Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad del País Vasco og Institutt for informatikk (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByBilbao
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Alle studentar ved UiB kan søke, men studentar tilknytt Institutt for informatikk vil ha førsteprioritet dersom det er fleire søkarar enn det er ledige plassar. Det er krav om at du skal ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorprogramma ved Institutt for informatikk tilrettelegg for at studentar kan dra på utveksling i 6. semester, men det er og mogleg å dra tidlegare i studieløpet.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er spansk og engelsk. Emnetilbodet på engelsk er begrensa.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle kurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad del Pais Vasco er institusjonen sitt spanske namn, nokså ulikt det baskiske namnet Euskal Herriko Unibertsitatea, men direkte omsett tyder dei begge «Universitetet i Baskerland». Det er det einaste offentlege universitetet i Baskerland og har i alt 45 000 studentar, fordelte på campusar i kvar av dei tre provinshovudstadane, Bilbao, Vitoria og San Sebastian.

Baskerland er eit sjølvstyrt område i Spania, med eige språk, flagg og særprega kultur. Området har både folkerike byar og store naturparkar. Med eit grønt, variert landskap og lang kystlinje er regionen ei skattekiste for friluftsentusiastar.

Bustad

Universitetet har informasjonssenter ved kvar campus som hjelper internasjonale studentar med å finne bustad. Dei formidlar informasjon om ledige rom på studentheimar i nærleiken og administrerer ein nettbasert database over ledige leigemål på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juli.

Studentrapportar

2016

Vår 2016 BA Geofysikk

Vår 2016 BA Geofysikk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Dette universitetet er best dersom du tar fag innenfor informatikk, matte eller ingeniørfag. Det tilbys noen få fag på engelsk, men dersom du vil ta fag på spansk bør du i alle fall ha B1 eller B2 nivå av spansk før du starter.
Jeg studerer bachelor i meteorologi og oseanografi, jeg dro derfor på en annen avtale en mitt studie. På grunn av dette hadde jeg noe problemer med å velge fag og få min Learning Agreement på plass. Det er derimot ikke nødvendig å ha den endelig versjonen av LA før du ankommer Spania, den kan redigeres i etterkant men bør være på plass i løpet av de første dagene når klassene starter.

Universidad del Pais Vasco er delt inn i tre deler, en i hver av hovedstedene i pais vasco (Baskerland). Baskerland er delt inn i tre provinser hver med sin egen hovedstad og sin del av universitetet. Du kan kun ta fag ved ett av campusene, siden avstanden blir for stor. Hvert sted har også to forskjellige navn, ett på spansk og ett på baskisk.
Campus de Alava (Vitoria Gasteiz)
Campus de Bizkaia (Bilbao in Leioa)
Campus de Gipuzkoa (Donostia and San Sebastian)

Undervisningsformer

Undervisningsformene er for det meste klasseromsundervisning. Varierende størrelse alt etter hvilket fag man tar.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde problemer med å velge fag ved dette universitetet. Jeg tar en bacheloren i meteorologi og oseanografi og det finnes det ikke her på bachelornivå. De har derimot en Erasmus Mundus Master i Marine Environment and Resources, som jeg kunne ta fag ved. Fagene er perfekt for noen som studerer marine biologi, om du gjør det anbefaler jeg deg absolutt å dra hit! Fagene blir derimot kun tilbudt om våren og er på engelsk.
Fagene på selve avtalene vet jeg dessverre lite om.

Fagleg utbyte og språk

I og med at de ikke tilbudte fag som var direkte relevante for min bachelor, var ikke det faglige utbytte det største. Det språklige utbytte var derimot bra, men det kommer mye an på deg selv hvor mye innsats du vil legge i det. Vil anbefale å få deg spanske venner og kanskje gjøre noen intercambios gjennom nettsiden conversationexchange.com.

Universitetsområdet og byen

Jeg studerte i Bilbao og her ligger hovedcampusen i Leioa som er utenfor byen. Det tar ca 20-30min med buss fra sentrum, de fleste studenter bor i sentrum siden det ikke er mye tilbud i Leioa. Dersom du tar fag ved Erasmus Mundus Masteren vil dette være i Plentzia som er en time vekke fra Bilbao. Her er universitetsbygningen så og si på stranden og er kun for master studenter og doktorgrader.

Bustad

Universitetet tilbyr ikke noe plass å bo for studentene, men du kan finne rom på disse nettsidene:
Piso compartido
Idealista
Fotocasa
Easypiso
Eller på Erasmus Bilbao siden på facebook.

Sosialt miljø

Bilbao er den perfekte byen å bo i! Tilbudene er uendelige og maten og drikken fantastisk! I barene er det Pintxos, baskernes versjon av tapas, og rødvin fra La Rioja det går i. Bilbao og området rundt er kjent for sine kulinariske kunster. Fantastiske strendene er også kun en 30 minutters metro tur unna. Det er også en ung by med mange studenter, og dersom du vil være med andre utvekslingsstudenter er det flere sosiale arrangement i løpet av uken arrangert av ESN. Det er også fantastiske surfe muligheter i nærheten og dersom du er glad i å gå tur i fjellet har du også muligheten til det her. Å oppleve og lære om den baskiske kulturen er også veldig interessant. For husk, dette er ikke Spania, dette er Baskerland!

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universidad del País Vasco

Informasjon