Hjem
Studentsider
erasmus+

Aalborg Universitet og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+ - Nordliks-nettverket)

  • LandDanmark
  • ByAalborg
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar som går på bachelor, og masterprogrammet i nordisk språk og litteratur eller norrøn filologi. Andre interessert kan og søkje, men blir prioriterte etter studentar med opptak til bachelor-/masterprogrammet i nordisk språk og litteratur/norrøn filologi dersom det er fleire søkjarar enn ledige plassar.

Du må ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling. I tillegg må du ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar:

Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen din. Best eigna for utveksling er fjerde, femte eller sjette semester av graden. Ein rår til at studentane tar 200-nivået på utveksling då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivået enn på 100-nivået.

Masterstudentar:

Vi tilrår utreise i 2. semester

Studentar på andre program:

Sjekk med ditt studieprogram i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undevisningsspråket er dansk eller engelsk.

Kva emne kan eg ta

På denne avtalen kan du ta emne innanfor nordisk språk og litteratur/norrøn filologi. Merk at enkelte emne kan ha eigne opptakskrav som du må følgje.

Bachelorstudentar:

Det er som oftast mogleg å reise på utveksling og ta anten emne i spesialiseringa eller frie studiepoeng.

Emne i spesialiseringa

Dersom du vil ta emne som skal inngå som ein del av spesialiseringa di, altså erstatte eit emne du skulle tatt ved UiB, så er det viktig at du finn emne som i stor grad er likt som det emnet du skulle tatt ved UiB. Vi vil råde deg til å samanlikne både emneomtale og litteraturlister, for å sjå om innhald og læringsutbyte er nokolunde det same. Det er viktig at du finn eit emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Dette kan studiekonsulent for studieprogrammet ditt hjelpe deg med.

Frie studiepoeng

Dersom du skal ta frie studiepoeng medan du er på utveksling, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som denne avtalen gjeld for, altså nordisk.

Masterstudentar:

Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Ta kontakt med din studierettleiar for meir informasjon

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Aalborg Universitet blei grunnlagt i 1974. Det har litt i overkant av 22 000 studentar og fire fakultet. Statens Byggforskingsinstitutt er òg ein del av universitetet. Universitetet følger ein eigenutvikla modell for problembasert læring (PBL). Det har campusar i København og Esbjerg i tillegg til hovudcampusen i Ålborg.

Ålborg ligg ved Limfjorden i Nordjylland, rett sør for Nørresundby og 120 kilometer nord for Århus. Byen litt over 100 000 innbyggarar, og var lenge ein viktig industriby for området, med spiritus, sigarar og skip som dei viktigaste eksportprodukta. I dag er industrien mindre framtredande. Til gjengjeld satsar byen no stort på teknologi, forsking og utdanning.

Bustad

Universitetet sine bustadkontor hjelper internasjonale studentar med å finne bustad i Aalborg og Esbjerg. På campusen i København er kapasiteten dårlegare. Dei fleste som studerer der finn bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2023

HØST 2023 - BAPS-AOP

HØST 2023 - BAPS-AOP

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Skaff deg sykkel tidlig. Alle sykler i Danmark, og det er mye mer effektivt enn buss. Vi leide sykler på Flexi Fix der vi kunne leie pr måned. Super enkelt!

Undervisningsformer

På AAU tilbyr de PBL (problem based learning), der man blir satt I grupper og jobber mye med gruppearbeid. På 5.semester hadde vi ikke det. Vi hadde derfor bare forelesninger og seminarer. Seminarene var det professorene som holdt. Det meste forgikk på dansk.
Eksamensformen var hjemmeeksamen over x antall dager.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene var veldig interessante, og det var mye casearbeid. Veldig spennende å jobbe på denne måten.

Fagleg utbyte og språk

Det var en mulighet for alle utvekslingsstudenter å ta et danskkurs. Dette gjorde ikke vi, men de andre internasjonale studentene sa at det var et bra kurs dersom man ønsker det.
Faglig nivå var bra.

Universitetsområdet og byen

Vi gikk på den Create som var den delen av universitet som holdt til i sentrum. Dermed var det veldig sentralt. Universitetet var utrolig fint. Psykologi hadde også et annet bygg ved siden av der seminarene foregikk, og det var også her vi hadde leseplasser.
Lesesaler var det ikke så mye av. Vi satt en del på studenterhuset i eksamensperioden. Dette var i grunnen en av de få lesesalområdene som var tilgjengelig.
Aalborg var gjerne hakket mindre enn Bergen, men det var en veldig koselig by der det var kort vei til det meste. Det var også her Studenterhuset var. Her ble det arrangert internasjonal wednesday hver onsdag.

Bustad

Vi fikk bolig gjennom Boligportalen.dk. Da måtte vi lage en bruker som vi måtte betale for. Vi var tre stykk fra UiB, som bodde sammen. Svært mange av de andre internasjonale studentene bodde i studentleiligheter de hadde fått tilbudt da de skulle på utveksling. Her var vi også mye på besøk. Det virket utrolig hyggelig å bo med så mange andre utvekslingsstudenter, så dette kan jeg virkelig anbefale.

Sosialt miljø

Det var utrolig bra sosialt. Som utvekslingstsudent fikk man utdelt Buddy (hvis man ville det). Buddyene hadde mye forskjellig opplegg der man var nødt til å melde seg på. Da møtte man alle de andre utvekslingsstudentene også. Dette var utrolig gøy. I tillegg var vi ofte på Studenterhuset hver onsdag da de fleste internasjonale studentene kom for å samles og spille spill, drikke øl og bare henge. Det sosiale miljøet rundt de andre utvekslingsstudentene var utrolig bra, og det var disse som gjorde det meste av oppholdet mitt.
Det sosiale miljøet på skolen var ikke like bra, da det ikke ble arrangert så mye der. Dette va også mye fordi vi kom inn på femte semester, men de danske studentene var utrolig hyggelige og imøtekommende.

HØST 2023 - BAPS-AOP

HØST 2023 - BAPS-AOP

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å gjøre seg kjent med papirene som er nødvendige for å bu og studere i Danmark. Les gjerne på AAU sine sider og delta på de møtene som eventuelt skulle være, for å gjøre det enklest mulig for en selv. Om du har spørsmål ikke vær redd for å ta kontakt med administrasjonen på AAU.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er svært like dem på UIB, hvor det som oftest praktiseres forelesninger. I de fagene jeg deltok på, var flinke på å også inkludere seminarer, noe som gir en variert studiedag.

Vurdering av emnetilbodet

Valget av emner var hakket mer begrenset enn det jeg først antok, men emnene jeg valgte var innholdsrike og spennende uavhengig. Generelt følgte jeg det 5.semesteret, som jeg ville gjort på UiB, med ett fag på 1.semester og ett på 9.semester. De var flinke både på AAU og UIB på å oppdatere og være behjelpelige fortløpende.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom det aller meste av undervisning og noe av pensum går på dansk, vender en seg fort til det. Det danske språket er også veldig likt det norske, så opplevde ikke det som et problem. En blir bare bedre og bedre til å forstå, og til og med prate litt dansk. Fikk også forbedret engelsken, ettersom noe av pensum og noen av forelesningene foregikk på engelsk. I tillegg var det mange andre utvekslingsstudenter fra hele verden, der det ble nødvendig å snakke engelsk.

Universitetsområdet og byen

Byen er noenlunde på samme størrelse med Bergen, og ligger også rett ved havnen. Den har en hyggelig atmosfære, spesielt mot juletiden.Det var både «East Campus» og «Create», hvor alle forelesningene våres foregikk på sistnevnte, som også er et nytt og ekstremt flott bygg når sant skal sies. Det meste av seminarer foregikk i et annet bygg ikke langt fra «Create», slik at det ikke ble strevsomt å flytte seg fra plass til plass.

Bustad

Universitetet har egne boliger de leier ut til studenter, men vi brukte en privat ordning. Vi var svært fornøyde med våres, men jeg anbefaler å være ute i god tid.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var høydepunktet av semesteret. I «International Welcome Week» ble jeg kjent med mange studenter fra Norge, Danmark, resten av Europa og verden. Dette skaper et godt og trygt grunnlag for resten av studieoppholdet. I tillegg arrangerer AAU og diverse andre ordninger flere arrangementer utover semester, så ville anbefalt å holde seg oppdatert, for å ikke gå glipp av alt det kjekke.

HØST 2023 - BAPS-PSYK

HØST 2023 - BAPS-PSYK

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Aalborg er en veldig hyggelig by, med mange utvekslingselever! Lei sykkel! Møt opp på opplegg for utvekslingselever!

Undervisningsformer

Undervisningen er ganske likt som i bergen, med forelesninger og seminar. Universitetet er opptatt av problemløsningslæring, hvor enkelte fag inkluderer prosjekter i grupper.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet virket greit! Jeg valgte å følge 5. semesteret der, men det er mulig å velge fag fra alle høst semestre på bachelor, samt noen masterfag.

Fagleg utbyte og språk

Undervisning og seminar er for det meste på dansk, og noe engelsk. Det var noen forelesere som var vanskeligere å forstå, men man kommer raskt inn i det. Det var mange eksterne forelesere, avhengig av tema, som ga godt faglig nivå.

Universitetsområdet og byen

Psykologi tilhører campus i sentrum, som er veldig fint! Det er en veldig fin forelesningssal, hvor psykologi har alle forelesninger, og en stor kantine, i tillegg til at det ligger veldig sentralt. Studenterhuset har fine leseplasser i øverste etasje!

Bustad

Vi fant bolig privat, gjennom boligportalen.dk. Å bo i studentbolig virket også veldig sosialt og hyggelig. Det er ikke mulig å søke studentboliger i prioritert rekkefølge, men et åpent kommentarfelt, hvor man kan skrive at man ønsker å bo i sentrum, noe jeg ville anbefalt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er utrolig bra i Aalborg! Det er mange utvekslingselever og et godt "buddy"-program, som arrangerer turer, quizer, bowling og mye annet. Det er "internasjonal onsdag" på Studenterhuset hver onsdag kveld, hele semestret, som er veldig gøy og gjør det veldig lett å opprettholde relasjoner.

Informasjon