Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad de Castilla-La Mancha og Institutt for informasjons- og medievitenskap (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByCiudad Real
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på informasjonsvitskap (bachelor og master), IKT, medie- og interaksjonsdesign og kognitiv vitskap har prioritet.
Deretter studentar ved Institutt for informatikk. Andre studentar kan også søke.

Når i studiet kan eg reise

3.-6. semester på bachelor. Vi tilrår at du drar i 5. og/eller 6. semester.
Medie- og interaksjonsdesign må reise i 5. semester.
Dersom du drar ut når du går på master, må du dra ut om hausten.

Språk

Undervisningsspråk er spansk og engelsk.

Kva emne kan eg ta

Du kan ta frie studiepoeng eller emne som er så like at dei kan gi fritak for
obligatoriske emne ved studieprogrammet ditt ved UiB.
Dersom du tar frie studiepoeng, må dei ikkje overlappe med emne du har tatt
eller planlegg å ta ved UiB.

Dersom du drar ut på master, må du ta mastergradsemne.www.uclm.es/english/

http://www.uclm.es/english/

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Castilla-La Mancha er eit offentleg breiddeuniversitet med om lag 32 000 studentar, og avdelingar spreidd til i alt sju byar i regionen. Dei større campusane ligg i Albacete, Cuenda og Toledo, medan det administrative hovudsetet er Ciudad Real.

Castilla-La Mancha er den tredje største autonome regionen i Spania, men også den regionen som har lågast folketettleik, med berre litt over to millionar innbyggarar. Trass i det låge folketalet er regionen viktig som symbol for spansk kultur og historie. Det er hovudsakleg her soga i den kjende spanske romanen Don Quixote av Miguel de Cervantes føregår. Regionshovudstaden er Toledo og den største byen Albacete.

Bustad

Internasjonale studentar kan søke om bustad ved ei av dei offentleg drifta studentbustadane i regionen. Søknadar vert handsama av universitetet sitt kontor for internasjonale relasjonar.

Semesterinndeling

September - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2015

Haust 2014/Vår 2015 BA i informasjonsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 BA i informasjonsvitskap

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Personlig gjorde jeg ikke så veldig mange forberedelser utover det som er krevd av for eksempel universitetet. Det jeg gjorde var å lese litt om byen, universitetet og Spania generelt for å ha en viss anelse om hva som ventet. Den kanskje mest betydningsfulle forberedelsen jeg gjorde, og som jeg også anbefaler sterkt, var å skaffe bosted før jeg reiste fra Norge. På denne måten slipper man for eksempel ekstra utgifter ved å måtte bo på hotell inntil man har skaffet bosted.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er akkurat de samme som ved UiB, vanlige forelesninger hvor foreleser presenterer stoffet på power point og snakker ut i fra dette. I tillegg hadde jeg lab, også dette helt likt som i Bergen hvor man i løpet av timen lærer nye ting eller får oppgaver som skal løses.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bredt med mange forskjellige emner, og i mitt tilfelle fantes det fag både på spansk og engelsk. Jeg er usikker på om det tilbys fag på engelsk ved alle fakultetene men på informatikk-fakultetet tilbyr de altså dette. Det jeg savnet da jeg skulle velge fagene, mens jeg ennå var i Norge, var en oppdatert liste over hvilke fag jeg kunne ha på engelsk. Listen over de engelske fagene fant jeg på universitetet i Spania sine hjemmesider, men denne viste seg i ettertid å ikke være helt korrekt. Når jeg startet både første og andre semester var det engelske fag som plutselig hadde undervisningen på spansk og omvendt. I tillegg fant jeg ut at det fantes flere engelske fag enn hva jeg var klar over og kanskje ville jeg ha valgt andre fag enn de jeg hadde om jeg hadde hatt den fulle oversikten over alle fagene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært varierende. Dette er fordi jeg har hatt noen fag på spansk, og da har jeg forstått minimalt mens jeg har vært på forelesninger. Dette problemet løses imidlertid ganske enkelt ved at man oppsøker foreleser, forklarer at man ikke forstår spansk, og de vil hjelpe deg med dette og gi bøker og stoff på engelsk. Det som kan være problematisk er at man da blir stående litt på egne ben og må lære seg alt pensum på egenhånd ettersom man omtrent ikke får noe utbytte av forelesningene.
Når det kommer til det faglige utbyttet i fagene som var på engelsk, har det selvfølgelig vært bedre, men til tider har det også vært vanskelig å forstå alt noen av foreleserne sier på engelsk.

Når det kommer til språk får man veldig mye "gratis" ved at man har spansk rundt seg overalt hele tiden. To sterke anbefalinger når det kommer til å lære seg språket er for det første å ta språkkursene som universitetet tilbyr(kursene gir studiepoeng) og for det andre å bo med andre spanske personer, gjerne studenter. Ciudad Real er ikke en by med mye turisme og utenlandske folk, så derfor er også engelskkunnskapene til spesielt voksne personer begrenset og derfor er det anbefalt å lære seg spansk for at kommunikasjonen skal gå lettere. Engelskkunnskapene til de fleste unge på et godt nivå.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fint, med stort bibliotek, kaféer og små butikker hvor man kan kjøpe for eksempel skoleutstyr. Det er alltid ryddig og det ser bra ut.

Byen er en ganske liten by, med gåavstand til omtrent alt man måtte trenge. Det finnes selvfølgelig busser og taxier om dette er nødvendig men ellers behøver man ikke å gå mye om man for eksempel skal handle mat, på restaurant/bar, til sentrum eller til universitetet. De som bor her til vanlig sier at det er en kjedelig by men som utvekslingsstudent er alt nytt og spennende hele tiden og man oppdager stadig nye positive sider ved byen så dette er ikke noe jeg har kjent meg igjen i. Det eneste negative kan være at det gjerne ikke er så mange typiske severdigheter her, selvom det finnes et par. Jeg har trivdes veldig her i Ciudad Real, og har bare gode ting å si når det kommer til min tid her.

Bustad

Å skaffe seg bosted er i de aller fleste tilfellene veldig lett. Før jeg reiste fikk jeg beskjed av universitetet i Spania at bosted ikke var noe problem ettersom det var flere leiligheter enn det var studenter som ville leie. Om man ikke skaffer bosted før man reiser, tar det kun 1-2 dager å skaffe seg bosted. Prisen på husleie er også veldig rimelig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Før avreise var jeg redd for at det sosiale kunne bli litt kjedelig fordi det er en liten by og jeg visste ikke hvor mange andre utvekslingsstudenter som ville komme og jeg visste ingenting om studentmiljøet generelt. Det viste seg å være alt annet enn kjedelig, og det er alltid noe som skjer, enten det er fest, utflukter, reiser osv. Jeg anbefaler også å bli kjent med spanske studenter og ikke bare holde seg til de man blir kjent med gjennom utvekslingen. Ved å bli kjent med folk fra Spania kan man for eksempel praktisere språket og de vil også vise deg det spanske livet og lære vekk masse som er typisk spansk.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Universidad de Castilla-La Mancha

Informasjon