Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Potsdam og Institutt for politikk og forvaltning (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByPotsdam
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for politikk og forvaltning har fortrinn på å reise ut gjennom denne avtalen. Søkarar frå samanliknande politikk har fortrinn før søkarar frå andre samfunnsvitskapelege fagområde dersom det er ledige plassar. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved utreise. Det er mogeleg å søke for eit semester (berre vår/sommar) eller eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentart passar det normalt best å reise ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. For masterstudentar passar det best å reise ut i andre semester. På grunn av semesterinndelinga er det ikkje mogeleg å reise ut for berre haustsemesteret gjennom denne avtalen. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er tysk og engelsk. Det er anbefalt at studentar som skal følge undervisning på tysk har forkunnskapar tilsvarande B1-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR). Institusjonen tilbyr tysk språkkurs til utvekslingsstudentar.

Kva emne kan eg ta

Studentar som reiser ut gjennom denne avtalen blir tilknytt Faculty Economics and Social Sciences på campusen Griebnitzsee og kan velje blant ei rekke emne med tysk eller engelsk undervisningsspråk. Fagmiljøet knytt til politikk og offentleg administrasjon er leiande i Tyskland innanfor «Public Policy and Management», men det finst òg tilbod om eit breitt spekter andre statsvitskapelege emne. På denne nettsida finn du generell informasjon for innkomande studentar og på denne nettsida ei oversikt over emnetilbodet ved universitetet. Masterstudentar frå administrasjon og organisasjonsvitskap kan få eit spesialopplegg der dei deltek på to masterseminar som erstatning for emne dei elles skulle tatt ved UiB i utvekslingssemesteret.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Dei fleste emna utgjer 6-12 ECTS, avhengig av kva type undervisningsdeltaking ein vel. Det er ein føresetnad at du vel emne som ikkje overlappar med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Potsdam blei grunnlagt så seint som i 1991, på grunnlag av ei samanslåing mellom to statlege høgskular i Brandenburg. Det er no det største universitetet i delstaten, med om lag 22 000 studentar, fordelte på fem fakultet og tre campusar. Den eine campusen ligg i palasset Sanssouci, som er eitt av universitetet sine mange praktbygg.

Potsdam har rundt 140 000 innbyggarar og ligg i delstaten Brandenburg, på grensa til den sørvestlege delen av Berlin. Byen har historisk bakgrunn som residens for adel og kongelege, men har elles aldri vore noko maktsentrum. Rundt byen fins eit fleirtal små innsjøar og naturlege landemerke. Byen er prega av universitetet og aktivitetar knytt til ei rekke uavhengige forskingssentre.

Bustad

Universitetet har eit velkomstkontor som hjelper internasjonale studentar i leitinga etter bustad. Dei fleste studentbustadane i Potsdam er drifta av den lokale studentsamskipnaden. Mange vel òg å pendle mellom Potsdam og Berlin. Togturen tek litt over ein halv time.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Studentrapportar

2017

VÅR 2017 - MASV-AORG

VÅR 2017 - MASV-AORG

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg deltok på et forberedende språkkurs på universitetet (Willkommen Deutschlandskurs), dette var av veldig dårlig kvalitet og bortkastede penger. Er man interessert i å forbedre språket er det nok bedre å gå på et privat kurs. Kurset varte de to siste ukene av mars. Likevel ble jeg kjent med mange andre erasmusstudenter på dette kurset (vi var omtrent 30 stykker), så det gjorde starten av semesteret enklere.
Universitet starter normalt sett etter påske! Vi hadde introweek uken før påske og ble informert om hvordan man melder seg opp i fag, fikk hjelp til Learning Agreement og det ble arrangert sosiale aktiviteter utenom. Semesteret varer offisielt til 30.september, men forelesninger/seminarer har kun undervisning til juli.

Undervisningsformer

Det undervises for det meste i seminarer, størrelsen på gruppene varierer noe. Det er forventet at man leser en-tre artikler hver uke som blir grundig gjennomgått i seminarene. Det ledes også en diskusjon rundt tema. Man skal ofte holde en presentasjon i grupper i hvert fag.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene for semesteret ble først offentliggjort 1.april. Det står ikke så mye informasjon om dem på nettsiden (puls), dette varierer fra fag til fag. Man må møte opp i seminarene for å finne ut hva fagene dreier seg om og i begynnelsen er man på "fagshopping".
De fleste masterfagene gir deg 6 studiepoeng. Det er viktig at man avklarer med professor hva man skal gjøre for å oppnå studiepoengene og får dette skriftlig til slutt. Ofte må du holde en presentasjon, skrive Hausarbeit/essays eller ha tester/eksamen. Det er veldig varierende fra fag til fag, og det finnes heller ikke en spesifikk plan for hvordan de administrerer poeng for utvekslingsstudenter. De tyske studentene føler noe de kaller modul, og har en litt annen studieplan enn oss. Vi kan fritt velge mellom alle fagene på masternivå.

Fagleg utbyte og språk

De engelske fagene er etter mitt inntrykk mer teoribasert og ligner adm.org. Vil man ha mer i retning filosofiske fag er det mer å velge mellom blant de tyske. Tysknivået mitt ligger på omtrent C1 og jeg har problemer med å delta i diskusjonene i mine tyske fag. Derimot har professorene god forståelse for dette og presser meg ikke til å delta mer enn jeg gjør.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er delt opp i flere campus som ligger et stykke fra hverandre. Mitt fakultet ligger i Griebnizsee, som er et stopp unna Potsdam Hauptbahnhof. Byen er veldig koselig og minner på mange måter om Bergen (størrelsesmessig).

Bustad

Man kan få studentbolig via universitetet. Studerer man på det sosialvitenskapelige fakultetet (Griebnizsee) blir du gjerne plassert i Babelsberg, som ligger like i nærheten. Jeg bor derimot privat i Berlin, så har ikke så mye å si om studentboligene.
Skal du bo i Berlin kan det være en god ide å komme ned litt tidligere, da boligmarkedet er ganske presset og man gjerne ikke finner noe med det første.

Sosialt miljø

På universitetet har jeg mest blitt kjent med andre erasmusstudenter, slik det ofte er. Jeg har også en tysk buddy som jeg treffer regelmessig. ESN arrangerer mange aktiviteter man kan delta på om man har lyst til det. Generelt sett er de fleste i seminarene åpne og hyggelige. Vi har et relativt lite fakultet, noe som er positivt, for da blir du ikke bare en i mengden.

2015

Vår 2015 - MA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Vår 2015 - MA administrasjon og organisasjonsvitenskap

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Lær språket. Ikke bli stresset om de forteller deg at faget du vil ta ikke finnes/ikke gir nok poeng, det er et spesialtilbud som de samarbeider med UiB om, og ikke alle kjenner til det.

Undervisningsformer

Seminar.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var fornøyd med opplpegget, siden det tilsvarte det jeg hadde gjort på UiB, og fordi det ga med mye frihet.

Fagleg utbyte og språk

Du bør kunne språket relativt godt fra før, alle seminar gikk på tysk. Men vi kunne skrive oppgavene på engelsk. Det faglige utbyttet var muligens noe mindre enn det hadde vært i Norge, på grunn av mindre spesifikk veiledning.

Universitetsområdet og byen

Estetisk meget vakkert, men det er litt langt mellom de forskjellige campusene.

Bustad

Jeg bodde privat. Det kan anbefales å bo i Berlin, det er en flott by!

Sosialt miljø

Jeg fikk mitt sosiale miljø gjennom trening, ikke universitetet. Jeg trivdes svært godt.

Vår 2015 - MA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Vår 2015 - MA administrasjon og organisasjonsvitenskap

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil absolutt anbefalt å ta tysk-kurs før man begynner. Det er en fin måte å bli kjent med folk og byen, samt få et lite innblikk i tysk kultur osv. Ellers burde man sette seg inn i det praktiske rundt universitetet, med fagtilbudet og bolig osv.

Undervisningsformer

På master-nivå er det hovedsakelig seminar/kollokvier, men selvsagt også forelesninger. Opplegget minner veldig om slik det er ved UiB, ved at det forventes at studenter er aktivt deltakende på seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Generelt et veldig bra emnetilbud som dekker det meste. Problemet er at de fleste forelesninger og seminarer går på tysk, slik at man bør beherske språket på et forholdsvis godt nivå for å henge med og kunne delta.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var godt, universitet holder høy standard med gode forelesere. Det språklige utbytte var selvsagt også bra, både på tysk og engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitet består av tre campus, hvor det ene er forholdsvis sentralt, mens de to andre ligger et lite stykke utenfor byen. Potsdam er en nokså liten by, men veldig koselig og Berlin ligger jo bare en halvtime unna.

Bustad

Jeg valgte å bo i studentbolig. Denne hadde helt grei standard og var veldig gunstig i pris, men lå litt i utkanten av byen. Jeg vil nok kanskje anbefale å bo i Berlin hvis man er ute etter litt mer storby-følelse go kommunikasjon/transport-system er veldig bra.

Sosialt miljø

ESN har en del arrangementer for utvekslingsstudenter hvor det er greit å bli kjent med andre, ellers var det et bra miljø i studentboligene.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universität Potsdam

Informasjon