Hjem
Utdanning
erasmus+

Université de Bordeaux og Det medisinske fakultet (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld berre for medisinstudentar.

Tal på studieplassar i avtalen gjeld for eit heilt år. Vær obs på at tal på plassar kan variere frå år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når i studiet kan eg reise

Medisinstudentar kan reise til Bordeaux i sitt 7. semester i cand. med. Det er mogeleg å reise ut i haust- eller vårsemesteret.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er fransk.

Dersom du ikkje har nok franskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Dersom du vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande spesifikke emne ved UiB.

Følgande emne ved Université de Bordeaux samsvarar med emne ved UiB:

  • Psycho-sensory neurology (15 ECTS) + klinisk praksis i nevrologi, øre-nase-hals/eller auge (fire veker), og psykiatri (fire veker)

Gjennomført undervising og bestått eksamen i desse emna er vurdert som tilsvarande 7. semester (MED7) ved UiB. Psykiatri kan godkjennast ved UiB dersom du består ein munnleg godkjenningssamtale i "Lov om norsk helsevern" etter utanlandsopphaldet.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université de Bordeaux blei opphaveleg grunnlagt i 1441, men blei sidan først oppløyst under den franske revolusjonen i 1793 og deretter splitta meir varig frå 1968 og utover. Dagens Université de Bordeaux blei til i 2014, ved samanslåinga av Université Bordeaux 1, Université Bordeaux Segalen og Université Bordeaux IV Montesquieu. Samla har det nye universitetet rundt 50 000 studentar og eit rikhaldig studietilbod, innanfor eit breitt spenn fag, frå juss og økonomi til rommedisin og ønologi, altså vinmakarvitskap. Universitetet har fleire store campusområde i og rundt Bordeaux sentrum.

Bordeaux er ein hamneby med rundt 250 000 innbyggarar, og den største byen i regionen Aquitaine på Frankrikes vestkyst. Storbyområdet har nærare ein million innbyggarar. Vinindustrien i regionen har ei omsetting på 14,5 milliardar euro kvart år, og står for størsteparten av sysselsettinga i Bordeaux ved sida av aktivtetar og forsking knytt til lufttrafikk, romfart og teknologi.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med den lokale studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Dei kan òg bistå med informasjon til studentar som søker bustad privat. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad til bustad gjennom Caisse d¿allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September ¿ Januar og Januar/ februar ¿ juni.

Studentrapportar

2019

Vår 2019 - Medisinstudiet

Vår 2019 - Medisinstudiet

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

La meg først bare si at dette er et utvekslingsopphold jeg anbefaler på det sterkeste! Derimot, jo bedre forberedt man er, jo bedre opplevelse får man, så jeg kommer mao. til å være veldig ærlig i denne teksten.

Vær for det første forberedt på å ha den usikkerhets-følelsen der man ikke helt vet hva som skjer, hvor det skjer, hvorfor det skjer etc., veldig ofte. Vit likevel at det går alltid bra, ting ordner seg, og man sitter igjen med en ekstrem mestringsfølelse når man er ferdig.

For det andre er det viktig å understreke for alle dere som tenker dere å dra til bordeaux at: absolutt ALT er på fransk! Dette er selvfølgelig utfordrende i starten, men det går seg til fort. Jeg vil bare være tydelig på det, sånn at dere som vurderer å komme ned ikke tenker 'pensum er på engelsk, forelesninger' NEI. Alt er på fransk.

En tredje ting å være forberedt på er at nivået på de franske studentene er veldig høyt, mye høyere enn i Norge (etter min mening). Selekteringen inn på studiet, underveis og fram mot en avsluttende prøve (kalt ECN) er ekstrem. De franske studentene for øvrig også allerede hatt et fag i 3. klasse, kalt "Sémiologie", som betyr symptomlære, i nevrologi. Dette faget har vi ikke i Norge, nevrobiologien i MED3 er vel det nærmeste, men jeg fikk veldig inntrykk av at de franske gikk mye mer i detalj, i tillegg til at faget går gjennom nevrologisk undersøkelse nøye. Jeg visste ikke dette på forhånd, og hadde begrenset kunnskap i nevrologi, dvs. MED3. Det gikk likevel fint, men dere kan se for dere greia. Hvis dere vil kan dere sjekke ut pensumboka som ligger gratis på nettet: https://www.cen-neurologie.fr/premier-cycle.

For det fjerde hersker det mye usikkerhet i tidligere studentrapporter hvorvidt man virkelig trenger å ta med rtg thorax og alle blodprøver osv. ned på forhånd, som bordeaux sier du trenger. Jeg gikk til fastlegen i Norge én gang i januar og fiksa alt ganske greit, men jeg tipper du kommer unna med det hvis du ikke har alt på stell også, så er ikke krise hvis noe skulle skje. Vil derimot anbefale å fikse det før du reiser, men det er kanskje bare sånn jeg er som person

Angående tidsperiode for når man kan være her nede: Jeg og den andre som var her nede fra Bergen våren 2019 startet semesteret rundt 1. februar og sluttet et par dager før 1. juli. Eksamen var 12. juni (men man har praksis ut juni, se lenger ned for mer info om det). Man kan visst velge å komme ned i april og være her ut juli, men jeg anbefaler definitivt å begynne i februar, da dette gir mye større sjanser til å få venner basically. Alle erasmus-eventene og sånt er i slutten av januar/ut i februar.

På denne nettsiden legges informasjon om praksis, eksamen, timeplaner etc. ut: https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Medecine/1er-et-2nd-cycle-de-medecine/Etudes-Du-DFGSM2-au-DFASM3-diplomes-de-formation-generale-ou-approfondie. Er ikke viktig å sjekke ut før du evt. skal ned, men anbefaler å sjekke ut 'Le livret des enseignements du DFASM'. Her står pensumlista ('ITEM-lista')

Andre praktiske tips (dette er mest til de som vet de har fått plass):
1. For å vite hvor man skal møte opp på praksis første dag, spør noen som har vært der tidligere. Dette avhenger av hvilken stage du skal på (nevro, orl, psyk)
2. Ta med reflekshammer + evt. pennelykt
3. Man kan hente ut frakk på sykehuset. Studentene går i vanlige klær under en kortermet frakk, noe som er en tilvenning. Her henter du frakk: gå inn hovedinngangen på Tripoden (hovedbygget) --> midt i inngangshallen er det en trapp nedover, gå ned en etasje --> gå inn i gangen du ser rett foran deg når du går ned trappa, ta så til venstre --> ta første venstre --> ta så til venstre der hvor du ser en rosa pil på gulvet. I enden av den gangen er det utlevering av frakker. Bare si du er erasmus, de vet hva det går i. Åpningstider er kl 12-14.
4. Gå til hun Noëlie-dama for å få studentkort/izzly-kort.
5. Universitetet i Bordeaux organiserer et språkkurs for medisinstudenter der man går igjennom anamneseopptak på fransk, noe som var veldig nyttig. Det varer et par timer hver ettermiddag i 5 dager ca., helt i starten av semesteret (september/februar). Anbefaler å dra på dette uavhengig av om du er A1 eller C2. Karen som holder kurset heter Bruno le Mière, mailen hans er lemiere2018@gmail.com. Send han en mail noen dager før du kommer
6. I nevrologi-praksis trenger man tilgang til noe som heter DEXCARE. Å fikse dette er ikke noe stress, men du må gjøre det på selve avdelingen. Du gjør følgende: På hver pc på avdelingene der, står nummeret til IT-avdelingen på skjermen på de stasjonære pcene. Ring dit med en av tlf fra avdelingen og si: 'hei, jeg er erasmus, jeg trenger å åpne dexcare-kontoen min'. Folka som tar tlf vet hva det går i, så de aktiverer kontoen der og da mens du prater med dem. Spør evt. bare en sykepleier om å hjelpe deg, de vet også hva det går i.

Undervisningsformer

I Norge på MED7 har vi vel ca. 15-16 (?) uker med undervisning og 4 uker praksis i psykiatri. I Bordeaux er det helt omvendt. Her hadde vi praksis (kalt stage på fransk) hver dag i 19 uker og bare 5 uker undervisning. Undervisningen er ikke obligatorisk, men praksisen er det, hvert fall i teorien.

Praksis:
Jeg hadde 11 uker praksis i nevrologi, 4 uker i psykiatri og 4 uker i øre-nese-hals. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg var ganske (les: veldig) nervøs første dagen hehe, og med god grunn!! Ikke forvent noe kjære mor. De franske gir i utgangspunktet veldig blanke i deg som erasmus-student, og i starten fant jeg det sjokkerende hvor frekke og lite forståelsesfulle jeg opplevde dem. Jeg snakket med noen av dem om det, og grunnen er visstnok at de fleste erasmus-studenter her nede tar BARE praksisen (type sånn som vi kan gjøre i gyn-obs på MED9), og ikke eksamen. Det gjør at mange av de franske opplever at det er erasmus-studentene som bare gir blanke, at det er de som bare vil ha ferie. Det er ganske mange erasmus-studenter i medisin her nede også, type 30-40 (?). Sånn sett kan jeg jo kanskje skjønne de franske litt. Men jeg var hvert fall ikke forberedt på at de franske skulle være så stressa og lite forståelsesfulle for vår situasjon. Et annet godt tips er at jo mer interessert man er, jo mer man tør å være 'på' og spørre, jo mer respekterer de deg, og jo lettere blir det å bli kjent med de. Dette lærte jeg meg utover, og jeg er sykt glad for at jeg etter hvert turte å gå litt ut av komfortsonen, for sykehus i Norge nå kommer ikke til å bli NOE stress whatsoever mtp. å skulle være redd for å spørre overleger eller hvem som helst om ting/føle seg 'dum'. Det er en deilig følelse.
Selve praksis-modellen med såpass lite undervisning må jeg for øvrig si jeg likte veldig godt, og helt ærlig skulle jeg ønske vi hadde det sånn i Bergen. Man får en helt annen stolthet til hva man leser på ift. i Bergen, fordi legene forventer at du kan lese EKG, at du kan nevrologisk undersøkelse, at du kan sykdommene godt, behandling osv. liksom. På gode dager føler man virkelig at man bidrar til sykehusdriften, og det er helt ærlig dritgøy. For eksempel på nevro-praksis gjør man nevrologisk undersøkelse hver dag, man tolker EKG-er (igjen: på fransk), man går visitter og noen ganger blir man bedt om å presentere pasienter foran de andre studentene, turnuslegen(e), klinikksjef og overlege. Jeg fikk også gjøre to spinalpunksjoner, samt. gjøre flere spyttglandel-biopsier, noe som var veldig gøy! Legene er glade i å pimpe studentene, noe som var ganske stress, men skjønte etter hvert at legene egentlig gir helt blanke i om man kan det eller ikke, fordi de stiller de samme spørsmålene til studentene, som kommer og går hele året. Ergo er det helt lov å svare feil på ting eller ikke kunne svaret.
Rent praktisk varer praksisen generelt fra kl 09-12 hver dag. På nevro-praksis hadde vi morgenundervisning fra kl 08-09 to-tre dager i uka i 3 uker ca. Psykiatri-praksis var dritchill, fra kl 09.30-12. Øre-nese-hals var veldig hyggelig sosialt, jeg likte folka der godt, men man måtte ha underskrift hver dag, og det varte fra kl 08-12.

Undervisning:
Varer de første 5 ukene av semesteret. Varer ca. fra kl 13 til 18-19. Var mest nyttig for språkerfaringens del, men det de går gjennom er definitivt eksamensrelevant.

Vurdering av emnetilbodet

Eksamen var vanskelig as, jeg skal ikke lyve. Det er kanskje dristig å påstå, men fra medisin i Bergen er Bordeaux nødt til å være det vanskeligste stedet man kan dra på utveksling. MEN! Vi som var her var også opptatt av at vi ikke skulle lese oss ihjel mens vi var her. Vi var veldig opptatte av å nyte tiden mens man er her (se mer om dette lenger nede), så det kan selvsagt ha bidratt. Men eksamensperioden var likevel ekstremt heftig. Det finnes noen tidligere eksamener man kan gjøre bare for å se litt hvor man ligger an. Jeg tok prøveeksamen 4 ganger før eksamen og jeg strøk hver gang. På selve eksamen stod jeg, men dere skjønner at det kan oppleves stressende likevel. Jeg kjente ikke så mange fra medisin som hadde tatt utveksling fra før, men flere som har studert andre ting som har tatt utveksling, og når man ser de tenker man at utveksling basically er en ferie. Det er ikke det samme å dra på utveksling på medisin, dessverre. Grunnen til at det var vanskelig var i grove trekk 1) språket og 2) at systemet er litt annerledes. La meg prøve å forklare litt mer om systemet, for det visste jeg heller ikke på forhånd:

Studentene på 4. kull i Bordeaux har fire såkalte moduler de tar ila. året, to hvert semester. Vi fra Norge tar én modul, Neuro-Psycho-sensorielle (NPS). I NPS har man fem fag: Nevrologi, psykiatri, øre-nese-hals (ORL), oftalmologi og maxillo-facial-kirurgi. Dette er de samme fagene som man har i Norge. Fokus ligger klart mest på nevrologi og psykiatri, med ORL og oftalmo på delt andreplass. Eksamen er en MCQ på to timer (!!), det er fem svaralternativer og man må ha minst to riktige svar for å få plusspoeng på oppgaven. Det betyr at hvis du krysser av/krysser ikke av ett riktig svaralternativ, men de fire andre er feil, så får du fortsatt null poeng. I tillegg er det fullstendig unyttig å gjøre gamle eksamensoppgaver, fordi de skifter ALLE oppgavene hvert år. Man jobber mao. veldig mye for 'ingenting'. På eksamen får man fire temaer, med 15 spørsmål hver. De fire temaene er alle formet som kasuistikker. Det er veldig fokus på symptomer --> sykdom, noe jeg i retrospekt fant veldig nyttig egentlig. I Norge opplever jeg at det nærmest handler om sykdom --> symptomer. Av åtte erasmus-studenter som tok eksamen i NPS var det bare tre stk som stod. Hvis du stryker kan du ta konten i Norge, og det kommer til å gå helt fint.

For øvrig er de andre modulene kardiologi, hepato-gastro og ortopedi.

Fagleg utbyte og språk

Språk er åpenbart alfa-omega for den utvekslingen her, siden alt er på fransk. Jeg kommer her til å referere til disse språknivåene (A1-C2), google det hvis du ikke vet hva det er. Jeg skulle ønske jeg kunne si 'ja, ja, du kan ikke så mye fransk, null stress!', men det kan jeg ikke. Jeg kan derimot si 'ja, ja, du kan ikke så mye fransk, du kommer til å klare det, men det kommer til å bli mye vanskeligere og du må jobbe mer enn de andre'. Bordeaux krever minst B1, aller helst B2-nivå før man begynner. Det var en fra Bergen som begynte i Bordeaux med bare et måneds språkkurs på A1 før vedkommende begynte og jeg tror hun klarte seg greit. Jeg har ikke snakket så mye med vedkommende, men fy fader så vanskelig det må ha vært for han/henne. Jeg hadde B2/C1 før jeg kom hit og jeg syns språket har vært litt stress til tider liksom. Jeg husker første uka mi på nevro, så ble jeg bedt om å ringe til blodlaben på sykehuset for å få tak i et blodprøvesvar. På norsk hadde det vært null stress, men i Frankrike, første uka mi? Definitivt utfordrende. Det som er kult er at de tingene som var stress i starten ble de mest dagligdagse tingene etter hvert som ukene gikk. Mestringsfølelse!!

Språkkurs:
Jeg hadde B-kull høsten før utveksling. Jeg kunne ikke noe fransk før B-kull, så jeg flytta til Toulouse i 4 mnd fra august-desember, og begynte på A1-nivå. Jeg var veldig motivert, så da jeg dro i desember bestod jeg en offisiell eksamen i B2. Da følte jeg meg bra forberedt. Hvis du har mulighet til å dra på språkkurs i en lengre periode før utveksling, så anbefaler jeg det på det sterkeste. Jeg kan ikke få sagt det nok: jo mer fransk du kan før du kommer, jo lettere blir det når du kommer hit. I tillegg, jo mer fransk du kan, jo større sjanse er det for at de franske kommer til å gidde å ha en samtale med deg. For øvrig tok jeg ikke noen språkkurs i Bordeaux mens jeg var her, men jeg vet andre har gjort det før meg.

For referanse, så brukte jeg språkskolen Langue Onze i Toulouse (https://www.langueonze.com/?lang=fr), men jeg tipper de fleste steder funker så lenge du er motivert nok.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en klasse-by å bo i!! Stemningen, arkitekturen og været er alt det du forventer og ønsker deg av en by i sør-vest-Frankrike. Stemningen er lystig, arkitekturen haussmannsk (paris-stilen) og været sinnsykt deilig. 25 grader i februar! Hadde sett på yr at det skulle være mye regn, men det stemte ikke overhodet. Nesten alle bygningene er av kalkstein, noe som gir en merkelig estetisk hverdagsglede når du trasker rundt, hvis du liker sånt. Jeg likte ikke sånt før jeg kom hit for å si det sånn. Jeg digger også at det er masse chille, små gater her, som plutselig munner ut i en plass med en rolig kirke/monument, som ut av ingenting. Det er magisk å bo her!

Jeg bodde i området Mériadeck/Gambetta, som var nice. Sykehuset heter Hôpital Pellegrin. Mange studenter bor rundt sykehuset, men områder som Chartron og La grosse cloche var også populære. Nesten overalt i sentrum funker, sentrum er litt større enn Bergen kanskje. Det finnes også noen fine parker og elven La Garonne renner igjennom byen. Det er ca. 40-50 min ut til kysten, hvor man kan bade osv. I mai/juni hendte det vi dro ut dit etter praksis, dødsdigg

Jeg kjøpte meg sykkel tidlig, og er veldig glad for det. Har brukt den mye! Hvis du vil kjøpe månedskort på bybanen (det er bybane og buss det går i her), så koster det ca. 30 euro i måneden hvis jeg husker riktig, mens en decent sykkel koster ca. 70-100 euro på leboncoin (franske finn).

Bustad

Bolig var litt stress å få tak i. Jeg bodde jo i Toulouse på høsten, så jeg tenkte det skulle gå greit, men jeg la ut annonse på lacartedescolocs.fr, og her var det tilslutt en kar som kontakta meg, og jeg har vært veldig fornøyd! Bor i kollektiv med en tysker og en fransk kar. Betaler 550 euro i måneden, alt inkludert. Snakk gjerne med de norske som har vært der før deg, så burde det gå greit.

For øvrig, mtp. prisnivået, så ligger kollektiver på rundt 300-700 alt ettersom, mens å leve her er billig. Studielån + erasmus-stipend + språkstipend er nesten for mye, typ jeg har satt over penger på sparekonto etter at semesteret er ferdig.

Sosialt miljø

La det ikke være noen tvil her: Det er veldig vanskelig å bli kjent med de franske. Du må snakke fransk godt, og rett og slett ha litt flaks as. Møte de riktige personene til riktig tid (les: hvis du møter noen som selv har vært på erasmus, huk tak i de! De er generelt mye hyggeligere enn de andre). De franske medisinstudentene er generelt som nordmenn, de skjønner at erasmus-studentene er her for en kortere periode, de har allerede et liv fra før (dvs. de gjør ikke annet enn å lese, om man kan kalle det et liv) og de gidder ikke å investere i en relasjon de vet snart tar slutt. Særlig hvis de syns det er irriterende å snakke med oss fordi de syns vi snakker dårlig fransk. Dette syns jeg var ekstremt frustrerende og provoserende, ergo har jeg fått et helt annet syn og respekt for erasmus-studenter i Bergen også.

Når det er sagt er det veldig mange hyggelige erasmus-studenter, og alle snakker såpass bra fransk at man kommuniserer definitivt på fransk, ikke på engelsk. Det ble jeg glad for, for jeg var veldig interessert i å snakke fransk. I tillegg snakket man bare fransk på praksis selvfølgelig, så man lærte masse fransk hele tiden.

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

01.09.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

De franske studentene har allerede hatt et fag som heter "sémiologie", som betyr symptomlære, i nevrologi. Dette omhandler alle syndromene i nevrologi, som for eksempel pyramidalt syndrom, ekstrapyramidalt syndrom, vestibulært syndrom, cerebelløst syndrom og så videre. I tillegg omhandler det nevrologisk undersøkelse som behandles i detalj. Jeg visste ikke dette på forhånd, og hadde begrenset kunnskap i nevrologi. Det gikk fint, men jeg vil anbefale de som kommer etter meg å lese litt i sémiologie-boken som ligger på internett på forhånd: https://www.cen-neurologie.fr/premier-cycle

Som Erasmus-student er min erfaring at man får lite informasjon. En del av opplevelsen av å være på utveksling er å være forvirret og måtte spørre seg frem på ulike kontorer. Det er en del papirarbeid, men det går fint å ordne dette. Spør man så får man hjelp, og det er stor mestring i å finne ut av ting selv - på fransk!

VIKTIG: I tidligere studentrapporter har det blitt skrevet at man må ta røntgen thorax og blodprøver for å måle titer-nivåer av ulike vaksiner. Dette trenger man IKKE å gjøre. Man trenger kun en signatur og stempel fra lege på vaksinasjonsarket som Universitetet i Bordeaux sender.

Undervisningsformer

Det er 5 uker med forelesninger fra kl 14 til 18 eller 19. Etter dette er det kun utplassering resten av semesteret. Det anbefales å gå på disse forelesningene da det er professorene som lager eksamen som foreleser. Man har totalt 19 uker utplassering på sykehus, noe vi ikke er vant til fra Norge. Dette er utrolig lærerikt. I nevrologi-utplasseringen som er 11 uker, blir man svært god på nevrologisk undersøkelse, og får sett mange eksempler på både relativt vanlige sykdommer (som multippel sklerose) og mer sjeldne arvelige sykdommer. På min avdeling var det visitt flere ganger i uken. Her hendte det at jeg ble bedt om å gjøre full nevrologisk undersøkelse foran hele visitten. Da lønte det seg å vite hvilke muskler og nerver man tester. Det går fint hvis man ikke kan alt. Legene er forståelsesfulle og bruker store deler av visitten på å gå gjennom eksamensrelevante temaer.

Vurdering av emnetilbodet

Faget "Neurologie psycho-sensorielle" som vi tar, gir en svært god forståelse for nevrologi, særlig fordi det utfylles av de 11 ukene i praksis. Øyefaget behandles kun én dag i forelesning (4-6 undervisningstimer), så det lønner seg å gå på disse forelesningene. Det er dessverre ikke praksis i øye, og ingen kurs i undersøkelsesteknikk. Dette er en mangel ved det faglige tilbudet. Øre-nese-hals-faget har en måned praksis, hvor man får observere konsultasjoner og øve litt på otoskopi. Jeg tror imidlertid undersøkelsesteknikk undervises mer i dybden i Norge. Det er også en måned psykiatripraksis hvor man ikke har en selvstendig rolle, men følger legene i samtaler med pasientene. Dette er veldig spennende og relevant.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har gått tre år på fransk videregående, så jeg snakket flytende fransk da jeg reiste. Jeg tok en måneds språkkurs i august som inkluderte 6 timer privatundervisning i medisinsk fransk per uke. Det ga svært stort utbytte og var viktig for at jeg fikk så gdot utbytte av oppholdet. På sykehuset det meste fra starten av, og har fått utrolig mye igjen faglig. Man trenger ikke snakke flytende fransk for å søke, men men man må være relativt komfortabel med hverdagsfransk. Det er et vanskelig språk og legene kan ikke alltid engelsk. Erasmus-studenter fra andre land må ha minst et B1-nivå for å få lov å dra til Bordeaux, så de er generelt ganske flinke. Dersom man ikke kan så mye fransk, er det mulig å ta språkkurs og jobbe med fransken i forkant, men da må man være innstilt på et mye tøffere semester hvor fokuset ikke blir like mye på å lære medisin.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en klassisk fransk, vakker og varm by. Den er så å si flat, og derfor veldig sykkelvennlig, med sykkelstier langs elven La Garonne, og fra sentrum til sykehuset. Klimaet er mye varmere enn i Norge. Jeg var her på høstsemesteret, hvor det var 28 grader langt ut i oktober. Det har vært lite regn. Bordeaux har et kulturelt tilbud uten like. Konserter, festivaler, restauranter og utstillinger kryr det av. Det er veldig lett å trives i denne byen, som også har god kollektivtransport.

Universitetsområdet er ved sykehuset, som er veldig praktisk når man har utplassering frem til lunsj og deretter forelesning. Det er et stort bibliotek med 600 leseplasser og mulighet for å leie pensumbøker gratis, samt printe. Det er kaffemaskiner over hele campus, og to kantiner å velge mellom.

Bustad

Å få seg bolig i Bordeaux er ikke det letteste, så jeg anbefaler å være tidlig ute med dette. Jeg hadde selv flaks, og en venn av en venn kjente noen som leide ut en leilighet. Jeg anbefaler å bli med i Facebook-grupper og What's App-grupper, eller se på leboncoin.fr, som tilsvarer finn.no. Ellers kan man også søke om studentbolig hos CROUS. Da lønner det seg å være tidlig ute. Det finnes også Airbnb-er som kan leies over lengre perioder.

Sosialt miljø

ESN (Erasmus Student Network) er en organisasjon som arrangerer alt fra språkkafeer til quiz til pubcrawl. Er man med her, møter man lett andre utenlandske studenter som også vil bli kjent med folk. Medlemskort gir rabatter mange steder. Siden man er utplassert nesten hele semesteret jobber man sammen med hovedsaklig franske studenter, og kanskje en annen utenlandsk student. Det varierer fra avdeling til avdeling. Dette er en mulighet til å bli kjent med franskmenn. Det skal sies at de franske studentene på fjerde året jobber hardt og virker ganske stresset. De har obligatoriske nattevakter og underveistester i løpet av semesteret. Både vaktene og underveistestene slipper vi Erasmus-studenter, som kun tar semestereksamen.

2018

Høst 2018 - PRPSYK

Høst 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å starte friske opp språket så fort ein veit at ein skal på utveksling og å dra på språkkurs man får støtte til av lånekassen, dersom undervisningsspråket ikkje er engelsk/skandinavisk. Det går og ann å dra på språkkurs i ein annen by enn der man skal dra på utveksling. Det fins og facebookgrupper for alle år på alle fagretninger som er greit å bli med i, der det hyppig deles forelesningsnotater. Det anbefales også å finne tidligere eksamensoppgåver i alle faga du skal ta, for å få oversikt over testform og type spørsmål.

Undervisningsformer

Undervisninga er i hovudsak arrangert som forelesninger (CM=Cours magistraux) ellerseminargrupper (TD=Travaux dirigés/TE=Travaux pratiques). Det varierer fra fag til fag om det er obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret. Overordna kan det virke som om dersom fagene er delt inn i mindre seminargrupper i timeplanen, er det mest sannsynligvis noen innleveringer/tester underveis. Det er også sannsynlig at små valgfag ikke har noe obligatorisk, mens de obligatoriske kjernefagene har flere krav.

Franske studenter er veldig vant til å skrive notater, og mange foreleser sitter bare på ein stol i 2 timer og snakker. De fleste bruker i dag power points i tillegg, men noen av de eldre foreleserene har bare høgtopplesning der det er forventa at ein skriver ned kvart eineste ord. Bli derfor med i ulike facebookgrupper og spør andre franskmenn om notatene deira! Alle forelesninger/seminargrupper varer i 2 timer fra halv til halv, gjerne uten pause. Derfor må ein gjerne skynde seg til neste forelesning, og det starter gjerne ikkje alltid på tida.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Bordeaux er veldig stort, beståande av mange ulike fakultet. Psykologi høyrer inn under "college" for "Science de l'homme", der ein og finn fakultet for Sosiologi, antropologi, "utdanningsvitenskap", og "sportsledelse". I utgangspunktet kan man velge fag fra alle retningene, og det er dermed eit bredt spekter av ulike fag. Fag ligg på mellom 1,5 til 6 studiepoeng, det er difor vanlig å ha minst 6 fag. Ein kan og velge fag fra både bachelor (licence) og første året på master, men det anbefales absolutt å ta fra licence, då eksamen på master ofte er i januar. I tillegg er det sålart mye vanskeligere på master. Noen fag har obligatoriske aktiviteter under vegs, men de fleste har bare ein avsluttande eksamen (écrit terminal) eller QCM (Multiple choice). Ein får lov å ha med ordbok og å skrive "ERASMUS" på eksamensarka, som fagansvarlige då blir fortalt å ta hensyn til.

Fagleg utbyte og språk

Fakultetet arrangerer eit veldig bra språkkurs gjennom heile semesteret med ulike tema, som ein i utgongspunktet også kan få studiepoeng for. Det vanskeligeste i begynnelsen vil nok være å forstå kva forelesere seier, men etter ein måned eller to vil det nok gå seg veldig til. Det anbefales og snakke med foreleserene og introdusere seg, eg opplevde alle som veldig behjelpelige og vennlige. Faglig anbefales det å velge så "enkle" fag som mulig, gjerne tema ein har hatt før, vertfall om ein ikkje er flytande i fransk. Det er desverre vedlig stor forskjell mellom kva dei ulike foreleserene forventer og krever for å gi deg godkjent karakter (10 eller meir, av 20 totalt). Eg opplevde å få 16 og 18 i noen fag (tilsvarer A), med minimalt innsats der eg blant anna fikk lov å skrive ei oppgåve heime i stadenfor å ta eksamen, og også å stryke i eit fag der eg fekk 9,657 i karakter (altså 0,343 unna å få bestått) i eit fag eg virkelig jobba mye med. Dersom mulig (kapasitetsmessig, og at det fins nok aktuelle fag), kan det være lurt å ta litt ekstra studiepoeng for å unngå å komme i ein vanskelig situasjon når ein kjem heim. Ein får bare godkjent dei faga ein har 10 eller bedre karakter i.

Universitetsområdet og byen

Campusen er ein av Europas største, og er veldig spredd. For psykologistudenter er det Campus Victoire som er aktuell, som er den eineste som ligger midt i sentrum. Alle andre når ein relativt greit med buss/bybane, alt ut i frå kor ein bur. Det er ca 56 000 studenter på universitetet. Byen har ca 300.000 innbyggere (heile området ca 1 mill), men føles mye større. Det er ein by som er kjent for vin, mat og kultur, med svært mye som skjer til einkvar tid. Byen er og i veldig stor vekst og har ein god økonomi. Det er gode transportmuligheter i bysykler, bysparkesykler, bybane, busser, og uber. Viss man flytter til Bordeaux og har fransk bankkonto gir visst kommunen deg en gratis sykkel. Anbefales å kjøpe uansett, det er en veldig flat by med gode sykkelveger.

Bustad

Boligutgifter kan variere veldig, alt fra 300 euro og oppover. Gjennomsnittlig vil nok ligge på 400-500 euro, og ofte er det vanlig å betale vann og strøm i tillegg. Sentrum og nordover blir sett på som bedre områder enn rundt togstasjonen. Det fins og ein organisasjon som heiter CROUS (som SAMMEN/SIB) som har masse studentboliger, men ein må då ha ein fransk garantist eller kjøpe ein slags depositumsgaranti på nett som framstår som ganske mye administrativt arbeid. Det er mange facebookgrupper der leiligheter og rom blir formidla, og også ganske mange som prøver å svindle studenter. Mange booker seg hostel/airBnB dei fyrste vekene, og prøver å finne ein plass å bu fyrst når dei kjem ned. Eg var heldig å fant på forhånd og betalte "berre" 120 euro i depositum før eg kom ned, så det var ein risiko eg var villig til å ta.

Sosialt miljø

ESN Bordeaux er veldig aktive og arrangerer mye forskjellig. Det fins og andre "private organisasjoner" som arrangerer opplegg spesifikt for internasjonale studenter og studenter generelt. Det er omlag 6000 internasjonale studenter på universitetet! Det er og masse arrangement og festivaler på de ulike campusene, med masse opplegg også spesifikt for både internasjonale studenter og studenter generelt.

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

01.02.2018 - 30.07.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg reiste på utveksling til Bordeaux Februar 2018. Frankrike er kjent for å ha et stort fokus på dokumentasjon og administrative oppgaver, noe som til tider kan oppfattes en smule byråkratisk. Et tips er derfor å begynne så tidlig som mulig med papirarbeidet. Innskriving, kontrakter osv. Dette kan fort bli en tidkrevende prosess som skal gjennom mange ledd. Anbefaler å få hjelp av tidligere studenter til utfylling.

Husk spesielt å få signert Fiche medical før avreise da dette kan være utfordrende å få gjennomført der nede. Vaksinasjonskortet må være oversatt til fransk og de krever nøyaktig titer-tall på hepatitt-B vaksine og vannkopper, holder ikke at det står anticorps > 100. I tillegg må man ha røntgen thorax og tuberkulintest for tuberkulose. Du vil få tilsendt et PDF-heftete med informasjon fra universitet i Bordeaux, her finner du alt du skulle trenge av informasjon mhp. administrative oppgaver og kontaktpersoner. Denne kan det være greit å ha tilgjengelig. Den finnes også i en fin pocketutgave hos Erasmus-administrasjonen i Bordeaux. Husk å spesifisere at man har behov for et skikkelig innkomstbrev fra bordeaux da dette må sendes med i søknad om erasmus-stipend. Anbefaler også å ta med seg et par hvite bluser og en legefrakk da dette ikke deles ut på servicen. De Franske studentene har kjøpt eget.


I forbindelse med språk-kunnskaper før avreise hadde jeg Fransk på videregående og tok et kveldskurs på Bryggen i Bergen gjennom Polyglott en gang i uken en måned før avreise. I Bourdeauxx tok jeg et kurs som het Francais medical gjennom universitetet. Dette er gratis og går over to-tre uker i februar. Det er Bruno LE MIERE som er ansvarlig for kurset epost: lemiere2017@gmail.com. Han snakker kun fransk, men er utrolig pedagogisk. Kurset er knyttet opp mot anamnese og undersøkelsesteknikk, samt faglig terminologi og forkortelser. Man jobber sammen med å undersøke hverandre på fransk. Kurset er valgfritt, men annbefales på det sterkeste. Bruno er en engasjert og faglig dyktig lærer. I tillegg blir du kjent med andre medisinstudenter som er på utveksling.

Et annet tips som jeg ikke var klar over selv er at Universitetet tilbyr et språkkurs med Bruno, hvor man har kveldsundervisning i fransk, der man har nen blanding av obligatoriske og valgfrie kurs. Dette kan tas som et fag med studiepoeng og du må avlegge eksamen i B2 i fransk. Til gjengjeld får du et vitnemål på dette. Kurset kan også tas sporadisk uten eksamen om du øsker dette., men du vil da ikke få studiepoeng. Innholdsmessig deles kurset i kultur, grammatikk, muntlig-øving, skriftlig-øving. Og deretter i ulike nivå A1, B1, B2 med fordypningstekster. Vær derimot oppmerksom på at det ved streik vil bli avlyst, noe som var tilfellet i år. Da kan det være greit å ha sjekket opp og ha planlagt et eventuelt alterativ i bakhånd.

Jeg tok et språkkurs med France Langue. Dette er dyrt og lite effektivt. Du kan søke om å få dekket kostandene fra lånekassen men jeg måtte i tillegg legge ut en stor sum fra egen lomme. Med informasjonen og erfaringen jeg sitter med nå ville jeg nok heller gått på kurset til Bruno og bestilt meg noen språktyper med Alliance francais dersom du føler at du har behov for mer. Jeg tok en blanding av 20 og 26h i uker med France Langue og vi hadde nesten ingen fokus på skriftlig fransk og grammatikk, dette må eventuelt bestilles ved siden som privattimer evt. får du et tilbud om du bestiller 30 timer i uken. Fikk noen bekjente som tok kurs med Alliance francais der er det mindre klasser, og mer fokus på variert undervisning. De forsøker også å få gjort unna det meste av arbeidet på skolen slik at du kan bruke fritiden til å praktisere fransken. France langue sine kurs er basert på at man snakker og blir kjent i timen og har skriveoppgaver som hjemmelekse.

Føler du deg trygg på fransken kan du enten dra ned i Februar-juni, eller ta en ekstra modul med praksis i øye eller ØNH der nede (Februar- 31.juli). Dette kan være en fordel da vi ikke får undervisning i undersøkelsesteknikk av øye og ØNH. Et tredje alternativ er å følge undervisningen hjemme i Norge og reise ned slik at man starter til April.

Andre praktiske tips er å dra tidlig til universitetet for registrering. Det kan være greit å be om å få en liste over kontaktpersoner og deres ansvarsområder og et kart over campus. Det er også viktig at du ber om å få informasjon om hvilken service du skal være på i forbindelse med praksis-utplasseringen, hvor og når du skal møte og hvilken gruppe du tilhører.

I nevrologi utplasseringen trenger man tilgang til pasientdatasystemet, spør om tilgang med en gang du registrerer deg da det ofte er problemer med denne. Systemet heter DEXCARE. Sjekke at kontoen fungerer mhp. redigering og tilgang på pasientlister, og be gjerne om å få opplæring i å bruke systemet, da de ikke vil gjennomgå dette på servicen. Det forventes at du kan det. Jeg for min del fikk ikke fungerende tilgang før det var en uke igjen og måtte ringe helpdesk nesten hver dag fra annkomst. Det er Buyrreau d’affaires Medical som er ansvarlig for denne kontoen.

IZZLY konto er en annen konto som må oprettes. Her kan du fylle på penger på studentkortet ditt, slik at du kan kjøpe mat i student-kantina universitetet i Bourdeaux kan hjelpe med aktivering av denne om man spør. Ellers fines det et eget kort for sykehuskantina. De fleste studentene på min halvdel spiste der, men jeg fikk beskjed om at Erasmus-studenter ikke får tilgang til dette kortet. Det var derimot andre Erasmus-studenter som fikk et slikt kort, så det kan være greit at universitetet tar ansvar og avtaler om man skal ha et slikt kort eller ikke. Ved innskripsjon vil du få tilgang til en side med studentmail og læringsplattform, denne kan være lurt å sjekke regelmessig. Ellers finner du alt av informasjon om modulen og Erasmus-oppholdet ditt på følgende nettside: http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Medecine/1er-et-2nd-cycle-de-medecine/Stages-Du-DFGSM2-au-DFASM-3-Diplomes-de-formation-generale-et-approfondie.

Bordeaux er en fin men varm by, med mye støv og pollen. Dette kan være greit å ha i bakhodet om man sliter med allergier, astma eller er følsom ovenfor varme. Anbefaler sterkt å ta med allergimedisin fra Norge og resept utskrevet og oversatt på Engelsk. Sist men ikke minst vil det alltid være nye og til tider utfordrende situasjoner ved en utveksling. Ikke nøl med å kontakte tidligere utvekslings-studenter eller administrasjonen i Bergen eller Bordeaux om det skulle dukke opp noen spørsmål eller vanskeligheter.


Undervisningsformer

Modulen som tilsvarer MED7 heter NPS. Dette kan være greit å legge seg på minne da det forenkler kommunikasjonen med administrasjonen. Brukes også for å få tilgang på gamle eksamensoppgaver. Disse får man tak i gjennom nettsiden https://side-sante.fr/choice under formation. NPS modulen kjøres i to runder. De franske studentene er delt i to hvorav 50% starter med gastero, revmatologi og ortopedi, mens den andre halvdelen starter med nevrologi, ØNH, øye og psykiatri. I praksis vil det si at man kan starte enten 1.februar og da være ferdig 1.6 eller starte 16 april og være ferdig 31.7.

Jeg for min del tok den som startet 16 april da jeg forsto det slik at dette var eneste mulighet. Det er fordeler og ulemper med begge valgene. Den største fordelen med å starte 16 april vil være at du da har mulighet til å forbedre eller friske opp franskkunnskapene før du drar. Til gjengjeld har du kun en måned før eksamen. Vi hadde eksamen 29.5. undervisningsdagene er lange og intensive, mer om dette under faglig tilbud. Eksamensperioden er ikke den beste perioden for å skaffe bekjentskap og venner. Dette kan gjøre det vanskeligere å bli integrert med de franske studentene. Du vil også ankomme midt i ferieperioden, noe som kan gjøre det vanskelig å få tak i universitetsadministrasjonen.

Undervisningen er todelt. Courses tilsvarer forelesning og stage tilsvarer praksis. For meg begynte courses en uke før praksisen og den var da fra ca. 14.00h- 19.00h hver dag. Praksisen er kun morgenbasert så lenge annet ikke er spesifisert fra din side. Man begynner normalt mellom åtte og ni om morgenen til 12.00/ 13.00. Pausen mellom praksis og forelesning er den eneste pausen man har i løpet av dagen så det er viktig å spise godt.

Med tanke på undervisningsform er det stort sett PowerPoint basert. Det er stort fokus på detaljer og lite på pasientrettet undervisning. Auditoriene er store med dårlig lys og det kan være vanskelig å se lysbildene og eventuelle videoer. Undervisningen går veldig raskt for et utrent fransk-øre og det er ikke nødvendigvis lagt opp til pauser eller tid for spørsmål. I Frankrike har de internasjonale pensum og en avsluttende eksamen som kalles ECN. Alt av pensum er lagt opp mot ECN, og undervisningen er basert på en blanding av case clinique og QCM spørsmål. Det er forventete at man har lest pensum på forhånd. De Franske studentene begynner å lese i februar. Dette kan være greit å ha i bakhode om du velger å reise ned i April. Alt av pensum kan lånes på biblioteket gratis. Ellers kan de fås kjøpt på bokhandleren Molat på rue Gambetta i byen. De er derimot veldig dyre, på linje med nye bøker i Norge. Noen av bøkene finnes tilgjengelig på nett. Spør de franske studentene om en link for å få tilgang på dette. Det er en tillitsvalgt student per gruppe, som har ansvar for å samle alle forelesningene og legge dem på en google drive. Dette er viktig, da det hender at frelsere ikke dukker opp til timene. Husk å be om å bli lagt til i facebook gruppen for din gruppehalvdel av kullet da alt av viktig informasjon og endringer deles der.

Gjennomføring av praksisen varierer ut i fra hvilken avdeling/service du havner på. Man er plassert på en spesialisert underavdeling, for eksempel Epilepsi og Parkinson. For min del var dette 11 uker fordelt med en uker på dag-hospitaliseringsposten. Her følger man dagpasienter. Man begynner med å ta innkomstanamnese, høyde, vekt og EKG, deretter følger du pasientene videre hos lege i spesialisering og spesialister. To uker ble brukt på consults, hvor man observerer samtale og undersøkelse av pasienter som er inne for kontroll. De resterende ukene brukes på din tildelte avdeling. Her fikk vi tildelt x- antall pasienter som du har ansvaret for. Antallet avhengig av hvor mange externes (medisinstudenter) som er på servicen den aktuelle dagen. Dette er satt opp som en arbeidspost. Du skal blant annet ta opp anamnese, utføre nevrologiske tester + EKG etter beskjed fra lege under spesialisering. Det vil variere fra service til service hvor mye det er å gjøre og om Legene forklarer og tar seg tid til å vise deg undersøkelsesteknikk. Jeg vil anbefale dere å spørre om å få følge en fransk student de første dagene, da dette vil gjøre det enklere å få oversikt over rutinene på servicen.

I slutten av hver uke, torsdag eller fredag, vil det være en visitt med overlegene hvor du presenterer pasient-anamnesen din. Selv om det kan virke som om det ikke er tilrettelagt og akseptert å stille spørsmål er det viktig å være klar over at man som Erasmus-student skal behandles på lik linje med de franske studentene og at man har full rett til å få forklaring og veiledning. Ikke la deg skremme av noe man i et norsk perspektiv kan tolke som nedlatende kommentarer eller arrogante replikker. Det er viktig å huske at det er ulike tradisjoner i forhold til status basert på stillingsgrad på servicen. Du vil få karakter på arbeidet du utfører på avdelingen, anbefaler at dere får en klar beskjed fra universitetet om hva som forventes utført av arbeid på servicen og hvordan man blir vurdert. For min del var dette litt vanskelig å få greie på. De setter en karakterskala fra 0- 20. Praksisen er generelt fra 09.00- 12.00, men noen ganger er det mye og gjøre, slik at man må bli igjen til 13.00/ 13.30. Enkelte dager har man morgen-undervisning i nevrologisk undersøkelsesteknikk eller valgfritt tema i nevrologi, med Chef de clinique, en av legene i spesialisering. Dette er obligatorisk. Hos oss var det, før eksamen, to til tre dager i uken med morgenundervisning i nevrologisk undersøkelsesteknikk og en dag i uken med Le chef de clinique. Etter eksamen hadde vi presentasjon av QCM spørsmål om pasienter som vi hadde hatt tidligere en dag i uken, hvorav ca. Tre studenter presenterte per gang.

I forbindelse med sykdom og fravær er det litt uklare regler. De franske studentene har rett på seks dager ferie i løpet av året, dette inkluderer også sykedager. Dagene disponeres fritt. Ved ferie må man søke om fri på forhånd, slik at man alltid har dekning på servicen. Ved sykdom skal man levere legeerklæring. Erasmus-studenter har ikke samme avtale og det varierer fra service til service hvordan dette gjennomføres. Anbefaler derfor at dere spør konkret om rutiner ved sykdom, og hvem man skal henvende seg til.

De franske studentene går gardes, les vakter, på sykehuset. Dette kan vi også gjøre men du må be spesielt om å få tilgang og tildelte vakter, eventuelt finne en fransk student som vil gi deg en vakt. Jeg fant ut av dette litt for sent og fikk ikke benyttet meg av tilbudet. Vil anbefale dette dersom dere har muligheten. De franske studentene får betalt for vaktene, det vil ikke vi som Erasmus-studenter bli, men erfaring er alltid greit å ha med seg.

Vurdering av emnetilbodet

Det avholdes en semester eksamen i hele NPS. Pensum er forelesnings PowerPointer og pensumbøker. Det er sparsommelig med undervisning i ØNH og Oftalmologi og ingen klinisk praksis eller opplæring i undersøkelses-teknikk, dersom du ikke har avtalt dette spesielt . Her vil jeg anbefale å supplere med forelesningen fra Norge for å sikre at man er ajoùr med norsk pensum.

Eksamen er en to timers, i-pad basert eksamen. Den er delt i tre ulike deler med ca. 15-20 QCM spørsmål per del. Dette er fler-valgsoppgaver. Deretter følger to kliniske caser. Det er ikke mulig å gå tilbake på svaret så det er viktig å tenke seg godt om. Man får en score på 10- 20, hvor 10 er grensen for bestått.

Fagleg utbyte og språk

Forelesningene er svært detalj-preget og sterkt korrelert til språklig forståelse. Det vil si at faglig utbytte er sterkt basert på egenlæring. Ditt personlige fransknivå spesielt mhp. lesing og auditiv forståelse, vil ha stor innflytelse på hvor mye du får ut av forelesninger. Forelesninger er ikke obligatoriske, med unntak av de som er direkte knyttet til praksisen.

Det er svært viktig at man under praksisen tar ansvar for egen læring og deltar aktivt og spør ved eventuelle uklarheter. Praksisen er lagt opp som en arbeidspost og ikke en undervisningspost. Generelt er det svært lite fokus på praktiske ferdigheter og underundersøkelsesteknikk, man er mer spesialistpreget og fokus på behandling som allmennlege er nok sterkere i Norge. Diagnose, symptom, behandling er en trio som går igjen i de fleste caser.

De Franske studentene søker om hvilken service de vil være på ut i fra interesse og utplasserer etter eksamenskarakterer, det vil si at de starer å peile seg inn mot en viss spesialisering allerede fra første praksis-utplassering. Dette gir mulighet for en spisset kompetanse, men krever mer egeninnsats for å forsikre seg om at man også har dekket ulike aspekter av hvert fagfelt. Man holder seg til en avdeling, dermed vil man ikke nødvendigvis få sett caser fra mange ulike aspekter av f.eks. nevrologi.

Det språklige utbyttet er stort da man er avhengig av å lære terminologi og språk raskt for å henge med, konsultere pasienter og lese til eksamen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og flott med et godt utbygd bibliotek hvor du har tilgang på pc, printer og alt av pensum. Det finnes også lesesaler og kollokvierom her.
Det er et studenthus for studentforeningen i samme bygg som kantinen, men dette ble lite brukt. Ellers er det mange ulike auditorium og det kan være lurt å skaffe seg et kart slik at man vet hvor man skal gå.

Området rundt universitetet er grønt og fint med mange parker. Fotball-stadionet, Stade Cheban Delmas er rett rundt hjørnet, her har du friidrettsbane, basketball-bane og tennisbane. Ønsker du å melde deg på organisert sport kan det være lurt å undersøke så tidlig sommulig når de begynner med de ulike kursene. Det er mange som begynner kurs i september. Kommer du i April er dette spesielt viktig da det her kan være vanskelig å få skrevet seg inn. Universitetet organiserer utflukter for Erasmus-studentene men dette er mest aktuelt dersom man begynner i februar, da det dabber av rundt eksamen og sommer perioden.

Bordeuax er en levende studentby. Det er et stort utvalg av kulturelle innslag, og det er nesten alltid liv nede ved kaien. Her kan det nevnes diverse festivaler og utendørs dans fra og med juni- september. Liker du cafè-liv og shopping er Bordeaux en perfekt by for deg. Rue St. Catherine er Europas lengste shoppinggate. Ellers er det flust av gallerier, museum, teater, opera, kino og historiske bygginger.

Kollektivtilbudet er godt så lenge det ikke er streik, noe det ofte er. Det er TBM som står for kollektiv transporten og man kan ta tram nesten over alt bare man har et TBM kort, dette inkluderer også en liten ferge som kan ta deg til de ulike delene av byen. TBM har student-rabatt så sørg for å ha skrevet deg inn på universitetet før du besøker TBM stasjonen.
Har du mulighet til å leie bil/ motorsykkel (husk førerkort + MasterCard) er det også mange fine områder ca. en time unna bordeaux. Strender, vindistrikt og skogsturer. Baskerland er også verd et besøk om man har en helg eller to. Anbefaler å ta en tur innom turistkontoret ved starten av oppholdet for å få kart og rutetabeller + inspirasjon til hvordan man best utforsker byen.

For hverdagslig transport finnes det by-sykler som du kan abonnere på vha. TBM kortet. NB, dette må bestilles som tillegg. Dette er nok mer effektivt enn å kjøpe sykkel selv, men dersom du ønsker å kjøpe kan man bruke: le boncoin.fr eller en butikk for velo d’occation.

Hver lørdag og søndag er det bruktmarkeder/ matmarkeder i ulike områder av byen. Disse er utrolig koselige og perfekt hvis du skulle ha behov for noe til hybelen. Mat-markedene gir et godt innblikk i fransk kultur og er perfekt for å kombinere med en Gras, matinée med gode venner.

Bustad

Jeg bodde selv på CROUS, studentbolig. Her må man være tidlig ute (gjerne før 1. september). Dette er et byråkratisk og tungt system, og jeg vil anbefale å bo i et kollektiv både med hensyn på papir-arbeid, språklig utbytte og en sosial sikkerhet. For å finne kollektiv kan universitetet bidra med gode nettsider. Det beste er nok likevel å reise ned og undersøke selv, om du har muligheten. Det er vanskelig å skaffe bolig så start tidlig. Bykjernene er sentrum for fritidsaktiviteter og sosialt liv og ca. 20 minutter med sykkel eller bybane fra sykehuset. Om du greier å finne en hybel eller et kollektiv her vil jeg anbefale dette. Studenthyblene er så og si umøblerte, så her må du forvente å kjøpe alt av kjøkkenutstyr, dyne, pute, gardiner osv. Man må også kausjonere for hele oppholdet på forhånd.

Sosialt miljø

Dette er svært avhengig av hvilken periode du velger å reise ned på. Velger man høstsemesteret april til slutten av juli kan det være vanskelig å komme inn i et sosialt studentmiljø. Med eksamensperiode og undervisning fra 8-19h, hver dag er det naturlig at man ikke har stort overskudd til sosiale aktiviteter. Det er et stort karriere fokus og etter eksamen er det mange som tar ekstraskift på sykehuset eller planlegger journée complet, det vil si at man har praksis før og etter lunsj slik at man kan få noen uker fri. Mange av de Franske studentene spiser lunsj hjemme med familien. I helgene er det også mange som reiser ut til kysten for å besøke familie eller slektninger.

Det er et godt utbygd Erasmus-nettverk både på medisin og andre studieretninger men legg merke til at de fleste begynner i september eller februar og at det meste av integrering og sosiale aktiviteter er ferdig dersom man velger å starte i April. I forbindelse med sommer månedene er det en måned påtvungen ferie for de franske studentene og de kan velge om de vil ha denne August til september eller Juli til August. Dette kan være greit å ha i bakhode om du velger en april start.

2016

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 31.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Anbefale å komme i kontakt med studenter som har vært der tidligere for tips angående papirarbeid og systemet i Frankrike. De har et helt annet fokus på administrativeoppgaver, noe som kan være vanskelig når det gjelder bolig, innskriving til Universitetet osv.
Det gjelder også å begynne tidlig da masse av dette arbeidet vil ta tid.

Undervisningsformer

Systemet er noe annerledes enn det vi har hjemme. Det er stort detaljefokus og dermed er undervisningen rettet mot dette. Undervisningen er vanlig tavleundervisning i et stort auditorium på fransk hvor det meste går relativt hurtig, men likevel er egenlæring det viktigste. De franske studentene begynner å lese rundt 1 måned før forelesingene starter, så det kan være lurt å sette seg inne i dette før forelesing. For eksempel var det kun 2 timer med oftalmologiforelesing, og man må lese til dette selv til eksamen da utplasseringen er etter eksamen.

En vanlig skoledag begynner med utplassering, som de kaller stage, på den avdelingen du blir plassert i. De fleste begynner rundt 8.00 og varer til 13.00. Her går det meste i konsultasjoner som man selv foretar og deretter gjennomgår med lege, observasjon i operasjonssaler eller følge turnuslegen (l'interne) i akuttmottaket. Deretter er det forelesing, ofte fra klokken 14.00-19.00. De har sjelden pauser, og kan ha forelesing i 4-5 timer i strekk. Dette varer rundt 1 måned. De har heller ingen pasienter i forelesingen, så om man ikke har utplassering i emnet får man ikke sett dette i klinikk.

Drar man på vårsemesteret er det veldig viktig å være klar over, da man kun har 6 uker fra studiestart til eksamen, er det kun 2 uker hvor man får tid til effektiv lesing til eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Det avholdes en semestereksamen i nevrologi, psykiatri, ØNH og oftalmologi. Man har undervisning i alle fag, men i varierende grad. Det er en del undervisning i nevrologi og psykiatri, der særlig psykiatriundervisningen er veldig bra. Likevel er det svært lite i ØNH og oftalmologi, noe som kan gjøre det vanskelig å lese til eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Systemet her er veldig annerledes enn i Norge. Her fokuseres det i mye større grad på egenlæring og med et helt annet fokus enn i Norge. Det vil da si at språkforståelse har en veldig stor betydning for det faglige utbytte. I tillegg er det mer fokus på å kunne undersøke og behandle som allmennlege i Norge. Det svært lite fokus på undersøkelsesteknikk i Bordeaux.

Det språklige utbytte er veldig stort. Man skal selv gjøre konsultasjoner i ØNH og må dermed raskt lære seg fransk terminologi og språk.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig sjarmerende og veldig enkel å bevege seg rundt i. Det er noen veldig fine parker, innsjø og andre områder å oppholde seg inn. Dessuten er det mange kulturelle innslag som konserter, filmer, osv.
Det er korte avstander mellom de fleste stedene, og tram-tilbudet er veldig godt. Samt er det relativt flatt og enkelt å bruke sykkel som transportmiddel, vil anbefale dette. Man kan kjøpe en billig sykkel på leboncoins.fr eller bruke bysyklene som fungerer relativt greit.

Vil også anbefale å reise litt rundt når man først er der. Vinområdene som Médoc, St.Emilion, Arcachon, Dune du Pilat og Cap-Ferret.
Det er også relativt enkelt å komme seg fra universitetsområdet/sykehuset og i byen.
På universitetsområde er det en kantine med billig og god mat.

Bustad

Det finnes forskjellige muligheter for å finne en plass å bo. Anbefaler enten leboncoins (ekvivalent til finn.no), facebook-sider, airBnB eller via Universitetet (CROUS som er lignende UiB). Ta gjerne kontakt med noen som har vært der før, særlig ved CROUS-bolig, da det er en del papirer som må fikses før dette ordnes. Man trenger blant annet en fransk bankkonto. Likevel er dette betydelig billigere enn for eksempel airbnb,

Sosialt miljø

Det spørs hvilket semester man drar på. Det kan være vanskelig å dra vår-semesteret da man kommer midt i semesteret og de andre Erasmus-studentene allerede har hatt sine sosialesammenkomster.
Ellers er det flere muligheter for å bli kjent med andre studenter via Universitetet som arrangerer utflukter og andre sammenkomster. Dessuten finnes det flere muligheter til å komme i kontakt med andre som for eksempel språkutveksling som jeg vil anbefale på det sterkeste.

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 30.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

- Vi reiste til Bordeaux rett etter nevro/hud i Norge (start mars) for å rekke en mnd språkkurs før semesterstart. Vi hadde fått beskjed av université de Bordeaux (noe kryptisk) om at semesteret skulle starte 1 april. Da vi kom ned viste det seg at det ikke begynte før i midten av april. Hadde jeg visst dette på forhånd ville jeg fulgt ØNH/øye undervisning i Norge de 2 første ukene i mars - og da særlig kurs i undersøkelsesteknikk da vi ikke lærte dette i Bordeaux.

- Dra til universitetet tidlig for å skrive seg inn. Mye byråkrati/fremogtilbake.
For å skrives inn må man ha neg rtg thorax/tuberkulintest. I tillegg må man ha bevis på all tidligere vaksinasjon - ta derfor utskrift av vaksinasjonskortet (finnes på helsenorge.no). Vi trengte også bevis på titer over 100 ved Hep B og bevis på at vi hadde hatt vannkopper (også blodprøve).

- Benytt seg av 1 mnd gratis språkkurs. Vi meldte oss på France langue sitt medical french språkkurs etter tips fra tidligere studenter. Vi betalte da 21000 for 1 mnd. Det vanlige franskkurset som dekker lånekassens krav koster 12000. Medical french språkkurset dekket det standardkurset + privatforelesninger på ettermiddagene i fransk helsesystem osvosv. Kunne jeg valgt igjen ville jeg nok heller valgt standardkurset i fransk da medical-french kurset ikke stod til prisen vi betalte.

- søk crous tidlig (jeg var for sent ute til å få tilbud om studentbolig). Søker man CROUS trenger man også fransk bankkonto <- søk tidlig.

Undervisningsformer

Vi hadde de 4 første ukene undervisning i emnet neuropsychosensorielle (ØNH/ØYE/NEVRO/PSYK). Dette var som oftest i form av forelesninger.
Gjennom hele oppholdet var det praksis (11 uker i ØNH og 1 mnd i øye).
Om morgenen var det praksis (0830-1300) mens på ettermiddagen (1400-18/1900) hadde vi forelesning.

Eksamen omhandlet alle 4 evner nevnt over så vi fikk nevro dobbelt opp. Eksamen omhandlet også psykiatri som ikke ble godkjent grunnet manglende praksis. Eksamen varte 2 timer og var multiple choice.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom semesterstart var senere enn vi trodde og eksamen var i start av juni og ikke i slutten som vi trodde på forhånd hadde vi bare 6 uker fra 1 skoledag til eksamen. Vi var derfor generelt stressa de første seks ukene, særlig første måned da vi hadde lange dager. Vi visste heller ikke på forhånd at vi kom til å få så dårlig tid så det var en litt kjip situasjon. De franske studentene startet semesteret deres 2,5 mnd før oss og hadde omtrent runda pensum allerede første skoledag - noe som ikke akkurat gjorde oss mindre stressa. Etter eksamen var derimot dagene korte og vi hadde god tid til å være sosiale.

Forelesningene var av grei kvalitet, men var ofte i høyt tempo. Vi gikk gjennom hele øye-pensum på 6 timer og det var lagt stor vekt på egenstudie. Eksamenspensum var bøkene og ikke basert på forelesningene.

MTP bøker hadde de et velfungerende bibliotek. Personlig kjøpte jeg noen bøker men leide for det meste resten - sparte en del penger der!

Praksisen i ØNH og øye foregikk på kirurgiske poliklinikker på sykehuset. Der tok vi opp sykehistorie/anamnese, skrev den inn for hånd i journalen før legen kom inn, fullførte journalen og gjorde undersøkeser. Skummelt i starten men man kom fort inn i det. I tillegg var de greie med oss erasmusstudenter og hadde stor forståelse for språklige utfordringer. Vi var også på operasjonssalen og på akuttmottaket med turnuslegen. Her varierer utbyttet etter hvor frempå man er og hvor ofte man er der regner jeg med.

Begge våre praksiser var ganske avslappende, og vi hadde bare praksis 1-3 ganger i uken. Dette skyldes hos oss at vi var ganske mange studenter på hver post og arbeidet var begrenset. Dette vil nok sikkert variere veldig fra post til post og på antallet studenter.

Generelt var nok det faglige utbyttet lavere enn det jeg ville sittet igjen med i Norge, særlig mtp at vi ikke lærte undersøkelsesteknikk. De franske elevene får betalt for praksisen og den er mer rettet mot at studentene skal fylle en rolle enn på studentenes læringsutbytte. Hvor mye man sitter igjen med avhenger nok også av hvor ofte man drar på sykehuset (når det begynte å bli finvær og vi var ferdig med eksamen dro jeg kun når jeg måtte). Jeg ville likevel ikke nølt med å dra på utveksling til Bordeaux!

Fagleg utbyte og språk

Forelesninger, praksis og eksamen er alt på fransk - derfor en fordel å kunne språket før ankomst. Hadde selv en under middels god skolefransk før ankomst men jeg fikk god nytte av språkkurset vi hadde i forkant. Læringskurven er dessuten bratt. Særlig faglig sett og man kommer ganske langt selv om man ikke er grammatisk stabil..

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en fantastisk flott by med fin beliggenhet. Mye utekonserter/gratiskonserter og arrangementer- disse anbefales å gå på da kvaliteten på musikken ofte er god. Under vårt opphold var det EM i fotball, vinfestival ++. Dessuten er det selvfølgelig mye vinbarer og goood mat!
Dessuten er man 1 time unna stranden med tog - perfekt de dagene man ikke har praksis. Vha Ouibus/blablacar kan man fint ta helgeturer/dagsturer til andre byer (La Rochelle/Toulouse/Biarritz/San Sebastian ++). Anbefaler definitivt Bordeaux som by!!

Bustad

Ettersom jeg ikke fikk tildelt CROUS-bolig og ikke orket å styre med boligjakt ved ankomst booket jeg meg i forkant et rom hos en familie via AIRBNB. Språklig sett var det for meg veldig lurt å bo med fransktalende, ellers er vel den typen erfaringer veldig individuelle. Stort pluss ved airbnb: å slippe å styre med fransk bankkonto. Jeg vil anbefale å bo i sentrum/evt mellom sentrum og sykehuset.

Kjøp sykkel!! Enkleste måte å komme seg fra A til B i Bordeaux.

Sosialt miljø

Vi startet skolegangen midt i semesteret og de fleste bli-kjent arrangementer for Erasmusstudentenehadde allerede funnet sted da vi kom. Vi hadde bare 1 mnd undervisning i store klasserommed de franske studentene så det var vanskelig å bli kjent med dem. Vi fant venner utenom studiet.

2015

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søk studentbolig i god tid http://www.crous-bordeaux.fr/
Prøv og finn et sted å bo før avreise.

Jobb med språket før avreise, da blir starten lettere! Ta eventuelt et språkkurs dersom du føler nivået ditt ikke er godt nok. Man får støtte til språkkurs hos lånekassen.

Det anbefales og åpne en fransk bankkonto så snart som mulig.

Søk CAF. Det gis støtte til leieutgifter til alle studenter i Frankrike, også utvekslingselever.

Stort sett er det lettere å gå personlig og snakke med folk fremfor å ringe, sende mail osv.


Undervisningsformer

Man er på sykehuset på stage fra 09-13 hver dag (noen ganger mer eller mindre), og her er man en del sykehusdriften. Man er som oftest sammen med franske studenter, som alltid hjelper deg om du spør! De franske studentene er betalt for å være på sykehuset, så de har et ansvar for å møte opp hver dag og for å gjøre en god jobb, da de blir evaluert i ettertid. Det forventes det samme av Erasmus-studentene.
Den første måneden (som regel) har man forelesninger etter stage fra ca. kl 14-19 innen de emnene man har på eksamen.
Eksamen er på slutten av utvekslingsoppholdet. Det er en 2-timers eksamen (på Ipad) med multiple choise.

Fagleg utbyte og språk

Jeg anbefaler å være på et så godt som mulig nivå i fransk før avreise. Dette hjelper deg når du er på sykehuset. Man på sykehuset fra ca. 09-13 hver dag, og her foregår alt på fransk. Jeg tok et intensivt språkkurs på 1 mnd før jeg startet, og det er jeg veldig glad for i ettertid. Universitetet har også gratis franskkurs man kan gå på. Jeg opplevde aldri noen ubehagelige situasjoner i forhold til språket, selv om det til tider var veldig utfordrende og krevende ettersom jeg var på et ganske lavt nivå før avreise. Med tiden blir det lettere! Det gjelder bare å prøve - alle er veldig hjelpsomme og tålmodige - og generelt synes alle det bare er gøy når man prøver og feiler!

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig fin! Det er alltid noe å finne på, og et veldig bra kulturelt tilbud. Det er også kort vei til fantastiske strender en liten time fra Bordeaux. Her kan man surfe eller bare sole seg, alt etter hva man vil. Bordeaux er også kjent for sine gode viner - byen er omkranset av vingårder og vinslott. Man har virkelig muligheten til å lære om vin, og til å smake på gode viner. Det går også busser og tog til nesten alle byer i Frankrike. Paris er bare 3,5 timer unna med lyntog.

Bustad

Jeg bodde i en studentbolig (CROUS), tilsvarende SiB. Jeg hadde en egen leilighet med eget kjøkken og bad. Det var ganske billig og god standard. Det skal sies at standarden på disse boligene varierer, så det kommer an på hvor man blir plassert. Jeg var veldig fornøyd. Det er mye papirarbeid for å få tildelt en slik bolig, så man må være ute i god til med å søke. Man er heller ikke garantert plass selv om man søker.Generelt kan det være vanskelig å finne bolig på det private markedet, men alle vi kjenner fant et sted til slutt selv om det var litt krevende i leteperioden.

Sosialt miljø

Det er mange Erasmus-utvekslingsstudenter i Bordeaux, både på medisinstudiet og på andre linjer. Man blir fort kjent med folk, og det sosiale miljøet er veldig bra! Man er også sammen med franske studenter når man er på stage på sykehuset hver dag, så man har muligheten til å få franske venner!

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vi reiste ned i mars, rett etter nevro og hud-eksamen. Vi hadde dermed hatt andre ting å gjøre enn å lese de tallrike og kryptiske mailene fra diverse franske kontorer. Det er mye administrativt å ordne med innskrivingen på universitetet, med krav om papirer og skjemaer og forsikringer. Dette tar tid! Dra tidlig til universitetet! Vi fikk lite hjelp i prosessen og vandret fra kontor til kontor - men det ordnet seg til slutt. Tips: Vær tolmodig, og se på det som en studie av fransk byrokrati.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår for det meste som forelesninger i store auditorier. Noen forelesninger hadde to forelesere med en almennlege og en spesialist sammen, disse var ekstra kjekke! Vi hadde også noe undervisning i grupper ledet av turnusleger på avdelingen vi var på, med caser og eksamensoppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Vi fulgte undervisning i faget neuro-psycho-sensorielle, med undervisning hver ettermiddag i en måneds tid. Her fikk vi undervisning i både nevrologi, psykiatri, og også litt øre-nese-hals og øye (som var fagene vi skulle ta). I tillegg hadde vi 10 uker praksis i øre-nese-hals, og 1mnd praksis i øye. Vi fikk sett og snakket med utrolig mange pasienter i praksisen, og også vært med på mange operasjoner. Veldig kjekt å ha med seg videre! Savnet derimot kurs i undersøkelsesteknikk.

Fagleg utbyte og språk

Vi tok en måneds språkkurs på France Langue i sentrum av Bordeaux før vi startet opp på universitetet. Dette var et kurs i medisinsk fransk som i tillegg oppfyller lånekassens krav for støtte - midt i blinken! Her gikk vi igjennom alt fra anamnese og medisinske termer til det franske helsesystem. Dette kom godt med senere i livet på sykehuset. All undervisning og pasientkontakt foregår på fransk, men både professorer og pasienter var forståelsesfulle og tolmodige med oss. Kom inn i språket etterhvert - mye ligger i å tørre å si noe!

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en fantastisk fin by! Flotte gamle bygninger, koselige kaféer og fine temperaturer!

Universitetet var under ombygging da vi var der, så mye annlegsarbeid og byggeplasser på campus.

Bustad

Vi fikk ikke bolig gjennom universitetet, men skaffet dette på egen hånd. Bodde på hotell den første tiden og gikk på visninger i ulike kollektiv. Prisene i Bordeaux er ikke langt i fra norske.

Sosialt miljø

Det er mange erasmus-møter og sammenkomster for de som ønsker å være med på det. Det var vanskelig å bli kjent med de franske studentene, vi hadde bare timer sammen i en mnd, og vi kom midt i semesteret deres. Jeg prøvde heller ikke så hard å få meg nye venner der, hadde godt selskap med de to norske jeg reiste med, og med de franske jeg bodde med.

På sykehuset var vi såpass lenge på avdelingene at legene husket oss igjen for hver gang. Det er mange som hospiterer på sykehuset i Bordeaux, vi traff øyeleger fra Marokko og øre-nese-hals leger fra Brasil og Saudi Arabia. Kjekt å snakke med disse og oppleve hvor internasjonalt faget vårt er!

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Siden universitetet i Bordeaux ikke kunne tilby oss praksisplasser i nevrologi, tok vi dette faget i Bergen før vi dro. Det gjorde at vi måtte reise ned i mars, og ikke i starten av semesteret. En del viktig informasjon gikk oss derfor hus forbi, siden ble sendt ut når vi var midt i semesterstart og nevrologipugging i Bergen. Vi opplevde dessverre å bli dårlig og tidvis feilinformert av universitet i Bordeaux' koordinatorer. Informasjonen vi fikk i forkant var sparsommelig, og vi måtte ta mye initiativ selv og inisistere mye for å finne ut av ting. Det ordnet selg heldigvis til slutt, men vi håper dette blir bedre for fremtidige studenter.

Undervisningsformer

Vi hadde fire uker undervisning i faget le système neuro-psycho-sensoriel (NPS), som omfatter nevrologi, nevrokirurgi, psykiatri, øre-nese-hals, maxillo-facial-kirurgi, oftalmologi, litt allmennmedisin og handikap. Vi hadde ønh-praksis på morgenen og undervisning på ettermiddagen, fra rundt 14 til 18 eller 19. Undervisningen var intensiv og gikk ofte veldig fort.

Vurdering av emnetilbodet

Siden vi ikke fikk praksis i nevrologi i bordeaux, måtte vi som sagt ta dette i Norge først. Vi skulle derfor egentlig bare ta ønh og øye, men siden alt hang sammen i én undervisningsblokk med én felles eksamen i alle emnene, tok vi derfor nevrologi to ganger. Psykiatri skulle vi i følge den norske studieplanen ikke ha før om et år, og siden vi ikke hadde praksis i dette, har vi ikke fått dette godkjent. Vi opplevde imidlertid dette som positivt. Vi fikk repetert nevrologienm samtidig som det var godt å ha et fag der ikke alt var helt nytt og ukjent. Psykiatrien var veldig spennende og undervisningen i dette emnet holdt stort sett veldig høy kvalitet, så det bød oss heller ikke imot. Dessuten er dette alle fag og emner som henger tett sammen, så det gir mening å ha det samtidig.

Fagleg utbyte og språk

Praksisen i ØNH var veldig lærerik. Vi vekslet mellom å være én uke på operasjonssalen og én uke på poliklinikken hos forskjellige leger. På poliklinikken tok imot pasientene og skrev i (de håndskrevne) journalene deres før de fikk møte legene. Det var ganske skummelt til å begynne med, men vi kom fort inn i det. Det førte til at vi fikk møte veldig mange forskjellige pasienter og snakke med dem. Det opplevdes nesten utelukkende som positivt, og det var veldig bra for det språklige utbyttet. Vi hadde øyepraksis i hele juli måned. Den foregikk på morgenen, så vi hadde hele ettermiddagene fri til å gjøre hva vi ville, og det var fint mulig å ta fri enkelte dager. Vi dro ganske ofte på strendene langs kysten utenfor Bordeaux og hang en del på kafeer, gikk på kino osv.
Det vi imidlertid savnet sårt i begge praksisene, er kurs i undersøkelsesteknikk innen de ulike fagene.

Universitetsområdet og byen

Byen er helt fantastisk med veldig mye forskjellig å by på! Det er lett å komme seg rundt, med både sykkel og trikk. Den anbefales så absolutt på det aller, aller sterkeste!

Bustad

Vi ordnet oss sted å bo på egenhånd. Det var ikke helt problemfritt, men det ordnet seg til slutt for alle tre, og vi flyttet inn i hver våre kollektiv med franske.

Sosialt miljø

Siden vi kom midt i semesteret, gikk vi glipp av en del "bli kjent"-arrangementer osv. Det var imidlertid en del andre erasmus-arrangementer som vi kunne ha vært med på, hvis vi hadde villet det. Siden vi kun hadde fire uker undervisning med den franske klassen vår, som bestod av over hundre studenter, var det vanskelig å komme inn i noe miljø der, på så kort tid. Vi ble imidlertid kjent med folk på egenhånd, gjennom våre respektive kollektiv, i tillegg til at vi hadde godt selskap i hverandre.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

I god tid før studieoppholdet er det smart å tenke bosted. Vi som reiste til Bordeaux våren 2015 var allerede noen måneder i forkant med å lete, men var allerede for sene til studentboligene. Fordel med studentboliger er at det er veldig nært sykehuset. Vi for vår del gikk derfor på jakt på leiemarkedet. Vi fant etter hvert flere facebooksider og internettsider som tilbød fremleie av rom i kollektiv, og 1 mnd etter ankomst Bordeaux var alle vel installert i et godt kollektiv. Kollektiv er topp dersom man er heldig med de man kommer sammen med. For min del gjorde månedene i kollektivet at jeg ble eksponert for fransk fra morgen til kveld. Jeg vil anbefale et sentralt kollektiv som mulig. Og kjøp sykkel! Det er spesielt en "forening" som heter Recuper, ligger rett ved togstasjonen, som selger brukte sykler og tilbyr gratis reparasjon i 3 mnd. Helt genialt. Ellers med tanke på forberedelser var det spesielt én ting som er viktig å huske: skriv deg inn på universitetet så raskt som mulig! Og ta med en bekreftelse fra Norge på at du har tatt et negativt røntgen thorax. Dette måtte vi skaffe, og det ble en del forsinkelser mtp innskriving. Anbefaler å gjøre seg kjent med sykehusområdet noen dager før oppstart, da det oppleves litt som å lete etter 7 far i huset den første tiden.

Vi tok et franskkurs på 1 mnd før studieoppstart ved France Langue med "medisinsk fransk" som fokus. Dette er virkelig å anbefale, og takket være dette hadde jeg en viss peiling på det franske helsesystem og terminologi før jeg startet på sykehuset.

Undervisningsformer

Undervisningen var lagt opp slik at det var praksis fra kl. 8-12/13 og undervisning fra kl. 14-18/19. Det kan høres tungt ut, men gikk fint. Etter hvert stopper undervisningen og en har hele ettermiddager på å lese. (1 mnd undervisning) Undervisningen var vanlig forelesning i saler. Varierende undervisning, men stort sett bra! Veldig eksamensrettet. Lite PBL. Praksis går ut på å delta i legenes arbeid. De bruker å være veldig greie med erasmusstudentene. Opplegget gikk ut på å ta imot pasienter før legen kom inn, ta anamnesen og evt undersøke litt, og deretter hvis man følte man behersket det, gi en rapport til legen. Halvparten av praksis er man på operasjon. Dette er en god arena for å prøve seg på sying og assistanse. Det er varierende fra lege til lege hvor mye de involverer deg, men vær frampå, det taper en ingenting på. Sykepleierne er veldig OK.

Eksamen var en 2 timers lang multiple choice på iPad som omfattet nevrologi, psykiatri, øye og ØNH. Jeg likte veldig godt å ha hatt nevrologi og hud i Norge på forhånd. Da fikk jeg repetert nevro, fokusert mest på øye og ØNH, og lest psykiatri som bonus, som en forberedelse til psykiatrisemesteret. Mitt råd er å ikke undervurdere eksamen. Vi for vår del oppdaget det noen uker før eksamen, og det ble lange dager mot slutten. Mye kollokviering m.a.o.

Tips: De har god lunsjkantine på universitetsområdet som anbefales sterkt. Koster bare 3,20 for en god porsjon med dessert.
Bruk biblioteket! Her er det rolig og ventilert, en fordel på svært varme dager (38 grader den siste tiden ble litt vel mye).

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes dette tilbudet er alt i alt svært bra. Det fungerte kjempefint å ta kun ØNH og Øye i Frankrike. Vi fikk nok et roligere semester enn våre medstudenter i Norge, men måtte til gjengjeld studere til slutten av juli. Men så er man da i Frankrike og Bordeaux, så dette var ikke et stort offer. Det er vanskelig å vurdere om vårt faglige nivå er på lik linje med det norske tilbudet. Kanskje har vi noe svakere kompetanse, men til gjengjeld har en fått mye god ballast ved å dykke dypere ned i et fremmedspråk, sammenligne medisinsk praksis i to kulturer og daglig putte seg selv utenfor komfortsonen. Jeg ville absolutt gjort dette igjen!

Fagleg utbyte og språk

Språklig sett ble jeg bedre på å snakke fransk. Jeg forsto og leste allerede godt fransk da jeg kom ned, men formuleringer og muntlig fransk har en holdbarhetsdato. Dette fikk jeg forbedret. Jeg merket også at jeg etter hvert leste fransk medisinsk pensum som om det skulle vært engelsk. Det var en fantastisk følelse å merke at dette hinderet etter hvert forsvant!

Faglig sett lærte jeg aller mest av praksis og å lese til eksamen. ØNH praksis varte i 11 uker, så vi fikk sett en god del forskjellige tilstander. Øye- praksis varte i 1 mnd og hadde mindre å tilby, så dermed ble kunnskapen på dette feltet mye avhengig av graden jeg leste til eksamen. I Frankrike har de heldigvis veldig gode og eksamensrettede bøker som en kan få LÅNT på biblioteket. Aldri kjøp bøker. De er veldig konsise og informative. Jeg lærte mye av å lese. Svakheten med praksis var at vi ikke lærte undersøkelsesteknikk. Vi var på mange operasjoner, og snakket med mange pasienter (derav ganske god på symptomdiagnostikk), men ettersom ØNH og ØYE praksis i Bordeaux var svært spesialisert, fikk vi sjelden bruke instrumentene, og de la ikke opp til mengdetrening mellom studentene. Dermed er jeg fortsatt litt usikker på hvordan man bruker et opthalmoskop (takk og lov for ferdighetssenter i Bergen!).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet kan virke ganske forvirrende i starten, men går seg til etter hvert. Bruk litt tid på å gjøre dere kjent! Bruk biblioteket og finn kantina og administrasjonen, så er dere på god vei! Det finnes også et kontor som er FOR erasmusstudentene. Dette benyttet vi oss svært lite av, fordi vi kom midt i semesteret, men de er alltid greie å spørre om ting!

Byen Bordeaux er sykkelbyen. Det er bysykler nesten overalt, og ellers ideelle forhold for sykkel. Utforsk byen, dere vil oppdage masse små skatter av utesteder og kafeer. Det finnes flere vintageforetninger og handlegater. Oppsøk markedet ved St Michel- kirken, som i helgen bugner over av gode råvarer.

Sist men ikke minst, oppsøk Darwin (Kafé/Restaurant +++)

Som trening brukte jeg å jogge langs elven på den siden som ikke kun er asfalt, men en del sti. Det er ideelt for intervaller.
Ellers er det en skog i Talence, som er fin å løpe i, men det tar kanskje 1/2 time fra sentrum å sykle dit. Likevel verdt det.

Bustad

Jeg ( og de to andre) bodde først på hotell i 14 dager (billig et), som en nødløsning fordi vi ikke hadde funnet sted å bo enda. Til slutt fant jeg et, men med innflytning noen uker senere. Derfor sov jeg 13 dager på sofaen (couchsurfing) i et fransk kollektiv gratis (!) mens jeg ventet på å flytte inn i mitt nye kollektiv. Det var et fantastisk rom, med en liten balkong i 4. etasje midt i sentrum, med store balkongdører og gammel parkett. Akkurat som på film. Resten av leiligheten kan man si mye om, den var ikke i storslått stand, men mine franske bo-feller var jeg veldig heldig med. Jeg trivdes godt, men måtte flytte en måned før hjemreise til Norge fordi leiligheten skulle leies ut til noen andre. Da flyttet jeg inn i min norske venninnes franske kollektiv, også dette fungerte svært godt. Jeg kom med andre ord svært godt ut av det. Prisen jeg betalte hver måned lå like under det jeg betaler i Norge, så det er ikke veldig billig. Men maten er billigere.

Sosialt miljø

Før jeg dro var mitt store mål å få meg franske venner. Kollektivene jeg bodde i gjorde at jeg fikk bekjentskaper der (og det er jeg veldig glad for) og en menighet jeg gikk i gav meg noen andre bekjentskaper. Ellers var det generelt lettere å få kontakt med erasmusstudenter, siden vi befant oss i samme situasjon. På godt og vondt. Jeg hang noe med dem, men ønsket å prøve å komme inn på franske studenter også.
Jeg (og mine to norske medstudenter/venninner) opplevde vel alle tre at de franske medisinstudentene var noe vanskelig å komme inn på. Kanskje det hadde vært enklere hvis man var kun én norsk. Det gikk greit å utveksle ord og samtaler på universitetet, men det var aldri noe særlig initiativ fra deres kant. Dette skulle jeg i ettertid vært flinkere til å håndtere, ved for eksempel å invitere dem til ting. Å være tre norske gjorde kanskje den biten vanskeligere, men det var også utrolig godt å ha hverandre når utfordringer sto for dør, og når vi var slitne av fransk og det franske systemet. Det var så lett og og fint å finne på ting sammen oss tre når vi hadde fri. Vi ble for hverandre små pustehull i hverdagen.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Université Bordeaux

Informasjon