Hjem
Studentsider
erasmus+

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByKiel
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke studentar med gyldig studierett på bachelorprogrammet i historie. Studieretten må være gyldig i den perioden du er på utveksling. Andre interesserte studentar kan og søkje, men blir prioriterte etter historie-studentane. Ein må ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Etter at ein har tatt 60 studiepoeng, kan ein tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråket er i hovudsak tysk.

Dersom du ikkje har nok tysk-kunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Du kan enten ta deler av spesialiseringa di eller du kan velje emne som skal inngå som frie studiepoeng i graden ved dette universitetet.

Ønsker du å ta deler av spesialiseringa di må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire spesifikke emne i graden ved UiB. Vel du å ta frie studiepoeng kan du velje fritt mellom dei akademiske emna universitetet tilbyr. Emna kan ikkje overlappe med emne du har frå før.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studierettleiar@ahkr.uib.no

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Christian Albrecht Universität zu Kiel er eit offentleg universitet med rundt 25 000 studentar. Det har åtte fakultet og stor fagleg breidde, men fokuserer særskilt på forsking innan marine fag, smittsame sjukdomar, menneskeleg utvikling i landskap og nanovitskap. Universitetet har fire campusar i byen, den største ligg i Olshausenstrasse.

Kiel er ein nordtysk hamneby med rundt 250 000 innbyggarar, som ligg halvannan time med bil frå Danmark. Byen har mange flotte parkar og strender, og eignar seg godt for den som likar vass- og sjøsport. Nærleiken til havet gir òg grunnlag for universitetet sitt omfattande studietilbod innan maritime fag.

Bustad

Universitetet har eit internasjonalt senter som samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om eit bustadtilbod for utvekslingsstudentar. Det finst studentheimar både på og utanfor campus. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Kiel.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Studentrapportar

2020

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2019 - 15.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å komme i gang tidlig med forberedelsene, ettersom det ved alle utvekslingsopphold er en del informasjon å sette seg inn i. Informasjonen fra CAU var hovedsakelig på engelsk, eller det var linket til sider hvor det var mulig å stille inn språket. Hvor mye man får til å forberede seg er imidlertid begrenset ettersom blant annet fagene som tilbys ikke blir fastlagt tidligere enn rett før semesterstart. Dette gir også utfordringer i forbindelse med Learning Agreement, og medfører at man må forvente å få stipendet noe seint.

Selv tok jeg kontakt med DNSZ (Deutsch-Norwegisches Studienzentrum) som holder til på universitetet og fikk god hjelp fra dem. Gjennom DNSZ ble det i september arrangert et studieforberedende språkkurs hvor man fikk lært litt tysk, dratt på utflukter, samt blitt kjent med en del andre internasjonale studenter. Det var også en egen "Norwegermodul" hvor man fikk noen timer med tysk undervisning fra norsk. Ved at jeg tilbrakte september i Kiel (semesterstart er i Oktober) fikk man god tid til å ordne praktiske og organisatoriske ting der, noe som nok er enklere enn å gjøre det fra Norge. Jeg fikk ytterligere hjelp fra DNSZ gjennom mitt opphold, og jeg vil på det sterkeste anbefale å kontakte dem i forkant av utvekslingen.

Alt i alt vil jeg virkelig anbefale et utvekslingsopphold til Kiel!

Vær imidlertid oppmerksom på at semesteret, som ved de flest andre tyske universiteter, avviker fra semesteret her hjemme. Eksamensperioden varer typisk frem til midten av februar. Selv har jeg løst denne utfordringen ved å bli et semester til i Kiel som "Guest Student", ettersom vårsemesteret er ferdig i Juli og dermed er en bedre overgang tilbake til UIB.


Undervisningsformer

De juridiske kursene bestod i stor grad av forelesninger, hvor vi var alt mellom 5 og 300 elever, avhengig av om det var et kurs spesielt rettet mot utvekslingsstudenter eller obligatorisk for de tyske jusstudentene. Det var i enkelte fag også mulig å delta i arbeidsgrupper, men jeg fikk ikke gjort dette ettersom det ikke passet med timeplanen.

I forelesningene ble det i stor grad benyttet omfangsrike powerpoint folier, og det var ikke nødvendig å anskaffe seg bøker dersom man brukte foliene og tok notater underveis. Det ble heller ikke særlig oppfordret til kjøp av bøker, selv om eksempler til fordypelse ble nevnt på første forelesning.

Når det gjelder tyskkurs og moduler som jeg deltok på, var det langt mer interaktivt. Her satt man i mindre grupper, gjerne 10-15 studenter, og måtte delta i undervisningen (mer om dette under.)

Vurdering av emnetilbodet

Alt i alt var jeg veldig fornøyd med emnetilbudet, men det var innledningsvis veldig vanskelig (les: umulig) å få oversikt over hvilke fag som tilbys. Dette blir ikke klart før i slutten av September, og oversikten som ligger på internett på forhånd både mangler fag og inneholder fag som ikke blir undervist. Jeg hadde i forkant sett meg ut 6 fag, men av disse ble 3 ikke holdt, noe jeg fikk beskjed om direkte ved semesterstart. Om man ønsker beskrivelser av fagene, gjerne i forbindelse med Learning Agreement, må man ofte sende mail direkte til professorene. Prosessen medfører som nevnt over gjerne at man ikke mottar stipendene før i Oktober/November. Et godt tips er å se på listen over fag som er anbefalt for ERASMUS-studenter, det er imidlertid også mulighet for å velge fag utenfor denne listen. Dersom man ikke behersker tysk begrenses imidlertid tilbudet kraftig, og man må stort sett holde seg til denne listen. Det anbefales å ha B1 for å ta del i de tyske kursene, men jeg vil tro at man da står overfor en altfor stor utfordring. Et nivå på mellom B2-C1 er nok å anbefale, litt avhengig av om faget er rettet mot utvekslingsstudenter eller ei.

Når jeg først kom i gang med de ulike fagene var jeg veldig fornøyd. Jeg hadde i stor grad fag innenfor internasjonal rett (International Dispute Settlement og International Environmental law), fag hvor professorene var meget engasjerte, og som jeg vil anbefale videre. Ytterligere hadde jeg innføring i tysk rett (på tysk), samt Strafrecht I. Det siste kurset hadde jeg sammen med de tyske studentene, og det var krevende å henge med, både grunnet tysken og at deler av innholdet ble antatt å allerede være kjent blant oss studenter. Eksamen var imidlertid ikke veldig krevende, og man kan vel si at den er noenlunde tilpasset utvekslingsstudentenes utfordringer.

Tilbudet innenfor tyskkurs og moduler var også bra.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde allerede noe tyskkunnskaper før utvekslingsoppholdet, ettersom jeg har bodd et år i Hamburg. Det er imidlertid ikke tvil om at tysken min har blitt langt bedre gjennom oppholdet ved hjelp av kurstilbudet, samt muligheten til å praktisere språket. Mellom utvekslingsstudentene ble det likevel i stor grad snakket engelsk ettersom alle ikke behersket tysk på et like høyt nivå. Man fikk imidlertid praktisert språket i hverdagen gjennom blant annet tyskkurs, undervisning og å snakket med sine naboer.

Selv deltok jeg i forkant av semesteret på et intensivkurs (B2.1) i regi av DNSZ, samt på nivå C1.2 to ettermiddager i uken gjennom semesteret. Dette var både sosialt og lærerikt. Ytterligere var jeg med på moduler i form av Fonetikk og Kommunikasjon im Kontext, hvorav særlig førstnevnte kan anbefales. Moduler er litt mindre omfattende enn kurs og går typisk over ca. 2 skoletimer per uke.

Universitetsområdet og byen

Kiel er landeshovedstaden i Schleswig-Holstein og en relativt stor by i norsk sammenheng (ca. 250 000 innbyggere), noe som medfører at man finner det meste man trenger. Likevel fremstår byen som ganske kompakt, og vi syklet i stor grad overalt hvor vi skulle innen 10-15 minutter, noe som var veldig praktisk. Byen er gjerne ikke den mest idylliske, noe som skyldes bombinger i 2. verdenskrig, men at den ligger rett ved fjorden er et pluss, særlig i vårsemesteret. Det finnes også en rekke parker, og mange koselige cafeer hvor man kan ta seg en kaffe eller noe å spise til langt under norske priser.

Når det gjelder universitetet syntes jeg det var veldig greit, om enn gjerne litt lavere standar på klasserommene enn i Norge. Det er mange biblioteker hvor man kan lese, og ellers treffes man gjerne i Mensa. Mensa er kantinen hvor de fleste studenter spiser tilnærmet daglig. Maten er gjerne ikke alltid den beste, men koster kun mellom. 20-40kr for en middagsrett, og det er normalt sett et godt utvalg. Selv har jeg laget minimalt med mat hjemme, og turen til mensa var et sosialt avbrekk i studiehverdagen. Universitetsområdet er ellers relativt kompakt (den delen som er aktuell for juss-studenter), og man kan enten gå 10-15 min mellom forelesningene, eller ta bussen et par stopp. Ellers er det verdt å nevnte at offentlig transport, både i Kiel (Schleswig-Holstein) og Hamburg er inkludert i semesteravgiften. Dermed har man gode muligheter til å besøke byer som Hamburg, Flensburg, Lübeck mv. under oppholdet.

Bustad

De fleste internasjonale studentene fikk tilbud om bolig gjennom universitetet. For meg ble dette allerede ordnet fra September, ettersom jeg deltok på det studieforberedende tyskkurset. Jeg bodde på Deutsch-Nordische Burse, som ligger direkte ved fjorden, ca 10 minutters sykkeltur, eller 25-30 min busstur fra universitet. Beliggenheten var veldig bra, og sykkelturen til universitet var verdt å ofre. Leien var ca. 200 euro i måneden, med strøm og internett.

Ellers var standarden relativt god. Rommet var ca. 13 kvadratmeter, hvor man hadde vask og det mest nødvendige der. Kjøkken og bad (med flere separate dusjer og toalett) delte jeg med 9 andre, noe som ikke fremsto som noe problem. Vi var heldige på vårt studenthus å ha rengjøringshjelp for fellesområdene 3 ganger i uken, noe som ikke var tilfellet i andre studenthus jeg var på besøk i, og hvor standarden var langt lavere. Ellers kan det nevnes biljardbord, bordtennisbord, kinosal, bibliotek og gode fellesområdet. Som det fremgår av navnet er studenthuset tiltenkt nordiske og tyske studenter, så man vil i stor grad få muligheten til å snakke tysk.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på universitet fant jeg veldig bra, og er en av årsakene til at jeg har valgt å utvide mitt opphold med et semester i form av gjestestudent. Den internasjonale studentorganisasjonen ESN Kiel arrangerer "orienterungswoche" (litt som fadderuke), samt har sosiale aktiviteter ukentlig. Dette er en veldig grei plattform for å bli kjent med andre internasjonale studenter. Det studieforberedende kurset var også veldig viktig for mitt sosiale miljø, og jeg tilbrakte mye tid gjennom hele utvekslingsoppholdet med de jeg ble kjent med der.

Det kan også nevnes at det finnes et norsk miljø i Kiel, og det arrangeres blant annet julebord og 17. mai feiring, samt månedlige treff på kafe. Miljøet består av ulike aldersgrupper, inkludert flere tyske studenter som studerer norsk.

Imidlertid var det vanskelig å få innpass i det tyske miljøet, dette gjelder spesielt om man ikke behersker språket på et høyt nivå. Ettersom det finnes et stort antall internasjonale studenter, har man likevel alltid noe å gjøre på.

2018

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

02.04.2018 - 30.07.2018

Førebuingar/praktiske tips

Kom like godt tidleg i gang med førebuingane og planlegging av utvekslingsopphaldet. Det er ein del skjema, papir og ulike system, så det kan vere viktig å setje av nok tid til å skaffe seg oversyn. Informasjonen til utvekslingselevane var stort sett på engelsk, men av og til på både tysk og engelsk. Ettersom at Kiel ligg så nært er det enklare med praktiske ting som reise og registrering. Du kan reise med båt eller tog, eller til flyplassen i Hamburg. Når du kjem til Kiel skal du registrere deg ved rådhuset og avdelinga Bürgeramt. I etterkant av dette vil det kome brev om kringkastingsgebyr, men her må ein finne informasjonen etter kvart.

Dersom du kjem i ei helg eller om kvelden er det noko som heiter Anreiseservice. Eg hadde problem med å få stadfesting, og kunne ikkje finne kontaktinformasjon til dei, så det vart mykje styr for meg i byrjinga. Når eg fyrst fekk tak i dei og det fungerte, var det eit svært godt tilbod. Du vert henta på kaia eller på jernbanestasjonen og får alt med ein gong. Når ein er heilt ny i Kiel er dette verkeleg eit godt tiltak. Alternativet verka å vere noko byråkratisk og tungvindt.

Som utvekslingsstudent i Kiel er det ein svært stor føremon om ein allereie kan tysk før ein kjem. Om ein korkje kan eller har det som mål å lære seg tysk ville eg haller ha reist til ein annan stad, jamvel om det var nokre utvekslingselevar som ikkje kunne noko tysk.

Eg var så heldig at eg fekk vere med på eit tyskkurs som vart arrangert av Deutsch-Norwegisches Studienzentrum (dnsz) dei fyrste to vekene i mars. Det varierer kor tid dei har kurs, men dette var heilt perfekt for å verte kjend med byen og universitetet på ein behageleg måte. Det var ein fin start på utvekslingssemesteret. Hadde det ikkje vore for dnsz hadde nok utvekslingsopphaldet mitt vore annleis. Det har vore heilt utruleg å kunne ha dnsz ved universitetet i Kiel. Eg vil oppmode om å take kontakt med dnsz med ein gong dersom du får plass i Kiel, soleis at dei er klar over at du kjem. Eg har fått vere med på språkkursa dei har hatt medan eg har vore i Kiel.

Ver merksam på at semesteret skil seg frå datoane heime.

Undervisningsformer

Udnervisingsformene er førelesingar i grupper på mellom ti og femti studentar. Førelesingane er stort sett strukturerte og relativt greie å fylgje. Dei vil typisk føreslå fleire bøker, så det er ikkje ei bok du må ha. Eg var svært nøgd med undervisingsformene. Det er mogleg å stille spørsmål under og etter førelesingane. Undervisinga er ein og ein halv time, utan pause. Det kan vere noko seigt når det ikkje er pause, og dette tek det ei stund å venne seg til.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet er kjend for internasjonal rett, og eg hadde berre internasjonale fag. Det kan vere lurt å finne fram til føreslegne fag for erasmusstudentar, så snart som råd. Det tok litt tid for meg, og i staden leita eg som etter nåla i høystakken inne i kurskatalogen. Eg hadde faga Europarecht 2, Völkerstrafrecht, Völkerrecht 2, Internationales Privatrecht og Internationales Seerecht (International Law of the Sea). International Law of the Sea vert undervist på engelsk, men ein kan stille spørsmål på tysk etter timen. Internasjonal privatrett vart undervist av ein svært sympatisk professor, så der var det behageleg å vere erasmusstudent. Om eg ikkje var den einaste utvekslingseleven i dei fleste faga, så var det i alle fall ikkje fleire enn ein til. Dei faga eg tok var heilt internasjonale, og soleis nyttige for vidare studiar og i alle fall om ein siktar seg inn på internasjonalt arbeid. Det er nok mogleg å spare seg mykje styr om ein finn desse faga med ein gong. Ver merksam på at eksamen vert siste timen i faget. På den eine sida vert det lett å planleggje, av di det er så føreseieleg, men på den andre sida kan ein ende opp med å få fleire eksamenar på ei veke. Når det er sagt, så skal det nemnast at dei har eksamen på to timar og eg opplevde eksamensstemninga som meir behageleg og mindre spend enn heime. I tillegg til desse jussfaga hadde eg tysk om kvelden og fonetikk gjennom Lektorat Deutsch als Fremdsprache. Dette kan eg verkeleg oppmode om å take del i. Her møter ein fleire internasjonale studentar i tillegg. Dette kunne vere noko uoversikteleg å melde seg på, men det fungerte svært godt når ein først kom inn i det.

Fagleg utbyte og språk

Eg vil seie at eg hadde eit godt utbyte av utvekslinga. Ettersom at eg tok internasjonale fag kan dette lettare kome til nytte seinare enn heilt spesifikk tysk rett. Dette var i alle fall min inngang på det heile, og eg vil seie meg nøgd med valet av fag. Professorane er ulike, og somme er lettare å skjøne enn andre. Ein skal prøve å lese litt etter kvart, så heng ein mykje betre med i timane.

Eg kunne allereie godt tysk då eg reiste ned til Kiel, så eg har ikkje utvikla språket så enormt. Dei eg har snakka med seier at det har vorte betre og at eg no kan snakke meir flytande, og med relativt god tysk uttale. Det var heilt fantastisk å kunne snakke tysk kvar einaste dag.

I dei fleste faga eg hadde stod det at ein burde ha nivå B1, men eg trur det vil vere krevjande å hengje med i timane om ein har så mykje lægre enn B2 eller C1, ettersom at dei fleste er på morsmålsnivå.

Utvekslingselevane har varierande tyskkunnskapar, men eg var ovverraska over kor mange som kunne godt tysk. Vi snakka stort sett tysk med kvarandre, og det gjekk stort sett som lingua franca.

Universitetsområdet og byen

Kiel er hovudstaden i forbundslandet Slesvig-Holsten (ty. Schleswig-Holstein), og har om lag 250 000 innbyggjarar. Om lag 85 prosent av byen vart bomba under og etter krigen, noko han framleis er prega av. Eg vil ikkje seie at det er ein kosleg by, og han har ikkje så mykje sjel. Områda og dei små byane utanfor er ofte mykje trivlegare. Storleiken er god i Kiel, så det har vore positivt. Utflukter er mogleg å få til, og det er eit svært godt utbygd jernbanenett. I tillegg er det bussar og båtar. I Kiel nyttar ein flyplassen i Hamburg.

Universitetet er prega av alder, og det er ikkje fasilitetar som air condition og liknande. Universitetet har to hovuddelar, men det går buss mellom. Bussen får du køyre gratis med når du har fått studentkortet. På universitetet er det to kantiner (Mensa). Her vert det servert heilt vanleg mat til ein heilt overkomeleg pris, så det er mogleg å ete her kvar vekedag, men ikkje i helgene.

Bustad

Du får tilbod om studentbustad som utvekslingselev. Eg nytta meg av dette tilbodet, av di det var sytalaust å kunne krysse av på eit skjema i staden for å nytte vinteren på å søkje etter bustad. Eg har høyrt at det kan vere vanskeleg å finne bustad på den private marknaden. Dei aller fleste utvekslingselevane budde på studenthyblar.

Standarden ligg nok under det ein kan vente seg i Bergen. Eg budde i Max-Kade-Haus og tykte det var låg standard, men heilt i orden for eitt semester. Eg fekk seinare høyre at dette var ein av dei betre studentbustadane. Der delte eg kjøken med tre tyske studentar og dusj med ein av dei. Rommet hade god storleik og ein delt balkong, men kjøkenet var lite og upraktisk. Leiga var om lag 230 euro i månaden.

Sosialt miljø

Heilt i byrjinga av semesteret var det ei veke som likna på ei fadderveke "Orientierungswoche". Denne var diverre plassert i påska, så eg hadde ikkje høve til å vere med. undervisinga starta stort sett ei veke etter semesterstart. Eg trur det kan vere lurt å vere med på orienteringsveka for å verte kjend med dei andre utvekslingselevane med ein gong. Det var litt mange utvekslingselevar til å verte kjend med alle, men det kan vere lurt å finne nokre. Det gjekk fint å finne folk gjennom tyskkursa der det stort sett berre er utvekslingselevar. Det internasjonale senteret har nokre "Totoren" som arrangerer noko av og til. Det vert arrangert reiser til nærområda, om lag tre eller fire reiser kvart semester. Desse er svært godt organiserte og held verkeleg høg kvalitet. Eg vil oppmode om å vere med på desse reisene. I tillegg er det nokre segleturar som vert arrangert av det internasjonale senteret, men her skal ein helst melde seg på i god tid for å vere trygg på å få plass.

Å kome i kontakt med tyske studentar er ikkje like lett. Dersom dei har vore på utveksling er det noko lettare, eller dersom dei kan nokre språk som du òg kan. Alle som lærer seg skandinaviske språk er stort sett interesserte i å få kontakt med skandinaviskspråklege, og eg var den einaste nordmannen på utveksling. Ein bør ikkje take utgangspunkt i at ein får så mykje å gjere med dei ein berre har jusfag saman med.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Christian-Albrechts-Universität zu Kiel/Jürgen Haacks

Informasjon