Hjem
Studentsider
erasmus+

Ludwig-Maximilians-Universität München og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByMünchen
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelorprogrammet i allmenn litteraturvitskap og andre studentar som ønsker å ta emne i litteratur når dei er på utveksling.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling. Studentar på bachelorprogrammet i allmenn litteraturvitskap blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i allmenn litteraturvitskap: Det passar best å reise på utveksling i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorprogrammet. Ein rår til at studentane tar emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er tysk og engelsk.

Dersom du ikkje har nok tyskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå vertsuniversitetet sine nettsider for informasjon om kva kurstilbod som finst for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta emne som skal inngå i ei spesialisering i allmenn litteraturvitskap ved UiB, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande litteraturemne ved UiB. Det er lettast å finne emne som kan innpassast på 200-nivå. Ver merksam på, at dersom du skal ta 200-nivået på utveksling, må du finne emne som har semesteroppgåve eller tilsvarande vurderingsform på (til saman) minimum 10 studiepoeng.

Dersom du skal ta emne som frie studiepoeng i ein bachelorgrad, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Denne avtalen er anbefalt for studentar på nordisk litteratur

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Ludwig Maximilians Universität-München er eit offentleg breiddeuniversitet med om lag 50 000 studentar og 18 fakultet. Det har lang historie, og er eit av Tysklands elleve eliteuniversitet. Universitetet sin hovudcampus ligg midt i sentrumskjernen, og dei tre andre campusane spreidd rundt i byen.

München er hovudstad i delstaten Bayern og er ein relativt stor tysk by, med rundt 1,4 millionar innbyggarar. Det er ein by med relativt høg levestandard og høgt kostnadsnivå. Midt i byen ligg den store parken Englisher Garten. München er kjend for blant anna suksessrike teknologiføretak, Oktoberfest, godt øl og velspelt fotball.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor hjelper internasjonale studentar å finne bustad. Dei fleste studentbustadane i Munchen er drifta av studentsamskipnaden og ligg litt utanfor sentrum. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private leigemarknaden i Munchen.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - juli.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

04.04.2022 - 30.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

I stedet for høst- og vårsemestre, opererer LMU med vinter- og sommersemestre. Dermed hadde jeg undervisningsstart så sent som 25. april, slik at jeg hadde akademisk juleferie helt fra desember til etter påske. Det gav meg stor frihet til å gjøre som jeg ville i tiden imellom. Jeg valgte å reise til München i starten av februar for å bli kjent med stedet og jobbe intensivt med å forbedre tysken min før semesteret begynte.

Alt av søknader og dokumenter til LMU kunne jeg sende digitalt. På UiB ble det litt fysisk papirarbeid.

Erasmus-koordinatoren ved LMUs juridiske fakultet var svært vennlig og behjelpelig både før, under og etter oppholdet. Jeg opplevde terskelen for å ta kontakt med henne som svært lav.

Undervisningsformer

Undervisningen baserer seg på forelesninger på 90 minutter, vanligvis uten noen pause i midten. Noen av forelesningene holdes også senere på dagen enn vi er vant med fra Bergen. Jeg hadde flere emner med forelesninger klokken 16-18 og ett så sent som klokken 18-20. Siden det også var stekende het sørtysk sommer, følte jeg ingen skam om jeg en gang iblant duppet av i forelesning.

Eksamensformene varierte veldig. Jeg hadde klassisk, totimers skoleeksamen i to engelskspråklige og to tyskspråklige emner. (Å ha god/korrekt tysk kan umulig ha vært særlig viktig: jeg fikk B på begge de tyskspråklige.) I tillegg hadde jeg én muntlig eksamen og en avkrysningseksamen, begge på tysk.

Vurdering av emnetilbodet

Juridisk fakultet ved LMU har faggrupper som representerer så å si hele bredden av det man kan drive med innenfor juss. I tillegg kan man også delta på forskjellige fremmedspråklige kurs for jurister gjennom Fachsprachenzentrum, som tilbyr undervisning på bl.a. fransk, italiensk og engelsk.

Den største utfordringen med emnene, var at LMU organiserer undervisningen ulikt UiB. Erasmus-programmets Online Learning Agreement måtte forhåndsgodkjennes allerede i november 2021, flere måneder før LMU publiserte hvilke kurs som ville undervises i sommersemesteret. Min løsning ble å føre opp alle de forhåndsgodkjente emnene, som gav akkurat nok planlagte studiepoeng. Da sommersemesterets forelesningsoversikt ble publisert (etter at jeg hadde ankommet München), noterte jeg meg alt som virket interessant og gikk i et par forelesninger til hvert emne før jeg bestemte meg for hvilke emner jeg faktisk ville følge. LMU krever ikke at Erasmus-studenter melder seg til undervisning i de juridiske emnene på forhånd, så det gir stor fleksibilitet til å utforske hva man vil. Erasmus-studentene vurderingsmeldte seg først i slutten av semesteret. Emner ved Fachsprachenzentrum krever derimot forhåndspåmelding, og der må man overholde fristen!

De fleste emnene hadde ingen emnebesrkivelse, så for å få emnene godkjent hos UiB sendte jeg inn pensumlister, forelesningslysbilder og gamle eksamenssett som faglig dokumentasjon. Det var derfor jeg møtte opp til forelesningene for å finne ut hva emnene egentlig dreide seg om.

Det kan være vanskelig å orientere seg i emnekatalogen siden den er organisert etter faggrupper og undervisningstype (forelesning, seminar, fordypningsemner osv.). Det er heller ikke enkelt å forstå seg på hvor mange studiepoeng de forskjellige emnene/kursene gir (jeg hadde både 4-, 5- og 6-poengsemner). LMUs juridiske Erasmus-koordinator var til stor hjelp her.

Fagleg utbyte og språk

Språklig har jeg den «vanlige» tyskbakgrunnen – tre år tysk på ungdomsskolen og to på videregående – og kunne omtrent like lite tysk som de fleste andre med samme CV. Den største motivasjonen bak utvekslingen var å forbedre tysken min opp til et nivå der jeg kan utvikle den på egenhånd. I så måte var utvekslingen vellykket. Jeg begynte forberedelser omtrent et år i forveien. Jeg hadde språktandem i Bergen f.o.m. vårsemesteret 2021, og jobbet også med tysken på egenhånd ved å notere i en liten kladdebok ord, fraser og grammatikk jeg snublet over i nyhetsartikler, Wikipedia-sider osv. Etter at jeg var tatt opp i Erasmus-programmet, brukte jeg det digitale språkkurset derfra, som jeg varmt kan anbefale for å lære både ordforråd og grammatikk. I München deltok jeg på det månedslange intensiv-tyskkurset til LMU i mars, noe jeg anbefaler på det aller sterkeste. Det var der jeg gikk fra å være B2-nivå bare skriftlig til også å kunne uttrykke meg muntlig på B2-nivå. B2 er tilstrekkelig til å overleve studiehverdagen.

Jeg hadde i utgangspunktet sett for meg å velge rettsfilosofiske og -teoretiske fag, men endte opp med mye privatrett: jeg hadde både patentrett, opphavsrett og komparativ privatrett fordi det europeiske patentkontoret ligger i München. I tillegg valgte jeg rettssosiologi og to emner på engelsk siden jeg ikke var helt sikker på eget nivå. Sett i ettertid var de engelske emnene fine «trygge» emner å ha før jeg var blitt vant med rytmen i hverdagen, men det hadde også gått helt fint å ha alt på tysk. Skulle jeg gjort om på noe i etterkant, ville jeg valgt å også ta merkevarerett, siden dette inngår i en spesialiseringshelhet (Schwerpunktbereich) med patentrett og opphavsrett, der alle tre undervises av samme professor, som jeg syntes var svært karismatisk og inspirerende. Jeg ville valgt dette selv om disse emnene og eksamenene var de tyngste, for de var også de mest lærerike emnene og utfylte hverandre.

Undervisningen var jevnt over bra, og i de tyngste emnene med vanskeligst eksamen (patentrett og opphavsrett) var det egne to-dagers intensive helgeseminarer for å forberede de internasjonale studentene til eksamen. Dette var til svært stor hjelp, selv om det føltes ganske overveldende der og da.

Frykt for akademisk havari er etter min erfaring ikke noe man bør hindre en fra å dra på utveksling. Selv med min nokså avslappede innsats fikk jeg hele tre B-er og tre A-er.

Universitetsområdet og byen

München er en sentraleuropeisk storby, og har mye å by på. Det finnes et vell av restauranter, barer, caféer og utesteder, og blant disse er kanskje de mange ølrelaterte best kjent: Biergartens, Bierstuben, Bierkellers, Wirtshaus og så videre. Det var festivaler nesten hele tiden, fra megafestivalene Frühlingsfest og Oktoberfest, via mellomstore som f.eks. Tollwood, til små bydels- eller nisjefestivaler. Det er idrettsarrangementer i og rundt olympiaparken (Diamond League, EM etc.), og Bayern München spiller på Allianz Arena. München har noen av verdens største samlinger av kunst og antikke gjenstander, og man får billige studentbilletter til bl.a. Bayerische Staatsoper, Gärtnerplatztheater og Münchener Kammerorchester. Alpene er bare en regiontogreise unna, og München har svært gode tog-, buss- og flyforbindelser til resten av Tyskland og Europa.

Jussen ligger i det gamle universitetsområdet, like nord for gamlebyen, og er lett å komme seg til fra de fleste steder med det godt utbyggede kollektivtilbudet. I bydelen rundt universitetet fantes mengder av bokhandlere, kafeer, kaffebarer, restauranter og utesteder, for ikke å nevne Den engelske hagen.

Ellers kan jeg også nevne at selv om det skeive miljøet i München er langt mindre enn i Berlin og Köln, byr München på mange flere kafeer, arrangementer og utesteder enn det som finnes i Bergen.

Bustad

Boligmarkedet i München kan være tøft å komme inn på. Jeg bodde to steder i løpet av oppholdet. Først fant jeg et sted å bo gjennom facebookgruppen «Norwegischer Stammtisch in München/ANSA München». Jeg valgte å slå til på denne selv om jeg bare kunne bo der i tre måneder. Det lå sentralt ved Münchner Freiheit, og gav meg mye tid til å gå på fysiske visninger etter at jeg først hadde ankommet München. Fysiske visninger gjør det mye enklere å få tilslag, og man har bedre forutsetninger for å vurdere utleiers/tilbudets troverdighet. Etter å ha gått på flere visninger, var jeg så heldig å kunne velge mellom flere tilbud – dette er ikke vanlig. Jeg flyttet til midten av sentrum, like ved Gärtnerplatz, og bodde der resten av oppholdet.

Universitetets Erasmus-avdeling bistår studenter med å finne boliger, men jeg vil fraråde at man baserer seg på dette. De færreste får plass i selve studentboligene, og de private utleieboligene som universitetets folk kan sette studenter i kontakt med ligger ofte langt fra München (jeg møtte folk som bodde i Freising og Dachau, for å nevne noen eksempler).

Man bør være obs på at det er mange svindlere i Münchens utleiemarked. Jeg vil anslå at omtrent halvparten av «utleierne» jeg var i kontakt med, var svindelforsøk. Heldigvis er de vanligvis ganske lette å avsløre.

Å gå på visning i München er for øvrig ulikt alt jeg har opplevd i Norge. Flere ville se mye dokumentasjon på forhånd (f.eks. LinkedIN-profilen min), og selve visningene var ofte en sosial «kompabilitetstest» der vi pratet sammen i mer enn en time over en kopp kaffe for å bli litt kjent.

Sosialt miljø

I tillegg til alle sosiale muligheter München i seg selv har å by på, arrangerer Erasmus-student-nettverket aktiviteter og utflukter nesten hver dag i semesteret. Her var det svært lett å stifte nye bekjentskaper. For min del møtte jeg også mange på språkkurset i mars som forble venner gjennom hele oppholdet.

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

30.03.2020 - 31.07.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det viktigste praktiske tipset er å sette seg godt inn i søknadsprosessen og overholde fristene. Du må være forberedt på at det meste er papirbasert, men UiB sine utreise-koordinatorer og nettsiden til LMU er til god hjelp når det gjelder hva som må være med i søknaden. Se blant annet denne linken for søknadsprosessen: https://www.uni-muenchen.de/studium/studium_int/erasmus_lmuexchange/bewerbung/bewerbung/index.html.

Undervisningsformer

Semesteret starter i april og varer til slutten av juli/starten av august. Da mitt utenlandsopphold ble sterkt preget av koronapandemien fikk jeg aldri sett innsiden av verken skolen, auditoriene eller klasserommene. Semesteret foregikk digitalt via "Zoom" og eksamene var hjemmeeksamen. Til vanlig foregår undervisningen i det ærværdige skolebygget, som ser veldig fint ut på utsiden i hvert fall.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet kan virke noe uoversiktlig. Siden semesteret starter i april er fagtilbudet ikke tilgjengelig før noen måneder før skolestart. Fagkatalogen på skolens nettside er både vanskelig og utdatert, men til gjengeld er LMU sin koordinator for ERASMUS-studenter en utrolig god ressurs og hjelp i arbeidet med å finne fagkombinasjoner og tilgjengelige fag. I tillegg vil det alltid være mulig å bytte fag de første ukene. Det er videre viktig å være obs på at ikke alle fagene fra høstsemesteret tilbys i sommersemesteret.

Når man først har klart å manøvrere seg gjennom fagtilbudet, er det mange spennende fag å velge mellom. De fleste fagene er 6 eller 9 ECTS-poeng. Det er også mulig å finne både mindre fag på feks 4 ECTS og hele grunnkurs på 10 poeng og oppover. De opererer med et annet system når det gjelder studiepoeng, så ECTS-poeng står ikke oppgitt, men du må spørre LMU sin Erasmus-koordinator om disse.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde gode tyskkunnskaper før jeg dro ned, men valgte likevel å ta et språkkurs måneden før skolen startet. Dette språkkurset er et forberedelseskurs som tilbys av LMU for Erasmus-studenter. Varigheten er en måned og foregår måneden før skolestart. Det er delt opp i forskjellige grupper alt etter hvilket språknivå du befinner deg på. Dette er en super mulighet til å både friske opp grammatikken, praktisere tysk og ikke minst bli kjent med mennesker fra hele verden - som studerer alt mulig, ikke bare juss. Takket være språkkurset, som dessverre bare fant sted en uke i klasserommet før det ble byttet over til "Zoom", fikk jeg noen av mine nærmeste venner gjennom hele oppholdet.

Universitetsområdet og byen

München er en fantastisk by. Sommeren meldte sin ankomst allerede i april, klimaet er altså hakket mer stabilt enn i Bergen. Videre er det utrolig gode muligheter til å reise rundt i Europa fra München, selv om det ikke ble aktuelt i mitt semester. Det som likevel var mulig å gjøre var å reise rundt i Bayern og oppdage de enorme fjellkjedene som kranser rundt byen. Det er altså gode muligheter for alpeturer, fjellklatring, vandring etc., bare en liten togtur unna storbyen. Selve byen har alt man skulle ønske seg; mange restauranter med tradisjonell tysk mat, andre gode restauranter, barer, ølhager (Biergarten), grøntområder - Englischer Garten er et supert samlingspunkt og et populært sted å samle venner, sole seg, bade og nyte dagene. Kollektivtilbudet er også bra, det er ikke vanskelig å komme seg fra A til B i denne byen med enten subway, trikk, buss eller lignende. Universitetsområdet er et av de fineste i hele byen.

Bustad

München er kjent for å være den dyreste byen i hele Tyskland og det er noe man fort finner ut av når man ser etter bosted. Det er tilnærmet norske priser og oppover. Jo nærmere universitetet og sentrum, desto dyrere. Jeg brukte en side som het "WG-gesucht" som kan sammenlignes med hybel.no eller finn.no for å finne et kollektiv. Månedsleiene ligger på normalt 500 Euro og oppover. Det er mange studenter som er på jakt etter et sted å bo i denne byen og det var dette som noe av det vanskeligste å få på plass før avreise. Det er lurt å begynne i god tid før du flytter ned og være forberedt på at det kan ta tid før du finner noe som både stemmer prismessig, avstand osv.

Sosialt miljø

Som tidligere nevnt var det forberedende språkkurset en god mulighet til å bli kjent med mennesker. Jeg dro ned alene og kjente ingen i München, men takket være språkkurset ble jeg kjent med mange mennesker. Selv om det var lockdown store deler av tiden jeg var der nede var det en del sosialt de siste månedene da det ble lettet opp på restriksjonene. De fleste jeg ble kjent med var Erasmus-studenter. Det var ikke så lett å bli kjent med de tyske i klassen, mye fordi undervisningen foregikk digitalt.

2019

Frida Signe Høyem

Frida Signe Høyem

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskeleg å finne bustad, difor er det lurt å byrje leitinga tidleg. Det er ein fordel å kunne litt tysk på førehand.

Undervisningsformer

Forelesningar og seminarar, mykje undervisning i små grupper dersom ein tek fag på engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Det er eit greit emnetilbod på Engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Ein vil absolutt ha bedre utbytte av fagtilbodet dersom ein kan tysk.

Universitetsområdet og byen

Triveleg by med eit stort universitetsområde.

Bustad

Vanskeleg og dyrt å finne bustad.

Sosialt miljø

Mykje sosialt for utvekslings og erasmus-studentar.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.10.2018 - 23.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen kan virke noe omstendelig. Det er selvfølgelig viktig å overholde fristene for å utfylle søknad på nett og å huske sende inn søknad og dokumentasjon i posten i god tid. Det kan også være litt uoversiktelig med tanke på hvilke fag som tilbys og manglende fagplaner. Mye mer er professorstyrt, og hvilke fag som er tilgjengelig neste semester blir kunngjort rundt to/tre måneder før studiestart. For øvirg har LMU en kjempehyggelig utevekslingskoordinator ved det juridiske fakultet, så det er bare å ta kontakt på engelsk eller tysk.

Selv hadde jeg ganske gode tyskkunnskaper etter et språkkurs før jeg kom til München. I regi av universitetet tilbys også språkkurs, sosiale sammenkomster og utflukter for utvekslingstudenter en måneds tid før semesterstart. Fra slutten av september til litt ut i oktober er det også Oktoberfest og god stemning i byen.

Det kanskje vanskeligste forberedningsmessig er å finne et ordentlig sted å bo. Gjennom universtitet kan man sammen med søknaden også søke studentbolig, men det er begrenset hvor mange som får tilbud om en slik. Det er derfor viktig å søke privat og tidlig benytte de andre mulighetene som er.

Undervisningsformer

Semesterstart er normalt i midten av oktober, og studiet varer til midten av februar.

Stort sett er det forelesninger i fag på tysk som vil være mest aktuelle for utvekslingsstudentene. Forelesningene podcastes etter min erfaring som hovedregel ikke, men det ble gjort i ett fag. Disse fagene er normalt 6 eller 9 ECTS og krever ikke formell påmelding eller oppmøte, men du må kontakte ansvarlig professor for å melde deg til eksamen. Forelesningene på tysk kan være vanskelige å følge, det varier litt hvor tydelig og oversiktlig stoffet blir formidlet, og det fint med noe forkunnskaper og juridiske knagger å henge stoffet på. Generelt har jeg opplevd professorene som forståelsesfulle og vennlige mot utvekslingsstudentene. Som et supplement til forelesningene kan du hvis du ønsker også besøke tilhørende seminarundervisning, men jeg fant ikke det nødvendig. Om eksamen blir muntlig eller skriftlig avgjøres av ansvarlig professor. Noen tilbyr muntlig eksamen, men mange krever at skriftlig eksamen avlegges. Muntlig eksamen avholdes med flere kanditater samtidig, mens skriftlig eksamen er en kortere skriftlig prøve. Det tas hensyn til at man er utvekslingsstudent, men professorene legger også kanskje vekt på litt ulike ting. Min anbefaling er at man bør være på minst nivå B2 når eksamen tas. Eksamen er fort overstått, og hvis man ikke oppfatter noe eller misforstår, kan det være fatalt.

I tillegg til forelesninger har du muligheten til å velge fagspråkkurs (Fachsprachenkurse) på engelsk, eller andre fremmedspråk som italiensk, fransk verdt 5 ETCS. Blant annet tilbys kurs som International Legal English og Common Law Terminology, men ikke alle fagene godkjennes av UiB. For disse kursene kreves påmelding i starten av semesteret og oppmøte er obligatorisk. Det er begrenset med plasser, rundt 25, og Erasmus-studenter får plass. Eksamen vil være rundt 90 minutter og det kreves aktiv deltakelse og diskusjon.

Slike fagspråkkurs tilbys også i pausen mellom semestrene her i München, da som såkalte "Ferien-Blockkurse" som har påmeldingsfrist rundt to uker før kursstart.

Vurdering av emnetilbodet

Utvekslingsstudenter kan velge mellom alle tyske fag og engelskspråklige fagspråkkurs. Det er mye å velge i, og du kan ta så mange fag du vil. Akkurat hvilke fag du kan ta, avhenger av hvilket semester det er snakk om. Sett under ett er det godt tilbud knyttet til europarett, folkerett, internasjonal privatrett, internasjonal strafferett, menneskerettigheter, forretningsjus mm. Det er imidlertid viktig å være obs på at eksamene kommer kjempetett. Jeg hadde fire eksamener på en uke, og to på samme dag. Fagene er ikke så store, men det kreves at man jobber bra og er godt forberedt.

Fagleg utbyte og språk

Det gode tilbudet av fag gjør også at jeg sitter igjen med det jeg føler er et veldig godt faglig utbytte. Det er interessant og se europaretten og internasjonal privatrett fra et sentraleuropeisk perspektiv. Å følge forelesninger, snakke med medstudenter og ha eksamener på tysk, gjør at tysken selvfølgelig forbedres. Selv snakket jeg mye tysk også med de andre utvekslingsstudentene. Jeg syns også engelsken min har blitt bedre. etter bl.a. International Legal English-kurset, som for så vidt også er interessant med tanke på hvordan man mest presist formulerer seg på norsk.

Universitetsområdet og byen

München som storby har veldig mye. Flott bygninger, mange katolske kirker, godt utvalg av restauranter, shoppingmuligheter osv. Det er fint i parker som Englischer Garten og ved elven Isar. Kollektivtransportsystemet er bra. Undergrunnsbanen er godt utbygd og går veldig ofte, i tillegg til trikk og buss. Flyplassen ligger rundt 50 minutter med tog fra sentrum. Beliggenheten gjør at det også er kort vei til mange naboland, Alpene og andre storbyer.

Universitetet består av en flott hovedbygning med mange forelesningssaler på Geschwister-Scholl-Platz. Det var her søsknene Sophie og Hans Scholl i sin tid spredte flygeblader mot Hitler. De fleste tyske forelesningene finner sted her. Det juridiske fakultet ligger rett ved, men forskjellige fakulteter og universitetsbygninger ligger også mer spredt. Det er en del biblioteker og lesesaler ved det juridiske fakultet og andre steder. Rett ved juridisk fakultet er det en egen kafe, og på universitetsområdet er det mange kafeer og spisesteder. Lærebøker kjøpes rett ved.

Bustad

München en av de dyreste studentbyene i Tyskland. Du må regne med å betale en del for bosted, men studentbolig gjennom universitetet vil være ganske rimelig. I tillegg til å søke studentbolig, er det viktig å komme raskt i gang med søknadsprosessen etter noe privat. Det kan være dyrt og vanskelig. Jeg har hørt at det er mange falske annonser. Selv fant jeg bosted gjennom "Norwegischer Stammtisch in München/ANSA München-gruppen på facebook. Det kan også være greit å lese igjennom informasjonsbrosjyren til internasjonale studenter fra LMU som har tips til boligsøk og detaljer for nye studenter i München. Man må også registrere seg ved et såkalt "Bürgerburo". For mer informasjon kan man også ta kontak med ANSA Tyskland Sør.

Sosialt miljø

Selv om jeg ikke var med på noe opplegg før studiestart, har jeg fått meg gode venner blant internasjonale og tyske studenter. Det er hva man gjør det til selv. Det finnes mange ulike arenaer for å møte internasjonale medstudenter og det arrangeres turer. Ved studiestart vil du få mer kunnskap om studentorganisasjoner og tilbud for utvekslingsstudenter. Det er ikke så mye sosialt i regi av fakultetet, men vi hadde en koselig adventssamling for internasjonale studenter med julekaker og gløgg. Ellers er det et veldig godt studentmiljø norske studenter imellom på tvers av studeretning og universitet, hvor ANSA Tyskland Sør arrangerer jevnlige sammenkomster.

2018

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

17.10.2017 - 11.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vær obs på at søknaden til LMU skal sendes per post, og innen en gitt frist, med underskrift fra fakultetet.

LMU arrangerer et språkkurs i september som jeg anbefaler å delta på. Kurset består av klasseromsundervisning i tysk, tilrettelagt etter hvilket nivå du befinner deg på (man gjennomfører en online språktest i august, nivå A1-C2), med en avsluttende prøve med karakter (denne har jo ingen praktisk betydning, og språkkurset inngår ikke i vitnemålet fra LMU med mindre du vil, men er jo et kursbevis i seg selv og kan legges ved jobbsøknader eller liknende). I tillegg til språkkurset arrangeres utflukter hvor man blant annet drar til Salzburg, Dachau og en forestilling i den Bayriske Statsoperaen. Oktoberfest begynner i slutten av september, så vi dro gjerne til "Wiesn" etter skoledagen. Deltagerne på språkkurset kommer fra ulike fakulteter og land, og det var her jeg fikk vennene jeg holdt sammen med resten av semesteret. Veldig sosial måned og en god start på semesteret. Man kan få støtte av Lånekassen til kurset.

Det er smart å søke studentbolig fra og med språkkurset starter og til semesterslutt.

Undervisningsformer

Semesteret varer normalt fra midten av oktober til midten av februar. Eksamener er ofte de første to ukene i februar. Formelt varer semesteret til 31. mars.

Fachsprachkurse: ikke-tyskspråklige kurs (engelsk, fransk, italiensk osv.) som gir 5 ECTS hver, men vær obs på at en del av disse ikke godkjennes hos UiB.

Ferien Blockkurse: avholdes uken før og uken etter semesteret, samme stil som Fachsprachkurse, har altså ikke tysk som undervisningsspråk. Intensivkurs på 1 uke som gir 5 ECTS. Også her må du sørge for å overholde påmeldingsfristen.

Vorlesungen: vi kan velge alle forelesninger som tilbys ved fakultetet, undervisningsspråket er tysk. Normalt 6 eller 9 ECTS. Selv valgte jeg utelukkende Vorlesungen (5 stk) i min Learning Agreement. Du må ikke melde deg på Vorlesungen i forkant av semesteret, men husk å sende professoren i faget en mail der du melder deg til eksamen en måneds tid i forveien.

Tutorium er "storgrupper" som i mange fag tilbys parallelt med Vorlesungen. Jeg besøkte disse i ett fag, men det er generelt ikke forventet/påkrevet for utvekslingsstudenter. Spør professoren i faget ved begynnelsen av semesteret om han anbefaler deg å delta.

Språkkurs for jusstudenter: kurset "Deutschkurs für Studenten der Rechtswissenschaften" arrangeres ved DKFA, gir 3 ECTS og koster ca. 130 Euro. Sørg for å melde deg på i god tid via www.dkfa.de, fristen er i september. Tror dette kurset gir bra utbytte, særlig hvis du har skriftlige tyske eksamener.

Eksamen ved LMU kan være muntlig eller skriftlig, det er opp til professorene å avgjøre. I noen fag kunne jeg selv velge vurderingsform. Skriftlig eksamen varer i 2 timer, muntlig eksamen avholdes gjerne med 3 kandidater per gruppe og varer omtrent 1 time.

Selv om jeg opplevde professorene som forståelsesfulle overfor utenlandske studenter besøker du forelesninger som er myntet på tyske studerende, og nivået er høyt. Det kan være vanskelig å henge med i begynnelsen, men du blir fort vant til det. Selv fikk jeg bra utbytte av å møte opp til alle forelesninger og ta notater på tysk. I eksamenssituasjonen er kravene noe lavere for ERASMUS-studentene. I noen fag var jeg blant de eneste utvekslingsstudentene, i andre fag var det flertall av ERASMUS og LLM-studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent kan du velge og vrake i alle forelesninger som tilbys på tysk, som utgjør et omfattende tilbud. De fleste fag gir 6 eller 9 ECTS. Det engelske kurstilbudet er derimot mer begrenset, og gir bare 5 ECTS per kurs. Du har veldig mange valgmuligheter, og jeg syns emnetilbudet for Erasmus-studenter er bra.
Jeg opplevde kurstilbudet som uoversiktlig i starten, men ble godt kjent med de ulike fagene etterhvert. Dessverre finnes ingen god oversikt over hvilke fag Erasmus-studenter kan velge blant, men som hovedregel: alle fag med "Vorlesung" som undervisningsmetode kan vi delta i, i tillegg til alle Fachsprachkurse (ikke-tyskspråklige fag). ECTS-systemet brukes ikke i Tyskland, man må derfor selv finne ut av hvor mye studiepoeng hvert fag gir (ERASMUS-koordinator er hjelper deg med dette).
Jeg anbefaler å besøke alle forelesninger du interesserer deg for i begynnelsen, for så å velge ut fagene du ønsker å følge videre etter et par ukers tid. Det er veldig enkelt å endre kurs i Learning Agreement med hjelp fra ERASMUS-koordinator, men husk å også søke forhåndsgodkjenning av kursene fra UiB når du endrer Learning Agreement, det er kjedelig å måtte velge nye fag når semesteret er godt i gang.

Ha litt is i magen i forhold til praktiske ting: det kommer til å oppstå problemer og det blir noen besøk på kontoret til Erasmus-koordinatoren, fag som ikke godkjennes fra UiB osv., men det løser seg til slutt.

Fagleg utbyte og språk

LMU er definitivt et godt sted for læring. Til tross for at jeg hadde svært begrensete tyskkunnskaper da jeg kom til Tyskland, valgte jeg å ta alle fag på tysk. Jeg er svært glad for at jeg tok det valget, både fordi jeg nå kan et tredjespråk flytende, og fordi jeg lærte mye juss jeg kommer til å få bruk for videre. LMU har veldig dyktige professorer og spennende kurs.

Det må sies at å studere ved LMU krever innsats, og det forventes av professorene at du har forbredt deg godt til eksamen og har en god forståelse av fagene. Det er også et universitet med mye tradisjon, og tonen med professorene er litt mer formell enn i vi er vant med i Norge. I eksamenssituasjonen har språkkompetanse lite å si: de er ute etter å teste kunnskapen din og ser forbi eventuelle språklige utfordringer.

Universitetsområdet og byen

München er en spennende storby, hvor ærverdige bygninger og kule barer og restauranter ligger om hverandre. Münchens beliggenhet gjør det enkelt å besøke andre storbyer som Milano, Wien, Praha, Zürich osv. Med Flixbus kan du reise veldig billig, tog og fly er også alternativer. Med nærhet til alpene kan enkelt dra til noen av Europas beste skianlegg, mange også som dagstur. På høsten, våren og sommeren er Englischer Garten eller Isar (for eksempel Flaucher eller ved Tiergarten) stedet å være. Biergarten og Oktoberfest hører med, og i desember er det Weinachtsmarkt (sjekk ut markedene ved Chinesischer Turm og Theresienwiese).

Universitetsområdet er noe ganske annet enn Dragefjellet, ettersom mange bygninger er nærmere 200 år gamle og veldig utsmykket. Det er mye historie i veggene her, og kule omgivelser å studere i. Ligger veldig sentralt og er enkelt å komme seg til kollektivt dersom du bor litt utenfor sentrum. Campus er pulserende med studenter fra ulike fagretninger. Forelesningene i juss foregår for det meste i hovedbygningen (Geschwister Scholl Platz), og ikke på fakultetet, slik vi har det i Bergen. Det finnes leseplasser i bibliotekene ved universitetet: jeg kan anbefale det juristiske biblioteket i juridisk fakultet, lesesalen i Hauptgebaude og også Bayriske Staatsbibliothek (her er det dessverre veldig fullt i eksamensperioden). Kafeer på hvert hjørne i universitetsområdet og bare 5-10 minutter unna den grønne lungen i München, Englischer Garten. München blir sett på som en relativt dyr tysk by, men prisnivået er lavere enn i Norge.

Bustad

Det kan være vanskelig og dyrt å finne leilighet på det private markedet, så det er å anbefale å søke studentbolig for hele oppholdet. Veldig mange ERASMUS-studenter bor i samme område, så det er dessuten mye kule fester og sosialt som skjer i studentbyene.

Dessverre er det ikke nok studentboliger til alle utvekslingsstudenter for hele utvekslingsoppholdet hvert år. De jeg kjenner som ikke fikk studentbolig for hele semesteret fant seg ganske raskt private hybler, så ingen grunn til bekymring. Tror alle som deltar på språkkurset i september er garantert studentbolig for den første måneden, så da har du eventuelt hele september på deg til å søke ny bolig privat.

Sosialt miljø

Jeg har fått venner fra hele verden ved LMU. Du kan dra på konserter, fester, middager og studentkino hver dag om du vil, så å finne sosiale aktiviteter og treffe nye mennesker er ikke noe problem. Det er et stort sportstilbud for studenter, hvor du kan melde deg inn i idretter som volleyball, boksing, svømming, fotball, friidrett eller sirkeltrening. Husk bare å melde deg på raskt: plassene på de ulike lagene fylles fort opp.

Masse ERASMUS-arrangementer siden både LMU og TUM (det tekniske universitet i München) har veldig mange utvekslingsstudenter, med alt fra fester til skiturer og museumsbesøk, hvor det bare er å melde seg på via Facebook. Meld deg inn i alle relevante Facebook-grupper så du får med deg arrangementene. ANSA har også jevnlige arrangementer hvor du kan treffe andre nordmenn.

2017

Vår 2017 PROF-SØK

Vår 2017 PROF-SØK

15.03.2017 - 15.08.2017

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å søke om studentbolig gjennom Studentenwerk München. Dette er både billigere og mindre tidkrevende, og kan raskt gjøres når du søker om tillatelse til å studere på LMU etter at du har fått tillatelse til å studere der fra UiB. Selv måtte jeg søke privat, som ble dyrere, men med mer sentral beliggenhet. Dersom du blir avvist studentbolig, har jeg hørt at det fortsatt er stor sjanse for at du kan få tak i en dersom du ikke finner et alternativ. LMU tilbyr også et Excursion Program og et Preparation Course, som både er rimelige og innholdsrike. Ved deltakelse av tyskkurset kan du også motta ECTS poeng. Programmet og kurset tilbys ca. 2mnd før semesterstart, og det er også mulig å velge mellom 1-2mnd med språkkurs (avhengig av nivå og kapasitet).

Undervisningsformer

På LMU utnyttet alle mine forelesere presentasjoner som presentasjonsform. De tilbyr både forelesninger(lectures) og seminarer(tutorials), og begge disse gir pensum til eksamen som regel. De har også to andre undervisningsformer som tilbys, men disse egentlig ikke beregnet for utvekslingsstudenter, men det går an å søke om plass i dem. De har relativt kort eller ingen eksamensperiode, og eksamenene er omfattende og som regel bare på 2 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Økonomi fakultetet har få fag som tilbys på engelsk på bachelor nivå, mens alle masterfagene tilbys på engelsk. Har du søkt og blitt godtatt som student ved det fakultetet, kan du også søke på emner ved virksomhet og administrasjons fakultetet. De tilbyr litt mer bachelorfag på engelsk, men i motsetning til økonomi fakultetet, så kan du ikke søke på masterfag med mindre du er masterstudent. Begge fakultetene befinner seg i hovedbygningen(e) til LMU. Du kan også søke på fag hos andre fakulteter, men dette er litt mer krevende og har en lengre søknadsprosess.

Fagleg utbyte og språk

De faglige kravene på LMU er høye, og det er mye mer krevende å studere der enn ved UiB. Men dette er en del av utvekslingen og gir ett læreutbytte. Professorene og assistentene snakker veldig godt engelsk og er forståelige. Pensumet er basert på forelesningene og seminarene, og det er ikke obligatorisk å kjøpe pensumboken, men den anbefales som supplement. Språkkurset som tilbys før semesterstarten er veldig grammatikk dominert, og undervisningen gis på tysk (for A1 gis den veldig sakte, så der er mulig å ikke kunne tysk når man begynner).

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger i hoved universitetsområdet, og de fleste forelesningene er som regel i hovedbygningen. Universitetet befinner seg rett ved siden av den engelske hagen og det tar ca. 20 min å gå inn til sentrum derfra, eller 4 min med undergrunnen (U-Bahn). München befinner seg i den relativt rike staten Bayern, og derfor er de kollektive godene godt subsidiert, så kollektivbilletter, teaterbilletter, osv., kan fås til en rimelig pris. Universitetet er ett av de eldste i Tyskland. München ligger veldig sentralt til med tanke på at man lett kan ta seg til Frankrike, Østerrike, Tsjekkia, Sveits, Polen, Italia, Slovakia og Ungarn ved buss, tog eller fly. München er preget av flotte bygninger, de fleste "kopier" av kjente bygg fra bl.a. Frankrike, Hellas og Italia. I bykjernen er det ikke lov til å bygge over 100m, dette gjør at de klarer å beholde en gammel og kjær atmosfære i sentrum.

Bustad

Å bo i München er så å si like dyrt som å bo i Norge, spesielt når kronekursen er lav. Jeg måtte betale 500euro i mnd for leiligheten, så det lønner seg svært høyt å få tak i en studenthybel/leilighet. To av de største studentbyene ligger ved Olympiaparken og Studentenstadt.

Sosialt miljø

For å komme tidlig inn i et godt sosialt miljø kan man delta på språkkurset som LMU tilbyr. Man møter da både studenter som skal studere ved LMU og personer som jobber og/eller bor i München. Mange fra språkkurset og flere andre studenter er med på ekskursjonsprogrammet som tilbys også. Ekskursjonene gikk til blant annet Saltzburg, Schloss Neuschwanstein og en orienteringstur med buss rundt München. I tillegg finnes det flere studentorganisasjoner for både studenter og bare utvekslingsstudenter, slik som ESN MESA Munich og TutoRIA, som arrangerer turer og sosiale arrangement som er kjekke å være med på.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

27.09.2016 - 31.03.2017

Førebuingar/praktiske tips

Delta på forberedeleskurset i september. Spåkkurset gjør deg ikke flytende i tysk, men det er her du får venner. Mange venner. Lånekassen gir deg stipend som dekker kursdeltakelsen og bokostnadene. Det tilbys hybel (400 euro) og der bor også de andre Erasmus-studentene. Forberedeleskurset gir deg gode muligheter til å bli kjent med byen, har noen fine ekskrusjoner (Dachau, Neunswanstein, Salzburg ect) og Oktoberfesten arrangeres samtidig. I tillegg anbefales det selvfølgelig og følge OLS+kurset du får fra UiB og dersom du er under C1 i tysk anbefales "Deutsch fur rechtwissenschaftlichen studierende B1/B2" underveis i semesteret. Her lærer du både mye om de forskjellige rettsområdene, og lærer akademisk tysk. Dette kan inkluderes i learning agreementet.

Søk studentbolig i perioden (280-350 euro måneden). Det er vanskelig å finne bolig i Munchen så vær tidlig ute med jakten, men vær også obs på mye fake anonnser! Selv fikk jeg ikke og slet mye med å finne (men var noe kravstor).
Skaff deg tysk bankkonto så fort som mulig.

Det er verdt å merke seg semesterstart er ca. 15 oktober og siste forelesning rundt 10. februar. I de fleste fag er eksamen siste forelesningsdag i timen, men noen kan være uken etter. I enkelte av LLM-fagene som strafferett er eksamen i desember. Selv hadde jeg 4 eksamer på 36 timer, men det er ikke så stress som det høres ut. Semesterperioden er ikke nødvendigvis et problem, men byr på utfordringer med tanke på å skrive masteren.

Undervisningsformer

LMU er et av europas beste universiteter (35 nobelspriser), og scorer høyt rankinger på juridiske fakulteter(27). De tyske fagene innebærer stort sett forelesninger med skriftlige eksamen(2 timer). Noen fag har muntlig eksamen (blant annet Europarecht I).
De engelske har obligatorisk 2 timers ukentlig gruppeundervisning (5-25 stk per gruppe) i uken. Her forventes aktiv deltakelse. Kursene avsluttes med skriftlig eksamen (med en del multiple- choice, essays og kort svar). Flere av kursene jeg hadde innebar også presentasjon, rollespill (negotiation, arbitration, mediation og mock-trials), eller praktisk arbeid i form av å utforme kontrakter for så å løse arrangerte konflikter rettslig.
LMU tilbyr også "ferienkursen". Disse begynner mandager (6 timer obligatorisk deltakelse) med avsluttende eksamen fredag og går ukene før og etter semesterslutt/start.

Vurdering av emnetilbodet

Fagtilbudet var avgjørende for at jeg valgte Munchen. Jeg tok mer enn 30 studiepoeng ettersom det var veldig interessante fag og utrolig dyktige forelesere. En kan velge nasjonal tysk rett (feks. erstatning, forfatning, forvaltning, strafferett o.l), men også mye bra innen internasjonal kontraktsrett, internasjonal skatterett, EU og annen folkerett. Blant de engelske fagene kan du velge american criminal law, constitutional law, legal english, men også fag om oppkjøp av internasjonale selskaper eller joint ventures (cross boarder transactions) og om internasjonale tvisteløsningsorganger (Transnational dispute resolutions). Dersom andre språk beherskes har de juridiske fag på fransk, portugisisk, japansk, kinesisk, spansk, russisk mfl. så her er det smak og behag. De engelske fagene er bare 5 studiepoeng og krever lite arbeid utenom klasseromsaktivitetene. En kan også ta økonomiske fag beregnet for jurister, men her fikk jeg ikke godkjent av UiB da de manglet juridiske komponenter.

Fagleg utbyte og språk

LMU er ikke 6 måneders ferie. Du må legge ned arbeid, men du lærer også mye. EU-rett her er ganske annerledes enn NIRI (skulle ikke tro EØS fantes), og legal english var veldig interessant, og har også fått meg til å tenke mer over formuleringene på norsk for å få bort flertydighet. Både engelsken og tysken blir mye bedre. Det å studere på tysk var en skremmende tanke på forhånd, men det var aldri noe problem og det vises forståelse for mangler under eksamen.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i sentrum. Jussen holder til på motsatt side av hovedbygget (hvor jeg hadde stort sett all undervisning), så alt er lett tilgjengelig, spesielt med Ubahn (U6 og U3).
München er en fantastisk by. Det er i snitt 4 dager nedbør i måneden og sommeren varte til november og begynte i slutten av februar. I mellom der var det ganske kaldt og snø. Munchen har oktoberfest (som du får oppleve i september) og mange biergarten. Munchen og Bayern har mange flotte slott og bygninger. Munchen har verdens største bypark og en fin olympiapark. Foruten fine muligheter for å se god fotball er det alltid en stor konsert i byen. Det er kort vei til Østerriket, Sveits, Liecstenstein, Frankrike og Tjekkia så reisemulighetene er store. I tillegg er det gode flymuligheter (type 25 euro til bulgaria t/r) hvis en vil lengre og billig/gratis å reise rundt i Bayern.
Mat er utrolig billig sammenlignet med Norge. Både sunne og usunne alternativer.

Munchen har hatt sine episoder, men det var aldri et øyeblikk hvor en føler seg utrygg. Det er mye politi og sikkerhetsvakter de fleste steder i byen.

Bustad

Første måneden i studenthybel i Olympiazentrum(400Euro). Derretter leide privat i Ainmillerstr., rett ved universitetet. Bor du sentralt trenger du ikke kjøpe semesterticket til U-bahn. Det er enkelt å reise rundt med Ubahn og Tram i byen. Leieprisene er litt lavere enn Bergen, men er dyrt sammenliget med øvrige Tyskland.

Sosialt miljø

Forberedeleskurset er essensielt for studenter som kommer alene. Her har du klasseromsundervisning og en blir kjent med utrolig mange i samme situasjon. Det er vanskeligere å få venner i en forelesning på tysk med tyske 18-19åringer uten andre utvekslingsstudenter. Å få venner er uansett kein Problem.
Det er ca. 55 Erasmus-studenter på jussen, hvorav en del tyskspråklige (inkludert tyskere!) som ikke ønsker å prate engelsk. Det var ingen andre nordmenn samtidig på jussen, men det er mange fra NTNU og CBS på andre fakultet. Foruten Erasmus-studenter er det mange LLM-studenter (spesielt fra Kina), men også blant de er det mange tyskere.
Spilte også på et fotballag i studentturneringen bestående av Erasmusstudenter.
Det arrangeres utflukter rundt om i Bayern, skiturer, turer til wien, berlin og andre hovedsteder hele tiden for utvekslingsstudentene. Blant vennene mine var det flere som begynte i kor, orkester, boksing, fotball og andre aktiviteter i lokale foreninger.

2016

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

01.04.2016 - 31.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det var en del papirarbeid og søknader som måtte ordnes før oppholdet, men det gikk veldig raskt og greit å gjennomføre.

Undervisningsformer

Det tilbys både forelesninger og seminarer, men vær obs på at det meste av undervisningen foregår på tysk. Særlig forelesninger foregår stort sett på tysk, og gode tyskkunnskaper er en fordel om man skal utveksle til LMU.

Vurdering av emnetilbodet

LMU tilbyr varierte og spennende emner, og jeg var fornøyd med de aller fleste emnene jeg valgte. Husk at de fleste av disse foregår på tysk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk både godt faglig og språklig utbytte gjennom utvekslingsoppholdet. Særlig språkkunnskapene fikk jeg forbedret og brukt under oppholdet.

Universitetsområdet og byen

München er en veldig fin by å studere i, og universitetet ligger rett ved den store parken Englischer Garten. Anbefaler å utveksle sommersemesteret, da er været best. Det er også gode utfluktsmuligheter til steder i nærheten.

Bustad

Bolig i München er dyrt og vanskelig å finne. Det er ingen garanti for at man får studentbolig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved LMU var bra og det vær lett å bli kjent med folk, særlig andre utvekslingsstudenter.

Vår 2016 - BA i filosofi

Vår 2016 - BA i filosofi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søk om bolig på nettet selv, kanskje finner du noe bedre enn det studentorganisasjonene kan tilby.

Undervisningsformer

Seminarer, forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra, stort og mangfoldig.

Fagleg utbyte og språk

Bra.

Universitetsområdet og byen

Veldig bra, fineste i Tyskland.

Bustad

Schwabing (Kaiserplatz), rolig og fint, ikke langt fra universitetet.

Sosialt miljø

Bra, mange utvekslingsstudenter.

2015

Haust 2014 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2014 - BA i samfunnsøkonomi

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Når man søker på utveksling til Ludwig-Maximilians-Universität(LMU) eller andre universiteter i München er det veldig lurt å søke på studentbolig, når man søker på skolen. Hvis ikke kan du forvente å bruke massevis av tid på å finne et sted å bo, samt at prisen normalt ligger rundt det dobbelte av studentboligene. Samtidig er studentboligene en stor mulighet til å få venner fra hele verden og komme inn i et godt miljø med en gang. Et annet godt tips er å delta på et tyskspråkkurs før semesterstart, for dette er også en god mulighet for å få gode venner og forbedre tysk språkferdighetene dine. I tillegg så får man som utvekslingstudent muligheten til å delta på et ekskursjonsprogram for en veldig rimelig penge, som kan anbefales.

Undervisningsformer

I undervisningen på LMU er forelesninger med Powerpoint undervisning veldig mye brukt, i tillegg til at noen fag har øvelser eller seminar. Samtidig har de et journalistikk fag som er beregnet for utvekslingstudenter, der undervisningen er ekskursjon på et ølbryggerie og diverse andre ting, som er typisk for den bayerske kulturen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på LMU er veldig stort, i tillegg til at du som utvekslingstudent har mulighet til å velge akkurat hva du vil, så lenge hjem-universitet ditt akseptere det.

Fagleg utbyte og språk

De faglige kravene på LMU er nok noe høyere enn det man finner i Norge og mange andre land, så det er en god mulighet for å få forbedret dine faglige ferdigheter. Samtidig vil dine engelsk og tysk språk ferdigheter garantert bli ekstremt mye forbedret, undertegnede er ihvertfall fornøyd med utbytte han fikk på disse områdene.

Universitetsområdet og byen

Campus området til LMU er veldig stort og er preget av mange store gamle bygninger, samtidig er det spennende at LMU sin campus var sentral i opprørsbevegelsen kamp mot nazistene i 2.verdenskrig. München som by er en fantastisk by, som kan sees på som sentrum i Europa. Her har man alle muligheter, alt fra det vanlige utelivet, Oktoberfest, man kan stå på ski i alpene og kort vei til Østerrike, Tsjekkia, Sveits, Polen, Italia, Slovakia, Ungarn og Frankrike

Bustad

München er den dyreste byen i tyskland å bo i, derfor er det som nevnt tidligere veldig lurte å søke studentbolig tidlig, når man søker seg inn på skolen. Samtidig hvis man ikke skulle få studentbolig er det lurt å søke hjelp hos skolen. Selv bodde jeg i "Studentenstadt" og hadde en hybel på totalt 15-20 kvadratmeter med et veldig lite bad og kjøkken. Ellers var det et stort rom med seng, pult, skap og hyller. Så med andre ord helt greit for en utvekslingsstudent for en fin pris på ca 300euro i måneden.

Sosialt miljø

For å komme inn i et godt sosialt miljø er det som nevnt tidligere lurt å delta på språkkurs, i tillegg er det flere studentorganisasjoner(eks. ESN MESA Munich) som arrangerer turer som er vel verdt å være med på. Disse turene går gjerne til Berlin, Praha eller til Alpene for å stå på ski. De som er interessert i å dra på ski med andre studenter, kan også dra med "Studenten im Schnee" til ulike skianlegg rundt om i alpene stortsett hver helg.

Bilete av campus
Foto/ill.:
© Ludwig-Maximilians-Universität München

Informasjon