Hjem
Studentsider
erasmus+

Justus Liebig-Universität Giessen og Det humanistiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByGiessen
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogrammet i humanistiske fag, men også andre studentar som ynskjer å ta humanistiske emne når dei er på utveksling kan søke på avtalen.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng. Du må også ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i den perioden du er på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor: Best eigna for utveksling er fjerde, femte eller sjette semester av graden.

Studentar på andre studieprogram: ta kontakt med studierettleiaren din.

Språk

Undervisningsspråket er tysk.

Universitetet tilbyr språkkurs både i forkant av semesteret og i løpet av semesteret, meir info finner du her:http://www.uni-giessen.de/cms/internationales/sprachkurse/in

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Ein rår til at studentane tar 200-nivået på utveksling då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivået enn på 100-nivået.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden.

Det er ein føresetnad at kursa ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Opplysningar om kva emne som tilbys finn ein her: http://www.uni-giessen.de/cms/internationales/internationale-studien

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Justus Liebig Universität Giessen (Uni Giessen) er eit offentleg breiddeuniversitet som blei grunnlagt på byrjinga av 1600-talet. Det har i dag elleve fakultet og rundt 26 500 studentar. Universitetet er kalla opp etter Justus Liebig, ein verdskjend kjemikar frå Giessen som blant anna fann opp bakepulveret, kloroform, og ulike variantar av kunstgjødsel.

Giessen har totalt om lag 80 000 innbyggarar og meir enn 40 000 studentar. Byen er praktisk innretta, med korte avstandar, og eit svært aktivt studentmiljø. Den nærmaste storbyen i området er Frankfurt am Main, som ligg tre kvarters reise sørover med tog eller bil.

Bustad

Universitetet har bustadgaranti for ERASMUS-studentar. Dei fleste studentbustadane ligg eit lite stykke utanfor sentrum. Universitetet kan òg hjelpe med informasjon til studentar som heller ønsker å finne bustad privat.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - juli/august.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Franz E. Möller/Justus Liebig-Universität Giessen

Informasjon