Hjem
Studentsider
erasmus+

Syddansk Universitet og Det humanistiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandDanmark
  • ByOdense
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar med gyldig studierett på bachelor- og masterprogramma i historie. Studieretten må være gyldig i heile perioden du er på utveksling.

Andre interesserte studentar kan òg søke, men blir prioriterte etter historiestudentane dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisingsspråka ved universitetet er dansk og engelsk.

Normalt vil det vere uproblematisk å nytte norsk som skriftleg arbeidsspråk når ein er på utveksling i Skandinavia. Ver likevel merksam på, at det ved somme lærestader kan vere naudsynt å søke om særskilt løyve for å levere eksamen på norsk.

Kva emne kan eg ta

Du kan enten ta delar av spesialiseringa di, eller du kan velje emne som skal inngå som frie studiepoeng i graden din medan du er på utveksling ved dette universitetet.

Ønsker du å ta delar av spesialiseringa på utveksling må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire spesifikke emne ved UiB. Vel du å ta emne som frie studiepoeng, kan du velje fritt mellom emna universitetet tilbyr. Det er ein føresetnad at emna du vel kan ikkje overlappe med emne du har frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studierettleiar@ahkr.uib.no

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Syddansk Universitet har om lag 27 000 studentar og fem campusar i byane Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse, samt ei mindre avdeling i København. Den klart største campusen ligg i Odense. dernest kjem Kolding, der det vart ferdigstilt ein ny campus i 2014. Etter universitetsreforma av 2007 blei Statens Institut for Folkesundhed underlagt Syddansk universitet, som òg har ei eiga tilrettelagt ordning for toppidrettsutøvarar, -dommarar og -trenarar.

Odense har om lag 170 000 innbyggarar og ligg på øya Fyn, rett sør for Sjælland. Odense er Danmarks tredje største by og er blant anna kjend for å være fødebyen til H.C. Andersen. Øya Fyn er stort sett flat, og Odense er dermed svært godt tilrettelagd for syklistar.

Bustad

Universitetet har eigne kontor ved dei ulike campusane som hjelper internasjonale studentar med å finne bustad i nærområdet, anten på studentbustader eller på den private marknaden.

Semesterinndeling

Februar - juni og september - januar.

Studentrapportar

2023

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED9)

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Eg var på utveksling haust 2023 i Odense. Eg reiste ned rundt midten av august, då eg allereie hadde fått leiligheit frå 1. august, gjennom universitetet. Noko av det første eg gjorde var å ordne CPR-nummer som var nødvendig før praksis starta. Ellers fekk eg god hjelp frå UiB og SDU med andre forberedelsar som kva fag eg skulle ta, oppmøte og andre ting som eg måtte ordne med Erasmus.

Undervisningsformer

Eg starta semesteret med 6 veker praksis, 2 veker gynekologi, 2 veker obstetrikk og 2 veker pediatri. Etter endt praksis starta undervisninga i kvinne, mor og barn. Undervisninga var delt opp i forelesningar, holdundervisning (litt meir case-basert), ferdigheitstrening og TBL. Eksamen var OSKE, med nokre muntlige og nokre skriftlige postar, i januar.

Vurdering av emnetilbodet

I praksis vart eg tatt godt imot. Uilkt frå Bergen var det ikkje satt krav til meg som student med for eksempel signaturlister som eg er vant til frå UiB. Så her måtte eg meir ta initiativ sjølv om eg ville ha læringsutbytte. Dette syns eg av og til fungerte godt, men eg savna eit press på meg for å få gjort dei ulike prosedyrene og undersøkelsane. Undervisninga synes eg var god og strukturert med fokus på det viktige. Likte også godt at det var ein del CASE-basert læring. Timeplanen var meir behagelig enn eg er vant til frå Bergen, så eg hadde fleire dagar utan undervisning. Dette hadde nok også med at eg ikkje tok eit fag som dei danske medstuderande tok. I tillegg hadde eg også haustferie.

Fagleg utbyte og språk

Eg valgte å prøve og snakke dansk frå første dag. Dette følte eg at eg fekk godt utbytte av det, både i praksis og i forelesning. Eg syntest det var kjekt å lære dansk og synest det var lett å henge med på undervisning. Var nok også ein fordel her at praksis var først slik at eg hadde snakka ein del og høyrt ein del før undervisninga starta.

Universitetsområdet og byen

Eg var i praksis på Odense Universitetshospital, og mykje av undervisninga var også her. Sjølve fasilitetane for å lese på eiga hand syntest eg var dårlig, så eg las ofte heller på biblioteket i sentrum. Sjølve Universitetsområdet til SDU, var eg lite på, men dette var veldig fint, og hadde nok benytta meg meir av det om eg budde nærmare. Odense er ein by med mykje sjarm. Den ligger ca. 1,5 time med tog frå København. Så eg reiste fleire gongar til Købenavn. Aarhus er heller ikkje så langt unna med tog. Til tider følte eg nok at Odense var ein litt for liten by for meg, men samtidig fann eg stadar, kafear og barar som eg syntest var koselige og som eg likte godt. Eg savna kanskje også eit litt meir variert kulturprogram, då det ikkje alltid var så mykje å velge mellom. Samtidig gjorde nok det at eg deltok på ting som eg kanskje aldri hadde gjort visst ikkje, og som eg syntest var artige.

Bustad

Eg fekk ordna bolig gjennom universitetet, og endte opp i eit hus i Skibhus-området. Var veldig glad for at eg endte opp i det området. Huset var ein del av to hus med 16 studentar, stort sett utvekslingsstudentar. Så det var fleire her i samme situasjon med å vere nye i byen. Eg var fornøgd med boligen, då det ikkje var så dyrt, sjølv om standarden på boligen var så som så.

Sosialt miljø

Eg blei kjend med nokre andre utvekslingsstudentar både utanfor studiet og på studiet. Sidan undervisninga starta så seint følte eg ikkje heilt behovet for å prøve å bli kjent med folk på kullet, så dette synest eg kanskje var litt dumt. Ellers møtte eg også folk på aktivitetar utanom studiet, som løpegruppe, buldring og byn.

2022

HØST 2022 - BAPS-AOP

HØST 2022 - BAPS-AOP

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale og sette seg ordentlig inn i hvilke fag du skal velge på utveksling til SDU. Semesterene er annerledes enn i Norge, og derfor kan du ende i en situasjon der eksamener i Danmark overlapper med undervisning i Norge. Det vil derfor være hensiktsmessig å velge fag som har hjemmeeksamen, slik at det er mulig å ta eksamen fra Norge dersom dette skulle være nødvendig.

Jeg anbefaler også å se nøye på muligheter for bolig før avreise. Det er mulig å søke bolig gjennom uib, men jeg opplevde at mange utvekslingsstudenter (meg selv inkludert) var misfornøyd med bolig. Jeg angrer derfor på at jeg ikke satte meg inn i mulighetene for å finne bolig privat, og ikke gjennom universitetet.

Undervisningsformer

Undervisningsformer ila semesteret var forelesninger + ulike former for klasseromsundervisning i mindre grupper med øvelser for å sette teori i praksis.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var godt. Universitetet består av mange ulike fakulteter, og her kan du som utvekslingsstudenter velge fritt mellom emner så lenge du holder deg innenfor rammene satt av uib. Det må naturligvis gå opp ift. timeplanen din.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte å ta kun kliniske psykologifag, selv om jeg studerer arbeids- og organisasjonspsykologi ved uib. Dette var utrolig spennende og jeg har lært masse! Det var deilig med et avbrekk fra normalt pensum på uib, men samtidig er jeg overbevist om at jeg kommer til å få bruk for den kunnskapen jeg sitter igjen med også innenfor arb org. Ved SDU er det svært stort fokus på tverrfaglighet innenfor psykologifaget - dette var interessant.

Universitetsområdet og byen

Odense er en svært god studentby. Det er ikke så stort at det føles overveldende å skulle finne seg til rette kun på 6 mnd. Det er litt avstand mellom universitetet og sentrum, men det er ikke noe problem ettersom kollektivtransport-tilbudet er svært godt. Jeg valgte å leie sykkel, noe som gjorde det enkelt å komme seg rundt i byen. Campus er STORT og det er lett å gå seg bort, men skolen har en egen app som heter "Sdu maps" der du enkelt kan navigere deg frem på alle skolens områder. Dette gjelder også klasserom/fakulteter som befinner seg andre steder enn hoved-campus.

Sentrum i Odense er svært kulturelt og har mange kjente severdigheter som eksempelvis HC Andersen museet. Generelt er byen koselig og utelivet er fantastisk!

Bustad

Som tidligere nevnt vil jeg definitivt anbefale og sette seg godt inn i muligheter når det kommer til bolig. Jeg gjorde den feilen at jeg stolte blindt på at universitetet ville fikse en bra bolig og takket derfor "ja" til tilbudet umiddelbart uten videre undersøkelse. Jeg var ikke fornøyd med bolig overhodet, både grunnet plassering men også standard og romkamerat. Jeg vet at mange studenter i Odense leier privat, uten ekstreme kostnader. Skulle jeg endret noe ved utvekslingsoppholdet ville det vært å søke bolig privat før jeg takket ja til tilbudet fra universitet.

Sosialt miljø

Sosialt var Odense midt i blinken for utvekslingsstudenter. Tilbudet for sosiale aktiviteter i regi av skolen er godt, i tillegg til at ESN har svært gode tilbud for bare utvekslingsstudenter. Jeg deltok på masse ulike aktiviteter som eks "speedfriending", "bar-to-bar", fester, tur til Legoland++. Jeg valgte å ta danske emner, noe jeg fikk mye igjen for sosialt. Dette var en enkel måte å komme i kontakt med danskene på. Ved SDU studerer det utvekslingsstudenter fra hele verden, og jeg tror vi var over 700 internasjonale studenter ved universitetet det semesteret jeg var i Odense.

BAPS-AOP HØST 2022

BAPS-AOP HØST 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Les alle mailer.
Søk bolig via SDU før fristen, eller se etter egen bolig (jeg ville søkt via SDU uansett for å ha muligheten).
Semesteret på SDU varer offisielt fra 1. september til 1. februar. Jeg sjekket derfor ut fag på forhånd, slik at man vet vurderingsformen (jeg hadde ingen skoleeksamener, men en innlevering, som gjorde at jeg kunne dra hjem til jul som jeg ville, uten å komme tilbake i januar).
Jeg leide sykkel fra Swapfiets – bestilte sykkelen på nettet, og hentet den på Swapfiets-«butikken».
Generelt er det mye som er billigere enn i Norge, for eksempel mat og drikke. SDU Fitness kostet mindre enn 150kr i mnd.

Undervisningsformer

I mine fag var det oftest forelesninger, og gruppeundervisning enkelte ganger («holdundervisning»). Foreleserne var hyggelige og åpnet alltid for spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg fikk tips om fag jeg kunne ta, og disse var veldig greie. Det ene var på dansk, og det andre var på engelsk. Vet lite om resten av emnetilbudet. Fagene;
Helse- og medisinsk psykologi, inkl. metode, 15 poeng
Tverrfaglighet, psykologi og formidling, 15 poeng

Fagleg utbyte og språk

Fordi jeg delte kjøkken med nesten bare danske, så ble jeg tvunget til å forstå dansk. Fortsatt ikke utlært, men man forstår mer og mer etter hvert som tiden går. Dansker sliter ofte mer enn nordmenn med å forstå det motsatte språk, så vær forberedt på å ikke alltid bli forstått i starten. Etter hvert bytter man ut litt norske ord med danske, og finner en måte å bli bedre forstått på.

Universitetsområdet og byen

Odense er mindre enn Bergen, og det merket jeg etter hvert. Likevel veldig koselig by, med sjarmerende kaféer osv.
SDUs campus ligger ca. 20 minutter unna sentrum. Veldig stort og ganske moderne.
Været var som oftest alltid litt bedre enn i Bergen – mye mindre regn!

Bustad

Jeg bodde på HC Ørstedskollegiet, som var 5-10 minutter unna campus på sykkel, og 15-20 minutter unna sentrum. Søkte bolig gjennom SDU, som garanterer deg bolig, og fikk tildelt dette stedet av dem. Følte meg heldig med boligen jeg fikk - ville ikke sagt ja til Rasmuskollegiet. På HCØ delte jeg kjøkken med 14 personer, men hadde eget rom og bad. Å dele kjøkken med så mange går overraskende fint, og man har muligheten til å bli kjent med mange. Fikk derfor mange gode venner derfra. De fleste som bor der er dansker, med kanskje 1 utvekslingsstudent per kjøkken. Ble godt kjent med de få utvekslingsstudentene som også bodde på HCØ. Månedsleien var på ca. 3000 NOK, så det var og en stor fordel.

Sosialt miljø

I starten ble det laget en gruppechat for utvekslingsstudenter ved SDU, som gjorde at jeg møtte mange utvekslingsstudenter i begynnelsen. I tillegg møtte jeg mange internasjonale gjennom ESN-eventer (Erasmus Student Network). Flere av disse ble gode venner som jeg hadde resten av halvåret. Ellers ble jeg kjent med dansker gjennom kjøkkenet mitt, og enkelte folk her og der som jeg ble kjent med via forelesninger og gruppetimer på treningssenter. Generelt er dansker kjent for å være litt reservert og vanskelig å bli kjent med, men det tror jeg egentlig gjelder for skandinaviske folk generelt som allerede har etablert et nettverk (når du tar psykologifag sammen med folk som har gått på bachelor sammen i 2 år allerede, så hadde jeg egentlig ikke forventet så mye annet).

Haust 2022 - BA Historie

Haust 2022 - BA Historie

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

1. Danmark er veldig flat så det blåser mye her. Lurt å ta med vindjakke og for de dagene med masse regn er det lurt med regnjakke og regn bukse (dersom du sykler).

2. Ettersom Danmark er så flat er sykkel en veldig lurt investering. Du kan få leid sykkel gjennom Swapfiets som gir deg sykkel og inkludert reparasjon om det trengs. Donkeybikes er også en fin løsning om du kun ønsker å leie en sykkel for noen minutter/timer eller en månede, og det fungerer som en el sparkesykler i Norge.
- El sparkesykler er ikke like populært her i Danmark som i Norge, av den grunn at det er pålagt med hjelm.

3. Lær deg sykkel reglene. Ettersom sykkel er en veldig vanlig transport middel i Danmark er det veldig lurt å lære seg de grunnleggende hånd signalene og reglene.

4. Transport:
- Om du ikke ønsker å sykle så finnes det også en bane som går gjennom byen og direkte til skolen som du kan få kjøpt billett gjennom Fynbus appen.
- DSB har en app og nettside hvor du får kjøpt billetter for tog. Toget er godt brukt her ettersom det ikke er lange strekninger så du kan ta dagsturer til andre byer eller om du skal hjem til Norge er flytoget til København flyplass perfekt og enkelt. Er lurt å kjøpe tog billetter i god tid når prisene varierer.

5. CPR nummer: Det er ikke et must, men kan være veldig lurt å søke om CPR nummer (dansk personnummer). For oss som er fra Norge er det ikke et must å ha, men er lurt å ha ettersom det kan være at politiet trenger det om de stopper deg, du havner i en ulykke og du skal bli støttet av den danske stat eller om du vil melde deg inn på et treningssenter som ikke er på skolen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Danmark er veldig lik som i Bergen/Norge. Danmark bryr seg veldig om at det skal være kommunikasjon i timen, så de har mye gruppe arbeid/workshop kun i timene.
Som i forskjell til Bergen er det mer fokus at de vil ha deg fysisk i timen. Til noen fag tar de "opprop", der av noen ikke bryr seg, men kan gå utover læringen fordi de til tider ikke legger ut PowerPoints eller sier ting som kan være nyttig.

Eksamen: Som i Bergen så har jeg hjemme eksamen i alle fagene mine, der det er enten 24t eller noen dagers eksamen. Karakterene her er ikke som i Norge, men en 7-skala hvor det går fra -03 til 12 (du finner forklarlige definisjoner på dette på nett).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet her er mye på humanitet fakultetet. Mange av fagene jeg kunne velge mellom var også på tysk, så du måtte passe på å ikke velge de, men ellers var alle fagene på engelsk. Fagene er ikke rettet bare på historie her på SDU så du vil nok gå med mange andre som ikke er historie studenter. Emnene kunne også være fra forskjellige semestre som kunne bli et problem med enten timene eller eksamen, men det var veldig lett å få byttet de eller ordnet opp at de ikke overlappet hverandre.

Fagleg utbyte og språk

Språk:
- Ikke vanskelig å forstå danskene, problemet er de ikke forstår oss. Professorene kunne til tider forstå deg om du snakker norsk, men alltid lurt å ta det på engelsk så det ikke blir noe misforståelser.
- alle fagene jeg kunne velge mellom var på engelsk.

Faglig utbytte:
- veldig mange av underviserne er gode og motiverende som gir et veldig god faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Odense er en kjempe søt liten by med søte gater, cafeer og parker. Byen har bygget seg rundt Hans Christian Andersen som synes godt overalt i byen gjennom museer, festivaler osv. Byen i seg selv har ikke så mye å finne på, men er en veldig fin studentby. Odense er også bare litt over 1 time unna København og 2 timer fra Århus som gjør det mulig med mange fine helgeturer eller bare dagsturer.

Bustad

Det første du lærer at det er vanskelig å finne kollektiv i Odense og kan dermed være lurt å søke om student bolig gjennom skolen. Jeg bor i studentbolig like ved sentrum og 20 min fra skolen. Du vil merke at avstandene i Odense er lengre enn i Bergen, men at dette ikke blir et problem når du bor her.
Student boligen jeg bor i består av meste utvekslingsstudenter, men også noen utenlandske som blir igjen å studere. Gjennom å bo med mange utenlandske studenter som er på utveksling eller fast studerende har gitt meg muligheten til å finne på mer ting som fester/festivaler, turer utenfor Odense og aktiviteter innad i Odense som kanskje ikke de som er fast boende vil siden de alt har gjort det.

Sosialt miljø

1. Anbefaler å bli medlem av ANSA som ikke koster mye og du får masse fine aktiviteter, som quiz, julebord, trening og ikke minst en forsikring. Du vil møte mange norske som enten er fast studerende i Odense eller som er som deg på utveksling.

2. Melde deg inn i ESN. Her har de mange aktiviteter med flere andre utveklings studenter som pub crawl, turer rundt om i Danmark, karaoke osv. Fin måte å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene som du ikke vanligvis henger med. Lurt å melde seg inn i Facebook gruppen for mange oppdatering av aktiviteter som kommer.

3. Bodegaen. Det finnes en pub midt i byen hvor de har en deal hvor du kan kjøpe armbånd for 60DKK og drikke så mye øl du vil fra kl.20 til 00. Her er det veldig mange utvekslingsstudenter og dansker som samles både inne og ute for å møte kjente, men også å bli kjent med nye.

4. Storms. Storms mat hall er en veldig fin mat hall med mange forskjellige typer matretter fra forskjellig land. Prisene er nesten norske priser. Det finnes også forskjellige aktiviteter som foregår på mat hallen, som loppemarked, quiz, dj osv.

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være vanskelig å finne bolig i Odense, så anbefaler å begynne å lete i god tid før man reiser. Alle studenter får tilbud om studentbolig, men disse er oftest plassert nært universitetsområdet (hvor man aldri har undervisning) og det er langt til sentrum. Prioriterte selv å bo nært sentrum, noe jeg virkelig ikke angret på!

Anbefaler alle å skaffe seg sykkel, da man sykler til alt i Odense. Vi fikk sykkel inkludert i husleien, men det finnes mange måter å få tak i sykkel på. Mange selger brukte sykler, bla. på facebooksiden "Norske studenter i Odense". Det er også mulig å leie sykkel.

Når man skal studere i Danmark må man melde flytting fra Norge, noe som kan medføre litt ekstraarbeid når man kommer hjem igjen da man må skaffe seg ny fastlege og melde flytting tilbake til Norge (kan være mange ukers behandlingstid). Man trenger dansk personnummer (CPR-nummer) for å ta eksamen i Danmark. Søknadsprosessen for CPR-nummer får man god informasjon om hvordan man gjør i forkant fra vertsuniversitetet på mail og gjennom en introduksjonsdag (via skype). Man får også tildelt dansk fastlege når man får CPR-nummer.

Dersom man skal reise med tog kan det være en fordel å planlegge noen dager i forkant, da man ofte kan få billige studentbilletter på DSB-appen.

Undervisningsformer

Vi fulgte modulen "Kvinde, mor og barn" som tilsvarer MED9, med unntak av genetikk som man tar igjen før eller etter utvekslingsoppholdet. Semesteret starter med 6 ukers praksis i gynekologi, obstetrikk og pediatri på sykehuset. Det var ikke obligatorisk tjenestekort på klinikkoppholdet. Synes det fungerte godt, hyggelige og inkluderende leger og generelt godt utbytte av praksisperioden!
Undervisningen var generelt god. Forelesningene liknet mye på det vi var vant med fra Bergen, men det var mindre detaljfokus og mer klinisk rettet med casebasert undervisning. Vi hadde også ferdighetstrening i mindre grupper, som var god øving til OSKE. OSKE-eksamen var veldig greit: 7 stands med muntlige, praktiske eller skriftlige oppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde modulen som godt oppbygget. Det var god klinisk rettet undervisning, casebaserte oppgaver og praktisk ferdighetstrening. Synes undervisningen tok godt hensyn til at eksamen er i OSKE-format, slik at man fikk øvd underveis i løpet av semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Danskene forstår generelt lite norsk dersom man ikke legger om ord og tall. Det kan være lurt å lære det danske tallsystemet innen man begynner i praksis. Jeg ble generelt godt forstått når jeg snakket tydelig og la om enkelte ord. Dersom man forteller at man er utvekslingsstudent er folk generelt veldig positiv til dansk-norsken din! Jeg synes det var veldig greit å ha undervisning på dansk, man blir fort vant til det. Å lese dansk er jo neste det samme som norsk, så det er virkelig ikke noe problem.

Universitetsområdet og byen

Odense er virkelig en koselig by! På størrelse med Bergen og alt kan nås innen 10 minutter på sykkel. Sentrum er ikke så stort, men har alt man trenger av koselige kafeer og butikker. Det er flere fine parker i Odense, særlig Munke Mose er populær og her er det alltid mye liv på fine dager. Det er mange fine områder dersom man liker å jogge, gå tur eller sykle (anbefaler tur langs elven). Om man liker street-food bør man ta turen til Storms Pakhus, her er det alltid god stemning og ofte arrangeres det forskjellige arrangementer! Anbefaler å reise litt rundt i Danmark når man først er her, det meste er tilgjengelig innen 1-2 timer på tog, eks. dagstur/helgetur til Århus eller København. Undervisningen lagt til en egen campus ved siden av sykehuset, 5-10 min på sykkel fra sentrum.

Bustad

Vi var to som leide sammen nært sentrum. Vi leide av to norske studenter som skulle på utveksling til Norge, som vi kom i kontakt med gjennom facebooksiden "Norske studenter i Odense". Anbefaler å bli med i denne gruppen før man reiser. Her legges det blant annet ut leiligheter og rom i kollektiv som er til leie. Universitetsområdet ligger i helt motsatt ende av byen enn sykehuset, vil derfor anbefale å ikke lete etter bolig her da man aldri har forelesninger her og det er langt til sykehuset/sentrum.

Sosialt miljø

Ettersom man ikke har undervisning på universitetsområdet får man ikke det klassiske utvekslingsmiljøet da det som regel ikke er andre utvekslingsstudenter enn oss fra UiB (hvertfall ikke på vårsemesteret). Vi savnet periodevis et Erasmus-miljø, men ble godt inkludert i klassemiljøet. Det er mange nordmenn som studerer i Danmark, og det var lett å bli kjent med dem! Noe vanskeligere å bli kjent med danskene, forståelig nok da de allerede hatt sitt etablerte miljø fra før, men opplevde alle som veldig hyggelige. ANSA arrangerer jevnlig arrangementer for nordmenn, alt fra pubquiz, fellestreninger og 17. mai-feiring, anbefaler å bli med på dette! Det kan være en fordel å ikke reise alene til Odense, da man ikke møter klassen før slutten av april når forelesningene starter etter klinikkoppholdet (risikerer at dette blir litt ensomt, siden de danske studentene er utplassert på andre avdelinger og sykehus).

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

1. Anbefaler å bli medlem av Facebookgruppen: "ANSA Odense" , "norske studenter i Odense" og "kollektiver i Odense".
- ANSA odense er flinke til å arrangere ulike sosiale arrangementer eksempelvis fellestrening, 17.mai feiring og pubquiz. Det er en fin arena og møte andre studenter som studerer i byen.

2. Ta med vindjakke.
- Selv om man reiser lengre syd og det ofte er sol, blåser det nesten alltid i Odense.

3. Man kan leie sykkel via Appen DonkeyRide.

4. Kjøp TogBilletter i god tid om du skal reise rundt i Danmark. Prisene varierer veldig. (dsb.dk)

Undervisningsformer

Undervisningen lignet veldig på opplegget i Bergen. Det er forelesninger, ferdighetstrening, TBL og case basert undervisning. Vi hadde veldig gode forelesere. Likte godt at det var fokus på hva vi skulle kunne som LIS1 og ikke smådetaljer.

Vi hadde også en 6 ukers praksisperiode (gyn + ped). Vi hadde ikke et tjenestekort i slik som i Bergen, men vi fikk et skriv på hva vi burde ha sett/utført.

Eksamensformen var OSCKE. Med praktiske og skriftlige stands. Det lignet veldig på slik man gjennomfører OSCKE eksamen i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig fornøyd med emnetilbudet. Pensum og undervisning stemmer godt overens med Bergen. Med unntak av faget Genetikk, det må man ta igjen i form som en muntlig samtale etter utvekslingsoppholdet.

Fagleg utbyte og språk

SPRÅK
- Var ingen problem å forstå danskene, men et problem å bli forstått. Det kan være smart å prøve å bytte ut noen norske ord med danske. I tillegg til å prate sakte.

FAGLIG UTBYTTE
- Faglig utbytte var svært godt. Veldig gode og motiverende undervisere.

Universitetsområdet og byen

Universitetet/ Sykehuset
- Vi var ikke på selve universitetsområdet, men lokalisert på sykehuset slik som i Bergen.
- Sykehuset var veldig fint, flere lesesaler, grupperom og store auditorium.

Byen
-Odense er en liten sjarmerende by. Byen kan byr på mange små cafeer og butikker som vi ikke har i Norge. Det er mye brosten og eldre bygninger, hvilket gir byen sin hyggelige sjarm.
-Byen har også mange grøntområder med flere parker (eg. Munkemose). Det renner en elv gjennom byen hvor det er laget en hyggelig tursti, den kan man følge i x antall km.
- Byen ligger ca. 40min sykkeltur unna havet. Så om man ønsker et bad er det tillaget et "havnebad" med gratis inngang.

Bustad

Jeg fant meg et kollektiv via Facebook gruppen "norske studenter i Odense", hvor jeg byttet rom med ei jente som skulle ta praksis i Norge. Var veldig greit, slik at man får et møblert rom.

Anbefaler å leie privat og bo nærme sykehusområdet. Selve universitetsområdet ligger 20min med sykkel unna. Siden det ikke er et stort utveklingsmiljø er det også et godt tips å bo i kollektiv.

Sosialt miljø

Det er dessverre ikke så vanlig med utvekslingsstudenter på medisin i Odense. Anbefaler å bli med på arrangementer kullet arrangerer, ANSA Odense og bo i kollektiv.


Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å få med seg informasjonen universitetet (SDU) gir på introdagen for utvekslingsstudenter. Her får man veldig god veiledning ifm CPR-nummer (dansk personnummer). Vi var på utveksling våren 2022 og da ble informasjonen gitt via zoom en gang i januar/februar. Det som kan være litt klønete er at semesteret i mor-barn ikke starter før i mars. Man får vurdere om det er verdt å reise ned når det ikke lenger går via zoom? En annen grunn til å dra ned når introdagene starter er for å bli inkludert i det internasjonale miljøet på universitetet. (Det gjorde ikke vi, og endte således ikke opp med å bli kjent med så mange internasjonale studenter, dog en skokk med nordmenn og noen dansker. Medisin på SDU har en god prosentandel nordmenn. I vår klasse var det nok 20 nordmenn i et kull på 180 studenter. Utrolig kjekke folk).

Hvis man flyr ned kan man enten reise til København eller Billund. Lurt å laste ned DSB-appen for å komme seg fra flyplass til Odense med tog. Fynbus er billettappen man bruker for buss lokalt i Odense.

CPR-nummer er den danske versjonen av person-nummer. Det trenger man for å få en fastlege der nede, og ifm eksamen. Lurt å fikse så fort som mulig. Man må bestille tid på Borgerservice via odense.dk og ellers går kommunikasjonen via post. Opplevde det som en ok prosess siden jeg startet den tidlig.

Lurt å skaffe seg sykkel med en gang. De lokale studentene sykler over alt, og det er mye lettere å slenge seg med på ting når denne er i boks. Hvis man ikke orker kjøpe sykkel og så selge igjen er Swapfiets et godt alternativ. Rundt 199DK/mnd.

Genetikken i MED9 dekkes ikke av utvekslingen og må derfor gjennomføres i Bergen i form av en godkjenningssamtale. Dette går veldig greit for mange. Greit å bare få gjort før man drar, evt også mulig å gjennomføre når man kommer tilbake.

Undervisningsformer

Semesteret starter en gang tidlig mars hvis man tar mor-barn på vårparten. Fagene man skal melde seg opp til er K7 og K8 som er hhv klinikkperiode og undervisning.

Oppholdet starter med 6 uker klinikk. Utvekslingsstudentene fra Bergen får opphold på gyn (2uker), obs (2uker), ped (2uker). De andre studentene på kullet er spredt litt rundt, typ tilsvarende UiBs MED8 praksis. Praksisoppholdet var veldig fint. Anbefaler (som alltid) å være litt på og spør om å få prøve ting! Da lærer man mye og er klar for undervisning!

Undervisningen startet for oss rett etter påske. Først undervises all gynekologien - så all obs - og til slutt ped. Opplevdes som en veldig oversiktlig måte å gjøre det på. Undervisningen består av forelesninger, undervisning i mindre grupper, ferdighetstrening og oblig TBL. Undervisningen var veldig god. Opplevde at det blir fokusert på store linjer og “take-home-messenges”. Har aldri hatt så fin/snill kalender gjennom min karriere på universitetet før. Hyppig en torsdag eller fredag fri. De andre på kullet tar et fag i samfunnsmedisin samtidig, og UiB studentene “slipper” genetikken parallelt, så det kan være forklaringen..

Vurdering av emnetilbodet

K8 avsluttes med OSCE eksamen som eneste vurdering. Eksamen bestod av 12 oppgaver fordelt over gynekologi, obstetrikk og pediatri. Oppgavene er mer case-aktig enn den mer praktiske og ferdighetsrettede versjonen vi har ved UiB. I tillegg inneholdt OSCEen poster med skriveoppgaver. Opplevde eksamen som veldig rettferdig og dekkende for pensum. Fikk en veldig god opplevelse.

Fagleg utbyte og språk

Opplevde som allerede nevnt at jeg hadde godt utbytte av undervisningen. Det var godt samsvar mellom undervisning og eksamensinnhold. Fokus på det som er viktig å vite når man plutselig står med egen pasient en dag.

Kommunikasjonen var en utfordring i starten, men snakker man langsomt og tydelig, legger om noen ord forstår hvertfall legene godt.

Universitetsområdet og byen

Medisinstudentene oppholder seg på sykehusområdet gjennom hele oppholdet. Per nå ligger sykehuset sør-vest for sentrum, men det skal om noen år flyttes til nærmere universitetscampus. Lurt å dobbeltsjekke beliggenhet før man beslutter hvor man skal bo.

Odense er en nydelig, liten by! Paddeflat som bestilt. Det er bare å glede seg til noe av det beste Danmark har å by på. Veldig mange hyggelig kafeer, koselig gågate og bra byliv om man kunne tenke seg dette.
Byen er i tillegg utrolig sentral og det er kort med tog til både Århus og København om man ønsker “storby” for en helg, typ 1,5time med tog i begge retninger.

Bustad

Når man søker utveksling får man også tilbud om å søke studentbolig. Disse er visst av ok kvalitet, men noen ligger veldig langt fra sykehuset, så vær litt obs på dette. (Busstilbudet er litt så som så, vi syklet hovedsakelig, så kanskje planlegg for det mtp avstand). Vi fant bolig via facebook-grupper: feks “norske studenter i Odense”, eller “bolig Odense”.

Sosialt miljø

Syns det var veldig å ha klinikk først for så å ha knagger å henge ting på i undervisningsperioden. Eneste negative er at praksis hindrer at det blir veldig sosialt med medstudenter på kullet siden man ikke møter på dem. Vi ble først kjent med folk når vi startet i undervisning og da ble plutselig semesteret veldig kort siden det bare varte i 2mnd. Kullet arrangerte både klassefest og bankett!
Som allerede nevnt kan det være en plan å delta i det internasjonale milljøet på campus i jan/feb da de finner på en del sosialt i mars når vi har praksis.

Totalt sett er alle veldig hyggelig!

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

23.08.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Siden dette er en Erasmus-avtale, går forberedelsene veldig fint. Nokså kort tid etter at man fikk bekreftet oppholdet, begynte Syd-dansk universitet (SDU) å sende e-poster med informasjon om hvordan man kunne søke bolig, når man startet semesteret, og hvordan man f.eks. skaffet seg opphold i landet osv. Spesielt dette siste er det verdt å merke seg. Selv om Danmark ligger nokså nært Norge, er det et av få land i Schengen hvor man ikke kan oppholde seg mer enn 3 måneder uten å søke emigrere til landet. Dette medfører at man må ved tilflytting få dansk personnummer, og blir registrert som bosatt i Danmark med alle de velferdsgodene dette medfører. Merk likevel at dette også innebærer en god del besøk på offentlige kontorer, ettersom digitaliseringen hva gjelder folkeregistrering i Danmark ikke har gått særlig langt. Merk likevel at som norsk statsborger så slipper man en del ledd som andre europeere må igjennom.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er noe annerledes enn i Norge på master-kursene, da det er færre per klasse. Klassene jeg deltok i var på mellom 10 og 30 studenter. Det er omtrent 1 forelesning per uke, men hvor det er frivillig å møte opp. I noen fag kan det være en obligatorisk kursoppgave som skal sendes inn og må bestås. Som i Bergen foregår det meste av undervisningen via selvstudier.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved SDU er nokså godt, men har noen færre valgfag enn vi har ved UiB. Likevel er noen av valgfagene faktisk noe mer tverrfaglige, ved at f.eks. rettsosiologi, rettsøkonomi og kriminologi tilbys til jusstudenter. I tillegg kommer alle de mer ordinære valgfagene som spenner seg i ulike rettsområder, og hvor spesielt EU-rettslige fag har et fokus. Det er videre flust med fag på engelsk å velge imellom, samt de danske. SDU godkjenner at du melder deg på danske fag hvis du sender de dokumentasjon på at du hadde norskundervisning på videregående.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er godt, men nivået er kanskje noen hakk lavere enn i Bergen. De fleste av medstudentene har deltidsjobber ved siden av (stipend-ordningene er ikke like gode som i Norge), så det er nok vanlig å ikke bruke så lang tid på studiene som i Bergen. Dette er en kjempefordel når man er på utveksling, siden man da har bedre tid til å være sosial og oppleve landet. Rent språklig er det veldig lærerikt, da man får utfordret evnen til å forstå dansk, i tillegg til engelsk. Merk at på eksamen godtas det likevel at man skriver norsk, men de kommer ofte med en vits om at du må holde deg til bokmål og ikke bruke nynorsk. Personlig kom jeg mest i kontakt med andre utvekslingsstudenter, og snakket dermed engelsk i så stor grad at jeg neppe kan si at dansken min ble særlig mye bedre.

Universitetsområdet og byen

SDU-campusen er enorm. Universitetssykehuset og universitet deler en bygning som er 1,3 km lang, og nokså uoversiktlig å finne frem i. Etter noe tid blir man bedre til å finne frem, også fordi man i stor grad bruker de samme rommene. På bygget er det omtrent 30.000 studenter, og man kommer fort i kontakt med andre enn bare juss-studenter. Campus ligger 4 km fra sentrum, men er som en liten landsby. Mellom campus og byen går det 'letbane' (faktisk helt identisk med den bergenske bybanen), men de fleste sykler. Selv bodde jeg i sentrum, og syklet hele veien til universitetet hver dag. Selv om det tok 20 minutter, så er det paddeflatt og veldig mildt. Selv i januar visste temperaturen sjeldent under 0 grader i Syddanmark.

Selve Odense er en utrolig koselig by, med mange gågater. Byen kan nok minne litt om Trondheim, men er samtidig mye mindre preget av biler. Når man bor i Odense er det samtidig kort vei til både København (1 time og 20 min med tog), og Hamburg (2 timer). Dette gjør at man enkelt kan ta seg storby-turer i helgene.

Bustad

Jeg utvekslet sammen med samboeren min, og vi fikk bolig gjennom universitet. De sendte en e-post og spurte om vi ville ha bolig, noe vi selvfølgelig takket ja til. Vi fikk en 40 kvm. stor leilighet i sentrum, og betalte kun 3500 DKK. SDU har en ordning hvor de fremleier boliger til utvekslingstudenter fra sine egne studenter som også er på utveksling. Man settes dermed i kontakt med den man fremleier av, og betaler direkte til vedkommende. På den måten er det også litt fleksibelt når man flytter ut. I tillegg var vi så heldige at vi også i innflyttingsfasen kunne spørre han om alt fra studentkort til hvordan man kom se på universitetet.

Et problem vi fikk da vi kom dit var at det hadde vært en kommunikasjonssvikt mellom den vi fremleide av, og universitetet. Det var dermed bare 1 seng i leiligheten, og vi var jo 2. Vi ringte dermed universitetet, og de la seg paddeflate og betalte overnatting på hotell for oss frem til vi hadde fått en dobbelseng. De er dermed veldig behjelpelige hvis det oppstår problemer.

Sosialt miljø

På grunn av covid-19 var det meste av fadderarrangementer avlyst. Selv ble jeg kjent gjennom de jeg hadde fag sammen med, i tillegg til andre utvekslingsstudenter gjennom ESN. De har mange arrangementer, og man møter stadig nye mennesker. Vi ble dermed en gruppe som besto av alt fra jusstudenter til kjemikere. Jeg synes dette egentlig bare var positivt, fordi det er utrolig fint å også bli kjent med noen som ikke har nødvendigvis de samme interessene og studiene som deg selv.

Likt som i Norge, er nok de lokale litt vanskelige å komme inn på. Jeg bestemte meg derfor for å være aktivt fra dag 1 til å få nye venner, og inviterte flere av de i de ulike klassene til middag hjemme hos oss. Det var nok avgjørende for at jeg greide å bli kjent med lokale dansker.

2021

BAPS-PSYK - HØST 2021

BAPS-PSYK - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Sjekk UiB sine sider, det meste av informasjon om hva du må fylle ut, finnes der. Det er også lurt å kontakte utvekslingskoordinator dersom du er usikker på noe, hun jeg hadde var veldig flink til å følge meg opp på hva som måtte gjøres og hva jeg hadde glemt å gjøre. Sjekk mail regelmessig, det meste av informasjon kommer der, så følg med på frister. Sjekk også ut nettsiden til universitet du skal på, de kan ha ting de ønsker du skal fylle ut som har tidsfrister. Kjenner du noen andre som skal på utveksling, diskutere med dem, plutselig har du oversette noe som skal fylles ut. Så kan man hjelpe hverandre å huske, eller å tolke noen av skjemaene.

Undervisningsformer

Stort sett som i Norge, litt avhengig av hva fag man tar. Jeg hadde som regel forelesninger 3-4 ganger i uken, med ganske varierende lengde, men som regel aldri kortere enn 3 timer. I de fagene jeg tok var det vanligere at man heller hadde to lange dager med undervisning på campus, og så ingen undervisningsaktiviteter resten av uken. Mengde forelesninger variere mer fra fag til fag, f.eks. dersom man har et bestått/ikke bestått fag basert på oppmøte, så hadde jeg flere forelesninger enn jeg vanligvis ville hatt ved UiB. Min erfaringer er at SDU, hvertfall ved psykologi, er svært gode på å hente inn gjesteforelesere som har enormt stor kompetanse på sine spesial områder. Dette gjøre at forelesningene er super interessante og man får møtt mange forskjellige forelesere med veldig forskjellig kompetanseområde og erfaringer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er litt avhengig av om man ønsker å ta fag på dansk eller bare ønsker å ta fag på engelsk. Utvalgt av psykologifag som foregår på engelsk var ganske begrenset etter min mening. Jeg mener å huske at det kun var snakk om to psykologi fag, og et eller to idrettspsykologi fag.
Jeg tok et fag som ble undervist på engelsk (BO6) og et som ble undervist på dansk(B10). Er man villig til å ta fag på dansk får man mye flere fag å velge mellom, så det anbefales. Jeg anbefaler særlig B10, enormt spennende fag om tverrfaglig psykologi, altså hvordan psykologi er relevant i mange flere områder utover klinisk psykologi. Faget er bestått/ikke bestått og vurderes ut fra oppmøtte. Det er en god anledning til å lære litt dansk og bli kjent med andre dansk studenter, samtidig som det er utrolig lærerikt.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplever at det faglig utbytte var enormt stort. Vurderingsformen varierer stort i ulike fag, hvor biologisk psykologi f.eks. har mer fokus på å pugge, slik jeg har forstått det på studenter som har tatt det. I B06, helse og medisinsk psykologi, skriver man en oppgave som skal leveres på slutten av semesteret og dette gir enormt stort faglig utbytte fordi man fordyper seg i et spesifikt område, samtidig som det gir stort faglig utbytte i metodeforståelse. Det faglige utbyttet i B10, tverrfaglig psykologi, var også veldig stort hvor man ble introdusert på flere veldig spennende områder innenfor psykologi som man ellers ikke ville blitt introdusert for i sin utdanning, f.eks. sexologi, tverrkulturell psykologi osv.
Språklig utbytte er hva man gjør det til. Etter å ha vært her et halvt år snakker jeg sånn halvveis dansk, men det er mange norske studenter som ikke gjør dette, og holde seg til norsk. Jeg opplevde at særlig når jeg tok fag med dansk studenter så kunne de ha utfordringer med å forstå hvis jeg snakket norsk, men kunne forstå meg ganske godt dersom jeg la om til halv-dansk. Tar man fag på dansk blir man eksponert for det mye, og man lærer da fort å forstå det, og etterhvert å snakke litt dansk.

Universitetsområdet og byen

Odense er en enormt koselig by. Størrelsen var helt perfekt for meg, hvor den er stor nok til at det skjer spennende ting, samtidig som ting er i gå/sykkel avstand og byen fortsatt har en sjarm over seg. Byen sin plassering i Danmark gjør også at det er lett å besøk både Aarhus og København med tog. Danskene elsker festivaler og markering av høytider og dette kommer du til å merke i Odense, om det er H.C Andersen festival, blomster festival, j-dag eller bare helt enorme mengder julelys og julemarkeder. Odense sentrum er like koselig i juletiden som på en varm sommerdag. Masse koselige kafeer, restauranter, barer og utested.
Hoved universitetområdet ligger et godt stykke ut av sentrum, men man kan fint sykle om man like det. Det går også buss fra jernbanestasjonen til campus, som går ganske ofte. Tar du psykologifag kommer undervisningen til å forgå på dette universitetsområdet. Bygget er antakelig bygget på ca. 70-tallet, det ser hvertfall slik ut, men bygget er funksjonelt med mange leseplasser, flere kantiner og kjønnsnøytrale toaletter. Noen av undervisningslokalene har spennende løsninger, men som regel er det bare vanlige forelesningssaler. Det kan være vanskelig å orientere seg i begynnelsen, fordi campus er veldig stort, men man finner alltid rommet man skal være i. Dette problemet har også de danske studentene som har gått der i flere år:)

Bustad

Det er mange studentboliger i Odense som man kan søke om plass i. Mitt inntrykk er at det er blandet kvalitet på dem, men at de er veldig hyggelige i form av det sosiale. Flere av de jeg kjenner har blitt kjent store deler av vennegruppen sin fordi de bor i samme studentbolig.
Jeg bodde privat sammen med en dansk jente, ganske tett på sentrum. Jeg vet ikke om jeg bare var heldig eller om man får litt mer for pengen sine her i Danmark, da særlig i Odense, men det er hvertfall det jeg opplevde. Bodde både nærmere sentrum og hadde me plass en jeg hadde i Bergen. Ønsker du å bo privat så finnes det facebook grupper hvor studenter legger ut annonser hvis de har et ledig rom i det kollektiv. Det var slik jeg fant min bolig.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet som godt. Det var ikke like lett å bli kjent med dansker, da de på studiet allerede kjente hverandre godt. De var likevel veldig hyggelige og interessert i å snakke med deg. Jeg har nok likevel fått flere norsk venner og venner som også er på utvekslingssemester. SDU tilbyr også en buddy ordning hvor man får tildelt en student som kan vise deg rundt, hjelpe deg med å ordne praktiske ting og gi tips. Jeg ble som regel kjent med folk ved å gå på ESN Odense arrangementer i begynnelsen av semester, hvor man blir kjent med utvekslingsstudenter fra mange ulike land som også nettopp har kommet til Odense. ANSA Odense har også flere hyggelige arrangementer man kan gå på for å bli kjent med andre norske studenter i byen. Jeg opplevde at det var veldig nyttig å gå på disse ettersom det ikke var noen andre utvekslingsstudenter i de fagene jeg tok, og det tar litt lengre tid å bli kjent med de danske studentene i faget. Det viktige er egentlig bare å snakke med folk og gå på arrangementer. Og så hjelper det også veldig om du bor med noen du kommer godt overens med.

PRPSYK - VÅR 2021

PRPSYK - VÅR 2021

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

I koronatider var vi veldig forberedt på å ta ting som det kom. Derfor lå fokuset på å få inn papirer og gjøremål slik at vi var klar til å reise når landet åpnet opp. Så var det bare å avvente, starte utvekslingen digitalt hjemme, og etter noen måneder kunne vi reise.

Undervisningsformer

All undervisning ble tidlig informert om at kom til å bli digitalt. Dermed kunne vi sikre oss å få gjennomført emnet, selv om det evt. ikke skulle være mulig å få reist.

Vurdering av emnetilbodet

Vi fikk god hjelp fra UIB utveksling og fikk ordnet et mulig alternativt utvekslingsopplegg. Det var veldig fint! Det ble litt tilfeldig sted og fag, men vi var utrolig glad for at det lot seg gjøre til sist. Det var mange som droppet utvekslingen etter hvert som det nærmet seg, på grunn av usikkerheten rundt.

Fagleg utbyte og språk

Språklig gikk det helt fint, og faget har vært svært lærerikt. Det har vært gode refleksjoner og input fra medstudenter underveis.

Universitetsområdet og byen

Fine og koselige områder, med restriksjoner likt som hjemme. Det var likevel veldig fint å bare være på et nytt sted, og i litt nye omgivelser. Vi har dessverre ikke fått vært innom universitetet.

Bustad

Bolig ble Airbnb helt på tampen. Dette siden vi ikke ante når vi kom oss på plass, eller hvor lenge vi kunne binde oss for. Egentlig har det fungert veldig greit, og det har gitt oss stor frihet, selv om det i utgangspunktet er dyrt. Det hadde uansett kostet oss mye å betale for en annen bolig som vi ikke fikk reise til.

Sosialt miljø

Siden vi reiste to venner sammen har vi hatt hverandre. Ellers har vi ikke hatt så mye kontakt med andre studenter. Vi kunne nok gått mer inn for dette, men har også valgt å være litt isolert også pga korona. Vi har blitt kjent med andre folk tilfeldig, og det har vært fint. I tillegg til at vi kjente noen her fra før:).

PRPSYK - VÅR 2021

PRPSYK - VÅR 2021

15.01.2021 - 15.06.2021

Undervisningsformer

Digital

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra

Fagleg utbyte og språk

Lært veldig mye. Språk gikk fint

Universitetsområdet og byen

Var bare digitalt. Fin by

Bustad

Bodde privat

Sosialt miljø

Lite sosialt. Men pga korona

2020

BAPS-PSYK - HØST 2020

BAPS-PSYK - HØST 2020

15.08.2020 - 15.12.2020

Førebuingar/praktiske tips

Mine beste tips til forberedelse er å sette seg godt inn i alle de dokumentene man får fra SDU før man reiser ned. Her får man blant annet info om hvordan man skaffer seg CPR-nummer. Videre er det lurt å sette seg inn i om man ønsker bosted gjennom SDU eller om man vil leie privat. Det kan også være smart å sette seg litt inn i forskjellene mellom Norge og Danmark - selv om de to landene virker helt like finnes det noen forskjeller. Eksempelvis har danskene en helt annen måte å uttale tall på. I tillegg er det mange dansker som sliter med å forstå norsk så det kan være lurt å lære seg noen danske ord og fraser.

Undervisningsformer

Mitt utvekslingsopphold var dessverre preget av corona-restriksjoner. Det meste av undervisningen var digital over zoom -noe som fungerte helt greit. Uten om det hadde vi seminargrupper som var fysiske hvor man fikk mulighet til å jobbe med andre og diskutere fagene -det var både hyggelig og lærerikt.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok de samme emnene som de danske studentene tar på 5.semester. Her fikk vi også velge mellom fire forskjellige valgfag. Jeg satt meg ikke så veldig mye inn i hvilke andre emner jeg eventuelt kunne valgt, men min oppfattelse av SDU er at de har mange ulike linjer med kjempemange interresante fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk godt faglig utbytte i alle emnene jeg tok. Mitt inntrykk er at de på SDU er veldig opptatt av praksis og variasjon i læring. Dette gjorde at jeg fikk lært faget gjennom flere forskjellige undervisningsmetoder (Presentasjoner, skuespill, film, gruppearbeid osv.) Når det gjelder det språklige utbyttet merket jeg tydelig at min forståelse for det danske språket forbedret seg raskt de første ukene av oppholdet. Selv om jeg ikke klarte å lære meg å snakke dansk på et halvår, har jeg betydelig større språkforståelse når jeg nå hører dansk. Jeg fikk flest internasjonale venner som også var på utveksling og derfor snakket jeg mest engelsk -noe som var veldig bra for å forbedre både uttale og selvtillit.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var kjempestort og flott med mye grønn natur, idrettsanlegg, treningsenter, svømmehall og turstier. Jeg måtte bruke et kart i starten av mitt opphold for å lære hvor de ulike plassene befant seg. Byen Odense er omtrent like stor som Bergen og veldig koselig. Jeg ble faktisk fortalt at Odense blir kalt for Danmarks Bergen. Byen har mange fine gågater og parker, i tillegg til flere cafeer/barer/restauranter som er spesielt tilrettelagt for studenter. Odense har også en kjempefin dyrepark som det absolutt er verdt å besøke -jeg var der faktisk tre ganger.

Bustad

Jeg søkte og fikk bolig gjennom SDU. Denne leiligheten delte jeg med to andre jenter og den var moderne og fin. Vær obs på å ta nøye bilder av rommet ditt med en gang du ankommer leiligheten slik at du har bildebevis på eventuelle mangler som ikke er din feil. Plasseringen, Østerbro gate, var i perfekt avstand til toget og sentrum (10 min gange) og universitetet (20 min med sykkel). Å ha sykkel var helt nødvendig for å komme seg rundt i byen på en effektiv måte. Man kan leie sykkel for ett eller to semester i en sykkelbod på SDU campus -de kjøper tilbake sykkelen for omtrent halv pris etter endt opphold.

Sosialt miljø

Jeg traff mange andre utvekslingsstudenter gjennom ESN-arrangementer -disse var jeg masse med. Grunnet corona og online forelesninger var det ikke så mange muligheter til å treffe andre danske studenter. Jeg opplevde også at de danske studentene ble litt usikre når de hørte at jeg snakket norsk -mange av dem forsto rett og slett ikke hva jeg sa. Det kan derfor være lurt å være bevisst på dette og lære seg litt dansk eventuelt slå over til engelsk. Jeg opplevde likevel danskene som veldig hyggelige og imøtekommende.

2019

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

25.09.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingsoppholdet i Odense kan det være greit å tenke på noen praktiske momenter:
1. Start så tidlig som mulig å let etter leilighet/bosted. Det er ikke lett å finne noe for kun et halvt år, men søk opp facebookgr. "Norske studenter i Odense" og hør om noen vet om noe som blir ledig. All undervisning foregår på sykehusområdet, så det er ingen grunn til å lete etter leilighet i nærheten av SDU -campus da det ligger i feil retning i forhold til både sykehuset og sentrum.
2. SDU organiserer en dag på campus hvor internasjonale studenter kan få hjelp til å skaffe seg dansk personnummer (CPR-nr) og melde flytting til Danmark. Les nøye gjennom informasjonen som kommer om dette og husk å sjekke at du har med alle dokumentene du trenger. (kopi av pass, leiekontrakt osv). Dersom du kommer til byen lenge før tidspunktet for registrering, eller ikke har mulighet til å møte opp den dagen på campus, kan du også ordne alt dette ved å gå til borgernes hus sentralt i byen.
3. Når du har registrert deg og flyttet inn i ny leilighet kan du sjekke ut Boligstøtte på borger.dk. Dersom leiligheten du leier oppfyller visse kriterier kan du søke om boligstøtte - altså gratis penger inn på konto. ka-ching! (Obs Husk å opprette NemKonto for å kunne motta pengene)
4. Med danske cpr-nr får du gratis fastlege, og et sykeforsikringskort (gult kort i posten) som du bruker hos legen.
5. Hvis du skal melde deg inn i treningssenter spør de etter sykeforsikringskortet for å registrere deg. Men du kan også opplyse om cpr-nr ditt hvis du ikke har fått det gule kortet enda.
6. Prøv å lær deg så mye dansk som mulig på forhånd, det finnes masse danske tv-serier du kan sjekke ut for å bli litt vant til å høre språket. Ellers går det ikke så mange uker før man forstår det meste/viktigste.
7. Når du først kommer til Danmark vil jeg tipse om å være illojal til norsken. Bytt om så mange ord som mulig, herm etter måtene de sier ordene på - i hvert fall de ordene som er mulig å herme etter. Du kommer sikkert til å føle deg dum og tenke at det høres helt merkelig ut. Når du endelig tror du begynner å få dreisen på de danske glosene kommer du til å høre at du snakker "en forståelig norsk". Danskene merker ikke at du snakker et hybrid/blandingsspråk.
8. Når jeg først er i gang med språket: Lær deg det danske tallsystemet så godt du kan. På utveksling i Odense er det mye praksis og vi får som medisinstudenter lov til å gjøre masse selv og ha mange pasientsamtaler. Hvis du kan tallsystemet henger du bedre med når pasientene feks oppgir cpr-nr sitt.

Undervisningsformer

Jeg har tatt MED7 som består av ØNH, øye, psyk og nevro i Odense. Undervisningen her startet rett i 3x2 ukers praksis i nevro, øye og ØNH. Etter de seks ukene var det ca. to måneder med undervisning i de samme emnene. Undervisningen her bestod av forelesninger, gruppearbeid og praktisk ferdighetsundervisning. Undervisningen i emnet var veldig bra!! Pedagogiske og interesserte forelesere, med et turnusforberedende fokus ifa. på at vi skulle lære det som møter oss i klinikken når vi er ferdig utdannet. Gruppeundervisningen var god, med pasientecaser og nødvendig tilleggsinformasjon til forelesningene. Alt i alt var undervisningen bedre enn det vi noen gang har opplevd i Bergen.
Etter gjennomført undervisning hadde vi igjen fire uker med praksis på psykiatrisk avdeling.

Vurdering av emnetilbodet

Vi hadde som del av emnet praktisk ferdighetsundervisning innenfor ØNH, øye og nevro. Denne ferdighetsundervisningen ble vurdert på slutten av kurset ved en mini-OSCE. Det var tre stasjoner innenfor ØNH som måtte bestås for å kunne gå opp til den skriftlige eksamenen i emnet. På denne måten fikk vi også selv en bekreftelse på at vi hadde lært det vi skulle. Semesteret ble avsluttet med en skriftlig eksamen. Det vil si en todelt MCQ-eksamen på data.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet av undervisningen var stort! De har et annet fokus på hvordan de skal undervise i Danmark i forhold til hva vi er vant til i Bergen. Det er et større fokus på casebasert læring, og hva vi skal kunne når vi er ferdig utdannet. Spesialistkunnskap og endeløse detaljer ble i mindre grad vektlagt, mens det å få forståelse er viktig.
Undervisningen foregår på dansk uten at det er et større problem å henge med.
Vi har i tre av delemnene hatt praksis i to uker på de aktuelle avdelingene før vi hadde undervisningen. Det satte mer krav til å forberede seg til hver dag i praksis, men førte til at vi hadde et innblikk i emnene da vi hadde undervisning. Dette var nok et fortrinn for oss ift. de danske studentene som ikke har hatt det samme praksisforløpet denne høsten.

Universitetsområdet og byen

Odense er en koselig by! Kjernen i byen kan minne om Bergen i størrelse, og det er mange hyggelige kafeer og restauranter. Langs hele byen renner det en elv, med en hyggelig park i tilslutning. Der er det gode muligheter til å gå tur, jogge eller bare slappe av på gresset. Hvis du liker matmarkeder bør du sjekke ut Arkaden som ligger midt i handlegata, og Storms pakhus som ligger bak jernbanestasjonen. Storms er en gammel lagerbygning hvor de serverer mat fra alle kanter av verden til en billig penge.
Mens vi har vært her har det pågått veiarbeid sentralt i byen. Dette fordi de skal binde sammen den gamle delen av byen -HC Andersens kvarter - med den nyere delen av byen. I tillegg skal de på lettbane. I gamlebyen er det hyggelige brosteinsgater, lave murhus og noen hyggelige kroer og spiseplasser.

Bustad

Det er som sagt ikke så lett å finne bolig i Odense. Dersom man leier bolig skal man være obs på at normene for tilbakebetaling av depositum kan være litt annerledes her i Danmark. Vi har fått tilbake hele depositumet, og ikke selv erfart dette, men det kan være greit å forhøre seg/google hvordan det er i forkant. Prisen på leilighet kan variere og jeg tør ikke anslå hva som er vanlig pris. Vi har vært to som har delt leilighet mens vi har vært her, og flyttet tre ganger, på to av stedene har vi betalt rundt 5000 norske kroner i leie inkl. strøm/internett ol.

Sosialt miljø

ANSA Odense og NMF Odense er aktive i byen og arrangerer quiz og julebord ol. Gjennom slike arrangement har vi blitt kjent med flere nordmenn dette halvåret. Det er mange norske som studerer fysio, psykologi og medisin i Odense.
Når det gjelder det sosiale på studiet er det en kort tidsperiode hvor vi faktisk har undervisning med danskene (6-8 uker). Kullene har også mer utskiftning av studenter enn det vi er vant til i Norge. Derfor er det ikke så lett å bli godt kjent med så mange i den regi. Men har du noen bekjente (via-via) eller gjør en innsats kan du "sagtens" få det hyggelig med studentene på kullet ditt.

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

25.09.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Vi var to fra Bergen som reiste på utveksling sammen. Det var fint å ha en til i samme situasjon, vi ordnet ting sammen i forkant og støttet oss til hverandre underveis.
Det første vi ønsket å ordne før vi dro var naturlig nok bolig. Vi hadde lest utifra tidligere studentrapporter at kvaliteten på og lokalisasjonen til studentboliger kan være noe varierende. Vi valgte derfor å forsøke å finne noe privat og fulgte med på sider som "Norske studenter i Odense" på facebook i tillegg til Air bnb. Vi fikk høre fra flere både i forkant av oppholdet og underveis at det kunne være vanskelig å finne bolig i Odense. I Danmark er det også slik at man vanligvis ikke får tilbakebetalt depositum etter endt leieperiode ettersom pengene skal brukes på vedlikehold, dette kan derimot unngås ved å fremleie.
Utover dette fikk vi opptaksbrev fra Syddansk universitet (SDU) i midten av juli hvor det også ble sendt ut informasjon med oppfordring om å bestille studentkort og ordne IT-tilgang.
Vi reiste ned i slutten av august og fikk dermed også med oss introduksjonsdag for utvekslingsstudenter på universitetet i tillegg til at vi her ordnet CPR-nummer (dansk personnummer). CPR-nummer ville jeg fortrinnsvis fikset på borgerhuset i byen ettersom det var litt langt ut til universitetsområdet, det finnes informasjon på nettet om hva man må medbringe av dokumentasjon.

Undervisningsformer

Vi startet med 6 uker klinikk på tre forskjellige avdelinger à 2 uker. Det var litt skremmende ettersom vi ikke hadde hatt undervisning i forkant, men vi fikk raskt vite at det var vanlig for medisinstudentene ved SDU at man ble plassert i praksis før man hadde vært gjennom faget teoretisk. Det ble sendt ut informasjon om hvor vi skulle være ca. en uke før oppstart. Vårt første opphold var på Sydvestjysk sykehus i Esbjerg på nevrologisk avdeling, her fikk vi dekket hotell idet det er 1,5 t med tog ifra Odense. De to påfølgende periodene på henholdvis øye- og ønh- avdelingen var ved Odense universitetshospital. Vi fikk tildelt en oversikt med plan for hver dag idet vi ankom avdelingene. I tillegg finnes det en side med oversikt over hvert praksissted hvor det ligger informasjon om avdelingene i tillegg til mål for oppholdet.
Deretter startet undervisning i "Sykdommer i nervesystemet og sensoriske organ" hvilket bestod av forelesninger i plenum og i mindre grupper hvor sistnevnte var mer case-basert. Det var også ferdighetstrening i øye og øre-nese-hals, med en evaluering i form av en mini-OSCE i sistnevnte.
Vi avsluttet så oppholdet med 4 uker klinikk i psykiatri.

Vurdering av emnetilbodet

Medisinstudiet ved SDU er i en overgangsfase fra gammel til ny studieplan. Det gjorde at vi fikk klinikk før undervisning og leste psykiatri på egenhånd ettersom det ikke var mulig å følge undervisning i løpet av semesteret. Klinikken i psykiatri var arrangert slik at vi var på samme avdeling i 4 uker i tillegg til å være med på vakter. Det er en stor verdi i å være på samme plass over en lengre periode ettersom man selv blir mer trygg og legene man følger lærer en mer å kjenne.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært svært bra. Praksis har bydd på mange utfordringer og lærerike opplevelser. Det var lagt opp til at vi skulle være selvstendige, men det var allikevel rom til å si ifra hvis man følte seg utrygg. Vi ble oppfordret av andre studenter i forkant av praksis til å forsøke å snakke dansk. Det ble dansk i den forstand at vi byttet ut ord som er forskjellige på norsk og dansk i tillegg til at vi modifiserte dialekten vår. Det gikk som regel bra, men det krevde gjerne at men gjentok seg selv noen ganger og litt velvilje fra de man snakket med.
Undervisningen var lagt opp slik at man gikk gjennom et emne om gangen. Jeg opplevde dette ryddig og det ga rom for å fordype seg i det aktuelle emnet før man gikk videre til det neste. Kvaliteten på undervisning var veldig god, de fleste foreleserne var flinke til å fokusere på det viktigste og poengterte gjerne dette underveis eller hadde en oppsummerende slide i slutten av forelensingen. Gruppe-timene var også gode til å teste sin egen kunnskap etter temaet var gjennomgått i forelesning og fortrinnsvis på egenhånd.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger et godt stykke utenfor byen, her var vi kun i praktisk øyemed i tillegg til at eksamen ble avholdt her. Undervisningen ble avholdt i bygg rett ved sykehuset og her har man også kantine og lesesaler. Byen ligger heller ikke langt ifra sykehuset. Odense er Danmarks tredje største by og etter min mening en skjønn eventyrby (ref. H.C. Andersens fødeby). Det er utrolig mange hyggelig kafeer, restauranter og en nydelig park som ligger i hjertet av Odense.

Bustad

Vi endte opp med å fremleie to forskjellige steder på høsten og bodde så en tredje plass hver for oss i januar måned. Vi bodde hele tiden sentralt og nært sykehuset, hvilket anbefales. Leiepris varierer noe, men vår erfaring er at det var litt billigere enn i Norge.

Sosialt miljø

Den første uken etter at vi flyttet til Odense ble det avholdt arrangementer av nmf sitt lokallag i Odense og ANSA-Odense. Her traff vi noen av de vi tilbrakte mest tid sammen med i løpet av semestret. Jeg kjente også noen norske medisinstudenter i Odense fra før og det var nyttig å kunne stille dem spørsmål før vi reiste ned og underveis i semesteret. Vi var også med noen av de danske studentene, men jeg sitter igjen med et større nytt norsk bekjentskap enn dansk.

2018

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

01.02.2018 - 30.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å se etter bolig i god tid før oppholdet, fordi det ikke er så lett å finne sted å bo. Sjekk facebookgruppen "Norske studenter i Odense" og boligportal.dk.
Ellers kan det være greit å skaffe seg CPR-nr, som er et dansk personnummer, før man drar. Dette kan gjøres via borger.dk. Ved å bestille på forhånd slipper man å dra ut på campus for å hente dette i begynnelsen av semesteret. CPR-nr kan virke unødvendig, men trengs om man skal i praksis på sykehuset. (Ser noen har skrevet i tidligere rapporter at man muligens kan skaffe "låne-CPR", men det har jeg ikke hørt om)
Ellers: skaff deg sykkel! Uten sykkel blir det mye lenger mellom alt i Danmark, med sykkel ligger alt i umiddelbar nærhet.

Undervisningsformer

I løpet av mitt semester hadde jeg psykiatri og "sykdommer i nervesystemet", og til sammen 10 uker praksis på avdelinger tilknyttet den teoretiske undervisningen. Den teoretiske undervisningen foregikk mye som forelesninger, og en del som case-undervisning i grupper, og minnet mye om undervisningen i Bergen, om enn noe mer case-basert.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde emnene som godt oppbygget, og likte godt hvordan de i stor grad var rettet mot livet i praksis. Dessuten fikk jeg mye ut av praksisoppholdene jeg hadde på sykehuset i etterkant av eksamenene.

Da det også i Odense har blitt innført nye studieordning nå vil opplegget for de som reiser på utveksling dit etter meg nok bli noe annerledes enn det var for meg.

Fagleg utbyte og språk

Jeg snakket ikke dansk da jeg reiste, og gjør det heller ikke nå når jeg drar tilbake. I praksis har jeg likevel tilpasset norsken min ved å bytte ut en del ord og uttrykk for å bli forstått. Generelt har jeg inntrykk av at nordmennene her ikke har vanskeligheter med å forstå danskene, men at danskene har litt vansker med å forstå pur norsk. Derfor er det lurt å lære seg noen enkle triks for å gjøre seg forstått, og lær de danske tallene først som sist!

Universitetsområdet og byen

Som i de fleste byer ligger det medisinske fakultet i tilknytning til sykehuset, et stykke fra campus der de andre fakultetene ligger.

Bustad

Som sagt tidligere er det lurt å begynne å se etter bosted tidlig. Jeg bodde selv litt utenfor bykjernen, like ved sykehuset. Det var hyggelig, men om det er mulig å få tak i et sted å bo i sentrum eller mellom sentrum og sykehuset et sted ville jeg anbefalt det. Ikke let etter bosted i nærheten av campus, for det er langt unna sykehuset og byen.
Jeg bodde i en leilighet som jeg delte med to andre norske studenter (det er mange av oss i Odense!), og hadde ikke noe problem med husregler osv. Har inntrykk av at det er nokså likt som i Norge, men det er nok flere som bor alene/sammen med kjæreste enn i kollektiv. Prisene ligger omtrent der de norske gjør, man kan finne både billigere og dyrere steder.

Sosialt miljø

Med de emnene jeg tok og praksisoppholdene som krevdes fra UiB kjørte jeg en helt spesielt tilpasset ordning det semesteret jeg var her. Det innebar at jeg ikke kom ordentlig inn i noe klassemiljø, hvilket var litt kjipt.
Derfor var det fint å delta i noe utenom skolen. Jeg rodde på universitetslaget, og opplevde teamet som veldig imøtekommende. Det tror jeg også andre idrettslag og interessegrupper her er.
Jeg opplevde det litt vanskelig å bli kjent med danskene, og ble bedre kjent med en gruppe nordmenn som studerte i Odense. Det er mange svensker og nordmenn her, og ANSA har et lokallag med en del arrangementer man kan være med på.
ERASMUS har også et eget studentnettverk med mange tilbud og reiser. Dem har jeg ikke benyttet meg av.

Høst 2017 - Medisinstudiet - Syddansk

Høst 2017 - Medisinstudiet - Syddansk

28.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

- Bli medlem av facebook siden "Norske studenter i Odense". Kan brukes til å skaffe bolig og annen informasjon.
- Folkeregistrering i Danmark: Bør dobbeltsjekke om dette virkelig er nødvendig. Har aldri fått bruk for CPR nummeret (tilsvarer personnr). Det ble mye arbeid med både å melde seg ut og tilbake ved hjemreise. Eneste grunnen til at man kanskje må ha CPR nummer er for å ta eksamen. Dette ville jeg undersøkt litt nærmere og hørt med universitetet (kan spare dere for etterarbeid når man kommer hjem).
- Tog: Hvis du planlegger å reise mye med tog kan det lønne seg å skaffe DSB ung kort. Da får du 25-50% rabatt på ordinere priser. Hvis du er tidlig ute kan du bestille Orange billetter som er billigere, men da er du bundet til å ta det toget.
- Transport i Odense: Lurt å skaffe seg sykkel. Det er en liten by og du kommer deg alle steder med det. Personlig så kjøpte jeg min sykkel på guloggratis.dk, men andre kjøpte via facebook siden "The Cheapest bikes in Odense".

Undervisningsformer

Vi var 3 studenter fra UiB som tok 10 semester i Odense. Fagene er litt annerledes organisert. Vi hadde først "mor og barn" (tilsvarer obstetrikk og pediatri), deretter kvinnesykdommer (kun gynekologi). I begynnelsen hadde vi 4 uker praksis i gynobs. Deretter kombinert undervisning og 2 uker praksis i pediatri. Undervisningen bestod av forelesninger, ferdighetstrening og caseundervisning i grupper.

Vurdering av emnetilbodet

Caseundervisningen var utrolig bra. Veldig klinisk basert og fokuserte på første møte i allmennpraksis. Det var allmennleger som hadde denne undervisningen.

Praksis var veldig dårlig på gynobs. Fikk inntrykk at de hadde studenter på avd året rundt og de var lite interessert i å ha med studenter. Vi var uheldig med at det var flere nye leger som hadde opplæring i denne perioden, så det var lite plass til oss. Forhåpentligvis så pleier det å være bedre.
Praksis på pediatrisk avd måtte vi kombinere med undervisningen, da universitet og sykehuset hadde hatt dårlig kommunikasjon. Det oppstod mye problemer med dette, så vær tidlig ute med å gi beskjed til både kontaktperson på sykehuset og SDU dersom dette gjentar seg.
Ellers så var undervisningen ganske lik som hjemme.

Eksamen i mor og barn er muntlig OSCE, mens kvinnesykdommer er skriftlig.

Fagleg utbyte og språk

Språk: Det er mange nordmenn som studerer kandidat på medisin i Odense, så de er vant med norsk. I begynnelsen var det litt vanskelig å forstå dansk, men det går seg for til.

Faglig utbytte: Mor og barn var utrolig lærerikt. Siden eksamen er muntlig casebasert, med innleide skuespillere, så får en virkelig trent seg på å være klinisk fokusert. Man får god trening på å bli effektiv i å ta anamnese, undersøke, planlegge videre oppfølgning og behandling til ulike problemstillinger. Dette tror jeg er god trening til alle som skal følge den nye studieplanen, da får en prøvd seg på OSCE.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger ca 30min med sykkel utenfor sentrum og sykehuset ca 10min. Vi var kun på sykehuset i hele perioden, her har de både kantine og lesesal.
Odense er en liten, men trivelig by med mange kafeer. På høsten er det en gatefestival som heter Karrusellen som er verdt å få med seg. Hvis man vil til en større by så er København rett over en time unna med tog, og tyske storbyer er en billig tog eller busstur unna.

Bustad

Hvis du skal reise på utveksling til Odense på høstsemesteret kan det være vanskelig å skaffe bolig. SDU har boliggaranti, men de ligger ofte langt fra sykehuset og sentrum. Lurt å skaffe noe eget hvis du vil være sikker på å bo sentralt. Vær obs på at danske regler ifm utleie er litt annerledes og du kan risikere å miste hele depositumet ved avreise, så det kan være lurt å høre med utleier på forhånd.

Sosialt miljø

Det er mye sosialt som skjer i Odense, da det er mange studenter her, både danske, norske og internasjonale. ESN (Erasmus Student Network) har flere aktiviteter gjennom hele semesteret, og det skjer også en del arrangementer ute på universitetsområdet. NMF i Odense har også en del arrangementer og FADL som er den danske.

Høst 2017 - Medisinstudiet - Syddansk

Høst 2017 - Medisinstudiet - Syddansk

28.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Når man skal på utveksling til DK tror jeg man må melde seg ut av folkeregisteret. Dette gjør man på campus ila introdagene. Man får da dansk personnr og dansk fastlege. Fastlegen er forsåvidt gratis i dk. Kjøp sykkel - jeg kjøpte min på guloggratis.dk

Undervisningsformer

Det er for det meste forelesninger samt litt casebasert gruppeundervisning. Vi hadde også ferdighetstrening (obligatorisk). Ofte var det 1-2 fridager i uka.

Vurdering av emnetilbodet

Vi startet med 4 uker praksis i obs/gyn. Deretter hadde vi 2 uker fri før vi startet med undervisning i obs/ped. I denne perioden hadde vi også 2 uker praksis i ped. Denne modulen varte i 8 uker og ble avsluttet med en OSCE-eksamen. Tilslutt var det 3 uker gynundervisning som ble avsluttet med eksamen (multiple choice). Vi fulgte samme klasse i begge emnene, mens i praksis var vi med studenter fra andre kull.

Praksisen var generelt sett grei. De brukte ingen tjenestekort så det var litt mer tilfeldig hva man fikk oppleve. Personlig var jeg fornøyd med utbyttet (var litt heldig).

Undervisningen var bra (bedre enn ved UIB), og klinisk rettet. Det var kun fokus på de viktigste tingene. I obs/ped hadde vi OSCE eksamen som var veldig gøy og lærerik. Så med hensyn på undervisning og eksamen vil jeg anbefale SDU.

Vi fikk under hele oppholdet lite informasjon fra SDU. Vi fikk ikke bekreftet opptak før i midten av juli. Det gjorde at vi hadde dårlig tid til å finne bolig/leie ut bolig ol. I tillegg ble vi satt til å ha praksis samtidig med undervisning i 2 uker. Dette var selvfølgelig kjipt å gå glipp av 2/7 uker av modulen. De andre studentene i modulen (danske) hadde ikke praksis samtidig. VI fikk veldig lite informasjon fra SDU vedrørende dette og klinikkansvarlig på barneavdelingen sa at vi fikk en dårligere praksis enn det vi skulle hatt. I en periode var det usikkert om vi i det hele tatt kunne gjennomføre praksis. Akkurat det aspektet var vedlig kritikkverdig fra SDU sin side, men jeg vet ikke om dette blir et problem for andre studenter senere.

OBS: Det var noen studenter fra Tromsø på utveksling. De ble plassert i praksis 4 uker i Kolding og Esbjerg, men fikk informasjon om dette rett før ankomst. De måtte derfor betale dobbelt opp for husleie- så vær forberedt på at det kan skje.

Fagleg utbyte og språk

Faglig føler jeg at utbyttet har vært godt. Det var bedre undervisning og danskene var mye mer avslappet mtp eksamen. Praksisen var helt grei, jeg fikk tilslutt gjort en del -men jeg tror at praksisen er bedre i Norge.

Språklig gikk det veldig greit og man forstår danske etter bare noen dager. Danskene forstod oss litt dårligere men hvis man bytter ut noen ord går det stort sett greit.

Universitetsområdet og byen

Odense ligger 1,5-2 timer fra København. Det er en liten by på størrelse med Stavanger med litt koselige butikker og restauranter. Sykehuset ligger adskilt fra campus.

Bustad

Det er i utgangspunktet boliggaranti ved SDU, men den hybelen jeg ble tildelt lå odde til og jeg valgte å avslå tilbudet. Jeg skaffet bolig via boligportalen.dk, her må man betale for mnd. medlemskap, så det gjelder å være taktisk (melde seg inn først når man har funnet noen alternativer). Det er vanskelig å finne bolig selv, særlig for 1 semester så vær tidlig ute. Vil definitivt anbefale å bo i nærheten av sentrum.

Sosialt miljø

Det er veldig mange nordmenn i Odense (de tar bachelor i Øst-Europa og kommer for å ta master). Vi fikk derfor et inntrykk av at de danske studentene og legene var veldig lei av nordmenn. Vi passet på å presisere at vi var på utveksling og da ble stemningen med en gang bedre.

2017

Høst 2017 - Medisinstudiet - Syddansk

Høst 2017 - Medisinstudiet - Syddansk

28.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Skaff et eget sted å bo da garantien du får fra universitetet langt fra garanterer at bostedet i seg selv er av kvalitet. Undersøk om du faktisk trenger å folkeregistrere deg eller om det holder å få et "låne"-CPR-nummer til eksamen. Da slipper du mye stress med skattepapirer og å måtte folkeregistrere deg på nytt i Norge. Skaff deg sykkel så tidlig som mulig og meld deg inn i aktuelle facebook-grupper så får du vite om arrangementer med andre norske studenter - slik får du deg et ok nettverk tidlig (+ de i klassen din).

Undervisningsformer

Jeg hadde pediatri, gynekologi og obstetrikk. Vi hadde 4 uker praksis sammen i obs/gyn, for så å ha 4 uker praksis i ped senere samtidig med undervisning. Dette gjorde at vi gikk glipp av veldig mye av pediatri-undervisningen. Ellers skiller formen seg fra UiB med å ha et mye større fokus på case-undervisninger - noe som kanskje er naturlig nok da eksamen er en OSCE.

Vurdering av emnetilbodet

Vi fulgte et kull som tok gyn, obs og ped. De andre på kullet hadde ingen praksis, så dette gjorde at vi ikke møtte klassen vår før godt ut i oktober. Gjorde at man kanskje blir litt alene i starten hvis man ikke greier å sosialere seg på egen hånd.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte synes jeg var bra. Nå vet jeg ikke hva det hadde vært med de samme emnene på UiB, men jeg følte det var en veldig praktisk tilnærming med caser. Alt foregår på dansk, noe som går fint for oss - men danskene skjønner virkelig ingenting av norsk. Så det kan nok hjelpe å prøve å legge om litt, om enn bare noen få ord. På den muntlige eksamen derimot gikk det veldig fint, da sensorene var godt forberedt på at det var norske studenter der.

Universitetsområdet og byen

Odense er en fin og kompakt by som man kan utforske i sin helhet. Med en sykkel i tilleg får du tilgang på masse. En dyrehage rett utenfor byen, den fynske landsby, universitetscampus. Selve sykehuset er nærmere byen enn universitetet (her er du aldri).

Bustad

Som nevnt ovenfor - prøv å skaff dette selv. Vær tidlig ute med å kikke da boligmarkedet var veldig snevert. Prøv å høre med folk som har vært der får om de kjenner noen kanskje da markedet virker veldig lukket.

Sosialt miljø

Tommel opp. Er mange idrettslag og forskjellige fritidsaktiviteter man kan bedrive å bli kjent med folk. Vi dro sammen 3 fra Bergen, og møtte i tillegg på 4 som dro fra Tromsø som ga topp stemning. Ellers er det mange norske studenter som ukentlig har arrangementer som pubquiz osv. Hvis du greier å gjøre deg forstått kan du kanskje til og med få noen danske venner.

Vår 2017 - Medisinstudiet - Syddansk universitet

Vår 2017 - Medisinstudiet - Syddansk universitet

01.02.2017 - 30.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Transport: Sykkel! Kjøp en brukt sykkel. Du finner mange på facebooksiden "Cheapest bikes in Odense". Til andre byer og til flyplassen kan man ta tog. Hvis du skal ta mye tog bør du kjøpe et DSB ung-kort, for tog er ganske dyrt i Danmark. Det går også an å ta buss, men det er litt vanskeligere å komme dit bussen er + finne ut når de går, så jeg tok stort sett tog. Lokalbussene er heller ikke noe særlig, så det er best å bruke sykkel når man skal komme seg rundt i Odense.

CPR: Dansk personnummer. Skaff dette med en gang, man trenger det for alt som skal ordnes hos det offentlige, for å få fastlege og for å få tilgang til datasystemene når man er i praksis.

Mobil: Det kan være lurt å ha et dansk abonnement og mobilnummer. Jeg brukte lebara, det var billig og fungerte helt ok.

Undervisningsformer

Det er forelensinger, holdundervisning (=gruppeundervisning) og ferdighetstrening. Foreleningene er veldig gode, og foreleserne er flinke til å plukke ut det som er viktig. Holdundervisningen er stort sett casebasert og foregår i litt mindre grupper. Det blir litt som interaktive forelesninger. I øye og ØNH hadde jeg også ferdighetstrening, som er gruppeundervisning der man får øve på undersøkelsesteknikker. I ØNH er den siste ferdighetstreningen en mini-OSCE, der man blir testet i alle undersøkelsesteknikkene man har lært. Dette er veldig lærerikt og kommer godt med hvis man senere skal ha praksis i disse fagene. Jeg hadde også veldig mye praksis, 9 uker totalt. Dette er mer enn de andre medisinstudentene i Odense har og mer enn de har i Bergen på syvende semester.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde emnene K7: Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser og K11: Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer. Jeg hadde også 4 uker praksis i psykiatri, 2 uker i øye, 2 uker i ØNH og 2 uker i neuro. En stor ulempe (og kanskje den eneste ulempen) med å ta syvende semester i Odense er at K7 er på 9. semester og K11 er på 10. semester. Man bytter derfor kull man går med halvveis. Det hadde nok vært bedre å følge det samme kullet hele veien. Man blir også litt alene når man har praksis, siden de andre ikke har praksis på samme tid, og man må derfor gjøre en litt større innsats selv for å holde kontakten med de andre studentene. På en annen side blir man kjent med ekstra mange når man går med flere kull.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen er like god eller kanskje bedre enn i Bergen. Jeg synes foreleserne var litt flinkere til å forelese om det som er viktigst enn det de er i Bergen. Det samme gjelder for eksamen, der man blir spurt om det som er mest relevant. Eksamenene er lettere enn i Bergen, men jeg tror likevel man lærer det man skal. Det at man får så mye praksis bidrar også til at læringsutbyttet blir godt.
All undervisning foregår på dansk. Det blir man fort vant til, og det er ikke noe problem å forstå dansk. Det som kan være et litt større problem er å bli forstått av danskene. Det holder å bytte ut de ordene som er forskjellig på dansk og norsk, og å snakke litt sakte og tydelig. Dette er det lurt å øve litt på før man skal i praksis, så man klarer å kommunisere med pasientene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger et stykke utenfor byen, der var jeg bare på informasjonsdagene. All undervisning foregår på WP like ved sykehuset. Der er det auditorier, lesesaler, grupperom og kantine.
Byen er liten og koselig. Det er mange fine parker, blant annet Munkemose der studentene henger mye. Sentrum er lite, men med overraskende mange gode restauranter. På våren er det en stor festival som heter Tinderbox og på høsten er det en gatefestival som heter Karrusel. Disse er verdt å få med seg. Ellers er byens store stolthet H.C. Andersen, noe man kan se på ethvert gatehjørne.

Bustad

Finn bolig privat på boligportal.dk eller facebooksiden "Norske studenter i Odense". Jeg vil anbefale å bo i sentrum eller like utenfor. Man kan også se om det er noen som fremleier andelsboligen sin i Solfaldsvej/Heden. Det er like ved sykehuset og det er bare medisinstudenter som bor der. Hvis du søker bolig via universitetet vil du mest sannsynlig få tilbud om studentbolig i Vollsmose. Der vil du ikke bo. Det er langt unna alt.

Sosialt miljø

Det er mange norske medisinstudenter i Odense og lett å komme inn i det "norske miljøet". ANSA Odense har mange arrangementer, som pub-quiz, konserter, påskeleker, 17. mai-feiring og julebord. For å ikke bare bli kjent med nordmenn anbefaler jeg å bo med dansker og å bli med i en organisasjon eller drive med en lagidrett. Jeg var selv med på rolaget til SDU der jeg fikk mange danske venner. ESN (ERASMUS) har også mange arrangementer man kan være med på. Jeg var ikke med på noen av disse, da jeg heller ville bli kjent med lokale studenter enn med andre utvekslingsstudenter.

2016

Vår 2016 - BA i generell psykologi

Vår 2016 - BA i generell psykologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Les alt du får av informasjon. Ofte kan man overse viktige frister og informasjon.

Undervisningsformer

Vi hadde ulike undervisningsformer. På SDU var de opptatte av å få i gang diskusjon under forelesningene, og det gjorde det ofte mer spennende enn å ha rene monologer.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var godt fornøyd med emnetilbudene. De var spennende sammensatt.

Fagleg utbyte og språk

Det danske språk er ved første møte noe vanskelig å forstå, men man kommer fort inn i det. Jeg opplevde at danskene hadde vanskeligere for å forstå oss nordmenn enn motsatt. Jeg anbefaler å forsøke å snakke dansk så fort som mulig, så får bedre faglig utbytte og lettere studievenner. Enkelte fag krever også samarbeid mellom studentene og da er det helt avgjørende at man forstår hverandre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet var ikke bygd opp ved ulike fakultet slik det ofte er i Norge, så universitetet var svært stort og noe uoversiktlig. Byen er stor, men sentrum er lite. Det var likevel mange aktiviteter og tilbud.

Bustad

Jeg bodde svært dårlig. Jeg anbefaler derfor å ikke bo i Vollsmose. Det var både langt å sykle til sentrum og universitet, og det var ofte mye bråk.

Sosialt miljø

Danskene var imøtekommende og inkluderende.

2015

Haust 2015 - Medisinstudiet - Syddansk

Haust 2015 - Medisinstudiet - Syddansk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Buss: rødbillet.dk, alltid billig!
Tog: dsb.dk, er du tidlig ute kan du få Orange-billett, som er veldig billig. Men ellers er tog ganske dyrt.
Sykkel: er megapraktisk i Danmark. Jeg kjøpte min brukt da jeg kom, og solgte den til samme pris ved avreise. Prøv bruktsider som guloggratis.dk, dba.dk. Det er også en del facebooksider man kan finne brukt sykkel (fx. Brukt og billig i Odense, billigste sykkel Odense etc). Obs: det stjeles mange sykler, men man kan sjekke rammenummeret for å se om det er en stjålet sykkel.
CPR-nummer: for å få tak i et dansk cpr-nummer må man melde flytting til Danmark, det innebærer litt mer papirarbeid, og registrering på skatteetaten ved tilbakekomst til Norge. Det er ikke nødvendig for et opphold på under 6 mnd, men det gjør livet lettere å leve i Danmark, da de bruker det hyppig.

Undervisningsformer

Undervisningen bestod av forelesninger, Hold-undervisning med mindre grupper for mer aktivt arbeid, og Ferdighetstrening hvor man øvde på pratiske ferdigheter. Jeg synes det var fin fordeling av teori og praksis. Vi som kom fra Norge, hadde i tillegg 6 ukers praksis før vi begynte på teorien, som var veldig greit. Fagene er delt opp i mor/barn, med praktisk OSCE-eksamen, og gynekologi er multiput choice-eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg vet lite om det generelle emnetilbudet.

Fagleg utbyte og språk

Det er god faglig undervisning, og dyktige forelesere. Alt foregår på dansk, og noen forelesere er lettere å forstå enn andre, men stort sett gikk det veldig greit. Det er en fordel å lære seg å bruke danske ord og uttrykk for å gjøre seg forstått, særlig hvis man skal ha praktisk/muntlig eksamen og/eller klinikk.

Universitetsområdet og byen

Vi holdt til ved sykehuset, et hyggelig området 10-15 minutter på sykkel fra sentrum. Selve universitetet holder til lengre utenfor byen, men der var vi kun for velkomstforedrag. På sykehusområdet finnes det lesesaler, kantine og medisinstudentenes egen bar, "Ebstein Bar", som holder åpen hver ondag og fredag. Sentrum i byen er lite, men veldig hyggelig med travle gater og koselige smau. Studenterhuset ligger midt i sentrum, og der skjer det en del student-aktiviteter. Det er også her Odense filmfestival holder til som kommer hvert år i september. Ellers var det gatefestivaler, og flere musikkfestivaler både i byen og i den store parken like nedenfor. Kort oppsummert, det er mye som skjer.

Bustad

SDU har bolig-garanti, så bolig er man sikret. Personlig valgte jeg å finne min egen bolig, og fant et gammelt hus i den gamle delen av sentrum hvor jeg bodde sammen med tre andre. Men det er vanskelig å finne bolig i Odense, så vær ute i god tid, men jeg synes det var verdt det.

Sosialt miljø

Det er mye sosialt som skjer i Odense, da det er mange studenter her, både danske og internasjonale. ESN (Erasmus Student Network) har flere dagsturer og aktiviteter gjennom hele semesteret, og det skjer også en del arrangementer ute på universitetsområdet. Man får også tildelt en Buddy, som kommer å møter deg på stasjonen ved ankomst og kan fikse nøkler til leilighet på forhånd. Medisinerkullet er realtivt stort, og studentene er travle, men man skal bare være litt frempå så finner man raskt venner.

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

10.08.2015 - 18.12.2015

Undervisningsformer

Eg var først 8 veker i klinikk. 4 veker på hudavdelinga, og 4 veker på augeavdelinga på Odense Universitets Hospital. På begge avdelingane blei eg tatt godt imot, med ein plan over kva eg skulle bli med på dei første vekene. Etter desse dagane kan du sjølv planlegge tida di der. Då det er ganske få studentar som vel å ha klinikk i desse faga på Syddansk universitet får ein god oppfølging og det er heilt opp til deg sjølv kor stort fagleg utbytte ein har på desse avdelingane.
Etter det var det undervisning i CNS og sansefag i 5 veker, så 3 veker med dermatologi og venerologi. Begge faga har både vanlege forelesingar og gruppeundervisning. Gruppeundervisinga er casebasert og leia av overlegar frå OUH.

Vurdering av emnetilbodet

CNS og sansefag er klinisk orientert med mykje casebasert undervisning, noko som eg synest var svært bra.
Dermatologi og venerologi har som i CNS og sansefag god gruppeundervisning.

Fagleg utbyte og språk

Det har vore lærerikt å vere så lenge på kvar avdeling. Det gir ein muligheit til å både lære mykje om sjukdomane og tilstandane ein behandlar, men ein får og eit godt innblikk i korleis kvardagen til ein lege kan var.
Sjølv om dansk kan virke umogleg å forstå går det rimeleg raskt å komme inn i det. Ein plukkar fort opp kva legar som likar å undervisa, og då er det berre å henge seg på.
På slutten av klinikkopphaldet får du ei personleg vurdering av din innsats og ferdigheiter av ein veiledar du får tildelt ved starten av klinikkopphaldet. Det er ein fin moglegheit til å få ein god tilbakemelding om korleis du blir oppfatta av kollegar når du har pasientkontakt.

Universitetsområdet og byen

Odense er ein fin by med mange koselege kafear. Odense reklarmerer i desse dagar med å gå frå" gade til by", og det passar ganske godt.
I Odense er det mange studentar, og mange av desse er frå andre land en Danmark. Det gir ein mulighet til å ikkje berre stifte godt bekjentskap med den danske kulturen, men og bli kjent med studentar frå veldig mange andre land. Odense er og berre rett over ein time unna København dersom du vil oppleva ein litt større by, og tyske storbyar er ei billig tog eller busstur unna.

Bustad

Eg fekk tilbud om å bu i ein studentbolig som låg eit godt stykkje utanfor sentrum og ganske langt frå sjukehuset. Derfor gjekk eg på det private markedet, og det var ganske enkelt å finne ein fin plass å bu nær sentrum.

Sosialt miljø

Då ein kan risikere å være åleine som student på klinikk dei første vekene kan det kanskje var litt vanskeleg å bli kjent med andre studentar. Det kan då var lurt å bli medlem av Erasmus Nettverket eller gå på Odense Couchsurfing sine arrangement. Der møter du mange som er interessert i å bli kjend med deg. Dersom ein startar rett på med undervising kjem ein truleg ganske raskt inn i eit miljø. Det er svært mange nordmenn som studerer medisin i Odense, så dersom du ikkje vil lære dansk går det heilt fint.

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

10.08.2015 - 11.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å dra på Borgerservice og skaffe seg dansk crp-nr med en gang. Vi fikk beskjed om å ordne dette for å få tilganger på sykehuset. Man trenger det også for alt mulig annet i Danmark - telefon, bankkort, lånekort på biblioteket, fastlege osv. Du blir dermed folkeregistrert i Danmark og automatisk "utmeldt" av folkeregisteret i Norge- det kan ha noe å si for forsikringen din. Jeg skaffet meg forsikring gjennom ANSA for dette semesteret. Man mister også fastlegen sin i Norge. Man må dra på et skattekontor og melde flytting tilbake til Norge innen 8 dager etter man har kommet tilbake.

Undervisningsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, visitter. 4 uker praksis i gyn/obs, 2 uker praksis i pediatri.

Vurdering av emnetilbodet

Godt.

Fagleg utbyte og språk

Stort faglig utbytte. Ikke noe problem å forstå dansk, men noen av danskene har vansker med å forstå norsk.

Universitetsområdet og byen

Hyggelig lite campus for helsefagstudentene like ved sykehuset. Hovedcampus ligger et stykke unna. Man må på hovedcampus for å levere boligkontrakt, få studentkort osv. Odense er en trivelig by og man kan sykle overalt på 15 minutter.

Bustad

Jeg bodde i studentbolig som jeg fikk tildelt gjennom universitetet. Helt ok standard og mange morsomme utvekslingsstudenter og andre internasjonale studenter. Noen boliger er sentralt, mens andre er mer i utkanten. Det er private utleiere som leier ut, så man skal både forholde seg til boligkontoret på universitetet og til utleieren. Vær forberedt på å miste en del av depositumet, det er vanlig i Danmark. De trekker penger for å male det før den nye leietakeren flytter inn. Andre fant seg bolig privat, og det fungerte også fint. Det er rimelig å leie seg et rom i Odense, uansett om det er privat eller gjennom universitetet.

Sosialt miljø

Det er et stort internasjonalt miljø av studenter i Odense, så det er lett å finne noen å bli kjent med når man kommer. Ellers er det generelt et godt studiemiljø med mange arrangementer og man blir tatt godt i mot. Man blir også invitert på en del sosiale ting de første ukene i forbindelse med semesterstart. Det er veldig mange nordmenn i Odense, så ingen legger egentlig merke til at du er på utveksling hvis du ikke sier det selv.

Informasjon