Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Regensburg og Institutt for fremmedspråk (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByRegensburg
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelor- og masterprogrammet i tysk, og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor tysk språk, litteratur og kultur når dei er på utveksling.

Det er krav om at du skal ha bestått eksamenar tilsvarande minst 60 studiepoeng før avreise. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling.

Studentar på bachelor- og masterprogrammet i tysk blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn ledige plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i tysk: Det passar best å reise på utveksling i løpet av dei siste fire semestera av bachelorprogrammet.

Masterstudentar i tysk: Det passar best å reise ut i det 2. semesteret av masterprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket er tysk.

Dersom du ikkje har nok tyskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om kva konkrete kurstilbod som finst for innreisande studentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Regensburg er eit offentleg universitet med rundt 17 500 studentar. Det har elleve fakultet og eit breitt fagtilbod. Universitetet har eit samla campusområde som ligg på sørsida av byen, om lag 15 minutt å gå unna sentrum. Her ligg alle fakulteta og dei administrative bygningane i nærleiken av kvarandre.

Regensburg ligg i delstaten Bayern, søraust i Tyskland. Byen ligg like ved elva Donau, og ein times køyretur unna München, Nürnberg og Alpane. Regensburg har 150 000 innbyggarar, og eit relativt kompakt bysentrum, der alt ligg innanfor gangavstand. Sykkelen er difor eit populært framkomstmiddel her.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad for ERASMUS-studentar. Søknaden om bustad kan sendast saman med opptakssøknaden. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Regensburg.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Studentrapportar

2015

Vår 2015 - Masterprogram i psykologi, retning arbeids- og organisasjonspsykologi

Vår 2015 - Masterprogram i psykologi, retning arbeids- og organisasjonspsykologi

02.03.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknad om bosted (studenthjem) - det kan være lurt å spesifisere om du ønsker eget bad og/eller kjøkken i søknaden. De fleste som skrev dette fikk dette oppfylt.
Penger - Det kan være lurt å ta ut en del kontanter på flyplassen før ankomst. De fleste butikkene tar ikke vanlig Visa eller Mastercard (til og med ikke IKEA :-O). De fleste bruker bare kontanter.

Undervisningsformer

Jeg tok fag med undervisningsspråk fra business faktultetet. De fleste fag er delt opp i to - en praktisk del (2t per uke - fremføringer, gruppearbeid ol.) og en teoretisk del (2t per uke - forelesninger).

Vurdering av emnetilbodet

Det er relativt få fag som er tilbudt med engelsk undervisning. De fleste av fagene som tilbys på engelsk er fra business faktultetet. Har man tyskferdigheter over B1 nivå, har man imidlertid mye å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok fagene: International and Intercultural Human Resource Management, Executive Leadership, Employee Share Ownership, Behavioral Economics og The German Economy. Alle fagene utenom muligens The German Economy var relevant for min utdannelse og interessante.

Jeg hadde ingen tyskkunnskaper før jeg ankom. Det var litt utfordrende, men jeg klarte meg helt fint. Jeg opplevde at det var noen tyskere som ikke var komfortable med å snakke engelsk, noe som gjorde kommunikasjonen litt vanskeligere enn vanlig, men ettersom jeg opplevde at det var veldig enkelt å forstå tysk (selv om jeg ikke kunne snakke språket selv) så gikk dette veldig fint også.
Jeg tok en språktest gjennom erasmus både før og etter oppholdet mitt for å teste engelskkunnskapene mine og om jeg hadde fått et språkutbytte fra utvekslingsoppholdet. Mitt språknivå gikk faktisk litt ned etter oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig flott og stort. På campus er det butikker, restaurant, kantiner og cafeer. Det er nesten alltid noe som skjer der, og det var ofte festivaler og fester på campus.

Byen er kjent som en studentby. Den er relativt liten og intim, med masse restauranter og butikker. Det er veldig ofte festivaler i byen, hvor det settes opp matboder og små konsertscener over alt. Selv om byen er liten, er det alltid noe som skjer.

Bustad

Jeg bodde i et studenthjem, noe som de fleste utvekslingsstudenter gjør. De fleste studenthjemmene er i nærheten av universitetet, som er ca 30 min gåtur fra sentrum. Det var også 3 studenthjem i sentrum. Jeg betalte 341 Euro per måned for et rom på ca 30 kvm og eget bad, i et studenthjem midt i sentrum. Kjøkken delte jeg med 5 andre studenter. Jeg var nok en av dem som betalte mest for å bo, de fleste lå på et gjennomsnitt per måned på rundt 250 Euro.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Regensburg er veldig bra. Det er opplegg planlagt for utveklsingsstudenter så og si hver eneste uke. Dette er alt fra reiser rundt omkring i Tyskland og nærliggende land, til fester og utflukter i Regensburg. Jeg stortrivdes i Regensburg og kan absolutt anbefale et utvekslingsopphold der.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Universität Regensburg

Informasjon