Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Ljubljana og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandSlovenia
  • ByLjubljana
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar i samanliknande politikk og europastudium har fortrinn på å reise ut gjennom denne avtalen før studentar frå andre samfunnsvitskaplege fagområde. Du må ta minst 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

For studentar på bachelorprogram i samanliknande poltikk passar det best å reise på utveksling mellom 3. og 6. semester. På europastudium passar det best i 5. semester.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er engelsk og slovensk. Det er anbefalt at studentar som skal følgje undervisning på engelsk har kunnskapar tilsvarande B2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR).

Kva emne kan eg ta

Ved Faculty of Social Sciences vert det tilbydd ulike emne i European Studies og Political Science. På denne nettsida. finn du meir informasjon om emnetilbodet.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Ljubljana blei etablert i 1919 og er i dag eit stort universitet, med rundt 60 000 studentar. Det har eit breitt fagtilbod fordelt på i alt 23 fakultet og tre kunstfaglege akademi. Størsteparten av universitet ligg sentralt plassert i byen, men enkelte nyare tilskot til bygningsparken ligg litt i utkanten av sentrum.

Ljubljana har om lag 290 000 innbyggarar, og er hovudstad og største by i Slovenia Han ligg midt i landet, og har ei innhaldsrik historie, som spenner frå omkring år 2000 f.v.t. fram til i dag, og er prega av både germansk, slavisk og latinsk kultur. Byen har namn etter elva Ljubljanica, som har utløp her. Midt i byen ligg eit stort slott på ein fjelltopp.

Bustad

Det finst fleire studentbustader i nærleiken av campus der Erasmus-studentar har prioritet som søkarar. Det er stort sett snakk om rom i bustadblokker, som er delte mellom to eller fleire studentar. Det er òg gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Ljubljana.

Semesterinndeling

Oktober - februar og februar - juli.

Studentrapportar

2024

Høst 2023 - Integrert master i musikkterapi

Høst 2023 - Integrert master i musikkterapi

02.10.2023 - 16.02.2024

Førebuingar/praktiske tips

Let etter bolig tidlig (se mer om dette under "Bolig").
Søk om stipend til å reise grønt. Jeg reiste med tog ned til Slovenia, og dette var supert for min del. Jeg fikk se mye på veien ned dit.
Ta språkkurs. Jeg tok et språkkurs i september. Dette gir deg en god sosial start på utvekslingsoppholdet og gir deg muligheten til å utforske Slovenia om sommeren.
Høstsemesteret i Ljubljana varer til midten av februar. Om man skal være i Ljubljana kun i høstsemesteret bør man høre med Universitetet i Ljubljana og professorene i forkant av utvekslingen, slik at man er sikker på at man kan få med seg eksamen i Ljubljana og samtidig unngå for mye fravær fra vårsemesteret i Norge. Dette er som regel ikke noe problem, men lurt å få oversikt over.

Undervisningsformer

Jeg hadde ganske ulike fag og hadde derfor svært ulike undervisningsformer. I to av fagene var store deler av undervisningen å lytte til en foreleser eller gjesteforeleser. I disse fagene var muntlig deltakelse og oppgaver i forkant av timene viktig. Dette gjorde at vi som studenter var litt mer aktiv i forelesningene. I et av disse fagene hadde vi også en danse-workshop. Jeg hadde også fag der store deler av timene gikk ut på å gjøre oppgaver, for å så gå gjennom disse sammen. Også her hadde vi oppgaver mellom timene. I tillegg til dette tok jeg et kor-fag og et vokalgruppe-fag. I disse fagene var undervisningen kun synging og veiledning på syngingen. Her hadde vi også konserter, noe som var en del av vurderingen i fagene. Det siste faget jeg hadde var et sport-fag. Her kunne jeg selv velge hva jeg ville gjøre, og jeg valgte pilates og tur. I tillegg har man en liten teoretisk del.

Vurdering av emnetilbodet

Det er selvfølgelig begrenset hvilke fag man kan ta om man ikke snakker Slovensk. For meg var det likevel ikke noe problem å finne fag jeg ville ta. Jeg hadde frie studiepoeng og valgte derfor de fagene som jeg ønsket å ta og som jeg hadde muligheten til å ta som erasmus-student. Jeg tok et fag ved et annet fakultet enn mitt. Det er som regel ikke noe problem å gjøre dette, men det er noe man bør spørre fakultetene om via mail før man velger fag. Jeg er veldig fornøyd med de fagene jeg endte opp med.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte selv fag jeg synes var interessante og er også fornøyd med faglig utbytte i fagene. Kor-faget, vokalgruppe-faget og sport-faget var på slovensk. Dette var utfordrende i begynnelsen, men man ble fort vandt til det. Professorene forklarer viktige ting på engelsk om man spør om det, og de andre studentene var veldig flinke til å oversette. Jeg hadde tatt et tre ukers språkkurs før semesterstart. Det hadde gått helt fint uten også, men jeg synes dette har vært nyttig i disse fagene.

Universitetsområdet og byen

Fakultetene ligger spredt utover byen. Jeg studerte ved Faculty of Arts (Filozofska fakulteta). Campus ligger nær sentrum og nær mange spisesteder der du kan spise med studentkuppong (0-5,14 euro per måltid). Ljubljana er en veldig fin og koselig by. Sentrum er veldig vakkert, med mange spisesteder, små butikker osv. Gjennom byen renner elva Ljubljanica. Ljubljana er en svært grønn by. De fokuserer på resirkulering og å holde byen grønn. Det er små parker midt i byen og en stor park (Tivoli Park), også svært sentralt. Fra Ljubljana er det svært kort vei til alt. Fjellene er veldig nær (man kan se dem fra sentrum), og det er mange andre veldig fine steder man kan dra til i Slovenia. Naturen er helt fantastisk! Det er også kort vei til landene i nærheten, og man kan enkelt ta en dagstur eller helgetur til Italia, Østerrike og Kroatia.

Bustad

Man bør være tidlig ut for å lete etter bolig. Jeg søkte på studentbolig, men selv om jeg var tidlig ute, fikk jeg ikke plass. På grunn av mangel på studentbolig-plasser for erasmus-studenter, kan det derfor være lurt å tidlig se etter privat bolig. Men vær obs, det er dessverre en del svindel. Det er lurt å sende en mail til erasmus student network (Ljubljana har to av disse, så send mail til begge to), for tips om bolig. De vet hvor man kan finne boliger, der studenter har bodd i flere år tilbake. Det er mange som bor i sentrum-området (nær Preseren monument eller Bavarski dvor), men det er også fint mulig å bo utenfor sentrum. Jeg bodde selv ved sykehuset og hadde en 10-15 minutters sykkeltur inn til sentrum. Dette funket fint for meg! Det går dessverre lite busser på natten, så dette er kanskje det som er mest upraktisk med å bo litt utenfor sentrum. Det går busser på dagtid (man kan få studentkort til 20-25euro i måneden eller betale 1,30euro per reise), men jeg synes det var mye enklere å sykle. Det er mulig å bruke bysyklene (3 euro i året). Dette er veldig billig, men kan være upraktisk hvis man tenker å bruke sykkel mye. Jeg hadde egen sykkel, og anbefaler dette.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er fantastisk! Det er lett å bli kjent med nye studenter. Både ESN og ESN Yolo arrangerer mange arrangementer og turer som gjør det enkelt å bli kjent med andre erasmus-studenter. Det er også enkelt å leie en bil eller ta buss (veldig billig i helgene) og dra på turer rundt i Slovenia eller nabolandene med andre du har møtt på utveksling. Jeg bodde også i et erasmus-hus, noe som for meg var veldig sosialt og det er her jeg fikk mine beste venner på utvekslingen. Hvis man liker å bo med andre, vil jeg absolutt anbefale dette! I september tok jeg språkkurs, noe som ga meg en god sosial start på utveklingen min. Dette vil jeg også anbefale sterkt. September er også en veldig fin (og varm) måned i Slovenia. Jeg hadde forelesninger med en del studenter fra Slovenia. Mange er svært hyggelige og enkle å bli kjent med. Om du studerer i Ljubljana får du matkuponger som du kan bruke 21ganger i måneden. Dette gjør at du kan spise på restaurant fra 0-5,14 euro (de fleste er 5,14, men det er også noen gode steder for mindre). Dette er derfor et populært samlingspunkt for studentene i byen, og en veldig fin sosial aktivitet.

2022

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Om du får utveksling i Ljubljana skal du forberede deg på et eventyr av en opplevelse. Landet ligger midt i smørøyet av Europa, hvor en på vinteren kan ta en dagstur til de østerrikske eller italienske alper, på våren reise til storbyer som Budapest, Venezia og Zagreb, og tilbringe mai/juni langs Slovenias og Kroatias kyst. Om en er ekstra reiselysten er landet et godt utgangspunkt til å utforske Balkan på.

Landet Slovenia, som du sikkert har hørt mye om, er så stort at du kan nå absolutt alt på under 2 timer kjøring. ESN har egne leieavtaler med de lokale bilutleierne, og en får en fullforsikret bil til rundt 40 Euro dagen i forveien i lavsesong. Landet har en stor fjellheim som blir flittig brukt av de lokale, store vindistrikt, koselige landsbyer og en liten kystlinje verdt mer enn bare ett besøk.

En får god hjelp av koordinator fra Ljubljana til å melde seg opp i riktige fag og god informasjon om rundt praktiske gjøremål. Det er verdt å merke seg at tidspunkt for oppstart av fag o.l. er flyktige, og at endringer kan komme på svært, svært kort varsel. Den lokale kulturen er litt at studentene tilpasser seg det som passer universitetet best. I vårt tilfelle var det snakk om at dato for det siste faget ble forskjøvet to uker senere like før oppstart, men fakultetet var heldigvis fleksible nok til at alt lot seg gjennomføre før flyreisen hjem. Personlig hadde jeg også litt vansker med å få all informasjonen sendt ut av faglærer i genetikkfaget, men takket være koordinator ordnet det seg.

En siste ting verdt å trekke frem er Boni-systemet. Dette er et system hvor en får rundt 20 kuponger i måneden som kan brukes på de fleste restauranter i byen. Her får en forrett, hovedrett og salat for mellom 2 og 4 Euro, i porsjonsstørrelser store nok til å mette de fleste.

Undervisningsformer

Vi tok fagene Practical Medical Genetics, Gynaecology and Obstetrics, General paediatrics og Clinical paediatrics. Undervisningen foregikk primært som forelesning, mens praksisen foregikk omtrent som tidlig praksis på UiB, altså der hvor en er en liten gruppe og følger legen rundt.

I gynekologifaget hadde vi to uker med undervisning og to uker i praksis. For å starte praksis må du bestå en liten MCQ-eksamen, og etter praksis venter en muntlig eksamen. Det var litt varierende hvor mye vi fikk delta på i praksis, men spesielt fødestuene var inkluderende og om det var lite å gjøre på avdeling var det gjerne mulig å heller se en fødsel.

Pediatrifagene ble for oss som skal ha begge, slått sammen til kun en muntlig og en skriftlig (MCQ) eksamen. En skal også ha en praktisk eksamen på sengepost. Undervisningen her var i stor grad studentundervisning, og av varierende kvalitet, men praksisen var til gjengjeld svært god.

Genetikkfaget besto av en innlevering og en presentasjon, og var et kort og effektivt fag.

Vurdering av emnetilbodet

Det største savnet er at det ikke er mulig å forsøke seg på selvstendig postarbeid. Dersom pasienten snakker godt engelsk er det mulig å få ta anamnese selv, og om en spør får en alltid lov til å undersøke selv, men det krever at en tar initiativ. På den positive siden tok legene erfaringsmessig seg god tid til å forklare casene, og satt pris på spørsmål.

Pga. fagkombinasjonen vår fikk vi fire uker fri mellom pediatrifagene, noen som også må trekkes frem positivt.

Fagleg utbyte og språk

De fleste slovenere snakker godt engelsk nok engelsk til at det aldri er et problem, og foreleserne er i snitt svært gode. I praksis oversetter legene ofte godt, men er det travelt på avdelingen oversettes lange historier til enkle setninger, så det er viktig å være tydelig om en ønsker mer oversatt.

Slovensk er et lite og grammatisk tungt språk, og andre slaviske språk har ofte vansker med å forstå det. Om en skulle ønske det arrangeres det et 3-ukers språkkurs i slutten av januar som noen av våre medstudenter likte godt. De lokale advarte tydelig mot å forsøke å lære språket, men setter pris på om en lærer seg enkle fraser.

Universitetsområdet og byen

Byen er kompakt og kryr av liv. Det er alltid noe som settes opp, og byen er full av folk selv på dagtid i hverdager. Selve sentrum er bilfritt og det anbefales å kjøpe seg en sykkel når været blir bedre i mars/april. Om en ikke ønsker å eie sykkel kan en leie helt ok bysykler for 3 Euro/året. LPP, ekvivalenten til Skyss, har månedskort til 20 Euro/måneden, og leverer et helt greit tilbyd. Det er gode treningstilbud i regi av universitetet, og et stort buldre/klatremiljø i byen.

Det er et svært godt restauranttilbud i byen, og de dyrere restaurantene ligger ned mot halv pris av det ekvivalenten i Norge ville kostet, uten at kvaliteten er noen annen. Det er en utbredt cafekultur i byen, og neste hele elvebredden er dekket med cafeer på begge sidene. Prisene er vennlige, og en kan sitte hele dagen uten å bestille mer enn en espresso. Mange av cafeene fungere som barer på kveldstid, og det er et godt nattlivstilbud i byen.

Bustad

Forsøk å ordne bolig tidlig. Det er mulig å få plass på dorms relativt billig, men da deler du soverom med en annen og et lite kjøkken med tre andre. Det private markedet for utvekslingsstudenter arrangeres via Facebook-grupper eller via AirBnb. Nylig har det vært forsøkt å rydde opp i noen av gruppene da det har vært mye svindel, og som en tommelfingerregel bør du kun leie av lokale. Det er relativt vanlig at huseiere leier ut rom i hus med plass til 10-12 stk. Boligmarkedet er relativt presset, og prisene kan ligge mellom 400-500 EUR. Generelt anbefaler jeg å bo så sentrumsnært som mulig. Andre gode områder er rundt sykehuset, sør i Bezigrad og rundt Tivoli park.

Sosialt miljø

Det er et utmerket sosialt miljø, det hender rett og slett for mye til å være med på alt. Totalt er det rundt 100 Erasmusstudenter på medisin alene. Boni blir et naturlig samlingspunkt i hverdagen, og ESN-gruppene arrangerer ofte fester/arrangement. I mai arrangeres det et stort utvalg av gratiskonserter og andre kulturinnslag for studenter. Landet ligger som nevnt midt i smørøyet i Europa, og det er en utbredt kultur for utflukter til nærliggende områder.

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Utvekslingskoordinator med fakultetet i Ljubljana er veldig hjelpsom. De kan svare på de aller fleste spørsmål.

Leiemarkedet i Ljubljana er ganske presset, så det kan vøre lurt å begynne å lete i god tid. Det som funket best for oss var å melde oss inn i facebook grupper hvor det ble lagt ut leiligheter/rom til leie. Det finnes også sider for erasmus-studenter i Ljubljana, og også her kan man skrive for tips og ledige rom rundt om kring. Som nevnt i tidligere rapporter må man være obs på svindlere som vil ha betaling til utenlandsk konto. Et tips er å få videovisning av leiligheten fra utleier, da får man snakket sammen, og sett leiligheten.

Når du skal bestille reise ned går det an å reise til flypassen i Ljubljana, men det kan være ganske dyrt. Det er mange flyplasser i «nærheten» inkl Zagreb, Venezia, Trieste, Pula, da ca 1,5-3 timer å kjøre til Ljubljana. Det er gode forbindelser med flixbus og tog.

Slovenia byr på mye natur og friluftsliv, og om man er interessert i det kan det vøre lurt å pakke med seg det utstyret man da trenger. Det er billig å leie bil og enkelt å komme seg rundt.

Ett siste tips er å kjøpe seg en sykkel ganske raskt etter man er kommet ned. Det er mange billige sykler som sirkulerer på markedet, og det er veldig lett å få den solgt før man reiser hjem igjen. Det finnes også et velfungerende sykkelsystem med bysykler, som er veldig billig. Eneste ulempen er at man ikke er garantert ledige sykler og ledig parkering, og det er ikke de beste syklene. Jeg vil derfor absolutt anbefale å skaffe seg sin egen.

Undervisningsformer

Undervisningen var bygget på en kombinasjon av forelesinger og dager med klinikk/praksis. I hvert fag er det skriftlig og muntlig eksamen (og praktisk i pediatri), i tillegg til at må holde en gruppepresentasjon i hvert emne. Veldig overkommelig.

Vurdering av emnetilbodet

Teoretisk går man gjennom mye av det samme som i Norge, men man har litt færre forelesingstimer, og må lese mer selv for å komme gjennom alt. Litt mindre rom for å gjøre ting praktisk i utplassering, men legene var generelt flinke til å forklare, og det var ikke et problem at vi ikke kunne språket. Alt gikk på engelsk med legene, og om pasient/foreldre ikke snakket godt engelsk, var legene flinke til å oversette til oss.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte, som nevnt er teorien mye av det samme som i Norge. Praktisk får man gjøre en del mindre.

Universitetsområdet og byen

Fin by, ca på størrelse med Bergen. Universitetsområdet er ordnet på lignende måte som UiB, med av de ulike fakultetene er spredt rundt i byen. Det er mange muligheter i byen, og alltid noe som skjer. Det er mange barer og restauranter i byen, og mange av de har svært billig mat for studenter, noe som gjør det enkelt og fristende å være mye ute og bli kjent med byen. Det er også veldig sosialt.

Bustad

Vi var to som reiste fra UiB, og vi valgte å lete etter bolig sammen. Vi fant en leilighet for 3 pers via facebook (leiigheten lå også ute på Airbnb), og leide denne sammen med en utvekslingsstudent fra et annet land. Vi bodde i Bezigrad, ca 30min gange fra Preseren Square (bykjernen), men med sykkel var det ingen problem. Det gikk i tillegg buss hele dagen (dårlig kollektivtilbud om natten). Vi betalte 500euro hver, som er litt over gjennomsnittet, men vi var også litt sent ute med å finne bolig.

Sosialt miljø

Det er mange utveslingsstudenter i Ljubljana, samt mange slovenske selvfølgelig. Det er alltid mye som skjer, og mange arrangementer for studenter. De har et studentmat-tilbud som gir ca 20 «bonis» i måneden, som gjør at det er svært billig å spise ute (2-4,5euro). Dette gjør at mange studenter er i byen og møtes for å spise sammen. Man må ha en app for at matsystemet skal virke, og man må få hjelp til å aktivere den, men alt dette får man informasjon om før man reiser ned. Slovenia er et lite land med en fantastisk beliggenhet, noe som gjør at det er fort gjort å komme seg til Italia, Kroatia, Østerrike osv. Kombinert med gode muligheter for leiebil, er utveksling til Ljubljana er fantastisk mulighet til å oppleve mange nye steder.

2021

Vår 2021 - BA i geografi

Vår 2021 - BA i geografi

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Börja tidigt med att läsa igenom information som finns angående utvekslingen, för att få en översikt. Sedan kan det hjälpa att skriva sin egna att-göra-lista baserad på de check-listor som finns, och sätta av tid för att fylla i alla dokument och planera resan.

Undervisningsformer

Nästan all undervisning var online detta semestret, men de var duktiga på att inkludera studenterna i föreläsningarna och gjorde utrymme för frågor, diskussion, grupparbete och seminar.
Jag fick även tillfälle att åka på fältkurser, vilket var både informativt och kul eftersom det var tillsammans med både lokala studenter och Erasmus-studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet hade ett bra utbud av kurser på engelska och lärarna var riktigt duktiga och engagerade i sina ämnen. Jag fick dessutom möjligheten att välja två kurser från ett annat fakultet än det jag officiellt var på utbyte med.

Fagleg utbyte og språk

Eftersom jag kunde välja fria studiepoäng så var ingen av kurserna officiellt knutna till mitt studieprogram (geografi), men jag upplever ändå att blandningen av kurser jag valde gav mig ett rikt fagligt utbyte och gav mig nya perspektiv och erfarenheter som jag annars inte hade fått uppleva.

Universitetsområdet og byen

Ljubljana är en otroligt fin stad och ganska perfekt för studenter. Stadskärnan är liten men vacker och full av aktivitet, särskilt när det går mot sommar. Härliga parker och grönområden finns också väldigt nära och stadscykel och kollektivtrafik är billigt och lättillgängligt. Som student får man dessutom en form för mat-kuponger som gör att det är väldigt billigt att äta ute på restauranger och caféer.

Bustad

Jag hittade en lägenhet privat då jag önskade att bo själv och inte i studentkorridor. Priset blev en del högre, men även standarden. Det var inte så svårt att hitta boende, men det kan ha varit delvis pågrund av att det var så få som reste generellt i den perioden i början av året.

Sosialt miljø

Till en början spenderade jag mycket tid själv, utforskade staden och omgivningarna och lade tid på studierna. Men det var inte alls svårt att ta del av det sociala livet med andra Erasmus-studenter. Alla är generellt väldigt öppna och villiga att umgås, laga middagar, åka på utflykter och turer osv.

2020

BAPS-PSYK - HØST 2020

BAPS-PSYK - HØST 2020

01.09.2020 - 20.12.2020

Førebuingar/praktiske tips

Slovenia er et flott land, og Ljubljana er en nydelig by å dra på utveksling til.

Du vil motta masse nyttig informasjon direkte fra Universitetet i Ljubljana sitt internasjonale kontor, og de vil sette deg i kontakt med den lokale ESN-gruppa som også vil kunne svare på alt du lurer på. Erasmusgruppa i Ljubljana er veldig aktiv og har hjelpsomme lokale studenter som hjelper deg med å finne bolig, arrangerer sosiale aktiviteter, og kommer med masse tips om kule ting å gjøre, samt hvordan man får matkuponger osv.

Sjekk ut facebooksiden: "Erasmus ESN University Ljubljana". Der finner du nyttig informasjon fra den lokale Erasmusgruppa. Her deles nok også en facebookgruppe spesifikt for Erasmusstudentene som er i byen akkurat det semesteret du skal på utveksling ("Erasmus Ljubljana Spring Semester 2021" eller lignende). Jeg anbefaler også å delta i WhatsApp-chatten(e) som blir lenket til her. Disse plattformene gjør det veldig lett å komme i kontakt med andre Erasmusstudenter før og under oppholdet ditt.
Det kan være lurt å begynne å kikke etter bolig før du reiser ned. Det er store variasjoner i priser og standard.

Hvis du er glad i friluft er Slovenia rett sted. Ta med deg fjellsko, sovepose, klatreutstyr og det du skulle trenge for å utnytte fjellene og den vakre naturen. Ljubljana har et veldig bra bysykkeltilbud (Bicikelj), der et års abonnement koster 3eur. Imidlertid er det lett å få tak i en brukt sykkel, og det vil jeg anbefale da det gir hakket mer frihet enn med Bicikelj.

Stundenski boni: I Slovenia får studenter økonomisk kompensasjon for å kjøpe mat på restauranter og cafeer. Ja, det er sant! Gjennom en applikasjon med gyldig student-ID kan du spise ute opp til 30 ganger i måneden på en lang liste av byens spisesteder. Avhengig av stedet og menyen betaler du mellom 0 og 4,5eur for en full meny (suppe/salat+lunsjrett+frukt). Dette er luksus for lommeboka og en skikkelig fin aktivitet å samles rundt med andre studenter.

Undervisningsformer

Jeg studerte altså ved Universitetet i Ljubljana høsten 2020 (korona), så all undervisning var digitalt. Jeg kan dermed bare vise til erfaringen min med det, men kan anta at fysisk undervisning ville vært en annen opplevelse. Undervisningsformen bestod av zoom-forelesninger og zoom-seminarer. Vurderingene bestod av muntlig presentasjoner over zoom, skriftlige innleveringsoppgaver og skriftlig digital eksamen (60min).

Jeg hadde en veldig positiv opplevelse med både professorene og det internasjonale kontoret. Du blir tatt godt vare på som utvekslingsstudent, og det er alltid hjelp å få hvis du trenger det.

Vurdering av emnetilbodet

Ved Universitetet i Ljubljana har de hovedsakelig emner med mye færre ECTs enn vi er vant med ved UiB. Personlig synes jeg det var litt masete å ha så mange 3-poengsfag, men arbeidsmengden er naturligvis mindre per fag.
Emnetilbudet varierer fra semester til semester, og det var ikke veldig mange psykologifag man kunne ta på engelsk. Tilbudet kan nok ha vært mer begrenset pga. korona og generelt færre utvekslingsstudenter. Jeg tok alle de engelske psykologifagene, samt et par "Erasmusfag" (geografi, historie og filosofi). Sjekk ut nettsiden til universitetet for å se emnetilbudet for det semesteret du tenker på.
Du blir sendt til the Faculty of Arts som norsk psykologistudent, men jeg lærte at psykologistudenter fra andre land ofte også tok fag ved the Faculty of Social Work. Du kan eventuelt sjekke ut emnetilbudet her også.

Psykologifagene jeg hadde var "Psychological prevention", "Introduction to counselling and psychotherapy", "Intelligence, giftedness and creativity" og "Qualitative Psychological Research".

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte mye og fant fagene mine interessante. Siden psykologifagene kun var 3 ECTs opplevde jeg dem som en del grunnere enn de vanlige 10 og 15poengsfagene hjemme i Bergen.

Jeg hadde meldt meg opp til et introduksjonsfag i slovensk, som til min skuffelse ble avlyst på grunn av korona/for få påmeldte. Det er ikke nødvendig å kunne slovensk da engelsknivået er veldig høyt i Slovenia, men jeg vil anbefale deg å ta en slovenskkurs eller introfag om du har muligheten. Det er et kult språk.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger spredt rundt i bysentrum, i samme stil som Bergen. Faculty of Arts er plassert veldig sentralt og lett fremkommelig til fots og sykkel.

Ljubljana er en veldig vakker og kul by. Den er estetisk skjønn å vandre i, med flotte farger og arkitektur. Elva Ljubljanica snor seg gjennom bykjernen med mange små gangbroer, fine benker og piletrær man kan samle seg under. Byen kryr av restauranter, cafeer og barer (prisene er snille). Slovenia har en veldig spennende blanding av innflytelser fra både vest- og østeuropeiske tradisjoner, noe som resulterer i masse digg mat og drikke (pizza, gelato, burek, falafel, sjømat, god kaffe og øl/vin, struklji++).

Ellers er slottet og Tivoli Park fine steder å tilbringe tid. Spesielt i parken hang jeg mye. Den er diger og har masse plass for piknik, ulike sportsbaner, og fine skogsløyper for løping.

Det er også verdt å nevne at Slovenia ligger svært hendig til hvis en har lyst til å reise til andre europeiske land. Dette fikk ikke jeg utnyttet meg av på grunn av de stengte grensene, men normalt er mulighetene mange.

Bustad

Jeg opplevde at utvekslingselever bodde veldig forskjellig med tanke på pris, standard og sentrumsnærhet. Jeg anbefaler å kontakte ESN for hjelp. De kan gi deg ulike nettsider og/eller konkrete annonser/kontaktinfo til utleiere som tilbyr noe i din prisklasse. Selv betalte jeg ca. 400eur for rom og strøm per måned. Da bodde jeg på alenerom i en leilighet med god standard, med to andre utvekslingsstudenter, midt i bysentrum. Du kan finne rom som er mye billigere og mye dyrere, avhengig av om du vil dele rom eller ikke, er villig til å bo lenger utafor sentrum, osv.

Universitetet tilbyr også student dorms som man kan få til en veldig rimelig pris. Hvis du er interessert i dette tror jeg du burde være tidlig ute (førstemann til mølla opplegg). Jeg leide privat så jeg har ikke noe personlig erfaring med disse boligene, men inntrykket mitt er at det er veldig sosialt og mange utvekslingsstudenter som bor her.

Sosialt miljø

Utvekslingselever er veldig lette å bli kjent med. Jeg reiste alene og hadde ingen problemer med å skaffe meg venner. Jeg anbefaler å bli med i gruppechatter på WhatsApp der det alltid er folk som vil finne på ting, og lav terskel for å slenge seg på. ESN arrangerer normalt masse kule arrangementer hvor man kan møte andre også (byvandringer, kanopadling, vinsmaking, ulike utflukter).

Jeg møtte også et par slovenere i løpet av semesteret, og de er generelt veldig hyggelige og inkluderende folk.

2019

Høst 2019 - BA i sosialantropologi

Høst 2019 - BA i sosialantropologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Start leting etter bolig tidlig, da det er få tilgjengelige boliger for studenter på markedet. Noe av grunnen til dette er at universitetet bare har 200 rom i studentboliger reservert for Erasmus-studenter.

Undervisningsformer

Da de fleste fagene på sosialvitenskapelig fakultet bare er 5 eller 6 studiepoeng (ECTS), må man ta ganske mange for å oppnå de 30 studiepoengene UiB krever. Dette er noe annerledes enn hva vi er vant til, da det ofte bare har vært et fag å forholde seg til om gangen. Ellers foregår undervisningen i små klasserom hvor det er enkelt å komme i kontakt med foreleser.

Vurdering av emnetilbodet

Synest ikke tilbudet om kurs på engelsk er så veldig bra. Måtte ta mange media/journalistikk fag for å oppnå 30 studiepoeng, da jeg ikke hadde mye annet å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

De fleste snakker veldig bra engelsk i Slovenia, og jeg føler derfor jeg har fått praktisert min engelsk på et høyt nivå.

Universitetsområdet og byen

Avstandene er ikke store i Ljubljana, og du kommer deg stort sett overalt i løpet av kort tid. Sykkel er utvilsomt den mest effektive transportformen, men bussene går også ofte og er stort sett veldig punktlige. Ljubljana er en liten, sjarmerende og koselig by som man blir fort kjent med.

Bustad

Som nevnt tidligere, start boligjakten så snart som mulig. Organisasjoner som ESN Ljubljana og YOLO Ljubljana er veldig hjelpsomme når det kommer til boligjakt. Du finner disse på Facebook.

Sosialt miljø

Miljøet blant Erasmus-studentene i Ljubljana er upåklagelig. Organisasjonene steller alltid i stand noe, så det er minst en Erasmus-fest i uken. Slovenske studenter er også veldig imøtekommende og hjelpsomme med alt en måtte trenge.

Vår 2019 - Medisinstudiet

Vår 2019 - Medisinstudiet

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Meste av informasjonen får du tilsendt av utveksingskoordinator på fakultetet i Ljubljana. De hjelper deg med det aller meste du spør om.

Ellers er det lurt å finne seg bolig på forhånd, da boligmarkedet i Ljubljana er nokså presset. Facebook sider, ev. air bnb, eller sende mail til fakultetet om de har utvekslingsrom.
Vær obs på at det finnes svindlere på facebook som vil at du skal betale til utenlandsk konto og kun kontakt via facebook. Prøv å få mail, fullt navn, adresse og telefonnr på selgeren. VI fikk advarselsmail fra fakultetet i Slovenia før vi dro ned.

Ellers følger du bare planen.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var primært forelesning og klinikk. En presentasjon i hvert fag om et emne. Gikk veldig fint.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var som forventet. Mindre rom for å gjøre ting selv på klinikk. Ble mye visitter. Fikk undersøkt pasienter nesten hver dag.

Mer opp til en selv hva og hvor mye en vil gjøre.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det var et godt faglig utbytte. Teorien er mye det samme som i Norge. Praksisen er derimot litt mindre givende enn i Norge.

Universitetsområdet og byen

Byen er på samme størrelse som Bergen. Mye å gjøre og masse uteliv, gjennom hele sesongen. Det var alltid mulig å møte folk ute på restaurant eller bar.

Bustad

Vanskelig å finne bolig hvis man er kresen på antall rom og beliggenhet. Hvis en senker standarden litt er det ikke så vanskelig å finne et rom på facebook, gjennom fakultetet eller air BnB.

Sosialt miljø

Veldig bra. Mange utenlandske studenter i hele byen. Alltid noe som skjer og ting en kan gjøre.
VI trivdes veldig bra alle sammen. En traff både slovenere og andre utvekslingstudenter. Veldig imøtekommende.

Vår 2019 - Medisinstudiet

Vår 2019 - Medisinstudiet

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Til deg som reiser på utveksling til Ljubljana vil jeg anbefale å være tidlig ute med å se etter bolig, spesielt hvis du ønsker å finne et sted med rimelig leie. Et godt tips kan være å melde seg inn i facebookgrupper eller snakke med studenter som tidligere har vært på utveksling i byen.

Om du liker friluftsliv så pakk gode turklær og sko. Slovenia har helt fantastisk nydelig natur som virkelig er verdt å oppleve. Det er billig å leie bil og lett å komme seg rundt, så et par fjellturer anbefales på det sterkeste.

En ting jeg ville gjort annerledes er å kjøpe en brukt sykkel fra første stund, særlig om du velger å bo litt utenfor sentrumskjernen. Ljubljana har et bysykkeltilbud som til tider fungere supert, men det kan også være frustrerende vanskelig å få tak i en ledig sykkel, særlig når du har dårlig tid.

Ellers vil jeg bare si, smør deg med tålmodighet. Ting går sakte, systemene er noe tungvindt og køene kan være lange, men det ordner seg alltid til slutt.

Undervisningsformer

Jeg tok fagene obstetrikk/gynekologi, pediatri, medisinsk genetikk (elektivt fag i Slovenia) og EKG (elektivt fag). Alt i alt er den teoretiske undervisningen i Slovenia god og består av forelesninger av leger ved sykehuset og studentpresentasjoner. I obs/gyn og pediatri er det også tilhørende praksis, slik som hjemme. Den har en noe annen form og minner om de gruppebaserte student-visittene vi har hjemme, hvor man følger en lege og snakker med pasienter.

Når det kommer til eksamen, har man først en kort skriftlig multiple choice test som man må bestå før man får gå videre til muntlig og evt. praktisk eksamen som er den delen som veier tyngs for den endelige karakteren. Eksamen er altså noe annerledes enn hva vi er vant med hjemme, men fungerer bra og er mye mindre skremmende og formell enn det kanskje høres ut.

Vurdering av emnetilbodet

Generel fungerte den teoretiske undervisningen godt og holdt et høyt faglig nivå. Forelesningene var så og si alltid gode, mens studenpresentasjonene naturlig nok varierte noe mer. Når det kommer til den tilhørende praksisen så har man noe mindre tid i praksis enn hjemme, man observerer mye og får sjeldent øve på mer avanserte oppgaver enn generell undersøkelse av pasienter. Likevel fungerer opplegget ganske godt, særlig i pediatri etter min erfaring. De fleste legene er interessert i å lære bort sitt fag og man får ofte en god halvtime med "privatundervisning" i gruppen hver dag. De elektive fagene fungerte også greit, spesielt EKG-kurset var veldig nyttig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg sitter igjen med et godt faglig utbytte etter dette utvekslingsoppholdet. Særlig teoretisk føler jeg at jeg har lært mye, men jeg er kanskje ikke like skråsikker på mine praktiske ferdigheter innen gyn/obs og pediatri. Genetikkfaget er nok også en del mer omfattende i Bergen enn i Ljubljana, men gav likevel et godt innblikk i fagfeltet.

Universitetsområdet og byen

Ljubljana er en flott, ren og ryddig og samtidig veldig koselig by. Med like under 300 000 innbyggere det lett å bli kjent med byen, men det er likevel en hel del artige cafeer, spisesteder, barer og hyggelige butikker å oppdage. Alt du trenger er innen gåavstand om du velger å bo sentrumsnært, og hvis ikke er det mulig å bruke bysykler eller, som de fleste erasmusstudenter her nede gjør, kjøpe seg en billig brukt sykkel.

Som medisinstudent har du forelesninger og praksis hvor spesialiteten tilhørende ditt fag holder til. Alt er likevel relativt nært hverandre og det tar ikke mer enn 15 min å gå til sentrum.

Bustad

Vi var 3 stykker som dro ned til Ljubljana fra UiB dette semesteret og valgte derfor å bo sammen. Det kan være litt vanskelig å finne et sted å bo siden man ikke kan signere en leiekontrakt på mer enn 4 måneder. Det ordnet seg likevel til slutt og vi endte opp med å finne en superfin, sentrumsnær leilighet gjennom Airbnb, men da naturlig vis med en betraktelig dyrere leie enn nødvendig, da det normalt sett skal være en del billigere å bo her enn i Bergen.

Sosialt miljø

Studieprogrammet er en del mer fleksibelt her enn hva vi er vant med hjemme og man er derfor ikke del av et fast kull. Som utvekslingsstudent vil du hoppe inn i nye "klasser" for hvert nye fag du tar, og som oftest vil studentene være en blanding av lokale og utvekslingsstudenter. Dette skaper fort et inkluderende miljø. Ellers er Ljubljana er livlig by og det er mye kult som skjer, så holde øynene åpne for artige arrangementer!

Vår 2019 - Medisinstudiet

Vår 2019 - Medisinstudiet

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søk etter bolig tidlig. Les under. *****

Den internasjonale koordinatoren ved universitet i Ljubljana er veldig grei og kan hjelpe deg med alt du lurer på. *****

Det er få fly som går til Ljubljana, men det er mange som går til flyplasser i naboland. typisk Venezia, Treiste, Graz, Pula, .. som ikke er langt å kjøre, ca 2-3timer) I hele Europa kan man ta buss med Flixbus som koster nesten ingenting, typ 15-30 euro pr pers for opptil 6timers tur. *****

I Slovenia har de statlig subsidiering av mat til studenter. Dette kalles studenski boni (=studentkupung). Det fungerer slik at man har en app på mobilen som du kan bruke til å få tilgang på studentmåltider på nesten alle restauranter i byen. Man betaler typisk 4 euro for en suppe til forrett, en hovedrett og en salat + frukt. Jeg har omtrent ikke laget middag på et halvt år. *****

Mye av utvekslingen i Europa går under ERASMUS-programmet som er et særdeles gjennomført opplegg. Du får blant annet et eget stipend fra EU på ca 430 eur i mnd i tillegg til lånekassens støtte.

Vurdering av emnetilbodet

Vi tok fag tilsvarende MED9 som betyr:
Pediatrics 1
Pediatrics 2
Gynecology/Obstetrics
Practical medical genetics
Clinical EKG (vi kunne velge enten et valgfag eller ekstra clinical rotation)

I Ljubljana velger man fag ganske fritt, og det er ikke slik som i Bergen at alle gjør det samme til en hver tid. I tillegg er fagene man kan velge tiltenkt ERASMUS-studenter slik at man går mest med andre utvekslingsstudenter fra hele Europa, og ikke nødvendigvis så mange Slovenere. For pediatri og gyn/obs så er det noen slovenske studenter som velger å ta en engelske utgaven av faget, men det er ikke slik at hele kullet tar dette. Det er eksamen i hvert enkelt fag, men for Ped1 og 2 så var det felles eksamen.

For både pediatri og obs/gyn var det både skriftlig og muntlig eksamen, der den muntlige teller desidert mest (ca 80%).

Fagleg utbyte og språk

Generelt vil jeg si at pensum er det samme, slik at man ender opp med den samme teoretiske kunnskapen, men det er ikke like mye klinisk erfaring i Ljubljana som man får ved UiB. I tillegg tok vi Clinical ECG som var et intensivkurs i EKG i løpet av en uke. Det vil jeg anbefale sterkt.

Gyn/Obs: Forelesningene var generelt veldig gode. De har noe som de kaller for "seminars" som vil si at en del av undervisningen blir holdt av studentene selv der man går igjennom et klinisk kasus. Her vil jeg si det var ganske variert nivå. I klinikken er det litt tilfeldig hva du får sett, og men er aldri lenge på ett sted. Det er mest observering man gjør. Gyn/obs varte totalt sett i 4 uker.

Pediatri: Forskjellen på ped1 og 2 er at i Ljubljana har de pediatri over både femte og sjette året. Her var det også generelt ganske godt nivå på
forelesningene. Her også må hver student holde et "seminar" som egentlig betyr å holde en kort forelesning, der du har fått utdelt et tema og du får veiledning av en foreleser som skal "godkjenne kvaliteten på det du skal forelese". Alle disse seminarene utgjør en ganske stor andel av underholdningsformen og er alle obligatoriske. I klinikken er man inndelt i grupper på ca 6 stk og man er to dager på hver avdeling (gastro, nevro, neonatal, osv ++). Her ble vi typisk bedt om å snakke med pasienter som var innlagt, og utføre diverse undersøkelser. Pediatri varte i 7 uker, men bare 5 uker klinikk noen timer fire dager i uka.

Universitetsområdet og byen

Ljubljana er en utrolig koselig by som er desidert undervurdert som turistreisemål. Det er en liten hovedstad i internasjonal målestok med omtrent samme størrelse som Bergen. Man leie bysykler for 50kr/året og det er generelt enkelt å komme seg rundt. Taxi koster heller ikke særlig mye, men det er sjeldent nødvendig.

Bustad

Man får tilbud om å bo på student dorms, men det ville jeg personlig ikke likt å gjøre da "ERASMUS-dormsene" var kjent for å feste ekstremt mye og det var sjeldent en stille kveld der, men det er selvfølgelig en mulighet. Fordelen med dorms er at man blir kjent med mange andre Erasmus-studenter som ikke studerer medisin, pluss at det er veldig billig - tror det er 180 euro i mnd..

Vær veldig obs på at det kan være vanskelig å finne privat bosted i Ljubljana. Begynn derfor tidlig med å søke på div nettsteder som housinganywhere, airbnb (her er det lurt å kontakte utleirne på meldning fordi man kan prute en del på pris når man leier så lenge). En facebook side som heter "stanovanjce, stanovanjce, kje si?" anbefales. Typisk så leies det ut pr seng, og ikke per rom og det kan være krevende å finne en leilighet hvis dere vil feks bo fire stk sammen alene. Hvis du spør en Slovener ville han ment at du kan finne et sted å sove for 200-300 eur/mnd, men vi hadde problemer med å finne dette fordi vi ville ha et sted for oss selv. Vi endte opp med å leie en hel leilighet med tre soverom midt i sentrum og var veldig fornøyde med det, selv om det kostet veldig mye til å være Slovenia (ca 500 eur per pers).

Det er veldig enkelt å sykle rundt i byen så det er ikke farlig om man bor litt utenfor sentrum. Ljubljana er ikke en særlig stor by.

Sosialt miljø

Man blir kjent med studenter fra hele Europa, og studentmat-systemet er en typisk ting man samles rundt da man spiser lunsj eller middag sammen ute på restaurant nesten hver dag.
Slovenia er et fantastisk flott land å studere i og det er veldig kort til alle landene rundt. Det er en gylden mulighet til å reise i sørlige Europa da både bussturer og billeie er relativt billig. Vi dro blant annet på skitur i alpene i Østerrike og Italia, en roadtrip ned kysten av kroatia, Montenegro og så opp igjen gjennom Bosnia og Zagreb samt en siste roadtrip til Venezia, Firenze og verona i Italia.

2018

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

08.01.2018 - 01.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen på universitet og for å få Erasmusstipend blir stort sett fulgt godt opp av koordinatorene ved UiB og universitetet i Ljubljana.
Det kan være verdt å nevne at timeplanen du får før semesteret er veldig tentativ, våre kurs ble f.eks. flyttet en uke uten at vi fikk noe advarsel om det! For eksamener får man en hel periode de kan være i. Spesielt for praktiske eksamener er de spredt utover to uker, men hvis du er litt på greier du stort sett å få den datoen du vil.

Undervisningsformer

Undervisningen i fagene pediatri og gyn/obs består i forelesninger, seminarer holdt av studentene og klinikk.

Forelesninger: Ligner på slik vi har det ved UiB, men forelesningene er noe mindre detaljrik og gir heller en oversikt over temaet og viktige punkter.

Seminar: Foredrag om en spesifikk sykdom/tilstand, med ulik lengde i ulike fag (15 min i Gyn/obs, 30 min i ped). Her er vi nede på UiB detaljnivå. Ofte er det med en klinisk case som skal illustrere tilstanden/sykdommen. Noen var svært godt presentert og lærerike, mens andre var mer gjennomsnittlig. Alle studentene må holde et seminar hver, og det gikk veldig greit.

Klinikk: Litt ulik i pediatri og gyn/obs
Pediatri: Klinikk fra 11-15 tirs-fre, to dager på hver av underspesialitetene i pediatri (f.eks. barnekaridologi, gastro, lunge, immunologi). Vi gikk i grupper på 4-6 personer, og avhengig av overlegen som hadde oss hadde vi visitt, tok opp journal på enkelte pasienter, diskuterte problemstillinger og øvde på spesifikke praktiske ferdigheter. Dette var ekstremt bra! Legene hadde satt av mye tid til å undervise oss, var flinke til å trekke frem det viktigste og greide å vise oss et stort mangfold av diagnosene man kan møte i pediatrien.
Obstetrikk: Her hadde vi en uke undervisning i obstetrikk og en i gyn før vi hadde 2 uker klinikk.
Første dagen var en simmuleringsdag med undervisning på ferdighetssenteret. De andre dagene kunne vi komme med ønsker til hvor vi ville være innenfor gynekologi, obstetrikk eller reproduksjon, der valgene f.eks. var kirurgi, poliklinikk, fødestue, oppfølgingsklinikk, osv. Lærerikt og greit, men legene hadde noe mindre tid til studentene og jeg synes vi fikk litt for lite tid på fødestuen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved universitetet i Ljubljana er topp! I tillegg til Gyn/obs og pediatri valgte vi å ta praktisk genetikk, et interessant lite fag.

De har en rekke elektive emner som man kan velge. Vi valgte å ta et kurs i "klinisk EKG" som vi etter all sannsynlighet får godkjent som et av de elektive emnene hjemme!

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt et stort faglig utbytte av utvekslingen, både spesifikt innenfor de fagene vi tok, men også til en stor grad innen helsesystemforståelse i ulike land. I "klassen" vår hadde vi mange erasmusstudenter som vi ble godt kjent med, så vi fikk lære om hvordan systemet fungerer i mange ulike land. Det har vært spennende å høre at mange synes helsevesenet i Norge er et av de beste, selv om det ikke er så ulikt slikt de har det i Slovenia!

Undervisningen har vært på Engelsk, alle legene snakker godt engelsk og de fleste pasientene snakker engelsk.

Universitetsområdet og byen

Sykehuset ligger samlet 10 min gange fra bysentrum, og er i god kvalitet. Undervisningen foregår i forelesningssal på avdelingen man er på, slik det også gjør ved UiB. Ellers så finnes det fine biblioteker med leseplasser flere steder i byen. Universitetets mange fakulteter er spredt rundt i hele byen.

Ljubljana er en flott, koselig og liten by. Sentrum er stengt av for trafikk og er full av lokale og turister i koselige gater og langs elven. Dette er en studentby, så her er masse av studenter og liv. Ljubljana ligger midt i lille Slovenia, og her er stort sett hele landet innenfor 1-2 timers kjøring. Studenter kan leie bil til ca 40 euro (inkl full forsikring), så det har blitt mange turer rundt i dette vakre landet! Her er flott alpinanlegg om vinteren, de Julianske alpene byr på flott tur og naturopplevelser, det er mange dryppgrotter man kan besøke og hvis man ikke vil ta en svipptur til Kroatia, kan man også bade på den 20 km korte kystlinjen til landet.

Vi har dratt stor nytte av at Slovenia ligger sentralt i Europa, med masse buss og togmuligheter til nabolandene og jeg gleder meg til å skrape av syv nye land på verdenskartet mitt når jeg kommer hjem!

Bustad

Jeg har bodd privat sammen med en av de andre som reiste fra Norge. Vi har leid en liten leilighet som ligger 2 min fra sykehuset og 5 min fra sentrum, og betalte 800 euro i måneden til sammen inkludert alt. Vi har vært kjempefornøyd!

Det er også mulig å søke om studentboliger. Dette er rom i studentkollektiver lignende Alrek, der man kan velge mellom å dele soverom med en annen (pris 100-150 euro) eller alene (pris ca 150-300 euro).

Sosialt miljø

Topp!
På medisin er vi en stor internasjonal klasse på 30 stk, de fleste fra Europa. I de mindre gruppene blir man godt kjent, og med masse Erasmus eventer er det god mulighet for å bli godt kjent med folk fra andre fakulteter også. Det er mange gratis treningsmuligheter for studentene med timer i "cardio", zumba, joga, svømming og mye mer hver uke. I tillegg kan man melde seg på kurs som går hele semesteret innen en idrett, jeg har f.eks. prøvd meg på fekting.

En annen kjekk ordning i Ljubljana er Studenski Boni. Dette er en ordning som gjør at man kan få et fult måltid (suppe til forrett, salat, hovedrett og frukt til dessert) på restaurant fra 2-4 euro. Dette gjør at det er veldig lett å bli kjent med folk, for alle spiser jo lunch/middag sammen!

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

08.01.2018 - 01.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

08.01.18-25.05.18

Ljubljana er en veldig flott by og et studieopphold her anbefales! Erasmusavtalen gir stipend, som må søkes om på forhånd. Erasmuskoordinator ved UiB og koordinator ved fakultetet i Ljubljana gir instrukser om hva som kreves, så det er bare å følge disse! Dette innebærer en språktest, utfylling av skjemaer og bekreftelse på vaksinering. Angående tentativ timeplan som blir sendt ut av koordinatoren i Ljubljana i forkant av oppholdet, må man forvente nokså store endringer.

Undervisningsformer

For å dekke de samme fagene som i MED9 tok vi «Gynaecology and Obstetrics» (10 studiepoeng), «Pediatrics 1 + 2» (3+8 studiepoeng) og «Practical Medical Genetics» (3 studiepoeng). Som et elektivt emne valgte vi også «Clinical EKG» (3 studiepoeng).

Gynekologi og obstetrikk var et todelt fag med først to uker forelesninger, og deretter to uker praksisutplassering på sykehuset. Forelesningene varte stort sett fra kl 09 til kl 13. De fleste forelesningene ble holdt av professorer/leger slik vi kjenner de fra Bergen, men vi som studenter måtte også forberede hver vår kliniske case og legge denne fram for medstudentene. Forelesningene gav i hovedsak et oversiktsbilde av faget, og i mindre grad detaljer. Dette ble overlatt til oss som studenter å lese oss til – og vi var ganske fornøyd med utbyttet i den teoretiske delen. Praksisen i gynekologi og obstetrikk var basert på at én og én student fulgte en lege gjennom deler av arbeidsdagen. Vi roterte mellom ulike avdelinger, poliklinikker, fødestue og operasjonssal fra dag til dag. Det var noe tilfeldig om man fikk med seg mye eller lite på hver post, og som studenter måtte vi stå på litt for å få gjøre mye selv. Jeg var fornøyd med det faglige utbyttet med unntak av at det var få muligheter til å assistere under fødsler. Eksamen bestod av skriftlig multiple choice og muntlig teoretisk eksamen. Før eksamen kunne avlegges måtte vi også ha en slags enkel praktisk test både i gynekologi og obstetrikk.

Pediatri var et 6 ukers kurs med forelesninger hele mandagen, mens tirsdag til fredag var forelesning kl. 9-11 og klinikk på avdelingene daglig etter dette. Halvparten av ble forelesningene holdt av leger, mens de resterende bestod av seminarer holdt av oss studenter under veiledning av legene. Utbyttet i disse forelesningene kunne nok variere, men det var flott å få øve seg på å holde et faglig foredrag! Klinikkene må jeg skryte av; hver dag fikk vi i grupper på 4-6 studenter «privatundervisning» i 2-3 timer av overlegene på post – med undersøkelse av pasienter, teoretisk og praktisk informasjon rundt hver sykehistorie og/eller viktige sykdommer. Vi var to dager på hver post, totalt ni fagfelt. Her var læringsutbyttet stort! Skriftlig eksamen var MCQ, praktisk eksamen var med en pasient og muntlig eksamen var mer teoretisk knyttet til fagstoffet.

I genetikk, som er et elektivt emne som tilbys ved medisinsk fakultet, kunne man velge mellom fem ulike subfag. Jeg valgte Genetic Counselling, som bestod av to dagers observasjon på genetikk-poliklinikk. I tillegg hadde vi en kort skriftlig test for å dekke større deler av fagstoffet. Her var læringsutbyttet begrenset.

EKG gjennomfører jeg i skrivende stund, og kan derfor ikke uttale meg om hele faget. Det består av 3-4 timers undervisning hver ettermiddag i en uke, med en MCQ-test på slutten. Foreløpig er forelesningene meget gode, og læringsutbyttet veldig stort!

Vi hadde teoretisk gyn/obs i januar, mens vi fra Bergen ble praksis og eksamen i slutten av april. Pediatri startet i slutten av februar med eksamen i starten av april. Genetikk ble holdt samtidig som pediatri, mens EKG var først i slutten av mai. Les på gamle eksamensoppgaver til eksamen – de finner du på en google-konto (spør de slovenske studentene). Oversett de med google translate. Les de engelske kompendiene før muntlig eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Hele MED9 blir dekket, med unntak av 1 ukes BUP-praksis som skal gjennomføres i Bergen etter hjemkomst. I tillegg kan man velge andre elektive emner eller kliniske rotasjoner. Universitetet i Ljubljana har et nokså godt tilbud på engelsk, og de er fleksible i forhold til hvilke fag studentene kan velge.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene vi tok ble holdt på engelsk, og de fleste professorer snakker språket godt. I møte med pasienter var selvfølgelig språket en liten barriere, men slovenere snakker som oftest godt engelsk. Spesielt gjelder dette unge folk, som man i stor grad møter som pasienter i gyn/obs eller som pårørende til barn på pediatrisk avdeling. De aller fleste studenter som tar de engelske fagene er internasjonale (ikke slovenske), som innebærer at klinikker og pasientsituasjoner blir oversatt.

Universitetsområdet og byen

Ljubljana er en fantastisk hyggelig liten hovedstad med et yrende byliv både på dagtid og på kveldstid. Med samme størrelse som Bergen er det korte avstander, men tilbudene er mange. Det er utallige cafeer, barer og restauranter (les om student-restaurant-tilbudet under). I tillegg har byen flere store parker/naturområder som både er ypperlige for piknik og for treningsturer. Treningstilbud er det for øvrig mange av - man kan melde seg på egne studentidretter, eller bruke gruppetimer, svømmehall og treningssenter gratis. For å komme seg rundt kan du ved å skaffe deg et Urbanakort i en aviskiosk kjøre busser billig eller bysykler nesten kostnadsfritt. Det kan ellers også anbefales å skaffe seg en gammel sykkel mens man er her.

Slovenia er et lite land; med en kjøretur på 1,5 timer (det er veldig rimelig å leie gode biler med full forsikring) kan du komme deg til nesten alle deler av landet. Dette betyr at man enkelt kan kjøre eller ta buss til de Julianske Alpene for å stå på slalom eller langrenn, eller gå tur i fjellet, så vel som til nydelige innsjøer og til Venezia-inspirerte byer ved Middelhavet. Slovenia kan by på det meste! I tillegg er det meget korte avstander til andre europeiske land som Østerrike, Ungarn, Kroatia og Italia. Vi har brukt helger og friperioder på å hoppe på busser til alle disse landene og enda flere – blant annet anbefales det å ta seg en tur rundt på Balkan mens man er her!

Bustad

Vi valgte å leie privat to og to, og bodde bynært i nyoppussede boliger. Hvis man vil bo rimeligere, er det mulig å søke «studentsamskibsnaden» om en hybel i «dorms» (oftest dele rom med 1 annen student). I tillegg finnes det studentkollektiv og liknende. Vi norske klikket på alternativet om å ikke bo på dorms, og måtte dermed fikse bolig selv. Det kan være greit å dra på visning i løpet av de første ukene man er her, mens man bor på hostel. Vi sjanset imidlertid på å leie en leilighet før vi hadde sett den, og det gikk veldig bra.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vært veldig flott! Man har fag med andre internasjonale studenter, og dermed er det lett å få gode venner. I tillegg må jeg understreke at student-restaurant-avtalen «Studenski Boni» er en god bidragsyter til et trivelig sosialt miljø. De fleste restauranter i byen tilbyr denne avtalen som går ut på at man får tre retter (oftest suppe + en frukt og/eller salat + hovedrett) til maksimalt 4,37 euro, noen spisesteder koster det mye mindre fordi staten subsidierer hvert måltid med 2,63 euro. Dermed er terskelen veldig lav for å møtes på restauranter for et sosialt måltid!

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

08.01.2018 - 01.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Mat: I Slovenia har de en ordning som heter Studentski Boni, som er en subsidiert matordning for studenter. Det vil si at man kan spise på en rekke restauranter i Ljubljana og betale max 4.37 euro. Studentmåltidet har en suppe, en salat, en hovedrett og en frukt. For å bruke dette må man ha et slovensk sim-kort. Så TA MED gammel telefon, sånn at man slipper å bytte sim-kort hver gang man skal spise.
Sykkel: Det er bysykkel i Ljubljana. Det koster 3 euro for et år (så lenge du bruker sykkelen under en time av gangen) og 1 euro for kortet som brukes for å leie sykkel.

Informasjon fra skolen: informasjonen kommer sent, timeplaner kan endre seg, og man får ikke alltid vite når eksamen er før det virkelig nærmer seg. Ganske frustrerende, men det ordner seg alltid.

Hvitt tøy: Ta med en hvit frakk til klinikken!

Leiebil: Det er ganske billig å leie bil i Slovenia, så slå dere sammen og lei bil slik at dere får kjørt rundt i Slovenia. Det er så fint!

Undervisningsformer

Det er hovedsakelig forelesninger og studentpresentasjoner som undervisningsform. I hvert fag hadde vi en presentasjon hver. Dette kunne være en case eller et større tema. I tillegg er det praksis, som minner mer om klinikker på Haukeland, enn reell praksis da man gjør lite selvstendig arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Alle fagene som inngår i Med9 får man tatt ved universitetet, utenom utplassering i BUP. Vi tok gynekologi og obstetrikk, pediatri 1+2, praktisk genetikk og et elektivt emne i klinisk EKG. Det er også muligheter for å ta flere elektive emner i løpet av semesteret, samt clinical rotations.

Fagleg utbyte og språk

Forelesningene i Ljubljana er svært gode. Det er gode forelesere, og det er et gjennomgående godt engelsk nivå hos legene. De spør ofte mye spørsmål til studentene og er også åpne for å få spørsmål underveis. Man får ikke utdelt powerpoints, men det er laget noen kompendier og det finnes google drive med forskjellig informasjon og tidligere eksamensoppgaver (som studentene selv har skrevet ned etter de har gått ut fra eksamen)

Det er ikke tilsvarende utplassering som i Norge, det ligner mer på klinikk som har på Haukeland. Det vil si at man i en gruppe går sammen med en lege til forskjellige pasienter. Noen ganger får man gjøre undersøkelsene selv, noen ganger hører man på. De prøver å velge pasienter som kan snakke greit engelsk eller har foreldre som snakker engelsk. Man får ikke gjøre like mye selvstendig som i Norge, og tjenestekortet er ikke tilsvarende det norske. Det er litt for lett å få underskriftene på tjenestekortet, uten at man egentlig har gjort alt som kreves. Det er heller ikke nok tid i praksis til å gjøre alt som står på tjenestekortet. Vi er flere som gjerne ønsker mer klinisk praksis i etterkant.

Universitetsområdet og byen

Ljubljana er en nydelig by! Det er masse restauranter, kafeer og barer overalt i byen. Det er alltid folk som sitter på utekafeene, selv når det snør og er minusgrader. Jeg likte spesielt godt å sitte på en av de mange kafeene langs elven og se på folk. På grunn av den matordningen de har i Slovenia får man testet ganske mange av restaurantene i løpet av oppholdet. Det er også mange grøntområder i byen som er perfekt for å jogge eller sykle, eller bare rusle seg en tur. Når våren kommer har de et matmarked hver fredag, der masse restauranter setter opp boder, det er lokal vin og øl, og masse folk som spiser og drikker ute i solen (det er ingen marked hvis været er dårlig). Dette var noe av det beste jeg visste i Ljubljana, så det ville jeg anbefale å få med seg (selv om man ikke får studentpris på maten). Gamlebyen er hovedsakelig bilfri, og det er lagt opp til at man skal bruke sykkel. Det er et veldig rimelig bysykkelsystem. Det koster 3 euro for et årsabonnement og 1 euro for kortet man bruker til å leie sykkelen. Dette kortet fungerer også som busskort (så lenge du fyller penger på det). Ellers er det mange som kjøper seg sykkel for oppholdet. Det er kort avstand fra gamlebyen til sykehuset (ca 15 minutter) så hvis man bor i sentrum er det lett å gå eller sykle til skolen. Det er ikke en sentral "campus" i Ljubljana, men fakultetene er spredd utover byen. Det medisinske fakultet ligger ved sykehuset, og det er der man har alle forelesninger og klinikker.

Bustad

Å bo i Ljubljana er dessverre ikke så billig, med mindre man bor i dorms. Det gjeldende rådet for å finne leilighet er å begynne tidlig og å bli med i de forskjellige Eramus gruppene på facebook for å spørre om råd. Meg og min romkamerat fulgte ikke disse rådene, og leide en airbnb for første uken slik at vi kunne begynne å se etter leilighet når vi kom ned. Vi endte opp med å bo i airbnb leiligheten hele semesteret, midt i smørøyet, for 400 euro hver. Studentboligene kan man få mye billigere, men da deler man gjerne med ganske mange.

Sosialt miljø

Det er veldig mange Erasmusstudenter i Ljubljana, og i de fleste engelsktalende forelesningene er majoriteten Erasmusstudenter. Det er mye opplegg for Erasmus i Ljubljana, så det er gode muligheter til å være med på masse sosialt om man vil. Vil anbefale å melde seg inn i de forskjellige facebookgruppene slik at man vet hva som foregår. Jeg ble egentlig ikke kjent med en eneste slovensk student da jeg var der, fordi vi aldri var på gruppe med de i klinikken og hadde få forelesninger med de slovenske studentene. Men jeg tror jeg ville rådet til å være litt mer aktiv for å bli kjent med de slovenske studentene.

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

08.01.2018 - 01.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Du må være forberedt på at organiseringen på skolen ikke alltid er optimal. Timeplaner, fagkombinasjoner og eksamensdatoer kan komme i siste liten, noe som kan føre til en del utålmodighet og frustrasjon, spesielt når du har lyst å planlegge alle de fantastiske utfluktene som det er mulig å reise på i nærheten!

Noe av det beste med å være student i Slovenia er «Studentski Boni». Du får faktisk støtte fra staten til å gå ut å spise middag på restaurant 20 ganger i måneden! Ved å ringe et nummer med et SIM-kort du får gratis på ESN kontoret dekker staten 2,63euro. Du betaler maks 4,37, og mange steder enda mindre! Det er som regel en suppe til forrett, hovedrett, en salat ved siden og frukt til dessert inkludert. Jeg har ikke laget mat på et halvt år nå, hvor deilig er vel ikke det?! Så ta med en ekstra telefon dersom mobilen din ikke har tvilling-SIM.
Ellers er det bare å følge instrukser du får fra koordinator i Bergen og Ljubljana angående søkeprosessen.

Undervisningsformer

I tillegg til pediatri, gynekologi og obstetrikk hadde vi to elektive fag: «praktisk genetikk» og «klinisk ekg». Forelesningene er generelt sett skikkelig bra i alle fag, med fokus på det viktigste og vanligste.

Pediatri: Mandag: full dag med forelesning. Tirsdag til fredag: forelesning/seminar først, praksis på de ulike avdelingene andre halvdel av dagen. Praksis bestod av visitt i grupper på 4-6 studenter sammen med en lege. Etterpå snakket vi om pasientene vi var innom og sykdommer som var vanlig på avdelingen. Legene her hadde god tid til oss og det var lav terskel for å spørre spørsmål. Dette syntes jeg fungerte veldig bra og jeg fikk mye ut av praksisen. Seminar: to og to fikk 45 min på å presenterte et tema for klassen.

Gyn-obs: Forelesninger og case-presentasjon i to uker i januar. Hver student fikk en case første dagen som skulle presenteres foran klassen, ca 15-20 min. Praksis gikk over to uker i april. I praksisen er man på ulike avdelinger, både føden, kirurgi og poliklinikk. Her var det viktig å vise at du er ivrig og interessert for å få noe ut av praksisen. I poliklinikk ble språkbarrieren større fordi du er med på konsultasjoner med lite tid til forklaringer. Da var det viktig å være frempå. Noen var heldigere enn andre med hvor mye de fikk gjøre selv.

Ekg kurset var kjempebra, og anbefales dersom du har mulighet til å ta det!

I genetikk velger du et emne. Jeg valgte medfødte misdannelser, hvor vi fikk en case der vi skulle finne ut hvilket syndrom det var snakk om, for så å presentere dette for en liten gruppe. Etterpå hadde vi en mer generell eksamen i genetikkfaget. Vi måtte mase mye for å få informasjon om genetikk-faget, og organisere mye av det selv, forhåpentligvis går dette lettere for de neste som reiser.

Vurdering av emnetilbodet

Vi får dekker MED9 bortsett fra 1 uke med BUP praksis som vi skal ha til høsten. De har også et bredt utvalg av elektive emner man kan ta for å få flere poeng.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har generelt sett fått godt utbytte av fagene her, teorien har vært helt topp med et mer generelt fokus enn det detaljfokuserte nivået vi ofte må gjennom før eksamen i Bergen. Jeg savnet likevel å få gjøre mer selv i praksis, men her var det litt flaks hvilken lege du fikk være med, spesielt i gynekologi.

De fleste i Slovenia er veldig gode i engelsk, så det er ikke noe problem å kommunisere med befolkningen uansett hvor i landet du befinner deg. Forelesere snakker alltid engelsk, og det eneste er under konsultasjoner og med de minste barna at det kan bli et problem.

Universitetsområdet og byen

Etter nesten 5 måneder i Slovenia er det ingen tvil om at dette er et land jeg skal tilbake til! Ljubljana er en nydelig by, og resten av landet er vel så vakkert! Det er billig å leie bil og nesten hele landet kan nåes innen to timers kjøring. Vi har hatt veldig mye fri mellom fagene vi har tatt, noe som har gjort det mulig å reise mye. Siden Slovenia ligger midt i Europa er det bare en liten tog/busstur til de fleste landene rundt. Jeg kan har rukket å nå innom 8 land på mine 5 måneder her!

I Ljubljana er det tilrettelagt for sykkel så det er veldig lurt å kjøpe seg en sykkel i starten av semesteret. Jeg gjorde ikke det, men benyttet meg mye av bysyklene, som koster 3 euro for et år og du kan bruke syklene så ofte du vil i 1 time. Da trenger du et Urbana kort som fås i de fleste kiosker, og så registrer du deg på nettet. Det fungerte kjempebra, men skulle jeg gjort det om igjen hadde jeg nok kjøpt min egen.

Bustad

Det er mulighet for å få bolig gjennom studentorganisasjonen på doorms, hvor du deler rom med en annen, fra 140 euro/mnd. Der er det veldig lett å bli kjent med folk. Vi valgte å leie privat. Første uken hadde vi en airbnbleilighet, som vi fikk tilbud om beholde for 800 euro i måneden, og siden beliggenhet var midt i midten av sentrum slo vi til. Vi har i etterkant funnet ut at det nok hadde vært mulig å funnet en billigere leilighet hvis vi hadde hatt litt is i magen og gått på noen visninger.
Det er også mange kollektiv som lyses ut på Erasmus Facebook-gruppene.

Sosialt miljø

Veldig bra! Det er veldig aktiviteter som er gratis man kan være med på om man undersøker litt, og da er det gode muligheter for å bli kjent med folk. Det er lurt å melde seg inn i facebook grupper for å se hva som skjer.
Alt i alt vil jeg anbefale å reise til Ljubljana! Det har vært et fantastisk og gøy semester, noe jeg unner alle å få oppleve!

2017

Vår 2017 - Medisinstudiet - University of Ljubljana

Vår 2017 - Medisinstudiet - University of Ljubljana

09.01.2017 - 16.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser ned får man et dokument fra Universitetet i Ljubljana med praktisk informasjon, og det meste man trenger å vite står der.
Vær obs på at om du velger å bo privat, er det lite hjelp å få fra studentorganisasjonen. Om du kontakter de får du tilsendt et google-dokument de holder oppdatert med mulige steder å bo. Du må selv kontakte disse og avtale visning.
Det er lurt å ha avtalt noen visninger på forhånd, og ha de første nettene booket på hotell eller hostel. Jeg fant leilighet gjennom google-dokumentet nevnt ovenfor, men andre jeg ble kjent med hadde funnet via facebook grupper og Airbnb.

Noe annet jeg vil understreke her er at alle studenter får matkuponger i Slovenia. Dette er et system substituert av staten, og det betyr at man kan spise 3-retters (suppe, hovedrett og frukt) ute på restaurant 23 ganger pr måned for maks 4,37 euro. For å få dette må du ta med deg bekreftelse på at du er student ved universitetet til studentorganisasjonen, studentnummer og EMSO nummer til studentorganisasjonen/ESN kontoret, så får du simkort med slovensk nummer og hjelp til å registrere deg der. Det kan derfor være lurt å ta med seg en gammel mobiltelefon når du reiser om du også vil bruke det norske nummeret ditt mens du er på utveksling. Ellers finnes det en butikk hvor man kan kjøpe brukte mobiltelefoner i sentrum (mobihouse).

Du kommer også til å trenge Urbana kortet under oppholdet ditt, dette får du på LPP (tilsvarer Skyss i Bergen) for 3 euro. For å få dette kortet trenger du ett dokument du får på informasjonsmøtet den første dagen. Dette kortet kan du bruke på buss og sykkel (de har sånn sykkelsystem de har i flere storbyer - du henter ut en sykkel på en stasjon og parkerer den i løpet av en time på en annen stasjon). Du trenger også urbana kortet for å få tilgang til skapene på sykehuset, så det er lurt å skaffe seg dette!

Både sykkelsystemet og oversikten over restaurantene som tilbyr student måltidene har en app: Bicikel og NaBon.

Undervisningsformer

Undervisningen skjer i egne erasmus-grupper, både forelesningene og i praksis. Undervisningen består av forelesninger og seminarer forberedt av studentene. I gyn/obs får man en case med en tilhørende diagnose man skal si noe om, og i ped blir man delt inn i grupper som skal holde en forelesning om ett emne.
I gyn/obs er praksisen tredelt med rullering mellom gynecology, obstetrics and reproduction. Her er man stort sett alene med en lege på operasjon eller polikliniske samtaler /undersøkelser. I pediatri er praksisen i hovedsak gruppevis med 5 andre erasmus-studenter, og det likner klinikker vi er kjent med fra Bergen. Man snakker med en pasient (om de finner noen som kan engelsk), og diskuterer funn og diagnoser sammen etterpå.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bra, men man får ikke tilgang til forelesningsnotater og gamle eksamensoppgaver er stort sett bare tilgjengelig på slovensk. Vi har derfor vært avhengige av å lese godt på egenhånd og av google-translate til å oversette oppgaver.

Fagleg utbyte og språk

Språket kan være et hinder i forhold til faglig utbytte. Det varierer hvor flinke legene er til å forklare og ikke alle pasienter kan engelsk.

Universitetsområdet og byen

Ljubljana er en veldig vakker by. Den er akkurat passe stor, og alt er innenfor rekkevidde. All undervisning skjer rundt sykehusområdet, som ligger 10 minutters gange fra sentrum. Det er fin park like ved sentrum der man kan ta seg en løpetur, og nattlivet i byen er også svært aktivt. Ellers er det gratis inngang på alle museer første søndag i måneden. Det er også mulig å reise flere steder fra Ljubljana, det går billig tog til flere byer, inkl. Zagreb og Budapest (9 euro pr vei om man er tidlig ute), og buss til flere vakre steder i Slovenia. Bled og Bohinj er to steder jeg anbefaler å besøke.

Bustad

Når man søker til Universitetet i Ljubljana får man to valg under bolig, privat eller på "student dormitories". Jeg valgte å bo privat og har derfor bare erfaringer fra dette. Vi fant bolig gjennom google-dokumentet nevnt over, og endte opp med en leilighet midt i sentrum. For meg har dette vært ypperlig, det er kort vei til sykehuset, parken, sentrum og buss.

Sosialt miljø

Erasmus-studentene er i egne grupper fra starten av, og det er derfor lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt hvor mange venner man får, men forholdene ligger absolutt til rette. ESN (erasmus student network) arrangerer bli-kjent-uke i februar og flere fester iløpet av semesteret. De arrangerer blant annet beerpong-turneringer, bar-til-bar og andre festligheter. Det er også mulig å bli med på turer med 50-100 studenter til storbyer i landene rundt Slovenia.

Vår 2017 - Medisinstudiet - University of Ljubljana

Vår 2017 - Medisinstudiet - University of Ljubljana

09.01.2017 - 16.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å ordne seg bolig i god tid før man reise ned til Ljubljana, hvertfall avtale noen visninger i forkant. Vi fikk beskjed om at ESN skulle hjelpe oss med å finne bolig, men dette tilbudet var veldig lite hjelpsomt.

Alle studenter får 20 matkuponger i måneden. Dette innebærer en 3 - retters middag for 2- 4 euro. Man må ha et slovensk sim kort (fås på ESN kontoret) for å benytte seg av dette tilbudet. Man ringer på restauranten og så tar staten resten av regningen. Om man ønsker å fortsatt bruke sitt norske sim kort i Slovenia kan det være lurt å skaffe seg en gammel telefon som man kan bruke ved siden av.

Det finnes et veldig bra sykkeltilbud om man skaffer seg et Urbana kort. Det koster 3 euro i året. Ved bruk av dette kortet kan man hente og parkere sykler på forskjellige sykkelstasjoner plassert rundt om i byen. Dette tilbudet ble veldig godt motatt av oss og brukt hver dag til skolen. Det samme kortet kan også brukes om man ønsker et busskort, 20 euro i måneden.

Undervisningsformer

Vi hadde gynekologi og obstetrikk, pediatri 1 + 2 og 4 uker clinical rotations (abdominal surgery og gastroenterology). Grunnen til at vi måtte ha CR i tillegg til de andre fagene var for få studiepoeng. MEDPED og MEDFØD i Bergen gir 28 studiepoeng, mens de samme fagene i Ljubljana bare tilsvarer 21 studiepoeng.
Gynekologi og obstetrikk hadde først et par uker med undervisning, etterfulgt av et par uker med praksis. I tillegg måtte vi fremlegge et kasus enkeltvis som vi fikk tildelt første dagen. For å kunne gå opp til eksamen måtte vi ha et ferdig utfylt tjenestekort. Multiple choice eksamen måtte bestås (minimum karakter 6) for å kunne gå opp til endelig muntlig eksamen.
Pediatri 1 var hver mandag bestående av kun forelesninger hele dagen. Pediatri 2 var tirsdag til fredag, forelesninger frem til lunsj og praksis i grupper etter lunsj. I dette faget måtte man også presentere et seminar gruppevis. Seminaret måtte godkjennes og tjenestekortet måtte være utfylt for å kunne gå opp til eksamen som var tredelt - MC, praktisk og muntlig.

Vurdering av emnetilbodet

Undervisningen og emnetilbudet var bra!

Fagleg utbyte og språk

Språket ble en hindring noen ganger, særlig med små barn og når legene ikke har tid til å oversette. Hele praksisen krever litt mer innsats og engasjement av studentene om man ønsker å lære.

Universitetsområdet og byen

Ljubljana er en veldig liten og hyggelig studentby. Sykehuset ligger ca 10-15 min i gåavstand fra sentrum.

Bustad

Man kan bo i "doorms" for 100-150 euro, hvor man deler rom med en annen og kjøkken/bad med flere. Alternativt kan man leie selv på det private markedet. Vi var to jenter som bodde i en leilighet midt i sentrum for 300 euro i måneden hver.

Sosialt miljø

I Ljubljana skjer det noe hele tiden. Det kan være lurt å melde seg inn i Erasmus facebook grupper. ESN arrangerer også arrangementer og turer for studenter.

Informasjon