Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Regensburg og Institutt for pedagogikk (ERASMUS+ - Education)

  • LandTyskland
  • ByRegensburg
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på eit bachelor- eller masterprogram i pedagogikk ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Grunna ulike semester ved UiB og Universitetet i Regensburg er det ikkje mogleg å utveksle hit i haustsemesteret med mindre du kan utveksle eit heilt studieår.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor og masterstudentar i pedagogikk reiser ut i den valfrie delen av studieprogrammet.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er tysk og engelsk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok tyskkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Studentar som reiser ut på denne avtalen kan ta pedagogikkemne på lågere og høgare grad (BA/MA).

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Emnetilbodet ved universitetet er presentert her: http://www.uni-regensburg.de/ur-international/exchange-students/index.html

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Regensburg er eit offentleg universitet med rundt 17 500 studentar. Det har elleve fakultet og eit breitt fagtilbod. Universitetet har eit samla campusområde som ligg på sørsida av byen, om lag 15 minutt å gå unna sentrum. Her ligg alle fakulteta og dei administrative bygningane i nærleiken av kvarandre.

Regensburg ligg i delstaten Bayern, søraust i Tyskland. Byen ligg like ved elva Donau, og ein times køyretur unna München, Nürnberg og Alpane. Regensburg har 150 000 innbyggarar, og eit relativt kompakt bysentrum, der alt ligg innanfor gangavstand. Sykkelen er difor eit populært framkomstmiddel her.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad for ERASMUS-studentar. Søknaden om bustad kan sendast saman med opptakssøknaden. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Regensburg.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Studentrapportar

2015

Vår 2015 - Masterprogram i psykologi, retning arbeids- og organisasjonspsykologi

Vår 2015 - Masterprogram i psykologi, retning arbeids- og organisasjonspsykologi

02.03.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknad om bosted (studenthjem) - det kan være lurt å spesifisere om du ønsker eget bad og/eller kjøkken i søknaden. De fleste som skrev dette fikk dette oppfylt.
Penger - Det kan være lurt å ta ut en del kontanter på flyplassen før ankomst. De fleste butikkene tar ikke vanlig Visa eller Mastercard (til og med ikke IKEA :-O). De fleste bruker bare kontanter.

Undervisningsformer

Jeg tok fag med undervisningsspråk fra business faktultetet. De fleste fag er delt opp i to - en praktisk del (2t per uke - fremføringer, gruppearbeid ol.) og en teoretisk del (2t per uke - forelesninger).

Vurdering av emnetilbodet

Det er relativt få fag som er tilbudt med engelsk undervisning. De fleste av fagene som tilbys på engelsk er fra business faktultetet. Har man tyskferdigheter over B1 nivå, har man imidlertid mye å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok fagene: International and Intercultural Human Resource Management, Executive Leadership, Employee Share Ownership, Behavioral Economics og The German Economy. Alle fagene utenom muligens The German Economy var relevant for min utdannelse og interessante.

Jeg hadde ingen tyskkunnskaper før jeg ankom. Det var litt utfordrende, men jeg klarte meg helt fint. Jeg opplevde at det var noen tyskere som ikke var komfortable med å snakke engelsk, noe som gjorde kommunikasjonen litt vanskeligere enn vanlig, men ettersom jeg opplevde at det var veldig enkelt å forstå tysk (selv om jeg ikke kunne snakke språket selv) så gikk dette veldig fint også.
Jeg tok en språktest gjennom erasmus både før og etter oppholdet mitt for å teste engelskkunnskapene mine og om jeg hadde fått et språkutbytte fra utvekslingsoppholdet. Mitt språknivå gikk faktisk litt ned etter oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig flott og stort. På campus er det butikker, restaurant, kantiner og cafeer. Det er nesten alltid noe som skjer der, og det var ofte festivaler og fester på campus.

Byen er kjent som en studentby. Den er relativt liten og intim, med masse restauranter og butikker. Det er veldig ofte festivaler i byen, hvor det settes opp matboder og små konsertscener over alt. Selv om byen er liten, er det alltid noe som skjer.

Bustad

Jeg bodde i et studenthjem, noe som de fleste utvekslingsstudenter gjør. De fleste studenthjemmene er i nærheten av universitetet, som er ca 30 min gåtur fra sentrum. Det var også 3 studenthjem i sentrum. Jeg betalte 341 Euro per måned for et rom på ca 30 kvm og eget bad, i et studenthjem midt i sentrum. Kjøkken delte jeg med 5 andre studenter. Jeg var nok en av dem som betalte mest for å bo, de fleste lå på et gjennomsnitt per måned på rundt 250 Euro.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Regensburg er veldig bra. Det er opplegg planlagt for utveklsingsstudenter så og si hver eneste uke. Dette er alt fra reiser rundt omkring i Tyskland og nærliggende land, til fester og utflukter i Regensburg. Jeg stortrivdes i Regensburg og kan absolutt anbefale et utvekslingsopphold der.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Universität Regensburg

Informasjon