Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität zu Lübeck og Matematisk institutt (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByLübeck
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er open for bachelorstudentar. Studentar ved Matematisk institutt og lektorstudentar med matematikk som fag blir prioritert dersom det er fleire søkarar enn plassar.

Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Det er normalt eit krav om minst C i gjennomsnittskarakter.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved Matematisk institutt: Det er mogleg å reise ut 4.,5. eller 6. semester.

Lektorstudentar: Ta kontakt med studierettleiaren din for informasjon og råd om utveksling. Vanlegvis vil det passe best å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Det er mogleg å reise ut både vår og haust.

Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Språk

Erasmusstudentar bør ha eit høgt nivå i tysk og i engelsk tilsvarande B1. Undervisingsspråk er hovudsakleg tysk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität zu Lübeck blei grunnlagt i 1964 og er eit ganske lite universitet, med kun 3500 studentar. Fagtilbodet er i hovudsak knytt til medisinske fag, samt naturvitskaplege og tekniske fag knytt opp mot medisin. I tillegg finst ulike ingeniørfag og ein teknologipark. Universitetet er samla på ein campus rett sør for Lübeck sentrum.

Lübeck har litt over 210 000 innbyggarar og ligg i Schleswig-Holstein, ved kysten mot Austersjøen. På 1300-tallet var dette ein av dei viktigaste Hansabyane, med mykje handel, særskilt til Skandinavia. Lübeck er kjend for å lage god marsipan og for rike julemarknadtradisjonar. Lübeck er vennskapsby med Bergen.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustader for internasjonale studentar. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Lübeck. Mange bur i studentkollektiv.

Semesterinndeling

Oktober - februar og april - juli.

Studentrapportar

2019

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

01.04.2019 - 15.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Som forberedelse til studieoppholdet i Lübeck tok jeg et en måneds språkkurs i Berlin. Jeg gjorde det på Anda Sprachschule (https://www.anda-sprachschule.de/de/). Det kostet 390 Euro for 4 uker med kurs, noe som er en del billigere enn mange andre kurs. Jeg var veldig fornøyd med skolen og traff folk jeg ble god venn med, men i ettertid ser jeg kanskje at det beste for språkutvikling er å snakke, snakke og snakke. Kursene, og det gjelder nok alle språkskolene uansett pris, følger den europeiske klassfikasjonen av språknivåer, A1(begynner-C2(morsmål). Disse språknivåene er baserer seg i all hovedsak på grammatikk, noe som selvfølgelig er viktig, men jeg vil påstå at det å snakke er mye viktigere for språkutviklingen og hvor raskt man lærer seg språket. Tips, bare begynn å snakk Tysk med en gang. Hadde jeg valgt på nytt nå hadde jeg tatt et kurs som baserte seg mer på snakking. Når det er sagt så var Tysknivået mitt ganske labert etter ikke å ha brukt min "4er tysk" fra tysk 2 på vgs på over 7 år.

Undervisningsformer

Undervinsingsformen er ganske lik som hjemme i Norge. Den består av forelesninger og praktikum, enten en dag i uken (Øye, ØNH og Neurologi) eller "blokkpracticum" (psykiatri).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt. Universität zu Lübeck er tross alt et medisinsk universitet der halvparten av studentene studerer medisin.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte vil jeg anta er det samme som hjemme. Man må kunne faget for å stå på eksamen.

Språkutbytte er bra, men kommer selvfølgelig an på motivasjonen din og dine forkunskaper. Jeg har hatt et veldigbyks fra en "dårlig turisttysk" til å kunne ha samtaler på tysk. Erasmusstudenter snakker ofte Engelsk seg i mellom, så jeg vil anbefale å også prøve å få seg tyske venner for å få mest mulig språket. Snakk tysk i alle anledninger du kan, gjerne også med andre Erasmusstudenter.

Universitetsområdet og byen

Lübeck er en rolig by og en liten by i tysk målestokk. Tyskerene sier det er en by med studenter og pensjonister. Sånn sett er kanskje Berlin en mer morsom by å være i, men den Tyske opplevelsen er nok mye bedre i Lübeck. I Berlin vil du høre minst like mye engelsk når du går gatelangs som Tysk. Som tyskerene selv sier "Berlin er ikke Tyskland og Tyskland er ikke Berlin". Likevel er det en by på størrelse med Bergen. Hamburg, Tysklands nest største by, er også bare en 45 min togtur unna. Lübeck ligger nærme havet, så er man for eksempel interessert i vannsport som segling og vindsuring er det et perfekt sted.
I Lübeck er sykkel et must. Byen er helt flat og du kommer deg raskere rundt med sykkel enn med bil eller kollektivtransport. Jeg kjøpte meg en billig bruktsykkel for 30 Euro som varte hele semesteret. Tysklands "finn.no" heter ebay-kleinanzeigen (https://www.ebay-kleinanzeigen.de/) og her finner du enkelt en sykkel.

Bustad

Jeg bodde privat. Jeg var heldig å finne bolig gjennom en venn av en tysk utvekslingsstudent jeg hadde blitt kjent med i Bergen. Det er i realiteten to bomuligheter:
Privat
Fordelen med privat er at du gjerne bor litt bedre enn studentboligenel. Det er i motetning litt dyrere, men sammenliknet med norske priser veldig billig. Jeg betalte 350 Euro for et stort rom (25 kvadratmeter) i kollektiv. En annen stor fordel er at du kan bo med tyskere, noe som er en stor fordel dersom du vil lære deg tysk. Jeg regner med at mye av tysken jeg lærte meg kom fra snakkingen i kollektivet. Jeg bodde i Kronsforder Alle 32, som ligger omtrent midt i mellom universitetet og gamlebyen. Gamlebyen er visst også fint å bo i. Ulempen med privat bolig må være at du ikke bor i nærheten av mange av de andre Erasmusstudentene, og at mye av det sosiale skjer der. Kunne jeg velge på nytt hadde jeg likevel valgt privat. Først og fremst på grunn av tysken, men også fordi det enkelt gir deg muligheten til å bli kjent med tyskere og utvide vennekretsen din. Ellers er det veldig enkelt å bli fanget i "erasmusbobla".
For utleie av private boliger er det WG-gesucht (https://www.wg-gesucht.de/) som gjelder i Tyskland.

Studentwohnheim (studentboliger)
Studentboligene er billigere enn privatboliger, MEN du må betale hele semesteret. Dermed kan det i realiteten bli dyrere enn om du leier privat bolig for bare den perioden du bor der. Standaren er ikke mer enn OK. Fordelen med boligene er at det er i umiddelbar nærhet til universitetet en 5 min sakte gåtur før du er ved biblioteket.Søk opp "Anschützstraße 15" hvis du vil se lokalisasjonen til studentboligene. Til gjengeld vil man være lengre borte fra bysentrum. Studentboligene har et veldig internasjonalt miljø med få tyske studenter. Tyskere bor som regel privat. Jeg fikk et inntrykk av at mange av de som bodde i studentboligene kom fra land fra midtøsten som f.eks. Syria.

Sosialt miljø

Som i Norge kan det være vanskelig å bli kjent med tyskere. Gode arenaer å bli kjent med tyskere på er gjennom bolig, når dere har praksis sammen eller gjør sport sammen gjennom "hocschulesport" (https://www.hochschulsport-luebeck.de/start.html). Det er i midlertidig lett å bli kjent med Erasmusstudenter. De fleste andre Erasmusstudenter bor i studentboligene og det er dermed et bra Erasmusmiljø der. Det virket som om terkselen for å spise middag sammen, ta en røyk (for de som gjør det) eller et par øl på kveldstid var lav for ersmusstudentene som bodde i studentboligene.

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

01.04.2019 - 15.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingsoppholdet kan det være lurt å ta et språkkurs for å friske opp i tyskkunnskapene før semesterstart. Mange utvekslingsstudenter tar ofte et 4-5 ukers kurs på en språkskole, og kurset blir sponset av Lånekassen. Siden Lübeck ikke er en så stor by, kan det være vanskelig å få til et slikt kurs i Lübeck før semesterstart i april. Det er derfor mange som tar språkkurs i Berlin før de reiser til Lübeck. Det er absolutt noe man bør vurdere, da får man også oppleve litt av livet i Berlin før man begynner i Lübeck.
Det er også mulig å ta et språkkurs i løpet av semesteret i regi av universitetet. Kurset er gratis, men siden vi ikke fikk noe informasjon om dette på forhånd, hadde vi ikke mulighet til å delta under utvekslingssemesteret. Det kan være lurt å forhøre seg med utvekslingskoordinator i Lübeck om kurset før man kommer, da kan det hende man får ordnet en plass. Er man interessert i å ta et språkkurs, ville jeg ikke gamblet på at man får plass på gratiskurset, så anbefaler å ordne et 4-5 ukers språkkurs før semesterstart.
Det er lurt å bli lagt til i facebook-gruppa til kullet ditt. Der finner man som regel masse tips, kompendier og gamle eksamensoppgaver. Som regel er det flere Erasmusstudenter som tar de samme fagene og som kan legge en til, hvis ikke må man bare spørre noen av de tyske studentene.

Undervisningsformer

Undervisningen er en blanding av kurs og forelesninger. Den første måneden har man kun psykiatri, med 2 timers forelesning først, og så 2,5 timer gruppeundervisning etterpå. Etter 4 uker har man eksamen. Psykiatri-blokken var veldig bra, foreleserne var flinke og gjennom gruppeundervisningen fikk man møtt mange pasienter med ulike problemstillinger.
I ØNH, Øye og Nevro er kun én dobbeltime forelesning i uka, pluss en kursdag i enten Øye eller ØNH en gang i uka. I tillegg har man én dobbelttime Nevro-klinikk i uka.
Forelesningene er relativt likt bygd opp som på UiB, bortsett fra at man ikke har pause. Selv om det er slitsomt å konsentrere seg i 1,5 time, ble man likevel raskt vandt til å ikke ha pause. Som regel var forelesningene en blanding av teori og case, hvor foreleser ofte hadde tatt med en pasient. Kursene var også en blanding, hvor man ofte hadde et kort seminar på starten av dagen, før man var med på poliklinikk eller avdeling etterpå.
Man har en eksamen per fag, som regel mellom 1-2 timer, og alle er flervalgseksamener.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er relativt likt det på UiB, men er nok en del mer teoretisk lagt opp i Lübeck enn i Bergen. På grunn av få forelesninger er det lagt opp til mer selvstudium. Det er ingen praktiske eksamener i MED7-fagene i Lübeck. Fokuset var derfor ikke så rettet mot de praktiske ferdighetne, disse bør man nok gå igjennom en gang til når man er tilbake i Norge.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregår på tysk. Forelesningene kan av og til gå litt fort, men powerpointene blir som regel lagt ut i etterkant, da kan man gå gjennom alt en gang til. Det kan også være vanskelig å få med seg alt som blir sagt på klinikker og på kursene, men da er det bare å spørre medstudentene, de er veldig greie og forståelsesfulle, og forklarer gjerne ting en gang til.
Det er lurt å øve seg på tysk så mye som mulig. I Erasmus-gruppa kan det være lett å bare holde seg til engelsk, men mange der er også giret på å snakke tysk. Ellers er det å bli med på en av de mange studentaktivitetene/-idrettene gjennom universitetet en veldig god måte å bli kjent med flere tyskere.

Universitetsområdet og byen

Lübeck by er en relativ liten by sett med tyske øyne, omtrent på størrelse med Bergen. Sentrum (Gamlebyen) er en Hansaby og består av mange koselige små hus og gater. Det finnes en del restauranter og barer i gamlebyen, men sentrum preges av at det er mange, gjerne eldre turister som besøker byen. Dersom man ønsker mer uteliv, eller bare har lyst på litt storbyliv, ligger Hamburg kun 45 minutter unna med tog, og togene går hele natten. Berlin ligger også kun 3-4 timer unna med tog/buss. Ellers ligger havet kun 30 minutter unna med tog, med supre bademuligheter i Østersjøen når det blir varmere.
Universitetet ligger 15-20 minutter på buss/sykkel fra sentrum. På Campus ligger et par kafeer og kantiner, og matbutikker finnes en liten sykkeltur unna. Det er også fine joggemuligheter i området rundt Campus.
Det er veldig lurt å skaffe seg en sykkel! Selv om det går flere busser fra sentrum til universitetet, er busstilbudet ellers i Lübeck relativt dårlig. Det er lett å skaffe seg en brukt sykkel til rimelig pris, et tips er å sjekke ut Ebay kleinanzeigen (som finn.no).

Bustad

Den enkleste måten å skaffe bolig på, er å bo på studentboligene ved Campus. Dette får man tilbud om helt i starten av utvekslingsprosessen. De fleste av Erasmus-studentene bodde i disse hyblene, og siden mange av utvekslingsarrangementene skjedde der, er det en super mulighet for å bli kjent med resten av Erasmus-gruppa. For min egen del bodde jeg i et privat kollektiv i gamlebyen sammen med en tysk medisinstudent som jeg hadde blitt kjent med på UiB. Dersom man vurderer å dra til Lübeck er det som regel mange utvekslingsstudenter fra Lübeck som er på utveksling i Bergen, det anbefales virkelig å snakke med dem på forhånd! Gjennom å bo med tyskere, enten i studentboligene eller privat, blir man «tvunget» til å også snakke tysk hjemme, det hjelper veldig på språkutviklingen.

Sosialt miljø

Som Erasmus-student er det lett å bli kjent med andre Erasmus-studenter. Det er en veldig hyggelig gjeng som ofte finner på mye gøy! Når jeg først var i Tyskland, hadde jeg likevel lyst til å prøve å bli litt kjent med tyskere. Mitt inntrykk var at tyskerne er ganske like nordmenn: de er litt reserverte i starten, man må legge inn litt arbeid for å bli kjent, men når man først kjenner hverandre litt, blir man invitert med på mange ting. På torsdager samles mange medisinstudenter på studentbaren «Der Blauer Engel», det er et sted man absolutt bør dra for å bli kjent med folk.
For å virkelig oppleve medisinstudentlivet i Tyskland, bør man være med på Medimeisterschaften. Dette er en stor festival for alle tyske medisinstudenter i Tyskland eller andre steder i Europa og noe som absolutt er verdt å få med seg! Utsalget av billettene starter tidlig, og for å få plass på evt. busser eller i biler er det lurt å spørre litt rundt allerede tidlig i semesteret.

2018

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

01.04.2018 - 30.07.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg er egentlig ikke riktig person til å gi tips om forberedelser og planlegging, men jeg kan si litt om det jeg har lært. Semesteret startet i begynnelsen av April (9. april for meg) og jeg hadde siste eksamen i Norge (Pato/Farma) i februar. Da hadde jeg slutten av februar og hele mars til å gjøre hva jeg ville, så jeg og en medstudent tok en måneds språkkurs i Berlin ved Goethe Institut, noe jeg virkelig vil anbefale! Dette får du stipend for og var en av de gøyeste periodene i hele utvekslingsoppholdet. Jeg vet ikke om dette passer inn på samme måte i ny studieplan, men hvis ja - do it!

Jeg bodde en måned i et veldig gøy kollektiv i Kreuzberg, Berlin i mars gjennom AirBnB for ca. 7-8000 kroner, noe som hadde vært litt dyrt for hele utvekslingsoppholdet men greit og veldig enkelt for den ene måneden.

Vil du, som meg, prøve å finne et sted å bo utenom wohnheimene i Lübeck (noe som krever litt innsats og gjerne mer planlegging enn det jeg gjorde) bør du begynne å se på dette tidlig gjennom WG-gesucht. Helst lag både en kul profil på at du søker bolig (kollektiv = WG er nok enklest å få til) samtidig som du sender søknader til annonser. Det koker ned til om du vil bo i et tysk kollektiv eller med utvekslingsstudenter. Det en del tyskere i Wohnheimen, så det er ofte en god blanding.

Skulle du ende opp i et umøblert rom (som meg, hehe) er det ofte greit å hente møbler fra gata. I tyskland har de et system som kalles sperrmüll, der folk setter ting de ikke trenger ut på gata. Dette står en viss periode der du har mulighet til å ta det selv før søppelbilene kommer og tar det. Jeg mener å huske at april/mai var høysesong for sperrmüll, noe som passet fint.

I Tyskland kan du bare oppholde deg en bestemt tidsperiode uten å være "angemeldet", altså meldt deg inn og fått et slags midlertidig borgerskap i byen. Dette tar veldig lang tid i Lübeck, flere måneder. Da jeg fikk valg om å ha min time hos Stadtteilamt seint eller tidlig i Juli valgte jeg 31. Juli. Dette var etter min avreisedato tilbake til Norge. Slik slapp jeg styret med Stadtteilamt og jeg hadde likevel et slags dokument (eposten med bekreftelse på bestilt time hos stadtteilamt) jeg kunne vise til politiet ved forespørsel om det. Dette viste seg likevel å være en litt upraktisk løsning da jeg kjøpte en motorsykkel jeg skulle registrere. Det kan man ikke gjøre i Tyskland uten å være angemeldet og det var enklere for meg å bare kjøre sykkelen til Norge for registrering der enn å styre mer med stadtteilamt.

Å spille uvitende utvekslingsstudent kan bare ta deg så langt i en situasjon med politiet. Etter å ha blitt stoppet på elektrisk skateboard skrev de ned personalia, tok masse bilder og noen dager senere fikk jeg brev med melding om at jeg var "tiltalt". Jeg fikk velge mellom avhør og å skrive en skriftlig forklaring. Med god og lattermild hjelp fra medstudenter skrev vi et brev på meget offisiell tysk og jeg ble unnskyldt uten videre problemer. Det var en spennende og ny opplevelse, men jeg vil anbefale å sjekke litt ekstra opp i lokale lover hvis du skal ha med et alternativt transportmiddel og ikke vil ha mye merarbeid. El-sykkel er dog lov.

Kjøp deg en sykkel! Uten sykkel i Lübeck går alt veldig sakte da bussene er ganske treige på grunn av trafikk og litt upraktiske alt ettersom hvor du bor. De slutter også å gå rundt ett på natta så det er mye greiere med sykkel om man er ute på noe. På ebay kleinanzeigen (som finn.no) finner du en brukt sykkel for under 100 euro som du kan selge igjen når du stikker.

Pass på at du har et mobilabonnement som har fri EU-pakke. Det er en ting mindre å tenke på når du ankommer Tyskland og noe du kan fikse på forhånd.

Når du betaler semesteravgift får du et studentkort som også fungerer som billett på alt av offentlig transport i Lübeck, også toget opp til Travemünde strand.

Undervisningsformer

Alle fagene har forelesninger en gang i uka og kurs på ca. tre timer en gang i uka med unntak av psykiatri som besto av et mer intenst månedskurs i begynnelsen av perioden. Forelesningene er lenger enn i Norge på ca. 1,5 time og uten pause. Jeg ble egentlig aldri helt vant til dette og jeg mener 1,5 time med full fokus er mer enn man kan forvente av de fleste, ihvertfall på et fremmedspråk. Det ble en del bedre ettersom tysken min ble stødigere.

Stemningen i forelesningssalen er litt annerledes enn i Norge, ofte en smule stivere og litt mindre toveiskommunikasjon. Det er likevel ikke noe problem å komme med spørsmål fra salen. Jeg vil si variasjonen er større mellom foreleserne enn mellom landene, så ikke noe en ikke blir vant til. Høflig tiltale blir en òg vant til.

Som vanlig er det ikke kun bøker og forelesninger som brukes til læring. Amboss.de er en kjemperessurs både som oppslagsverk og som testverktøy hvis du liker å lære gjennom oppgaveløsning. Koster ca. åtte euro i måneden og man kan sikkert spleise på en konto og dele den. I tyskland er det studentene som står for å "stjele" gamle eksamensoppgaver, ta bilde av dem og legge dem ut på en nettside (altklausuren.asta.uni-luebeck.de/login) eller på facebook. I noen fag er de nøye med å samle inn spørsmålsblekkene ved eksamen, ved andre bryr de seg ikke i det hele tatt. Jeg skjønte ikke helt hvorfor det gjordes på denne måte framfor å bare gi ut sensorveiledningen, men de flittige studentene har laget sine egne diskusjoner/sensorveiledninger i et google doc. Linkene til disse for alle fagene ligger på en lagret post på semestersiden på facebook (enda en grunn til å tidlig bli medlem av semestersiden, kalles "Erstsemester årstall/årstall")

Det finnes også tyske kompendier i de forskjellige fagene som enten ligger i en dropboxmappe eller som du kan få tilsendt av noen som har dem. HNO (ØNH) var et firedelt kompendium som dekket det aller meste du trenger å kunne for faget. Det finnes sikkert ett for øye også, her brukte jeg det norske. Nevrokompendiet er meget eksamensrettet og bør egentlig ikke brukes som basis for lesingen, men les gjerne gjennom før du begynner å gjøre gamle eksamensoppgaver.

Som hovedråd siden ting forandrer seg litt fra år til år: bruk studentene rundt deg, spør og grav om hvordan man gjør ting her i byen, hvor man finner ting og hva som er viktigst i de forskjellige fagene. Jeg opplevde alle studentene jeg ble kjent med som veldig hjelpsomme og fikk tips om både ting jeg spurte om og ikke visste jeg lurte på.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok bare de fagene som passet inn i MED7, altså Psykiatri, Nevrologi, Øye og ØNH (eksamener i den rekkefølgen). Disse fagene synes jeg var gode, Psykiatri noe bedre enn de andre på grunn av et veldig godt månedskurs alle ukedager utenom onsdag der vi hadde pasient nesten hver eneste gang og en av oss studentene styrte hele samtalen og tok opp en full psykiatrisk anamnese vi diskuterte etterpå.

I de andre tre fagene merket jeg at det ble litt langt mellom hver obligatoriske treff som f.eks ved nevro der vi hadde praksis på post ca. 2,5 timer x1 i uka. Her kunne jeg også ha gjort mer selv og lest meg enda bedre opp på forhånd da de tyske studentene hadde hatt nevrologi i et halvt år før jeg kom og i begynnelsen snakket litt over hodet på meg.

ØNH og øye hadde også kurs en gang i uka, og disse var ofte ganske bra, men jeg føler fortsatt at det er en del ting jeg må øve på som jeg bare fikk prøvd fort en gang og ikke øvd ordentlig på, som f.eks oftalmoskopi. Dette fikk jeg også tips om på forhånd.

Fagleg utbyte og språk

Som forventet tok det litt tid å komme ordentlig inn i tysken selv om jeg hadde et måneds språkkurset fra Berlin. Jeg kunne ha fått mer faglig utbytte om jeg hadde lest og repetert mer på forhånd. Dette er noe jeg vil anbefale da du sannsynligvis får mer fritid i Tyskland siden du slipper de voldsomme skippertakene. Nevrologi er krevende i Tyskland. I Lübeck kreves det et veldig høyt detaljnivå til eksamen og de resirkulerer svært få av oppgavene. Dette gjorde at jeg leste litt for mye om detaljene og litt for lite om generelle store linjer i nevrologi. Igjen: les deg litt opp på forhånd og begynn tidlig på eksamensperioden i Lübeck så tror jeg ikke det er så ille.

Jeg omga meg med tysk hele tiden, både på universitetet, fritiden og hjemme i kollektivet, noe som er utrolig slitsomt for hodet til å begynne med. Men hvis du ikke gir deg og bare fortsetter merker du av og til at du har blitt mye bedre, du kommer til å tenke mindre grammatikk og bare snakke med folk. En god lakmustest er å ta et par øl eller radlere på studentpuben Der Blaue Engel og kjenne om samtalen flyter enda litt bedre enn forrige gang. Og det gjør den ofte.

Alt i alt er jeg fornøyd med det faglige utbyttet og veldig fornøyd med det språklige utbyttet!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger ca. 4 km sør for innenstadt (sentrum) og kan nås veldig fint med sykkel. Innbyggertallet i Lübeck er som Bergen, men dette er litt misvisende da en del bor oppe ved stranda til nord, Travemünde. Hansabyen føles enda litt mer middelaldersk enn Bergen med sine store kirker, markedsplasser og endeløs, ristende brostein. Det virker som snittalderen på turistene som drar til Lübeck er godt over 50 og er alltid en koselig del av bybildet. De klubbene som ikke er i Lübeck kan en finne i Berlin eller Hamburg.

I begynnelsen av semesteret kan du ta en walking tour av Lübeck, det er en fin måte å se seg rundt på å og treffe de andre utvekslingsstudentene.

Bustad

Jeg snakket en del med tyske utvekslingsstudenter fra Lübeck som tok fag her i Bergen da jeg var utvekslingsfadder semesteret før jeg dro (anbefales!!). De mente det bare er ett bra sted å bo i Lübeck: Innenstadt, altså sentrum. Jeg sa ok, og planla å finne noe inne i byen. Da jeg ikke fikk plass i studentboligene i sentrum, men nede ved universitetet, takket jeg nei til den og sa jeg skulle finne noe selv. Dette viste seg litt lettere sagt enn gjort da det er en del trøkk på leiemarkedet i Lübeck og de som leier ut i WG (kollektiv) er mer keen på å ha noen som kan være mer enn ett semester. Jeg fant likevel et hyggelig kollektiv noen minutter med sykkel vest for innenstadt, men skulle jeg gjort det igjen hadde det nok vært enklere og billigere å bare ta det jeg fikk tilbudt i Wohnheimen. Det er i tillegg mange av arrangementene for utvekslingsstudenter som skjer nede ved campous/wohnheim-området så den første bli-kjent-perioden kan nok være litt lettere om man ikke bor for langt unna campus.

Sosialt miljø

De første jeg ble kjent med var tyske medstudenter (og noen få utvekslingsstudenter) gjennom psykiatrikurset. Det var heldigvis en pause på midten av kurset der vi ofte gikk ut og tok litt frisk luft og småpratet. Dette i tillegg til en kaffe i Mensa-kantinen (obs, stenger i to-tretida) før eller etter kursene er en fin måte å bli kjent på. Å bli med på forskjellige studentaktiviteter som sport, foreninger, festivaler etc. er også lurt da tyskere, som nordeuropeere flest, trenger en katalysator for å få i gang bli-kjent-prosessen. Jeg tok bl.a. Slacklinekurs gjennom Hochschulesport (hvor du kan finne mange sporter og kurs) som var en kjempechill gjeng som samles ved noen trær utenfor biblioteket hver tirsdag.

Jeg opplevde at en får en del godvilje som relativt tysksnakkende utvekslingsstudent og at de lokale var interessert i å bli kjent med en! Men jeg vil anbefale å gå aktivt inn for å bli kjent med nye folk, by på deg selv og ikke tenk at en fadderuke eller lignende ordning skal gjøre jobben for deg. Ta på deg sosialhatten og get weird!
Jeg dro på Medimeisterschaften 2018 med de tyske vennene mine og en italiensk utvekslingsstudent. Det er en stor festival for tyske medisinstudenter som studerer enten i Tyskland eller ellers i Europa og noe jeg ville prøvd å få med meg på utveksling i hvilken som helst tysk by! Se for deg en blanding av MVL og camplivet på Roskilde.

2016

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 01.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før selve oppholdet i Lübeck er det lurt å ta et språkkurs i Tyskland. Dette medfører at man må finne ut av når første obligatoriske dag er i Lübeck ettersom språkkurset ikke vil godkjennes om dets datoer overlapper med studiets datoer. Det er lurt å kontakte koordinator i Lübeck, da han/hun kan være behjelpelig med å plassere deg på de kursdatoene som passer best med tanke evt språkkurs eller andre planer.

Undervisningsformer

I Lübeck er det hver uke, gjennom hele oppholdet, en dobbelttime med Øre-nese-hals forelsning + en dobbelttime med Øye. I tillegg til disse forelesningene er det kurs en dag i uken hvor man får en mye mer praktisk tilnærming til fagene. Denne kursdagen er de første fem ukene øre-nese-hals og de neste 5 ukene øye. Om man i tillegg tar geriatrifaget er dette lagt opp som et helgekurs med praktisk oppgaver, gamlehjemsbesøk og enkelte forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Her kan man ta geriatri, ØNH og Øye.

Fagleg utbyte og språk

Det skal innrømmes at det faglige utbyttet i både kurs og forelesninger er lavere enn det ville vært i Norge. Dette er naturligvis fordi alt gjøres på tysk, og det kan bli slitsomt å skulle høre etter i flere timer på et språk man ikke behersker så godt. Det er altså opp til deg selv hvor mye du vil få ut av forelesninger og kurs. Og selv om det virker veldig slitsomt de første ukene, vil man ved slutten av oppholdet nesten ha glemt at det er tysk som er undervisningsspråk.
Av forelesninger og kurs blir man vant med å høre tysk, men å snakke tysk er noe man lett slipper unna her. Altså må man gjøre en innsats særlig sosialt for å få øvd seg på å snakke tysk selv.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger ca 10 minutter med sykkel utenfor selve sentrum av Lübeck. Det er her sykehuset ligger, og de andre større utdanningsinstitusjonene i Lübeck. Dette området er flott plassert i det som kan betegnes som Lübecks forsteder. Her finnes fine parker og muligheter for jogging langs kanalene.
Selve Innenstadt i Lübeck er som en liten øy, da den er omgitt av kanaler i alle retninger. Så å si alt som skjer i Lübeck skjer innenfor denne Innenstadt, med unntak av togstasjonen som ligger 10 min gange herifra. Innenstadt er virkelig flott, og man får virkelig følelsen av å være i en by med lang og spennende historie.

Bustad

Det enkleste med tanke på å finne seg sted å bo er å søke på studentboliger. Da bør det søkes enten i Innenstadt, eller ute ved campus. Det kan være vanskeligere å finne en leilighet, men vil nok la seg gjøre til slutt. Om man velger å bo i sentrum eller ved campus har begge sine fordeler og ulemper. På kveldstid skjer alt i byen, og skoleopplegg er naturlig nok ved campus. Sykkel bør man skaffe seg uansett for å unngå lange ventetider og for å unngå de sinteste bussjåførene jeg har møtt i mitt liv.

Sosialt miljø

For å finne seg et sosialt nettverk kan det være lurt å møte opp på noen av erasmusstudent-kveldene. Her finner man jo likesinnede mtp mangel på forpliktelser og venner i byen. Denne komboen kan gjøre det lett å bli kjent med andre studenter. Å bli kjent med tyskere kan være noe vanskeligere da de er på sitt siste år, og naturlig nok har mye å gjøre på skolen. Et brennhett tips for å bli kjent med både tyskere og andre utvekslingsstudenter er å gå på "Blauer Ängel". Dette er en studentuteplass som særligpå torsdager kryr av medisinstudenter som gjerne lett kjenner deg igjen fra kurs eller forelesninger (fordi man jo er blant de nye klasssen). Og her forsvinner fort de språklige hemningene og man kan slippe seg løs med det tyske språks forførende konsonantsammensetninger.

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 01.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man drar på utveksling kan det være lurt å finne seg et språkkurs. Selv tok jeg et i Berlin som varte over 5 uker før studiestart i Lübeck. Språkstipendet fra Lånekassen dekker lett inn både språkkurset og utgifter for et månedsopphold i Berlin, en by som i både tysk og europeisk målestokk ikke er spesiellt dyr.
Man vil oppleve å ha en del mer fri i Lübeck enn tilsvarende hjemme, og reise med tog kan være en gunstig måte for å komme seg litt rundt og oppleve litt annet enn bare Lübeck. Hamburg er 40 min unna og Berlin tar i overkant av 2.5 time. Rabattkort for toget (bahncard) kan kjøpes via db.de og tjenes inn etter en tur eller to til Berlin.
Man bør også i god tid bestemme seg for om man vil bo på studenthybler på Campus, eller om man vil forsøke å finne seg noe privat.
www.ebay-kleinanzeigen.de fungerer som et slags finn.no hvor man også finner sykkel, noe som bør være et must i paddeflate Lübeck.

Undervisningsformer

Undervisningen er en blanding av kurs og forelesninger. ØNH og Øye har en dobbeltime hver i uka, pluss kursdag på onsdager hvor vi hadde Øye i første del og i andre del av semesteret. Rent bortsett fra få (om i det hele tatt noen) pauser, er undervisningen relativt lik hva man vil kunne forvente det skulle være hjemme.

Vurdering av emnetilbodet

Jevnt over vil jeg tro emnetilbudet er ganske likt hva man ville hatt i Norge. Det legges om mulig litt mer opp til selvstudium, og kanskje en anelse mer teoretisk rettet enn hva jeg har inntrykk av tilfelle ved UiB, og praktiske ferdigheter som bruk av oftalmoskop er noe man bør ta en ektra titt på når man er tilbake i Norge.

Fagleg utbyte og språk

Tysk effektivitet gjelder i aller høyeste grad i forelseningsdelen av undervisningen, og man kan fort få inntrykk av at det man ville brukt tre forelesninger på hjemme i Norge, unnagjøres på 45 min i Lübeck. Dette gjør at man til tider kan ha litt problemer med å følge med på absolutt alt av informasjon til enhver tid, og man er overraskende sliten etter å ha konsentret seg i 2 x 45 min på et fremmed språk. Utover dette kommer man fort inn i den dagligdagse muntlige sjargongen, og det anbefales på det sterkeste å benytte seg av "studentpuben" i byen, Der Blauer Engel, på torsdager for å komme inn i studentmiljøet og trimmet tysken sin.

Universitetsområdet og byen

Selve Campus ligger en liten bit utenfor selve bykjernen, og det tar omtrent like lang tid å komme seg til og fra med buss, som det tar med sykkel. Utover et par cafeer og studentkantina er det relativt dårlig med mattilbud om har planer om å sitte på biblioteket å lese utover kveldene, og det kan være verdt å merke seg at kantina stort sett stenger et sted mellom 14 og 15.00.
Hvis man er av typen som liker å trene, og spesiellt løpe, er det veldig gode muligheter for det i nærheten av campus. Går man over hovedveien på nordsiden av campusområdet, Ratzeburger Allee, er man i løpet av fem minutter inn på en vei som leder milevis innover i en nasjonalpark, hvor man kan delvis følge elva Wakenitz underveis.
Lübeck by i seg selv er ikke allverdens spennende, og man har sett det som er å se av severdigheter i løpet av den første uka. Byen er litt preget av å være et turistmål for en målgruppe som ligger et par-fire tiår over hva som tilsvarer en vanlig norsk student. Det beytr i praksis at mye stenger litt tidlig, noe som kan være en liten overgang om man har blitt klimatisert av en by som eksempelvis Berlin.

Bustad

Studenthybler er helt klart enkleste måte å skaffe seg en plass å bo all den tid dette tilbys av universitetet, ulempen er at Campus ligger et stykke unna sentrum uten at det er allverdens mye tilbud i nærheten utover et kjøpesenter og litt park.
Selv leide jeg privat etter en del styr, men slapp unna med å bo både billig og bra i en 30 kvm egen leilighet. Om man bestemmer seg for å leie privat er dette noe man bør starte å søke opp så fort som overhodet mulig, ikke vent til man er på plass i Lübeck. vw-gesucht.de immowelt.de og www.ebay-kleinanzeigen.de er sider man kan finne privat leie.

Sosialt miljø

Der blauer Engel er plassen å være for alle medsinsstudentene i byen, og man kan fort bli stående litt utenfor de tyske klikkene om man ikke drar ned dit i begynnelsen av oppholdet, all den tid de tyske studentene man studerer sammen med stort sett er meget travle studenter i hverdagen med mange fag og lange dager.
Jeg spilte også fotball på det lokale fotballaget ved universitetet (bydel St.Jürgen), noe som gjorde det litt enklere å bli inkludert i sosiale happeninger, så om man har interesse for den slags anbefales det på det varmeste.
Mitt inntrykk av de tyske studentene er at de er veldig inkuderende og sosiale bare man får brutt isen, gjør man dette tidlig tror jeg man vil sitte igjen med et større utbytte enn hva man tilfelle er om man holder seg litt på sidelinjen.

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 01.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Då vi hadde eksamen i hud/nevro i slutten av mars, og då undervisninga i Lübeck ikkje starta før starten av mai, hadde vi nokre veker fri. Vi valde å reise på språkkurs i Berlin i 5 veker, noko som kan anbefalast på det varmaste! I tillegg til at ein får friska opp igjen eventuelle tysk-kunnskapar frå vidaregåande, har ein mykje fritid til å oppleve kva denne fascinerande byen har å tilby! Vi valde språkskulen Alpadia, som hadde eit veldig greit opplegg, og budde hos vertsfamilie, noko som var veldig greit i forhold til å komme litt "under huda" på både språk og kultur. Dette var veldig kjekt! Vi synest det var veldig fint å ta språkskulen ein annan stad i Tyskland, slik at vi fekk oppleve det også, og Berlin er ein konge by! Og dersom ein passar på at språkskulen oppfyller krava til Lånekassa, får ein eit stort stipend til å bruke på dette! Ellers er det viktig å halde tunga beint i munnen ift kommunikasjon med UiB, Universität zu Lübeck, Erasmus, Lånekassa osv, men dette går stort sett greit.

Undervisningsformer

Lite undervisning i forhold til kva vi er vandt med frå UiB. 1,5 time førelesning i Øye og 1,5 time førelesning i Øre-Nese-Hals kvar veke, i tillegg til eit fire timers langt praktisk kurs kvar onsdag. Skriftleg eksamen i begge faga.

Vurdering av emnetilbodet

Ein kan ta faga Øye og Øre-Nese-Hals. Vi valde også å ta Geriatri (eit lite helgekurs med ein "eksamen" på fem spm som kjem att kvart år)

Fagleg utbyte og språk

Som sagt var det lite undervisning, så det krev at ein les ein del sjølv. Det er ikkje like mykje lagt vekt på praktiske ferdigheiter som heime i Bergen, og ein har td ikkje praktisk eksamen i desse faga. I starten er det litt vanskeleg å følge med på undervisninga, då alt går på tysk, men ein kjem raskt inn i det, ettersom språkmeistringa stig. Anbefaler å bli med i facebookgruppa til kullet, der får ein mykje nyttig info! Og det er øving av tidlegare gitte eksamensoppgåver som gjeld! Dei får ein av medstudentar, berre å spør nokon om dette.

Universitetsområdet og byen

Lübeck er ein liten by (i tysk standard) i ca same storleik som Bergen, og kan på mange måtar minne om Bergen. Dette er også ein Hansaby, med koseleg bryggeområde (som for øvrig ligg på UNESCO si verdsarvliste) og små hyggelege gater. Universitetsområdet ligg ca 15-20 min med buss eller sykkel unna byen, der både sjukehuset, universitetet, høgskulen og studentboligar ligg lokalisert. Ellers blei det ein del turar til Hamburg (nest største byen i Tyskland), som ligg ca 45 minutt unna med tog. Togforbindelsane generelt er veldig greie, og ein kjem seg lett over alt. Ca tre-fire timar med tog til Berlin, så helgetur til hovudstaden blei det også. Ellers ligg det mange små, koselege byar rundt i området, td Bremen, Schwerin osv. Det er også flotte badestrender rett i nærleiken, td i Travemünde og Scharbeutz. Anbefaler å leige kajak og padle i kanalane i Lübeck.

Bustad

Eg valde å bu i studenthybel på Campus. Veldig greit ift pris og nærleik til skulen, heilt ok standard. Budde i kollektiv i lag med ein tysker og ei frå Syria. Trur nok det er finare å bu i byen, men det er mykje vanskelegare å få tak i bustad for korttidsopphald her.

Sosialt miljø

I starten var det litt vanskeleg å komme inn i det sosiale miljøet. Det at vi kom så lenge etter at semesteret starta har nok ein del av skylda her, men også fordi tyskarane er litt som oss nordmenn, litt vanskelege å komme inn på i starten. Men når ein først blir kjent, blir ein invitert med på ting både her og der. Det at det var lite undervisning har også litt å seie, ein har ikkje sjå mykje "mingle-pauser" som vi er vande med, og tyskarane går ikkje på førelesning i like stor grad. Dette fører til at ein må legge inn litt ekstra innsats sjølv, men etter kvart gjekk det mykje greiare, og vi blei kjent med både tyskarar og andre Erasmus-studentar. Kvar torsdag kveld er medisinstudentane på "Der Blaue Engel", ein utested i byen. Her blir ein kjent med mange, og det kan vere lurt å oppsøke desse torsdagskveldane tidleg, for å komme inn i miljøet. Ellers har også Erasmus forskjellig opplegg ein kan vere med på. Det har vore ei kjekk oppleving, eg har fått blitt kjent med mange artige mennesker, fått eit lite avbrekk frå gamle vaner og alt i alt er eg veldig glad eg gjorde det!

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 01.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Forsøk å være organisert - er lett å miste oversikten i kommunikasjonen mellom Uib, Universitetet i Lübeck og Erasmus.
Når det gjelder undervisningen i Tyskland kan det være greit å bli med i facebookgruppen til kullet. Der legges det ut mye nyttig informasjon og tips. Blant annet er det mye vanligere at gamle eksamensoppgaver går igjen på nye eksamener enn på UiB, og disse fikk vi kun fatt i via. en dropbox på denne gruppen. Iom. at det ikke er så lett å bli kjent med de tyske medstudentene i forelesningene fant vi ut at det beste stedet å møte de på var på utestedet "der blauer Engel", og da spesielt på torsdager, eller ved å bli med på idrett. Når det gjelder mer hverdagslige ting er det vanskelig å finne et treningssenter i Lübeck som ikke har 6 eller 12 mnd bindingstid. Fant et ina. togstasjonen med tre mnd, men det var omtrent det eneste.

Undervisningsformer

Vi hadde en dobbelttime i øye og en dobbeltime i ønh i uka, samt kurs hver onsdag (øye i første halvdel av oppholdet, ønh siste). Forelesningene var ganske like som på UiB, med unntak av at de ikke hadde kaffepauser. Det vendte man seg ganske fort til, men det negative med det var at man ikke ble kjent med de tyske medstudentene via forelesning. De hadde ganske mange flere fag enn det vi hadde, og dermed skyndet de seg rett videre etter forelesning. Kursene på onsdager kunne være alt mulig fra kurs slik vi kjenner de til å være med på operasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra, og ganske likt det jeg ser for meg det ville vært i Norge. Det virket som om det også går an å ta både nevro og hud i tillegg til ønh og øye om man starter i mars. Dette var ikke jeg klar over, men kan jo være verdt å sjekke ut for de som ønsker å ha et "helt" semester i Lübeck, og ikke bare tre måneder.

Fagleg utbyte og språk

Faglig blir jo alt mye vanskeligere på tysk såklart, kanskje spesielt for meg som ikke var så god i tysk fra før, men det går helt fint å komme seg igjennom det. Derfor føler jeg nok at jeg sitter igjen med litt mindre faglig kompetanse enn det jeg ville hatt av å ta fagene i Norge. Språket kommer også veldig plutselig uten at man helt tenker over det. Anbefaler å ta et tyskkurs før man kommer til Lübeck. Det er visstnok et i Lübeck, men de jeg snakket med som tok det der var ikke så fornøyd. Bedre da å ta det et annet sted i Tyskland, så får man se mer av Tyskland og en får støtte av lånekassen uansett. Det å lære seg et språk var det artigste med utvekslingen for min del. Det tok en mnd. i begynnelsen, før jeg var helt trygg på å snakke tysk, men så plutselig steg læringskurven veldig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger litt utenfor byen, ca. 20 min med buss eller sykkel, og annet enn studiemessige ting foregår alt i byen. Når man betaler "semesteravgiften" til Universitetet i Lübeck får man gratis kollektivreiser. Jeg kjøpte meg allikevel sykkel (ganske billig) der nede, og hadde mye glede av det. Bussene går ikke så alt for ofte, og byen er kjempegodt tilrettelagt for sykkel. Byen i seg selv er på samme str. som Bergen ca., men føles ganske annerledes. Det er mye mindre uteliv, og byen domineres av gamle turister.

Bustad

Jeg leide et sted i byen (Innenstadt) utenom studentboligene. Er veldig glad for at jeg bodde i byen, men det var mye vanskeligere å finne et sted å leie der enn jeg trodde. Hadde visstnok veldig flaks, så tror kanskje ikke jeg hadde satset på å takke nei til studentboliger om jeg skulle gjort det igjen.

Sosialt miljø

Det sosiale er det beste med Lübeck. Det jeg ikke tenkte over på forhånd, men som ble veldig klart underveis, er at en slik liten by er det beste om man ønsker å bli kjent med tyske medstudenter. Det tok kanskje en mnd før jeg ble kjent med tyskere, men deretter hang jeg bare med de omtrent. Tror ikke det er alle steder du i den grad føler du er en del av det tyske studiemiljøet, og ikke utvekslingsstudentmiljøet, når man er på utveksling. Tyskerne kan være litt vanskelig å bli kjent med først, og jeg opplevde nesten at de hadde en enda større terskel for å snakke med folk enn det man har i Norge. Men når den terskelen var brutt ble de kjempeutadvendte Venner av de du hadde blitt kjent med kom gjerne bort fordi du var venn av deres venn osv. I begynnelsen når vi kom til Lübeck trodde vi vi var så anonyme - kunne ikke tatt mere feil

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 30.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Da Nevro-/Hudperioden var over i begynnelsen av mars, og fagene i Lübeck ikke startet før begynnelsen av mai hadde vi veldig masse tid til å gjøre det vi ville. For min del ble det en måned fri før jeg gikk 5 uker på språkskole i Berlin. Berlin er Europas feteste by (spør du meg), så dette kan absolutt anbefales. Jeg gikk på språkskolen Alpadia, det var veldig greit. Denne språkskolen er nok i høyere prissjikt, men med språkstipendet fra Lånekassen hadde vi nok og vel så det. Jeg bodde hos vertsfamilie, noe jeg er veldig glad for å ha gjort. På den måten kom vi mer inn i den tyske hverdagen, og ble også ”tvunget” til å praktisere språket. OBS! Husk å velge en språkskole som oppfyller kravene fra Lånekassen.

Undervisningsformer

Forelesninger og kurs. All undervisning i tillegg til eksamen var på tysk, men vi fikk ha med ordbok på eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett gikk ting veldig greit. Vi tok ØHN, Øye og Geriatri, så vi hadde veldig mye fritid. Geriatri går som et helgekurs, og avsluttes med en skriftlig prøve på 4spm som er like hvert år. I tillegg fikk vi besøkt gamlehjemmet hvor vi hadde kaffeslabaras med de gamle, lært oss å kjøre rullestol og å gå med krykker for å nevne noe.

ØNH og Øye var de mer ”seriøse” fagene. 2t forelesning i uken per fag + 5 kursdager per fag. Eksamen var multiple choice med mange gamle spørsmål. De første forelesningene virket ganske håpløse mtp språklige ferdigheter, men det er utrolig hva man klarer når man ikke har noe annet valg. Det faglige utbyttet var nok ikke like bra som det vi ville fått i Bergen. Spesielt det praktiske utbyttet var ikke noe særlig å skryte av.

Universitetsområdet og byen

Etter 5 uker på språkskole i Berlin gikk reisen videre mot Lübeck. Nå som vi var kommet inn i tilværelsen som Berliner skal det ærlig innrømmes at det var noe overgang å komme til ”lille” Lübeck (på størrelse med Bergen). Likevel, Lübeck er en veldig fin by! Kan blant annet tipse om Blauer Engel (the place to be om du vil bli kjent med andre medisinstudenter), gratis kajakutleie for studenter, Travemünde (flotte strender bare 20 min med tog fra Lübeck) og Ostsee Therme. Utover dette er det mange koselige gater og spisesteder.

Lübeck er kun en 45 minutters togreise fra Hamburg, så det ble noen turer til Hamburg kan du si. Anbefaler å sjekka hva som finnes av konserter og lignende på forhånd, vi var blant annet på Coldplay. Hamburg er en veldig kul by, men anbefaler veldig å komme seg vekk fra hovedgatene som er relativt kjedelige. Bydelene Sternchanze og Karolinenviertel kan absolutt anbefales.

Buss er gratis for alle studenter i Lübeck, så det er veldig greit. Vil nok likevel anbefale å skaffe meg en sykkel fra dag 1 siden bussen (spesielt om kvelden/natten) går veldig sjeldent.

Du lever kanskje i troen om at tyskere er effektive og alt det der, dette kan jeg her og nå avkrefte. I Tyskland går ting sakte. Forbered deg å stå i kassakøen på Möhnkof i 10min til tross for 2 personer foran deg, for ikke å snakke om køen på Junge Bäckerei! I tillegg til disse hverdagslige irritasjonsmomentene var det de første ukene mye løping mellom bygningene på campusområde for å få diverse brukernavn, passord og underskrifter på plass. Veldig styrete system i forhold til det vi har hjemme, men det gikk nå på et vis.

Bustad

Jeg bodde i Studentwohnheim like ved universitetsområdet (ca 15min fra sentrum med buss) sammen med 3 tyskere. Dette får man tilbud om når man søker på universitetet. Veldig billig og enkelt, men skulle jeg gjort alt om igjen ville jeg definitivt bosatt meg i Innenstadt.

Sosialt miljø

Sosialt sett er tyskere nokså like oss nordmenn. Dvs: de løp oss ikke akkurat ned da vi møtte opp på forelesning første dag. For å bli kjent med disse tyskerne måtte vi altså legge ned litt innsats. I tillegg til tyskere ble vi kjent med flere andre Erasmusstudenter. Vi var 5 stk. fra kull 12B som reiste. Det var veldig kjekt og behagelig å være mange, men samtidig tror jeg nok jeg hadde blitt kjent med enda flere tyskere dersom jeg hadde reist alene og hadde blitt "tvunget" til det.

2015

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

07.04.2015 - 30.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Finn tidlig ut når undervisningen faktisk starter opp, ikke bare når semesteret begynner. vi hadde en måned fri etter semesterstart, begynte ikke med undervisning før i mai. Det var jo bare fint, men tiden kunne vært brukt anderledes om vi hadde visst det før vi dro til Lübeck.

Undervisningsformer

Vi hadde undervisning i klinikkene, egentlig ikke så praktisk som det høres ut, og forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

helt ok.

Fagleg utbyte og språk

Hvis du vil bli øye- eller ØNHlege er dette ikke stedet for deg. Hvis du vil lære tysk, ha god tid til andre ting enn skole og samtidig få studiepoeng så er Lübeck uovertreffelig!

Universitetsområdet og byen

Flott! Lange sykkel/joggestier langs elva, passe stor og koselig by, mange forskjellige sportstilbud og strand like i nærheten. I tillegg har man Hamburg og Berlin innenfor rekkevidde med buss eller tog.

Bustad

Bodde privat og var veldig fornøyd med det. Andre bodde i studenthybler og var fornøyd med det. Man kan ikke velge feil :)

Sosialt miljø

Det er mange i Lübeck som har vært på utveksling i Bergen, og det er lett å få kontakt. Hvis man bor i studentbolig eller deltar på studentaktiviteter så får man fort venner. Null stress.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

07.04.2015 - 30.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før en drar til Lübeck er det overhodet ikke mye jobb. Avtalen med Lübeck går langt tilbake i tid, og en får all informasjon av både norsk og tysk utvekslingskordinator. Dersom en ikke er helt flytende i tysk, kan jeg anbefale å ta en kveldskurs høsten før en drar ut. Dette kan en gjøre på folkeuniversitetet og UIB dekker hele kurset etter dette er bestått. Dette kurset er ikke all verden, men gjør at du kommer i gang med tysken. Skjekk også ut mulighetene for å ta en hel måneds språkkurs. Selv klarte jeg å ta en hel måned i Kitzbühl Østerriket hvor jeg kunsto på ski og lærte tysk, alt betalt av Lånekassen. Sjekk derfor semesterstart i Tyskland. For vår del startet undervisningen ikke før 7.MAI(på tross av at de sa vi skulle begynne 1.april!

Undervisningsformer

I Lübeck er hovedsformen for undervisning selvstudie. Jeg tok fagene ØNH, Øye og Geriatri. I Geriatri hadde vi et helgekurs med forelesninger og en "eksamen" på slutten. I ØNH og øye har en en forelesning i uken, og 5 uker med onsdagskurs. Altså, ekstremt lite undervisning. En kan lett ordne seg mer praksis, på alle avdelinger på sykehuset. Ønsker en dette må en bare spørre en lege om en kan slenge seg på.

Vurdering av emnetilbodet

En følger så og si vanlig progresjon i Norge, da en kan ta både ØNH/øye og geriatri.

Fagleg utbyte og språk

Ikke dra til lübeck dersom en ønsker å bli ekstremt godt i ønh/øye.. Disse fagene er ikke like store i lübeck som i Bergen, men en lærer det meste en trenger, dog veldig lite praktiske ferdigheter.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er hyggelig. universitetet er sånn passe stort, har 2-3 kafeer hvor en kan spise middag for 2-3 euro hver dag. Byen er kjempehyggelig. Egentlig litt som bergen bare uten så veldig mye regn. Byen ligger også 45 min fra Hamburg, 4 timer fra både København og Berlin, så en kan ha det veldig gøy siden en har langhelg HVER helg! (onsdag-søndag:) Området rundt byen er også veldig fint med mange flotte strender, enten en vil sole seg, bade, kite eller windsurfe.

Bustad

Jeg bodde i en studentbolig rett ved universitetet. Jeg var heldig å fikk bo i en av de nyopppussa høyblokkene. Rommet var helt greit, men bo heller privat i byen dersom en orker å fikse dette. Det er svært billig å bo i Lübeck, og erasmusstipendet dekket hele leien.

Sosialt miljø

Det var mange erasmusstudenter i Lübeck når vi var der, ca 20. så dersom en ønsker en seg internasjonale venner kan en henge med disse. Tyskere er heller ikke så aller verst venner, og det finnes ekstremt mange universitetsaktiviteter en kan være med på. Annet godt tips er å tidlig sikre seg billetter til Hurricane. Hurricane er en svært tysk musikkfestival som ligger ca 30min fra Hamburg. Dette var et av hødepunktene i Tyskland.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

07.04.2015 - 30.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Kjøp sykkel i Lübeck!
Ver klar over at me som var i Lübeck våren 2015 fekk beskjed om at semesterstart var 7. april (rett over påske). Eit par dagar før dette, fekk me derimot beskjed om at me ikkje skulle ha undervisning/kurs før i byrjinga av mai. Det kan difor vere lurt å avklare dette med universitet i Lübeck på førehand.

Undervisningsformer

7. semester er eit heftig semester ved UiB. Nevrologi, dermatologi, ØNH og auge gjev deg nok å lese på desse månadane. Ved å reise til Lübeck, skaffar du deg derimot ein lang påskeferie på to månadar. Ein tek då altså nevrologi og dermatologi i Bergen, og avsluttar med HNO (ØNH) og Augenheilkunde i Lübeck (eksamen i slutten av juli). Desse to faga er relativt små i Tyskland. Geriatri tek ein også i Lübeck (kurs over to dagar).
I Bergen har me mykje undervisning og praksis. Slik er det ikkje i Lübeck. Éi førelesing i veka i kvart fag i ti veker er alt ein skal ha. Dette skjer på måndag frå 8-10 og tysdag frå 10-12. Onsdagane er reservert til praktisk undervisning.

Vurdering av emnetilbodet

Me opplevde tida vår i Lübeck som heilt vedunderleg, men ein skal vere merksam på at ein er nødd til å gjere ein ekstra innsats for å lære seg dei praktiske ferdigheitene som det ventast ein kan som ferdigutdanna lækjar i Noreg. Dette vil i praksis seie at det er veldig lurt å melde seg opp i valfag ved universitetet. Desse valfaga i auge og ØNH gjennomførast ved at ein får spesialundervisning éin gang i veka i seks veker ved dei ulike avdelingene. Anbefalast på det sterkaste - og ein har absolutt tid til det!
Eksamen i Lübeck er eit kapittel for seg sjølv. Dei er alltid av multiple choice-varianten, og mange spørsmål går igjen frå år til år. Gjennomføring av eksamen i Augenheilkunde er, diverre, ein vits. Her vert alle spørsmåla gått gjennom på førelesing eit par dagar før eksamen. Dette vil i praksis seie at ein kan klare seg veldig bra på eksamen ved kun to dagars "lesing" (=pugging). Og det er nett det dei fleste tyske studentane gjer. Så ver forsiktig med å gå i den fella! Ein vil ende opp med ein god karakter, men vil sitje igjen med null kunnskap når ein kjem tilbake til kvardagen i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Førelesingene (og forsåvidt alt anna også) er på tysk. Det er absolutt ikkje nødvendig å kunne flytande tysk før ein reiser ned. Språket kjem fort når ein faktisk bur i Tyskland.

Universitetsområdet og byen

Campus og sjukehuset er meir delt opp i seksjonar enn det me er kjend med frå Haukeland. Alt ligg likevel på same område, så det tek ikkje lang tid å kome seg rundt. Universitetskantina, Mensa, er forøvrig mykje, mykje billegare enn SiB. Og også mykje betre.
Inn til byen tek det ca. 15 min med sykkel. Ein får også et gratis busskort, men det vil i praksisk vere sjeldan at ein nyttar seg av dette.

Bustad

Bustad skaffar ein seg lett gjennom studentsamskipnaden i Lübeck. Då vil ein mest sannsynleg ende opp i eit studentkollektiv som ligg like ved sjukehuset/campus. Ulempa med å bu her er at ein ikkje bur midt i sentrum av Lübeck, men dit inn kjem ein kjapt med sykkel.
Dersom ein finn tid til det midt i nevrologilesinga i Bergen, kan ein også lete etter bustad sjølv. Då er www.wg-gesucht.de ein god plass å starte.

Sosialt miljø

Veldig bra! Me var sju studentar som reiste til Lübeck fra UiB dette semesteret, og eg trur absolutt alle ville ha gjort det same på nytt. Så ikkje la deg skremme for mykje av det eg skreiv under "vurdering av emnetilbodet".
7. semester gjekk frå å være eit tungt semester med sju eksamenar, til å verte eit digg semester med "kun" fire. Det var også utroleg deileg å ha ein lang påskeferie før ein gjekk vidare til Augenheilkunde og HNO. Det er eit privilegium ein IKKJE får ved å ta heile semesteret ved UiB. Og dersom ein, som tidlegare nemnd, vel å gjere ein liten ekstrainnsats med tanke på dei praktiske ferdigheitene, vil ein likevel lære seg minst like mykje som ein ville gjort i Bergen.

Tips til fritidsaktivitet: http://www.urbanapes.de/content/kletterhalle-l%C3%BCbeck (me var fleire som vart klatre- og buldrefrelst under opphaldet).

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

07.04.2015 - 30.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Administrasjonen i Norge legger godt til rette for utvekslingen til Lübeck. Før utreise måtte vi kun fylle ut et par skjemaer mtp hvilke fag vi skulle ha. Dersom man ønsker studentbolig kan man søke på dette før jul. Det gjorde de fleste fra vårt kull. Dersom man har tid, så vil jeg anbefale å bo i gamlebyen. Dersom man finner en som man kan leie rommet til i mellomtiden, såkalt "Zwischenmiete", så vil man få en helt annen opplevelse av utvekslingen, ettersom Studentendorf ligger rett ved Universitetsklinikken utenfor sentrum. Prisene på ett-romsleiligheter ligger relativt likt som norske hybelrom, muligens litt lavere. Gode nettsider er WG-gesuch, og kjenner man noen som har studentmail, så kan man sende ut en mail til alle studentene på universitetet og spørre om noen har et ledig rom.

Undervisningsformer

Vi hadde en forelesning i hvert fag i uken i fagene Øye og Øre-Nese-Hals, dvs en forelesning mandag og en tirsdag. I tillegg har man et femtimers onsdagskurs, totalt ti uker, ett i hvert fag. Det er lagt opp til mye selvstudie, noe som er en veldig fin avveksling fra alle forelesningene i Bergen. Geriatri var et helgekurs, som inkluderte forelesninger og besøk på sykehjem.
I tillegg kan man dersom man ønsker ta kontakt med universitetet og prøve å ta noen ekstrafag. Det er også mulig å gå på andre forelesninger enn de du selv har, dersom man ønsker å friske opp litt, eller komme litt på forskudd i andre fag.

Vurdering av emnetilbodet

Arbeidsmengden var bra, med tanke på at det var vanskeligere å følge undervisning på tysk og lese på tysk. Forelesningene var generelt gode, onsdagskursene var litt varierende, men dersom man var litt frampå så var legene veldig hjelpsomme. Det er ikke så mye klinisk trening som i Norge, så dersom man har mulighet kan man ha litt kollokvier og øve på u.s.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok ikke et kurs i tysk før jeg reiste ned, og var spent på hvordan dette ville gå. Mine forkunnskaper var undervisning i ungdomsskolen og videregående skole. Den første måneden i Tyskland går det ganske tregt, men ved å være fampå og snakke så mye man kan, delta på tyskkurs og lese alt av pensum på tysk, klarer man seg bra. De første ukene med forelesninger var relativt vanskelige å forstå, men etter ca halvannen måneds tid gikk det også greit.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger ca 20 min på sykkel fra byen. Det er et fint område med store plener, og bygningene ligger ganske spredt. Det er et par cafeer og kantine, der man kan få henholdsvis gode bakevarer og billig mat.
Lübeck er en utrolig hyggelig by, der det kryr av små gater med fine butikker, mange fine cafeer, museer, gallerier osv. Det er et ganske rolig uteliv, men det finnes flere koselige barer der man kan kjøpe mat, kaker, øl og vin. Anbefaler Tonfinken og Sternschnuppe. Av cafeer kan Tonfinken, Engels bäckerei, Frøken Vildhagen anbefales. Det er bare å gå rundt og oppdage. Byen er veldig rolig før sommeren, men blir en veldig turistby i sommersesongen. På Rådhusplassen er det ofte markeder, og det fins loppemarkeder litt utenfor byen. I tillegg så er det veldig kort vei til Travemünde og havet, der det er flotte bademuligheter, i tillegg flere utendørs musikkfestivaler i løpet av sommeren rundt Travemünde og i Hamburg. Veien er ikke lang til Hamburg, der det virkelig kryr av kultur, mat og uteliv. I Hamburg anbefaler jeg spesielt Sternchanze, en veldig fin bydel med utendørsrestauranter, fine barer og veldig urban stemning.
Dersom man er glad i friluft, ligger Lübeck rett ved elven Wakenitz. Langs denne kan man sykle, jogge og gå. Det finnes flere fine badesteder langs elven, og en favoritt er Falkenwiese, et nydelig område ikke langt fra byen. Der var det i tillegg flotte parkområder der man kunne slappe av og/eller lese.

Bustad

Jeg bodde i Studenbolig og var veldig fornøyd med det. Det er utrolig tilfeldig hvem man bor sammen med, og er du heldig får du lett gode venner der. I tillegg er det enklere å møte andre studenter og utvekslingsstudenter, og det holdes et par ganger fester i et lokale på området. Som nevnt tidligere ville jeg anbefalt å bo i byen, ettersom man får oppleve mer av Lübeck.

Sosialt miljø

Jeg hadde kontakt med noen lokale studenter før jeg dro, og fikk en veldig lett overgang til studentlivet i Lübeck. I tillegg så kan man gå på studentbaren Blauer Engel, der man lett møter andre studenter.
I Lübeck har man drøssevis med sportstilbud, Hochschulsport. Her har de alt fra volleyball og kampsport til padling og dansing. Fin måte å møte andre studenter på. I tillegg har man Universitetskoret, som holder en stor konsert hvert semester. Det er mange konserter i byen hver uke, og dersom man går inn på "Wasgehtinlübeck.de" finner man raskt en oversikt over hva som skjer i byen den uken. Teaterforestillinger, kinoforestillinger (spesielt på KoKi Kino) og festivaler mm. Dersom man blir kjent med de andre Erasmusstudentene i byen så har man alltid noe å gjøre. De tyske studentene på 10. semester er ofte travle, men har alltid tid til en kopp kaffe.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

07.04.2015 - 30.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Kan du ikke Tysk fra før, så benytt deg av språkkurs før oppholdet; det er gull verdt. Hvis ikke, finnes det mange ressurser på nettet, både gratis og betalte, som kan hjelpe deg til å få taket på språket sånn noenlunde.

Undervisningsformer

Veldig lite. Med fagene Øre-nese-hals og Oftalmologi ble det i alt to forelesninger og ett kurs i uken. Noen av disse er obligatoriske, noen "obligatoriske" og noen ikke. Orienter deg om dette før du tar deg en festival-langhelg eller en strandfest som varer litt i lengste laget.

Vurdering av emnetilbodet

Emneutvalget er heller begrenset, men så drar man gjerne ikke på utveksling fordi man klør etter å drukne i fagkoder og pensumbøker.

Fagleg utbyte og språk

For å være helt ærlig; labert. Til tross for et omfattende nok pensum blir en utspurt i en liten brøkdel av dette, og gjerne i form av intrikate detaljspørsmål som på ingen måte treffer det essensielle i faget. Tyskerne har et annerledes system, med en hel haug eksamener presset inn i en to ukers-periode (gjelder ikke deg som bare har to fag, selvfølgelig), og dette møtes av professorene med direkte hjelp på eksamen og gjennomgang av eksamensspørsmål på forhånd. Det er med andre ord veldig lett å stå, men man må jobbe mye selv om man ønsker å faktisk lære noe.

Universitetsområdet og byen

Ca. femti minutt til en time i gåavstand mellom de to. Kjøp deg en gammel sykkel, for alt du gjør. Byen er sjarmerende og fotogen og kompakt, med overraskende godt utvalg i butikker og spisesteder. Noen utesteder er det jo også, men kvaliteten på disse varierer. Fester og hendelser på campus veier opp. Universitetsområdet er noenlunde oversiktlig, med kafeer og kantiner og mye grønt. OK pluss.

Bustad

Bodde selv i en leilighet mellom campus og sentrum, og hadde det fint. Studentbolig er et billigere og enklere alternativ, og gjør det gjerne enda enklere å bli integrert i det sosiale livet på Universitetet. Alt i alt er det billig, uansett hvor du ender opp.

Sosialt miljø

Det blir jo fort til at Erasmus-folk henger med Erasmus-folk, men som med alt blir det slik som du gjør det til selv.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

07.04.2015 - 30.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Å utveksle til Lübeck gikk som en drøm. Vi fikk så god hjelp fra utvekslingsansvarlig både i Bergen og i Lübeck, så det var ikke mye vi måtte organisere selv, bortsett fra å få oppholdet forhåndsgodkjent, fylle ut noen skjemaer til Erasmus, og søke til universitetet i Lübeck.
Anbefaler å dra ned til Lübeck litt tidligere for å lete etter leilighet hvis man vil bo privat i byen, siden det ikke er så lett å finne noe. Hvis man vil bo på studenthybel trenger man ikke det, siden man søker på det gjennom universitetet. Ellers vil jeg anbefale å kjøpe sykkel med en gang man kommer ned til Lübeck, fordi alt kan nås med sykkel. Med studentbevis kan man kjøre gratis med buss, men bussene går sjelden og uregelmessig, så det går som regel fortere å slenge seg på sykkelen. Heldigvis er Lübeck flat som en pannekake! En bruktsykkel kan kjøpes på ebay eller på sykkelverkstedet på campus for alt mellom 50 og 150 Euro. Semesteret gikk fra april til slutten av juli, så vi hadde ikke så mye sommerferie, men derimot en lang ferie i mars. Man kommer seg best til Lübeck med fly. Nærmeste flyplass er Hamburg, men man kan også fly til København eller Berlin.

Undervisningsformer

Vi hadde fagene øye, øre-nese-hals og geriatri. I øye og ØNH hadde vi en forelesning i hvert fag i uka og et 4-timers praktisk kurs hver onsdag i 5 uker. I geriatri hadde vi et to-dagers kurs med en liten eksamen på slutten av kurset. All undervisning var på tysk.

Vurdering av emnetilbodet

Legene som holdt de praktiske kursene i øye og ØNH var veldig flinke og hyggelige, og foreleserne var stort sett gode. Siden det var lite obligatorisk undervisning, hadde hver enkelt ansvar for egen læring, noe som var uvant i forhold til Bergen. Savnet litt mer praksis, så meldte meg på et valgfag i praktisk øye, hvor vi fikk være med på poliklinikken en dag i uka, så da fikk vi sett litt flere pasienter. Dessuten var det litt uvant med muliple choice eksamen på et annet språk, men siden det lå mange gamle eksamener på nettet kunne man på forhånd bli vant til oppgavestillingen, og det var ikke noe problem å bestå eksamen. Utrolig deilig med litt mer akademisk frihet!

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger fordelt på mange små bygg rundt sykehuset, som ligger litt utenfor byen. Der ligger også bibliotek, kantine og flere kaféer. Hele gamlebyen i Lübeck, som er på Unescos verdensarvliste, ligger på ei lita øy i elva Trave, og er en ordentlig koselig hanseby med mange trivelige kaféer og små butikker. Ved elva er det mange grønne områder man kan ha piknik og på Trave og elva Wakenitz er det nydelig å padle kajak/kano. På varme sommerdager kan man bade i elvene, eller dra til stranda i Travemünde, som er bare 20 minutter unna med tog (studenter med studentbevis reiser gratis). Har man lyst på storby er Hamburg bare 40 min, Berlin 2,5 time og København 3 timer unna med tog. Ellers kan man også reise billig med buss til Berlin (berlinlinie.de eller meinfernbus.de). Fordelen med en litt mindre by er at det går fort å bli kjent med byen, og at man ofte treffer folk man kjenner.

Bustad

Jeg bodde i en studentbolig ved universitet, og var veldig fornøyd med det. Studentboligen ble pusset opp i 2007, så leiligheten hadde en god standard. Jeg var så heldig å bo sammen med to utrolig søte tyske jenter, som ble to av mine beste venner i Lübeck. Ellers var det også mange av de andre Erasmusstudentene som bodde i samme blokk, så var veldig lett å være sosial. Eneste ulempe var at blokken lå et stykke utenfor byen, men med sykkel tok det bare 15 minutter.

Sosialt miljø

På den korte tiden jeg var i Lübeck ble jeg kjent med utrolig mange hyggelige mennesker! Jeg vil på det sterkeste anbefale å melde seg inn i noe på fritiden, for sånn blir man fort kjent med mange. Selv var jeg med i universitetskoret, hvor jeg fikk mange gode venner, danset jazzdans gjennom Hochschulsport og buldret på klatresenteret Urban Apes. Hochschulsport er et tilbud fra universitet, hvor man melde seg på mange ulike sportarter, og betale en symbolsk sum for å være med (sjekk ut katalogen med alle sportartene på hochschulsport-luebeck.de). Ellers var det også veldig lett å komme i kontakt med andre Erasmus-studentene hvis man ville det.

Semesteret i Lübeck var helt fantastisk, og en deilig pause fra hverdagen på Haukeland! Det var spennende å se hvordan helsevesenet fungerte i Tyskland, greie å gjennomføre alle kurs og eksamen på tysk, og kjempegøy å bli kjent med så mange koselige mennesker.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

07.04.2015 - 30.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Sjekk når dere begynner! den offisielle datoen kan være et 10 min. møte også er det ingenting mer før om 1 måned!
Avhenging av hvor dere går kan det også være en idee å se dere om etter privat bolig; studentboliger må eventuelt leies for et helt semester, men det kan man unngå i privat utleie.

Undervisningsformer

Det er meget lite offisiell undervisning, omtrent det samme per uke som vi har på en dag i Norge. Nytt det!
Forelesningene er ikke alltid like gode, men kursene er veldig bra.

Vurdering av emnetilbodet

Det er null problemer med å ta HNO og øye i Luebeck. Utvekslingene har pågått i mange år og kontaktpersonene i vårt universitet hvert akkurat hva de må gjøre.

Fagleg utbyte og språk

HNO og øye er ganske små fag i Luebeck, sammenlignet med det de ellers har på den tiden. Så fagelig utbytt er mindre enn det hadde vært i Norge.

Universitetsområdet og byen

Kjempebra!

Bustad

studentboligene er ikke overveldene, men helt greie. Omtrent som sib.

Sosialt miljø

Også kjempebra!

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universität zu Lübeck

Informasjon