Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad de Córdoba og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByCórdoba
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er spansk, og gode spanskkunnskapar er derfor anbefalt.

Universitetet tilbyr språkkurs i spansk for internasjonale studentar.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Ei oversikt over juridiske emne finn du på universitetet sine nettsider.

Universidad de Córdoba nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Còrboba blei grunnlagt i 1972 som arvtakar til eit eldre universitet i byen. Det er eit offentleg breiddeuniversitet, med ti fakultet og rundt 16 000 studentar. Universitetet sine bygningar er fordelte på fire campusar, som ligg i og rundt byen. Det engelskspråklege fagtilbodet er marginalt.

Córdoba er ein mellomstor by med rundt 350 000 innbyggarar, og ligg sør i Spania i den autonome regionen Andalucia. Byen var hovudsete for Còrdoba-kalifatet, som styrte nesten heile den Iberiske halvøya på siste halvdel av 900-talet. Historiske kjelder tyder på at han den gongen talde nesten ein halv million innbyggarar, og dermed sannsynlegvis var den største byen i verda.

Bustad

Universitetet har ei ordning for å hjelpe tilreisande Erasmus-studentar med å finne bustad. Det finst både offentlege og private studentbustader i Corboda, og det er relativt vanleg at måltid er inkludert i husleiga. Det er òg mogleg å leige rom hos ein spansk vertsfamilie, eller finne bustad på den private markanden. Universitetet hjelper med informasjon.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2018

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

11.09.2017 - 20.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ta med godt med varme klær og skikkelige tøfler med såle; spanske hus er veldig kalde om vinteren, og det er veldig begrenset med oppvarmingsmuligheter. Temperaturene varierer veldig her i Córdoba, så selv om det er 15 grader midt på dagen kan det godt være 3 grader på natten. Jeg dro høstsemesteret, men vil kanskje heller anbefale å dra vårsemesteret ettersom det er veldig mye festligheter og feiringer her på våren.

Undervisningsformer

Undervisningen minner lite om universitetet slik jeg kjenner det. Det er mye obligatorisk klasseromsundervisning og lite rom for selvstendig studering. Eksamen minner også mer om de fra videregående. Karakteren fastsettes med hovedvekt på eksamen (mellom 60-90 %), men oppmøte, lekseprøver og innleveringer teller også. Undervisningen er også lagt opp slik at det er flere grupper med samme fag men på forskjellige tider. Bruk gjerne den første uken til å gå innom de forskjellige gruppene av fagene og snakk med andre studenter om hvilke grupper som er bra og mindre bra. Undervisningen, pensum og vurderingsform i form av mulighet for muntlig eksamen varierer veldig fra professor til professor, så ved begynnelsen av kurset kan det være lurt å introdusere seg for professoren og spør om hvordan undervisningen er lagt opp, om det er pensum eller bare power point og, samt mulighetene for muntlig eksamen om man skulle være interessert i det. Jeg valgte hovedsakelig fag på morgenen, men i retrospekt vil jeg anbefale timer som begynner noe senere ettersom utelivet i Spania varer en del lengre enn det vi er vant til i Norge. Jeg la timeplanen min opp slik at jeg hadde fredagen fri slik at jeg kunne være med på helgeturene som ble arrangert.

Vurdering av emnetilbodet

Ikke det største utvalget. Vær obs på at de fleste valgfagene er lagt til vårsemesteret. All undervisningen og vurderingen foregår på spansk, da verken professorene eller studentene snakker noe særlig (om noe) engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett hadde jeg ikke det største utbyttet, delvis på grunn av språket i begynnelsen. Språklig sett totalt har jeg hatt et enormt utbytte, og jeg har forbedret meg enormt i løpet av i underkant av 6 måneder. Ettersom alt bare foregår på spansk her (og det er nærmest ingen som snakker engelsk, overhodet), anbefaler jeg virkelig å legge inn en del innsats på forhånd. Jeg reiste ned med et A2-nivå, og jeg slet i begynnelsen. Meld deg på et språkkurs på før skolestart. Her har lånekassen en del stipend, men vær obs til at det stilles ganske strenge krav til lengde og timer per uke.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er delt om i flere fakulteter og ligger spredt ut over hele byen med relativt store avstander mellom. Det juridiske fakultetet ligger litt mot utkanten av sentrum, ca. 15 minutter å gå fra hovedtorget i sentrum. Sentrum er ikke kjempestort, og om man bor i sentrum kan man lett komme seg rundt til fots. Mange velger også å leie seg en sykkel. Vær obs på at dette er veldig populært, så om dette er noe du er interessert i så gjør det med en gang du kommer ned ettersom de blir utleid ganske fort. Buss er også veldig rimelig og greit.

Bustad

Det er masse rom til leie for studenter her i byen. Jeg hadde skaffet meg noe før jeg reiste ned (www.easypiso.com), men det er ikke noe problem og reise og finne noe når du kommer ned. Det virker som om flesteparten sjekker inn på et hostel for et par dager og så finner et rom. Det er også en del erasmus-grupper på facebook og whatsapp som hjelper med å skaffe bolig, men vær obs på at profesjonelle sidene tar en del betalt for å formidle rommet. Det er ikke like stor konkurranse på rom som i Norge, og dersom du er interessert i et rom så får du det stort sett. Jeg bodde i utkanten av byen, men veldig nærme det juridiske fakultetet. Det fungerte veldig bra om morgenen, men var litt mer stress om ettermiddagene og kveldene når jeg skulle ut. De fleste studentene bor i Ciudad Jardin hvor det også skjer veldig mye sosialt i regi av eraasmusgruppene, men dette er et stykke fra det juridiske fakultetet. Det er også mange rom midt i sentrum, noe jeg kanskje vil tro er det greieste for de på jussen ettersom det blir midt i mellom. Du kan få et helt greit rom fra 150/200 € i måneden. Prisen varierer en del, det kommer litt an på størrelse og hvor det ligger. Anbefaler at du sjekker om rommet har aircondition og mulighet for å varme opp rommet, ettersom ikke alle har det.

Sosialt miljø

Det er per i dag ikke en ESN-gruppe i Córdoba, men det er to andre grupper for erasmusstudenter (Erasmus international students Córdoba og # Erasmus Family). Disse arrangerer en rekke reiser og masse sosialt hver uke her i Córdoba. Begge hadde også omfattende velkomstuker, så det er lett og komme i kontakt med de andre utvekslingsstudenter. Vær obs på at døgnet i Spania disponeres på en helt annen måte en hjemme. Middag spiser man tidligst kl. 20 (men gjerne heller kl. 22) og man går ikke ut før kl 23. Spanjolene syntes jeg det var vanskelig å bli ordentlig kjent med, og bekjentskapene mine her er hovedsakelig andre utvekslingsstudenter.

2015

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

22.09.2014 - 10.02.2015

Førebuingar/praktiske tips

Sjekk om det finnes en ESN-gruppe dit du skal, og søk de eventuelt opp på facebook. Her deles blant annet ledige rom, praktiske tips og spennende aktiviteter. Hvis du ønsker å finne bolig utenom den harde Erasmus-kjernen kan du også bruke Pisocompartido og easypiso.

Ta med tøfler med såle og litt mer varme klær enn du tror du trenger, husene i Sør-Spania er ikke like varme som de vi er vant med hjemme, slik at det noen ganger er kaldere inne enn ute.

Før du reiser ned kan det være greit å ta en kopi av pass og andre papirer som du kan lagre på pcen/minnepenn, slik at du slipper å bruke mye tid på å stå i kø for å få tilgang til skrivertjenestene. Et annet tips er å ta med minnepenn.

Ikke kjøp noen pensumbøker før du vet hvordan eksamen foregår. Ofte legger professorne ut foiler som kan kjøpes for en billig penge, og disse er mer nyttige enn bøkene.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår stort sett i klasserom, med mellom 40-70 studenter. Selve undervisningen er veldig lik den vi kjenner fra videregående, hvor lærerne ofte stiller direkte spørsmål til studentene. I noen fag er undervisningen organisert i forelesning/seminar, og det forventes at studentene deltar aktivt på seminarene. I noen fag er det obligatorisk fremmøte, og fremmøte teller noen ganger 10 % av karakteren. Dette kan det være lurt å spørre den enkelte professor om.

Vurdering av emnetilbodet

Helt ok, men ikke særlig spennende.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet kommer nok an på hvilke fag man velger. Jeg valgte flere fag som har relevans også uten for Spania, noe som gjorde at jeg kunne bruke mye av det jeg hadde lært i Norge, samtidig som jeg fikk en annerledes og ny tilnærming til stoffet. Samtidig er det ikke til å komme unna at det faglige nivået er en del lavere enn hva vi er vant med, i den forstand at kravene som stilles til studentene varierer helt ekstremt utifra hvilken professor man har. Jeg følte at det ikke stiltes noen særlig krav til meg som Erasmus-student, og jeg trengte aldri å være med på gruppearbeid eller lignende. Ulempen med dette er selvfølgelig at man ikke blir kjent med de andre i klassen, og man får ofte en følelse av at professorene ikke bryr seg så veldig mye om hva erasmus-studentene holder på med (men igjen, dette varierer veldig med professorene!).

I begynnelsen var det vanskelig å forstå hva professorene sa, den andalusiske aksenten er kjent for å sluke halve ord og være veldig rask. Det kan derfor være lurt å lese bittelitt i forkant av de forelesningene hvor professoren har en vanskelig aksent, da er det mye lettere å forstå hva han sier etterpå. Utover det har mitt språklige utbytte vært enormt, både kollokialt og profesjonelt.

Svært mange spanjoler ønsker også å lære seg engelsk, og på facebook finnes det en gruppe for språkutveksling i Córdoba. Å legge inn en post her kan være lurt hvis man ønsker å bli kjent med spanjoler/cordobesere, i tillegg til at man får øvd seg på å snakke spansk. Som en spanjol sa til meg: "Å snakke flytende engelsk i Spania betyr at man kan få mange spanske venner".

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Córdoba er spredt på flere fakulteter, og ingen av dem ligger i umiddelbar nærhet til hverandre. Det juridiske fakultet ligger omtrent 15 minutter fra centro comercial og 10 minutter fra centro histórico. Universitetet har egen kantine (hvor det for øvrig ikke er lov å nyte medbragt), i tillegg til at det ligger en kafé like ved siden av.

Byen er passelig stor, man greier seg stort sett til fots. Veldig mange studenter bor i Ciudad Jardín, som ligger et stykke unna sentrum (de fleste fakultetene og centro comercial/histórico), men området har mange kafeer, restauranter og bra uteliv. Det er i tillegg gode muligheter for å leie seg en sykkel under utvekslingsoppholdet. Tog- og busstasjon ligger svært sentralt. Kinoene ligger et stykke utenfor sentrum, men midt i sentrum ligger det et cinematek (filmoteca) for den som er glad i kino. Her vises både nye og gamle filmer. Ellers har Córdoba det meste man trenger, med en helt fantastisk arkitektur. Byen er helt perfekt for den som liker og traske rundt uten mål og mening.

Bustad

Jeg bodde sammen med tre spanske jenter, i en stor leilighet i centro comercial. Jeg betalte 212,5 € for et ganske stort soverom og eget bad, i tillegg til at leiligheten hadde kjøkken, spisestue, stue, terasse (takterasse også) og to bad til. Internet og elektrisitet kom i tillegg, ca 20-40 € i mnd, det kommer litt an på hvor isolert leiligheten er, og om den har varmeanlegg. I Ciudad Jardin, hvor mange studenter bor, er prisene ofte presset litt opp, selv om kvaliteteten på leilighetene kan være noe dårligere. Fordelen med bygningene i centro comercial er ofte at de er mer isolerte enn bygningene i Ciudad Jardin (det populære studentområdet), hvor mange bygninger ble reist "i full fart" på 70-tallet.

Sosialt miljø

Det er mange Erasmusstudenter i Córdoba, særlig fra Italia, Polen og Tyskland. ESN arrangerer mange aktiviteter og reiser, og det er lett å bli kjent med de andre utvekslingselevene.

Å bli kjent med cordobesere er imidlertid ikke så enkelt. Selv om de er både åpne og vennlige ved første øyekast, så er det å bli "venn" med spanjolene ofte litt vanskeligere, ettersom de fleste har sine venner og sitt miljø i byen/ved universitetet.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universidad de Córdoba

Informasjon