Hjem
Utdanning
erasmus+

Aarhus Universitet og Det medisinske fakultet (ERASMUS+)

  • LandDanmark
  • ByAarhus
  • Studieplassar4
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld berre for medisinstudentar.

Tal på studieplassar i avtalen gjeld for eit heilt år. Vær obs på at tal på plassar kan variere frå år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når i studiet kan eg reise

Medisinstudentar kan reise på utveksling til Aarhus Universitet i sitt 7. semester eller i sitt 9. semester. Det er mogeleg å reise ut i haust- eller vårsemesteret.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er dansk og engelsk.

Normalt vil det vere uproblematisk å nytte norsk som skriftleg arbeidsspråk når ein er på utveksling i Skandinavia. Ver likevel merksam på, at det ved nokre lærestader kan vere naudsynt å søke om særskilt løyve for å levere eksamen på norsk.

Kva emne kan eg ta

Du må velje emne som kan godkjennast som tilsvarande spesifikke emne ved UiB.

Følgande emne ved Aarhus Universitet, samsvarar med emnekombinasjonar ved UiB:

  • Hoved-neuro (15 sp), psykiatri (10 sp), Professionsspor 4 (5 sp)

Gjennomført undervising og bestått eksamen i desse emna i Aarhus kan godkjennast som tilsvarande 7. semester (MED7) ved UiB.

Psykiatri i Aarhus kan godkjennast ved UiB dersom studentane består ein munnleg godkjenningssamtale i "Lov om norsk helsevern" etter utanlandsopphaldet. Samtalen må gjennomførast i løpet av dei 7 første vekene etter heimkomst.

Emna i Aarhus inkluderer også barnepsykiatri.

  • Familie-samfund / International semester in Gynaecology-Obstetrics and Paediatrics (25 sp), Professionsspor 5 (5 sp)

Gjennomført undervising og bestått eksamen i desse emna er vurdert som tilsvarande MED9 ved UiB, med unntak av barnepsykiatri som du må gjennomføre ved UiB etter utanlandsopphaldet. Semesteret inkluderer også genetikk.

Familie-samfund / International semester in Gynaecology-Obstetrics and Paediatrics undervisast på engelsk.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Aarhus Universitet blei grunnlagt i 1928, og har i dag litt over 40 000 studentar fordelte på dei fire hovudgreinene «Arts», «Health», «Science and Technology» og «School of Business and Social Sciences». Universitetet fokuserer blant anna på innovasjon og næringslivssamarbeid i regionen. Det har campusar i Herning, Silkeborg og Emdrup, i tillegg til hovudcampusen i Århus.

Århus ligg midt på Jyllands austkyst og er Danmarks nest største by med 325 000 innbyggarar. Byen er ein utprega studentby med rikt kulturliv, mange uteplassar, kaféar og scener. Namnet kjem av ei gamal genitivform av «å», og det ikkje lengre brukte ordet «os» som samanstilt tyder "elveutløp". Den same forma finst òg i fleire andre gamle bynamn, som Nidaros og Västeros.

Bustad

Universitetet har eit eige senter for internasjonale studentar som formidlar rom og leilegheiter ved dei ulike campusane. Det er òg mogleg å finne bustad på den private marknaden i Århus.

Semesterinndeling

August - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2019

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

15.01.2019 - 15.06.2019

Undervisningsformer

Mitt semester var delt inn i en praksisperiode på 4 uker i psykiatri, deretter nevrologi med to uker praksis og to uker teori. Siste bolk var gruppeundervisning i ØNH, to uker øyeundervisning før profesjonsspor 4-bolken til slutt. Her bruker de mye de samme undervisningsformene som på UiB, som TBL, casetrening, eksaminatoriske klinikker og vanlige forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

På UiB skulle jeg gått MED7, men her i Aarhus har jeg gått 10. semester. Det gikk stort sett fint og ikke noe jeg la nevneverdig merke til i løpet av semesteret.
Hadde litt oppstartsproblemer, da jeg ikke fikk tilgang til journalsystemet før godt inne i den tredje uken på psykiatrioppholdet. Vær kjapp med å skaffe CPR-nummer og Nem-ID (på dokk1)!

Fagleg utbyte og språk

Det tar et par uker før forståelsen sitter helt, men problemet har stort sett vært å gjøre seg forstått. Ikke vær nervøs for å forstå det danske språket for det kommer av seg selv i og med at all undervisning er på dansk. Dersom du har dialekt så hjelper det å legge om litt, bytte ut en del ord som man vet de danske sliter med å forstå og da går det greit i de aller fleste tilfellene.
Det faglige utbyttet synes jeg har vært bra. Mye mindre fokus på forelesninger, og dermed mer tid til selvstudium. I f.eks. ØNH-undervisning var det stort fokus på det praktiske og vi fikk øvd på hverandre to dobbelttimer hver dag i to uker. Generelt mye casetrening som jeg synes har vært god i de fleste tilfeller.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en fantastisk by som har masse å by på både kulinarisk, kulturelt og sportslig! Er du så heldig å være på utveksling i vårsemesteret så har du Kapsejladsen å se frem til, visstnok et av de største studentarrangementene i Nord-Europa. Dra på Street food for god mat og gode drinker, søndagsfrokost på Drudenfuss og engleburger på Café Engelen.
Tidligere har de ulike spesialitetene holdt til i ulike deler av byen, men nå har de fleste samlet seg på Universitetssykehuset i Skejby. Dette innebærer en ganske god sykkeltur i motbakke de aller fleste dager, om man ikke velger å ta buss/bane. Man har minimalt med undervisning på selve campus.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene bor i kollegium rundt om i byen, og en god del av disse befinner seg langt unna både sentrum og sykehuset. Er du uheldig som meg og får en langt unna så kan du vurdere å leie privat, men vær forberedt på et vanskelig leiemarked. Bruk facebookgrupper aktivt, og pass opp for scam!

Sosialt miljø

Dra på alt av sosiale tilstelninger i starten, tør å gå bort til noen og si hei - de fleste er i samme situasjon som deg og vil veldig gjerne få nye venner. Dersom du er på 10. semester er det ingen/få andre utvekslingsstudenter på kullet, noe som kan være utfordrende til tider. Jeg var alene som utvekslingsstudent, i tillegg til at mange har hatt forskningsår/pause før dette semesteret noe som gjør at det er mange nye på kullet, og ikke nødvendigvis legger merke til deg som ny. Likevel har det gått fint og jeg har storkost meg dette semesteret!

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

- Start med å finne bolig tidlig om du vil finne noe utenom AU Housing
- Skaff dere sykkel med en gang! Det er et absolutt must i Aarhus! Heller invester litt i en god sykkel, slik at den holder hele semesteret. Kan få en ganske bra sykkel til 800-1000 dkk.

Undervisningsformer

Kullet deles i to grupper, der den ene gruppen har 8 uker forelesninger mens den andre har praksis. Så bytter man halvveis. Aller først har alle to uker med introforelesninger, slik at man har litt basic-kunnskaper før klinikken/ forelesninger. Jeg hadde teoridelen først, og oppdaget da at man hadde en del tid til selvstendig lesing. Det er lurt å bruke denne tiden, slik at man kan fokusere på klnikken når man er der. Pensum er definert utfra pensumbøker, og foreleninger er mer til supplering (ikke alt som foreleses, men man må likevel kunne det). Aarhus sitt "mitt.uib" heter Blackboard, og dette er veldig uoversiktelig. Ikke like lett å lese seg opp på forelesninger hjemme ved hjelp av PP i Aarhus som i Bergen. Avpensumbøker brukte jeg Illustrated textbook of Peadiatrics i pediatri (engelsk versjon av den danskene bruker), denne finnes i gratis e-bok på bibliotekets hjemmesider. Til obs/gyn benyttet jeg meg stort sett av forelesninger og lægehåndbogen på sundhed.dk. Praksis var lagt opp til at man har 4 uker pediatri og 2 uker obs og 2 uker gyn. Dette fungerte veldig fint, fikk lært masse. Man blir satt sammen i par, en dansk student og en utvekslingsstudent, såkaldt "dyads". Det er lurt å bruke dyaden sin da de kjenner systemet godt. Lurt å få tilgang til journalsystemene så fort som mulig slik at man ikke er like avhengig av partneren sin for å ta innkomster, skrive epikriser etc. Man har en loggbok man må fullføre, men det er ikke noe å stresse med, dersom man ikke får gjort alt. De har veldig forståelse for at visse ting er vanskeligere som utvekslingsstudent. Jeg var utplassert på Skejby i Aarhus, men noen andre av utvekslingsstudentene var plassert i Herning. Det tar ca 1,5 time med tog, og man bor da der søn-tors når man har klinikk. Hver fredag hele semesteret har alle fellesforelesninger i universitetsparken.

Vurdering av emnetilbodet

Når det gjelder fagene er det veldig likt lagt opp som MED9 i Norge, og man får god innføring i Gyn/Obs og Pediatri. OSCE som eksamensform var veldig bra, god erfaring å ha med seg videre. I tillegg til pediatri og gyn/obs, har man også genetikk (tilsvarende i Bergen), rettsmedisin (som man likevel må ta igjen i Bergen senere), og profesjonskurs på 5 studiepoeng. Det eneste man mangler i MED9 er BUP, som man blir satt opp på en uke i MED10 når man kommer tilbake.

Fagleg utbyte og språk

Språket går veldig fint. Siden alle forelesninger var på engelsk, valgte jeg å notere på engelsk, samt lese engelsk litteratur. Det gikk veldig fint for meg. I starten var det litt vanskelig på sykehuset, men det går seg veldig til etter hvert. Det er litt skummelt å skulle prøve å snakke "dansk" i starten, men jeg fant fort ut hvilke ord man må bytte ut osv, slik at det er lettere for dansker å forstå "norsk".

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i Aarhus er veldig fint! Det er en veldig fin universitetspark, og her finner man bl.a Det kongelige bibliotek og medisinsk fakultet sitt bibliotek, som begge er fine steder å lese. Jeg benyttet meg kun av det kongelige bibliotek, som er veldig fint! De har også en veldig god og billig lunsj. Vi hadde de fleste forelesningene våre på sykehuset, men hver fredag var vi på universitetsområdet for forelesninger. Hver fredag er det fredagsbar, som arrangeres av de ulike foreningene. Medisinerhuset er et veldig populært sted, og her møter man mange andre studenter, både medisinere og andre til fredagsbar. Selve Aarhus by er en utrolig fin by med mye å finne på! Vil absolutt anbfale "Øst for Paradis" hvis man ønsker å dra på kino. Ellers er det mange hyggelige kafeer og barer, særlig i Latinerkvarteret! Aarhus Streetfood er et kult sted man kan samles mange venner! Aros kunstmuseum er absolutt verdt et besøk eller flere!

Bustad

Veldig mange skaffer seg bolig via AU housing. Da er det ofte veldig tilfeldig hvor man havner, så anbefaler at man finner seg privat bolig på egenhånd dersom man har preferanser/ønsker. Jeg ønsket hovedsakelig å bo i et "Kollegium", som er veldig typisk i Danmark for studenter. Da bor på en studenthybel, der man deler kjøkken/oppholdsrom med flere andre. Jeg fant meg bosted gjennom facebook (det er flere sider man kan skrive at man ønsker å fremleie et rom/leilighet etc). Jeg bodde på Børglum kollegium, som jeg fant via facebooksiden deres. Jeg hadde et stort rom og eget bad, og delte kjøkken med 13 andre. Det var veldig sosialt. Børglum ligger et stykke unna sentrum, men relativt nærme sykehuset, for jeg var for det meste ifm forelesninger og praksis. Det tok ca 15 min å sykle til sykehuset, 15 min til universitetet og ca 25 min til sentrum. Børglum ligger nærme Risskov som er veldig fint skogsområde med en nydelig strand. Vil anbefale at man enten finner seg noe nærme sentrum, universitetet eller sykehuset.

Sosialt miljø

Når det gjelder det sosiale miljøet på semesteret, fikk jeg inntrykk av at de internasjonale studentene ofter holder for seg selv. Danskene er på sitt nest siste semester, mange har samboer og barn allerede, og de er veldig "inngrodd" i sine miljøer. Men, dette gjorde absolutt ingen ting! Vi var veldig mange utvekslingstudenter på semesteret, som fikk en veldig god dynamikk. Det var stort sett disse jeg tilbrakte tiden min med, og det var veldig fint siden utvekslingsstudenter ofte har de samme ønsker og planer for oppholdet. Dersom man ønsker å være mer med dansker, vil jeg anbefale å bo i kollegiet/leilighet etc med dansker.

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

27.08.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser på utveksling er det mange ting å huske på, og man må holde tungen rett i munnen. Likevel får man god hjelp med påminnelser fra de ansatte ved fakultetet og ved Erasmus. En ting å huske på er at det også kommer en stor mengde mails fra universitetet man skal til. Mye er unyttig informasjon, men innimellom er det veldig viktig informasjon som det er lett å overse. Pass på at man har med alle fysiske kopier som de ber deg ha med, man står fort i en liten knipe hvis det er noe man har glemt.

Det lønner seg også å være tidlig ute med å finne bolig. Det kan fort bli dyrt og usentralt hvis man ikke er heldig å kjenner noen.

Få deg sykkel så fort som mulig.

Undervisningsformer

I Aarhus var det mindre undervisning enn vi er vant med i Bergen. Jeg synes dette fungerte utmerket, vi fikk i tillegg mye praksis. Det er veldig klart hva man skal kunne og man har ansvar for å lese seg opp til dette selv. Lærebøkene dekker 99%.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet for det semesteret jeg tok var helt identisk med i Bergen. I tillegg fikk jeg 3 studiepoeng ekstra fordi vi har et lite obligatorisk fag ekstra i Aarhus. Disse 3 poengene gikk inn i elektive emner.

Fagleg utbyte og språk

Det er uproblematisk å snakke Norsk i Danmark.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet og byen er utrolig trivelig. Universitetet er en stor campus med park, dam, cafeer, barer og masse fakultetsbygg. Dette er virkelig samlende, og man merker at man bor i en studentby.
Byen er også veldig veldig hyggelig. Den er ikke for stor, så det er nok av tid til å bli godt kjent. I tillegg sykler man rundt over alt.

Bustad

De danske leieprisene ligger jenvt litt under de norske, men det kan også ligge over. I tillegg er det rift om leilighetene i sentrum, så det lønner seg å være tidlig ute og melde seg inn i alle facebookgrupper for dette. OBS på sidene som tilsvarer hybel.no eller finn.no er det MYE svindel. Se etter bilder som er tatt fra google maps.

Sosialt miljø

På MED7 går man sammen med bare dansker, så her er det muligheter for å få danske venner. Man har mye gruppeundervisning, så det lønner seg å være litt på for å bli kjent med folk. Danskene er virkelig søte.
På MED9 er det internasjonalt semester, så her er det rom for å få et mer internasjonalt miljø.

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

27.08.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Følg UiBs liste over ting man bør gjøre før ankomst. I tillegg må man søke om ny politiattest mtp klinikk i Danmark - den du leverte til UiB første studieår holder ikke. Den første uken i Aarhus går blant annet med til registreringer osv, og dette går veldig greit om man har forberedt seg litt.
Behold ditt norske mobilabonnement, gitt at du har fri EU. Du trenger heller ikke opprette dansk bankkonto.

Undervisningsformer

To uker med introforelesninger. Deretter deles kullet i to. En halvdel som starter i praksis i åtte uker, og en annen starter med undervisning.
De åtte undervisningsukene var veldig rolig, med 6-8 timer undervisning i uken. Det er her lagt opp til at man skal drive med selvstudier, da det er slitsomt å studere parallelt med klinikken. Det var noe uvant å ha så mye tid til selvstudier, sammenlignet med hverdagen i Bergen. Man hadde smågruppeundervisning i genetikk og rettsmedisin denne perioden, og denne undervisningen var veldig god. I tillegg noen seminarer tilhørende Profesjonsspor 5. Hver fredag hele semesteret samles kullet i Århus for full forelesningsdag, da primært i Ped/Obs/Gyn. Dette var et fint konsept, hvor man møttes over en kopp kaffe og god undervisning før man tok fatt på helgen.
Klinikken besto av 4 uker på Gyn/Obs, og 4 uker på Ped. Jeg fikk praksis i Skejby, Århus, som er Universitetssykehuset i regionen. De danske ble spredd over hele regionen, mens de internasjonale enten var på Skejby, eller i Herning (1,5 time unna i tog). De som fikk Herning fikk da bolig av AU hvor de var fra mandag-torsdag, og så til Århus for undervisning fredag. Man får dekket reisekostnader.
Den kliniske hverdagen minnet veldig om praksis i Norge. Skejby har blant landets høyeste funksjoner, så her kan man møte pasienter med både vanlige og sjeldne ting. De ansatte var veldig hyggelig, og læringsutbyttet er høyt, særlig om man vet å oppsøke gode læringssituasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Gyn/Obs/Ped likte jeg veldig godt. Høyt faglig nivå på undervisere, og fornuftige undervisningsformer. Fokus på symptombasert differensialdiagnostisk tankegang, som man krydrer med dypdykk i materien. De forberedte oss veldig godt til eksamen, som bestod av en dag med MCQ, og en OSCE fordelt over to dager. Til OSCE får man typisk presentert ulike pasientkasus, og blir testet i anamnese, differensialdiagnostikk og behandling, samt at man "tenker som en lege". Veldig gøy!
Profesjonsspor 5 går også parallelt, og består av ulike seminarer og et kommunikasjonskurs. God læring, og ikke noe stress.

Fagleg utbyte og språk

Et tilpasset norsk språk, i betydningen utelukkelse av visse norske ord/uttrykk, og innpass av danske ord som sjov, y´gåss, dreng/pige, gjør at danskene blir storfornøyd og du gjør deg forstått av studiekamerater, leger og pasienter. Kan dog ta noen uker før dette går helt knirkefritt, og legger de rett over til engelsk, vet du at du må øve litt mer!
Språkkurs ser jeg ikke poeng i å bruke tid på.

Universitetsområdet og byen

Universitetsparken er kåret til en av verdens 10 vakreste, og jeg ble virkelig glad i området.
Selve undervisningen foregår for det meste på Skejby sykehus, men man bruker universitetsområdet mye til lunsj, studier og fest.
Det Kongelige bibliotek øverst i uni-parken har utrolige fasiliteter, både mtp studier, men også en ekstrem lunsj.
Medicinerhuset har store lesearealer, men er nok mest kjent for å være stedet hvor den medisinske fredagsbar holder sted. God stemning!
VAB huser det medisinske bibliotek og er også et populært studiested for medisinstudenter, særlig i eksamensperioden når Det Kongelige er overfylt.
Byen er Danmarks svar på Bergen, med varm og koselig bykjerne. Kafeene ligger strødd i Latinerkvarteret og Vestergade. Her er det bare å slå seg løs. Forøvrig har byen et hav av tilbud, om du skulle være interessert i kunst, kultur, sport eller natteliv.

Bustad

Angående bolig kan man søke gjennom AU, eller leie på det private markedet. Mange utvekslingsstudenter får bolig gjennom AU, men man får da høyst sannsynlig ikke bo i bykjernen (10-20 min sykkel utenfor). Om man leier privat koster det noe mer (ca norske priser), men det føltes ut som en god investering.

Sosialt miljø

Man har introduksjonsuke med de andre internasjonale studentene, og vi ble en stor og god gjeng, som holdt sammen hele semesteret.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2018 - 07.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser på utveksling vil jeg anbefale å søke etter bolig tidlig, da det ikke er sikkert du får tildelt studentbolig. Jeg fikk tilbud om leie gjennom AU House, men fant ut at det var altfor dyrt i forhold til det jeg kunne finne privat. Jeg fant bolig gjennom en facebook-gruppe, men vet også at det finnes en del nettsider man kan finne bolig på.
Dersom du har tenkt å tilbringe litt tid på skolen og delta på undervisningene, anbefaler jeg også å se etter en sykkel som kan tråkke lett opp oppoverbakkene til skolen (Ja, det er faktisk oppoverbakke i Danmark!). Sentrum ligger nedi en "grop", så du vil fort merke høydeforskjellene på et sykkelsete.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er litt annerledes enn i Bergen, da fagene ofte består i "klasser" på ca 30 personer. Jeg tok to engelske fag; International Copyright og European and International Intellectual Property Law, og et dansk fag. De to engelske fagene krevde en del deltagelse, samt fremføringer og debatter i klassene. All undervisning foregikk på engelsk, og eksamen blir også avlagt muntlig på ca 20 min. I EIIPL måtte vi også skrive en hjemmeeksamen som ble en del av diskusjonen på den muntlige eksamen, og som setter grunnlaget for karakteren. Ingen av undervisningene var obligatoriske.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra, selv om jeg ikke fikk alle de fagene jeg ønsker. De danske fagene var forbeholdt danske masterstudenter, så jeg ble derfor nedprioritert når det gjaldt dem. I de engelske fagene var det naturligvis en del utvekslingsstudenter, og man får mulighet til å bli kjent på tvers av mange nasjonaliteter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler selv jeg har hatt godt utbytte av fagene. Jeg føler meg tryggere på engelsk, spesielt muntlig. Pensum var også overkommelig, noe som gjorde at jeg følte jeg hadde en del fritid til andre aktiviteter.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en ordentlig hyggelig by, og har mange aktiviteter å by på! Jeg bodde selv litt utenfor sentrum, men følte det ikke var noe problem å være sosial og delta på de ulike arrangementene. Jeg vil derimot anbefale å kjøpe en sykkel (brukt), da det blir mye lettere å komme seg rundt på den måten. Busstilbudet er bra, men det er en frihet å ha sykkel tilgjengelig. I tillegg kan du selge sykkelen etter oppholdet, så jeg vil tro man sparer en del transportpenger på det også.

Skolen har gode lesemuligheter, men når det nærmer seg eksamen kan lesesalene fylle seg opp relativt tidlig. Jeg varierte derfor lesestedene mine mellom Det Kgl. bibliotek, til leseområdet på campus, og så satt jeg en del på biblioteket i Dokk1 nede i sentrum. Mulighetene er mange!
Ting man må gjøre mens man bor i Århus er å se Den Gamle by, Aros, Dyrehaven, og Moesgaard museumet. I tillegg vil jeg anbefale å ta en tur på Street Food ved rutebilstasjonen - her får man mye god mat for en relativt billig penge!

Bustad

Jeg bodde i Åbyhøj med to dansker, ca 10 min fra sentrum. Leiligheten var stor og fin, og naturligvis billigere enn hva man kan forvente å finne i sentrum. Med sykkel var det ingen problem å bo noen minutter utenfor smørøyet. Jeg leide et rom av en jente som var på utveksling selv, noe som gjorde det veldig enkelt med tanke på å slippe å finne en ny leietager etter at oppholdet var ferdig.

Sosialt miljø

Som nordmann i Danmark var det ingen problem å bli kjent med danskene, da de ofte (ikke alltid) kunne forstå hva jeg sa. Jeg opplevde at jeg måtte snakke "dansk-norsk" for å få til en ordentlig samtale, men det ble bare en vanesak etterhvert. Det hjalp også veldig på språket at jeg bodde med to dansker. Mitt inntrykk er at danskene er nokså åpne, og de er inkluderende om man viser at man er interessert i å bli kjent.
Jeg fikk ikke selv mulighet til å delta på introduksjonsdagene, men vil anbefale på det sterkeste å være med om man har mulighet. Da jeg kom til Aarhus i etterkant var det allerede dannet seg "grupper", så jeg måtte arbeide litt for å bli en del av miljøet blant utvekslingsstudentene.
Jeg vil også anbefale å oppsøke en miljø utenfor skolen. Selv meldte jeg meg inn i den lokale orienteringsklubben, og ble veldig godt tatt i mot. Ellers kan jeg anbefale Aarhus Crossfit, som også har et åpent og sosialt treningsmiljø.
Mitt inntrykk er at dansker er veldig opptatt av "hygge", og gjør det meste de kan ut av alle situasjoner. Blant annet var det en veldig kultur for felles "aftensmad", hvor man sammen spiser god mat og drikke på kvelden. I tillegg kan man forvente å se kakebord omtrent hvor enn man går - til en billig penge!
Jeg har hvertfall hatt det veldig hyggelig her, og håper å se flere igjen senere i livet. Uten tvil kommer jeg tilbake en gang senere :)

2018

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan vere lurt å vere tidleg ute om ein ikkje vel å få hjelp med housing frå universitetet. Eg brukte for det meste facebook-grupper for å finne aktuelle leiligheter for meg. Om ein vel hjelp til housing får ein ikkje sjølv velge kvar ein skal bu, men blir plassert av universitetet. Du kan ende oppe med å bu både langt vekke eller veldig nære universitetet. Det skal seiast at det som regel er ein god del billigare enn å leige privat. Fagleg meiner eg det ikkje var behov for å førebu seg stort før undervisninga starta opp, men eg anbefalar å møte opp dei to første vekene med introduksjonsforelesningar, då ein får eit godt overblikk innan dei forskjellige emnene ein skal ha i løpet av semesteret i løpet av desse to vekene.

Undervisningsformer

Undervisninga er variert og oppfordrar til ein god del interaktiv læring. Mange av forelesningane er case-basert eller er det integrert mentimeter (lignande kahoot) i forelesningane. Ein skal også ha litt undervisning og presentasjon av casar sjølv når ein er i praksis. Kullet blir etter introduksjonsvekene delt opp i to, der eine halvdelen startar rett i praksis og andre halvdelen har forelesningar første periode og deretter praksis. Det kan vere lurt å starte eksamenslesinga tidleg om ein har praksis i andre periode, då praksisen varer heilt opp til eksamen og det er vanskeleg å få lest mykje til eksamen i denne perioden.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet samsvarar godt med emnetilbodet ved universitetet i Bergen. Ein har i tillegg til OB/Gyn, pediatri og genetikk eit proffesjonalitetskurs og rettsmedisin. Ein får godkjenning for eit elektivt emne for proffesjonalitetskurset, men må ta ei veke med Barne- og ungdomspsykiatri då ein kjem tilbake.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbytte vil eg seie er godt. Underviserane holdt stort sett eit høgt fagleg nivå og om ein er aktiv i praksisen er det høve til å lære mykje. All undervisning foregår på engelsk. Det språklege nivået til alle forelesarane var adekvat.

Universitetsområdet og byen

Det meste av undervisning for det ellevte semester i Århus foregår på Skejby universitetssjukehus. Det ligg ein sykkeltur på 20-25 min unna bykjerna. Ein kan også ta letbanen og bruke ca. like lang tid for å komme seg dit. I universitetsparken er det god tilgang til bibliotek og lesesalar. Byen er på størrelse med Bergen og det er korte avstandar i byens sentrum. EIn flott by med mykje kulturelle og sosiale tilbod.

Bustad

Ein kan søke om housing eller finne bustad sjølv. Om ein søker om housing blir ein plassert ein tilfeldig stad som enten kan vere nærme sjukehuset eller eit stykke unna. Om ein vil bu i bykjerna må ein finne bolig sjølv. Det er gjerne ein del billigare å søke om housing i regi av universitet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var på mi utveksling utruleg godt. Det er mykje arrangementer i starten av studiet for at ein tidleg skal kunne skape seg ein omgangskrets. Det er mellom 30-40 utvekslingsstudentar. Ein kan melde seg på turar ilag med andre utvekslingsstudentar og ein får på denne måten også mulighet til å bli kjent med studentar frå andre fakultet også. Det sosiale miljøet med dei andre utvekslingsstudentane vil eg seie var hovudårsaken til at dette var eit utruleg kjekt semester for min del.

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

29.01.2018 - 30.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Søk tidlig om studentboliger. En bor gjerne litt utenfor med sentrum, men det er veldig billig og greit, og med sykkel (som er helt nødvendig her i Århus) kommer du deg uansett raskt overalt.

Fagleg utbyte og språk

Det er mindre undervisning og forelesninger enn hjemme, men den vi fikk var til gjengjeld veldig god! Jeg likte godt at de la opp til å lese mye pensum på egenhånd, men også hadde stort fokus på Team Beased Laerning, ulike kurs, praktiske ferdigheter og utplassering!

Praksisen var jeg også veldig fornøyd med, både psyiaktri og nevro. Det kan virke litt vanskelig å finne ut av alt praktisk i starten men de guider deg fint igjennom. En følger stort sett en lege, og blir derfor tatt godt vare på og får et svært godt faglig utbytte. Det er lagt opp til at en må initiativ selv, og utbyttet avhenger selvfølgelig også av legene en følger, men vær nysgjerrig, still spørsmål og ikke hver redd for å delta, så vil du få veldig mye igjen for det!

I ØNH og øye var det en del øving på praktiske ferdigheter, samt mye kasuistikker og pasientcaser, som jeg synes var en veldig god måte å jobbe med stoffet på.

De andre studentene deler mye notater og tips, så spør noen tilgang til disse portalene, alle er veldig behjelpelige!

Universitetsområdet og byen

Som medisinstudent vil du være litt ulike steder og utplassert på sykehusene og ikke så mye på selve universitetsområdet. Selve universitet er dog veldig fint, med mange fine plasser å lese, fint bibliotek og superfine uteområder til lesepauser.

Århus er en så fin by, som kan by på det meste! Det bugner av restauranter, cafeer og barer, og jeg har ikke rukket å teste ut halvparten av alt jeg ville her! Fantastiske brunchbuffeer til under 50-lappen, og selvfølgelig farlig billig alkohol! Århus kan by på gode kulturmuligheter, strender, fin natur, museer, tivilo, rådyrpark og koselig sentrum, og du finner litt av alt for enhver smak! Når været er fint er det full liv i byen fra morgen til kveld, og når vi gir oss med utelivet i Norge har danskene såvidt startet.

Bustad

Jeg bodde i et kollegie der jeg delte kjøkken og bad med en annen. Bostedet var helt ok og rom på grei str. Vi hadde derimot ikke noe oppholdsrom eller kjøkkenbord, så tiden hjemme ble stort sett tilbrakt på rommet. Dette var helt greit for meg, men om du får tilbud om et større kollegie og ønsker mer sosialt hjemme kan jeg anbefale det! Ellers er studentboligene av god standard, og det er lett å få hjelp om det skulle være noe! Det kan være dyrt og vanskelig å finne noe privat, så det anbefales absolutt å søke! Evt kan en melde seg inn i ANSA eller andre sider, der mange fremleier rom!

Sosialt miljø

De jeg endte opp med å tilbringe mest tid med møtte jeg på international night den første uken, og var andre utvekslingsstudenter! De fleste utvekslingsstudentene på medisin går 11. semester med andre internasjonale, mens jeg gikk 10. semester sammen med de danske, og vi var kun 4 stk på utveksling. Det er lite undervisning, og få pauser til å bli kjent med andre på skolen, samt at en er delt i små grupper og rulerer mye rundt. I praksis er man stort sett også alene. Det kan derfor være noe vanskeligere enn hjemme å bli kjent med andre på skolen, men ta kontakt og vær åpen, så er danskene veldig hyggelige også!

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

29.01.2018 - 30.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ang bolig: Følg med på facebooksider angående fremleie og leie av kollegier/leiligheter i Aarhus. Både økonomisk og (ofte) mer sosialt.
Sykkel: Få deg en sykkel først som sist.

Undervisningsformer

Semesteret (10. semester) er delt i fire rulleringer. Man har ca. 4 ukers lange perioder på hhv ØNH, oftalmologi, psykiatriutplassering og neurologi/neurokirurgi. Neurofaget er lagt opp slik at man er 2 uker i klinikken, og 2 uker med undervisning. Psykiatri er ren utplassering på en fast avdeling. ØNH består av obligatoriske undersøkelsesteknikksesjoner, samt studentklinikker der to studenter tar opp journal som gjennomgås. Oftalmologi er også gruppeundervisning med blanding av gjennomgang av teori samt praktisk øvelse. Det er ikke lagt opp til klinikkdager i ØNH og ofta, men alle undervisere er mer enn glade hvis man møter på eget initiativ.
Hver fredag er det lagt opp til TBL (team based learning) som ikke er obligatorisk, men veldig fint å få med seg.
Man blir delt opp i Hold (grupper) som man går sammen med resten av semesteret. Dette gjør at man naturligvis ikke blir kjent med så mange andre fjes enn dem man går sammen med, men jeg synes til gjengjeld dette var fint da kullet er enormt (220+ stk).

Fagleg utbyte og språk

For meg var det en overgang fra å gå i forelesning nesten hver dag i Bergen, til å kun gjennomgå det aller mest sentrale. Det er færre klassiske forelesninger, og mer fokus på å gå gjennom kasus og øve ferdigheter. Det forventes i høyere grad at man møter forberedt til gruppeundervisningen dersom man ønsker å få mye ut av det.
Man går også sammen med studenter på sitt 10.semester, altså har de kommet lengre og har et litt mer overblikk og klinisk erfaring. Dette gjør til gjengjeld at man tar for seg pasientene på en mer helhetlig måte, noe som er meget lærerikt og til tider utfordrende.

Språk:
For å gjøre seg forstått og forstå dansker må man gjøre en liten innsats. Det krever litt energi i starten, men er ikke noe problem når man blir eksponert nok. Hiv deg uti det!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er karakteristisk og flott med sine gule murhus, ofte dekket med eføy. De ulike fakultetsbygningene ligger spredt rundt Universitetsparken, og Universitetshospitalet (der vi hadde mesteparten av undervisningen og klinikkopphold) ligger like over gaten. Det tok ca 6 min å sykle til sentrum, men da det er litt kupert landskap tar det litt lengre tid å sykle fra sentrum og opp til campus. Det er altså korte avstander dersom man bor ved Uniparken eller lengre ned mot sentrum. På toppen av parken ligger Statsbiblioteket, som er en høyblokk med flotte lesesaler, grupperom, innehage, kantine med gode priser og pauserom med avkoblingsaktivitetet (heriblant massasjestoler, ping-pong, boksepute, playstation mm). Hvert fakultet arrangerer også hver fredag sin egen Fredagsbar, som er et konsept der man (helst) går direkte fra
undervisning og tar øl med sine studiekamerater til veldig gode priser. Medisinerhuset er kjent for å ha den "vildeste" fredagsbaren, noe som undertegnede kan bekrefte.
Aarhus er en studentby, og det merkes! Det er alltid noe som skjer dersom man har antennene ute. Det er virkelig mange kule steder å oppholde seg og dersom man liker utelivet, er det heller ikke noe Aarhus mangler. Sentrum er veldig koselig med restauranter og cafeer langs Åen, (kanalen som går tvers gjennom sentrum). Latinerkvarteret er det danske svaret på Grunerløkka. Godsbanen kan man vel si er et "alternativt" området, med mange prosjekter og kule events. Det er flere flotte, lange strender og bademuligheter like utenfor sentrum, og mange grønne arealer og parker. Stor, kul klatrehall kalt "Aarhus Boulders". En veldig flott skog som heter Risskov. Jeg kunne fortsatt lenge...

Bustad

Jeg var så heldig å få framleie et rom i de beryktede Parkollegiene (bia facebookside), som er lokalisert like rundt Universitetsparken på campus. Her bodde jeg i Stuen, som tilsvarer første etasje, med elleve andre på gangen. Det er en unik måte å bli kjent med dansker på, og jeg er sjeleglad for å ha fått opplevd kulturen, tradisjonene, samholdet og alt annet som følger med når man bor i Parkkollegierne.
Man kan også få bolig gjennom AU Housing, men da blir man mest sannsynlig plassert i kollegier som ligger lengre vekke fra campus og byen.
Ellers vil jeg anbefale å bo tett på campus, eller i sentrum. Man kommer seg de fleste steder med buss og Letbane (bybane), men mitt inntrykk er at man blir mer isolert dersom det alltid krever mye planlegging å komme seg ut.

Sosialt miljø

Det er lagt opp til en del sosialt for de nye internasjonale studentene i starten. De fleste skal på sitt 11.semester (mor-barn) som også er det internasjonale semesteret. På 10. semester (tilsvarende 7.semester i Bergen), var vi kun fire utvekslingsstudenter. To fra Bergen og to fra Tyskland. Det var til gjengjeld lett å komme i kontakt med disse, og de andre norske som tar hele sin utdannelse i Aarhus var veldig inkluderende. Ellers tror jeg det er viktig å være på ja-siden, og slenge seg med på det som skjer. Mitt inntrykk er at studenter generelt er ivrig til å vise deg byen sin fra en god side når man kommer utenfra.

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

29.01.2018 - 30.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

SYKKEL

Undervisningsformer

Semesteret begynner med to introduksjonsuker med forelesninger, før kullet deles i to. Den ene gruppen begynner med 8 uker praksis i gyn/ped, de andre har forelesninger i gyn, ped, genetikk og rettsmedisin. Om man er i gruppen med praksis til slutt har man dermed praksis frem til 5 dager før eksamen.
Perioden med undervisning består i ca. 8 timer forelesning, i tillegg til de 6-7 timene som er felles for begge gruppene hver fredag. Dette medfører en del tid til selvstudium. Forelesningene er av varierende kvalitet, men genetikkseminarene kan anbefales. Om man deltar på disse slipper man å lese så mye mer genetikk til eksamen. Når det gjelder pensumbøker anbefales Illustrated textbook of peadiatrics (ikke den norske pediatriboken), og den norske Obstetrikk og gynekologi. I tillegg anbefales 100 cases i både gyn og ped, de fleste casene er både relevante og gode.
Praksisperioden er svært variert, med 4 uker gyn/obs og 4 uker pediatri. Om man er heldig har man praksis ved Aarhus universitet, men man kan også risikere å bli utplassert på sykehuset i Herning, 1,5 t med buss fra Aarhus. Studentene får utdelt en loggbok som skal fylles med signaturer for diverse prosedyrer, ferdigheter og journalopptak. Ikke fokuser for mye på dette, alle får godkjent også uten alle signaturer. Alle internasjonale studenter får tildelt en dansk buddy, og selv om danskene er både hyggelige og flinke, er det ofte bedre å gå alene om mulig.
Eksamen består av 1t og 45 min MCQ, før to dager med OSCE uken etterpå. MCQ og OSCE teller 50 % hver og slås sammen til en felles karakter. Selv uten tidligere å ha prøvd OSCE, var det en god opplevelse. De siste årene har strykprosenten vært 0 %. Man trenger ikke bestå i hvert av emnene for å bestå totalt, slik vi er vant med fra Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var nesten helt tilsvarende for med9 i Bergen. Man har også undervisning i rettsmedisin, som man ikke får fritak fra i Bergen senere. I tillegg har man også 5 studiepoeng med "profesjonskurs", en form for kommunikasjonsundervisning. Denne er obligatorisk.
Det eneste man mangler er en uke barnepsykiatri som må tas igjen etter oppholdet.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte, store likheter i undervisning og praksis. Med9 tilsvarer 11. semester på Aarhus Universitet, noe som betyr at danskene nesten er ferdig på studiet. De fleste utvekslingsstudentene er likevel ikke like langt i utdannelsen, og undervisningen er tilpasset dette.
Det tilbys gratis språkkurs i dansk. Selv deltok jeg på dette de første 6 ukene, men utbyttet var ikke så stort, sel om det var interessant å lære om dansk grammatikk og kultur. Det er bedre øvelse å snakke dansk med leger og pasienter på sykehuset. Språket kan være en utfordring, men man kommer fort inn i det, og stort sett forstår man danskene bedre enn de forstår deg. All undervisningen er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en by på størrelse med Bergen, altså akkurat passe stor, med en bybane som kun har ett spor. Som Danmarks nest største by har den alt som trengs, i tillegg til mange lange sandstrender. Plasseringen i Midt-Jylland gjør at det er mulig å komme seg overalt i Danmark på 3 timer, om det enten er vestkysten, Skagen eller København.
Universitetsområdet er også noe for seg selv, og minst like sjarmerende som byen. Biblioteket har hage i 2. etg, og masse god kake i kantina. Det finnes også masse grupperom og lesesaler i Victor Albeck Bygningen.

Bustad

Søk studentbolig, men sjekk lokalisasjon før du takker ja. De lengst unna ligger 30 min på sykkel fra universitetet. Generelt er studentboligene en god del billigere enn privatmarkedet.

Sosialt miljø

Det kommer massevis med utvekslingsstudenter på 11. semester, og miljøet er virkelig bra! Det er nok av ting å finne på i Aarhus, fra fredagsbar hver fredag, til musikk, idrettsorganisasjoner og museer.
Danskene har mange gode studentorganisasjoner, selv kan jeg særlig anbefale SAKS, organisasjonen for studentkirurgi.
Ikke les for mye - bruk heller tid på å bli kjent med byen, Danmark, Europa og de andre utvekslingsstudentene!

Vår 2018 - BAPS-AOP

Vår 2018 - BAPS-AOP

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Få deg en sykkel så fort som mulig! Det er den absolutt enkleste måten å komme seg rundt i byen på.
Bo på kollegium (doorm) hvis du ønsker virkelig å merke studentmiljøet og få danske venner.
Registrer deg på det internasjonale senter i god tid før deadline - det var flere timers kø de siste dagene.
Fly til Århus i god tid før intro uken om det er mulig. Det er trykk på den første uken og det kan være greit å ha orden på alt det praktiske før denne uken.

Undervisningsformer

Jeg fulgte 2. semester på bachelorstudiet i psykologi, med kurs i nevropsykologi (10 ects) og kognisjonspsykologi (20 ects), som hovedsakelig foregikk på dansk. Undervisningen i nevropsykologi besto utelukkende av forelesninger (4 timer i uken), mens kognisjonspsykologi besto av både vanlige forelesninger (3 timer i uken), fordypnings forelesninger (2 timer i uken) samt "hold" undervisning 3 timer i uken hvor man selv skulle være aktiv bidragsyter. Dessuten lesegruppe aktivitet 3 timer i uken.
"Hold"undervisning er gruppe aktiviteter bestående av ca. 25 studenter, samt en instruktor fra kandidatstudiet som guider og veileder aktivitetene. Det svarer til hva vi kjenner som seminar her i Bergen, men med mye mer struktur og målrettethet.
En lesegruppe er 3-5 studenter som jobber sammen om å forstå pensum og fungerer på samme måte som en kollokvie gruppe, men er organisert av instruktoren på holdet, slik at alle blir med i en lesegruppe om de vil.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk for utvekslingsstudenter er noe begrenset og det er ikke så lett å skjønne utifra beskrivelsene hva de egentlig inneholder - ihvertfall ikke som 4. semester student. Har man mot til å følge de danske kurs sammen med bachelorstudentene vil jeg klart anbefale dette utifra et faglig synspunkt. Fra et sosialt synspunkt vil jeg nok hellere anbefale de engelske kurs, fordi de er enklere å komme seg igjennom faglig sett, og det er her man treffer på de andre utvekslingsstudentene og lettest/raskest får etablert et sosialt nettverk.

Fagleg utbyte og språk

"hold" undervisning var utrolig nyttig fordi jeg her lærte å skrive korte abstracts (oplæg) av pensum og perspektivere dette til andre tekster og temaer på en meget akademisk måte. I løpet av semesteret forplikter man seg til å skrive 2 abstracts og lage 2 tilhørende muntlige presentasjoner av 5-10 minutters varighet og i tillegg planlegge undervisningforløpet med gruppespørsmål og aktiviteter for sine med-studerende. Det faglige nivået er utrolig høyt i forhold til fordypning i pensum, kritisk tenkning og akademisk skrivning.
Da det meste foregår på dansk må man kunne forstå dank godt for å følge disse kurs. Man trenger dog ikke at kunne skrive på dansk, det går fint an å skrive norsk på eksamen. Dette gjelder også om man velger et engelsk kurs.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger sentralt i forhold til byen og hvis man bor i byen har man sykkelavstand til det meste.
Byen er hyggelig med mange kafeer, og er karakterisert som en "studentby" fordi så stor en andel av innbyggerne i byen er studenter.

Bustad

Private leiligheter er vanskelige å finne, så det enkleste er nok å få en bolig gjennom det internasjonale senter.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er hva man selv gjør det til. Det fins mange muligheter for å bli kjent med de andre utvekslingstudentene fordi universitetet arrangerer diverse aktiviteter, både i intro uken og senere uti semesteret. Det er også mange sportsaktiviteter man kan melde seg på, f.eks løpeklubb. De engelske psykologi kursene er seminarlæring i mindre grupper, hvor man lett etablerer vennskaper.

Vår 2018 - Integrert lektorutdanning i matematikk

Vår 2018 - Integrert lektorutdanning i matematikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

TRANSPORT
Noe man absolutt burde ha i Aarhus, er en sykkel. Det er masse sykkelbutikker her hvor man kan kjøpe brukte sykler. Alle sykler hele tiden. men husk å ha lås på! Jeg anbefaler også å ha kurv og/eller bagasjebrett da man gjerne handler e.l. når man sykler.

KLIMA
Det snødde masse i januar til mars, så vinterklær er veldig lurt, spesielt godt fottøy. Det blåser også iskaldt, så et godt skjerf var viktig. Regntøy er også anbefalt av alle her nede, da det er et av stedene i Danmark med mest nedbør. Likevel opplevde jeg lite av dette på våren, men jeg fikk høre at høstsemesteret var regnfullt. I mai var det flere uker med sol, men innimellom kunne det være pøsregn med torden og lyn som varte 0,5-1 timer.

PENGER
Hvis du kun skal være i Aarhus et semester, trenger du ikke nødvendigvis å skaffe deg dansk bankkonto. Det du må være obs på er at banken tar en litt høyere kurs enn den man kan søke opp på nettet, så selv om kursen var 1,29 ble det i banken min gjerne 1,32.

Hvis du ikke har dansk konto, kan du ikke bruke MobilePay. Dette er ekvivalent til norske Vipps, og brukes i fredagsbarer, arrangementer osv. På disse stedene kan du IKKE betale med vanlig bankkort, kun MobilePay eller kontant. Så hvis du ikke skaffer deg dansk konto og skal mye ut, husk å ta ut penger.

Undervisningsformer

Fra UiB var jeg vant til gruppetimer der man jobber individuelt/i grupper og spør om hjelp fra gruppeleder, evt. at noe gjennomgås i plenum. Slik er det ikke i Aarhus. Her er det vanlig at man får litt tid til å gjøre en bestemt oppgave for så å presentere den for resten av gruppen. Noen gruppeledere vil også gi oppgavene til personer uken før så man begynner rett på. Likevel praktiseres dette ikke helt likt fra fag til fag/gruppe til gruppe, men regn med å møte på det.

Ellers er forelesningene vanlige, de fleste på dansk. Men de fleste forelesere snakker tydeligere enn de normalt ville gjort, så man blir vant til det. Fag med få deltagere, slik som matematikkdidaktikk, hadde forelesninger med mer diskusjon.

I matematikkdidaktikk hadde vi også oppgaveverksted, hvor vi gjorde oppgaver i grupper og framviste dem eller hadde diskusjoner. Dette var forsåvidt mindre nervepirrende enn generelle grupper.

Eksamene varierer mellom innleveringer underveis, skriftlig og muntlig. Fagene kan være godkjent/ikke-godkjent eller med karakterer. Danskene bruker 7-trinsskala med karakterene 12, 10, 7, 4, 02, 00 og -3, hvor 12 er best og 00 er stryk.

Vurdering av emnetilbodet

Det er lurt å være tidlig ute med å se på fagene i Aarhus, da det er begrenset hvilke fag som går i hvilket semester. De har regler om at man må ta 20stp i det faget man reiser på avtale med, men ellers kan man ta fra et annet institutt (muligens fakultet, men det sjekket jeg ikke).

Jeg som gikk lektor hadde litt problemer med å finne fag, da vi har et ganske annerledes løp enn et rent fagstudie. Dette gjorde også at det ble vanskelig å henge med på noen emner som bygget på fag jeg hadde to år tidligere.

Fagleg utbyte og språk

Danskene har ikke noe imot å snakke engelsk, men jeg snakket fordansket norsk og det gikk helt fint. Bergensk forstår de lite av, så slå over på en østlandsdialekt så forstår de deg mye bedre.


Universitetsområdet og byen

Aarhus er en fantastisk by! Den er ganske lik Bergen på mange måter, som størrelsen, gamle bygninger (ala Bryggen) og arktitekturen generelt. På andre måter er den annerledes, som at det er varmere, sykkelkultur og ingen fjell å gå på.

Universitetsparken er virkelig fin å oppholde seg i, her holdes også Kapsejladset, den største begivenheten i Aarhus. Så og si hele universitetet er rundt og innenfor denne parken.
Universitetet er kjent for å være gult, for alle bygningene er bygget av samme gule mursteiner. Klasserommene er passe moderne og leseplassene (man får en tildelt som utvekslingsstudent) er supre.

Bustad

Du får informasjon om at det er vanskelig å finne bolig på det private markedet her - dette er både sant og usant. Hvis du kjenner noen i Aarhus, så kan nok de hjelpe deg med å finne et sted. Ellers kan du bli med i Facebook-grupper eller boligportal.dk (koster penger om du skal kontakte utleier).

Jeg fikk bolig gjennom universitetet, og fikk beskjed om at det lureste var å ta den siden boligmarkedet er presset. Men de fleste studentboligene er utenfor sentrum (slik min var), og dermed et stykke unna Aarhus Universitet. Jeg fikk meg ny bolig i sentrum av Aarhus gjennom en venn, og jeg angrer virkelig ikke. Det er så mye lettere å være nærmere der du studerer og byen, spesielt når man kun er der en kort periode. Men hvis man helst vil bo alene, er det nok lettere å få tak i en studentbolig enn en leilighet man kan bo alene i.
Leieprisene er ca. de samme som i Bergen, de utenfor byen og studentboligene er selvfølgelig billigere.

Man er heller ikke garantert en studentbolig som utvekslingsstudent i Aarhus (i motsetning til i Bergen), så spesielt på høstsemesteret ville jeg prøvd å finne noe på det private markedet.

Sosialt miljø

Danskene er virkelig hyggelige og gjestfrie, og tar nye godt imot. Det er også et stort internasjonalt miljø som har base på Studenterhus Aarhus med ukentlige "International Nights", turer rundt i Danmark og mer.

Det er vanlig å gå på fredagsbar etter skolen på fredager. Hvert institutt har sin egen fredagsbar med billig drikke og gjerne felles pizza-bestilling.

Det er også muligheter for å drive med sport, og man kan starte på nybegynnernivå.

Høst 2017 og vår 2018 - BAPS-PSYK

Høst 2017 og vår 2018 - BAPS-PSYK

15.08.2017 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

- Husk å søk om stipend utenom lånekassen! Dette gikk meg av en eller annen grunn hus forbi mitt første utvekslingsemester (av 2) og det er kjipe penger å gå glipp av.
- Prøv å les deg godt opp på hvordan fagene er før du velger, men det er ofte vanskelig å skape seg et bildet av faget bare fra en liten beskrivelse på universitetets nettsted. Sjekk om du kan bytte fag slik man kan ved UiB før 1. september. Det gjør det litt lettere å velge og mye mindre kjip om du oppdager at et av fagene ikke er slik du tenkte.
- Ha alle dokumenter klar og vær forberedt på at registreringsprosessen i Danmark kan være noe langtekkelig, til tross for at man er fra skandinavia og at det egentlig skal være rimelig lett. OBS, når man er registrert vil man automatisk miste fastlege hjemme osv.
- Ta ut medisiner du tar fast før du reiser, så slipper du å dra til legen for å ordne resept på det i Danmark. Ikke veldig nødvendig, men en mindre ting å tenke på.
- Sjekk ut "student i utlandet" forsikringer. De dekker mye og er billige.
-Man kan fly til både Aarhus lufthavn og Billund lufthavn med bussforbindelser til Aarhus fra begge. Obs, flybussene koster flesk uansett. Kommer du fra Gardemoen flyr Norwegian direkte og billig til Billund. Fra Bergen er det mye dyrere, her flyr SAS via Oslo eller Køben til Aarhus lufthavn. Mange tar flixbus eller tog til Køben og flyr derfra også. Vil du reise billig i Europa så flyr ryanair fra Billund til diverse byer.
- Ta med bikini! Det er veldig populært å bade hele året rundt. Om den er din greie så kan man kjøpe sesongkort ved "den permanente" der man kan nakenbade i sjøen hele vinteren og løpe rett inn i badstu.

Undervisningsformer

De mindre fagene/engelske fag for utvekslingstudenter: Dette omhandler ofte ganske snevre forskningsområder. Så å si all litteratur var forskningsartikler med unntak av et par utdrag fra bøker. Dette pensumet er grunnlaget for 3. timers undervisning i uken sammen med en gruppe på 15-25 studenter. Her diskuterer man artikler, hører på andre studenters presentasjoner av innholdet, presenterer selv, tar opp forskjellige spørsmål fra både studenter og underviser i plenum men også i mindre grupper. Man trekker som oftest inn teorier fra psykologien ellers i diskusjonene. Ofte er det forskjellige aktiviteter som "speed diskusjoner", forsøk på å sette teorier i sammenheng ved å lage modeller osv. Noen undervisere har en fast struktur, andre velger å endre på det fra gang til gang. Det er en måte å jobbe med pensum på som går mye mer i dybden. Det minner mye mer om seminar enn forelesning. De som underviser er som oftest p.hd. studenter eller forskere innenfor feltet som faget omhandler. Det er utrolig interresant å kunne lese og diskutere studier som underviser selv har vært med på å utføre. Underviserne legger selv opp strukturen til faget og litteraturen. Disse fagene har obligatorisk oppmøte og aktiv deltagelse. Dette betyr at man i løpet av semesteret ikke må være borte fra mer enn 2 undervisninger. Aktiv deltagelse innebærer f.eks. at man holder 3 presentasjoner i løpet av semesteret, skriver korte oppsummeringer til temaene, og at man deltar i diskusjoner. Hva som kreves varierer litt med fagene, men som oftest innebærer det presentasjoner i en eller annen grad. Oppfyller man disse kravene består man faget. For studenter som trenger en karakter så blir man vurdert ved å skrive en oppgave på 9 sider om en problemstilling man selv velger. Man får råd og veiledning rundt oppgaven av underviser underveis i semesteret.

Man kan også ta "vanlige" fag som ofte har et mye "bredere" faginnhold. Disse involverer ofte større forelesninger, ingen obligatorisk oppmøte, kanskje noen arbeidskrav underveis og man må ta en eksamen for å bestå. Denne eksamen vil man få en karakter (som følger det danske karaktersystemet) på.

Generellt er min erfaring at de mindre emnene er mest interresante og engasjerende. Det kan både være positivt og litt negativt at de faglig er såpass smale.

Vurdering av emnetilbodet

Utvalget av emner er ok, men jeg opplevde at emnevalget hos UiB er bedre. Om man vil bruke sine frie studiepoeng til å vri graden sin i en bestemt retning, så er dette enklere å gjøre ved UiB.

Fagleg utbyte og språk

De mindre fagene gir en rom til å lære på en helt annen måte enn det jeg har vært vandt til. For min del har mitt faglige utbytte vært stort. Jeg leser nå forskningsartikler med helt andre øyne, bearbeider informasjonen i dem på en annen måte, jeg kan diskutere og snakke om det jeg leser mye lettere og man får en hel del øvelse i å presentere. Stundentene har også veldig forskjellig faglig bakgrunn (fra sosial kognitiv til psykodynamisk) og det er alltid interresante poenger som legges fram som man ikke hadde tenkt på selv.

Språklig får man trening i akademisk engelsk. Fra min egen erfaring og hva jeg har sett hos de andre internasjonale studentene ser man forbedringer ut over i semesteret. Engelsk nivået varierer mye mellom studentene, generellt syntes jeg at de norske studentene ofte klarer seg bra. Tar man danske fag bør man være innstilt på at det kan være vanskelig å gjøre seg forstått. Det finnes dansk kurs som man kan ta utenom studiene, om man vil det.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er en rekke bygg samlet rundt en utrolig nydelig universitetspark. Hvert fakultet har sin egen kantine og sin egen bar. Konseptet "fredagsbar" er store greier ved universitetet og det er som oftest da man samles for å ta seg noen øl.

Århus er ikke en særlig stor by, da bykjernen er relativt liten. Men den er omringet av en rekke forsteder der de fleste bor, inkludert utvekslingsstudentene. De er vanlig at man kjøper seg en sykkel fordi dette gjør det mye enklere og kjappere å farte rundt i byen. Men vær klar over at Aarhus ikke er særlig flatt, noe jeg trodde det var før jeg kom dit. Kollektivtransport tilbudet er greit med busser og en nyåpnet trikk som går fra bykjernen og opp forbi universitetet. Aarhus er en veldig levende by med det meste av kulturtilbud, festivaler, museer, spisesteder, kafeer, naturområder, shopping osv. Det var Europeisk kulturhovedstad i 2017. Aarhusianere er utrolig glade i byen sin, noe jeg også har blitt.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene ordner seg et sted å bo via universitetet. Leiemarkedet er ganske presset så noen får kun midlertidlige boliger den første måneden før de blir flyttet til noe mer permanent. Hvis man skal søke via universitetet vil jeg anbefale "grundfoss kolegiet", det er nesten de eneste studentboligene som ikke ligger utenfor byen. Dette er også noe nyere. Hvis man vil finne noe på egenhånd, så vil jeg være ute i god tid siden det kan være vanskelig å finne noe. Kommunen setter til og med opp midlertidlige trailere ved semesterstart til studenter som ikke har noe sted å bo.

Sjekk om du kan få litt i "boligstøtte" fra danmarks lånekasseordning.

Sosialt miljø

Det mest sosiale er å velge de fagene som er lagt opp for de internasjonale studentene. Her blir utvekslingsstudentene raskt en stor gjeng der alle henger med alle. I tillegg gjør man en hel drøss aktiviteter sammen på fritiden, og man blir konstant invitert til noe. Det blir nesten som en slags "klasse" følelse. Det er vanskeligere å få den samme kontakten med de danske studentene, da de allerede har sine gjenger. Men de er veldig imøtekommende og jeg har fått god kontakt med flere i løpet av mitt opphold.

Høst 2017 - Medisinstudiet - Aarhus

Høst 2017 - Medisinstudiet - Aarhus

28.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med å finne leilighet. Bo nærme byen - da er det enklere å være spontan og henge med sosialt. Verdt å betale litt ekstra for å bo bra.
Bo gjerne med noen som er studenter, gjerne danske, så får du et enkelt sosialt nettverk der.
Det er ikke så lett å tjene penger når man er på utveksling, så husk å spar opp en del kroner før avreise.

Når man flytter til Danmark og får dansk CPR-nummer "mister" man fastlegeordningen i Norge - så ha alt klart der(man får fastlege i Danmark).
Lær deg å lappe sykkeldekk! Opprett en konto i Danske Bank i Norge - da er det enklere og billigere å få seg en dansk konto(ikke helt nødvendig - men da kan du få dansk mobile pay, ikke alle butikkene har mulighet til å ta vanlig Visa).

Undervisningsformer

Forelesninger.
Seminarer(basically bare forelesninger med litt mindre studenter).
Praksis på sykehus.

Vurdering av emnetilbodet

Tilsvarende Norge - med unntak av at her har man også genetikk og rettsmedisin (relativt små fag).

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte. Man lærer seg endelig å forstå dansk.

Universitetsområdet og byen

Er ikke så godt lesesal-miljø som det er i Bergen på AHH, så finn deg noen å lese med, og bli enig hvor dere vil sitte.
Universitetsområdet er spredt, så man er på forskjellige steder nesten hver dag.

Bustad

Se over

Sosialt miljø

Danskene er her på 11. semester, og er dermed mer etablert og seriøse. Men de er veldig koselige å henge med på skolen.
Det var mange andre norske som var på utveksling samtidig med meg, så det var veldig kjekt. Mange andre utvekslingsstudenter også samtidig, så å få seg venner burde ikke være et problem. Studentersamfunnet organiserer fester for utvekslingsstudentene hver tirsdag, og hver fredag har medisin sin egen fredagsbar. Anbefales!

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser på utveksling er det veldig greit å ha ordnet bolig i forkant. Jeg søkte om studentbolig, men fikk ikke tildelt dette. Jeg måtte derfor se etter leilighet på egenhånd. Det er relativt vanskelig å finne bolig på det private markedet i Aarhus, så jeg vil derfor anbefale å være ute i god tid. Ellers kan det være lurt å ha gjort seg ferdig med det man kan av papirarbeid før man reiser ned.

Undervisningsformer

Jeg tok tre fag hvor undervisningen foregikk i klasserom og vi var omtrent 30 stk. i hvert fag. Undervisningen bestod av forelesning, diskusjoner og noe gruppearbeid. Fagene jeg tok var Criminology, International Copyright og Law of armed conflicts. All undervisning var på engelsk. Fagene var spennende og foreleserne var flinke til å legge opp til diskusjon. Ingen av forelesningene var obligatoriske. I de fagene jeg valgte var eksamensformen muntlig. Eksamen ble avholdt slik at kandidaten trekker et tema fra pensum og skal snakke om det temaet til sensor og ekstern sensor. Sensor spør deretter spørsmål knyttet til tema og eksamenen varte omtrent 20 minutter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet ved universitet var bra, mange ulike fag som dekket mange rettsområder.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett har jeg fått et godt utbytte. Pensum var overkommelig og forelesningene var spennende.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger litt ut av sentrum i Aarhus. Jeg bodde midt i sentrum av byen og det tok meg omtrent 15 minutt å sykle opp til universitet. Universitetet har gode lesefasiliteter. Jeg likte godt å lese på Det Kgl. Bibliotek. Biblioteket nede i sentrum, Dokk1, var også veldig bra. Ellers er Aarhus en by med mye å by på. Du har blant annet Aros museet, botanisk hage, Den gamle by, Dyrehaven og mange fine strender. Jeg vil anbefale å kjøpe en sykkel. Et lettvint fremkomstmiddel i en by som ikke har så veldig store avstander.

Bustad

Jeg bodde i Jægergårdsgade, en gate med mange koselige butikker, kafeer og restauranter. Gaten kan vel nesten kalles for smørøyet i Aarhus. Veldig fornøyd med å bo så sentralt i byen. Jeg leide rommet av en dansk student som også var borte på utveksling, enkelt og greit og slippe å finne ny leietager. Jeg bodde sammen med en annen dansk gutt som studerte pedagog.

Sosialt miljø

I løpet av introduksjonsuken, som er obligatorisk, blir man kjent med mange ulike utvekslingstudenter på tvers av studieretninger. En innholdsrik uke som er viktig å delta på. Introduksjonsuken danner grunnlaget for de vennene man får og hvem man kommer til å ha kontakt med i løpet av utvekslingsoppholdet. Den første uken bestod av mye informasjon, innføring i dansk kultur osv. og ulike fester. Som utvekslingstudent er det mest utvekslingsstudenter man har kontakt med, de danske studentene i klassene var ikke så interessert i å bli kjent med oss utvekslingstudenter. Om man vil bli kjent med dansker er det lurt å oppsøke litt andre arenaer enn skolen. Jeg startet å trene crossfit ved Aarhus crossfit med en gang jeg kom til Aarhus. Det var et inkluderende og sosialt treningsmiljø hvor jeg ble kjent med flere dansker. Alt i alt synes jeg Aarhus var en utrolig flott og koselig by. Anbefales på det sterkeste!

Medisinstudiet - høst 2017

Medisinstudiet - høst 2017

28.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vært tidlig ute med å finne plass å bo, i Århus er det press på boligmarkedet for studenter. Kollegier er bra.

Skaff deg sykkel

Øv deg på å snakke dansk og sett deg inn i hvilke ord som er ulike/har ulik betydning: Kartoffel, rar, flink, måske, lagkage, lufthavn osv.

Undervisningsformer

Det er mye klinikk, gruppeundervisning, selvstudier og innslag av TBL/forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Fikk (forhånds)godkjent hele 7. semester i Bergen ved å ta 4. semester av kandidatutdannelden (master) på medisinstudiet i Århus.

Fagleg utbyte og språk

Det var stort sett veldig god undervisning, og lærte virkelig mye da jeg var i klinikk.

Språket går greit, men det ble litt større utfordring enn jeg hadde trodd. Ikke å forstå, men å bli forstått... Tror ikke det nytter å gå på danskkurs, men kanskje det er lurt å høre noen lydbøker på dansk før du drar.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger praktfullt nord for bykjernen i Århus, i passelig sykkelavstand fra sentrumsnære områder. Beware: Danmark er ikke helt flatt, og hvis du bor i sentrum får du en real oppoverbakke på veien til uni. Universitetsområdet har store parker, og er virkelig idyllisk!

Århus er en sykkelby. Det er bare å skaffe seg sykkel med én gang. Prøv dba.dk eller Facebook "køb og sælges i Århus"-gruppe.

Bustad

Vært tidlig ute med å finne plass å bo, i Århus er det press på boligmarkedet for studenter. Jeg vil anbefale å prøve ulike Facebooksider, søk på "Udleje"/"fremleje", og se hva som dukker opp. Jeg trivdes veldig godt med å bo i et kollegie, som er en form for studentbolig. Da er du garantert noen å snakke med når du kommer hjem :)

Sosialt miljø

Jeg har fått venner både i kollegiet og på studiet. Det ble tidlig klart at jeg var den eneste utvekslingsstudenten på mitt semester, og jeg gjorde vel ærlig talt ikke en insats for å bli venner med utvekslingsstudentene på andre semester. Dersom du er redd for å bli Viggo Venneløs anbefaler jeg å være med på alt av Erasmusaktiviteter første uken, og gjøre en insats for å bli kjent med andre som er like redd for å være alene som det du er.

2017

Medisinstudiet - høst 2017

Medisinstudiet - høst 2017

23.08.2017 - 01.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Århus er ikke den letteste byen å finne bolig i, så start tidlig. Det løser seg alltid i løpet av den første tiden om du ikke får noe før du reiser ned. Bruk sider som ANSA, søk bolig når du søker utveksling, eller man kan prøve dba.dk.

Undervisningsformer

Det internasjonale semesteret foregår på engelsk. Undervisningen er delt inn i 8 uker praksis, og 8 uker med forelesninger/gruppeundervisning noen timer i uken. Mange motiverte forelesere og flotte leger, sykepleiere, jordmødre som forventer litt av deg når du kommer i klinikk, men som over alt eller er det også avhengig av den personen du følger. Det kan bli litt trave eksamenslesing om man har praksis til sist, men eksamen er 2 t MCQ og to dager OSCE, dermed kan det også være en fordel å ha klinikken friskt i minne.

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret har i stor grad felles fag som i Norge, men mest sannsynlig må man ta et lite fag dobbelt, eller ta igjen noe når man kommer tilbake. Nå har semesteret i Århus gynekologi, obstetrikk, pediatri, genetikk og rettsmedisin.

Fagleg utbyte og språk

Å ha undervisning på engelsk fungerer fint, stort sett er språket godt nok. I tillegg har man en fordel når man kommer fra Norge og kan forstå språket.

Universitetsområdet og byen

Sykehuset ligger på Skejby litt utenfor sentrum, men er nytt og fint. Noen andre forelesninger foregår på Storsenter Nord i et stort konferanserom, eller på deler av AUs campus, som er rangert som en av de fineste i verden. Byen har masse kulturelle tilbud og et aktiv studenthus. I praksis må noen studenter reise til f.eks Herning, hvor de tar tog ca 1 t. Der bor de i universitetsboliger deler av uken. Sykehuset er mindre og har rykte for å gi en god klinisk innføring.

Bustad

Bosted er ikke det letteste å finne, så begynn å lete litt i god tid.

Sosialt miljø

Det er ca 40 internasjonale studenter på den internasjonale semesteret, så det er mange som er nye i byen og interesserte i å bli kjent. De danske går sitt siste semester og mange er etablerte, men man blir også kjent med disse, særlig i klinikken hvor de internasjonale studentene blir plassert med en dansk student. I tillegg er danskene glade i organisasjoner og ofte ikke så formelle, så det er ikke vanskelig å finne en gruppe å melde seg inn i for å bli kjent med noen. Et godt eksempel er løpegruppen Run for Friendship hvor alt foregår på engelsk og man kan være med uansett hvilket nivå man er på. I tillegg er medisinerbaren på campus beryktet for å være den beste. Her kan man også hver fredag gå bar til bar mellom de ulike studieretningenes barer.

Vår 2017 - BA i generell psykologi

Vår 2017 - BA i generell psykologi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Studieveilederne på Aarhus Universitet tar seg godt av deg og vil sende deg mail hvor de ber deg oppgi hvilke fag du vil ta under semesteret. Det må være på plass tidlig. Jeg anbefaler også å være tidlig ute med å skaffe bolig. Fristen for å søke om å få bolig gjennom universitetet er ganske tidlig, så vær tidlig ute med å undersøke når frist for det er! Du vil også få tildelt en fadder i god tid før du drar til Aarhus, som vil være tilgjengelig for spørsmål via mail.

Undervisningsformer

Jeg tok danske fag under mitt utvekslingssemester. Jeg tok et 10-poengsfag og et 20-poengsfag. Begge hadde én forelesning i uka på henholdvis 2 og 3 timer. Begge hadde også "hold-undervisning" (gruppeundervisning). Jeg deltok bare på gruppeundervisningen til 20-poengsfaget. Det var et tre-timers seminar i uka, hvor man ble en del av en klasse. Det var veldig sosialt og gikk ut på at man diskuterte ukas pensum til forelesning. Det var muntlige framføringer, og de som holdt framføring skulle også levere en liten innlevering om det de snakket om. Dette lærte jeg utrolig mye av, og alle mine danske venner var fra den klassen. Anbefaler veldig å dra på hold-undervisning!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet av danske fag var helt greit, ganske likt det som finnes på UiB. De engelske fagene hadde mer "kreative" temaer, og ser jeg tilbake på det nå, ville jeg nok heller tatt et engelsk fag, av mange grunner: Det var til tider veldig vanskelig å forstå den danske undervisningen, spesielt i begynnelsen – noe som gjorde at jeg falt av litt fra starten. Etter hvert som jeg ble mer vant til det danske språket gikk det bedre i forelesning, men det var fortsatt utfordrende. Ledelsen som har ansvar for utveksling er veldig flinke til å gjøre de første to ukene sosiale, så man blir kjent med andre utvekslingsstudenter, noe som gjør at alle mine nære venner under semesteret var andre utvekslingsstudenter. De tok engelske fag, og jeg skulle gjerne hatt fag med dem for å kunne blitt enda bedre kjent med dem. I tillegg hadde fagene som gikk på engelsk "lettere" vurdering, da det var tre innleveringer under hele semesteret som var vurderingen, mens de danske fagene hadde tradisjonelle eksamener som krevde pugging og mer jobbing.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk godt utbytte av det faglige, mest i det faget hvor jeg også gikk til hold-undervisning. Det lærte jeg veldig mye av. Jeg har også fått en mye bedre forståelse av dansk. Jeg kan lettere snakke dansk selv og forstår meg mye bedre på dansk tale enn jeg gjorde før jeg dro. Det at jeg tok danske fag var nok en stor faktor i dette, pluss at jeg bode med tre danske jenter.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utrolig fint! Det er inspirerende og masse plass til å studere ute når det er fint vær. Universitetsområdet ligger sentralt i byen, så bor man i sentrum er man ikke langt fra universitetet. Aarhus er en utrolig fin by! Masse fine, gamle hus og bygårder, veldig mange koselige kafeer, og vintage-butikker. Latinerkvarteret er det koseligste strøket. Sentrum er lite, kanskje litt større enn Bergen, men du kommer deg gjennom hele sentrum på ikke for lang tid.

Bustad

Jeg bodde i en privat leilighet med tre danske jenter i Nørre Allé, midt i sentrum av Aarhus. Plasseringen var kjempebra, og jeg hadde kort vei til alt. Leieprisen er litt lavere enn i Norge, jeg betalte omtrent 4300 for et ganske stort rom midt i sentrum, noe som var vanlig pris. Det var hyggelig å bo med de danske jentene, og bra på mange måter. Jeg fikk tips om steder å dra og ting å sjekke ut, og jeg fikk hørt mye dansk. Allikevel var det en ulempe ved at alle de andre utvekslingsstudentene hadde fått bolig gjennom universitetet, som gjorde at alle de nærmeste vennene mine i Danmark bodde utenfor sentrum, og med hverandre. De gjorde mye sosialt på sine "dorms", og jeg falt litt utenfor det sosiale, eller måtte i alle fall jobbe enda hardere for å være en del av det sosiale fellesskapet blant utvekslingsstudentene. Det ble også arrangert mye fester på studentboligene, som var for de som bodde der.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er kjempebra. Man får en slags fadderuke på starten hvor man blir kjent med mange andre utvekslingsstudenter. Under hele semesteret er det også flere arrangementer for internasjonale. Hver fredag er det International Night på studenthuset, og det blir arrangert turer til f.eks. Legoland, og mange andre steder rundt i Danmark. På campus er det fredagsbarer hver fredag, der de mange barene på universitetet er åpne. Hvert fakultet har sin egen bar, med veldig billig drikke og god stemning. Hvis du drar på våren er det årets store happening: Kapsejlads. Det er en turnering hvor fakultetene konkurrerer mot hverandre i padling over elven som går gjennom campus. Det er som en slags festival på campus, man er der fra tidlig om morgenen (de fleste er der rundt 3 på natten for å få plass). Det er veldig gøy og sosialt. Psykologi har vunnet de siste to årene.

Medisinstudiet - Vår 2017 - Aarhus Universitet

Medisinstudiet - Vår 2017 - Aarhus Universitet

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Denne rapporten er basert på egne og andres erfaringer, og jeg har oppdatert den slik at den gjelder for 2017.

Før du reiser:

Fiks bolig noen måneder før avreise, enten privat eller så vil AU tilby noe. AU har en del ok «kollegier».
Vår anbefaling er å bo i nærheten av sykehuset ved Nørrebrogade/universitetsparken. Sjekk ut www.boligportal.dk, https://www.facebook.com/groups/minlejeboligaarhus/?ref=ts&fref=ts og www.airbnb.com for boliger.
En del av undervisningen foregår ved Nørrebrogade, spesielt hold-gruppeundervisningen. Dette sykehuset er nærmest sentrum.
Ellers foregår mange av forelesningene ved psykiatrisk sykehus ved Risskov, som ligger et stykke fra sentrum, men er helt ok å komme seg til med sykkel eller buss 12 eller buss 21.

Søk ERASMUS stipend. Utbetalingssum varierer fra semester til semester.
Per nå ligger summen på 400 Euro (delt i to utbetalinger)
UiB sender mail og avholder møter om søknadsprosess.

Kjøp brukte bøker i Norge som overlapper med dansk pensum, det gjelder for Psykiatri og ØNH, mens øyeboken og nevrologi-/nevrokirurgipensum er dansk. Vi kjøpte den danske pensumboken i øye,
men brukte den norske nevrologi- og nevrokirurgiboken.
Den dekker mer enn pensum her og er egentlig mye bedre. Denne kan kjøpes brukt før man kommer ned.
Ta ev. med hode-hals atlas hvis du er veldig dedikert.
Spør danske studenter om å bli med på Kjøp-salg Facebook-siden for å kontakte tidligere studenter som selger sine bøker.

På www.dba.dk kan du kjøpe brukte sykler til en billig penge.
I Danmark sykler alle overalt. Husk at sykkellys er påbudt, og sykle to på sykkel er forbudt.
Politiet er strengere med sykkeltrafikken her.

Når du kommer ned:

Fiks CPR-nummer (dansk personnummer). CPR må man ha for EPJ journaltilgang når man er i klinikk
+ det er et must til treningssenter, printekort og annet praktisk.
Info om dette fås når man kommer ned. AU hjelper med søknadsprosess en av de første dagene,
det kommer informasjon på mail om tid og sted.

Hvis du vil gjøre det selv: Ha klart pass og kopi av pass og kopi av boligadresse (med dørnummer).
Møt opp på Dokk1 (åpen 09-16, 18 på torsdager) og trekk kølapp for CPR ansøgning.
Du kan velge gratis fastlege fra en liste, spør om dem som er nærmest sentrum.
Be om å få bekreftelse på rett adresse, så vil de sende CPR kortet i posten 3-5 virkedager.
Det er som regel mye kø, så beregn ventetid.

Hvis du vil ha dansk mobilabonnement: vent til du får CPR kortet i posten.
Sjekk ut markedet, det er mange billige og gode abonnementer i Danmark! (f.eks. 8G data fri alt for 159/mnd.)

Obs! Du vil kanskje bli oppringt av DR og bli bedt om å betale en avgift for bruk av smarttelefon og pc tilkoblet nett.
Dette likner NRK-lisensen. Et råd er å ikke ta telefonen, så kan de heller ikke sende krav i posten.

Finn ut hvor du har fått praksis i nevrologi og psykiatri. Utvekslingsstuderende får gjerne opphold nær sentrum.
Men hvis du må pendle, må du skaffe deg et busskort/togkort.. Det skal AU dekke, men du må selv bestille og betale,
for så å få det refundert ved slutten av semesteret. Det kan ta litt tid å ordne dette, så fiks det i god tid før praksis (klinikkopphold).
Den danske utvekslingskoordinatoren kan hjelpe (den du har epost-kontakt med før du reiser ned).

Når du har fått ditt CPR nummer, bør du gå til Dokk1, for å få NemID (tilsvarer BankID). Da kan du opprette bankkonto hos Danke Bank.

Når du har fått ditt CPR nummer, bør du kontakte utvekslingskoordinatoren, slik at hun får videresendt denne informasjonen til de som skal lage en profil til deg for å skrive i journalsystemet EPJ. Det er også samme person som skriver under på ERASMUS dokumentasjonen som UiB krever i løpet av oppholdet. Dette kan fint gjøres over mail.

Undervisningsformer

Man bør generelt sett være frempå for å få mest utbytte av klinikken.
Spør om du ikke forstår, og snakk med professorene om du er usikker.
Du får en loggbok i hvert fag som du skal fylle ut og fremvise på eksamen, så det er viktig at man har litt spisse albuer for å få sett mest mulig. Om du får fylt ut 80% er det godkjent, men du må ha signaturer på baksiden av hver bok for å få gå opp til eksamen.
Bøkene kan hentes ved Nørrebrogade, det oppgis ved studiestart.

Et fagligpraktisk tips: en tidligere student (nå lege) ved Københavns Universitet har laget noen svært gode notater i fagene man har dette semesteret. Kan komme godt med når det nærmer seg eksamen; www.asmabashir.com, sjekk ut kandidat 10.-og 11. semester.

Faglig:
Generelt er det slik at man skal ha 4 uker praksis i psykiatri, 2 uker praksis i nevrologi eller nevrokirurgi, 2 uker hold/gruppeundervisning i øye, 4 uker hold/gruppeundervisning i ØNH og 2 uker fellesundervisining i starten av semesteret. Hva man får først er helt tilfeldig, likeså hvordan resten av semesteret blir fordelt.
Eksamensformen i Hoved-Neuro er muntlig. Man blir trukket ut til å ha eksamen i ett av de tre hovedfagene: nevrologi/nevrokirurgi, øye eller ØNH. 1/3 av kullet skal opp i hvert av de tre. Man får vite hvilket «speciale» man skal opp i 3 dager før, slik at man bør ha noenlunde oversikt over det hele før det. Eksamen avvikles ila en to-ukers periode, og man kan ca. én måned før forespørre hvilken dato man vil ha. Noen av oss valgte tidlige datoer og fikk ferie tidlig, noen valgte sent. Vår anbefaling er å ikke velge de siste dagene, med mindre man har lest veldig lite. Disse dagene blir slitsomme når de fleste andre tar ferie og man selv sitter og leser på fag man ikke vet om man skal opp i. Dette er selvfølgelig helt individuelt.

Hoved-Neuro:
Nevrologi/nevrokirurgi:
Forelesninger én dag i uken, og i tillegg skal man ha 2 uker praksis enten i nevrologi eller nevrokirurgi. Praksis kan man få på ulike sykehus, enten i Aarhus, eller ved et samarbeidssykehus utenfor byen. Man kan risikere å måtte pendle ganske langt, men hvis det er mer enn 1 time og 20 min får man som oftest tilbud om å bo der i ukene man skal ha praksis. Kvaliteten på praksisen varierer med hvor man er. To av oss var på nevrokirurgisk avdeling i Aarhus. Det var bra, men opplegget bar preg av at man måtte ta en del initiativ selv hvis man ville få noe ut av praksisen. Minner litt om slik det er i Norge (på Haukeland). De to andre var på Nevrologisk avdeling i Aarhus. Her var det bedre i den forstand at dagene var planlagt på forhånd, og man ble fordelt på ulike underavdelinger med ulike arbeidsoppgaver.
Undervisningen (som vi hadde på mandagene) var helt ok. Det var i grunn ikke så mange forelesninger, så man bør lese en del selv.
Eksamen i nevrologi foregår ved at man får en case, som man skal forberede seg på i en halvtime. Deretter ca. 45 min med eksaminasjon, hvor det på slutten kommer en pasient man skal undersøke. Pasienten er sjelden relatert til casen, men er der for at man skal vise at man kan gjøre en generell nevrologisk undersøkelse, ofte bare deler av den. Veldig grei eksamen.
Eksamen i nevrokirurgi er svært lik nevrologi, med en halvtimes forberedelse på en case, deretter ca. 30 min eksaminasjon med pasient. Her er ofte pasienten og casen den samme, og man får derfor anledning til å stille pasienten relevante spørsmål som kan lede fram til en diagnose.
Eksamen var veldig grei, og foregikk som en faglig samtale mellom eksaminand og eksaminator.


Øye:


Forelesninger på felles undervisningsdag, ellers et to-ukers kurs/holdundervisning hvor man lærer en del undersøkelser og har litt klinisk undervisning. Forelesningene var generelt sett veldig gode ( slidesene legges ikke ut i dette faget, så hvis du vil ha bildene må du ta bilder underveis). De to ukene med holdundervisning var helt ok. Man lærer en del, men vi savnet å få øvd litt mer på de ulike undersøkelsene og det å bli vant med instrumentene. Man kan ev. spørre om å få være med en dag eller to på øyeavdelingen.
Eksamen foregår ved at man får et bilde man skal beskrive og samtale rundt, noen differensialdiagnostiske overveielser + litt annet «øyefaglig». Den tar ca. 15-20 minutter. Veldig grei eksamen.


ØNH:
Forelesninger samme dag som de andre fag. Ellers er det fire uker med holdundervisning, hvor man skal lære å gjøre en fullstending ønh-undersøkelse, og man får også forsøkt seg på fibroskopi, finnålsbiopsi, ultralyd av hals og video-otoskopi. Under holdundervisningen er det to personer fra holdet som tar opp journaler, mens de andre undersøker hverandre (ca 45 min). Deretter legger man frem journalen for holdet, styrt av en overlege/professor. Forelesningene var stort sett veldig bra, også holdundervisningen.
Eksamen foregår ved at man skal ta opp en fullstendig journal på en pasient, ca. 45 min. Deretter legger man frem journalen for eksaminator og sensor, og eksamineres etter fremleggelsen om pasienten og eventuelle funn. Selve eksaminasjonen varer ca. 15-20 min. Det er en god eksamensform.

Psykiatri:
Forelesninger på felles undervisningsdag, én dag i uken. Helt ok kvalitet, noen forelesninger bedre enn andre, noen overlapper litt, men man kan få en del ut av dem hvis man følger med.
Praksis/klinikkopphold: man skal ha 4 uker praksis. Dette kan foregå på ulike voksenpsykiatriske avdelinger, eller barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling. Hvor bra praksisen er, avhenger selvfølgelig av hvor man er og hvem man møter der. Generelt hadde vi alle greit utbytte av praksisen. Man får gjort en del nye ting, bl.a. skrive noen epikriser, koordineringsplaner, behandlingsplaner, innkomstjournaler, journalnotater og delta i ECT-behandling. I tillegg kan man få i oppgave å vurdere selvmordsrisiko og bruke ulike depresjonsskåringer/skaler for depresjonsvurdering. Man skal også ha to kveldsvakter, her kan man få sett og gjort litt av hvert.
Eksamen er skriftlig, 4 timer. Man får tilbud om å skive på egen pc, og har alle hjelpemidler tilgjengelig (inkludert internett!). Man leverer og henter oppgaven på AU sitt nettverk. Man kan skrive på norsk.


Professionsspor 4:


Faget er et sidefag for de som studerer medisin i Aarhus. Det handler om kommunikasjon, og hvordan legen er som leder. Interessant kursus.
Eksamen er en 24 timers hjemmeeksamen, hvor man skal vurdere et par forskningsartikler (ofte innenfor psykiatri). Denne eksamen kommer tett på psykiatrieksamen, og minner veldig om Biomedisinske tema (MED1BIOMED) og Epidemiologi (MEDEPI) man har i Bergen. Vi forsøkte å få dispensasjon for denne eksamenen, da den er så lik disse fagene, men fikk det ikke.

Vurdering av emnetilbodet

7. semester i Bergen tilsvarer 10. semester i Aarhus. Fagene man tar er Hoved-Neuro; som omfatter nevrologi, nevrokirurgi, øye og øre-nese-hals, Psykiatri, og et sideløpende Professionsspor som er et lite fag på 2 uker, mer eller mindre relevant for de andre fagene.

Hot tips er å se muligheten for å ta Proffesjonsspor og øye samtidig, slik at du kan få undervisningsfri i to påløpende uker.
Husk at loggboken er viktig å få underskrevet og stemplet.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte totalt sett, men veldig få forelesninger, mange med moderat kvalitet.
Man bør lese selv, gjerne lage egne kollokviegrupper.

Språket er dansk.
Ingen problemer med å forstå dansk etter noen uker, men man har vanskelig for å gjøre seg forstått.
De norske som studerer fast, de går over til å snakke dansk. Anbefaler å prøve å snakke langsomt og tydelig:
Danske sier hold i stedet for årskull; fint i stedet for bra; må i stedet for kan; osv... anbefaler et par kvelder med gratis sporgkursus hos LærDansk.dk i Aarhus, en morsom kveldsaktivitet for nordisk-talende studenter.
Promille-dansk er selvfølgelig akseptert og veldig lov!

Universitetsområdet og byen

Sosialt/fritid/praktisk:

Praktisk:
Kjøp sykkel. Det er vår anbefaling. Noen av oss kjøpte nye og tok med oss hjem, ellers kan man kjøpe brukt eller forsøke å få lånt. Hvis man vil kjøpe brukt er dba.dk et godt tips.

Trening: vi meldte oss inn i Fitness World. Denne kjeden har flere sentre rundt om i byen, er ikke så verst i pris og har generelt et godt tilbud for egentrening og gruppetimer. www.fitnessworld.dk

Lesesaler: vi brukte mest Det kongelige Statsbibliotek (Victor Albecks Vej 1). Gode lesekår med god kantine. Ellers har man Victor Albeck-bygningen, mer klassisk lesesalspreg. Begge ligger i nærheten av universitetsparken. Dokk1 er også et godt alternativ, men dyr kantine.

Sosialt/fritid:

Spisesteder:

Café Gemmestedet (Gammel Munkegade 1): Ble et av våre stamsted, blant annet grunnet deres fabelaktige «avkrysnings-brunsj». De har en deilig solvegg utenfor, og det er også godt egnet for å ta en øl på kvelden – eller spille brettspill med venner.

Langhoff & Juul (Guldsmedgade 30): Sånn passe rustikk, med klassisk musikk over høytaleranlegget. De serverer den beste søndagsbrunsjen vi fikk i Aarhus. Perfekt til å dele med flere. Rundt 200 kr for «det hele» (kaffe, juice). Meget hyggelig sted.

Lecoq (Graven 14): Faktisk to etablissementer i ett. Den ene halvdelen er en nydelig restaurant med fransk mat av god kvalitet, men med fokus på hygge. Mulig å få en 3 retter til 250 kr. Den andre halvdelen er en mega-uformell bar hvor man kan spille foosball med lokalbefolkningen, spise gryteretter for nesten ingen penger og drikke deilig øl.

Haute Friture (Graven 16): Meganice slow fast-food. En liten grillbar med de deiligste pølsene du finner på denne siden av lillebælt. Ærlig og god mat til en god pris.

Også en super uteservering nede ved Åen, ta en titt!

Café Smagløs (Klostertorv 7): Et typisk studentsted med en respektabel hamburger, samt noe annet på menyen. Billig og hyggelig.

Burger Shack anbefales som late-night snack! :) Veldig lite med sitteplasser, men frensh fries til å dø for!

Café Englen (Studsgade 3): Deilig sted for å slappe av med en kaffe. De har også en god brunsj til en rimelig penge.


Drudenfuss (Graven 30): Oppegående hamburger, eventuelt kan man nyte den belgiske nasjonalretten blåskjell og pommes frites. Også et trivelig sted for å ta en øl på kveldstid! Kan anbefales!

Kaffe:

La Cabra (Graven 20): Er du kaffenerd er Aarhus et perfekt sted for deg. La Cabra har et vanvittig ambisiøst prosjekt, og er muligens et av de mest spennende stedene for kaffe i Europa. De har eget brenneri, og importerer også masser av spennende bønner fra mindre, uavhengige brennerier fra hele verden. Deres betjening er superhyggelige og veldig kunnskapsrike. Vel verdt turen for en nydelig smaksopplevelse.

Great Coffee (Klostergade 32H): Også en kaffebar som virkelig har forstått kaffe. De brenner egne bønner, og har et veldig hyggelig sted i en gammel fabrikk. Godt håndtverk med deilige råvarer.

Barer / caféer / utesteder:

Ris Ras (Mejlgade 24): Sykt trivelig sted hvor man nærmest blir tvunget til å sitte ved siden av andre folk, og gjerne kommer i snakk med fremmede – hvilket er hyggelig! Lavt prisnivå. De spiller veldig bra musikk, men minus for røyking inne.

Fredagsbar (Medicinerhuset i Universitetsparken hver fredag): Bør oppleves, for å få et inntrykk av den Aarhusianske medisinstudentkulturen. På sett og vis blodharry, men også ganske fett. Beer-pong, 90-tallshits, bartendere i singlet og klining i hjørnene. Øl koster 10 kr, så pass på. Vi følte oss litt gammel innimellom, og det er stort sett yngre medisinstudenter her (1-6 semester). Definitivt blot-aktig stemning!

St. Pauls Apothek (Jægergårdsgade 76): Fikk aldri kommet oss hit, men dette er visstnok et sted med fantastiske drinker på kveldstid. Norske priser dessverre (80-90 dkk), men ekstremt dyktige bartendere som vet hva de holder på med.

Løve's BogCafé (Nørregade 32): Veldig hyggelig, sjarmerende sted som også serverer mat. Her kan man drikke kaffe og kollokvere på dagtid, eller ta en øl på kvelden, eventuelt spille brettspill. Har også sporadiske konserter. Det er også mulig å kjøpe bøker her. Trivelig sted med sjel.

Fermentoren (Nørregade 24): Hvis man er glad i mikrobrygget øl er dette stedet. De har noen-og-femti sorter på tapp, og skifter hyppig. Det er veldig hyggelige priser, og det også mulig å prøvesmake før man spiser. Litt merkelig interiør, men definitivt et sted for en god ølopplevelse.

Café Paradis (Paradisgade 7): I toppen av den gamle, men utrolig sjarmerende kinoen Øst for Paradis finner man en fet bar hvor det er mulig å danse i helgene. Forskjellige DJ´s spiller opp til dans.

Double Rainbow (Midtbyen): Nede ved Godsbanene ligger Double Rainbow, som er en utrolig kul klubb med fokus på god elektronisk dansemusikk. Forvent litt kø, men det er ofte utrolig god stemning og tettpakket med danseglade folk.

Konserter (sjekk nettsted for program):

Radar: www.radarlive.dk

Voxhall og Atlas (to venues i samme bygg): www.fondenvoxhall.dk

Musikhuset Aarhus: www.musikhusetaarhus.dk

Train: www.train.dk

Severdigheter:

Tivoli Friheden: En fornøyelsespark like sør for sentrum! Tør du å hoppe 30m fritt fall?
230 DKK for en dagsbillett, kan anbefales som en classic date, eller en koselig utflukt.

Veksthuset: Utrolig kul del av botanisk hage hvor man kan oppleve planter fra alle verdensdeler, sommerfugler flyvende rundt og høy temperatur. Også en museumsdel.

AROS (Aros allé 2): Kunstmuséet i Aarhus. Selvskrevet. Ved kjøp av to billetter, be om å bli AROS-medlem, da kommer du inn rimeligere/gratis på konserter/kveldsforestillinger resten av året. De faste utstillingene er utrolig flotte, og det er også nye utstillinger fortløpende.
Regnbue-gangen på taket er obligatorisk i Aarhus. Anbefaler en tour kl 13 på lørdager! Nydelig utsikt over hele byen. Anbefales!

Marselisborg Dyrehave: Utrolig flott park med tamme hjort som vandrer rundt. Litt som å være i Jurrasic Park, bare med vanlige dyr.

Riis Skov: Vår favorittpark i Aarhus. Enten for en løpetur, eller bare for å vandre i skogen. Utrolig deilig å kunne trekke seg fra byen, og bare dra inn i den deilige skogen.

Godsbanen (Skovgaardsgade 3): Her er det ofte markeder, utstillinger, konserter og andre tilstelninger, spesielt i helgene. Et slags kulturhus med kaféer, spillesteder og butikker. Vel verdt å besøke på en solfylt dag. www.godsbanen.dk.

Øst for Paradis (Paradisgade 7): En gammel kino som setter opp nye og gamle filmer (fokus på kvalitetsfilm). Stor sjarme og mye sjel i veggene. Veldig hyggelig å dra hit for å se film. Sjekk programmet på nettsidene: www.paradisbio.dk.

Også må dere besøke Moesgaard litt utenfor Aarhus (ta buss 18 helt frem). Et flott moderne arkeologisk museum med mange spennende utstillinger som setter virkelig epokene i perspektiv. Kl 14-15 på lørdager er det tours, så meld deg opp for en kul opplevelse!

Butikker:

Kan anbefale de store magasinene i Aarhus sentrum, de har alt av merkeklær til dyre nordiske priser.

Hvis du er her på 17.mai så arrangerer ANSA Aarhus 17.mai-tog gjennom byen hvert år.
Ta kontakt med dem om du vil! :)

Bustad

Vi var heldige og fant bolig gjennom felles bekjente. Ellers kan AU finne noe.
Idet du søker om opptak kan du også søke om bolig via universitetet, via AU sine nettsider.
De kan ikke garantere at de har bolig tilgjengelig, og det er heller ikke gitt at denne ligger særlig sentralt.

Jeg var heldig og fikset en bolig med en annen fra Bergen, på Søndre Ringgade, nær både sentrum og universitetet,
med fantastisk gode bussforbindelser!

Jeg anbefaler å søke om bolig og eventuelt takke nei om det ligger langt unna universitetet eller sykehuset du skal plasseres på.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler på det sterkeste å reise ned til AU Intro Days uken før undervisningen starter, hvor du blir kjent med et titalls andre utvekslingsstudenter på Health og Science and Technology. Rekker du ikke det kan du treffe dem på internasjonal kveld på Studenterhuset hver tirsdag. Hver fredag arrangerer også de ulike studentforeningene fredagsbarer på campus, og medicinerbaren på medicinerhuset er særlig kjent for rølp og fri flyt av alkohol. Gå hit på eget ansvar.

Medisinstudiet - Vår 2017 - Aarhus Universitet

Medisinstudiet - Vår 2017 - Aarhus Universitet

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det å reise til Århus frå Bergen byr på nokre logistiske utfordringar, då flygningane til Billund og Århus flyplass har ganske sjeldne avgongar samt at dei er relativt dyre. Eg reiste difor utelukkande via København dei gongane eg var heime, noko som fungerer heilt fint. Det går både bussar og tog mellom Århus og København, og nokre av togbillettane kan ein få ganske billig dersom ein er tidleg ute (dsb.dk). Elles er flixibus og rute1000 fine bussalternativ mellom København og Århus. Buss/tog mellom København og Århus tek omkring 3,5-4 timar.
Når det gjeld transport innad i Århus så er sykkel alfa omega. Det er godt tilrettelagt for sykkel over alt i byen, så det går svært raskt å komme seg rundt og ein kan parkere stort sett kor som helst.

Når du har komt til Århus er det viktig at du skaffar deg eit CPR-nummer ganske kjapt. Dette nummeret treng du til stort sett alt (opprette dansk telefonnummer, dansk bankkonto, låne bøker på biblioteket, etc.) Du møter berre opp på DOKK1 med pass, husleigekontrakt og helseforsikringskort så ordnar dei det for deg.

Undervisningsformer

Undervisninga føregår i ei rotasjonsordning, slik at halve kullet startar med klinikkopphald, og den andre halvdelen startar med undervisning. Også innad i dei to kullhalvdelane er ein oppdelt i grupper («hold»), og ein roterer mellom ulike fag saman med sitt hold.

Perioden utan klinikk varer i 8 veker, og ser slik ut:
Mandagsførelesningar kvar måndag frå ca. 09.15-15.00 kor ein har undervisning i både auge, nevro, ØNH, profesjonsspor og noko psykiatri. I tillegg til mandagsførelesningane, roterer ein mellom følgjande:
Profesjonsspor 4: 2 veker, variabelt tal på timar per veke
Augeundervisning: 2 veker, 8 timar per veke
ØNH- undervisning: 4 veker, 6 timar per veke

Perioden med klinikk varer i 8 veker, og ser slik ut:
Nevrologi/nevrokirurgi: 4 veker. 2 av desse vekene er ein på klinikkopphald anten på nevrokirurgisk eller nevrologisk avdeling, og 2 av vekene har ein undervisning. TBL kvar fredag.
Psykiatri: 4 veker. Ein er utplassert på ei avdeling på psykiatrisk sjukehus, i tillegg til at ein skal ha nokre vakter i akuttmottaket. Det er også lagt inn undervisning på nokre av ettermiddagane, og TBL kvar fredag.

I Århus nyttar dei «blackboard» som tilsvarar mitt uib, og denne portalen er det enormt vanskeleg å finne ut av fordi det er så rotete der inne. Dette syns alle dei andre studentane også, så forhåpentlegvis vil det komme forbetringar. Det viktigaste du må finne ut av i starten er kva for eit hold du tilhøyrer. Når du veit kva for eit hold du er i, kan du sjå gjennom læseplanen og finne ut av undervisningstidspunkta for ditt hold. I tillegg er det viktig å sjekke læseplanen relativt ofte, då endringar kan førekomme.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene som blir tilbydd i Århus overlappar perfekt med MED7. Du må ta eit ekstra fag (profesjonsspor 4) for å fylle opp kvoten på 30 ECTS, men det medfører ikkje nevneverdig mykje ekstraarbeid.

Fagleg utbyte og språk

Eg syns sjølv at klinikkopphaldet var det beste dette semesteret, då ein stort sett er kun ein student per lege. Ein får vere med på alt som den legen skal gjere iløpet av sin arbeidsdag, og dei fleste er flinke til å forklare undervegs og er veldig opne for spørsmål. Periodane med undervisning er også gode; førelesarane er engasjerte og undervisninga er ofte interaktiv.

Det er ein del pensum på dette semesteret sidan ein skal gjennom 5 fag, men eg syns absolutt at det var overkommeleg. Det har vore eit behageleg semester kor det meste av læringa har føregått i klinikken, og ikkje på lesesalen.

Språkleg sett var det litt utfordrande å følgje med i undervisninga i starten, men dette kjem seg relativt kjapt. Eg opplevde at den største språklege utfordringa var å ikkje alltid bli forstått sjølv, men om ein pratar sakte og venner seg til å bruke danske ord så går det heilt fint.

Universitetsområdet og byen

På universitetsområdet er alle fakulteta samla på eit campus, noko som er ordentleg fint! I Bergen blir medisinstudentar relativt isolert oppe i Haukelandsområdet, så det er fint å oppleve at studentane er litt meir samla uavhengig av studieretning. Det er ein haug med kantiner rundt om kring på dei ulike fakulteta, og i tillegg har nesten alle studier sin eigen studentbar på campus. Anbefalar å ta ein "fredagsbar-pubcrawl" saman med nokon lokalkjende!

Sjølve byen er utruleg triveleg! Eg anbefalar spesielt å henge rundt i Latinerkvarteret og Jægergårdsgade/M.P Bruuns gade, her er det veldig koseleg. Mat og alkohol er mykje billigare enn heime, men vær forsiktig! Det er fullt mogleg å svi av meir pengar enn planlagt, spesielt når ein «gløymer» at danske pengar er verdt meir enn norske. Så når du går tom for peng og kanskje byrjar å lengte tilbake til naturen (det kan eg nesten garantere at du vil!), så er det nokre fine skogsområde bl.a. ved Marselisborg og Risskov. Det er også mange fine strender i Århus. Av kulturelle tilbod så anbefalar eg kunstmuseet AROS og Den gamle by. Århus er kåra til kulturhovudstaden i Europa i 2017, så dersom du går inn på aarhus2017.dk kan du finne ei oversikt over ulike events iløpet av året som det kan vere verdt å få med seg.

Bustad

Eg var så heldig å få lov til å overta rommet til ei dansk jente som også skulle på utveksling dette semesteret, så det å skaffe bustad gjekk heilt smertefritt for min del. Om du ikkje finn noko på den private marknaden, så kan universitetet hjelpe deg. Korleis denne prosessen føregår veit eg ikkje så mykje om sjølv, så eg viser til andre studentrapportar for å få råd angåande dette.

Sosialt miljø

I Århus flyttar studentane mykje mellom ulike kull fordi dei tek forskningsår, praktikkopphold, osv. så eg opplevde ikkje det same samhaldet på kullet som vi har på UiB. I tillegg er dei fleire studentar. Det er difor ingen som «oppdagar» at du er ny, og det er lett å forsvinne litt i mengden dersom du ikkje er pågåande. Etter kvart går dette veldig fint, studentane er veldig imøtekommande når dei forstår at du er litt «lost», men det er greit å vere litt obs på at det er viktig å vere PÅ om du vil bli kjent med folk. Fredagsbar ein god arena for å bli kjent med medstudentar, samt International Night på studenterhuset dersom du vil møte andre utvekslingsstudentar. Det kan også være lurt å melde seg inn i ein studentorganisasjon. Språket kan være ein barriere i nokre tilfeller, men det løsnar så snart ein blir vant til å bruke litt andre ord, og lærer seg å snakke sakte.

Vår 2017 BASV FILM

Vår 2017 BASV FILM

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

- Lær det danske tallsystemet
- Vær tidlig ute med å få CPR-nummer (universitetet er flinke til å hjelpe med dette)
- Ta med regntøy, selv om det regner betraktelig mindre enn i Bergen
- Kjøp sykkel så fort du kan. Er veldig billig å kjøpe brukt

Undervisningsformer

Jeg opplevde å ha mye mer seminarundervisning, og mindre forelesninger. Men seminarene er veldig "laid back", og oppfordrer til å gjøre arbeid på forhånd. Jeg vet også at noen kurs har mer forelesninger enn seminarer, så tror dette er litt forskjellig.

Vurdering av emnetilbodet

De emnene jeg kunne velge mellom var for det meste "tilvalg"- emner, som tilsvarer det man kan bruke de frie studiepoengene sine i. Det er bare lagt opp til hele kurser, noe som gjør det lettere for danske studerende, men tar også litt tid å skjønne for utvekslingsstudenter. Ellers følte jeg at det var god oppfølging fra forelesere, og middels nivå på undervisning (ikke så veldig strenge)

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde et fag på engelsk og et på dansk. Det danske faget tok litt tid å komme inn i, men man lærer det veldig fort. Jeg hadde forventet at det skulle være enklere å forstå, siden skriftspråket er så likt, men for min del tok det en stund før det gikk helt knirkefritt. Opplevde også ofte å ikke bli forstått, men går også bedre hvis man tilpasser sitt eget språk litt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger nord for sentrum, og et stykke opp i høyden, noe som er overraskende for et ellers flatt land. Det er likevel ikke noe problem å sykle eller ta buss til universitetet, dersom man bor i sentrum, slik som jeg har gjort. Det er også mange kollegier ved universitetet. Og de fleste fakultetene ligger på det samme området rundt universitetsparken. Det tar rundt 15 minutter å sykle til uni fra sentrum, og under 10 min tilbake, siden det er nedoverbakke. Sentrum er veldig koselig, og det er gåavstand til det meste. Midt gjennom sentrum går det en elv, som er lett å navigere etter, og langs elven ligger det nesten utelukkende utesteder. Det er virkelig et såkalt "pulserende" uteliv i helgene, men de kuleste stedene finner man hvis man beveger seg litt ut i periferien av sentrum.

Bustad

Jeg bodde privat, noe jeg er ganske glad for. Når man søker om studiebolig som utvekslingsstudent er man ikke sikker på hvor man får bo, og man kan ende opp med å bo et stykke borte fra byen. Dette er egentlig ikke et problem, men man er da kanskje mer avhengig av buss. Jeg kan likevel ikke anbefale å satse på privat bolig dersom du skal søke utveksling i høstsemesteret, for det er stor kamp om boligene. Da jeg kom hit i januar var jeg heldig og fikk leie en leilighet av en norsk jente i én måned, som ga meg mulighet til å dra på visning og finne noe nytt. Men det som er positivt ved å bo i kollegie via universitetet er at det er et veldig godt sosialt miljø, har jeg hørt!

Sosialt miljø

Jeg oppfordrer til å bli med i en organisasjon eller forening så snart som mulig. Selv var jeg frivillig ved studenterhus, som har et veldig godt sosialt miljø, og jeg kan anbefale på det varmeste. Da får man også kjempebillig øl, og gratis konserter og events. Ellers tror jeg det er et stort internasjonalt sosialt miljø, men dette har jeg ikke tatt så veldig mye del i, da jeg bodde privat.

Vår 2017 - Medisinstudiet - Århus

Vår 2017 - Medisinstudiet - Århus

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Som utvekslingsstudent i Danmark må man bestille et CPR-nummer når man kommer ned. Dette kan ta litt tid og det kan være lurt å gjøre dette så hurtig som mulig etter ankomst da man trenger CPR-nummer for å få tilgang til journalsystemet samt mye annet.
Jeg vil også anbefalt å sette seg inn i timeplan/rotasjonsplan for semesteret før ankomst da det kan virke litt uoversiktlig ved første øyekast.

Undervisningsformer

Det er lagt opp til lite obligatorisk undervisning og få forelesninger, slik at man har mye tid til selvstudie. I løpet av syvende semester har man fire ukers praksisopphold i nevrologi og fire uker i psykiatri. Selv likte jeg veldig godt disse ukene og man lærer mye om man tar litt initiativ selv og innstiller seg på 08-16 dager. I disse ukene går man alene sammen med en lege (evt psykolog i psykiatrien).

Vurdering av emnetilbodet

Syvende semester har man de samme fagene som i Bergen. I tillegg har man et obligatorisk proffesjonsspor som omhandler ledelse, funkionelle lidelser samt tolkning av vitenskapelige artikler. Det er et veldig lite fag, tar ikke mye tid og går dermed ikke ut over de andre fagene man har.

Fagleg utbyte og språk

Det skal ikke være noe problem å tilpasse seg det danske språk etter min mening. I starten kan det være litt vanskelig å få med seg alt i forelesning men dette går seg fort til og det skriftlige språke er nærmest det samme.

Universitetsområdet og byen

Kjøp en sykkel og du kommer deg på tvers av byen på kort tid. De fleste århusianere bruker utelukkende sykkel som fremkomstmiddel. Om du ikke ønsker å kjøpe en ny sykkel kan man få tak i brukte sykler på dba.dk (den blå avis) som tilsvarer finn.no.
Vi brukte mye tid på café, og i latinerkvarteret og jægergårdsgade ligger de tett. Jeg vil anbefale drudenfuss (prøv drinken saint mary), café fika, vindanmark og gemmestedet.
Skal du ut å spise får du en rimelig 3-retters middag for 220kr i hverdagene på Olive. Her har man også muligheten til å ta med seg egen vin. Restauranten FF er også å anbefale. Litt mer påkostet, men Nordisk Spisehus er virkelig verdt et besøk.

Bustad

Det kan være vanskelig å skaffe seg bolig i Århus da det er mange studenter her. Selv fikk jeg en bolig via universitetet som ligger et stykke unna sentrum. Etter hva jeg har hørt fra andre kan det være både billigere og bedre å finne noe privat. Jeg tror også at kollektivene i universitetsparken er veldig gode. De er rimelige, sentralt og sosialt med flere danske studenter.

Sosialt miljø

Kullet i Århus er mye større enn hva vi har i Bergen og dermed er det ingen som vet at du er ny på kullet. Det kan være lurt å melde seg inn i en studentorganisasjon. Ellers er man delt inn i mindre grupper blant annet i ØNH og psykiatri hvor det er lettere å komme i kontakt med andre.
Fredagsbar er et must! 10kr for en øl/shot og nesten alle studieretninger har sin egen fredagsbar i universitetsparken. Her er det veldig enkelt å komme i kontakt med andre om man er ute etter en lang fest eller bare noen øl etter forelesning.

Haust 2016 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

Haust 2016 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

29.08.2016 - 15.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosess:
Henviser til tidligere studentrapporter fra Århus, da disse omtaler dette godt.

Hvordan komme seg til Århus?
Vi tok fly for det meste, men det går ikke direktefly til Århus. Man kan fly til Århus flyplass via København, eller til Billund via Oslo/København. Det koster derimot ofte mer enn en flybillett til København, så vi valgte ofte alternativet med buss/tog til København, for så å ta fly derfra til Bergen. Buss/tog til København kan man få billig hvis man er ute i god tid, de har også studentpriser.

Sykkel:
Alle må ha sykkel i Århus, byen er også godt tilrettelagt for å komme seg rundt. Vi kjøpte våre via en bruktbutikk i sentrum (rebike), men to/tre var ikke spesielt fornøyd med servicen. Kan anbefale å gå på vest-jysk auksjon eller dba.dk. Vi må også få frem viktigheten av å bruke god sykkelskikk (tegnbruk) og lykter på kvelden (man får en saftig bot av politiet hvis ikke).

Vi reiste til Århus via en nordplus-avtale, grunnet problemer med utbetaling fikk vi ikke nordplus-stipendet før i slutten av november. For vår del var det greit, siden det var først da pengene fra lånekassen begynte å ta slutt. Det kan være greit for fremtidige studenter å vite at pengene ikke alltid kommer tidlig i semesteret.

Undervisningsformer

Undervisningen i de ulike fagene foregår ved rotasjon, dvs. at de ulike gruppene starter med ulike fag og roterer etter en viss tid.

I psykiatri er du i klinikk i 4 uker. Utvekslingsstudentene får som oftest være i Århus, mens noen av de andre studentene må dra ut av byen. Det er også noe undervisning, TBL og eksaminatoriske klinikker der student tar opp journal og presenterer for de andre.
Eksamen er i begynnelsen av januar og er 4 timer skriftlig og består av caser i både voksen og barne-og ungdomsspsykiatri.

I nevrologi og nevrokirurgi er det også klinikk i 4 uker. Du følger alltid en lege, og opplegget er generelt veldig bra og lærerikt. Også her er det undervisning og TBL i tillegg.
I ØNH er det 4 uker med trening i undersøkelsesteknikk og eksiminatoriske klinikker.
I øye er det 2 uker med gruppebasert undervisning uten pasienter.
Eksamen finner sted i midten av januar og er muntlig. Du blir trukket opp i enten nevrologi, nevrokirurgi, ØNH eller øye og dette får du vite 3 dager før selve eksamenssdagen.

I profesjonsspor 4 er det gruppebasert undervisning og omhandler profesjonalitet.
Vi hadde en 24 timers hjemmeeksamen som gikk ut på å lese to forskningsartikler og svare på spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Vi er generelt godt fornøyde med undervisningen. Vi synes foreleserene er interessert i å lære bort og er engasjerte. Det er luksus å få gå 1:1 med en lege under klinikkoppholdet i nevrologi/nevrokirurgi. Vi føler at vi har lært masse og det å gå sammen med studenter som er kommet lenger enn oss har bare trukket oss i positiv retning.

Fagleg utbyte og språk

Språket var nok litt utfordrende første uken, men dette gikk seg fort til. Vi skjønte raskt hvilke ord vi burde bytte ut for å gjøre oss forstått. Man kan fint snakke norsk bare man snakker litt langsomt. Vi deltok i begynnelsen på LærDansk som var et gratis språkopplæringstilbud. Vi kom i en skandinavisk gruppe der vanskelighetsgraden var tilpasset deretter. Det var gøy, men vi sluttet ganske raskt da vi følte det tok litt for mye tid.

Det faglige utbytte synes vi er godt. Vi føler vi har lært masse. Vi beklager å måtte komme med det, men det er et semester med MYE pensum. Vi anbefaler derfor å jobbe jevnt og trutt så slipper man å sitte hele julen og lese.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger sentralt til i byen, og det er lett tilgjengelig på sykkel eller via buss. Hele campus ligger samlet på et sted, med noen få unntak, og der ligger bygninger for ulike studieretninger. Dette gjør at alt er lett tilgjengelig og det skaper et unikt sosialt miljø i universitetsparken. Spesielt på sommeren blir denne brukt til aktiviteter og grillkos.

Vi brukte lesesalen på Statsbiblioteket som li

Århus er kjent som "smilets by" fordi studentene som kommer tilbake etter sommeren er så glade, og generelt kan vi si at århusianere er over middels hyggelige. Med over 50.000 studenter er det alltid mye liv i byen, og dette kommer ekstra godt frem i sommermånedene. Byen kan også by på mye god kultur, og i 2017 skal Århus være Europas kulturhovedstad - og det kommer til å bli et spennende år for de kommende utvekslingsstudentene. Danmark generelt er flinke på mad, og kan by på mange gastronomiske opplevelser til en billig penge.

Anbefalinger:
- Morgenmad/brunch: Globen flakket, Kahler spisesalong, Glad!.
- Middag: Köd, Gemmestedet (spis falafel), The burger shack
- Kaffe: Great coffee
- Uteliv: Café paradis
- Vin: Svinbar
- Kultur: Aros, Munksgaard museum
- Trening: Fitness world, løpetur i Risskov skov eller Marselisborg skov

Vi kan egentlig skrive side opp og side ned om Århus, men byen må rett og slett oppleves. Det var en dejlig by å bo i, og vi trivdes virkelig godt der. Det kan absolutt anbefales til utveksling! Det er en god by å være student i, og det er billig alkohol. Dette henger vel litt sammen?

Bustad

Vi fikk bosted gjennom vår internasjonale kontakt i Århus. Hun satt oss i kontakt med to utreisende studenter fra AU, slik at vi kunne bo i deres. Dette fungerte veldig fint for oss.

Vi prøvde lenge i forkant å få bolig via det private leiemarked, og brukte boligportalen.dk bl.a. Men det viste seg å være vanskelig å få tak i bolig for tre studenter som bare skulle være et halvt år. Universitetet tilbyr også studentboliger, men på høstsemesteret har de ikke kapasitet til å innlosjere alle de nye studentene - vi fikk dermed ikke bolig gjennom universitetet. Vi hørte at de på vårsemesteret derimot ble garantert studentbolig, men kan ikke si dette med sikkerhet.

Sosialt miljø

Vi anbefaler å delta i studenorganisasjoner som for eksempel SATS (akuttmedisin) for å komme i kontakt med andre. Ellers er danskene generelt veldig hyggelige og vi opplevde å bli tatt svært godt imot.

Fredagsbar: Hver fredag arrangerer de ulike studieretningene fest i sine respektive studenterhus. Medisinerhusets fredagsbar er kjent for å vere den beste. Festen starter kl. 15 og varer til langt på natt, det koster 10(!) kroner for en øl/shot. Dette minner egentlig om en svett russefest, og må absolutt oppleves.

2016

Aarhus Universitet - Lektorutdanning med master i nordisk

Aarhus Universitet - Lektorutdanning med master i nordisk

01.01.2016 - 01.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle utvekslingsstudenter å lese all informasjon du får fra både hjemme- og vertsuniversitet nøye, selv om det kan virke som en uoverkommelig mendge papirer. På denne måten kan du unngå å gå glipp av viktig informasjon.
Jeg vil også anbefale å finne tidlig ut hvilke bomuligheter som finnes for deg. Har vertsuniversitetet avtaler med utleiere som du kan benytte deg av, eller må du ut på det private markedet? Om du må du på det private markedet kan det muligens være en mulighet å høre om det finnes andre utvekslingsstudenter som du kan overta leiligheten til.
Det kan også være lurt, om det er mulig, å få tilgang til de ulike nettportalene som vertsuniversitetet bruker, slik at du kan sette deg inn i hvordan disse fungerer, og også få litt informasjon om de forskjellige fagene du skal ta.

Undervisningsformer

Ved Aarhus Universitet (AU) var undervisningen lagt opp litt annerledes enn jeg var vant med fra UiB. Jeg var tidligere vant med at i forelesningene sitter vi for det meste og hører på hva foreleseren sier mens vi tar notater, mens det i seminarene er lagt opp til mer diskusjon og studentarbeid.
Ved AU bestod derimot forelesningene som oftest av både tradisjonell forelesning, og en del gruppearbeid. Dette var både krevende og veldig lærerrikt. Krevende fordi man alltid måtte møte forberedt til forelesningene, lærerikt fordi jeg fikk sjanse til å arbeide inngående med stoffet med hjelp fra andre studenter og også foreleseren.
Dette synes jeg også gjorde det lettere å komme i kontakt med de andre studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnene vi tok ved AU var veldig interessante, og de passet godt inn i studieplanen vi følger ved UiB. Dette var vi dog veldig heldige med, fordi det var vanskelig å finne informasjon om fagene på AUs hjemmesider. Vi hadde imidlertid mulighet til å bytte fag med en gang semesteret startet, så den muligheten kan eventuelt benyttes om du merker at du har valgt feil fag. Vil da anbefale deg å snakke med å snakke med studieveilederen du blir tildelt, og/eller andre (utvekslings)studenter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med det faglige utbyttet jeg har fått etter oppholdet mitt i Aarhus. Jeg har lært mye interessant, og tar med meg mye nyttig kunnskap hjem igjen til Bergen.
Når det gjelder språk hadde jeg en klar fordel i forhold til de andre utvekslingsstudentene, siden jeg forstår det danske språket. Undervisningen på dansk gikk som oftest greit, det var kun hvis foreleserne ble litt engasjerte at det kunne være litt vanskelig å følge med. Siden jeg studerer nordisk, og siden norsk og dansk ligger såpass tett opp mot hverandre skriftlig sett, fikk vi lov å skrive alle oppgaver og eksamener på norsk, noe som var en klar fordel.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i Aarhus var ganske stort, men alt lå i gåavstand til hverandre, så det var relativt greit å finne frem. Det fantes også en app kalt 'AU Find', der du kunne søke opp nummeret på bygget du skulle til, så viste den på et kart hvor du skulle gå. Området ligger cirka 3 km fra Aarhus sentrum.
Aarhus var en veldig fin by med mange forskjellige tilbud for studenter. Det var gode sykkelmuligheten både inni byen og på skolen - vil anbefale det å kjøpe en sykkel med en gang du reiser ned.

Bustad

Jeg var så heldig å få tildelt en hybel gjennom AU. Jeg forsøkte meg på det private markedet, men det viste seg å være veldig vanskelig. Godtok derfor tilbudet fra AU, og var veldig fornøyd med leiligheten jeg fikk. I søknadsskjemaet kunne en bestemme om en ønsket å bo alene, eller sammen med andre studenter. Jeg valgte å bo alene, men skulle jeg valgt om igjen hadde jeg nok søkt om å bo i kollektiv, det er også mye billigere.

Sosialt miljø

Jeg ble godt tatt inn i varmen av de danske studentene jeg tok fag ilag med, og er selvfølgelig veldig glad for det. Jeg ble også kjent med andre utvekslingsstudenter, i tillegg til at en veldig god venn fra UiB reiste sammen med meg til Aarhus.
Jeg vil anbefale fremtidige utvekslingsstudenter å delta på det som skjer, bli venner med så mange som mulig på sosiale medier (slik at det er lettere for deg å se hva som skjer) og å forsøke å ta kontakt med de du tar felles fag med.
Det fantes også noe som heter fredagsbar ved AU, der nesten alle linjene på skolen hadde sin egen bar som var åpen hver fredag. Dette viste seg å være en gylden mulighet til å treffe nye folk, og vi hadde mange hyggelige kvelder på disse barene. Jeg arbeidet også som frivillig på fredagsbaren til nordisk, og fikk mange nye bekjentskaper og opplevelser som følge av dette.

Vår 2016 BAMN Nanoteknologi

Vår 2016 BAMN Nanoteknologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Undervisningsformer

Undervisning går generelt på dansk, men hvis det er utvekslingsstudenter som ikke forstår dansk så vil professorene generelt legge om til engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Emne tilbudet har vært ekstremt godt. Det eneste som var litt skuffende var at man ikke kunne ta master nivå kurs når man var bachelor student, og det var strengt umulig å ta mer enn 30 ETCS per semester.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen var veldig god, med flinke professorer og gruppeledere.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er flott, med mange fakuleter som ligger veldig nært hverandre. I sentrum ligger alt av uteliv samlet og det er veldig god bussdekning.

Bustad

Jeg var litt uheldig med boplassen min, som var litt under par og langt fra sentrum, men helt akseptabelt. Jeg vil anbefale å begynne å se etter bolig tidlig for å få en plass som er bedre.

Sosialt miljø

Flott sosialt miljø, med mange arrangerte aktiviteter for utvekslingsstudentene. I tillegg er det mange arrangemanter på universitetet.

Haust 2015 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

31.08.2015 - 15.01.2016

Undervisningsformer

Klinikkopphold, Forelesninger, Gruppetimer.

Vurdering av emnetilbodet

Fantastisk god undervisning fra engasjerte og dyktige leger. Forelesningene besto ofte av flere cases og det ble stilt krav til interaksjon og refleksjon underveis- noe jeg personlig syntes var forfriskende og gjorde det hele mer virkelighetsnært og spennende. De danske studentene var også svært flinke til å delta i undervisningen og var ikke redde for å tenke høyt, svare på spørsmål fra foreleser, eller stille egne spørsmål.
Det var oftest undervisning i små grupper på maks 20stk, noe som gav gode muligheter til diskusjon og ”dialog” i undervisningssituasjonen.
En vesentlig forskjell fra UiB er at forelesningene ikke er pensum i like stor grad som i Bergen. Det legges ut en ”Sykdomsliste” som innebefatter det de mener en skal kunne til eksamen, og forelesningene er mer veiledende. Bøkene er hovedsakelig kilde til pensumet, og oftest har flere av legene som foreleser vært med som forfatter av bøkene. De er derfor heller ikke så konsekvente med å legge ut forelesningene på deres ”MiSide”, så man måtte ofte be dem om det. Så god notatskriving underveis anbefales, samt å følge sykdomslisten og bruke de bøkene de anbefaler når man skal lese!

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen foregikk på dansk da jeg var der, men de skal visst starte med internasjonalt semester og engelskspråklig undervisning fra og med 2016.

Universitetsområdet og byen

Århus er en by for de fleste. Den har et yrende byliv med mange restauranter, cafeer, butikker, barer, nattklubber, konserter, kunstarrangementer osv. Den domineres- i likhet med Bergen av studenter som setter sitt preg på byens mange muligheter. Prisene er ca de samme som i Norge- litt avhengig av kronekursen, bortsett fra drikkevarer som er markant billigere. I tillegg er det en fantastisk sandstrand og en nydelig skog i byen med rådyrpark(!), samt gode muligheter for turer i nærområdene. Universitetet har en campus som faktisk er kåret til en av verdens vakreste, på linje med Harvard og Oxford, og er på UNESCOS liste over verdensarv. Flere studieretninger har sine egne ”hus” på campus med lesesaler og lignende, og disse forvandles til bar hver fredag kl 15.00. Medisinerbaren er visstnok beryktet på universitetet, og det kan jeg bekrefte. Tenk BLOT hver fredag. Veldig gøy og supersosialt!
Ellers er det gode kollektivtilbud, og (ikke uventet) svært tilrettelagt for sykling.

Bustad

Man kan søke om å få bolig tildelt fra universitetet når man søker om utveksling. Jeg valgte å finne bolig selv, noe som visstnok kan være litt vanskelig da det er mange om beinet, og ikke så enkelt når man ikke kan være der og gå på visninger. Jeg hadde nok flaks ved at en venn av en venn leide ut sitt rom i CampusKollegiene midt i Universitetsparken.

Sosialt miljø

Århus Universitets svar på studentersamfunnet er svært aktivt og arrangerer en rekke arrangementer hver uke, deriblant spennende foredrag, work shops, loppemarked, konserter og fester. Hver tirsdag er det International Night hvor alle utvekslingsstudentene fra alle slags land og studieretninger kommer. Kanskje en danske eller to innimellom også. Her blir man veldig lett kjent med nye mennesker!

2015

Høst 2015 - Bachelor i tannpleie

Høst 2015 - Bachelor i tannpleie

04.09.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig greit å ha printa ut alt av papir du treng, ein kan også gjere dette på skulen men synes sjølv det var fint å ha det meste klart. Også greit å ta med skulesaker som permer og notatbøker.

Undervisningsformer

Vi har hatt undervisning i form av forelesningar, temadagar, klinikk med voksen- og barnepasientar, og lagt fyllingar på fantomhovud.

Vurdering av emnetilbodet

Det er eit godt tilbod til tannpleiarstudentar, ein lærar om korleis det er å jobbe ilag med andre på ein annan måte enn før. Ein får og meir lyst til å reise meir og oppleve nye ting. Det er svært lærerikt å sjå korleis dei jobbar, registrerar og arbeidar med pasientar og ikkje minst få delta i undervisninga.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet føler eg har vore godt. Eg har hatt pasientar både på voksenklinikk og barneklinikk og relevant undervisning. Savna litt å arbeide saman med tannlegane, dette er noko skulen skal byrje med frå 2016! Eg har også lært å snakke og skrive dansk, og forstår språket nesten flytande når andre snakker det. Det gjorde eg ikkje i det heile tatt før.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og flott. Moderne klinikkar, god kantine og store forelesningsrom. Det er lett å bli kjekt med andre på universitet då der både er klinikkassistentar, tannteknikarar og tannlegar. Dei har eit godt studiemiljø. Byen er lett å finne fram i og veldig kjekk å være i, her kan ein gjere alt og det heile ligg veldig sentralt og samla på ein plass. Eg har blitt veldig glad i byen og kan godt tenke meg å reise tilbake. Har du sykkel er det lett å komme rundt.

Bustad

Eg budde ganske sentralt, 10 min å sykle til skulen og vidare 5min derifrå ned til sentrum. Eg blei kontakta av ei klassa mi som var på utveksling i Sverige, eg budde derfor på rommet hennar mens ho var der. Veldig fint rom som eg var veldig heldig å få leige. Budde der saman med ei dansk jente der vi delte kjøkken og bad.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skulen er veldig bra. Dei arrangerer fredagsbarar der ein får kjøpt lett mat og billig drikke, dette er særs hyggelig. Ellers arrangerer dei og andre ting som feks julelotteri. Alle er veldig hjelpsomme og lette å komme i kontakt med. Danmark er eit sosialt land!

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

02.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser:


Fiks bolig noen måneder før avreise, enten privat eller så vil AU tilby noe. AU har en del ok «kollegier». En av oss bodde på et relativt nytt og fint kollegium nede ved sjøen, i et tomannskollektiv. Vi andre bodde ganske nærme sykehuset ved Nørrebrogade (1 av 3 sykehus i Aarhus) og universitetsparken. En del av undervisningen foregår her, spesielt holdgruppeundervisningen. Dette sykehuset er nærmest sentrum. Ellers foregår mange av forelesningene ved psykiatrisk sykehus ved Risskov, som ligger et stykke fra sentrum, men er helt ok å komme seg til med sykkel eller buss (ca. 10 min med buss, 15-20 min med sykkel). Vår anbefaling er å bo i nærheten av sykehuset ved Nørrebrogade/universitetsparken. Sjekk ut www.boligportal.dk, https://www.facebook.com/groups/minlejeboligaarhus/?ref=ts&fref=ts og www.airbnb.com for boliger.

Ta genetikk med kullet over. Siden man ikke kan ta MEDHUD i Aarhus, og må ta det når man kommer hjem, så er det greit å ha tatt MEDGEN på forhånd. Det passer fint i forhold til studiestart i Aarhus. Send mail til Karen Budal (Karen.Budal@mofa.uib.no) om dette.

Søk Nordplusstipend. Utbetalingssum varierer fra semester til semester. Vi fikk ca. 3750 NOK for hele oppholdet, men det har tidligere ligget på 7-8000 NOK. UiB sender mail om søknadsprosess.

Kjøp brukte bøker i Norge som overlapper med dansk pensum, det gjelder for Psykiatri og ØNH, mens øyeboken og nevrologi-/nevrokirurgipensum er dansk. Vi kjøpte den danske pensumboken i øye, men brukte den norske nevrologi- og nevrokirurgiboken. Den dekker mer enn pensum her og er egentlig mye bedre. Denne kan kjøpes brukt før man kommer ned. Ta ev. med hode-hals atlas hvis du er veldig dedikert.

Når du kommer ned:

Fiks CPR-nummer (dansk personnummer). Info om dette fås når man kommer ned. AU hjelper med søknadsprosess en av de første dagene, det kommer informasjon på mail om tid og sted. Det er best å gjøre dette via AU, da det går fortere. CPR er greit å ha med tanke på journaltilgang når man er i klinikk + det er et must til treningssenter, printekort og annet praktisk. Vær obs på at man meldes ut av det norske folkeregisteret og blir dansk borger mens man er her. Det gir imidlertid en del rettigheter, for eksempel fastlege, og i Danmark er dette gratis. Ingen egenandeler. (Husk også å melde tilbakekomst personlig hos skatteetaten i Norge ved hjemkomst, ta med pass.)

Finn ut hvor du har fått praksis i nevro og psykiatri. Hvis du må pendle, må du skaffe deg et busskort/togkort. Det skal AU dekke, men du må selv bestille og betale, for så å få det refundert ved slutten av semesteret. Det kan ta litt tid å ordne dette, så fiks det i god tid før praksis (klinikkopphold). Den danske utvekslingskoordinatoren kan hjelpe.

Vurdering av emnetilbodet

Faglig:


7. semester i Bergen tilsvarer 10. semester i Aarhus. Fagene man tar er Hoved-Neuro; som omfatter nevrologi, nevrokirurgi, øye og øre-nese-hals, Psykiatri, og et sideløpende Professionsspor som er et lite fag, mer eller mindre relevant for de andre fagene.


Generelt er det slik at man skal ha 4 uker praksis i psykiatri, 2 uker praksis i nevrologi eller nevrokirurgi, 2 uker hold/gruppeundervisning i øye, 4 uker hold/gruppeundervisning i ØNH og 2 uker fellesundervisining i starten av semesteret. Hva man får først er helt tilfeldig, likeså hvordan resten av semesteret blir fordelt. Vi sendte mail og spurte AU-koordinator om de kunne plassere oss på samme hold. Da plasserte de oss sammen to og to, men med forskjellige rotasjoner. én dag i uken er det forelesninger i de ulike fagene på Psykiatrisk sykehus i Risskov.


Eksamensformen i Hoved-Neuro er muntlig. Man blir trukket ut til å ha eksamen i ett av de tre hovedfagene: nevrologi/nevrokirurgi, øye eller ØNH. 1/3 av kullet skal opp i hvert av de tre. Man får vite hvilket «speciale» man skal opp i 3 dager før, slik at man bør ha noenlunde oversikt over det hele før det. Eksamen avvikles ila en to-ukers periode, og man kan ca. én måned før forespørre hvilken dato man vil ha. Noen av oss valgte tidlige datoer og fikk ferie tidlig, noen valgte sent. Vår anbefaling er å ikke velge de siste dagene, med mindre man har lest veldig lite. Disse dagene blir slitsomme når de fleste andre tar ferie og man selv sitter og leser på fag man ikke vet om man skal opp i. Dette er selvfølgelig helt individuelt.


Hoved-Neuro:


Nevrologi/nevrokirurgi:


Forelesninger én dag i uken, og i tillegg skal man ha 2 uker praksis enten i nevrologi eller nevrokirurgi. Praksis kan man få på ulike sykehus, enten i Aarhus, eller ved et samarbeidssykehus utenfor byen. Man kan risikere å måtte pendle ganske langt, men hvis det er mer enn 1 time og 20 min får man som oftest tilbud om å bo der i ukene man skal ha praksis. Kvaliteten på praksisen varierer med hvor man er. To av oss var på nevrokirurgisk avdeling i Aarhus. Det var bra, men opplegget bar preg av at man måtte ta en del initiativ selv hvis man ville få noe ut av praksisen. Minner litt om slik det er i Norge (på Haukeland). De to andre var på Nevrologisk avdeling i Aarhus. Her var det bedre i den forstand at dagene var planlagt på forhånd, og man ble fordelt på ulike underavdelinger med ulike arbeidsoppgaver.


Undervisningen (som vi hadde på mandagene) var helt ok. Det var i grunn ikke så mange forelesninger, så man bør lese en del selv. De var dårlige på å gjøre forelesningene tilgjengelige på internett (i nevrologi).


Eksamen i nevrologi foregår ved at man får en case, som man skal forberede seg på i en halvtime. Deretter ca. 45 min med eksaminasjon, hvor det på slutten kommer en pasient man skal undersøke. Pasienten er sjelden relatert til casen, men er der for at man skal vise at man kan gjøre en generell nevrologisk undersøkelse, ofte bare deler av den. Veldig grei eksamen.


Eksamen i nevrokirurgi er svært lik nevrologi, med en halvtimes forberedelse på en case, deretter ca. 30 min eksaminasjon med pasient. Her er ofte pasienten og casen den samme, og man får derfor anledning til å stille pasienten relevante spørsmål som kan lede fram til en diagnose.
Eksamen var veldig grei, og foregikk som en faglig samtale mellom eksaminand og eksaminator.


Øye:


Forelesninger på felles undervisningsdag, ellers et to-ukers kurs/holdundervisning hvor man lærer en del undersøkelser og har litt klinisk undervisning. Forelesningene var generelt sett veldig gode ( slidesene legges ikke ut i dette faget, så hvis du vil ha bildene må du ta bilder underveis). De to ukene med holdundervisning var helt ok. Man lærer en del, men vi savnet å få øvd litt mer på de ulike undersøkelsene og det å bli vant med instrumentene. Man kan ev. spørre om å få være med en dag eller to på øyeavdelingen.


Eksamen foregår ved at man får et bilde man skal beskrive og samtale rundt, noen differensialdiagnostiske overveielser + litt annet «øyefaglig». Den tar ca. 15-20 minutter. Veldig grei eksamen.


ØNH:


Forelesninger samme dag som de andre fag. Ellers er det fire uker med holdundervisning, hvor man skal lære å gjøre en fullstending ønh-undersøkelse, og man får også forsøkt seg på fibroskopi, finnålsbiopsi, ultralyd av hals og video-otoskopi. Under holdundervisningen er det to personer fra holdet som tar opp journaler, mens de andre undersøker hverandre (ca 45 min). Deretter legger man frem journalen for holdet, styrt av en overlege/professor. Forelesningene var stort sett veldig bra, også holdundervisningen.


Eksamen foregår ved at man skal ta opp en fullstendig journal på en pasient, ca. 45 min. Deretter legger man frem journalen for eksaminator og sensor, og eksamineres etter fremleggelsen om pasienten og eventuelle funn. Selve eksaminasjonen varer ca. 15-20 min. Det er en god eksamensform.


Psykiatri:


Forelesninger på felles undervisningsdag, én dag i uken. Helt ok kvalitet, noen forelesninger bedre enn andre, noen overlapper litt, men man kan få en del ut av dem hvis man følger med.
Praksis/klinikkopphold: man skal ha 4 uker praksis. Dette kan foregå på ulike voksenpsykiatriske avdelinger, eller barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling. Hvor bra praksisen er, avhenger selvfølgelig av hvor man er og hvem man møter der. Generelt hadde vi alle greit utbytte av praksisen. Man får gjort en del nye ting, bl.a. skrive noen epikriser, koordineringsplaner, behandlingsplaner, innkomstjournaler, journalnotater og delta i ECT-behandling. I tillegg kan man få i oppgave å vurdere selvmordsrisiko og bruke ulike depresjonsskåringer/skaler for depresjonsvurdering. Man skal også ha to kveldsvakter, her kan man få sett og gjort litt av hvert.


Eksamen er skriftlig, 4 timer. Man får tilbud om å skive på egen pc, og har alle hjelpemidler tilgjengelig (inkludert internett!). Vær imidlertid obs på at man må ha egen printer med hvis man skal skrive på pc/mac, og kan ikke dele med andre. Derfor valgte de fleste av oss å skrive for hånd, men det er nok definitivt mer behagelig og ryddig å skrive på data. Man kan skrive på norsk.


Professionsspor 4:


Faget er et sidefag for de som studerer medisin i Aarhus. Det handler om kommunikasjon og ellers litt overordnet om forskning og epidemiologi. Faget tar opp (delvis) relevante emner i forhold til de andre fagene man har dette semesteret. Undervisningen var helt grei, det beste var nok nevrologisk ferdighetstrening, hvor man bl.a. fikk øvd seg på lumbalpunksjon (på dukker).

Eksamen er en 24 timers hjemmeeksamen, hvor man skal vurdere et par forskningsartikler (ofte innenfor psykiatri). Denne eksamen kommer tett på psykiatrieksamen, og minner veldig om Biomedisinske tema (MED1BIOMED) og Epidemiologi (MEDEPI) man har i Bergen. Vi forsøkte å få dispensasjon for denne eksamenen, da den er så lik disse fagene, men fikk det ikke. Mulig var det pga. vi var litt sent ute. Hvis du skal til AU på 7. semester, bør du forsøke å få godkjent dette faget på forhånd (ev. få disp. for eksamen, men være tilstede på undervisningen). Snakk med den norske utvekslingskoordinatoren og forklar at dette er fag man har hatt i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Sosialt/fritid/praktisk:

Praktisk:

Kjøp sykkel. Det er vår anbefaling. Noen av oss kjøpte nye og tok med oss hjem, ellers kan man kjøpe brukt eller forsøke å få lånt. Hvis man vil kjøpe brukt er dba.dk et godt tips.

Trening: vi meldte oss inn i Fitness World. Denne kjeden har flere sentre rundt om i byen, er ikke så verst i pris og har generelt et godt tilbud for egentrening og gruppetimer. www.fitnessworld.dk

Lesesaler: vi brukte mest Statsbiblioteket (Victor Albecks Vej 1). Gode lesekår med god kantine. Ellers har man Victor Albeck-bygningen, mer klassisk lesesalspreg. Begge ligger i nærheten av universitetsparken.

Et fagligpraktisk tips: en tidligere student (nå lege) ved Københavns Universitet har laget noen svært gode notater i fagene man har dette semesteret. Kan komme godt med når det nærmer seg eksamen; www.asmabashir.com, sjekk ut kandidat 10.-og 11. semester.

Sosialt/fritid:

Spisesteder:

Klassisk Fisk (Nørregade 38): Kjent som en av de beste fiskerestaurantene i Aarhus. Hyggelig krypinn, hyggelig betjening. Mulig å få en deilig treretter til under 300 kr. Bestill deres le plateau de fruit de mer for en sosial spiseopplevelse, med pill-selv-reker og det hele.

Café Gemmestedet (Gammel Munkegade 1): Ble et av våre stamsted, blant annet grunnet deres fabelaktige «avkrysnings-brunsj». De har en deilig solvegg utenfor, og det er også godt egnet for å ta en øl på kvelden – eller spille brettspill med venner.

Langhoff & Juul (Guldsmedgade 30): Sånn passe rustikk, med klassisk musikk over høytaleranlegget. De serverer den beste søndagsbrunsjen vi fikk i Aarhus. Perfekt til å dele med flere. Rundt 200 kr for «det hele» (kaffe, juice). Meget hyggelig sted.

Lecoq (Graven 14): Faktisk to etablissementer i ett. Den ene halvdelen er en nydelig restaurant med fransk mat av god kvalitet, men med fokus på hygge. Mulig å få en 3 retter til 250 kr. Den andre halvdelen er en mega-uformell bar hvor man kan spille foosball med lokalbefolkningen, spise gryteretter for nesten ingen penger og drikke deilig øl.

Haute Friture (Graven 16): Meganice slow fast-food. En liten grillbar med de deiligste pølsene du finner på denne siden av lillebælt. Ærlig og god mat til en god pris.

Vaca Mexican Fingerfood (Mejlgade 17): Også et veldig bra øko-tilbud hvis man er i beit etter noe sykt digg fastfood. Her velger man tilbehøret selv og setter sammen en burrito som får spyttsekresjonen relativt kjapt i gang. Hyggelige priser.

OliNico (Mejlgade 35): Skambillig 3 retter. Ikke så mange sitteplasser, men hyggelig betjening og god, men enkel mat.

Klassisk Bistro / Klassisk 65 (Jægergårdsgade 65): Søsterrestauranten til klassisk fisk. Et utrolig trivelig sted med sjel. Man sitter i trange, men sykt hyggelige båser – og kelnere flyr rundt med de deiligste franske retter. Opplevde verdens beste cremê bruleé her. Midtsjikt i pris, men virkelig kvalitet. De har visst også en nydelig brunsj.

Vesterlauget Madbodega (Vestergade 50): Bodegastemning til tusen, med priser som får en til å aldri ville flytte tilbake til Norge. De serverer kun én rett hver dag (dagens), som koster mellom 60-120 dkk. Veldig trivelig sted å drikke øl på kvelden også.

F. Høj Deli, Smørrebrød, Conditori (Grønnegade 2): Smørrebrød i verdensklasse. Et lite utvalg av helt ypperlige smørrebrød satt sammen av en Michelin-kokk. Bør oppleves. Prisene er meget hyggelige. Også en super uteservering nede ved Åen.

Casablanca (Rosensgade 12): Her har de også meget god dansk husmannskost, med smørrebrød og det hele.

Café Smagløs (Klostertorv 7): Et typisk studentsted med en respektabel hamburger, samt noe annet på menyen. Billig og hyggelig.

Casa Mia (Tordenskjoldsgade 12): Ligger på Trøjborg, en trivelig bydel nord for sentrumskjernen. De har deilig italiensk pizza og andre retter til trivelige priser. Veldig fint til take-away, hvor man etterfølgende kan sette seg på nedsiden av Riisskov, parken som lige like ved.

Café Englen (Studsgade 3): Deilig sted for å slappe av med en kaffe. De har også en god brunsj til en rimelig penge.


Drudenfuss (Graven 30): Oppegående hamburger, eventuelt kan man nyte den belgiske nasjonalretten blåskjell og pommes frites. Også et trivelig sted for å ta en øl på kveldstid.

Kaffe:

La Cabra (Graven 20): Er du kaffenerd er Aarhus et perfekt sted for deg. La Cabra har et vanvittig ambisiøst prosjekt, og er muligens et av de mest spennende stedene for kaffe i Europa. De har eget brenneri, og importerer også masser av spennende bønner fra mindre, uavhengige brennerier fra hele verden. Deres betjening er superhyggelige og veldig kunnskapsrike. Vel verdt turen for en nydelig smaksopplevelse.

Great Coffee (Klostergade 32H): Også en kaffebar som virkelig har forstått kaffe. De brenner egne bønner, og har et veldig hyggelig sted i en gammel fabrikk. Godt håndtverk med deilige råvarer.

Barer / caféer / utesteder:

Ris Ras (Mejlgade 24): Sykt trivelig sted hvor man nærmest blir tvunget til å sitte ved siden av andre folk, og gjerne kommer i snakk med fremmede – hvilket er hyggelig! Lavt prisnivå. De spiller veldig bra musikk, men minus for røyking inne.

Fredagsbar (Medicinerhuset i Universitetsparken hver fredag): Bør oppleves, for å få et inntrykk av den Aarhusianske medisinstudentkulturen. På sett og vis blodharry, men også ganske fett. Beer-pong, 90-tallshits, bartendere i singlet og klining i hjørnene. Øl koster 10 kr, så pass på. Vi følte oss litt gammel innimellom, og det er stort sett yngre medisinstudenter her (1-6 semester). Definitivt blot-aktig stemning.

St. Pauls Apothek (Jægergårdsgade 76): Fikk aldri kommet oss hit, men dette er visstnok et sted med fantastiske drinker på kveldstid. Norske priser dessverre (80-90 dkk), men ekstremt dyktige bartendere som vet hva de holder på med.

Løve's BogCafé (Nørregade 32): Veldig hyggelig, sjarmerende sted som også serverer mat. Her kan man drikke kaffe og kollokvere på dagtid, eller ta en øl på kvelden, eventuelt spille brettspill. Har også sporadiske konserter. Det er også mulig å kjøpe bøker her. Trivelig sted med sjel.

Fermentoren (Nørregade 24): Hvis man er glad i mikrobrygget øl er dette stedet. De har noen-og-femti sorter på tapp, og skifter hyppig. Det er veldig hyggelige priser, og det også mulig å prøvesmake før man spiser. Litt merkelig interiør, men definitivt et sted for en god ølopplevelse.

Café Paradis (Paradisgade 7): I toppen av den gamle, men utrolig sjarmerende kinoen Øst for Paradis finner man en fet bar hvor det er mulig å danse i helgene. Forskjellige DJ´s spiller opp til dans.

Double Rainbow (Midtbyen): Nede ved Godsbanene ligger Double Rainbow, som er en utrolig kul klubb med fokus på god elektronisk dansemusikk. Forvent litt kø, men det er ofte utrolig god stemning og tettpakket med danseglade folk.

Konserter (sjekk nettsted for program):

Radar: www.radarlive.dk

Voxhall og Atlas (to venues i samme bygg): www.fondenvoxhall.dk

Musikhuset Aarhus: www.musikhusetaarhus.dk

Train: www.train.dk

Severdigheter:

Tivoli Friheden: En fornøyelsespark like sør for sentrum. Vi var her ikke. Kanskje mest for barna, men ser moro ut!

Veksthuset: Utrolig kul del av botanisk hage hvor man kan oppleve planter fra alle verdensdeler, sommerfugler flyvende rundt og høy temperatur. Også en museumsdel.

AROS (Aros allé 2): Kunstmuséet i Aarhus. Selvskrevet. De faste utstillingene er utrolig flotte, og det er også nye utstillinger fortløpende. Regnbue-gangen er obligatorisk i Aarhus. Nydelig utsikt over hele byen.

Marselisborg Dyrehave: Utrolig flott park med tamme hjort som vandrer rundt. Litt som å være i Jurrasic Park, bare med vanlige dyr.

Riis Skov: Vår favorittpark i Aarhus. Enten for en løpetur, eller bare for å vandre i skogen. Utrolig deilig å kunne trekke seg fra byen, og bare dra inn i den deilige skogen.

Godsbanen (Skovgaardsgade 3): Her er det ofte markeder, utstillinger, konserter og andre tilstelninger, spesielt i helgene. Et slags kulturhus med kaféer, spillesteder og butikker. Vel verdt å besøke på en solfylt dag. www.godsbanen.dk.

Øst for Paradis (Paradisgade 7): En gammel kino som setter opp nye og gamle filmer (fokus på kvalitetsfilm). Stor sjarme og mye sjel i veggene. Veldig hyggelig å dra hit for å se film. Sjekk programmet på nettsidene: www.paradisbio.dk.

Vår 2015 - Medisinstudiet - Aarhus

Vår 2015 - Medisinstudiet - Aarhus

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Per i dag har UiB kun Nordplus-avtale med AU. Dette gir mindre penger på konto enn en Erasmus-avtale, og beløp seg til en engangsutbetaling på 3000 og noe i januar. Vær obs på det når du lager budsjett for semesteret.

Under introuken får du hjelp fra universitetet til å få dansk CPR-nummer og fastlege.

På www.dba.dk kan du kjøpe brukte sykler til en billig penge. I Danmark sykler alle overalt.

Jeg kjøpte bøkene Gynækologi med redaktør Axel Forman m.fl., som underviser ved AU; Obstetrik med redaktør Niels Uldbjerg m.fl., som også underviser ved AU; og Pædiatri – en illustreret lærebog med redaktør Lissauer & Schmiegelow. Alle disse anbefales, og var særlig nyttige som oppslagsverk under MCQ-eksamenen fra ditt verste mareritt (se under).

Til undervisningen i hud og genetik brukte jeg hhv Dermatovenerologi, red Wulf et al. og Elsevier Genetics Review fra tilsvarende undervisning i Bergen. I retsmedicin og socialmedicin nøyde jeg meg med ressursene lagt ut på blackboard (tilsvarende MiSide), samt en samlemappe på dropbox som heter Hjælp vi er snart læger med tips og ressurser fra tidligere kull. Denne ble lagt ut på kullsiden på Facebook, pass på at du blir lagt til denne tidlig i semesteret. Last også ned kompendier fra www.asmabashir.com snarest råd.

Se gjerne også https://www.uio.no/studier/program/medisin/utlandet/rapporter/danmark/aarhus-h13.html for rapport fra en UiO-student på samme semester halvannet år før meg.

Undervisningsformer

De første to ukene var tilegnet et crash course i gyn/obs og pediatri, for å forberede den halvdelen av kullet som skulle rett ut i klinikk. Deretter ble kullet delt i to, hvor den ene halvdelen mandag til torsdag hadde klinikk i pædiatri og gyn/obst i åtte uker, mens den andre halvdelen hadde teoriundervisning i de øvrige fagene, samt professionsspor 5 (se under). Fredager møttes alle studentene til forelesninger på campus.

I teoriundervisningen undervises det over åtte uker i de øvrige fagene utenfor gyn/obst og ped, det vil si hud, genetikk, rettsmedisin, sosialmedisin og noe radiologi. Dette foregikk som hovedregel som smågrupperundervisning. I tillegg ble det hver torsdag avholdt tverrfaglige symposier etter undervisning i professionsspor 5. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det holder faglig høyt nivå og det anbefales å delta på så mye som mulig.

i klinikkoppholdet på åtte uker ble studentene fordelt på ulike sykehus i området, på det meste opp mot to timer unna Århus. Ifølge utvekslingsansvarlig er det helt tilfeldig hvilket sykehus du blir plassert på, men jeg var heldig og fikk både pediatri og gyn/obs på universitetssykehuset i Skejby.

I pædiatrien ble vi delt inn i grupper på to, som roterte på ulike seksjoner. Hver dag kl 14 ble alle samlet til teoriundervisning, hvor en overlege brukte en time på viktige kliniske problemstillinger, fra ”barn med feber” til omsorgssvikt. Under gyn/obst-oppholdet er man litt mer på egen hånd, og det er opp til deg selv å få alle underskriftene du trenger. Dog er stort sett alle legene meget bevisste på at opplæring av medisinstudenter er en viktig del av virksomheten ved sykehuset, og er svært imøtekommende når du spør dem. Du får loggbok av emneansvarlig ved semesterstart under første forelesning.

Familie-samfund ble avsluttet med en multiple choice-eksamen, med 80 spørsmål over 120 minutter. Det var en såkalt åben bog-eksamen, hvor alle hjelpemidler var tillatt. Detaljnivået på eksamen var derfor deretter (hvilken torturmetode har egentlig høyest sannsynlighet for varige føleforstyrrelser i hendene: Palestinsk henging, falanga eller belana?), og den fikk unison kritikk fra studentene i ettertid. Det er derfor sannsynlig at dette blir en ordinær MCQ uten hjelpemidler i fremtiden. OSCE-eksamen ble avholdt over to dager, med fire stasjoner i pædiatri, fire gyn/obs, to derma, én genetik, én retsmedicin, én kommunikation og én socialmedicin. Denne opplevdes langt mer relevant enn MCQ-eksamen uken før.

Vurdering av emnetilbodet

Emnet Familie – samfund dekker hele pensum i gynækologi/obstetrikk og pædiatri, samt dermatovenerologi, klinisk genetik, retsmedicin og socialmedicin for medisinstudiet i Århus, og foregår på deres 11. semester. Det er deres siste store eksamen på studiet, avsluttet med en multiple choice-eksamen og en todagers OSCE, og nivået på både undervisning og medstudenter er derfor høyt.

I tillegg var det krav om å melde seg til 30 ECTS for å få studierett ved AU. Derfor meldte jeg meg også til professionsspor 5, et ”dannelsesemne” som inkluderer et besøk i hjemmepleien, undervisning i kommunikasjon og reseptlære, med undervisning på torsdager i de åtte ukene med teori. Faget har i øvrig ingen relevans til emnene MEDFØD og MEDPED, og opplevdes til tider både uinteressant og unødvendig, særlig idet jeg nylig hadde hatt i farmakologi og reseptlære i Bergen. Emnet ble avsluttet med en prøve i klinisk farmakologi, en såkalt stedeksamen på egen pc med alle hjelpemidler.
PRO TIP: ”Stedprøve på egen pc” betyr ikke hjemmeeksamen, men snarere at du møter opp ved et eksamenslokale angitt i emnebeskrivelsen på au.dk. Dette er lurt å sjekke på forhånd, sånn at du ikke får ”ikke møtt” på eksamen og derfor ikke består emnet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil kun anbefale dette utvekslingsoppholdet om du er innstilt på å jobbe mye gjennom semesteret. Undervisningen i alle fagene holder meget høyt nivå, og kravene som stilles til studentene er høye. Vi var det fjerde kullet til å avlegge denne eksamenen siden studieplanomleggingen i Århus, og fortsatt har ingen oppnådd karakteren 12 (tilsvarende A).

Selv om man allerede har avlagt eksamen i hud og genetikk tidligere i Bergen, får man ikke fritak for disse til eksamen. Det kan også være kjedelig å lese til fag som rettsmedisin og sosialmedisin som man med gjeldende studieplan ikke vil få godkjent hjemme. Dog er det greit å repetere fag fra to år tilbake, og du vil især stille sterkere til undervisningen i rettsmedisin når du kommer hjem igjen.

Under introuken fikk alle utvekslingsstudentene tilbud om å melde seg til danskkurs fra Lærdansk, som også hadde egne kurs for skandinavisktalende studenter. Jeg benyttet meg ikke av dette tilbudet, og kom meg fint gjennom semesteret med en blanding av konservativ bokmål og spede forsøk på at tale dansk.

Universitetsområdet og byen

Aarhus Universitet ligger sentralt plassert i Århus, og består i hovedsak av et kompakt og historisk campus tegnet av CF Møller på 30-tallet. I tillegg ble mye av undervisningen avholdt på det nye universitetssykehuset i Skejby et kvarters tid med buss fra sentrum, eller på det gamle Aarhus Universitetshospital i Nørrebrogade like ved universitetet. Man kan sette seg på Victor Albeck-bygningen for medisinstudentenes bibliotek og lesesaler, eller på Statsbiblioteket hvor man også kan få en meget anstendig frokost (merk at vår frokost er deres morgenmad, og deres frokost er vår lunsj) til en billig penge.

Kafeen Løves bog- og vincafé i Nørregade blir fort stamsted for kollokvier eller vinsmaking og litteraturkvelder på kveldstid. Restauranten Fredes flyvende tallerken serverer også en meget god ukens rett til bare firs kroner. Kunstmuseet Aros er også obligatorisk. Prøv også konserthallen VOXhall, barene RisRas og Fermentoren og kinoen Øst for Paradis. Musikhuset Århus har jevnlig forestillinger fra Den jyske opera og klassiske konserter det er verdt å få med seg.

Vil du oppleve mer av Danmark kan du få togbilletter ned mot 190 kroner hver vei til København om du laster ned wildcard på DSB-appen.

Bustad

Idet du søker om opptak kan du også søke om bolig via universitetet. De kan ikke garantere at de har bolig tilgjengelig, og det er heller ikke gitt at denne ligger særlig sentralt.

Jeg var heldig og fikk bolig i Skovvangsvej med tre andre internasjonale studenter, midt mellom universitetet og sykehuset i Skejby. Andre studenter ble tilbudt bolig langt unna allfarvei, og valgte i stedet å ordne bolig privat. Jeg anbefaler å søke om bolig og eventuelt takke nei om det ligger langt unna universitetet eller sykehuset du skal plasseres på.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler på det sterkeste å reise ned til AU Intro Days uken før undervisningen starter, hvor du blir kjent med et titalls andre utvekslingsstudenter på Health og Science and Technology. Rekker du ikke det kan du treffe dem på internasjonal kveld på Studenterhuset hver tirsdag. Hver fredag arrangerer også de ulike studentforeningene fredagsbarer på campus, og medicinerbaren på medicinerhuset er særlig kjent for rølp og fri flyt av alkohol. Gå hit på eget ansvar.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Aarhus Universitet

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Aarhus Universitet

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

I Danmark og Århus er det sykkel som gjelder! Har du mulighet til å ta med sykkel fra Norge, gjør dette! Ellers holdes det sykkelauksjon i starten av hvert semester hvor man kan få kjøpt billige (og mulig litt rustne) sykler. Et annet alternativ er å kjøpe brukt gjennom nettsiden dba.dk. Sykkelnettet er godt utbredt, men husk å sette deg inn i danskenes sykkelregler, ellers får du mange stygge blikk.

Ellers har danske universiteter høstferie, så om du reiser i høstsemesteret, kan det være greit å legge planer for denne uka, da de fleste benytter ferien til å reise. (Vær obs på at noen lærere, særlig de utenlandske, anser denne uka som en "leseuke", så selv om det ikke er undervisning kan man bli pålagt noe lesing.)

Ellers er det vel ikke så mange praktiske tips å gi - Danmark er jo stort sett som Norge, det eneste du må vende deg til er vel mengden rugbrød som fortæres i løpet av en dag.

Undervisningsformer

Hvert fag har undervisning 1 gang i uken, i 3 eller 4-timers bolker. Utover dette er det ingen undervisning, så man ender med ca 10 timer i uken med undervisning. Denne er ikke obligatorisk, men det anbefales sterkt å møte opp da det ofte gjennomgås temaer som er relevant for eksamen og som ikke nødvendigvis er inkludert i pensumlitteraturen.

Hvert fag består av en gruppe på mellom 15-30 studenter, og undervisningen holdes derfor i mindre klasserom. En typisk økt består av 1-2 timer med gjennomgang av et tema i form av en forelesning, og deretter brukes resten av tiden enten til gruppearbeid eller debatt. Det kan gis både pensumlesning og oppgaver som man forbereder til timene, men utover dette er det lite som må gjøres. Innimellom gis det gruppeoppgaver i form av presentasjon eller en debatt som må forberedes til timene, men utover dette var det for min del ingen innleveringer unntatt i forbindelse med eksamen.

Som nevnt er det i Danmark et større fokus på gruppearbeid enn det vi kanskje er vant med fra Norge, så det anbefales å finne seg en gruppe som man jobber godt med fra starten av.

De engelske valgfagene ved AU har som oftest muntlig eksamen på 15 minutter som vurderingsform. Ofte kan de utarte seg noe ulikt, noen krever at du skriver en oppgave som du forsvarer muntlig, i andre fag trekker du et tema som du legger frem i 15 minutter. Jeg opplevde denne eksamensformen som nokså avslappet, men likevel ikke noe som skal undervurderes. Du må melde deg opp til eksamen, og det er førstemann til mølla når det gjelder ledige datoer. Danskene har ofte eksamen både i desember og januar. Jeg ville ha alle mine før jul, så jeg endte med tre eksamner på 10 dager.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok følgende 3 valgfag på engelsk: Drafting Commercial Contracts (DCC), Law of Armed and Military Conflicts (LOAC) og Advanced Intellectual Property (AIP).

I utgangspunktet hadde jeg bare søkt LOAC av disse tre, og to andre fag hvor det ene var fullt og det andre ikke ble gitt det aktuelle semesteret. Mitt tips er å orientere seg godt med kurskatalogen som legges ut på nettet og sende faktultetet en mail å dobbeltsjekke hvilke fag som faktisk blir holdt det semesteret du reiser dit. (Jeg misforstod litt med at jeg trodde at de fagene som stod opplyst på nettsidene at ble holdt "hvert høstsemester", noe som viste seg ikke å stemme helt. Problemet mitt var at nettsidene ikke blir oppdatert før utpå senvåren med de fagene som faktisk holdes på det aktuelle høstsemesteret, i begynnelsen ligger det bare ute en generell kurskatalog over fag de pleier å ha. Jeg søkte derfor på 3 fag som jeg trodde skulle gis, 3 fag som i utgangspunktet var noe av grunnen til at jeg valgte nettopp AU, så det var jo en liten skuffelse å bare få ta ett av de tre fagene jeg hadde planer om å ta). Så hvis du er i tvil, dobbeltsjekk med AU!

Naturligvis var det da LOAC jeg var mest fornøyd med som fag (de to andre ble litt mer tilfeldig valgt). Ikke bare var det spennende å lære mer om krig og konflikt, men lærerne var også veldig dyktige og hjelpsomme. Faget fokuserer på internasjonal humanitær rett og konfliktstatus og er veldig dagsaktuelt med tanke på dagens konflikter.

DCC var et fag som jeg var litt usikker på, men det viste seg å være et fag som ga veldig god oversikt over internasjonale kontrakter og de klausulene som er vanligst å bruke i slike kontrakter. Faget hadde stor fokus på skillene mellom common law og civil law landene, og ga generelt god oversikt som kan være nyttig å ta med seg i arbeidslivet, uansett hvilken retning man velger.

Velger du AIP må du være forberedt på et fag som krever at du har et businessperspektiv da deltakerne på kurset består av både jusstudenter og økonomistudenter. Personlig opplevde jeg læreren som en som var mest opptatt av businessperspektivet. Motstanden mot å velge en juridisk innfallsvinkel gjorde at dette faget ble noe utfordrende. Selve det materielle innholdet var spennende, men litt dårlig strukturering av timene gjorde at vi ikke rakk gjennom store deler av det som var pensum.

Fagleg utbyte og språk

Generelt opplevde jeg et høyt nivå på undervisningen og foreleserne. Flertallet av mine lærere hadde internasjonal bakgrunn, og både de danske og de utenlandske snakket godt og tydelig engelsk og viste engasjement rundt undervisningsopplegget. Det var også veldig behjelpelige dersom man hadde spørsmål knyttet til faget eller mer generelle spørsmål.

Jeg valgte alle mine fag på engelsk, men det skal også være mulig å få godkjent fag på dansk. Jeg fikk bra utbytte av å ta fag på engelsk og sette meg inn i juridiske begreper på engelsk, så det anbefales. Velger man fag på dansk kan det være verdt å vite at det jobbes mye i kollokvier og studiegrupper, og etter erfaring fra andre nordmenn kan danskene ofte ha litt problemer med å forstå norsk, noe som kan vanskeliggjøre dette gruppearbeidet.

Universitetsområdet og byen

AU har et veldig fint universitetsområde hvor de ulike fakultetene ligger samlet i et stort parkområde med en koselig liten innsjø i midten. Juridisk fakultet ligger lengst nord på området, med en slak opppoverbakke opp fra sentrum (noe som er høyst uvanlig i Danmark). Det tar ca. 30 minutter å gå fra sentrum opp til jussen, og litt over 20 min å sykle.

Aarhus er en veldig fin studentby som på mange måter ligner på Bergen - veldig mange gode tilbud til studenter, samtidig som man har alt man trenger innen en overkommelig rekkevidde. Det er alltid noe å finne på og mange gratisarrangementer for studenter. Alt i alt en veldig hyggelig by!

Bustad

Da jeg søkte på utveksling fikk jeg beskjed fra fakultetet her hjemme at jeg som norsk student ikke kunne søke om studentbolig i Århus og at jeg måtte ordne med bolig privat. Dette stemmer ikke! Også norske studenter kan søke på studentbolig gjennom universitetet.

Jeg endte derfor opp med å søke etter sted å bo gjennom boligportal.dk (den danske versjonen av FINN). Jeg endte opp i et veldig hyggelig kollektiv med to dansker som lå midt i sentrum. Jeg synes det var veldig deilig å bo i sentrum, selv om det innebar 20 min med sykling i oppoverbakke til skolen vær dag, så var det generelt mer å finne på der. Leieprisen var ca det samme som i Bergen. Generelt sier danskene at det er vanskelig å finne sted å bo i Århus, så det er mulig jeg hadde veldig flaks. Jeg vil absolutt anbefale å bo med dansker, det ga meg et bedre innblikk i hverdagen til danske studenter og dansk kultur. Ulempen er kanskje at du blir litt splittet fra de andre utvekslingsstudentene, som ofte bor sammen i studentboliger litt utenfor sentrum.

Om du heller vil være mer en del av det internasjonale miljøet av utvekslingstudenter, så er studentbolig å anbefale. De fleste studentboliger ligger nord for universitetsområdet, det vil si et godt stykke fra sentrum, kanskje rundt 30 min på sykkel. Det er varierende standard på boligene, og du kan som sagt ende opp ganske usentralt, så det er verdt å sjekke ut alternativene nærmere. Fordelen er jo at det er billigere.

Sosialt miljø

Innad blant utvekslingsstudentene på jussen var det et veldig godt miljø og det er alltid noen som finner på noe som man kan slenge seg på. Studenterhuset arrangerer også "international nights" hver tirsdag og flere turer til ulike steder rundt Århus.

Etter det jeg erfarte kan det være litt vanskeligere å komme i kontakt med danske jusstudenter dersom man ikke gjør en liten ekstra innsats. Selv om flere dansker deltar på de engelske valgfagene har de ofte sitt eget miljø på jussen.

To ting som jeg deltok i og som jeg vil anbefale hvis du vil møte litt flere enn de andre utvekslingsstudentene er løpeklubben Run for Friendship, en løpeklubb som passer for alle nivåer og som består av både dansker og utveklingsstudenter, og gratistilbudet til LærDansk, et danskkurs for nordiske studenter som holdes én gang i uken med fokus på dansk uttale. Her møtte jeg mange hyggelige mennesker!

Bygning på campus
Foto/ill.:
© Lars Kruse, Aarhus Universitet

Informasjon