectures. Dette fungerte fint. Lectures er vanlige forelesninger hvor man kan bli stilt spørsmål og det er lav terskel for å snakke i timene. Tutorials er arbeidsgrupper med en fagansvarlig hvor man forbereder en oppgave på forhånd også løser man den i fellesskap. Det er flinke forelesere og uhøytidelig stemning i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var svært fornøyd med Maritime Law som modul. Fagene henger godt sammen og man får raskt et helhetsinntrykk av Maritime Law når man tar alle fire fag innenfor samme modul. Flinke forelesere og engasjerte studenter.

Fagleg utbyte og språk

Helhetlig er jeg fornøyd med det faglig utbytte. Jeg lærte mye på kort tid. Imidlertid er det uheldig at det ikke er et tilbud hvor undervisningen er lagt opp til å avsluttes innen ett semester. Som utvekslingsstudent for ett semester sitter man igjen med fire halve fag, noe som fører til at man ikke har full oversikt over faget før man avslutter. Eksamen er selvfølgelig tilpasset til det stoffet man har kommet seg igjennom.

Man kommer raskt inn i det å lese, snakke og skrive engelsk. Dette var en bekymring for meg før avreise, men jeg innså at det ikke var noe å bekymre seg for.

Universitetsområdet og byen

Highfield Campus er veldig fint. Det er mange cafeer, restauranter og barer som har ulike åpningstider. Det er bokhandel i nærheten og en busstasjon med gode forbindelser. Biblioteket er stort og har lang åpningstid. Lesesalene er på biblioteket og det er ca fem ulike lesesaler. Det er mange internasjonale studenter på campus. Det er også et treningssenter på campus som er svært populært.

Southampton er en fin og rolig by. Selve sentrum er relativt lite, men har det man trenger. Havneområde er hyggelig og spesielt i Oxford Street er det mange fine restauranter og barer. Det er også en grei by å reise til andre byer fra, både med buss og tog. Byen er preget av at det bor mange studenter der.

Bustad

Start tidlig med å finne bolig, helst i starten av juli. Planlegg å dra ned dit for å se på ulike boliger innen du flytter. Det enkleste er å bruke et utleiefirma, det er svært vanlig i Southampton, og min erfaring er at det er relativt trygt å forholde seg til de. Man trenger ikke avtale noe møte med de på forhånd. Oppsøk kontorene når du er du er der og legg en plan for visninger sammen med de. Vær forberedt på at det er vanskelig å finne utleiere som går med på en kontrakt under 6 måneders bindingstid. Og de vil helst ha betalt for alle 6 månedene på forhånd.

Vi brukte Leaders og Tenant Link, alt i alt er de helt ok å forholde seg til. De fleste utleiefirma har kontor i London road, Southampton. Begge firma krevde ekstra betaling for å bruke dem, dette er vanlig praksis og ikke spesielt dyrt. Depositumet blir satt inn på en egen konto, de pålagt å gjøre dette i Southampton.

Få en grei oversikt over hvor du helst vil bo. Jeg vil anbefale områdene rundt Campus, spesielt Portswood er populært blant studenter. Bassett er i nærhet av campus, det er et rolig område med en del familier. Nærmere sentrum er det en del fine områder, men avstanden til campus kan bli vel lang. Fra Bassett og Portswood tar det ca 25 min å gå avhengig av hvor i området man bor. Vær forberedt på at standarden er generelt lavere enn i Norge, men betaler man litt mer kan man finne mange fine leiligheter. Skolen har et kontor som kan hjelpe med å lese over leiekontrakter før signering, det kan det være lurt å benytte seg av dersom man leier på det privat. Vi betalte husleie fra 3500-4500 NOK. Vann, gass og strøm ekskludert.

Sosialt miljø

Det er ikke lagt opp til så mange arrangementer for utvekslingsstudenter, så det er smart å delta på de få som er. Selve undervisningen er ikke særlig sosial ettersom mange går ulike fag. Mitt tips er å melde seg inn i ulike grupper og delta på arrangement av Erasmus. Meld deg gjerne inn i en av de mange grupper som er i regi av skolens studentforening. De holder åpen dag i starten av semesteret og da kan man finne en gruppe man liker. Delta på turer som skolen og Erasmus arrangerer.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

13.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Av forberedelser før avreise er det veldig greit å få med seg informasjonsmøte, her får du nødvendig opplysninger, og lister over hva man må gjøre før, under og etter utvekslingsoppholdet.

Ellers kan det anbefales å ta kontakt med andre studenter som skal til samme sted. Bli litt kjent på forhånd, og gjerne se etter sted å bo sammen.

Undervisningsformer

Undervisningen er delt opp i seminars/lectures og tutorials. Mens seminars er mer som en forelesning, er tutorials som arbeidsgrupper som vi er kjent med fra jussen i Bergen. Her blir man delt opp i grupper på ca. 10 personer. Det forventes at man er forberedt, og har løst oppgavene på forhånd. Dette varierer imidlertid litt med hensyn til fag og den som underviser. Videre får man utlevert leselister i alle fag. En stor del av leselisten er dommer. Her kan det anbefales å følge godt med på hvilke dommer som blir nevnt på forelesning, det er ofte disse som kommer igjen på eksamen.

I tre av oppgavene fikk vi også utlevert frivillige innleveringsoppgaver. Disse lærer man mye av, både faglig, og det å skrive på engelsk. Det anbefales derfor å gjennomføre disse.

Når det gjelder eksamen fikk vi utlevert hjemmeksamen i alle fag på ulike tidspunkt i løpet av november. Disse skulle være på rundt 3000 ord, og leveres inn i slutten av desember/starten av januar.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange emner å velge i. Selv valgte jeg fire emner innefor programmet "maritime law", da jeg ville ta emner som hang noe sammen.

Fagleg utbyte og språk

Flinke og engasjerende forelesere gjorde fagene spennende. Det at man må forberede seg til både seminars og tutorials gjør at man fort kommer inn i engelsken, både skriftlig og muntlig. Skulle gjerne vært der et semester til for å ta fagene fullt ut.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og flott. På biblioteket er det veldig greit å lese, her er det god plass, og man har relevante bøker lett tilgjengelig.
På universitetsområdet finner man dessuten starbucks, bistro/bar og the Stage som er studentenes egen pub. Videre finner man fasiliteter som treningssenter, kino og frisør. Det er med andre ord mye som skjer på universitetsområdet.

Southampton har mye å by på når det kommer til uteliv og restauranter, og i helgene er det lett å se at Southampton er en studentby. I sentrum ligger det en hovedgate med shopping og restauranter, samt et stort kjøpesenter som heter westQuay.

Videre kan det også nevnes at det er mye å se utenfor Southampton, og man kommer seg enkelt (via buss eller tog) til byer og steder som Winchester, Portsmouth, Bath, Isle of Wight, London osv.

Bustad

Det kan anbefales å være i god tid med hensyn til plass å bo. Her er det mange studenter, og de beste boligene blir fort revet vekk. I Southampton er det i stor grad lagt opp til at man leier gjennom private utleiefirma. Selv brukte vi Leaders, og var fornøyd med dem. Et tips kan være å reise ned noen uker før studiestart for å finne leilighet, da er man både tidlig ute, samtidig som man unngår å leie en usett leilighet som ikke svarer til forventingene. Vi bodde i Bassett Green road, ca. 15 min. gange fra universitetet. Dette var greit med hensyn til avstanden til campus, men gjerne litt langt fra byen, da bussen tar noe lang tid med mange stopp på vegen.

Sosialt miljø

Når det gjelder det sosiale miljøet er det lurt å bli med på ulike arrangement i forbindelse med erasmus. Dette kan være både turer til andre byer eller fester som arrangeres for internasjonale studenter. Dette kan man bli med på uavhengig av om man er erasmusstudent eller ikke. Som nevnt ovenfor er det mye som skjer på universitetsområdet, og det er derfor er en god plass for sosialiering etter skoletid.

Videre har UoS, i liket med UiB en rekke undergrupper som man kan melde seg inn i. Her er det noe for enhver smak.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

13.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Semesterstart ble oppgitt til å være 25. September. Vi reiste ned ca 10 dager før dette. Det ble imildertid i tidligste laget, og var rett og slett unødvendig. Jeg vil derfor anbefale andre som skal ned å ikke reise så lenge før semesterstart.

Ingen av de jeg reiste med valgte å ta språkkurset som tilbys. Jeg tror heller ikke dette er nødvendig for de fleste norske studentene. Dette er dessuten ganske dyrt.

Forsikring for oppholdet ordnet jeg på forhånd gjennom ANSAs studentforsikring.

Undervisningsformer

Jeg valgte fagene conflict of laws, carriage of goods by sea, admiralty law og international commercial sales. Dette er den typiske ‘’sjørettspakken’’ som mange utvekslingsstudenter velger. Disse fagene utfyller hverandre, og jeg syns derfor det er en god kombinasjon.

Undervisningsmetodene er først og fremst forelesninger. Det forventes at man møter forberedt. I to av fagene jeg valgte, conflict of laws og commercial sales, var det også tutorial annen hver uke. I disse er man i en mindre gruppe, hvor det legges det opp til samspill mellom studentene og foreleser. Også i disse forventes det at man møter forberedt. Tutorialene var lærerike, men det tok utrolig mye tid å forberede seg.

Det ble også mye selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

University of Southampton har mange ulike emner å velge mellom, og som utvekslingsstudent på undergraduate-nivå kan man kun velge emner fra LLB- programmet (tilsvarer bachelor). Jeg valgte som sagt den typiske ’’sjørettspakken’’, og var veldig fornøyd med det.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett var kvaliteten høy på undervisningen, og foreleserne var veldig flinke.

Det jeg imidlertid syns var litt negativt, var at opplegget var lite tilpasset utvekslingsstudenter. Det ble ofte referert til emner og dommer vi skulle gjennomgå i semester 2. Jeg syns dette gjorde at jeg ikke fikk like mye innblikk i fagene som jeg ønsket.

Det anbefales å følge forelesningene nøye, og ta gode notater. Dette var gull verdt i eksamensperioden. Arbeidsmengden er stor, men ikke uoverkommelig.

De engelske dommene er ofte veldig lange og innviklede. Jeg syns derfor det var en fordel å lese sammendrag for å forstå innholdet. Det er veldig tidkrevende å lese dommer, så jeg vil absolutt anbefale å lese sammendrag som forberedelse til forelesninger og/eller tutorial.

Eksamensformen er hjemmeeksamen i alle fag. Mange velger å ikke dra tilbake for å levere eksamen etter jul. Jeg valgte å dra tilbake av praktiske grunner, men ettersom man leverer elektronisk er det fullt mulig å ikke gjøre det.

Det gikk overraskende greit å følge engelskspråklig undervisning. I starten var det en del juridiske begreper som var litt vanskelige, men dette gikk seg fort til.

Universitetsområdet og byen

Southamton er en veldig fin studieby! Det godt tilrettelagt for studenter, med feks treningssenter og svømmebasseng på skolen. Campus er veldig stort, med mange spisesteder og puber (!). Det ligger litt nord for byen, ca 20-30 min med buss fra sentrum. Tipper det tar rundt en time å gå.

Southampton i seg selv er ikke den peneste byen, men det er en kystby, så langs kysten kan man finne fine strekk å gå/løpe hvis man liker det, for eksempel er det veldig pent ved Riverside Park (anbefales).

Det at byen ligger ved kysten gjør også at det er en del varmere enn i Norge. Det er også lett å komme seg rundt til andre små koselige engelske byer, og utelivet er bra (og billig!)

Shoppingen er også ganske grei, og i sentrum finner man både handlegate og det store kjøpesenteret West Quay.

Bustad

Som utvekslingsstudent kun i ett semester får man ikke plass i halls. Man må derfor leie privat. I England er det vanlig å leie gjennom et profesjonelt utleiefirma. Disse finnes det mange av i Southampton, blant annet Tenant Link, Lettings Direct, Morris Dibben osv. Utleiefirmaene ligger som perler på en snor i London Road, og det er som regel alltid noe ledig for studenter.

Utleiekontraktene er ofte veldig lange – ca 20-25 sider- og utleiefirmaene overlater omtrent alt ansvar til leietakerne. Jeg opplevde utleiefirmaet som noe vanskelige og ufleksible, og har hørt tilsvarende fra andre utvekslingsstudenter. Dette er noe man bør være litt obs på.

Videre er det vanlig praksis at man må leie for enten 12 mnd eller 6 mnd. Semesteret i Southampton begynner veldig sent (som regel sent i september) og vi var ferdige i midten av januar. Dette betyr at man må betale noen måneder ekstra med leie. Videre er det vanlig praksis at man må betale hele leiesummen før man flytter inn, i tillegg til depositum. Det kan derfor være greit å spare opp litt penger på forhånd.

Boligprisene er litt lavere enn i for eksempel London, og ligger oftest på mellom 350- 450 pund i mnd. Strøm og internett er sjelden inkludert etter det jeg erfarer.

Jeg vil anbefale å finne bolig før man reiser ned. Vi som skulle på utveksling til Southampton hadde hatt kontakt med hverandre før oppholdet startet. 2 av oss dro ned i september for å finne leilighet, og deretter delte vi reisekostnadene.

Campus ligger litt nord for sentrum, ca en time å gå. Det er imidlertid verdt å merke seg at bussen bruker relativt lang tid fra sentrum til skolen, så dersom man ønsker å bo i nærheten av skolen anbefales det ikke å bo i byen.

Jeg bodde i Portswood, ca 20 minutter gange fra skolen, ca 25 min å gå til sentrum. Her finner man mange kafeer, restauranter og butikker. Området er veldig studentvennlig. Andre områder jeg anbefaler er området rundt campus (Highfield), the Avenue (mellom Portswood og sentrum) og Ocean Village (i sentrum). Området rundt st. Denys er også OK.

Jeg vil derimot ikke anbefale å bo i St. Marys, da dette er et litt ’’shabby’’ og ekkelt område.

Sosialt miljø

Det arrangeres ikke noen ordentlig fadderuke for utvekslingsstudenter. Skolen har en ’’fresher’s week’’, men førsteårsstudentene er som regel veldig unge (17-18 år) og derfor ikke helt i målgruppen dersom man kommer som en 5. eller 4.årsstudent. For å komme inn på festene må man dessuten ha et ’’masters pass’’, noe som var veldig dyrt (85 pund). Dette vil jeg si er unødvendig å bruke penger på, ettersom man heller betale en ekstra sum (ca 4 pund) for å gå på de utvalgte arrangementene man ønsker.

Erasmus, ESN og andre studentorganisasjoner arrangerer noen fester for utvekslingsstudenter, men disse foregår som regel på utesteder, og det er ikke så lett å bli kjent med folk. Men dette kommer sikkert an på egeninnsatsen og egen vilje.

Skolen har imidlertid svært mange undergrupper (disse får man innblikk i på den såkalte ’’bunfight’’). Jeg var medlem i en av disse, og fikk flere venner på denne måten. Jeg vil absolutt anbefale å melde seg inn i en undergruppe for å bli kjent med andre studenter.

Vår 2014 - BA i historie

Vår 2014 - BA i historie

22.01.2014 - 16.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

For å komme seg til Southampton vil jeg anbefale å ta buss, det er en lang tur på mellom 2-3 timer, men du er sikret sete og baggasjen din ligger trygt og det er bussjåføren som tar den inn og ut av bussen i forhold til om du skulle tatt toget.

Undervisningsformer

Jeg hadde hovedsaklig seminarer, men og litt forelesninger. Dette var ettersom jeg hadde to forskjellige undervisningsformer, i to av mine fag hadde jeg det som ble kalt for "primary Sources" fag, her fikk vi utdelt da kilder og "case studies" som vi skulle diskutere og tolke i seminarer. I det andre hadde jeg et vanlig forelesningsfag med kollokvie gruppe.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde mange forskjellige fag og velge mellom fra eldre og nyere historie. Jeg hadde et fag om Jødene i Tyskland før 2 verdenskig, rase og rasisme i Storbritannia fra 1800 til i dag, og kjendis og massemedier fra 1800 til ca 1956. De var interesante fag som tok nye vinklinger på veldig kjente hendelser i historien, kan veldig anbefale Jødene i Tyskland før 2 verdenskig og rase og rasisme i Storbritannia fra 1800 til i dag, det var samme foreleser i disse fagene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg fikk veldig mye ut av fagene mine, spesielt da Jødene i Tyskland før 2 verdenskig, rase og rasisme i Storbritannia fra 1800 til i dag, jeg hadde ikke hatt noe om dette i dybden før, og jøder i Europa er et spesaliseringsfelt ved Universitetet i Southampton, så det var et veldig godt fag. Jeg hadde forelesere som var veldig forståelige for at engelsk ikke var første språket mitt, så de ga meg noen tips om hvordan skrive akademiske tekster på engelsk, samtidig som at de ikke var så strenge på rettskrivingen. Men det gjorde at jeg fikk utviklet meg med å lese og skrive akademisk på engelsk

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var utrolig bra og fint, det var alt fra kino og teater til pub og kafeer. Studentbutikken deres var og en veldig god butikk med mat fra hele verden og det du måtte trenge til studiene. Southampton har mange flotte parker, to kjøpesentre, ikea midt i byen og et stort uteliv. Det går og national express busser til masse forskjellige andre byer om du vil besøke, tog til steder og ferge over til Isle of Wight.

Bustad

Universitetet sender ut liste over utgående utvekslingselever sine bosteder som du kan ta over. Jeg vil anbefale og bo midt mellom byen og universitetet. For å kunne ha en grei avstand mellom så du ikke er så langt fra enten eller.

Sosialt miljø

Universitetet har mange sociaties som en kan melde seg inn i, Erasmus elever har et eget et og. Men du vil å få mail fra internatjonale studenter som arangerer turer forskjellige steder, som Stonehenge og Bath, Canterbury o.l. Vil anbefale det over Erasmus gruppen sine turer ettersom her er det bare europeiske, men med den andre er det folk fra hele verden

Vår 2014 - BA i geovitskap

Vår 2014 - BA i geovitskap

20.01.2014 - 16.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg inn i alt av utveksling/skole-grupper på facebook. Her kan du finne f.eks. en plass å bo.
Skal du bo med venner fra Norge og dere vil leie en egen leilighet så begynn tidlig, for i England godtar de ikke at du tar en leilighet usett. Du må bo på hotell i en uke eller to mens dere går på visning og ordner alt av papirarbeid.

Undervisningsformer

På University of Southampton så er det veldig likt de undervisningene vi har her på UiB. Bare litt større klasser.

Vurdering av emnetilbodet

Bare tull egentlig. Ingen av de fagene du melder deg opp til her i Norge (,før du reiser) vil være tilgjengelige/passe i en timeplan. Så du må forandre på mange av fagene dine når du kommer ned dit.

Fagleg utbyte og språk

Faglig blir utbyttet så som så, mtp. at fagene ikke samsvarer med studiet ditt. Men det språklige utbyttet er veldig stort. Spesielt hvis du bor med ikke-norske studenter.

Universitetsområdet og byen

Southampton er ingen perle, men det er en veldig ok by som har alt du trenger. Veldig enkelt å komme seg rundt med buss/sykkel. Vil anbefale å enten bo i sentrum eller veldig nært campus, så slipper du å ta buss til både by og skole.

Bustad

Vi leide et hus når vi var der, prisene er jo ganske mye bedre enn de vi har i Bergen. Så vi var 3 stk som bodde i et 2. etasjers hus med 3 bad. Men man må være litt heldig, for det er mange slitne boliger.

Sosialt miljø

Siden du er Erasmus student i Southampton så skjer det veldig mye i regi av Erasmus, det er alt fra utflukter til f.eks. Stonehenge eller en fest. Her blir du kjent med folk fra hele verden, og kommer til å få en god venn eller to.

Vil på tampen anbefale deg å melde deg inn i en eller annen aktivitet, fotball/handball/volleyball/sjakk/tur/surfing, de har noe for alle. På slike aktiviteter kan du bli kjent med briter også, ikke bare andre utlendinger.

Vår 2014 - Prof. studium i samfunnsøkonomi

Vår 2014 - Prof. studium i samfunnsøkonomi

21.01.2014 - 14.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å være forberedt på at det er mye praktisk i forkant, og mye skjemaer, søknader og godkjennelser man må få på plass før avreise. Dette gjelder også når man kommer tilbake, og jeg ville vært forberedt på at det tar lang tid å få ordnet alt i etterkant.

Undervisningsformer

Undervisningen var lagt opp ganske likt som ved Universitetet i Bergen med forelesninger og seminarer/klasseromsundervisning. Men det var kun 45 minutters forelesninger, altså ikke dobbelttimer. Det var mange oppgaver som hadde litt innvirkning på karakteren, men i de fagene jeg hadde var det eksamen som telte mest.

Vurdering av emnetilbodet

De hadde mange forskjellige emner innen økonomi. Jeg tok flere "spesialiseringsfag" innen økonomi, og de var veldig interessante. Ellers er det verdt å nevne at eksamenene kun er på 2 timer, noe som var litt av en overgang fra 4 timer i Bergen. De hadde mange emner å velge mellom, men noe av det kan være at overlapper med fag på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Faglig fikk jeg mer innsikt i ulike grener innenfor økonomi, og oppdaget flere av mine sterke og svake sider i faget. Det var generelt mange innleveringer i de fagene jeg valgte, som telte alt fra 3% til 25% av karakteren. Dette tok mye tid, men i forhold til at eksamen teller såpass mye ville jeg, dersom jeg kunne ha gjort det igjen, holdt mer fokus på andre deler av pensum. Jeg ville også ha sett på eksamensoppgaver tidlig, fordi det er en litt annen form enn ved Universitetet i Bergen med mer valgfrihet i forhold til oppgaver. Foreleserne delte ofte opp et fag etter hvilken forskning de drev med og hva slags kunnskaper de hadde, så de hadde god kontroll på det de holdt på med, og var som oftest engasjerte. Ellers så vil jeg advare om at eksamensperioden kommer nokså brått, og at man ikke nødvendigvis har forelesningsfri før eksamen. I eksamensperioden var biblioteket på Highfield veldig fullt, og jeg dro til biblioteket på NOC en del, hvor det var stille og fredelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Southampton har tre campus. Highfield er det største, hvor også "Social Sciences" befinner seg, og ligger nord (omtrentlig himmelretning) for sentrum i Southampton. Det var uvant med et så stort campus, så de første dagene brukte jeg kart for å finne frem - og gikk ofte feil. Det er mange forskjellige bygninger og de har numre. Disse numrene henvises det til i timeplanen. Man trengte ikke å dra utenfor campus for å finne mye. Det finnes nemlig matbutikk, flere kantiner/kafeteriaer, kaffebarer og lignende, og selvfølgelig en engelsk pub. Avenue campus ligger ca. et kvarters gange unna Highfield, litt nærmere sentrum. Det var flere, meg selv inkludert, som hadde timer på disse campusene med kun et kvarters pause mellom, og man rakk det så vidt. Det tredje campuset ligger i havna, og kalles "NOC" (National Oceanography Centre). NOC ligger altså rett ved sentrum/noe sør for sentrum.

Sentrum i Southampton har alle de vanlige butikkene, samt lokale butikker, og ikke minst IKEA, som var greit når man flyttet inn. Og det mangler ikke spisesteder, kafeer, puber mm. Jeg trivdes generelt godt i Southampton, men bodde i bydelen Portswood, nærmere Highfield campus. Fra der jeg bodde tok det omtrent en halvtime å gå til sentrum, men det går også buss hele tiden. I Portswood finner man det meste man trenger, både matvarer, klær, kafeer og "fast-food", så man behøvde ikke å dra til sentrum daglig. Mange studenter bodde også i dette området, så jeg ville anbefalt å bo i Portswood dersom man hovedsakelig går på Highfield.

Bustad

Standarden på boligene var generelt en del lavere. Jeg måtte finne bolig selv. Det viste seg at det hadde vært lurt å leie noe før jeg kom dit, selv om man da ikke fikk sjansen til å gå på visning. Rommene er normalt møblerte. Mange utvekslingsstudenter bodde sammen med andre utvekslingsstudenter, noe som virket veldig hyggelig.

Sosialt miljø

Som Erasmus-student er det alltid noe som skjer. Det er veldig lett å bli kjent med utvekslingsstudenter, fordi alle er interesserte i å møte nye mennesker. ESN Southampton arrangerte flere morsomme eventer, for eksempel turer til London og Stonehenge, samt flere fester. Jeg vil anbefale å bli med på mye fordi man blir kjent med mange på disse arrangementene.

Jeg ble dessverre ikke kjent med så mange briter. Mye av grunnen var at det var enklere å bli kjent med andre utvekslingsstudenter i starten, og da fortsatte man gjerne å være med dem, og møtte flere utvekslingsstudenter på arrangementer og lignende. Alt i alt var det et veldig hyggelig opphold, og jeg har fått mange nye venner!

Grøn campus
Foto/ill.:
© University of Southampton

Informasjon