Hjem
Studentsider
erasmus+

Jagiellonian University in Cracow og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandPolen
  • ByKraków
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på programma i samanliknande politikk og europastudium har fortrinn på plassane. Studiar ved Jagiellonian i Krakow passer spesielt godt for studentar på programmet i europastudium. Søkarar frå administrasjon og organisasjonsvitskap har fortrinn før andre samfunnsvitskapelege fagområde om det er ledige plassar.

Søkaren må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er polsk og engelsk. B1/B2-nivå (CEFR) blir anbefalt.

Institusjonen tilbyr polsk språkkurs til utvekslingsstudentar. Dei underviser òg enkeltemne på andre språk (italiensk, tysk, russisk, ukrainsk). Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Faculty of International and Political Studies huser fleire spesialiserte institutt med eit breitt statsvitskapeleg fagtilbod på engelsk kvart semester. På denne nettsida finn du alle emna. Det er også mogeleg å ta emne ved Centre for European Studies.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Emna utgjer som regel frå 2 til 10 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Jagiellonian University blei er det eldste universitetet i Polen, og det nest eldste i Sentral-Europa. Fleire kjende personar har studert her, blant dei Pave Johannes Paul II og Nikolaus Kopernikus. I dag har universitetet 15 fakultet og rundt 50 000 studentar. Universitetet har eit slavisk song- og danseensemble, og ein eigen vingard i landsbyen Rzezawa.

Krakow er hovudstad i regionen (voivodskapet) Lille-Polen som ligg sør i Polen. Byen var hovudstad for heile Polen fram til 1609 og blir stadig rekna for å vere landets kulturhovudstad og ein av Europas vakraste byar. Han har om lag 750 000 innbyggarar og blir besøkt av nesten sju millionar turistar årleg. Krakow var relativt intakt etter andre verdskrig og den vel bevarte gamlebyen står oppført på UNESCO si verdsarvliste.

Bustad

Erasmusstudentar kan søke om bustad gjennom universitetet sitt internasjonale kontor. Det er stort sett snakk om dobbelrom, som delast med ein annan student. Universitetet kan òg hjelpe med informasjon til dei som ønsker å finne bustad privat.

Semesterinndeling

Oktober - februar og februar - juni.

Studentrapportar

2017

Vår 2017 - BA i utviklingsstudier

Vår 2017 - BA i utviklingsstudier

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler alle å være tidlig ute med alt de må gjøre før utvekslingsoppholdet. Før jeg dro så sendte jeg en søknad til universitetet hvor jeg også måtte velge de fagene jeg ønsket å ta. Når jeg kom til Krakow så viste det seg at ikke en gang halvparten av fagene gikk i mitt semester selv om det var det som sto på deres nettsider. Dette er jo ingen problem i forhold til at du kan endre fag når du kommer ned, men når jeg kom og fikk vite dette så satte jeg meg ned for å finne nye fag. Det viste seg og være en litt krevende prosess siden mange av fagene overlappet hverandre og nettsidens emnetilbud var misvisende. Derfor anbefaler jeg å sette opp mange alternativer før du drar slik at du sparer deg for både tid og stress når du ankommer i tilfelle du skulle havne i samme situasjon.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er forskjellige i ethvert fag. Noen har et såkalt seminar hvor det legges stor vekt på aktivitet i timene, mye diskusjon og presentasjoner. Andre kan bruke den "vanlige" forelesningsmetoden hvor læreren snakker hele timen. Litteratur kan være veldig vanskelig å få tak i, og noen av fagene hadde ikke litteratur i det hele tatt og var mer opptatt av informasjon gitt i timene. Jeg opplevde imidlertid at lærerne var behjelpelige med å sende litteratur via mail om det var ønskelig.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet er ganske bra. Det er mange spennende og lærerike fag man kan ta i Krakow. Og jeg er sikker på at det er noe som passer for alle. Ellers så er det forskjellig fra lærer til lærer om det er obligatorisk oppmøte eller ikke. Og noen lærere kan bry seg veldig lite i forhold til andre.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fra før av bodd i USA og Sør-Afrika og derfor er jeg ganske god i engelsk. Mange her er ikke gode i språket og jeg føler ikke at jeg har lært noe spesielt i forhold til å bli bedre i engelsk. Men selvfølgelig så frisker det opp språkkunnskapene å måtte snakke engelsk hele tiden. Jeg har derimot et par venner som nesten ikke kunne engelsk, men som nå i slutten av oppholdet har blitt kjempeflinke. Jeg har derimot tilegnet meg mye kunnskap i de fagene jeg har tatt, og har hatt et veldig stort faglig utbytte av oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Universitet brer seg over hele byen, og man må regne med å ha fag som er på mange forskjellige steder. Dette er derimot ikke noe problem da de fleste fakultetene ligger i sentrum, og sentrum er ikke spesielt stort. Om man derimot skulle ha fag litt lenger vekk så er det kjempelett å komme seg rundt med trikk. Byen er helt perfekt for studenter med mange gode matopplevelser, shopping, kultur, parker, lette reisemetoder til andre steder man skulle ønske å besøke, og det er veldig billig her.

Bustad

Jeg bor i en leilighet rett utenfor gamlebyen og jeg er kjempefornøyd med beliggenheten. Det er kort vei til det meste og jeg går som regel over alt. Det tar meg 2 minutter og gå til ene fakultetet og 10 minutter til det andre.

Sosialt miljø

Studentmiljøet i Krakow er kjempebra. ESN arrangerer ofte ulike fester og andre sosiale sammenkomster som alle studentene er velkommen til å delta på. Ellers er det veldig lett å bli kjent med folk, og jeg opplevde at alle fant "sin egen gjeng" i løpet av den første uken. Det er derimot veldig viktig å delta på "Orientation week" i starten som hovedsakelig er der du har muligheten til å treffe mange nye folk i begynnelsen. Etter denne uken så starter skolen og folk er mer opptatt og det kan bli vanskeligere å finne nye vennskap.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

24.02.2016 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det går både tog, buss og taxi fra flyplassen. Alle alternativene er rimelige. Man trenger ikke forberede seg stort når man kommer der. Det er et veldig bra opplegg i forbindelse med fadderuken og studentorganisasjonen ESN, så der blir man loset gjennom alt. I tillegg gir universitetet veldig bra og dekkende informasjon i forkant.

Selv om man har valgt fag i form av Learning agreement på forhånd, så kan man dessverre måtte vente seg å finne ut at alle disse fagene totalt eller delvis overlapper og man må velge seg nye fag. Dette skjer med alle og er ingen 'big deal', men jeg anbefaler derfor å søke forhåndsgodkjenning om flere fag enn nødvendig for å slippe for mye styr.

Undervisningsformer

Samtlige fag jeg hadde bestod av klasseromsundervisning (eventuelt mindre auditoriumer). Det legges opp til en viss deltakelse av studenter i form av svar på spørsmål og tanker om temaene som presenteres. Dette er likevel ikke utslagsgivende for karaktersettingen, selv om noen vektlegger oppmøte i karaktersettingen.

I mine fag hadde vi ingen teoretisk litteratur, men en rekke artikler, traktater og case-law (dommer) som emnet konsentrerte seg om.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet som gjelder såkalte internasjonale fag er veldig bra og godt gjennomført (heriblant; Competition law, International Insolvency law, European Contract law). Selv om fagene er små i størrelsen (5 stp.), så er det likevel mer enn nok innholdsrikt og man lærer mye fordi fagene er intensive og kompakte! Når det derimot gjelder de mer 'polske' eller øst-europeiske rettede fagene (eksempelvis; Introduction to Polish Civil law eller Constitutional systems of central and eastern European states), så var disse gjennomgående vanskeligere å få noe konstruktivt ut av og lærerne virket mindre engasjerte og opptatte av å lære dette bort. Dette var det ikke bare undertegnede som opplevde.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte i de internasjonale, samt EU-rettslige fagene var veldig bra. Jeg anbefaler å velge slike fag fordi da får man kunnskap og innsikt som man ikke har muligheter for å tilegne seg i Norge. Dessuten er det relevant for Norge. Språket er gjennomgående bra i undervisningen blant disse professorene da de ligger seg tett opp til språkbruken i ECJ. Med andre ord er det avansert og juridisk engelsk. I de nasjonale fagene er engelsk gjennomgående dårlig og undervisningen var noen ganger heller uforståelig...

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ved Jagiellonian er et museum i seg selv og en attraksjon i byen. Universitetet har flere titalls fakulteter/undervisningsbygg, men dersom man går på juridisk fakultet (faculty of law and administration) så er man så heldig at alle tre byggene befinner seg i gangavstand vest på markedsplassen. Dette er en fordel ettersom timeplanen ofte overlapper eller gir lite slingringsmonn for å finne neste time.

Bustad

Når det gjelder innkvartering så kan man enten bo i studenthybler, men dersom man går på juridisk fakultet er dette langt unna og tungvint.

- Det kan være lurt å undersøke private studentboliger på forhånd. Universitetet i Krakow anbefaler blant annet Gumtree.pl og rentsellersgroup.pl. Jeg benyttet meg av sistnevnte for å finne utleieleilighet og opplevde dette som et trygt og seriøst alternativ. Ettersom Krakow er en relativt stor by så kan det være lurt å finne leilighet i gangavstand til fakultetet. Juridisk fakultet ligger i vest av Markedsplassen Rynek Glowny og det er derfor hensiktsmessig å finne en sentral leilighet i gamlebyen, istedenfor eksempelvis jødebyen Kazimierz. Ellers er som sagt kollektivtrafikk og taxi ikke dyrt.

Sosialt miljø

Det er et knallgodt sosialt miljø og arrangementer nesten hver eneste dag i regi av ESN. Alle disse arrangementene finner man på facebook. I tillegg er det veldig mange internasjonale studenter i byen og mye å finne på; alt fra å drikke øl, spise ut, trene, gå på museumer og shoppe.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Jagiellonian University

Informasjon