Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Hull og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByHull
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen gjeld for profesjonsstudentar i psykologi, og studentar som går på eit bachelor- eller masterprogram ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Grunna ulike semester ved UiB og Universitetet i Hull er det ikkje mogleg å utveksle hit i haustsemesteret med mindre du kan utveksle eit heilt studieår.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor- og masterstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valsemester og i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk, og University of Hull krev dokumentasjon på engelskkunnskapar.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av både vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågere og høgare grad (BA/MA).

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Du skal ta frie studiepoeng, og kan velje emne fritt på masternivå innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB. Du kan òg reise ut i ditt valsemester (5. semester) og ta valfrie emne. Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Hull blei grunnlagt i 1926 med finansiering frå lokale bidragsytarar. Det har i dag meir enn 18 000 studentar frå meir enn 100 ulike land, og studentane kan velje mellom 50 ulike studium innan dei fleste vitskapelege retningar. Hovudcampusen ligg rundt tre kilometer nord for sentrum av Hull. I tillegg har universitetet òg ein mindre campus i Scarborough.

Hull ligg ved austkysten nord i England, ikkje langt frå York og Leeds, og har om lag 260 000 innbyggarar. Byen sitt offisielle namn er Kingston upon Hull, og er blant anna kjend for dei to gode rugbylaga sine og duekappflyging. Den tidlegare svært livlege hamna i Hull mista mykje av inntektene sine då det blei slutt på kvalfangsten, og etter Torskekrigen med Island på 70-talet. Ho blir framleis nytta til transport av varer og til ferjetrafikk.

Bustad

Utvekslingsstudentar kan søke på universitetet sine studentbustader.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2018

Haust 2018 MAHF-INMUT

Haust 2018 MAHF-INMUT

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Les deg godt opp om Erasmus og hva slags tjenester de tilbyr, om du skulle trenge dem. Les deg også opp om universitetet du skal på.
Delta på eventuelle informasjonsmøter om utveksling om mulig.
Vær ute i god tid med tanke på bolig under utvekslingsoppholdet.
Om du mangler informasjon, ikke vær redd for å sende en mail og spør.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Hull har mange forskjellige studieretninger og mange fag man kan velge å ta.
Det er ikke alltid det er mulig å få plass på akkurat de man vil ha, men de er veldig behjelpelige med å prøve å tilpasse så godt som mulig.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene jeg har tatt har vært interessante, med engasjerte og kunnskapsrike forelesere.
Språklig har det gått fint å følge undervisningen. Og er det ord og uttrykk man lurer på så er det ikke noe problem å spørre, alle vet tross alt at engelsk ikke er morsmålet ditt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet på University of Hull er veldig fint. Det består av mange forskjellige bygninger, men de er alle samlet på et campus. Det er flere spisesteder og cafeer på området, som alle har tilbud for allergikere!
Byen er fin, med et godt utvalg av butikker og spisesteder, samt kinoer, teatre og museer.

Bustad

Det er et ganske stort utvalg av studentboliger, men de forsvinner fort, så det er lurt å søke så tidlig som mulig.
Om du ikke får tilgang til studentbolig virker det som de skal være behjelpelige med å komme med andre alternativer på det private markedet.
Jeg bodde på the Lawns, ca 15 min med buss fra universitetet. Bussbillett er med i husleia, slik at du kan ta gratis buss både til universitet, Hull sentrum og omegn. De tilbyr også "semi-catered" rom, hvor en får servert middag hver dag.

Sosialt miljø

Ettersom jeg tok fag fra forskjellige studieretninger, hadde jeg forskjellige klasser i hvert fag. Dette gjorde det noe vanskelig å komme inn på og bli kjent med de britiske studentene. Men gjennom studentboligen fikk jeg mange gode venner der, som alle var utvekslingsstudenter fra rundt om i verden.

2017

Haust 2016 - Vår 2017 BAHF KUN

Haust 2016 - Vår 2017 BAHF KUN

20.09.2016 - 09.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er kanskje lurt å undersøke og forebu deg om byen du skal til. Se litt på kart og transport før du reiser.

Undervisningsformer

Det er veldig ulik Bergen. Her er det flere oppgave som teller sammen til en ferdig karakter, derfor må du være forbredt på jobbe gjevnt underveis og ikke kun til en eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

De har veldig mange ulike emner som vi ikke har i Bergen. Dersom du er ny i et spesiell emne eller ting du ikkje forsår, vil seminarlederen eller forleseren gjerne hjelpe deg.

Fagleg utbyte og språk

Fagene er på Engelsk, så jeg tror det ikke er vanskelig for norske studenter å forstå.

Universitetsområdet og byen

Hull er en veldig liten by, men mange storbyer er like ved. Det er veldig lett å ta tog eller buss til å besøke andre byer.
Sentrum er veldig langt vekke fra universitetet, derfor må man ta buss om man vil inn til byen.

Sosialt miljø

De fleste er veldig sosiale og vil gjerne bli kjent med nye folk, men du selv må og være fram på og være med i ulike arrangementer eller societies.

2016

Haust 2016 - BASV i sosialantropologi

Haust 2016 - BASV i sosialantropologi

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var på utveksling på Universitetet i Hull, og var der kun ett semester. I England starter semesteret senere enn i Norge, og undervisningen der startet ikke før første uken i oktober, og semesteret er ikke ferdig før 3 uken i januar. Dette betyr at de fleste eksamenene er etter jul. Unntaket er fag som har essay-basert eksamen. Fristene for å levere inn essay kan være før og etter jul. Ettersom at alle mine fag hadde essay-basert eksamen kunne jeg dra hjem før jul og uten å måtte komme tilbake.

Undervisningsformer

Jeg hadde 3 fag, "Theorising Gender", "History of Hollywod Cinema" og "Patterns of Prejudice in Modern Britain". Alle tre fagene hadde essay-basert eksamen, så jeg kunne dra før jul uten å måtte komme tilbake. De hadde vanlige forelesninger, men seminarene var mer en repetisjon av forelesning gjennomgått av foreleser enn uavhengig diskusjon blant studentene. Det var ikke like mye fokus på samarbeid blant studentene utenfor undervisningen sammenliknet med UiB. Lærerne var veldig imøtekommende, og var tilgjengelig ved faste kontortider, så man kunne få hjelp med essayet underveis i skrivingen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes de hadde et bredt tilbud av fag. Ikke alle fagene var tilgjengelig for utvekslingsstudenter, og noen gikk kun på på høsten, mens andre på våren. Dette begrenset utvalget. Jeg valgte fag basert på hva som var tilgjengelig og endte med å bytte to fag i løpet av den første uken med undervisning.

Fagleg utbyte og språk

Jeg likte at man fulgte vanlig undervisning i fag som ikke var tilrettelagt for utenlandske studenter. Dette gjorde at man fikk mulighet til å bli kjent med studenter som studerer ved universitetet på heltid, dette åpnet for muligheten til å bli kjent med folk fra Storbritannia og ikke bare andre utvekslingsstudenter. I begynnelsen var det vanskelig å forstå dialekten til folk fra Storbritannia og til dels andre utvekslingsstudenter, men jeg ble vant til det etterhvert. Jeg vil si at jeg ble bedre på skrive engelsk, men ikke på å snakke. Det var vanskelig å holde på en måte å snakke på når alle snakket så forskjellig.

Universitetsområdet og byen

Hull var ikke mitt førstevalg, men ettersom at jeg var innstilt på å ta ett semester i utlandet var det ikke noe alternativ for meg å trekke meg. Sentrum av Hull skulle fornyes i forbindelse med at byen ble valgt ut til the UK City of Culture for 2017, og dermed var det veldig mye gravearbeid der. Området rundt universitetsområdet var mye triveligere og så bedre ut enn sentrum. Hull er en relativt billig by å bo i sammenliknet med andre universitetsbyer i Storbritannia. Selv campus var ganske stort med veldig mange bygninger så det tok en stund før man ble kjent med hva som var hvor.

Bustad

Jeg bodde i Student Accommodation, jeg bodde på et område med nesten 1 000 studenter til sammen fordelt på 7 bygninger. Jeg bodde i den eldste bygningen kalt Ferens Hall, der bodde det for det meste utvekslingsstudenter, men på de andre byggene var det mange førsteårsstudenter som var fra Storbritannia. Hvert bygg har flere separate innganger, og på hver del er det ca. 5 rom i hver etasje, 3 etasjer totalt. Jeg hadde et middels stort rom, ca. 15m2. Jeg delte dusj og toalett med 4 andre. Det var et hovedkjøkken i første etasje og et lite kjøkken i de andre etasjene. Disse hadde skap- og benkplass, vask, kjøleskap, vannkoker og mikrobølgeovn. Det var ingen fellesområder med stoler utenom hovedkjøkkenet. Generelt lavere standard enn det vi er vant med i Norge, badet var ikke oppvarmet.

Sosialt miljø

Jeg ble venner med både utvekslingsstudenter, internasjonale studenter og studenter fra Storbritannia. Det tok litt tid før jeg ble kjent med folk, men det forbedret seg utover oppholdet. Det var lett å komme i kontakt med andre utvekslingsstudenter, men ikke like lett å bli kjent med britene. Der vi bodde havnet man fort i en gjeng, og det var spennende å bli kjent med folk fra andre steder i Europa.

Informasjon