Hjem
Studentsider
erasmus+

Aarhus Universitet og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandDanmark
  • ByAarhus
  • Studieplassar2
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Masterstudentar i samanliknande politikk og politikk og forvaltning kan søkje.

Når i studiet kan eg reise

Utreise i andre semester av mastergraden.

Språk

Undervisningsspråka er dansk og engelsk. B2-nivå (CEFR) vert anbefalt.

Kva emne kan eg ta

Aarhus tilbyr ei rekke emne innen statsvitenskap. Meir informasjon og fullt emnetilbod finn ein på denne nettsida.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Aarhus Universitet blei grunnlagt i 1928, og har i dag litt over 40 000 studentar fordelte på dei fire hovudgreinene «Arts», «Health», «Science and Technology» og «School of Business and Social Sciences». Universitetet fokuserer blant anna på innovasjon og næringslivssamarbeid i regionen. Det har campusar i Herning, Silkeborg og Emdrup, i tillegg til hovudcampusen i Århus.

Århus ligg midt på Jyllands austkyst og er Danmarks nest største by med 325 000 innbyggarar. Byen er ein utprega studentby med rikt kulturliv, mange uteplassar, kaféar og scener. Namnet kjem av ei gamal genitivform av «å», og det ikkje lengre brukte ordet «os» som samanstilt tyder "elveutløp". Den same forma finst òg i fleire andre gamle bynamn, som Nidaros og Västeros.

Bustad

Universitetet har eit eige senter for internasjonale studentar som formidlar rom og leilegheiter ved dei ulike campusane. Det er òg mogleg å finne bustad på den private marknaden i Århus.

Semesterinndeling

August - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2024

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

28.08.2023 - 31.01.2024

Førebuingar/praktiske tips

Frem mot utveksling er det mye informasjon som kommer fra UiB, fra Erasmus-koordinator, og etterhvert også fra Aarhus Universitet. Du kommer til å motta masse generell ("uviktig") informasjon på e-post, men de kan inneholde info om viktige frister - noter disse ned og overhold disse fristene, så ordner det meste seg. Aarhus Universitet er generelt veldig hjelpsomme, så det er bare å ringe/sende e-post/møte opp på kontoret for internasjonale studenter om man lurer på noe. Det viktigste før avreise til Aarhus er å overholde fristene fra UiB, Erasmus (Online Learning Agreement), og valg av fag hos Aarhus Universitet. Merk: jeg tror ikke Aarhus Universitet godkjenner Online Learning Agreement automatisk, så send de en mail når tiden er inne for dette.

Undervisningsformer

Undervisningen er en form for kombinasjon mellom seminar/forelesninger. Man er omtrent 30 studenter per emne, og dialog mellom studenter og underviser verdsettes. Undervisningene kan variere fra ren oppgave-basert undervisning (seminarlignende) til rene forelesninger: dette varierer underveis i semesteret og avhenger litt av hva de ulike forelesere foretrekker. Tidlig i semesteret mottar man oversikt over resten av semesteret og hva som forventes av pensumlesing til de ulike forelesninger. Generelt kan det være en fordel å henge noenlunde med på litteraturlesingen til emneplanen legger opp til, ettersom det i enkelte forelesninger legges opp til en del diskusjon i grupper osv.

Hvert emne har en undervisningsdag per uke, der undervisningen har en varighet på 3 timer. Det er ikke obligatorisk å møte, men det er absolutt en fordel - mye av litteraturen som er oppnevnt som pensum er langt mer omfattende enn det man gjennomgår i undervisningen. Jeg hadde tre muntlige eksamener, og alle disse fokuserte utelukkende på hva som var gjennomgått av teori og rettspraksis i undervisningen. Jeg vil derfor påstå at det er mye viktigere å være påskrudd i forelesninger enn å lese litteraturen som emneplanen viser til.

Jeg hadde tre muntlige eksamener. Dette var veldig uvant, både å skulle forberede seg til og selve gjennomføringen. Kort oppsummert, så er det ikke noe å bekymre seg så veldig over. Man får tidlig i semesteret utdelt omtrent de 10-12 temaene man kan få på eksamen. Muntlig eksamen fungerer slik at man går inn, trekker en lapp, får ett av disse temaene, og deretter så har man en samtale med foreleseren om dette temaet. Det er en ekstern sensor tilstede, slik at foreleseren sin oppgave under muntlig eksamen er å utspørre og veilede deg gjennom eksamen. Det hele er over ganske raskt, og foreleserne er etter min erfaring flink til å veilede og stille spørsmål dersom man går tom for ord der og da!

Vurdering av emnetilbodet

Generelt var det ikke alt for mange emner å velge mellom, og man er ikke garantert å ende opp med å få de emner man søker om. Merk at som norsk student er det også mulig å søke seg inn på danske emner, men da kan det være litt vanskeligere å forhindre krasj i undervesningsplaner, og få forhåndsgodkjenning fra UiB (de danske emnene må ikke overlappe for mye med emner man har hatt tidligere på UiB). Dette er en mulighet jeg ikke benyttet meg av.

Jeg endte opp med emnene EU Anti-Discrimination Law, International Commercial Arbitration, og Law of Armed Conflicts (LOAC). Alle hadde dyktig emneansvarlige/forelesere, men spesielt LOAC hadde en svært interessant og litt utradisjonell foreleser, og kan virkelig anbefales. International Commercial Arbitration gir en grunnleggende forståelse for internasjonal voldgift (og dermed også nasjonal voldgift), og her trekkes det mange paralleller til den danske voldgiftsloven og samspillet med danske domstoler - dette er svært overførbart til norsk rett, og kan være både nyttig og interessant å vite litt om.

EU Anti-Discrimination Law var det faget jeg slet mest med, men det kan likevel anbefales av tre grunner: 1: man får en generell forståelse for EU-rett og samspillet det har med nasjonale lover og domstoler. 2: nesten hele emnet omhandler arbeidsrettslige problemstillinger, og man får særlig kunnskap om EUs forskjellige direktiver på arbeidsrettsområdet, og dermed også hva som ligger bak norske arbeidsrettslige regler. 3: Også i dette emnet er foreleseren helt super. Oppsummert så er dette faget stort i omfang, særlig for oss uten stor kjennskap til EU-rett, og det ble ikke mindre omfangsrikt av at vi i år, som tidligere år, hadde en pensumlitteratur som var mer forvirrende enn hjelpsom. Foreleseren skal til neste år lage sitt eget "oppsummeringskompendium" og ha dette som pensum, og dette tror jeg vil være til stor hjelp.

Fagleg utbyte og språk

Generelt så har det vært nyttig å skulle snakke engelsk med medstudenter og forelesere. Man merker tidlig at engelsken er mer begrenset enn man selv tenker, spesielt når det kommer til fagbegrep o.l. Dette kommer seg raskt for de fleste, og det er intet krav om perfekt engelsk verken på eksamen eller i undervisningen - så lenge man prøver, vil enhver deltagalse bli verdsatt.

Når det kommer til emnene, så omhandlet LOAC i noen grad folkerettslige temaer, men man får en mye mer spesifikk kunnskap til reglene som gjelder i væpnede konflikter. Foreleseren var meget flink til å knytte undervisningen om opp dagsaktuelle tema, som Russlands invasjon av Ukraina og Israel/Palestina-konflikten. Her får man et mye bedre bilde av reglene som gjelder enn hva man får gjennom media, og jeg synes dette var svært lærerikt.

International Commercial Arbitration (ICA) og EU Anti-Discrimination Law har jeg beskrevet litt ovenfor, men generelt vil jeg påstå at man får et godt utbytte av begge disse emnene. Man lærer lite om voldgift under studieløpet ellers, og for mange som vil inn i forretningsjussens verden kan dette være nyttig kunnskap å ha med seg. Min opplevelse er at ICA bare gir en generell forståelse av rammeverket for internasjonal voldgift, og hvis man skal tilbringe et år på utveksling kan man ta et emne på vårsemesteret som dykker inn i selve voldgiftsprosessen og ser på hvordan tvister og bevisspørsmål faktisk avgjøres. EU Anti-Discrimination Law er godt beskrevet ovenfor, og kan anbefales ene og alene av den grunn at man oppnår en generell forståelse av EU-rett.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en flott by med masse studenter og unge mennesker generelt. Universitetsområdet rundt det Kgl. Bibliotek, særlig universitetsparken, er imponerende. Byen er litt større enn Bergen, og man har forskjellige små samlinger av kafeer og butikker og barer i forskjellige deler av sentrum. Man blir relativt fort kjent om man bruker de første ukene litt aktivt.

Det finnes plenty av bademuligheter, både rett ved sentrum (Aarhus Ø) og ved en fin strand (Risskov/Bellevuestranden). Her tilbragte jeg og mange andre utvekslingsstudenter store deler av de første ukene i Aarhus. Hvis du reiser til Aarhus på høstsemesteret, vil jeg anbefale å dra så tidlig som mulig i august og få med deg mest mulig av sensommeren!

Ellers er det rikelig med kultur å oppleve i Aarhus. Kunst, teater, konserter, stand-up, en drøss med barer med billig dansk øl, fredagsbarer for studenter, osv. Som norsk student har man et par fordeler: man forstår danskene, og det er masse nordmenn som studerer i Aarhus. Det er dermed enkelt å sosialisere seg med andre enn de øvrige utvekslingsstudentene, og jeg kan anbefale å bli med på ANSA Aarhus sine arrangementer, og dra på medisinstudentenes fredagsbar (de er flinke arrangører og det er masse nordmenn der:).

Bustad

Man må være relativt tidlig ute med å søke student housing gjennom Aarhus Universitet. Jeg tror ikke man selv kan velge å søke på spesifikke studentboliger, og man er dermed litt prisgitt det tilbudet man får fra AU Housing. Jeg leide privat rett ved det Kgl. Bibliotek, som var helt supert ettersom det er her undervisningen er. Det er riktignok litt vanskelig å finne frem til private utleiere, og det eneste som faktisk fungerer er å bli med i en drøss med forskjellige facebook-grupper for "leje av værelse Aarhus" eller lignende, og følge med der. Det enkleste kan fort være å leie et værelse av en annen student som selv skal på utveksling fra Aarhus, slik at man slepper å ordne møbler og slikt selv. Annonser for slikt finner man på disse facebook-gruppene.

Generelt er det ikke snakk om alt for store avstander i Aarhus, med mindre man havner i en av studentboligene som er lengst unna. Som regel kommer man seg relativt fort og enkelt frem med sykkel, buss, eller lettbane. Sykkel er det foretrukne fremkomstmiddelet i byen, og det anbefales å få tak i tidlig, slik at man kan utforske byen og dra til Riskovsstranden mens været enda er bra. Det optimale er kanskje å få tak i bolig et sted mellom sentrum og det Kgl. Bibliotek, men det meste i nærheten av enten sentrum eller det Kgl. Bibliotek går helt fint.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ordner seg veldig fint om man er litt frempå i starten. I månedsskiftet august/september arrangeres det en introduksjonsuke, der utvekslingsstuddentene også deles inn i en form for faddergruppe der man har 2-3 danske jusstudenter som viser deg litt rundt og arrangerer litt festligheter. Ellers er det mye som skjer de første ukene av semesteret, med fester på Studenterhuset spesifikt for internasjonale studenter, fredagsbarene går for fullt (for både danske studenter og utvekslingsstudenter). Samtidig arrangerer Studenterhuset en haug med andre aktiviteter, spillkvelder og dansekvelder osv for utvekslingsstudenter.

Blir man med på litt av hvert de første ukene, og møter opp til undervisning, så vil man ha et kjempesosialt semester med andre utvekslingsstudenter. I tillegg til dette er det enkelt å bli kjent med danske studenter eller andre nordmenn i byen, så Aarhus er et fint valg rent sosialt.

2023

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED9)

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å søke om bolig i god tid! Finn Facebook sider for utleie av bolig og send folk en melding der. Ellers er det relativt greit med Erasmus opplegg, men det er lurt å ta kontakt med internasjonalt senter og studentkoordinatoren for å sjekke at man har alt på plass.

Undervisningsformer

Det er først 1 uke med forelesninger, så 8 uker praksis og 8 uker med annen undervisning. Det er alltid forelesninger på fredager, men de var jeg sjeldent på, da de var veldig lite spesifikke og mer til inspirasjon. Jeg leste mest i bøker på nettet.

Vurdering av emnetilbodet

Praksis var veldig bra! De har et godt opplegg hvor man blir inkludert og sett, og man får opplevd og gjort ganske mye. Til tider kunne det dog være litt lite å gjøre, men da var de veldig åpne for at man bare måtte dra hjem. Det var og en del god undervisning i løpet av praksisen, hvor man hadde små forelesninger på slutten av dagen. Disse var veldig gode. Resten av undervisningen var jeg ikke så mye på, og kan derfor ikke kommentere det i så stor grad.

Fagleg utbyte og språk

De har en mer klinisk tilnærming enn de har i Bergen, noe jeg lærte veldig mye av. De er mer opptatt av symptomkomplekser og hvordan man skal tilnærme seg ulike kliniske bilder, istedenfor å ta for seg en og en sykdom. Dette er mer nært til sånn man kommer til å jobbe. Det er viktig å bemerke at det er 11. semester for de danske studentene, så de er relativt flinke og målrettede hele gjengen. Men det vises forståelse for at vi internasjonale ligger litt lengre bak i utdannelsen.

Universitetsområdet og byen

Århus minner veldig om Bergen! Ikke så altfor stor, oversiktlig og med mye bra kafeer, barer og restauranter. Og et veldig godt kulturtilbud med mye bra museer og utstillinger. Det er også kort vei til mye fin natur, strender og steder å gå på tur. Sykehuset ligger et stykke unna byen, så jeg var mest der i tilknytning til praksis- det var så langt å reise. Men universitetet er veldig fint, og spesielt hovedbiblioteket er fint å sitte på.

Bustad

Jeg bodde først i et kollegie som jeg fikk tildelt fra universitetet, noe jeg ikke kan anbefale. Vi var 30 stykker på ett kjøkken, og det var ikke et fellesområde man kunne oppholde seg i. Så det var litt stusselig, og jeg flyttet etter hvert til et kollektiv jeg fant på Facebook, noe som var veldig hyggelig og kan anbefales! Det er litt dyrere, men mer koselig! Det er lurt å være litt tidlig ute med å prøve å finne seg et sted, egentlig på våren om man skal reise på høsten, så er man sikker på at man får et bra sted å bo.

Sosialt miljø

Det kunne være noe vanskelig å komme inn på de danske studentene, da de allerede er relativt veletablerte og har sine egne gjenger. Men alle er veldig snille og hyggelige! Det var en stor gjeng med utvekslingsstudenter på medisin, som ble en gjeng som fant på mye sammen. Det er mange unge og kule folk i Århus!

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED9)

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å finne bolig på facebook, er mange facebookgrupper der studenter framleier rommene sine. Veldig hyggelig å bo med noen lokale, som kjenner byen

Undervisningsformer

Man får enten først 2 måneder med praksis eller 2 måneder med undervisning. Personlig startet jeg med undervisning, noe som jeg synes var litt dumt når praksisperioden kom, for da hadde jeg i tillegg mye å lese til eksamen. Undervisningen er grei, men jeg deltok ikke så mye i den, da den var på starten av oppholdet og det var mye annet gøy som skjedde. Det er forelesninger hver fredag, og ellers er det litt TBLer og symposium resten av dagene.

Vurdering av emnetilbodet

Godt emnetilbud

Fagleg utbyte og språk

Det var godt faglig utbytte, spesielt med tanke på to dager med OSKE på slutten der man blir tvunget til å tilegne seg en god klinisk tankegang i fagene. Jeg synes generelt at undervisningen og fokuset på det faglige utbyttet var veldig klinisk rettet, noe som jeg tror kommer veldig godt med senere.

Universitetsområdet og byen

Veldig flott universitetsområde og veldig fin by. En skikkelig studentby med mye kultur og uteliv.

Bustad

Bodde i en privat leilighet med to danske gutter, og fant leiligheten på Facebook noen måneder før jeg dro. Veldig bra opplevelse.

Sosialt miljø

Veldig mye sosialt som skjer, mange andre utvekslingselever samt studenter generelt. Det sosiale og studielivet er absolutt den største grunnen til hvorfor jeg kan anbefale utveksling til Aarhus!

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Følg sjekklisten til UiB, så er du godt forebedt. Prøv å skaffe deg CPR-nummer og NEM-id før du begynner i praksis – det trenger du for å få tilgang til journalsystemet på sykehuset. Med CPR-nummer får du også tildelt en fastlege i Århus. Når du kommer tilbake til Norge, må du melde flytting og dermed ha time hos skatteetaten. Her kan det være lurt å bestille time i god tid.

Fra UiB sin side er det nødvendig med 1 uke praksis i BUP. Dette er kanskje ikke kjent for de i Århus, men du kan sende mail til emneansvarlig i god tid før praksisen starter for å få dette tilrettelagt. Vi var dessverre litt sent ute og endte opp med å måtte gjennomføre hele psykiatripraksisen på BUP...

Vi leide sykler fra Swapfiets. Der betaler du en fast pris i måneden, og må mest sannsynlig ikke betale noe dersom sykkelen blir skadet.

Undervisningsformer

Semesteret var delt inn i bolker med psykiatri, øye, nevrologi og ØNH. Undervisningen foregikk for det meste i små grupper, og bestod av praktisk øving, TBL, casetrening og vanlige forelesninger. Det er generelt mindre undervisning enn i Bergen, så det er lagt opp til en del selvstudium. Likevel er undervisningen av høy kvalitet, så jeg anbefaler å dra på det som er! Du får en liste over sykdommer for hvert fag, som er pensum. Jeg pleier vanligvis ikke å bruke bøker, men jeg hadde med meg de norske lærerbøkene til Århus, og brukte de mye da det ikke var så mange forelesninger. Ellers er sundhed.no en god kilde å bruke.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes undervisningen var helt super. MED7 i Bergen er preget av lange dager med mange forelesninger, men i Århus hadde vi mer frihet til selvstudier og tid til andre aktiviteter. Legene som underviser er dyktige, morsomme og genuint interessert i å lære bort faget sitt. Man blir kanskje stilt litt høyere krav i undervisningssammenheng sammenlignet med hjemme, men det er samtidig ikke noe problem hvis du ikke klarer å svare på spørsmål i undervisningen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg kunne overhodet ikke forstå dansk da jeg flyttet til Århus, men det gikk overraskende fort å komme inn i språket. Det tar kort tid å begynne og forstå danskene, mens det kan ta noe lengre tid før danskene forstår deg. Vær foreberedt på å måtte gjenta deg selv flere ganger. Etter hvert begynner man å bytte ut norske ord med danske helt ubevisst, og kommunikasjonen går mer på skinner etter hvert!

Universitetsområdet og byen

Århus har et stort og vakkert universitetsområde rett utenfor sentrumskjernen. Her finner du parker, kantiner og lesesaler. Vi leste for det meste på Det kongelige bibliotek, som jeg anbefaler på det sterkeste å sjekke ut. Ellers kan man lese på Medhouse for god stemning, eller på DOKK1 nede ved havnen.

Århus er en nydelig by med søte cafeer (anbefaler La cabra og Jumbo bakery), gode restauranter og mange barer hvor man kan spille gøye drikkeleker. Vi var ofte på Havnebadet i helgene, hvor man kan bruke bassenget og saunaen gratis fra 1. september til 31. mai (fra 8-12 lørdag og søndag).

Bustad

Man kan søke om stundetbolig gjennom AU housing, men det er lurt å sjekke beliggenheten før man takker ja til tilbudet. Du kan risikere å bli tildelt bolig langt unna sentrum. For å få den beste opplevelsen av Århus, vil jeg anbefale å bo i nærheten av campusområdet. Da er du ikke så langt unna verken sentrum eller sykehuset, og det er kort vei til lesesalen. Du kan for eksempel slå seg sammen med noen andre som skal på utveksling, eller bo i kollektiv med dansker. Det finnes mange facebook-sider der det stadig legges ut annonser.

Sosialt miljø

I starten av semesteret arrangeres det en fadderuke som du uten tvil bør være med på. MED7 er ikke det internasjonale utvekslingssemesteret, så det er ikke så mange utvekslingsstudenter på kullet. I introuken får du mulighet til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter, både fra medisin og andre studier. Vi ble en god gjeng etter introuken, og ble kjent med mange av utvekslingsstudentene på MED9. Man får i tillegg en mentorgruppe som man finner på ting sammen med i starten av semesteret.
På Medhouse er det Fredagsbar hver fredag. Dette er et supert sted å møte venner etter en lang uke på lesesalen. Hvis du skal til Århus på vårsemesteret, er Kapsejladsen noe du absolutt MÅ få med deg.

Vår 2023 Medisinsk teknologi

Vår 2023 Medisinsk teknologi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg dro, lastet jeg ned noen apper som er praktiske å ha i Aarhus. Rejseplanen er veldig grei til å finne busser som går dit man skal, og midttrafik brukes til å kjøpe bussbilletter. I tillegg er det veldig vanlig å sykle i Aarhus, så jeg ville kanskje trent litt på sykkelferdighetene.

Undervisningsformer

I det ene faget hadde jeg klasseromsundervisning, så det var litt annerledes enn undervisningen jeg har hatt i Bergen. Det var mer diskusjon blant studentene enn det jeg er vandt til, og mer interaksjon blant foreleser og studenter.

Vurdering av emnetilbodet

På mitt studie er det begrenset hvilke valgfag man kan ta, så det var ikke så mange av emnene som passet inn i studieplanen. Det gjorde det litt utfordrende å få det til å gå opp. Utenom det var fagene veldig interessante, men også litt større enn de på UiB med samme poeng.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var veldig interessante og litt annerledes enn de jeg kan ta her hjemme, så jeg føler at jeg har lært en del nye ting. To av fagene var på dansk og et på engelsk. Undervisningen på dansk var ganske vanskelig å forstå, men det kom seg litt etter hvert.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var stort og fint med mange leseplasser og gode kantiner. Byen er en veldig bra studentby der det blant annet er festivaler og arrangementer tilpasset unge folk.

Bustad

Jeg bodde i et kollegium der det var eget rom med bad, og et kjøkken som ble delt med flere andre. Det fikk jeg tildelt gjennom AU housing. Det var en helt grei måte å bo på, men fellesskapet i akkurat det kollegiet jeg bodde i var ikke så bra. Jeg vil nok heller anbefale å finne et privat kollektiv nærmere sentrum. I tillegg hadde det kollegiet en policy om at man må flytte ut 14 dager før måneden man har betalt ut er over, slik at jeg måtte finne et nytt sted å bo fram til min siste eksamen.

Sosialt miljø

Det er mange norske studenter i Aarhus i tillegg til mange internasjonale, så man kan bli kjent med mange ulike folk. Det var også veldig mange sosiale arrangementer i regi av universitetet, så det var enkelt å komme i kontakt med folk.

Vår 2023 - Master i medisinsk teknologi

Vår 2023 - Master i medisinsk teknologi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er ikke nødvendig å søke CPR nummer (dansk personnummer) dersom du bare skal bli ett semester og ikke har spesielt behov for å ha fastlege i Danmark. Det gjør bare at du mister fastlegen (midlertidig) i Norge, og det er litt styr å få den tilbake når du er ferdig på utveksling.

Begynn å se etter leilighet i god tid. Men om du skal på utveksling på vårsemesteret er det veldig mange rom som blir lagt ut i slutten av desember og januar fordi semesteret starter i februar, og mange har eksamen i januar. Jeg anbefaler veldig å lete på det private markedet. Studentboligene man kan søke på er av veldig varierende standard og ofte veldig langt fra sentrum, og du kan i veldig liten grad velge hvor du vil bo. I tillegg må man flytte ut av rommet/leiligheten mellom 1 og 2 uker før kontrakten går ut, som her veldig upraktisk da mange ikke er ferdig med eksamen enda på dette tidspunktet. Kollektivtilbudet i byen er ikke så godt, så det er mye mer praktisk å bo nærme sentrum.
Jeg fant leilighet på en facebookgruppe. Veldig hyggelig å kunne bo og bli kjent med danske studenter på denne måten.

Undervisningsformer

Jeg opplevde at undervisningen var mye mer interaktiv i Aarhus enn ved UiB. Veldig mange forelesere valgte å bryte vanlig forelesning med oppgaver i grupper, diskusjoner og quizzer, ofte mange ganger hver forelesning. De hadde også vanlige 'gruppetimer' med oppgaveløsning med undervisningsassistent som jeg var vant med fra MATNAT, men i flere av fagene var det flere slike gruppetimer enn det var forelesninger. De var veldig opptatt av at vi faktisk skulle reflektere, diskutere og tenke over stoffet, som jeg synes var veldig givende.
Flere av foreleserne var ansatt i rene undervisningsstillinger, som fungerte veldig godt. De hadde veldig god tid til å hjelpe, var veldig pedagogiske og investerte mye i at vi skulle gjøre det bra i faget og forstå stoffet.
Labfagene jeg hadde konsentrerte labøvelsene over noen få dager midt i semesteret i stedet for å spre de utover.

Vurdering av emnetilbodet

De hadde veldig mange spennende emner som jeg i utgangspunktet kunne velge fritt i. Likevel hadde jeg en veileder ved instituttet som ikke tillot meg å ta mange av de fagene jeg søkte på fordi han mente nivået var for høyt med tanke på fagene jeg hadde tatt fra tidligere. Dette snevret inn mulighetene veldig ettersom ingeniørfagene var på et annet institutt som jeg i utgangspunktet ikke kunne velge fag fra. Jeg måtte derfor velge fag som enten var litt for lette eller litt for vanskelig for mitt faglige nivå.

Fagleg utbyte og språk

Det gikk veldig fint å følge undervisning på dansk. Problemet oppsto i gruppetimer og kollokvier med de danske studentene fordi mange ikke forstår norsk så godt, som gjorde kommunikasjonen litt vanskelig.
Mange av foreleserne er ikke danske og underviser derfor på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Utrolig fin by og universitet.
Minner på mange måter om Bergen, fordi byen er så liten og studentmiljøet er veldig stort.
Veldig mange kule spisesteder, kafeer og butikker. Også veldig vakker natur og lett å komme seg rundt med sykkel. Nattlivet var også veldig gøy, og mye å velge i.
Mange fine parker, blandt annet universitetsparken, som er utrolig fin.
Universitetet ligger litt utenfor sentrum, men går fort å komme seg dit med sykkel, buss eller lettbanen.
Århus har alt som en større by har, bare på et mindre område, som er veldig fint for studentmiljøet.

Bustad

Jeg bodde i et dansk kollektiv midt i sentrum, som jeg fant på en gruppe på Facebook. Det var veldig deilig å ha kort vei hjem etter å ha funnet på noe i byen, som man ofte gjorde, og det ga meg muligheten for å være mye mer spontan enn de som bodde i kollegier langt utenfor sentrum. Det var ganske dyrt å bo der (spesielt med tanke på kronekursen), men jeg kjenner til mange som bodde nesten like sentralt for rundt 5000 norske kr.
Var veldig hyggelig å bli ordentlig kjent med de danske jeg bodde med. Det var veldig fint å ha noen å spørre om ting jeg lurte på både når det kom til praktiske ting, språk og kulturen.
Jeg anbefaler veldig å prøve å leie noe på det private leiemarkedet.

Sosialt miljø

Studentmiljøet i Aarhus er veldig bra! Spesielt på universitet. Mye av det tror jeg skyldes at byen er så liten. Hver fredag er det fredagsbar overalt på universitetet hvor man møter mange kjente. Universitetet og Erasmus arrangerer også en velkomstuke (selv om jeg tror denne er bedre på høstsemesteret) hvor man møter mange andre utvekslingsstudenter. De arrangerer mange forskellige aktiviteter og fester gjennom semesteret hvis man er interessert i det. Ellers så er det veldig mye som skjer i byen hver uke. Det er et veldig internasjonalt studentmiljø, så det finnes noen for alle. Det er veldig mange nordmenn som drar hit, som er en fin trygghet.

Vår 2023 - Lektor nordisk

Vår 2023 - Lektor nordisk

15.01.2023 - 15.06.2023

Undervisningsformer

I hovedsak seminarer og forelesninger. De fleste fagene har overvekt av seminarer, som er en blanding mellom tavleundervisning og gruppearbeid. Veldig sosialt og avstanden til foreleserne er liten. Krever at en er mer aktiv på studiene, noe som i begynnelsen var uvant, men dette kommer man fort inn.

Vurdering av emnetilbodet

Relativt godt emnetilbud som man kan gjøre seg kjent med på Aarhus sine nettsider. For de som går lektor kan det derimot oppstå en del problemer. Jeg var på utveksling i sjette semester, noe som betyr at man har emner fra både første og andre faget. Dette kan være problematisk hvis disse fagene ikke er på samme fakultet, noe jeg opplevde. Heldigvis var UiB behjelpelig med at jeg kunne ta enkelte fag over nettet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg endte opp med å ta emner med studenter som var tidligere i utdanningsløpet. Dette førte til en del overlapp av enkelte temaer, men emnene var likevel nyttige og lærerike. En arbeidet annerledes med fagstoffet noe jeg personlig fikk mye utbytte av. Undervisningen besto i mye større grad av diskusjon, undervisning rettet mot visse yrker osv.
Det var også en del emner som var nyoppstartet, noe som medførte litt kluss med pensumlister osv. Dette var derimot ikke noe stort problem i store bildet.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en utrolig flott by! Det bugner av hyggelige kafeer og utesteder, noe som ble flittig besøkt under utvekslingsoppholdet. Byen har også flotte strender, spennende arkitektur og en hyggelig atmosfære. Det er roligere enn inne i hovedstaden, noe som er deilig hvis en ikke er en veldig erfaren syklist. Jeg anbefaler å bli kjent med byen tidlig, her finner man det meste. Nyttige tips: Kjøp årskort på museumer, det vinner man på i det lange løp. Følg tidlig med på kulturelle arrangementer, her forsvinner billettene fort. Facebook og enkelte magasiner kan være lurt å følge med på, her står det mye info. Ellers er det lurt å sjekke ut nettsidene til bibliotekene osv. På vårsemesteret er det flere kjente festivaler en burde få med seg!

Campus er også flott, og lunsjen på Det Kongelige bibliotek ble en gjenganger. Det kan derimot være trangt med leseplasser på Det kongelige, men på de ulike fakultetene finner en alltid en plass.

Bustad

Jeg søkte om studentbolig, men fikk kun tilbud om en egen leilighet. Jeg takket ja til denne, til tross for at den var veldig dyr, fordi jeg trodde det skulle være vanskelig å få tak i leilighet på det private leiemarkedet. Slik var det ikke! Det er lett å få tak i et sted å bo i Aarhus til en ok pris, det er bare å melde seg inn i enkelte facebook grupper. Jeg anbefaler ikke å bo alene egentlig, da kollektiv er en gyllen mulighet til å få et større nettverk. Andre nordmenn jeg møtte i Aarhus var veldig fornøyde med det private leiemarkedet.

Hvis en får tilbud om en plass i et kollegium gjennom Universitetet synes jeg man burde takke ja til dette. Disse boligene er ofte billige, sentrale og veldig sosiale. Her møter en studenter i alle aldre fra forskjellige studieretninger.

Sosialt miljø

Danskene er generelt veldig sosiale og imøtekommende. På grunn av noen språkligere barrierer er de derimot litt tilbakeholdende, men jeg opplevde at dette løsnet fort. Så lenge man snakket tydelig og lå litt om på enkelte ord gikk det veldig greit. Emnene mine var på dansk, men det gikk helt fint å følge undervisningen. Problemet er nok den andre veien, at de sliter litt med å forstå norsk.
Jeg ble i hovedsak kjent med andre utvekslingsstudenter, siden dette ble tilrettelagt for i begynnelsen når vi ankom Aarhus. En opplever også at dette er det enkleste siden vi alle deler samme innstilling og ønske om å gjøre mest mulig under oppholdet. Etterhvert ble jeg også bedre kjent med de jeg gikk i klasse med, noe jeg synes var veldig hyggelig.

Vår 2023 - BA i kjemi

Vår 2023 - BA i kjemi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Vurder å skaffe deg en sykkel. Nesten alle sykkler hvis de ikke går eller tar bussen. Men å finne bolig i sykkelavstand er veldig anbefalt. Været er litt som i Bergen men med mer vind (som merkes på sykkel).

Undervisningsformer

Andre undervisningstyper enn på UiB f.eks. Journal Club (les en artikkel og diskuter med medstuderende). Kollokvie heter "teoretisk øvelse" (TØ) og krever forberedelse. Labrapporter skrives gjerne i fellesskap.

Vurdering av emnetilbodet

Mine emner (uorganisk kjemi): Materialekemi IIId - synchrotron and neutron science, Uorganisk kemi II - advanced inorganic chemistry, Modellering IIb - Computational chemistry. Alle fagene ble undervist på engelsk (med litt dansk innimellom ved anledning)

Fagleg utbyte og språk

Stort faglig utbytte for uorganisk/materialekjemi da miljøet synes å være større. De har f.eks. mange ulike XRD instrumenter etc.

Universitetsområdet og byen

God samlet campus med park. Muligheter for å lese på kjemisk i Studieloungen (3 etg.), bibliotek (2. etg.) og stillerom (2. og 3. etg.). Det kongelig bibliotek har gode sitteplasser og god kantine. Mange studerende i byen, så byen er ung. (Ble kåret som Danmarks beste studieby i 2023).

Bustad

For studentboliger: meld deg opp til https://studenthousingaarhus.com/ i god tid. Mange forskjellige botilbud til rimelig pris. Anbefaler å finne ting i ca. 15 min sykkelavstand.

Sosialt miljø

For Nat- og Tech-studenter er iMentor en organisasjon som organiserer sosiale ting for utvekslingsstudenter. Studenterhuset er også et bra tilbud. Jeg kan anbefale å ta labfag hvis man er kjemistudent da det kan gjøre det lettere å bli kjent med folk.

Vår 2023 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2023 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Før utvekslingsoppholdet fikk vi god hjelp fra både utvekslingskoordinator hjemme i Norge og den danske koordinatoren i Århus. Begge var raske til å svare på mails og flinke til å forklare hva som måtte til for å bli registrert i Århus. Vi fikk god informasjon om både studiehverdagen og sosiale aktiviteter. I tillegg kan det være lurt å samarbeide med andre utvekslingsstudenter så man har noen å forberede seg sammen med.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var en blanding av forelesninger, praksis, TBL og symposia. Vi startet med 8 uker praksis, før vi hadde 8 uker kun med forelesninger, TBL og symposia i ettertid. Praksisperioden var inndelt i 4 uker med pediatri og 4 uker med gyn/obs. I løpet av denne perioden fikk vi også mye case-basert øving som var veldig nyttig. Foreleserne er generelt flinke og opptatt av at studentene skal være aktive i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet tilsvarte MED9 med pediatri, gynekologi, obstetrikk og klinisk genetikk. I tillegg var det litt undervisning om kommunikasjon,

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen foregår for det meste på engelsk, da det er flere internasjonale studenter på kullet. Det var noe varierende hvor flinke danskene var i engelsk, men for det meste gikk det veldig bra. Det ble en del dansk i løpet av praksis bare fordi dette var "enklere" for oss nordmenn, noe som vi ble fort vandt til.

Universitetsområdet og byen

Århus er en fantastisk studieby! Byen preges av at det er mange studenter der, og har et ungt og livlig miljø. Det var alltid mye å finne på, både i regi av utvekslingsansvarlige, studentorganisasjoner og andre steder i byen. Universitetet i Århus er omringet av en flott universitetspark, og hvert fakultet har sin egen organisasjon som arrangerer mange arrangementer og ikke minst bar hver fredag. Dette var et fint samlingssted for å møte andre studenter, både danske og internasjonale.

Vi hadde det meste av undervisningen vår på universitetssykehuset, bare en kort tur med lettbanen eller litt tyngre tur med sykkel. Ellers var det veldig fint å lese til eksamen på det kongelige biblioteket som er en flott bygning i universitetsparken.

Bustad

Jeg fant meg bolig gjennom en facebook side for utleie leiligheter i århus og endte opp med å bo med en annen danske. Slik fikk jeg godt innblikk i den danske kulturen, og også flere danske venner. Det var priset litt dyrere enn i Norge, men jeg bodde fint og sentralt og trivdes veldig godt. Ellers var det også mulighet å bo i en studentbolig som man kunne søke på da man registrerte seg som utvekslingsstudent.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Århus var kjempekjekt. Det var mange andre utvekslingsstudenter på kullet, og det ble arrangert månedlige aktiviteter for oss. I tillegg hadde vi en introduksjonsuke med diverse aktiviteter for alle utvekslingsstudentene i byen, samt at vi fikk vår egen lille mentorgruppe som det også ble arrangert aktiviteter for. Danskene var veldig hyggelige og imøtekommende, og det er også mange nordmenn i byen. Jeg fikk meg gode venner i Århus og det anbefales på det sterkeste! Danskene er veldig flinke til å kose seg og nyte livet.

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Skaff deg oversikt over mulige bosteder, gjerne en liten stund i forveien, så du kan sammenlikne priser og kvalitet på evt. tilbud fra universitetene og det private markedet.
Ta kontakt med eldre studenter som har vært på utveksling der du skal, tidligere, for tips og triks som kan gjøre reisen enklere.

Undervisningsformer

Undervisningen i Aarhus på 10. semester (tilsvarende MED7 på uib), er veldig praktisk, og basert i undersøkelsesteknikk. Videre får man godt med tid til egenstudier og en detaljert pensumliste, så man selv er ansvarlig for å lære seg den mer teoretiske delen av pensum. Man plukker imidlertid også opp en god del kunnskap rundt det teoretiske gjennom den praktiske undevisningen også. Jeg syntes underviserne var gode og svært pedagogiske, og det var lav terskel for å stille spørsmål og prøve seg fram når man ble spurt ut i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet er veldig godt og utfyllende, med et godt fokus på praktiske ferdigheter og anvendelse av kunnskap i praktiske og yrkesrelevante situasjoner.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning og eksaminering foregår på dansk, men det gjør også at man plukker opp språket veldig fort, og innen man kommme ttil eksamen går det helt fint både å forstå og snakke litt dansk. Både underviserne og medstudenter er som regel uansett flinke til å forsøke å forstå når man snakker norsk til dem, og man lærer fort hvilke ord man må endre litt på uttalen på eller bytte ut for å bli godt forstått når man snakker norsk også. Jeg opplevde generelt at det var en veldig vennlig respons dersom man sliter med å forstå og lav terskel for å få ting forklart mer enn en gang.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en helt fantastisk studentby. Omtrent like stor som Bergen, og med en kjempestor samlet universitetscampus midt i byen. Det er veldig kort vei mellom alt i det koselige bysentrum, og enda kortere dersom man leier eller kjøper seg en sykkel. Man kan finne alt man ønsker av lesesaler, kantiner, bibliotek, oppholds-/fritidsområder og studentbarer på campus. Byen er full av studenter, og man finner massevis av gode studenttilbud og -aktiviteter både på campus og generelt i bysentrum. Alt i alt en by det er lett å trives veldig godt i.

Bustad

Jeg bodde med tre andre utvekslingsstudenter fra uib, i en privatbolig som vi fikk like billig/billigere enn det det hadde kostet å ta tilbudet vi fikk om studentbolig fra vertsuniversitetet. Dette var veldig hyggelig, og det anbefales å sjekke ut det private markedet dersom man har lyst til å utforske muligheter for å bo litt nærmere sentrum, da det altså ikke nødvendigvis er dyrere enn studentbolig-tilbudene. Vi ble imidlertid godt kjent med flere andre utvekslingsstudenter som bodde i studentbolig og trivdes veldig godt med det også, da det ofte arrangeres sosiale samlinger og events i de forskjellige studentboligene, som gjør det lettere å bli fort kjent med andre studenter.

Sosialt miljø

Jeg trivdes veldig godt sosialt under oppholdet. Man blir veldig fort kjent med de andre utvekslingsstudentene, både fra Norge og andre land, og det var disse jeg tilbragte mest tid med på fritiden. Det var imidlertid også veldig lett å bli kjent med de lokale studentene, da det meste av undervisningen foregår i mindre grupper på 10-30 stk.
Det er også veldig mange norske medisinstudenter i Aarhus, og det var stadig vekk diverse sosiale arrangementer i regi av ANSA, som gjorde det lett å bli kjent med andre studenter både fra Norge og Danmark.

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Vi har i vår vært på MED7-utveksling gjennom erasmus i Århus. Århus er en fantastisk studieby med en enorm campus beliggende helt sentralt i byen. Det meste av sosiale sysler skjer i bykjernen og i campusparken, og det kan derfor være lurt å finne seg et sted å bo ikke alt for langt unna. Vi fikset leilighet selv siden vi var 3 som kjente hverandre veldig godt fra før, og bodde rett sør for campusparken. Da er man i 10-15 min med sykkel unna alt som skjer. Hyblene som Århus-universitetet tilbyr har vi også hørt mye godt om. Det eneste hanken er at de har flere leiligheter som ligger et godt stykke unna sentrum - men med en trusty sykkel fra Swapfiets er man aldri langt unna. Sykehuset ligger 4-5 km nord for byen, så man må belage seg på å sykle stort sett hver dag. Som vi er født med ski på beina så er danskene født med sykkelsko fastmontert fra fødselen av, ikke bli altfor lei deg hvis du blir frasyklet av en barneskoleklasse i starten. Det kommer seg!

Undervisningsformer

MED7 i Århus dreier seg hovedsakelig om klinisk undervisning i småklasser, med korte forelesninger etterfulgt av en praktisk sesjon hvor man lærer en ferdighet nesten hver dag. Sammenlignet med MED7 i Bergen har vi opplevd dette som en ekstremt god løsning kontra lange forelesningsdrag hver eneste dag. Det meste av tid har vi fått bruke på selvstudier på det nydelige Kongelige Bibliotek, en 10-15 minutters sykkeltur fra sykehuset. Hvis man likevel savner forelesningsformatet, finnes ferdiginnspilte forelesninger fritt tilgjengelig på Brightspace (ekvivalenten til mittuib) helt fra start. Disse er velredigerte og relativt korte - til forskjell fra det vi kanskje er vant med fra UiB. Videre er praksisperioden delt inn i en 4-ukers psykiatridel og en 1 og 1/2 ukes løp på nevrologi. Da UiB har krav om at man har minst én uke på BUP (dette har ikke danskene) ble vi tvunget til å kjøre hele praksisen vår på BUP pågrunn av logistiske utfordringer fra AU sin side. Praksisen i seg selv var helt fin, og det dreier seg som alltid om å ta initiativ til å få gjort ting selv. De har en journalbok med delmål man skal fullføre i begge praksisene, så her er det bare å kaste seg ut i det å få pasientsamtalene unnagjort.

Vurdering av emnetilbodet

Det som er fint med Århus er at de tilbyr akkurat de samme fagene som MED7 på UiB. Det eneste man trenger å fullføre når man kommer hjem er en kort samtale om norsk lovverk innenfor psykiatri. Spesielt godt undervist var oftamologi og øre-nese-hals. Her har danskene full kontroll, og man kommer hjem med et svært godt faglig fundament - både teoretisk og praktisk.

Fagleg utbyte og språk

Danskene har en del ord som skiller seg fra norsk, men man kommer veldig kjapt inn i det. Etter noen uker forstår du alt som blir sagt, men danskene kommer alltid til å slite litt med norsk. Lær deg særordene og sleng på en dansk aksent, så blir kommunikasjonen veldig lett etterhvert.

Universitetsområdet og byen

Århus er virkelig smilets by og det er utrolig mye å ta seg til når man har fri. Danskene elsker å dra på piknik, og det gjenspeiles i at man er omringet av parkområder stort sett så langt øyet kan se (liten overdrivelse - men ta det for det det er verdt). Danmark og Århus tilbyr en fantastisk bar- restaurantkultur, spillkafeer, museer, turer til København, sommerhus, legoland, en gigantisk strandsone og en drøss av andre ting man kan finne på. Det danskene taper på å ha et nokså fattig kulturlandskap, tar de igjen med et rikt kulturliv i byene.

Bustad

Hvis man får mulighet til å bo i campusparken så er det noe man virkelig ikke kommer til å angre på, men ellers så kan det være klokt alliere seg med noen for å skaffe en leilighet i bykjernen. Danskene legger som regel ut det meste av studenthybler og kollektiv ut på diverse facebook sider - her er det bare å søke seg fram.

Sosialt miljø

I Århus kjører de konseptet fredagsbar hver uke fram til eksamensperioden. Det er intet mindre enn 42 forskjellige fakultetsbarer spredt rundt omkring i campusparken, så her er det bare å slå seg løs. Et lite tips er happy hour fra kl 15-16 på medisinerhuset ;)

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

- Det er viktig å være tidlig ute med å skaffe seg et CPR-nummer. Dette er nødvendig for å kunne få tilgang til helsetjenester og andre praktiske ting i Danmark.
- Bestill et reisekort for å spare penger på buss til og fra flyplassen. Kollektivtransport er ikke nødvendig for daglig transport i Århus, men det kan være nyttig for lengre reiser eller utforsking av andre områder.
- Jeg anbefaler å bruke Swapfiets, et selskap som leier ut sykler med et månedlig abonnement. Dette er et utmerket tilbud og gjør det enkelt å komme seg rundt i byen på en miljøvennlig måte.
- For studenter fra Bergen er det enkelt å fly direkte til Billund. Widerøe tilbyr flyreiser mandager og fredager (oftere i høysesongen), og de har også studentrabatter for personer under 29 år.

Undervisningsformer

- For emnene ØNH (Øre-Nese-Hals) og oftalmologi var undervisningen hovedsakelig basert på klinisk praksis og TBL.
- I psykiatriemnet fikk vi også mye praksis og deltakelse i TBL-økter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var svært bra. Jeg satte pris på at universitetet i Århus la stor vekt på klinisk erfaring og praktisk kunnskap. Dette gjorde at vi fikk et reelt ansvar for vår egen læring, noe som vil være svært nyttig i fremtidige kliniske situasjoner.

Fagleg utbyte og språk

- Universitetet i Århus legger stor vekt på klinisk erfaring og anvendelse av kunnskap. Undervisningen er mer fokusert på å forstå og bruke kunnskapen, heller enn å pugge læreboken til punkt og prikke. Jeg fant denne undervisningsformen svært verdifull, og jeg føler at alt jeg har lært vil være svært nyttig for meg i fremtiden.
- All undervisning og kommunikasjon foregår på dansk. Dette kan være utfordrende i begynnelsen, men etter hvert som man blir mer vant til språket, blir det lettere å bytte ut norske ord med de danske ekvivalentene.
- Vi skrev skriftlige eksamener på norsk, og de muntlige eksamenene ble også gjennomført på norsk. Dette var ikke noe problem.

Universitetsområdet og byen

- Århus er en svært trivelig og vakker by. Den har et hyggelig og pulserende miljø med mange kulturelle tilbud og flotte severdigheter.
- Universitetsområdet i Århus har mange gode lesesaler og steder hvor man kan studere og slappe av. Jeg vil spesielt anbefale det kongelige biblioteket og Medhouse som flotte steder for å studere og møte medstudenter.

Bustad

- Det er viktig å være tidlig ute med å søke etter bolig i Århus. Konkurransen er ofte høy, og det kan være begrenset med ledige boliger.
- Universitetet tilbyr muligheten til å søke om studioleiligheter, men man kan risikere å bli plassert langt fra sentrum. Jeg anbefaler å bo i området mellom sentrum og sykehuset, spesielt rundt universitetsparken. Dette gir en god balanse mellom nærhet til universitetet og byens fasiliteter.
- Jeg endte opp med å leie en leilighet med de andre utvekslingsstudentene fra UiB som også tok MED7. Det finnes mange forskjellige nettsider hvor man kan finne bolig, med her gjelder det å være tidlig ute, spesielt hvis man ønsker å finne en leilighet som allerede er møblert.

Sosialt miljø

- Jeg tilbrakte mesteparten av tiden min med andre utvekslingsstudenter som tok MED9-emnet. Vi var en stor gruppe fra Australia, Østerrike og Tyskland, og vi delte mange gode opplevelser sammen.
- Fredagsbaren er en flott tradisjon ved fakultetet i Århus. Hver fredag arrangerer fakultetet en bar for studentene, og dette er et ypperlig sted å avslutte uken og møte andre medisinstudenter, uavhengig av om man ønsker å delta i de forskjellige aktivitetene eller ikke.
- Hvis man er heldig nok til å være i Århus på våren, bør man absolutt oppleve Kapsejlads. Dette er en årlig begivenhet og Nordeuropas største éndagsfestival. Det er også gratis å delta.
- Havnebadet tilbyr gratis vinterbading og sauna hver helg. Dette er et flott tilbud for de som ønsker å oppleve noe unikt og energigivende.

Vår 2023 BA informasjonsvitenskap

Vår 2023 BA informasjonsvitenskap

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg lærte at det er viktig å finne seg et sted å bo i god tid før man reiser ned, det ordnet seg for meg, men var en god stressperiode. Er også lurt å lære litt om verts stedet på forhånd, og lage en liste over ting som man kan gjøre.

Undervisningsformer

De fagene jeg hadde var på engelsk, to av tre fag hadde forelesninger og seminarer, og ett fag hadde en fire timers interaktiv forelesning som var en slags blanding av forelesning og seminar.

Vurdering av emnetilbodet

Det var vanskelig å finne noen fag som jeg hadde lyst på som hadde kriteriene jeg trengte, så jeg endte opp med å velge fag som var på engelsk, og som virket overkommelig. Lite av mine faktiske interesser var en faktor, og jeg valgte hovedsakelig bare fag som jeg kunne klare å komme meg gjennom.

Fagleg utbyte og språk

Jeg studerte i Danmark, så jeg hadde en viss forståelse for språket på forhånd, men alle fagene mine var på engelsk, så jeg var komfortabel med forelesningene. Fagene jeg endte opp med å ta viste seg å være interresante, og jeg lærte mye om ting jeg ikke kunne, og ellers lite sannsynlig hadde tatt som fag hvis jeg hadde flere valg.

Universitetsområdet og byen

Universitetet var lett å få oversikt over, og hadde veldig fine fasiliteter. Byen var veldig fin, og folkene var veldig hyggelige. Det var mye å gjøre på i byen. Universitetsområdet hadde også mange barer, som gjorde det lett å sosialisere seg med andre studenter.

Bustad

Jeg fant en leilighet på privatmarkedet fordi jeg var sent ute for dorms muligheten, men fant en fin leilighet med god beliggenhet til en god pris. Jeg burde ha lett etter leilighet mye tidligere ettersom jeg dro ned og leide en Airbnb og lette etter leiligheter. Heldigvis fant jeg en leilighet gjennom Facebook grupper den første dagen min i Aarhus, men det kunne gått begge veier.

Sosialt miljø

Jeg strevde veldig med å bli kjent med andre folk, ettersom de fleste sosiale arrangementer var studentfester hvor folk gjerne allerede kjente andre, så da jeg ikke fant meg en gruppe tidlig, så hadde alle på en måte funnet sine venner. Jeg følte på et tidspunkt at det var for sent å finne seg en vennegjeng, men fortsatte å gå på sosiale begivenheter. Endte opp med å ikke få noen venner, men lærte å være komfortabel i mitt eget selskap, samt klare å gjøre ting alene, som å gå på restaurant og kino. Det var ingen fadderuke sånn som det er her i Norge, så var vanskelig å finne seg venner tidlig, ble på en måte helt mitt eget ansvar å dra ut å finne venner, noe jeg hadde vansker med.

Vår 2023 - BA kunstig intelligens

Vår 2023 - BA kunstig intelligens

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Fag:
Sjekk fakultet du faktisk søker på og gjør det grundig, men det kan sikkert gå bra selvom.
De som jobbet som exchange hjelpeservice på Aarhus var veldig hjelpsomme, så bare å sende mail.
Bruk denne siden for å se emner: https://kursuskatalog.au.dk/en?year=2022-2023

Intro:
Jeg anbefaler at du kommer deg på introweek arangemantene, og join whatapp groupen de snakker om der ellers kan du gå glipp av saker,
Ja de bruker whatsapp, på noen ting. Mer på sosialt.

Reise:
For bussreise skaff deg midttrafikk appen, og legg til din applepay eller lignende.
For hvis du bruker banken din, så spør den om at du må verifisere deg innimellom og det er litt stressende når du skal på bussen øyeblikkelig.
Og det er lettere (billiger kanskje) i min mening å reise Bergen - Billund med fly, så kan du ta buss fra Billund -Aarhus, vice versa.

Sykkel:
Du kan sikkert kjøpe deg en, eller du kan leie deg en.
Jeg brukte Swapfiets og det kostet meg en 200kr i måneden og da får du en sykkel i god standard og vedlikehold er gjort via dem.
Du får en studenrabbatt også.

Undervisningsformer

Det foregikk som typiske forelesninger og gruppetimer ikke så mye nytt helt ærlig, men det kan godt hende det er forskjellig fra studie og emne.
Eksamene mine var muntlige og en 7-dagers skriveoppgave.

Vurdering av emnetilbodet

Ganske bra vil jeg tro, jeg lette bare spesifikt etter ord og fag som var på min rader så fikk ikke med meg hva annet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er ganske fornøyd, greie mennesker i klassene jeg var i og gode forelesere.
Språk er vel en annen sak, det er jo Danmark så hvilke utbytte du får fra å lære dansk kan argumenteres,
men mye av min læring forgikk på engelsk heldigvis,
for dansk er ganske vanskelig å forstå muntlig, og hvsi du har en dialekt som ikke er næ bokmålen kan danskene ha vanskelig å forstå deg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde er spredt i på et lite område, det er renslig og pent. Steder som mange er på det royal library, der er det kantinme og leseplasser.
Byen er en fin størrelse du kan fint komme deg fra A til B på fots eller via sykkel eller buss.
De fra Aarhus kaller det den en lite storby, siden den har alt som storbyer har, men byen er liten.
Fine steder for å drikke og spise, og sikkert shoppe?
Buldring er det også noe du kan finne og gjøre.

Bustad

Jeg valgte å bo på studentkollegie via aarhus universitetet, det gjøres samtidig som du velger emner.
Mitt kollegie var relativt nytt og renslig. Jeg hadde et studio og det var fint for min del, det var mulighet for å bli kjent med andre på kollegie på sosiale arrengemanter, men det er sikkert forskjell fra sted til sted.

Sosialt miljø

Jeg recommender å komme på den introweek (ikke helt som fadderuke) du vil få mye viktig info om universitetet og ha sjansen til å møte mennesker. Det er også mye arrangemanter som åpner opp for sosialisering. Mye nordmenn møtte jeg også om det er flere av de du vil møte.
Byen er ganske fin å være på også.

Vår 2023 - Lektor i framandspråk

Vår 2023 - Lektor i framandspråk

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å være grundig i forberedelser med søknadsprosess, emnetilbud og godkjenning av emner her ved UIB. Heller send en mail for mye enn for lite, så er du sikker på at alt er i orden FØR du reiser. Jeg Kom inn på kunsthistorie sin kvote ved Aarhus uni, mens jeg selv går lektorløpet - lurt å snakke med internasjonalt kontor selv, så man får greie på slike muligheter. Jeg ønsket egt. Kbh, men Aarhus viste seg å være mye bedre for meg.
Koordinator ved Aarhus universitet var utrolig hjelpsom, og svarte på alle mulige mails jeg sendte i forkant.

Det anbefales å skaffe seg CPR-nummer (midlertidig personnummer) om man skal være der mer enn 6 mnd, men var ikke nødvendighet for oss norske. Jeg lot være å gjøre dette, og det gikk helt fint. Det kan være greit om man ønsker lege-tilbud, låne bøker på biblioteket osv. Enkelte medlemskap (f.eks. treningssentere) krevde også dette. Som sagt var dette ikke noe problem for min del.

Undervisningsformer

Jeg fikk innpass på to internasjonale emner (engelsk undervisning) i antropologi/religions-sosiologi, samt ett dansk emne (dansk undervisning) i religion.

Generelt sett hadde vi i humaniora komprimert undervisning, som også førte til lengre økter. Som regel hadde vi 4-timers økter i de engelske fagene, og opp til 5-timers økter i Kristendom. Avhengig av foreleser kunne dette være ren undervisning, eller en variasjon av undervisning og gruppe-arbeid.
De lange øktene i det danske religionsfaget opplevdes som svært intenst (også da de gikk fra kl. 13-18 på ettermiddagen). Vi ble fortalt at dette ikke er vanlig praksis, men et resultat av en seminar-ordning som er utgått. Heldigvis hadde frivillige studenter seminar-opplegg. Dette var frivillig å delta på, og nok veldig nyttig! Jeg deltok ikke på dette, men anbefales.
Danskene hadde etablerte studiegrupper på 4-5 studenter, som ligner kollokviegrupper. Undervisning baserte seg på at man gjorde oppgaver fra gang til gang i disse gruppene, og presenterte i undervisning. Anbefaler å henge seg på en slik, også sosialt sett. Evt. gi beskjed om dette til foreleser, og muligens få hjelp til å finne en. Selv dannet jeg kollokvie med andre studenter som hadde faget som "tilvalg". Det var helt nødvendig i faget "Islam og Kristendom" som hadde et svært stort pensum.
I det internasjonale emnet "etnicity, nation and religion" initierte foreleser til å danne grupper første forelesning - som vi arbeidet i gjennom hele semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet blant internasjonale fag i humaniora var helt greit. En del spennende fag dersom man har frie studiepoeng og kan velge fritt. I lektor-løpet er dette nokså fastlåst, og jeg opplevde at det ikke var internasjonale emner som overlappet med de fagene jeg trengte her ved UIB. Heldigvis kan man få innpass i danske emner som norsk, og dette gjorde at jeg fikk godkjent fagene - og kunne reise. Under planlegging av oppholdet (tidlig i søknadsprosessen) fikk jeg ingen garanti for å få plass, da danske studenter prioriteres i disse fagene. Det gjorde det vanskelig å planlegge utveksling i seg selv, da hele oppholdet var avhengig av at jeg kom inn på dette ene emnet (pga rigid lektorløp). Det gjorde at jeg svært sent i prosessen fikk vite at jeg i det hele tatt kunne dra på utveksling.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte i alle emnene. Fikk inntrykk av at forelesere og studenter tar studiene seriøst, og det forventes at man forbereder seg og deltar i diskusjoner. Danskene virker å ha et mer flatt hierarki, og foreleser var med i pausene og tok en øl med studentene etter endt semester.
Anbefaler å forsøke seg på dansk, i det minste tilpasse norsken litt. Jeg hadde danske roomies, noe som hjalp meg veldig i kommunikasjon på eks. skole osv.
Dette kom også godt med da 5-timers økter i Kristendom på dansk kan bli krevende. Anbefaler å sette seg inn i tallsystemet da det refereres til sidetall og årstall stadig vekk i undervisning ;)

Universitetsområdet og byen

Aarhus er desidert en by jeg vil anbefale å dra på utveksling til. Jeg syns det var enklere å manøvrere seg og bli kjent med byen over de månedene jeg var der. Personlig syns jeg det var bedre enn kbh, som nok kan oppleves overveldende da man er der såpass kort. Aarhus kalles "Verdens minste storby", og veldig lik på Bergen i form av fin størrelse på sentrum, og kanskje enklere å bli kjent med folk. Det sies at over 50% av befolkningen er under 30 år. Usikker på hvorvidt dette stemmer, men er med andre ord mange andre studenter, og potensielle venner :))
Jeg syklet over alt, og det kan virkelig anbefales. Jeg leide sykkel fra swapfiets, noe de fleste internasjonale studentene gjorde. Veldig fin måte å bli kjent med byen på - og slippe å være den ene som må ta bussen alene.
Aarhus har masse gode restauranter, cafeer, barer osv. - og jeg har en lang liste med steder jeg skal innom når jeg skal tilbake på besøk. Brukte mange gode instagram-kontoer som gjorde det enklere å manøvrere seg i alt byen har å tilby. Lurt å spare inn litt penger på forhånd :)
Anbefaler å dra og buldre, bade i havnebadet, brunsj på det kongelige bibliotek eller Ceres-arena og se en fotballkamp.

Danskene har konseptet "fredagsbar" som i korte trekk var å dra sammen med studievenner og drikke øl på skolen fredag ettermiddag/kveld. Hvert fakultet/studieretning har sin egen, og man kan gå fra den ene til den andre inne på skolen. Dette var veldig gøy, og anbefaler å gjøre dette for å bli kjent med medstudenter. Her går det også an å ta pub-crawl og bli kjent med hele campus. Veldig dansk.

Bustad

Jeg søkte dorm gjennom AU Housing, og fikk plass i nærheten av campus. Da jeg heller ville bo i kollektiv med dansker takket jeg nei til Universitetet sitt tilbud. Det angrer jeg ikke på, og kan virkelig anbefale å bo med dansker. De var studenter selv, mega-hyggelige og ga meg mange gode tips. Ikke minst var det praktisk mtp. å lære seg dansk språk, men vi er også blitt gode venner. Jeg fikk tips om kollektiv fra venn av en venn som hadde vært i Aarhus semesteret før. Ellers så jeg også på en del kollektiver på facebook-grupper. Lurt å være ute i god tid, men fikk selv plass i desember - og flyttet inn i Januar.
Hørte ulike erfaringer fra venner som bodde i dorm gjennom Uni, så har inntrykk av at man kan være heldig eller uheldig der.

Sosialt miljø

Opplevde det sosiale miljøet som veldig godt. Alle de internasjonale studentene er i samme posisjon, og ønsker å bli kjent. Problemet var kanskje heller at det var for mye som skjedde til tider. Lurt å forøke å finne en balanse mellom studie-hverdag og helg, da jeg opplevde utveksling som en blanding av ferie og skole.
Vi hadde intro-uke med internasjonale studenter, med arrangementer hver dag. Studenterhuset ved Aarhus uni gjør en veldig bra jobb - og de arrangerte masse gjennom hele semesteret.
Fredagsbar og fagutvalg på de ulike studiene/fakultetene er også en god arena for å få danske venner.
Opplevde danskene litt som oss nordmenn - noe reservert, men super-hyggelige når man først blir kjent!

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er mange mailer, både fra UiB og Aarhus universitet så det er fort gjort å glemme en mail. Anbefaler derfor å sette seg ned med hver eneste mail og lese gjennom for å sikre seg at ingen info går tapt. Vi glemte søke om politiattest som de ville ha i forkant av praksis, men det løste seg for da vi kom ned.
De er utrolig hjelpsomme i Aarhus, også på mail, så send gjerne en ekstra mail og spør en gang for mye:)

Ha det gøy så mye du kan! Det var god tid til å lese innen eksamen, og da skjedde det også mindre i byen. Les ute i universitetsparken som er veldig rolig og fin.

Bestill time til å få CPR nummer før du kommer da det er veldig mange som bestiller rett etter studiestart og det tar fort noen uker da før du får time:) CPR nummer var kjekt å ha, både til praksis og for å ha tilgang til helsetjeneste (gratis og raskt). Det var ikke noe problem å melde flytting tilbake til Norge i etterkant heller. Tips da også er å bestille time tidlig til skatteetaten (tidligste er rundt 1 mnd før).

Undervisningsformer

Vi hadde klassiske forelesninger hver fredag og uten om det hadde vi klasseundervisning i genetikk og TBL-lignende opplegg i GYN/OBS og PED. Det fungerte veldig fint. Forelesningene var stort sett basert på kliniske oppgaver og caser slik at du fikk et overblikk. Detaljene skulle vi heller lese på selv. Det gjorde at forelesningene ble nyttige å delta på. Klasseundervisning fungerte veldig bra, også basert på caser som godt inkluderte oss som studenter.

Ettersom det ikke var noe obligatorisk undervisning ga det oss et mye større rom for å planlegge hverdagen, noe som kom godt med når man er på utveksling!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg vil sterkt anbefale alle andre studenter å dra på utveksling. Det er en gyllen mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og nye egenskaper, i tillegg til å få en forandring i hverdagen. Spesielt danmark, som ikke er veldig forskjellig fra det vi kjenner til i Norge, synes jeg gjorde det enda lettere å dra på utveksling. Mindre språkbarriere (selv om mange unge dansker synes det var vanskelig), kort vei hjem om noe skulle skje og ikke minst mulighet til å lære om hva som fungerer, og hva som ikke fungerer, i et land hvor mye er likt, men og mye er ulikt. Det er mye kultur å oppleve, lett å komme seg rundt til f.eks. København og byen er full av folk både hverdag og helg.

Fagleg utbyte og språk

I tillegg til at alt av undervisning er på engelsk, fikk vi også et stort språklig løft i Dansk! Både forståelse og muntlig. Når det var kun danske studenter og oss norske tilstede, foregikk smågruppeundervisning som oftest på dansk. Det gikk etterhvert veldig fint, og ble til og med foretrukket.
Vi fikk et godt faglig utbytte, foreleserne virket engasjerte og holdt gode foredrag med caser fra virkeligheten som ga et godt bilde på håndtering av ekte pasienter. Casebasert undervisning var også til stor hjelp frem mot OSKE eksamen.

Universitetsområdet og byen

Er det noe Danmark er gode på, så er det kafeer, restauranter og barer som ikke er en del av en stor kjede. Overalt finnes det mange ulike steder å spise, ta seg en kopp kaffe eller en øl. Hvert sted har noe særegent ved dem og du går aldri tom for nye steder å prøve.
Mange av de store byene i danmark har «havnebad» hvor det er gratis badstu og bading visse tider i uken! I aarhus er det åpent hver lørdag og søndag 8-12 for alle.
Det var markeder nesten hver helg rundt i byen og det var konstant folk som var ute på middag eller med venner.
Med sykkel var det superlett å komme seg rundt, selv om du skulle til andre siden.

Aarhus har flott campus med stort og moderne bibliotek, veldig bra kantine, og ikke minst en flott universitetspark hvor det skjer mye gøy og hvor det alltid er plass til å lese, slappe av eller møte venner.

Bustad

Finn kollektiv på Facebook! Det er mange lokale som selv skal på utveksling og leier vekk rommet sitt ett semester.
Vi var alle veldig fornøyd med å ha funnet noen lokale å bo med. Mange av de andre utvekslingsstudentene bodde på studenthybler, men opplevde at de ofte var plassert et stykke utenfor byen.

Å bo med lokale gir det en gullbillett inn i det lokale samfunnet, til å skaffe nye venner og for å finne ut av hva som skjer i byen.

Sosialt miljø

Vi ble møtt med en god buddy-ordning hvor vi var delt i grupper på 3-4 som hver fikk 1 dansk buddy. Vi ble vist rundt i byen og fant på litt forskjellig sammen i starten. Studenthuset hadde flere ulike arrangementer for de internasjonale hele semesteret og spesielt de første ukene. De holdt en egen fadderuke hvor internasjonale fra hele verden deltok.

Studentbarene i Aarhus er noe som må oppleves. Det er veldig billig øl og utrolig hyggelig stemning. De arrangerer flere arrangementer utover semesteret, og Kapsejladsen er noe man MÅ få med seg!

Utover det var alle studentene veldig velkomne og greie (kanskje spesielt mot oss norske), i tillegg til at vi ble delt i par under praksis med 1 danske som gjorde det mye lettere å skulle ut i praksis i starten.

Det var også flere festivaler ila semesteret som virkelig anbefales!

2022

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED9)

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Man trenger ikke å forberede seg noe spesielt før oppholdet, alt av informasjon og praktiske ting man må ordne får man god beskjed om i eposter både fra UiB og fra AU.
Praktiske tips for høstsemesteret er å ta med seg turtøy / sykkeltøy, da været ikke alltid er godt, og mest sannsynlig så skal man sykle overalt. Man kan kjøpe seg en sykkel via facebook market eller dba.dk, men hvis man ikke ønsker å kjøpe seg en sykkel så kan man leie en fra swapfiets.
Når man kommer til Danmark, så får man også et CPR-nummer (tilsvarer fødselsnummer i Norge), og da vil man automatisk bli meldt ut av Norge, slik at man må bestille time hos skatteetaten for å melde seg inn i Norge igjen.

Undervisningsformer

Undervisningen er på engelsk, og de tilrettelegger for at praksisen skal være så mye som mulig på engelsk, men den foregår for det meste på dansk. Det kan være litt vanskelig å henge med i starten, men etter hvert venner man seg til det og det går helt fint. Under praksisen har man Man får tildelt en "log book" som tilsvarer tjenestekort på UiB, men det fokuserer mer på kommunikasjon enn på praktiske ferdigheter.
Man har som regel praksis mandag-torsdag, og hver fredag har man forelesninger.
Etter praksis kan det variere om man har forelesning, gruppeundervisning, TBL eller fri de andre ukedagene. Det er mye færre forelesninger på studiet her i forhold til Bergen, så man må lese mye selv. Det kan man enten gjøre ved hjelp av lærebøker eller den danske legevaktshåndboken som generelt brukes mye.

I tillegg så skal man skrive to obligatoriske oppgaver "leadership in medicine" og "medical errors and adverse events".

Eksamen er MCQ og 2 dager med OSCE som er i stor grad case-basert.

Utvekslingsstudentene begynner med praksisoppholdet 1 uke etter studiestart. Praksisoppholdet varer i 8 uker, hvor man har 4 uker i GYN/OBS og 4 uker i pediatri.

Vurdering av emnetilbodet

Synes emnetilbudet er godt, både det faglige og det praktiske. Det dekker alt man har i med9, så man skal ikke ta noe igjen etter oppholdet.
Man får en sykdomsliste / pensumliste som sier hva man skal kunne, og denne er ganske god å forholde seg til.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er også godt. Det kan være litt vanskelig å henge med i starten pga. dansken, men etter hvert så går det helt fint.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er utrolig fint og ligger rett utenfor sentrum. Forelesningene foregår både på campus og på sykehuset. Det er mange leseplasser på campus, og medisinstudentene har et eget bygg (Victor Albeck bygningen) hvor man kan sitte å lese. Det er også populært å sitte åp det kongelige bibliotek, med en kantine det er verdt å teste ut.

Århus minner mye om Bergen som studieby. Det er en studentby, samtidig som det er en storby (Danmarks nest største by). Man er aldri mer enn maksimalt 30 minutter med sykkel unna steder man skal til.

Byen

Bustad

Man kan søke via AU for studentboliger / kollegium, men de har ikke nok boliger til utvekslingsstudentene, slik at jeg anbefaler å også sjekke facebook / det private markedet. Det er lurt å finne seg et sted å bo tidlig. Det er verdt å nevne at dersom man bor i sentrum, så vil det ta alt fra 20-30 minutter å sykle til sykehuset, og dette er for det meste i oppoverbakke. Likevel, er man da nærme alt annet, slik at jeg hadde anbefalt å bo i sentrum. Dersom man får bolig via AUH housing, ville jeg anbefalt å søke opp hvor det ligger på kartet da det kan være et stykke unna sentrum.

Dersom man ikke ønsker å sykle, så kan benytte seg av kollektiv transport (buss/letbane), men sammenliknet med Norge er tilbudet noe begrenset.

Sosialt miljø

Ved starten av semesteret arrangeres det fadderuke og det bør man absolutt bli med på. Hver fredager er det fredagsbar på campus, hvor hvert fakultet har sin egen bar. Dette er veldig populært og sosialt.
På høsten har man også noe som heter "Festuge", som jeg anbefaler å sjekke ut. Det er en kulturuke med ulike konserter og festivaler, i tillegg til at masse kafeer og utesteder har tilbud om sosiale aktiviteter.

Man blir godt kjent med de andre utvekslingsstudentene da man henger mest med dem, og det kan være litt vanskeligere å bli kjent med de danske medisinstudentene, men alle er veldig hyggelige og behjelpelige.

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED9)

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Som forberedelse er det lurt å sjekke nettsidene til UiB og AU for lister over hva som må ordnes. Følg også med på mail for å få med deg all informasjon og viktige datoer og frister. Noen av punktene som må ordnes kan ta litt tid (f.eks. politiattest), så det kan være lurt å være ute i god tid. Ellers er det også en fordel å søke om CPR-nummer (dansk personnummer) i god tid, da dette trengs for å få tilgang til journalsystemet som brukes i praksis, og praksisen begynner tidlig i semesteret. Når man får CPR-nummer vil man meldes som utflyttet i det norske systemet, og mister bl.a. fastlege i Norge. Til gjengjeld får man fastlege i Danmark.
Alle har sykkel i Aarhus, og den kan leies (feks. via Swapfiets) eller kjøpes f.eks. i sykkelbutikk som selger brukte sykler, på Facebook eller på dba.dk (tilsvarende Finn.no). Veien til sykehuset er for det meste lange oppoverbakker.

Undervisningsformer

Semesteret begynner med en ukes introduksjonsforelesninger til gyn/obs, ped og genetikk, før kullet deles i to. Den ene halvdelen begynner med 8 uker praksis (mandag-torsdag), mens den andre halvdelen begynner med teori, og så bytter gruppene de siste åtte ukene. I praksis er de aller fleste på sykehuset hyggelige, inkluderende og interessert i studenter. Utvekslingsstudentene begynner med praksis, og jeg synes dette var en god rotasjon, da man får bedre tid til å lese når det nærmer seg eksamen. I perioden man har undervisning er det relativt korte dager, og ofte undervisning i mindre grupper. Gjennom hele semesteret er det felles undervisning for hele kullet på fredager, så dette har man både når man er i praksis og når man har teori.
Vurderingsformen er to obligatoriske oppgaver (krever ikke så mye arbeid), mcq-eksamen i 1 time og 45 min, og OSCE med 10 stasjoner fordelt på to dager. Stasjonene er case-basert, og man sitter og snakker seg gjennom oppgavene.

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret tilsvarer MED9 med gyn/obs, pediatri og genetikk. Til forskjell fra UiB er ikke undervisningen så dekkende for pensum. Det er mer fokus på bøker og andre kilder, og jeg vil anbefale å bruke bøker/anbefalte nettsider i tillegg til forelesningene. Til OSCE er de danske casebøkene veldig gode (Medicinske og kirurgiske cases I og II). Universitetet har også en fin nettside med de tidligere mcq-oppgavene.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen foregår på engelsk, mens praksis foregår på dansk. I praksisperioden får utvekslingsstudentene være på Skejby (Aarhus Universitetshospital), mens de danske studentene kan bli plassert på sykehus rundt i regionen. Selv om det er et internasjonalt semester er det absolutt en fordel å være norsk utvekslingsstudent, fordi nesten alt som foregår på sykehuset er på dansk. Det er som regel greit å forstå og bli forstått som norsk. De engelskspråklige utvekslingsstudentene må gjerne få både journalnotater og konsultasjoner oversatt, og dette medfører en annen opplevelse av praksisoppholdet enn når man forstår det som blir kommunisert selv. Ettermiddagsundervisningen i praksis er på engelsk.
Mcq-eksamen er på engelsk, mens skriveoppgaver og OSCE kan gjøres både på norsk og engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og fint med en stor universitetspark hvor nesten alle fakultetene er plassert. Dessverre er ikke så mye av undervisningen her, de fleste forelesningene er på Skejby (sykehuset). På Skejby er det få muligheter til å lese, og man er gjerne bare her for undervisningen. Det Kongelige Bibliotek er et veldig fint sted å sitte, med både lesesaler, områder for gruppearbeid, god kantine, bordtennisbord og massasjestoler. Det er også mulig å sitte i Victor Albeck bygningen, hvor det også er lesesal og muligheter for gruppearbeid.
Byen er veldig koselig, og etter min mening perfekt størrelse for et halvt års utveksling. Det finnes utallige koselige kafeer og spisesteder i byen, og det er fine skogsområder og strender både nordover og sørover langs sjøen. Vi fikk høre at det vanligvis regner mye i Aarhus om høsten, men hadde likevel et semester med mye fint vær.

Bustad

Det går an å søke om bolig via AU Housing, eller finne et sted privat. På Facebook finnes det grupper hvor det legges ut leiligheter og rom i kollektiv. Vi bodde privat i nærheten av Botanisk have, og var veldig fornøyd med plasseringen. Jeg vil anbefale å bo i Aarhus C, og heller bo nærmere byen enn sykehuset, da det eneste som skjer ved sykehuset er undervisning.

Sosialt miljø

Danskene er hyggelige folk, og ofte mer utadvendte og inkluderende enn nordmenn. Danskene på semesteret er på sitt siste studieår (11. semester), og har derfor gjerne sine egne gjenger som er godt etablert. Samtidig er det hyggelig å ha praksis med noen av de danske på sykehuset. Det er ganske mange utvekslingsstudenter, og de fleste er interessert i å bli kjent med andre. Ved å være med på introduksjonsuken før semesteret starter får man mulighet til å møte de andre utvekslingsstudentene og bli kjent før man møter til undervisning. Det finnes også ulike organisasjoner som organiserer sosiale arrangementer (feks. ANSA), og fakultetene har hver sin Fredagsbar.

Høst 2022- MED9

Høst 2022- MED9

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før ankomst til Danmark vil jeg anbefale å se etter leilighet i god tid før. Videre er det en del dokumenter som man må ta med seg til universitetet, men også for å søke om CPR (dansk personnummer). Det finnes gode lister på alt man må huske på som utvekslingsstudent på universitetets nettsider og Århus kommunes sider. Det er også lurt å gjøre seg litt kjent med universitetets sider inkludert blant annet e-post som man får tildelt, da disse kan være litt vanskelig å sette seg inn i. Her finner man viktig generell informasjon men også direkte informasjon om hva som skjer ved ankomst.

Undervisningsformer

Semesteret starter med en uke introduksjon i slutten av august. Kullet blir så delt i to deler hvor alle utvekslingsstudenter (pluss noen dansker) starter i praksis, mens andre halvdelen starter med teorien/forelesninger. Praksis foregår på Skejby som er sykehuset i Århus. Man har fire uker pediatri og fire uker gyn/obs. I denne perioden er man i praksis mandag til torsdag, og har felles undervisning med hele kullet fredager. Det meste av praksis foregår på dansk. Man må før praktisk hente seg en gul loggbok som en fylles ut i løpet av praksis og ved to obligatoriske kurs etter praksis.

Etter praksisperioden vil det være teori frem mot jul. Det er en blanding av TBL, forelesninger og mindre grupper. Dagene er som regel relativt korte, noe som gjør det mulig å lese pensum og forberede seg på TBL/smågrupper. All undervisning foregår på engelsk. En skal i løpet av denne perioden videre skrive en gruppeoppgave i kommunikasjon og en i liten individuell oppgave i ledelse og etikk.

Eksamen foregår i januar og består av en skriftlig MCQ på 1 time og 45 min, samt OSCE ca. en uke senere. OSCE er case-basert og består av 10 poster fordelt over to dager. Det som testes er pediatri, gynekologi, obstetrikk, kommunikasjon og genetikk. Selv om OSCE kan høres litt skummelt ut går dette veldig fint for de alle fleste.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent tar man 11. semester sammen med de danske studentene, noe som tilsvarer MED9 i Bergen. Det er positivt at dette er helt dekkende og man slipper å ta deler av faget når man er tilbake. Generelt fikk jeg inntrykk av at pensum ikke er like detaljer som i Bergen, noe jeg synes er positivt da en heller fokuserer på å forstå de større linjene. Forelesningene er ikke dekkende for pensum og presentasjonen legges ikke ut i halvparten av tilfellene. Jeg vil anbefale å kjøpe pediatpriboken da denne er veldig god og relevant for eksamen. Videre bruker de danske studentene særlig to case-bøker for å forberede seg til OSCE som jeg også vil anbefale. Gyn/obs har en god lærebok/kilde på nett (engelsk) som en kan søke opp på sundhet.dk. Som en pekepinn for hva men bør lese på kan en gå ut fra en liste som deler i A og B sykdommer, hvor en burde kunne A litt bedre og er mer relevante for eksamen. Denne listen skal ligge på Brightspace (tilsvarende MittUiB). Frem mot eksamen kan en øve seg på tidligere gitte MCQ-spørsmål på en egen nettside for dette - mcq.au.dk.

Fagleg utbyte og språk

I det store og hele synes jeg at det faglige utbytte har vært godt. Gjennom å ikke fokusere på mange små detaljer får en bedre med seg hva som er viktig å kunne fra de ulike feltene når en møter det i allmennpraksis eller som LIS. Jeg var fornøyd med praksis og følte jeg hadde god nok tid til å lese meg opp på pensum og forberede meg på TBL/gruppeundervisning.
Selv om forelesningene er på engelsk foregår det meste av kommunikasjon, særlig i praksis, på dansk. Personlig opplevde jeg ikke dette som noe problem. Om man ikke er vandt til dansk fra før hører man seg for inn i det. Videre er det fleste man møter på sykehuset behjelpelige med å snakke sakte/forståelig eller bytte over til engelsk om det er nødvendig.

Universitetsområdet og byen

Århus er en sjarmerende by med mange små restauranter og cafeer. Det er også gode muligheter for shopping. Jeg vil anbefale å ta løpeturer/spaserturer i Risskov og langs Åen opp mot Brabrand sø. På hver side av byen finnes det også nydelige strender som kun er en sykkeltur unna. Det er ofte ulike arrangementer i byen, som Festugen som holdes hvert år i slutten av august. I tillegg er Århus en skikkelig studentby med mange barer, blant annet de velkjente Fredagsbarene en finner i universitetsparken. Det er med andre ord kort vei fra lesesal/bibliotek til Fredagsbar og øl til 10 kroner(!). Gjennom universitetet arrangeres ulike store begivenheter som «Kapsejlads" på våren, og «Danmarks største fredagsbar» og «Medicinerrevyen» på høsten.
Mye av semesteret foregår på Skejby sykehus, særlig i starten av semesteret. Jeg vil likevel anbefale å gå seg en tur den i vakre universitetsparken og bli kjent med området. De fleste leser på Det kongelige bibliotek som også ligger her, og kan by på god mat og områder til avslapping mellom lesingen med massasjestoler og bordtennisbord.

Bustad

Som nevnt lenge oppe er det lurt å se etter bolig tidlig. AU Housing tilbyr ulike boliger til en rimelig prise, men disse er populære og særlig de som ligger sentralt. Mange søker leilighet via Facebook-sider som "Lejligheder til salg og leje i Aarhus» hvor både utleiere og boligsøkende legger ut innlegg.
Selv satte jeg pris på å bo nærme sentrum (Århus C) da jeg hadde sykkel som en lett kan komme seg til sykehuset med.

Sosialt miljø

Danskene er for det meste imøtekommende, sosiale og ikke fremmed for en fest. På studiet kommer en særlig i kontakt med andre utvekslingsstudenter da man har samme rotasjon. I praksis blir en satt sammen med en danske, noe som gir mulighet for å bli litt bedre kjent. Da disse går sitt 11. semester, er godt etablert og noen også har barn kan det være litt vanskelig å bli godt kjent ellers. Det finnes likevel mange andre muligheter til å bli kjent med dansker eller utvekslingsstudenter gjennom ulike arrangementer i løpet av semesteret. Videre får en også tildelt en dansk fadder hvor en som gruppe kan finne på sosiale ting med.

Alt i alt vil jeg anbefale å søke utveksling til Århus for et spennende semester i en veldig hyggelig by!

Vårsemesteret 2022 - MED7

Vårsemesteret 2022 - MED7

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

-Det er greit å holde styr på alle dokumenter før utveksling, og bare få dette gjort med en gang man har mulighet ettersom det er mange ting man skal forholdet seg til, f.eks Erasmusstiped-søkingen. Det er også fint å bare begynne å se etter steder å bo.
-CPR nummer: Dette tilsvarer det norske fødselsnummeret og er noe man trenger for å ha tilgang til journalsystemet i Danmark. I ettertid, syntes jeg dette egentlig det var unødvendig, fordi du meldes ut av folkeregisteret her i Norge, og det er en del styr når du kommer tilbake fordi du må melde deg tilbake (du mister blant annet fastlegen din også). Man kan få tilgang til journalsystemet uten CPR nummer, men det er mer styr for de som skal sette dette opp så derfor er de veldig på med at du må få deg et CPR-nummer, men for 4 ukers psyk praksis, så tenker jeg at man klarer seg uten et CPR nummer.

Undervisningsformer

Semesteret er fordelt i blokker, så man har 4 uker med ØNH, 2 uker med ofta, 4 uker med psyk, 3 uker med nevro, og 5 uker fri (ettersom danskene skriver spesiale=hovedoppgave-> Man får fri i skriveperioden deres!). Det er dermed et relativt kort semester, og ikke så mange uker med undervisning. Mye av undervisningen var klinisk, men masse av dette var obligatorisk også. Det skal sies at det ikke var like mye undersvinung som man er vant med i Norge. Dagene er relativt korte, som var veldig deilig, men også passende ettersom man skulle dekke mye av teorien selv, siden det var nesten ingen teoretisk undervisning. I begynnelsen får man utdelt sykdomsliste, som er oversikt over det man skal kunne, og på AU sin nettside så er det oppført læringsmål på hva man skal kunne om hver av disse sykdommene. Det er dette man blir testet på i eksamen. Så mye av den teoretiske undervisningen står man får selv, mens et er masse tid til dette ettersom det er korte dager. Det var sjeldent jeg hadde en full dag. Man er i klasser på ca. 10-15 stk og det er disse man forholde seg til for resten av semesteret når man har klinisk undervisning, også kan man også ha undervisning som større grupper. I ØNH hadde vi 10 obligatoriske kliniske dobbelttimer, hvor vi øver på undersøkelsesteknikk og tar imot egne pasienter og presenterer casen til klassen etterpå. Det er mye diskusjon og klassebaserte læring som er utrolig nyttig og lærerikt! Ved ferdighetstreningen så har man en liste med ulike ferdigheter man skal få godkjent og det er alltid en lege der til å hjelpe. Dette var veldig bra, og man fikk mye hjelp! Man har også 2 obligatoriske teoretiske timer i ØNH. I ofta var det en blanding mellom teoretisk og praktisk undervisning, men det var ofte dobbeltime hvor første timen var teori og neste time var praktisk øving. Denne undervisningen var også obligatorisk. I psyk var det ingen teoretisk undervisning, utenom TBL hver fredag. Da har man kun 4 uker med praksis (man-tors), men TBL på fredager. I nevro var det mer teoretisk undervisning enn i de andre emnene, i tillegg til en uke praksis (enten på nevrologisk eller nevrokirurgisk avdeling)

Eksamen: Man har en skriftlig 4 timers eksamen i psykiatri, og denne er med alle hjelpemidler. Denne var veldig overkommelig og ikke noe man trenger å grue seg til. I tillegg har man en muntlig eksamen, enten i nevrologi, nevrokirurgi, ØNH eller ofta. Man får vite hva man har kommet opp i 3 dager før, så man har god tid på forberedelse.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes emnetilbuet var bra! Det er veldig annerledes fra MED-7 semesteret i Bergen. Det var mye mer fokus på klinisk undervisning og å se et helhetsbilde, enn små detaljer. Det eneste jeg syntes var litt vanskelig var den teoretiske delen. Når man selv har ansvar for å dekke dette, så kan det blir litt krevende fordi man ve ikke helt hva man skal vektlegge og hva man skal se vekk ifra. Jeg er veldig glad i å dra i forelesninger i Bergen og forholde meg til et som blir sagt der, så jeg syntes det var litt krevende og skulle finne ut av alt selv, men det var også veldig deilig å få styre sin egen dag selv i stor grad. Man skal få dekket alt man skal ha i MED7 i Århus, så det er ingenting du trenger å ta igjen, utenom en liten samtale i norske psykisk helsevernloven.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes det var veldig krevende med språket i begynnelsen, men etter en god måned så kom man godt inn i det og det var ikke nor problem. Danskene har lett med å forstå bergensdialekten, så jeg hadde ikke noe problem med å bli forstått heller, og det gikk veldig fint i klinikk og praksis når man skulle prate med pasienter også.

Universitetsområdet og byen

Århus er en veldig koselig og studentvennlig by. De sier at det er en liten storby, med tanke på at den har alt en storby skulle hatt, men er relativ liten. Det er også lett å komme seg rundt, enten med sykkel eller buss. Universitetsområdet er veldig fint. I MED/ hadde vi all undervisning på sykehuset som ligger en halvtime utenfor sentrum. Sykehuset har veldig fine undervisningslokaler, men ingen leseplasser, så da må man enten drar man som oftest på biblioteket, eller medisinerens eget bygg.

Bustad

Jeg bodde via AU, og fikk plass på et helt nytt kollegium. Det var veldig fint der og mange andre studenter. Ulempen ved å gå via AU er at det som oftest er umøblert og et stykke utenfor sentrum. I ettertid hadde jeg absolutt anbefalt å leie privat i sentrum.

Sosialt miljø

I begynnelsen av semesteret så blir det organisert fadderuke, og man blir godt kjent med de andre utvekslingsstudentene på helsefakultetet. Dette må man absolutt bli med på! Det skal derimot sies at på MED-7 semesteret, så var det ingen andre utvekslingstudenter utenom meg. Det var krevende til tider fordi det er noe vanskeligere å komme inn på danskene ettersom de snart er ferdig med studiet og har relativt etablerte grupper, men de var veldig hyggelig og hjelpsom, så det ble egentlig aldri noe problem.

Catherine Waly

Catherine Waly

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Skaff CPR nr og søk studentbolig i grei tid.

Undervisningsformer

Klinisk og teoretisk

Vurdering av emnetilbodet

Emnene velges ikke da det tilpasses hva som er relevant for studieløpet ditt.

Fagleg utbyte og språk

Gikk bra; forventet litt språkbarriære, men en forstår etter hvert

Universitetsområdet og byen

Fin by der universitetet ligger ganske sentralt.

Bustad

Finnes mange steder man kan søke, men man burde søke i god tid hvis man vil ha et mer moderne sted.

Sosialt miljø

Bra sosialt miljø, Aarhus er en studentby så det er lett å komme overens med folk.

Thanh Hoai Dinh

Thanh Hoai Dinh

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del dokumenter som skal signeres både før og under utvekslingen. Det er derfor lurt å ha kontroll og holde styr på disse dokumentene og sjekke mail regelmessig.

Undervisningsformer

Vi hadde undervisning i form av forelesninger, temadager, klinikk i både voksen og barneavdeling og øvet blant annet på å legge fyllinger og pusse fylilnger på fantom hodet.

Vurdering av emnetilbodet

Dette er et godt tilbud for tannpleierstudenter. Man lærer hvordan det er å samarbeide med andre på en annerledes måte enn i Norge. Det har vært veldig lærerikt og nyttig å studere i et annet land og kunne se hvordan studiet er bygd opp her.

Fagleg utbyte og språk

Det har vært godt faglig utbytte. Jeg hadde pasienter både i voksenklinikk og barneklinikk, samt fikk øve på andre ting som jeg ikke har gjort før som å legge på fylling. Det har også vært godt utbytte av forelesninger. Savner litt å kunne samarbeide med tannleger.
Å snakke språket var en utfordring, men jeg lærte meg språket jo mer jeg pratet med pasienter. Mot slutten kunne jeg språket nesten flytende.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er flott med moderne klinikker, med god kantine mat og store forelesningsrom. Universitetsområdet er omringet av park og fine muligheter til tur.
Byen er nydelig og flott med kort avstand mellom butikker, busstopp og restauranter. Det er også flere parker og fine gater. Jeg har blitt glad i byen og kunne tenke meg å dra tilbake.

Bustad

Jeg var litt seint ute med å finne bolig, og fikk derfor ikke bolig gjennom AU housing som var anbefalt på universitetets nettsiden. Heldigvis kunne jeg finne bolig gjennom Studenthousingaarhus, og fikk tilbud få dager etter. Siden bolig søknaden ble sendt nesten rett før jeg skulle dra på utveksling valgte jeg den som var ledig i den tiden. Boligen var derfor langt unna fra skolen og byen. Tilbud jeg fikk var et rom med eget bad og delt kjøkken med 12 andre personer. Jeg er likevel glad i boligen jeg fikk tilbud og ble kjent med nye mennesker.

Sosialt miljø

Fra min erfaring og opplevelser er Danmark et sosialt land. Det sosiale miljøet på skolen og der jeg bodde var veldig bra. Det var fredagsbar både på tannlegeskolen og andre skoler som man kunne komme til. Det er mange arrangementer hele tiden og alle er veldig hyggelige. Det er bare å komme ut så er det alltid noe å gjøre.

Amalie Serina Smørdal Lien

Amalie Serina Smørdal Lien

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før utvekslingsoppholdet er det lurt å ha oversikt og orden på alt av dokumenter som skal fylles ut og signeres. Hente klinikktøy og på forhånd finne et sted å bo.

Undervisningsformer

Under oppholdet har vi hatt klinisk undervisning alene og i samarbeid med studenter ved vertsuniversitetet. Forelesninger og seminarer, kurs med teori og praktisk arbeid, oppgaver og kasus i samarbeid med tannlegestudenter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt, selv om det gjerne hadde vært gunstig å ha mer av de samme fagene som vi ellers hadde hatt her hjemme i den gjeldende perioden. Men det har ikke vært negativt å få repetisjon i fagene vi har hatt fra før, og i etterkant av å ha kommet hjem har jeg ikke fått inntrykk av at jeg har gått glipp av noe særlig. Den største forskjellen er at studentene her hjemme har hatt noe mer klinikk, og for eksempel begynt med allmenn og gerodontologi, men det har ikke vist seg å være av stor betydning at vi kommer i gang med dette noe senere enn resten av klassen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er stort sett fornøyd med faglig utbytte. I klinikken har vi gjort både selvstendig arbeid og samarbeid med andre studenter. Noen av fagene som inngår i modulen vi har vært gjennom i utvetkslingsperioden, er fag som vi tidligere har hatt her hjemme.
Språket var som regel heller ikke noe problem, bortsett fra at enkelte pasienter slet med å forstå norsk. Dette var hovedsakelig barnepasienter, men det løste seg fint da jeg jobbet sammen med en student fra vertsuniversitetet på barneklinikken som kunne oversette ved behov.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger sentrumsnært og tilgjengelig, i et fint område med universitetsparken like ved. Byen har mye å by på. Museumsbesøk, shopping, fin natur, hyggelige kafeer og restauranter, bra uteliv og mange andre muligheter.

Bustad

Jeg, og de to andre utvekslingsstudentene fra klassen her hjemme, har alle bodd på Skjoldhøjkollegiet, Vi har bodd i forskjellige kollektiv som huser opp til 14 personer. En sammensetning av danske studenter og internasjonale studenter, hovedsakelig fra Europa har bidratt til å gjøre utvekslingsoppholdet utelukkende til en god opplevelse.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har jeg bare positivt å si om. Vi ble tidlig satt i kontakt med våre mentorer, Karoline og Emma, fra klassen ved vertsuniversitetet. De hjalp oss med å finne ut av det praktiske, for eksempel skolevei, skap i garderoben på skolen, viste oss rundt på skolen og universitetsområdet, informerte og inviterte oss til forskjellige sosiale arrangementer. I klinikken ble vi varmt tatt imot av klinikkinstruktør Jensa og de andre hyggelige studentene i klassen. Gjennom hele oppholdet har vi knyttet nye bekjentskap, både til studenter ved vertsuniversitetet, internasjonale studenter i kollektivene vi har bodd i og ikke minst til hverandre. Vi reiste på utveksling som tre studenter fra samme klasse, og reiste hjem igjen som et sammensveiset trekløver, rike på opplevelser, reiser og gode minner sammen.

Vår 2022 - Lektor i naturvitenskap of matematikk

Vår 2022 - Lektor i naturvitenskap of matematikk

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg reiste til Danmark gjorde jeg ikke så mange forberedelser! Det å begynne på universitetet her er nokså likt som å begynne i Bergen, og veien blir litt til mens du går. Hele den første uken var introduksjonsuke, og vi fikk dermed masse tips til hva som burde ordnes før skolen skulle starte, og tid til å få alt på plass. Det eneste problemet jeg støtte på var at leiligheten jeg skulle bo i hadde overtakelse 1.februar, og jeg ble derfor nødt til å bo to uker på hotell, noe som jo kan bli litt dyrt for lommeboka!

Undervisningsformer

I de kursene jeg har hatt her nede har de samme undervisningsformene gått igjen. Det er vanlige forelesninger, hvor lengden varierer fra 1-4 klokke timer. Og alle fagene har hatt såkalte TØ, som kan sammenlignes med det vi kaller gruppetimer i Bergen. Noen fag har også hatt seminarer, som har vært obligatoriske å delta på. De fleste kursene har også tilbudt studentcafe, som er en ordning hvor du kan komme og gjøre skole og få hjelp om det er noe du lurer på. Utover dette har foreleserne lagt ut noen tidspunkter med kontortid, hvor man kan komme og spørre foreleseren om hjelp.

Vurdering av emnetilbodet

Før jeg skulle reise ned hit slet vi litt med å finne emner jeg kunne ta, som skulle erstatte emnene på studiet. Jeg er endte med å få to 10p emner, og to 5p emner som bare skulle gå over de syv første ukene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har dessverre gjort en dårlig innsats i å lære meg det danske språket. Min tanke var at skandinavere forstår hverandre uansett. Men slik er det nødvendigvis ikke! Jeg har funnet ut at det å forstå dansk er en vanesak, og at det er mange forskjellige danske dialekter! I noen fag har det vært mer aktuelt for meg å lese stoffet selv hjemme, da jeg får mer ut av å lese dansk, enn å sitte i en forelesning der jeg kanskje forstår halvparten! Et tips er å le når resten av klassen ler, for da har nok læreren sagt noe veldig gøy ;)

Det faglige utbytte skal det ikke stå på! Nivået i de danske fagene er høyt/bra, og hvis du vil lære noe er det mye å lære her! Mange av fagene har, som på UiB, en del obligatoriske gjøremål underveis, slik at du faktisk blir litt tvunget til å legge inn en innsats.

Universitetsområdet og byen

Fantastisk. Universitetsområdet er STORT og du finner de aller fleste fakultetene innenfor en liten radius. I midten har du den flotte universitetsparken, som får nygårdsparken til å virke litt stusselig. Århus by er verdens minste storby. Den kan sammenliknes litt med Bergen, da den byr på både fuktig klima og koselige brusteinsgater. Men Århus har så mye mer enn det! Strender, shopping, severdigheter og mye mer! Jeg vil påstå at dette er byen for enhver smak.

Bustad

Selv fikk jeg tildelt bolig gjennom AU housing. Jeg hadde da lite å si på hvor og hva jeg skulle få, men var veldig heldig og fikk en veldig fin studio leilighet ute i Åbyhøj. Når jeg skulle flytte hit hadde jeg ingen formening om hvor det lønte seg å bo, så jeg håpet på det beste. Første inntrykket mitt var at Åbyhøj var et stykke utenfor sentrum, men når du flytter til Danmark MÅ du få deg sykkel, og vipps så var alt innenfor en liten sykkeltur. Det fine med Åbyhøj er også at mange av de jeg har blitt kjent med bor der, og det er dermed veldig korte avstander for å møte en venn. Ulempen med å bo der er at det er en seig oppoverbakke til universitetet (ja, det finnes faktisk oppoverbakker i danmark!), men da får man litt gratis trening også. Dette problemet støter du også på hvis du bor midt i byen. Så hvis du vil unngå denne hver dag, så er nok det lureste å bosette seg nærmere universitetet! Da blir du i stedet den stakkaren som må sykle oppover for å komme deg hjem fra en fuktig kveld på byen, for her i Danmark sykler man overalt uansett vær og sinnstilstand ;)

Sosialt miljø

Universitetet legger til rette for at alle skal få seg noen å være med! de tilbyr ulike mentorordninger og "buddy gruops". Utover dette må man faktisk ta litt ansvar selv for å få seg noen venner her! I starten er alle i samme situasjon, og er ute etter å få seg et nettverk. Etter hvert som det går noen uker begynner gjengene å danne seg. Fortvil ikke om du ikke har fått deg en gjeng, for alle er fortsatt veldig inkluderende, og du må ikke nøle med å sende melding til noen du møtte første dagen. Folk vil mer enn gjerne ta en kaffe eller en øl! Så husk å samle litt kontakt info fra mennesker du møter!

Et siste tips når du skal flytte til Danmark er å lære seg å drikke øl, om du ikke kan det fra før! Her er ølen billig, og et viktig sosialt bindeledd!

Vårsemesteret 2022 - MED7

Vårsemesteret 2022 - MED7

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

På UiB sine nettsier er det en sjekkliste som er grei og oversiktlig. Der står alt hva man skal gjøre før man reiser. I tillegg snakket jeg med eldre studenter som hadde vært der før meg, som ga meg gode tips om jeg jeg brude bo og litt om hvordan undevisningen foregikk.

Undervisningsformer

Undervisningen er noe annerledes enn det den er hjemme i Bergen. Alle fagene er de samme med omtrent samme pensum, men man er delt inn i mindre grupper, hvor fire grupper sammen har rotasjoner i de ulike emnene.
I psykiatri blir man fordelt til en avdeling der man skal være alle fire ukene. I tillegg er det noen forelesninger og TBL innimellom. Klinikk på BUP er et obligatorisk krav fra UiB sin side, men det er ikke sikkert en blir tilbudt plass på BUP. Derfor kan man sende en mail til stuidekoordinatoren for psykiatri og spørre om man kan få være en uke på BUP slik at man slipper å ta ekstra klinikk når en kommer hjem.
Undervisning i ØNH og øye var stort sett praktisk øving og mye selvstudium. Derfor anbefaler jeg sterkt å kjøpe bøkene til disse emnene. De er relativt lettleste og oversiktlige. I ØNH har man først 45 minutter med praktisk øving to og to. Deretter er det to av studentene som har møtt en pasient hvor de så skal fremføre casen for resten av gruppen. Dette er noe alle skal gjennom og er svært relevant mtp eksamen som gjøres på eksakt samme måte. Undervisning i ØNH og øye varte totalt i 4 uker.
Til sist hadde jeg 3 uker med nevrologi. Det er delt inn slik at man har to uker med undervisning, og en uke på klinikk.
Undervisningen avsluttes med en symposium uke der en får eksamensrettet undervisning i alle emnene som har vært
7 semester ved UiB tilsvarer 10 semester ve AU. Dette semesteret skriver studentene hovedoppgave i 5 uker. Dermed har man 5 uker uten undervisning. Dette kommer svært godt med da det er mye pensum som skal læres.


Vurdering av emnetilbodet

Undervisningen var generelt god, og det er mye praktisk undervisning. Men som nevnt over er det mindre forelesninger og dermed er det ikke alt pensum som blir gjennomgått. Det er derfor et større krav til selvstudium. Til gjengjeld har man da mer fritid og kan disponere tiden sin slik man vil, noe som er fint da det er mye annet en også vil bruke tiden sin på når man er på utveksling.
Ved semesterstart blir det lagt ut en pensumliste som er en liste med sykdommer som en skal lese om. Denne er det veldig relevant at man følger mtp eksamen.
På slutten av semesteret har man først en tre timers skriftlig eksamen i psykiatri, deretter skal man melde seg opp til muntlig eksamen. Der blir man enten trukket opp i ØNH, øye ller nevro. Til muntlig eksamen har men tre dagers tid med forberedelse.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tekte at det kom til å bli vanskelig å følge med på undervisningen som var på dansk, men dette gikk overraskende greit. Man kommer fort inn i språket og de fleste foreleserne er generelt greie å forstå. Eneste problemet med språk kom da jeg hadde utplassering på BUP, fordi ingen av barna forstod hva jeg sa.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fantastisk fint og det er mange steder man kan lese. Generelt er man kun på sykehuset når man har undervisning, men det er ganske langt utenfor byen. Derfor satt jeg personlig mest på biblioteket på AU og leste.
Byen i seg selv er en studentby med svært ung befolkning, noe man raskt legger merke til. Den livlig og folk sitter alltid utenfor barer og kafeer, uansett vær. Århus er større enn man skulle tro, men man får fort oversikt over de ulike bydelene. Alle sykler, og det er en fantastisk måte å komme seg rundt på. Byen har flere naturområder omkring og noen fantastiske strenger.

Bustad

Man kan søke om å få bo i de ulike kollegium rundt omkring i byen, men generelt ligger de ganske langt utenfor sentrum. Personlig fant jeg et privat kollektiv på en facebook side som heter «Leiligheter til salg og leje i Århus». Denne sien var veldig grei å bruke og det var relativt lett å finne seg et sted å bo. Det er heller ikke spesielt dyrt å leie.

Sosialt miljø

Generelt er jo ikke med7 (eller 10 semester ve AU) et internasjonalt semester. Vi var kun tre utvekslingselever på hele kullet. Dermed er det heller ingen som vet at de er utvekslingsstudent siden det er mange nordmenn som studerer i Århus fra før. Til gjengjeld har man undervisning i små grupper, som gjør det mye lettere å bli kjent med folk. Dansker er litt som nordmenn, og det tar tid å bli kjent med dem. Men når en først blir kjent, er alle veldig hyggelige og imøtekommende. Når det er sagt så var jeg selv veldig lite med de andre studentene fra min gruppe på medisin. Det er mange andre utvekslingsstudenter fra 9 semester (11 semester ved AU) som ble mange av mine gode venner. I tillegg er det utallige studentorganisasjoner som man kan være med i. Jeg vil anbefale å ikke bo alene, da et hyggelig kollektiv kommer godt med i starten.

Vår 2022 - BA i sammenliknende politikk

Vår 2022 - BA i sammenliknende politikk

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde egentlig ikke planlagt å reise på utveksling under bacheloren, men fikk spontant lyst. Selv om de fleste velger å dra på utveksling 4. eller 5. semester, valgte jeg å snu litt om på ting. Jeg skrev derfor bacheloroppgaven 5. semester og reiste på utveksling 6. semester. Dette funket veldig bra for meg!

Et godt praktisk tips er å sjekke forsikringer i god tid før man reiser :))

Danmark er også et forholdsvis ukomplisert land å dra på utveksling til, der språkbarrieren er minimal. Jeg vil likevel anbefale å lære seg et par fraser på dansk, enkelte ord som nemt (=lett), måske (kanskje), må (=kan), samt tallsystemet deres.

I tillegg vil jeg anbefale å sjekke ut utvekslingsbloggen til UiB og eventuelt komme i kontakt med ambassadørene dersom man lurer på noe ;))

Undervisningsformer

Undervisningsformene på bachelornivå ved Aarhus er preget av forelesninger i store grupper, slik jeg kjenner fra UiB. Jeg tar kun emner på masternivå her, der undervisningen skjer i mindre grupper. Gruppene kan sammenliknes med seminarene ved UiB, bortsett fra at man har professoren som seminarleder. Vi er rundt 20 stykk i hver gruppe, der vi både kommer tett på hverandre og professoren. Her vektlegger de aktiv deltakelse i stor grad, der man faktisk ikke får ta ordinær eksamen dersom man ikke deltar. Timene er lagt opp som 3 x 45 minutter og er obligatoriske, der det blir forventet at man aktivt deltar i diskusjonen. Siden gruppene er såpass små er det lett å delta, der det også er rom for "dumme" spørsmål og bemerkninger (ingen spørsmål er dumme!!). En typisk time er lagt opp som:

Gruppepresentasjon (vi fikk tildelt gruppe og hvilke uker vi skulle presentere tema i starten av semesteret),
(pause 15 min- obligatorisk kaffepause utenfor kantinen),
Diskusjon i mindre grupper,
Felles diskusjon der vi deler det vi har snakket om i gruppene,
(pause 15 min- påfyll med mat),
Professoren har forberedt presentasjon der han utdyper temaet ytterligere + felles diskusjon

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er svært imponert over emnetilbudet til Aarhus! I oktober fikk vi tilsendt en liste over ulike emner, der de fleste var på 10 studiepoeng. Alle emnene var svært "up to date", der jeg valgte:

"Freedom of Expression in the 21st Century"
"Artificial Intelligence and Democracy: Friends or Foes?"
"Evolutionary Approach to Political Psychology"

Alle emnene var nye dette semesteret, noe som har sine fordeler og ulemper. På den ene siden er temaene i fagene svært relevante, der flere av artiklene ikke var mer enn et par måneder gamle. Flere av professorene var også midt oppi forskningen på feltene de underviste, der vi fikk en spennende innsikt i arbeidet deres. På den andre siden var det ikke alle professorene som var like forberedt og visste ikke hele tiden hva som funket og ikke, noe som førte til litt prøving og feiling. Likevel var de veldig åpne for tilbakemeldinger.

Emnene vi internasjonale studenter fikk velge mellom var på engelsk og masternivå. Likevel syns jeg emnene var passe vanskelig, selv om man bør regne med å lese hver uke. Eksamenene her er ekstremt seine, der jeg ikke har sommerferie før 30.juni :,). I det ene faget skal vi kun levere et term paper i midten av juni. I de to andre fagene skal jeg først levere en "synopsis", et slags sammendrag av et forsknings design, for deretter å forsvare det i en muntlig eksamen.

Fagleg utbyte og språk

På forhånd av utvekslingsoppholdet, forstod jeg lite dansk og tenkte det kom til å bli en utfordring. Det er rart med det, men man er overraskende tilpasningsdyktig. Et godt tips er å se "Borgen" på Netflix, for å få inn litt dansk språk, men også innsikt i dansk politikk ;)). Man kommer også langt med å snakke "pent" og litt sakte norsk, der jeg enda ikke har helt selvtilliten snakke dansk til dansker (enda). Det er likevel kjekt å vise seg frem for andre internasjonale studenter, når man oversetter menyen i kantinen for dem. Engelsk er likevel det språket jeg har fått mest bruk for. Både med tanke på at man blir en del av et internasjonalt miljø, samt at undervisningen foregår på engelsk. Engelsken min vil jeg si er middelmådig (på det beste), der jeg virkelig har fått et stort utbytte av dette utvekslingsoppholdet. Tidligere kunne jeg føle meg svært ukomfortabel av å diskutere vanskelige problemstillinger på engelsk, der jeg som oftest valgte å la være. Her har man ikke annet valg enn å kaste seg ut i det, der de fleste er svært forståelsesfulle og behjelpelige om man begynner å knote.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er, som Bergen, Danmarks andre største by og har litt samme "vibe" som Bergen. Aarhus er en koselig by med flere små gater og kafeer, som er svært preget av det unge studentmiljøet. Universitetet ligger på en høyde, der campus er samlet rundt en stor park.

På grunn av bussrutene har jeg endt opp med å gå hjem et par ganger fra byen til fots, der jeg aldri har følt meg utrygg. Aarhus omtales som "smilenes by", noe som også stemmer i virkeligheten. Alle lokale jeg har møtt har vært svært hyggelige og hjelpsomme.

Bustad

Jeg, som alle andre som har vært på utveksling, anbefaler alle å være tidlig ute med å se etter bolig!
Jeg kan anbefale facebook-gruppen "Lejebolig og lejligheder i Aarhus", der det legges ut ledige rom/leiligheter på det private markedet. Ellers kan du også søke bolig gjennom universitetet. Sjekk ut Ansa Aarhus sine hjemmesider for mer informasjon om dette. Jeg var så heldig å fikk en fremleie-avtale gjennom universitetet, der vi fikset resten privat. Fordelen med å fremleie er først og fremst at man kommer til en møblert leilighet, der privatpersoner er mye mer fleksibel på inn/utflyttningsdato enn uni.

Kollegiet jeg bor i ligger i bydelen Åbyhøj, noe som jeg er svært fornøyd med. Selv om bussen kun går to ganger i timen, tar det kun 10 min med sykkel til sentrum og 30 min med sykkel/ buss til Universitetet. Jeg ville imidlertid ikke bodd lengre vekke enn dette. For eksempel har jeg hørt fra flere at Brabrand-området er litt for perifert (med tanke på bussforbindelser).

Sosialt miljø

I begynnelsen av semesteret fikk vi tildelt en faddergruppe med danske faddere, der vi blant annet fikk en omvisning av byen og campus. Selv om denne fadderuken ikke kan sammenliknes med den norske fadderuken, var det betryggende å ha en "gruppe", samt noen å spør dersom man lurte på noe. Selv om jeg fortsatt har kontakt med flere fra faddergruppen, samt har skaffet meg et par "internasjonale" venner fra timene, henger jeg mest med den norske gjengen. Selv om danskene er hyggelige, kan det være vanskelig å komme helt innpå dem. Jeg har kommet frem til at dette kan skyldes at flere av dem allerede har etablert et nettverk av venner, siden de fleste har gått på skole sammen i flere år. Det gir også mening at de ikke ønsker å investere i noen dype vennskap med noen som kun er på utveksling ett semester. For det andre er dansker svært opptatte og investerte studenter, der de fleste er involvert i idrett og andre utenomfaglige aktiviteter.

De andre internasjonale studentene derimot er alltid ledig for en øl eller kaffe. For å komme i kontakt med andre internasjonale i Aarhus, kan jeg anbefale å bli med i en eller flere av WhatsApp gruppene. De er også ekstremt flinke til å organisere og planlegge aktiviteter og turer, så her er bare å henge seg på.

Jeg er også medlem i ANSA Aarhus (først og fremst på grunn av forsikringen), selv om jeg ikke har deltatt på noen av arrangementene deres. Det norske miljøet er ganske stort i Aarhus, der jeg tidlig fant en norsk gjeng. Personlig syns jeg det er positivt å ha flere venner å spille på, der Aarhus virkelig har litt av alt. Jeg hadde i hvert fall ingen problem med å dra her uten å kjenne noen, der det viktigste er å være snill og greit og by litt på seg selv :)).

Lektor i historie/religion - vår 2022

Lektor i historie/religion - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Bli godt forstått på alle formelle krav. Gå tidlig i gang med boligsøk.

Undervisningsformer

Klasseromsundervisning, zoom-seminar, selvstendig arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

God katalog av emner, men også en del reservert til enten høst eller vår-semesteret. Mange emner som går på engelsk, syntes det var nyttig for språktrening og videre utvikling av akademisk skriving samt muntlig sjanger. Disse emnene, som jeg tok, var også myntet litt på dette og inneholdt derfor flere andre utvekslingsstudenter, som var positivt.

Fagleg utbyte og språk

Utveksling til Danmark er nok ikke så eksotisk som andre muligheter, men dette er også oppholdets styrke. Dansken forstår man godt etter bare noen uker, så lett å konversere. Var nyttig for meg også å ha fag på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en studentby, analog til Trondheim i Norge. Livlig studentområde hvor det aldri var mangel på fritidsaktiviteter. Universitetsområdet er mer konsentrert enn i Bergen, noe jeg fant veldig kjekt. Med positivt fortegn, følte jeg virkelig at jeg levde i en "studentboble". Universitetsområdet er spesielt preget av kollegiumene, det enormt populære kongelige bibliotek og universitetsparken. Samt alle universitetsbyggene og fredagsbarene. De fleste HF-studenter vil nok studere på Nobelparken, hvis du ønsker å se bilder!

Hvis du liker Bergen vil du nok like Aarhus også! Lik størrelse på byen, også rik på kulturtilbud. Havneby med gode fasiliteter.

Bustad

Anbefaler virkelig å bo i "kollegium", minner om "dorms" fra USA. Kollegiumene er ikke kun en enkelt bostedsordning for studenter, men har rike tradisjoner, som nok varierer litt fra gang til gang. Typisk blir man veldig godt kjent med de man bor med, og også generelt godt kjent med hele blokken sin, i sum 10-35 personer! Kort sagt ryddig og sosialt opplegg.

Sosialt miljø

se punkt(er) ovenfor.

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED7)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED7)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det var veldig greit å følge forberedelseslistene til både UiB og AU. På AU sine sider står det hvilken dokumentasjon du trenger for sykehuspraksis (f.eks. politiattest).
Ellers er det å finne et sted å bo (se lenger nede).
De ønsker at man søker CPR-nummer, men nordmenn kan bo opptil 6 mnd i Danmark uten å folkeregistreres der. Det er også mulig å få tilgang til journalsystemet på sykehuset, selv om man ikke har CPR-nummer. Det er altså noe man kan vurdere om man vil eller ikke.
De danske studentene har en periode på 5 uker til å skrive sin hovedoppgave på dette semesteret, der vi utvekslingsstudentene hadde fri. Det hadde ikke jeg fått med meg før jeg dro ned, så det kan jo være greit å vite på forhånd, slik at man kan planlegge å jobbe med sin egen hovedoppgave eller om det er noe annet man vil gjøre de 5 ukene.

Undervisningsformer

Semesteret er delt opp i fire rotasjoner; psykiatri, ØNH + øye, nevro og en rotasjon der de danske studentene skriver sin hovedoppgave. I psykiatri er det fire uker praksis, med undervisning en dag i uken. Undervisningen i ØNH består av 10 dobbelttimer med øving i undersøkelsesteknikk og caser. Øye er 8 dobbelttimer med praktiske ferdigheter, caser og noe undervisning. I Nevro var det 6 dager med undervisning/ferdighetstrening, i tillegg til 5 dager praksis. Det er stort sett lagt opp til selvstudie, i motsetning til forelseninger som man er vant til fra UiB, og fokus på undersøkelsesteknikk og caser/TBL i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns generelt emnetilbudet var veldig bra og tilsvarte MED7 på UiB. Eneste negative var at jeg hadde 4 uker praksis i voksenpsykiatri, men det blir mulighet for å ta en uke med BUP i Bergen senere.
Det at undervisningen fokuserte såpass mye på caser og trening i undersøkelsesteknikk, gjorde at vi ble godt forberedt til muntlig eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Det har gått helt fint å ha undervisning på dansk. I starten var det litt problemer med å forstå tallsystemet, men jeg ble vant til det etter hvert. Jeg måtte vanne ut bergensdialekten litt, men det var helt uproblematisk å snakke norsk, både i undervisning, klinikk og på eksamen.

Universitetsområdet og byen

Århus er en utrolig bra studentby. Byen har alt man trenger, med mange hyggelige kafeer, barer og spisesteder. Det er likevel liten by, der det ikke tar lang tid på sykkel uansett hvor du skal. Det er også mange fine parker og strender på begge sider av byen.
Universitetsområdet er veldig koselig og alle fakultetene er samlet rundt universitetsparken. Vi hadde mesteparten av undervisningen på sykehuset som ligger litt utenfor byen, ca 30 min på sykkel, eller 15 min med Letbanen.

Bustad

Jeg bodde i et kollektiv med noen danske studenter som jeg fant på facebookgruppen "Lejligheder og værelser til leje i Aarhus". Det vil jeg absolutt anbefale. Dersom man søker bolig gjennom studentkollegiene ender man gjerne opp med å bo mindre sentralt enn om man leier privat. Dessuten var det et pluss å få øvd dasken hjemme også.

Sosialt miljø

Mentorordningen og det at det ble arrangert mange sosiale eventer for utvekslingsstudentene de første ukene gjorde at det var lett å bli kjent med folk. Det ble også holdt sosiale arrangementer for de internasjonale medisinstudentene gjennom hele semesteret. Selv om de fleste utvekslingsstudentene på medisin gikk 11. semester, var det stort sett de jeg var med. Det var alltid noen som ville finne på noe, så det ble aldri en kjedelig dag.

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Man får god oppfølgning per mail av koordinatorene ved UiB og Aarhus Universitet med tanke på informasjon rundt prosessen, søknader og tidsfrister å huske på og hva slags dokumentasjon som skal sendes inn. Jeg anbefaler at du setter deg inn i de ulike tidsfristene og dokumentasjon (bl.a. å søke om ny politiattest).

Transport: det er nesten uunngåelig med et opphold i Danmark uten å ha en sykkel. Du kan enten leie månedlig via "Swapfiets" eller kjøpe - finnes mange butikker der du kan kjøpe brukte sykler til en billig penge. Ellers er det gode forbindelser med busser og letbanen (tilsvarende Bybanen i Bergen). Om man vil ta seg en helgetur til København f.eks., går det billige busser der du også kan ta med sykkel.

Undervisningsformer

MED9 ved UiB tilsvarer 11. semester ved medisin av Aarhus universitet (AU). Undervisningen er todelt. Først hadde vi en introduksjonsuke til de ulike fagene. Deretter ble kullet delt i to, der halvparten startet med klinikk på sykehuset og andre halvparten med undervisning.

Vi utvekslingsstudentene sammen med noen andre dansker startet med 8 uker klinikk ved Skejby (Aarhus Universitetshospital), som var delt inn i 4 uker med pediatri og 4 uker med obs/gyn.
Underveis i praksisen ble de holdt ettermiddagsforelesninger av både professorer og leger, men vi studentene fikk og i oppgave av å presentere fremlagte pasient-kasusistikker med tilhørende tema - det var veldig lærerikt! Man får tildelt en "log book" som fokuserer på kommunikasjon mellom lege-pasient, der det skal signeres og gi tilbakemelding til hvordan du har gjort det ved ulike pasientkonsultasjoner.

Etter praksis var det forelesninger innenfor de ulike fagene (først på zoom, deretter fysisk oppmøte ved universitetet eller Skejby). Vi hadde også TBL. Siden det er et internasjonalt semester, foregår undervisningen på engelsk.
Av obligatoriske ting skulle man ha oppmøte på et kommunikasjonskurs og to innleveringer innenfor ledelse og etikk, i tillegg til signert log book. Obs: viktig å ta vare på log booken - uten den får man ikke tatt eksamen!

Eksamen var én skriftlig MCQ-eksamen på 1 t og 45 min og OSCE med 10 stasjoner med caser.

Vurdering av emnetilbodet

Det foregår undervisning i fagene pediatri, gynekologi/obstetrikk og genetikk.

Fagleg utbyte og språk

De fleste forelesere er flinke og engasjerte i det de underviser om. Noe problematisk var det at Powerpointene ble sjeldent lagt ut i forkant (og ikke alltid i etterkant) av forelesningene, noe som gjorde det til tider vanskelig å få med seg undervisningen.
Det blir lagt ut en "Sygdomsliste" over de viktigste tilstandene man skal ha kunnskap om. Det er en fin liste å forholde seg til, men ikke alltid helt samsvarende med hva som blir undervist om. Det virker som de danske studentene er mer vandt til å forholde seg til bøkene mer regelmessig.

Jeg anbefaler å gå til innkjøp av case-bøkene "Medicinske og kirurgiske cases" - gode bøker som vi brukte mye i eksamenslesing - både som forberedende til skriftlig og til OSCE.

Når det gjelder språket, går det relativt fint å snakke norsk, og dansk lærer man å forsto ganske fort. Under praksis-oppholdet får man tildelt en dansk buddy som eventuelt kan hjelpe deg underveis dersom språket blir et problem, eller så fungerer engelsk også fint.

Universitetsområdet og byen

Campuset ved Aarhus Universitet er et flott og fint område med et stort bibliotek (og kantine med relativt billig og god mat - anbefaler lørdagsbrunch på Det Kongelige bibliotek), park og lesesaler. Universitet ligger en kort sykkeltur (i litt oppoverbakke) fra sentrum. Ellers foregår mye av undervisningen på Skejby, ca. 30 min på sykkel, men også gode forbindelser med buss eller letbane.

Selve byen Aarhus blir noen ganger sammenlignet med Bergen - små, sjarmerende bygninger, kulturrikt og fullt av studenter. Det er en by du garantert kommer til å glad i! Utallige spisesteder, barer og unike butikker å utforske. I tillegg kan byen by på fantastiske langstrakte, hvite strender bare en kort sykkeltur unna. Det er også mange fine parker og ulike kulturtilbud (som Aros Kunstmuseum, konserter, markeder) i kort avstand.

Bustad

Man kan i forkant få tilbud/søke om bolig via bl.a. "AU housing" eller "Student housing Aarhus", der man kan bo i ulike kollegium eller rom i kollektiv. Noen av kollegiene ligger ganske langt utenfor sentrum, så jeg anbefaler å se etter et sted som ligger litt mer sentralt, rundt Aarhus C (litt lengre reisevei til sykehuset, men desto tettere på byen).

Ellers finnes det mange sider på Facebook der man kan leie et rom i kollektiv eller leilighet, bl.a. "Lejligheder til salg og leje i Aarhus", personlig var det det jeg gjorde. Å bo med andre dansker anbefales! Dansker generelt er veldig sympatiske, høflige og rause, og å bo med dem er en unik mulighet å bli enda mer kjent med byen og dansk kultur.

Sosialt miljø

På skolen var vi for det meste utvekslingsstudentene sammen, da de danske hadde motsatt undervisning av oss. Vi var en fin gjeng der folk hadde lyst til å bli kjent og var flinke til å finne på mye hyggelig sammen. Man får tildelt en dansk fadder, og de tok mye initiativ til å få til ulike arrangementer for å bli kjent.
Aarhus er en by tilrettelagt for å være sosial, med stort utvalg av barer, parker og andre fine områder å møtes på.
Som skrevet under "bolig", anbefales det også å bo med andre dansker, da du vil få muligheten til å bli kjent med flere enn bare utvekslingsstudentene.

De ulike fakultetene har sin egen bar på campus, og som nesten hver uke har "Fredagsbar" med billig øl (10 kr) og god stemning - og Medisinerbaren er kjent for å være den beste. Ellers er "Kapsejlads" vårens store begivenhet, der flere titusen samles i universitetsparken for å se de ulike fakultetene ha regatta.

Det finnes ulike studentorganisasjoner som også arrangerer ulike eventer, bl.a. ANSA (f.eks. paradetog og middag på 17. mai), sjekk også ut Studenterhuset i Aarhus som hver tirsdag har "International nights" med forskjellige tema-fester, quiz osv.

Utveksling til Aarhus anbefales på det varmeste - det vil bli et halvt år du aldri ville vært foruten!

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

UiB og Aarhus universitet har gode lister over hva som må gjøres før, under og etter oppholdet. Hvis man likevel lurer på noe er begge universitetene svært behjelpelige. Det er smart å finne seg et sted å bo tidlig. Både AU Housing og det private markedet fungerer veldig fint. Velger man AU Housing vil jeg anbefale at man sjekker på kartet hvor sentralt studentboligen ligger. Noen av studenthusene ligger et stykke utenfor sentrum, noe som kan være litt tungvindt. Ellers er sykkel et must i Århus, og det er ganske enkelt å enten kjøpe en billig sykkel (Facebook Market eller dba.dk), eller leie (f.eks. Swapfiets). Ellers kan det være greit å være obs på at når man melder flytting inn i Danmark for å få CPR-nummer(tilsvarende personnummer) vil man automatisk ble meldt ut av Norge, og man mister dermed sin fastlege osv. Etter utvekslingsoppholdet må man bestille en time hos skatteetaten for å søke flytting tilbake til Norge. Det kan være noe ventetid for å få denne timen, så her kan det være lurt å booke timen i god tid, f.eks. noen uker før semesterslutt.

Undervisningsformer

Utvekslingsstudentene startet med 8 uker praksis på Skejby sygehus, 4 uker i gyn/obs, og 4 uker i pediatri. Praksis foregikk mandag-torsdag, og hver fredag var satt av til forelesninger. De siste 8 ukene var det kun forelesninger og eksamensperiode. I tillegg måtte man skrive to obligatoriske oppgaver om "Leadership in Medicine" og "Medical Errors and Adverse Events". Genetikk er også en del av undervisningen. Eksamen var i form av en MCQ, og to dager med OSCE. OSCE omfatter kun det man har hatt om det respektive semesteret, og var i stor grad case-basert.

Vurdering av emnetilbodet

Undervisningen i Århus dekker alt man har i MED9, så man slipper å ta igjen noe etter oppholdet. Praksisoppholdet var bra, og det er virkelig en fordel å være norsk utvekslingsstudent da hele praksisoppholdet foregår på dansk. Det er kun forelesningene som foregår på engelsk. Man får en rotasjonsplan for praksisoppholdet som sikrer at man får vært innom de fleste avdelingene. Forelesningene var mindre dekkende enn hva man er vant med fra UiB, så jeg vil anbefale å også bruke andre kilder for å sikre at man lærer seg pensum. Selv kjøpte jeg den danske pediatri-boken, som jeg synes var veldig god. Hvis man ikke ønsker å kjøpe bok er nettsiden sundhed.dk -->Lægehåndbogen veldig dekkende. Man får tildelt en "sykdomsliste", hvor alle tilstander og sykdommer man bør kunne noe om til eksamen står oppført, noe som hjelper med å konkretisere pensum, ettersom forelesningene ikke fungerer så godt til dette. I tillegg er det laget en nettside med alle tidligere MCQ- spørsmål som er veldig nyttig når man leser til MCQ-eksamen, mcq.au.dk. Case- bøker var også til stor nytte før OSCE.

Fagleg utbyte og språk

Mye mer foregår på dansk enn hva som er beskrevet på både UiB's og AU's nettsider. Hvis ikke man er vant med dansk fra før kommer man raskt inn i det når man har praksis. Alle obligatoriske oppgaver kan skrives på norsk eller engelsk. På OSCE kunne man for det meste velge om man ville snakke norsk eller engelsk. Det faglige utbyttet synes jeg var godt. Selv om forelesningene ikke dekket alle tema man kunne få på eksamen, var sykdomslisten til stor hjelp for å tette eventuelle hull. Jeg synes det var en stor fordel at vi hadde OSCE, da man blir tvunget til å lære på en annen måte enn ved MCQ- eksamen.

Universitetsområdet og byen

Universitetscampus er et stort og flott område som ligger rett utenfor sentrum av byen. Forelesningene foregikk mange ulike steder på campus eller på Skejby(sykehuset). Det er mange leseplasser på campus, men de mest populære stedene for medisinstudentene er nok Det Kongelige Bibliotek og Victor Albeck bygningen. Det er virkelig verdt å sjekke ut kantina på det kongelige bibliotek, og kjelleren med massasjestoler og bordtennisbord hvis man trenger en lesepause. Århus er Danmarks nest største by med ca. 260 000 innbyggere. Byen ligger ved kysten, og det er dermed kort vei til kollokvie på stranden. I tillegg er Århus en studentby, og har et veldig bra tilbud i sine sjarmerende gater med cafeer, resturanter, barer og annet uteliv. Det er en by med mye liv i, og etter å ha vært der et semester er det fortsatt steder jeg ikke rakk å dra innom.

Bustad

Som tidligere nevnt kan man skaffe seg bolig via AU Housing, eller privat. Jeg bodde selv privat i et kollektiv på Trøjborg, som er et veldig fint område å bo i, midt mellom sentrum og sykehuset, rett ved letbanen og Universitetsparken. Letbanen gjør at man lett kan komme seg mellom sentrum og sykehuset, men det vanligste i Århus er å benytte seg av sykkel.

Sosialt miljø

Ved starten av semesteret arrangeres det fadderuke, som jeg absolutt anbefaler at man er med på. Det er da lettere å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene, og også en del av de danske studentene. Eller arrangeres det fredagsbar av alle de ulike fakultetene i Universitetsparken hver fredag, som også er verdt å få med seg. Videre har man en del introforelesninger hvor man får informasjon om andre organisasjoner ved universitetet som arrangerer fester, turer og utflukter som man kan være med på. ANSA Århus er en organisasjon for norske studenter i Århus, og også disse har mange tilbud, som ukentlig trening, fester og 17.mai-feiring. Generelt i Århus er det også mye som skjer, blant annet kan SPOT-festival og Northside varmt anbefales, som er to festivaler som arrangeres på våren i Århus. De fleste arrangementer kan man finne på Facebook.

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

23.08.2021 - 30.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det viktigste er å følge nøye med på alle instruksjoner og frister som gis på e-mail både fra UiB og Aarhus Universitet. Særlig når det gjelder Online Learning Agreement. Om du gjør dette går det meste veldig greit. I tillegg vil jeg oppfordre til å sjekke mail nokså ofte dersom du har søkt studentbolig, her var det kort svarfrist.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i de fagene jeg tok på Aarhus Universitet var hovedsakelig forelesninger i grupper på rundt 15-25 personer. Undervisningen foregikk i klasserom og varte i 3 timer med to pauser. Med andre ord er undervisningsformen som ble brukt sammenliknbar med hvordan "storgrupper" gjennomføres på UiB. Først og fremst var det foreleseren som snakket i timene, men det var også i stor grad lagt opp til muntlig deltakelse fra studentenes side. Hvor mye man deltar muntlig kan man enkelt styre selv.

I tillegg til dette hadde noen fag frivillige innleveringer som man kunne benytte seg av dersom man ønsket.

Undervisningen ble gjennomført en gang i uken per fag. Når man tar tre fag betyr dette at man har 3 x 3 timer undervisning i uken. Dermed er den totale undervisnings mengden nokså lav, jeg vil si omtrent slik man er vant med fra UiB.

Det var ikke obligatorisk å delta i undervisningen. For min egen del valgte jeg likevel å gjøre dette fast, noe jeg hadde utbytte av både sosialt og faglig. Samtidig åpner dette for fleksibilitet dersom man f.eks ønsker å reise rundt i en periode eller liknende.

Kan også nevne at visse fag hadde en annen struktur, men denne strukturen gjaldt for de aller fleste fag.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet vil jeg beskrive som helt ok. Jeg hadde bestemt meg for å ta fag på engelsk, og da var det ca. 10 emner å velge mellom. Fagene jeg tok var "Public Procurement and Competition Law", "Anti-discrimination Law" og "Climate Law". Av disse fagene var det første klart min favoritt, dette kan anbefales videre. De to andre fagene var også greie valg, spesielt om man er interessert i disse fagfeltene. Alt i alt var jeg fornøyd med fagkombinasjonen jeg valgte ut i fra emnetilbudet.

Normalt tror jeg emnetilbudet ved Aarhus Universitet er noe bedre, for eksempel var det noen emner som ble avlyst. Vil anbefale å sende mail til universitetet dersom det er et spesifikt emne som du ønsker å ta for å undersøke om dette blir holdt eller ikke det aktuelle semesteret.

Det er også mulig for norske studenter å ta emner på dansk.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var for min del ganske bra! Jeg har lært mye om EU-rett da dette var gjennomgående i alle fagene jeg valgte.

Også språklig har jeg lært mye, jeg vil si mer enn det man kanskje forventer når man utveksler til Danmark. Dette tror jeg er et resultat av at jeg kun tok emner på engelsk, samt at jeg fikk venner som jeg måtte kommunisere med på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde er veldig fint! Hovedcampus der juss-studentene holder til består av en stor park med bygninger rundt. Når jeg leste utenom undervisningen leste jeg på "Det kongelige bibliotek" som var et veldig fint og moderne bygg. Mange fasiliteter og kantine med god mat. Universitetet ligger nærme sentrum av Aarhus.

Byen er også veldig koselig. Mange fine gater, butikker og mange ting å finne på! I tillegg ligger byen nærme stranden, noe som er veldig deilig i sommer-månedene.

Bustad

Jeg valgte å søke studentbolig gjennom AU Housing. Søknadsprosessen for å få studentbolig var veldig enkel og kommer opp som et punkt i forbindelse med en registrering/søknad eller liknende som man uansett skal fylle ut. Det er ikke alle som får tilbud om studentbolig gjennom AU Housing, men da finnes det flere andre alternativer som også er gode slik som å leie et rom i et kollektiv osv.

Jeg var fornøyd med min studentbolig (Skelager Kollegiet). Fordelen med å velge en studentbolig er at man slipper arbeidet med å finne et sted selv, og at hele prosessen er ryddig. I tillegg er dette et rimelig alternativ sammenliknet med det private markedet.

Ulempen er at man ikke kan velge hvilken studentbolig man ønsker å bo på. I søknadsprosessen velger man boligtype (alene, kollektiv, parleilighet osv) men utover dette har du ikke muligheten til å påvirke hvor man får tilbud om å bo. Med andre ord kan man ende opp med å få tildelt en bolig et stykke utenfor sentrum. Samtidig er det uansett verdt å søke etter min mening da man alltids kan velge å takke nei om man ikke er fornøyd med det tilbudet man eventuelt skulle få.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra!

Jeg opplevde det som veldig lett å bli kjent med andre Erasmus-studenter. Jeg ble kjent med folk fra for eksempel Tyskland, Spania, Tsjekkia, Østerrike, Israel og England. Men det er også mulig å bli kjent med danske studenter om man ønsker dette!

Det er mange arrangementer for internasjonale studenter både i intro-ukene og senere i semesteret. For eksempel arrangerte "Studenterhus" ukentlige fester for internasjonale studenter, flere utflukter til andre deler av Danmark, isbading, spillkvelder osv. I tillegg blir man så klart kjent med andre studenter i forbindelse med undervisningen. Dermed er det mange anledninger til å komme i kontakt med andre studenter.

I tillegg merker man godt at alle man studerer med er på utveksling da de aller fleste er ivrige etter å bli kjent med nye mennesker og dermed tar mye initiativ til å finne på ulike ting.

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

23.08.2021 - 30.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Aarhus universitet sin administrasjon er generelt sett enkel å forholde seg til og det er ikke særlig mye byråkrati. De sender ut god informasjon i tide på en oversiktlig måte og svarer raskt på beskjeder. Det eneste jeg personlig opplevde var at informasjonen om at Online Learning Agreement måtte ordnes manuelt via epost, var bortgjemt sammen med mye annen «uvesentlig» informasjon i en generell epost. Les derfor all informasjon og frister nøye. Generelt var fristene også ganske korte, slik at en måtte sette seg inn i en del informasjon på kort tid. Dette gjaldt alt fra valg av fag til studentboliger.

Undervisningsformer

Fagene ble undervist som seminarer på opptil 30 studenter med en varighet på 3 timer en gang i uken. Det kan ligne noe på seminarene i Bergen, men jeg vil si at deltakelsen i timene er noe lavere og at undervisningen derfor minner mer om forelesninger, med noe dialog mellom underviser og studenter. Likevel varierte dette noe mellom fagene jeg tok, enkelte var mer preget av diskusjon enn andre. Og mitt inntrykk er at innholdet i seminarene i stor grad kan styres av den enkelte foreleser og fagets karakter.

Jeg hadde to muntlige eksamener og en skriftlig hjemmeeksamen. Å ha muntlige eksamener var en ny erfaring. Det er plusser og minuser med denne modellen slik det er med det meste. Det skal likevel sies at det var forskjellig form på mine to muntlige eksamener. Den ene fikk vi utdelt 20 spørsmål ved semesterstart som var eksamensspørsmålene. På eksamen skulle man så trekke en lapp med ett av disse spørsmålene og deretter må man «si alt man kan» samtidig som man blir stilt oppfølgingsspørsmål. Den andre eksamenen besto av en «case» vi fikk en uke før. Dette var en klassisk praktikumsoppgave. En skulle så presentere de problemstillinger som der ble reist. Jeg hadde klart mest sans for sistnevnte form, idet jeg føler det er mye bedre egnet til å vise forståelse og ikke pugging. Det er imidlertid generelt en krevende og annerledes øvelse å prøves i et fag på ca. 15 min.

Hjemmeeksamen er ganske likt som i Bergen, men kanskje ikke like intenst. En har en uke på seg til å skrive en oppgave på ca 7-10 sider.
Det faglige nivået som kreves er nok noe lavere enn i Bergen. Men samtidig har jeg ikke tatt engelske spesialemner i Bergen, så det er vanskelig å slå fast med sikkerhet. Det er også slik at det var enkelte som ikke helt taklet den muntlige eksamensformen, så om det er mer krevende eller ikke er nok litt individuelt, det også. Personlig tok jeg det ganske rolig i starten, men fulgte undervisningen og jobbet en del siste måneden av oppholdet. Dette gikk ikke utover karakterene sammenlignet med UiB der innsatsen var høyere.

Vurdering av emnetilbodet

Generelt må jeg nok dessverre si at jeg ikke var helt fornøyd med emnetilbudet. For det første fikk jeg inntrykk av at det var færre fag å velge mellom sammenlignet med tidligere år. Dette var heller ikke noe man kunne undersøke på forhånd idet fagene ble publisert etter at vi fikk tilbud om studieoppholdet. Valgmulighetene ble enda mer begrenset av at undervisningen i mange fag overlappet, slik at disse ikke kunne velges dersom man ønsket undervisning i begge. Jeg fikk derfor kun ta ett fag jeg egentlig ville ta, nemlig «Public procurement and competition law». Dette faget var jeg imidlertid godt fornøyd med. De andre fagene jeg tok var Anti-discrimination law og Climate Law. Førstnevnte fag skal ikke lengre tilbys så det er kanskje like greit å ikke si så mye om det, utover at det ga en større forståelse for EU-rett, særlig innenfor arbeidsrettslige problemstillinger og sånn sett var det nyttig. Sistnevnte må jeg dessverre si at ikke levde helt opp til mine forventninger. Tematikken er høyaktuell og rettslig sett interessant i og med at det pågår både klimarettsaker, forhandlinger om nye/oppdateringer av traktater, nasjonale lover osv. i relativt upløyd mark. Faget ble likevel mer et fag med informasjon om klima og ikke så mye om klimajuss. Mao. det var et fag som mer handlet om å fortelle om hvilke rettskilder som finnes og ikke hvordan disse skal tolkes og/eller kan anvendes.

Fra andre medstudenter var det også delte meninger om de øvrige fagene som ble tilbudt. Et generelt inntrykk er vel at en klarer å velge 2 fag som er spennende og 1 som en gjerne ikke blir helt fornøyd med.

Fagleg utbyte og språk

Generelt har jeg fått betydelig bedre forståelse for EU-rett, noe som er nyttig da dette er stemoderlig behandlet på UiB. Faget «public procurement og competition law» har også direkte relevans for norsk rett og sånn sett var dette faget også nyttig i seg selv. Det samme gjelder «anti-discrimination law», som blant annet gjaldt EU-regler som er inkorporert i den norske diskrimineringsloven.

Engelsken har også blitt bedre ettersom både undervisning og kommunikasjon med medstudenter foregår på engelsk. Noe som kanskje begrenser utbyttet noe er at man i dagliglivet kan klare seg med norsk som følge av likheten mellom det danske og norske språket.

Universitetsområdet og byen

Aarhus en er fin by med mange studenter. Universitetsområdet er veldig fint. Dette gjelder særlig hovedcampus som har en fantastisk park og et helt nyoppusset bibliotek med lesesalsplasser, kantine, grupperom mv.

Byen for øvrig er også koselig med mange cafeer, barer, restauranter, butikker osv. Størrelsesmessig er byen noe større enn Bergen. Sentrum er mindre kompakt enn Bergen.

Det er fine strandområder langs havet. Men naturområdene ellers er ikke som i Norge. I den grad det finnes er skogsområdene i praksis korte flate opparbeidede stier/skogsveier med planteskog rundt. Så Danmark passer nok best for den urbane.

Det er mange arrangementer både på universitet og i byen. Det var fredagsbar hver fredag på campus med svært billig øl etter norsk standard og mye folk. Det var også festival på campus i starten av semesteret og andre arrangementer regelmessig, særlig på Studenterhuset for utvekslingsstudenter.

Som andre før meg har skrevet er Aarhus en sykkelby. Jeg leide en sykkel fra Swapfiets som ble brukt tilnærmet hver dag. Dette anbefales på det sterkeste. Men velg sykkelen med gir; Aarhus er en by med et ganske kupert terreng etter dansk standard. Det er en ganske betydelig bakke fra sentrum opp til universitetet.

Bustad

Jeg bodde i en studenthybel via AU housing i Skejby (Skelager Kollegiet), ganske langt utenfor sentrum, men likevel ganske praktisk i mine øyne, dersom man har sykkel. Dette har sammenheng med at det er en lang bakke ned til sentrum og at universitet ligger midt mellom hybelen og sentrum, slik at det var ganske kort vei dit. Her ligger også en del studentbarer + studenthuset. Bor man i sentrum må man opp denne famøse bakken. Videre lå det to nærsentre + flere treningsentre i kort avstand fra hybelen. Det var også lett å komme seg til stranden.

Studentboligen var også svært billig og enkelt med hensyn til at det praktiske blir ordnet av AU housing, slik som betaling av leie, utlevering av nøkler osv. Å bo utenfor sentrum synes jeg derfor ikke var noe problem og ulempene blir klart oppveid av fordelene.

Det var enkelte utvekslingsstudenter som prøvde lykken på det private markedet og resultatene var varierende. For det er ikke gitt at man får en bolig i sentrum selv om man benytter seg av det private markedet. Enkelte endte betydelig lengre fra sentrum enn det jeg gjorde.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra. Det er litt som å starte på jusstudiet på nytt i og med at de færreste kjenner noen og at man drar på utveksling for å oppleve nye ting og bli kjent med folk fra andre steder. Semesteret starter med en slags fadderuke med enkelte arrangementer for utvekslingsstudenter ved BSS (jus og økonomi). Parallelt med dette arrangerte også Studenterhus en introduksjonuke for alle utvekslingsstudenter med noe overlapp på arrangementene. Dette førte til noe forvirring fordi fadderne ikke var klar over dette. Summen var at det var nok å delta på og mulighet til å treffe utvekslingsstudenter også utenfor jussen. Arrangementene på Studenterhuset fortsetter hele semesteret og mange utvekslingsstudenter deltar normalt på disse.

Personlig var jeg mest med de internasjonale studentene på jussen, noe som nok er vanlig, men det er gode muligheter for å treffe både danske og norske studenter ettersom det går en rekke norske på jussen i Danmark og også på andre studier. Mitt inntrykk er likevel at disse nok er litt i sin egen boble på samme måte som en selv ikke har så mye kontakt med utvekslingsstudenter på UiB, noe som ikke er unaturlig.

2021

Bachelor i arkeologi - Haust 2021

Bachelor i arkeologi - Haust 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Jeg fulgte de rådene jeg fikk fra UiB og Erasmus-kontoret angående forberedelser til oppholdet, så dette gikk stort sett bra. Det eneste problemet var at Universitet i Århus viste seg å ikke ha innført et elektronisk system for behandling av læringsavtaler, noe jeg fant ut et stykke ut på høsten. Et slikt system skal imidlertid nå være på plass, og vil forhåpentligvis fungere for til våren.

Undervisningsformer

Erfaringene fra mine fag er at det er mer bruk av lengre forelesninger enn i Bergen. Disse var imidlertid oppstykket av forskjellige former for mindre gruppeoppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet til utvekslingsstudenter innenfor arkeologi var i utgangspunktet nokså begrenset, og hvilke emner jeg til slutt fikk tilbud om viste seg å være mer bestemt av hva som gikk opp timeplanmessig enn av faglig relevans. Imidlertid søkte jeg også på noen danske arkeologiemner som egentlig ikke var ment for utvekslingsstudenter, og fikk muligheten til å ta ett av disse.

Fagleg utbyte og språk

Min erfaring er at danskenes evne til å forstå norsk er nokså variabel, og de har i en del tilfeller vanskelig med å høre forskjell på norsk og svensk. Man må derfor snakke normert heller enn dialekt. I undervisningssammenheng var dette imidlertid ikke et problem, ettersom foreleserne jeg hadde snakket tydelig. For øvrig er dette ikke et problem innenfor de emnene som i utgangspunktet er ment for utvekslingsstudenter, ettersom disse går på engelsk. Enkelte dansker vil også raskt slå over på engelsk når de snakker med nordmenn. Om dette skyldes genuine vanskeligheter, eller et språklig mindreverdighetskompleks blant yngre dansker kan trolig variere.

Universitetsområdet og byen

Universitetets hovedcampus ligger i enkel gangavstand til sentrum, dessuten har byen god infrastruktur for sykling. Universitetet har også en stor og fin park, omgitt av universitets gule murbygg. Disse murbyggene er alle bygget over samme arkitektoniske lest, noe som gir et helhetlig inntrykk, men også gir en fornemmelse av kjedsomhet og ensformighet.

Bustad

Det var mulig å søke bolig gjennom universitetet under prosessen med å søke utveksling. Jeg var heldig, og fikk mulighet til å leie en bolig på denne måten, men det var det ikke alle de andre utvekslingsstudentene som fikk.

Sosialt miljø

Dette universitetet skiller seg nok ikke i vesentlig grad fra andre universiteter på dette området. De som har lykkes med å danne seg et nettverk ved sitt hjemuniversitet vil nok også klare dette her, mens de som i utgangspunktet var ensomme forblir ensomme.

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

23.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Sammenlignet med andre universiteter er Aarhus Universitet ganske tidlig ute med frister for tilmelding til kurs og bolig. Sørg derfor for å følge godt med på informasjonen de sender! Ellers er administrasjonen ved AU svært behjelpelige og er rask til å svare på spørsmål man måtte ha.

Jeg erfarte at AU var svært opptatt av at utvekslingsstudentene måtte skaffe seg CPR-nummer (personnummer) i Danmark. Dette gjør at man har tilgang på bla. lege og rejsekort slik at man kan ta kollektivtransport billigere. Dersom man velger å gjøre dette er det lurt å booke tid til registrering i god tid på forhånd da disse plassene fylles fort opp. AU var flinke til å sende nødvendig informasjon om dette i tide! Jeg valgte likevel å ikke skaffe meg CPR-nummer i Danmark da dette ikke var strengt nødvendig for nordiske studenter. Jeg opplevde det heller ikke som et særlig stort problem å leve i Danmark et semester uten CPR-nummer.

Undervisningsformer

AU har mye holdundervisning, noe som ligner seminarundervisning. Det er gjerne en phd-student som underviser studentgrupper på 15-25 studenter. Det legges opp til mye diskusjon og gruppearbeid i timene, noe som gjør at timene blir mer interaktive, i tillegg til at man har god mulighet til å bli kjent med de andre studentene på holdet. Det er vanlig å ha ett hold i hvert fag hver uke, hvor hver undervisninggang varer 3 x 45 minutter. På mine hold var det også lagt opp til korte presentasjoner og at man i grupper selv tar ansvar for undervisningen.

Dersom man velger emner som baserer seg på holdundervisning er det som regel ikke eksamen i faget, men man må selvsagt forberede seg til undervisningene da undervisningen i stor grad baserer seg på arbeid med artiklene/kapitlene man har lest til den aktuelle undervisningsgangen. Vurderingen var godkjent/ikke godkjent basert på blant annet aktiv deltakelse og oppmøte. For min del var dette perfekt da dette ga god mulighet til også å utforske byen og være utvekslingsstudent!

Vurdering av emnetilbodet

Dersom man reiser til AU på femtesemester har man i utgangspunktet svært stor valgfrihet når det kommer til emner. Som norsk student har man mulighet til å velge mellom utvekslingsemner på engelsk, i tillegg til danske fag, noe som gir svært mange kombinasjonsmuligheter! Høsten 2021 tilbød de 4 forskjellige utveklingsemner, alle på 10 ECTS hver. De danske emnene er også som regel 10 ECTS på bachelornivå (som er de man velger blant). Som norsk student opplevde jeg det likevel vanskelig å få innvilget undervisningsplass i utvekslingsemnene nettopp fordi jeg var norsk og kunne forstå dansk. Jeg endte derfor opp med ett utvekslingsemne og to danske emner.

Sammenlignet med UiB har AU mer spesifikke og spissede valgfag. Høsten 2021 tilbød de eksempelvis psykoonkologi, vitnepsykologi, teknopsykologi og klimapsykologi. Dette gir spennende muligheter til å fordype seg i emner man ikke ellers hadde hatt mulighet til å fordype seg i ved UiB! Jeg opplevde også at AU strakk seg langt for at man skulle få de fagene man ønsket seg.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde det ikke spesielt vanskelig eller utfordrende å følge med i dansken i undervisningssammenheng. Jeg var i utgangspunktet nervøs for om jeg klarte å følge med i de danske timene, men dette endte heldigvis opp som en unødvendig bekymring! De første ukene er gjerne de mest utfordrende, men etterhvert som man kommer inn i den danske hverdagen er ikke språket et særlig stort problem. Det hjelper spesielt dersom man bor med andre danske studenter. Jeg opplevde det heller som mer utfordrende å selv bli forstått når jeg snakket norsk.

Holdundervisningen gjør at man får anvendt kunnskapen på en annen måte enn når man går i forelesninger. For min del gjorde dette at jeg bedre husker kunnskapen og kan anvende den mer i praksis. Opplegget i holdundervisningen er i stor grad avhengig av at man har forberedt seg til den aktuelle timen, men dette er ikke noe som er svært krevende.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en fantastisk by - både å bo i og å være student i! Sammenlignet med Bergen merker man Aarhus er en større by, men samtidig er sentrumskjernen liten. Dette gjør at man enkelt kan komme seg fra den ene til den andre siden av byen på relativt kort tid. Byen er perfekt dersom man vil oppleve en by som er noe større enn Bergen, men som samtidig ikke så stor som de skandinaviske hovedstedene. Dermed har man mulighet til å bli godt kjent med og føle seg hjemme i en by man skal bo i for ett semester! Ellers har byen et godt utvalg av spisesteder og utesteder, og det merkes godt at det er en studentby med mange unge mennesker!

Byen er svært godt tilrettelagt for sykling, og de fleste innbyggerne eier sykkel. Selv hadde jeg ikke sykkel da jeg bodde slik at jeg kunne gå til fots tilnærmet overalt. Jeg opplevde ikke det som noe problem å ikke ha sykkel selv om dette kan være svært praktisk og en fin måte å komme seg rundt i byen på - særlig hvis man bor litt utenfor sentrumskjernen.

Generelt er AU mye større enn UiB i antall studenter, hvor AU har ca. dobbelt så mange studerende som UiB. Psykologisk institutt er en del av AU BSS (Business and Social Sciences) og er lokalisert øverst i universitetsparken. Universitetsparken er et flott område med parker og små vann, og er lokalisert svært tett på sentrumskjernen. At de fleste instituttene ligger samlet i en universitetspark hvor det til alle tider er mange studenter synes jeg skapte en ordentlig følelse av å være student. Det er også svært gode leseplasser og fellesarealer på campus!

Bustad

Man kan søke bolig både gjennom AU og gjennom ungdomsboligaarhus.dk, men jeg fikk ikke innvilget bolig noen av disse stedene. Jeg endte derfor opp med å finne en privat leilighet med to andre danske studenter gjennom en Facebook-gruppe for leie og bolig i Aarhus. Her er det generelt mye aktivitet og man har god mulighet til å finne seg noen danske romkamerater! Dette hjelper også på danskforståelsen, og man får godt innblikk i den danske kulturen og de danske tradisjonene! Man må dog være forberedt på å betale noe mer i leie enn hva man typisk gjør i Bergen.

De fleste utvekslingsstudentene i "kollegier" hvor 10-12 studenter bor sammen i boliger man får tildelt gjennom AU eller ungdomsboligaarhus.dk. Kollegiene pleier å ligge noe utenfor Aarhus sentrum. En fordel ved å gå gjennom det private markedet er nettopp at man har muligheten til å bo mer sentralt, noe som absolutt kan anbefales!

Sosialt miljø

Jeg synes det var noe vanskelig å komme inn i det sosiale miljøet blant de andre utvekslingsstudentene som studerte psykologi da de fleste andre hadde de samme engelske utvekslingsfagene sammen. Samlet sett opplevde jeg likevel ikke dette som et stort problem da det er gode muligheter for å skaffe seg venner via andre arenaer. Samtidig er alle, og særlig utvekslingsstudentene, svært imøtekommende og interessert i å bli kjent med deg, noe som gjenspeiles i at Aarhus kalles "smilets by"!

Jeg vil sterkt anbefale å delta på de sosiale arrangementene i introuken da dette gir en god mulighet til å skaffe seg venner og bekjente i begynnelsen av semesteret! Her blir man tildelt en buddy (fadder) som har ansvar for en liten gruppe utvekslingsstudenter (ca. 4-5 stk) fra forskjellige studieprogram.

Studenterhus Aarhus har svært mange sosiale arrangementer og turer, også spesielt rettet mot internasjonale studenter. Jeg anbefaler å bli med på arrangementer i regi av Studenterhus - særlig i begynnelsen av semesteret. Det er gjerne her man møter de studentene man ender opp med å tilbringe mest tid med i løpet av semesteret!

Haust 2021 - BA i medie- og interaksjonsdesign

Haust 2021 - BA i medie- og interaksjonsdesign

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Å studere i Aarhus var for meg en god opplevelse, og krevde ikke store forberedelser. Likevel er det et par ting som kan være nyttig å tenke på. Det første er at det er viktig å starte tidlig å lete etter bolig, bestemme deg for hvordan du helst vil bo, og sette det litt inn i dansk leiepraksis. Jeg var litt usikker i starten på om jeg ville bo med dansker eller internasjonale studenter. En annen ting er at du bør ta stilling om du trenger et dansk CPR nummer. Dette er noe alle de internasjonale studentene velger, men som nordmann er det egentlig ikke behov for det, om du bare blir et semester. Om man kan klare seg uten NemID (tilsvarer BankID), har man ikke behov for det om man er nordisk statsborger. Universitetet kommer til å gi en del informasjon om fordelene med det. Så her er det egentlig opp til deg. En siste forberedelse er å tenke på om du forstår dansk godt nok. De fleste dansker vil nok forstå deg når du snakker norsk, men det kan være lurt å gjøre seg litt kjent med de mest typiske danske ordene og uttrykkene. I tillegg til å forberede seg på at en del av dem kommer til å spørre deg gjentatte ganger hva du mener. Jeg var fast bestemt på å snakke så mye som mulig norsk med dem, og eventuelt bruke noen av de danske ordene. Dette fungerte fint for meg, selv om jeg opplevde at de fleste innvandrende ikke forstod norsk, eller min "danskifiserte" norsk.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er mye likt det man finner i Norge. Det vil selvfølgelig variere etter emne, men min opplevelse er at kombinasjon av forelesninger og holdundervisning (seminar) er det vanligste. Da kan man lære teorien, for å så diskutere med lærer og medstudenter. Det er lagt opp til en del gruppearbeid også. Ellers vil forholdet til din underviser fungere likt som hjemme; de er vanligvis engasjerte og glad for å diskutere med studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Aarhus Universitet tilbyr et stort utvalg av kurs/emner. Likevel er det en del kurs som kan være vanskelig å vite om du kan melde deg opp til. Her kan det være lurt å spørre koordinatoren du får tildelt. Jeg valgte et kurs med danske studenter, et med en blanding av dansker og utvekslingsstudenter, og et med kun utvekslingsstudenter. Dette ga meg muligheten til å møte en god del ulike mennesker, og oppleve ulik undervisning.

Fagleg utbyte og språk

Å studere i Danmark gir deg en unikt mulighet til å utvide språkforståelsen. De fleste kurs for internasjonale studenter vil foregå på engelsk, samt en del av kursene beregnet for de danske studentene. Her kan man bli mer komfortabel med å bruke engelsk i en akademisk sammenheng. En god del dansker finner det også naturlig å kommunisere med deg på engelsk. Likevel er det mange muligheter til å kommunisere med danskene ved bruk av norsk. Selv om du ikke ser for deg å kunne snakke dansk, kan man likevel finne måter å forstå hverandre. Det er kjekt med tanke på at språkene er såpass like.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en spennende by, med mange muligheter. Universitetet har en flott campus med gode muligheter for studering og sosiale sammenkomster. Det meste av universitetet ligger i samme området, som et samlet campus, selv om noen av fakultetene ligger litt mer separat. Byen kan på noen måter sammenlignes med Bergen. Byen er ikke for stor, og har omtrent like mange innbyggere. Likevel føles Aarhus mer som en storby. Det flate landskapet og den typisk danske byplanleggingen har bidratt til et samlet sentrum. Dette området har et stort utvalg av cafeer, restauranter og butikker, inkluderende den flotte handlegaten Strøget. Det er også en stor mengde museer i flere sjangre, og et utbredt kulturliv. Om du liker naturen er det flere skoger, og ikke minst sandstrender. Her er det flott å gå på tur, ta seg et bad, og det er verdt å besøke for eksempel Den Uendelige Bro og hjorteparken sør for sentrum. Det er mye å oppleve i Aarhus, men skulle du ønske flere utflukter er det ikke langt med toget til Aalborg, Odense eller København.

Bustad

Det er mange muligheter for bolig i Aarhus. AU Housing kan være bra, og gir deg muligheten til å møte lokale og internasjonale studenter. Men en del av disse ligger utenfor sentrum. En annen mulighet er ungdomsboliger, som er som studentboligene. Disse ligger også ofte et lite stykke utenfor sentrum. Derfor leier mange på privat marked. Boligportal.dk har et stort utvalg av leiligheter eller rom som leies ut. I mitt tilfelle opprettet noen internasjonale studenter en egen gruppe på Facebook, der internasjonale studenter som ikke fikk tilbud om AU housing kunne møte andre å leie med. Jeg fant tre andre jenter i denne gruppen, og sammen søkte vi etter leiligheter. Men det er ikke så lett å finne leiligheter med 4 soverom, de fleste i sentrum har maks 2 eller 3. Vi endte opp med å gjøre en av stuene i leiligheten om til delt soverom, og fikk på den måten et koselig kollektiv rett ved byens hovedgate.

En ting som er verdt å tenke på når det kommer til bolig, er å være sikker på at du forstår kontrakten (noe som også gjelder i Norge). Jeg opplevde at leiemålet ble administrert av et advokatfirma som viste seg å være litt useriøst. Her gjelder det å google, og sjekke opp i at det er seriøse aktører du har med å gjøre. Studenterrådets rettshjelp kan også hjelpe deg om det er noen deler av kontrakten som er vanskelig å forstå, eller som virker useriøse.

Sosialt miljø

Aarhus er virkelig en studentby, med over 50.000 studenter, og en lav snittalder. Byen har vært kåret til Danmarks beste studentby. Det er et stort utvalg av studentaktiviteter du kan bli med på. Introuken legger vekt på å bli kjent med andre internasjonale studenter, og byen i seg selv, og har vært en god start på oppholdet. Ellers tilbyr Studenterhuset flere turer til andre danske byer og attraksjoner som Legoland og Skagen, eller quizkvelder, "skattejakt", og seminarer. Er du i Danmark er det ingen tvil om at alkohol har en sentral plassering i samfunnet. Hver fredag arrangeres fredagsbarer tilknyttet fakultetene eller studieprogrammene. Her kan du møte både lokale og internasjonale, og du kan selv besøke den fredagsbaren som passer for deg. Alt i alt legges det opp til at du som student skal få en god opplevelse, og møte andre studenter på tvers av studie og nasjonalitet.

Aarhus Universitet høst 2021

Aarhus Universitet høst 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Når en først har funnet ut hvor en skal utveksle til, var det hjelpsomt å sjekke email om all informasjon relatert til utveksling. Dette innebærer informasjon om Erasmus avtale, utfylling av OLA, studielån og stipend utland, frister osv. Det hjalp å få gjort alt dette så tidlig som mulig ettersom det blir en del dokumenter man må signere både før, under og etter utvekslingsoppholdet. Bli kjent med den læringsportalen som vertsuniversitet bruker.

Søk også om dansk personnummer, dette gjøres ved å gå på Borgersevice sine nettsider, for så å møte opp fysisk når man har kommet der. Dette er slik at man har tilgang på helsetjenester. Man kan også søke om NemID som er den danske BankID for å bruke for eksempel busskort og den danske versjonen av Vipps.

I Aarhus er det også stor pågang på boligmarkedet. Det er derfor lurt å lete etter bolig tidlig, og prøv å finn noe som er innen en sykkeldistanse ettersom det er det mest praktiske fremkomstmiddelet der.

Undervisningsformer

Klasseundervisning med ca. 25 personer per klasse.

Vurdering av emnetilbodet

Mange kjekke fag å velge i mellom, men alle er på masternivå. Det er også et obligatorisk fag: Danish Politics in a Comparative Perspective som alle utvekslingsstudenter må ta.

Fagleg utbyte og språk

Stort faglig utbytte, med dyktige professorer. Alle fag er på engelsk og dermed ikke det store utbytte av språk. Dansk må en lære selv.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er omringet av Universitetsparken som er utrolig flott og flere arrangementer skjer der i løpet av semesteret. Det er ca. 10-15 min gåavstand fra sentrum. Byen er passe stor med hyggelige kafeer, kjekke butikker og kulturtilbud.

Bustad

Bodde i Brabrand, som er er litt for langt ute (endestopp for bussen). Anbefales å se etter bolig litt nærmere byen (sentrum). Eget bad og soverom, delt kjøkken med 12 personer.

Sosialt miljø

Man er kanskje mer med utvekslingsstudenter enn danske studenter, men det er flere arrangementer som Fredag bar og fester på campus som alle kan bli med på.

Haust 2021 - Ba i kjemi

Haust 2021 - Ba i kjemi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Finn bolig tidlig. Hvis du kan betale leie en måned før du flytter er du sikret bolig. Det er boliggaranti for studenter i Aarhus, men det er mange som søker bolig rundt semesterstart, så vær tidlig. Start også tidlig med å samle anciennitet i https://ungdomsboligaarhus.dk/. Hvis du er bare dansk statsborger og trenger det - søk statsborgerrettsbevis før du drar.

Undervisningsformer

Forelesning som en kjenner fra UiB. Seminar (holdtimer) er oppgavebassert og på kjemi mye oppgaveregning og gjennomgang av disse. Flott lab. Eksamensdatoer kommer først rundt oktober/november (høstsemester) med eksamener i desember-januar.

Vurdering av emnetilbodet

Mange spennende emner, men kan være utfordrende å finne emner som passer til bakgrunnen fra UiB ettersom graden her er strukturert anderledes. Muligens lettere med ny ordning (fra 2020).

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Stort campus-område, der naturfaglige institutt er relativt samlet.

Bustad

Veldig fornøyd med kollegiet (Villhelm Kiers Kollegium). Kjekt med felles kjøkken, men kan variere med beboerne. Stort rom og eget bad. Utenfor midtbyen men i gå (20-30 min)/sykkelavstand (10-15 min) til universitet. Ingen direkte busforbindelse til universitet, men direkte til byen.

Sosialt miljø

Kjekefolk, inkluderende folk i hovedsak, men med etablerte grupper (hold). Ikke mange utvekslingsstudenter på kjemi på bachelornivå (eller i det hele tatt). Likevel mange utvekslingsstudenter generelt og et internasjonalt miljø.

2020

Vår 2020 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2020 - Medisinstudiet (MED9)

27.01.2020 - 30.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Når det gjelder praktiske tips i forkant av reisen er både UiB og Aarhus Universitet (AU) ganske ryddig og effektiv på å veilede deg på hva som bør gjøres i forkant av din ankomst til Aarhus, f.eks papirer som må være i orden og dokumentasjon som må sendes.
Utover dette er det selvsagt viktig å tilrettelegge en bolig før ankomst, dette kan det leses mer om i av de nedre boksene.

Undervisningsformer

MED9 i Aarhus er delt i to hvor det er 8 uker praksis på sykehuset (4 uker gynekologi/obstretikk og 4 uker pediatri), og 8 uker teori med forelesninger der de fleste foregår på Skejby sykehus. Enkelte forelesninger innenfor profesjonssporet foregår på campus.
Dog ble dette semesteret litt ekstraordinært grunnet corona. Praksis ble tilpasset, og mye av den teoretiske undervisningen foregikk via zoom.

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret vurderes og godkjennes gjennom fullført praksis (fullt tjenestekort i både GO og pediatri), deltakelse i alle undervisninger innad i profesjonssporet med underskrift, i tillegg til deltakelse i skriftlig eksamen og OSCE.

Fagleg utbyte og språk

Siden MED9 i Aarhus er et internasjonalt semester foregår all undervisning på engelsk. I løpet av praksisperioden på sykehuset får alle internasjonale studenter tildelt en "buddy" som har som funksjon å oversette og veilede når det danske språket skulle komme i veien. Som norsktalende er det danske språket selvfølgelig ikke så meget utfordrende som det er for andre internasjonale studenter. Utover dette er engelsk det felles språket som brukes med de andre utvekslingsstudentene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet og campus er stort, sentralt plassert i Midtbyen i en park kalt "Universitetsparken" sammen med alle andre fakulteter. Det er også i denne parken den årlige regattaen foregår - "Kapsejlads" som kanskje er det største arrangementet for studenter ila. året.
Ellers kan Aarhus by på mange måter minne om Bergen. Det er en sjarmerende havneby med en ung populasjon, en ekte studentby med andre ord. Byen tilbyr alt man ønsker seg av restauranter og barer, i tillegg til museumer og kunst hvis man er interessert i dette. AROS - et moderne kunstmuseum med den kjente "regnbuen" er plassert i kjernen av Aarhus og absolutt verdt en tur.

Når det gjelder transport tilbyr Aarhus de fleste alternativer - både buss og lettbane (tilsvarende bybanen i Bergen). Det letteste og mest miljøvennlige er derimot sykkel i ekte dansk stil - enten å leie eller kjøpe. Personlig leide jeg en sykkel gjennom Swapfiets.dk som er en populær leverandør i Danmark som leier ut sykler mot en fast pris hver måned. Dette anbefales sterkt!

Bustad

En del av prosessen før ankomst er å søke studentbolig dersom dette er ønskelig. Studentboligene som tilbys er både som en del av kollegier der man deler bad og kjøkken med flere, og der fins også alternativer der man f.eks deler et hus med flere andre studenter, eller én annen person (shared house). Studentboligene er ofte billigere enn andre private alternativer, og dersom man er glad i å bo i kollegium sammen med andre studenter, bør man absolutt søke om dette. Studentboligene er plassert i forskjellige deler av Aarhus by. Noen har sentral beliggenhet i Midtbyen mens andre er plassert nærmere sykehuset (Skejby), eller utenfor byen. Det er alltid mulig å ønske seg en spesifikk beliggenhet når man fyller ut skjema i søknaden om studentbolig, men hvor man ender opp med å få tildelt bolig er ofte tilfeldig. Personlig fikk jeg tildelt et rom i et kollegium utenfor Midtbyen og Aarhus by og besluttet dermed å takke nei til tilbudet da jeg ønsket å bo sentralt.

På utkikk etter private bolig-alternativer fins det flere sider på f.eks Facebook som jeg benyttet meg av i leting etter et kollektiv som passet meg. Blant annet sider som heter "Lejligheder til salg og leje i Aarhus" og "Lejlighed i Århus". Her kan man velge og vrake mellom forskjellige alternativer, og finner man noe interessant sender man en melding til den som har publisert innlegget og derfra går det sin gang.

Sosialt miljø

Studentlivet i Aarhus er virkelig fantastisk! Hver fredag ila. semesteret arrangerer hvert fakultet deres egen "fredagsbar" på campus. Dette er en perfekt anledning til å bli kjent med andre studenter fra samme fakultet, danse til gøy musikk og kjøpe billig drikke - en øl for 10 kr. Man kan også gå på "fredagsbar - pubcrawl" hvor man går fra en fredagsbar til en annen, dette er virkelig gøy! Fredagsbar på medisin er kjent for å ha de gøyeste festene i Aarhus, så det er virkelig verdt turen. Utover dette arrangerer Studenterhuset i Aarhus I-nights (international nights) hver tirsdag med forskjellige tema-fester, karaoke etc. Her blir man kjent med andre internasjonale studenter og utvekslingsstudenter fra andre fakulteter. Studenterhuset i Aarhus er også en arena med masse arrangementer og generelt en god plass å ta seg en øl. Rett ved campus er det også. I tillegg til fredagsbar og i-nights er Aarhus også en by med mange utesteder og barer etter hver smak - om man er glad i å danse, ta seg en rolig øl eller lytte på jazz-musikk med et glass vin - her er det bare å gå etter hva man liker.

Det er mange utvekslingsstudenter fra forskjellige land både i MED9 semesteret (MED11 i Aarhus) og generelt i Aarhus, så det sosiale miljøet er virkelig ikke å klage på. Alle er samlet i Aarhus for å bli kjent med andre mennesker i en ny by og et nytt miljø. Så det er bare til å kose seg og nyte opplevelsene så godt man kan.

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED9)

26.08.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Husk å søke om hybel hos AU Housing. Det er mange som ikke får, for eksempel meg, så hold øynene åpne i feks ANSA-gruppen på Facebook og boligportal.dk. Du må søke om ny politiattest. Søk om forhåndsgodkjenning av fag, og fiks grant agreement(Erasmus) før du reiser.

Undervisningsformer

Vær forberedt på at det er mindre undervisning enn i Bergen, så man må lese litt selv. Det er en del gruppebasert undervisning og TBL. I MED9-ekvivalenten var det to uker intro, etterfulgt av 8+8 uker med undervisning og praksis. Forelesere er dårlige på å legge ut forelesningsnotat, og deres mittuib- blackboard fungerer ikke helt optimalt etter min mening.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene tilsvarer med9 i Bergen så godt som 100%. I tillegg har vi rettsmedisin. Her var det ganske god undervisning.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig bra, og jeg føler ikke at jeg kan mindre enn de som tok med9 i Norge. Praksisen var god, og jeg opplevde ikke så store språkproblem. Man forstår veldig fort dansk, men de er veldig dårlige på å å forstå norsk. Man kan forsøke å snakke dansk, men det holder lenge å knote litt og bytte ut noen ord her og der.

Universitetsområdet og byen

Århus Universitet skryter over å være på listen over 10 beste campus i verden! De har et stort område tett på byen, med mange bygg og bibliotek. Alt i gul murstein. Det meste av undervisningen foregår på Skejby, universitetssykehuset. Det er cirka 25 min på sykkel fra sentrum og en del oppoverbakke. Evt 20 min med buss. Jeg bodde sentralt, men hadde da lengre skolevei. Det kan lønne seg å se etter hybel litt nord i byen. Jeg anbefaler allikevel å bo sentralt, 8000 Århus C. Da får man opplevd mer av byen. Selve byen er på størrelse med Bergen, men flere innbyggere. Det er mange cafeer og restauranter, og mye er billig. Vær allikevel obs på valutaforskjeller!

Sykkel: de fleste utvekslingsstudentene benyttet seg av konseptet Swapfiets. Her leier man en ny sykkel for 150 kroner måneden, og det inkluderer alt. Punkterte dekk fikses på dagen, og egenandel ved tyveri er kun 450. Anbefales! Ellers går det også an å kjøpe brukt, men regn med en liten tusenlapp for å få noe som fungerer!

Bustad

Jeg bodde privat i en leilighet helt sentralt, og var svært fornøyd med dette. Det var litt dyrere enn de som bor hos studentsamskipnaden, men de bor til gjengjeld langt utenfor sentrum. Rundt 3500 DKK, mens jeg betalte 5000 DKK inkl alt i sentrum(to soverom, 10.000 totalt).

Sosialt miljø

Utvekslingsstudentene holder sammen, og finner på mye gøy! Vi var rundt 30 stk, og alle fant seg til rette. De danske kan være litt vanskelige å bli kjent med, men i praksisen blir man bedre kjent siden man ofte jobber i team med en dansk og en utveksling. Ellers er det mange studentorganisasjoner med ulike aktiviteter, og studenterhus Århus arrangerer turer til feks legoland, bornholm og Odense.

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED9)

26.08.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å søke om AU Housing samtidig som man søker til Aarhus. Jeg fikk tilbud om rom via AU housing, det var et rom i studentkollektiv på Trøjborg, 5 min sykkeavstand fra Uniparken. Ikke alle som søker får housing, men det er verdt et forsøk.
Husk at man må ha en politiattest for å få tilgang til journalsystemet på sykehuset.
Husk forhåndsgodkjenning, online learning agreement og grant agreement.
På AU sine nettsider finner man en oversikt over alle papir man må ha med før oppstart. Blant annet politiattest og kopi av pass.


Undervisningsformer

Kullet deles i to grupper, der noen har praksis først, og noen undervisning først, og så bytter man halvveis.
Undervisninger er som vanlige undervisninger hver fredag, og ellers undervisninger/seminar/TBL i mindre grupper. Også de som har praksis deltar på fredagsundervisningen, så man har praksis mandag-torsdag, og undervisning fredager.
Undervisningen er på engelsk.
De bruker Blackboard som undervisningsplatform (svarende til mitt.uib), det er et litt uoversiktlig system, og litt vanskelig å finne de få forelesningsnotatene som blir publisert.

Vurdering av emnetilbodet

Har inntrykk av at det man lærte tilsvarer stort sett det som gjennomgås i Bergen.
Man må være forberedt på at det ikke er tilstrekkelig å lese på forelesningsnotatene til eksamen. Det er bok og retningslinjer (e-dok) som gjelder. Det er også minimalt meg gjenbruk av eksamensoppgaver, men det kan være lurt å gå igjennom publiserte mcq oppgaver og osce fra tidligere semester når det nærmer seg eksamen.
I tillegg til gyn/ob, ped og genetikk har man rettsmedisin og professional course (kommunikasjon).
Eksamen er 1t og 45 min mcq (tre alternativer) og ca 1 uke senere to dager med osce. Man får én samlet karakter på dette.
Husk å ta vare på logg-boken, da denne må fremvises ved eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Det går rimelig fint å snakke norsk i klinikken. Dessuten får man tildelt en "buddy" (dansk student) som man går sammen med i klinikken. Av og til, særlig i gyn/ob blir det for mange om man går da alene med lege. Jeg hadde praksis på Skejby (Aarhus). Jeg følte at man ikke får gjøre særlig mye selvstending med mindre man var veldig på som student, og det begrenser seg også veldig dersom man ikke har EPJ-tilgang (tilsvarer dips). Under felles evaluering virket det som at de som hadde vært på mindre sykehus var mer fornøyd med oppholdet enn de som var i Aarhus. Internasjonale studenter blir enten plassert i Aarhus eller Herning, med det var snakk om at det blir endringer på det og at alle internasjonale studenter plasseres i Aarhus.

Vær obs på at dersom man skal ha tilgang til EPJ må man ha cpr-nummer og Nem-id, så om man har klinikk i første pulje bør man være rask med å få søkt om dette (AU organiserer søking av cpr-nummer og nem-id fikser man på Borgerservice på DOKK1).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet (Uniparken) ligger tett på sentrum. Her er de aller fleste universitetsbygningene, inkludert det medisinske bilbiotek (VAB), Det Kongelige bibliotek og de fleste auditorier. Det er en stor park, som de danske studentene også er rimelig stolte av. Her arrangeres diverse arrangement i løpet av semesteret, og det er også i byggene i Uniparken fredagsbar foregår.
Som medisinstudent er det en stor del av forelesningen som foregår på Skejby, som ligger et stykke utenfor sentrum (og forbi det som antageligvis er en av Danmarks lengste oppoverbakker).

Aarhus er lett fremkommelig med sykkel, så det burde man skaffe seg så raskt som mulig. De fleste internasjonale studentene valgte Swapfiets, som er en sykkel man leier for så lang periode man ønsker. Dette fungerte supert for min del, og det er bare å levere tilbake sykkelen etter endt opphold. Det er ikke verdens beste sykkel, men fungerer fint til bybruk.

Aarhus er Danmarks nest største by, men betydelig mindre enn København. Det er likevel en by verdt å besøke og mye man kan gjøre- av severdigheter er det blant annet Aros (moderne kunstmuseeum, og kanskje Aarhus' mest ikoniske bygning?), Botanisk have og væskthuserne, Den gamle by, Latinerkvartalet, Moesgaard museum, Godsbanen mm. Den mest moderne delen av byen er Aarhus Ø. Ellers er det også flere strender rundt sentrumskjernen. Selv om det er mangel på fjell finnes det rikelig med parker og lignende man kan jogge/gå tur i: Marselisborg, Riis skov, Mollerup/Egå sø og Branbrand for å nevne noen.

Aarhus ligger dessuten fint plassert på Midt-Jylland, med gode togforbindelser til resten av Danmark. Hvis man ønsker å utforske Danmark er det gode muligheter for det. Dessuten er det også enkelt å få leid seg bil via diverse apper. Jeg reiste til København, Odense, Skagen, Samsø, Hvide sande, Silkeborg (og Himmelbjerget) og Hamburg.

Bustad

Jeg fikk bolig via AU housing. Jeg fikk et rom i en studentbolig hvor jeg delte bad en en annen og kjøkken med tre andre. For min del fungerte dette supert, med kort vei til sentrum og til Uniparken. Nesten uansett hvor man bor vil det enten være et stykke til sentrum eller til sykehuset, så om man ønsker å finne bolig selv, kan det være lurt å tenke seg litt om hva man ønsker å bo i nærheten av.

Sosialt miljø

Til 11. semester (MED9) er det mange internasjonale studenter. De danske studentene er også stort sett veldig hyggelige, men nærmer seg slutten av studiet, og er godt etablerte i sine gjenger. Dessuten ha de fleste av de danske studentene som har praksis på Skejby, fått Aarhus fordi de har familie.
Jeg opplevde samholdet mellom oss utvekslingsstudenter som veldig godt. Siden man er såpass mange er det alltid noen som finner på noe, så om man ikke kjenner noen andre før man reiser ned ordner det seg raskt. Men det kan helt klart være lurt å være litt ekstra sosial de første ukene.

Ellers er danskene veldig gode på studentorganisasjoner. Innen medisin finnes det en studentforening for de fleste store fagfelt. Jeg meldte meg inn i SAKS (Studerendes almene kirurgiske selskab) og tok flere kurs der. Ellers er det også fotballag og løpegrupper ++ man kan bli med på om man ønsker.

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

26.08.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Jeg syntes det var greit å følge UiB sin sjekkliste for hva man skulle gjøre før man reiser for å ha en viss oversikt over hva jeg burde gjøre. Jeg tok også kontakt med folk som tidligere hadde vært på utveksling samme sted for å se hvilke erfaringer de hadde med f.eks. hvor det var bra å bo.
Jeg anbefaler facebook-siden "Lejligheder til salg og leje i Aarhus" hvis man ønsker å leie et rom eller leilighet privat. Der er det hele tiden masse aktivitet, men vær obs på at noen er litt strengere på hvem de tar inn i kollektivet, så det kan ta litt lenger tid enn det jeg er vant til fra før. Vær forberedt på å ikke få svar, måtte skype eller møte de du ønsker å leie hos.

Undervisningsformer

Semesteret er delt inn i tre rotasjoner med forskjellige hold (smågrupper) innad i rotasjonene. Man møter derfor ikke så mange av de som går på kullet, men man blir til gjengjeld godt kjent med de man er på smågruppe med.
Jeg begynte først med nevrologi, som hadde rulering mellom en uke praksis og en uke teori i totalt 4 uker. Man får derfor mer praksis i nevrologi enn hjemme i Bergen, noe jeg likte godt.
Min neste rotasjon var 4 uker psykiatripraksis. De fleste ender på voksen-psykiatri, men noen ender på barne- og unge. Generelt syntes jeg det var god praksis og at legene og de andre ansatte genuint var interessert i å ha oss der. Hver fredag hadde vi TBL i et relevant emne, og vi hadde også litt undervisning på avdelingen på ettermiddagene.
Til slutt hadde jeg 8 uker med øye, profesjonsspor (ledelse) og øre-nese-hals. Generelt for de ukene var det forelesninger på mandag, og så tre eller fire dager i uken med enten øye, eller øvelse i øre-nese-hals. I ØNH var det først en halvtime øving i små hold på kanskje 10, så var det to som hadde møtt hver sin pasient og fremla en journal og diskuterte den foran de 10 i en time totalt. Veldig lærerikt og relevant for eksamen.
Kort sagt er det mye mindre undervisning enn det jeg er vant til fra før av, men den undervisningen vi hadde var relevant og lærerik. Lærerne satte også litt mer krav enn det jeg er vant til, og jeg har selv måttet møte pasient og holde undervisning i alle de tre rotasjonene. Det føles derimot ganske trygt siden det er snakk om mindre grupper man hele tiden må forholde seg til.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes undervisningen og praksisen generelt var veldig god. Jeg ble trukket opp i muntlig i ØNH, og det foregikk nesten akkurat som vi gjorde det de ukene vi øvde. Istedenfor en liste på pensumbøker, så fikk vi i starten av året utdelt en sykdomsliste i hvert fag med alle sykdommene det var forventet at du skulle kunne noe om. Jeg synes det var en oversiktlig måte å gjøre det på. Siden det er så lite undervisning, anbefaler jeg at man går på det som er, siden de gjerne er veldig gode.
I tillegg til hode og psykiatri hadde vi noen studiepoeng i et såkalt profesjonsspor. Der var det fokus på ledelse, med rollespill, dilemmaer, men også lesing av litterære tekster og øvelse i møte med fuksjonelle lidelser.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes det gikk greit å forstå forelesere og medstudenter, men hadde kanskje litt mer problemer i nevrologiutplassering da det ofte var eldre pasienter med taleproblemer. Det gikk overraskende greit for danskene å forstå meg også, så jeg føler jeg slapp bra unna med å ikke lære meg dansk. Man kommer ganske fort inn i hvordan de snakker og begynner å bytte ut ord uten at man helt merker det selv. Da blir danskene generelt veldig glade, så jeg fikk jevnling skryt for hvert nye ord jeg begynte å bruke.

Universitetsområdet og byen

Jeg synes selve universitetsområdet og byen er veldig hyggelig. Vi hadde litt undervisning på universitetsområdet, men ellers bruke jeg mesteparten av tiden min oppe på sykehuset Skejby litt utenfor byen. Det er en liten og livlig by med mange kafeer og resturanter. Den er såpass kompakt at det ikke tar lang tid å bli kjent og føle seg hjemme.

Bustad

Jeg valgte å leie et rom i et kollektiv på privatmarkedet, da jeg hadde hørt av andre at det ikke alltid man fikk tilbud om å leie rom gjennom universitetet og at de stedene man fikk kanskje var litt usentrale. Jeg endte med å bo midt i smørøyet i Latinerkvarteret, en veldig hyggelig del av sentrum. Det tok meg kanskje 10 min å gå opp til universitetsområdet, og så kunne man sykle i 30-40 min opp til sykehuset, eller ta lettbanen som jeg gjorde. Jeg er fornøyd med at jeg fant et sted i sentrum sånn at jeg ikke bare ble værende oppe på sykehuset.

Sosialt miljø

Jeg var på utveksling i MED7, ikke det internasjonale semesteret, som den eneste fra Bergen. Det var en annen fra Oslo og en fra Tyskland som også var på det semesteret, så vi hadde en del kontakt selv om vi ikke var i samme rotasjoner. Det var også mye sosialt med de internasjonale studentene, så det ble en stor gjeng man kunne være med. Jeg merket kanskje litt på at jeg ikke gikk samme semester og derfor måtte jobbe litt mer for å bli kjent med dem. Vi dro på flere turer, blant annet til Skagen og på surfetur. Jeg ble godt kjent med de jeg gikk på hold med på skolen og også i kollektivet jeg godde, så alt i alt syntes jeg det var veldig bra sosialt.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

21.08.2019 - 25.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Aarhus universitet er veldig ryddige og greie å ha med å gjøre, og man får mye informasjon på forhånd. Når det gjelder Nordplus-stipendet vær obs på frister for å sende inn diverse dokumentasjon.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er klasseromsundervisning med omtrent 20-30 studenter, alltid med en varighet på 3 timer (inkl. pauser). Det er forventet at studentene er deltakende, og det legges opp til diskusjon og dialog i timene. Det ligner i stor grad på seminarene vi har i Bergen.
Eksamen er stort sett muntlig, utenom enkelte fag som har hjemmeeksamen. Jeg hadde kun muntlige eksamener. Det er annerledes, men absolutt lærerikt og bra å prøve. Når det gjelder nivået er det mitt inntrykk at det er ganske kurant å bestå eksamen, og også greiere å oppnå de øvre karakterene enn det er i de obligatoriske fagene i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var ganske bra, med ulike typer fag og med gode professorer. Da jeg skulle til Aarhus fungerte det slik at en koordinator i Aarhus sendte en liste over valgmulighetene i god tid før semesterstart, så skulle jeg sende inn en prioritert liste på 5 av fagene, for deretter å bli tildelt 3 av de. Jeg fikk Law of Armed Conflict, Criminology og International Arbitration, og var veldig fornøyd med alle fagene. Det er også et godt utvalg av privatrettslige fag. Ved å google litt rundt og å se på Aarhus universitet sin Kursuskatalog på nett kan man få en viss oversikt over hvilke fag som tilbys det semesteret man vil dra.

Fagleg utbyte og språk

Det å ha undervisning og senere eksamen på engelsk gir helt klart et språklig utbytte. Jeg synes også at det faglige utbyttet var godt, men det er mye hva man gjør det til selv.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en veldig hyggelig by, med en stor andel studenter. På begge sider av byen er det flotte skogsområder og strand, og i byen er det flust av cafeer, barer og restauranter (med et prisnivå som gjør de tilgjengelig også for studenter). Danskene er livsnytere, og byen har en fin atmosfære. Det er også mye arrangementer i byen, tidlig på høsten 2019 var det blant annet festival på universitetsområdet og Festuge, noe som innebærer at det står små konsertscener overalt rundt i byen en hel uke.
Aarhus er en sykkelby, og enhver som flytter dit bør skaffe seg en sykkel, det er en del av å bo i Danmark. Det går an å leie sykkel for et semester, eller så kan man kjøpe (sjekk ut dba.dk, Danmarks finn).
Universitetsområdet ligger ovenfor byen, spredt over et ganske stort område med veldig like bygninger. Jeg anbefaler å bruke appen AU find for å finne de ulike bygningene (man skriver inn bygningsnr., eks. 1410, så får man det opp på kartet). Mellom bygningene er det veldig fine parkområder.

Bustad

Man kan søke student housing gjennom universitet, og om man får det vil det ofte være veldig prisgunstig men man risikerer å få en plass som ligger usentralt til. Jeg vil heller anbefale å finne noe på det private markedet ved å bruke de ulike gruppene og sidene på Facebook. Leieprisene er omtrent samme som i Bergen, men standarden på leilighetene virker å stort sett være bedre i Aarhus enn i Bergen. Om man vil bo midt oppi alt er Midtbyen et godt alternativ, ellers er Fredriksbjerg og Trøjborg veldig hyggelige områder å bo i, kun en kort sykkeltur unna sentrum.

Sosialt miljø

Det var et godt sosialt miljø, og jeg ble kjent med både internasjonale og noen danske studenter, i tillegg til andre norske studenter som er i Aarhus. Semesteret startet med en introduction week, som var en slags mini fadder-uke med en del sosiale arrangement. Jeg tror det er veldig viktig å delta på det, det var her man møtte andre utvekslingsstudenter og danske studenter som deltok som faddere. Det er også et stort miljø av norske studenter i Aarhus, særlig på medisin og arkitektur men også på juss. For å bli kjent med dansker er det er god ting å bli med i en eller annen klubb eller forening, jeg var for eksempel litt med i en orienteringsklubb. Det går også an å være frivillig på ulike arrangementer, min norske roommate fikk et godt nettverk av danske og internasjonale studenter på den måten.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

21.08.2019 - 25.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Man trenger ikke stresse med å skaffe seg CPR-nummer, da dette er noe man gjør felles en av de første dagene i intro-uka. Det kan likevel være greit å skrive ut dokumentene som man trenger på forhånd (kopi av pass, kopi av husleiekontrakt, etc.). Hvis ikke, finnes det kopibutikker hvor man kan kopiere dette opp.

Undervisningsformer

Vi hadde det som kalles "holdundervisning" som er tre sammenhengende timer en gang i uken i hvert fag, hvor man har en foreleser og en liten klasse på 30-40 stk. Det var ingen av fagene som hadde obligatorisk oppmøte eller innlevering. Den faglige standarden er tilsvarende det vi kjenner hjemme på Universitetet i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var relativt bra. Jeg hadde fagene Law of Armed Conflict, Drafting Commercial Contracts og EU Internal Marked. De to førstnevnte var mine topp to valg, mens det sistnevnte hadde jeg ikke på listen. Likte naturligvis de to første aller best, men EU Internal Marked er et veldig greit fag hvor man lærer "the basics" av det indre markedet. Dette faget hadde faktisk en avsluttende hjemmeeksamen som gikk over femten dager. DCC og LOAC har en muntlig eksamen hvor man kan velge mellom tre datoer hvor man kan gjennomføre eksamen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde er veldig fint og annerledes enn det vi kjenner det i Bergen. Alle fakultetene ligger i samlet rundt en park, og det er et veldig koselig universitetsområdet. Århus BSS (jussen er en del av denne) ligger på toppen av en ganske lang bakke, så det er en liten treningsøkt opp hit :-)

Bustad

Jeg fant bolig privat gjennom en Facebook-gruppe for nordmenn i Århus. Det var veldig lett å finne et sted å bo, da det er mange nordmenn i Århus som fremleier rommene sine for å dra på utveksling. Jeg bodde på Århus Ø som er en liten "utstikker" fra selve sentrum hvor det bygger mange nye leilighetskomplekser. Veldig kult område, men det er et lite stykke fra sentrum men ikke for langt til at man kan sykle til alt. Brukte ca. 20 minutter med sykkel til skolen.

Sosialt miljø

Det er veldig viktig å få med seg intro-uka for å skaffe seg kontakt med de andre! De andre utvekslingsstudentene er veldig imøtekommende og alle vil ha venner, slik at det sosiale miljøet er ikke et problem. Det er også en del andre nordmenn i Århus som gjerne vil ha kontakt med utvekslingstudentene. Danskene er generelt lite interessert i utvekslingstudenter.

2019

Haust 2019 - BA i medie- og interaksjonsdesign

Haust 2019 - BA i medie- og interaksjonsdesign

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Man bør pakke med seg både sommerklær og vinterklær da det kan være ganske varmt om sommeren/våren men ekstremt kaldt om Vinteren.

Undervisningsformer

Vurderingsformen i alle fagene jeg tok var portfolio-eksamen, som vil si at du gjennom semesteret leverer inn obligatoriske oppgaver (som regel 3) som leveres samlet som en innlevering på slutten av semesteret. Disse kombineres ofte med gruppearbeid. Noen av fagene var satt opp med forelesninger og seminargrupper, mens andre var kun klasseromsundervisning med kombinert forelesning og praktisk arbeid både i grupper og individuelt.

Vurdering av emnetilbodet

Etter min mening var det et variert og godt emnetilbud ved Aarhus universitetet.

Fagleg utbyte og språk

Som internasjonal student blir du kjent med mange andre internasjonale studenter og snakker ofte engelsk med dem, som i mitt tilfelle gjorde at jeg utviklet mine engelskferdigheter. Ellers kan du snakke dansk med danske medstudenter og øvrige innbyggere om du ønsker å utvikle dansk (de fleste forstår også norsk)

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet holder en veldig god standard. men noen av fakultetene eller bygningene kan ligge et stykke fra hverandre, men det meste er samlet rundt Universitetsparken. Det er også gode kantiner og andre fasiliteter.

Bustad

Jeg fikk ikke bolig gjennom AU housing(litt usikker på om de nedprioriterer nordmenn), men de hjalp meg til å finne bolig privat. Men det private markedet er dyrere enn studenthusene, mens om du velger studenthuset må du ta høyde for at noen av de ligger et stykke utenfor sentrum eller universitetsområdet.

Sosialt miljø

Det er et veldig sosialt miljø blant de internasjonale studentene, hvor vi har en egen internasjonal fest en gang i uken på studenterhuset. Studenterhuset har også mange sosiale arrangementer utenom, og man har mulighet til å gjøre masse forskjellige sosiale ting om ikke inkluderer alkohol, for eksempel brettspill-kvelder osv. Ellers så er det mulighet for å verve seg som frivillig i studentbaren eller andre studentorganisasjoner. Det som er unikt med danmark er at hver fredag er det fredagsbar på nesten alle fakultetene, hvor rom eller kantineområder blir omgjort til en bar. Der er veldig lave priser på alkohol og nesten alle studentene går ut, her er det enkelt å møte danske studenter også.

Haust 2019 - BA i Matematikk for industri og teknologi

Haust 2019 - BA i Matematikk for industri og teknologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Århus er en sykkelby og om man bor litt utenfor sentrum kan dette være nødvendig å ha. Det er gode leiemuligheter i byen, blant annet Swapfiest som er en månedlig leieordning hvor man også får hjelp/en ny sykkel om det skulle være problem med den man leier. Alle utvekslingselevene får tildelt en mentor litt før de reiser ned, som spør om det er noe du trenger hjelp til og om du ønsker at de møter deg og viser deg veien til der du bor. Det er en del som sier nei til dette tilbudet om de allerede har hjelp til å flytte, men jeg syns det var veldig greit å komme i kontakt med min mentor og vi ble gode venner.

Undervisningsformer

De fleste internasjonale tar masterfag da dette som oftest de eneste som går på engelsk. Jeg tok to masterfag på engelsk og to bachelorfag på dansk. Det er mye obligatoriske innleveringer, og det er en større forventning til aktiv deltagelse enn hjemme. I de teoretiske øvelsene som blir tilsvarende grupper vi har på UiB er det som regel studentene selv som har gjennomgang av ukesoppgavene på tavlen, så det forventes gjerne at man har gjort disse på forhånd.

Vurdering av emnetilbodet

Det er stor sannsynlighet for at man ikke får ta alle de fagene man ønsker å ta. Timeplanen for når de ulike fagene går, kommer ut bare noen uker før semesteret starter, og det er stor sjanse for at man må bytte noen fagene man har valgt. Dette gjelder særlig om man har valgt fag på tvers av institutt. Det ene faget jeg skulle ta ble ikke lagt ut før fire dager før studiestart. Eksamensdatoer blir også lagt ut veldig sent, gjerne ikke før i november.

Fagleg utbyte og språk

Det har vært gode forelesere i alle 4 fag jeg har tatt. De danske forelesningene var en liten utfordring til å starte med, men man kom fort inn i det. Man må gjerne være forberedt på å snakke rolig og at det gjerne oppstår noen språkforvirringer underveis. Det er stort sett ganske varierende hvor godt man blir forstått, noen slår over på engelsk med en gang de hører du snakker norsk, mens noen klarer man helt fint å snakke med. Det er veldig mange som har sett på Skam, noe som hjelper på norskforståelsen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet består av mange bygg med ulike institutt. Matematikk og fysikk hang sammen i ett stort bygg og det var der jeg hadde alle mine fag. Det tar det omtrent 20 minutter å gå til fra sentrum. Det er ikke så lett å finne stille lesesaler. De hadde holdt av noen plasser til utvekslingselever på en mastersal, men her var det mye støy. Biblioteket som ligger 5-10 minutter unna matematikkbygget har derimot flere stille lesesaler, i tillegg til flere aktiviteter som massasjestol, pingpong bord og veldig god kantine.

Bustad

De fleste utvekslingselever bor i studentkollektiv, men disse ligger ofte et stykke utenfor sentrum og universitetsområdet. Jeg var ganske heldig og fant meg en sentral leilighet på facebook. Det kommer ganske mange leiligheter ut på ulike facebooksider, men det er også ofte stor pågang her, så man er ikke sikret en leilighet selv om man sender melding til flere. Disse er generelt dyrere enn studentkollektivene, men ofte nyere og mer sentrale. Det kan selvfølgelig også være veldig sosialt å bo i et stort kollektiv men jeg angrer ikke på at jeg valgte å bo privat.

Sosialt miljø

Det er et godt studentmiljø i byen. Det er generelt lettere å bli kjent med internasjonale og andre norske studenter da det er disse man har intro dager sammen med, og en del ulike arrangementer. Danskene kan være litt vanskeligere å komme inn på da man gjerne tar litt forskjellige fag på tross av institutt og linjer, og dermed ikke kommer i en spesifikk klasse. Det arrangeres fredagsbar hver fredag på de ulike instituttene og dette kan være en god mulighet for å bli kjent med folk.

Haust 2019 - BA i kjemi

Haust 2019 - BA i kjemi

15.08.2019 - 31.12.2019

Undervisningsformer

Undervisningsformene i Aarhus er ikke så annerledes fra hvordan det er i Bergen. Det er opplagte forelesninger og man har kollokvier. Det som er annerledes fra Bergen angående kollokvier, er at det er fint å være forberedt eller sett gjennom oppgaver før man møter opp. Oppgavene blir gjennomgått i plenum, noe som hjelper på oss studenter masse.

Vurdering av emnetilbodet

Kravene for emnene som jeg tok var høyere enn forventet. Det er mye mer selvstudie og fordi jeg hadde et laboratoriefag, så var det mye selvstendig arbeid som ble gjort. Det likte jeg veldig godt for det foreberedte meg til hvordan det ville være i fremtiden for meg som kjemiker når jeg jobber mye mer selvstendig. Alt i alt, jeg er mer enn fornøyd med fagene jeg tok.

Universitetsområdet og byen

Dersom man går realfag så ligger universitet ganske nær det kongelige biblioteket og man er ikke langt fra byen. Campusen deres er utrolig stor og ikke langt gå fra det ene instituttet til det andre. Dessuten ligger campusen rundt universitetsparken som er en utrolig fin park hvor man kan slappe av og sosialisere seg.

Sosialt miljø

Mentorene for utvekslingsstudenter har som oftest et eller annet sosial arrangement som gjør at ulike utvekslingsstudenter på møtes kryss og tvers. Dessuten har de også fredagsbaren som også er et sosial møtepunkt hvor man hygger seg.

Haust 2019 - BA i kjemi

Haust 2019 - BA i kjemi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig lurt å ha alle sine ønskede fag klare før avreise + et par til. Da jeg ankom fikk jeg vite at mange av mine ønskede fag ikke kunne tas av meg ettersom utvekslende studenter har noen restriksjoner rundt frie studiepoeng. Jeg ble også opplyst om undervisnings tidspunkter først uken før oppstart. Aarhus universitet har ganske mange platformer for informasjon så husk å spørre koordinator mye slik at dette slippes å fikses uken før oppstart. Vær forberedt på mange typer innlogginger til forskjellige nettsider.

Det er også stor fokus på matematikk som kan være greit å friske litt opp før ankomst og under. Gjerne bruk litt programmer som matlab eller excell ettersom disse kan benyttes på eksamen og til en del innleveringer.

Undervisningsformer

Undervisningen min bestod av ca like mengder undervisning som oppgavetimer med instruktør. Det forventes mye forarbeid som lesing til forelesning og oppgaveregning av nesten alle oppgaver til oppgavetimene. Det læres ganske mye i begge typer undervisning så anbefaler å møte opp til det meste!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var ganske dårlig for utvekslingsstuderende med frie studiepoeng, men det var en del å velge mellom på Kjemisk institutt.

Fagleg utbyte og språk

Dansk er helt fint å høre og forstå, men det er noen formuleringer i oppgaver og i undervisning noen ganger som kan ha en annen betydning for norske studenter. Vær på vakt og spør når noe virker som det ikke stemmer så blir det nok ikke noe problem.

Universitetsområdet og byen

Enormt universitets området med masse fredagsbarer hvor alle er velkomne, i tilegg til en kulturrik by med masser av gratis arrangementer og muligheter for frivillig arbeid som er anbefalt!

Bustad

Bodde med 2 andre studenter nært sentrum i en privat leilighet som ble funnet via Facebook. Prisen var 4000 danske i måneden som er litt dyrt, men det finnes masser av billige kollegier med andre studenter rundt omrking som også er fine.

Sosialt miljø

Det kan være vanskelig å komme inn i de sosiale kretser til danskene, men de internasjonale som jeg møtte i oppstartsuken er veldig ivrige på nye venner og aktiviteter så her anbefales det å delta på ting og få nye venner.

HØST 2019 - BAPS-AOP

HØST 2019 - BAPS-AOP

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er en middels stor søknadsprosess til Aarhus Universitet som må gjennomføres av deg. Dette inkluderer blant annet fagvalg og mulighet til å søke "housing". Bo-situasjonen kommer jeg tilbake til. Hele prosessen med å søke gikk ganske greit, men jeg anbefaler deg å gjennomføre søknaden minst 1 uke før fristen går ut, slik at du unngår at problemer oppstår samme dag som fristen går ut.

Undervisningsformer

Undervisningsformene avhenger av hvilke fag du velger. Som nordmann har du mulighet til å velge danske fag, og du er ikke bundet til AUs utvekslingsfag som er på engelsk. Slik som på UIB er det hovedsakelig to typer former for undervisning: forelesning og holdsundervisning. Forelesninger fungerer akkurat slik som på UIB, med store saler og en foreleser med Powerpoint. Holdsundervisning minner litt mer om seminarer, og de har ofte oppmøteplikt. Ved holdsundervisning forventes det at du leser, leverer en eller to oppgaver, og har én presentasjon. Det var veldig greit, og jeg opplevde det ikke som krevende i det hele tatt!

Vurdering av emnetilbodet

Det var tre engelske utvekslingsfag som ble tilbudt, men jeg valgte å ta 2 danske fag og 1 utvekslingsfag. De danske fagene er betraktelig vanskeligere og mer krevende enn utvekslingsfagene. Utvekslingsfaget var veldig godt gjennomført og lærerikt, mens ett av de danske fagene var veldig merkelig og føltes som et 25 ETCS fag, selv om det var 10 ETCS. Utvekslingsfagene krever, som tidligere nevnt, oppmøte og innsats. Annet enn det er det ikke mer du skal gjøre. Utvekslingsfagene var veldig sosiale og lærerike, og jeg anbefaler fremtidige utvekslingsstudenter å velge disse.

Fagleg utbyte og språk

Jeg dro til Danmark med allerede gode forkunnskaper, da jeg har dansk familie og snakker språket. Derfor var det veldig enkelt å delta i undervisning og få nye venner. Andre nordmenn sier dansk er forståelig, men at det kan være litt vanskelig å henge med i starten. Ofte så kommer det seg etter rundt 1 mnd.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en av de kuleste byene jeg har bodd i. Man sykler overalt, alle er utrolig vennlig og folk elsker å finne på ting. Det er gode shoppingsmuligheter og steder der man kan ha det gøy. Jeg er selv kjent med de fleste byene i Danmark, og vil ærlig påstå at Aarhus er den beste studiebyen landet. Jeg, som mange, elsker København, men for et halvt års studieopphold er nok Aarhus en ideel by. Man kan gå overalt, og man har alt man trenger i byen, og folk er generelt vennligere.
Aarhus Universitet (AU) har lekre fasiliteter, og jeg oppforderer alle til å sjekke ut biblioteket som har den villeste buffeten, hver dag. Biblioteket har også fine lesesaler (vær tidlig når det nærmer seg desember!). Lærerne var lette å forstå og flinke til å undervise. Studenterhuset i Aarhus har mange kule og sosiale arrangementer som holdes fortløpende. I tillegg har de fleste fakultetene egne barer, der det jevnlig holdes fester. Medicinhuset har en opplevelsesrik fredagsbar hver uke, som man burde sjekke ut.

Aarhus har mange kule ting man kan sjekke ut. Her er noen tips:
- Koslige cafeer og butikker i Latinerkvarteret
- Salling Rooftop
- Havnebadet
- Den uendelige bro
- Marselisborg rådyrpark
- Moesgaard Museum
- ARoS og ARoS regnbue
- Den Gamle By
- Aarhus Street Food

Bustad

Jeg fant leilighet på egen hånd, men Aarhus Universitet tilbyr "International Housing". Nesten alle vennene mine bodde på housing-tilbudet, og det var varierte tilbakemeldinger. De fleste er fornøyde, men du kan risikere å få plass på kollektiver som ligger et godt stykke utenfor byen. Hvis man er heldig, kan man få kollektiv-plass ved Universitetsparken, som er 5 minutter gange fra fakultetet.
Hvis du er interessert i å finne leilighet selv så meld deg inn i Facebook-grupper, som: "Leje Aarhus" etc. Det legges det ut masse i disse Facebook-gruppene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Aarhus er skikkelig bra, både i byen generelt og på universitetet. Når du ankommer AU, vil de arrangere en introuke før skolen starter, som ligner på vår Fadderuke. Jeg mener det er essensielt å bli med, da det er første og enkelste måte å bli kjent med andre studenter. Fadderne er engasjerte og vennlige, og alle jeg kjenner hadde bare gode oppelvelser. Jeg anbefaler også å bli med i ANSA, både fordi de har en god forsikring for utlandsopphold, og fordi de har arrangementer i ny og ne. Der møter man andre norske studenter som studerer i Aarhus. Som tidligere nevnt så tilbyr AU mange forskjellige sosiale arrangementer, som pleier å være morsomme å få med seg. Jeg anbefaler utvekslingsstudenter til å være ivringe og deltakende, da det sikrer en god opplevelse.

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED9)

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Man kan søke om studentbolig gjennom universitetet når man registrerer seg som student ved universitetet. Vil anbefale å se etter bolig nokså tidlig da man ikke er garantert hybel/leilighet gjennom AU-Housing. Det finnes flere andre muligheter, og det er flere grupper på Facebook hvor folk legger ut leiligheter og hybler til fremleie.
Det er også viktig å merke seg at man må ha politiattest for å kunne være ute i praksis, og pga. behandlingstid lønner det seg å være ute i god tid med denne søknaden.

Undervisningsformer

I Aarhus hadde vi 2 uker med intro-forelesninger. Deretter ble kullet delt i to, og den ene halvdelen hadde 8 uker praksis mens den andre hadde forelesninger, smågruppeundervisning og TBLer. Deretter bytter man rotasjon. Hele kullet er kun samlet på fredagene, når alle har forelesninger. Man har altså aldri praksis på fredagene.
Når man har forelesninger er selve undervisningen er stort sett ganske lik det man er vant med fra Bergen, men den er litt mer case-basert. Dette fungerer ganske greit, men personlig følte jeg at casene av og til hadde en tendens til å styre hele undervisningen, og at man ikke fikk så mye ut av det hvis man ikke hadde forberedt seg på forhånd. Dette gjaldt særlig gruppeundervisning i genetikk. Noen ganger har de også en undervisningsform som de kaller symposium. I grunnen var dette forelesninger med tverrfaglig perspektiv på aktuelle tema. Jeg synes stort sett at disse var interessante å delta på, men etter hvert som det nærmet seg slutten av semesteret, merket jeg at det ikke nødvendigvis var så veldig eksamensrelevant.
Man bør også være forberedt på mye selvstudium når man har de 8 ukene med teoretisk undervisning.

Vurdering av emnetilbodet

Dette semesteret tilsvarer 11. semester for de danske studentene i Aarhus, og i tillegg til gyn/obs og pediatri har de rettsmedisin og genetikk samt et tilleggskurs som kalles professional course 5. Tilleggskurset var i stor grad et kurs i profesjonell kommunikasjon og refleksjon.

Fagleg utbyte og språk

Opplevde at det er stor forskjell på hvor godt de danske forstår norsk. I klinikken bør man belage seg på å bytte ut noen ord, og kanskje snakke litt mer tydelig. Jeg snakket norsk på OSCE-eksamen, og jeg tror ikke det hadde allverdens å si for resultatet.
Faglig utbytte tror jeg er ganske så likt som i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har et fantastisk flott campus, men man har dessverre ikke så mye undervisning her. Det aller meste foregår på Skejby Universitetshospital, som ligger noen kilometer unna sentrum.
Selve byen er veldig fin, og det er nok av parker, museer, kule spisesteder, caféer og barer. Vil anbefale å skaffe seg en sykkel siden byen er veldig fint lagt opp til at man kan sykle stort sett over alt. Vi leide sykler fra selskapet SwapFiets. Da får man en sykkel som er helt ok. Man får i tillegg med låser og lykter til sykkelen, og hvis noe skjer med den blir den reparert for deg. Dette kostet 150 DKK/mnd.

Bustad

Jeg fikk ikke bolig gjennom AU-housing, og måtte finne bolig privat. Valgte et sted som lå veldig sentralt, og er fornøyd med dette selv om det var litt dyrere. Ellers er det nok ganske praktisk med en bolig som ligger ganske nær sykehuset, da nesten all undervisning holdes der.

Sosialt miljø

Man blir fort kjent med de andre Erasmus-studentene, og vi hadde stort sett mest med dem å gjøre. De danske studentene er også veldig hyggelige, men man merker at de nærmer seg å bli ferdig med medisinstudiet og at mange av dem allerede er nokså etablerte med tanke på venner, familie og barn.

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

- Start med å finne bolig tidlig om du vil finne noe utenom AU Housing
- Skaff dere sykkel med en gang! Det er et absolutt must i Aarhus! Heller invester litt i en god sykkel, slik at den holder hele semesteret. Kan få en ganske bra sykkel til 800-1000 dkk.

Undervisningsformer

Kullet deles i to grupper, der den ene gruppen har 8 uker forelesninger mens den andre har praksis. Så bytter man halvveis. Aller først har alle to uker med introforelesninger, slik at man har litt basic-kunnskaper før klinikken/ forelesninger. Jeg hadde teoridelen først, og oppdaget da at man hadde en del tid til selvstendig lesing. Det er lurt å bruke denne tiden, slik at man kan fokusere på klnikken når man er der. Pensum er definert utfra pensumbøker, og foreleninger er mer til supplering (ikke alt som foreleses, men man må likevel kunne det). Aarhus sitt "mitt.uib" heter Blackboard, og dette er veldig uoversiktelig. Ikke like lett å lese seg opp på forelesninger hjemme ved hjelp av PP i Aarhus som i Bergen. Avpensumbøker brukte jeg Illustrated textbook of Peadiatrics i pediatri (engelsk versjon av den danskene bruker), denne finnes i gratis e-bok på bibliotekets hjemmesider. Til obs/gyn benyttet jeg meg stort sett av forelesninger og lægehåndbogen på sundhed.dk. Praksis var lagt opp til at man har 4 uker pediatri og 2 uker obs og 2 uker gyn. Dette fungerte veldig fint, fikk lært masse. Man blir satt sammen i par, en dansk student og en utvekslingsstudent, såkaldt "dyads". Det er lurt å bruke dyaden sin da de kjenner systemet godt. Lurt å få tilgang til journalsystemene så fort som mulig slik at man ikke er like avhengig av partneren sin for å ta innkomster, skrive epikriser etc. Man har en loggbok man må fullføre, men det er ikke noe å stresse med, dersom man ikke får gjort alt. De har veldig forståelse for at visse ting er vanskeligere som utvekslingsstudent. Jeg var utplassert på Skejby i Aarhus, men noen andre av utvekslingsstudentene var plassert i Herning. Det tar ca 1,5 time med tog, og man bor da der søn-tors når man har klinikk. Hver fredag hele semesteret har alle fellesforelesninger i universitetsparken.

Vurdering av emnetilbodet

Når det gjelder fagene er det veldig likt lagt opp som MED9 i Norge, og man får god innføring i Gyn/Obs og Pediatri. OSCE som eksamensform var veldig bra, god erfaring å ha med seg videre. I tillegg til pediatri og gyn/obs, har man også genetikk (tilsvarende i Bergen), rettsmedisin (som man likevel må ta igjen i Bergen senere), og profesjonskurs på 5 studiepoeng. Det eneste man mangler i MED9 er BUP, som man blir satt opp på en uke i MED10 når man kommer tilbake.

Fagleg utbyte og språk

Språket går veldig fint. Siden alle forelesninger var på engelsk, valgte jeg å notere på engelsk, samt lese engelsk litteratur. Det gikk veldig fint for meg. I starten var det litt vanskelig på sykehuset, men det går seg veldig til etter hvert. Det er litt skummelt å skulle prøve å snakke "dansk" i starten, men jeg fant fort ut hvilke ord man må bytte ut osv, slik at det er lettere for dansker å forstå "norsk".

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i Aarhus er veldig fint! Det er en veldig fin universitetspark, og her finner man bl.a Det kongelige bibliotek og medisinsk fakultet sitt bibliotek, som begge er fine steder å lese. Jeg benyttet meg kun av det kongelige bibliotek, som er veldig fint! De har også en veldig god og billig lunsj. Vi hadde de fleste forelesningene våre på sykehuset, men hver fredag var vi på universitetsområdet for forelesninger. Hver fredag er det fredagsbar, som arrangeres av de ulike foreningene. Medisinerhuset er et veldig populært sted, og her møter man mange andre studenter, både medisinere og andre til fredagsbar. Selve Aarhus by er en utrolig fin by med mye å finne på! Vil absolutt anbfale "Øst for Paradis" hvis man ønsker å dra på kino. Ellers er det mange hyggelige kafeer og barer, særlig i Latinerkvarteret! Aarhus Streetfood er et kult sted man kan samles mange venner! Aros kunstmuseum er absolutt verdt et besøk eller flere!

Bustad

Veldig mange skaffer seg bolig via AU housing. Da er det ofte veldig tilfeldig hvor man havner, så anbefaler at man finner seg privat bolig på egenhånd dersom man har preferanser/ønsker. Jeg ønsket hovedsakelig å bo i et "Kollegium", som er veldig typisk i Danmark for studenter. Da bor på en studenthybel, der man deler kjøkken/oppholdsrom med flere andre. Jeg fant meg bosted gjennom facebook (det er flere sider man kan skrive at man ønsker å fremleie et rom/leilighet etc). Jeg bodde på Børglum kollegium, som jeg fant via facebooksiden deres. Jeg hadde et stort rom og eget bad, og delte kjøkken med 13 andre. Det var veldig sosialt. Børglum ligger et stykke unna sentrum, men relativt nærme sykehuset, for jeg var for det meste ifm forelesninger og praksis. Det tok ca 15 min å sykle til sykehuset, 15 min til universitetet og ca 25 min til sentrum. Børglum ligger nærme Risskov som er veldig fint skogsområde med en nydelig strand. Vil anbefale at man enten finner seg noe nærme sentrum, universitetet eller sykehuset.

Sosialt miljø

Når det gjelder det sosiale miljøet på semesteret, fikk jeg inntrykk av at de internasjonale studentene ofter holder for seg selv. Danskene er på sitt nest siste semester, mange har samboer og barn allerede, og de er veldig "inngrodd" i sine miljøer. Men, dette gjorde absolutt ingen ting! Vi var veldig mange utvekslingstudenter på semesteret, som fikk en veldig god dynamikk. Det var stort sett disse jeg tilbrakte tiden min med, og det var veldig fint siden utvekslingsstudenter ofte har de samme ønsker og planer for oppholdet. Dersom man ønsker å være mer med dansker, vil jeg anbefale å bo i kollegiet/leilighet etc med dansker.

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Et tips er å opprette en dansk bankkonto. Dette gjør at alt av overføringer til for eks huseier blir lettere - og billigere. Det er også en fordel ved treningssentere, da du blir pålagt ekstra kostnader dersom du ikke har en dansk bankkonto.
Gjør dette gjerne før du reiser ned :)

Ellers kan det også være greit å skaffe seg et dansk telefonnummer. Mange steder (spisesteder, butikker ol) benytter seg av MobilePay, som krever dansk telefonnummer.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i mindre klasser, med ca. 20-30 studenter. Ingenting er obligatorisk og det er dermed stor variasjon hvor mange som møter opp i de ulike fagene.
Det kreves at man er noe aktiv, og i enkelte fag blir man inndelt i grupper som har små presentasjoner gjennom hele semesteret. Dette er ikke særlig formelt, og veldig greit å være med på.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr mange ulike fag - med høy kvalitet på forelesere. Husk at de ikke tillater bytte av fag etter du er kommet ned, så vær nøye når du velger dine fag i forkant.

Fagleg utbyte og språk

Forelesningene foregår på engelsk (med mindre man velger danske fag), og gir en god trening i juridisk engelsk. Utenom universitetet blir det litt opp til den enkelte om man ønsker å sosialisere seg med andre utvekslingsstudenter fra hele verden, eller nordmenn (som det er mange av). Det er mange utvekslingsstudenter fra Australia, Canada ++ så hvis man vil så har man mulighet til å få venner fra ulike verdensdeler og kulturer selv om man er i Danmark.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområder er superfint og stort. Det er flere lesesaler, kantiner, egne studentbarer til hvert fakultet. Byen er som en mindre versjon av København, med ulike bydeler, stor utvalg av barer, utesteder, butikker osv.
Det er også veldig fin natur i Aarhus med store parker, skoger og strender.

Det ligger to flyplasser i nærheten av byen og flere langdistansebusser, så det er enkelt å komme seg rundt i Europa dersom man ønsker å reise. Ellers er det korte avstander i Danmark, så det er enkelt å reise billig dersom man vil oppleve mer av Danmark.

Bustad

Jeg skaffet min bolig gjennom ANSA Aarhus sin Facebook-side. Dette gikk veldig fort, og jeg fikk en fin bolig med et par andre nordmenn. Mitt inntrykk er at det er ganske enkelt å skaffe seg bolig i Aarhus, og mange kollektiv holder også en høy standard!
Prisen er nokså lik norske leiepriser, ca. 6000 + i mnd.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Det er mange utvekslingsstudenter som ønsker å oppleve byen og andre deler av Danmark. Ellers kan man enkelt bli kjent med danske studenter gjennom ulike idrettslag og ikke minst fredagsbar som er på universitetet hver uke.

Ellers har ANSA Aarhus flere aktiviteter som man kan være med på om man ønsker å bli kjent med flere nordmenn!

Utveksling ved Aarhus universitet - nordisk språk og litteratur

Utveksling ved Aarhus universitet - nordisk språk og litteratur

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Personlig syns jeg det er for lite samarbeid mellom universitetene, og det er derfor lurt å sette seg inn i vertsuniversitets ulike opplysninger før avreise. Jeg hadde for eksempler direkte kontakt med veiledere på Art fakultetet (Humanistisk fakultet) i Aarhus, og dette var til stor hjelp for meg. Dersom du reiser på utveksling alene er det lurt å finne noen som har vært i samme by, evt. samme universitet, og hør om de har noen bekjente du kan ta kontakt med når du ankommer. Det er i tillegg lurt å sette seg inn i kollektivtransporten før du reiser så du vet hvilke apper som er nødvendige å ha.

Undervisningsformer

På Art fakultetet (spesielt på Nordisk språk og litteratur) er den vanligste undervisningsformen noe man kaller "holdundervisning". "Hold" betyr "et lag" eller "en gruppe", og kan egentlig sammenlignes med det vi kaller seminar. Den største forskjellen er at det som oftest blir tatt fravær i disse timene, og man kan være borte tre ganger. Er man borte flere ganger vil dette som regel resultere i en endring av eksamensformen din. For meg var denne typen undervisning veldig lik den jeg hadde på videregående, for i tillegg til å ta fravær hadde vi også fremføringer foran resten av gruppen, og det er en fast gruppe du følger hele semesteret. En "holdundervisning" varer som regel i tre timer.

Vurdering av emnetilbodet

Siden jeg skrev bacheloroppgaven min mens jeg var i Danmark hadde jeg ikke like frie tøyler innen emnevalg ved vertsuniversitetet. I motsetning til mange andre som er på utveksling hadde jeg kun fag med danske studenter, og ingen andre utvekslingstudenter. Fordelen med dette er at jeg ble ordentlig integrert inn i det danske studentmiljøet, samtidig som at det er vanskelig å komme i ordentlig bekjentskap da de andre allerede har studert tett sammen i noen år - men da må man bare yte mer av seg selv.
Jeg er veldig fornøyd med de emnene jeg hadde, og fikk et innblikk i dansk litteratur og litteraturhistorie som jeg ikke hadde tidligere. Jeg tok emnene Litteraturhistorisk emne, Ældre litteraturhistorie og Litteraturens teori og metode.

Fagleg utbyte og språk

Etter å ha vært på utveksling har jeg blitt sterkere både faglig og språklig. Selv om man kan snakke og skrive på norsk er det ikke alltid en dans på roser. Mange dansker har problemer med å forstå norsk og du må ha god tålmodighet når du snakker med dem, men så lenge du snakker sakte og tydelig går det som regel bra. Et godt tips er å lære seg det danske tallsystemet (halvtreds, tres, halvfjerds osv.) før du reiser ned, det vil være til stor nytte!

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Aarhus er veldig mye større enn UiB. Det ligger litt utenfor sentrum (avhenger selvfølgelig av hvilke fakultetet du tilhører), og området hvor Humanistisk fakultetet hører til kalles Nobelparken og ligger på toppen av Aarhus´ eneste bakke. Med sykkel tar det såvidt fem minutter inn til bykjernen, og er i motsetning til Bergen litt mindre sentrert. Det hyggeliste området med de koseligste barene og kafeene ligger i Latinerkvarteret, og rett rundt hjørnet finner du Klostertovet og Store Torv som har flere butikker. Aarhus ligner mye på Bergen når det kommer til miljø og kulturtilbud, og har blant annet Aros-museet, Kvindemuseet og Dokk1 som ofte har forfatterarrangementer.

Bustad

Det å finne noe privat i Aarhus er veldig vanskelig, og de fleste utvekslingsstudenter har studentbolig. Du kan søke om et nytt sted dersom du ikke er fornøyd med boligen du har fått tildelt, men man må betale et gebyr på 500 danske kroner. I tillegg eier ikke AU Housing noen av boligene, men leier av private aktører så av og til kan det være mye frem og tilbake. Det er spesielt viktig å merke seg utflyttingsdato, for selv om det står i kontrakten din at du har boligen fram til for eksempel 1. juli har hver enkelt studentbolig egen dato - noen må for eksempel flytte ut ti dager før, og andre sju dager. Du må likevel betale full leie, noe som selvsagt en veldig kjedelig. I tillegg må du vaske deg ut av leiligheten, og avtale en tid for inspeksjon. Nå kan det hende at slike regler er forskjellige ettersom hvor du bor, men studentboligene gjennom AU Housing følger i hvert fall disse reglene.

Sosialt miljø

Dersom du reiser på utveksling alene er det lurt å finne noen som har vært i byen tidligere, og som kanskje har noen bekjente du kan kontakte når du ankommer da det fort kan virke veldig ensomt, men dansker er utrolig imøtekommende folk. Så lenge man er blid og høflig til dem er de det tilbake. I tillegg er dansker veldig inkluderende og de aller fleste synes norsk er et utrolig flott språk, og mange er interesserte i å vite mer om både språket og landet. Som mange andre nordmenn er også dansker veldig glad i ta noen øl i ny og ne, og på universitetet har de noe som kalles "Fredagsbar". Konseptet er at de fleste linjene på hvert fakultetet har en egen bar - Nordisk språk og litteratur deler bar med Lingvistikk, og den heter Kommabar. Her kan du for eksempel kjøpe en flakse med øl for fem danske kroner. Fredagsbar er veldig populært og de fleste studentene er å finne her. Det finnes selvsagt noen som ikke drikker alkohol, og du er velkommen uansett hva du foretrekker!

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

15.01.2019 - 15.06.2019

Undervisningsformer

Mitt semester var delt inn i en praksisperiode på 4 uker i psykiatri, deretter nevrologi med to uker praksis og to uker teori. Siste bolk var gruppeundervisning i ØNH, to uker øyeundervisning før profesjonsspor 4-bolken til slutt. Her bruker de mye de samme undervisningsformene som på UiB, som TBL, casetrening, eksaminatoriske klinikker og vanlige forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

På UiB skulle jeg gått MED7, men her i Aarhus har jeg gått 10. semester. Det gikk stort sett fint og ikke noe jeg la nevneverdig merke til i løpet av semesteret.
Hadde litt oppstartsproblemer, da jeg ikke fikk tilgang til journalsystemet før godt inne i den tredje uken på psykiatrioppholdet. Vær kjapp med å skaffe CPR-nummer og Nem-ID (på dokk1)!

Fagleg utbyte og språk

Det tar et par uker før forståelsen sitter helt, men problemet har stort sett vært å gjøre seg forstått. Ikke vær nervøs for å forstå det danske språket for det kommer av seg selv i og med at all undervisning er på dansk. Dersom du har dialekt så hjelper det å legge om litt, bytte ut en del ord som man vet de danske sliter med å forstå og da går det greit i de aller fleste tilfellene.
Det faglige utbyttet synes jeg har vært bra. Mye mindre fokus på forelesninger, og dermed mer tid til selvstudium. I f.eks. ØNH-undervisning var det stort fokus på det praktiske og vi fikk øvd på hverandre to dobbelttimer hver dag i to uker. Generelt mye casetrening som jeg synes har vært god i de fleste tilfeller.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en fantastisk by som har masse å by på både kulinarisk, kulturelt og sportslig! Er du så heldig å være på utveksling i vårsemesteret så har du Kapsejladsen å se frem til, visstnok et av de største studentarrangementene i Nord-Europa. Dra på Street food for god mat og gode drinker, søndagsfrokost på Drudenfuss og engleburger på Café Engelen.
Tidligere har de ulike spesialitetene holdt til i ulike deler av byen, men nå har de fleste samlet seg på Universitetssykehuset i Skejby. Dette innebærer en ganske god sykkeltur i motbakke de aller fleste dager, om man ikke velger å ta buss/bane. Man har minimalt med undervisning på selve campus.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene bor i kollegium rundt om i byen, og en god del av disse befinner seg langt unna både sentrum og sykehuset. Er du uheldig som meg og får en langt unna så kan du vurdere å leie privat, men vær forberedt på et vanskelig leiemarked. Bruk facebookgrupper aktivt, og pass opp for scam!

Sosialt miljø

Dra på alt av sosiale tilstelninger i starten, tør å gå bort til noen og si hei - de fleste er i samme situasjon som deg og vil veldig gjerne få nye venner. Dersom du er på 10. semester er det ingen/få andre utvekslingsstudenter på kullet, noe som kan være utfordrende til tider. Jeg var alene som utvekslingsstudent, i tillegg til at mange har hatt forskningsår/pause før dette semesteret noe som gjør at det er mange nye på kullet, og ikke nødvendigvis legger merke til deg som ny. Likevel har det gått fint og jeg har storkost meg dette semesteret!

VÅR 2019 MAMN-PHYS

VÅR 2019 MAMN-PHYS

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å skaffe en sykkel her, enten kjøp en brukt eller å leie gjennom Swap. Start så tidlig som mulig med å søke og lete etter bolig - det er stor pågang. Ellers får alle en mentor som tar kontakt litt på forhånd, som du kan spørre om det du lurer på.

Undervisningsformer

Det er mer vanlig med obligatoriske innleveringer og studiepresentasjoner her, også på master nivå. Ellers er det ikke store forskjeller fra undervisnings formene på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

I fysikk er det ikke så mange fag å velge mellom, og de har i mitt tilfelle vært litt strenge angående hvilke fag jeg har vært kvalifisert til (om jeg har hatt forkursene osv). Anbefaler derfor å starte tidlig med å lete etter fag som passer i graden. Når du kommer her og snakker med studieadministrasjonen, er det likevel lettere å få innpass. En fordel er at man som norsk også ta fag som undervises i dansk og som dermed ikke tilbys til andre utvekslingstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Det er høyt akademisk nivå, og etter min erfaring legger de også vekt på at du leser eller jobber en del hjemme. Dette gjør at en får god faglig utbytte. Danskene blir lettere å forstå etterhvert, og man lærer også hvordan man selv kan gjøre seg litt mer forstått. For å gjøre deg forstått, anbefaler jeg å snakke rolig (og penere om du for eksempel snakker bergensk), med noen danske ord innimellom som man lærer seg etterhvert.

Universitetsområdet og byen

Århus er en koselig og fin by med mange studenter. Byen blomstrer litt til i løpet av vår/sommeren, og en vil se mange flere mennesker i gatene enn om vinteren. Det kulturelle tilbudet er stort, det er mange ulike ting å oppleve og se, alt fra strender og havnebad, til museum, hjortepark, tivoli, utkikkspunkter, "den uendelig bro" for å nevne noe. Spesielt vår og sommer er diverse arrangement tilbud stort, og det er festivaler eller noe annet gøy som skjer nesten hver helg. Forøvrig må studentarrangementene kapsejladsen i mai og Danmarks største fredagsbar i september oppleves. Det er relativt kort vei til andre steder i Danmark, som København, eller nasjonalparken i vest og Skagen i nord.

Byen minner litt om Bergen i arkitektur, størrelse og at det er en havneby, men byen er uten fjell selvsagt, og så er det generelt varmere og regner mindre.

Universitetsområde er stort og samlet, og det er flere parker her og kafeer. Hver fredag har alle institutter fredagsbar, som er åpent for alle. Her får man en øl til 5-10 kr og et godt samlingspunkt til å bli kjent med andre studenter.

Bustad

Vil anbefale å bo sentralt, eller nær universitetsområde. Det er flere som fremleier et rom for et halvt år som gjerne skal på utveksling selv, så hvis du skal leie privat ville jeg sjekket ut facebook siden "lejligheder for salg og leje i Århus" eller "nordmenn i Århus" der blir det lagt ut mye. Vær likevel obs på at det er høyt trykk og kan generelt være vanskelig å finne et sted å bo i Århus. Bolig gjennom skolen er man sikret hvis man søker i god tid (de har noe som heter boliggaranti), men det kan man være både heldig og uheldig med, og jeg kjenner flere som har vært uheldig og fått bolig et stykke fra byen og universitet, enn heldig. Anbefaler Trøjborg og Fredriksbjerg, som er spesielt fine steder å bo. Eller Risskov er også fint hvis en først skal bo litt unna byen. Braband og Gellerup har jeg hørt er steder man gjerne skal unngå å bo. Det er noen lunde samme priser som det er å bo i Bergen, eller billigere hvis man velger å få bolig gjennom skolen.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø og blir arrangert mye for utvekslingstudenter gjennom semesteret. Det er også flere arrangementer via universitet som fredagsbar, kapsejlerlads (mai) og Danmark største fredagsbar (september). Det finnes en del man kan være med på av sport, løpegrupper osv. Det arrangeres også mye for utvekslingstudenter gjennom hele semesteret.

VÅR 2019 BA i kunsthistorie

VÅR 2019 BA i kunsthistorie

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

På selve innreisedagen kan det være en fordel å være fremme tidlig på dagen, for om skulle det oppstå problem vil de ansatte ved det internasjonale senteret være til stor hjelp med hva det skulle være. Det er også effektivt og pengebesparende å ta tog eller buss fra København fremfor å fly hele veien.

Undervisningsformer

Undervisningsformen avhenger nok mye på hva man studerer, men innenfor humaniora var lignende undervisning som ved UIB. Mine emner besto av forelesninger og seminarer flere ganger i uken, med ordinær hjemmeeksamen og muntlig eksamen på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Når jeg søkte gjennom emnekatalogen til au fikk jeg inntrykk av at det var flere tilgjengelige emner på høstsemesteret fremfor vårsemesteret som jeg reiste ut på, men jeg fant likevel emner som var gode og relevante for mitt utdanningsløp.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde et stort faglig utbytte på Aarhus universitet. Det ene emnet var laget for utvekslingsstudenter og gikk på engelsk, dette var lett og forstå. Det andre emnet gikk på dansk men virket også uproblematisk etter et par uker.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en liten perle av en by! Den har en liten og sjarmerende bykjerne med mange hyggelige spisesteder og kafeer. Der er også flere parker og badesteder som ligger rett ved eller utenfor sentrum som man lett kommer til med en sykkel. Universitetsområdet virket for meg litt kaotisk den første måneden, men jeg forsto raskt at alle universitetsbyggene ligger samlet innenfor et samlet areal i byen og det går derfor kjapt å reise rundt på campus.

Bustad

Universitetet i Århus tilbyr alle utvekslingsstudenter muligheten til å søke om studentbolig i gjennom 'au housing'. Dette gjorde jeg og jeg angrer ikke et sekund! Jeg fikk tilbud om å bo i en flott leilighet som jeg delte med en annen person. Leiligheten var en av mange, i en større studentbolig. Denne blokken lå lokalisert fem minutter utenfor sentrum med sykkel og rett ved et kjempe hyggelig havneområde.

Sosialt miljø

Det er et godt studentmiljø i Aarhus, og som nordmann har man definitivt en fordel i språket når det kommer til å bli kjent med de danske studentene. Au har en rekke arrangement gjennom hele semesteret rettet mot utvekslingsstudenter. Der er også en studentbar på campus hvor alle studentene samler seg ofte og hygger seg.

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

27.08.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser på utveksling er det mange ting å huske på, og man må holde tungen rett i munnen. Likevel får man god hjelp med påminnelser fra de ansatte ved fakultetet og ved Erasmus. En ting å huske på er at det også kommer en stor mengde mails fra universitetet man skal til. Mye er unyttig informasjon, men innimellom er det veldig viktig informasjon som det er lett å overse. Pass på at man har med alle fysiske kopier som de ber deg ha med, man står fort i en liten knipe hvis det er noe man har glemt.

Det lønner seg også å være tidlig ute med å finne bolig. Det kan fort bli dyrt og usentralt hvis man ikke er heldig å kjenner noen.

Få deg sykkel så fort som mulig.

Undervisningsformer

I Aarhus var det mindre undervisning enn vi er vant med i Bergen. Jeg synes dette fungerte utmerket, vi fikk i tillegg mye praksis. Det er veldig klart hva man skal kunne og man har ansvar for å lese seg opp til dette selv. Lærebøkene dekker 99%.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet for det semesteret jeg tok var helt identisk med i Bergen. I tillegg fikk jeg 3 studiepoeng ekstra fordi vi har et lite obligatorisk fag ekstra i Aarhus. Disse 3 poengene gikk inn i elektive emner.

Fagleg utbyte og språk

Det er uproblematisk å snakke Norsk i Danmark.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet og byen er utrolig trivelig. Universitetet er en stor campus med park, dam, cafeer, barer og masse fakultetsbygg. Dette er virkelig samlende, og man merker at man bor i en studentby.
Byen er også veldig veldig hyggelig. Den er ikke for stor, så det er nok av tid til å bli godt kjent. I tillegg sykler man rundt over alt.

Bustad

De danske leieprisene ligger jenvt litt under de norske, men det kan også ligge over. I tillegg er det rift om leilighetene i sentrum, så det lønner seg å være tidlig ute og melde seg inn i alle facebookgrupper for dette. OBS på sidene som tilsvarer hybel.no eller finn.no er det MYE svindel. Se etter bilder som er tatt fra google maps.

Sosialt miljø

På MED7 går man sammen med bare dansker, så her er det muligheter for å få danske venner. Man har mye gruppeundervisning, så det lønner seg å være litt på for å bli kjent med folk. Danskene er virkelig søte.
På MED9 er det internasjonalt semester, så her er det rom for å få et mer internasjonalt miljø.

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

27.08.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Følg UiBs liste over ting man bør gjøre før ankomst. I tillegg må man søke om ny politiattest mtp klinikk i Danmark - den du leverte til UiB første studieår holder ikke. Den første uken i Aarhus går blant annet med til registreringer osv, og dette går veldig greit om man har forberedt seg litt.
Behold ditt norske mobilabonnement, gitt at du har fri EU. Du trenger heller ikke opprette dansk bankkonto.

Undervisningsformer

To uker med introforelesninger. Deretter deles kullet i to. En halvdel som starter i praksis i åtte uker, og en annen starter med undervisning.
De åtte undervisningsukene var veldig rolig, med 6-8 timer undervisning i uken. Det er her lagt opp til at man skal drive med selvstudier, da det er slitsomt å studere parallelt med klinikken. Det var noe uvant å ha så mye tid til selvstudier, sammenlignet med hverdagen i Bergen. Man hadde smågruppeundervisning i genetikk og rettsmedisin denne perioden, og denne undervisningen var veldig god. I tillegg noen seminarer tilhørende Profesjonsspor 5. Hver fredag hele semesteret samles kullet i Århus for full forelesningsdag, da primært i Ped/Obs/Gyn. Dette var et fint konsept, hvor man møttes over en kopp kaffe og god undervisning før man tok fatt på helgen.
Klinikken besto av 4 uker på Gyn/Obs, og 4 uker på Ped. Jeg fikk praksis i Skejby, Århus, som er Universitetssykehuset i regionen. De danske ble spredd over hele regionen, mens de internasjonale enten var på Skejby, eller i Herning (1,5 time unna i tog). De som fikk Herning fikk da bolig av AU hvor de var fra mandag-torsdag, og så til Århus for undervisning fredag. Man får dekket reisekostnader.
Den kliniske hverdagen minnet veldig om praksis i Norge. Skejby har blant landets høyeste funksjoner, så her kan man møte pasienter med både vanlige og sjeldne ting. De ansatte var veldig hyggelig, og læringsutbyttet er høyt, særlig om man vet å oppsøke gode læringssituasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Gyn/Obs/Ped likte jeg veldig godt. Høyt faglig nivå på undervisere, og fornuftige undervisningsformer. Fokus på symptombasert differensialdiagnostisk tankegang, som man krydrer med dypdykk i materien. De forberedte oss veldig godt til eksamen, som bestod av en dag med MCQ, og en OSCE fordelt over to dager. Til OSCE får man typisk presentert ulike pasientkasus, og blir testet i anamnese, differensialdiagnostikk og behandling, samt at man "tenker som en lege". Veldig gøy!
Profesjonsspor 5 går også parallelt, og består av ulike seminarer og et kommunikasjonskurs. God læring, og ikke noe stress.

Fagleg utbyte og språk

Et tilpasset norsk språk, i betydningen utelukkelse av visse norske ord/uttrykk, og innpass av danske ord som sjov, y´gåss, dreng/pige, gjør at danskene blir storfornøyd og du gjør deg forstått av studiekamerater, leger og pasienter. Kan dog ta noen uker før dette går helt knirkefritt, og legger de rett over til engelsk, vet du at du må øve litt mer!
Språkkurs ser jeg ikke poeng i å bruke tid på.

Universitetsområdet og byen

Universitetsparken er kåret til en av verdens 10 vakreste, og jeg ble virkelig glad i området.
Selve undervisningen foregår for det meste på Skejby sykehus, men man bruker universitetsområdet mye til lunsj, studier og fest.
Det Kongelige bibliotek øverst i uni-parken har utrolige fasiliteter, både mtp studier, men også en ekstrem lunsj.
Medicinerhuset har store lesearealer, men er nok mest kjent for å være stedet hvor den medisinske fredagsbar holder sted. God stemning!
VAB huser det medisinske bibliotek og er også et populært studiested for medisinstudenter, særlig i eksamensperioden når Det Kongelige er overfylt.
Byen er Danmarks svar på Bergen, med varm og koselig bykjerne. Kafeene ligger strødd i Latinerkvarteret og Vestergade. Her er det bare å slå seg løs. Forøvrig har byen et hav av tilbud, om du skulle være interessert i kunst, kultur, sport eller natteliv.

Bustad

Angående bolig kan man søke gjennom AU, eller leie på det private markedet. Mange utvekslingsstudenter får bolig gjennom AU, men man får da høyst sannsynlig ikke bo i bykjernen (10-20 min sykkel utenfor). Om man leier privat koster det noe mer (ca norske priser), men det føltes ut som en god investering.

Sosialt miljø

Man har introduksjonsuke med de andre internasjonale studentene, og vi ble en stor og god gjeng, som holdt sammen hele semesteret.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2018 - 07.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser på utveksling vil jeg anbefale å søke etter bolig tidlig, da det ikke er sikkert du får tildelt studentbolig. Jeg fikk tilbud om leie gjennom AU House, men fant ut at det var altfor dyrt i forhold til det jeg kunne finne privat. Jeg fant bolig gjennom en facebook-gruppe, men vet også at det finnes en del nettsider man kan finne bolig på.
Dersom du har tenkt å tilbringe litt tid på skolen og delta på undervisningene, anbefaler jeg også å se etter en sykkel som kan tråkke lett opp oppoverbakkene til skolen (Ja, det er faktisk oppoverbakke i Danmark!). Sentrum ligger nedi en "grop", så du vil fort merke høydeforskjellene på et sykkelsete.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er litt annerledes enn i Bergen, da fagene ofte består i "klasser" på ca 30 personer. Jeg tok to engelske fag; International Copyright og European and International Intellectual Property Law, og et dansk fag. De to engelske fagene krevde en del deltagelse, samt fremføringer og debatter i klassene. All undervisning foregikk på engelsk, og eksamen blir også avlagt muntlig på ca 20 min. I EIIPL måtte vi også skrive en hjemmeeksamen som ble en del av diskusjonen på den muntlige eksamen, og som setter grunnlaget for karakteren. Ingen av undervisningene var obligatoriske.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra, selv om jeg ikke fikk alle de fagene jeg ønsker. De danske fagene var forbeholdt danske masterstudenter, så jeg ble derfor nedprioritert når det gjaldt dem. I de engelske fagene var det naturligvis en del utvekslingsstudenter, og man får mulighet til å bli kjent på tvers av mange nasjonaliteter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler selv jeg har hatt godt utbytte av fagene. Jeg føler meg tryggere på engelsk, spesielt muntlig. Pensum var også overkommelig, noe som gjorde at jeg følte jeg hadde en del fritid til andre aktiviteter.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en ordentlig hyggelig by, og har mange aktiviteter å by på! Jeg bodde selv litt utenfor sentrum, men følte det ikke var noe problem å være sosial og delta på de ulike arrangementene. Jeg vil derimot anbefale å kjøpe en sykkel (brukt), da det blir mye lettere å komme seg rundt på den måten. Busstilbudet er bra, men det er en frihet å ha sykkel tilgjengelig. I tillegg kan du selge sykkelen etter oppholdet, så jeg vil tro man sparer en del transportpenger på det også.

Skolen har gode lesemuligheter, men når det nærmer seg eksamen kan lesesalene fylle seg opp relativt tidlig. Jeg varierte derfor lesestedene mine mellom Det Kgl. bibliotek, til leseområdet på campus, og så satt jeg en del på biblioteket i Dokk1 nede i sentrum. Mulighetene er mange!
Ting man må gjøre mens man bor i Århus er å se Den Gamle by, Aros, Dyrehaven, og Moesgaard museumet. I tillegg vil jeg anbefale å ta en tur på Street Food ved rutebilstasjonen - her får man mye god mat for en relativt billig penge!

Bustad

Jeg bodde i Åbyhøj med to dansker, ca 10 min fra sentrum. Leiligheten var stor og fin, og naturligvis billigere enn hva man kan forvente å finne i sentrum. Med sykkel var det ingen problem å bo noen minutter utenfor smørøyet. Jeg leide et rom av en jente som var på utveksling selv, noe som gjorde det veldig enkelt med tanke på å slippe å finne en ny leietager etter at oppholdet var ferdig.

Sosialt miljø

Som nordmann i Danmark var det ingen problem å bli kjent med danskene, da de ofte (ikke alltid) kunne forstå hva jeg sa. Jeg opplevde at jeg måtte snakke "dansk-norsk" for å få til en ordentlig samtale, men det ble bare en vanesak etterhvert. Det hjalp også veldig på språket at jeg bodde med to dansker. Mitt inntrykk er at danskene er nokså åpne, og de er inkluderende om man viser at man er interessert i å bli kjent.
Jeg fikk ikke selv mulighet til å delta på introduksjonsdagene, men vil anbefale på det sterkeste å være med om man har mulighet. Da jeg kom til Aarhus i etterkant var det allerede dannet seg "grupper", så jeg måtte arbeide litt for å bli en del av miljøet blant utvekslingsstudentene.
Jeg vil også anbefale å oppsøke en miljø utenfor skolen. Selv meldte jeg meg inn i den lokale orienteringsklubben, og ble veldig godt tatt i mot. Ellers kan jeg anbefale Aarhus Crossfit, som også har et åpent og sosialt treningsmiljø.
Mitt inntrykk er at dansker er veldig opptatt av "hygge", og gjør det meste de kan ut av alle situasjoner. Blant annet var det en veldig kultur for felles "aftensmad", hvor man sammen spiser god mat og drikke på kvelden. I tillegg kan man forvente å se kakebord omtrent hvor enn man går - til en billig penge!
Jeg har hvertfall hatt det veldig hyggelig her, og håper å se flere igjen senere i livet. Uten tvil kommer jeg tilbake en gang senere :)

2018

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan vere lurt å vere tidleg ute om ein ikkje vel å få hjelp med housing frå universitetet. Eg brukte for det meste facebook-grupper for å finne aktuelle leiligheter for meg. Om ein vel hjelp til housing får ein ikkje sjølv velge kvar ein skal bu, men blir plassert av universitetet. Du kan ende oppe med å bu både langt vekke eller veldig nære universitetet. Det skal seiast at det som regel er ein god del billigare enn å leige privat. Fagleg meiner eg det ikkje var behov for å førebu seg stort før undervisninga starta opp, men eg anbefalar å møte opp dei to første vekene med introduksjonsforelesningar, då ein får eit godt overblikk innan dei forskjellige emnene ein skal ha i løpet av semesteret i løpet av desse to vekene.

Undervisningsformer

Undervisninga er variert og oppfordrar til ein god del interaktiv læring. Mange av forelesningane er case-basert eller er det integrert mentimeter (lignande kahoot) i forelesningane. Ein skal også ha litt undervisning og presentasjon av casar sjølv når ein er i praksis. Kullet blir etter introduksjonsvekene delt opp i to, der eine halvdelen startar rett i praksis og andre halvdelen har forelesningar første periode og deretter praksis. Det kan vere lurt å starte eksamenslesinga tidleg om ein har praksis i andre periode, då praksisen varer heilt opp til eksamen og det er vanskeleg å få lest mykje til eksamen i denne perioden.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet samsvarar godt med emnetilbodet ved universitetet i Bergen. Ein har i tillegg til OB/Gyn, pediatri og genetikk eit proffesjonalitetskurs og rettsmedisin. Ein får godkjenning for eit elektivt emne for proffesjonalitetskurset, men må ta ei veke med Barne- og ungdomspsykiatri då ein kjem tilbake.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbytte vil eg seie er godt. Underviserane holdt stort sett eit høgt fagleg nivå og om ein er aktiv i praksisen er det høve til å lære mykje. All undervisning foregår på engelsk. Det språklege nivået til alle forelesarane var adekvat.

Universitetsområdet og byen

Det meste av undervisning for det ellevte semester i Århus foregår på Skejby universitetssjukehus. Det ligg ein sykkeltur på 20-25 min unna bykjerna. Ein kan også ta letbanen og bruke ca. like lang tid for å komme seg dit. I universitetsparken er det god tilgang til bibliotek og lesesalar. Byen er på størrelse med Bergen og det er korte avstandar i byens sentrum. EIn flott by med mykje kulturelle og sosiale tilbod.

Bustad

Ein kan søke om housing eller finne bustad sjølv. Om ein søker om housing blir ein plassert ein tilfeldig stad som enten kan vere nærme sjukehuset eller eit stykke unna. Om ein vil bu i bykjerna må ein finne bolig sjølv. Det er gjerne ein del billigare å søke om housing i regi av universitet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var på mi utveksling utruleg godt. Det er mykje arrangementer i starten av studiet for at ein tidleg skal kunne skape seg ein omgangskrets. Det er mellom 30-40 utvekslingsstudentar. Ein kan melde seg på turar ilag med andre utvekslingsstudentar og ein får på denne måten også mulighet til å bli kjent med studentar frå andre fakultet også. Det sosiale miljøet med dei andre utvekslingsstudentane vil eg seie var hovudårsaken til at dette var eit utruleg kjekt semester for min del.

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

29.01.2018 - 30.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ang bolig: Følg med på facebooksider angående fremleie og leie av kollegier/leiligheter i Aarhus. Både økonomisk og (ofte) mer sosialt.
Sykkel: Få deg en sykkel først som sist.

Undervisningsformer

Semesteret (10. semester) er delt i fire rulleringer. Man har ca. 4 ukers lange perioder på hhv ØNH, oftalmologi, psykiatriutplassering og neurologi/neurokirurgi. Neurofaget er lagt opp slik at man er 2 uker i klinikken, og 2 uker med undervisning. Psykiatri er ren utplassering på en fast avdeling. ØNH består av obligatoriske undersøkelsesteknikksesjoner, samt studentklinikker der to studenter tar opp journal som gjennomgås. Oftalmologi er også gruppeundervisning med blanding av gjennomgang av teori samt praktisk øvelse. Det er ikke lagt opp til klinikkdager i ØNH og ofta, men alle undervisere er mer enn glade hvis man møter på eget initiativ.
Hver fredag er det lagt opp til TBL (team based learning) som ikke er obligatorisk, men veldig fint å få med seg.
Man blir delt opp i Hold (grupper) som man går sammen med resten av semesteret. Dette gjør at man naturligvis ikke blir kjent med så mange andre fjes enn dem man går sammen med, men jeg synes til gjengjeld dette var fint da kullet er enormt (220+ stk).

Fagleg utbyte og språk

For meg var det en overgang fra å gå i forelesning nesten hver dag i Bergen, til å kun gjennomgå det aller mest sentrale. Det er færre klassiske forelesninger, og mer fokus på å gå gjennom kasus og øve ferdigheter. Det forventes i høyere grad at man møter forberedt til gruppeundervisningen dersom man ønsker å få mye ut av det.
Man går også sammen med studenter på sitt 10.semester, altså har de kommet lengre og har et litt mer overblikk og klinisk erfaring. Dette gjør til gjengjeld at man tar for seg pasientene på en mer helhetlig måte, noe som er meget lærerikt og til tider utfordrende.

Språk:
For å gjøre seg forstått og forstå dansker må man gjøre en liten innsats. Det krever litt energi i starten, men er ikke noe problem når man blir eksponert nok. Hiv deg uti det!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er karakteristisk og flott med sine gule murhus, ofte dekket med eføy. De ulike fakultetsbygningene ligger spredt rundt Universitetsparken, og Universitetshospitalet (der vi hadde mesteparten av undervisningen og klinikkopphold) ligger like over gaten. Det tok ca 6 min å sykle til sentrum, men da det er litt kupert landskap tar det litt lengre tid å sykle fra sentrum og opp til campus. Det er altså korte avstander dersom man bor ved Uniparken eller lengre ned mot sentrum. På toppen av parken ligger Statsbiblioteket, som er en høyblokk med flotte lesesaler, grupperom, innehage, kantine med gode priser og pauserom med avkoblingsaktivitetet (heriblant massasjestoler, ping-pong, boksepute, playstation mm). Hvert fakultet arrangerer også hver fredag sin egen Fredagsbar, som er et konsept der man (helst) går direkte fra
undervisning og tar øl med sine studiekamerater til veldig gode priser. Medisinerhuset er kjent for å ha den "vildeste" fredagsbaren, noe som undertegnede kan bekrefte.
Aarhus er en studentby, og det merkes! Det er alltid noe som skjer dersom man har antennene ute. Det er virkelig mange kule steder å oppholde seg og dersom man liker utelivet, er det heller ikke noe Aarhus mangler. Sentrum er veldig koselig med restauranter og cafeer langs Åen, (kanalen som går tvers gjennom sentrum). Latinerkvarteret er det danske svaret på Grunerløkka. Godsbanen kan man vel si er et "alternativt" området, med mange prosjekter og kule events. Det er flere flotte, lange strender og bademuligheter like utenfor sentrum, og mange grønne arealer og parker. Stor, kul klatrehall kalt "Aarhus Boulders". En veldig flott skog som heter Risskov. Jeg kunne fortsatt lenge...

Bustad

Jeg var så heldig å få framleie et rom i de beryktede Parkollegiene (bia facebookside), som er lokalisert like rundt Universitetsparken på campus. Her bodde jeg i Stuen, som tilsvarer første etasje, med elleve andre på gangen. Det er en unik måte å bli kjent med dansker på, og jeg er sjeleglad for å ha fått opplevd kulturen, tradisjonene, samholdet og alt annet som følger med når man bor i Parkkollegierne.
Man kan også få bolig gjennom AU Housing, men da blir man mest sannsynlig plassert i kollegier som ligger lengre vekke fra campus og byen.
Ellers vil jeg anbefale å bo tett på campus, eller i sentrum. Man kommer seg de fleste steder med buss og Letbane (bybane), men mitt inntrykk er at man blir mer isolert dersom det alltid krever mye planlegging å komme seg ut.

Sosialt miljø

Det er lagt opp til en del sosialt for de nye internasjonale studentene i starten. De fleste skal på sitt 11.semester (mor-barn) som også er det internasjonale semesteret. På 10. semester (tilsvarende 7.semester i Bergen), var vi kun fire utvekslingsstudenter. To fra Bergen og to fra Tyskland. Det var til gjengjeld lett å komme i kontakt med disse, og de andre norske som tar hele sin utdannelse i Aarhus var veldig inkluderende. Ellers tror jeg det er viktig å være på ja-siden, og slenge seg med på det som skjer. Mitt inntrykk er at studenter generelt er ivrig til å vise deg byen sin fra en god side når man kommer utenfra.

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

29.01.2018 - 30.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

SYKKEL

Undervisningsformer

Semesteret begynner med to introduksjonsuker med forelesninger, før kullet deles i to. Den ene gruppen begynner med 8 uker praksis i gyn/ped, de andre har forelesninger i gyn, ped, genetikk og rettsmedisin. Om man er i gruppen med praksis til slutt har man dermed praksis frem til 5 dager før eksamen.
Perioden med undervisning består i ca. 8 timer forelesning, i tillegg til de 6-7 timene som er felles for begge gruppene hver fredag. Dette medfører en del tid til selvstudium. Forelesningene er av varierende kvalitet, men genetikkseminarene kan anbefales. Om man deltar på disse slipper man å lese så mye mer genetikk til eksamen. Når det gjelder pensumbøker anbefales Illustrated textbook of peadiatrics (ikke den norske pediatriboken), og den norske Obstetrikk og gynekologi. I tillegg anbefales 100 cases i både gyn og ped, de fleste casene er både relevante og gode.
Praksisperioden er svært variert, med 4 uker gyn/obs og 4 uker pediatri. Om man er heldig har man praksis ved Aarhus universitet, men man kan også risikere å bli utplassert på sykehuset i Herning, 1,5 t med buss fra Aarhus. Studentene får utdelt en loggbok som skal fylles med signaturer for diverse prosedyrer, ferdigheter og journalopptak. Ikke fokuser for mye på dette, alle får godkjent også uten alle signaturer. Alle internasjonale studenter får tildelt en dansk buddy, og selv om danskene er både hyggelige og flinke, er det ofte bedre å gå alene om mulig.
Eksamen består av 1t og 45 min MCQ, før to dager med OSCE uken etterpå. MCQ og OSCE teller 50 % hver og slås sammen til en felles karakter. Selv uten tidligere å ha prøvd OSCE, var det en god opplevelse. De siste årene har strykprosenten vært 0 %. Man trenger ikke bestå i hvert av emnene for å bestå totalt, slik vi er vant med fra Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var nesten helt tilsvarende for med9 i Bergen. Man har også undervisning i rettsmedisin, som man ikke får fritak fra i Bergen senere. I tillegg har man også 5 studiepoeng med "profesjonskurs", en form for kommunikasjonsundervisning. Denne er obligatorisk.
Det eneste man mangler er en uke barnepsykiatri som må tas igjen etter oppholdet.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte, store likheter i undervisning og praksis. Med9 tilsvarer 11. semester på Aarhus Universitet, noe som betyr at danskene nesten er ferdig på studiet. De fleste utvekslingsstudentene er likevel ikke like langt i utdannelsen, og undervisningen er tilpasset dette.
Det tilbys gratis språkkurs i dansk. Selv deltok jeg på dette de første 6 ukene, men utbyttet var ikke så stort, sel om det var interessant å lære om dansk grammatikk og kultur. Det er bedre øvelse å snakke dansk med leger og pasienter på sykehuset. Språket kan være en utfordring, men man kommer fort inn i det, og stort sett forstår man danskene bedre enn de forstår deg. All undervisningen er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Aarhus er en by på størrelse med Bergen, altså akkurat passe stor, med en bybane som kun har ett spor. Som Danmarks nest største by har den alt som trengs, i tillegg til mange lange sandstrender. Plasseringen i Midt-Jylland gjør at det er mulig å komme seg overalt i Danmark på 3 timer, om det enten er vestkysten, Skagen eller København.
Universitetsområdet er også noe for seg selv, og minst like sjarmerende som byen. Biblioteket har hage i 2. etg, og masse god kake i kantina. Det finnes også masse grupperom og lesesaler i Victor Albeck Bygningen.

Bustad

Søk studentbolig, men sjekk lokalisasjon før du takker ja. De lengst unna ligger 30 min på sykkel fra universitetet. Generelt er studentboligene en god del billigere enn privatmarkedet.

Sosialt miljø

Det kommer massevis med utvekslingsstudenter på 11. semester, og miljøet er virkelig bra! Det er nok av ting å finne på i Aarhus, fra fredagsbar hver fredag, til musikk, idrettsorganisasjoner og museer.
Danskene har mange gode studentorganisasjoner, selv kan jeg særlig anbefale SAKS, organisasjonen for studentkirurgi.
Ikke les for mye - bruk heller tid på å bli kjent med byen, Danmark, Europa og de andre utvekslingsstudentene!

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

29.01.2018 - 30.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Søk tidlig om studentboliger. En bor gjerne litt utenfor med sentrum, men det er veldig billig og greit, og med sykkel (som er helt nødvendig her i Århus) kommer du deg uansett raskt overalt.

Fagleg utbyte og språk

Det er mindre undervisning og forelesninger enn hjemme, men den vi fikk var til gjengjeld veldig god! Jeg likte godt at de la opp til å lese mye pensum på egenhånd, men også hadde stort fokus på Team Beased Laerning, ulike kurs, praktiske ferdigheter og utplassering!

Praksisen var jeg også veldig fornøyd med, både psyiaktri og nevro. Det kan virke litt vanskelig å finne ut av alt praktisk i starten men de guider deg fint igjennom. En følger stort sett en lege, og blir derfor tatt godt vare på og får et svært godt faglig utbytte. Det er lagt opp til at en må initiativ selv, og utbyttet avhenger selvfølgelig også av legene en følger, men vær nysgjerrig, still spørsmål og ikke hver redd for å delta, så vil du få veldig mye igjen for det!

I ØNH og øye var det en del øving på praktiske ferdigheter, samt mye kasuistikker og pasientcaser, som jeg synes var en veldig god måte å jobbe med stoffet på.

De andre studentene deler mye notater og tips, så spør noen tilgang til disse portalene, alle er veldig behjelpelige!

Universitetsområdet og byen

Som medisinstudent vil du være litt ulike steder og utplassert på sykehusene og ikke så mye på selve universitetsområdet. Selve universitet er dog veldig fint, med mange fine plasser å lese, fint bibliotek og superfine uteområder til lesepauser.

Århus er en så fin by, som kan by på det meste! Det bugner av restauranter, cafeer og barer, og jeg har ikke rukket å teste ut halvparten av alt jeg ville her! Fantastiske brunchbuffeer til under 50-lappen, og selvfølgelig farlig billig alkohol! Århus kan by på gode kulturmuligheter, strender, fin natur, museer, tivilo, rådyrpark og koselig sentrum, og du finner litt av alt for enhver smak! Når været er fint er det full liv i byen fra morgen til kveld, og når vi gir oss med utelivet i Norge har danskene såvidt startet.

Bustad

Jeg bodde i et kollegie der jeg delte kjøkken og bad med en annen. Bostedet var helt ok og rom på grei str. Vi hadde derimot ikke noe oppholdsrom eller kjøkkenbord, så tiden hjemme ble stort sett tilbrakt på rommet. Dette var helt greit for meg, men om du får tilbud om et større kollegie og ønsker mer sosialt hjemme kan jeg anbefale det! Ellers er studentboligene av god standard, og det er lett å få hjelp om det skulle være noe! Det kan være dyrt og vanskelig å finne noe privat, så det anbefales absolutt å søke! Evt kan en melde seg inn i ANSA eller andre sider, der mange fremleier rom!

Sosialt miljø

De jeg endte opp med å tilbringe mest tid med møtte jeg på international night den første uken, og var andre utvekslingsstudenter! De fleste utvekslingsstudentene på medisin går 11. semester med andre internasjonale, mens jeg gikk 10. semester sammen med de danske, og vi var kun 4 stk på utveksling. Det er lite undervisning, og få pauser til å bli kjent med andre på skolen, samt at en er delt i små grupper og rulerer mye rundt. I praksis er man stort sett også alene. Det kan derfor være noe vanskeligere enn hjemme å bli kjent med andre på skolen, men ta kontakt og vær åpen, så er danskene veldig hyggelige også!

Vår 2018 - Integrert lektorutdanning i matematikk

Vår 2018 - Integrert lektorutdanning i matematikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

TRANSPORT
Noe man absolutt burde ha i Aarhus, er en sykkel. Det er masse sykkelbutikker her hvor man kan kjøpe brukte sykler. Alle sykler hele tiden. men husk å ha lås på! Jeg anbefaler også å ha kurv og/eller bagasjebrett da man gjerne handler e.l. når man sykler.

KLIMA
Det snødde masse i januar til mars, så vinterklær er veldig lurt, spesielt godt fottøy. Det blåser også iskaldt, så et godt skjerf var viktig. Regntøy er også anbefalt av alle her nede, da det er et av stedene i Danmark med mest nedbør. Likevel opplevde jeg lite av dette på våren, men jeg fikk høre at høstsemesteret var regnfullt. I mai var det flere uker med sol, men innimellom kunne det være pøsregn med torden og lyn som varte 0,5-1 timer.

PENGER
Hvis du kun skal være i Aarhus et semester, trenger du ikke nødvendigvis å skaffe deg dansk bankkonto. Det du må være obs på er at banken tar en litt høyere kurs enn den man kan søke opp på nettet, så selv om kursen var 1,29 ble det i banken min gjerne 1,32.

Hvis du ikke har dansk konto, kan du ikke bruke MobilePay. Dette er ekvivalent til norske Vipps, og brukes i fredagsbarer, arrangementer osv. På disse stedene kan du IKKE betale med vanlig bankkort, kun MobilePay eller kontant. Så hvis du ikke skaffer deg dansk konto og skal mye ut, husk å ta ut penger.

Undervisningsformer

Fra UiB var jeg vant til gruppetimer der man jobber individuelt/i grupper og spør om hjelp fra gruppeleder, evt. at noe gjennomgås i plenum. Slik er det ikke i Aarhus. Her er det vanlig at man får litt tid til å gjøre en bestemt oppgave for så å presentere den for resten av gruppen. Noen gruppeledere vil også gi oppgavene til personer uken før så man begynner rett på. Likevel praktiseres dette ikke helt likt fra fag til fag/gruppe til gruppe, men regn med å møte på det.

Ellers er forelesningene vanlige, de fleste på dansk. Men de fleste forelesere snakker tydeligere enn de normalt ville gjort, så man blir vant til det. Fag med få deltagere, slik som matematikkdidaktikk, hadde forelesninger med mer diskusjon.

I matematikkdidaktikk hadde vi også oppgaveverksted, hvor vi gjorde oppgaver i grupper og framviste dem eller hadde diskusjoner. Dette var forsåvidt mindre nervepirrende enn generelle grupper.

Eksamene varierer mellom innleveringer underveis, skriftlig og muntlig. Fagene kan være godkjent/ikke-godkjent eller med karakterer. Danskene bruker 7-trinsskala med karakterene 12, 10, 7, 4, 02, 00 og -3, hvor 12 er best og 00 er stryk.

Vurdering av emnetilbodet

Det er lurt å være tidlig ute med å se på fagene i Aarhus, da det er begrenset hvilke fag som går i hvilket semester. De har regler om at man må ta 20stp i det faget man reiser på avtale med, men ellers kan man ta fra et annet institutt (muligens fakultet, men det sjekket jeg ikke).

Jeg som gikk lektor hadde litt problemer med å finne fag, da vi har et ganske annerledes løp enn et rent fagstudie. Dette gjorde også at det ble vanskelig å henge med på noen emner som bygget på fag jeg hadde to år tidligere.

Fagleg utbyte og språk

Danskene har ikke noe imot å snakke engelsk, men jeg snakket fordansket norsk og det gikk helt fint. Bergensk forstår de lite av, så slå over på en østlandsdialekt så forstår de deg mye bedre.


Universitetsområdet og byen

Aarhus er en fantastisk by! Den er ganske lik Bergen på mange måter, som størrelsen, gamle bygninger (ala Bryggen) og arktitekturen generelt. På andre måter er den annerledes, som at det er varmere, sykkelkultur og ingen fjell å gå på.

Universitetsparken er virkelig fin å oppholde seg i, her holdes også Kapsejladset, den største begivenheten i Aarhus. Så og si hele universitetet er rundt og innenfor denne parken.
Universitetet er kjent for å være gult, for alle bygningene er bygget av samme gule mursteiner. Klasserommene er passe moderne og leseplassene (man får en tildelt som utvekslingsstudent) er supre.

Bustad

Du får informasjon om at det er vanskelig å finne bolig på det private markedet her - dette er både sant og usant. Hvis du kjenner noen i Aarhus, så kan nok de hjelpe deg med å finne et sted. Ellers kan du bli med i Facebook-grupper eller boligportal.dk (koster penger om du skal kontakte utleier).

Jeg fikk bolig gjennom universitetet, og fikk beskjed om at det lureste var å ta den siden boligmarkedet er presset. Men de fleste studentboligene er utenfor sentrum (slik min var), og dermed et stykke unna Aarhus Universitet. Jeg fikk meg ny bolig i sentrum av Aarhus gjennom en venn, og jeg angrer virkelig ikke. Det er så mye lettere å være nærmere der du studerer og byen, spesielt når man kun er der en kort periode. Men hvis man helst vil bo alene, er det nok lettere å få tak i en studentbolig enn en leilighet man kan bo alene i.
Leieprisene er ca. de samme som i Bergen, de utenfor byen og studentboligene er selvfølgelig billigere.

Man er heller ikke garantert en studentbolig som utvekslingsstudent i Aarhus (i motsetning til i Bergen), så spesielt på høstsemesteret ville jeg prøvd å finne noe på det private markedet.

Sosialt miljø

Danskene er virkelig hyggelige og gjestfrie, og tar nye godt imot. Det er også et stort internasjonalt miljø som har base på Studenterhus Aarhus med ukentlige "International Nights", turer rundt i Danmark og mer.

Det er vanlig å gå på fredagsbar etter skolen på fredager. Hvert institutt har sin egen fredagsbar med billig drikke og gjerne felles pizza-bestilling.

Det er også muligheter for å drive med sport, og man kan starte på nybegynnernivå.

Høst 2017 og vår 2018 - BAPS-PSYK

Høst 2017 og vår 2018 - BAPS-PSYK

15.08.2017 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

- Husk å søk om stipend utenom lånekassen! Dette gikk meg av en eller annen grunn hus forbi mitt første utvekslingsemester (av 2) og det er kjipe penger å gå glipp av.
- Prøv å les deg godt opp på hvordan fagene er før du velger, men det er ofte vanskelig å skape seg et bildet av faget bare fra en liten beskrivelse på universitetets nettsted. Sjekk om du kan bytte fag slik man kan ved UiB før 1. september. Det gjør det litt lettere å velge og mye mindre kjip om du oppdager at et av fagene ikke er slik du tenkte.
- Ha alle dokumenter klar og vær forberedt på at registreringsprosessen i Danmark kan være noe langtekkelig, til tross for at man er fra skandinavia og at det egentlig skal være rimelig lett. OBS, når man er registrert vil man automatisk miste fastlege hjemme osv.
- Ta ut medisiner du tar fast før du reiser, så slipper du å dra til legen for å ordne resept på det i Danmark. Ikke veldig nødvendig, men en mindre ting å tenke på.
- Sjekk ut "student i utlandet" forsikringer. De dekker mye og er billige.
-Man kan fly til både Aarhus lufthavn og Billund lufthavn med bussforbindelser til Aarhus fra begge. Obs, flybussene koster flesk uansett. Kommer du fra Gardemoen flyr Norwegian direkte og billig til Billund. Fra Bergen er det mye dyrere, her flyr SAS via Oslo eller Køben til Aarhus lufthavn. Mange tar flixbus eller tog til Køben og flyr derfra også. Vil du reise billig i Europa så flyr ryanair fra Billund til diverse byer.
- Ta med bikini! Det er veldig populært å bade hele året rundt. Om den er din greie så kan man kjøpe sesongkort ved "den permanente" der man kan nakenbade i sjøen hele vinteren og løpe rett inn i badstu.

Undervisningsformer

De mindre fagene/engelske fag for utvekslingstudenter: Dette omhandler ofte ganske snevre forskningsområder. Så å si all litteratur var forskningsartikler med unntak av et par utdrag fra bøker. Dette pensumet er grunnlaget for 3. timers undervisning i uken sammen med en gruppe på 15-25 studenter. Her diskuterer man artikler, hører på andre studenters presentasjoner av innholdet, presenterer selv, tar opp forskjellige spørsmål fra både studenter og underviser i plenum men også i mindre grupper. Man trekker som oftest inn teorier fra psykologien ellers i diskusjonene. Ofte er det forskjellige aktiviteter som "speed diskusjoner", forsøk på å sette teorier i sammenheng ved å lage modeller osv. Noen undervisere har en fast struktur, andre velger å endre på det fra gang til gang. Det er en måte å jobbe med pensum på som går mye mer i dybden. Det minner mye mer om seminar enn forelesning. De som underviser er som oftest p.hd. studenter eller forskere innenfor feltet som faget omhandler. Det er utrolig interresant å kunne lese og diskutere studier som underviser selv har vært med på å utføre. Underviserne legger selv opp strukturen til faget og litteraturen. Disse fagene har obligatorisk oppmøte og aktiv deltagelse. Dette betyr at man i løpet av semesteret ikke må være borte fra mer enn 2 undervisninger. Aktiv deltagelse innebærer f.eks. at man holder 3 presentasjoner i løpet av semesteret, skriver korte oppsummeringer til temaene, og at man deltar i diskusjoner. Hva som kreves varierer litt med fagene, men som oftest innebærer det presentasjoner i en eller annen grad. Oppfyller man disse kravene består man faget. For studenter som trenger en karakter så blir man vurdert ved å skrive en oppgave på 9 sider om en problemstilling man selv velger. Man får råd og veiledning rundt oppgaven av underviser underveis i semesteret.

Man kan også ta "vanlige" fag som ofte har et mye "bredere" faginnhold. Disse involverer ofte større forelesninger, ingen obligatorisk oppmøte, kanskje noen arbeidskrav underveis og man må ta en eksamen for å bestå. Denne eksamen vil man få en karakter (som følger det danske karaktersystemet) på.

Generellt er min erfaring at de mindre emnene er mest interresante og engasjerende. Det kan både være positivt og litt negativt at de faglig er såpass smale.

Vurdering av emnetilbodet

Utvalget av emner er ok, men jeg opplevde at emnevalget hos UiB er bedre. Om man vil bruke sine frie studiepoeng til å vri graden sin i en bestemt retning, så er dette enklere å gjøre ved UiB.

Fagleg utbyte og språk

De mindre fagene gir en rom til å lære på en helt annen måte enn det jeg har vært vandt til. For min del har mitt faglige utbytte vært stort. Jeg leser nå forskningsartikler med helt andre øyne, bearbeider informasjonen i dem på en annen måte, jeg kan diskutere og snakke om det jeg leser mye lettere og man får en hel del øvelse i å presentere. Stundentene har også veldig forskjellig faglig bakgrunn (fra sosial kognitiv til psykodynamisk) og det er alltid interresante poenger som legges fram som man ikke hadde tenkt på selv.

Språklig får man trening i akademisk engelsk. Fra min egen erfaring og hva jeg har sett hos de andre internasjonale studentene ser man forbedringer ut over i semesteret. Engelsk nivået varierer mye mellom studentene, generellt syntes jeg at de norske studentene ofte klarer seg bra. Tar man danske fag bør man være innstilt på at det kan være vanskelig å gjøre seg forstått. Det finnes dansk kurs som man kan ta utenom studiene, om man vil det.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er en rekke bygg samlet rundt en utrolig nydelig universitetspark. Hvert fakultet har sin egen kantine og sin egen bar. Konseptet "fredagsbar" er store greier ved universitetet og det er som oftest da man samles for å ta seg noen øl.

Århus er ikke en særlig stor by, da bykjernen er relativt liten. Men den er omringet av en rekke forsteder der de fleste bor, inkludert utvekslingsstudentene. De er vanlig at man kjøper seg en sykkel fordi dette gjør det mye enklere og kjappere å farte rundt i byen. Men vær klar over at Aarhus ikke er særlig flatt, noe jeg trodde det var før jeg kom dit. Kollektivtransport tilbudet er greit med busser og en nyåpnet trikk som går fra bykjernen og opp forbi universitetet. Aarhus er en veldig levende by med det meste av kulturtilbud, festivaler, museer, spisesteder, kafeer, naturområder, shopping osv. Det var Europeisk kulturhovedstad i 2017. Aarhusianere er utrolig glade i byen sin, noe jeg også har blitt.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene ordner seg et sted å bo via universitetet. Leiemarkedet er ganske presset så noen får kun midlertidlige boliger den første måneden før de blir flyttet til noe mer permanent. Hvis man skal søke via universitetet vil jeg anbefale "grundfoss kolegiet", det er nesten de eneste studentboligene som ikke ligger utenfor byen. Dette er også noe nyere. Hvis man vil finne noe på egenhånd, så vil jeg være ute i god tid siden det kan være vanskelig å finne noe. Kommunen setter til og med opp midlertidlige trailere ved semesterstart til studenter som ikke har noe sted å bo.

Sjekk om du kan få litt i "boligstøtte" fra danmarks lånekasseordning.

Sosialt miljø

Det mest sosiale er å velge de fagene som er lagt opp for de internasjonale studentene. Her blir utvekslingsstudentene raskt en stor gjeng der alle henger med alle. I tillegg gjør man en hel drøss aktiviteter sammen på fritiden, og man blir konstant invitert til noe. Det blir nesten som en slags "klasse" følelse. Det er vanskeligere å få den samme kontakten med de danske studentene, da de allerede har sine gjenger. Men de er veldig imøtekommende og jeg har fått god kontakt med flere i løpet av mitt opphold.

Vår 2018 - BAPS-AOP

Vår 2018 - BAPS-AOP

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Få deg en sykkel så fort som mulig! Det er den absolutt enkleste måten å komme seg rundt i byen på.
Bo på kollegium (doorm) hvis du ønsker virkelig å merke studentmiljøet og få danske venner.
Registrer deg på det internasjonale senter i god tid før deadline - det var flere timers kø de siste dagene.
Fly til Århus i god tid før intro uken om det er mulig. Det er trykk på den første uken og det kan være greit å ha orden på alt det praktiske før denne uken.

Undervisningsformer

Jeg fulgte 2. semester på bachelorstudiet i psykologi, med kurs i nevropsykologi (10 ects) og kognisjonspsykologi (20 ects), som hovedsakelig foregikk på dansk. Undervisningen i nevropsykologi besto utelukkende av forelesninger (4 timer i uken), mens kognisjonspsykologi besto av både vanlige forelesninger (3 timer i uken), fordypnings forelesninger (2 timer i uken) samt "hold" undervisning 3 timer i uken hvor man selv skulle være aktiv bidragsyter. Dessuten lesegruppe aktivitet 3 timer i uken.
"Hold"undervisning er gruppe aktiviteter bestående av ca. 25 studenter, samt en instruktor fra kandidatstudiet som guider og veileder aktivitetene. Det svarer til hva vi kjenner som seminar her i Bergen, men med mye mer struktur og målrettethet.
En lesegruppe er 3-5 studenter som jobber sammen om å forstå pensum og fungerer på samme måte som en kollokvie gruppe, men er organisert av instruktoren på holdet, slik at alle blir med i en lesegruppe om de vil.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk for utvekslingsstudenter er noe begrenset og det er ikke så lett å skjønne utifra beskrivelsene hva de egentlig inneholder - ihvertfall ikke som 4. semester student. Har man mot til å følge de danske kurs sammen med bachelorstudentene vil jeg klart anbefale dette utifra et faglig synspunkt. Fra et sosialt synspunkt vil jeg nok hellere anbefale de engelske kurs, fordi de er enklere å komme seg igjennom faglig sett, og det er her man treffer på de andre utvekslingsstudentene og lettest/raskest får etablert et sosialt nettverk.

Fagleg utbyte og språk

"hold" undervisning var utrolig nyttig fordi jeg her lærte å skrive korte abstracts (oplæg) av pensum og perspektivere dette til andre tekster og temaer på en meget akademisk måte. I løpet av semesteret forplikter man seg til å skrive 2 abstracts og lage 2 tilhørende muntlige presentasjoner av 5-10 minutters varighet og i tillegg planlegge undervisningforløpet med gruppespørsmål og aktiviteter for sine med-studerende. Det faglige nivået er utrolig høyt i forhold til fordypning i pensum, kritisk tenkning og akademisk skrivning.
Da det meste foregår på dansk må man kunne forstå dank godt for å følge disse kurs. Man trenger dog ikke at kunne skrive på dansk, det går fint an å skrive norsk på eksamen. Dette gjelder også om man velger et engelsk kurs.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger sentralt i forhold til byen og hvis man bor i byen har man sykkelavstand til det meste.
Byen er hyggelig med mange kafeer, og er karakterisert som en "studentby" fordi så stor en andel av innbyggerne i byen er studenter.

Bustad

Private leiligheter er vanskelige å finne, så det enkleste er nok å få en bolig gjennom det internasjonale senter.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er hva man selv gjør det til. Det fins mange muligheter for å bli kjent med de andre utvekslingstudentene fordi universitetet arrangerer diverse aktiviteter, både i intro uken og senere uti semesteret. Det er også mange sportsaktiviteter man kan melde seg på, f.eks løpeklubb. De engelske psykologi kursene er seminarlæring i mindre grupper, hvor man lett etablerer vennskaper.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser på utveksling er det veldig greit å ha ordnet bolig i forkant. Jeg søkte om studentbolig, men fikk ikke tildelt dette. Jeg måtte derfor se etter leilighet på egenhånd. Det er relativt vanskelig å finne bolig på det private markedet i Aarhus, så jeg vil derfor anbefale å være ute i god tid. Ellers kan det være lurt å ha gjort seg ferdig med det man kan av papirarbeid før man reiser ned.

Undervisningsformer

Jeg tok tre fag hvor undervisningen foregikk i klasserom og vi var omtrent 30 stk. i hvert fag. Undervisningen bestod av forelesning, diskusjoner og noe gruppearbeid. Fagene jeg tok var Criminology, International Copyright og Law of armed conflicts. All undervisning var på engelsk. Fagene var spennende og foreleserne var flinke til å legge opp til diskusjon. Ingen av forelesningene var obligatoriske. I de fagene jeg valgte var eksamensformen muntlig. Eksamen ble avholdt slik at kandidaten trekker et tema fra pensum og skal snakke om det temaet til sensor og ekstern sensor. Sensor spør deretter spørsmål knyttet til tema og eksamenen varte omtrent 20 minutter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet ved universitet var bra, mange ulike fag som dekket mange rettsområder.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett har jeg fått et godt utbytte. Pensum var overkommelig og forelesningene var spennende.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger litt ut av sentrum i Aarhus. Jeg bodde midt i sentrum av byen og det tok meg omtrent 15 minutt å sykle opp til universitet. Universitetet har gode lesefasiliteter. Jeg likte godt å lese på Det Kgl. Bibliotek. Biblioteket nede i sentrum, Dokk1, var også veldig bra. Ellers er Aarhus en by med mye å by på. Du har blant annet Aros museet, botanisk hage, Den gamle by, Dyrehaven og mange fine strender. Jeg vil anbefale å kjøpe en sykkel. Et lettvint fremkomstmiddel i en by som ikke har så veldig store avstander.

Bustad

Jeg bodde i Jægergårdsgade, en gate med mange koselige butikker, kafeer og restauranter. Gaten kan vel nesten kalles for smørøyet i Aarhus. Veldig fornøyd med å bo så sentralt i byen. Jeg leide rommet av en dansk student som også var borte på utveksling, enkelt og greit og slippe å finne ny leietager. Jeg bodde sammen med en annen dansk gutt som studerte pedagog.

Sosialt miljø

I løpet av introduksjonsuken, som er obligatorisk, blir man kjent med mange ulike utvekslingstudenter på tvers av studieretninger. En innholdsrik uke som er viktig å delta på. Introduksjonsuken danner grunnlaget for de vennene man får og hvem man kommer til å ha kontakt med i løpet av utvekslingsoppholdet. Den første uken bestod av mye informasjon, innføring i dansk kultur osv. og ulike fester. Som utvekslingstudent er det mest utvekslingsstudenter man har kontakt med, de danske studentene i klassene var ikke så interessert i å bli kjent med oss utvekslingstudenter. Om man vil bli kjent med dansker er det lurt å oppsøke litt andre arenaer enn skolen. Jeg startet å trene crossfit ved Aarhus crossfit med en gang jeg kom til Aarhus. Det var et inkluderende og sosialt treningsmiljø hvor jeg ble kjent med flere dansker. Alt i alt synes jeg Aarhus var en utrolig flott og koselig by. Anbefales på det sterkeste!

Høst 2017 - Medisinstudiet - Aarhus

Høst 2017 - Medisinstudiet - Aarhus

28.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med å finne leilighet. Bo nærme byen - da er det enklere å være spontan og henge med sosialt. Verdt å betale litt ekstra for å bo bra.
Bo gjerne med noen som er studenter, gjerne danske, så får du et enkelt sosialt nettverk der.
Det er ikke så lett å tjene penger når man er på utveksling, så husk å spar opp en del kroner før avreise.

Når man flytter til Danmark og får dansk CPR-nummer "mister" man fastlegeordningen i Norge - så ha alt klart der(man får fastlege i Danmark).
Lær deg å lappe sykkeldekk! Opprett en konto i Danske Bank i Norge - da er det enklere og billigere å få seg en dansk konto(ikke helt nødvendig - men da kan du få dansk mobile pay, ikke alle butikkene har mulighet til å ta vanlig Visa).

Undervisningsformer

Forelesninger.
Seminarer(basically bare forelesninger med litt mindre studenter).
Praksis på sykehus.

Vurdering av emnetilbodet

Tilsvarende Norge - med unntak av at her har man også genetikk og rettsmedisin (relativt små fag).

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte. Man lærer seg endelig å forstå dansk.

Universitetsområdet og byen

Er ikke så godt lesesal-miljø som det er i Bergen på AHH, så finn deg noen å lese med, og bli enig hvor dere vil sitte.
Universitetsområdet er spredt, så man er på forskjellige steder nesten hver dag.

Bustad

Se over

Sosialt miljø

Danskene er her på 11. semester, og er dermed mer etablert og seriøse. Men de er veldig koselige å henge med på skolen.
Det var mange andre norske som var på utveksling samtidig med meg, så det var veldig kjekt. Mange andre utvekslingsstudenter også samtidig, så å få seg venner burde ikke være et problem. Studentersamfunnet organiserer fester for utvekslingsstudentene hver tirsdag, og hver fredag har medisin sin egen fredagsbar. Anbefales!

Medisinstudiet - høst 2017

Medisinstudiet - høst 2017

28.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vært tidlig ute med å finne plass å bo, i Århus er det press på boligmarkedet for studenter. Kollegier er bra.

Skaff deg sykkel

Øv deg på å snakke dansk og sett deg inn i hvilke ord som er ulike/har ulik betydning: Kartoffel, rar, flink, måske, lagkage, lufthavn osv.

Undervisningsformer

Det er mye klinikk, gruppeundervisning, selvstudier og innslag av TBL/forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Fikk (forhånds)godkjent hele 7. semester i Bergen ved å ta 4. semester av kandidatutdannelden (master) på medisinstudiet i Århus.

Fagleg utbyte og språk

Det var stort sett veldig god undervisning, og lærte virkelig mye da jeg var i klinikk.

Språket går greit, men det ble litt større utfordring enn jeg hadde trodd. Ikke å forstå, men å bli forstått... Tror ikke det nytter å gå på danskkurs, men kanskje det er lurt å høre noen lydbøker på dansk før du drar.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger praktfullt nord for bykjernen i Århus, i passelig sykkelavstand fra sentrumsnære områder. Beware: Danmark er ikke helt flatt, og hvis du bor i sentrum får du en real oppoverbakke på veien til uni. Universitetsområdet har store parker, og er virkelig idyllisk!

Århus er en sykkelby. Det er bare å skaffe seg sykkel med én gang. Prøv dba.dk eller Facebook "køb og sælges i Århus"-gruppe.

Bustad

Vært tidlig ute med å finne plass å bo, i Århus er det press på boligmarkedet for studenter. Jeg vil anbefale å prøve ulike Facebooksider, søk på "Udleje"/"fremleje", og se hva som dukker opp. Jeg trivdes veldig godt med å bo i et kollegie, som er en form for studentbolig. Da er du garantert noen å snakke med når du kommer hjem :)

Sosialt miljø

Jeg har fått venner både i kollegiet og på studiet. Det ble tidlig klart at jeg var den eneste utvekslingsstudenten på mitt semester, og jeg gjorde vel ærlig talt ikke en insats for å bli venner med utvekslingsstudentene på andre semester. Dersom du er redd for å bli Viggo Venneløs anbefaler jeg å være med på alt av Erasmusaktiviteter første uken, og gjøre en insats for å bli kjent med andre som er like redd for å være alene som det du er.

2017

Medisinstudiet - høst 2017

Medisinstudiet - høst 2017

23.08.2017 - 01.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Århus er ikke den letteste byen å finne bolig i, så start tidlig. Det løser seg alltid i løpet av den første tiden om du ikke får noe før du reiser ned. Bruk sider som ANSA, søk bolig når du søker utveksling, eller man kan prøve dba.dk.

Undervisningsformer

Det internasjonale semesteret foregår på engelsk. Undervisningen er delt inn i 8 uker praksis, og 8 uker med forelesninger/gruppeundervisning noen timer i uken. Mange motiverte forelesere og flotte leger, sykepleiere, jordmødre som forventer litt av deg når du kommer i klinikk, men som over alt eller er det også avhengig av den personen du følger. Det kan bli litt trave eksamenslesing om man har praksis til sist, men eksamen er 2 t MCQ og to dager OSCE, dermed kan det også være en fordel å ha klinikken friskt i minne.

Vurdering av emnetilbodet

Semesteret har i stor grad felles fag som i Norge, men mest sannsynlig må man ta et lite fag dobbelt, eller ta igjen noe når man kommer tilbake. Nå har semesteret i Århus gynekologi, obstetrikk, pediatri, genetikk og rettsmedisin.

Fagleg utbyte og språk

Å ha undervisning på engelsk fungerer fint, stort sett er språket godt nok. I tillegg har man en fordel når man kommer fra Norge og kan forstå språket.

Universitetsområdet og byen

Sykehuset ligger på Skejby litt utenfor sentrum, men er nytt og fint. Noen andre forelesninger foregår på Storsenter Nord i et stort konferanserom, eller på deler av AUs campus, som er rangert som en av de fineste i verden. Byen har masse kulturelle tilbud og et aktiv studenthus. I praksis må noen studenter reise til f.eks Herning, hvor de tar tog ca 1 t. Der bor de i universitetsboliger deler av uken. Sykehuset er mindre og har rykte for å gi en god klinisk innføring.

Bustad

Bosted er ikke det letteste å finne, så begynn å lete litt i god tid.

Sosialt miljø

Det er ca 40 internasjonale studenter på den internasjonale semesteret, så det er mange som er nye i byen og interesserte i å bli kjent. De danske går sitt siste semester og mange er etablerte, men man blir også kjent med disse, særlig i klinikken hvor de internasjonale studentene blir plassert med en dansk student. I tillegg er danskene glade i organisasjoner og ofte ikke så formelle, så det er ikke vanskelig å finne en gruppe å melde seg inn i for å bli kjent med noen. Et godt eksempel er løpegruppen Run for Friendship hvor alt foregår på engelsk og man kan være med uansett hvilket nivå man er på. I tillegg er medisinerbaren på campus beryktet for å være den beste. Her kan man også hver fredag gå bar til bar mellom de ulike studieretningenes barer.

Vår 2017 - BA i generell psykologi

Vår 2017 - BA i generell psykologi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Studieveilederne på Aarhus Universitet tar seg godt av deg og vil sende deg mail hvor de ber deg oppgi hvilke fag du vil ta under semesteret. Det må være på plass tidlig. Jeg anbefaler også å være tidlig ute med å skaffe bolig. Fristen for å søke om å få bolig gjennom universitetet er ganske tidlig, så vær tidlig ute med å undersøke når frist for det er! Du vil også få tildelt en fadder i god tid før du drar til Aarhus, som vil være tilgjengelig for spørsmål via mail.

Undervisningsformer

Jeg tok danske fag under mitt utvekslingssemester. Jeg tok et 10-poengsfag og et 20-poengsfag. Begge hadde én forelesning i uka på henholdvis 2 og 3 timer. Begge hadde også "hold-undervisning" (gruppeundervisning). Jeg deltok bare på gruppeundervisningen til 20-poengsfaget. Det var et tre-timers seminar i uka, hvor man ble en del av en klasse. Det var veldig sosialt og gikk ut på at man diskuterte ukas pensum til forelesning. Det var muntlige framføringer, og de som holdt framføring skulle også levere en liten innlevering om det de snakket om. Dette lærte jeg utrolig mye av, og alle mine danske venner var fra den klassen. Anbefaler veldig å dra på hold-undervisning!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet av danske fag var helt greit, ganske likt det som finnes på UiB. De engelske fagene hadde mer "kreative" temaer, og ser jeg tilbake på det nå, ville jeg nok heller tatt et engelsk fag, av mange grunner: Det var til tider veldig vanskelig å forstå den danske undervisningen, spesielt i begynnelsen – noe som gjorde at jeg falt av litt fra starten. Etter hvert som jeg ble mer vant til det danske språket gikk det bedre i forelesning, men det var fortsatt utfordrende. Ledelsen som har ansvar for utveksling er veldig flinke til å gjøre de første to ukene sosiale, så man blir kjent med andre utvekslingsstudenter, noe som gjør at alle mine nære venner under semesteret var andre utvekslingsstudenter. De tok engelske fag, og jeg skulle gjerne hatt fag med dem for å kunne blitt enda bedre kjent med dem. I tillegg hadde fagene som gikk på engelsk "lettere" vurdering, da det var tre innleveringer under hele semesteret som var vurderingen, mens de danske fagene hadde tradisjonelle eksamener som krevde pugging og mer jobbing.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk godt utbytte av det faglige, mest i det faget hvor jeg også gikk til hold-undervisning. Det lærte jeg veldig mye av. Jeg har også fått en mye bedre forståelse av dansk. Jeg kan lettere snakke dansk selv og forstår meg mye bedre på dansk tale enn jeg gjorde før jeg dro. Det at jeg tok danske fag var nok en stor faktor i dette, pluss at jeg bode med tre danske jenter.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utrolig fint! Det er inspirerende og masse plass til å studere ute når det er fint vær. Universitetsområdet ligger sentralt i byen, så bor man i sentrum er man ikke langt fra universitetet. Aarhus er en utrolig fin by! Masse fine, gamle hus og bygårder, veldig mange koselige kafeer, og vintage-butikker. Latinerkvarteret er det koseligste strøket. Sentrum er lite, kanskje litt større enn Bergen, men du kommer deg gjennom hele sentrum på ikke for lang tid.

Bustad

Jeg bodde i en privat leilighet med tre danske jenter i Nørre Allé, midt i sentrum av Aarhus. Plasseringen var kjempebra, og jeg hadde kort vei til alt. Leieprisen er litt lavere enn i Norge, jeg betalte omtrent 4300 for et ganske stort rom midt i sentrum, noe som var vanlig pris. Det var hyggelig å bo med de danske jentene, og bra på mange måter. Jeg fikk tips om steder å dra og ting å sjekke ut, og jeg fikk hørt mye dansk. Allikevel var det en ulempe ved at alle de andre utvekslingsstudentene hadde fått bolig gjennom universitetet, som gjorde at alle de nærmeste vennene mine i Danmark bodde utenfor sentrum, og med hverandre. De gjorde mye sosialt på sine "dorms", og jeg falt litt utenfor det sosiale, eller måtte i alle fall jobbe enda hardere for å være en del av det sosiale fellesskapet blant utvekslingsstudentene. Det ble også arrangert mye fester på studentboligene, som var for de som bodde der.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er kjempebra. Man får en slags fadderuke på starten hvor man blir kjent med mange andre utvekslingsstudenter. Under hele semesteret er det også flere arrangementer for internasjonale. Hver fredag er det International Night på studenthuset, og det blir arrangert turer til f.eks. Legoland, og mange andre steder rundt i Danmark. På campus er det fredagsbarer hver fredag, der de mange barene på universitetet er åpne. Hvert fakultet har sin egen bar, med veldig billig drikke og god stemning. Hvis du drar på våren er det årets store happening: Kapsejlads. Det er en turnering hvor fakultetene konkurrerer mot hverandre i padling over elven som går gjennom campus. Det er som en slags festival på campus, man er der fra tidlig om morgenen (de fleste er der rundt 3 på natten for å få plass). Det er veldig gøy og sosialt. Psykologi har vunnet de siste to årene.

Medisinstudiet - Vår 2017 - Aarhus Universitet

Medisinstudiet - Vår 2017 - Aarhus Universitet

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Denne rapporten er basert på egne og andres erfaringer, og jeg har oppdatert den slik at den gjelder for 2017.

Før du reiser:

Fiks bolig noen måneder før avreise, enten privat eller så vil AU tilby noe. AU har en del ok «kollegier».
Vår anbefaling er å bo i nærheten av sykehuset ved Nørrebrogade/universitetsparken. Sjekk ut www.boligportal.dk, https://www.facebook.com/groups/minlejeboligaarhus/?ref=ts&fref=ts og www.airbnb.com for boliger.
En del av undervisningen foregår ved Nørrebrogade, spesielt hold-gruppeundervisningen. Dette sykehuset er nærmest sentrum.
Ellers foregår mange av forelesningene ved psykiatrisk sykehus ved Risskov, som ligger et stykke fra sentrum, men er helt ok å komme seg til med sykkel eller buss 12 eller buss 21.

Søk ERASMUS stipend. Utbetalingssum varierer fra semester til semester.
Per nå ligger summen på 400 Euro (delt i to utbetalinger)
UiB sender mail og avholder møter om søknadsprosess.

Kjøp brukte bøker i Norge som overlapper med dansk pensum, det gjelder for Psykiatri og ØNH, mens øyeboken og nevrologi-/nevrokirurgipensum er dansk. Vi kjøpte den danske pensumboken i øye,
men brukte den norske nevrologi- og nevrokirurgiboken.
Den dekker mer enn pensum her og er egentlig mye bedre. Denne kan kjøpes brukt før man kommer ned.
Ta ev. med hode-hals atlas hvis du er veldig dedikert.
Spør danske studenter om å bli med på Kjøp-salg Facebook-siden for å kontakte tidligere studenter som selger sine bøker.

På www.dba.dk kan du kjøpe brukte sykler til en billig penge.
I Danmark sykler alle overalt. Husk at sykkellys er påbudt, og sykle to på sykkel er forbudt.
Politiet er strengere med sykkeltrafikken her.

Når du kommer ned:

Fiks CPR-nummer (dansk personnummer). CPR må man ha for EPJ journaltilgang når man er i klinikk
+ det er et must til treningssenter, printekort og annet praktisk.
Info om dette fås når man kommer ned. AU hjelper med søknadsprosess en av de første dagene,
det kommer informasjon på mail om tid og sted.

Hvis du vil gjøre det selv: Ha klart pass og kopi av pass og kopi av boligadresse (med dørnummer).
Møt opp på Dokk1 (åpen 09-16, 18 på torsdager) og trekk kølapp for CPR ansøgning.
Du kan velge gratis fastlege fra en liste, spør om dem som er nærmest sentrum.
Be om å få bekreftelse på rett adresse, så vil de sende CPR kortet i posten 3-5 virkedager.
Det er som regel mye kø, så beregn ventetid.

Hvis du vil ha dansk mobilabonnement: vent til du får CPR kortet i posten.
Sjekk ut markedet, det er mange billige og gode abonnementer i Danmark! (f.eks. 8G data fri alt for 159/mnd.)

Obs! Du vil kanskje bli oppringt av DR og bli bedt om å betale en avgift for bruk av smarttelefon og pc tilkoblet nett.
Dette likner NRK-lisensen. Et råd er å ikke ta telefonen, så kan de heller ikke sende krav i posten.

Finn ut hvor du har fått praksis i nevrologi og psykiatri. Utvekslingsstuderende får gjerne opphold nær sentrum.
Men hvis du må pendle, må du skaffe deg et busskort/togkort.. Det skal AU dekke, men du må selv bestille og betale,
for så å få det refundert ved slutten av semesteret. Det kan ta litt tid å ordne dette, så fiks det i god tid før praksis (klinikkopphold).
Den danske utvekslingskoordinatoren kan hjelpe (den du har epost-kontakt med før du reiser ned).

Når du har fått ditt CPR nummer, bør du gå til Dokk1, for å få NemID (tilsvarer BankID). Da kan du opprette bankkonto hos Danke Bank.

Når du har fått ditt CPR nummer, bør du kontakte utvekslingskoordinatoren, slik at hun får videresendt denne informasjonen til de som skal lage en profil til deg for å skrive i journalsystemet EPJ. Det er også samme person som skriver under på ERASMUS dokumentasjonen som UiB krever i løpet av oppholdet. Dette kan fint gjøres over mail.

Undervisningsformer

Man bør generelt sett være frempå for å få mest utbytte av klinikken.
Spør om du ikke forstår, og snakk med professorene om du er usikker.
Du får en loggbok i hvert fag som du skal fylle ut og fremvise på eksamen, så det er viktig at man har litt spisse albuer for å få sett mest mulig. Om du får fylt ut 80% er det godkjent, men du må ha signaturer på baksiden av hver bok for å få gå opp til eksamen.
Bøkene kan hentes ved Nørrebrogade, det oppgis ved studiestart.

Et fagligpraktisk tips: en tidligere student (nå lege) ved Københavns Universitet har laget noen svært gode notater i fagene man har dette semesteret. Kan komme godt med når det nærmer seg eksamen; www.asmabashir.com, sjekk ut kandidat 10.-og 11. semester.

Faglig:
Generelt er det slik at man skal ha 4 uker praksis i psykiatri, 2 uker praksis i nevrologi eller nevrokirurgi, 2 uker hold/gruppeundervisning i øye, 4 uker hold/gruppeundervisning i ØNH og 2 uker fellesundervisining i starten av semesteret. Hva man får først er helt tilfeldig, likeså hvordan resten av semesteret blir fordelt.
Eksamensformen i Hoved-Neuro er muntlig. Man blir trukket ut til å ha eksamen i ett av de tre hovedfagene: nevrologi/nevrokirurgi, øye eller ØNH. 1/3 av kullet skal opp i hvert av de tre. Man får vite hvilket «speciale» man skal opp i 3 dager før, slik at man bør ha noenlunde oversikt over det hele før det. Eksamen avvikles ila en to-ukers periode, og man kan ca. én måned før forespørre hvilken dato man vil ha. Noen av oss valgte tidlige datoer og fikk ferie tidlig, noen valgte sent. Vår anbefaling er å ikke velge de siste dagene, med mindre man har lest veldig lite. Disse dagene blir slitsomme når de fleste andre tar ferie og man selv sitter og leser på fag man ikke vet om man skal opp i. Dette er selvfølgelig helt individuelt.

Hoved-Neuro:
Nevrologi/nevrokirurgi:
Forelesninger én dag i uken, og i tillegg skal man ha 2 uker praksis enten i nevrologi eller nevrokirurgi. Praksis kan man få på ulike sykehus, enten i Aarhus, eller ved et samarbeidssykehus utenfor byen. Man kan risikere å måtte pendle ganske langt, men hvis det er mer enn 1 time og 20 min får man som oftest tilbud om å bo der i ukene man skal ha praksis. Kvaliteten på praksisen varierer med hvor man er. To av oss var på nevrokirurgisk avdeling i Aarhus. Det var bra, men opplegget bar preg av at man måtte ta en del initiativ selv hvis man ville få noe ut av praksisen. Minner litt om slik det er i Norge (på Haukeland). De to andre var på Nevrologisk avdeling i Aarhus. Her var det bedre i den forstand at dagene var planlagt på forhånd, og man ble fordelt på ulike underavdelinger med ulike arbeidsoppgaver.
Undervisningen (som vi hadde på mandagene) var helt ok. Det var i grunn ikke så mange forelesninger, så man bør lese en del selv.
Eksamen i nevrologi foregår ved at man får en case, som man skal forberede seg på i en halvtime. Deretter ca. 45 min med eksaminasjon, hvor det på slutten kommer en pasient man skal undersøke. Pasienten er sjelden relatert til casen, men er der for at man skal vise at man kan gjøre en generell nevrologisk undersøkelse, ofte bare deler av den. Veldig grei eksamen.
Eksamen i nevrokirurgi er svært lik nevrologi, med en halvtimes forberedelse på en case, deretter ca. 30 min eksaminasjon med pasient. Her er ofte pasienten og casen den samme, og man får derfor anledning til å stille pasienten relevante spørsmål som kan lede fram til en diagnose.
Eksamen var veldig grei, og foregikk som en faglig samtale mellom eksaminand og eksaminator.


Øye:


Forelesninger på felles undervisningsdag, ellers et to-ukers kurs/holdundervisning hvor man lærer en del undersøkelser og har litt klinisk undervisning. Forelesningene var generelt sett veldig gode ( slidesene legges ikke ut i dette faget, så hvis du vil ha bildene må du ta bilder underveis). De to ukene med holdundervisning var helt ok. Man lærer en del, men vi savnet å få øvd litt mer på de ulike undersøkelsene og det å bli vant med instrumentene. Man kan ev. spørre om å få være med en dag eller to på øyeavdelingen.
Eksamen foregår ved at man får et bilde man skal beskrive og samtale rundt, noen differensialdiagnostiske overveielser + litt annet «øyefaglig». Den tar ca. 15-20 minutter. Veldig grei eksamen.


ØNH:
Forelesninger samme dag som de andre fag. Ellers er det fire uker med holdundervisning, hvor man skal lære å gjøre en fullstending ønh-undersøkelse, og man får også forsøkt seg på fibroskopi, finnålsbiopsi, ultralyd av hals og video-otoskopi. Under holdundervisningen er det to personer fra holdet som tar opp journaler, mens de andre undersøker hverandre (ca 45 min). Deretter legger man frem journalen for holdet, styrt av en overlege/professor. Forelesningene var stort sett veldig bra, også holdundervisningen.
Eksamen foregår ved at man skal ta opp en fullstendig journal på en pasient, ca. 45 min. Deretter legger man frem journalen for eksaminator og sensor, og eksamineres etter fremleggelsen om pasienten og eventuelle funn. Selve eksaminasjonen varer ca. 15-20 min. Det er en god eksamensform.

Psykiatri:
Forelesninger på felles undervisningsdag, én dag i uken. Helt ok kvalitet, noen forelesninger bedre enn andre, noen overlapper litt, men man kan få en del ut av dem hvis man følger med.
Praksis/klinikkopphold: man skal ha 4 uker praksis. Dette kan foregå på ulike voksenpsykiatriske avdelinger, eller barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling. Hvor bra praksisen er, avhenger selvfølgelig av hvor man er og hvem man møter der. Generelt hadde vi alle greit utbytte av praksisen. Man får gjort en del nye ting, bl.a. skrive noen epikriser, koordineringsplaner, behandlingsplaner, innkomstjournaler, journalnotater og delta i ECT-behandling. I tillegg kan man få i oppgave å vurdere selvmordsrisiko og bruke ulike depresjonsskåringer/skaler for depresjonsvurdering. Man skal også ha to kveldsvakter, her kan man få sett og gjort litt av hvert.
Eksamen er skriftlig, 4 timer. Man får tilbud om å skive på egen pc, og har alle hjelpemidler tilgjengelig (inkludert internett!). Man leverer og henter oppgaven på AU sitt nettverk. Man kan skrive på norsk.


Professionsspor 4:


Faget er et sidefag for de som studerer medisin i Aarhus. Det handler om kommunikasjon, og hvordan legen er som leder. Interessant kursus.
Eksamen er en 24 timers hjemmeeksamen, hvor man skal vurdere et par forskningsartikler (ofte innenfor psykiatri). Denne eksamen kommer tett på psykiatrieksamen, og minner veldig om Biomedisinske tema (MED1BIOMED) og Epidemiologi (MEDEPI) man har i Bergen. Vi forsøkte å få dispensasjon for denne eksamenen, da den er så lik disse fagene, men fikk det ikke.

Vurdering av emnetilbodet

7. semester i Bergen tilsvarer 10. semester i Aarhus. Fagene man tar er Hoved-Neuro; som omfatter nevrologi, nevrokirurgi, øye og øre-nese-hals, Psykiatri, og et sideløpende Professionsspor som er et lite fag på 2 uker, mer eller mindre relevant for de andre fagene.

Hot tips er å se muligheten for å ta Proffesjonsspor og øye samtidig, slik at du kan få undervisningsfri i to påløpende uker.
Husk at loggboken er viktig å få underskrevet og stemplet.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte totalt sett, men veldig få forelesninger, mange med moderat kvalitet.
Man bør lese selv, gjerne lage egne kollokviegrupper.

Språket er dansk.
Ingen problemer med å forstå dansk etter noen uker, men man har vanskelig for å gjøre seg forstått.
De norske som studerer fast, de går over til å snakke dansk. Anbefaler å prøve å snakke langsomt og tydelig:
Danske sier hold i stedet for årskull; fint i stedet for bra; må i stedet for kan; osv... anbefaler et par kvelder med gratis sporgkursus hos LærDansk.dk i Aarhus, en morsom kveldsaktivitet for nordisk-talende studenter.
Promille-dansk er selvfølgelig akseptert og veldig lov!

Universitetsområdet og byen

Sosialt/fritid/praktisk:

Praktisk:
Kjøp sykkel. Det er vår anbefaling. Noen av oss kjøpte nye og tok med oss hjem, ellers kan man kjøpe brukt eller forsøke å få lånt. Hvis man vil kjøpe brukt er dba.dk et godt tips.

Trening: vi meldte oss inn i Fitness World. Denne kjeden har flere sentre rundt om i byen, er ikke så verst i pris og har generelt et godt tilbud for egentrening og gruppetimer. www.fitnessworld.dk

Lesesaler: vi brukte mest Det kongelige Statsbibliotek (Victor Albecks Vej 1). Gode lesekår med god kantine. Ellers har man Victor Albeck-bygningen, mer klassisk lesesalspreg. Begge ligger i nærheten av universitetsparken. Dokk1 er også et godt alternativ, men dyr kantine.

Sosialt/fritid:

Spisesteder:

Café Gemmestedet (Gammel Munkegade 1): Ble et av våre stamsted, blant annet grunnet deres fabelaktige «avkrysnings-brunsj». De har en deilig solvegg utenfor, og det er også godt egnet for å ta en øl på kvelden – eller spille brettspill med venner.

Langhoff & Juul (Guldsmedgade 30): Sånn passe rustikk, med klassisk musikk over høytaleranlegget. De serverer den beste søndagsbrunsjen vi fikk i Aarhus. Perfekt til å dele med flere. Rundt 200 kr for «det hele» (kaffe, juice). Meget hyggelig sted.

Lecoq (Graven 14): Faktisk to etablissementer i ett. Den ene halvdelen er en nydelig restaurant med fransk mat av god kvalitet, men med fokus på hygge. Mulig å få en 3 retter til 250 kr. Den andre halvdelen er en mega-uformell bar hvor man kan spille foosball med lokalbefolkningen, spise gryteretter for nesten ingen penger og drikke deilig øl.

Haute Friture (Graven 16): Meganice slow fast-food. En liten grillbar med de deiligste pølsene du finner på denne siden av lillebælt. Ærlig og god mat til en god pris.

Også en super uteservering nede ved Åen, ta en titt!

Café Smagløs (Klostertorv 7): Et typisk studentsted med en respektabel hamburger, samt noe annet på menyen. Billig og hyggelig.

Burger Shack anbefales som late-night snack! :) Veldig lite med sitteplasser, men frensh fries til å dø for!

Café Englen (Studsgade 3): Deilig sted for å slappe av med en kaffe. De har også en god brunsj til en rimelig penge.


Drudenfuss (Graven 30): Oppegående hamburger, eventuelt kan man nyte den belgiske nasjonalretten blåskjell og pommes frites. Også et trivelig sted for å ta en øl på kveldstid! Kan anbefales!

Kaffe:

La Cabra (Graven 20): Er du kaffenerd er Aarhus et perfekt sted for deg. La Cabra har et vanvittig ambisiøst prosjekt, og er muligens et av de mest spennende stedene for kaffe i Europa. De har eget brenneri, og importerer også masser av spennende bønner fra mindre, uavhengige brennerier fra hele verden. Deres betjening er superhyggelige og veldig kunnskapsrike. Vel verdt turen for en nydelig smaksopplevelse.

Great Coffee (Klostergade 32H): Også en kaffebar som virkelig har forstått kaffe. De brenner egne bønner, og har et veldig hyggelig sted i en gammel fabrikk. Godt håndtverk med deilige råvarer.

Barer / caféer / utesteder:

Ris Ras (Mejlgade 24): Sykt trivelig sted hvor man nærmest blir tvunget til å sitte ved siden av andre folk, og gjerne kommer i snakk med fremmede – hvilket er hyggelig! Lavt prisnivå. De spiller veldig bra musikk, men minus for røyking inne.

Fredagsbar (Medicinerhuset i Universitetsparken hver fredag): Bør oppleves, for å få et inntrykk av den Aarhusianske medisinstudentkulturen. På sett og vis blodharry, men også ganske fett. Beer-pong, 90-tallshits, bartendere i singlet og klining i hjørnene. Øl koster 10 kr, så pass på. Vi følte oss litt gammel innimellom, og det er stort sett yngre medisinstudenter her (1-6 semester). Definitivt blot-aktig stemning!

St. Pauls Apothek (Jægergårdsgade 76): Fikk aldri kommet oss hit, men dette er visstnok et sted med fantastiske drinker på kveldstid. Norske priser dessverre (80-90 dkk), men ekstremt dyktige bartendere som vet hva de holder på med.

Løve's BogCafé (Nørregade 32): Veldig hyggelig, sjarmerende sted som også serverer mat. Her kan man drikke kaffe og kollokvere på dagtid, eller ta en øl på kvelden, eventuelt spille brettspill. Har også sporadiske konserter. Det er også mulig å kjøpe bøker her. Trivelig sted med sjel.

Fermentoren (Nørregade 24): Hvis man er glad i mikrobrygget øl er dette stedet. De har noen-og-femti sorter på tapp, og skifter hyppig. Det er veldig hyggelige priser, og det også mulig å prøvesmake før man spiser. Litt merkelig interiør, men definitivt et sted for en god ølopplevelse.

Café Paradis (Paradisgade 7): I toppen av den gamle, men utrolig sjarmerende kinoen Øst for Paradis finner man en fet bar hvor det er mulig å danse i helgene. Forskjellige DJ´s spiller opp til dans.

Double Rainbow (Midtbyen): Nede ved Godsbanene ligger Double Rainbow, som er en utrolig kul klubb med fokus på god elektronisk dansemusikk. Forvent litt kø, men det er ofte utrolig god stemning og tettpakket med danseglade folk.

Konserter (sjekk nettsted for program):

Radar: www.radarlive.dk

Voxhall og Atlas (to venues i samme bygg): www.fondenvoxhall.dk

Musikhuset Aarhus: www.musikhusetaarhus.dk

Train: www.train.dk

Severdigheter:

Tivoli Friheden: En fornøyelsespark like sør for sentrum! Tør du å hoppe 30m fritt fall?
230 DKK for en dagsbillett, kan anbefales som en classic date, eller en koselig utflukt.

Veksthuset: Utrolig kul del av botanisk hage hvor man kan oppleve planter fra alle verdensdeler, sommerfugler flyvende rundt og høy temperatur. Også en museumsdel.

AROS (Aros allé 2): Kunstmuséet i Aarhus. Selvskrevet. Ved kjøp av to billetter, be om å bli AROS-medlem, da kommer du inn rimeligere/gratis på konserter/kveldsforestillinger resten av året. De faste utstillingene er utrolig flotte, og det er også nye utstillinger fortløpende.
Regnbue-gangen på taket er obligatorisk i Aarhus. Anbefaler en tour kl 13 på lørdager! Nydelig utsikt over hele byen. Anbefales!

Marselisborg Dyrehave: Utrolig flott park med tamme hjort som vandrer rundt. Litt som å være i Jurrasic Park, bare med vanlige dyr.

Riis Skov: Vår favorittpark i Aarhus. Enten for en løpetur, eller bare for å vandre i skogen. Utrolig deilig å kunne trekke seg fra byen, og bare dra inn i den deilige skogen.

Godsbanen (Skovgaardsgade 3): Her er det ofte markeder, utstillinger, konserter og andre tilstelninger, spesielt i helgene. Et slags kulturhus med kaféer, spillesteder og butikker. Vel verdt å besøke på en solfylt dag. www.godsbanen.dk.

Øst for Paradis (Paradisgade 7): En gammel kino som setter opp nye og gamle filmer (fokus på kvalitetsfilm). Stor sjarme og mye sjel i veggene. Veldig hyggelig å dra hit for å se film. Sjekk programmet på nettsidene: www.paradisbio.dk.

Også må dere besøke Moesgaard litt utenfor Aarhus (ta buss 18 helt frem). Et flott moderne arkeologisk museum med mange spennende utstillinger som setter virkelig epokene i perspektiv. Kl 14-15 på lørdager er det tours, så meld deg opp for en kul opplevelse!

Butikker:

Kan anbefale de store magasinene i Aarhus sentrum, de har alt av merkeklær til dyre nordiske priser.

Hvis du er her på 17.mai så arrangerer ANSA Aarhus 17.mai-tog gjennom byen hvert år.
Ta kontakt med dem om du vil! :)

Bustad

Vi var heldige og fant bolig gjennom felles bekjente. Ellers kan AU finne noe.
Idet du søker om opptak kan du også søke om bolig via universitetet, via AU sine nettsider.
De kan ikke garantere at de har bolig tilgjengelig, og det er heller ikke gitt at denne ligger særlig sentralt.

Jeg var heldig og fikset en bolig med en annen fra Bergen, på Søndre Ringgade, nær både sentrum og universitetet,
med fantastisk gode bussforbindelser!

Jeg anbefaler å søke om bolig og eventuelt takke nei om det ligger langt unna universitetet eller sykehuset du skal plasseres på.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler på det sterkeste å reise ned til AU Intro Days uken før undervisningen starter, hvor du blir kjent med et titalls andre utvekslingsstudenter på Health og Science and Technology. Rekker du ikke det kan du treffe dem på internasjonal kveld på Studenterhuset hver tirsdag. Hver fredag arrangerer også de ulike studentforeningene fredagsbarer på campus, og medicinerbaren på medicinerhuset er særlig kjent for rølp og fri flyt av alkohol. Gå hit på eget ansvar.

Medisinstudiet - Vår 2017 - Aarhus Universitet

Medisinstudiet - Vår 2017 - Aarhus Universitet

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det å reise til Århus frå Bergen byr på nokre logistiske utfordringar, då flygningane til Billund og Århus flyplass har ganske sjeldne avgongar samt at dei er relativt dyre. Eg reiste difor utelukkande via København dei gongane eg var heime, noko som fungerer heilt fint. Det går både bussar og tog mellom Århus og København, og nokre av togbillettane kan ein få ganske billig dersom ein er tidleg ute (dsb.dk). Elles er flixibus og rute1000 fine bussalternativ mellom København og Århus. Buss/tog mellom København og Århus tek omkring 3,5-4 timar.
Når det gjeld transport innad i Århus så er sykkel alfa omega. Det er godt tilrettelagt for sykkel over alt i byen, så det går svært raskt å komme seg rundt og ein kan parkere stort sett kor som helst.

Når du har komt til Århus er det viktig at du skaffar deg eit CPR-nummer ganske kjapt. Dette nummeret treng du til stort sett alt (opprette dansk telefonnummer, dansk bankkonto, låne bøker på biblioteket, etc.) Du møter berre opp på DOKK1 med pass, husleigekontrakt og helseforsikringskort så ordnar dei det for deg.

Undervisningsformer

Undervisninga føregår i ei rotasjonsordning, slik at halve kullet startar med klinikkopphald, og den andre halvdelen startar med undervisning. Også innad i dei to kullhalvdelane er ein oppdelt i grupper («hold»), og ein roterer mellom ulike fag saman med sitt hold.

Perioden utan klinikk varer i 8 veker, og ser slik ut:
Mandagsførelesningar kvar måndag frå ca. 09.15-15.00 kor ein har undervisning i både auge, nevro, ØNH, profesjonsspor og noko psykiatri. I tillegg til mandagsførelesningane, roterer ein mellom følgjande:
Profesjonsspor 4: 2 veker, variabelt tal på timar per veke
Augeundervisning: 2 veker, 8 timar per veke
ØNH- undervisning: 4 veker, 6 timar per veke

Perioden med klinikk varer i 8 veker, og ser slik ut:
Nevrologi/nevrokirurgi: 4 veker. 2 av desse vekene er ein på klinikkopphald anten på nevrokirurgisk eller nevrologisk avdeling, og 2 av vekene har ein undervisning. TBL kvar fredag.
Psykiatri: 4 veker. Ein er utplassert på ei avdeling på psykiatrisk sjukehus, i tillegg til at ein skal ha nokre vakter i akuttmottaket. Det er også lagt inn undervisning på nokre av ettermiddagane, og TBL kvar fredag.

I Århus nyttar dei «blackboard» som tilsvarar mitt uib, og denne portalen er det enormt vanskeleg å finne ut av fordi det er så rotete der inne. Dette syns alle dei andre studentane også, så forhåpentlegvis vil det komme forbetringar. Det viktigaste du må finne ut av i starten er kva for eit hold du tilhøyrer. Når du veit kva for eit hold du er i, kan du sjå gjennom læseplanen og finne ut av undervisningstidspunkta for ditt hold. I tillegg er det viktig å sjekke læseplanen relativt ofte, då endringar kan førekomme.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene som blir tilbydd i Århus overlappar perfekt med MED7. Du må ta eit ekstra fag (profesjonsspor 4) for å fylle opp kvoten på 30 ECTS, men det medfører ikkje nevneverdig mykje ekstraarbeid.

Fagleg utbyte og språk

Eg syns sjølv at klinikkopphaldet var det beste dette semesteret, då ein stort sett er kun ein student per lege. Ein får vere med på alt som den legen skal gjere iløpet av sin arbeidsdag, og dei fleste er flinke til å forklare undervegs og er veldig opne for spørsmål. Periodane med undervisning er også gode; førelesarane er engasjerte og undervisninga er ofte interaktiv.

Det er ein del pensum på dette semesteret sidan ein skal gjennom 5 fag, men eg syns absolutt at det var overkommeleg. Det har vore eit behageleg semester kor det meste av læringa har føregått i klinikken, og ikkje på lesesalen.

Språkleg sett var det litt utfordrande å følgje med i undervisninga i starten, men dette kjem seg relativt kjapt. Eg opplevde at den største språklege utfordringa var å ikkje alltid bli forstått sjølv, men om ein pratar sakte og venner seg til å bruke danske ord så går det heilt fint.

Universitetsområdet og byen

På universitetsområdet er alle fakulteta samla på eit campus, noko som er ordentleg fint! I Bergen blir medisinstudentar relativt isolert oppe i Haukelandsområdet, så det er fint å oppleve at studentane er litt meir samla uavhengig av studieretning. Det er ein haug med kantiner rundt om kring på dei ulike fakulteta, og i tillegg har nesten alle studier sin eigen studentbar på campus. Anbefalar å ta ein "fredagsbar-pubcrawl" saman med nokon lokalkjende!

Sjølve byen er utruleg triveleg! Eg anbefalar spesielt å henge rundt i Latinerkvarteret og Jægergårdsgade/M.P Bruuns gade, her er det veldig koseleg. Mat og alkohol er mykje billigare enn heime, men vær forsiktig! Det er fullt mogleg å svi av meir pengar enn planlagt, spesielt når ein «gløymer» at danske pengar er verdt meir enn norske. Så når du går tom for peng og kanskje byrjar å lengte tilbake til naturen (det kan eg nesten garantere at du vil!), så er det nokre fine skogsområde bl.a. ved Marselisborg og Risskov. Det er også mange fine strender i Århus. Av kulturelle tilbod så anbefalar eg kunstmuseet AROS og Den gamle by. Århus er kåra til kulturhovudstaden i Europa i 2017, så dersom du går inn på aarhus2017.dk kan du finne ei oversikt over ulike events iløpet av året som det kan vere verdt å få med seg.

Bustad

Eg var så heldig å få lov til å overta rommet til ei dansk jente som også skulle på utveksling dette semesteret, så det å skaffe bustad gjekk heilt smertefritt for min del. Om du ikkje finn noko på den private marknaden, så kan universitetet hjelpe deg. Korleis denne prosessen føregår veit eg ikkje så mykje om sjølv, så eg viser til andre studentrapportar for å få råd angåande dette.

Sosialt miljø

I Århus flyttar studentane mykje mellom ulike kull fordi dei tek forskningsår, praktikkopphold, osv. så eg opplevde ikkje det same samhaldet på kullet som vi har på UiB. I tillegg er dei fleire studentar. Det er difor ingen som «oppdagar» at du er ny, og det er lett å forsvinne litt i mengden dersom du ikkje er pågåande. Etter kvart går dette veldig fint, studentane er veldig imøtekommande når dei forstår at du er litt «lost», men det er greit å vere litt obs på at det er viktig å vere PÅ om du vil bli kjent med folk. Fredagsbar ein god arena for å bli kjent med medstudentar, samt International Night på studenterhuset dersom du vil møte andre utvekslingsstudentar. Det kan også være lurt å melde seg inn i ein studentorganisasjon. Språket kan være ein barriere i nokre tilfeller, men det løsnar så snart ein blir vant til å bruke litt andre ord, og lærer seg å snakke sakte.

Vår 2017 BASV FILM

Vår 2017 BASV FILM

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

- Lær det danske tallsystemet
- Vær tidlig ute med å få CPR-nummer (universitetet er flinke til å hjelpe med dette)
- Ta med regntøy, selv om det regner betraktelig mindre enn i Bergen
- Kjøp sykkel så fort du kan. Er veldig billig å kjøpe brukt

Undervisningsformer

Jeg opplevde å ha mye mer seminarundervisning, og mindre forelesninger. Men seminarene er veldig "laid back", og oppfordrer til å gjøre arbeid på forhånd. Jeg vet også at noen kurs har mer forelesninger enn seminarer, så tror dette er litt forskjellig.

Vurdering av emnetilbodet

De emnene jeg kunne velge mellom var for det meste "tilvalg"- emner, som tilsvarer det man kan bruke de frie studiepoengene sine i. Det er bare lagt opp til hele kurser, noe som gjør det lettere for danske studerende, men tar også litt tid å skjønne for utvekslingsstudenter. Ellers følte jeg at det var god oppfølging fra forelesere, og middels nivå på undervisning (ikke så veldig strenge)

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde et fag på engelsk og et på dansk. Det danske faget tok litt tid å komme inn i, men man lærer det veldig fort. Jeg hadde forventet at det skulle være enklere å forstå, siden skriftspråket er så likt, men for min del tok det en stund før det gikk helt knirkefritt. Opplevde også ofte å ikke bli forstått, men går også bedre hvis man tilpasser sitt eget språk litt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger nord for sentrum, og et stykke opp i høyden, noe som er overraskende for et ellers flatt land. Det er likevel ikke noe problem å sykle eller ta buss til universitetet, dersom man bor i sentrum, slik som jeg har gjort. Det er også mange kollegier ved universitetet. Og de fleste fakultetene ligger på det samme området rundt universitetsparken. Det tar rundt 15 minutter å sykle til uni fra sentrum, og under 10 min tilbake, siden det er nedoverbakke. Sentrum er veldig koselig, og det er gåavstand til det meste. Midt gjennom sentrum går det en elv, som er lett å navigere etter, og langs elven ligger det nesten utelukkende utesteder. Det er virkelig et såkalt "pulserende" uteliv i helgene, men de kuleste stedene finner man hvis man beveger seg litt ut i periferien av sentrum.

Bustad

Jeg bodde privat, noe jeg er ganske glad for. Når man søker om studiebolig som utvekslingsstudent er man ikke sikker på hvor man får bo, og man kan ende opp med å bo et stykke borte fra byen. Dette er egentlig ikke et problem, men man er da kanskje mer avhengig av buss. Jeg kan likevel ikke anbefale å satse på privat bolig dersom du skal søke utveksling i høstsemesteret, for det er stor kamp om boligene. Da jeg kom hit i januar var jeg heldig og fikk leie en leilighet av en norsk jente i én måned, som ga meg mulighet til å dra på visning og finne noe nytt. Men det som er positivt ved å bo i kollegie via universitetet er at det er et veldig godt sosialt miljø, har jeg hørt!

Sosialt miljø

Jeg oppfordrer til å bli med i en organisasjon eller forening så snart som mulig. Selv var jeg frivillig ved studenterhus, som har et veldig godt sosialt miljø, og jeg kan anbefale på det varmeste. Da får man også kjempebillig øl, og gratis konserter og events. Ellers tror jeg det er et stort internasjonalt sosialt miljø, men dette har jeg ikke tatt så veldig mye del i, da jeg bodde privat.

Vår 2017 - Medisinstudiet - Århus

Vår 2017 - Medisinstudiet - Århus

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Som utvekslingsstudent i Danmark må man bestille et CPR-nummer når man kommer ned. Dette kan ta litt tid og det kan være lurt å gjøre dette så hurtig som mulig etter ankomst da man trenger CPR-nummer for å få tilgang til journalsystemet samt mye annet.
Jeg vil også anbefalt å sette seg inn i timeplan/rotasjonsplan for semesteret før ankomst da det kan virke litt uoversiktlig ved første øyekast.

Undervisningsformer

Det er lagt opp til lite obligatorisk undervisning og få forelesninger, slik at man har mye tid til selvstudie. I løpet av syvende semester har man fire ukers praksisopphold i nevrologi og fire uker i psykiatri. Selv likte jeg veldig godt disse ukene og man lærer mye om man tar litt initiativ selv og innstiller seg på 08-16 dager. I disse ukene går man alene sammen med en lege (evt psykolog i psykiatrien).

Vurdering av emnetilbodet

Syvende semester har man de samme fagene som i Bergen. I tillegg har man et obligatorisk proffesjonsspor som omhandler ledelse, funkionelle lidelser samt tolkning av vitenskapelige artikler. Det er et veldig lite fag, tar ikke mye tid og går dermed ikke ut over de andre fagene man har.

Fagleg utbyte og språk

Det skal ikke være noe problem å tilpasse seg det danske språk etter min mening. I starten kan det være litt vanskelig å få med seg alt i forelesning men dette går seg fort til og det skriftlige språke er nærmest det samme.

Universitetsområdet og byen

Kjøp en sykkel og du kommer deg på tvers av byen på kort tid. De fleste århusianere bruker utelukkende sykkel som fremkomstmiddel. Om du ikke ønsker å kjøpe en ny sykkel kan man få tak i brukte sykler på dba.dk (den blå avis) som tilsvarer finn.no.
Vi brukte mye tid på café, og i latinerkvarteret og jægergårdsgade ligger de tett. Jeg vil anbefale drudenfuss (prøv drinken saint mary), café fika, vindanmark og gemmestedet.
Skal du ut å spise får du en rimelig 3-retters middag for 220kr i hverdagene på Olive. Her har man også muligheten til å ta med seg egen vin. Restauranten FF er også å anbefale. Litt mer påkostet, men Nordisk Spisehus er virkelig verdt et besøk.

Bustad

Det kan være vanskelig å skaffe seg bolig i Århus da det er mange studenter her. Selv fikk jeg en bolig via universitetet som ligger et stykke unna sentrum. Etter hva jeg har hørt fra andre kan det være både billigere og bedre å finne noe privat. Jeg tror også at kollektivene i universitetsparken er veldig gode. De er rimelige, sentralt og sosialt med flere danske studenter.

Sosialt miljø

Kullet i Århus er mye større enn hva vi har i Bergen og dermed er det ingen som vet at du er ny på kullet. Det kan være lurt å melde seg inn i en studentorganisasjon. Ellers er man delt inn i mindre grupper blant annet i ØNH og psykiatri hvor det er lettere å komme i kontakt med andre.
Fredagsbar er et must! 10kr for en øl/shot og nesten alle studieretninger har sin egen fredagsbar i universitetsparken. Her er det veldig enkelt å komme i kontakt med andre om man er ute etter en lang fest eller bare noen øl etter forelesning.

Haust 2016 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

Haust 2016 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

29.08.2016 - 15.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosess:
Henviser til tidligere studentrapporter fra Århus, da disse omtaler dette godt.

Hvordan komme seg til Århus?
Vi tok fly for det meste, men det går ikke direktefly til Århus. Man kan fly til Århus flyplass via København, eller til Billund via Oslo/København. Det koster derimot ofte mer enn en flybillett til København, så vi valgte ofte alternativet med buss/tog til København, for så å ta fly derfra til Bergen. Buss/tog til København kan man få billig hvis man er ute i god tid, de har også studentpriser.

Sykkel:
Alle må ha sykkel i Århus, byen er også godt tilrettelagt for å komme seg rundt. Vi kjøpte våre via en bruktbutikk i sentrum (rebike), men to/tre var ikke spesielt fornøyd med servicen. Kan anbefale å gå på vest-jysk auksjon eller dba.dk. Vi må også få frem viktigheten av å bruke god sykkelskikk (tegnbruk) og lykter på kvelden (man får en saftig bot av politiet hvis ikke).

Vi reiste til Århus via en nordplus-avtale, grunnet problemer med utbetaling fikk vi ikke nordplus-stipendet før i slutten av november. For vår del var det greit, siden det var først da pengene fra lånekassen begynte å ta slutt. Det kan være greit for fremtidige studenter å vite at pengene ikke alltid kommer tidlig i semesteret.

Undervisningsformer

Undervisningen i de ulike fagene foregår ved rotasjon, dvs. at de ulike gruppene starter med ulike fag og roterer etter en viss tid.

I psykiatri er du i klinikk i 4 uker. Utvekslingsstudentene får som oftest være i Århus, mens noen av de andre studentene må dra ut av byen. Det er også noe undervisning, TBL og eksaminatoriske klinikker der student tar opp journal og presenterer for de andre.
Eksamen er i begynnelsen av januar og er 4 timer skriftlig og består av caser i både voksen og barne-og ungdomsspsykiatri.

I nevrologi og nevrokirurgi er det også klinikk i 4 uker. Du følger alltid en lege, og opplegget er generelt veldig bra og lærerikt. Også her er det undervisning og TBL i tillegg.
I ØNH er det 4 uker med trening i undersøkelsesteknikk og eksiminatoriske klinikker.
I øye er det 2 uker med gruppebasert undervisning uten pasienter.
Eksamen finner sted i midten av januar og er muntlig. Du blir trukket opp i enten nevrologi, nevrokirurgi, ØNH eller øye og dette får du vite 3 dager før selve eksamenssdagen.

I profesjonsspor 4 er det gruppebasert undervisning og omhandler profesjonalitet.
Vi hadde en 24 timers hjemmeeksamen som gikk ut på å lese to forskningsartikler og svare på spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Vi er generelt godt fornøyde med undervisningen. Vi synes foreleserene er interessert i å lære bort og er engasjerte. Det er luksus å få gå 1:1 med en lege under klinikkoppholdet i nevrologi/nevrokirurgi. Vi føler at vi har lært masse og det å gå sammen med studenter som er kommet lenger enn oss har bare trukket oss i positiv retning.

Fagleg utbyte og språk

Språket var nok litt utfordrende første uken, men dette gikk seg fort til. Vi skjønte raskt hvilke ord vi burde bytte ut for å gjøre oss forstått. Man kan fint snakke norsk bare man snakker litt langsomt. Vi deltok i begynnelsen på LærDansk som var et gratis språkopplæringstilbud. Vi kom i en skandinavisk gruppe der vanskelighetsgraden var tilpasset deretter. Det var gøy, men vi sluttet ganske raskt da vi følte det tok litt for mye tid.

Det faglige utbytte synes vi er godt. Vi føler vi har lært masse. Vi beklager å måtte komme med det, men det er et semester med MYE pensum. Vi anbefaler derfor å jobbe jevnt og trutt så slipper man å sitte hele julen og lese.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger sentralt til i byen, og det er lett tilgjengelig på sykkel eller via buss. Hele campus ligger samlet på et sted, med noen få unntak, og der ligger bygninger for ulike studieretninger. Dette gjør at alt er lett tilgjengelig og det skaper et unikt sosialt miljø i universitetsparken. Spesielt på sommeren blir denne brukt til aktiviteter og grillkos.

Vi brukte lesesalen på Statsbiblioteket som li

Århus er kjent som "smilets by" fordi studentene som kommer tilbake etter sommeren er så glade, og generelt kan vi si at århusianere er over middels hyggelige. Med over 50.000 studenter er det alltid mye liv i byen, og dette kommer ekstra godt frem i sommermånedene. Byen kan også by på mye god kultur, og i 2017 skal Århus være Europas kulturhovedstad - og det kommer til å bli et spennende år for de kommende utvekslingsstudentene. Danmark generelt er flinke på mad, og kan by på mange gastronomiske opplevelser til en billig penge.

Anbefalinger:
- Morgenmad/brunch: Globen flakket, Kahler spisesalong, Glad!.
- Middag: Köd, Gemmestedet (spis falafel), The burger shack
- Kaffe: Great coffee
- Uteliv: Café paradis
- Vin: Svinbar
- Kultur: Aros, Munksgaard museum
- Trening: Fitness world, løpetur i Risskov skov eller Marselisborg skov

Vi kan egentlig skrive side opp og side ned om Århus, men byen må rett og slett oppleves. Det var en dejlig by å bo i, og vi trivdes virkelig godt der. Det kan absolutt anbefales til utveksling! Det er en god by å være student i, og det er billig alkohol. Dette henger vel litt sammen?

Bustad

Vi fikk bosted gjennom vår internasjonale kontakt i Århus. Hun satt oss i kontakt med to utreisende studenter fra AU, slik at vi kunne bo i deres. Dette fungerte veldig fint for oss.

Vi prøvde lenge i forkant å få bolig via det private leiemarked, og brukte boligportalen.dk bl.a. Men det viste seg å være vanskelig å få tak i bolig for tre studenter som bare skulle være et halvt år. Universitetet tilbyr også studentboliger, men på høstsemesteret har de ikke kapasitet til å innlosjere alle de nye studentene - vi fikk dermed ikke bolig gjennom universitetet. Vi hørte at de på vårsemesteret derimot ble garantert studentbolig, men kan ikke si dette med sikkerhet.

Sosialt miljø

Vi anbefaler å delta i studenorganisasjoner som for eksempel SATS (akuttmedisin) for å komme i kontakt med andre. Ellers er danskene generelt veldig hyggelige og vi opplevde å bli tatt svært godt imot.

Fredagsbar: Hver fredag arrangerer de ulike studieretningene fest i sine respektive studenterhus. Medisinerhusets fredagsbar er kjent for å vere den beste. Festen starter kl. 15 og varer til langt på natt, det koster 10(!) kroner for en øl/shot. Dette minner egentlig om en svett russefest, og må absolutt oppleves.

2016

Aarhus Universitet - Lektorutdanning med master i nordisk

Aarhus Universitet - Lektorutdanning med master i nordisk

01.01.2016 - 01.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle utvekslingsstudenter å lese all informasjon du får fra både hjemme- og vertsuniversitet nøye, selv om det kan virke som en uoverkommelig mendge papirer. På denne måten kan du unngå å gå glipp av viktig informasjon.
Jeg vil også anbefale å finne tidlig ut hvilke bomuligheter som finnes for deg. Har vertsuniversitetet avtaler med utleiere som du kan benytte deg av, eller må du ut på det private markedet? Om du må du på det private markedet kan det muligens være en mulighet å høre om det finnes andre utvekslingsstudenter som du kan overta leiligheten til.
Det kan også være lurt, om det er mulig, å få tilgang til de ulike nettportalene som vertsuniversitetet bruker, slik at du kan sette deg inn i hvordan disse fungerer, og også få litt informasjon om de forskjellige fagene du skal ta.

Undervisningsformer

Ved Aarhus Universitet (AU) var undervisningen lagt opp litt annerledes enn jeg var vant med fra UiB. Jeg var tidligere vant med at i forelesningene sitter vi for det meste og hører på hva foreleseren sier mens vi tar notater, mens det i seminarene er lagt opp til mer diskusjon og studentarbeid.
Ved AU bestod derimot forelesningene som oftest av både tradisjonell forelesning, og en del gruppearbeid. Dette var både krevende og veldig lærerrikt. Krevende fordi man alltid måtte møte forberedt til forelesningene, lærerikt fordi jeg fikk sjanse til å arbeide inngående med stoffet med hjelp fra andre studenter og også foreleseren.
Dette synes jeg også gjorde det lettere å komme i kontakt med de andre studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnene vi tok ved AU var veldig interessante, og de passet godt inn i studieplanen vi følger ved UiB. Dette var vi dog veldig heldige med, fordi det var vanskelig å finne informasjon om fagene på AUs hjemmesider. Vi hadde imidlertid mulighet til å bytte fag med en gang semesteret startet, så den muligheten kan eventuelt benyttes om du merker at du har valgt feil fag. Vil da anbefale deg å snakke med å snakke med studieveilederen du blir tildelt, og/eller andre (utvekslings)studenter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med det faglige utbyttet jeg har fått etter oppholdet mitt i Aarhus. Jeg har lært mye interessant, og tar med meg mye nyttig kunnskap hjem igjen til Bergen.
Når det gjelder språk hadde jeg en klar fordel i forhold til de andre utvekslingsstudentene, siden jeg forstår det danske språket. Undervisningen på dansk gikk som oftest greit, det var kun hvis foreleserne ble litt engasjerte at det kunne være litt vanskelig å følge med. Siden jeg studerer nordisk, og siden norsk og dansk ligger såpass tett opp mot hverandre skriftlig sett, fikk vi lov å skrive alle oppgaver og eksamener på norsk, noe som var en klar fordel.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i Aarhus var ganske stort, men alt lå i gåavstand til hverandre, så det var relativt greit å finne frem. Det fantes også en app kalt 'AU Find', der du kunne søke opp nummeret på bygget du skulle til, så viste den på et kart hvor du skulle gå. Området ligger cirka 3 km fra Aarhus sentrum.
Aarhus var en veldig fin by med mange forskjellige tilbud for studenter. Det var gode sykkelmuligheten både inni byen og på skolen - vil anbefale det å kjøpe en sykkel med en gang du reiser ned.

Bustad

Jeg var så heldig å få tildelt en hybel gjennom AU. Jeg forsøkte meg på det private markedet, men det viste seg å være veldig vanskelig. Godtok derfor tilbudet fra AU, og var veldig fornøyd med leiligheten jeg fikk. I søknadsskjemaet kunne en bestemme om en ønsket å bo alene, eller sammen med andre studenter. Jeg valgte å bo alene, men skulle jeg valgt om igjen hadde jeg nok søkt om å bo i kollektiv, det er også mye billigere.

Sosialt miljø

Jeg ble godt tatt inn i varmen av de danske studentene jeg tok fag ilag med, og er selvfølgelig veldig glad for det. Jeg ble også kjent med andre utvekslingsstudenter, i tillegg til at en veldig god venn fra UiB reiste sammen med meg til Aarhus.
Jeg vil anbefale fremtidige utvekslingsstudenter å delta på det som skjer, bli venner med så mange som mulig på sosiale medier (slik at det er lettere for deg å se hva som skjer) og å forsøke å ta kontakt med de du tar felles fag med.
Det fantes også noe som heter fredagsbar ved AU, der nesten alle linjene på skolen hadde sin egen bar som var åpen hver fredag. Dette viste seg å være en gylden mulighet til å treffe nye folk, og vi hadde mange hyggelige kvelder på disse barene. Jeg arbeidet også som frivillig på fredagsbaren til nordisk, og fikk mange nye bekjentskaper og opplevelser som følge av dette.

Vår 2016 BAMN Nanoteknologi

Vår 2016 BAMN Nanoteknologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Undervisningsformer

Undervisning går generelt på dansk, men hvis det er utvekslingsstudenter som ikke forstår dansk så vil professorene generelt legge om til engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Emne tilbudet har vært ekstremt godt. Det eneste som var litt skuffende var at man ikke kunne ta master nivå kurs når man var bachelor student, og det var strengt umulig å ta mer enn 30 ETCS per semester.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen var veldig god, med flinke professorer og gruppeledere.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er flott, med mange fakuleter som ligger veldig nært hverandre. I sentrum ligger alt av uteliv samlet og det er veldig god bussdekning.

Bustad

Jeg var litt uheldig med boplassen min, som var litt under par og langt fra sentrum, men helt akseptabelt. Jeg vil anbefale å begynne å se etter bolig tidlig for å få en plass som er bedre.

Sosialt miljø

Flott sosialt miljø, med mange arrangerte aktiviteter for utvekslingsstudentene. I tillegg er det mange arrangemanter på universitetet.

Haust 2015 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

31.08.2015 - 15.01.2016

Undervisningsformer

Klinikkopphold, Forelesninger, Gruppetimer.

Vurdering av emnetilbodet

Fantastisk god undervisning fra engasjerte og dyktige leger. Forelesningene besto ofte av flere cases og det ble stilt krav til interaksjon og refleksjon underveis- noe jeg personlig syntes var forfriskende og gjorde det hele mer virkelighetsnært og spennende. De danske studentene var også svært flinke til å delta i undervisningen og var ikke redde for å tenke høyt, svare på spørsmål fra foreleser, eller stille egne spørsmål.
Det var oftest undervisning i små grupper på maks 20stk, noe som gav gode muligheter til diskusjon og ”dialog” i undervisningssituasjonen.
En vesentlig forskjell fra UiB er at forelesningene ikke er pensum i like stor grad som i Bergen. Det legges ut en ”Sykdomsliste” som innebefatter det de mener en skal kunne til eksamen, og forelesningene er mer veiledende. Bøkene er hovedsakelig kilde til pensumet, og oftest har flere av legene som foreleser vært med som forfatter av bøkene. De er derfor heller ikke så konsekvente med å legge ut forelesningene på deres ”MiSide”, så man måtte ofte be dem om det. Så god notatskriving underveis anbefales, samt å følge sykdomslisten og bruke de bøkene de anbefaler når man skal lese!

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen foregikk på dansk da jeg var der, men de skal visst starte med internasjonalt semester og engelskspråklig undervisning fra og med 2016.

Universitetsområdet og byen

Århus er en by for de fleste. Den har et yrende byliv med mange restauranter, cafeer, butikker, barer, nattklubber, konserter, kunstarrangementer osv. Den domineres- i likhet med Bergen av studenter som setter sitt preg på byens mange muligheter. Prisene er ca de samme som i Norge- litt avhengig av kronekursen, bortsett fra drikkevarer som er markant billigere. I tillegg er det en fantastisk sandstrand og en nydelig skog i byen med rådyrpark(!), samt gode muligheter for turer i nærområdene. Universitetet har en campus som faktisk er kåret til en av verdens vakreste, på linje med Harvard og Oxford, og er på UNESCOS liste over verdensarv. Flere studieretninger har sine egne ”hus” på campus med lesesaler og lignende, og disse forvandles til bar hver fredag kl 15.00. Medisinerbaren er visstnok beryktet på universitetet, og det kan jeg bekrefte. Tenk BLOT hver fredag. Veldig gøy og supersosialt!
Ellers er det gode kollektivtilbud, og (ikke uventet) svært tilrettelagt for sykling.

Bustad

Man kan søke om å få bolig tildelt fra universitetet når man søker om utveksling. Jeg valgte å finne bolig selv, noe som visstnok kan være litt vanskelig da det er mange om beinet, og ikke så enkelt når man ikke kan være der og gå på visninger. Jeg hadde nok flaks ved at en venn av en venn leide ut sitt rom i CampusKollegiene midt i Universitetsparken.

Sosialt miljø

Århus Universitets svar på studentersamfunnet er svært aktivt og arrangerer en rekke arrangementer hver uke, deriblant spennende foredrag, work shops, loppemarked, konserter og fester. Hver tirsdag er det International Night hvor alle utvekslingsstudentene fra alle slags land og studieretninger kommer. Kanskje en danske eller to innimellom også. Her blir man veldig lett kjent med nye mennesker!

2015

Høst 2015 - Bachelor i tannpleie

Høst 2015 - Bachelor i tannpleie

04.09.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig greit å ha printa ut alt av papir du treng, ein kan også gjere dette på skulen men synes sjølv det var fint å ha det meste klart. Også greit å ta med skulesaker som permer og notatbøker.

Undervisningsformer

Vi har hatt undervisning i form av forelesningar, temadagar, klinikk med voksen- og barnepasientar, og lagt fyllingar på fantomhovud.

Vurdering av emnetilbodet

Det er eit godt tilbod til tannpleiarstudentar, ein lærar om korleis det er å jobbe ilag med andre på ein annan måte enn før. Ein får og meir lyst til å reise meir og oppleve nye ting. Det er svært lærerikt å sjå korleis dei jobbar, registrerar og arbeidar med pasientar og ikkje minst få delta i undervisninga.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet føler eg har vore godt. Eg har hatt pasientar både på voksenklinikk og barneklinikk og relevant undervisning. Savna litt å arbeide saman med tannlegane, dette er noko skulen skal byrje med frå 2016! Eg har også lært å snakke og skrive dansk, og forstår språket nesten flytande når andre snakker det. Det gjorde eg ikkje i det heile tatt før.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og flott. Moderne klinikkar, god kantine og store forelesningsrom. Det er lett å bli kjekt med andre på universitet då der både er klinikkassistentar, tannteknikarar og tannlegar. Dei har eit godt studiemiljø. Byen er lett å finne fram i og veldig kjekk å være i, her kan ein gjere alt og det heile ligg veldig sentralt og samla på ein plass. Eg har blitt veldig glad i byen og kan godt tenke meg å reise tilbake. Har du sykkel er det lett å komme rundt.

Bustad

Eg budde ganske sentralt, 10 min å sykle til skulen og vidare 5min derifrå ned til sentrum. Eg blei kontakta av ei klassa mi som var på utveksling i Sverige, eg budde derfor på rommet hennar mens ho var der. Veldig fint rom som eg var veldig heldig å få leige. Budde der saman med ei dansk jente der vi delte kjøkken og bad.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skulen er veldig bra. Dei arrangerer fredagsbarar der ein får kjøpt lett mat og billig drikke, dette er særs hyggelig. Ellers arrangerer dei og andre ting som feks julelotteri. Alle er veldig hjelpsomme og lette å komme i kontakt med. Danmark er eit sosialt land!

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

02.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser:


Fiks bolig noen måneder før avreise, enten privat eller så vil AU tilby noe. AU har en del ok «kollegier». En av oss bodde på et relativt nytt og fint kollegium nede ved sjøen, i et tomannskollektiv. Vi andre bodde ganske nærme sykehuset ved Nørrebrogade (1 av 3 sykehus i Aarhus) og universitetsparken. En del av undervisningen foregår her, spesielt holdgruppeundervisningen. Dette sykehuset er nærmest sentrum. Ellers foregår mange av forelesningene ved psykiatrisk sykehus ved Risskov, som ligger et stykke fra sentrum, men er helt ok å komme seg til med sykkel eller buss (ca. 10 min med buss, 15-20 min med sykkel). Vår anbefaling er å bo i nærheten av sykehuset ved Nørrebrogade/universitetsparken. Sjekk ut www.boligportal.dk, https://www.facebook.com/groups/minlejeboligaarhus/?ref=ts&fref=ts og www.airbnb.com for boliger.

Ta genetikk med kullet over. Siden man ikke kan ta MEDHUD i Aarhus, og må ta det når man kommer hjem, så er det greit å ha tatt MEDGEN på forhånd. Det passer fint i forhold til studiestart i Aarhus. Send mail til Karen Budal (Karen.Budal@mofa.uib.no) om dette.

Søk Nordplusstipend. Utbetalingssum varierer fra semester til semester. Vi fikk ca. 3750 NOK for hele oppholdet, men det har tidligere ligget på 7-8000 NOK. UiB sender mail om søknadsprosess.

Kjøp brukte bøker i Norge som overlapper med dansk pensum, det gjelder for Psykiatri og ØNH, mens øyeboken og nevrologi-/nevrokirurgipensum er dansk. Vi kjøpte den danske pensumboken i øye, men brukte den norske nevrologi- og nevrokirurgiboken. Den dekker mer enn pensum her og er egentlig mye bedre. Denne kan kjøpes brukt før man kommer ned. Ta ev. med hode-hals atlas hvis du er veldig dedikert.

Når du kommer ned:

Fiks CPR-nummer (dansk personnummer). Info om dette fås når man kommer ned. AU hjelper med søknadsprosess en av de første dagene, det kommer informasjon på mail om tid og sted. Det er best å gjøre dette via AU, da det går fortere. CPR er greit å ha med tanke på journaltilgang når man er i klinikk + det er et must til treningssenter, printekort og annet praktisk. Vær obs på at man meldes ut av det norske folkeregisteret og blir dansk borger mens man er her. Det gir imidlertid en del rettigheter, for eksempel fastlege, og i Danmark er dette gratis. Ingen egenandeler. (Husk også å melde tilbakekomst personlig hos skatteetaten i Norge ved hjemkomst, ta med pass.)

Finn ut hvor du har fått praksis i nevro og psykiatri. Hvis du må pendle, må du skaffe deg et busskort/togkort. Det skal AU dekke, men du må selv bestille og betale, for så å få det refundert ved slutten av semesteret. Det kan ta litt tid å ordne dette, så fiks det i god tid før praksis (klinikkopphold). Den danske utvekslingskoordinatoren kan hjelpe.

Vurdering av emnetilbodet

Faglig:


7. semester i Bergen tilsvarer 10. semester i Aarhus. Fagene man tar er Hoved-Neuro; som omfatter nevrologi, nevrokirurgi, øye og øre-nese-hals, Psykiatri, og et sideløpende Professionsspor som er et lite fag, mer eller mindre relevant for de andre fagene.


Generelt er det slik at man skal ha 4 uker praksis i psykiatri, 2 uker praksis i nevrologi eller nevrokirurgi, 2 uker hold/gruppeundervisning i øye, 4 uker hold/gruppeundervisning i ØNH og 2 uker fellesundervisining i starten av semesteret. Hva man får først er helt tilfeldig, likeså hvordan resten av semesteret blir fordelt. Vi sendte mail og spurte AU-koordinator om de kunne plassere oss på samme hold. Da plasserte de oss sammen to og to, men med forskjellige rotasjoner. én dag i uken er det forelesninger i de ulike fagene på Psykiatrisk sykehus i Risskov.


Eksamensformen i Hoved-Neuro er muntlig. Man blir trukket ut til å ha eksamen i ett av de tre hovedfagene: nevrologi/nevrokirurgi, øye eller ØNH. 1/3 av kullet skal opp i hvert av de tre. Man får vite hvilket «speciale» man skal opp i 3 dager før, slik at man bør ha noenlunde oversikt over det hele før det. Eksamen avvikles ila en to-ukers periode, og man kan ca. én måned før forespørre hvilken dato man vil ha. Noen av oss valgte tidlige datoer og fikk ferie tidlig, noen valgte sent. Vår anbefaling er å ikke velge de siste dagene, med mindre man har lest veldig lite. Disse dagene blir slitsomme når de fleste andre tar ferie og man selv sitter og leser på fag man ikke vet om man skal opp i. Dette er selvfølgelig helt individuelt.


Hoved-Neuro:


Nevrologi/nevrokirurgi:


Forelesninger én dag i uken, og i tillegg skal man ha 2 uker praksis enten i nevrologi eller nevrokirurgi. Praksis kan man få på ulike sykehus, enten i Aarhus, eller ved et samarbeidssykehus utenfor byen. Man kan risikere å måtte pendle ganske langt, men hvis det er mer enn 1 time og 20 min får man som oftest tilbud om å bo der i ukene man skal ha praksis. Kvaliteten på praksisen varierer med hvor man er. To av oss var på nevrokirurgisk avdeling i Aarhus. Det var bra, men opplegget bar preg av at man måtte ta en del initiativ selv hvis man ville få noe ut av praksisen. Minner litt om slik det er i Norge (på Haukeland). De to andre var på Nevrologisk avdeling i Aarhus. Her var det bedre i den forstand at dagene var planlagt på forhånd, og man ble fordelt på ulike underavdelinger med ulike arbeidsoppgaver.


Undervisningen (som vi hadde på mandagene) var helt ok. Det var i grunn ikke så mange forelesninger, så man bør lese en del selv. De var dårlige på å gjøre forelesningene tilgjengelige på internett (i nevrologi).


Eksamen i nevrologi foregår ved at man får en case, som man skal forberede seg på i en halvtime. Deretter ca. 45 min med eksaminasjon, hvor det på slutten kommer en pasient man skal undersøke. Pasienten er sjelden relatert til casen, men er der for at man skal vise at man kan gjøre en generell nevrologisk undersøkelse, ofte bare deler av den. Veldig grei eksamen.


Eksamen i nevrokirurgi er svært lik nevrologi, med en halvtimes forberedelse på en case, deretter ca. 30 min eksaminasjon med pasient. Her er ofte pasienten og casen den samme, og man får derfor anledning til å stille pasienten relevante spørsmål som kan lede fram til en diagnose.
Eksamen var veldig grei, og foregikk som en faglig samtale mellom eksaminand og eksaminator.


Øye:


Forelesninger på felles undervisningsdag, ellers et to-ukers kurs/holdundervisning hvor man lærer en del undersøkelser og har litt klinisk undervisning. Forelesningene var generelt sett veldig gode ( slidesene legges ikke ut i dette faget, så hvis du vil ha bildene må du ta bilder underveis). De to ukene med holdundervisning var helt ok. Man lærer en del, men vi savnet å få øvd litt mer på de ulike undersøkelsene og det å bli vant med instrumentene. Man kan ev. spørre om å få være med en dag eller to på øyeavdelingen.


Eksamen foregår ved at man får et bilde man skal beskrive og samtale rundt, noen differensialdiagnostiske overveielser + litt annet «øyefaglig». Den tar ca. 15-20 minutter. Veldig grei eksamen.


ØNH:


Forelesninger samme dag som de andre fag. Ellers er det fire uker med holdundervisning, hvor man skal lære å gjøre en fullstending ønh-undersøkelse, og man får også forsøkt seg på fibroskopi, finnålsbiopsi, ultralyd av hals og video-otoskopi. Under holdundervisningen er det to personer fra holdet som tar opp journaler, mens de andre undersøker hverandre (ca 45 min). Deretter legger man frem journalen for holdet, styrt av en overlege/professor. Forelesningene var stort sett veldig bra, også holdundervisningen.


Eksamen foregår ved at man skal ta opp en fullstendig journal på en pasient, ca. 45 min. Deretter legger man frem journalen for eksaminator og sensor, og eksamineres etter fremleggelsen om pasienten og eventuelle funn. Selve eksaminasjonen varer ca. 15-20 min. Det er en god eksamensform.


Psykiatri:


Forelesninger på felles undervisningsdag, én dag i uken. Helt ok kvalitet, noen forelesninger bedre enn andre, noen overlapper litt, men man kan få en del ut av dem hvis man følger med.
Praksis/klinikkopphold: man skal ha 4 uker praksis. Dette kan foregå på ulike voksenpsykiatriske avdelinger, eller barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling. Hvor bra praksisen er, avhenger selvfølgelig av hvor man er og hvem man møter der. Generelt hadde vi alle greit utbytte av praksisen. Man får gjort en del nye ting, bl.a. skrive noen epikriser, koordineringsplaner, behandlingsplaner, innkomstjournaler, journalnotater og delta i ECT-behandling. I tillegg kan man få i oppgave å vurdere selvmordsrisiko og bruke ulike depresjonsskåringer/skaler for depresjonsvurdering. Man skal også ha to kveldsvakter, her kan man få sett og gjort litt av hvert.


Eksamen er skriftlig, 4 timer. Man får tilbud om å skive på egen pc, og har alle hjelpemidler tilgjengelig (inkludert internett!). Vær imidlertid obs på at man må ha egen printer med hvis man skal skrive på pc/mac, og kan ikke dele med andre. Derfor valgte de fleste av oss å skrive for hånd, men det er nok definitivt mer behagelig og ryddig å skrive på data. Man kan skrive på norsk.


Professionsspor 4:


Faget er et sidefag for de som studerer medisin i Aarhus. Det handler om kommunikasjon og ellers litt overordnet om forskning og epidemiologi. Faget tar opp (delvis) relevante emner i forhold til de andre fagene man har dette semesteret. Undervisningen var helt grei, det beste var nok nevrologisk ferdighetstrening, hvor man bl.a. fikk øvd seg på lumbalpunksjon (på dukker).

Eksamen er en 24 timers hjemmeeksamen, hvor man skal vurdere et par forskningsartikler (ofte innenfor psykiatri). Denne eksamen kommer tett på psykiatrieksamen, og minner veldig om Biomedisinske tema (MED1BIOMED) og Epidemiologi (MEDEPI) man har i Bergen. Vi forsøkte å få dispensasjon for denne eksamenen, da den er så lik disse fagene, men fikk det ikke. Mulig var det pga. vi var litt sent ute. Hvis du skal til AU på 7. semester, bør du forsøke å få godkjent dette faget på forhånd (ev. få disp. for eksamen, men være tilstede på undervisningen). Snakk med den norske utvekslingskoordinatoren og forklar at dette er fag man har hatt i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Sosialt/fritid/praktisk:

Praktisk:

Kjøp sykkel. Det er vår anbefaling. Noen av oss kjøpte nye og tok med oss hjem, ellers kan man kjøpe brukt eller forsøke å få lånt. Hvis man vil kjøpe brukt er dba.dk et godt tips.

Trening: vi meldte oss inn i Fitness World. Denne kjeden har flere sentre rundt om i byen, er ikke så verst i pris og har generelt et godt tilbud for egentrening og gruppetimer. www.fitnessworld.dk

Lesesaler: vi brukte mest Statsbiblioteket (Victor Albecks Vej 1). Gode lesekår med god kantine. Ellers har man Victor Albeck-bygningen, mer klassisk lesesalspreg. Begge ligger i nærheten av universitetsparken.

Et fagligpraktisk tips: en tidligere student (nå lege) ved Københavns Universitet har laget noen svært gode notater i fagene man har dette semesteret. Kan komme godt med når det nærmer seg eksamen; www.asmabashir.com, sjekk ut kandidat 10.-og 11. semester.

Sosialt/fritid:

Spisesteder:

Klassisk Fisk (Nørregade 38): Kjent som en av de beste fiskerestaurantene i Aarhus. Hyggelig krypinn, hyggelig betjening. Mulig å få en deilig treretter til under 300 kr. Bestill deres le plateau de fruit de mer for en sosial spiseopplevelse, med pill-selv-reker og det hele.

Café Gemmestedet (Gammel Munkegade 1): Ble et av våre stamsted, blant annet grunnet deres fabelaktige «avkrysnings-brunsj». De har en deilig solvegg utenfor, og det er også godt egnet for å ta en øl på kvelden – eller spille brettspill med venner.

Langhoff & Juul (Guldsmedgade 30): Sånn passe rustikk, med klassisk musikk over høytaleranlegget. De serverer den beste søndagsbrunsjen vi fikk i Aarhus. Perfekt til å dele med flere. Rundt 200 kr for «det hele» (kaffe, juice). Meget hyggelig sted.

Lecoq (Graven 14): Faktisk to etablissementer i ett. Den ene halvdelen er en nydelig restaurant med fransk mat av god kvalitet, men med fokus på hygge. Mulig å få en 3 retter til 250 kr. Den andre halvdelen er en mega-uformell bar hvor man kan spille foosball med lokalbefolkningen, spise gryteretter for nesten ingen penger og drikke deilig øl.

Haute Friture (Graven 16): Meganice slow fast-food. En liten grillbar med de deiligste pølsene du finner på denne siden av lillebælt. Ærlig og god mat til en god pris.

Vaca Mexican Fingerfood (Mejlgade 17): Også et veldig bra øko-tilbud hvis man er i beit etter noe sykt digg fastfood. Her velger man tilbehøret selv og setter sammen en burrito som får spyttsekresjonen relativt kjapt i gang. Hyggelige priser.

OliNico (Mejlgade 35): Skambillig 3 retter. Ikke så mange sitteplasser, men hyggelig betjening og god, men enkel mat.

Klassisk Bistro / Klassisk 65 (Jægergårdsgade 65): Søsterrestauranten til klassisk fisk. Et utrolig trivelig sted med sjel. Man sitter i trange, men sykt hyggelige båser – og kelnere flyr rundt med de deiligste franske retter. Opplevde verdens beste cremê bruleé her. Midtsjikt i pris, men virkelig kvalitet. De har visst også en nydelig brunsj.

Vesterlauget Madbodega (Vestergade 50): Bodegastemning til tusen, med priser som får en til å aldri ville flytte tilbake til Norge. De serverer kun én rett hver dag (dagens), som koster mellom 60-120 dkk. Veldig trivelig sted å drikke øl på kvelden også.

F. Høj Deli, Smørrebrød, Conditori (Grønnegade 2): Smørrebrød i verdensklasse. Et lite utvalg av helt ypperlige smørrebrød satt sammen av en Michelin-kokk. Bør oppleves. Prisene er meget hyggelige. Også en super uteservering nede ved Åen.

Casablanca (Rosensgade 12): Her har de også meget god dansk husmannskost, med smørrebrød og det hele.

Café Smagløs (Klostertorv 7): Et typisk studentsted med en respektabel hamburger, samt noe annet på menyen. Billig og hyggelig.

Casa Mia (Tordenskjoldsgade 12): Ligger på Trøjborg, en trivelig bydel nord for sentrumskjernen. De har deilig italiensk pizza og andre retter til trivelige priser. Veldig fint til take-away, hvor man etterfølgende kan sette seg på nedsiden av Riisskov, parken som lige like ved.

Café Englen (Studsgade 3): Deilig sted for å slappe av med en kaffe. De har også en god brunsj til en rimelig penge.


Drudenfuss (Graven 30): Oppegående hamburger, eventuelt kan man nyte den belgiske nasjonalretten blåskjell og pommes frites. Også et trivelig sted for å ta en øl på kveldstid.

Kaffe:

La Cabra (Graven 20): Er du kaffenerd er Aarhus et perfekt sted for deg. La Cabra har et vanvittig ambisiøst prosjekt, og er muligens et av de mest spennende stedene for kaffe i Europa. De har eget brenneri, og importerer også masser av spennende bønner fra mindre, uavhengige brennerier fra hele verden. Deres betjening er superhyggelige og veldig kunnskapsrike. Vel verdt turen for en nydelig smaksopplevelse.

Great Coffee (Klostergade 32H): Også en kaffebar som virkelig har forstått kaffe. De brenner egne bønner, og har et veldig hyggelig sted i en gammel fabrikk. Godt håndtverk med deilige råvarer.

Barer / caféer / utesteder:

Ris Ras (Mejlgade 24): Sykt trivelig sted hvor man nærmest blir tvunget til å sitte ved siden av andre folk, og gjerne kommer i snakk med fremmede – hvilket er hyggelig! Lavt prisnivå. De spiller veldig bra musikk, men minus for røyking inne.

Fredagsbar (Medicinerhuset i Universitetsparken hver fredag): Bør oppleves, for å få et inntrykk av den Aarhusianske medisinstudentkulturen. På sett og vis blodharry, men også ganske fett. Beer-pong, 90-tallshits, bartendere i singlet og klining i hjørnene. Øl koster 10 kr, så pass på. Vi følte oss litt gammel innimellom, og det er stort sett yngre medisinstudenter her (1-6 semester). Definitivt blot-aktig stemning.

St. Pauls Apothek (Jægergårdsgade 76): Fikk aldri kommet oss hit, men dette er visstnok et sted med fantastiske drinker på kveldstid. Norske priser dessverre (80-90 dkk), men ekstremt dyktige bartendere som vet hva de holder på med.

Løve's BogCafé (Nørregade 32): Veldig hyggelig, sjarmerende sted som også serverer mat. Her kan man drikke kaffe og kollokvere på dagtid, eller ta en øl på kvelden, eventuelt spille brettspill. Har også sporadiske konserter. Det er også mulig å kjøpe bøker her. Trivelig sted med sjel.

Fermentoren (Nørregade 24): Hvis man er glad i mikrobrygget øl er dette stedet. De har noen-og-femti sorter på tapp, og skifter hyppig. Det er veldig hyggelige priser, og det også mulig å prøvesmake før man spiser. Litt merkelig interiør, men definitivt et sted for en god ølopplevelse.

Café Paradis (Paradisgade 7): I toppen av den gamle, men utrolig sjarmerende kinoen Øst for Paradis finner man en fet bar hvor det er mulig å danse i helgene. Forskjellige DJ´s spiller opp til dans.

Double Rainbow (Midtbyen): Nede ved Godsbanene ligger Double Rainbow, som er en utrolig kul klubb med fokus på god elektronisk dansemusikk. Forvent litt kø, men det er ofte utrolig god stemning og tettpakket med danseglade folk.

Konserter (sjekk nettsted for program):

Radar: www.radarlive.dk

Voxhall og Atlas (to venues i samme bygg): www.fondenvoxhall.dk

Musikhuset Aarhus: www.musikhusetaarhus.dk

Train: www.train.dk

Severdigheter:

Tivoli Friheden: En fornøyelsespark like sør for sentrum. Vi var her ikke. Kanskje mest for barna, men ser moro ut!

Veksthuset: Utrolig kul del av botanisk hage hvor man kan oppleve planter fra alle verdensdeler, sommerfugler flyvende rundt og høy temperatur. Også en museumsdel.

AROS (Aros allé 2): Kunstmuséet i Aarhus. Selvskrevet. De faste utstillingene er utrolig flotte, og det er også nye utstillinger fortløpende. Regnbue-gangen er obligatorisk i Aarhus. Nydelig utsikt over hele byen.

Marselisborg Dyrehave: Utrolig flott park med tamme hjort som vandrer rundt. Litt som å være i Jurrasic Park, bare med vanlige dyr.

Riis Skov: Vår favorittpark i Aarhus. Enten for en løpetur, eller bare for å vandre i skogen. Utrolig deilig å kunne trekke seg fra byen, og bare dra inn i den deilige skogen.

Godsbanen (Skovgaardsgade 3): Her er det ofte markeder, utstillinger, konserter og andre tilstelninger, spesielt i helgene. Et slags kulturhus med kaféer, spillesteder og butikker. Vel verdt å besøke på en solfylt dag. www.godsbanen.dk.

Øst for Paradis (Paradisgade 7): En gammel kino som setter opp nye og gamle filmer (fokus på kvalitetsfilm). Stor sjarme og mye sjel i veggene. Veldig hyggelig å dra hit for å se film. Sjekk programmet på nettsidene: www.paradisbio.dk.

Vår 2015 - Medisinstudiet - Aarhus

Vår 2015 - Medisinstudiet - Aarhus

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Per i dag har UiB kun Nordplus-avtale med AU. Dette gir mindre penger på konto enn en Erasmus-avtale, og beløp seg til en engangsutbetaling på 3000 og noe i januar. Vær obs på det når du lager budsjett for semesteret.

Under introuken får du hjelp fra universitetet til å få dansk CPR-nummer og fastlege.

På www.dba.dk kan du kjøpe brukte sykler til en billig penge. I Danmark sykler alle overalt.

Jeg kjøpte bøkene Gynækologi med redaktør Axel Forman m.fl., som underviser ved AU; Obstetrik med redaktør Niels Uldbjerg m.fl., som også underviser ved AU; og Pædiatri – en illustreret lærebog med redaktør Lissauer & Schmiegelow. Alle disse anbefales, og var særlig nyttige som oppslagsverk under MCQ-eksamenen fra ditt verste mareritt (se under).

Til undervisningen i hud og genetik brukte jeg hhv Dermatovenerologi, red Wulf et al. og Elsevier Genetics Review fra tilsvarende undervisning i Bergen. I retsmedicin og socialmedicin nøyde jeg meg med ressursene lagt ut på blackboard (tilsvarende MiSide), samt en samlemappe på dropbox som heter Hjælp vi er snart læger med tips og ressurser fra tidligere kull. Denne ble lagt ut på kullsiden på Facebook, pass på at du blir lagt til denne tidlig i semesteret. Last også ned kompendier fra www.asmabashir.com snarest råd.

Se gjerne også https://www.uio.no/studier/program/medisin/utlandet/rapporter/danmark/aarhus-h13.html for rapport fra en UiO-student på samme semester halvannet år før meg.

Undervisningsformer

De første to ukene var tilegnet et crash course i gyn/obs og pediatri, for å forberede den halvdelen av kullet som skulle rett ut i klinikk. Deretter ble kullet delt i to, hvor den ene halvdelen mandag til torsdag hadde klinikk i pædiatri og gyn/obst i åtte uker, mens den andre halvdelen hadde teoriundervisning i de øvrige fagene, samt professionsspor 5 (se under). Fredager møttes alle studentene til forelesninger på campus.

I teoriundervisningen undervises det over åtte uker i de øvrige fagene utenfor gyn/obst og ped, det vil si hud, genetikk, rettsmedisin, sosialmedisin og noe radiologi. Dette foregikk som hovedregel som smågrupperundervisning. I tillegg ble det hver torsdag avholdt tverrfaglige symposier etter undervisning i professionsspor 5. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det holder faglig høyt nivå og det anbefales å delta på så mye som mulig.

i klinikkoppholdet på åtte uker ble studentene fordelt på ulike sykehus i området, på det meste opp mot to timer unna Århus. Ifølge utvekslingsansvarlig er det helt tilfeldig hvilket sykehus du blir plassert på, men jeg var heldig og fikk både pediatri og gyn/obs på universitetssykehuset i Skejby.

I pædiatrien ble vi delt inn i grupper på to, som roterte på ulike seksjoner. Hver dag kl 14 ble alle samlet til teoriundervisning, hvor en overlege brukte en time på viktige kliniske problemstillinger, fra ”barn med feber” til omsorgssvikt. Under gyn/obst-oppholdet er man litt mer på egen hånd, og det er opp til deg selv å få alle underskriftene du trenger. Dog er stort sett alle legene meget bevisste på at opplæring av medisinstudenter er en viktig del av virksomheten ved sykehuset, og er svært imøtekommende når du spør dem. Du får loggbok av emneansvarlig ved semesterstart under første forelesning.

Familie-samfund ble avsluttet med en multiple choice-eksamen, med 80 spørsmål over 120 minutter. Det var en såkalt åben bog-eksamen, hvor alle hjelpemidler var tillatt. Detaljnivået på eksamen var derfor deretter (hvilken torturmetode har egentlig høyest sannsynlighet for varige føleforstyrrelser i hendene: Palestinsk henging, falanga eller belana?), og den fikk unison kritikk fra studentene i ettertid. Det er derfor sannsynlig at dette blir en ordinær MCQ uten hjelpemidler i fremtiden. OSCE-eksamen ble avholdt over to dager, med fire stasjoner i pædiatri, fire gyn/obs, to derma, én genetik, én retsmedicin, én kommunikation og én socialmedicin. Denne opplevdes langt mer relevant enn MCQ-eksamen uken før.

Vurdering av emnetilbodet

Emnet Familie – samfund dekker hele pensum i gynækologi/obstetrikk og pædiatri, samt dermatovenerologi, klinisk genetik, retsmedicin og socialmedicin for medisinstudiet i Århus, og foregår på deres 11. semester. Det er deres siste store eksamen på studiet, avsluttet med en multiple choice-eksamen og en todagers OSCE, og nivået på både undervisning og medstudenter er derfor høyt.

I tillegg var det krav om å melde seg til 30 ECTS for å få studierett ved AU. Derfor meldte jeg meg også til professionsspor 5, et ”dannelsesemne” som inkluderer et besøk i hjemmepleien, undervisning i kommunikasjon og reseptlære, med undervisning på torsdager i de åtte ukene med teori. Faget har i øvrig ingen relevans til emnene MEDFØD og MEDPED, og opplevdes til tider både uinteressant og unødvendig, særlig idet jeg nylig hadde hatt i farmakologi og reseptlære i Bergen. Emnet ble avsluttet med en prøve i klinisk farmakologi, en såkalt stedeksamen på egen pc med alle hjelpemidler.
PRO TIP: ”Stedprøve på egen pc” betyr ikke hjemmeeksamen, men snarere at du møter opp ved et eksamenslokale angitt i emnebeskrivelsen på au.dk. Dette er lurt å sjekke på forhånd, sånn at du ikke får ”ikke møtt” på eksamen og derfor ikke består emnet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil kun anbefale dette utvekslingsoppholdet om du er innstilt på å jobbe mye gjennom semesteret. Undervisningen i alle fagene holder meget høyt nivå, og kravene som stilles til studentene er høye. Vi var det fjerde kullet til å avlegge denne eksamenen siden studieplanomleggingen i Århus, og fortsatt har ingen oppnådd karakteren 12 (tilsvarende A).

Selv om man allerede har avlagt eksamen i hud og genetikk tidligere i Bergen, får man ikke fritak for disse til eksamen. Det kan også være kjedelig å lese til fag som rettsmedisin og sosialmedisin som man med gjeldende studieplan ikke vil få godkjent hjemme. Dog er det greit å repetere fag fra to år tilbake, og du vil især stille sterkere til undervisningen i rettsmedisin når du kommer hjem igjen.

Under introuken fikk alle utvekslingsstudentene tilbud om å melde seg til danskkurs fra Lærdansk, som også hadde egne kurs for skandinavisktalende studenter. Jeg benyttet meg ikke av dette tilbudet, og kom meg fint gjennom semesteret med en blanding av konservativ bokmål og spede forsøk på at tale dansk.

Universitetsområdet og byen

Aarhus Universitet ligger sentralt plassert i Århus, og består i hovedsak av et kompakt og historisk campus tegnet av CF Møller på 30-tallet. I tillegg ble mye av undervisningen avholdt på det nye universitetssykehuset i Skejby et kvarters tid med buss fra sentrum, eller på det gamle Aarhus Universitetshospital i Nørrebrogade like ved universitetet. Man kan sette seg på Victor Albeck-bygningen for medisinstudentenes bibliotek og lesesaler, eller på Statsbiblioteket hvor man også kan få en meget anstendig frokost (merk at vår frokost er deres morgenmad, og deres frokost er vår lunsj) til en billig penge.

Kafeen Løves bog- og vincafé i Nørregade blir fort stamsted for kollokvier eller vinsmaking og litteraturkvelder på kveldstid. Restauranten Fredes flyvende tallerken serverer også en meget god ukens rett til bare firs kroner. Kunstmuseet Aros er også obligatorisk. Prøv også konserthallen VOXhall, barene RisRas og Fermentoren og kinoen Øst for Paradis. Musikhuset Århus har jevnlig forestillinger fra Den jyske opera og klassiske konserter det er verdt å få med seg.

Vil du oppleve mer av Danmark kan du få togbilletter ned mot 190 kroner hver vei til København om du laster ned wildcard på DSB-appen.

Bustad

Idet du søker om opptak kan du også søke om bolig via universitetet. De kan ikke garantere at de har bolig tilgjengelig, og det er heller ikke gitt at denne ligger særlig sentralt.

Jeg var heldig og fikk bolig i Skovvangsvej med tre andre internasjonale studenter, midt mellom universitetet og sykehuset i Skejby. Andre studenter ble tilbudt bolig langt unna allfarvei, og valgte i stedet å ordne bolig privat. Jeg anbefaler å søke om bolig og eventuelt takke nei om det ligger langt unna universitetet eller sykehuset du skal plasseres på.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler på det sterkeste å reise ned til AU Intro Days uken før undervisningen starter, hvor du blir kjent med et titalls andre utvekslingsstudenter på Health og Science and Technology. Rekker du ikke det kan du treffe dem på internasjonal kveld på Studenterhuset hver tirsdag. Hver fredag arrangerer også de ulike studentforeningene fredagsbarer på campus, og medicinerbaren på medicinerhuset er særlig kjent for rølp og fri flyt av alkohol. Gå hit på eget ansvar.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Aarhus Universitet

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Aarhus Universitet

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

I Danmark og Århus er det sykkel som gjelder! Har du mulighet til å ta med sykkel fra Norge, gjør dette! Ellers holdes det sykkelauksjon i starten av hvert semester hvor man kan få kjøpt billige (og mulig litt rustne) sykler. Et annet alternativ er å kjøpe brukt gjennom nettsiden dba.dk. Sykkelnettet er godt utbredt, men husk å sette deg inn i danskenes sykkelregler, ellers får du mange stygge blikk.

Ellers har danske universiteter høstferie, så om du reiser i høstsemesteret, kan det være greit å legge planer for denne uka, da de fleste benytter ferien til å reise. (Vær obs på at noen lærere, særlig de utenlandske, anser denne uka som en "leseuke", så selv om det ikke er undervisning kan man bli pålagt noe lesing.)

Ellers er det vel ikke så mange praktiske tips å gi - Danmark er jo stort sett som Norge, det eneste du må vende deg til er vel mengden rugbrød som fortæres i løpet av en dag.

Undervisningsformer

Hvert fag har undervisning 1 gang i uken, i 3 eller 4-timers bolker. Utover dette er det ingen undervisning, så man ender med ca 10 timer i uken med undervisning. Denne er ikke obligatorisk, men det anbefales sterkt å møte opp da det ofte gjennomgås temaer som er relevant for eksamen og som ikke nødvendigvis er inkludert i pensumlitteraturen.

Hvert fag består av en gruppe på mellom 15-30 studenter, og undervisningen holdes derfor i mindre klasserom. En typisk økt består av 1-2 timer med gjennomgang av et tema i form av en forelesning, og deretter brukes resten av tiden enten til gruppearbeid eller debatt. Det kan gis både pensumlesning og oppgaver som man forbereder til timene, men utover dette er det lite som må gjøres. Innimellom gis det gruppeoppgaver i form av presentasjon eller en debatt som må forberedes til timene, men utover dette var det for min del ingen innleveringer unntatt i forbindelse med eksamen.

Som nevnt er det i Danmark et større fokus på gruppearbeid enn det vi kanskje er vant med fra Norge, så det anbefales å finne seg en gruppe som man jobber godt med fra starten av.

De engelske valgfagene ved AU har som oftest muntlig eksamen på 15 minutter som vurderingsform. Ofte kan de utarte seg noe ulikt, noen krever at du skriver en oppgave som du forsvarer muntlig, i andre fag trekker du et tema som du legger frem i 15 minutter. Jeg opplevde denne eksamensformen som nokså avslappet, men likevel ikke noe som skal undervurderes. Du må melde deg opp til eksamen, og det er førstemann til mølla når det gjelder ledige datoer. Danskene har ofte eksamen både i desember og januar. Jeg ville ha alle mine før jul, så jeg endte med tre eksamner på 10 dager.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok følgende 3 valgfag på engelsk: Drafting Commercial Contracts (DCC), Law of Armed and Military Conflicts (LOAC) og Advanced Intellectual Property (AIP).

I utgangspunktet hadde jeg bare søkt LOAC av disse tre, og to andre fag hvor det ene var fullt og det andre ikke ble gitt det aktuelle semesteret. Mitt tips er å orientere seg godt med kurskatalogen som legges ut på nettet og sende faktultetet en mail å dobbeltsjekke hvilke fag som faktisk blir holdt det semesteret du reiser dit. (Jeg misforstod litt med at jeg trodde at de fagene som stod opplyst på nettsidene at ble holdt "hvert høstsemester", noe som viste seg ikke å stemme helt. Problemet mitt var at nettsidene ikke blir oppdatert før utpå senvåren med de fagene som faktisk holdes på det aktuelle høstsemesteret, i begynnelsen ligger det bare ute en generell kurskatalog over fag de pleier å ha. Jeg søkte derfor på 3 fag som jeg trodde skulle gis, 3 fag som i utgangspunktet var noe av grunnen til at jeg valgte nettopp AU, så det var jo en liten skuffelse å bare få ta ett av de tre fagene jeg hadde planer om å ta). Så hvis du er i tvil, dobbeltsjekk med AU!

Naturligvis var det da LOAC jeg var mest fornøyd med som fag (de to andre ble litt mer tilfeldig valgt). Ikke bare var det spennende å lære mer om krig og konflikt, men lærerne var også veldig dyktige og hjelpsomme. Faget fokuserer på internasjonal humanitær rett og konfliktstatus og er veldig dagsaktuelt med tanke på dagens konflikter.

DCC var et fag som jeg var litt usikker på, men det viste seg å være et fag som ga veldig god oversikt over internasjonale kontrakter og de klausulene som er vanligst å bruke i slike kontrakter. Faget hadde stor fokus på skillene mellom common law og civil law landene, og ga generelt god oversikt som kan være nyttig å ta med seg i arbeidslivet, uansett hvilken retning man velger.

Velger du AIP må du være forberedt på et fag som krever at du har et businessperspektiv da deltakerne på kurset består av både jusstudenter og økonomistudenter. Personlig opplevde jeg læreren som en som var mest opptatt av businessperspektivet. Motstanden mot å velge en juridisk innfallsvinkel gjorde at dette faget ble noe utfordrende. Selve det materielle innholdet var spennende, men litt dårlig strukturering av timene gjorde at vi ikke rakk gjennom store deler av det som var pensum.

Fagleg utbyte og språk

Generelt opplevde jeg et høyt nivå på undervisningen og foreleserne. Flertallet av mine lærere hadde internasjonal bakgrunn, og både de danske og de utenlandske snakket godt og tydelig engelsk og viste engasjement rundt undervisningsopplegget. Det var også veldig behjelpelige dersom man hadde spørsmål knyttet til faget eller mer generelle spørsmål.

Jeg valgte alle mine fag på engelsk, men det skal også være mulig å få godkjent fag på dansk. Jeg fikk bra utbytte av å ta fag på engelsk og sette meg inn i juridiske begreper på engelsk, så det anbefales. Velger man fag på dansk kan det være verdt å vite at det jobbes mye i kollokvier og studiegrupper, og etter erfaring fra andre nordmenn kan danskene ofte ha litt problemer med å forstå norsk, noe som kan vanskeliggjøre dette gruppearbeidet.

Universitetsområdet og byen

AU har et veldig fint universitetsområde hvor de ulike fakultetene ligger samlet i et stort parkområde med en koselig liten innsjø i midten. Juridisk fakultet ligger lengst nord på området, med en slak opppoverbakke opp fra sentrum (noe som er høyst uvanlig i Danmark). Det tar ca. 30 minutter å gå fra sentrum opp til jussen, og litt over 20 min å sykle.

Aarhus er en veldig fin studentby som på mange måter ligner på Bergen - veldig mange gode tilbud til studenter, samtidig som man har alt man trenger innen en overkommelig rekkevidde. Det er alltid noe å finne på og mange gratisarrangementer for studenter. Alt i alt en veldig hyggelig by!

Bustad

Da jeg søkte på utveksling fikk jeg beskjed fra fakultetet her hjemme at jeg som norsk student ikke kunne søke om studentbolig i Århus og at jeg måtte ordne med bolig privat. Dette stemmer ikke! Også norske studenter kan søke på studentbolig gjennom universitetet.

Jeg endte derfor opp med å søke etter sted å bo gjennom boligportal.dk (den danske versjonen av FINN). Jeg endte opp i et veldig hyggelig kollektiv med to dansker som lå midt i sentrum. Jeg synes det var veldig deilig å bo i sentrum, selv om det innebar 20 min med sykling i oppoverbakke til skolen vær dag, så var det generelt mer å finne på der. Leieprisen var ca det samme som i Bergen. Generelt sier danskene at det er vanskelig å finne sted å bo i Århus, så det er mulig jeg hadde veldig flaks. Jeg vil absolutt anbefale å bo med dansker, det ga meg et bedre innblikk i hverdagen til danske studenter og dansk kultur. Ulempen er kanskje at du blir litt splittet fra de andre utvekslingsstudentene, som ofte bor sammen i studentboliger litt utenfor sentrum.

Om du heller vil være mer en del av det internasjonale miljøet av utvekslingstudenter, så er studentbolig å anbefale. De fleste studentboliger ligger nord for universitetsområdet, det vil si et godt stykke fra sentrum, kanskje rundt 30 min på sykkel. Det er varierende standard på boligene, og du kan som sagt ende opp ganske usentralt, så det er verdt å sjekke ut alternativene nærmere. Fordelen er jo at det er billigere.

Sosialt miljø

Innad blant utvekslingsstudentene på jussen var det et veldig godt miljø og det er alltid noen som finner på noe som man kan slenge seg på. Studenterhuset arrangerer også "international nights" hver tirsdag og flere turer til ulike steder rundt Århus.

Etter det jeg erfarte kan det være litt vanskeligere å komme i kontakt med danske jusstudenter dersom man ikke gjør en liten ekstra innsats. Selv om flere dansker deltar på de engelske valgfagene har de ofte sitt eget miljø på jussen.

To ting som jeg deltok i og som jeg vil anbefale hvis du vil møte litt flere enn de andre utvekslingsstudentene er løpeklubben Run for Friendship, en løpeklubb som passer for alle nivåer og som består av både dansker og utveklingsstudenter, og gratistilbudet til LærDansk, et danskkurs for nordiske studenter som holdes én gang i uken med fokus på dansk uttale. Her møtte jeg mange hyggelige mennesker!

Informasjon