Hjem
Studentsider
bilateral

Bond University og Det juridiske fakultet (BILATERAL - 3. og 5. studieår)

  • LandAustralia
  • ByGold Coast
  • Studieplassar8
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar både på 3. studieår og på siste studieår av masterprogrammet i rettsvitskap. For å vere kvalifisert til utveksling ved Bond University må du ha eit karaktersnitt på C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Til Bond kan inntil 8 studentar utveksle i haustsemesteret, og inntil 8 studentar kan utveksle i vårsemesteret. Du kan skrive i merknadsfeltet i søknaden din om du óg er interessert i det motsette semesteret dersom du ikkje blir blant dei som kan nominerast i det semesteret du søker. Det er vanlegvis færre som søker om å utveksle til Bond i vårsemesteret enn i haustsemesteret.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avleggje TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Utveksling på 3. studieår

Studentar som utvekslar som del av tredje studieår skal velje emne blant undergraduate-emna innan juss som er tilgjengelege for utvekslingsstudentar.

denne nettsida finn du oversikt over emnetilbodet på bachelornivå ved Bond University.

10 credit points ved Bond University svarar til 7,5 studiepoeng, og 40 credit points valde blant emna på Bond University (4 fag à 10 credit points kvar) svarar til 30 studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje har same innhald som emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare, ved UiB.

Utveksling på 5. studieår

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Du kan òg skrive ei oppgåve, og få denne godskrive som masteroppgåva i mastergraden i rettsvitskap. Bond University er spesielt sterke på «Dispute Resolution and Mediation». I tillegg blir det lagt stor vekt på «Corporate law», spesielt «International corporate law, finance and contracts». Andre fagområde dei er sterke på inkluderer «International law» og «Criminal law».

Studentar som utvekslar som del av femte studieår skal velje emne blant postgraduate electives. Dette er valemne på masternivå som inngår i LLM-graden Master of Laws. 10 credit points ved Bond University svarar til 7,5 studiepoeng, og 40 credit points valde blant emne på masternivå (4 fag à 10 credit points kvar) svarar til 30 studiepoeng.

En kan få godskriving for masteroppgåva ved å skrive å skrive ei oppgåve som kan tilsvare den norske masteroppgåva både i innhald, omfang og dybde. Det er mogleg å oppnå dette gjennom å ta emnet Individual Study in Law (LAWS77-610, LAWS77-611 eller LAWS77-612 - 10 credit points). Dette emnet må ein søke Bond University særskilt om å få lov til å ta. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 40 credit points per semester.

denne nettsida finn du oversikt over emnetilbodet ved Bond University.

I denne videoen kan du høyre meir om korleis det er å studere ved Bond University.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje har same innhald som emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare, ved UiB.

Det er også mogleg å ta ein LLM-grad ved Bond University. Dersom du i utgangspunktet har søkt utveksling kun for eitt semester, kan det likevel vere mogeleg å søke overgang til LLM og utvide til to semester dersom du har oppnådd gode resultat i det første semesteret og det passer i utdanningsplanen din.

Studieavgift

Kvart år kan denne avtalen gi opp til 2 gratis utvekslingsplassar («exchange») for eitt semester, heilt utan skolepengar. Desse plassane blir tildelte dei to som har best karakterar blant søkarane. I tillegg til dei to utvekslingsplassane utan skolepengar, kan vi òg sende studentar som betalar skolepengar («Study Abroad»).

Totalt kan 8 studentar utveksle gjennom denne avtalen kvart semester. Dei som ikkje får tilbod om gratisplass betaler skolepengar. I 2022 er ordinære skolepengar for «Study Abroad»-studentar 12 940 AUD. Studentar frå UiB får 10 % rabatt på skolepengane. Skolepengane kan bli justerte for 2023, men dette beløpet er ikkje kjent enda.

Dersom ein søker overgang til LLM-programmet og utvidar opphaldet til to semester, får ein òg 10% rabatt på skolepengane for andre semesteret, ikkje 30% som ein får dersom ein søker opptak til LLM i utgangspunktet.

Lånekassen gjev støtte til skolepengar, storparten som lån og noko som stipend.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Join us on the Gold Coast

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Bond University ligg nær byen Robina, ikkje langt frå Brisbane. Det er eit privat universitet og relativt lite universitet, som opna i 1989, med ein moderne campus. Det har ein svært internasjonal profil og rundt 40 prosent av dei 6500 studentane er frå utlandet. Universitetet har i alt fem fakultet som dekker dei fleste klassiske universitetsdisiplinane. Universitetet har mange studentorganisasjonar eller studentidrettsklubbar ein kan engasjere seg i.

Robina har om lag 21000 innbyggarar og er blant anna kjend fordi han ligg like ved Gold Coast, Queensland. Både byen og Gullkysten elles har mange aktivitetar å by på, alt frå kultur og sport til naturopplevingar.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader på campus. Mange studentar vel òg å finne bustad privat.

Semesterinndeling

Ved å korte ned, eller nærast kutte ut feriar, har Bond University funne plass til tre semester i løpet av eit år. Det er semesterstart i januar, mai og september. Studentar frå UiB som reiser på utveksling til Bond University begynner i september eller i januar. Når det gjeld semesterdatoar skil Bond University seg frå andre australske universitet. Det vanlege i Australia er at semestera varer frå juli til november og frå februar til juni.

Studentrapportar

2022

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2022 - 17.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Begynn i god tid. Både søknadsprosessen til skolen, visum, flybilletter, boligjakt osv. er tidkrevende, og det lønner seg derfor starte tidlig.

Undervisningsformer

Personlig tok jeg bare intensive kurs. Ved Bond University innebærer dette at selve undervisningsopplegget i det respektive emnet begynner og slutter innen et relativt kort tidsrom (i mitt tilfelle 2 dager til 1 uke). Fordelen med dette er at man har færre obligatoriske oppmøtedager, ulempen er at det kan bli noen lange dager.

Utover undervisning har alle fagene egne innleveringer, presentasjoner, avsluttende eksamener osv. Her anbefaler jeg å ikke bare velge fag som har én stor avslutningsoppgave, da disse har en minimum ordgrense på 7000 ord. Velger du fire slike fag ender du altså opp med å skrive 28k ord bare i eksamen, og i tillegg kommer andre obligatoriske innleveringer. Forsøk derfor å finne en balanse mellom fagene ved å lese på Bond sine nettsider!

Vurdering av emnetilbodet

Alt fra forelesere, professorer til administrasjon på Bond opplevde jeg som veldig bra. Man merker at det er emner på postgraduate-nivå, ettersom nesten ingen av foreleserne jobber fast ved skolen, da de heller praktiserer privat ved siden av. Dette gjør at fagene er veldig praktiske - de verdsetter muntlig deltagelse og det å prøve seg frem. I tillegg gjør det store fokuset på det praktiske at det nesten ikke er noe teoretisk, hvilket jeg likte veldig godt etter det norske studiet

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte kommer nok veldig an på hva du gjør det til selv. Ønsker du lese alt stoff og lærebøker som legges ut, er jeg sikker på at emneansvarlig nok vil være overrasket, men samtidig følge deg veldig godt opp og hjelpe deg. Personlig kjørte jeg nok ikke helt denne veien - jeg gjorde det som trengtes og ikke så aaaltfor mye mer, og det funket. Man får likevel mye ut av å møte opp i timene, delta muntlig og snakke juridisk engelsk!

Universitetsområdet og byen

Bond ligger litt avsidesliggende. Det er ikke så mye i nærheten. Skaff deg busskort, sykkel, lei bil, eller ta Uber.

Når det er sagt er Gold Coast en kjempe bra by. Det er alltid mye som skjer i Surfers Paradise, og veldig mange fine, mindre, steder derfra og ned til Burleigh. Avstandene er riktignok store, så jeg anbefaler å gå til anskaffelse av et av framkomstmidlene nevnt ovenfor - det er ingen som går rundt i Gold Coast slik som i Bergen..

Bustad

For å være ærlig er boligmarkedet ganske vanskelig. Vi ble fortalt at det skyldtes mange tilflyttere under korona, og at disse hadde sikret seg «utleieboligene» på lengre kontrakter. Man har derfor litt dårlige kort når man selv ønsker å leie i 6-12 måneder.

Uansett, alt hjelper med gode forberedelser. Begynn tidlig; kjenner du noen som går på Bond nå, hør med de om de vet om noe. Hvis ikke anbefaler jeg å søke opp ulike bo-grupper på feks Facebook - her kan man finne både bolig og eventuelle roommates.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var helt fantastisk. Det er veldig mange norske studenter i Gold Coast. Mange på Bond, men vel så mange på Griffith University. Det synes jeg var veldig gøy.

Det er stort sett bare utlendinger som går postgraduate, så om du er på jakt etter australske venner ville jeg prøvd meg på en annen arena enn skolen. Her har du feks ANSA, studentorganisasjonen, som arrangerer noen kule eventer og sosiale happeninger.

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2022 - 17.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Selve søknaden om visum tar et par timer å gå gjennom og personlig fikk jeg svar innen en dag. Likevel, sikkert lurt å være tidlig ute. Kollektivtilbudet er helt godkjent, skaff deg Gocard som kan brukes på alt av kollektivtransport i hele staten (Queensland) når du kommer ned. Søk om studentpris på kollektiv så fort som mulig, kan ta litt tid å få svar. Ellers er Uber også et godt alternativ hvis dere er flere som kan kjøre sammen, men blir likevel dyrt i lengden. Husk at Bank ID på mobil ikke funker med annet nummer, fiks Bank ID app, evt. brikke. Skaff deg Australsk Sim for å få mobildata. Gjør det litt kjent med byen på maps på forhånd, søk på hvor aktiviteter som du kommer til å benytte deg av er og hvor bussen går. Bruk google maps for busstider. Gjør deg opp noen tanker på om nærhet til stranda eller universitet er viktig.

Undervisningsformer

Mye mer praktisk enn i Norge. Flere mindre innleveringer. Mindre klasser og mer aktivitet fra studentene i timene. Fagene består som regel av intensive kurs, så med min fagkombinasjon hadde jeg ikke undervisning på skolen siste måneden. Fagene har som regel en siste stor eksamen på mellom 5000-7000 ord. Opplevde nivået som lavere i Norge og det krever ikke alt for mye innsats å få gode karakterer.

Vurdering av emnetilbodet

Generelt veldig gode lærere som er veldig hyggelige og forståelsesfulle hvis det skulle være et eller annet!

Mediation: Intensivkurs på en helg. Noen små innleveringer i etterkant av intensivkurs og avlsluttene research paper på inntil 7000 ord. Veldig greit fag som krever lite.

International Contracts: Uten tvil faget som krevde mest innsats. En del undervisning i flere intensive kurs. Flere middels lange innlevering, pluss utforming av kontrakt og forklaring av kontrakten. Tok antakelig like lang tid som de andre fagene til sammen.

Common Law: Noe undervisning med litt mellomrom. Veldig mange små innleveringer. Generelt et veldig greit og enkelt fag.

Negotiation: Avsluttende eksamen og en del mindre innleveringer. Noe undervisning. Generelt også et veldig greit fag.

Fagleg utbyte og språk

Noe faglig utbytte hva gjelder forhandlingsteknikker og utforming av kontrakt. Utover det var største utbytte å skrive og snakke engelsk. Sosialt er det veldig mange nordmenn generelt og spesielt på skolen der alle klassene hadde overvekt av nordmenn. Det begrenser noe hvor mye engelsk du snakker.

Universitetsområdet og byen

Universitet er kjempefint, bra lesesal inne på Law Faculty. Helt grei mat i kantine og på bibliotek, noe dyrt. God kaffe med bra utvalg. Gode muligheter for aktiviteter med flott treningssenter, basseng, squash osv. på skolen som er gratis når du er student.

Utrolig flott sted med en veldig flott og lang strand langs med hele byen. Byen er veldig spredt utover med flere små sentrum. Surfers Paradise er der nattklubber og turistene/backpackers oppholder seg. Dette er hovedsentrum i byen. Burleigh ligger lenger sør og er etter min mening fineste stedet både å bo og oppholde seg med tilgang til strand og masse gode steder å spise. Også utesteder, men disse stenger kl 24, med unntak av Burleigh Hotel som stenger 02.

Bustad

Prisene er ganske høye pga. covid førte til stor strøm av mennesker til Gold Coast. Se på boligen fysisk før du leier. Hvis dere er flere (4-5) så kan dere få en veldig flott bolig hvis dere er villig til å betale litt. Ta gode bilder/videoer og utfyllende rapport av bolig ved innflytting og utflytting, vi opplevde at det ikke var så lett å få igjen depositum av utleier. Ha depositum i en sikker konto som ikke er kontrollert av utleier, vi hadde depositumskonto gjennom staten.

Sosialt miljø

Veldig godt sosialt miljø blant nordmenn, du kommer til å bli kjent med veldig mange da de fleste er veldig åpne for å bli kjent. Noe vanskeligere å bli kjent med folk utenfor det norske miljøet da det er lett å bli knyttet til det. Likevel er det sosiale arrangement og aktiviteter som gjør at du også har muligheten til å bli kjent med andre nasjonaliteter, samt gruppearbeid i timen gjør også at du får kontakt med internasjonale studenter i klassen.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2022 - 17.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Søk visum tidlig, da prosessen kan ta litt tid.
Gjør deg tidlig kjent med hvilke fag du ønsker å ta og meld deg opp straks emneportalen åpner, ettersom enkelte fag kan bli raskt fylt opp.
Kjøp sim-kort med en gang du kommer til Australia (eksempelvis Vodafone) slik at du har 4G til å komme deg rundt. Google Maps funker ypperlig for å se busstider osv.
Kjøp GoCard (busskort) og søk om concession (studentpris) på nettsidene til TransLink.
Sørg for at du har aktivert BankID-appen før du reiser, og hvis ikke ta med deg kodebrikke.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår normalt i klasser på 10-30 stk. De fleste emnene består av en kombinasjon av forelesninger, presentasjoner og gruppearbeid. De fleste nordmenn velger kun intensive fag, hvor man har noen få seminardager i det enkelte fag i løpet av hele semesteret, fremfor å ha time f.eks. hver mandag fra 10-12. Dette gjør at man har mer fleksibilitet og mulighet til å reise noe mer. I tillegg er det stort sett disse fagene som er internasjonalt rettet. Avslutningsvis i de fleste emner skriver man et research paper. Pass på ikke å ta altfor lett på dette, da veldig mange ble sittende og stresse de siste ukene. Start derfor i god tid, da dette er mer jobb enn man ser for seg.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var veldig fornøyd med mine emner:

Digital Lawyer tre to-timers seminarer, og et heldagsseminar. I tillegg leverte vi inn fire små essays på 500 ord og en business plan i gruppe. Definitivt det greieste faget.

International Environmental Law bestod av fire fulle seminardager, hvor alle blant annet måtte holde en presentasjon om en naturkatastrofe. I tillegg leverte vi inn en written report om naturkatastrofen i forkant, samt et research paper på 7000 ord på slutten av semesteret. Et veldig spennende fag, men noe mer jobb enn enkelte andre emner.

International Public Law bestod av fire halvdagsseminarer etterfulgt av to enkle quizer for å vise at vi hadde fulgt med i timene. Videre hadde vi en prosedyre mot slutten av semesteret, samt skrev et research paper på 5000 ord. Et veldig spennende fag, med passe arbeidsmengde.

Mediation bestod kun av to seminardager, levering av en portfolio for å dokumentere deltakelse, samt et research paper på 7000 ord. Et nyttig og annerledes fag enn de var har hjemme, uten altfor mye arbeid.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått mye bedre forståelse og overblikk over internasjonal rett enn jeg hadde fra før. Videre er det stort fokus på akademisk skriving på Bond, i motsetning til praktikumsoppgaver hjemme, noe som fører til at man får et godt grunnlag før skriving av master. Språklig har engelsken muntlig sett blitt noe bedre etter deltakelse i timene. Likevel er det svært mange nordmenn her, noe som fører til at man ikke snakker så altfor mye engelsk i det daglige. Skriftlig derimot har engelsken definitivt forbedret seg.

Universitetsområdet og byen

Både Gold Coast og Bond Campus er utrolig fint. Campus har en rekke leseplasser å velge mellom, caféer og ikke minst et stort treningssenter som har blitt hyppig brukt. Byen Gold Coast er langstrakt med en lang fin strand og koselige boområder, fra Surfers Paradise i nord til Burleigh Heads i sør. Ellers vil jeg anbefale å reise litt rundt tidlig i semesteret, særlig Noosa Heads og Whitsundays er veldig fint.

Bustad

De som har bodd på campus har trivdes godt der, og jeg kunne fint bodd der selv, da det er praktisk å bo rett ved lesesal og treningssenter. Rommene fylles imidlertid fort opp, så søk tidlig! Skulle det stå på nettsidene at det er fullt, er det verdt å sende en mail eller dra innom campus straks du kommer til Australia for å høre, da de ofte har noen ekstra rom.

Jeg bodde med to andre norske i Burleigh Heads, som er et veldig fint område ved stranden og med mange hyggelige caféer og butikker. Vi fant bosted via tre gutter som bodde her semesteret før. De hadde funnet leiligheten via AirBnb. Leilemarkedet i Gold Coast er veldig hett for tiden, noe som fører til relativt stive priser. Jeg vil nok kanskje anbefale å finne en leilighet i Broadbeach ettersom dette ligger midt i byen og er knutepunktet kollektivmessig.

Sosialt miljø

Siden vi stort sett er utvekslingsstudenter som tar de intensive fagene blir man ikke kjent med så altfor mange lokale og internasjonale studenter. Det norske miljøet er derimot veldig stort og hyggelig. Folk er likevel generelt veldig interessert i å bli kjent, så vær åpen og prøv å snakke med litt andre i starten av semesteret, så finner man seg også noen venner fra andre land.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2022 - 17.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Spar opp så mye som mulig før du reiser, Australia er på linje med Norge når det gjelder levekostnader, og jeg kan garantere at du ønsker å reise rundt i Australia ikke bare være stasjonert i Gold Coast.

Undervisningsformer

Ved Bond University er det flere former for undervisning. Valget står mellom vanlig undervisning, hvor forelesninger/seminarer skjer regelmessig over hele semesteret, eller de såkalt "intensives" som er lange dager med seminarer men som regel bare over en håndfull dager.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bra. Jeg prioriterte fag som hadde intensiv undervisningsform, som gjør utvalget noe dårligere, men fremdeles nok til å fylle kvoten på 30 studiepoeng. Fagene jeg valgte var International Contracts, Mediation, Negotation og Common Law and Legal skills.

International Contracts var utvilsomt det faget jeg måtte bruke mest tid på. Læreren var svært dyktig, men krevde også mye fra studentene. Det var en del oppgaver som utgjorde vurderingsgrunnlaget: avtale og utarbeide en Heads of Agreement sammen med en partner, skrive en kjøpskontrakt og et Memorandum som forsvarer kontrakten, og til slutt et kravserklæring.

Mediation var et fag som hadde undervisning over en helg, og ila. denne helgen skulle vi gjøre oppgaver som skulle leveres og vurderes. Dette og et research paper, en oppgave på maksimalt 7000 ord, utgjorde vurderingsgrunnlaget.

Negotiation hadde relativt lite undervisning, og vurderingsgrunnlaget var en kort oppgave som ble gitt i en av timene, en meget enkel multiple choice oppgave som kunne gjøres hjemme, og en 3-dagers hjemmeeksamen med ordgrense på 3000 ord.

Common Law and Legal Skills hadde en vesentlig mer spredt undervisning, og var det faget der undervisningen var sist ferdig. I de fire første ukene av semesteret skulle studentene lese gjennom noen korte tekster og se noen video-snutter, for å så gå gjennom en multiple choice oppgave og skrive et 500 ord essay om det aktuelle temaet.

Skulle jeg valgt på nytt hadde jeg valgt alle fagene på nytt, med unntak av International Contracts.

Fagleg utbyte og språk

Hvilket utbytte en får av fagene vil, som alltid, bero helt på hvor mye tid og energi studenten selv velger å legge ned i faget, men man lærer helt klart grunnkunnskapene i løpet av undervisningen.

Ettersom all undervisning foregår på engelsk blir studenten tvunget til å jobbe med å forstå hva som blir sagt, og disse ferdighetene blir vesentlig bedre.

Universitetsområdet og byen

Gold Coast er et helt fantastisk område i Australia. Byen er langs østkysten, og har strand så langt øyet kan se. Samtidig har Gold Coast det meste en trenger av underholdning, muligheter for å handle og uteliv.

Universitetsområdet er veldig pent, ryddig og rolig. Treningssenter med mulighet for å spille fotball, volleyball, squash osv. er inkludert i studieavgiften og er tilgjengelig på campus.

Bustad

Under de verste COVID-periodene i Australia var Queensland en av statene med de minst inngripende tiltakene i Australia. Dette medførte at mange flyttet hit, og prisene har blitt presset meget høyt. Bolig var vanskelig å få tak i, slik at det kan være lurt å booke en Airbnb de 1-2 første ukene man kommer ned slik at man har tid til å lete etter et mer permanent bosted.

Slik jeg har forstått det betalte de aller fleste rundt 10.000 kr i måneden i leie, uansett om de bodde mange eller få sammen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ble veldig preget av at det var ekstremt mange nordmenn på utveksling på Bond, fordelt på forskjellige studieretninger. For det aller meste ble fritiden tilbragt med nordmenn, men det var samtidig enkelt å bli kjent med studenter fra andre land, særlig under gruppearbeid i undervisningstimene.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2022 - 17.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Spar. Spar. Spar. Du kan ta budsjettet ditt og gange med to, så har du cirka det du trenger for å leve skikkelig. Utveksling - etter mitt syn - handler om å leve. Etter fire år med høye skuldre og karakterpress, er ett semester i fantastiske Australia vel fortjent. Men for at du skal få maksimalt ut av opplevelsen: ha nok penger.

Begynn tidlig å se etter boplass. Det å få bopel viste seg å være ekstremt vanskelig, og det tok to-tre uker før vi hadde fått et sted å bo. Vi endre opp med å betale mer enn den opprinnelige leieprisen, betale alt på forskudd frem til jul, og leiligheten var i tillegg umøblert. Mitt inntrykk er at leieprisene ligger på rundt 10 000 NOK i måneden om man skal ha det greit.

Har du muligheten, bo i Burleigh Heads. Uten tvil det fineste stedet på Gold Coast, og med sykkel er det lett å komme seg til og fra skolen. Her er det helt klart verdt å bruke noen høvdinger ekstra i måneden for å bo, sml bo på skolen.

Undervisningsformer

Kommer an på hvilke fag du velger. Jeg valgte kun intensivkurs, noe som var helt ideelt. Den obligatoriske undervisningen går kun over én eller to helger. Undervisningsformene foregår gjennom tradisjonell forelesning og forskjellige oppgaver, avhengig av hvilke fag du velger. Det er noen mindre arbeidskrav underveis, men dette er veldig overkommelig.

Mange fag avsluttes med en research paper, hvor utgangspunktet er at man skal levere en oppgave på 7000 ord. Det høres kanskje litt omfattende ut, men det går veldig fint å levere 4000-5000 ord og likevel få gode resultater med minimalt arbeid. Ikke la deg skremme av fag som har research paper. Mitt inntrykk er at de fagene er de greieste.

Vurdering av emnetilbodet

Mange fag å velge mellom. Jeg valgte Digital Lawyer, International Financial Systems, Mediation og Negotiation. I fagene står det at deltakelse i timen teller inn på karakteren. Dette betyr ikke nødvendigvis man trenger å være aktiv og prate masse i timen. Bare det å møte opp gir god uttelling på deltakelsesbiten.

Digital Lawyer - Desidert chilleste faget. Fire digitale samlinger og innleveringer a 500 ord. Avsluttes med en innlevering ala en businessplan. Her kunne man være fire personer som skulle lage en PowerPoint. Velg dette faget.

IFS - Intensivkurs a to helger. Ila kurser skriver du oppgaver i timen på en til to sider om et tema du får i forelesningen. Det er litt stress, men det går veldig greit. Avsluttes med research paper. Fremstår litt omfattende, men her er det gode muligheter for gode karakterer med svært lite innsats sml. Bergen.

Mediation - Intensivkurs i mekling på en helg. Veldig greit fag, med flinke forelesere. Mekling er jo ikke noe man lærer underveis på studiet, så dette kurset var greit nok. Research paper.

Negotiation - Intensivkurs a to helger. Veldig flink foreleser. Øver på en del forhandlingssituasjoner, noe som var spennende. Avsluttes med en hjemmeeksamen a tre dager, noe som er svært overkommelig. Velg dette, er det beste faget.

Summa summarum vil jeg si emnetilbudet er akkurat slik jeg ønsket det skulle være. Det er lave skuldre, og man kommer seg veldig fint gjennom selv om man ikke nødvendigvis er supergod i engelsk. Anbefaler de fire fagene jeg tok på det aller sterkeste om du er ute etter et best mulig utvekslingsopphold. Alle foreleserne er greie, og du trenger ikke forberede deg nevneverdig til timene.

Fagleg utbyte og språk

Minimalt faglig utbytte. Utbyttet - slik jeg seg ser - er først og fremst det å snakke og skrive engelsk på en akademisk måte. Man blir og en reser på fotnoter, da dette er påkrevd når man skriver research paper.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint. Maten er grei, men litt dyr.

Gold Coast er jo ingen "by" i ordets rette forstand, men heller flere forskjellige "områder". Surfers Paradise er som Magaluf, og det man som regel ender opp i helgene. Det er moro det, men kanskje ikke nødvendigvis førstevalget på der man ønsker å bo.

Bo i Burleigh Heads. Desidert beste stedet. Det er hverdagen som gjør oppholdet, og da vil du bo i Burleigh.

Bustad

Verste med hele oppholdet var uten tvil å skaffe seg bolig. Tusenlappene flagrer, da man må bo på motell/airbnb. kjøpe mat ute hver dag osv frem til man får fast bosted. Prøv etter beste evne å finn et sted før avreise, selv om det er litt stress. Bruk de kontaktene du eventuelt har.

Sosialt miljø

Helt supert. Er flere titalls nordmenn på Bond som man lett blir kjent med om man vil. Ellers er australierne fantastisk hyggelige sml nordmenn, og small talk i butikk ol er helt vanlig.

Søk på Bond. Det er en opplevelse for livet du ikke vil være foruten.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2022 - 17.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å komme tidlig i gang med søknadsprosesser, særlig søknaden til Bond og visumsøknaden. Disse kan det ta litt tid å få gjort, spesielt visumsøknaden, som kommer til å ta en del timer hvis du vil få gjort hele med en gang. Har også hørt at det kan ta lang tid å få svar på visumsøknaden, men for meg gikk dette veldig fort da den først ble sendt inn.

Vær også forberedt på at det ikke alltid er like varmt som du kanskje tror. Mot november/desember var det varmt nok til å gå i t-skjorte omtrent hver eneste dag, men i september/oktober var det overraskende mange dager hvor det regnet og blåste og var en del kaldere enn jeg hadde forventet. Men dette var ikke noe stort problem, kjøper du eller tar med en tjukk genser og en skikkelig jakke klarer du deg helt fint i disse periodene.

Det er også veldig lurt å skaffe seg australsk SIM-kort så fort som mulig, selv kjøpte jeg det en av de første dagene.

Undervisningsformer

Undervisningen skiller seg mye fra undervisningen ved UiB. Alle fagene jeg tok var veldig intensive, spesielt Mediation hvor det bare var 2 dager med undervisning, og 2 innleveringer etter det. International Contracts var faget med mest undervisning, og dette innebærer kun undervisning i to av ukene i oktober, hvor det var undervisning kl. 9-12 ca. tre dager per uke.

I stedet for seminargrupper har de klasser på 15-25 studenter, og de forventer i langt større grad enn i Norge at man kommer forberedt til timen og deltar aktivt. Du stryker imidlertid ikke på å være veldig lite aktiv i timen, i stedet er dette noe som teller positivt dersom du er aktiv.

Vurdering av emnetilbodet

Mediation: Det mest intensive faget, hvor det bare var to dager med undervisning, altså en fredag og en lørdag relativt tidlig i november. Her ble det en del foredrag fra de to emneansvarlige, og noen diskusjoner i plenum, og vi ble også inndelt i grupper og skulle gjennomføre noen øvelser. Interessant fag hvis du er interessert i mekling, men det vi lærte var ikke akkurat banebrytende. Det du gjør disse to dagene skal dokumenteres og leveres i en portefølje som teller 30 % av karakteren i faget, og i slutten av semesteret skal det leveres en Research Paper på opptil 7000 ord, noe som sikkert høres mye vanskeligere ut enn det er. Sannsynligvis det faget jeg anbefaler sterkest.

Negotiation: Perioder med intensiv undervisning i starten, og så noen innleveringer etter hvert. Emneansvarlig går gjennom pensum og det diskuteres i plenum, og også her ble vi delt inn i grupper for å utføre praktiske øvelser, som jeg likte ganske godt. Her er det også en avsluttende innlevering, men her er det bare en veiledende ordgrense på 3000 ord, noe som også går ganske fort. Også dette faget vil jeg anbefale.

Common Law and Legal Skills: I starten hadde vi 4 ukentlige innleveringer hvor det først skal gjennomføres en nokså enkel quiz, og så skal det skrives ca. 500 ord om ulike emner, hvor vi skulle sammenligne Stortinget, Regjeringen og domstolene i Norge med de australske motpartene. Undervisningen skjer ganske sporadisk, og i stedet for en stor avsluttende oppgave består arbeidskravene av 5/6 relativt små innleveringer, i tillegg til en dag hvor det skal gjennomføres forhandlinger med andre studenter, som emneansvarlig gir karakterer på. Også dette faget anbefales.

International Contracts: Det eneste faget jeg ikke vil anbefale. Undervisningen er riktignok ferdig nokså tidlig, men underviseren i dette faget forventer mye mer egenarbeid av studentene enn de andre underviserne gjør. I tillegg er man ikke tidlig ferdig med faget fordi man er tidlig ferdig med undervisningen, i stedet er det flere innleveringer i november, som alle tar lang tid, spesielt kontrakten som man skal lage selv. Underviseren er også svært krass i tilbakemeldingene og forventer som sagt altfor mye egenarbeid, men hun var heldigvis nokså grei med karakterene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet varierer nok etter hvor mye innsats man selv legger inn i fagene. Selv fikk jeg en god del ut av Mediation og Negotiation, og et helt greit utbytte av Common Law and Legal Skills. International Contracts kan man helt sikkert også få mye ut av dersom man interesserer seg for avtaler mellom næringsdrivende fra forskjellige land, og man kan lære veldig mye nyttig om CISG dersom man tar dette faget.

Det språklige utbyttet var helt fantastisk. Hvis du, som meg, liker å lese og skrive engelsk, er det perfekt med 4 fag hvor karakterene nesten bare beror på skriftlige innleveringer. Det muntlige var jeg mye mindre komfortabel med når jeg kom til Australia, men man blir selvfølgelig tvunget til å snakke engelsk i undervisningen, spesielt i Contracts hvor vi hadde presentasjoner foran klassen, men også andre steder som på butikken og når du er ute og utforsker. Det eneste som kan hindre det språklige utbyttet er nok at det kan bli for lett å være mye mer med andre nordmenn, i stedet for å bli kjent med folk fra andre land.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er er helt nydelig, og det er mange fine leseplasser der. Det er alltid mye ledig, så man trenger ikke å skynde seg til skolen. Det er også mange fine og bra kantiner der, selv likte jeg spesielt godt at man får utdelt kaffekort i kantinen på biblioteket, slik at man får hver syvende kaffe gratis. Det er også treningssenter, volleyballbane, svømmebasseng, squashbaner, og helt sikkert andre ting som jeg ikke fikk med meg, som du betaler for gjennom studieavgiften. Universitetet har også en egen bar som er ganske bra, og her er det fester innimellom.

Byen er også ganske fin, med mange fine steder å besøke. Currumbin Wildlife Sanctuary anbefales spesielt, ettersom man ikke får se kenguruer osv. i byen. Det eneste dyret vi så mye av som vi ikke ser mye av i Norge er flaggermus på kveldstid, som det var overraskende mange av. Her har de derimot kenguruer, koalaer, slanger og mange andre dyr som man ikke kan dra fra Australia uten å få sett.

Det er imidlertid store avstander, noe som til tider var ganske kjipt når bussene er gamle og utdaterte og ikke alltid går ofte nok, og noen ganger dukket bussen aldri opp. I starten tok jeg mye Uber med de jeg bodde med, og siden vi var 5 stk. ble dette ikke så veldig dyrt, men i lengden blir det uansett litt vel dyrt. Til gjengjeld er det mye gøy å gjøre i hvert av de forskjellige "tettstedene". Jeg skriver tettsted fordi Gold Coast føltes mer som en samling av mange tettsteder enn en samlet by, men hvert tettsted er jo til gjengjeld veldig stort.

Bustad

Bolig må bli en prioritet med en gang man kommer til Australia, siden mange utleiere krever grundige papirarbeider og referanser fra tidligere utleiere og mye mer. Jeg hørte om mange andre som brukte svært lang tid på å finne bolig og måtte betale altfor høye summer når de først fikk seg bolig. Store summer må man nesten forvente uansett hvor fort man finner seg bolig og hvor man ender opp med å bo, siden boligmarkedet i Gold Coast har vokst utrolig fort de siste årene.

Selv bodde jeg med 4 andre nordmenn, som jeg ikke kjente fra før. Han ene samlet oss sammen i en Messenger-gruppe og spurte om vi skulle bo sammen, og jeg anbefaler å gjøre det samme hvis du vil til Australia og ikke har noen å bo med, for det er vanskelig nok å finne bolig også når man er en gruppe. Vi leide på forhånd en leilighet for den første uken i Australia og satset på å finne fast bolig på den tiden. Det gikk heldigvis veldig fint, fordi vi var veldig frampå og sendte meldinger til utleiere til omtrent alle boliger som så aktuelle ut. Vi fant fort et hus som så bra ut og tilbudte å betale hele leien og depositumet på forhånd. Vi måtte da ut med litt over 30 000 kr per person for 13 uker, og litt under 10 000 kr per person for depositumet. Dette høres kanskje dyrt ut, men det blir ikke noe særlig billigere enn dette i Gold Coast, og vi var også heldige som fikk betale for akkurat de 13 ukene vi bodde der, for det er visst mange som krever betaling av husleie for minst 6 måneder, noe som selvfølgelig passer dårlig hvis man er der i ett semester og bare skal bo i Australia i litt over 3 måneder.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var også veldig bra. Jeg endte opp med å nesten bare være med de 4 jeg bodde med eller å være med andre nordmenn også når vi skulle gjøre noe, men dette funket helt fint. Det er mange arrangementer i regi av skolen og mange fine steder å besøke i Gold Coast, eller å reise til når man får tid til det. Byron Bay anbefales sterkt, her får man både badet og prøvd surfing og prøvd utelivet og gått fine turer. Det er heller ikke noe særlig dyrt å reise dit eller å bo der. Omtrent det eneste jeg har å utsette på det sosiale miljøet er at det til tider ble litt vel mye drikkepress og lite forståelse for at man sier nei dersom man rett og slett ikke har lyst å bli med på noe, men for de aller fleste er nok ikke dette et stort problem når man tross alt er i Australia for å oppleve ting. Og drikkepress blant jusstudenter er vel ikke akkurat begrenset til utveksling.

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å komme tidlig i gang med søknadsprosessen til Bond og visumsøknad, ettersom det er en del papirarbeid som må gjøres.
Vil også sterkt anbefale å skaffe internasjonalt førerkort før avreise. Det er store avstander i Gold Coast, og det er derfor veldig greit med en bil - spesielt siden dette gjør at man er enda friere til å reise og oppleve ting rundt byen. Vi leide bil for hele perioden gjennom Cheap Student Wheels, da fikk vi en gammel men billig bil.
Det kaldeste jeg opplevde i Gold Coast er 22 grader. Gjennomsnittlig vil jeg tippe temperaturen var på rundt 25 grader. Vil derfor anbefale å pakke smart, du trenger ikke særlig mye varme klær. En genser kan likevel være deilig å ha på lesesalen innimellom.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var annerledes enn det man er vandt med fra UiB. Det var klasseromsundervisning i alle fag jeg hadde, med 15-25 studenter i hvert fag. Dette gjør at det også forventes at man deltar muntlig i timen, og det var flere undervisere som kunne peke deg ut for å svare på et spørsmål. Dette var riktignok ingen problem, da det var en avslappet atmosfære og det var åpne og lette spørsmål å svare på.
De fleste av studentene i klassene deltok i undervisningen digitalt, trolig som en ettervirkning av covid.

Vurdering av emnetilbodet

Bond har et bredt utvalg av fag å velge mellom. På vårsemesteret er det imidlertid ikke like mange fag å velge mellom, spesielt dersom man ønsker intensive fag. Jeg vil anbefale intensive fag, ettersom undervisningen da stort sett fullføres over 2 dager. På denne måten er man mer fri til å kunne reise. Jeg valgte fagene Dispute Resolution: Theories and Principles, Dispute Resolution: Practice and Procedure, Global Sports Law and Governance og Legal Aspects of Electronic Commerce. Alle fagene er intensive fag.

Theories and Principles: Undervisningen i dette faget bestod for det meste av å høre på flere innspilte powerpointer, og klasseromsundervisning over en helg. I den intensive helgen fikk vi prøve å bruke det vi hadde lært i praksis, gjennom ulike rollespill. Det var en lærerik og gøy helg, og læreren var hyggelig og hjelpsom overfor oss nordmenn.

Practice and Procedure: Dette faget var bygget opp veldig likt som Theories and Principles. Det er liten forskjell på fagene etter min oppfatning. Også her var det powerpointer, og undervisning over en helg. I både dette faget og i Theories and Principles lot lærerene oss gjennomføre noen av rollespillene på norsk, slik at opplevelsen skulle bli mer autentisk. Det var altså ingen problem å gjennomføre. Jeg vil anbefale begge disse fagene.

Sports law: Dette faget er nok minst juss-relevant etter min mening. I faget måtte vi gjøre noen små avkrysnings-quizer digitalt, og hadde undervisning over to dager. Vi måtte også spille inn en helt kort video om innholdet i research paperet vårt.

E-commerce: Dette var faget som hadde mest undervisning. Undervisningen var delt over 3 uker, hvor vi hadde undervisning 2 eller 3 dager hver av ukene. I motsetning til de andre fagene var det bortimot ingenting som måtte gjøres som forberedelse, eller underveis i semesteret. Vi måtte holde en 10-12 minutters fremføring om temaet for vårt research paper.

I alle fagene måtte vi skrive et research paper på rundt 5000-7000 ord. Disse talte stort sett 70 % av karakteren, bortsett fra Sports law der det var 50 % (pga. quiz-ene). Siden vi ønsket intensive fag, kunne vi kun velge fag som hadde reserach papers som vurderingsform. Hvis det er mulig vil jeg anbefale å velge ulike vurderingsformer, ettersom det ble veldig mye å skrive fire papers.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte er nok litt hva man selv gjør det til. Jeg føler jeg har hatt mest utbytte av Dispute Resolution-fagene, ettersom vi her lærte om generelle tvisteløsningsmetoder som også gjelder i Norge.

Når det gjelder språk er jeg blitt mye mer komfortabel med å skrive på engelsk, særlig fagspråk. Dette var utfordrende i begynnelsen, men man kommer raskt inn i det. Også muntlig er språket blitt mer flytende. Jeg er derfor fornøyd med det språklige utbyttet. Jeg var riktignok mye med nordmenn, og kunne nok derfor hatt enda bedre utbytte hvis jeg hadde snakket mer engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet på Bond er helt nydelig. Det er flotte lesesaler på Law faculty, og det var alltid mange ledige plasser. Universitetsområdet har også flere kantiner, hvor man kan kjøpe lunsj og kaffe etc. I tillegg er det veldig gode treningsfasiliteter på campus, med et svært treningssenter, gruppetimer, volleyball-bane, svømmebasseng, tennisbaner etc.

Gold Coast er også en fin by som kan by på det meste. Som nevnt er det store avstander i byene, og kollektivtransport kan ta lang tid. Det er derfor veldig greit med en bil for å kunne komme seg rundt.

Bustad

Grensene til Australia åpnet bare to uker før vi reiste, så vi fikk ikke særlig tid til å se etter bolig i forkant. Når vi kom til Gold Coast fikk vi også fort høre at det var leiekrise her, på grunn av stor tilflytning under pandemien. Det var derfor veldig vanskelig å finne bolig. Vi fant etter hvert en airbnb-leilighet, hvor vi betalte 9-10.000 kr hver i måneden.

Vi bodde ved stranden i Burleigh, som er et veldig fint område. Det var også nærme universitet, som var 10-15 min med bil unna. Anbefaler derfor bolig i Burleigh/Miami-området. Vi har trivdes veldig godt med å bo ved stranden, og kjøre dersom vi skal på universitetet eller trening. Det er også mulig å bo på campus (hvis det er noe ledig) for en rimeligere penge. Men det ligger ikke like fint til, og standarden er mye lavere. De fleste som bor på campus er også 18-20 år gamle.

Sosialt miljø

Jeg var klart mest med nordmenn, både fra Bond og andre universitet. På grunn av covid var vi kun fem norske utvekslingsstudenter fra Bergen på Bond, og det ble derfor ikke et internasjonalt sosialt miljø. Det var også få studenter på Bond generelt, trolig pga. pandemien. Det er likevel godt mulig å bli kjent med andre i ulike arenaer.

Jeg har trivdes veldig godt sosialt, selv om det var mest med nordmenn. Dette semesteret har vært fantastisk, og uten tvil gått alt for fort. Anbefaler utveksling til Australia på det sterkeste.

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

10.01.2022 - 27.04.2022

Førebuingar/praktiske tips

Søk om visum i god tid, saksbehandlingstiden er i utgangspunktet lang, men det gikk heldigvis fort for meg - et par uker om jeg husker rett.
Bestill internasjonalt førerkort på NAF, dette kreves for å leie bil i Australia.
Bli medlem av Norske Studenter Gold Coast på facebook, her finner du nyttig info og får vite hvem som er i Gold Coast.
Planlegg å reise rundt både før og etter undervisningen. Vi hadde undervisning fra starten av februar til starten av april - så du har mye tid til å oppleve Australia og landene rundt.
Kjøp australsk simkort mens du er der.
Det kan bli nokså mørkt på kveldstid, anbefaler å ha med refleks.
Ikke ta med for varme klær! Du trenger serr ikke pakke mer enn en genser og en bukse, og dropp varme jakker og lange treningstights. Jeg tok med meg det jeg pleier å bruke om sommeren i Norge og det ble alt for varmt. Endte med å sende hjem masse klær (og det var dyrt, så unngå det).

Undervisningsformer

Vi hadde kun intensive fag. Dette innebar per fag totalt ca. 16 timer klasseromsundervisning, og så leverte man en oppgave i hvert fag på 5000-7000 ord. Det forventes at man deltar i klasseundervisningen. Disse fungerer mer som et diskusjonsforum enn en klassisk forelesning. I dispute resoultion fagene hadde man også mye rollespill (mekling og forhandling) under klasseromsundervisningen, men dette var bare uformelt og gøy.

Det var også mulig å avtale individuelle møter med professorene dersom man ønsket det. Man får et veldig mye nærmere forhold til professorene sammenliknet med i Bergen ettersom det er mer en-til-en-undervisning.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde fagene Dispute resolution practice and procedure, dispute resolution theories and principles, e-commerce og sports law. Alle fagene var veldig spennende og annerledes fra de vi har i Bergen. Sports law var det minst jussete faget og læreren var nokså streng. E-commerce var kanskje mest lærerikt og likte godt han som hadde faget, kul svensk fyr.

All undervisningen foregår over rundt 2 mnd.

Det var ganske stress å skrive så mange oppgaver som fagene krevde, men det var overkommelig. Særlig gitt at det kreves mindre for å oppnå gode resultater ved Bond sammenliknet med ved UiB. Bare det å stille opp i undervisningen gir uttelling.

Fagleg utbyte og språk

Fagene omhandlet annerledes temaer og var mer praktiske enn de jeg har vært borte i ved UiB. Det faglige utbyttet var derfor svært bra.

Jeg har definitivt blitt bedre skriftlig i og med at vi måtte skrive så mange oppgaver på engelsk. Muntlig har jeg også forbedret meg ettersom det var forventet at vi deltok muntlig i timene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er superbra - treningsenter, egne jusslesesaler, legekontor, basseng, boblebad, cafe, kantine - alt finnes på univsersitetsområdet. Ellers er områdene Burleigh Heads, Nobby og kjøpesenteret Passific fair nice, Bedre å dra ut i disse områdene sammenliknet med Surfers paradise, som har mye mindre sjarm.

Bustad

Det er vanskelig å finne bolig fra Norge, de fleste proffe utleiere krever at du stiller i person og kan vise til masse referanser mm. De fleste krever også at du leier i minst 6 mnd gjerne ett år. Vi løste dette ved langtidsleie på air bnb. Også hørt at siden flat mates funker bra. Bli medlem av Norske Studenter Gold Coast på facebook, her legger folk ofte ut boliger som du kan leie.

Det har vært boligkrise i Gold Coast siden mars 2020, prisene har tredoblet seg, så forvent at bolig kommer til å koste. Vi bodde i et relativt fresh leilighetskompleks ved stranden med eget basseng. Leiligheten hadde bare to soverom og vi betalte ca 27000kr mnd.

Vil absolutt anbefale å bo ved stranden i området mellom Broadbeach og Burleigh Heads. Det er lett å sykle og kjøre til universitetet. Vi leide bil av Cheap Student Wheels. Utleiefirmaet holder til ved universitetet og er myntet på studenter - man får leid billig bil over en lengre periode. Da var det null stress å bo en kjøretur unna universitetet. Det er masse gratis parkering på universitetet.

Sosialt miljø

Det er masse idrettsgrupper man kan bli medlem av på Bond, er som på fakultetet i Bergen - still opp på trening og så blir du kjent med folk. Ellers er det et stort norsk miljø via Ansa - så bli med på ansaarrangementer. Man kan også bli ganske close med studentene i samme klasse ettersom man ender med å prate mye under undervisninge. På torsdager er det fett på Don's (skolebaren), men her er folk unge. Man begynner å studere veldig tidlig i Australia. De fleste på universitetet var mellom 17-20 år gamle. Dersom du ønsker å passe godt inn med de unge er det bare å gro hockeysveis og bart, det er veldig trendy for øyeblikket. For jenter er magetopp greia. Lørdager er det rått å hitte the "Pav" i Burleigh Heads, masse fine folk pleier å henge der.

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

10.01.2022 - 27.04.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det var en del usikkerhet rundt utvekslingsoppholdet dette semesteret. Grensene til Australia var stengt for innreise pga. korona på det tidspunktet jeg søkte, men heldigvis ble det åpnet for studenter i underkant av én måned før avreise. Visumsøknaden min ble innvilget etter ca. en uke. Det å fylle ut søknaden tar noen timer.

Generelt vil jeg anbefale å lese tidligere studentrapporter angående fag og bosted, og ellers søke litt rundt mtp. hvor man ønsker å bo. Den letteste måten å komme seg til Gold Coast på er nok å fly til Brisbane også ta tog ned til Gold Coast, med mindre man ønsker å reise litt rundt før semesteret starter (noe som kan anbefales).

Undervisningsformer

Undervisningsform avhenger litt av hvilke fag man velger, men det er stort sett klasseromsundervisning med forventet deltakelse i timen. Klassene er relativt små, med 20-40 studenter. Mange av studentene deltok via videolink pga. koronasituasjonen, slik at vi i enkelte fag bare var 5-10 studenter i klasserommet. Opplevde professorene som dyktige og hyggelige.

Vurdering av emnetilbodet

På vårsemesteret er det færre fag å velge mellom, slik at jeg ikke fikk tatt de fagene jeg hadde tenkt på forhånd. Jeg endte opp med fire intensive fag slik at jeg ikke måtte møte opp på skolen hver dag for å ha obligatorisk klasseromsundervisning utover semesteret. Dermed fikk jeg tid til å dra på utflukter. At fagene er intensive betyr at man i starten har noen uker med obligatorisk undervisning, hvor man må komme noenlunde forberedt til timen og delta i undervisningen. Rundt 10 prosent av totalkarakteren man får i de ulike fagene baseres på deltakelse i timen. Størsteparten av vurderingen i de intensive fagene er en større oppgave man leverer på slutten av semesteret. Dette viste seg å bli relativt omfattende, da anbefalt ordgrense i de fire fagene var på rundt 6000 ord. Det utgjør 24.000 ord som skal produseres i løpet av 3 måneder, noe som var litt i det meste laget. Vil derfor anbefale å se nærmere på hva de ulike fagene innebærer på Bond University sine hjemmesider. Slik sett er det både fordeler og ulemper med intensive fag.

Legal Aspects of Electronic Commerce:
Dette var et fag jeg likte godt da det dreide seg om alt fra personvern til kjøp og salg av varer på nett. Faget er med andre ord veldig vidt, og man er innom blant annet grunnleggende kontraktsrett, markedsføringsrett, jurisdiksjonsspørsmål og EU-rett. Professoren i faget var svensk, og han viet en del tid til å snakke om både australsk personvernrett og GDPR. Vurderingsformen i faget var fordelt slik: 10 % deltakelse i timen, 10 % klassepresentasjon av selvalgt tema man ønsker å skrive om og 80 % skriftlig oppgave om temaet man har valgt.

Global Sports Law and Governance:
Dette var også et ganske interessant emne, men ikke veldig juridisk orientert slik vi er vant med fra jusstudiet i Norge. Vi lærte om blant annet sportens historie, grunnleggende prinsipper i sport, e-sport og internasjonale dopingreglement. Vi ble vurdert etter deltakelse i timen, quizer om diverse tema i læringsportalen, en videopresentasjon av selvvalgt tema vi skulle skrive oppgave om og oppgaven som skulle leveres på slutten av semesteret.

Dispute Resolution: Theories and Principles:
I dette faget lærte vi om alternativ tvisteløsning slik som forhandliger, mekling og voldgift. Særlig forhandlingsteknikk og meklerrollen ble vektlagt i undervisningen. Faget var ikke spesielt juridisk orientert slik vi er vant med i Norge med fokus på lovregler og case law, men heller psykologiske aspekter og teknikker i forhandliger og mekling. Faget var mer intensivt enn de andre da det kun var obligatorisk undervisning én helg som ble kalt "Weekend Intensive". Av vurderinger inngikk deltakelse i denne helgen, et refleksjonsnotat og en større oppgave om et selvalgt tema.

Dispute Resolution: Practice and Procedure:
Dette faget var veldig likt det andre tvisteløsningsfaget, men noe mer fokus på det praktiske. Vi hadde blant annet rollespill hvor vi skulle øve på mekling og forhandlinger. Også her var fokuset på psykologiske aspekter og teknikker ved meklerrollen og forhandlingsrollen. Undervisningen ble holdt over en helg, og man måtte skrive en større oppgave som skulle leveres på slutten av semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var relativt bra, og det var interessant å få et innblikk i jusstudiet i Australia. Mye av det vi lærte har nok ikke direkte overføringsverdi til studiet og yrkeslivet i Norge, men i flere av fagene fikk i hvert fall jeg en del refleksjoner rundt hva jeg synes er spennende. Jeg har i løpet av semesteret utvilsomt blitt bedre i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Universitetsområdet og byen

Bond University er veldig flott med mange fasiliteter slik som stort treningssenter, sandvolleyballbane, squashbane, kantine, bar og cafe. Det er flere lesesaler, eget jussbibliotek og en rekke hjelpeordninger for studenter slik som skrivetrening og hjelp med referanseteknikk. Alt i alt veldig fornøyd med selve universitetet.

Gold Coast er en mellomstor by med rundt 600.000 innbyggere. Det er ganske stor avstand mellom ting, slik at leiebil kan være lurt. Vi tok buss og mye Uber, men vet at andre hadde leiebil som ble mye brukt. Områdene nær strendene er fine, og det er generelt mye å finne på. Spesielt området rundt Burleigh Heads er et bra sted med strand, mange restauranter, cafeer og barer. Hovedstaden Surfers Paradise er så som så. Jeg opplevde det som en litt skitten og slitsom plass å være, men vet at andre har gode erfaringer med dette området.

Bustad

Det tok en god stund før vi fant et sted å bo. Det var visstnok leiekrise fordi mange fra Brisbane og Sydney, i forbindelse med korona og lockdown, hadde flyttet til Gold Coast for å kombinere hjemmekontor og strandliv. Vi var heldige og endte til slutt opp med en bra leilighet i hjertet av Burleigh Heads som vi fant via Airbnb. Prisen var i utgangspunktet veldig høy, men vi fikk forhandlet den ned fordi vi skulle bo der over en lengre periode. Betalte rundt 10.000 per pers i måneden, noe jeg tror man må forvente å betale. Noen betalte også mer enn dette. Vi opplevde det som veldig vanskelig å skaffe bosted via rent.com og realestate.com.au fordi mange krever dokumentasjon på blant annet fast ansettelse, en viss årslønn og flere referanser fra tidligere utleiere, gjerne australske. Det kan bli en utfordring når man er student fra Norge.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen var kanskje ikke det beste, men alt avhenger av hva man legger ned av innsats selv. Det sosiale miljøet generelt var nok også noe påvirket av koronasituasjonen. Det er generelt mye å engasjere seg i og studentidretten ved Bond er stor. Ellers ble vi kjent med flere norske som enten studerte eller jobbet i Gold Coast. Vi ble etterhvert en god gjeng, men var nok mest sammen med de jeg ble kjent med fra UiB.

2021

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

10.09.2020 - 24.04.2021

Førebuingar/praktiske tips

Før oppstart på Bond vil jeg anbefale alle studenter å sette seg inn i hvilke fag de ønsker tidlig. Enkelte fag er mer populære enn andre og blir raskere fylt opp.

Undervisningsformer

Under mitt opphold på Bond hadde jeg kun gruppeundervisning med obligatorisk oppmøte. Dette var for meg svært utfordrende ettersom jeg satt i Norge grunnet coronastituasjonen og forelesningene varte fra 03.00-09.00 (norsk tid) flere ganger i uken.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet opplevdes som bra. Det er et stort spekter å velge i. Selv hadde jeg negotiations, International Contracts, Digital Lawyer og Information Technology and the Law.

Negotiations: Gruppeundervisning der man aktivt må delta. Gruppen ble ofte delt inn i mindre grupper for å diskutere. Kurset ble avsluttet med innlevering av en oppgave og en simulert forhandling med en medstudent der man fikk hver sin klient. Dette var spennende fordi man får innsikt i hvordan personer fra andre kulturer tenker rundt hva som er viktig for dem selv i en forhandlingssituasjon.

International Contracts: Få, men intense dager med forelesning fordelt på to bolker. Etter første bolk skulle man levere et rammeverk for en avtale som man fikk tilbakemeldinger på. Deretter skulle man skrive selve avtalen. Jeg opplevde faget som interessant, men pga. tidssoner og hjemmekontor var det utfordrende å samarbeide med en som satt i Kina.

Digital Lawyer: Det faget jeg selv syns var mest interessant. Faget fokuserer primært på de negative sidene ved den juridiske profesjonen og hvordan disse kan avhjelpes gjennom bruk av moderne teknologi. Foreleseren er tidligere internavdokat i Uber, som har sluttet og startet et techselskap. Han har et stort nettverk hos de ledende teknologikjempene som gjesteforeleser om sine tanker rundt temaet.

Information technology and the Law: Dette var det mest tidkrevende og utfordrende faget for min del ettersom dette var faget som krevde innlevering av størst oppgave. Faget fokuserer på informasjonsteknologi, men faget bygger i stor grad på studentenes bidrag. Det er noe forelesning fra professoren, men dette er svært generelt. Det primære innholdet i forelesningen er studentenes egne fremføringer av egne oppgaver. Om du ønsker dette faget vil jeg tipse om å finne et tema tidlig slik at du kan jobbe med fremføringen og har god tid til å skrive oppgaven.

Fagleg utbyte og språk

Oppholdet på Bond har gjort at jeg reflekterer i større grad over de "større" spørsmålene rundt den juridiske profesjonen, særlig etter faget the digital lawyer.

Hva angår språket er det litt begrenset hvilket utbytte jeg hadde muntlig gjennom teams fra 03.00-09.00, men skriftlig har jeg hatt et utbytte. Utbyttet er nok størst gjennom International Contracts der man særlig får drillet engelskjuridiske uttrykk.

Universitetsområdet og byen

Kom aldri til universitetet grunnet Coronasituasjonen, men nettsidene til Bond er litt uoversiktlige og noe tunggrodd. Det tar tid å finne det man leter etter, så bruk litt tid på å gjøre deg kjent med nettsidene. Og er det noe du lurer på send mails. Om du er like heldig som meg så får du en i administrasjonen som forbarmer seg over deg og hjelper deg, men forvent mange timer uten svar grunnet tidsforskjell om du er i Norge.

Bustad

Ingen relevant erfaring.

Sosialt miljø

Ingen relevant erfaring.

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

08.01.2020 - 16.04.2020

Førebuingar/praktiske tips

Praktiske tips:
- Kjøp sykkel på Marketplace på facebook
- Kjøp nytt sim-kort slik at du kan ringe innad i Australia og får 4G (Jeg kjøpte et sim-kort fra Amaysim og var fornøyd med det).
- Ta med deg bankbrikke
- Vær med på turer gjennom reisebyrået på skolen (Her blir en godt kjent med mange)
- Benytt deg av treningssenterets gruppetimer
- Meld deg på en aktivitet (Tennistreningen var utrolig bra)
- Få deg et australsk bankkort (tror du sparer noe på dette, men jeg gjorde det ikke selv)
- Kjøp GoCard (busskort) så tidlig som mulig etter at du har kommet til Australia og søk om å få studentrabatt
- Husk solkrem til leppene og smør deg med 50 i faktor den første måneden
- Pakk med laken og sengetøy som du kan kaste etter oppholdet (så får du bedre plass i kofferten på vei hjem)
- Reis masse før, under og etter oppholdet

Undervisningsformer

All undervisning foregikk i klasser på 10-20 personer og undervisningen var mye mer praktisk enn vi er vant med i Norge.
Jeg ville absolutt valgt intensive kurs slik at en får mulighet til å reise rundt i landet underveis.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med de emnene jeg tok:

International contracts:
- Intensivt kurs (6 undervisningsdager)
- Dette var nok det faget som krevde mest av de fagene jeg valgte, men likevel er dette et fag en kan få bruk for senere
- Du må ta en quiz, utforme en "Heads of Agreement", "International Contract", "Statement of Agreed Facts" og "Memorandum of Contract".

Dispute resolution - theories and principles:
- Intensivt kurs (6 undervisningsdager)
- Professorene krever veldig mye og her ville jeg kommet godt forberedt til timen
- I timen krever professoren at du deltar og du får i oppgave å holde en kort presentasjon
- Deltakelse i timen + en quiz teller 40 %
- Du får utlevert en hjemmeeksamen etter siste undervisningsdag (3000 ord)

Dispute resolution - practice and procedure
- Intensivt kurs
- Dette var absolutt det beste faget!
- All undervisning ble ferdig på en helg
- Professoren var utrolig flink og vi fikk kjeks og sjokolade hver dag (hehe)
- Det er lett å delta i diskusjonene i timen
- Deltakelse teller 30 %
- Research paper teller 70 % (ca. 5000 ord)

Common law and legal skills
- Intensivt (ca. 6 undervisningsdager spredt utover semesteret)
- Dette var også et veldig morsomt fag og professoren var flink
- Veldig praktisk
- Vi hadde klientintervjuer, skrev stevning, tilsvar, gjennomførte forhandlinger og skrev "final letter" til klienten.
- Du må levere en klientfil som inneholder alle dokumentene i saken etter at undervisningen er gjennomført

Fagleg utbyte og språk

Undervisningsformen krever at en følger med aktivt i timene og deltar muntlig, og på denne måten forbedrer en engelskkunnskapene sine. Det er likevel ikke så mange undervisningsdager i løpet av semesteret og en er i stor grad overlatt til seg selv. Engelsken min ble derfor først og fremst bedre ved at jeg bodde med en fra Australia og var mye med hennes venner.

Universitetsområdet og byen

Jeg elsket Gold Coast og kunne gjerne tenkt meg å bo der resten av livet. Universitetsområdet var veldig fint, men ingenting slår strendene og de koselige cafeene på Burleigh Heads, Mermaid Beach og Broadbeach.

Noen steder det er verdt å dra på Gold Coast:
- Tallebudgera Creek (strand uten bølger)
- Dagens middag på Pavillion i Burleigh Heads
- Avokadotoast og smoothie bowl på Paddock Bakery
- Middag og drinker på Miami Marketta
- Avokadotoast på Rafiki
- Pannekaker på Milkmans Daughter
- Crossaint med egg på Bam Bam Bakehouse
- Taco for 5 AUD hver torsdag på Bonita Bonita
- Spise ALT på Elk Espresso
- Drink på The Star med utsikt over Broadbeach

Bustad

Jeg begynte å søke etter et sted å bo allerede et halvt år før utvekslingsoppholdet, men det viste seg å ikke være nødvendig i det hele tatt. Rommene som er til leie er gjerne med innflytting fra og med nå eller 2 uker frem i tid. Jeg ville derfor ikke stresset med å finne et sted å bo så tidlig i prosessen. Skulle jeg gjort det om igjen ville jeg startet med å søke på steder å bo 1-2 måneder før utvekslingsoppholdet. Det var også mange jeg kjente som fant leilighet da de først kom til Australia.

Mitt mål var å bo sammen med en fra Australia og jeg lette etter steder å bo på Flatmates.com (denne siden anbefales). Jeg er veldig veldig glad for at jeg valgte å bo sammen med en lokal og fikk gjennom henne mange ny venner fra Australia. I tillegg er jeg veldig glad for at jeg valgte å bo på stranden og ikke ved skolen. Ettersom jeg valgte intensive fag var det mange dager i uken jeg ikke hadde undervisning og da var det fint å være ved stranden.

Fordeler/ulemper ved å bo ved skolen:
- Veldig bra treningssenter med gruppetimer og stort utendørs svømmebasseng på skolen
- Kort vei til undervisning
- Mer sosialt (MEN de fleste som bor på skolen eller nær skolen var ganske mye yngre enn meg.. Sånn 18-20 år)
- Lenger vei til stranden
- Få hyggelige restauranter og cafeer i nærheten
- Langt fra shoppingsenter og gode matbutikker

Fordeler/ulemper ved å bo ved standen
- Gåavstand til nydelige strender (!!)
- Mange koselige cafeer og restauranter
- Joggemuligheter langs promenaden
- Må til skolen for å dra på treningssenteret (Ikke stort problem for meg da de hadde treningssenter der jeg bodde)
- Kanskje litt vanskelig å bli kjent med folk da de fleste fester er på skolen (spesielt vanskelig i fadderuken når alt skjer på skolen).
- Fine sykkelveier langs strendene
- Shoppingsenter og matbutikker i nærheten

Hvis du ønsker å bo ved stranden (som jeg anbefaler), ville jeg absolutt bodd i nærheten av Broadbeach south station (så lenge du ikke har tenkt til å kjøpe/leie bil). Bussen går fra Broadbeach south Station til Bond University hvert kvarter og tar ca. 15 minutter. Hvis en ser på kartet av Gold Coast ser det ut som det er best å bo i Burleigh Heads eller Miami, men bussen kjører en veldig lang omvei her og derfor tar det lang tid å komme seg til skolen ved buss herfra. Jeg vil derfor anbefale å bo et sted mellom Mermaid Beach North og Broadbeach South. Jeg bodde på Avani Hotel i Broadbeach sammen med en jente fra Australia - det var helt perfekt!! Jeg betalte ca. 350 AUD i uken, men en kan garantert finne noe billigere. Hotellet ligger 4 minutter gange fra Broadbeach south Station, 5 min gange til det beste shoppingsenteret på Gold Coast: Pacific Fair, har svømmebasseng og treningsrom.

Sosialt miljø

Det var nesten bare nordmenn som tok de emnene jeg hadde, så det er litt vanskelig å få internasjonale venner dersom en ikke bor med noen fra et annet land. Jeg er veldig glad for at jeg bodde sammen med en fra Australia og fikk nye venner gjennom henne. I tillegg begynner ikke undervisningen før etter flere uker og det er ikke så lett å bli kjent med folk i fadderuken egentlig - så ville bodd med noen du ønsker å henge med.

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

08.01.2020 - 16.04.2020

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å starte i god tid med både søknadsprosess og andre ting etter at du har blitt nominert av Universitet i Bergen. Selve søknaden til skolen er ikke så veldig omfattende, men det kan noe tid å motta svar fra Bond University og motta henholdsvis Letter of Offer og Confirmation of Enrolment (CoE). Det siste trenger du for å kunne få visum. Sett også av god tid til visumsøknaden. Selve behandlingstiden av søknaden var ikke så langt for meg, men utfyllingen av søknaden tok mange timer.

Sett også av god tid til å bestille flybilletter god tid før avreise. Jeg bestilte flybilletter ganske sent og opplevde å betale en god del mer enn hva andre studenter fra UiO som jeg kom i kontakt med hadde gjort. Vil for øvrig anbefale å vente med å bestille flybilletter hjem. Kan nærmest garantere at du ønsker fleksibilitet når det gjelder avreisetidspunkt. Kanskje møter man også noen der nede som man ønsker å reise med når skolen er over.


På grunn av Korona ble oppholdet mitt forkortet en god del slik at jeg blant ikke fikk reist så mye som jeg ønsket. Likevel vil jeg på generelt grunnlag si at de få månedene jeg tilbrakte i Australia var de beste jeg har hatt i løpet av studietiden. Anbefaler derfor på det sterkeste å søke utveksling til Bond.

Undervisningsformer

Jeg fulgte tidligere anbefalinger her inne og valgte utelukkende intensive fag. Ved intensive fag følger man et opplegg der undervisningen er veldig komprimert og man dermed får en del fritid som blant annet kan utnyttes til å reise eller nyte tiden på alle de vakre strendene på Gold Coast. Man undervises også i grupper på ca 8-20 studenter slik at interaksjonen med professoren blir langt større enn i vanlige forelesninger.

I de fleste fagene vurderes du ut i fra en kombinasjon av muntlig aktivitet (ofte ca 20%) og enten en større aktivitet (research papers på 5000-7000 ord) eller flere litt mindre oppgaver. De største oppgavene tok litt tid, men kan være gunstig trening for en eventuell masteroppgave samtidig som det er fint avbrekk fra vanlig eksamenslesing.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et ganske omfattende emnetilbud å velge i. Til tross for dette så var det flere nordmenn i de aller fleste emner jeg tok. Fagene jeg tok var International Contracts, Common Law and Legals Skills, Sports Law og Legal Aspects of E-commerce.

International Contracts var det desidert mest tidskrevende faget. Her forventer professoren mye av elevene når det gjelder forberedelse før timen og jobbing underveis. Jeg våger faktisk påstanden at dette faget var mer tidskrevende enn de tre andre fagene til sammen. Faget har en veldig praktisk tilnærming. Vi ble delt opp i grupper på to og to hvor formålet er å lage en kontrakt. Utforming av kontrakten samt en forklaring på hvorfor den ble utformet slik ligger til grunn for vurderingen. Jeg hadde nok ikke valgt dette emnet om jeg hadde valgt på nytt. Dette begrunnes særlig med kravet til arbeid under et utvekslingsopphold hvor man gjerne ønsker tid til andre ting.

Common Law and Legal Skills er et todelt fag. Første delen består av ulike innleveringsoppgaver og quizer om common law. Dette er forholdsvis enkelt og tar ikke mye tid. Delen med Legal Skills er praktisk. Her skal man representere enten saksøker eller saksøkte i en fiktiv tvist som foregår et par uker. Man skal blant annet representere sin klient i en negotiation med den andre parten. Denne delen blir tatt opp på video og vurdert av professor. Dette faget var det jeg opplevde å ha mest nytte av.

Jeg valgte Sports Law fordi jeg er veldig interessert både i sport og idrettsjuss. Dette faget tas sammen med studenter på Sports Management-utdanning. Jeg synes faget var spennende siden jeg liker sport, men opplevde at det tidvis ble litt lite juridisk forankring. Jeg savnet tydeligere fokus på idrettens regelverk. I stedet opplevde jeg at det var større fokus på ikke-rettslige problemstillinger.

Legal Aspects of E-commerce var det faget hvor jeg hadde minst forkunnskaper. Jeg har generelt lite kunnskap om data og informasjonsteknologi. Dette var derfor faget hvor jeg kanskje hadde brattest læringskurve og hvor jeg føler at jeg lærte mest. Kan anbefale dette videre!

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet varierte litt fra fag til fag. Noen av fagene krevde en del arbeid, men jeg opplevde ikke noen av fagene som spesielt utfordrerne. Det største utbyttet får man nok i form av både å lese og skrive mye engelsk juss. For min egen del opplevde jeg stor forbedring på dette området og opplever at det er det jeg vil sitte igjen med som den viktigste nytteverdien av oppholdet rent faglig. Ellers kan det også nevnes at en del av fagene krever en del research og søk i mange juridiske databaser. Dette kan være nyttig trening før man eventuelt skal skrive en masteroppgave.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet synes jeg var helt fantastisk. Campus er nydelig rent estetisk og har alle fasiliteter en kan drømme om. Særlig vil jeg fremheve det flotte treningssenteret som følger med hvor man har tilgang til både et flott treningsrom, to svømmebasseng, tennisbane og sandvolleyballbane. Universitet hadde også flere fine steder hvor man kunne både få kjøpt både mat og drikke. Særlig vil jeg fremheve Lakeside hvor vi ofte spiste lunch. I tillegg er Universitet i umiddelbar nærhet til mange andre spisesteder. Jeg hadde blant annet et tosifret antall besøk på det italienske spisestedet Ciao Bella.

Ellers ligger Gold Coast kun en rask busstur/uber-tur unna. Her bugner det over av flotte utesteder og spisesteder i tillegg til vakre strender. Et besøk på Surfers Paradise er et must!

Bustad

Jeg kom sent i gang med boligprosjektet og endte opp med å bo på Varsity Shores. Dette hadde sin fordel i fadderuken siden det bor mange andre studenter der og det ofte avholdes vors og andre arrangementer i umiddelbar nærhet. I tillegg er det veldig nært skolen. Boforholdene er imidlertid ingenting å skryte av. Jeg hadde eksempelvis ikke tilgang på aircondition. Hvis man har råd til å koste på seg å leie på The Reserve vil jeg heller anbefale å bo der. Hvis man reiser flere kan man også vurdere å leie ved stranden.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra generelt. I fadderuken kunne man imidlertid føle seg litt gammel i møte med studenter på undergraduate-program på ca 20 år. Dette endret seg imidlertid når man begynte med klasser i uke 3-4 og man ble kjent med andre postgraduate studenter. Et lite minus er kanskje at man det dannet seg en gjeng hvor det store flertallet var nordmenn, tyskere eller franskmenn. Ble derfor ikke så kjent med folk fra Australia som jeg ønsket. Likevel så var jeg veldig fornøyd med det sosiale. Vil for øvrig anbefale å reise enten alene eller med maks en annen. Jeg tror noe av grunnen til at den sosiale opplevelsen ble så bra var at man ble kjent med mange nye mennesker og ikke kunne lene seg på folk man kjente fra tidligere.

2019

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Prosessen med å søke til Bond etter at fakultetet har nominert deg, er relativt omfattende. Fakultetet var imidlertid til stor hjelp. Det er lurt å komme tidlig i gang da man trenger Confirmation of Enrollment (CoE) fra Bond for at man får innvilget lån, og for at man skal kunne søke visum. Visumprosessen tok flere timer, og det kan ta lang tid å få utstedt visa. Jeg var litt sent ute, søkte vel i starten av juli, men fikk innvilget visum samme dag. Anbefaler likevel å være tidligere ute enn jeg var, så slipper man å bekymre seg for at det blir trangt med tid på slutten.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på Bond er litt annerledes enn vi er vant med fra UiB. Det stilles krav til til muntlig deltagelse i timen, noe vi synes var litt skummelt i starten. Men her er det bare å gå ut av komfortsonen og tvinge seg til å snakke, man trenger jo ikke komme med veldig mye smart heller nødvendigvis, og et tips er å lage noen spørsmål til foreleseren på forhånd som man kan stille dem, det er en enkel utvei. Ellers var det skriftlige innleveringer, noen store og noen mindre, og muntlige presentasjoner. Litt stress underveis, men overhodet ikke mer enn det man kan håndtere.

Vurdering av emnetilbodet

Bond tilbyr mange forskjellige fag, og emnetilbudet er bra. Jeg hadde International Contracts, Digital Lawyer, Mediation og Trial and Appellate Advocacy.

International Contracts tok klart mest tid, og jeg trodde på forhånd det skulle ligne på kontraktsrett 2, men det handler om forhandling, utforming og håndtering av en internasjonal kjøpskontrakt. Ergo mye om CISG. Dette faget startet tidligst av alle mine fag, og vi ble derfor også fort ferdig med det. Vurderingen bestod av en quiz, presentasjon, forhandling og utforming av en internasjonal intensjonsavtale, utforming av hovedkontrakten, og å skrive en forklaring av sistnevnte kontrakt. Faget var ganske tidkrevende, det faget som tok desidert mest tid. Men det var nyttig å sitte med kontraktsrettslige begreper.

Mediation tok absolutt alle nordmennene, og karakteren består av 30 prosent deltagelse i timen og 70 prosent innlevering av oppgave. Veldig greit fag, nyttig å lære om mekling og hele undervisningen var ferdig på en helg. Ikke noe rettslig rammeverk man må lære seg, og man kan komme langt med bare litt bra research av juridisk teori.

Digital Lawyer var veldig bra! Ukentlige oppgaver på ca 500 ord i fire eller fem uker, før vi hadde undervisning en helg, og hovedoppgaven var å utvikle forslag til en app. Spennende fag hvor vi lærte om (de dystre) fremtidsutsiktene til advokatbransjen, og jeg føler absolutt at det ga noen nye perspektiver. I tillegg var det bra skrivetrening å måtte levere inn sånne korte oppgaver hver uke.

Trial-faget var nok, sammen med Digital Lawyer, det beste faget. Var veldig i tvil om jeg skulle ta det, for all vurdering skjer muntlig og jeg synes egentlig det var litt skremmende. Men det endte for det første med at faget som helhet tok vesentlig mindre tid enn de andre fagene, og i tillegg hadde vi utrolig godt av å bli tvunget til å snakke muntlig. Og unntatt den delen av karakteren som gjaldt class participation, så var de to rettssaks-sessionene bare foran læreren (og selvfølgelig motparten). Så dette var utrolig bra!

Hvis jeg skulle valgt fag igjen ville jeg kanskje erstattet International Contracts med Common Law and Legal Skills, de andre som tok det synes det var veldig greit fag uten de store utfordringene. Det har vist seg å gå et skille mellom de fagene som krever kunnskap om rettslige rammeverk (og da typisk australsk rett), og de som er mer reflekterende. De som valgte Environmental Law, Energy Law og IT-faget har endt opp med å bruke en god del mer tid på skolen enn oss med en litt lettere fagkombinasjon. Så dette anbefaler jeg å tenke litt på, men mindre man har særskilt interesse for et av disse fagfeltene selvfølgelig.

Fagleg utbyte og språk

Bond er jo typisk ikke en utvekslingsdestinasjon man velger for de aller største faglige utfordringene - det er vesentlige enklere å få greie karakterer enn det er på UiB. Men jeg tror alle vi nordmennene ble litt overrasket over hvor mye tid vi tross alt har endt med å bruke på skolen, det kreves en jevn og trutt innsats. Dette har likevel ikke vært noe stort problem, jeg føler hvertfall jeg har hatt nok av tid til å slappe av og oppleve Australia likevel. Det største utbyttet faglig sett har vært at det nå går mye bedre og fortere å skrive på engelsk, og det er veldig nyttig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger på Gold Coast, som er ca 1,5 time unna Brisbane med tog. Det er ikke et stort sentrum her, men mer ulike restaurantområder og handlesteder langs strandlinjen. Selve universitet ligger i Robina, som er 15-20 min unna stranden med buss. Det er utrolig fint her, universitetsområdet er fint og man har alt man trenger. Særlig bra med treningstilbudet som er inkludert i skolepengene. Australia generelt er jo en helt fantastisk destinasjon, det er godt og varmt og fantastiske strender. Vi har hatt det så utrolig fint her, og fått reist en del rundt til Byron Bay, Whitsunday Island, Brisbane, Noosa, osv. Det anbefales, og planlegg tidlig! Ukene fyller seg fort opp og man har jo ikke mange månedene her.

Bustad

I all hovedsak er det to alternativer, enten så bor man relativt nære skolen eller nære stranden. Etter anbefalinger fra tidligere studenter valgte jeg å bo ved stranden i en leilighet med to andre jeg reiste med. Vi bodde da ved Mermaid Beach, og den delen av Mermaid Beach som er ganske nærme Broadbeach. Anbefaler å sjekke hvor langt det er å gå til Broadbeach South Station, da bussen til skolen går herfra. Området er veldig fint, 150 meter til stranden og nært et stort kjøpesenter som har alt du trenger. Bolig koster omtrent det samme som i Bergen, og vi fant et sted å bo ca tre uker før avreise. Vi brukte ganske mye tid på dette, så anbefaler å være ute i god tid.

Sosialt miljø

Ikke så lett å si mye om det sosiale miljøet ved universitetet da jeg bare har vært sammen med nordmenn, men alle nordmennene har vært veldig inkluderende med hverandre. Jeg bodde med to fra UiO og har derfor nesten bare vært sammen med de andre som reiste fra Oslo, men mot slutten ble særlig Oslo og Bergen mer sammen. Alt har vært veldig hyggelig!

Alt i alt har dette klart vært det beste semesteret på jussen. Man utvikler seg mye på å oppleve andre ting enn den vante tilværelsen i Bergen, og det har vært utrolig deilig å ha såpass mye fritid i så utrolig fine omgivelser. Anbefaler virkelig utveksling hit på det sterkeste!

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2019 - 14.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å starte tidlig med forberedelsene før avreise til Australia. Etter å ha fått innvilget studieplass på Bond University, anbefaler jeg å søke visum, reiseforsikring, bolig osv så fort som mulig, da dette er en prosess som er relativt omfattende og tidkrevende. Det er også lurt å være tidlig ute med flybilletter, da dette kan bli svært dyrt om man venter for lenge med å bestille. Ellers opplevde jeg at et utvekslingssemester i Australia fort ble dyrt, når man gjerne vil oppleve så mye som mulig på den korte tiden, så spar så mye penger du kan før du drar ned!

Undervisningsformer

Undervisningen på Bond University er nokså annerledes sammenlignet med UiB. Muntlig aktivitet blir vektlagt i alle fag, og man må være forberedt på å bli stilt spørsmål relatert til pensum eller faget. Dette kan være ganske uvant og skummelt i starten, men man blir fort vant til det. Undervisningen har også en mye mer praktisk tilnærming sammenlignet med UiB, med mye gruppeoppgaver og caser. Dette medførte at undervisningen ikke ble så teoretisk og kjedelig. I tillegg til muntlig aktivitet og gruppeoppgaver i timene hadde 3 av de 4 fagene jeg hadde, en skriftlig innlevering på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Bond University er veldig bra. Selv hadde jeg International Contracts, Mediation, Negotiation og Trial and Appellate Advocacy. Alle disse fagene var intensive, noe jeg anbefaler alle å velge dersom du vil ha tid til å oppleve Australia utenfor lesesalen.

International Contracts var veldig gøy, men også relativt tidkrevende. Faget dreide seg om å utforme og håndtere en internasjonal kjøpskontrakt om vin mellom to parter i ulike land. Man lærte mye om gjeldende konvensjoner osv. Vurderingen bestod av en quiz, muntlig presentasjon av en case, en forhandling og utforming av en Heads of Agreement -avtale, forhandling og utforming av selve hovedkontrakten, samt en skriftlig forklaring av hovedkontrakten (ca 4000-5000 ord), der man redegjorde for alle klausuler i kontrakten og hvorfor disse var tatt med osv.

Mediation var veldig gøy og et ganske «chill» fag. Mekling i Australia minner mye om mekling i Norge slik at mye var nokså allmennkunnskap på forhånd. Lærerne i faget var mine favorittlærere, utrolig imøtekommende og positive. Hele undervisningen var ferdig på en helg, noe som jo tilsier at undervisningen var nokså overflatisk og generell. Karakteren i faget består av 30% deltakelse i timen, samt 70% en innlevering i slutten av faget på 5000-7000 ord.

Negotiation var interessant og lærerikt. Vi lærte mye om ulike forhandlingsteknikker og teori knyttet opp til dette, og hadde mange gruppeoppgaver i løpet av undervisningen der vi fikk testet oss på ulike typer forhandlinger, blant annet businessrelatert, samarbeidsrelatert og forhandlinger over sms. Læreren forventer at du har forberedt deg godt til timen før du kommer, og vi ble møtt med en quiz basert på pensum første timen. Vær forberedt på mye muntlig aktivitet her! Her hadde vi også en skriftlig innlevering på slutten av faget på ca 4500-5000 ord.

Trial And Appellate Advocacy var nok et av mine favorittfag, samtidig som jeg syns det var veldig skummelt. Her er hele karakteren basert på muntlig aktivitet i timen, i tillegg til fremførelse i en anke og hovedforhandling. Faget tar ikke så lang tid, og man får en veldig god trening i det å snakke juridisk engelsk foran læreren. Det er ingen skriftlig innlevering i slutten av semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Vær forberedt på at du må sette av en del tid til skolearbeid. Dette overrasket nok mange, da man ofte forbinder utveksling til Australia med et såkalt feriesemester. Ettersom fagene har en mer praktisk tilnærming sammenlignet med her i Norge, får man trent seg mye på den muntlige biten. Man kommer fort inn i en engelsk flyt, både skriftlig og muntlig, og jeg har blitt mye flinkere i engelsk selv om jeg på fritiden nesten bare var med nordmenn.

Universitetsområdet og byen

Bond University er et veldig moderne og flott universitet. Campuset var stort, med flere lesesaler og cafeer. Ansatte var utrolig hjelpsomme og imøtekommende. Bond University ligger på Gold Coast, ca 1 times kjøretur fra Brisbane og ca 15-20 min med buss unna stranden. Campuset har også et eget stort treningssenter som tilbyr alt du kan tenke deg av treningsutstyr og gruppetimer. Dette senteret er svært populært og er inkludert i skolepengene. Gold Coast er nydelig, og jeg anbefaler deg å bruke så mye tid som mulig på å oppleve det kysten har å by på. Kollektivtilbudet er veldig bra, og både buss og Uber ble godt brukt ved lengre avstander. Mange leier/kjøper også sykkel, da landskapet er ganske så flatt. Et praktisk tips: De billigste og beste matbutikkene ligger på kjøpesentre, så det kan være lurt å handle stort når man først skal handle, så man slipper å bruke for mye tid (og penger på Uber) på dette.

Bustad

Jeg bodde nær universitetet, på Varsity Shores. Anbefaler ingen å bo her, da dette var en stor skuffelse. Utleierne er svært lite hjelpsomme og griske på pengene, og huset vårt var slitt, noe ødelagt og skittent. Opplevde mye problemer med botilstanden, og vi måtte på flere tidspunkt ta kontakt med studenthjelp ved Bond University for å få bistand/hjelp. Det eneste positive ved Varsity Shores var at det var nærme skolen (5 min å gå) og at det har et stort, fint basseng. Vet at mange av de andre bodde ved Varsity Lakes (10 min unna skolen på andre siden) eller ved strendene, da gjerne privat. Anbefaler å være tidlig ute med boligsøking, da de beste stedene fort blir tatt. Prisene på bolig er ca det samme som i Norge, alt ettersom standard og beliggenhet.

Sosialt miljø

Jeg opplevde ikke å bli kjent med andre internasjonale studenter ved universitetet, da vi nordmenn stort sett bare hang sammen. Det er lett å bli kjent med andre jusstudenter fra UiO og UiT, så sånn sett har det sosiale miljøet vært veldig bra. Uansett om du kjenner noen fra samme universitet eller ikke blir man godt kjent!

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2019 - 14.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Etter man har fått innvilget studieplass på Bond University fra UiB er det lurt å komme tidlig i gang med søknadsprosessen til Bond University da dette er en omfattende prosess. Vær også tidlig ute med å søke visum. Jeg fikk innvilget visum etter noen dager, men anbefaler å søke i god tid dersom det skulle ta lengre tid. Jeg anbefaler også å være tidlig ute med og søke bolig, da det ble fullt relativt kjapt på de mest populære plassene rundt campusområdet.

Undervisningsformer

Undervisningen på Bond University skiller seg veldig fra undervisningen på UiB. De stiller krav til muntlighet i timen, noe som var veldig skummelt i starten men som man blir godt vant med etter hvert. Fagene er også mye mer praktisk rettet. Ellers er det skriftlige innleveringer og noen fremføringer alt etter hvilke fag du velger.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene jeg valgte var International Contracts, Mediation, Negotiation og Common law and Legal skills. Jeg var veldig fornøyd med valget av fag. Fagene passet veldig godt sammen med tanke på timeplanen.

International Contracts var det første faget jeg hadde. Det var få dager med undervisning og man ble fort ferdig med faget i starten av oppholdet. Vi hadde en forhandling og samarbeidet to og to for å utforme en kontrakt om kjøp og salg av vin. Det var flere skriftlige innleveringer og en fremføring i dette faget. Selv om det var en del som måtte gjøres, ble man fort ferdig med faget helt i starten. Jeg anbefaler derfor å velge dette faget.

Mediation var det andre faget jeg hadde. I dette faget hadde vi en weekend intensive med undervisning i 3 dager. Deretter skulle man levere en oppgave på 5000-6000 ord. I dette faget lærte vi om mekling og hadde flere praktiske øvelser i løpet av helgen. Dette var helt klart et av mine favorittfag, da man ble fort ferdig med undervisningen og hadde kun én innlevering å konsentrere seg om.

Negotiation var det neste faget jeg hadde. Her hadde vi undervisning i 4 dager og deretter en oppgave på 5000 ord man måtte skrive. Vi hadde flere forhandlingsøvelser i timen som var veldig gøy. Muntlig aktivitet i timen var også viktig i dette faget da det telte 20 % av karakteren. Læreren plukket ut folk til å svare, noe jeg synes var ganske ubehagelig i starten. Man blir derimot vant med det etterhvert.

Common Law and Legal Skills var også et av mine favorittfag. I Common Law delen av faget måtte vi levere 4 små skiftlig innleveringer og gjennomføre 4 online quiz i starten av oppholdet før undervisningen hadde startet. Her lærte vi om Common Law som rettsordning. I Legal Skills delen av faget hadde vi 4 forelesninger med flere små innleveringer. Her lærte vi om alt det praktiske arbeidet en advokat må gjennom, slik som klient intervju, forhandling, skrive brev, lage klientmappe etc. Selv om det var mange små innleveringer var faget veldig interessant. Jeg vil derfor anbefale å ta dette faget.

Jeg hadde nok valgt disse fagene om jeg kunne valgt igjen.


Fagleg utbyte og språk

Det var et godt faglig utbytte på Bond, og som sagt var fagene veldig praktisk rettet i motsetning til hvordan det er hjemme i Norge. Når det gjelder språket, var jeg litt urolig for hvordan dette skulle gå i starten. Men man kommer veldig fort inn i det engelske språket både skriftlig og muntlig, og tenker ikke over at alt går på engelsk etterhvert.

Universitetsområdet og byen

Campusområdet var veldig fint og stort, og hadde flere cafeer og lesesaler. Universitetet holder til i Varsity Lakes som er et lite og fint området med små cafeer og restauranter. Gold Coast som by var også veldig fin med utallige nydelige strender. Sentrum ligger ca. 20 minutter med bil fra Varsity Lakes.

Bustad

Jeg bodde ved Universitetsområdet i Varsity Lakes og var veldig fornøyd med det. Vi leide privat og fant bolig gjennom Bond sine sider der de anbefaler forskjellige "off campus" leiligheter. Når det gjelder leiepris er det veldig likt Norge, og jo finere man vil bo jo mere må man betale.


Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. Jeg kjente en del fra før når jeg dro nedover, og ble også kjent med flere nordmenn fra de andre universitetene i Norge. Vi ble derimot ikke så godt kjent med andre internasjonale studenter.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2019 - 14.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det var en del å sette seg inn i før avreise. Man må søke visum, velge fag, søke om bosted, fikse internasjonalt førerkort, skaffe reiseforsikring osv. Selv om det er mye som skal ordnes før man reiser, har UiB gode «sjekk-lister» og man får god hjelp av veiledere dersom man trenger det.

Undervisningsformer

Jeg valgte kun intensive fag (International contracts, mediation, Negotiation og common law and legal skills).

I disse fagene var det nesten bare internasjonale studenter og det var korte perioder med undervisning (fra en helg til en uke). Undervisningsformen var mye mer praktisk anlagt enn vi er vant til hjemme i Norge.

Mediation gikk over en helg hvor man gjorde diverse øvelser og leverte en mappe med alt man hadde jobbet med den helgen på slutten. I slutten av semesteret leverte vi en oppgave på 6000-7000 ord.

I international contracts var undervisning over en ukes tid. Vi leverte flere mindre oppgaver over hele semesteret (2 stk i samarbeid med en annen elev. Vi holdt også en kort presentasjon på 5-10 min.

Negotiation varte også en ukes tid. Her krevdes det at man var aktiv i timene og vi hadde små oppgaver/innleveringer. På slutten av semesteret leverte vi en oppgave på ca. 5000 ord.

I common law and legal skills leverte vi hver uke ( i 4 uker) en kort tekst om forskjellige temaer og gjorde en quiz online. Legal skills-delen av faget hadde vi undervisning totalt 4 ganger i løpet av november og leverte til slutt en «klient-mappe» med ting vi hadde gjort.

Vurdering av emnetilbodet

De hadde flere spennende fag - både intensive og «vanlige» fag. Det var flere ønsket å byttet fag da vi kom ned dit, så det er også mulig å endre på fagene sine. Jeg valgte intensive for å ha muligheten til å reise med rundt og oppleve Australia. Det er en del skole når man først har skole, men også rolig i de periodene man har fri. Man får også de store oppgavene i god tid slik at man kan gjøre disse ferdig tidlig og heller reisen rundt hvis man ønsker det.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye av å være student på Bond. Det var nyttig å ha undervisning og skrive på engelsk. Det var også som nevnt en mye mer praktisk tilnærming enn det vi er vant til. Dette gjorde også at man i større grad ble tvunget til å prate engelsk og engasjere seg i timen. Jeg syns også alle foreleserne jeg hadde var bra.

Universitetsområdet og byen

Bond University er en stor og flott skole med mange fine steder og lese på skolen og flere cafeer. Det er også et treningssenter på skolen med svømmebasseng og gruppetimer.

Selve byen er fin med forskjellige typer områder. Jeg følte også det var trygt. Vi var mye ute og reiste, men føler likevel jeg har fått sett mye av gold coast - det er kanskje ikke såå mye å finne på akkurat på Gold Coast.

Bustad

Vi bodde rett ved skolen i H2o apartments. Fornøyd med å bo der - fint og trygt. Savnet likevel å kunne gå til stranden (dette tok ca. en time). Men mange leier/kjøper sykler og da tar det ikke mer enn 20 min.

Sosialt miljø

De har ikke fadderuker slik vi har hjemme, men de arrangere en velkomst-dag for utvekslingsstudentene. Allerede denne dagen ble man kjent med andre internasjonale studenter. De aller fleste var interessert i å få nye venner, så det var lett å bli kjent med nye mennesker.

Jeg reiste sammen med noen jeg kjente og synes det var et godt sosialt miljø. Vi var mange nordmenn fra både Bergen, Oslo og Tromsø som reiste rundt og fant på mye hyggelig sammen.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2019 - 14.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Begynn å tenk på bolig tidlig. Før jeg kom ned hadde jeg hørt og lest litt forskjellig - noen mente at det var lurt å vente til man kom ned, mens andre ordnet på forhånd. Det er også lurt å spare en del penger, da det er mye å se og gjøre i Australia. Pengene fra lånekassen holdt heller ikke så veldig lenge, og det er mange utgifter før man faktisk kommer seg til Australia.

Ellers gikk det mye tid med på å søke om studieplass, vente på svar, samt å søke visum. Selve søknaden var ganske omfattende og var litt å fylle ut, men fikk svar allerede dagen etter. Det er også lurt å skaffe seg internasjonalt førerkort. Det er store avstander der nede og det er lagt opp til at man skal kjøre fra a til b.

Undervisningsformer

Jeg hadde intensive fag og trivdes veldig godt med det. Det var kortere perioder med mye undervisning hvor det var forventet at man møtte opp på forelesning og deltok aktivt. Litt avhengig av fag, utgjorde oppmøte og aktivitet i timen en del av karakteren, mens hoveddelen var en større innlevering på 5000-7000 ord i de ulike fagene. Det var ganske annerledes enn UiB hvor det var forventet at man gjorde diverse øvelser "activities", men avhengig av fag var det litt opp til en selv hvor aktiv man var i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Er alt i alt fornøyd med valgte emner. Jeg hadde international contracts, negotiation, mediation og trial and appellate advocacy. Spennende fag, med noe variert opplegg. International contracts var mye undervisning, som etter min mening ikke gav så veldig mye mtp. å skrive en kontrakt. Her samarbeidet vi to- og to. Først var det å skrive en HoA (head of agreement), kontrakt og en lengre forklaring av kontrakten. Dette var det faget som var først og som tok en del tid.

Mediation var et veldig ok fag som gikk over en helg. Også i dette faget var det praktiske øvelser med diverse rollespill. Innleveringen krevde mye selvstendig arbeid og man ble litt overlatt til seg selv. Lærerne i dette faget var veldig hjelpsomme og dyktige, samt at de var sertifiserte meglere.

Negotiation syns jeg var veldig gøy og spennende. Var flere forhandlinger med ulike faktum, og man fikk prøvd de forskjellige teknikkene.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var variert. Undervisningen gav ikke så altfor mye, men det hjalp når man måtte sette seg ned å lese og studere til de større innleveringene. Det var ganske krevende å skrive lengre akademiske tekster, men det kom seg etter research og bearbeidelse av teksten over en lengre periode. Gikk også til business learning center for å få litt grammatisk hjelp, en tjeneste som var gratis og nyttig. Anbefales hvis man har litt ekstra tid. Engelsken er blitt noe bedre etter oppholdet, men syns fremdeles juss på engelsk er utfordrende.

Universitetsområdet og byen

Bond har et utrolig fint og velholdt universitetsområde med absolutt alt man trenger. Bra mattilbud om man enten gikk på biblioteket hvor de har diverse enkel mat som salater, toast, wraps og kaffe. Mange leseplasser å velge mellom på universitetet, men litt annerledes lesesaler enn man er vant med fra UiB. Lakeside var også veldig greit hvis man ville ha en mer skikkelig lunch. Tilgang til treningssenter er også inkludert i skolepengene hvor man kan leie gratis tennisbane og få låne utstyr, svømme, gruppetimer m.m.

Bustad

Bodde ved Varsity Shores og vil ikke anbefale det. Ved ankomst var det veldig skittent inne i villaen og vi måtte starte med å vaske alle overflater, samt gulv. Ellers var det også problemer med management og vi ble ikke tatt seriøst da vi gav beskjed om manglende vask, naboproblemer og diverse andre ting. Det var greit med utstyr og boligene var ganske store. Positivt at det var god plass og ikke langt å dra til Bond. Var et stykke til nærmeste butikk, men det gikk ganske ofte busser.

Sosialt miljø

Det var et veldig bra sosial miljø. Det er mange norske studenter ved Bond som det var enkelt å komme i kontakt med, både fra jussen og en del som går andre studier. Folk generelt var veldig hyggelig, åpne og kontaktsøkende. Hvis man ønsker er det også enkelt å bli kjent med utenlandske studenter som også er på utveksling. Noe av det beste med Australia var uten tvil muligheten til å være sosial og nyte strendene. Vil absolutt anbefale et halvår ved Bond University. Kjempefin plass og veldig mye å oppleve!

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2019 - 14.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

- Først og fremst må man bare reise på utveksling dersom man vurderer det! Australia var helt magisk og ingen ville hjem da det nærmet seg slutten fordi samtlige hadde hatt det helt fantastisk. Du angrer om du ikke drar.
- Som alle andre studentrapporter påpeker er det svært lurt å begynne tidlig med det meste. Bestill flybilletter, for de blir bare dyrere. Dersom man tenker å reise etter man er ferdig på skolen i Australia ville jeg ikke kjøpt returbillett før dette er spikret. jeg fikk anbefalt å bestille tur/retur med engang fordi det er billigere, men heldigvis ventet jeg da jeg endte opp med å reise hjem fra et annet land enn Australia (som for øvrig også var mye billigere enn retur fra Australia).
- UiB gir forholdsvis gode råd for hva du må gjøre, men jeg anbefaler at du er på alerten selv og lager deg en god oversikt over hva som må gjøres, for UiB følger overhodet ikke opp og infoen du får er svært rotete.
- Dersom du er redd for slanger eller edderkopper kan jeg berolige med at de nesten ikke er å se. Jeg var selv svært redd for dette da jeg dro nedover men jeg så ingen av delene i løpet av hele oppholdet. To jeg kjente så en slange på en sti, og noen andre så en edderkopp, men mer enn det var det ikke så her er det ingen grunn til bekymring.
- Kjøp deg simkort med engang du kommer nedover, dette er kjempeenkelt og gir deg mye mer frihet enn om du beholder ditt norske. Gå til en av forhandlerne på kjøpesenterene så fikser de alt for deg.
- Spar opp mye penger i forkant og reis rundt! Steder du absolutt burde få med deg er Noosa, Byron Bay og ikke minst Withsundays.

Undervisningsformer

Du kan velge mellom intensive fag og vanlige eksamens-fag slik vi har i Bergen. Med siste alternativ har du undervisning jevnt over ila semesteret med en avsluttende eksamen. Med intensive fag har du ikke eksamen, men ulike oppgaver + deltakelse som utgjør karakteren. Jeg hadde intensive fag og anbefaler det på det sterkeste dersom du ønsker å reise litt rundt.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra da alle fagene hadde en mye mer praktisk tilnærming enn fagene i Norge har. Fagene jeg hadde var mediation, negotiation, international contracts og common law and legal skills.

Mediation: Dette faget likte jeg svært godt. Det var lærerikt med gøye øvelser. Lærerne var helt fantastiske og brydde seg oppriktig om at undervisningen var lett å forstå for oss studentene og at det ikke ble for mye for oss. Undervisningen gikk over én helg og ble avsluttet med en stor oppgave på 5-7000 ord, men dette gikk helt fint.

Negotiation: Dette faget fikk vi litt bakoversveis av fordi læreren stilte meget høye krav til oss og det første som møtte oss var en prøve. Han ønsket å teste oss for å se om vi hadde lest stoffet på forhånd. Han pekte ofte ut én og én student til å svare på spørsmål fra teorien man skulle ha lest til timen, noe som var ganske ubehagelig for samtlige norske som ikke hadde gjort en jobb i forkant. Faget her krevde derfor en del mer enn vi var forberedt på samtidig som man måtte skrive en stor avslutningsoppgave også i dette faget. To store oppgaver ble litt mye og ettersom man har undervisning 9-17 i en uke sammenlignet med en helg i mediation ville jeg ikke anbefalt dette faget.

International contracts: Også en lærer som krever mye og som er ganske streng, men likevel et enkelt fag. Her blir man parret opp med en fra et annet land så skal man utforme en kontrakt. Det er noe arbeid i dette faget, men helt overkommelig og oppgavene er forholdsvis enkle selv om de var flere enn vi var forberedt på. Jeg lærte også en del av dette ettersom læreren var svært opptatt av at kontrakten skulle være så lik virkeligheten som mulig. Anbefaler å ta dette faget.

Common Law and legal skills: Dette faget er todelt. I begynnelsen må du skrive et essay i uken på 500 ord om et gitt tema og ta en multiple choice test. Dette var svært enkelt, så velg for all del ikke bort dette faget fordi det høres mye ut, det var veldig chill. Deretter har man undervisning i legal skills biten som er ganske likt negotiation og mediation. Har man hatt disse to fagene eller et av fagene blir common law and legal skills kjempeenkelt å ta, men ville anbefalt faget selv om man ikke tar mediation eller negotiation.

Mange av studentene skrøt veldig av digital lawyer-faget og skulle jeg valgt på nytt hadde jeg byttet ut negotiations med digital lawyer. Det gikk visst ut på å lage en app i all hovedsak som var spennende og lærerikt og du slapp en avsluttende storoppgave. Trial-faget krevde svært mye og de som tok faget jobbet MYE, ville derfor styrt langt unna dette.

Fagleg utbyte og språk

Jeg sitter absolutt igjen med et faglig utbytte føler jeg selv, hovedsakelig fordi man hadde en så praktisk tilnærming til alle fagene. Mye av det var selvsagt, men man hadde såpass mye rollespill som gjorde at man måtte tenke over egen forhandlingsstrategi i de ulike fagene. Jeg plukket absolutt opp en del ting som er kjekt å ha med seg videre i arbeidslivet. Engelsken ble naturligvis også forbedret, spesielt på det juridiske plan som man gjerne ikke har lært så mye av tidligere. Er overhodet ikke et problem å dra til Australia selv om man ikke er så sterk i engelsk på forhånd.

Universitetsområdet og byen

Campus er helt nydelig! Det er gigantisk og har alt du kan tenke deg. Nå var jeg ytterst lite på skolen, men de gangene jeg benyttet meg av lesesaler/bibliotek osv var jeg svært fornøyd. Kantinene var også fine så jeg trivdes svært godt når jeg var på skolen. Gold Coast er fantastisk. Byen har det meste. Stranden er helt nydelig til tross for at det blåser mye som gjør det noe upraktisk å ligge der. Det er også mange fine restauranter i byen og hyggelige cafeer. Samtlige av mine venner stortrivdes i byen.

Bustad

For all del ikke bo på Varsity Shores. Det er kjempeekkelt, skittent og forferdelige ansatte. Noen venner av meg hadde så store problemer med boligen sin at Bond University valgte å fjerne Varsity Shores fra hjemmesiden sin da de ikke lenger kunne stå inne for å reklamere for et så dårlig botilbud. Det kan være de har skjerpet seg etter denne hendelsen, men jeg hadde aldri valgt å bo her. Steder som derimot er å anbefale er the Reserve og H2O-apartments som begge ligger nære skolen. Det syntes jeg personlig var veldig praktisk og ville ikke bodd ved stranden da det gir en mye lengre vei til skolen. Varsity Lakes apartments var utrolig fine leiligheter som jeg også ville vurdert, men de er noe lengre unna skolen enn The Reserve og H2O.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var for min del helt supert selv om jeg kun ble kjent med nordmenn. Det var mye fordi vi stort sett bare hadde nordmenn i klassene våre, men også fordi jeg ikke var så opptatt av å få meg internasjonale venner. Det var mye lettere å dra på tur med andre nordmenn som også var interessert i dette. Men dersom du ønsker internasjonale venner anbefaler jeg å velge andre fag enn de intensive, og i alle fall enn de jeg valgte og inkludere seg. Det er mye som skjer på campus så dersom man selv ønsker det er det mange muligheter for å bli kjent med andre nasjonaliteter.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2019 - 14.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Selv om man har fått tildelt plass gjennom UiB, er det fremdeles en relativt stor søknadsprosess som gjenstår før man er sikret studieplass ved vertsuniversitetet Bond University. Denne prosessen får man imidlertid svært god hjelp med fra utvekslingskontorene på både UiB og Bond. De veileder deg gjennom prosessen med både valg av fag, Letter of Enrolment og Letter of Offer som må være i boks før man er sikret studieplass ved vertsuniversitet. Grunnen til at denne prosessen må gjennomføres så tidlig som mulig er at man ikke får søkt om visum til Australia før man har fått tildelt endelig studieplass. Selve prosessen med å søke visum bør det settes av noen timer til, da denne var ganske omfattende. Jeg fikk imidlertid svar på søknaden innen 24 timer etter at jeg søkte, men jeg har hørt tilfeller hvor dette har tatt betydelig lengre tid.

Undervisningsformer

En av hovedgrunnene til at jeg valgte å søke meg til Bond University var at jeg hadde fått inntrykk av at de har en undervisningsform som i stor grad skiller seg fra den på UiB. Jeg hadde lyst til å utfordre meg selv med å være muntlig i timene, og rett og slett bare bli kastet ut i ting, da dette er noe man får svært lite trening på gjennom jusstudiet i Norge. På Bond var muntlig aktivitet en viktig del av vurderingen i alle de 4 fagene jeg valgte, og jeg føler selv at jeg virkelig fikk brutt ned en barriere ved å delta muntlig i timen - både i vanlig undervisningssettinger, samt ved gjennomføringen av praktiske oppgaver/rollespill som vi også måtte gjennom.

Vurdering av emnetilbodet

De fire fagene jeg valgte under utvekslingsoppholdet mitt var International Contracts, Mediation, Negotiation og Trial and Appellate Advocacy. Alle disse fagene er intensive fag, og dette var et bevisst valg fra min side da jeg ønsket å utnytte halvåret til det fulle med å reise rundt i Australia og landene rundt når jeg først hadde muligheten til dette.

International Contracts: Dette faget ble gjennomført relativt tidlig i semesteret, og var det første faget jeg hadde på Bond. Det var veldig deilig å kun ha ett fag å konsentrere seg om, da dette faget viste seg å være noe mer omfattende enn jeg hadde trodd. Vi hadde 6 undervisningsdager i faget, samt en rekke småprøver, innleveringer og framføringer som vi måtte gjennomføre i løpet av denne perioden. Selve innholdet i faget var for så vidt ganske interessant da faget gikk ut på å utforme en kontrakt mellom to internasjonale parter. Etter dette skulle vi skrive en lengre innlevering, hvor vi forklarte hvordan vi hadde tenkt ved utformingen av kontrakten. Alt i alt var dette det faget som var mest tidkrevende, så det var derfor deilig at vi hadde dette på et tidligere tidspunkt enn de andre fagene. (Tidspunktene for fagene tror jeg imidlertid varierer litt fra år til år, så det kan være greit å sjekke på emnesiden til Bond University om når de planlegger å gjennomføre de ulike fagene, da det kan bli litt mye med for mange intensive fag på én gang.)

Mediation: Dette faget tror jeg absolutt alle nordmenn fra UiB, UiO og UiT valgte, da undervisningen kun gikk over en helg (fre-søn), med én større innlevering (research paper) å fokusere på etterpå. Foreleserne i dette faget var veldig skjønne, og undervisningsdagene gikk fort med mye gruppearbeid, rollespill og undervisning i hva meklingssituasjoner egentlig er, når det kan være fordelaktig å benytte mekling, samt hvordan en tradisjonell meklingssituasjon kan foregå. Gjennom hele helgen måtte vi delta muntlig, samt levere inn småprøver og innleveringer knyttet til hva vi hadde lært fortløpende gjennom kursdagene. Etter helgeundervisningen må man levere en større research paper som tar litt tid, men det er ikke noe problem å gjøre denne på under en uke. Alt i alt er dette absolutt et fag som ikke tok mer enn én uke totalt, og kunnskapen og erfaringen man tilegner seg under kurset kan man fint ta med seg ut i det norske arbeidslivet, så dette faget anbefales absolutt!

Negotiation: Jeg var veldig glad for at jeg kunne velge både negotiation og mediation samme semester, da disse to fag utfyller hverandre på en god måte, og derfor utgjør en veldig fin kombinasjon. Det man lærte i det ene faget kunne man få bruk for i det andre faget og vica versa. I negotiation var foreleseren veldig streng, og han forventet at man kom forberedt til undervisningsuken som gikk over 4 dager. Det anbefales derfor å komme litt forberedt til første time da han spør studentene rett ut i klassen allerede fra begynnelsen av. Anbefaler derfor å bruke dette faget som god trening når det gjelder å komme seg ut av komfortsonen ved å ikke være redd for å rekke opp hånden og delta muntlig aktivt på de områdene der man sitter med litt kunnskap. Det er langt bedre å bidra av eget intiativ enn å bli spurt rett ut om ting man ikke har peiling på. Også i dette faget var vi mange nordmenn i klassen, noe som var ganske trygt da det fort ble synlig at det var oss norske som kom minst forberedt til timene. Jeg hadde absolutt valgt dette faget igjen, da jeg fikk et enormt læringsutbytte i faget - både faglig og personlig - men jeg skulle nok forberedt meg litt bedre før timene dersom jeg skulle hatt dette faget på nytt.

Trial and Appellate Advocacy: Dette faget var jeg svært usikker på om jeg skulle velge på forhånd ettersom hele karakteren baserer seg på muntlig aktivitet i timene, en ankeforhandling og en hovedforhandling. Det positive med faget var imidlertid at vi ikke måtte levere inn noen skriftlig innlevering i etterkant av undervisningen, slik som var tilfellet i alle de tre andre fagene jeg valgte. Det var litt vanskelig å skjønne hva vi skulle gjøre og hva faget dreide seg om å starten, men etterhvert som undervisningen skred fram (6 dager totalt) så viste dette seg å bli det beste faget dette semesteret. Hovedfokuset i faget var på hvordan vi skulle opptre i retten, og all undervisningen og rettssakene foregikk i en av skolens rettssaler. Jeg følte derfor jeg fikk utfordret meg veldig i dette faget, og det ble en intensiv uke med mye kveldsarbeid og øving før de avsluttende rettssakene, men det var absolutt verdt det! Veldig deilig å gå ut fra rettssalen med mestringsfølelse samtidig som man faktisk også er ferdig med hele faget i samme øyeblikk. Anbefales derfor på det sterkeste!

Fagleg utbyte og språk

Hovedfokuset mitt ved valg av fag lå på å bli bedre i engelsk - både muntlig og skriftlig, samt å velge fag hvor jeg kunne tilegne meg erfaringer og kunnskap som jeg også kan få bruk for når jeg senere kommer ut i arbeidslivet i Norge. Det følte jeg absolutt jeg fikk gjort med denne fagkombinasjonen, da fokuset ikke lå på australsk rett, men snarere på mer generelle ferdigheter som man uansett må tilegne seg en eller annen gang om man ønsker å jobbe som advokat. Dette var hovedsakelig utforming av kontrakter, gjennomføring av mekling og forhandlinger, samt opptreden i retten. I alle fagene fikk vi masse praktiske tips og triks som jeg definitivt vil huske på når jeg snart begynner å jobbe selv. Jeg er derfor utrolig fornøyd med læringsutbyttet på denne korte tiden, og dette er jeg rimelig sikker på skyldes fokuset på det praktiske framfor det teoretiske i fagene.

Universitetsområdet og byen

Bond University ligger i Varsity Lakes, som er lokalisert nært tettstedet Robina, og ikke noe særlig langt fra sentrum i Gold Coast, Surfers Paradise (15 min med Uber.) Selve campusområdet er helt fantastisk med egne elver, innskjøer, restauranter, flere bibliotek, treningssenter, tennisbaner - altså et ganske komplett og moderne universitet. Rundt skolen er det vel egentlig ikke så veldig mye å gjøre, og man må gå 30-45 min for å komme ned til stranden (ikke langt med Uber/buss.)

Bustad

Dette er vel det punktet hvor jeg bommet mest på mitt utvekslingsopphold. Vi begynte tidlig å se etter boplass, og fant ut at vi ønsket å leie i nærheten av universitetet framfor ved stranden. Vi tok derfor sjangsen på å leie en leilighet for 4 personer på Varsity Shores, som ligger rett ved Bond University. Dette er et gated community med to basseng, treningsrom og generelt et veldig fint uteområde, men selve leiligheten vi fikk tildelt holdt absolutt ikke den samme standarden som var lovet oss på forhånd. Dette gjaldt spesielt rommet i kjelleren som jeg skulle leie, da dette var gammelt, muggent og generelt i svært, svært dårlig stand. Det verste med plassen var vel egentlig managementet, da de var helt håpløse å forholde seg til, og det hele egentlig bare medførte at jeg fikk en veldig dårlig start på utvekslingsoppholdet. Jeg fikk imidlertid veldig god hjelp fra off-campus kontoret på Bond, som hjalp meg med alt i forbindelse med bosituasjonen. (Anbefaler virkelig å ta kontakt med skolen ved problemer, da de virkelig tar deg på alvor og er veldig forståelsesfulle og hjelpsomme.) Det endte derfor med at jeg aldri flyttet inn på Varsity Shores, men heller endte med å bo på ulike hotell og AirBnB's i nærheten av campus gjennom hele oppholdet. Jeg syns det var veldig greit å bo i nærheten av skolen da man faktisk er veldig mye på skolen de ukene man har de intensive fagene, og når jeg hadde fri brukte jeg uansett tiden min på å reise rundt omkring i Australia. Dersom man derimot har mer planer om å være i ro i Gold Coast hele perioden vil jeg heller kanskje anbefale å leie privat ved stranden. Dette var det mange fra UiO som gjorde, og de var veldig fornøyde med dette valget.

Sosialt miljø

Jeg kjente vel egentlig alle fra UiB på forhånd, og vi var veldig klar over at det også kom til å være mange nordmenn fra UiO og UiT på Bond. Vi ble derfor ikke kjent med noen internasjonale studenter med unntak av et par av de vi hadde fag med, men dette var vi også forberedt på på forhånd. Det var likevel veldig gøy å bli kjent med norske jusstudenter fra de øvrige fakultetene, og vi ble etterhvert en veldig stor og god gjeng som hadde det mye moro sammen under oppholdet!

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 30.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Hvis du ønsker å bo nærme Universitetet så anbefaler jeg å søke om leilighet på Varsity Shores så fort som mulig. Foruten å lete etter et sted å bo bør visum fikses så tidlig som mulig. Internasjonalt førerkort er greit å ha, selv om jeg aldri fikk behov for det selv. Hvis du blir stoppet av polititet må dette vises frem.
Hvis du vurderer å kjøpe/lease bil, GJØR DET! Det er mitt beste råd. Avstandende er så store at hvis man har råd til å kjøpe bil så er det absolutt verdt det.

Undervisningsformer

Jeg likte undervisningsformen veldig godt. Det er ikke så alt for store klasser og man blir vurdert på muntlig deltagelse. Noen lærere legger opp til mye fremføringer. Dette likte jeg godt, fordi du får fokusere på et område og blir vurdert ut i fra fremstillingsevne og innhold. Andre lærere legger opp til at man må være svært aktiv. Denne metoden gjør det litt vanskeligere å god karakter fordi det krever deltakelse på ting du ikke nødvendigvis har forberedt deg på. Her kan språket bli en barriere i noen tilfeller, da man ikke alltid får med seg alt i like stor grad. Uansett metode er lærerne flinke til å få i gang diskusjoner. Jeg synes også de andre studentene (som ikke er norske) var veldig hjelpsomme og tålmodige. Klassene har en slik størrelse at man kan snakke med alle og det å holde fremføringer går veldig fint. Hvis man synes fremføring på engelsk høres ubehagelig ut, så burde man absolutt velge fag som krever fremføring. Man lærer så mye av det og man har veldig godt av å gå utenfor komfortsonen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med de emnene jeg tok.
Første semester hadde jeg International Contracts, Environmental Law, Common Law and Legal Skills og Mediation. Alle var intensive fag, noe som er gull verdt hvis man vil ha tid til å reiserundt og oppleve Australia.
International Contracts er et veldig greit fag fordi man kan grunnprinsippene i kontraktsretten. Det er derfor ikke så vanskelig å henge med når det kommer til språket og man får et internasjonalt perspektiv på dette rettsområdet.
Environmental Law var mitt favorittfag. Vi måtte riktignok ha to fremføringer hver, men det var utrolig interessant. Læreren satte sentrale problemer på spissen og jeg sitter igjen med utrolig mye ny kunnskap.
Common Law and Legal Skills bør alle ta. Læreren er utrolig dyktig og man får et praktisk innblikk i hvordan det er å være advokat. Samtidig lærer man om Common Law systemet, som er ganske annerledes fra vårt eget.
Mediation var det minst givende faget. Men likevel sitter man igjen med gode tips om hvordan man bør mekle. Samt hvordan ulike mennesker kan takle ulike situasjoner. Jeg vil si faget har gjort meg mer løsningsorientert. Det positivet er at det bare var to lange dager på skolen og en stor innlevering.

Fagleg utbyte og språk

Engelskkunnskapene mine er blitt betraktelig bedre. Det å kunne fagterminologi på engelsk er en egenskap jeg setter stor pris på å sitte igjen med. Samtidig har jeg fått en litt mer praktisk tilnærming til juss. Vi har blitt nødt til å tenke på en mer praktisk måte og har måttet løse caser sammen og alene. Det har gjort meg mer selvsikker og klar for arbeidslivet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er fantastisk. Fasilitetene er meget bra og de annsatte er utrolig hjelpsomme.
Gold Coast er en utrolig flott by, men med veldig store avstander. Hvis du burderer å kjøpe eller lease en bil så anbefaler jeg det på det sterkeste. Hvis dette ikke er mulig, så kan man leie bil for en billig penge hos Cheap Student Wheels.
Men er det slik at man ønsker å opp tidlig å surfe før skoledagen begynner er man avhengig av bil, eller å bo ved stranden.
Gold Coast er en litt spesiell by og har ikke noe eget sentrum. Det nærmeste man kommer er nok Surfers Paradise eller Burleigh Heads. Burleigh er helt klart min favoritt. Stemningen, folkene, restaurantene og barene er noe helt eget. Det er skikkelig aussie-style over det hele. Mens i Surfers Paradise er det veldig turistifisert og mest nattklubber.

Bustad

Skal du kjøpe bil, så anbefaler jeg å bo ved stranda. Helst Burleigh Heads, Miami eller Mermaid. Det går fort å komme seg til universitetet når man har bil. Dersom man ikke har bil anbefaler jeg å bo nærme skolen (eks. Varsity Shores, The Reserve osv). Med mindre man er vant til å ta mye buss. Da kan man fint bo ved sjøen og ta buss til skolen. Men infratrukturen er ikke veldig bra og bussene har en tendens til å komme for seint.

Sosialt miljø

Det var utrolig mange nordmenn. Det var selvfølgelig hyggelig, men hvis du ønsker å få mest mulig ut av utvekslingsoppholdet og blitt kjent med andre mennesker fra andre kulturer så anbefaler jeg å dra på det meste som skjer under Orientation Week. Det er en del sånn bli-kjent-aktiviteter. Det kan se litt kleint ut i begynnelsen, men det var utrolig morsomt. Jeg møtte så mange nye mennesker den første uken som jeg holdt kontakten med hele oppholdet. Dra på quiz kveld og sett deg med et tilfeldig bord, ikke gå alle nordmenn på ett. Det jeg anbefaler mest er og gå på velkomsten til rektoren for internasjonale studenter. Etter denne er det sånn bli-kjent-aktiviteter på samme stedet, det var utrolig gøy. Det er i slike settinger det er lettest å bli kjent med noen fra andre steder.

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Start prosessen tidlig. Det er endel som skal ordnes, både med forsikring og visum. Det kan også være lurt å lete etter bolig tidlig.

Undervisningsformer

Jeg valgte bare intensive kurs, dermed var det undervisning et par uker og vurderinger basert på oppmøte og innleveringer i de fagene jeg valgte. Dette var nokså mye da det gjaldt, men førte til mye frihet ellers.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg vil si at det er ganske gode muligheter av fag, stor bredde i fag.

Fagleg utbyte og språk

Varierende fra fag til fag. Practical company and commercial law var utfordrende, men klart det jeg lærte mest av.

Universitetsområdet og byen

Avslappet og fint område, med gode bademuligheter. Men anbefaler å få reist til de større byene, da det gjerne er mer som skjer der.

Bustad

Overtok fra andre som hadde vært på utveksling tidligere. Anbefales å ta kontakt om man vet om andre som er der før eget utvekslingssemester.

Sosialt miljø

Behagelig og trivelig miljø. Folk er imøtekommede og gira på å bli kjent. Ganske mange unge på campus, men hyggelig.

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Sette seg inn i engelsk skriftlig og muntlig så tidlig som mulig. På Bond er det ukentlige skriftlige innleveringer og fortløpende presentasjoner. Man lærer masse Juss-engelsk etterhvert, men de som slet med engelsken slet også med det faglige. Man bør derfor ha gode forkunnskaper på engelsk før man drar til Bond. Sørg også for å ha spart opp nok penger og sted å bo.

Undervisningsformer

Undervisningen var klasseromsundervisning med professor hvor du må være aktiv i timen. Du skal også holde egne presentasjoner og må forberede deg til timene. Selv om klasseromsundervisningen var obligatorisk, var det lite av dette. Stort sett gjør man innleveringer på egenhånd og bedriver selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

Masse interessante valgfag - og disse er mye mer praktisk rettet til sammenligning med det som man opplever som student på UIB. F.eks var det et eget forhandlingsfag, hvor 20 % av karakteren var å forhandle seg til en så gunstig avtale som mulig med en motpart.

Fagleg utbyte og språk

Du blir stødig på muntlig og skriftlig engelsk. Du får også et innblikk i Common-law systemet.

Universitetsområdet og byen

Gold Coast er helt fantastisk med sol og strand. Skolen har også enormt med ressurser, så her er det olympisk basseng, tennisbaner, fotballbaner, squash-hall, rugby osv. utrolig fin og hyggelig kantine med god mat.

Bustad

Du må selv sørge for å leie bolig, og dette kan være litt krevende. Vær ute i god tid og gå sammen med venner / andre som er der nede.

Sosialt miljø

Helt supert. Beste halvåret på jussen.

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det var lurt å starte med visumsøknaden tidlig, ettersom Australia krever omfattende dokumentasjon fra søkeren. Hørte også med venner som har besøkt Bond om hvilke fag som var greiest å ta for en utvekslingsstudent som ønsker å være fri til å reise. Fikk tips om å velge "intensive" fag, og ikke fag som krevde oppmøte ukentlig. Bonds nettside har mye informasjon om dette. Ellers så var det greit å finne sted å bo ved å komme i kontakt med studenter som var på utveksling der semesteret før som gjerne har kontakter.

Undervisningsformer

Undervisningen bestod av seminarer med professorer som hadde veldig praktisk erfaring fra arbeidslivet/næringslivet, noe som var et pluss ettersom UiB har en mer akademisk tilnærming til jussen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde tilbudet som veldig bra for en som er nysgjerrig på forretningsjus, men sikkert også for andre. Hadde fagene Contract Law, Practical Company and Commercial Law, Individual Studies (som er som å skrive en masteroppgave i et valgfritt emne) og Common Law and Legal Skills. Var fornøyd med professorene, og fagene varierte mellom større og mindre innleveringer. I alle fag skriver man ca totalt 10 000 ord som leveres inn og som blir en del av karakteren din.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk mye ut av fagene, spesielt da den praktisk rettede undervisningen kontrasterer til den noe mer teoretiske på UiB. Det var spennende å prøve å skrive kontrakt, forhandle muntlig osv i fagene, samtidig som i f.eks Individual Studies så fikk man en egen veileder som hjalp til med å skrive en større oppgave på 8000 ord som utruster en til å skrive masteroppgave. Ettersom muntlig deltagelse i timen spiller inn på karakteren i enkelte fag, ble man oppfordret til å snakke engelsk, og man holdt også presentasjoner i enkelte fag. Opplevde derfor at man fikk trent seg på engelsk. Kan også tipse om at skolen har et ressurssenter hvor man kan booke 30 min hver uke med veiledere som gjennomgår språket til utvekslingsstudenter dersom man booker time hos de.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er fint og rent og hyggelig. Ligger et lite stykke fra byen, så greit å ha sykkel/bil/busskort. Det er ikke en særlig stor by, men den er fin med strender og caféer og det er en flyplass ca 25 min unna som gjør at det er lett å reise rundt i Australia, noe som anbefales på det sterkeste! Likte Burleigh Heads-delen av byen godt. Byron Bay kun 1 time unna er også veldig fint.

Bustad

Overtok boligen til noen tidligere utvekslingsstudenter, fungerte fint. Betalte ca 6500 kr i mnd, betalte alt på forhånd.

Sosialt miljø

Det er ikke vanskelig å engasjere seg i undergrupper, men det er en kjent sak at det er større norsk miljø så man ble godt kjent med studenter fra Oslo og Tromsø. Hvis man ønsker å få mer internasjonale venner anbefales det å flytte inn i et internasjonalt kollektiv eller lignende.

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

- Søk visum og søknad til lånekassen i god tid, slik at du slipper å stresse med dette.
- Let etter bolig i god tid, da dette kan være vanskelig å skaffe - særlig uten australsk telefonnummer.
- Sett deg godt inn i fagene før du velger, særlig mtp. vurderingsform og timeplan.
- Lånet man får fra lånekassen holder i rikelig for oppholdet. Ønsker man å reise, kan det imidlertid være lurt å ha spart opp litt ekstra.
- Det er veldig varmt i Gold Coast uansett årstid, så ta med begrenset av varme klær. Dersom du ønsker å reise, ta med klær/ utstyr til dette.

Undervisningsformer

Universitetet operer med et vidt spekter av vurderingsformer, alt etter hvilket fag man velger. Noen fag har kun én stor innlevering eller avgjørende eksamen. Andre fag har flere mindre tester, essay og/eller presentasjoner som sammen avgjør den endelige karakteren. I en del tilfeller får man også poeng for oppmøte og/eller deltakelse i timen. Timeplanene lagt ut på forhånd, så man bør undersøke dette før man velger fag.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr mange interessante og ulike fag. Flere fag retter seg mot internasjonal rett.
Bond har nettsider som utfyllende tar for seg innholdet av hvert fag. Sett deg godt inn i disse, da fagene varierer stort ut fra vurderingsformer til timeplan (noen fag er veldig intensive og varer kun noen uker, mens andre går over flere måneder). Du trenger ikke å bestemme deg for fag når du søker plass. Fagene kan endres frem til midten av januar. Vært imidlertid obs på at klassene i de mest populære fagene fyller seg raskt opp. Dersom man ønsker å reise er det lurt å velge de mer intense/ kortvarige fagene.

Fagleg utbyte og språk

Universitetet har veldig gode lærere, som har mye erfaring i praksis.
Ut i fra de fagene jeg valgte, var jeg veldig fornøyd med både språklig og faglig utbytte. Vi hadde både muntlige og skriftlige oppgaver og skrev til sammen over 40 000 ord på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet og universitetsområdet var veldig pent og godt vedlikeholdt.
Universitet befinner seg i nærheten av et lite og koselig tettsted kalt Varsity Lakes, som byr på hyggelige kafeer og fin natur.
Universitet er kun noen km fra stranden og kun en time med tog fra byen Brisbane.

Bustad

Leieprisen var relativt tilsvarende Bergen. Man burde tenke på hvorvidt man ønsker å bo nærmere stranden/ byen med lengre skolevei, eller nærmere universitetet med lengre vei til stranden/ byen. Det er fordeler og ulemper meg begge. Man kommer seg langt med en sykkel.
Australia er moderne land, så standaren på bosteder var generelt høy.
Det er som nevnt lurt å lete etter bolig i god tid før oppholdet.

Sosialt miljø

Veldig bra. Det arrangeres flere sosiale eventer i regi av skolen.
Det var en del skandinavere der. Dersom man vil bli bedre kjent med australiere, finnes det kanskje mer passende Universiteter.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 20.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del praktiske ting som må ordnes før man kan reise. Det kan derfor være lurt å begynne med dette så fort du har blitt nominert til universitetet. Du må blant annet søke skoleplass hos Bond, søke visum, svare på letter of offer fra Bond, skaffe deg student/reiseforsikring som godtas av Bond, søke forhåndsgodkjenning av fag hos fakultetet og søke lån og stipend av lånekassen. En del av dette avhenger av hverandre før du kan komme deg videre i prosessen. Det er derfor lurt å sette seg inn i alt så tidlig som mulig da du for eksempel må ha bekreftelse på tilbud fra Bond (CoE) før du kan søke visum, og du må ha fått forhåndsgodkjenning fra fakultetet før du kan søke lånekassen. Hvis du vil bo på Varsity Shores er det også lurt å søke dit så fort som mulig for å sikre deg plass. Med to venninner søkte jeg leilighet der rundt påsketider. Vi fikk da akkurat det vi ønsket. Når det gjelder forsikring valgte jeg ANSA sin studentforsikring. Den dekker det du trenger og er gunstig prismessig.

Undervisningsformer

Jeg tok en LL.M ved Bond og var der derfor to semestre. Jeg tok kun intensive fag begge semesterene, og var fornøyd med det. Da har du gjerne en kortere periode med intensiv undervisning, enten over en helg eller over et par uker. Avhengig av hvilket fag du velger blir du vurdert i muntlig aktivitet og diverse oppgaver i timene. De fleste fagene jeg hadde innebar også at jeg skulle levere en lengre oppgave ("Research Paper"). Undervisningsformer med mindre klasser og en professor minner mer om videregående skole enn om opplegget på UiB. Det forventes generelt at man deltar i timene og svarer på spørsmål. I fagene jeg valgte var det også mye muntlige presentasjoner, men du kan nok også finne fag uten.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange interessante fag å velge mellom. Jeg hadde fagene International Contracts, International Environmental Law, Negotiation, Mediation, Global Intellectual Property Law, Global Sports Law and Governance, Common Law and Legal Skills og Legal Aspects of Electronic Commerce. Du kan lese om fagene på Bond sine nettsider. Husk at det er postgraduate-fag du skal ha. På nettsidene ser du også hvilke semestre fagene er tilgjengelige, men det kan endres fra år til år. Mitt favorittfag var Legal Aspects of Electronic Commerce. I den klassen var vi bare 10 studenter (3 nordmenn og 7 fra andre nasjonaliteter), så det ble mye muntlig aktivitet. Professoren var veldig engasjerende og fagets innhold veldig spennende. I noen av de andre fagene, som International Contracts og Common Law, var vi nesten bare nordmenn.
Generelt vil jeg si at fagene er mer overfladiske enn på UiB. Det henger nok sammen med at fagene er mindre enn på UiB (7,5 studiepoeng), og at de er internasjonale.

Fagleg utbyte og språk

Jeg sitter igjen med en dypere forståelse av juridiske problemstillinger på tvers av landegrenser og utfordringene disse møter. Avhengig av hvilke fag du velger får du et innblikk i dette på forskjellige arenaer. Ettersom de fleste fagene krever muntlige presentasjoner og muntlig aktivitet blir du også utfordret på å snakke engelsk i en faglig kontekst. De fleste er veldig forståelsesfulle og hjelpsomme, og terskelen for å snakke i timene vil jeg påstå er mye lavere enn på UiB. Man kommer overraskende fort inn i å snakke engelsk på en fri måte.

Universitetsområdet og byen

Bond ligger i Robina, som er en 10-20 minutters kjøretur fra stranden, avhengig av hvilken strand. Du kan ta buss til Broadbeach fra Universitetet, og kommer da til strand, kjøpesenter (Pacific Fair), restauranter osv. Her er også knutepunktet for å ta buss eller tram til andre steder. Universitetsområdet er veldig fint, og man ser fort at det er en privatskole. Som student ved Bond får du tilgang til treningssenteret på skolen. Det er stort og tilbyr mange forskjellige gruppetimer. Det har også basseng. Personlig synes jeg senteret manglet en del utstyr, men de fleste vil nok si at det er velutstyrt og bra. ++ Du har gratis tilgang til squash- og tennisbaner! Universitetet har ellers både restaurant, bar, utested, en liten butikk og en kafé. Fem minutters gange unna ligger også Market Square hvor det er mange flere spisesteder, postkontor, matbutikk og alkoholbutikk.

Bustad

Som sagt valgte jeg å bo på Varsity Shores. Det ligger 5 minutters gange unna universitetet (3 med sykkel). Vi fikk en stor leilighet med tre soverom. Jeg var veldig fornøyd med å bo der, og valgte å fortsette å bo der semester nr. 2. Du har tilgang til to fine basseng og et lite (og slitt) treningsrom.

Australia er et land laget for biler. Jeg vurderte å kjøpe bil, men gjorde det ikke. Det hadde ofte vært praktisk, men siden jeg bodde der jeg bodde gikk det helt fint å sykle, ta buss eller Uber til andre steder. Vi leide også billig bil gjennom CheapStudentWheels når vi ville dra på utflukter. Det funket fint.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på universitetet er preget av at Bond er veldig internasjonalt. Det er særlig mange asiatere (inkl indere), canadiere, tyskere og nordmenn der. Selv var jeg og de jeg reiste med bestemt på å få oss internasjonale venner. Vi passet derfor på å prioritere bekjentskap med folk fra andre land. Det er jeg veldig glad for i dag, og jeg har lært mye om andre kulturer. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at nordmenn, særlig høstsemesteret er dominerende. Nå vil imidlertid de nye reglene begrense dette. Det er for øvrig hyggelig å være med nordmenn også, og det er ikke sånn at man ikke kan være med nordmenn og folk fra andre land samtidig.

Alt i alt vil jeg si at det sosiale miljøet på Bond er veldig bra! Det arrangeres mange sosiale eventer, og det er mange forskjellige idretter og undergrupper man kan melde seg inn i. De aller fleste er åpne for både nybegynnere og viderekomne. Delta på Club Sign On Day så får du et bedre innblikk. Selv var jeg (i forskjellig grad) med på volleyball, tennis, squash, golf og scuba diving (sistnevnte tilbyr blant annet organisering med kurs for å ta dykkerlappen). Veldig gøy!

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 20.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det var ganske mye å sette seg inn i før avreise. I tillegg til å søke gjennom UIB måtte man sende inn søknad til Bond (dette gjelder nok alle utvekslingsavtaler) - men det tok tid. Videre var VISA søknaden ganske tidkrevende, og den minste feil man gjør må man søke om på nytt - så pass på at alt stemmer før man søker om den!

Jeg ville også satt meg inn i fagkombinasjoner og sett på timeplanen nøye, slik at du får en fagkombinasjon som ikke krasjer.

Undervisningsformer

Jeg hadde intensiv undervisning, det vil si at undervisningen gjerne bare var 2 dager for hvert fag, før man skrev en oppgave. Dette betyr at det var masse fritid og muligheter til å oppleve landet, istedenfor å å ha undervisning en gang i uken og være bundet til å møte opp. På Bond får man også karakterer ut fra oppmøte, så det er lurt å være tilstede i undervisningen - og derav anbefales sterkt intensivkursene.

Jeg tok en LL.M i tvisteløsning og hadde fagene Mediation, Negotiation, Trial and appellate advocacy, individual study som tvisteløsningsfag. I tillegg hadde jeg The digital lawyer, International contracts, Common law and legal skills og advanced legal reasoning, research and writing.

Alle fagene hadde noen form for muntlig karakterfastsettelse, og i Trial and appellate advocacy var 100% av karaktern satt på bakgrunn av muntlighet - man holdt en prosedyre og fikk karakter ut fra den. Resten av fagene skrev man i noen fag småoppgaver underveis, og i andre fag en stor oppgave mot slutten av semesteret. Alt var veldig overkommelig og lærerrikt.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var et kjempebra emnetilbud. Jeg som skulle være der to semestre hadde også større fleksibilitet enn de som bare var der to semestre, da jeg kunne velge friere i tilbudene fordi jeg alltids kunne ta noe neste semester dersom jeg angret meg eksempelvis. Men vær obs på at ikke alle fag går alle semestre.

Fagleg utbyte og språk

Jeg ble mye tryggere i engelsk, og synes at jeg nå skriver godt på engelsk og synes ikke det er noen utfordrning å skrive notater eller utredrninger o.l. i arbeidslivet heller på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Gold Coast er ikke en særlig spennende by, om det i det hele tatt kan kalles en by. Imidlertid er standlivet fantastisk, og menneskene herlige. Dersom man vil oppleve by-liv og storby bør man heller besøke byene rundt om i Australia. Det er forholdsvis billig å reise innlands, så det anbefales! Imidlertid er Gold Coast ypperlig på sol, bading og det å nye livet. Universitetsområdet ligger innlands, men er skikkelig flotte! Det er gode lesesaler, fine forelesningsrom og også flere rettssaler hvor man øver seg i å prosedere o.l. Det er også rom for Mekling og forhandling, der lærerne vurderer deg i eksamensform bak et speil (slik de har på politistasjoner) slik at øvelsene blir mest mulig ekte. Det er restauranter og cafeer på universitetet - og det er nokså greie priser og bredt tilbud. Til og med en egen bar!

Bustad

Jeg bodde sammen med venner i en leilighet utenfor universitetsområdet, nærmere stranden. Dette anbefales. De fleste jeg kjenner som bodde ved universitetet sa de angret. Det er imidlertid ikke helt lett å få tak i bosted da de fleste utleiere krever 6 måneders leie. Siden jeg tok en LL.M var ikke dette et problem for oss, men noe man bør merke seg dersom man bare drar for ett halvt år.

Sosialt miljø

Jeg hadde det helt fantastisk på mitt utvekslingsopphold! Vi fikk masse nye venner og nøt livet til det fulle. Skolen var overkommelig, og vi fikk reise rundt masse uten å føle at skolearbeid sto å ventet. På tross av kritikk fra UIB om at mange nordmenn reiser ned til Australia, er jeg utrolig glad for de menneskene jeg møtte fra jussen i Tromsø og Oslo. Vi er tross alt i en stor grad bundet til Norge gjennom vår utdannelse, og da er det også viktig med norske bekjentskaper mener jeg! Vi fikk også flere utenlandske samt australske venner! Jeg har bare positive ting å si om det sosiale! Det var fantastisk!

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 20.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Som forberedelse anbefaler jeg å sette seg inn i undervisningsmodellen på Bond. Hvis du skal skrive LLM er en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvilke fag man ønsker at skal utgjøre en masteroppgave. Noen av lærerne har tillatt at man kombinerer oppgaver i to fag til én lang oppgave om det er naturlig. Dette må man i så fall ta opp med professoren(e) i de konkrete fagene. Før man reiser ned bør man også se etter bolig. Det kan gjøres på sider som https://www.realestate.com.au/buy eller https://www.gumtree.com.au. Det tar litt tid å få leilighet der nede, og eiendomsmarkedet fremstår trygt nok til at man kan leie før man reiser. Det kan også lønne seg å se etter et fremkomstmiddel som sykkel, bil, moped (og surfebrett). Det finner man mye av på Facebook Marketplace.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er mindre klasseromsundervisning. I noen av timene blir man også invitert på seminarer som arrangeres på skolen, og da forventes det at man deltar selv om det ikke alltid er obligatorisk. Mange av fagene har i jevne innleveringer og små tester som utføres på nett i tillegg til klasseromsundervisning. Kursene i de fleste fagene er intensive og går over få, men lange dager. Klassene er som regel på mellom 15-30 elever og man kommer tettere på lærerne enn man er vant til fra UIB. Det lønner seg å følge med og lese gjennom fagsiden på ilearn tidlig i semesteret. Der legges det ut materialer lærerne forventer at man er kjent med før undervisningen starter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var godt i mine øyne. Det er mange fag som gjelder IT og teknologi. Det er også mange fag innen forretningsjus, men disse går hovedsakelig over semestrene som starter i januar og mai. Dette er fagområder jeg har savnet på UIB, og som jeg hadde glede av på Bond. Digital lawyer kan trekkes frem som et fint annerledes-fag. Her lærer man om behov for, og endringene som allerede foregår, i jussens verden. Faget undervises av en tidligere Stanford-student og Uber-advokat som nå driver sin egen juridiske startup. Oppgaven i faget er lage et forslag til en moderne juridisk tjeneste.

Fagleg utbyte og språk

Når det gjelder språklig utbytte blir det til det man gjør det til. Man kan velge å bruke tiden sin med andre norske studenter eller å bli kjent med utvekslingsstudenter fra andre land. Sistnevnte gir langt bedre språklig utbytte. Skolen tilbyr også gjennomgang av oppgaver mtp språk. Det tilbys også språkkurs.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er flott. På dette området kan man se fordelen med å gå på en privat skole med betydelige midler. Datamaskiner og lesesaler er moderne. Det er flere kantiner og noen restauranter like ved. Treningsfasilitetene er veldige gode. I tillegg til treningsstudio har skolen også tennisbaner, squashbaner, tilbyr yoga og bygger for tiden nytt bassenganlegg.

Byen Gold Coast har innbyggertall omtrent som Oslo. Gold Coast består imidlertid av en rekke mindre tettsteder som ligger langsmed kystlinjen, slik at man ikke får noen storbyfølelse. Jeg anbefaler områder Burleigh og Miami som de triveligste stedene å bo. Her er man rett på stranden, har hyggelige butikker og restauranter i nærheten, og man slipper unna "syden"-stemningen i Surfers Paradis. Derfra tar det også 15-20 minutter å sykle til skolen. Fra den lokale flyplassen går det mange billige flyvninger innlands, til New Zealand og en rekke øystater i Stillehavet.

Bustad

Det er lurt å se etter bolig før man kommer ned. Se på nettsidene jeg nevnte ovenfor. Leieprosessen er en annen enn man er vant til hjemme. Det er utleiemeglere som arbeider på vegne av utleierne. De krever en god del dokumentasjon som til sammen må oppfylle et visst antall poeng i et poengsystem. Dokumenter kan være kopi av pass, lønnsslipper, bankutskrift, førerkort, arbeidskontrakter og bankkort. Det kan være lurt å ha kopier liggende på dataen. Området fra Burleigh til Miami er spesielt fine steder å bo.

Sosialt miljø

Miljøet på skolen er godt. Jeg anbefaler å slå av en prat med utvekslingsstudenter fra andre land istedenfor å bare være med de norske. Alle er som regel nye og interesserte i få venner. Vi har fått flere nye bekjente vi planlegger å besøke i fremtiden. Ellers arrangerer skolen og foreninger mange forskjellige utflukter og reiser man kan melde seg på.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 20.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg kan anbefale alle å reise på utveklsing til Bond University og Australia.

Det er en del ting man må ha på plass før man søker om studentvisum til Aurstralia, så man bør ha dette på plass når man søker. Når man først har fått sendt inn søknaden elektronisk går det imidlertid veldig raskt å få svar på søknaden.

Det kan lønne seg å få et internasjonalt førerkort før man søker da noen utleiseselskaper krever at man har det og tar seg godt betalt om man ikke selv har fikset det på forhånd i norge.

Vi bodde fire stk sammen og søkte etter bolig utenom universitetet da vi ønsket å bo nærme stranden. Vi fikset bolig allerede i slutten av mai og flyttet inn 1. september da vi kom ned. Vi fikset alt på nettet og det anbefales å gjøre dette før man kommer ned.

Undervisningsformer

Det er mye undervisning i klasserom der det er omlag 30 studenter per underviser. Det kreves generelt en del aktivitet fra studentene gjennom diskusjoner, prestasjoner osv. I de fleste fag teller også aktiviteten i timene inn på endelig karakter så det er lurt å være litt forbredt. Litteratur finnes stort sett på resurssidene til skolen eller på et av bibliotekene der.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bredt spekter av fag som tilbys på Bond så man bør absolutt greie å finne noe som man er interessert i. Jeg tok LLMen så jeg måtte ha 8 valgfag.

Digital lawyer: Dette var det kuleste faget jeg hadde på mitt utvekslingsopphold. Emnet omhandlet Legaltech og hvordan fremtidens jurist kan benytte seg av teknologi for å effektivisere arbeidshverdagen. Faget var intensivt over en helg med undervisning, men man skulle også levere oppgaver på 500 ord om ulike artikler læreren hadde lagt ut på slack.

International Enviormental Law: Faget var ganske generelt og man kom innom ulike problemstillinger knyttet til miljørett innenfor mange ulike energi sektorer. Vurderingsformen var en presentasjon på 30 samt innlevering av en research paper samt hjemmeeksamen over 3 dager. Det fagelige utbytte av faget var begrenset da det ble litt vel generelt.

International Finance System Law: Faget dreide seg stort sett om hvorfor finanskriser oppstår og hvordan man kan unngå nye gjennom internationale rettslige regulerering gjennom traktater osv. Vurderingsformen er en innleveringsoppgave på 5000-7000 ord.

Negotiations: Temaet for undervisningen var ulike forhandlingstekninker. Det var en forhandlingsøvelse på slutten av all undervisning og en innelvering på 5000 ord.

Global Sports Law and Governance: I dette faget lærte man om idrettens egne organer og hvordan idretten reguleres både nasjonalt og internasjonalt. Faget gikk over to helger med en innlevering på 5000 ord med valgfritt emne på slutten av faget.

Individual Study: Dette faget måtte jeg ta for å få godkjent masteroppgaven i Norge. Du får tildelt en professor etter du selv har valgt emne som veileder deg på tilsvarende måte som ved en norsk masteroppgave. Størrelsen på oppgaven bestemmer du sammen med proffesoren.

Common Law and Legal skills: Dette faget gir en introduksjon til common law systemet, men ikke noe mer enn du allerede kan fra før. Videre lærer man om "legal skills" som kun er genenerelt om hvordan man opptrer rundt klienter og andre jurister. fagutbytte er svært begrenset og store deler av faget dreier seg på hvordan man en fysisk klientmappe skal lages og vedlikeholdes, dette er nok i bestefall et noe utdatert emne.

International Contracts: I faget skal man fremforhandle en større internasjonal avtale mellom to parter fra to ulike land. Læringsutybytte er at man blir bevist på ulike problemstillinger som oppstår mtp verneting, lovvalg hva som bør inngå i en international kontrakt. Egentlig et fag med bra læringsutbytte. Selve arbeide med kontrakten er ganske omfattende og utgjør størte delen av karakteren.

Fagleg utbyte og språk

Det fagelige utbytte varierer ut i fra hvilke fag man velger og hvor stor innsats man legge i hvert enkelt fag. Språkelig sett er nok lærinsutbytte stort for de fleste, men jeg vil påstå man lærer mest skriftlig grunnet mange innleveringer der det kreves at man uttrykker seg akademisk på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i Robina som er litt inn i landet fra kysten. Selve universitetsområdet er vedlig fint og det er en en foodcourt, bar og en rekke cafeer på området.

Gold Coast består av en rekke mindre nabolag langs kysten. Strendene er utrolig fine.

Bustad

Vi bodde i en villa ved Miami / Burleigh som vi synes var det fineste området på gold coast. vi betalte omlag 8000 i måneden men bodde til gjengjeld vedlig fint og trengte kun å betale for de månedene vi faktisk bodde der, så ble ikke så dyrt totalt sett.

Sosialt miljø

Det er som kjent nokså mange studenter fra norge og det er egentlig veldig hyggelig. Det ble en stor gjeng der nede hvor vi norske utgjorde kjernen men vi ble også kjent med amerikanske, canadiske, australske, franske, og tyske studenter. Det sosiale miløet var vedlig bra og det er er jo også viktig når man er så langt hjemmefra.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 20.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil jeg begynne med å si at jeg anbefaler utveksling på Bond University på det sterkeste, og jeg har aldri angret på at jeg tok dette valget.

Før avreise til Australia er det en fordel å sørge for at man har en god reiseforsikring. Det finnes flere norske forsikringsselskap som tilbyr studentforsikringer for et helt eller et halvt år. Student utland forsikringene dekker det mest essensielle dersom noe alvorlig skulle skje. Videre vil jeg anbefale å få tak i internasjonalt førerkort dersom du har planer om å leie bil. Jeg hadde ikke internasjonalt førerkort og opplevde mer enn en gang at dette ble et problem. Til slutt kan det være lurt å sjekke om man har nødvendige vaksiner før man drar. UIB har forøvrig en sjekkliste som kan være fornuftig å følge.

Et annet praktisk tips er å opprette en australsk bankkonto slik at du får et australsk kort. Mange norske selskaper tar nemlig gebyr hver gang norske bankkort benyttes. Videre er det praktisk ved overføring av leie osv. Flere banker vil være tilgjengelig på campus første skoledag. Opprettelse av bankkonto er gratis, og det er gjort på et blunk. NB! Husk å ta med bankbrikke fra Norge, mobilbank fungerer ikke like effektivt når du ikke lenger har norsk sim-kort.

Videre anbefaler jeg å ta en titt på facebook markedplace eller gumtree før man går til innkjøp av ting som surfebrett og sykkel. Mange studenter selger tingene sine hvert semester så utvalget er bra og tingene selges ofte billig.

Undervisningsformer

Jeg valgte først og fremst intensive fag som innebærer at undervisningsopplegget går forholdsvis fort, og at man har mer ansvar for egen læring. Likevel er undervisningsformen ganske ulik den type forelesning vi er vant til.

I begynnelsen synes jeg det var utfordrende å delta i undervisningsopplegget på Bond fordi det kreves muntlig aktivitet i timen. Det forventes at studentene kommer forberedt, og at man svarer når lærerne stiller spørsmål. Siden klassene er ganske små, ca 10-30 elever nytter det ikke å lure seg unna. I tillegg er muntlig aktivitet en del av karakteren i svært mange fag og det er derfor viktig at man prøver selv om det kan føles uvant i begynnelsen.

Vurdering av emnetilbodet

Min mening er at Bond University har et bredt emnetilbud, som dekker flere interessante felt. Mine favoritter var Common law and legal skills, Mediation, Sports law og International contracts. Ellers hadde jeg også Dispute Resolution- practice and procedure, Advanced legal research and writing, Information technology and the law og Individual study in law.

I Common law and legal skills er vurderingsgrunnlaget flere små praktiske oppgaver, både muntlige og skriftlige. I dette faget ble klassen delt inn i to grupper som sto på hver sin side i en tvist. Oppgavene omfattet brevveksling mellom klient/advokat og mellom advokatene på hver sin side. Til slutt hadde vi en muntlig oppgave der vi på vegne av klienten skulle inngå en endelig avtale.

Mediation var det faget jeg fant aller mest interessant. Lærerne var engasjerte og flinke til å lære bort, og intensivkurset var lærerikt. I dette faget er vurderingsgrunnlaget en oppgave på 6000 ord, samt deltagelse i timen.

Sports law var det desidert morsomste faget. Anbefaler virkelig hvis du har en interesse for sport.

International contracts var veldig lærerikt, og en av de fagene jeg føler man fikk best læringsutbytte. I dette faget går man sammen med en annen person for å utforme en internasjonal handelsavtale.

Anbefaler forøvrig Individual study in law hvis man skal ta LLM fordi man har stor valgfrihet som gjør det enkelt å kombinere med andre fag slik at man oppfyller kravet til indre sammenheng. I dette faget valgte man et tema og fikk tildelt en veileder fra Bond. Vær forberedt på at veiledningen ikke er så omfattende, i mitt tilfelle var det kun snakk om å godkjenne problemstilling.

Det eneste faget jeg virkelig ikke likte var Information technology and the law. Jeg opplevde dette faget som kaotisk og ganske dårlig strukturert. Samlet sett fikk jeg veldig lite ut av det.

Fagleg utbyte og språk

Fagene på Bond er ofte enten veldig praktiske, eller teoretiske. Fagene som har en praktisk tilnærming krever ofte en del muntlig aktivitet i timen, slik at man blir utfordret hva gjelder språk. Dersom man velger mer teoretiske fag kreves det gjerne at man skriver alt mellom 5-8000 ord i et fag, noe som gjør at man får god trening i å skrive på engelsk. Samlet sett føler jeg at jeg fikk et stort faglig og språklig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Bond University er topp moderne og innehar alle slags fasiliteter. Det finnes blant annet flere restauranter/cafeer på campus og et stort og velutstyrt treningssenter. Law- bygget har to lesesaler som sjelden blir fulle, i tillegg er det flere leseplasser ellers på campus.

Gold Coast er den nest største byen i Queensland og består av høye bygninger, strand og flere små bysentrum. Dersom man er glad i strand og surfing er Gold Coast riktig valg. Surfers Paradise er kanskje det mange ser for seg når de hører Gold Coast. Min mening er at det finnes utallige finere og mindre befolkede steder å være. Steder som Burleigh og Broadbeach byr på mye av det samme som Surfers Paradise mtp. shopping, restauranter og uteliv, men mange vil si at disse stedene har en mye hyggeligere og mer avslappende atmosfære.

Ikke alt for langt fra selve bysentrum finnes nasjonalparker som f.eks Tambourine, Lamington og Springbrook Nasjonal park. Her finnes en haug av turmuligheter, og ikke minst nydelige fossefall og rock pools. Disse utfluktene gir også muligheter for en nærmere titt på Australias rike dyreliv.

Bustad

Etter å ha forhørt meg litt rundt, bestemte jeg meg for å vente med å finne bolig til jeg ankom Australia. I ettertid vil jeg anbefale alle andre om å begynne denne prosessen før man drar ned. Vi var en gjeng på fem personer som ønsket å bo sammen og opplevde at det var ganske vanskelig å finne bolig. En del huseiere ønsker at man leier for minst 6 måneder, noe som ikke er mulig hvis du er på utveksling kun 1 semester. Videre ønsket mange også at man hadde referanser, så dersom man har mulighet til å få tilsendt referanser på engelsk er det en fordel. Realestate.com/australia og gumtree fungerer som finn.no og er praktiske hjelpemidler i boligjakten.

Jeg anbefaler å bo et sted mellom Broadbeach og Robina dersom man ønsker nærhet til skolen. Første semester bodde vi i Broadbeach, som er veldig nærme stranden men et lite stykke til skolen. Det er langt å gå, men er fult mulig å sykle til skolen. Neste semester bodde vi i Mermaid Beach, med gangavstand til stranden og litt nærmere skolen. I hovedsak vil jeg anbefale å bo på/i nærheten av Burleigh, Miami, Mermaid eller Broadbeach dersom man ønsker nærhet til både skole og strand.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet som veldig bra. Det er mange nordmenn på Bond, og jeg følte det var veldig lett å få andre norske venner. I noen klasser var vi over 20 nordmenn. Bond har i tillegg en haug av klubber, idrettslag og organisasjoner dersom man ønsker å få et større sosialt nettverk. Ellers arrangerer Bond diverse fester på skolen som også er gøy å få med seg.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 20.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler virkelig å dra på utveksling til Bond University. Jeg tok en LLM-grad, og hadde et fantastisk opphold!

På forhånd anbefaler jeg å søke om visum i god tid i forkant, søke om fag, skaffe internasjonalt førerkort, lete etter et sted å bo og kjøpe reiseforsikring. Mye av dette får man veiledning av UiB om på utvekslingsmøte som man går på etter å ha fått studietilbudet fra UiB.

Undervisningsformer

Jeg hadde fagene: common law and legal skills, international contracts, global sports law and governance, individual study in law, Information Technology and the Law, international Financial Systems Law, Mediation og Energy law. Alle disse (utenom individual study) er intensive fag, slik at vi hadde få undervisningsdager. Dermed er det også svært lange undervisningsdager, gjerne 6-8 timer. Jeg fant det ofte veldig vanskelig å holde fokuset, da det er færre pauser enn det vi er vande med på UiB.

Jeg foretrakk dette da det gjorde at jeg ikke var bundet til å oppholde meg på universitetet hver uke. Når det er sagt så må man være klar over at det er forarbeid som må gjøres i forkant av undervisningsdagene, og mye arbeid må gjerne gjøres etterpå i form av en eksamen eller lengre essay (5000-8000 ord). Alle fagene jeg valgte innebar enten flere korte oppgaver eller en lengre oppgave.

Energy law og Sports law and governance var definitivt mine favorittfag. Professorene i begge fagene var veldig dyktige, og hadde en bedre formidlingsevne enn professorene i de andre fagene. Jeg lærte også mye i energy law som vil være nyttig i det norske arbeidsmarkedet, da professoren fokuserer ekstremt mye på den norske petroleumsjussen, som hun mener er et godt eksempel på hvordan industrien burde være.

For å få godkjent en LLM-grad som en mastergrad kan man skrive 2 oppgaver (12 000 ord totalt) med en indre sammenheng. Jeg syntes det var vanskelig å få til med de oppgavene som vi hadde valget om å skrive i de ulike fagene (det er ikke alle fagene som lar deg finne på dine egne oppgaver). Jeg valgte derfor å ta individual study som innebærer at man får en veileder og kan skrive en lengre oppgave om et valgfritt tema (som selvsagt må forhåndsgodkjennes). Oppgaven måtte være på 7000 - 9000 ord, og innebærer ingen form for undervisning utenom noen møter med veileder. I tillegg måtte jeg skrive en research plan på 2000 ord om hva jeg skulle skrive om i hovedoppgaven min. Jeg syntes dette faget var veldig greit da det ga meg stor frihet til å finne en oppgave som jeg kunne kombinere med et av mine andre fag, samt stor frihet i tid og sted da det ikke var noen form for undervisning. Det var imidlertid noe krevende å finne et tema å skrive om, og man har få å diskutere med.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes det var et godt emnetilbud på Bond, særlig på høsten. Det var færre fag å velge mellom på våren, så LLM-studenter bør planlegge studiekalenderen sin godt på forhånd. Jeg valgte f.eks. å utsette common law og international contracts til våren, ettersom disse fagene gikk hvert semester, og valgte f.eks. energy law på høsten som kun gikk dette semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har for min del vært veldig variert. Noen av fagene syntes jeg var litt svada, med professorer som emm. ikke hadde en like god formidlingsevne. Jeg fikk som sagt mye utav energy law og sports law. Jeg lærte også mye av mediation og individual study. De andre fagene var så som så.

Jeg føler meg derimot mye tryggere på å snakke engelsk etter å ha vært på Bond. I mange av fagene får man en karakter på hvor aktiv man har vært i timen, eller man må ha en presentasjon. Og naturligvis må man skrive ekstremt mye på engelsk. På denne måten får man utfordret seg både muntlig og skriftlig, og jeg merket stor forbedring på kort tid.

Universitetsområdet og byen

Undervisningsområdet til Bond er veldig fint og stort, og man har tilgang til det aller meste. Det er et stort treningssenter og et olympisk størrelse svømmebasseng som man får tilgang til som student. Dessuten er det resturant og kafé på området med grei mat. Det er også nok av leseplasser på universitetets område. Bond Uni ligger litt inni landet, cirka 10-20 min unna stranden med bil.

Gold Coast har helt fantastiske strender, og koselige byområder. Det er vel verdt tiden å teste ut de ulike strendene som ligger i nærområdet!

Bustad

Vi valgte å bo off-campus, ettersom vi skulle være der to semestre. Etter anbefalinger via studentrapportene valgte vi å vente med å finne bolig til vi kom til Australia. Dette viste seg å være mye mer krevende enn vi fikk inntrykk av via studentrapportene, da det var få leieboliger tilgjengelige, og de som var ledige ikke holdt den standarden vi hadde forventet. Vi fant tilslutt, men det er lurt å være forberedt på å måtte bo en stund på en air-bnb mens man leter. Dessuten krever de aller fleste at man leier i minimum 6 mnd.

Vi fant etterhvert et sted å bo på Broadbeach, og det var verdt letingen. Vi hadde en stor og fin leilighet, og bodde kun 500 meter fra stranden. Jeg foretrakk virkelig dette over å bo nærme Bond Uni. Vi kjøpte en billig bil slik at det var lettere å komme seg til Uni, ettersom den offentlige transporten i Gold Coast ikke akkurat er imponerende. Vi syklet også, men det ble litt for varmt i sommermånedene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Bond var virkelig fantastisk. Vi har mye mer tid til å være sosiale sammenliknet med tiden i Bergen, noe som ga tid til reising og andre sammenkomster. Folk er generelt veldig gira på å møte nye mennesker, så det var ikke noe problem å skaffe seg venner, både internasjonale og norske. Det var veldig mange nordmenn begge semestrene, noe jeg syntes var helt topp. Det er imidlertid også veldig lett å treffe på studenter fra andre land enn Norge for de som ønsker seg internasjonale venner.

Alt i alt anbefaler jeg utveksling til Bond på det aller sterkeste!

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 20.04.2019

Undervisningsformer

Undervisningsformen er veldig forskjellig fra det man er vant til ved UiB. Det er i stor grad klasseromsundervisning hvor man er i mindre klasser på 10-30 personer. Det er i mye større grad oppfordring til å delta aktivt i timene, i en del fag ble det satt av en halvtime til spørsmål/refleksjon på slutten av timen eller ved fullføring av et tema. Da gikk man i lag med sidemann og diskuterte spørsmålet i 10 min, før man delte det med klassen. Munnlig aktivitet gav poeng i flere av fagene, så dette bidro til å gjøre det enklere og ikke så skummelt å delta muntlig.

Vurdering av emnetilbodet

Bond University tilbyr mange forskjellige spennende fag, det er mange generelle fag som er fint å ha med seg som International Contracts og Common Law and Legal Skills, men også fag innenfor spesielle områder som teknologi, økonomi, tvisteløsning og imaterielle rettigheter. Fagene er stort sett intensive eller så strekker de seg over lengre perioder. Det er greit å merke seg at noen fag står som intensive men de kan likevel strekke seg over 2-3 uker med undervisning. Felles for alle fagene er at det er relativt få samlinger i alle fagene, kanskje mellom 3-8, så det varierer om man for eksempel gjør seg ferdig med undervisning på en helg, eller om man har fast undervisning hver onsdag i 8 uker.

Jeg tok fagene:
International Contracts, Negotiation, Common Law and Legal Skills, Advanced Legal Reasoning, Research and writing og Individual Study in Law

Og mer spesialiserte:
Information Technology and the Law, The Digital Lawyer, International Financial Systems Law

Det kan være greit å tidlig sette seg inn i hvilke fag man ønsker å melde seg opp i disse når enrolment åpner, da de mest populære fagene fort fylles opp.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med den fagkombinasjonen jeg valgte.

Information Technology and the law: Dette var kanskje det mest utfordrende faget jeg tok. Her hadde vi ukentlig undervisning en dag i uken i 7 uker. Vi ble oppfordret av læreren til å lese teknologiske nyheter mens faget gikk. Hver time startet med at vi skulle presentere det man fant noe interessant i starten av hver time. Forelesningen var lagt opp slik at de første 4 timene hadde læreren framføring av ulike temaer og de siste 3 timene måtte alle holde en 15 minutters framføring av sitt tema.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 20.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg tok en LLM ved Bond University, og kan anbefale det på det sterkeste!

Før du drar ville jeg ha brukt god tid på å velge fag. Jeg brukte alt for lite tid på dette, og endte opp med flere fag jeg ikke var så interessert i. Det er lett å bytte fag når du kommer til Australia, men de mest populære fagene er gjerne fullbooket. Jeg vil også anbefale å få tak i et internasjonalt førerkort før du drar. Når du kommer ned dit er det lurt å skaffe seg et australsk bankkort. Da slipper du å tenke på valutaendringer under semesteret.

Undervisningsformer

Det er mange ulike fag å velge mellom. Noen fag er intensive, mens andre fag går over en lengre periode og har flere obligatoriske forelesninger. I de fleste fag forventes det at du er muntlig i timen, og du får også en karakter på hvor aktiv du er. Dette er likevel som oftest bare en liten del av den endelige karakteren. I flere av fagene må du også skrive en stor oppgave på rundt 6000-8000 ord. Jeg vil anbefale at du leser fagbeskrivelsen godt før du velger fag slik at du får det som passer best for deg.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et variert emnetilbud ved universitetet. Det finnes flere praktiske fag som negotiation, dispute resolution og mediation. Jeg tok mediation, og kan anbefale det. Jeg vil også anbefale contract law. I dette faget lærte vi mye om hvordan en kontrakt skal utformes, noe som kan være nyttig til senere. Det finnes også flere fag som går mer i dybden på et fagområde, f.eks. energy law, information technology and the law og environment law. Det viktigste er at du leser nøye på de ulike fagene, og velger det som passer deg best.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok fem fag hvor jeg måtte skrive oppgaver på 6000-8000 ord. I begynnelsen var det litt vanskelig å skrive akademiske tekster på engelsk, men man kommer godt inn i det etterhvert. Universitetet tilbyr hjelp for de som ikke føler seg stødig i engelsk eller skriving, og man får også Grammerly (engelsk rettskrivingsprogram) gratis av universitetet. Så man trenger ikke å bekymre seg for at fagene er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Bond University er et veldig fint universitet. Det er flere lesesaler og bibliotek, og det er både en kafé og en restaurant på campus. Her kan du få tak i god lunsj og middag. Det er også et bra treningssenter, et svømmebasseng og tennisbaner tilknyttet universitetet. Jeg likte meg godt på campus. NB: Det er kaldt på lesesalen, så ta med et par varme gensere.

Bustad

Det var vanskeligere å få tak i en bra bolig enn det vi var forespeilet. Det er flere utleiere som krever at du forplikter deg til 6 måneder, og flere leiligheter legges ut umøblert. Jeg vil anbefale å sjekke ut leiligheter før du/dere reiser ned til Gold Coast. Jeg bodde to steder i løpet av mitt utvekslingsopphold. Først ved skolen, og så ved stranden. Det var klart best å bo ved stranden. Jeg vil anbefale å finne et sted ved Burleigh Beach, Miami Beach eller Mermaid Beach.

Sosialt miljø

Det er stort norsk miljø i Gold Coast. Selv om det er færre som får dra fra UIB til neste år er det mange norske som kommer fra jussen i Oslo og Tromsø. Så dersom du ønsker å komme til et sted der du bare snakker engelsk er kanskje ikke Gold Coast det perfekte for deg. Det er likevel mulig å bli kjent med studenter fra andre studiesteder, så det er egentlig opp til deg hvordan du ønsker at utvekslingsoppholdet skal være.

2018

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vi fikk tett oppfølging av UiB underveis i søknadsprosessen og med alle forberedelsene, slik at dette var ikke vanskelig.
Man må søke til Bond, bestille visum, bestille flybilletter, bestille forsikring, velge fag, finne bolig osv.
Man må være oppmerksom på at det blir en del utgifter før man har fått stipendet fra lånekassen, f.eks til visum (kostet ca 3 500kr), flybillett (jeg fikk til ca 6 000kr) og vaksiner (ca 1000kr).

Undervisningsformer

Jeg hadde fagene negotiation, mediation, international contracts og environmental law.
Alle fagene var intensive fag, noe som vil si at undervisningen skjer over en kort periode. Jeg er veldig glad jeg valgt intensive fag, for da var undervisningen ferdig tidlig i semesteret og det var lettere å reise rundt. Det er masse kult og fint å se i Australia, så det anbefales absolutt!

International contracts:
Dette faget hadde vi i tre dager, med tre dager undervisning i hver uke. Vi skulle først levere en Heads of contract, før vi skulle levere en kontrakt og deretter en kommentar til kontrakten. Heads of Contract skulle skrives sammen med en annen student. Helst skulle det være en fra et annet land, men siden vi var veldig mange norske i min klasse (kun tre personer med en annen nasjonalitet) måtte jeg samarbeide med en norsk person. Vi fikk litt tid i timen til å skrive på heads of contract og kontrakten. Jeg følte at jeg ikke visste helt hva læreren så etter i innleveringene. Det var vanskelig å forstå hva vi skulle gjøre, men alle som leverte fikk god karakter. Tror man bare måtte prøve seg litt frem.
Læreren var veldig interessert i faget og var behjelpelig om man hadde spørsmål.

Negotation:
Dette faget hadde seks dager undervisning, fordelt på to uker.
I dette faget hadde vi masse praktisk i undervisningen. Vi hadde en forhandling hver dag i grupper. Vi hadde både familiekonflikter og buisness relaterte konflikter. Dette var nok mitt favoritt fag, så det vil jeg anbefale. Her skulle det leveres inn en oppgave i ettertid på minst 4500 ord.
Læreren kom med forslag til hva man kunne skrive om, men vi kunne også velge tema selv (om han godkjente det).

Mediation:
I dette faget var det en helg med undervisning. Det var veldig mange som deltok på denne helgen, så det ble mest forelesning og muntlig aktivitet i form av å sende inn lapper med spørsmål og besvare spørreark etter timen. Det var også noe praktisk underveis. Vi skulle bla holde et innledningsinnlegg til en mekling for en annen person (i par) og lage en kontrakt etter en mekling med tre andre. Deretter skulle vi skrive en oppgave på ca 5000-7000 ord. Også her hadde læreren forslag til hva vi skulle skrive om, men hun var veldig åpen for at vi kunne skrive om andre ting om vi spurte henne først.

International environmental law:
Dette faget hadde undervisning i fire dager fordelt på to uker. I dette faget skulle alle studentene ha en egen presentasjon av et miljøproblem på 15 minutter. Etter den muntlig presentasjonen skulle vi levere en skritlig rapport om samme tema. All undervisningen gikk stort sett ut på å høre på andre fremføringer, noe jeg synes var veldig kjedelig i lengden. Men temaene som ble tatt opp var veldig interessante og bevisstgjørende. Vi lærte om alt fra miljøflyktninger, utslipp og hvalfangst, og traktater, konvensjoner og sedvanerett som regulerer dette på internasjonalt plan.
Her hadde vi en tre dagers hjemmeeksamen. Vi skulle velge to av fire oppgaver å besvare. Dette var egentlig veldig greit, fordi man fikk begrenset tid på å skrive. Jeg opplevde at de andre oppgavene vi skulle skrive i mediation og negotiation ble hengende litt over flere av oss. Det var deiligere å kunne "glemme" faget litt frem til hjemmeeksamen og heller fokusere fullt og helt på det i tre dager bare.

Vurdering av emnetilbodet

Det var veldig mange fag vi kunne velge mellom, men siden jeg ville ha intensive fag var det ikke så mange det sto mellom. Det var 8-10 intensive fag.

Fagleg utbyte og språk

Siden det var intenstiv undervisning, så følte jeg ikke at jeg fikk så veldig mye ut av undervisning i seg selv. Men når vi skulle skrive oppgavene (Reasearch papers), så måtte vi naturligvis undersøke en del selv og finne relevante kilder, så da lærte jeg mer. De temaene man valgte å skrive om fikk man gått litt i dybden på og lært en del om. Jeg vil definitivt si at det er språklig jeg har hatt størst utbytte. Det har vært lærerikt å måtte snakke engelsk i timene, spesielt å holde en lengre muntlig presentasjon på engelsk var en utfordring. Skriftlig har jeg også lært mye.
Før jeg skulle levere oppgavene mine gikk jeg innom student learning center der en person leste gjennom oppgavene mine og kom med tilbakemeldinger på språket. Dette gjorde at jeg oppdaget mange typiske feil jeg hadde som gikk igjen. Hvis du reiser til Bond vil jeg absolutt anbefale deg å benytte deg av dette tilbudet som er helt gratis og enkelt å booke time på nett.

Universitetsområdet og byen

Bond university er veldig moderne og har veldig fine fasitiliteter. I tillegg er skoleområdet veldig stort og det er kun ca 2000 studenter der. Følte egentlig at skoleområdet var ganske tomt hele tiden. Det er mange lesesalplasser, både på det juridiske fakultetet, bibloteket og et multi media center. Treningssenteret ligger også på campus, og det er stort og nytt. De har et stort basseng og flere gruppetreningssaler. Det mangler likevel noe utstyr her som er vanlig i norge, f.eks. kettlebells, tynnere strikker, løftestenger for jenter (for å være pirkete).

Gold Coast har ikke egentlig noe stort sentrum. Det er mer flere mindre tettsteder som ligger langs sjøen. Strendene er veldig fine og lett tilgjengelig. Bak strendene er det som regel kaféer og små butikker. Jeg synes hele Gold Coast er preget av rolig stemning og godt humør på alle mennesker. Det er et veldig stort kjøpesenter som har absolutt alt man trenger (Pacific fair) og et mindre kjøpesenter som har mye (Robina Town center). Det er ca 1t og 30 min med tog til Brisbane, som er nærmeste storby.

Avstandene fra sted til sted er ganske store på Gold Coast. Hvis jeg skulle ha reist på nytt ville jeg ha investert en billig bil, slik at det var lettere å ta seg rundt og dra på diverse turer og strenger i nærområdet. Vi leide bil et par ganger fra et utleie sted som het Cheap student wheels. Da kan man hente bilen rett i nærheten av skolen og prisen er god. Så om du ikke vil kjøpe deg bil er det likevel mulighet for å komme seg billig rundt om du skal noe spesielt en dag.

Bustad

Jeg bodde på Varsity Shores. Jeg søkte så fort jeg fikk vite at jeg hadde fått plass på Bond og da var det ikke noe problem å få plass her.
Jeg er veldig fornøyd. Det er lav pris ift de som bodde i andre leiligheten og plasseringen var helt perfekt. Det var 2 minutter å gå til skolen og trening, og bussen gikk rett utenfor døren til Robina town centre (kjøpesenter) og til Broadbeach og Burleigh.
Standarden var ikke helt topp, spesielt sofaene var ganske slitt. Men ellers var det god plass og veldig greit. Det var to bassengområder der som ble flittig brukt, særlig de dagene vi hadde halv dag med undervisning var det perfekt å ha et basseng og solsenger rett i nærheten av skolen.
Det var også mange andre utvekslingsstudenter som bodde på varsity shores, så det var mye sosialt som skjedde der.

Sosialt miljø

Dette halvåret var det veldig mange norske som reiste. Neste år skal det settes en begrensning på 8 personer på utveksling til Bond underversity fra UiB, men likevel vil det komme personer som tar LLM, og personer fra UiO og UiT i tillegg. Det vil nok være mange norske her uansett, så hvis det er viktig for deg å bli kjent med personer fra andre land er kanskje ikke Bond det beste stedet for deg. Det er imidlertid fullt mulig å holde seg mye unna de andre norske på fritiden om det er noe du ønsker. De australske er i møtekommende, og det er mange fra bla. Tyskland, Sveits og Kina som vil bli kjent. I undervisningen er det nok heller vanskelig å komme unna mengden nordmenn om du velger å ta intensive fag, for de er populære.
Men det skal sies at det var veldig hyggelig å bli bedre kjent med de fra UiB som jeg ikke kjente fra før, og de fra UiO og UiT. Personlig tenker jeg at det var bra å bli kjent med disse siden det er lettere å holde kontakten med dem når jeg kommer hjem enn med personer fra andre land.

I begynnelsen av året var det O-week, med et par fester på skolens utested. Og i uke 2 var det Bondstock som besto av 4 fester fordelt på 8 dager. Det er også mange sporter man kan prøve seg på, og de mange av dem har gratis pizza underveis i treningen haha. Gratis pizza var det forresten også på skolens utested og det var gratis BBQ hver onsdag kl 12 på skolen.

Det sosiale miljøet blir veldig hva du gjør det til selv egentlig, men det er absolutt et godt sosialt miljø på Bond om du spør meg.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Utveksling i Australia kan anbefales på det sterkeste. Jeg hadde et fantastisk opphold ved Bond University.

Før reise er det en del forberedelser som må gjøres ved å søke studentvisum, velge fag, bosted, kjøpe reiseforsikring, ta eventuelle vaksiner, eventuelt skaffe internasjonalt førerkort mm. Men dette får man god hjelp og veiledning med gjennom UiB sine sider og de er hjelpsom dersom man tar kontakt med dem.

Undervisningsformer

Fagene som jeg valgte var: mediation, international contract law, international environmental law og information technology and the law. Dette var intensive fag, hvor det er flere internasjonale studenter i klassene. Disse fagene fant jeg veldig spennende, og undervisningsformen var etter min mening god. Undervisningen i de fagene som jeg hadde lignet på storgruppene som vi har på UiB. Vi var rundt 20 stykker i en klasse, læreren snakket for det meste, men det var også ønskelig at studentene deltok en del. I noen fag, særlig mediation og information technology and the law, var deltagelse i timen også en del av karakteren. Videre hadde vi en del innleveringer og muntlige presentasjoner. Innleveringene var store, rundt 6000-7000 ord i ordgrense, og jeg hadde en innlevering i hvert av de fire fagene mine. Lærerne var svært engasjerte, spesielt lærerne i mediation og information technology and the law. Læreren som vi hadde i international contract law og environmental law (som var samme lærer) var litt mer frittpratende, uten å følge en power point presentasjon ol., så dette kunne være lett for å miste fokus etter en stund i disse timene. Men i disse timene hadde vi også en del aktiviteter som negotiation i environmental law, og en samarbeidsoppgaver om å skrive en internasjonal kontrakt i international contract law. Også i mediation hadde vi en del aktiviteter, enten noen skriveoppgaver alene eller noen samarbeidsoppgaver underveis i timene. Dette gjorde timene både nytt og spennende, og det var både kjekt og lærerikt å få gjøre noe mer aktivt i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var flere spennende emner som ble tilbudt. Jeg fant særlig interessant de fagene som jeg valgte selv, ellers er det også mye mer å velge mellom. Jeg valgte som sagt kun intensive fag. Jeg tenkte at det kunne være smart med intensive fag for å få mer tid til å reise litt rundt og se mer av Australia, og ettersom det var flere internasjonale studenter i disse fagene. Jeg angrer ikke på at jeg valgte intensive fag. Det var mye å gjøre når vi først hadde skole, men etter hvert roet det seg ned mot slutten av semesteret og jeg hadde en del tid til å få reist litt rundt også.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har helt klart lært mer faglig av å være utvekslingsstudent på Bond. Spesielt vil jeg si at mitt faglige utbytte var stort i mediation. Her var lærerne svært flinke til å både fange oppmerksomheten og lære fra seg. De hadde ryddige presentasjoner og klarte å få studentene i aktivitet på en måte som gjorde av vi definitivt lærte mediation bedre.

Det gikk fint å ha undervisning og innleveringer på engelsk. Jeg var svært bekymret for hvordan dette skulle gå før jeg reiste på utveksling, men så snart jeg kom til Australia var det ikke noe jeg tenkte over lenger. Man er snakker mye engelsk hele tiden med andre studenter og er omringet av engelsk, slik at språket faller på plass naturlig etterhvert. Den australske engelsken - som lærerne pratet - kunne noen ganger innebære ord som var litt vanskelig å forstå, og de australske snakker ganske fort, men jeg vil ikke si at dette var et stort problem.

Universitetsområdet og byen

Bond University er et nybygget og nydelig universitet og campus. Det er mange fine steder på skolen å lese (lesesaler og bibliotek) og de har godt utvalg av diverse mat både på deres restaurant og bibliotek-café. Videre har de et svært bra treningssenter og svømmebasseng, og mange gruppetimer som man kan delta på. Jeg var svært fornøyd med universitetsområdet.

Byen Gold Coast er også utrolig flott. Den er både koselig og luksuriøs på samme tid. Mange fine boliger, trygge omgivelser og nær nydelig strandområde. Jeg koste meg svært mye i denne byen.

Bustad

Jeg bodde i Varsity Shores. Dette var et godt alternativ med tanke på det sosiale, ettersom det bor mange studenter i Varsity Shores. Boligene romslige og fine, men det er ikke den beste standarden innvendig av disse husene. Det er også flere jeg kjenner, inkludert meg selv, som har klaget på at det var svært skittent i husene da vi flyttet inn her. Men jeg tror nok at dette er et av de beste stedene å bo når man starter opp som ny student ved Bond, ettersom det bor mange studenter her.

Sosialt miljø

Jeg reiste alene, uten å kjenne noen av de norske studentene som skulle reise til Bond. Jeg hadde noe kontakt med dem når jeg traff dem her og der, men jeg for det meste sammen med andre utenlandske studenter og angrer ikke på dette. Jeg har nå fått meg svært gode venner fra ulike steder i verden og har fått praktisert engelsken min som aldri før. Dette var jo også en av grunnene til hvorfor jeg ville reise på utveksling. De internasjonale studentene er svært hyggelige, åpne mennesker. De fleste er interessert å bli kjent med andre internasjonale studenter. Det sosiale miljøet kunne ikke vært bedre i blant de internasjonale studentene :-)

Alt i alt, jeg er ekstremt fornøyd! Jeg kunne ikke hatt et bedre utvekslingssemester :-)

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Bolig: Vær tidlig ute! Det blir fort fullt og det er vanskeligere å finne noe privat for bare 1 semester. Det er et utvalg utleiere/steder som leier ut etter semestere, disse er som regel greie for 1 semester og varierer i pris. Selv bodde jeg på Varsity Shores (sammen med resten av Bergen). Veldig greit for en kort periode, noe skittent men helt ok sted. Skal du være litt lenger anbefaler jeg å finne noe langs stranden - Burleigh er veldig flott.

Transport: Skaff deg sykkel, evt bil (men det kan fort bli dyrt), så fort som mulig! Skolen ligger litt avsides, i Gold Coast er det generelt lange avstander og bussforbindelsene er ikke supre. Sykler er generelt billige på gumtree, evt Kmart. Ellers kan man betale en viss sum i mnd for MoBikes - sykler du låser opp og kan bruke en halvtime om gangen. De står overalt og kan være kjappe greie løsninger, ikke de beste men funker fint. Selv kjøpte vi aldri sykkel noe vi angrer på. Brukte Mobikes innimellom men det kan bli slitsomt både iht kvalitet og at man må passe på halvtimen for ikke å bli belastet ekstra for det du går over. Det blir som regel veldig mye dyrere.

Telefon: Det er enkelt å skaffe seg australsk sim-kort og abonnement og er mye enklere å bruke enn det norske ettersom du får 4G overalt. Jeg fikk besøk og reiste rundt i Australia i 1 mnd etter skoleslutt og til og med reisefølget skaffet seg abonnement for den måneden. Det er mange å velge mellom, selv hadde jeg vodafone og var fornøyd med det. Du kan troppe opp til hvilken som helst forretning og de fikser sim-kort og aktivering med en gang - veldig enkelt.

Undervisningsformer

Undervisninger var veldig annerledes fra det vi er vant med i Bergen. Intensive kurs med selvstudium og ofte forelesninger gjort over noen få dager med en blanding av forelesning, workshops og seminar - alt i ett. Det var veldig mye mer interaktivt enn jeg trodde og selv om det kan være litt skummelt legger man det litt opp som man ønsker selv. Vil du ikke prate så mye er det få lærere som tvinger deg, men det er også mulighet for å utfordre seg litt og vokse på en annen måte.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde International Contracts, Mediation, Financial Systems Law og Trial and Appellate Advocacy.

International Contracts: Dette faget er for deg som er glad i kontraktsrett og ønsker en mer praktisk tilnærming enn de norske fagene. Jeg syntes det var spennende, men noe mye. Vi ble paret opp i 2 fra forskjellige land for å lage en internasjonal kontrakt om kjøp og salg av vin. Vi lagde en Heads of Agreement, et dokument som gav uttrykk for det partene overordnet hadde blitt enige om, en kontrakt og en kommentar til kontrakten. I seg selv var oppgaven(e) spennende men det ble noe mye å lage så mange dokumenter/holde på med samme oppgaven så lenge.

Mediation: Dette faget var interessant. Morsomt med en mer praktisk tilnærming i form av en 2 dagers workshop med mindre skriftlige oppgaver, videoer, muntlig samhandling og rollespill. Vi måtte også levere inn en oppgave på ca 5000 ord i slutten av semesteret. Jeg var nok noe ut av komfortsonen i disse timene, men veldig lærerikt og noe man absolutt får bruk for i Norge også.

Financial Systems Law: Dette er nok faget der jeg er mest delt. Det var både gøy men også veldig krevende. Faget besto av 4 forelesninger på ca 4 timer hver som var interaktive med en mellomstor gruppe og læreren, og gjennomgang av spørsmål vi i gruppe måtte svare på i slutten av timen. Vi måtte også levere inn en oppgave på 7-8000 ord mot slutten av semesteret. Jeg følte meg noe svak i faget da jeg verken kan eller er veldig interessert i økonomi. Det ble fokusert endel på finanskrisen, men vi gikk også inn på islamic banking og trusler til det internasjonale finansielle systemet, som hvitvasking og finansiering av terror. Sistnevnte var utrolig spennende og her lærte jeg mye. Læreren var utrolig flink og veldig grei å ha med å gjøre, så faget anbefales absolutt om dette er noe du er interessert i.

Trial and Appellate Advocacy: Dette var desidert mitt favorittfag. Jeg var utrolig nervøs i starten, men heldigvis viste det seg bare å være gøy og mestringsfølelsen av å komme gjennom var ubeskrivelig. Faget består av en "rettssak"-del og en "apell/anke"-del. Faget er intensivt og vi hadde 5 dager, onsdag til søndag, der de 3 første gikk til forelesninger, rollespill og øving, mens de 2 siste var "eksamen" der vi første dagen holdt en appell foran "dommeren" angående anke av en sak og andre dagen, i rettssaken, foretok vi eksaminasjon av vitner. Vi gikk sammen to og to og var enten forsvarer eller aktor. Appellen gikk ut på å anke en dom og da holde en 10 minutters forsvarstale for enten å anke eller hvorfor dommen burde stå. Eksaminasjonsdelen under rettssaken var utrolig morsom der man både foretok eksaminasjon av sitt vitne - for å få vitnet til å fortelle hva som har skjedd, og deretter et kryssavhør av motpartens vitne for å sverte deres sak og styrke sin egen.
Selv om vi kanskje ikke gjør dette på samme måte i Norge lærte vi mye og det var særlig det å snakke foran læreren på en så formell måte som var både gøy og utrolig lærerikt.

Fagleg utbyte og språk

Selv om ikke alt man lærer kan brukes i Norge så gir det veldig mye å lære hvordan ting gjøres i et annet land og personlig er det særlig undervisningsformene som gir deg mye. Det å lære på en litt annen måte enn man er vandt til og måtte skrive, snakke og tenke på engelsk er virkelig noe man vokser på.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er utrolig flott med alle fasiliteter lett tilgjengelig, kantine, eget restaurant-område og matbutikker og restauranter i nærheten. Det ligger dog noe avsides i forhold til strender og Surfers Paradise. Som nevnt over er sykkel å anbefale. Robina er tettstedet nærmest skolen. Ikke veldig mye her utenom et stort kjøpesenter.

Bustad

Som nevnt over under "tips" - jeg bodde på Varsity Shores, noe som var helt ok. Ikke veldig rent når vi kom, eller veldig nytt, men funket fint for et halvt år. Pent bassengområde. Det beste med stedet er at det er veldig mange utvekslingselever her, supert for å møte folk.
Mine beste tips for bosted er å tenke litt gjennom hva du vil ha; nærmest skolen eller stranda? Bare med de du reiser med eller vil du møte nye folk? osv.

Sosialt miljø

Bond har ikke fadderuke som vi er vandt med fra hjemme, men første dagen er det et velkomstarrangement for alle utvekslingsstudenter. Vær med på dette, selv om det høres teit ut. Man blir delt inn i grupper, løser oppgaver og blir kjent med folk. Vær med på alt du kan, si ja til det meste, det er heller ikke farlig å dra på arrangementer alene, det er mye folk overalt og alltid noen kjente fjes. Det er også veldig mye nordmenn så for å møte litt nye folk og folk fra andre land vil jeg anbefale; bo alene eller finn deg et kollektiv med folk du ikke kjenner, inkluder deg selv eller andre i arrangementer der du kan møte nye folk. Det morsomste er jo å få øvd på engelsken og få venner fra andre land.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vær ute i god tid med å søke om skoleplass, godkjenning av fag og visum. Det kan også være lurt å bestille flybilletter både til og fra Australia tidlig ettersom det fort kan bli dyrt med retur billett dersom du venter til desember med å bestille.

Undervisningsformer

Undervisningen forgår både muntlig og skriftlig. I mange av fagene er også deler av karakterene basert på muntlig deltakelse i timene. Mange av fagene har en praktisk tilnærming med for eksempel fiktive rettssaker/forhandlinger og fiktivt klientarbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Bond tilbyr mange forskjellige fag med forskjellig innhold. I likhet med mange nordmenn hadde jeg fagene: Common law og legal skills, Information technology and the Law, International contracts og Mediation. I disse fagene baseres karakterene på hjemmeinnleveringer gjennom semesteret, det er derfor ingen skoleeksamen.

Fagleg utbyte og språk

I mange av fagene er skal man skrive et research paper på rundt 6000 ord. Dette lærer man mye av og det er god øving før man skal skrive masteroppgave. Dette gir også god trening i å skrive engelsk. International contracts var det faget jeg jobbet mest i og lærte mest av.

Universitetsområdet og byen

Gold Coast er relativt stort, og det er noe avstand mellom skolen, kjøpesenter og stranden. Det kan derfor være lurt å kjøpe seg en sykkel eller leie bil. Det finnes også mulighet for å ta buss, men det er så vidt jeg forsto var ikke kollektiv trafikk særlig bra. Jeg bodde ved stranden(Mermaid), og syklet til skolen, var ca. 6 km.

Bond University ligger innover landet. Skolen er stor, og lesesalene for det juridiske fakultet var nyoppusset. Kantinene hadde et bredt utvalg av mat både for lunsj og middag. Ved bruk av studentbeviset(studentbeviset fra Bond) ditt kan du trene på treningssenteret på skolen. Dette senteret tilby også ulike timer.

Bustad

Jeg bodde ved stranden. Det var ca. 6 km å sykle til skolen. Selv om det var noe langt å sykle trivdes jeg veldig godt med å bo der jeg bodde. Alternative hadde vært å bo ved siden av skolen. Vet mange gjorde dette, og var fornøyd med det.

Sosialt miljø

Det var et stort antall studenter fra Norge på det juridiske fakultet. I de klassene jeg var i var vi ca. 30 elever, hvorav 20 til 25 var Norske. Jeg møtte mange studenter fra Universitetet i Oslo og Tromsø. De fleste av de norske studentene var sosiale også utenfor klasserommet. Det var samlinger på kveldstid og i de periode det ikke var så mye skolearbeid reiste vi rundt til byer i Australia.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Man får god veiledning fra UiB til forberedelsene som må gjøres i forkant av utvekslingsoppholdet. Møt derfor opp på informasjonsmøte for å få med deg hva som må gjøres og hvilke frister som må overholdes. Søknad om studentvisum bør gjøres så fort som mulig. Jeg opplevde lang saksbehandlingstid da jeg leverte min søknad i slutten av juli.

Undervisningsformer

Jeg valgte bare intensive fag. Alle fagene jeg valgte hadde én stor innlevering som utgjorde den største delen av karakteren. Ellers utgjorde muntlig aktivitet og oppmøte, quizer og presentasjoner den resterende delen av karakteren. Selv om Bond tilbyr mange intensive fag er det stor variasjon i hvor mye og over hvor lang tid undervisningen går. Det kan derfor være lurt å sette seg ekstra godt inn i de forskjellige fagene man ønsker å ta.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes Bond hadde et godt emnetilbud. Det var stor variasjon blant fagene man kunne velge som utvekslingsstudent slik at man kan finne fag man interesserer for og som passer i timeplanen.

Fagleg utbyte og språk

Til tross for at det var lenge siden jeg hadde skrevet engelsk var dette noe man kom raskt inn i. Ettersom alle fagene jeg valgte hadde én stor innlevering ble det mye skrivetrening. I tillegg ble man pushet til å snakke engelsk gjennom muntlige presentasjoner i undervisningen, og som følge av at muntlig aktivitet talte som en del av karakteren. Jeg følte derfor at jeg fikk et stort språklig utbytte av utvekslingsoppholdet. Faglig sett var utbyttet varierende i de enkelte fagene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint og har mange gode fasiliteter. Det er kaldt inne på universitetet, så anbefaler å ha med noen gensre til å ha på inne. Selve byen er lett å bli kjent i, og har en nydelig strand som strekker seg langt. Jeg likte meg svært godt i Burleigh Heads, Miami og Broadbeach.

Bustad

Dersom man ønsker å leie privat anbefaler jeg å komme i gang med dette så tidlig som mulig - aller helst før man har reist ned. Vi opplevde at det var mye vanskeligere å finne bolig enn hva vi hadde forutsett.

Sosialt miljø

Vi var mange nordmenn som reise ned høsten 2018. Til tross for at det gjorde at vi ikke omgikk så mange utenlandske var det likevel helt supert. Det ble arrangert mye sosialt, og var et fantastisk semester!

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det meste av informasjon med tanke på utveksling får man ved å følge med på mailene fra fakultetet og ved å delta på de tingene som skjer angående utveksling. Anbefaler å møte opp på presentasjonene til de enkelte utvekslingsuniversitetene, de har mye nyttig info!

Etter at jeg fikk vite at jeg hadde fått plass på Bond University, fikk jeg også mye informasjon fra fakultetet vedrørende hva som måtte gjøres for å bekrefte plassen. Fakultetet har hatt utvekslingsavtalen med Bond i flere år, og de har derfor god kommunikasjon mellom seg og hjelper deg med det du måtte trenge.

Det kan virke litt vanskelig å få oversikt over hvilke fag man skal velge og hvilke man bør søke om forhåndsgodkjenning på siden dette skjer i slutten av semesteret før man skal reise. Det er imidlertid enkelt å endre dette når man kommer til Australia (og man kan søke om ettergodkjenning til fakultetet dersom man ender opp med et fag man ikke har fått forhåndsgodkjent). Ikke stress med dette, men anbefaler likevel å sette seg inn i hvilke fag man har lyst til å ta på forhånd. Noen av fagene ble fulle med en gang, og det kan derfor være greit å ha sett litt på det så man er klar til å velge når Bond åpner for enrolment (innmelding i fag). Dette skjedde ca midt på sommeren da jeg skulle reise høsten 2018. De fleste fag blir godkjent av fakultetet så lenge de ikke overlapper med noe man har fra før.

Undervisningsformer

Bond University tilbyr både intensive fag og vanlige fag. De intensive fagene foregår over en periode på maks 4 uker (til sammen ca 24 undervisningstimer i hvert fag), og man får da gjort unna all undervisning i det faget på disse ukene. Jeg valgte dette for å ha muligheten til å reise i slutten av semesteret, og det har fungert fint for min del. Det er mye å gjøre akkurat når man har de intensive periodene, spesielt dersom man har valgt 4 intensive fag og disse kommer samtidig, men det var verdt det i slutten av oktober da jeg var ferdig med all undervisning. I noen av de intensive fagene er det likevel oppgaveinnleveringer frem til slutten av semesteret, så det er ikke sånn at man er helt ferdig med skolen når de intensive ukene er ferdig! Men man kan selvfølgelig skrive oppgaven(e) underveis i undervisningen.

I klassene jeg hadde var vi ca 25 personer i 3 fag, og rundt 70 i det siste faget. Jeg syntes opplegget med 25 i klassen fungerte veldig bra, og man fikk mulighet til å bli kjent med både professoren(e) og de andre studentene i klassen. I noen av fagene var det en del muntlig og noen presentasjoner, men til gjengjeld mindre oppgaver å skrive til slutt. I faget med 70 personer i klassen hadde vi bare en helg med undervisning, og grunnen til at vi var så mange var at det var så stor interesse for faget. Men også dette fungerte fint, selv om man ikke fikk den nærheten til professorene og medstudentene som i andre fag.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Bond er veldig bra, og de har mange spennende fag å velge mellom, spesielt hvis man ikke bare velger intensive fag. Jeg valgte International Environmental Law, International Contracts, Negotiation og Mediation (alle intensive).

International Environmental Law: faget dreide seg om de store miljøproblemene i verden, og de internasjonale rettslige instrumentene som regulerer dette. Hadde noen presentasjoner og en hjemmeeksamen på ca 5000 ord. Man ble vurdert underveis i faget slik at alt arbeid teller, og den avsluttende hjemmeeksamenen bare telte 35%. Faget var veldig interessant, og professoren var veldig flink! Ville valgt det igjen, selv om faget kanskje handlet mer om hvor store problemer det er tale om enn selve jussen i det.

International Contracts: også dette faget var det samme professor som hadde. Var generelt veldig fornøyd med han som professor! Kjernen i faget var å se hvordan forskjellige nasjonale regler kunne påvirke forhandlinger om en kontrakt mellom to forskjellige nasjoner. Her var det lite muntlig, men tre skriftlige innleveringer inkludert en kontrakt mellom deg selv og en annen person i klassen og en kommentar på ca 6000 ord til denne kontrakten.

Negotiation: Det handlet i hovedsak om taktikker for å bli en god forhandler, og dreide seg om å ha praktiske øvelser sammen med og "mot" medstudenter, for senere å knytte dette opp mot teorien. Både nyttig og interessant fag. Innlevering på 6000 ord mot slutten av semesteret.

Mediation: her var vi ca 70 personer samlet en helg med to professorer. Også dette faget dreide seg om en del praktiske øvelser og teorier rundt forskjellige taktikker og tilnærminger. Leverte en oppgave på ca 6000 ord i slutten av semesteret. Negotiation og mediation dreide seg om noe av det samme, og det ene faget var et greit supplement til det andre og vice versa.

Fagleg utbyte og språk

Generelt følte jeg at fagene jeg valgte ikke dreide seg like mye om den teoretiske jussen som jeg var vant til fra Bergen. Bond har en mer praktisk tilnærming på det som jeg likte veldig godt! Jeg fikk prøvd å forhandle en kontrakt, representere en klient i forhandlinger osv, sammenlignet med UiB hvor nesten alt foregår skriftlig. Dette medførte også at man ble tvunget til å snakke mye engelsk, og selv om det var skummelt i starten får man en veldig bratt læringskurve! Det skriftlige arbeidet i etterkant av fagene har også medført at man får mye engelsk skrivetrening som kommer godt med senere.

Et "problem" var at det var veldig mange nordmenn i klassene, slik at det var litt for enkelt å bytte om til norsk dersom man ikke helt klarte å ordlegge seg. Professorene var likevel strenge på at man skulle snakke engelsk så lenge det dreide seg om faget og ikke var pause.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet ligger ikke så veldig sentralt, og det er et godt stykke til nærmeste "sentrum" med kafeer, butikker osv! Universitetsområdet er imidlertid veldig fint og stort, og de har det meste man trenger sett bort fra en litt større matbutikk! Treningssenteret på universitetet fungerte også veldig bra, både styrke/kondisjonsrom, men også tilgang til tennisbaner, volleyballbaner, squashbaner og digert svømmebasseng med mer. Det var mulig å låne utstyr til alt dette! Jeg prøvde meg på volleyball, tennis og squash, og ble godt tatt i mot alle steder!

Det tar ca 15 minutter med buss fra Universitetet for å komme seg til Broadbeach eller Robina, som er små sentrum i nærheten av universitetet. På Robina har de alt man trenger, men drar man til Broadbeach er det strand og mere uteliv! Surfers Paradise ligger ca 20-25 minutter med buss fra Universitetet og er det stedet hvor flest drar ut i helgene osv.

Bustad

Jeg bodde på Varsity Shores, som ligger 5 minutter å gå fra universitetet. Leilighetene der har varierende standard, men jeg er veldig fornøyd likevel! Søkte i god tid (så fort vi fikk bekreftet plass på Bond) og fikk en leilighet sammen med to andre venninner! Der har de også et bassengområde, noe som var veldig deilig siden det var et stykke til stranden. Jeg betalte rundt 5000 i måneden inkludert alt, men dette varierer litt avhengig av størrelsen på rommet og antallet rom i leiligheten. Jeg er likevel av den oppfatning at dette var noe av det billigste man får tak i, og vet om flere som bodde mindre sentralt og betalte mer! Vil derfor virkelig anbefale å søke her. Ble også kjent med mange andre studenter, både norske og fra andre land, fordi det var veldig mange som bodde på dette området.

Sosialt miljø

Jeg er godt fornøyd med det sosiale miljøet! Vi ble ikke kjent med så mange fra Australia, da de hadde andre fag enn oss, men ble kjent med mange andre utvekslingsstudenter og andre nordmenn som var der! Ble kjent med disse både gjennom fagene på skolen og området der vi bodde. Det var mange nordmenn som var der, men det var ikke et problem så lenge man var litt bevisst på også å bli kjent med andre mennesker!

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser så må man søke visum, det tar litt tid å fylle ut søknaden, men det går veldig fort fra man sender den inn til man får svar. I tillegg vil jeg anbefale at man ser etter bolig tidlig. Jeg søkte før påsken 2018 om å få bo i Varsity Shores og fikk svar rundt midten av juli.

Vil også anbefale å opprette australsk bankkonto, i hvert fall hvis du skal bo i Varsity Shores, da de bare betaler tilbake depositumet til australske kontoer. Jeg hadde Westpac mens jeg var her, og er fornøyd med de.

Busstilbudet her er ikke det aller beste, så vil anbefale at man skaffer seg sykkel ganske tidlig. Eventuelt bil hvis man skal være her litt lenger eller er interessert i å reise mye rundt.

Undervisningsformer

Undervisningen ved Bond foregår i ganske små klasser, og det er lagt opp til deltakelse fra studentene. Forventningene til deltakelsen er imidlertid ikke særlig stor, men i noen fag har muntlig deltakelse betydning for den endelige karakteren.

Alle fagene jeg tok var intensive, så det var ikke mange dager jeg hadde undervisning. Siden alle fagene var intensive får man en del fritid, noe som også var en del av grunnen til at jeg bare valgte intensive fag. Men det er likevel en del arbeid med innleveringene siden de er ganske store.

Vurdering av emnetilbodet

Synes at emnetilbudet ved Bond er helt greit. Jeg tok International Contracts, Information Technology and the law, Mediation og Trial and appellate advocacy.

International Contracts var et fag jeg ikke likte spesielt godt da jeg gjennomgående ikke ante hva jeg drev med og syntes det var lite informasjon om hvordan man skulle gå fram for å utforme en kontrakt. Synes likevel jeg lærte overraskende mye av å utforme ulike deler av en kontrakt.

Information Technology and the law var det faget jeg likte best. Læreren var veldig engasjert og hyggelig, og følte at hun virkelig ville at man skulle gjøre det bra. I dette faget så skal man levere en oppgave på 6000-7000 ord, man velger tema selv. I tillegg skal man ha en 15 minutters framføring om det temaet man skal skrive om.

Mediation gikk bare over en helg, også var det to podcaster man skulle høre på før den helgen. I faget så ble man bedømt på deltakelsen den helga, og en oppgave på 5000-7000 ord. Jeg synes det ble vanskelig å skrive ettersom jeg ikke kan noe særlig om mediation og følte ikke jeg lærte så mye av den helga eller de to podcastene. Så man er avhengig av å gjøre en del research for å få skrevet oppgaven.

Trial and appellate advocacy gikk fra onsdag til søndag. Jeg tok dette faget mest fordi jeg ikke har særlig erfaring med noe lignende, og hadde lyst til å utfordre meg selv. Jeg synes faget var veldig lærerikt og er glad for at jeg tok det. I tillegg så er det ikke noe skriftlig arbeid man skal levere inn så etter de fem dagene så er man ferdig.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte kunne vært bedre. I de fagene hvor man skulle skrive en stor oppgave så er det bare det tema jeg skrev om som jeg føler jeg har fått noe utbytte av.

Ved å måtte skrive de store oppgavene på engelsk så får man trening i skriftlig engelsk. I tillegg så er det lagt mye mer opp til muntlig deltakelse i fagene enn hva det er i Bergen så man bestemmer litt selv hvor mye man vil delta. Har fått mest språklig utbytte av å være sosial med andre studenter under oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ganske fint, Bond er et relativt moderne universitet og har fine fasiliteter.

Selve byen er ikke den beste, så vil anbefale at hvis man har mulighet så reiser man litt rundt til andre steder.

Bustad

Jeg bodde et sted som heter Varsity Shores. Standarden kunne vært bedre, det var for eksempel veldig dårlig vasket da vi kom selv om en av de andre jeg bodde med allerede hadde klagd. Det er positivt at det er nærme skolen, men hvis jeg skulle vært her lenger så ville jeg heller bodd nærmere stranda. Fordelen med å bo i Varsity Shores er at det bor mange andre studenter der slik at det gjør det litt enklere å bli kjent. Alle de jeg ble best kjent med ble jeg kjent med fordi vi alle bodde i Varsity Shores.

Sosialt miljø

Bond har en slags fadderuke, men det er ikke helt det samme som i Norge. Anbefaler å bli med på noen av de arrangementene de har. Synes det har vært mye lettere å bli kjent med folk på utveksling enn hva det er hjemme i Norge. Tror det kan ha noe med at veldig mange på utveksling er mye mer åpne for å bli kjent med folk, og det er mange på Bond som er på utveksling.

De jeg ble best kjent med var de som bodde i Varsity Shores, så sosialt sett så kan jeg anbefale å bo et sted som Varsity Shores.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det lønner seg å undersøke boligmarkedet så raskt som mulig om man ønsker å leie privat. Vi kontaktet ulike utleiefirmaer i april/mai, og måtte sende en god del e-poster før vi kom i kontakt med en aktuell utleier. De fleste av boligene som leies ut i området rundt Bond krever minimum et halvt års leie - om man ønsker kortere er det derfor en fordel å være tidlig ute. For å være på den sikre siden burde man også visum så snart man har de formelle papirene på plass.

Undervisningsformer

Jeg valgte kun fag som var "Intensive" og var veldig fornøyd med det. I Intensive-fagene er det lite obligatorisk skoleundervisning, som gir økte muligheter til å reise. I intensive-fagene har man typisk undervisning over en helg, noe web-basert, før man skriver en stor oppgave (7000 ord) mot slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Bond tilbyr et bredt utvalg av fag som passer de fleste. Kort oppsummert vil jeg si emnetilbudet er bra. Innholdet og kvaliteten i de ulike fagene varierer imidlertid stort. Her er det opp til en selv å velge hvor mye innsats man vil legge ned. Av fagene jeg valgte (mediation, common law and legal skills, energy law og international financial systems law) vil jeg anbefale mediation og energy. Engasjerte lærere og passende arbeidsmengde.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var svært varierende, jf. beskrivelsen av emnetilbudet. Språklig sett er utbyttet stort; man skriver mye, og blir etterhvert vant til å skrive på engelsk. I starten var det ganske utfordrende. Det muntlige utbyttet er relativt bra - litt avhengig av hvor mange nordmenn du henger med og om dere snakker norsk/engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig fint og har flotte fasiliteter. Veldig bra. Gold Coast har mye å tilby, og det er stor variasjon mellom de ulike delene av byen. Personlig likte jeg ikke Surfers Paradise så godt, men storkoste meg i Burleigh, Miami, Coolangetta osv. Gold Coast ligger veldig nært mange kule steder som Noosa, Byron Bay, Brisbane osv., så det er lett å reise litt rundt.

Bustad

Vi leide et hus som lå like på stranden. Kan definitivt anbefales. Betalte ca. 8000,- kr i måneden for høy standard.

Sosialt miljø

Mitt semester på Bond var utvilsomt det beste semesteret jeg har hatt sosialt sett. Studenter, lærere og australiere generelt er utrolig hyggelige og det skjer mye sosialt på skolen.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil sterkt anbefale å finne et sted å bo før man reiser ned. Et alternativ er å bo i studentboliger like ved skolen. Det er et billig og enkelt alternativ, men jeg vil anbefale å finne en leilighet selv nærmere havet. Det er litt jobb pga eiendomsmeglerne der nede er dårlige til å svare, og det kan være litt rot med dem. Samtidig er det veldig mye bedre å bo nærmere stranden hvis man har mulighet, så det anbefales.

Undervisningsformer

Jeg tok kun det som kalles intensive fag. Det vil si at undervisningen er komprimert over 2-6/7 dager, i tillegg til en stor oppgave (5-7000 ord) som må skrive ila semesteret. Min erfaring er at hvis man velger å reise til Bond er det mer på grunn av alt rundt enn selve skolegangen. Det er derfor fordelaktig å velge intensive fag, da det gir fleksibilitet til å reise eller gjøre andre ting man har lyst til, annet enn å henge på skolen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig varierende. Jeg hadde fagene International Financial System Law, Common Law and Legal Skills, Energy Law og Mediation. IFS faget var veldig spesielt, og ikke helt sånn jeg hadde sett for meg. Videre var Common Law and Legal Skills veldig basic, hvor vi lærte alt fra filing av dokumenter til hvordan skrive et brev til klienter og hadde en fiktiv forhandling. Heller ikke det faget fikk jeg veldig mye ut av. Energy Law og Mediation var de to morsomste fagene jeg hadde, så de anbefaler jeg.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var varierende. I noen av fagene lærte jeg en del, mens i andre føltes det mer som bortkastet tid. Hvis man velger intensive fag må man skrive oppgaver på 5-7000 ord. Slike fag gir deg derfor god trening i å skrive engelsk, og mine engelske skriveferdigheter er klart forbedret. Samtidig innebærer lite undervisning også lite engelsk muntlig i timene, noe jeg gjerne skulle hatt mer av.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig fint. Både lesesaler, campusområdet og treningfasiliteter er veldig bra.

Gold Coast er ikke en veldig spennende by på den måten at det skjer mye. Samtidig er det et fantastisk sted å bo pga sol og varme hele året, kombinert med kort tid til stranden for surfing og andre aktiviteter. Er du ute etter storbylivet er ikke Gold Coast stedet å dra, men ønsker du sol, varme og strandliv er Gold Coast perfekt.

Bustad

Vi leide privat, og var veldig fornøyd med det. Leiligheten var helt super, selv om den var dyr. Som nevnt anbefales det å leie privat. Det er også gode muligheter for å prute på leien, noe som er greit å ha med seg hvis en leilighet ser for dyrt ut.

Sosialt miljø

Jeg hadde det veldig bra sosialt der nede, men hvordan du vil trives avhenger av hva du vil ha ut av oppholdet. Det reiser mange nordmenn til Bond, og det blir derfor mange nordmenn og fort en norsk gjeng der nede. Jeg satte stor pris på å bli kjent med nye mennesker fra hele Norge, som også er mennesker det er lettere å holde kontakten med etter oppholdet. Samtidig innebærer så mange nordmenn at mange av de man er med i hverdagen er norske, slik at man ikke får snakket så mye engelsk som man ønsker. Vi ble likevel kjent med en del internasjonale studenter, og for min del var det en fin miks mellom norske og internasjonale studenter.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det var en del forberedelser å gjøre med visum og diverse som måtte inn til UiB, men man får mailer fra UiB hvor det står sjekklister over hva man må huske på ved søknadsprosessen. Dette gikk da helt fint.

Undervisningsformer

Jeg valgte fagene: mediation, negotiation, common law and legal skills og international contracts. Jeg likte alle fagene og følte disse var en god kombinasjon. Jeg likte spesielt at det var hektisk i fagene på forskjellige tidspunkt slik at det fungerte godt å ha disse fagene sammen.

I med to førstnevnte fagene skrev vi en stor oppgave i hvert av fagene. I mediation var det bare En helgeundervisning og i negotiations var det litt mer undervisning.

De to sistnevnte fagene hadde litt mer forelesninger men løpende innleveringer. Det er ikke noen skoleeksamen i noen av fagene, men kun oppgaver man kunne jobbe med hjemme, pluss fremføringer i timen. I international contracts skrev vi en kontrakt mellom to land der man skulle forhandle seg frem til en avtale, vi var her gruppert to og to. Senere måtte vi bindividuelt beskrive de ulike bestemmelsene og hvorfor vi hadde valgt de. I common law and legal skills var det løpende innleveringer som var på ca 500 ord om ulike temaer i faget. Det var videre et skuespill der vi fikk roller og ble evaluert utifra hvordan vi forhandlet og brukte teknikkene vi hadde lært.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg anbefaler fagene jeg valgte og har ikke så mye kunnskap om de andre fagene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte å skrive engelsk mye bedre enn det jeg kunne fra før. Jeg var ofte hos skriveveilederen som skolen tilbø som rettet og ga tips om språk. Dette var svært nyttig og anbefales. Info om denne ordningen får man på skolen eller så kan man gå innom student learning support.

Universitetsområdet og byen

Veldig fint og jeg angrer ikke på valget mitt om å dra til Gold Coast!

Bustad

det anbefales å velge enten å bo nært skolen eller å bo mellom stranda og skolen.

Sosialt miljø

Veldig bra!

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Visum:
Søknaden er ganske omfattende så start med denne så tidlig som mulig så du slipper stress.

Bo:
Det er vanskelig å finne bolig, så sett av god tid til dette og begynn tidlig!

Transport:
Anbefaler å skaffe enten sykkel eller bil eller begge deler. Avstandene er store så det greit å et fremkomstmiddel. Etters er det kollektivtransport, men tilbudet er begrenset. Anbefaler å skaffe studentrabatt på buss/tram kort, dette gjør det veldig billig og kan også benyttes på tog. Foruten om dette er Uber veldig billig.

Konto:
Anbefaler å opprette en australsk bankkonto. Jeg gjorde selv dette i Commonwealth Bank, og det tok ca. 10 min å opprette konto (husk pass) og så tok de ca. 1-2 uker før jeg fikk kortet. Fordelen med dette er at det er lettere/raskere å overføre penger mellom andre der nede, samt at du slipper å tenke på kursen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer veldig avhengig av hvilke fag man har, men de flese fag er intensive. Dette vil si at undervisningen foretas over en kort periode, f.eks over en helg, der man har undervisning hele dagen. I undervisningen blir man vurdert fra 20-30% av karakteren, slik at det lønner seg å prate i timen.

Når der gjelder vurderingsmetoden har de fleste fag innleveringer. Lengden på innleveringen varierer fra fag til fag, men er stort sett ett sted mellom 5000-8000 ord.

Vurdering av emnetilbodet

Det er stor variasjon i emnetilbudet og det er noe for enhver smak. Enkelte fag tilbys kun på høst, og andre på vår osv, så det er viktig å gjøre seg kjent med hvilke fag som tilbys når, når man skal velge fag på forhånd.

Fagleg utbyte og språk

Hvor stort utbytte man får i faget er veldig varierende. Enkelte fag har store klasser som gjør at det er vanskeligere å engasjere seg. Men ettersom man får karakter også ut i fra hvor aktiv man er i timen gir dette den enkelte mulighet til å forberede seg så mye man måtte ønske, og da vil dette også påvirke utbytte man får.
Det at man må være aktiv i timen tvinger deg til å prate engelsk. Videre gjør arbeidet med oppgavene at man lærer seg engelsk skrift bedre og at man lærer seg juridisk engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universietet er veldig fresht og ganske nytt. Her er det bl.a et kjempefint treningssenter og ulike mattilbud i tillegg til det skolerelaterte. På campus er det også reisebyrå osv, hvor du kan booke båte opplevelsesturer og flyturer.
Av steder på Gold Coast generelt er populære steder å dra ut Burleigh Heads, Surfers Paradise eller Broadbeach.


Bustad

Praksis i Australia er at du stor sett må binde leien til 6 mnd, slik at det kan by på problemer dersom du kun skal være der ett semester. Leieprisene varier mye avhengig av om du vil ha leilighet eller bolig, og hvilke fasiliteter du er opptatt av. Det billigste alternativet er å finne bolig gjennom skolen, f.eks Varsity Shores.
Ett tips til sted å søke etter bolig (utenfor skolen) er bl.a. http://realestate.com.au
Anbefaler å bo nærme standen fremfor å bo nærme skolen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra! Foruten det sosiale man finner på med de man blir kjent med arrangeres det masse i regi av skolen. Det ble arrangert masse temafester osv på skolen hvor man ble kjørt med busser til Surfers Paradise utover kvelden osv. Ellers er det også masse ulike sportslag det er mulig å melde seg inn i.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

For det første vil jeg si at oppholdet på Bond University var veldig bra.

Før hele utvekslingsprosessen begynte gikk jeg på Bond sin presentasjon av deres tilbud for utvekslingsstudenter, som de hadde på UiB. Der fikk vi mye nyttig informasjon, blant annet om hvor tilrettelagt alt var. Derfor anbefaler jeg å dra på denne. Videre fikk vi god informasjon fra fakultet, så det var ikke vanskelig å vite hva man skulle gjøre. Veilederne er også veldig behjelpelige, så det er bare å sende de en mail hvis det er noe du lurer på.

Det kan være lurt å velge seg ut fag i god tid, og søke visum så fort du har mulighet. I tillegg er det lurt å velge fag og klasser så fort dette blir gjort tilgjengelig, så du slipper å risikere at timeplanen din ikke går opp med tanke på at klassene blir fulle.

Når det gjelder bosted så kan det være lurt å være tidlig ute. Det er kan være vanskelig å finne bosted før man drar ned, med tanke på at man ikke får dratt på visninger og man ikke helt kjenner til området. Men jeg anbefaler å lete litt på forhånd i de områdene man kunne tenke seg, og sende noen mailer. Du slipper hvertfall veldig mye stress dersom du har bostedet klart før ankomst. Det er nok annet å drive med de første dagene på Gold Coast. Dersom du ikke finner et bosted før avreise, så går det også fint. De fleste jeg dro med, og som ikke hadde skaffet bolig på forhånd, skaffet seg fine steder å bo i løpet av 2-5 dager.

Hvor man bør bo avhenger av hva man ønsker å gjøre. Vil du bo ved stranden, og ha lengre vei til skolen så anbefaler jeg Broadbeach, Miami, og Burleigh. Surfers Paradise anbefaler jeg ikke, da det ligger for langt unna skolen og ikke er like sjarmerende. Dersom du ønsker kort vei til skolen, og heller vil ha litt lengre vei til stranden så er Varisty Lakes, Varsity Shores og Mermaid Waters fine steder. Personlig ville jeg nok bodd enten rett ved skolen, eller rett ved stranden. Å finne noe som ligger midt i mellom er vanskelig, og det blir derfor fort til at man får både lang vei til skolen og lang vei til stranden.

Undervisningsformer

Bond University har et stort tilbud av fag, og det finnes både intensive og vanlige fag. I de intensive fagene så går undervisningen over en kort periode (også helger), mens i de vanlige fagene så er undervisningen spredt ut over hele semesteret slik vi er vant til her hjemme.

Jeg anbefaler helt klart å ta flest mulig intensive fag. Siden det er obligatorisk oppmøte på Bond så vil de vanlige fagene medføre at du må på skolen hver uke. Ved intensive fag har man større frihet til å styre hverdagen selv slik at man kan utforske Gold Coast og området rundt. Et annet viktig poeng er at solen går ned fem-seks tiden, slik at dagene fort blir korte hvis man må på skolen hver dag. Derfor var det ofte at vi gjorde andre ting på dagen, og satt med skole på kvelden.

I fagene er det veldig vanlig å levere flere oppgaver gjennom semesteret, før man har en stor oppgave på slutten. Alle oppgavene teller på sluttkarakteren. I noen fag teller også muntlig aktivitet på karakteren, så i de fagene er det bare å smiske med læreren. I de fagene jeg tok så telte den muntlige aktiviteten 10 % av karakteren.

På Bond har de fleste fagene små klasser på 25-30 personer, og dette bidrar til at man fort blir kjent med både professorene og de andre studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Bond er bra, og det finnes flere spennende fag å velge mellom.

Jeg hadde fagene International Contracts, Information Technology and the Law, Mediation og International Financial Systems Law.

- International Contracts synes jeg var et veldig morsomt fag, og jeg likte foreleseren veldig godt. Faget var veldig praktisk med tanke på at vi utformet vår egen kontrakt, og kommenterte denne etterpå. Vi ble raskt kastet ut i det da vi skulle lage en Heads of Agreement allerede helt i begynnelsen av kurset, men det gikk bedre enn forventet og læringsutbyttet i dette faget var høyt.

- Information Technology and the Law: Dette faget hadde undervisning hver uke, og vi lærte her om alle rettslige problemer som kan oppstå når det kommer ny teknologi. IT-faget var ikke like praktisk som International Contracts, og de fleste timene var forelesninger hvor læreren fortalte om forskjellige teknologier og farene ved de. Personlig følte jeg ikke at jeg lærte så mye av dette faget.

- Mediation: Dette faget gikk over to helger, og var dermed ganske behagelig. I løpet av disse helgene var det også en hel del praktiske oppgaver, slik at dagene gikk fort. Her lærte vi hvordan man skal utføre rollen som en megler slik at partene kommer til enighet og finner en felles løsning på deres problem.

- International Financial Systems Law: Dette faget handlet om global finanskriser, og hvordan man ved reguleringer kan hindre at nye kriser oppstår. Personlig synes jeg dette faget var noe kjedelig, da jeg ikke hadde nok grunnkunnskap om finanskriser og hvordan det globale finansmarkedet fungerer til å delta i en del av diskusjonene.

Fagleg utbyte og språk

Det varierte veldig i de ulike fagene hvor mye faglig utbytte jeg følte jeg fikk. I International Contracts følte jeg at jeg lærte mye ved å utarbeide og kommentere min egen kontrakt. I mediation lærte jeg også en hel del om mekling, som er nyttig uansett om man tenker å jobbe som en megler eller ikke. I de to andre fagene (Information Technology and the Law og International Financial Systems Law) følte jeg at jeg ikke lærte så mye nytt faglig, men jeg fikk holdt et foredrag på 15 minutter foran hele klassen som jo er en god erfaring å ta med seg.

Når det gjelder språket så gikk dette overraskende bra. Bond har veldig mange utvekslingsstudenter, og de er derfor flinke til å ta hensyn til at ikke alle har engelsk som morsmål. I tillegg er nordmenn generelt veldig gode i engelsk i forhold til mange andre. Jeg vil si at det nesten viktigste jeg lærte i løpet av et semester i Australia er at det ikke er skummelt å snakke engelsk. Vi (nordmenn) er mye flinkere enn vi tror, og det er ikke farlig å si noe feil.

Universitetsområdet og byen

Selve Gold Coast er veldig stor, men ikke noen typisk by. Gold Coast er et område som er satt sammen av mange små samfunn, hvor alle har hver sin sjarm. Det finnes veldig mange fine områder, og mange av de er veldig forskjellige fra hverandre.

Gold Coast ligger også meget sentralt på østkysten av Australia og det finnes det to store nasjonalparker rundt 45 minutter med bil innover i landet. Det er også relativt kort vei både til Byron Bay og Brisbane. Det er heller ikke for langt til verken Noosa Heads eller Fraser Island. Alle disse er steder som bør oppleves dersom man velger et semester på Bond.

Et generelt tips er å enten kjøpe seg en bil, eller leie en i perioder slik at man får sett alt det fine Gold Coast og området rundt har å by på.

Selve universitetet ligger litt usentralt, men er til gjengjeld veldig stort og flott. Universitetet har alle ønskelige fasiliteter, og spesielt treningssenteret var stort og fint.

Bustad

Jeg bodde i Broadbeach, og var veldig fornøyd med det. Her bodde jeg nærme stranden og Pacific Fair, som er et gigantisk shoppingsenter. Herfra brukte jeg ca. 15 minutter på sykkel til skolen.

Jeg betalte rundt 5000 kroner i måneden, og leieprisene er stort sett ganske like som i Norge.

Anbefaler som nevnt å bo enten rett ved stranden eller rett ved skolen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Bond var veldig bra. Skolen arrangerte mange sosiale arrangementer, og i tillegg skjedde det mye ellers. Selv om det ikke var så lett å bli kjent med så mange fra Australia, så var det veldig enkelt å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene både fra Norge og andre steder.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

UiB gir en liste i starten av semesteret, denne er grei å følge. Ellers mener jeg å huske at noen av søknadene kunne ta litt tid. Bolig kan man orde både før og etter man kommer til Gold Coast, vi søkte allerede i mars/april og fikk den boligen vi hadde lyst på.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i mindre klasser, og åpner for mer muntlig aktivitet. Vurderingen baserer seg alltid i noen grad på muntlig aktivitet, og i enkelte fag utgjør muntlig aktivitet hele vurderingsgrunnalget. Dersom man velger intensive fag, er det min oppfatning at disse må ses på som mer "innføringsfag", du får en liten smakebit av faget.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange spennende emner å velge mellom, og foreleserne er dyktige. Jeg valgte IT & the law som var veldig spennende, foreleser var engasjert. I faget fikk vi fritt velge en problemstilling til oppgaven. Videre hadde jeg International Contracts, i dette faget hadde vi totalt 4 innleveringer, og faget var kanskje ikke så gøy som jeg hadde håpet det skulle være. Faget mediation gikk over en helg. Det var veldig spennende, og jeg skulle ønske vi hadde mer undervisning. Trial and Appellate Advocacy var veldig gøy, dette faget kan jeg anbefale. Vurderingsgrunnlaget var muntlig aktivitet i undervisning, samt en fremført appell og avhør/kryssavhør. I tillegg til å være utfordrede var det fort ferdig, ettersom faget ikke hadde noen innleveringer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte flere intensive fag og følte jeg dermed fikk en slags innføring i disse. I de intensive fagene overlates læringen i større grad til deg selv, og man lærer ved å jobbe med de konkrete oppgavene hjemme. Du får god trening i engelsk, både skriftlig og muntlig, men det er mange nordmenn og andre internasjonale i klassene. Få australiere.

Universitetsområdet og byen

Robina er et lite område, det skjer lite der, og universitetet ligger et stykke fra stranda. Har man sykkel eller bil er det lett å komme seg rundt, og det er flotte strender og mye fint i områdene rundt Robina. Særlig Burleigh Heads var veldig fint. Personlig ville jeg styrt unna Surfers Paradise som sted å bo.

Bustad

Jeg bodde i Varsity Shores. På den ene siden er det lett å bli kjent med andre internasjonale studenter her, da de fleste bor i Varsity. Det ligger også nærme skolen, noe som er praktisk. På den andre siden er det som nevnt ikke så mye som skjer i Robina, og man blir kanskje litt låst til området ettersom bussene ikke går så ofte. En bil vil løse dette problemet. Ledelsen på området fremstår også som ganske uprofesjonelle, og tar seg godt betalt. Jeg ville anbefale å ikke kjøpe noe gjennom dem (som sengetøy, puter, dyner og madrassbeskytter som de tilbyr), men heller kjøpe det billigere på K-Mart som ligger en 20min busstur unna.

Sosialt miljø

Som alltid blir miljøet det du gjør det til selv. Det er mange norske jusstudenter som reiser hit, noe som kan gi et trygt, norsk miljø. Det er også lett å bli kjent med andre internasjonale studenter gjennom "fadderdagene" i starten av semesteret, i klassen eller i boligområdet. Bond tar inn mange internasjonale studenter, og har et greit opplegg for dem i starten av semesteret. Det er ikke like lett å bli kjent med de australske studentene på Bond.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du bare skal reise ned for ett semester er det ikke rare forberedelsene du må iverksette. Visum må naturligvis fikses og er noe tidkrevende og frustrerende, men det er ikke noe stort problem. Ellers vil jeg sterkt anbefale å sette i gang prosessen med å finne bolig før du reiser ned. Dersom du planlegger å bo i noen av studentboligene sier dette seg selv, men om du skal leie privat, slik jeg gjorde, er det lurt å være tidlig ute. De fleste krever at du kommer på visning, hvilket naturligvis er praktisk umulig når du er i Norge. Om du venter med denne prosessen til du skal ned, er det 100 % på lykke og fromme om du faktisk får til noe. Flere av de vi reiste ned med hadde ikke forsøkt å skaffe seg bolig før de ankom Gold Coast, og brukte lang tid på å fikse det. Så sett i gang med denne prosessen tidlig - for oss fire tok det omkring 50 søknader før vi fikk napp!

Undervisningsformer

Det går i klasseundervisning i små klasser. Store forelesninger er ikke en greie her, og undervisningen kan nok sammenliknes med seminarer. Det forventes for det meste i liten grad at studentene bidrar i timene, med mindre det er fag der muntlig deltakelse har betydning for den endelige karakteren. Det er noen av dem.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er forholdsvis bredt. Utpreget interessant er det imidlertid ikke, med noen hederlige unntak. For internasjonale studenter er det helst fagene med nedslagsfelt utover Australias grenser som er interessante, og her er det litt å velge i. Selv valgte jeg følgende:

International Contracts:
Intensivfag som i det store og det hele bygges rundt utformingen av en kontrakt mellom parter fra ulike nasjoner. Praktisk nyttig og relativt lærerikt, da utforming av kontrakter ikke er noe man får befatning med på UiB.

Common Law and Legal Skills:
Første del av faget er en slags innføring i Australias common law-system og dermed lærerikt for oss som ikke kan så mye om et slikt rettssystem. Andre del knytter seg til praktiske gjøremål som advokat, der klassen blir delt i to og representerer hver sin part i en konflikt som etter hvert går til forhandlinger og alt som hører med.

International Financial Systems Law:
Et tullefag. Anbefales ikke.

International Environmental Law:
Gir en bred oversikt over ulike problemer innen miljøretten i et globalt perspektiv. Problemet med faget er likevel at man bare skraper i overflaten av alle problemene, og læringsutbyttet er dermed svært begrenset.

Fagleg utbyte og språk

Man lærer en del andre ting og på en annen måte på Bond enn hva man er vant til hjemmefra. Mange av fagene har en svært teoretisk tilnærming, mens andre er helt i motsatt ende og legger opp til alt fra rollespill til rettssaker. Jeg vil nok driste meg til å si at læringsutbyttet er desidert størst der den praktiske tilnærmingen dominerer.

Det er en del skriving som må gjøres i de fleste fag, ettersom mange har en stor oppgave (5-8000 ord) som hovedvurdering. Dette gir naturligvis god trening i skriftlig engelsk.

Universitetsområdet og byen

Bond University er en moderne skole med svært fine fasiliteter. Blant annet kan det nevnes supermoderne treningssenter med velutstyrt treningsrom og olympisk svømmebasseng.

Byen Gold Coast i seg selv synes jeg ikke er veldig spennende. Det er masse strand, og er du en strandløve vil du nok ha det som plommen i egget. Liker du surfing er Gold Coast virkelig Mekka. Rett utenfor bysentrum er det imidlertid en del fine ting å se. For eksempel byr Springbrook National Park, som er en kort kjøretur unna, på mange flotte turmuligheter. Samtidig er Gold Coast relativt sentralt plassert hva gjelder utreisemuligheter til andre steder i Australia, og fra flyplassen der går det direkteruter til de fleste steder som er verdt å se.

Bustad

Studentboligene i Varsity Shores er helt kurante og et rimelig alternativ. Dersom du ønsker å leie privat anbefaler jeg at du for all del ikke bor noe lenger nord enn Broadbeach (til nøds Surfers Paradise, men det kan bli veldig slitsomt da det er mye leven i området). Vi bodde i Miami rett ved stranden, som var helt topp. Avstanden til universitetet var ikke lenger enn en kort sykkeltur. Det ideelle stedet å bo vil jeg si er langs stranden i området fra Nobby Beach i nord til Burleigh Heads i sør. Ut fra at de fleste som drar til Gold Coast formodentlig gjør det ut fra en tanke om å være en del på stranden, anbefaler jeg også at dere kommer dere så nærme stranden som mulig.

Sosialt miljø

Det er MYE nordmenn på Bond Law. Jeg vil gjette at vi var i alle fall 50 høsten 2018. Dette har naturligvis innvirkning på hvor mange internasjonale impulser du får i løpet av oppholdet, med mindre du er superfokusert på å ikke falle inn i det norske miljøet. For min del har det likevel vært helt topp - de man møter fra Norge er mange likesinnede som du faktisk har en reell mulighet til å ha et ordentlig forhold til når du kommer hjem også.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg bestemte meg ganske spontant for å dra på utveksling. Som så mange andre sumlet jeg også litt på å finne ut hvor jeg ville og hvilke fag som var viktige for meg ved valg av utveckslingssted. Da jeg tidligere hadde vært i Australia ble derfor valget ganske enkelt. Jeg leste en del av rapportene her inne som også ga positiv tilbakemelding på Bond. Dra på utveksling om du kan. Det var veldig gøy og lærerikt! Verdt hver krone!

I forkant hadde jeg forberedt meg ganske lite. Jeg satt i gang med å søke visum i juli, som etter fristene å dømme var ganske sent. Fikk likevel godkjent søknaden noen dager etter. Det tok ca 2 timer å komme gjennom hele søknaden, så jeg anbefaler å sette av litt tid til det.

Leilighet ordnet jeg da jeg kom ned. se punktet om dette lenger ned.

Mat og alkohol er billigere enn i norge mens boligprisene er ca like.

Selv om mange ikke gjorde det skaffet jeg meg egen bankkonto mens vi var der fordi det er veldig stress å overføre penger fra norsk konto. Det ordnet jeg gratis via ANZ(en bank). Det er et stort kjøpesenter der borte som heter Pacific Fair (i sentrum) hvor du får ordnet det.

Man kan også leie bil via cheapstudentrentals.com hvor man får rimeligere bil avhengig av hvor lenge du leier. Det er veldig praktisk med bil om man vil reise litt rundt i helgene. Merk at om du reiser på lengre turer ville jeg fulgt litt med på bensinstasjoner: det er ikke så mange når du kommer litt ut i mer grisgrendt strøk. En annen ting å tenke på er at de ikke har like synlige fotobokser som vi har hjemme så det er lett å få fartsbot der nede uten at du er klar over det før senere.

Undervisningsformer

De fleste valgte hjemmeeksamensformen. Da har du undervisning enten over en helg eller over en viss periode også er det innlevering mot slutten. i vårt septembersemester hadde vi siste innlevering 30.november. Man velger oppgavetema mer eller mindre fritt og skriver mellom 6 og 8k ord så dette var en god øvelse på master.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte de fire emnene: International contracts, Information Technology and the Law, Mediation og International Financial Systems Law. Alle fagene valgte jeg ut i fra rapportene her og mine interesser. Det er ikke nødvendig å kjøpe pensum. Det du trenger kan du låne på biblio eller finne på nett. Forbered deg godt til forelesningene fordi det er få i klassen (som en storgruppe) og muntlig aktivitet teller i alle fagene.

Kontraktsfaget var veldig praktisk og jeg likte det selv om det var mer løpende innleveringer. Man er imidlertid tidlig ferdig med faget så det var bra. Dette faget har stort press så meld deg på fort. Dette er kanskje det faget som gav meg best faglig utbytte.

IT-faget var veldig spennende og dagsaktuelt. Vi diskuterte mye nyvinninger teknologisk og typisk nyhetsbildet fra dag til dag. Da oppgaven skulle skrives var det ganske vanskelig å skrive den godt vinklet mot jussen fordi vi nettopp ikke hadde hatt det hovedfokuset. Professoren hadde imidlertid lagt ut en del PP-slides om det så man kunne lese seg opp.

Mediation var også spennende selv om det kanskje gled litt over i det samfunnsvitenskapelige. Dette hadde vi over en helg så det var greit å få undervisningen fort unna. To veldig flinke og engasjerte forelesere.

Finansfaget var også spennende. Litt som IT-faget med at det var mest fokus på saker i media, finanskrisa i 07/08 osv. Også her kunne man velge ganske fritt hva man ville skrive om og få støtte til jussen gjennom pp-slides.


Fagleg utbyte og språk

Alt i alt et godt tilbud faglig men jeg savnet nok litt mer dybde i noen av fagene. Mitt inntrykk er at de norske studentene er vant med litt hardere kjør skolemessig.

Språklig har jeg fått et godt utbytte. Siden man er en del norske der og de fleste valgte noenlunde samme fag var det en majoritet av norske i klassene. Men vi snakket engelsk i timene så det hadde sånn sett ikke så mye å si språklig. Etter min forståelse er det nå begrenset plasser så da blir det nok et enda mindre problem i fremtiden at klassene domineres av nordmenn.

Universitetsområdet og byen

Veldig fint universitetsområde. Stort treningssenter som er inkludert i skolepengene. Professorene er interessert i studentene og man har mange tilbud på campus av alt fra reiseguide, studenthjelpsenter, vaktsentral, sykehustjenester, restaurant osv.

Byen er helt ok. Broadbeach er nok det jeg vil kalle sentrum (selv om noen kanskje mener Robina er sentrum). Her finner du det store kjøpesenteret og litt andre butikker og restauranter. Burleigh er ganske sjarmerende og et sted hvor det virker som om det er mer lokale. Koselige butikker, barer og restauranter. Broadbeach er mer utelivssted på kveldene og Surfers Paradise er litt mer Gran Canaria på kveldene. Det er veldig fint nedover mot Currumbin og nordover (forbi Brisbane). Generelt vil jeg anbefale å reise nordover eller sørover med bil.

Bruk Tripadvisor til å finne hyggelige spisesteder.

Bustad

Leiligheter i Australia generelt er litt misvisende på bilder og mitt inntrykk er at de ikke forholder seg helt til kontraktsretten sånn som vi gjør når det kommer til utleie. Mange ordnet leilighet først ved ankomst. Det gjorde jeg også. Sov et par netter på hotell og resten på airbnb og campervan. Vi endte opp med å booke leilighet ved sjøen via RayWhite som er et firma. Sjekk ut hjemmesider som Gumtree(Finn.no), Flatmates(Hybel.no) og Realestate.com(her finner du også firmaer som du kan klikke deg inn på hjemmesidene deres for å lete etter steder å bo). På disse sidene finner du alt fra leilighet til sykkel, inventar du måtte trenge osv.

Merk at det - hvertfall når du finner leil via agent- trengs en del info fra deg. Søknadsprosessen er ganske omfattende men man får god hjelp om man bare spør (folk er generelt veldig hjelpsomme). Vi fant også ut at man må overføre depositum(bond) via banken i Norge, som gjerne tar et par dager, før overtakelse. Derfor endte vi opp med å bo en uke i campervan via JuicyVan. Det var billig og en morsom måte å se litt av kysten på. Man kan helt fint kjøre der nede på norsk førerkort, men det anbefales å skaffe en oversettelse av førerkortet i forkant(vegvesenet eller skaff det på nett mens du er der).

Steder som jeg syns er fine å bo er enten Burleigh eller Miami. Begge er rett ved sjøen og ca 15 min å sykle til skolen. Varsity Shores er også ok (litt slitt studenthus du deler med mange men ganske billig og veldig tett på skolen).

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø. Mye tilbud via skolen og de lokale er lett å bli kjent med.

Vår 2018/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

09.01.2018 - 18.08.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg tror Ikke jeg gjorde så mange særlige forberedelser som er særegne for Bond, jeg forholdt meg i stor grad til den veiledning som ble gitt av UiB. Det jeg brukte lengst tid på å få i orden var studielånet, særlig fordi jeg ble tilkjent et feil og lavere beløp i første omgang. Ellers gikk visumsøknaden veldig raskt (timer), og det gikk greit å bestille flybilletter. Tror jeg gjorde det en måned før til en ikke så alt for gal penge. Ellers så gjelder det å være tidlig ute med å skaffe seg bolig. Nå opplyser bond om en rekke bo-muligheter før oppholdet, men det er greit å være enda tidligere ute for å sikre seg et god plass, og med de man vil. Selv hadde jeg ingen problemer med å skaffe meg bolig, men jeg søkte vel rundt 2-3 måneder før jeg dro ned. Det var flere av de jeg møtte der nede som ventet til de kom ned med å ordne bolig som slet betraktelig mer.

Undervisningsformer

Mitt inntrykk er at de internasjonale fagene som er mest aktuelle å ta for oss utvekslingsstudenter er intensive fag hvor undervisningen er spredt utover 1-3 helger. Ellers er det mye selvstudium og oppgaveskriving. I de fleste fagene skal man skrive en oppgave på rundt 6 000 ord, enten i form av en "research paper", hvor gjerne tema er valgfritt, eller i form av en mer praktisk oppgave, en hjemmeeksamen, som går over noen dager. I tillegg er det gjerne andre innleveringer av ulike slag, alt fra multiple choice til oppgaver hvor man skal skrive ut svarene.

Det blir veldig mye skrivetrening på engelsk når man skriver rundt fire oppgaver i semesteret på rundt 6 000 ord, i tillegg til andre mindre oppgaver og innlevering. Nå valgte jeg i tillegg Individual Study, som kan sammenlignes med en liten master, så mengden ord jeg måtte skrive ble litt i det meste laget, særlig når jeg hadde tre oppgaver ved siden av den.

Man er veldig overlatt til seg selv ved at hovedtyngden av den læringen man får må man selv stå for. Det er begrenset med hvor mye man lærer i de få timene med undervisning man har. Mye av undervisningen var basert på forelesers praktiske erfaring fra å ha jobbet med juss innenfor faget, noe som i og for seg var veldig interessant, men kanskje ikke like lett å bruke i det senere akademiske arbeidet. Generelt savnet jeg kanskje noe mer veiledning for hva man skulle skrive om i fagene. Det er vanskelig å komme på et godt tema i et fag man har liten kjennskap til, og kun etter noen få timer med undervisning. Og dette i potensielt fire fag. Heldigvis finnes det enkelte fag hvor professoren gir et utvalg av aktuelle problemstillinger man kan skrive om, men for meg var det bare i ett av åtte. Men man kan nok i enda større grad en det jeg gjorde konsultere med foreleser om hvilke temaer som er aktuelle, men jeg kan ikke tro at man blir gitt ett.

Det beste med undervisningen ved Bond er de mulighetene man gis til å jobbe akademisk og gjøre research. Som sagt ovenfor står man i de fleste fagene fritt til å velge et tema man vil skrive en nokså stor oppgave om om, hvordan man vil disponere oppgaven og tiden. Det er også lite vanlig med pensumbøker eller litteratur man må eller anbefales å lese i fagene. I stedet tilbyr Bond gode databaser hvor man selv må finne de kildene man ønsker å bruke. Dette er en undervisningsform og en læringsprosess jeg i ettertid tenker kunne vært mer tatt mer i bruk også ved UiB, hvor man i større grad kan oppleve å være mer bundet av pensumlitteraturen i faget. Denne undervisningsformen hos Bond hvor man selv må finn ealle kilder mener jeg er viktig for å bli god i selvstendig akademisk arbeid og også mer representativ for hvordan juristen faktisk må jobbe med kildene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var litt begrenset utvalg, og skulle man ikke være veldig interessert i business, finans eller andre forrentningsjuridiske fag kan det være vanskelig å finne noe. Tilbudet varierer er også avhengig av hvilket semester man studerer der. Når gikk jeg vår og høst semesteret ved Bond, og særlig andre semester, (mai-august) var det veldig begrenset med hvilke fag jeg kunne velge og var nærmest tvunget til å velge de fagene jeg endte opp med. Heldigvis for meg var dette fag jeg ønsket å ta.

Fagleg utbyte og språk

Største utbytte var absolutt språk og evnen til å gjøre research. Man tvinges også til å snakke i klassen da flere av professorene tar inn deltakelse i klassen i karaktergrunnlaget. Se ellers ovenfor under undervisningsform.

Universitetsområdet og byen

Veldig moderne og fint universitetsområde hvor de fakultetene ligger samlet. Det er også gode faciliteter som bar, utested, restaurant, oppvarmet svømmebasseng og en fantastisk gym. Skolen ligger ganske isolert, og avstandene kan bli store. Det er derfor greit å skaffe seg en sykkel man kan bruke for å komme seg til stranden eller en annen plass utenfor universitetsområde (eller det lille tettstedet like ved). Jeg anbefaler også å gå sammen med noen andre å skaffe seg en bil mens man er der nede for å virkelig ha muligheten til å se naturen området har å by på. Hvis ikke kommer man seg langt også med buss. Man kommer seg enkelt til de litt større byene Broadbeach og Surfers Paradise med bussen.

Bustad

Selv bodde jeg i et "gated community" kalt Varisty Shores som lå i gangavstand fra skolen. Her bor man i hus med rundt 3-5 soverom. Dette var et nokså stille området med grei standard. Det bodde mange studenter der, men ikke bare.

Sosialt miljø

Bond er veldig opptatt av å være en skole hvor studentene skal trives, og er absolutt en skole hvor man kan få til det. Den første uken i semesteret arrangeres det en såkalt 0-week som kan ligne en fadderuke i Norge. Det arrangeres fester og andre arrangementers som beach day, men man deles ikke inn i noen faddergrupper, noe som jeg synes er uheldig med tanke på å møte nye mennesker. Man er derfor i stor grad avhengig av å ha med seg vennegjengen fra Norge, i hvert fall i starten. Drar man ned i august eller i januar er det gjerne et ikke-problem. I og med at det er lite undervisning ved Bond kan det være vanskelig å finne seg en omgangskrets i klassen på den korte tiden man tilbringer i klasserommet. Det kan være lurt å melde seg inn i ulike undergrupper ved universitetet, eller henge seg med på noen av ANSAs arrangementer/fadderuke. Generelt sett er det mange flotte folk som går der nede, de aller fleste studentene ved Bond er utvekslingsstudenter som alle er i samme situasjon, så jeg tror ikke mange vil slite med å finne seg en god vennegjeng.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 24.04.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del å holde styr på før man drar, særlig knyttet til prosessen med å søke visum. Det er derfor lurt å få ting unnagjort så raskt som mulig. Immigrasjonsmyndighetene var imidlertid svært raske med å behandle søknaden når jeg først hadde fått sendt den. Det kan for øvrig være en del penger å spare på å kjøpe tur/retur-flybilletter tidlig, og det er også lurt å skaffe seg et sted å bo i god tid før man drar. Det er veldig mange gated communities i området rundt campus der man kan bo (f.eks. Varsity Lakes, Varsity Towers og The Reserve). Regn med å betale depositum eller bonds (som det heter). Andre velger å bo ved stranden et par km unna campus. Der er det i større grad airbnb som gjelder. Jeg vil ikke påstå at den ene løsningen er bedre enn den andre, og det er uansett lett å komme seg rundt - enten man har bil, sykkel eller tar buss. Hva gjelder kontakten med Bond University er de svært behjelpelige, så ikke nøl med å ta ta kontakt med dem hvis det er noe.

Undervisningsformer

Undervisningen skjer stort sett i form av seminarer. Normalt vil det være rundt 15-25 elever i disse. Muntlig aktivitet og deltakelse på seminarene vil utgjøre en vesentlig del av karakterene (ca. 10-30%) og læringsutbyttet, så møt opp og vær aktiv fra begynnelsen. Det får man mye igjen for. Seminarene er også en god mulighet til å bli kjent med professorene og andre studenter.

Noen professorer vil kreve at det gjøres hjemmearbeid. Hva gjelder lesestoff er det ingen grunn til å kjøpe pensumlitteratur. Lån heller bøkene på jusfakultetets bibliotek. Der kan man også skrive ut artikler o.l.

Kjernen av vurderingsgrunnlaget er normalt research papers. Hvor lange disse skal være varierer proporsjonalt med hvor stor del av vurderingsgrunnlaget de utgjør. F.eks. vil et paper som skal utgjøre 70% av karakteren ofte ha en maksimal ordgrense på 7000 ord. Professorene pleier imidlertid å være fleksible mht. ordgrenser, noe som kan være greit når man senere skal levere to eller flere oppgaver til UiB for endelig godkjenning.

Noen emner har eksamener som vurderingsform.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er nokså vidt, men snevres riktignok litt inn ved at to eller flere research papers som tilsvarer norsk masteroppgave i lengde må leveres til UiB, samt at ikke alle emner går hvert semester. Grovt sett er det fire emnegrupper. Velger man fire fag innenfor en av disse vil man kunne få godkjent en spesialisering av LLM-graden. Mange av emnene vil naturlig nok dreie seg om rettsområder preget av internasjonal harmonisering, f.eks. handel, IKT og digitalisering eller ADR. Nærmere beskrivelser av emner finner en på Bonds nettsider.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom undervisningen generelt har et mer praktisk tilsnitt enn på UiB, er det faglige utbyttet en sitter igjen med noe annerledes. Ettersom det er nokså få seminarer i hvert fag er det grenser for hvor dypt en rekker å dykke ned i materien. Man får imidlertid en ypperlig mulighet til å finslipe mer praktiske ferdigheter, som å utforme internasjonale kontrakter for varekjøp, gjennomføre forhandlinger eller meklinger e.l.

Språklig utvikler de fleste seg mye - både skriftlig og muntlig. Etter å ha tatt en LLM-grad på Bond vil det å diskutere sammensatte juridiske problemstillinger på engelsk gå som en lek.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er rolig og fint, og man finner stort sett alt man trenger her. Universitetet er toppmoderne og har flotte fasiliteter. Idrettsanlegget er helt vanvittig om en ikke har studert i utlandet før.

Gold Coast har ikke et klart definert sentrum slik mange europeiske byer har, men er heller et resultat av ulike småsteder har vokst sammen langs stranden og innover kanalene. I den grad Gold Coast har et sentrum er dette Surfers Paradise. Surfers Paradise er imidlertid et skikkelig tacky område, så det er ikke noe poeng i å tilbringe mer tid der enn man må. Det er uansett ikke noe problem - det er nok av perler i området rundt, som f.eks. Burleigh Heads, Coolangatta, Miami og Mermaid.

Naturen i området rundt Gold Coast er nydelig. Strendene er perfekte, det er subtropisk jungel i åssidene og det er fjell å bestige hvis man savner det (og det gjør man jo). Gold Coast ligger også nærme en rekke turistattraksjoner, som surfebohemenes Byron Bay, storbyen Brisbane, og flotte sandøyer som Frasier island og North Stradbroke Island (for den som er ute etter en castaway-opplevelse). Det er med andre ord mer enn nok å se og gjøre i området.


Bustad

Jeg bodde i Varsity Shores under begge semestrene. Varsity Shores er noe av det billigste en finner i området, men de som driver stedet kan være vanskelige å ha med å gjøre, så det lønner seg å være på god fot med dem. Det er imidlertid mange studenter som bor der, så det er mye liv rundt barbequen og det største svømmebassenget. Det er også to minutters gange fra campus.

Sosialt miljø

Bond University skryter av å ha "The Best Student Experience" i Australia, og det er nok fortjent. Det sosiale miljøet er ypperlig og det er en masse undergrupper man kan melde seg inn i. Det er også en svært stor andel utenlandske studenter på Bond (vil gjette på godt over 50%), så det er ikke slik at Australierne holder seg for seg selv.

2017

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Transport:
Det finnes en del busser i Gold Coast, og tog. Disse er imidlertid aldri presis, så man må belage seg på å vente en del! Kollektivtransporten er veldig billig, så du blir ikke fattig av transport her. 
Jeg og to andre valgte å leie bil for hele perioden av Cheap Student Weels. Dette fungerte helt greit, men vi hadde kanskje ikke trengt det. Uber fungerer nemlig utmerket og er ikke spesielt dyrt. Dermed ville man nok kanskje kommet billigere ut av det ved å ta uber når man skulle til steder bussene ikke gikk:) 
Alle veiene har sykkelvei på siden. Dermed var det mange som kjøpte sykkel på gumtree (Australias svar på Finn.no) eller target/kmart. 

Reising:
For all del, reis MYE. Det er utrolig mye fint og gøy å se i Australia. På ett semester kommer man ikke til å rekke alt, tro meg, jeg har prøvd. Men man kan planlegge slik at man får gjort mest mulig. 
Det er heldigvis ikke særlig dyrt å fly rundt i Australia om man booker tidlig. Det samme gjelder leiebil, hostel, båtturer osv. Så vær tidlig ute og bestill ting gjerne en måned eller to i forveien:) 
Jeg anbefaler følgende steder: 
• Cairns. Her må man booke seg på en dykketur (enten en som krever at man har dykkerlappen, eller en som ikke gjør det) og dra ut til the Great Barrier Reef. Det er bare helt rått. Selv om reefen kanskje ikke er like fargerik nå som den engang var, anbefales det å oppleve den. Man kan også dra på rafting her. Det gjorde vi og hadde det fantastisk gøy. 
• Sydney. Byen er like kul som den ser ut på bilder. Anbefaler at man har et par dager her ettersom det er mye å se.
• Great Ocean Road. Dette er en kjøretur fra Melbourne mot Adelaide. Anbefaler at man prioriterer å ta denne kjøreturen (eller deler av den). Naturen er fantastisk – særlig de 12 apostlene. Man kan enten leie campervan eller vanlig bil. Det er kun tillatt å campe på campingplasser, hvor man betaler mellom §40-§60 per natt (ofte samme pris per pers per natt). Vi leide campervan, men endte med å bo på moteller. Det blir fort varmt å bo i bil, særlig fra midten av november og i desember.
• Fraser Island. Turen til Fraser Island var kanskje høydepunktet i mitt opphold. Vi var fem stykker som leide egen bil (man må ha 4x4-bil) og hadde med egne telt og utstyr for matlaging. Stranden på hele østsiden av øyen fungerte som motorvei med fartsgrense på 80km/t. I tillegg fantes det mange ”off-road”-veier i midten av øyen. Hele øyen består av sand, så det er både utfordrende og skikkelig gøy å kjøre. Det er garantert at man vil se mange forskjellige dyr på turen. Vi så slanger, dingoer, skilpadder (både små og store ala 200kg), hai, øgler mfl. Man må passe på hvor man går, og pakke all mat og boss inn i bilen om kvelden. Dyrene kommer frem om natten og lukter mat på lang vei, så om man ikke ønsker å besøk av dyrene, bør man ta alle forhåndsregler! Jeg våknet opp av at en øgle på over en meter gikk i sirkler rundt teltet mitt. De er heldigvis mer redd av oss enn vi er av de, så de forsvinner når de merker bevegelse.

Praktiske ting:
Disse tingene er kanskje mest relevant for deg som har kommet inn på Bond University.

Fly
Når man skal booke fly til Australia, kan man enten velge å fly til Brisbane eller Gold Coast. Brisbane flyplass ligger omtrent halvannen time fra Bond University, mens Gold Coast Airport ligger 20 minutter unna Bond University. Om man velger å ta toget fra Brisbane airport inn til Robina (byen der Bond University ligger), vil det nok være rimeligere totalt sett å fly til Brisbane. Belager man seg på å ta uber/taxi, kan man komme likt ut ved å fly til Gold Coast.

Klima
Gold Coast er kjent for sitt fine og varme vær. Høsten 2017 var imidlertid langt fra en normal høst og var preget av mye regn til tross for at høsten i Australia egentlig er vår, og at desember er midten av sommeren. Anbefaler dermed at man tar med en lett regnjakke, og litt varme klær. Frem til midten/slutten av november, kunne man sjeldent gå ut om kvelden uten tykk genser, eller dunjakke. Jeg hadde med dunjakke og fikk mye bruk for den.

I tillegg til at været kan variere ute, bør man være obs på at det er kaldt inne på skolen. På biblioteket er det akkurat som på lesesalene i Bergen på vinteren. Jeg hadde tatt med meg et stort ullskjerf, og fikk bruk for dette på Bond, på lik linje som man har i Bergen! Var også glad for at jeg hadde tatt med en tykk ullgenser, og flere bukser.

Ikke la dette skremme deg fra å dra til Gold Coast. Det regner aldri en hel dag i strekk, var mest regnbyger her og der. Og solen kom alltid frem etter regnet! Så du får mange timer på solsengen om det er ønsket

Priser
Vær obs på at Australia ikke er mye billigere enn Norge. Om du tenker å dra til Australia fordi det er mye billigere mat der, og mye billigere klær, bør du revurdere valget. Mat ligger omtrent på likt nivå. Noe er dyrere (avokado var ikke billig..) og noe er billigere (kostet 6$ for 24 flasker vann).
Fly og leiebil er nok billigere i Australia enn i Norge, men det fordrer gjerne at man booker litt god tid i forveien.

Telefon
Jeg anbefaler Vodafone. Kjøp kontantkort, også fyller man på hver måned på app. Vodafone har best dekning på østkysten (ikke på Great Ocean Road, der er Telstra best). Vodafone har butikk på Robina Town Center (som er det nærmeste handlesenteret).

Bankkkort.
Under Orientation Week har skolen et arrangement hvor mange aktører står på stand med ulike tilbud. Her hadde Westpac (en bank) en stand. Der kunne man fylle ut et skjema, vise pass, for så å få tilsendt bankkort i posten. Man får også en app på mobilen. Det er ganske enkelt å overføre penger fra norsk konto til australsk konto. Vær oppmerksom på at man trenger bankbrikke for å kunne gjøre dette fra Australia.

Huskeliste.
- Husk å skaffe internasjonalt førerkort. Mange utleiefirmaer krever dette for at man skal få leie bil. Dette skaffer man hos Statens Veivesen og koster 200kr.
- Ta påfyll av stivkrampe før man reiser.
- Skriv ut alle reisedokumenter, visum, informasjon om boligsted, kopi av pass og kontaktdata til ankomssted før du drar. Dette kan man få bruk for på reisen, og man har ikke alltid internett.
- Bestill hjemreise før du drar inn i Australia. Noen flyplasser krever bevis på at du også har satt en dato for utreise. Jeg brukte kilroy til å bestille både inn- og utreise. Det gjorde at jeg fikk hjelp til å bytte hjemreisedato etter å ha kommet til Australia uten å betale noe ekstra.
- Sikre at du har fått forhåndsgodkjenning av fagene du ønsker å ta fra UiB.
- Det åpnes for å melde seg opp til fag på sommeren. Anbefaler at man gjør dette, ettersom fag kan bli fulle før man kommer til Bond.
- Pakk tidlig, og lag pakkeliste. Man har stort sett bare 30kg med alle flyselskaper, så det fordrer at man planlegger hva man trenger og ønsker å ha med. Når man kommer frem kan det være litt vanskelig å orientere seg i starten og vite hvor man får tak i basisting. Derfor tok jeg med nok shampo og balsam ect. slik at jeg slapp å stresse med å kjøpe det de første dagene.
- Ha styr på økonomien før man reiser. Sett av penger til husleie slik at man ikke risikerer å stå i manko på dette på slutten. Det kommer til å koste mer enn man tror, så det er viktig å ha kontroll på hva man har, hva man bruker og hvor mye man har igjen.
- Ta med bankbrikke. Bank-id for mobil fungerer IKKE i Australia.

Vurdering av emnetilbodet

Skole
Utvalget av fag er ganske stort, så det er mye å velge mellom. Jeg valgte International financial systems law, International environmental law, International contracts og mediation. Felles for alle fagene er at det ikke er skriftlig eksamen. Vurderingen bestod hovedsakelig av en stor skriftlig oppgave, muntlig aktivitet i timene og fremføring. For min del var det deilig å slippe eksamensforberedelser, noe som ga mye rom for reising og opplevelser fremfor å sitte mange timer på lesesalen. I tillegg er alle fagene intensive. Dette kan være utfordrende, ettersom undervisningen og mye av arbeidet man blir vurdert i skjer over korte perioder og ofte i flere fag samtidig. Jeg synes egentlig dette gikk veldig greit ettersom jeg da ble fort ferdig med mesteparten av arbeidet og kunne bruke den resterende tiden på å oppleve Australia. 

• International financial systems law.
Undervisningen i dette faget var fordelt over to helger, ca 6 timer lørdag og søndag. Flere fag har undervisning i helger, så det er helt normalt. For meg fungerte dette greit. Dette var eneste undervisningen. I tillegg til undervisningen hadde vi seks små innleveringer i løpet av de to påfølgende ukene. Disse var imidlertid små og var hovedsakelig basert på det man hadde lært i løpet av helgen. I tillegg hadde lærer ingen krav om kildehenvisning slik at man praktisk talt kunne Google seg frem til alt! Hovedoppgaven i faget, og det som utgjorde 60% av karakteren var en oppgave på 7000-8000 ord. Denne oppgaven bør man beregne god tid på å skrive. Faget er nokså sammensatt og stort, slik at man i denne oppgaven må vise at man faktisk har lært noe. Man fikk fire hovedoppgaver å velge mellom, så kunne man forme oppgaven litt som som man ønsket. Jeg lærte veldig mye av å skrive denne oppgaven, så anbefaler alle som har litt interesse for finans og det internasjonale aspektet å ta dette faget. Denne oppgaven er også veldig god øvelse i skriving og struktur ift masteroppgave.
Professoren i faget er fra Malaysia og er en dame med svært sterke og kanskje ikke helt allment aksepterte meninger. Man må ta det hun sier med en klype salt, men hun er ekstremt kunnskapsrik. Det er viktig å være aktiv i timene, men det du sier med være «rett». Hun baserer muntligkarakteren både på muntlig aktivitet og at det du faktisk sier er fornuftig og korrekt. Jeg ble litt skremt av dette før faget startet ettersom jeg ikke selv liker å snakke så mye, men det gikk veldig greit. Alle er i samme båt og stort sett alle var utvekslingsstudenter med varierende engelskkunnskaper. 

• International environmental law
Dette faget hadde betraktelig mer undervisning enn finans-faget. Undervisningen var fordelt over to uker, med én ukes mellomrom. Det var undervisning omtrent hver ukedag de to ukene, men med varierende lengde. Alt fra 2-8 timer. Vi fikk heldigvis rikelig med pauser, noe som gjorde dagene lett å komme gjennom. 
Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente av dette faget, men har vel konkludert med at jeg egentlig ikke sitter igjen med særlig mye ny kunnskap. Professoren baserte mye av undervisningen på at studentene skulle ha fremføringer. Dette fungerte ikke spesielt godt for meg. Presentasjonene dekket mye av pensum, stort sett alt som er miljørelatert, og det internasjonale regelverket knyttet til dette. Så i realiteten kunne man lært veldig mye. Likevel blir dette vanskelig da ikke alle er like god i engelsk, og mange synes det er ubehagelig å fremføre. Det preget dessverre mange av fremføringene. I tillegg til to fremføringer hadde man en innlevering på 40% og en hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen var helt greit, ikke like stor og omfattende som det vi har hatt i Bergen. Likevel skal alt gjøres og forstås på engelsk, noe som gjør at man bruker litt lengre tid. 
Professoren i faget er veldig engasjert og investert i at elevene skal lære. Han bruker de læringsmetoder han mener fungerer best. Jeg er litt uenig, men alt for enhver smak! Om man er miljøinteresserte, kanskje tenker å skrive master innen dette, eller bare ønsker et «lettere» fag, kan man absolutt velge dette. 

•International Contracts.
Dette er nok det faget jeg likte best. Faget hadde to uker med undervisning, én mellom og én etter International environmental law. I løpet av disse to ukene lærte man mye av det man trenger å vite for å skrive en internasjonal salgskontakt. Vi fikk også øvelse i å fremforhandle innledende punkter i en kontrakt, og å skrive en hel kontrakt selv. Faget var basert på at studentene lærte ved å gjøre. Dette innebar at forhandlingene og mye av det innledende arbeidet ble gjort før vi egentlig visste hva som skulle være med i en kontrakt. Dette var for min del veldig forvirrende og jeg følte at jeg gjorde mye feil. Likevel tror jeg at jeg ender opp med å være enig i at dette fungerte godt, ettersom jeg nå er veldig obs på de tingene jeg gjorde feil, slik at jeg ikke gjør det igjen. 
Vurderingen i faget bestod hovedsakelig av tre innleveringer, hvor én av de var selve kontakten og én var en kommentar av kontrakten - hva kunne man gjort annerledes og hvorfor utformet man kontrakten slik man gjorde. I dette faget kan du legge ned den innsatsen du ønsker og likevel komme helskinnet gjennom det. Noen brukte flere uker på innleveringene, mens andre brukte et fåtall av dager. Dette faget anbefaler jeg:)

• Mediation.
Dette er kanskje det faget jeg føler jeg lærte minst av. Faget består av en intensiv helg med undervisning både lørdag og søndag. Her er det muntlig aktivitet som teller, pluss to skriftlige innleveringer man skriver i timene. Videre har man en stor innlevering på 5000-6000 ord som teller 70% av karakteren. 
Undervisningen var ganske variert. Professorene snakket en del, vi så film, og fikk prøvd oss med praktiske øvelser. Mye av dette kan man likevel fra før, noe som gjør at man ikke lærer mye nytt. 
Innleveringen i dette faget var nok kanskje den vanskeligste av alle innleveringene dette semesteret. Man kunne kun bruke fagartikler og bøker som litteratur, noe som gjorde researcharbeidet mye mer tidskrevende. Det var også vanskelig å finne en oppgave som kunne være mulig å skrive så mange ord på. Likevel kommer man alltid i mål! 

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ikke så stort som man skulle trodd. Det er relativt lett å finne frem, og all undervisningen foregår i samme bygg. Dette er nyoppusset og skal stå klart ila januar-mars 2018.

Det er vanskelig å definere hva som egentlig er byen. Hele området heter Gold Coast, og tettstedet rundt skolen heter Robina. Likevel oppleves alt i Gold Coast som masse små tettsteder med et lite samlingspunkt med noen restauranter og butikker. Surfers Paradise er nok det største tettstedet på Gold Coast, men flere utesteder, butikker og restauranter.

Det finnes to store handlesentre i nær tilknytning til skolen. Det ene har godt utvalg matbutikker, Zara, Nike ol., mens det andre handlesenteret er mer eksklusivt. Man finner "vanlige" butikker som Adidas og H&M der, men senteret domineres av butikker som Louis Vuitton ect.

Bustad

Bolig
Når det gjelder å finne et sted å bo, har man mange alternativer på Gold Coast. Jeg anbefaler å finne et sted i nærheten av skolen, ettersom de fleste velger å bo i området rundt Bond University. Man kan også velge å bo i Surfers Paradise, men da bør man ha bil. Det tar ca. 15 minutter å kjøre fra Surfers Paradise til skolen.

Om man ønsker å bo i Varsity Shores, Varsity Towers eller the Reserve bør man sende inn søknad så tidlig som mulig. Jeg sendte inn søknad til Varsity Shores første Mai, og var en av de siste som fikk plass til å bo der. De to andre har litt mindre søkere, så man vil nok få bolig der selv om man søker senere.
Mange tidligere studenter har anbefalt Varsity Shores ettersom det er godt studentmiljø der. Det er jeg enig i. To bassengområder legger til rette for at man kan være sosial også utenfor villaene. Managementet har blitt svært strenge hva gjelder alkohol og fest. De villaene som har barnefamilier som nære naboer får fortere klager enn andre, men terskelen for å godta fest er generelt svært lav blant de fastboende. The Reserve og Varsity Towers har heller ikke høy terskel for fest. Ønsker man å bo et sted som tilrettelegger for dette, bør man sjekke ut flatmate.com og finne private boliger for studenter.

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er smart å være tidlig ute med å finne bolig dersom man ønsker å bo nære campus eller på skolen. Dersom man ønsker å bo privat, er dette vanskelig å ordne før man kommer ned dit, da de fleste krever at man kommer på visning.

Undervisningsformer

Jeg hadde kun intensive fag, som gjorde at jeg hadde noen uker i starten med mye skole, og siste del av semesteret gikk til oppgaveskriving. Undervisningen var obligatorisk og varierte mellom at foreleseren snakket/foreleste, arbeid med oppgaver, diskusjoner og praktiske øvelser. Det var forventet at man stilte forberedt til dette.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var flere veldig interessante fag og at emnetilbudet var godt. Selv hadde jeg International Contracts, Mediation, IT-law og Advanced Legal Reasoning, Research and Writing.

Universitetsområdet og byen

Campusen er veldig fin, med mange forskjellige steder å lese. Det er også gode mattilbud og kaffe-steder på Campus.

Bustad

Jeg bodde i Varsity Towers, som ligger ca 5 min å gå fra Bond. Jeg likte veldig godt å bo så nærme campus, da det skjedde mye sosialt her, samt at de fleste jeg ble kjent med bodde enten på campus eller rett ved siden av. Det tok ca 10-15 min å sykle ned til stranden (kan kjøpe billig brukt sykkel på Gumtree.au). Et tips hvis man bor nærme skolen, er å bestille matvarer på nettet (fra eks Coles), da kommer de og leverer det på døren.

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingsstudenter på Bond, og det var mye sosialt som skjedde hele tiden.

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som skal ordnes av praktiske ting før du skal på utveksling slik som søknad til Bond university, visum, bosted og flybilletter. Det kan derfor anbefales at du starter tidlig med alt dette så fort du har fått innvilget studieplass. Det er også smart å melde seg opp i fagene du ønsker så fort du får tilgang til dette da det er begrenset med plass i de ulike fagene.

Undervisningsformer

Undervisningen består for det meste i klasseundervisning med klasser på alt fra 20-40 studenter. I de fleste fagene blir muntlig deltakelse i timene belønnet, men det er ikke et krav for å bestå. I alle fagene jeg tok var det ikke skoleeksamen, men små innleveringer underveis eller en stor oppgave som telte 70 % av karakteren. Fordelen med det er at du kan gjøre denne når du selv ønsker, og ikke er bundet til en spesiell dato for eksamen. Jeg tok fagene mediation, common law and legal skills, it and the law og advanced legal reasoning and writing. De fleste av disse var intensive fag som gikk over en helg eller noen få undervisningsdager der det var obligatorisk oppmøte eller oppmøte var en del av karaktersettingen.
Litt om fagene:
Mediation: Undervisningen gikk over to dager, en helg. Det ble lagt ut fagstoff man kunne lese seg opp på i forkant på nettet. Seminarene var lagt opp slik at det var en blanding av praktiske øvelser på ulike meklingsteknikker og klasseromsundervisning. Til slutt skrev vi en forskningsrapport om et valgfritt tema innenfor mekling. Denne telte 70 % av karakteren, mens de restrerende 30 % gikk på aktivitet i timen og 2 quiz'er i disse timene.

It and the law: I dette faget var det 5 undervisningsdager der 3 av de første var klasseromsundervisning der vi lærte om ulike juridiske problemstillinger knyttet til den teknologiske utviklingen. Vi lærte om GDPR, internettkriminalitet, personvern osv. De to siste seminarene var holdt av til muntlige fremføringer om valgfritt tema innenfor dette området. Alle holdt en 20 minutters fremføring. Fremføringen var basert på det temaet vi skrev forskningsrapport om. Forskningsrapporten stod for 70 % av den endelige karakteren.

Common law and legal skills: Her var det litt flere seminarer over litt lenger tid. Undervisningen bestod i første del av semesteret i å skrive korte essay og besvare quiz på nettet om ulike aspekter ved common law systemet. Senere i faget var det ulike øvelser (legal skills-delen) som gikk på forhandlinger og skrive ulike juridiske dokumenter som vi senere leverte i en mappe.

Advanced legal reasoning, writing and research: Dette faget gikk over to seminarer, der læreren pratet for det meste. Faget kan sammenlignes med metodefaget vi har på uib. Vi hadde totalt 3 innleveringer, to korte og en litt lengre. Den siste gikk ut på at man skulle skrive forslag til forskningsrapport. De fleste skrev da et forslag basert på hva de skulle skrive masteroppgave om i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bra, jeg vil spesielt anbefale IT-fagene som gjør seg særlig relevant for oss norske studenter. Man kan også ta ulike fag som går på australsk rett om man er interessert i det.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Etter at man takker ja til tilbudet om utveksling får man god informasjon fra UiB om ulike frister for når ting må ordnes. Det tar noe tid å ordne visum, og for å få støtte fra lånekassen så må man først få forhåndsgodkjent fagene man skal ta. Min erfaring er at det lønner seg å søke UiB om forhåndsgodkjenning ganske raskt, og at det ikke er noe problem å endre fag etter denne forhåndsgodkjenningen. Det er lurt å merke seg at Bond sin påmelding til fag er i Juli.

Når det kommer til bosted så blir boligene i nærheten av skolen fort fylt opp, og dersom man ønsker å bo der bør man være tidlig ute med å søke. Ønsker man derimot å bo nærmere stranden, og leie av privatpersoner, er min erfaring at kulturen i Australia er veldig forskjellig fra Norge på dette området. I disse tilfellene er det bare å ta det med ro, for annonsene blir sjelden lagt ut mer enn et par uker i forveien.

Undervisningsformer

Som utvekslingsstudent på masternivå kan man velge mellom "postgraduate" fagene som Bond tilbyr. Det er mange fag å velge mellom, men av erfaring er det noen fag som skiller seg ut som spesielt interessante for utvekslingsstudenter uten særlig forkunnskap i Australsk rett.

Det er to forskjellige undervisningsformer i fagene på bond. De "intensive" fagene går som regel over to til tre uker, hvor man har mange seminarer og innleveringer disse ukene (også i helgene), før det hele avsluttes med en litt større oppgave som man får en lenger frist til å ferdigstille. "Standardfagene" minner mer om den norske undervisningsmodellen, hvor fagene strekker seg over en lengre periode, men med færre timer per uke. Jeg valgte kun fag som var intensive, og likte denne modellen veldig godt da det ga større frihet til å reise rundt i Australia.

Vurdering av emnetilbodet

Av postgraduate fagene var det et relativt bredt utvalg av fag, men mangelen på forkunnskaper om Australsk rett begrenset hvilke fag som var interessante. Det var likevel et godt utvalg av fag, og det var aldri et problem å finne fire interessante fag til å fylle opp studiepoengene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte fagene International Contracts, International Financial Systems Law, Common Law and Legal Skills og Mediation. Alle disse fagene var intensive.

International Contracts: Jeg hadde hørt veldig mye positivt om dette faget før jeg dro til Australia, men ble litt skuffet. Jeg synes dette faget var veldig lite oversiktlig oppbygget, og at man ble kastet inn i det uten at man helt visste hva det handlet om. Dette førte til at det var vanskelig å se de røde trådene i faget i begynnelsen. Det positive med dette faget er at man får et veldig praktisk innblikk i hvordan man setter opp en kontrakt mellom to parter fra forskjellige land, og hvilke lover og regler som gjelder ved en slik kontraktsinngåelse. Faget går i hovedsak ut på at to studenter skal forhandle frem en kontrakt og skrive utkast av kontraktsklausulene. Faget avsluttes med at man skal skrive en kommentaroppgave på ca. 4000 ord med en beskrivelse av hvorfor man valgte de kontraktsklausulene man gjorde.

International Financial Systems Law: Dette var et veldig spennende fag, hvor man lærer mye grunnkunnskap om tidligere finanskriser, hvordan finanskriser oppstår og hva som kan gjøres for å forhindre de. Jeg likte dette faget veldig godt og følte jeg fikk et stort utbytte av det.
Faget bestod av fire seminarer på fire timer, fordelt på to helger. Etter hvert seminar fikk man noen små skriftlige innleveringer med fem dagers frist, før faget ble avsluttet med en innlevering på 6000-7000 ord, hvor man kunne velge mellom forskjellige temaer å skrive om.

Common Law and Legal Skills: Dette var mitt favorittfag. Professoren i faget var veldig hyggelig, og gikk virkelig inn for at vi skulle lære mest mulig. Faget var intensivt, men bygget opp litt annerledes enn de andre intensive fagene. I fire uker før seminarene startet hadde vi en quiz og en innlevering på 500 ord i uken. Dette var "common law" delen av faget, og ga et oversiktlig innblikk i likheter og forskjeller mellom Australsk rett og Norsk rett. Denne delen av faget var lett om man bare leste pensum som hørte til, noe som var mellom 20-40 sider per uke. Del to av faget var "legal skills", her var seminarer undervisningsformen. Legal skills delen gikk ut på seks seminarer fordelt på to uker. I løpet av disse ukene skrev vi diverse klientbrev, hadde noen praktiske samarbeidsoppgaver og en negotiation. Faget ble avsluttet med en innlevering av klientmappen som man jobbet med de to ukene hvor man hadde seminarer.

Mediation: Dette var et praktisk fag, hvor man fikk kunnskap om mekling som en alternativ tvisteløsning. Faget bestod av to seminarer av 7 timer, hvor man fikk diverse muntlige oppgaver. En av oppgavene vi hadde disse dagene var å gjennomføre et rollespill hvor en person er mekler og de andre er partene i tvisten. Faget ble avsluttet med en innlevering på ca. 6000 ord om et valgt tema innenfor mediation. Jeg synes dette faget var litt tørt og kjedelig, og om jeg hadde visst det jeg visste nå hadde jeg nok kanskje byttet det ut.

Jeg følte ikke at det var noen hindring å snakke/skrive på Engelsk, det var nesten bare utvekslingsstudenter i de fagene jeg valgte, så man føler aldri at man er dårlig i forhold til de andre.

Universitetsområdet og byen

Bond University har et kjempeflott campus med veldig mange gode ressurser. Som student ved Bond får man tilgang til et veldig bra treningssenter med gruppetimer, svømmebasseng og tennisbaner.

Gold Coast er et kjempeflott sted, med lange flotte strender langs hele kysten. Dersom man ikke føler behov for bil, anbefaler jeg å kjøpe sykkel. Jeg handlet meg sykkel på Gold Coast Bikes ved Nobbys en av de første dagene jeg var der, og angret ikke ett sekund. Det var heller ikke noe problem å få solgt sykkelen når jeg dro.

Spesielt anbefalt er det å ta en tur langs kyststien på Burleigh Heads, som gjerne avsluttes med å se på surferne på Burleigh Point. Burleigh Piont er også et veldig populært sted å ta et glass vin eller nyte litt takeaway i solnedgangen. Dersom man ønsker å lære seg å surfe er det mange som tilbyr surfetimer ved Surfers Paradise, ellers kan man ta bussen ned til Snapper Rocks/Rainbow Bay å leie brett der.

Bustad

Jeg var veldig bestemt på at jeg ville bo nær stranden, ikke skolen. Dette angret jeg ikke ett sekund på. Jeg endte med å bo i en leilighet to gater opp fra standen, i krysset ved Christine Avenue. Herfra tok det meg ca. 2-3 minutter å gå til stranden og 10-15 minutter å sykle til Bond. Leieprisene er ikke noe særlig dyrere her enn de er dersom man bor nær skolen, som ligger litt lenger inn i landet. Fra Burleigh går det også ofte busser til Broadbeach og tram videre til Surfers Paradise. Bussforbindelsen til skolen var derimot ikke så mye å skryte av, men det var ingen problem å sykle den distansen. De viktigste fordelene jeg merket ved å bo nær stranden var at det er gode joggemuligheter på gangveien langs stranden, dersom man surfer kan man bare ta brettet under armen og gå ned til stranden, og det er veldig deilig med et morgenbad.

Gode sider å finne leilighet/rom på er flatmates.com.au, facebookgrupper, realestate.com.au (her er det som regel bindingstid på 6 måneder og det kreves mye papirer). Dersom man ønsker å bo på campus er det mulighet for dette. Ønsker man å bo nær skolen bor mange studenter på Varsity Towers og Varsity Shores.

Sosialt miljø

Bond var veldig flinke til å arrangere sosiale arrangementer, så det er ikke noe problem å bli kjent med andre studenter. Fordi det er veldig mange utvekslingsstudenter på Bond, inkludert mange fra Norge, føler man seg ikke alene selvom man drar ned til Australia uten noen man kjenner.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg bestemte meg faktisk ikke for å dra på utveksling før fristdagen for å takke ja hadde kommet. Dette gjorde at jeg ikke hadde tenkt så mye på hvilke forberedelser som var nødvendig, slik at jeg følte at det ble ganske mye å ordne da jeg først hadde bestemt meg. Rett etter at vi hadde takket ja til plassen vår arrangerte UiB heldigvis et informasjonsmøte, hvor de ga oss god informasjon om hva vi burde ordne fort, og hva vi kunne vente litt med. Jeg vil imidlertid anbefale å søke om bolig så fort som mulig, da jeg har inntrykk av at de mest populære stedene blir fylt opp fort, og at det da går på hvem som har søkt først. Prosessen med å søke visum er også ganske krevende, så dette er også noe man bør sette i gang med så fort man har mottatt det endelige opptaksbrevet fra Bond University.

Undervisningsformer

På Bond University kan man velge mellom undergratuate fag og postgraduate fag, som enten undervises med "standard" eller "intensive" undervisningsform. Da vi skulle søke fag fikk vi beskjed fra UiB om at vi måtte velge postgraduate-fag, ettersom det kun disse fagene som tilsvarer vanskelighetsgraden til master-valgfagene på UiB. Alle fagene jeg valgte hadde "intensive" undervisningsform, som vil si at undervisningen i de enkelte fagene gjennomføres på kortest mulig tid, for eksempel over en helg med 2 x 8 timers undervisning, eller over et par uker med 6 x 3 timers undervisning. Slike fag vil som oftest ikke ha skoleeksamener, men heller store innleveringer som skal leveres på slutten av semesteret (oppgaver på mellom 5000-7000 ord). Jeg var veldig fornøyd med denne ordningen, da dette ga meg stor frihet til å velge selv når jeg ville jobbe med skole, og når jeg ville bruke til på å reise og se mer av Australia. Fag med "standard" undervisningsform har jeg skjønt at ligner mer på det vi er vant med hjemme, med ukentlige forelesninger/seminarer, og gjerne skoleeksamen istedenfor store innleveringer i slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom vi fra UiB måtte velge postgraduate fag var emnetilbudet mindre enn jeg trodde, spesielt fordi en del av disse fagene også krevde forkunnskaper som vi ikke hadde. Om jeg husker riktig så hadde vi ca 12-14 fag å velge mellom, hvorav flere av dem var av internasjonal karakter, hvilket gjorde at jeg likevel fant en del fag jeg syntes virket spennende.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte fagene International Contracts, Information Technology and the Law, Mediation og Advanced Legal Reasoning, Research and Writing. Alle disse fagene var som sagt såkalt "intensive", men heldigvis lagt opp slik at de ikke krasjet med hverandre.

International Contracts: Dette var et veldig praktisk fag, hvor man lærer å fremforhandle og utforme kontrakter med folk som er fra et annet land enn seg selv. Jeg syntes spesielt at det var interessant å lære mer om hvor mye man faktisk må tenke på når man skal forhandle frem kontrakter på tvers av landegrenser. Undervisningen besto delvis av forelesninger, praktiske samarbeidsoppgaver, og studentpresentasjoner. Man må blant annet fremforhandle en kontrakt med en person fra et annet land enn seg selv, samt skrive en kommentaroppgave hvor man nærmere skal beskrive hvorfor man valgte de kontraktsklausulene man gjorde (ca 3500-4000 ord).

Information Technology and the Law: Dette var mitt desiderte favorittfag, som jeg faktisk ikke hadde tenkt til å ta i utgangspunktet. Dette faget omhandler de mange juridiske utfordringene samfunnet står ovenfor i dag på grunn av avansert teknologisk utvikling verden over, for eksempel i forhold til datalagring, hacking, overvåking, fake news og artifitial intelligence. Undervisningen besto delvis av forelesninger, og delvis av studentframføringer av egenvalgte temaer. Man må også skrive en oppgave på ca 5000-6000 ord, hvor man graver dypere i temaet man hadde framføring om.

Mediation: Dette var også et veldig spennende og praktisk fag, hvor man lærer mer om mekling som en alternativ tvisteløsning. Her går all undervisningen over en helg, hvor man delvis lytter til foreleserne og delvis øver på praktiske oppgaver sammen med andre studenter. Vi hadde for eksempel et rollespill, hvor en person skal fungere som mekler, mens to andre skal spille rollen som et ektepar i en pågående skillsmisse. Dette var veldig spennende og lærerrikt! I tillegg til den praktiske undervisningen må man levere enn oppgave på ca 5000-6000 ord om et egenvalgt tema innenfor mediation.

Advanced Legal Reasoning, Research and Writing: Dette var kanskje det minst interessante faget, men likevel et veldig nyttig fag. Her lærer man om hvordan man skriver gode juridiske tekster på en overbevisende og vel-argumentert måte. Undervisningen foregikk over to lange dager, i tillegg til at vi hadde totalt tre innleveringer. To av innleveringene var ganske korte (500-1500 ord) hvor man skulle velge artikler og identifisere argumentene forfatterne brukte for å få frem sitt syn. Den siste oppgaven var en såkalt research proposal på ca 2500 ord, hvor de som skulle skrive masteroppgave til våren ble oppfordret til å ta utgangspunkt i det man tenkte å skrive om, og lage en detaljert prosjektskisse for det kommende arbeidet med oppgaven. Dette syntes jeg var veldig nyttig, da dette fikk meg til å sette meg inn i det jeg skal skrive masteroppgave ved UiB om på et tidlig tidspunkt. Man kunne også velge å skrive en prosjektskisse for en en fiktiv stor oppgave, dersom man ikke skulle skrive masteroppgave, eller ikke hadde bestemt seg for tema.

Når det gjelder språket så følte jeg at dette gikk veldig greit. Jeg kom fort inn i igjen i den engelske skrivingen, selv om det var flere år siden jeg hadde skrevet engelske oppgaver sist. Professorene var også flinke til å ta hensyn til oss utvekslingsstudentene, da de er vant til å alltid ha et stort antall studenter med et annet språk enn engelsk for første-språk.

Universitetsområdet og byen

Bond University er en utrolig flott skole, med det fineste campuset jeg har sett noen gang. Alt er velholdt og pent, og folkene som jobber der er veldig hyggelige og imøtekommende! Som en del av skolepengene får man også tilgang på en rekke gode ressurser, som tilgang på skolens moderne treningssenter (med både saltimer og svømmebasseng) og hjelp fra Student Learning Support til å for eksempel se over språk og kildehenvisninger før du leverer oppgaver.

Selve Gold Coast er også veldig fint, med lange hvite strender og masse å finne på. Jeg anbefaler blant annet å ta en dagstur opp i Springbrook National Park for flott utsikt og regnskoglignende natur, tur til Currumbin Wildlife Sanctuary for å se koalaer og kenguruer på nært hånd, samt kveldsturer til Burleigh Point, som er et fint sted for å sitte å se på erfarne surferne og solnedganger. Storbyen Brisbane er heller ikke veldig langt unna, hvor det også finnes mye spennende å gjøre (ca 1,5 time med tog).

Bustad

Jeg og en venninne hadde egentlig håpet å få bo på Varsity Shores, men der fikk vi dessverre ikke plass, enda vi søkte rundt påske. I slutten av juli fant vi oss imidlertid en veldig fin leilighet på Central Park Apartments, som viste seg å ligge ca 500 meter fra Campus (i motsatt retning av Varsity Shores). Her fikk vi stor stue med åpen kjøkkenløsning, to store soverom, to bad og balkong for ca 6000 kr i måneden + strøm og internett. Leilighetene ligger i blokker på tre etasjer, og har både svømmebasseng, solstoler og et enkelt treningsrom til disposisjon for de som bor der. Central Park Apartments er imidlertid ikke typiske studentblokker, da leilighetene er privateid. Vi fikk imidlertid inntrykk av at det bodde en del studenter der, selv om det ble noe helt annet enn Varsity Shores som er mer tiltenkt studenter. Vi synes likevel at Central Park Apartments var et kjempefint og trygt sted å bo under utvekslingsoppholdet, med alt vi trengte i umiddelbar nærhet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Bond var veldig godt, og skolen var flinke til å arrangere sosiale arrangementer for studentene jevning gjennom hele semesteret. Hvis man ønsker å bli kjent med flest mulig fra andre land anbefaler jeg å for eksempel melde seg på en studentidrett og å delta på aktivitetene i orientation-week, som er litt det samme som fadderuka hjemme. Det var imidlertid VELDIG mange nordmenn her dette semesteret (sikkert 30 stk. totalt), så man trengte aldri å føle seg alene. Dette var en god trygghet, men jeg vil selvfølgelig anbefale å forsøke å bli kjent med flest mulig ikke-norske studenter også!

Alt i alt vil jeg anbefale Bond University og Gold Coast på det varmeste! Jeg har ikke angret et sekund på at jeg dro, og sitter både igjen med gode minner og venner for livet.

2016

Vår 2016/Høst 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016/Høst 2016 – Integrert master i rettsvitskap

11.01.2016 - 19.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er lange avstander. Kan være lurt å kjøpe bil. Dette får du billig på gumtree.
Gumtree er den Australske utgaven av Finn.no.
Få Australsk bankkort. Bankene kommer første skoledag og hjelper deg.
Bussystemet er ikke veldig utviklet. Lange avstander mellom stoppene. Kjøp sykkel. Byen er flat.

Undervisningsformer

Jeg valgte intensive kurs og var veldig fornøyd med det. Da får du ferie. Man skriver oppgaver - velger tema selv.

Vurdering av emnetilbodet

Se internettsiden til Bond. Mange fag å velge mellom. Klassene er små. Du får god oppfølging om du vil.

Fagleg utbyte og språk

For å være helt ærlig så fikk jeg ikke så veldig mye ut av det faglige. Når man har 4 fag på 3/4 måneder (ett semester) så blir det relativt overfladisk. Språklig var oppholdet virkelig verdifullt. Bratt læringskurve. Det australske folk er meget pratsomme.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fint og rent og har alle fasiliteter. På campus har man lege, psykolog, økonomiavd, security mm. Benytt deg av alt du måtte trenge. De er der for å hjelpe deg.

Det er et utrolig bra sportssenter på skolen med gratis gym, tennisbaner, squash og basseng.

Bustad

Varsity shores er der de fleste studentene bor. En liten miniby. OK priser og helt OK standard. Vær tidlig ute med søknad. Her blir du garantert kjent med folk.
Er dere flere som reiser ned sammen kan dere leie et hus langs en av lakes'ene til en rimelig penge. Disse kan ha svømmebasseng og er store. Men da er du avhengig sv bil. Avstandene mellom fasilitetene i gold coast er store.

Sosialt miljø

Hyggelig,men fadderuken er mye mindre organisert enn i Bergen. Du må jobbe litt selv for å få venner. Meld deg inn i sportsgrupper. Det er også mange nordmenn ved Griffith uni.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2016 - 17.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Etter å ha kommet vel tilbake til Norge sitter jeg igjen med bare gode følelser fra semesteret på Bond University. I tillegg til at Bond er rangert som det beste universitetet for jusstudenter, er det også så utrolig mye flott å oppleve i Australia. Så, dersom du vurderer å reise til Bond har jeg bare ett råd å gi - gjør det!

Vi fikk god informasjon fra fakultetet om hvordan vi skulle gå frem med søknad til skolen. Vi fikk også huskeliste over alle tingene som måtte huskes på, feks at passet må være gyldig, søknad om visum, søknad om bolig osv. Jeg vil anbefale å være ute i god tid med søknad om visum. Det tok like i underkant av 3 uker før jeg fikk godkjent visum. Jeg hørte også om noen som ikke hadde fått visumet godkjent like før de skulle reise inn i landet. Søknaden er elektronisk, hvilket er greit nok når det funker. Jeg hadde store problemer med å fullføre søknaden med min mac, og måtte låne opptil 2 pcer for å komme igjennom søknadsskjemaet, som er på 25 sider. Men det gikk bra til slutt (etter en del frustrasjon). Rådet her er altså å være ute i god tid med søknaden.

Man må selvfølgelig også ha en god reiseforsikring for å kunne søke om visum. Jeg valgte reiseforsikring gjennom ANSA. Da må man først melde seg inn i ANSA og så kjøpe forsikringen der. Dersom noe skjer og du må til legen, så legger du ut hos legen og får pengene igjen fra forsikringsselskapet.

Søknad til skolen er også elektronisk. Jeg hadde også noe problemer med å få tilgang til skolens nettsider på macen min. Jeg vet ikke hva som var grunnen til det (kan lite om sånt), men det gikk bedre da jeg brukte pc, selv om det også her tok noe lang tid før sidene ble lastet opp. Men, så lenge du er ute i god tid bør det gå bra.

Jeg vil også anbefale å velge fag så snart Bond åpner for det. Jeg fikk alle de fagene jeg ønsket, uten noen problemer. Bond oppgir også at man kan vente med å velge fagene til Orientation Week, men det er da mulighet for at fagene allerede er fylt opp, og du risikerer å ikke få de fagene du vil. I tillegg må du regne med muligheten for at du ikke får alle fagene du vil ha uansett. Dette fordi Bond har noen intensive fag, hvilket gjør at timeplanen ikke går opp for alle fagene. Det vil si at du må finne den kombinasjonen av fag som går opp, slik at fagene ikke overlapper hverandre. Dette gjør du på e-student, og du får beskjed dersom kombinasjonen du har valgt ikke vil fungere.

Det er også veldig lurt å ordne bosted før man reiser ned. Jeg synes i alle fall det var veldig greit å ha det klart før jeg reiste. Jeg bodde på Varsity Shores, og det var veldig mange av nordmennene som bodde der. Varsity Shores ligger like ved skolen og det tar ca 6 minutter å gå til campus. Det synes jeg var utrolig greit. På den annen side er det ikke så mye som skjer i dette området utenom skole. Jeg foretrakk likevel å bo nært skolen. Jeg søkte veldig tidlig til Varsity Shores (rundt påsketider). Jeg fikk da svar at de begynte å fordele rom i juni, men at de ville ta vare på søknaden min. Jeg vil derfor også her anbefale å være litt tidlig ute dersom dere vil bo på Varsity Shores. Kanskje ikke fullt så tidlig som meg, men i alle fall i litt god tid.

Ellers kan det være lurt å kjøpe noen støttestrømper til de lange flyvningene. Jeg gikk til et reisemedisin-kontor og spurte om vaksiner. Det eneste de anbefalte var vaksine mot hjernehinnebetennelse, men jeg tror ikke dette er veldig nødvendig. Jeg gjorde det allikevel fordi de anbefalte det.

Når du kommer til Australia er det lurt å ordne abonnement fra en teleoperatør der nede. Det finnes flere av dem og de tilbyr pre-paid sim-kort til 2 dollar. Jeg fikk et slikt sim-kort på Book shopen i hovedbiblioteket på campus. Jeg vil likevel IKKE anbefale å velge Telstra. Velg heller Vodafone. Jeg klarte ikke å aktivere sim-kortet selv, og jeg fant ikke ut hvordan man fylte på sim-kortet for en måned om gangen, og måtte derfor gå inn i butikken en gang i måneden slik at de kunne fylle på for meg. Dersom man fyller på selv på nett, så fyller man bare på med så og så mange dollar, og det tar en dag ca før disse pengene er oppbrukt... I butikken koster det 30 dollar for en måned med 1 GB + ringing og sms. Jeg vet at det er veldig enkelt å ordne dette selv på nett dersom man velger Vodafone, så derfor bør du gjøre det.

Videre bør du skaffe et GoCard så fort som mulig dersom du har tenkt å ta bussen. Dette får du også tak i i Book Shop-en i biblioteket på campus. Du må deretter gå inn på Translink sine nettsider og registrere at du er student. Dette er veldig viktig, ellers betaler du full pris på bussen.

Man kan også kjøpe sykkel der nede. Det kan være praktisk, men jeg valgte å ikke gjøre det. Skolen er veldig nært, så man trenger ingen transportmiddel for å komme dit. Sykkel kan være greit å ha for å komme seg til den nærmeste stranden, men man kan også ta bussen. Ellers er det også to basseng på området til Varsity Shores.

Undervisningsformer

Bond har både fag som går hele semesteret, og intensive fag. Jeg valgte bare intensive fag og synes dette fungerte helt ypperlig. Når man velger intensive fag, har man bare så og så mange dager på skolen. Jeg hadde to uker i oktober der jeg måtte være på skolen hver dag og dagene var i tillegg ganske lange. Etter de to ukene hadde jeg bare ett seminar i uken i ca 3 uker (seminar på 4 timer). Når man først er i et så fantastisk land som Australia, så synes jeg det var helt ypperlig å ikke være bundet til å møte opp til seminar eller tutorials hver uke. Det er utrolig mye flott å oppleve i Australia og ved å velge intensive fag, så har du mye mer frihet til å reise og oppleve ting. Jeg vil derfor anbefale dette. I tillegg slipper man å ha ordinær eksamen. Ulempen er kanskje at man må skrive større oppgaver i disse fagene. Oppgavene er på 5000 - 7000 ord, så det kreves en del arbeid. Men, man kan likevel legge opp oppgaveskrivingen sånn som man vil, og jeg synes jeg hadde god tid til å gjøre andre ting enn å bare jobbe med oppgaver.

Det kreves at du møter opp til alle seminar. Dette fordi deler av karakteren baserer seg på deltakelse i timene. Dette er noe uvant for oss studenter fra Bergen, men man kommer fort inn i det. I en del av fagene har man også fremføringer, og i noen fag tas disse med i vurderingen av deltakelse.

Det er også mer praktisk undervisning på Bond enn i Bergen. Man får oppgaver i timene som man skal diskutere og utføre. I faget Common Law and Legal Skills skulle man også ha en negotiation som ble filmet og vurdert som del av din karakter. Det høres kanskje litt skummelt ut, men det gikk veldig fint og man får nok tid til å forberede seg.

Vurdering av emnetilbodet

Bond har mange ulike fag å tilby. Det er likevel litt mer redusert for utvekslingsstudentene, og noen av fagene krever at du har hatt andre fag i forveien. Likevel synes jeg de hadde et godt utvalg og jeg var stort sett fornøyd med de fagene jeg valgte.

International Contracts: I dette faget hadde vi en meget dyktig professor. Timene var interessante og vi snakket mye om innholdet i kontrakter, hva som bør være med osv. Alle studentene hadde en fremføring hver. Vi måtte gå sammen med en annen person fra et annet land og ha fremføringen med denne. Vi fikk et ark med forskjellige emner, og kunne velge hvilket emne vi ville ha etter først til mølla-prinsippet. I dette faget inngikk fremføringen i vurderingen av deltakelse i timen. Det kunne til tider ellers være litt vanskelig å bidra så mye med ting i timene, men han stilte jevnlig spørsmål som folk kunne svare på. Avsluttende oppgave var å utferdige en Memorandum of understanding, og denne teller 75 % av karakteren. I tillegg skulle man skrive en forklaring til, og denne inngikk også i karakteren. Jeg synes dette var et interessant fag som kan anbefales.

Common Law and Legal Skills: Dette faget var delt i to. De første fire ukene jobbet vi på egenhånd og måtte levere inn essay på 500 ord, samt ta en avkryssningsprøve hver uke. I starten lånte jeg pensumboken på biblioteket, men den kan man bare låne i 3 timer av gangen, så jeg endte med å kjøpe boken. Den kostet rundt 1000 kr, men jeg synes det var greit å ha boken da jeg skulle skrive essayene og ha boken med på avkryssningsprøven. De første fire ukene handlet om common law. Da lærer man om hvordan det Australske rettssystemet er bygget opp og hvordan det har tilknytning til England.

Den andre delen av faget hadde vi i seminar sammen med den ene kursansvarlige. I seminarene hadde vi om den andre delen av faget; legal skills. Vi skulle da utferdige forskjellige rettslige dokumenter, feks et letter of demand. Alle rettsdokumentene som vi skrev skulle vi samle i en case file som vi måtte levere inn på slutten av semesteret. Vi hadde også en god del praktiske oppgaver som vi jobbet med i seminarene. I tillegg måtte vi ha en negotiation, som ble filmet og vurdert av professoren. Jeg synes dette var et veldig kjekt fag som virkelig kan anbefales.

Information Technology And The Law: I dette faget hadde vi først en del seminarer på campus. Deretter reiste professoren tilbake til Sverige og resten av forelesningene ble overført på nett. Jeg synes ikke dette faget var så veldig interessant. Det ble litt for teknisk hvilket gjorde at det lå litt for langt utenfor mitt interessefelt. Jeg synes også det var noe vanskelig å bidra muntlig på seminarene da seminarene lignet mer på vanlige forelesninger som vi er vant med fra Bergen. Det var ikke noe pensum i dette faget og det gjør at det er lurt å følge godt med i forelesningene. Eksamen var en 24-timers hjemmeeksamen som var delt i to deler. Første del var en analyse av en EU-dom, og andre del minnet om en praktikum.

Mediation: Dette faget var anbefalt i mange studentrapporter. Jeg synes faget var helt greit og vi fikk mange praktiske oppgaver i seminarene som vi jobbet med. Vi hadde også en lørdag der vi skulle ha en mediation med en mediatior og to parter. Dette var en interessant øvelse og man lærer en god del om hva det vil si å være en mediatior og de utfordringene som følger med. I dette faget hadde vi en research paper på 7000 ord. I tillegg måtte vi skrive en learning diary på 2000. Det er altså mye skriving i dette faget, men absolutt overkommelig dersom man begynner i litt god tid. Det var satt opp en bok på pensum som professoren anbefalte oss å kjøpe. Jeg kjøpte den og følte ikke at jeg hadde særlig bruk for den. Jeg anbefaler derfor å vente litt med å kjøpe den og heller se om du trenger den. Den kostet rundt 800 kr.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var litt forskjellig i de forskjellige fagene, men som generell regel avhenger det litt av deg selv hvor mye arbeid du legger ned i fagene. Men, som nevnt, i mange fag har man praktiske oppgaver underveis og man lærer en del av disse. I tillegg skal man i noen fag ha fremføringer, som man også lærer en del av. Hvis man velger intensive fag er man i stor grad ansvarlig for egen læring i tillegg til det man går igjennom i timene.

I begynnelsen kan man kanskje føle seg litt "rusten" når det gjelder engelsken. Jeg hadde ikke snakket så mye engelsk siden videregående (6 år siden) og da føler man kanskje at det er litt unaturlig å snakke så mye engelsk. Men man kommer veldig fort inn i det, og de norske studentene er generelt sett veldig gode i engelsk. Derfor er det bare å hive seg ut i det og man lærer mye og blir mer trygg på engelsken sin.
Det er mange norske studenter på Bond, og det er nok lett å være mest med de norske, særlig hvis man kjenner mange av dem fra før. Jeg kjente bare én annen fra før og vi ble kjent med en god del internasjonale studenter. Dette lærer man mye av.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er plassert i Robina. Campus er stort og flott og har alt du trenger. Treningssenteret er nesten helt nytt og veldig flott. Du får også en gratis PT-time i semesteret, så det er det bare å benytte seg av! I tillegg har de mange kjekke timer som man kan gå på i tillegg.
Jeg holdt mest til på lesesalen i hovedbiblioteket da dette er nyere, og er du heldig kan du få plass ved vinduet som har en fantastisk utsikt over innsjøen på campus. Obs! I Australia er de flinke til å sette på aircondition. Biblioteket var derfor stort sett ganske kaldt, så jeg anbefaler å gå med bukse og genser hvis du skal ha en hel dag på salen (til tross for at det er fint og varmt ute). De har også en hyggelig liten kafé på biblioteket og pass på at du får deg kaffeavtalen. Da får du hver 7. kaffe gratis. Det er ingen som spør om du vil ha kortet, så bare spør etter det. De ansatte er veldig hyggelige og hjelpsomme. Det er bare å spørre dem dersom det er noe du lurer på.

De har også legekontor på kampus. Som nevnt over, må du betale for legetimen (50$) og så får du dette igjen fra forsikringsselskapet.

De har også Student Learnings Support på campus. Her kan du booke time og ta med deg essayene dine eller annet arbeid og få hjelp til å gå igjennom dem. Du får ikke hjelp til det faglige innholdet, men de hjelper deg med strukturering og språk.

Universitetet er plassert i Robina. Det er ikke mye som skjer der utenom de arrangementene som er på skolen. Det er derfor greit å skaffe seg busskort så fort man kan. Hvis man ikke bor i nærheten av skolen kan det være praktisk med bil da det kan ta litt tid å komme seg rundt med buss. Jeg synes derfor det var utrolig greit å bo i nærheten av skolen.

Bustad

Som nevnt bodde jeg i Varsity Shores. Veldig nært skolen og et fint kompleks. Det er et gated community som inneholder mange hus og to basseng. Det er en blanding av småbarnsfamilier og studenter som bor der. Området er stille og rolig, så det er ikke noe problem å få sove. Det er også et lite treningsstudio ved det ene bassenget, men det er mye bedre å gå bort på treningssenteret på campus. Utleier har et kontor ved inngangen, så her kan man gå dersom man har noen spørsmål. Merk at kontoret bare er åpent fra 09-12.
Det finnes også flere muligheter for bolig i området, men jeg synes VS var veldig greit. Og prisen lå på rundt 5100 i måneden, for et ganske stort soverom i et hus som ble delt av 4 personer. De andre mulighetene blir også fort dyrere etter det jeg har erfart.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blir det man gjør det til. Jeg opplevde at det var lett å bli kjent med folk, da det er mange som er i samme situasjon som deg selv. De fleste er veldig åpne for å bli kjent med nye folk.

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

05.09.2016 - 17.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen er relativt omfattende, men man får god hjelp både fra UiB og Bond. Er det noe du lurer på så er Bond relativt raske til å svare på e-post. Det er en del dokumentasjon som skal sendes inn, så vær ute i god tid med å skaffe alt som trengs. Anbefaler også å søke om visum så fort du har mulighet til det fordi dette kan ta noe tid.

Valg av fag - var selv tidlig ute dersom det er populære fag du absolutt vil ha. Ellers er det ikke noe problem å vente til du kommer ned. Da vil du få hjelp på business centre. Jeg byttet et fag etter en uke, og det var ikke noe problem.

Søke bolig tidlig, kan være vanskelig å finne noe når man kommer ned, særlig om man vil bo på de mest populære stedene.

Praktiske tips i Australia

Undervisningsformer

Mye mindre klasser, mer praktisk, mer skriving, mindre lesing. Lite bruk av bøkene utenom til skrivingen - kan lånes på biblioteket. Krever i mye større grad at du skal ta kontakt med foreleserne for eksempel ved å oppsøke dem på kontoret for å snakke om oppgaven din.

Vurdering av emnetilbodet

Mediation: Startet relativt sent. Var mer jobb enn jeg hadde sett for meg. Krever dog ikke mye forberedelser. Skisse - oppgave på 7000 ord, learning diary på 2000 (?)

Common Law and legal skills: Nytt fag. To deler - en del på internett (common Law) og en med praktisk undervisning (legal skills: utforme brev og avtaler, forhandling). 4 småoppgaver på 500 ord + multiple choice. Lettlest bok. Client file. Gøy og praktisk. Variert. Ferdig tidlig i semesteret. Den praktiske delen krever lite forberedelse.

Advanced legal reaserch, reasonning and writing: Kun to dager med undervisning. Tre oppgaver - en på 500, en på 1500 og en på 2500.

Global Sports Law: En helg med undervisning - sent i semesteret. også oppgavene kom sent i semesteret. flere småoppgaver og en stor på 5000.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige jeg kan ta med meg videre er nok i hovedsak det praktiske - som forhandlings- og meklingsteknikker samt den juridiske engelsken. Jeg valgte fag med lite materiell australsk rett nettopp på grunn av dette.

Vi var mange norske jusstudenter, og det ble derfor snakket mye norsk. Men du hører jo engelsk rundt deg og er nødt til å snakke litt på skolen.

Universitetsområdet og byen

Veldig fin campus og fine fasiliteter på skolen. Byen er også veldig fin. Nydelige strender.

Bustad

De aller fleste norske jusstudentene valgte å bo på Varsity Shores. Der kan du velge mellom ulike leiligheter for 3-6 personer. Dersom du har ønske om hvem du vil bo med så er det mulig å skrive det i søknaden. Ellers blir du plassert tilfeldig sammen med noen andre. Leilighetene på Shores har grei standard med stort sett det utstyret du trenger. Vi var uheldige og kom til en veldig skitten leilighet, men det ble greit når vi fikk vasket litt.
Det beste med Shores er imidlertid plasseringen bare et steinkast unna skolen og treningssenteret. I tillegg er det veldig deilig å ha basseng rett utenfor døren. Det er noe bråk på området i helgene, men stort sett er det rolig og greit.

Dersom jeg skulle studert på Bond lengre enn 4 måneder ville jeg absolutt vurdert å gå til anskaffelse av bil. Sykkel er et must. Det får du billig på Australias utgave av finn.no: gumtree, eller hos de store kjedene som K-mart, BigW ol.

Ellers kan det nevnes at innsjekking ved ankomst tar tid. Må også passe på at de trekker riktig beløp. Jeg valgte å betale for hele oppholdet en av de første ukene. Dersom du gjør dette så bør du imidlertid sjekke at kursen er ok. Ny regel - må ha australsk bankkonto for tilbakebetaling av depositum.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved Bond er veldig bra! Det skjer mye sosialt, både i regi av skolen og ellers som du kan delta på om du ønsker. I og med at vi var så mange nordmenn fant vi ofte på ting på egenhånd.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2016 - 17.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

For det første må man finne en plass å bo. De fleste tilbudene nær skolen, deriblant Varsity Shores, The Reserve, The Cape og The Retreat, fylles ganske raskt opp. De tre sistnevnte er ganske dyre alternativ. Varsity Shores er relativt rimelig, og fylles derfor opp veldig raskt. Man bør være inn med søknad i april.

Hva gjelder Visum er det greit å være ut så tidlig som mulig, særlig etter de nye søknadsreglene fom juni 2016. Det er en god del dokumentasjon som må inn.

Det kan være greit å sjekke ut ANSA sine sider, og melde seg inn der før avreise. Gjennom ANSA får man reiseforsikring, og under oppholdet arrangerer ANSA en del utflukter og fester som er forbeholdt medlemmer (eventuelt får medlemmer en lavere pris).

Velge fag er også noe man må gjøre på forhånd. Det er greit å sette seg inn i hele fagtilbudet. Da kan man lett bytte over til noe annet dersom man finner at de valgte fagene ikke passer helt.

Ved ankomst er det Orientation week. Utenom fester og sosiale arrangement, er det en del praktiske ting som må fikses. Det kan være greit å dra til "Student Business Center" med en gang før rushet starter. Der får man studentkort, hjelp med fagvalg og en hel del praktisk informasjon. I tillegg arrangeres guidede turer på universitetet som det kan være greit å få med seg.

Ellers kan man få fikset bankkonto, telefonabonnement og en del andre praktiske ting på kjøpesenteret Robina.

Undervisningsformer

Som Postgrad-student har man en hel del frihet til å sette opp sitt eget studie program. Undervisningsformen kan variere fra store forelesninger til mindre klasser med mye kontakt med lærer. For øvrig stiller de fleste lærerne seg til disposisjon hele tiden, og det er lav terskel for å besøke de på kontoret.

Ellers er nivået litt lavere i Norge, særlig for de fagene som er rettet mot typisk utvekslingsstudenter. Det vil si alle fagene som er godkjent innen Study Abroad-programmet, og særlig de som har et internasjonalt perspektiv. Dersom man velger fag som hovedsakelig er beregnet for de australske studentene, må man regne med en del mer arbeid.

Ellers settes karakteren ut i fra flere ting; både eksamen, eventuelt avsluttende innleveringsoppgave, presentasjoner, mindre oppgaver gjennom kurset, oppmøte og aktivitet i timen teller med. Sånn sett kan det minne mye om videregående her i Norge.
Det er videre et skille mellom standardiserte fag og intensive fag. De standardiserte fagene har typisk en eller to forelesninger i uken, med noe som ligner seminargrupper i tillegg. Ettersom disse fagene går gjennom hele semesteret, krever de ofte litt mer arbeid. De intensive fagene består gjerne av lengre fagdager, hvor man kan gjøre seg ferdig med kurset på et kort tidsrom med en avsluttende eksamen eller innleveringsoppgave mot slutten. Det er viktig å sjekke at fagene ikke krasjer for mye dersom man ønsker å kun ta intensive fag. Fordelen med sistnevnte er at det kan frigjøre en del tid til å gjøre andre ting når man først er i Australia.

Vurdering av emnetilbodet

Fagtilbudet varierer fra semester til semester. Jeg tok fagene Comparative Corporate Governance, International Financial System, International Contracts og Mediation.

Jeg likte Comparative Corporate Governance veldig godt, og læreren var helt fantastisk og veldig tilbakelent. Faget går ut på å gjennomgå ulike internasjonale selskapsrettslige prinsipper, med særlig fokus på selskapets samfunnsansvar. I tillegg tok vi utgangspunkt i dagsaktuelle hendelser og skandaler, noe som var veldig bra. Man trenger ikke å ha hatt selskapsrett på forhånd. Faget var et standardisert fag, med to timer undervisning hver uke. I tillegg måtte vi levere inn en kort oppgave (ca. 500 ord) litt tidlig i kurset. I stedet for eksamen leverte vi en halvlang oppgave (ca. 4000 ord) som vi kunne jobbe med gjennom hele kurset. Finaleoppgaven måtte også presenteres foran klassen. I tillegg hadde vi en hjemmeeksamen på 12 timer hvor vi skulle skrive 2000 ord om utvalgte tema vi hadde vært gjennom på kurset.

International Financial System dreide seg om hvilke aktører og hvilke regler som er viktige innenfor nevnte system, hvor vi fikk kjennskap til IMF, WHO og andre aktørers oppgaver. Mye av faget brukte også finanskrisen av 2008 som eksempel av hvordan reglene og aktørene fungerer (eller ikke fungerer) i sammenheng. Det kan oppleves som litt tørre tema, men læreren var veldig original og morsom. Det var et intensivt fag, med tre fagdager på rad i to uker. En typisk fagdag besto av en kort forelesning om et tema, etterfulgt av gruppearbeid og presentasjon. I stedet for eksamen, fikk vi en avsluttende innleveringsoppgave på ca. 7000-8000 ord.

International Contracts var et utypisk norsk fag som var veldig praktisk retten. Vi fikk gjennom kurset gjennomgå kontrakter, å prøve og skrive kontrakter i samarbeid med andre. Veldig greit fag å ha dersom man vil holde på med noe innenfor forretningsjus. I tillegg får man oppfrisket kunnskap fra kontraktsretten når det gjelder bruken av CISG, DCFR og UNIDROIT Principles. Faget var intensivt, med litt spredte fagdager her og der. I stedet for eksamen, fikk vi en avsluttende oppgave som besto i å skrive en kontrakt og forklare hvorfor vi utformet den som vi gjorde.

Mediation var det faget jeg likte minst. For det første var faget veldig mye mer teoretisk enn hva jeg hadde sett for meg. Vi lærte mye om ulike teorier innenfor kommunikasjon og mekling. I tillegg fikk man litt vel stor videregående følelse ut fra hvordan læreren behandlet elevene med tanke på krav til oppmøte og delaktighet. Faget var intensivt, med en fagdag i uken i 4-5 uker. I stedet for eksamen måtte vi skrive avsluttende oppgave på 7000 ord som vi hadde anledning til å jobbe med gjennom hele kurset.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk veldig godt språklig utbytte, og lærte en hel del viktig juridisk språk innenfor de fagene jeg valgte. Hvis man har trøbbel med språket i starten, var det ikke noe problem. Skolen har noe de kaller "Student Learning Center" hvor man kan få hjelp, og hvor de tar imot oppgaver for å rette grammatikk, oppbygning og referanseteknikk.

For øvrig lærte jeg veldig mye i de fagene jeg hadde. Personlig synes jeg det var veldig gøy å skrive lengre "research-paper" i stedet for eksamen. På den måten kan man få brukt det man har lært i faget, samtidig som man har stor frihet til å velge et tema som interesserer deg. Jeg valgte bare fag med denne former for vurdering i stedet for eksamen.

Universitetsområdet og byen

Campus og andre fasiliteter på skolen var helt upåklagelig. Det merkes at dette er en skole som investerer i seg selv. Det var veldig flotte uteområdet, og alt innendørs var veldig nytt. Det var mange forelesningssaler, klasserom, lesesaler og flere bibliotek. I juss-bygget var det til og med flere "rettssaler" som studentene kunne ha Moot Court i (liksomrettssak).

Det var ett hovedbibliotek med en cafe som solgte flere gode kaker, brødmat og kaffe. I tillegg var det en "restaurant" som solgte middag og en bar hvor flere arrangementer fant sted. Det litt negative var at det var litt dyrt å kjøpe mat i bibliotekscafeen, og det var ingen eller få muligheter til å varme egen mat i mikro eller fikse kaffe selv med vannkoker.

Skolen har et helt nytt, toppklasses treningssenter og svømmebasseng hvor alle studenter får trene gratis. Et stort pluss. De tilbudte også flere gode gruppetimer.

5 minutter fra skolen ligger Market Square, hvor de har en matbutikk, bottle-shop ("vinmonopol") og flere hyggelige spisesteder. Ellers var det nærmeste kjøpesenteret 20 minutter unna med buss. Det var veldig stort, med alle butikker man trenger. Der kunne man også handle litt billigere matvarer. For øvrig var det veldig greit å bestille matvarer på nett og få de levert på døren.

Når det gjelder kollektivtrafikken er den ikke like bra som i Norge, og litt dyr og tidkrevende. Det anbefales å i det minste kjøpe sykkel om man skal være et halvt år. Skal man være et helt år ville jeg kjøpt bil med en gang. Vi tok mye uber når vi skulle rundt.

Når det gjelder uteliv, arrangerte skolen ukentlige fester, ofte på torsdager. Ellers var det en et par barer i 15-20 minutters sykkelavstand unna skolen. Ofte dro vi inn til Surfers Paradise eller Broadbeach. Det er imidlertid litt yngre klientell på disse plassene, og det er ikke særlig vits å dra ut på egen hånd utenom i helgene – normalt stengte de fleste uteplasser i 22-23tiden på hverdager.

Bustad

Jeg bodde Varsity Shores som var helt greit. Nær avstand til skolen, men litt dyrt med tanke på kvalitet. I tillegg var det vanskelig å få kontakt og hjelp fra personellet der. På den positiv siden var det et fint svømmebasseng der. Mange som skulle ta LLM valgte å flytte derfra etter et halvt år, men veldig kurant å bo der når man bare skal være ett semester.

Sosialt miljø

Det var veldig mange norske både i Varsity Shores og på skolen. I flere av klassene jeg tok, som riktig nok var rettet mot utvekslingsstudenter, var det mellom 5-15 nordmenn. Det er litt uheldig ettersom det kan bli litt vanskelig å komme i kontakt med studenter fra Australia.

Ellers var det mange sportstilbud, noe for enhver. Det anbefales å melde seg på alt som frister i starten. Slik kan man lett komme i kontakt med andre, og heller finne ut hva som passer best etter hvert.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

11.01.2016 - 15.06.2016

Undervisningsformer

Bond University har et godt undervisningsopplegg med forelesninger og tutorials som minner noe om slik det er lagt opp ved UiB. De har et gjennomført opplegg med filming av forelesninger, og man har også tilgang til opptak fra tidligere semestre som kan være nyttig. Ved tutorials får man oppgaver i god tid i forveien og man får absolutt best utbytte dersom man møter godt forberedt og kan delta i diskusjonene. Bond University tilbyr en del intensivfag, særlig for sine utvekslingsstudenter. Særlig Australian Legal System er nyttig å få gjennomgått tidlig i semesteret. Det negative ved dette er at det blir en veldig intens periode ved starten av semesteret, og man har da også undervisning i helgene de første to ukene. Til gjengjeld er man ferdig veldig raskt med all undervisning og har godt grunnlag for å ta fatt på øvrige fag.

Universitetsområdet og byen

Bond university tilbyr det meste man kan ønske seg av studieplasser, bibliotek, kafe, restaurant, treningssenter, lege og mye mer. Universitetsområdet er stort og flott. Område rundt er veldig rolig og fredelig, men for de som ønsker seg litt mer fart og spenning er det kort vei ned til sentrumskjernen i Gold Coast. Her er det noe for enhver smak, og ikke mist mer en nok nydelige strender.

Sosialt miljø

Det er et veldig avslappet og hyggelig miljø ved Bond University. De ansatte er veldig hyggelige og hjelpsomme, og det er lett å bli kjent med andre studenter. Det arrangeres mye på skolen, både innenfor kultur, idrett og rent sosialt. Universitetet har et stort fokus på idrett gjennom ulike sportsgrupper i Bond Sports. Men det er også flere andre grupper å være medlem i dersom man er mer interessert i kultur o.l. Bond University tilbyr med andre ord noe for alle og enhver.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 23.04.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig lurt å velge fag med en gang det åpnes for registrering. Vi fikk en mail fra Bond der det stod at vi kunne vente med å velge fag til orientation week. Venter du så lenge er det imidlertid stor fare for at de fagene du ønsker er fullbooket. Dette skjedde med flere av oss. Det ordnet seg heldigvis til slutt, men vi hadde sluppet mye stress ved å velge fag tidligere.

Undervisningsformer

Undervisningsformene på Bond University er noe annet enn hva man er vant med fra UiB. Både muntlig aktivitet i timene og obligatoriske innleveringer utgjør en del av karakteren i faget. Karakterene settes mellom 0-100%, og man må ha 50% for å stå. Når man samler opp prosent i timene og på oppgaver vet man hvor mange prosent man trenger å få på eksamen evt. research paper for å stå i faget. Denne forutsigbarheten satte jeg stor pris på.
Det er en del obligatorisk oppmøte siden muntlig aktivitet i timen teller. Man kan imidlertid velge intensive fag hvis man ønsker å komprimere tiden man er låst til campus. Avhengig av hvilke fag man velger vil største delen av karakteren gis på grunnlag av eksamen eller research paper.
Selv valgte jeg flest intensive fag med research paper. Da fikk jeg mer frihet til å disponere egen tid og velge når jeg ville skrive oppgavene, slapp eksamensnerver, og har fått skrevet oppgaver som har blitt godkjent som masteroppgave i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved Bond er bra, men det varierer ettersom du er utvekslingsstudent eller tar LLM. I noen av fagene kreves det at man har spesielle fag fra før av eller samtidig med det faget man ønsker. Som utvekslingsstudent er det færre slike krav. Spesielt dersom du tar en LLM kan det lønne seg å velge fagene Australian Legal System og Advanced Legal Reasoning, Research and Writing. Da lærer man mye om hvordan man finner frem til lovgivning og dommer - noe som kommer godt med i alle fag - og det er en døråpner til flere av valgfagene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er avhengig av innsatsen du selv legger inn. Ettersom jeg skrev flest research papers leste jeg meg ikke like godt opp på alt i fagene på samme måte som jeg ville gjort dersom jeg skulle hatt eksamen. Jeg lærte dermed mest om de temaene jeg valgte å skrive mine research papers om. Jeg sitter likevel igjen med mye kunnskap om det som har blitt behandlet i fagene.
Det er mange nordmenn som studerer ved Bond. For å maksimere det språklige utbyttet anbefaler jeg å bo med folk du ikke kjenner fra før av og å ikke bare finne seg norske venner. Det er en trygghet i å være mange nordmenn, men om du beveger deg utenfor komfortsonen vil både det språklige og det kulturelle utbyttet bli desto større.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ved Bond er fantastisk flott. Det ser ut som en amerikansk universitetscampus. Det er åpent og lyst, har masse dataplasser, gruppearbeidsplasser og stille leseplasser. Skolen har også et fullverdig treningssenter og et utested.
Byen Gold Coast er en deilig by med ca. 300 soldager i året. Her har man har alt man kan ønske seg av shopping, uteliv, surfing, strandliv og matopplevelser.

Bustad

Jeg bodde på Varsity Shores like ved skolen. Det ligger et stykke unna sentrum og stranden, men med to badebasseng på området gjorde ikke det noe. Der bodde det en god mix av småbarnsfamilier og studenter. Jeg trivdes veldig godt der. Der var sjeldent et kjedelig øyeblikk da man hadde så mange naboer man kunne dra til om man kjedet seg. Ønsker du å bo i nærheten av skolen anbefales Varsity Shores på det sterkeste. Mange velger også å bo på University Drive, men det er noe mer slitt standard. Ønsker man en høyere standard er H2O Apartments, The Cape, The Retreat og The Reserve andre gode alternativer i nærheten av skolen.
Dersom du ønsker å bo i sentrum kan det lønne seg å ha bil for å komme seg til skolen. Nettsidene www.gumtree.com.au og www.flatmates.com.au er lure steder å starte boligsøket da.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved Bond er fantastisk og jeg kan med hånden på hjertet si at det har vært det beste året i mitt liv. Det er såpass høy andel av utvekslingsstudenter at du finner mange som er i samme situasjon som deg. Både universitetet, dets ulike studiegrupper og ANSA arrangerer sosiale sammenkomster både for utvekslingsstudenter og for samtlige studenter. Dette er gode muligheter for å komme seg ut og treffe nye mennesker. Australiere er generelt mer snakkesalige, hyggelig og utadvendte enn nordmenn er, spesielt overfor fremmede.
Dra til Bond University! Du vil ikke angre!

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 23.04.2016

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst, mine to semester ved Bond University, Australia var det beste året av mastergraden min!
Det kan verke litt overveldande og i overkant mykje papirarbeid når ein skal søke på utveksling, men dette er verdt det - og det er ikkje så gale som det verkar.
Etter ein har bestemt seg for utvekslingsstad og alt er i orden med opptak og UiB, er det lurt å saumfare Bond University sine nettsider. Bond har nokon eigne nettsider for utvekslingsstudentar. Det er og VELDIG SMART å lese rapportane frå tidlegare studentar tidleg i prosessen, og kanskje aller helst dei som var året før ein sjølv skal - då det har vore nokre endringar i løpet av åra.
Sjølv ordna eg meg plass å bu før eg kom til Australia, dette trur eg er lurt. Eg fekk tips om plass å bu gjennom rapportane til tidlegare studentar. Det er også viktigt å ordne visum (helst lengre periode enn Bond opplyser at semesteret varar - då ein mest sannsynleg har lyst til å oppleve litt meir etter skulen er ferdig!) Forsikring er viktigt (tips: ANSA) og det kan vere lurt å skaffe seg internasjonalt førarkort, då ein kjem til å ha lyst til å kjøpe eller leige bil i periodar!
Bond University har tre semester i året på omlag 13-14 veker, så skulen kan i periodar vere litt hektisk, men ein brukar til gjengjeld mindre tid pr. semester.
Det er krav om at ein må melde seg opp til fag (enroll) før skulen startar, og ofte før ein er på plass i Australia. Det er derfor lurt å gå gjennom tidl. rapportar og Bond sine nettsider, for å vurdere kva fag ein ønskjer å ta. Eit tips er då å sjå på om faget er intensivt eller normalt og kva ein blir vurdert i - og på den måten sette saman den beste timeplanen som muleg. Når eg kom til Bond var me mange som ikkje hadde fått ordna seg dei faga me ønska (nokon fag var fulle, andre hadde gløymt fristen etc.) Men, dette ordna seg med ein gong me kom ned, og alle fekk til slutt dei faga dei ønskte - dersom problem, snakk med Student business centre på campus!

Undervisningsformer

All undervisning på Bond University føregår på engelsk. Undervisningsformen er veldig forskjellig frå det som er vanleg på norske høgskular og universitet.
Kvart semester må alle utvekslingsstudentar velje fire forskjellige fag, som også må vere førehandsgodkjent av UiB. Når du velger fag, må dette også passe saman i ein timeplan. Nokon fag går over heile semesteret, med feks to undervisningstimar pr. veke. Andre er intensive kurs som ofte består av 20-25 undervisningstimar fordelt på ei-to veker eller tre-fire helger - ofte i begynnelsen av semesteret. Eg fant fort ut at det var veldig greit med intensive kurs, for å få mest mogeleg tid til å skrive research paper på slutten av semesteret. Men eg endte likevel opp med å ha både intensive og normale fag, begge semestera - kanskje lurast med kombinasjon.
Undervisningsformen er forskjellig frå den med kjenner til, då det på Bond University er lagt opp til mykje muntleg deltaking og det stort sett er klassar på 20-30 personar pr. klasse. Dei fleste fag eg hadde, talte oppmøte og deltaking i timen 10-20%, ofte ei framføring eller gruppearbeid som talte 20-30%, og til slutt research paper (eller eksamen) som tel 50-60% - dette varierer sjølvsagt frå fag til fag.
I løpet av mine to semester på Bond University, hadde eg ingen eksamenar (bortsett frå ein heimeeksamen.) Dei aller fleste post graduate (masterstudent) fag, har researchpaper på mellom 5000-8000 ord istadenfor eksamen. På desse avsluttande oppgåvene er rammene ofte ganske frie, eg fekk stort sett velge tema og problemstilling sjølv, og faglæraren er ofte veldig interessert i å hjelpe til med å gjere oppgåva best mogeleg.
Lærarane er veldig flinke, legg opp til deltaking og er veldig forståelsesfulle for at engelsk ikkje er førstespråket vårt - deltakinga i timane er derfor ikkje så skremmande som ein først tenker. Det er også ei gyllen mulighet til å styrke karakteren sin på ein forholdsvis enkel måte.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet på Bond University varierer noko frå dei forskjellige semestera, då tilbodet ikkje alltid er det samme. Mi erfaring er at Sept.sem. hadde det beste faglege tilbodet og mest fag som var av interesse for internasjonale studentar. Ved val av fag, vertfall for LLM studentar, er det viktigt å tenke på at det er smart å velge fag som kan ha ei form for samanheng, slik at du har fleire alternativ som kan brukast som godskriving av masteroppgåve. Det er også nokon fag som er lagt opp til å takast parallellt med andre fag.

Eg har tilsaman tatt åtte forskjellige fag i løpet av to semester på Bond.
International Contracts: Dette var eit veldig populært fag hjå dei internasjonale studentane, og det var det faget som skilte seg mest ut frå dei andre faga. Vi hadde normal undervisning med to timar i veka. I løpet av faget vart me teama opp to og to, helst med forskjellig nasjonalitet. Saman skulle vi utarbeide ei internasjonal kontrakt ang. sal av ull. Det var til slutt denne kontrakta og samarbeidet me vart vurdert i. Arbeidet med å lage kontrakta var delt inn i tre fasar, som hadde ulik vektlegging. Dette er eit av dei faga eg fekk mest ut av, då me måtte mekle, diskutere, bli enige og endte opp med ei forholdsvis reell kontrakt partane i mellom. Veldig lærerikt og praktisk oppbygd fag.

Comparative Corporate Governance: I dette faget var det lagt opp til veldig mykje muntleg aktivitet og diskusjon i klassen. Eg hadde dette faget i perioden då tyske Volkswagen fekk store problem etter å ha juksa med utslepp i bilane sine, noko som vart ein stor del av undervisninga og mykje diskutert. Me hadde også ein gjesteforelesar og ein del skypeundervisning der me diskuterte i klassen. I dette faget vart me vurdert i munleg aktivitet, me hadde research paper inkludert ein presentasjon av tema i research oppgåva og ein liten heimeeksamen på ein dag (alle hjelpemiddel tillatt.) Dette faget har ein heilt fantastisk forelesar, som er veldig engasjert og hyggeleg. Alt i alt, vart det mykje prat og diskusjon, og eg lærte nok mest om det eg valte å skrive research paper om - diversity in the boardroom.

Mediation: Dette faget handlar om mekling i alle slags formar og situasjonar, familiemekling, mekling mellom forskjellige firma etc. Faget var lagt opp med to timar i veka i løpet av heile semesteret. I kvar time hadde me litt forelesing og mykje skuespel/gruppearbeid. Læraren i faget (Libby Taylor) var veldig flink til å få oss til å sleppe oss laus, prøve nye ting og bli engasjerte i timane. Den siste veka med undervisning hadde me ein heil dag, der me vart delt inn i grupper og fekk prøvd åoss på ein reell meklingssituasjon - uten at me vart vurdert i korleis me handterte det, det var i utgangspunktet berre for at det kunne vere kjekt å ha prøvd det. I faget vart eg vurdert i muntleg aktivitet, reflective journal og research paper. I den reflective journalen skal ein berre reflektere og vise at ein har tenkt over ting etter kvar time, veldig enkel måte å heve karakteren sin.

Dispute Resolution: theories and principles: I dette faget lærte vi om mediation, negotiation, litigation, arbitration etc. Forskjellige måtar å handtere ein dipute på. Dette var eit intensivt fag der me hadde videoundervisning to dagar + to helger med face to face undervisning. Også i dette faget hadde me ein del leiker og gruppearbeid i timane. Me vart vurdert i munleg aktivitet, reflective journal og research paper.

Global investment Banking Law: Dette var eit intensivt fag, der me hadde lange dagar som vart delt opp i to. Først ghdde læraren forelesing, deretter vart me delt opp i grupper og fekk spørsmål ut i frå forelesingen, me jobba så med spørsmåla før me presenterte dei for resten av klassen - ofte ute! Eit litt tungt fag, men veldig lærerikt og læraren er super (Mei Peng Lee.) Me vart vurdert i muntleg aktivitet, presentasjonane i kvar time og research paper.

Global Sports law and governance: Dette var mitt absolutte favorittfag! Her såg me på aktuelle Sports Law saker, som feks Essendon doping skandalen, FIFA skandalen, Doping innen tennis etc. Dersom ein er interessert i sport og idrett, er dette eit veldig kjekt fag der ein ser litt nærmare på det juridiske i idretten. I dette faget vart me vurdert i mykje forskjelligt, me hadde fem små oppgåver fordelt ut over semesteret (ca 500 ord,) me hadde eit twitter prosjekt der me måtte tweete ein gong i veka om ein aktuell sak, munleg deltaking (inkludert deltaking på ein Sports Law konferanse - veldig spennande!) og research paper.

Private International Law: Dette faget er vanskeleg, og 100% basert på Australsk rett - navnet kan derfor vere litt misvisande. Dersom ein er interessert i å lære om australsk rett, er det veldig lærerikt, men krev mykje jobbing og ein bør ha tatt eller ta Australian legal System samtidig. Me vart i dette faget vurdert i munleg deltaking, ein klassequiz (meir som ein liten prøve) og research paper.

Advanced Legal Reasoning, Research and Writing: Dette faget er obligatorisk for dei som skal ta LLM, dei som berre skal vere eit semester bør ikkje bruke tiden sin på å ta det. Det verkar som dette er eit fag som Bond nesten tek litt useriøst, opplegget er dårleg og ein får generelt lite ut av det. Det var heldigvis intensivt, og me vart vurdert i munleg aktivitet og to mindre research paper.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyttet varierer veldig frå fag til fag, og er samtidig veldig forskjellig frå det me kjenner til frå høgskule og universitet i Noreg. Det er vesentleg mindre juridisk utbytte. På Bond gjer Law studentane seg stort sett ferdig med det "heavy" juridiske på undergrad (bachelor) nivå. På postgrad er det lagt meir opp til diskusjon og research, det er derfor opp til kvar enkelt kor stort fagleg utbytte ein får frå dei forskjellige faga. Det er altså ein anna måte å lære på, og derfor ein anna type fagleg utbytte - men personleg synst eg dette var "midt i blinken" siste året av masteren.

Det språklege utbyttet er enormt. Sjølv var eg mindre god i både munleg og skriftleg engelsk då eg kom, då eg ikkje har fått brukt engelsk noko særleg dei siste åra. Den munlege deltakinga pressar elevane til å snakke engelsk, dette er veldig uvandt i begynnelsen, men ein kjem fort inn i det og det vert etter kvart naturleg å snakke engelsk. I løpet av mine to semester har eg levert inn omlag 50.000 ord tilsaman, det er klart denne skrivetreninga har vore positiv for min skriftlege engelsk. Dette er noko som blir meir og meir viktigt i arbeidslivet, og tel kun positivt!

Universitetsområdet og byen

Queensland, Gold Coast og Surfers Paradise er heilt fantastisk!
Bond University ligg i Robina (Varsity Lakes) ca 15.min med bil utanfor Surfers Paradise. Universitetsområdet ligg litt for seg sjølv, og det er stort sett studentar ved Bond University som bur i nærområdet. Bond er eit nytt og moderne universitet, med gode leseplassa, klasserom, grupperom og auditorium. Det er stort sett data i alle rom og leseplassar, stort og nytt treningssenter (2016) og uteområde med tennis, fotball/rugby bane, basseng etc, kafe og kantine. Det er også ein eigen uteplass, Don´s, på campus der det er arrangement kvar veke.
Skulen ligg rett i nærheten av Market Square - der ein kan få tak i det meste, matvarebutikk, kafear, resturantar, alkohol.

I nærområdet til Bond er det mykje å finne på. Den største og nærmaste byen er Surfers Paradise - der er det både strand og eit bra kveldsliv. Ellers er Bond omringa av strender og nasjonalparkar. Ein kjem seg lettast rundt med bil, men ein kan også både sykle og ta buss til strand og kjøpesenter etc.

Bustad

Mitt tips er å skaffe seg plass å bu før ein kjem til Australia. Les tidl. rapportar for å få tips om kor det er lurt å bu. Det er litt forskjellig kva ein ønskjer, nokon vil bu nærme skulen andre vil bu nærme stranda. Det er veldig få norske studentar som vel å bu på campus.

Sjølv budde eg ved skulen, i Varsity Shores - fem min gange frå skulen. Dette er eit veldig fint inngjerda område, med passeleg store leiligheter av forskjellig størrelse og med to felles basseng. Eg budde med to norske studentar og tre australske studentar - dette var veldig kjekt og gjorde at eg har fått mange australske venner! Det er veldig mangen norske studentar som bur i Varsity Shores, noko som var veldig sosialt. Leiga der ligg på omlag 190-220$ i veka + internett. Dette synst eg var ein heilt overkommeleg pris, sjølv om leiligheten var noko slitt. Så lenge alt går fint, ein ikkje vil flytte ut før kontrakten, bytte bustad eller liknande, så er Shores ein super plass å bu - men me hadde litt problem med managementet i visse situasjonar. Alt i alt angrar eg ikkje på at eg budde der! Andre plassar ein kan bu, dersom ein vil bu i nærheten av skulen, er Central park, The reserve, the retreat, the cave, Varsity towers - nokon av desse plassane er noko dyrare og strengare mtp bråk og festing, men også finare. Det er mykje som skjer på skulen til ei kvar tid (skule, sport, events, festar etc.,) og eg syntes derfor det var veldig praktisk å bu i nærheten.

For dei som vil bu nærmare stranda, er det nok best å bu i Surfers paradise eller Broadbeach (som ligg mellom Surfers og Bond University.) Det går buss/tram til Bond derifrå.

Sosialt miljø

Det er veldig sosialt å gå på Bond. 50% av skulen er utvekslingsstudentar som er ivrige på å ha det kjekt i tillegg til skulen. Det første ein må få med seg når ein startar på Bond er O-week, som tilsvarar den norske fadderveka. Dette er ein gyllen mulighet til å bli med i sportsklubbar, friluftsklubbar, bli kjent med nye folk og skulen. Det er eit must! Første vekene meldte eg meg på mangen turar, surfekurs etc - veldig kjekt! Bond har noko for einkvar!

Tips til sosiale ting å gjere - surfetur til Byron Bay med SoulSurf, Whitsundays med Wings, Fraser Island, Noosa, Campinggruppa på skulen, Mount Warning for å sjå soloppgangen, meld deg inn i ein sportsklubb, følg med på kva ANSA Gold Cost arrangera (Scavengerhunt, quiz etc.) Ellers er Burleigh eller Coolangatta dei finaste strendene!

Til slutt; ikkje tenk så mykje, berre gjer det! Alt ordnar seg til slutt og du kjem ikkje til å angre på at du gjekk på Bond University. Eg skulle i utgp berre vere eit semester, bestemte meg etter to veker for at eg ville vere to semester - angra ikkje!

2015

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det var nyttig å benytte seg av huskelisten på miside ettersom det er ganske mye som må ordnes i tiden før du reiser. Det er lurt å starte prosessen tidlig, og oppdatere seg på all informasjon som blir tilstendt. Fakultetet var veldig behjelpelig, så det meste gikk forholdsvis greit og enkelt. Det eneste jeg hadde problemer med var fagvalg ettersom det var noe "kluss" på Bond sine sider. Jeg vil anbefale å både ta kontakt me Uib og Bond før man reiser ned for å få dette på plass slik at man er sikret å få ta de fagene man ønsker.

Undervisningsformer

Undervisningen på Bond skiller seg på mange måter fra den vi er kjent med i Bergen. Det er mer fokus på praktiske problemstillinger og diskusjoner i timene. Vi hadde både forelesninger hvor professorene oppfordret oss til å være aktive og i tillegg hadde vi flere seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Selv valgte jeg bare internasjonale fag, og er glad for at Bond hadde flere internasjonale fag å tilby. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som tilbyd hvert semester.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte synes jeg personlig varierte noe fra fag til fag. I Norge er vi mer opptatt av den faglige tyngden enn på Bond, synes jeg. Det er mer fokus på det praktiske og samfunnsspørsmål, hvilket jeg synes var interessant og mye nyttig. Ønsker du å få noe mer ut av utvekslingen enn det helt faglige, så er Bond en plass å dra.
For å forbedre språkkunnskapene anbefaler jeg å melde seg inn i en studentorganisasjon for å møte flere australere og internationale studenter. Vi var mange norske i år som fant på ting sammen, og da blir det jo litt lite engelsksnakk. Men man får masse ut av å lese juss på engelsk, skrive oppgaver å ha fremføringer.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er bare helt nydelig, særlig fint er det å sitte ute å spise lunsj. Det finnes ikke lesesaler som i Berge, alle sitter på bibliotekene eller i grupperom som man kan reservere. Undervisningsrommene er også veldig flotte.

Gold Coast er et fantastisk område som har mye forskjellig å by på. Alt fra uendelig lange sandstrender, byliv til nasjonalparker der man kan utforske Australia.

Bustad

Jeg reiste ned med kjæresten min uten å ha en plass å bo. Vi hadde ordnet en plass å bo for den første uken mens vi gikk på visninger, og i løpet av en 5-6 dager fant vi oss en leilighet. Vi var veldig interessert i å bo på stranden, og fant en utrolig fin leilighet rett på stranden men badebasseng og flere fasiliteter. Det er fordeler og ulemper om du bor på stranden eller ved skolen. Vi kjøpte bil så det var enkelt å komme seg til å fra skolen, men ellers ville jeg helt klart bodd ved skolen. Men bor man ved skolen vil jeg anbefale å kjøpe en billig bil for å komme seg litt rundt ettersom det er ganske rolig i det området.

Sosialt miljø

Det er veldig sosialt å reise på utveksling, og alle er veldig inkluderende og hyggelige. Det er nok mest sosialt å bo med skolen ettersom det er mye som skjer på campus. Ellers vil jeg anbefale å bli med i Bond Cheer som jeg gjorde eller en annen organisasjon. Vi hadde treninger flere dager i uken, reiste til Melbourne og fikk være med på flere sosiale arrangementer.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Hvorfor jeg faktisk endte opp med å velge Bond University som det universitet jeg ville reise å studere et semester Abroad på, er for meg ennå litt uklart. Jeg dro på internasjonale dager med den innstillingen om at jeg bare skulle se om det var noe som kunne friste, da jeg i utgangspunktet ikke hadde et veldig stort behov for å reise på utveksling. Først tenkte jeg på København, så Skottland, men så endte jeg opp med Australia. Altså, hvem kan ikke la seg friste med å dra til et varmere strøk når det begynner å bli kaldt igjen i Norge, og ikke minst på et så nydelig sted som Gold Coast i Australia. Vell, jeg lot meg friste, og jeg angrer ikke et sekund. Det beste tipset jeg kan komme med, med tanke på valg av sted er å følge magefølelsen, samt. velge et sted som tilbyr noen fag du kunne tenke deg.

Undervisningsformer

Bond University likte jeg veldig godt som skole – klassene er små, slik at du får god oppfølgning fra foreleserne. Seminarer og ”tutorials” er i ennå mindre grupper, slik at det å diskutere juss på engelsk og det å stille spørsmål, forstå faget blir mye enklere. Men, noe en må huske å ta i betraktning er at dette universitetet har tre semester i året, noe som vil si at alle fagene er veldig intensive, noe som betyr at det er mye å gjøre gjennom hele semesteret.

Jeg valgte å ta International Contracts, Mediation, Criminal law and procedure A og Family law.

Jeg mener at du må være glad i kontrakter for å ta International Contracts, jeg likte ikke dette faget noe særlig, men jeg kom meg greit gjennom det, og er glad for at jeg har tatt det nå, da det alltid er positivt med slik kunnskap.

Mediation var et veldig greit fag – her lærte vi om forhandlinger, enkelt og greit. Hvordan å forhandle best mulig (før en går til retten). Jeg anbefaler å ta dette faget, selv om vi hadde en stor oppgave å skrive (7000 ord) som en av oppgavene i faget. Faget er veldig praktisk anlagt, noe som er til stor forskjell fra alle de teoretiske fagene hjemme.

Criminal law and procedure A er et australsk jussfag. Det var overraskende likt strafferett hjemme i Norge, noe som gjorde at man forstod faget mye enklere, slik at når man forstår de juridiske uttrykkene på engelsk, forstår man også mye av selve faget. Som en del av karakteren i dette faget må du gjennomføre en moot-trial, en "liksom rettssak", hvor vi måtte stå på beina å prosedere i rundt 10 minutter alene, foran en ”dommer” (ofte læreren din) og den andre parten (forsvarer eller aktor, det kommer ann på hvilken rolle du har). Du får en ”saksmappe” med masse dokumenter og dommer som du kan bruke i din prosedyre og som du må kunne mtp. spørsmål fra dommeren. Uansett hvor skummelt dette kanskje virker, så er det akkurat denne tingen jeg tror jeg fikk mest ut av, både faglig og personlig. Her måtte jeg virkelig utfordre meg selv og gjøre noe jeg aldri hadde gjort før, og på toppen av det hele skulle det gjøres på engelsk. Læringskurven her var ekstremt bratt. I ettertid var det skikkelig gøy og lærerikt, og jeg kunne tenkt meg å gjøre akkurat det igjen.

Til slutt hadde jeg family law, enda et australsk juss fag, med verdens søteste lærer Kathy Atkins. Faget i seg selv var bra, vi lærte om alt fra giftemål til skilsmisse, fordeling av barn til fordeling av eiendeler/penger.

I de australske juss fagene hadde jeg eksamener, i family law telte eksamen 50% av karakteren, og i Crim telte den 70% av karakteren. I resten av fagene var det kun innleveringer og deltakelse i timen som telte. Eksamen var stress, som alltid, og på toppen av det hele var de bare i 2 timer – mens spørsmålene på eksamen kunne vært en 6 timers eksamen. Men jeg sitter igjen med en skikkelig mestringsfølelse ved å ha klart å gjennomføre disse fagene, da de er litt mer krevende enn hva kanskje mange av de andre fagene er.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet syntes jeg var bra! For min del skulle jeg ønske det var litt mer strafferettslig rettede fag jeg kunne ta, men utenom dette er jeg veldig fornøyd.

Fagleg utbyte og språk

Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte Bond University, og ikke minst at jeg valgte å dra på utveksling. Jeg har lært så utrolig mye, ikke bare er engelsken min blitt betraktelig mye bedre, men jeg har lært masse nytt, både faglig og om meg selv som person.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt nydelig, jeg har aldri sett noe lignende i hele mitt liv. Det kan ikke forklares, det må faktisk oppleves. Skolen ligger på en plass som heter Robina, i Gold Coast. Det er ca 10-20min fra de større byene/plassene. Hvor skolen ligger er det ikke en by/stort sentrum hvor det skjer ekstremt mye, men detter var aldri et problem da det var veldig enkelt å komme seg til de litt større plassene hvor det skjedde litt mer. I Robina har du market square, med butikker og noen utesteder (samt. at det er et utested på skolen), i tillegg til et stort kjøpesenter som har alt du måtte trenge, pluss litt til. I tillegg er det bare en time med bil til nærmeste storby, Brisbane, om du ønsker deg en "storbyferie", også er det bare 1 time til Byron Bay, om du ønsker deg et supert sted å lære deg å surfe og dra på en avslappende og gøy "strandferie". Jeg syntes området hvor skolen lå var veldig fint. Det var litt roligere, men ønsket jeg litt mer liv, så var ikke det langt unna.

Bustad

Jeg valgte å bo på et sted som heter ”Varsity Shores”, noe jeg trivdes veldig godt med. Vi var 20 norske som reiste ned høsten 2015, og sikkert halvparten, om ikke flere, bodde der. Det er mange studenter som bor der, det er veldig nærme skolen (samtidig som det ikke er på campus). Jeg trivdes veldig godt der, med masse studenter (samt. familier og lignende også), basseng, Jacuzzi og alt du måtte ønske. Når jeg flyttet dit hadde akkurat noen nye eiere tatt over stedet, så ting gikk litt sent i svingene, men de hjelper deg om du måtte trenge det, og regner med de har fått enda bedre kontroll på sakene nå.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var upåklagelig. Uten dette sosiale miljøet hadde ikke oppholdet mitt vært så vellykket. Jeg føler meg så heldig som fikk møte alle de flotte menneskene, de gjorde oppholdet mitt i Australia så utrolig bra! :-) Jeg har fått utrolig mange nye venner fra hele verden, og jeg føler jeg reiser hjem som en ny og bedre versjon av meg selv. Jeg ville aldri vært foruten mitt opphold på Bond, og hadde jeg kunne valgt på nytt, hadde jeg valgt akkurat det samme.

Reis til Australia, reis til Gold Coast og Bond Universty – jeg anbefaler det på det sterkeste. Jeg hadde ”the time of my life” der, og det unner jeg alle andre også å ha! :-) Jeg er gjerne behjelpelig med å svare på spørsmål ang. Bond og livet som student i Gold Coast, om noen skulle ha det!

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være ute i god tid med alt det praktiske som skal ordnes. Det er viktig å søke om visum og bestille flybiletter i god tid før avreise, da det er forholdsvis dyrt å fly til Australia. Jeg ordnet også med leilighet før jeg reiste, og det var veldig greit å være ferdig med dette når jeg kom ned. Men jeg vet også om flere andre som ikke hadde ordnet leilighet på forhånd, og selv om de brukte litt tid på å finne plass å bo var det ikke noe problem å finne leilighet på denne måten heller.

Det er også lurt å skaffe seg australsk konto, bankkort og mobilabonement med en gang en kommer ned.

Det er også lurt å begynne å tenkte på hvilke fag en ønsker, og sjekke at ikke disse kræsjer med hverandre. De mest populære fagene blir også fort fulle, så det er lurt å være tidlig ute.

Undervisningsformer

Undervisningen ved Bond University var litt annerledes en slik jeg var vant med fra Norge. Det er stort fokus på deltagelse i timen, oppmøte og muntlighet. Det var obligatorisk oppmøte på forelesninger i de fleste fag, noe som var litt uvant i begynnelsen. Det ble også stilt krav om at alle måtte delta i timene for å kunne bestå fagene.

Jeg hadde en stor innleveringsoppgave i hvert fag istedet for skoleeksamen. Eksamensformen er noe du fått opplyst før du velger fag, og du kan derfor selv bestemme om du ønsker å ta fag som har hjemmeeksamen/skoleeksamen eller evt. innleveringer. Jeg ønsket ikke å ha skoleeksamen, da jeg ikke ønsket å ha en lang eksamensperiode i slutten av semesteret. For meg fungerte det veldig fint å ha innleveringer, da du kunne jobbe mer jevnt gjennom hele semesteret med dem. Jeg hadde i tillegg to munltige presentasjoner i to fag.

Vurdering av emnetilbodet

Bond University tilbyr svært mange valgfag, men ikke alle er tilgjengelige for utvekslingsstudenter. Det tilbys også mange internasjonale fag, om en ikke ønsker å ta australske fag. Jeg hadde selv tre internasjonale fag og et australsk fag.

Fagleg utbyte og språk

Godt spårklig utbytte var viktig for meg når jeg valgte å reise på utveksling, og å kunne forbedre engelsken min var en av hovedårsakene til at jeg valgte å reiste til Australia. Siden jeg kun var på utveksling 1 semester, ble det språklige utbytte ikke like bra som jeg i utgangspunktet hadde sett for meg. Jeg tror at om jeg skulle valgt å reise igjen ville jeg vært på utveksling i 2 semester slik at jeg kunne fått enda mer tid til å forbedre engelsken, både skrifltig og muntlig.

Det var også en stor andel norske studeneter som studerte ved Bond University, og jeg var mye sammen med andre nordmenn både på skolen og ellers ved sosiale aktiviteter. Dette førte til at vi snakket en god del norsk oss imellom, som igjen gikk ut over engelsken. Mitt tips er her å bo sammen med andre engelskspråklige, samt engasjere seg i lokale aktiviteter utenfor skolen der det ikke er like mange nordmenn som deltar.

Når det gjelder det faglige og undervisningen var språket ikke noe problem i denne forbindelse. Det tok litt tid i begynnelsen å venne seg til å skrive på engelsk, men dette var noe jeg for ble vant til. Det var heller ikke noe problem å følge undervisningen på engelsk, da foreleserne er kjent med at det er utvekslingsstudenter i klassen, og tar derfor hensyn til dette.

Det språklige utbyttet var nok større enn det faglige. Selv om det var en del arbeid med fagene kan det etter min mening ikke sammenlignes med hva som kreves på jussstudiet i Norge.

Universitetsområdet og byen

Bond University har et kjempe bra universitetsområde. Området rundt skolen er kjempe stort, og skolen tilbyr alt en trenger på campus. Universitetet er veldig moderne, og alle bygninger er velholdte. Skolen tilbyr bl.a. studiehjelp, trening, kantine, supermarket, resturant, flere biblioteker, eget utested, reisehjelp, lege m.m. på område som er tilknyttet skolen.

I område rundt Bond University finnes det meste en trenger. Det er et par mindre matbutikker i umiddelbar nærhet, samt lege, apotek, et par resturanter/cafeer. Men utenom dette er det ikke så mye som skjer, og ønsker en å oppleve en litt større by må en ut til kysten. Område langs stranden fra Burleigh Heads og opp til Surfers Paradise har alt. Her er det masse utesteder, resturanter, barer, cafeer og muligheter for shopping. Stranden er også kjempe flott, og en har nesten hele stranden for seg selv om en holder seg litt borte fra område rett rundt Surfers Paradise. Det tok ca 20 min med bussen fra skolen til stranden, og det gikk flere busser i timen. Det var også et stort shoppingsenter ca 15 min med buss fra skolen, hvor de har det meste.

Jeg hadde ikke bil mens jeg bodde der nede, men hadde en bil som jeg disponerte av og til. Å kjøre var ikke noe problem, og det tok ikke lang tid å venne seg til å kjøre på venstre side av veien. Jeg vil anbefale de som reiser å skaffe seg en bil, og dette er noe jeg klart hadde gjort om jeg hadde reist igjen. Det er forholdsvis store avstander og det er mye lettere å komme seg rundt om en har egen bil. Det er mye å se i område rundt Gold Coast, og om en har bil er det lettere å oppleve ting som ligger litt lenger unna. Det er forholdsvis billig å kjøpe bil, og det finnes flere ordninger som tilbyr deg deler av kjøpesummen tilbake om du leverer bilen tilbake når du reiser.

Bustad

Jeg bodde rett ved skolen i et boligområde som heter "Varsity Shore". Det tok ca 5 min å gå fra leiligheten til skolen. Boligområde var stort, og det var 3 basseng, samt et lite treningsrom inne på område. Det var også flere andre norske studenter som bodde i dette område.

Jeg bodde i et hus sammen med 5 andre, 2 andre norske studenter og 2 australske studenter. Vi hadde alle eget rom, og 3 av oss hadde også egne bad. I tillegg var det kjøkken/stue som var felles, samt garasje og en liten hage/terrasse. Jeg vil anbefale de som reiser ned å bo sammen med noen de ikke kjenner fra før, da det er en god mulighet til å bli kjent med andre. Det er også en fordel om de du bor sammen med snakker engelsk, slik at du må snakke engelsk også når du er i leiligheten.

Alt i alt var jeg fornøyd med leiligheten og område rundt. Møbler og standarden i leiligheten var ikke den beste, men dette er noe som varierer fra leilighet til leilighet, og ikke noe en får vite på forhånd. Det var også forholdsvis dyrt å leie sammenlignet med andre områder som lå litt lenger borte fra skolen. Jeg søkte om leilighet og ordnet alt rundt dette før jeg reiste. Det var veldig greit å ha alt klart når jeg kom ned, men ulempen er jo at en ikke får se leiligheten før en leier.

Selv om jeg bodde i nærheten av skolen leide jeg ikke gjennom Bond University. Eierne av Varsity Shore var litt vanskelige å forholde seg til, og det var flere som hadde problemer med betaling m.m. Jeg hadde selv ingen større problemer med dem, men de snakket dårlig engelsk og det var vanskelig å forklare til dem når ting var galt med leiligheten osv.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var svært bra, og jeg ble kjent med masse nye folk. Det ble arrangert flere ulike arrangement i regi av skolen, og om en ønsket det kunne en være med på noe hver kveld. Det ble også arrangert div. utflukter, surfecamp, ulike aktiviteter og mye mer under hele oppholdet.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye skjemaer og papirer som skal fylles ut i søknadsprosessen, og dette kan virke litt overveldende. Søknadsprosessen gikk likevel veldig greit. Vi fikk god hjelp og info av UiB om hva vi måtte gjøre. Huskelisten man får av UiB er veldig nyttig, slik at man husker å gjøre alt man skal.


For å studere i Australia kreves det at du søker om visum. Dette fyller du ut på nettet. Jeg fikk svar på visumsøknaden etter to dager, men vær oppmerksom på at dette kan ta lenger tid, så det er bra å søke om dette i god tid.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg tok hadde undervisning i mindre grupper, med max 20 studenter. Det er ikke forelesninger slik man er vant til i Norge. Undervisningen består mer av dialog, og det er forventet at du deltar aktivt i timene. Dette kan virke veldig skummelt i begynnelsen, men du blir vant med det etter hvert.


Alle fagene jeg valgte hadde en større innlevering i slutten av emnet, og jeg hadde også hjemmeeksamen/quiz i noen av fagene. Det er imidlertid også fag med eksamen i slutten av semesteret. Personlig synes jeg det var veldig greit med fag der man kun hadde innlevering. Man fikk mulighet til å bli tidligere ferdig dersom man ønsker det. Innleveringsfristene var også tidligere enn de fleste eksamensdatoene. Min siste innlevering var 11. desember, mens eksamenene varte frem til 19. desember. Samtidig ble det veldig mye oppgaveskriving. Til sammen skrev jeg ca 17 000 ord i fagene, noe som ble litt stressende ettersom vi også måtte forberede oss til timene. Skulle jeg valgt fag på nytt ville jeg prøvd å kombinere noen fag med innlevering og noen fag med eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes Bond hadde et godt fagutvalg. Det var mange forskjellige typer fag og velge mellom.

Selv valgte jeg Comparative Corporate Governance, Private International Law, International Contracts & Mediation.


Comparative Corporate Governance:

Dette var kanskje det faget jeg likte aller best. Timene var veldig uformelle og bestod mer av samtaler enn av undervisning. Fagnavnet tilsier at faget dreier seg om å sammenligne selskapsstyring i flere land. Likevel følte jeg vi mer fokuserte på generelle emner innenfor selskapsstyring og diskuterte litt hvordan dette hadde utslag i de ulike landene studentene i klassen kom fra.


I dette faget hadde vi en innlevering på 4000 ord, i tillegg til en hjemmeeksamen på 12 timer. Hjemmeeksamenen gikk ut på å skrive 'opinion editorials' altså noen leserinnlegg/avisartikler om din mening om de ulike temaene vi hadde gått gjennom i timene.


Foreleseren gav oss forskjellige forslag til emner vi kunne skrive om i innleveringsoppgaven. Du kunne også velge et annet tema om du ønsket det. I tillegg til skriftlig innlevering måtte vi også ha en 15 min fremføring om temaet i oppgaven. Dersom du vurderer å ta dette faget vil jeg anbefale at du melder deg frivillig til å ha fremføring tidlig i faget. Dette kan virke skummelt, men min erfaring var at det var flere studenter som skrev om samme emne, og det ble vanskeligere å finne noe "nytt" å si om emnet når fem andre akkurat har snakket om samme emne som deg.


Private International Law:

Vi var flere norske studenter som valgte dette faget, men det var ikke slik vi hadde forventet oss. Vi trodde det skulle handle om internasjonale regler, men hele faget gikk ut på å lære om australske regler når det gjelder spørsmål om lovvalg og anerkjennelse av internasjonale dommer osv. Det var ganske vanskelig for oss som hadde liten kjennskap til det australske rettssystemet, og jeg følte ikke at faget var så veldig relevant for meg som norsk student.


Dette faget var intensivt og varte kun i 3 uker. Dette gjorde det litt overveldende for du må lære mye nytt på kort tid. Samtidig syntes jeg det var herlig å bli ferdig med dette faget tidlig, slik at jeg kun trengte å konsentrere med om de andre fagene etterpå. Vurderingen i faget består av en in class-quiz (avkryssingsprøve) og en innlevering på 5000 ord.


International Contracts:

Selve undervisningen i faget var litt kjedelig. I motsetning til de andre fagene var disse timene mer som forelesninger, og jeg personlig synes ikke disse var spesielt engasjerende.


Vurderingsformen i faget er imidlertid at du skal forhandle med en annen elev og forhandle frem en kontrakt. Dette synes jeg var veldig lærerikt og spennende. Jeg lærte mye av dette, og synes det var en god praktisk erfaring.


Mediation:

Foreleseren i dette faget Libby Taylor er veldig dyktig og flink til å engasjere elevene. Faget dreier seg om utenrettslig mekling. I dette faget hadde vi mye diskusjoner og også praktiske øvelser vi skulle gjøre i grupper i timene. Dette var ganske skummelt og uvant i begynnelsen, men det er en tilvenningssak og etter hvert var det ingen problem. Det fikk også timene til å gå mye raskere når vi deltok aktivt i stedet for å bare sitte og høre på en foreleser som snakker. I faget hadde vi også en hel dag hvor vi gjennomførte deler av en meklingsprosess.


Jeg synes dette faget var veldig gøy, og du fikk mye erfaring med å snakke og delta. I dette faget måtte vi imidlertid skrive en oppgave på 7000 ord, noe som kanskje var litt i overkant mye. Dersom du velger dette faget anbefaler jeg deg og starte tidlig på oppgaven.

Fagleg utbyte og språk

Som jeg har nevnt tidligere er det litt blandet hvor godt faglig utbytte jeg fikk av fagene. Likevel gav det en god erfaring knyttet til både og skrive og snakke på engelsk.

Dette er veldig uvant og litt skummelt i begynnelsen, men det går bedre etter hvert. Bond har også et learning center som tilbyr seg å hjelpe med innleveringer særlig knyttet til språk. I tillegg har Bond mange internasjonale studenter, så du vil ikke være alene om å ikke ha engelsk som førstespråk.

Universitetsområdet og byen

Campus er for det første veldig fint. Bond University er ikke blant de største universitetene, så alt ligger på samme plass og det er lett å komme seg rundt på campus. Ble litt skuffet over kantinen der de ikke har så mye utvalg og det tar 15 min og få seg en kopp kaffe. Universitet er likevel veldig rent og fint, og alle ansatte er veldig behjelpelige.

Bond University ligger et lite stykke unna Gold Coast. Det går buss til delen Broadbeach, men ellers kan det være litt tungvint og komme seg rundt. Anbefaler derfor på det sterkeste og kjøpe bil. Da får man sett og opplevd mye mer. Selv kjøpte vi bilen gjennom Cheap Student Wheels, et firma som tilbyr billige biler til studenter. De har en buy-back garanti slik at man ikke trenger å bekymre seg for at man ikke får solgt bilen når man skal dra igjen.

Dersom man er i Gold Coast bør man absolutt besøke de lange strendene. Personlig likte jeg best delen som lå litt utenfor selve Surfers Paradise som Miami og Burleigh Heads. I Burleigh Heads er det også en nasjonalpark som er fin å gå i. Andre nasjonalparker som anbefales er Springbrook og Lamington. Her er det mange fine turstier innover i regnskogen. På fredagene og lørdagene kan man dra til et matmarked som heter Miami Marketta. Her er det masse små boder med god mat fra flere forskjellige land og det spilles også live musikk. Anbefales også å ta en tur til Coolangata og ikke minst Byron Bay. Sistnevnte er veldig avslappet og nesten alle de lokale går rundt barbeinte.

Dersom du reiser til Australia anbefaler jeg deg å reise så mye som mulig rundt og oppleve mest mulig. Det koster litt penger, men er absolutt verdt det. Noen tips er Fraser Island, Withsunday Islands, snorkling/dykking rundt Great Barrier Reef utenfor Cairns, Sydney, Noosa Heads osv. Det er masse spennende og oppleve.

Bustad

Jeg bodde i Central Park Apartments som tilbyr leiligheter med 1 og 2 soverom like ved universitet. Leilighetene var greie nok, men hadde også en del problemer med at det var skittent da vi kom og leiligheten hadde en del mangler. Snakket også med noen andre norske studenter som hadde litt dårlig erfaring med akkurat disse leilighetene. Hun som driver med utleie av leilighetene var ikke så veldig behjelpelig og var stort sett opptatt med andre ting. Anbefaler derfor å prøve å finne et annet sted og bo.

De fleste av studentene jeg ble kjent med bodde rundt campus. De fleste bodde på Varsity Shores, The Reserve eller The Cape. Her er det leiligheter med alt fra 2 til 6 soverom. Hørte mye bra om disse leilighetene, men vær obs på at det bor mange studenter her slik at det kan være noe bråk. Ellers er det også muligheter for å bo litt mer sentralt i Gold Coast. Da har du imidlertid behov for bil ettersom kollektiv tilbudene til campus ikke er så veldig gode.

Før jeg reiste ned fikk jeg høre at det ikke var noen problem og skaffe bolig når man kom ned. De fleste hadde likevel skaffet seg bolig på forhånd. Dette vil jeg anbefale ettersom jeg selv traff studenter som slet med å finne seg bolig etter man kom ned. Rundt semesterstart er de aller fleste boligene rundt campus allerede opptatt.

Sosialt miljø

Jeg vil absolutt anbefale og være med på O-week. Her blir du kjent med mange nye studenter, og det er mye gøy å finne på hele uken.

Ellers i løpet av året er det også masse som sosialt som skjer. Man kan bl.a. reise på surfetur til Byron Bay, eller melde seg på dykkekurs. Det er også mange fester som arrangeres i regi av de forskjellige sosiale gruppene på skolen. Det er et godt sosialt miljø og masse som skjer hele tiden. Det semesteret jeg var på Bond var det utrolig mange norske studenter her. Det er naturlig at man er mye med disse ettersom det er trygt og man snakkes samme språk. Ble likevel også kjent med mange internasjonal studenter, veldig interessant og høre om litt andre kulturer også.


Vil absolutt anbefale å reise på utveksling til Australia. Jeg hadde det helt supert der nede, tiden gikk alt for raskt! Skader heller ikke at det stort sett er sol og 20+ grader ute.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Nå sitter jeg på flyet etter et helt fantastisk utvekslingsopphold på Bond University. Jeg var veldig usikker på om jeg skulle dra på utveksling i det hele tatt fordi jeg trodde jeg ikke var god nok i engelsk, og visste ikke om jeg ville tørre. Nå, fire måneder senere, sitter jeg på flyet med en ekstrem mestringsfølelse fordi jeg gjorde det, samtidig som jeg er trist for at alt er over. Så poenget mitt er; er du i tvil om du skal reise på utveksling – reis! Man lærer ekstremt mye, og du kommer garantert ikke til å angre!

Informasjon om utveksling og de ulike skolene fant jeg først og fremst gjennom tidligere studentrapporter. De var utrolig nyttige og avgjørende for meg når jeg skulle bestemme meg. Etter jeg hadde bestemt meg var skolens veilederne veldig behjelpelige med selve søknadsprosessen til Bond, og dette gjorde hele prosessen mye enklere for meg som søkte aleine. Det virket som hele søknadsprosessen var en innarbeidet praksis. Ettersom vi var 19(!) som reiste fra Bergen dette semesteret, fikk vi veldig god hjelp og informasjon underveis. Likevel kan det være litt stressende med alt som skal ordnes, men det ordner seg til slutt. Bond er veldig hjelpsomme og vil veldig gjerne ha mange nye norske studenter hvert semester.

Et av mine mål når jeg skulle reise på utveksling var at jeg skulle reise helt aleine, til et helt nytt sted. Selv om det viste seg å være en hele 19 andre studenter fra Bergen som skulle reise, kjente jeg ingen av de fra før og sitter derfor igjen med en rekke nye venner nå i ettertid. Likevel valgte jeg å reise ned aleine. Jeg bestilte turen gjennom Kilroy allerede i april, og de var veldig hjelpsomme og hjalp meg samtidig å ordne forsikring. Dette var veldig greit når det var såpass tidlig og jeg selv ikke helt visste hva som var lurt og ikke. I ettertid ser jeg at jeg kunne spart både tid og penger på å ordne dette på egenhånd. Særlig på hjemveien endte jeg opp med fem timer venting i Singapore og ni (!) timer venting i London. Så et tips er i alle fall å sjekke reiseruten før du gir en endelig bekreftelse til Kilroy om at de skal booke for deg.

Når jeg kom til Australia ordnet jeg meg også telefonabonnement gjennom Vodafone. Dette var et kontantkort som varte i 30 dager der man fikk kommunisere med andre australske nummer, mobildata og gratis minutter til å ringe hjem til Norge. Du kan velge hvilken pakke som passer deg best, og jeg anbefaler å gå til en Vodaphone-butikk og snakke med de der første gangen. De var veldig hjelpende og de forklarte alt man trengte å vite. Når jeg skulle fylle på senere gjorde jeg bare det på internett, og det var veldig enkelt og greit.

Jeg skaffet meg også australsk bankkort gjennom ANZ. Dette var veldig greit og enkelt, og igjen anbefaler jeg å ta seg en tur til banken og snakke med de der. Eventuelt fikk man også fikse australsk bankkonto i O-week på skolen den første uken.

Undervisningsformer

Det jeg likte aller best ved Bond var at undervisningsformen er ikke slik vi er vant til i Norge. I alle mine klasser var det timer der litt av karakteren gikk ut på å møte opp og snakke i timen. På denne måten blir man tvunget til å snakke engelsk, og man kommer utrolig raskt inni det. Jeg selv var litt nervøs for dette i forkant, men alle lærerne er veldig forståelsesfulle og vant til utvekslingsstudenter. Mitt beste tips er bare å hive seg uti det fra første time.

I de fleste emnene for postgraduate var det heller ikke eksamen. Bond ser på det slik at når man er postgraduate har man ansvar for egen læring. Jeg måtte derfor i de fleste fagene heller levere inn research-papers. Dette var utrolig lærerikt, og man kom raskt inn i engelskskrivingen. Jeg selv hadde ikke skrevet engelsk siden videregående, så var veldig spent på hvordan det skulle gå. Det er en del ord å skrive da de fleste fagene har oppgaver på mellom 5000-8000 ord. Men jeg synes det var verdt det. Man får mye mer fritid når man kan skrive når man vil. Dette gjorde det mulig for meg å reise og oppleve mest mulig gjennom semesteret.

I tillegg har man et mye mer personlig forhold med læreren på Bond. Man kunne når som helst avtale møte med læreren og komme på kontoret for å få hjelp. Dette var uvant i starten, men hvis benytter seg av det flittig kan det være utrolig hjelpsomt.

Det var også mulig å velge mer praktisk rettede fag på Bond. Dette likte jeg svært godt da fagtilbudet i Bergen er veldig teoretisk.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg fikk ikke ordnet alt med fagene mine før jeg kom til Australia, og når jeg kom dit endte jeg opp med helt andre fag enn hva jeg hadde valgt før jeg dro. På hjemmesiden der man kunne velge fag ble det fullt svært raskt, og ikke alle fagene var mulig å velge. Mitt beste tips er derfor å bare vente med fagvalg til du kommer til Australia. De hjelper deg med alt du trenger i O-week, og de er veldig hjelpsomme slik du får de fagene du vil ha. Jeg endte opp med fagene ”International Contracts”, ”Mediation”, ”Trial and Apellate Advocacy” og ”Private international law”.

I ”International Contracts” hadde vi to timer undervisning i uken i ni uker. Her bestod timene stort sett av at læreren pratet, og det var liten mulighet til å få delta. Nå skal det sies at denne læreren nå er pensjonert og at det blir en ny lærer etter nyttår. I tillegg til aktivitet i timen, var vurderingen i dette faget å forhandle frem en kontrakt med en annen person. Samt å skrive et forklaringsdokument og utforme kontrakten på egenhånd i etterkant. Dette synes jeg var veldig lærerikt. Det er mye mer praktisk enn å bare skrive en vanlig oppgave, og man må også forholde seg tålmodig når man skal forhandle frem en kontrakt med en part fra et annet land. Alt i alt kan jeg anbefale dette faget videre til andre utvekslingsstudenter!

Faget ”mediation” var helt fantastisk. Læreren er utrolig skjønn, og hver time fikk vi gjøre praktiske øvelser i grupper. På denne måten lærer man seg bedre engelsk, og man lærer seg praktiske ferdigheter som man kan ta med seg til Norge. Undervisningen i dette faget var to timer gjennom ni uker. Vurderingen var å skrive learning diary fra hver time, skrive et research paper på 7000 ord, samt deltakelse i timen. Skolemessig var vel dette det faget som krevde minst arbeid. Det holdt som regel å møte opp i timen fordi man alltid kunne si noe om de temaene vi snakket om.

”Trial and Apellate Advocacy” var det mest krevende faget jeg hadde, men samtidig det morsomste og mest lærerike! Poenget med dette faget var å lære ferdigheter for hvordan man skal representere en klient i retten, og dermed lærte jeg mye her som jeg kan ta med meg hjem til Norge. Dette faget var også veldig greit fordi det bare gikk over to helger, og vurderingen baserte seg bare på det muntlige. Vurderingen var tredelt: deltakelse i timene den første undervisningshelgen, vurdering av fremføring av anken, og vurdering av gjennomføringen av rettssak. Derfor slipper man enda en lang oppgave, og man blir raskt ferdig med et fag. Første helgen bestod av å lære skills og arbeide i grupper og øve seg. Den andre helgen bestod av ”eksamen” i form av å gjennomføre en rettssak og en ankesak med læreren som dommer. Lørdagen var ankesak, og da skulle man ha forberedt en anke ut fra en ekte sak og fremføre for læreren. Søndag var det tid for rettsak. Da var det jeg og en annen student. Jeg var forsvarer og hun var aktor, og vi hadde med egne vitner. Dette foregikk i en time og bestod av vitneavhør, åpningsinnlegg og sluttinnlegg. Denne siste helgen utgjorde hele 80 prosent av karakteren. Uken før denne helgen var stressende og mye arbeid. Men når jeg tenker tilbake på det var det veldig verdt det, fordi jeg lærte så utrolig masse både om meg selv og i engelsk. Samtidig ble man raskt ferdig. Læreren er også helt fantastisk!

Det siste faget jeg hadde var ”Private International Law”, og dette er det faget jeg er minst fornøyd med. Vi var en del norske som tok faget fordi vi misforstod og trodde det dreide seg om internasjonal rett. Det dreide seg imidlertid om australsk rett, noe som ble utrolig krevende uten å ha hatt ”Australian Legal system” først. Læreren var imidlertid veldig hjelpsom så det gikk fint, og vi fikk sammenligne Norge og Australia når vi skrev research paper. Likevel vil jeg ikke anbefale å ta dette faget da det stort sett bare gir innsikt i australsk rett gjennom undervisningen, og er krevende uten å ha hatt en innføring i australsk rett på forhånd.

Fagleg utbyte og språk

Siden jeg valgte praktiske fag kan jeg alt i alt si at det faglige utbytte var godt. Ikke i form av teoretiske kunnskaper, men heller i form av praktiske ferdigheter, noe jeg anser som vel så viktig i en fremtidig rolle som advokat/jurist.

Når det gjelder språklig utbytte i skolesammenheng vil jeg si jeg fikk stort utbytte i alle fag. Gjennom snakking i timen og skriving på engelsk gjennom fire måneder blir man automatisk mye bedre i engelsk! Det var derfor jeg dro på utveksling, så alt i alt er jeg utrolig fornøyd. Størst var nok likevel utbyttet i Trial and Appellate Advocacy der hele karakteren baserte seg på det muntlige.

Aller best engelsk lærte jeg nok likevel på fritiden gjennom å snakke engelsk med de rundt meg, og de jeg bodde med. Utfordringen var at vi var veldig mange norske, så det ble lett norske grupper og en del norsk. Likevel er ikke dette noe problem hvis man passer på å alltid invitere med internasjonale, på denne måten blir alle presset til å snakke engelsk.


Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utrolig flott, og mye finere enn man er vant til i Bergen! På campus har man flere biblioteker, treningssenter, basseng, restauranter, kafeer og skolens eget utested: Dons. Uteområdet er også utrolig fint, og med en innsjø midt på campus med Bullsharks i!

Bond Unviersity ligger i Robina, og dermed litt utenfor selve Gold Coast. Det er imidlertid et område nært skolen som heter Market Square. Her har de alt fra en liten matbutikk, koselige kafeer, apotek, frisører osv. Det var veldig greit å kunne gå hit hvis man ikke hadde tid til å ta bussen andre steder. Tar man bussen i 10-15 minutt kommer man også til Robina Town Centre som er et av Gold Coasts største shoppingsentere. Her finner man alt man trenger. Det var heller ikke noe problem å komme seg til Surfers Paradise, eller noen av alle de andre strendene med buss og ”bybane”. Nå skal det sies at Uber er også veldig populært i Gold Coast – så hvis vi var flere var dette ofte like billig.

Bustad

Jeg valgte å bo i Varsity Shores, noe jeg er veldig fornøyd med. Her lønner det seg å søke tidlig da dette er et veldig populært sted å bo. Jeg søkte allerede i april og fikk da svar om at de mest sannsynlig hadde bolig til meg, men at jeg fikk svar i juli. Når juli kom fikk jeg bolig. Jeg reiste til Australia aleine, og visste ikke hvem jeg skulle bo med. Det anbefales på det sterkeste nå i ettertid! Jeg endte opp med å bo med en jente fra Australia og en fra Canada. På denne måten fikk jeg snakke engelsk hjemme hver dag, og det gjorde det lettere å komme i kontakt med andre enn bare de norske.

De aller fleste av mine venner dette semesteret bodde i Varsity Shores og var derfor veldig sosialt å bo her. Det aller meste av arrangement og vors i O-week foregikk på campus eller i Varisty Shores, så da var jeg veldig glad jeg bodde der. Også ellers gjennom semesteret var det en rekke fester og vors, samt andre sosiale sammenkomster hos andre studenter og ved bassengene.

Varity Shores ligger bare fem minutt å gå til skolen. Det er et stort badebasseng og et svømmebasseng i hagen, samt et lite treningsrom som er greit å gå til hvis man ikke orker å gå til skolen for å trene.

Ledelsen oppfattet jeg som noe uorganisert og rotete. Likevel vil jeg anbefale å bo her da alt annet var så bra. Dersom du ikke får svar på søknaden anbefaler jeg derfor å mase. Sende mail nytter sjelden, ring så ordner det seg som oftest.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Bond er helt fantastisk. Jeg reiste til Australia helt aleine og var redd jeg ikke skulle bli kjent med noen. Dette viste seg å ikke bli et problem i det hele tatt. Dersom man deltar på alle arrangementene i O-week får man venner lett som bare det!

Vi var som sagt 19 stk fra Bergen som reiste på utveksling dette semesteret. Jeg kjente disse ikke fra før, og dermed fikk jeg også mange gode nye norske venner som jeg kommer til å holde kontakten med i Norge. Den eneste ulempen er at det ble en del mer norsksnakking enn hva jeg hadde sett for meg når jeg dro. Men dersom man er flink å invitere med de internasjonale studentene er ikke dette noen problemer. Noen ganger var det utrolig godt å ha en norsk å snakke med også.

Jeg valgte mest intensive fag og dermed fikk jeg muligheten til å reise mye rundt i Australia gjennom semesteret. Dette anbefaler jeg virkelig. Australia er et utrolig vakkert land og har så utrolig mye å by på! Jeg kom ned to uker før semesteret startet, men gjorde all reisingen under semesteret. Det var ingen problem dersom man planlagte litt. Steder jeg besøkte var surfetur til Byron Bay, Melborune, Sydney, Whitesundays, Fraser Island, Noosa, Brisbane. Alle anbefales på det sterkeste, men Whitesundays og Fraser Island er et must! Dersom man skal velge mellom Sydney og Melbourne anbefaler jeg å prioritere Melbourne da dette er en mer spesiell by med mer sjel. Sydney var også fint, men litt mer typisk storby. Jeg sitter igjen med utrolig gode minner fra samtidlige turer, og jeg anbefaler alle å reise så mye som mulig når man først er i Australia.

Så avslutter jeg med å si at hvis du lurer på å reise til Bond University – gjør det! Jeg har hatt de beste fire månedene i mitt liv, og har møtt en drøss nye herlige folk og sitter igjen med mye mer erfaring enn jeg hadde gjort om jeg ble i Norge.

Hvis det skulle være spørsmål er det bare å ta kontakt på Facebook.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg bodde på Varsity Shores som er et område med flere leiligheter hvor mange studenter bor kun 5 min fra Bond Uni. Det var veldig greit å bo her og jeg anbefaler dette stedet til de som skal studere på Bond! Det er lurt å være tidlig ute å søke om rom der, siden det fort kan bli fullt (jeg søkte i starten av sommerferien): http://www.varsityshores.com.au/. Når dett gjelder fagene man søker på vil jeg også anbefale å søke om disse før man kommer til skolen også - ønsker man å bytte senere er dette mulig, men klassene kan bli fulle sånn at man mulig ikke får det man vil og det er derfor lurt å være tidlig ute. Noen av fagene sto det at vi ikke kunne velge fordi vi ikke hadde hatt enkelte andre tidligere fag - dette er oftest ikke noe problem for utvekslingsstudenter, man må bare sende inn en slags søknad (kommer frem på siden der man melder seg opp til fag). Flybillett kan også være lurt å bestille i god tid da billettene oftest er en del billigere når man bestiller tidlig.

Undervisningsformer

Alle juridiske fag på Bond er lagt opp til at karakteren er delt opp etter muntlighet i timen og/eller innleveringer, fremføringer, eksamen. Noen fag har bare muntlighet i timen og innleveringer, andre både muntlighet i timen, innleveringer, fremføring og eksamen. Hvordan karakterene settes kan man finne på Bond's hjemmeside under hver enkelt fag. Ellers er undervisningen delt opp i lectures, seminars og tutorials. Lectures er vanlige forelesninger med alle i hele klassen (størrelsen varierer etter hvilket fag man har, men er oftest ikke større enn 50 stk.). Seminarene er ofte samme som lectures, men med mer bidrag og diskusjon fra studentene. I tutorials gjennomgår man oppgaver som man skal ha gjort på forhånd - her er klassene ofte bare på rundt 10 stk pluss minus. Man må ha forberedt oppgavene man har til tutorials, da en del (ofte 10-15%) av karakteren settes ut ifra participation in class. I starten var dette noe uvant og litt vanskelig, spesielt pga engelsken, men det går veldig bra etter hvert og oftest har man også andre internasjonale i klassen (kommer litt an på hvilke fag man velger), så man er ikke den eneste som ikke har engelsk som morsmål. Jeg valgte fagene international contracts, mediation, family law og criminal law and procedure A. Det enkleste faget av disse var klart mediation - men det var også et greit fag å ha ettersom man lærte om mekling som er nyttig å kunne som advokat. Karakteren ble satt etter muntlighet i timen og en innlevering. International contracts var noe vanskelig i starten (vi hadde en lærer som brukte en litt gammeldags læringsmetode som kanskje gjorde det litt vanskeligere enn hva det egentlig var). Hoveddelen av karakteren, 85% var en kontrakt vi skulle forhandle oss frem til sammen med en fra et annet land. Dette var ganske moro og interessant å prøve. Resten av karakteren var muntlighet i timen. I Family law hadde vi en veldig grei lærer som var veldig flink til å passe på oss internasjonale studentene (og hun var også veldig grei med karakterene). 30% av karakteren var en innlevering som gikk ganske greit å skrive så lenge man satt seg greit inn i den (vi hadde ganske god tid også), 20% var muntlighet i timen og 50% var eksamen. Jeg synes eksamensformene de har på Bond er ganske håpløse - man fpr 2 timer på eksamen og det virker som om innholdet er like stort som en 4-timers vi har hjemme i Norge. Alle vi snakket med (også av de australske) sa at man alltid har tidspress og man oftest ikke blir ferdig. Når eksamen er på engelsk i tillegg hjelper ikke det noe særlig, så det var litt utfordrende, men det gikk greit det og - læreren vi hadde i family law var flink til å sette opp "smørbrødlister" på hva vi skulle ha med og hvordan å sette opp eksamen (kunne også bruke kulepunkter, så det hjalp). I tillegg fikk vi ha med 3 sider notater som også hjelper i forhold til å huske alt man skal ha med - men pga den korte tiden har man lite tid til å se på notatene(!). Siste faget jeg hadde var criminal law and procedure A. Dette er ganske likt som strafferetten vi har hjemme i Norge (i tillegg til noe rettergang, men det er mer av rettergangen i Crim B). Karakteren her er satt opp med 15% muntlighet i timene, 15% moot og 70% eksamen. Mooten går ut på at man enten er forsvarer eller påtalemyndigheten og får en rekke dokumenter til en sak også skal man prosedere (i ca 10 min hver, og dommeren/professoren spør spørsmål underveis). I starten virket dette litt skummelt og vanskelig, men dersom man jobber godt med det, så går det veldig bra! Det var faktisk ganske moro å ha "rettssaken" i en av rettssalene de har på skolen (og jeg er ikke den som pleier å like å ha fremføringer osv.). Vi hadde en lærer som var kjent for å være litt streng, så det var litt nedtur for den andre læreren de har er visst veldig grei. Eksamen vi hadde var samme type som i family law, og man må helst kunne alt godt! I dette faget var eksamen en såkalt open book eksamen hvor man kan ha med seg hva man vil av bøker, notater mv., men som sagt så får man ikke mye tid til å sjekke dette. Jeg likte ikke eksamensformen, så ville helst kanskje bare hatt ett fag med eksamen der eksamen bare var 50%, og resten oppgaver - for har man kun oppgaver i alle fagene blir det veldig mye skriving! Det var flere som klaget litt på alt de hadde å skrive av oppgaver mot slutten.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et veldig bra utvalg av fag å velge mellom og dette er veldig bra med Bond.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde to internasjonale fag, og to australske fag. Det er klart jeg nok kommer til å få mer bruk for det jeg lære i de internasjonale fagene, men det var interessant å lære om hvordan jussen fungerer i andre land også - forskjeller og likheter. Engelsken ble også veldig forbedret etter et semester på Bond! Vi var imidlertid rundt 25 studenter fra Norge bare på jussen (og enda flere som gikk andre linjer), så en del prating ble på norsk og som mulig var litt dumt - men jeg synes også det var veldig greit å kunne prate norsk noen ganger.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig fint! De har kantine, gratis treningssenter, stort svømmebasseng, kiosker, eget jussbibliotek og store plener. Ofte er det stander rundt omkring som gir ut gratis mat, og det gratis BBQ hver onsdag. Fra skolen er det bare 5 min til Market Square hvor det er noen få restauranter og en liten butikk også. Skal man til en større "by" må man ta buss til Surfers Paradise, Broadbeach e.l. Her er det også man gjerne drar ut på kveldene for å dra på pub/bar eller nattklubb. Skal man til større butikker eller kjøpesenter kan man ta buss til Robina. Siden butikken ved Varsity er ganske liten og dyrere enn de større butikkene, og det er litt stress å bære med masse poser med mat helt fra Robina (og det tar en del tid også), er det lurt å heller bestille mat på f.eks. Coles.com.au, da er det bare å velge på nett hva slags mat man vil ha også bli maten fraktet til døren hjemme hos deg - veldig greit! Koster bare fra 30-60 kr mer (kommer an på når man vil ha varene levert), og dersom man kjøper mat for over 100$ (som man gjerne gjør dersom man bestiller sammen med de man bor med) så er frakten gratis.

Bustad

Se over om Varsity Shores over.

Sosialt miljø

De norske var veldig mye sammen - mye fordi mange bodde på Varsity og flere hadde samme fag, men ble også kjent med flere andre fra andre land og miljøet var veldig bra!

Haust 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Sjekklisten fra UiB var veldig grei å bruke når man skulle begynne planlegging for oppholdet. Dette med valg av fag på forhånd fremstod som helt unødvendig da disse måtte velges på nytt når man kom til Bond. Disse fagene kan også bli fulle slik at det ikke er helt sikkert at man får det man har valgt på forhånd. Når man skal melde seg opp i fag går dette etter første man til mølla slik at det viktig å være kjapt ute når man kommer til Bond. Det var i starten også mye frustrasjon med dette med valg av fag der nesten ingen norske fikk det de ville ha. Dette ble endelig ordnet etter en stund slik at de fleste fikk viljen sin. Så antar at de har lært dette nå til neste år.

Når du kommer ned er det greit å ordne seg for første australsk sim-kort. Videre er det greit å ordne seg busskort og en australsk bankkonto. Busskort får man i ulike news stands (Type narvesen). Du må imidlertid ha med dokumentasjon på at du er student. Letter of offer skal være tilstrekkelig, Eller studentkort dersom man har fått det. Australia er ikke et billig sted å leve så vær forberedt på dette. Veldig like priser som i Norge.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på Bond er helt annerledes enn i Bergen. De holdes som regel i små klasser hvor praktisk deltagelse er sett på som svært viktig. Klassene er som regel på størrelse med vanlige skoleklasser på videregående i Norge (20-30). Hvor mye fokus det er på muntlig deltakelse vil variere fra fag til fag.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Bond varier veldig fra hvilke semester du skal studere i. Det er som kjent 3 semester på bond i løpet av et år. Jeg valgte i hovedsak internasjonale fag som jeg følte jeg kunne ha nytte av seinere. Ett av fagene som var private international law, anbefales ikke å ta. Bakgrunn for dette er at det er et intensivt fag som krever veldig mye. I tillegg er navnet veldig villedende da faget kun omhandler valg av lov innenfor Australia. Tidligere navnet på faget var Conflict of laws. Dette krever da naturlig nok forkunnskaper om australsk rett som kan være krevende å sette seg inn i på knappe 3 uker.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte har variert veldig fra fag til fag. Det er mer fokus på praktiske problemstillinger og ofte så glir det vekk fra det som er kjernen i fagene. Mange er også mye mer relatert til jussen knyttet opp til samfunnet generelt og ikke så stort fokus på kun det faglige slik man er vandt med i Norge.

Når det gjelder språk følte jeg at jeg hadde et godt utgangspunkt før jeg reiste. Under oppholdte følte jeg likevel at jeg ble mye bedre på både muntlig og skriftlig. Som jeg kommer tilbake til seinere så bodde jeg med tre norske og tre fra australia. Dette hjalp veldig på språket og føler at jeg har fått en mye mer solid engelsk på grunn av dette. Anbefaler derfor å bo med flere som ikke er for Norge slik at man får mest mulig utav det og ikke bare snakker norsk hjemme. Jeg tror dette er den beste måten å få inn engelsken slik at den sitter skikkelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fantastisk fint. Det er bare å leite opp bilder så ser man hvor bra det er. Alt er samlet på et sted og er lett tilgjengelig. Selv om det virker stort når man kommer der er det ikke så mange studenter som går det. Du vil snart oppdage at du ser de samme folkene igjen og alltid et kjent fjes rundt hjørne. Alle studier er samlet på samme sted så dette er ganske forskjellig fra Bergen hvor man i hovedsak omgås and jusstudenter på skolen. Når det gjelder studievaner er velger de fleste å sitter på bibliotek eller grupperom. Vil anbefale batlabs dersom du trenger stillhet for å studere.

Område rundt Bond er veldig bygget opp for studentene. Marked Square befinner seg et par minutter fra campus der man har nærmeste matbutikk og alkoholsalg. Her er det greit å gå dersom man trenger noen småting. Dersom man skal handle inn mat er det vanlig å gå på kjøpesenteret i Robina som er ca. 10 minutters busstur unna. Her finner man også alle andre ting man måtte trenge. I surfers finner man alt uteliv dersom dette er av interesse. Det er et stykke unna men går som regel buss fra utestedet på skolen til byen slik at man kan reise billig og samlet. Hvis man ser på hele Gold Coast er dette et fantastisk sted med alt fra strand til skyskrapere.

Bustad

Vi var tre venner som avtale å finne bolig sammen på forhånd. Vi ble tipset om Varisty Shores som ligger ca 5 min i gangavstand fra Bond. Vi sendte inn hver sin søknad der det var mulig å sette opp om man ville bo med noen andre venner. Da vi kom ned var i plassert i et hus hvor det bodde 3 stk fra Australia fra før. På Varsity bor det alt fra studenter til familier. Det er vanlige hus og er bygget opp som et lite community hvor man har tilgang til felles svømmebasseng, treningsrom osv. Likte veldig godt å bo med noen fra Australia siden dette gjorde at vi virkelig kom tett innpå den australske kulturen. Fikk et veldig godt vennskap med disse personene. Det positive med å bo på Varsity er at man har kort vei til skolen. Man har som regel obligatorisk undervisning mange dager og da er det greit å bo nærme. Dersom man skal gå til anskaffelse av bil går det fint å bo nærmere byen og stranden. Kollektivtransport er ikke veldig god så det anbefales derfor bo nærme skolen dersom man ikke har tilgang til bil. Australia er stort og det er lange avstander mellom ting. Husleien var også rimelige enn andre alternativer i nærheten.

Sosialt miljø

Det sosiale var veldig bra på Bond. Du blir tatt imot med åpne armer og alle er i starten interessert i å bli kjent med nye mennesker. Australia er veldig amerikansk i væremåten. Alle snakker med hverandre selv om de er ukjente. Dette er en stor forskjell fra den norske kulturen. Det anbefales å delte i O-week som tilsvarer den norske fadderuken. Det er like mye fokus på drikking, men heller på ulike sosial arrangementer. Det er selvfølgelig også dager hvor man går ut på og dette er som regel inkludert en form for utkledning. Alle fester er temafester virker det som. Så vær forberedt på å bruke litt penger på slike ting.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 12.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen gikk forholdsvis smertefritt og det meste av informasjon er tilgjengelig på UiB´s nettsider (og tidligere studentrapporter) samt nettsidene til Bond. Personlig fikk jeg mye ut av den internasjonale dagen som ble arrangert i forkant av søknadsfristen, hvor en person fra Bond var tilgjengelig for spørsmål angående søknadsprosessen, om Bond, valg av bosted mv. Ett forhold er imidlertid viktig å være klar over; etter at man har søkt til Bond og fått innvilget studieplass, må man også melde seg opp til de fagene man har valgt. Denne oppmeldingen ("enrolment") skjer elektronisk og åpner i midten av juli. Noen av de mest populære fagene (herunder International Contracts og Mediation) ble 'utsolgt' meget fort. Med over 20 UiB-studenter som ville ta disse fagene og Bond´s policy om å ha så små klasser som mulig, ble det kollisjon. Dette førte til en del trøbbel i orientation week da flere UiB studenter stod i fare for å måtte velge andre fag. Det ordnet seg imidlertid for alle oss etter at Bond bestemte seg for å sette opp nye klasser/utvide klassene når vi presset litt på. For å unngå dette styret er mitt tips å være tidlig ute med å melde seg opp i de fagene man ønsker å ta.

Undervisningsformer

Som det fremgår av tidligere studentrapporter er undevirsningsformen ganske annerledes enn Bergen. Små klasser og krav om deltakelse i timene er stikkordene. I alle fagene er deltakelse i forlesning/seminar en del av vurderingen. Hvor mye som kreves av deltakelse varierer nok fra fag til fag, men mitt inntrykk er at det er lurt å møte forberedt til seminarer og være klar til å svare på spørsmål. I flere av fagene jeg hadde var det mye fokus på gruppediskusjoner og presentasjoner. Dette kan virke litt skremmende i begynnelsen, men det er faktisk mer gøy å delta i diskusjoner og praktiske øvelser enn å bare sitte å høre på foreleseren.

Vurdering av emnetilbodet

Det kan være litt vanskelig å ta stilling til hvilke fag man vil ha på forhånd. Det er forholdsvis lite informasjon tilgjengelig om hvert fag på nettsidene til Bond, men det er mulig å bytte fag fram til uke 2 skulle man være uheldig å velge et fag man ikke liker. Jeg valgte i hovedsak fag med en internasjonal karakter, og angrer ikke på det. Ingen av mine fag var intensive, dvs. at det var undervisning fra uke 1 til uke 12. Dette angrer jeg litt på ettersom jeg måtte bruke mye tid på å forberede meg til forelesninger og seminarer. Dette stjal en del tid som jeg heller ville brukt på å skrive oppgaver. Ingen av fagene hadde skoleeksamen, men til gjengjeld var det forholdsvis omfattende oppgaver som skulle skrives (mellom 4000-7000 ord i hvert fag). Det kan bli litt mye mot slutten, så jeg ville anbefalt å hatt iallfall 1 intensivt fag slik at man får mer tid på innleveringene mot slutten.

Fagleg utbyte og språk

Som andre har påpekt i tidligere rapporter kan nok det faglige utbytte variere fra fag til fag. Alt i alt føler jeg at jeg sitter igjen med stort faglig utbytte. Det beste av alt synes jeg var det praktiske fokuset på jussen som man ikke er vant med i Norge. I International Contracts er en del av vurderingen å fremforhandle og skrive en kontrakt med en medstudent fra en annen jurisdiksjon. Man har nok lært mye om hvordan man inngår og hever en kontrakt i norsk rett, men å faktisk formulere en kontrakt var en spennende øvelse. I Mediation hadde vi mange caser hvor vi skulle prøve oss som meklere i mellommenneskelige tvister.
Språket er nok en bratt læringskurve for de fleste, men det er bare å kaste seg på og prøve seg frem. Etterhvert vil nok selvtilliten bli gradvis større, og etter en del skriving blir man tryggere på å formulere seg.

Universitetsområdet og byen

Bond har et fantastisk campus med alt du trenger; treningssenter med stort svømmebasseng, cafeer og spisesteder, stort og fint bibliotek med mange leseplasser, etc. Bond ligger ca. 20 min med buss unna Broadbeach og 25 min fra Surfers Paradise hvor man finner det meste av byliv som restuaraner, barer, kino osv. i tillegg til de fantastiske strendene som strekker seg fra Surfers i nord til Burleigh i sør. Hvis man bor ved universitetet, tar det ca. 10 min med buss til Robina som huser et digert kjøpesenter med restauranter og cafeer.

Bustad

Jeg bodde mellom Broadbeach og Surfers Paradise. Det er ikke lett å gi en fasit på om det er best å bo på "stranda" eller oppe ved universitetsområdet, og ifølge tidligere studentrapporter fra Bond ser det ut til at å variere fra år til år hvor folk har bodd. Dette semesteret bodde de fleste nordmenn i Varsity Shores eller andre steder rundt Bond. Fordelen ved å bo nær skolen er selvsagt at man kan spasere bort til treningssenter og forlesninger i tillegg til nærhet til det sosiale som finner sted rundt universitetet, men til gjengjeld er selve området ganske "øde", f. eks er det ikke mange matvarebutikker i umiddelbar nærhet. Bor man ved stranda kan man bo et steinkast fra de fantastiske strendene, man har god tilgang til butikker, restauranter og alt man måtte ønske av byliv. Jeg kjøpte bil og det er nok en stor fordel hvis man skal bo et stykke fra Bond, men jeg hadde nok kjøpt bil selv om jeg hadde bodd i området rundt Varsity Shores, ettersom det var fantastisk å kunne komme seg rundt.

Sosialt miljø

Bond er et møtested for utvekslingsstudenter fra hele verden, og det sosiale tilbudet er nærmest ubegrenset. Det finnes uttallige studentorganisasjoner man kan være med i, og i løpet av O-week arrangeres det en dag hvor representanter fra de ulike organisasjonene står på stand. Utover dette er arrangeres mange festligheter på utestedet "Dons" på campus.
Semesteret på Bond og i Australia har vært helt fantastisk. Klimaet er upåklagelig, 'aussies' er fantastisk vennlige og naturen må oppleves! Sett av litt tid og penger til å reise for å oppleve de mange destinasjonene "down under" som Byron Bay, Whitsundays, Sydney, Fraser Island, Melbourne osv., og du vil ha 'the time of your life'.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 24.04.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg tok en LL.M grad ved Bond University året 2014/2015. Oppholdet var fantastisk og kan absolutt anbefales til andre studenter.
Praktiske tips:

-Bestill australsk bankkort med en gang du kommer ned. Med australsk bankkort slipper du store gebyrer ved uttak. ANZ bank opererer med gratis studentbankkort.

-Bestill australsk SIM-kort så fort du kommer ned. Vodaphone operere med gode tilbud inkl. fri tale, sms, 3 GB internett og 300 gratis ringeminutter overseas hver måneder for en slikk og ingenting.

-Selv om Gold Coast har mye fint vær regner det der også. Tett vind- og regnjakke er lurt å pakke med.

-Husk internasjonalt førerkort hvis du planlegger å kjøre bil.

-Norsk Engelsk ordbok finner du på biblioteket på Bond Libary. Ikke bry deg med å pakke med deg det.

-Ved valg av fag før semesteret starter, les informasjon om hvert fag. Ønsker du skrive større oppgaver (4000-10 000 ord) velger du fag hvor eksamenskravet er oppgaveinnlevering. Ønsker du skoleeksamen (2 timers eksamen ved semesterslutt), velger du fag som gir muligheter for det. I tillegg må du passe på at fagene ikke kræsjer med hverandre på timeplanen.

Undervisningsformer

Jeg tok 8 forskjellige fag ved Bond University. Bond opererer med tre ulike typer undervisningsformer, jeg var innom alle tre. Bond tilbyr vanlig undervisningsmodell med forelesning en gang i uken med påfølgende avsluttende eksamen. Videre tilbyr de intensive kurs som strekker seg over ett par uker. Siste undervisningsmodell består av online undervisning. Du kan befinne deg hvor som helst, så lenge du deltar online på forelesning.

1. Det mest vanlige er at faget går over 14 uker og avsluttes med en 2 timers eksamen, eller obligatorisk oppgaveinnlevering (5000-10 000 ord). Et kurs varer i 14 uker og inkluderer forelesning (lecture) en gang i uken, samt seminar (tutor) en gang i uken. Det forventes at du er forberedt til emnene som skal gjennomgås. Man får man karakter for deltakelse i timene, og henter kjapt inn poeng ved å vise at man har forberedt seg. Videre har man midterm exam mellom uke 7 og uke 9.

2. Intensive kurs er vanlig på Bond. Kursene strekker seg gjerne over to uker i løpet av semesteret. Man går gjennom hele pensumet på kort tid, det er nokså hektisk når det står på. Likevel er det obligatorisk innlevering på slutten av semesteret slik at man får tid til å ta stoffet innover seg, og modnes i faget før eksamen/innlevering.

3. Online forelesning er et godt alternativ for deg som kan sitte hjemme, eller er på reisefot. Du logger deg på en app enten via iphone, ipad, mac, eller annen data. Så lenge du har tilgang på microfon og/eller kamera kan man delta på online forelesning. Opplegget fungerte overraskende bra. Kurset ble avsluttet med eksamen eller oppgaveinnlevering.

Vurdering av emnetilbodet

Bond hadde forskjellige LL.M grader. Hovedkategoriene var Corporate Law og Dispute Resolution. Ellers kunne man ta enkeltfag som Tax Law, International Contracts, Negotiation, Mediation, Practise Company Law, Industrial Property Law, Sport Law ol. Bond hadde et stort utvalg av fag. Problemet var at fagene ofte kræsjet med hverandre slik at timeplanen ikke gikk opp. I verste fall må man bytte fag. Ellers kan man spørre professoren om man kan få fritak for de timene det gjelder, men det var ikke særlig populært.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett fikk jeg mye ut av oppholdet på Bond University. Professorene var veldig dyktige og engasjerende. Ettersom Bond operer med forholdsvis små klasser (9-15 studenter) får man god oppfølging på alt man bidrar med. På Bond er professorene er veldig opptatt av at produkt fra studentene skal publiseres, og gir mye innsats i å motivere studentene.

Videre hadde vi mange innleveringer/presentasjoner i løpet av semesteret. Likevel avhenger det litt av hvilke fag man tar. Har man intensive fag er det gjerne ikke så mange innleveringer. Det ble også forventet at man hadde forberedt seg godt til hver forelesning og til hvert seminar.

Universitetsområdet og byen

Bond University ligger i Robina på Gold Coast, ca 1,5 timer med tog fra Brisbane. Gold Coast kan by på flotte lange strender, fantastiske cafeer og restauranter, og lange strandpromenader (ypperlig for jogging) med ulike treningsapparater langs hele promenaden. Bond University ligger 4 km fra stranda (Burleigh), det går veldig fint å jogge opp og ned til stranda. Ellers kjøper mange sykkel eller bil til å komme seg rundt. Det går også buss hvert 15 minutt fra Bond University til Broadbeach hvilket er den nærmeste byen (ca 15 min inn til byen). Fra Broadbeach går det bane til byen Surfers Paradise, en veldig turistifisert by.

Bustad

Bond University har egne campus man kan bo på. Ulempen er at man ikke har tilgang på kjøkken, men de opererer med inkludert mat fra kantina. Hvis ikke du er særlig kresen i matveien er det ypperlig for deg. Ellers kan man bo i nabolag 5 minutters gange utenfor Campus. Da leier man gjerne av private. Det flotteste nabolaget finner du på the Cape og the Retreat. Kjempe flotte leiligheter med store balkonger, og fine bassenganlegg med sauna og treningsrom. Her må man imidlertid være tidlig ute med søknadene.

Ellers er det veldig fint å bo ved Burleigh eller Broadbeach hvis man vil bo ved stranden, men bør man ha bil. Bussene går skjeldnere, og man må gjerne bytte buss. Leier man privat må man være obs på leietakerne. Mange ønsker ikke å skrive kontrakt og vil ha betalt kontant. Sørg for å skrive kontrakt.

Sosialt miljø

Bond University har mange ulike eventer. Det skjer noe hver uke, om ikke hver dag. Bond har et eget utested, eget flyselskap, og egen expressbutikk. De arrangerer turer til store turistattraksjoner, surfeturer, underholdning ol. Man må nesten se hvor mye man har tid til å være med på, men du kommer ikke til å kjede deg. Det er veldig lett å bli kjent med folk, og alle er veldig hyggelige.

Ellers har Bond eget treningsstudiet (ikke helt oppdatert), man kan leie tennisbaner, squash baner, stort svømmebasseng, vollyball-baner og nå (vår 2015) skulle de også starte en håndballgruppe der nede. Anbefaler absolutt å melde deg inn i en av undergruppene hvis du er sosial av deg.

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Australia er et land som er lagt opp til at folk flest har bil. Det er svært rimelig å både kjøpe og leie bil, og det kan derfor være lurt å skaffe seg et internasjonalt førerkort fra Norge før man drar. Ellers er det veldig mye å oppleve og det kan være lurt å ha med en del sparepenger.

Undervisningsformer

Undervisningsopplegget ved Bond er veldig forskjellig fra UiB. Vi hadde klasseromsundervisning med 15-20 studenter. Som regel teller deltakelse i timen 10-20 % av karakteren, og det forventes at man deltar aktivt. Vi hadde ingen eksamener, kun innleveringer. Man leverer 1 stor oppgave i hvert fage som teller ca 60 prosent, og resten av karakteren består av deltakelse og arbeid gjort i timen.

Vurdering av emnetilbodet

Det er viktig at man velger fag som er aktuelle for utvekslingsstudenter. Noen av fagene som tilbys ved Bond krever bakgrunnskunnskap om australsk rett, og disse bør man unngå. Jeg valgte International Contracts, International Finance Law og Conflict of Laws, hvor sistnevnte var et slik fag hvor man burde hatt kjennskap til australsk rett.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte er bra, men likevel tror jeg at man får mer faglig utbytte av å ta valgfag ved UiB.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt fantastisk. Skolen ligger rundt en innsjø, og er svært idyllisk. Bond bærer generelt preg av å være en kostbar privatskole med god økonomi. Hver uke er det gratis grilling, de har et stort gratis treningsstudio med gruppetimer og svømmebasseng. Her kan man også ta dykkerlappen svært rimelig. Det er egen lege på campus, samt et utested. Det er også et læringssenter hvor utvekslingsstudenter kan komme for å få hjelp med engelsken i innleveringsoppgaver. Skolen arrangerer jevnlig fester som jeg absolutt anbefaler å delta på.

Bustad

Jeg vil absolutt anbefale å skaffe bolig før man drar til Australia. Det meste av boliger i omårdet rundt skolen fylles raskt opp, og man risikerer å måtte leie noe dyrt og dårlig hvis man ikke har ordnet det på forhånd. Vi valgte å bo på Varsity Shores og var veldig fornøyd med det. Etter min mening er det Varsity Shores og The Reserve som er de beste alternativene. Begge boligkompleksene ligger nær skolen og har bra standard. Varsity Shores gir mest for pengene, man bor i en villa med totalt 5 studenter og har tilgang til fine bassengområder og et lite treningsstudio. The Reserve består av leiligheter i ulike størrelser og man kan dele med 1-4 andre. Der er de noe strengere på bråk og festing, men til gjengjeld ser komplekset ut som et luksushotell. Boligene som skolen tilbyr på campus er helt krise, og man bør også unngå Varsity Towers. Ønsker man å bo ved stranden bør man vurdere å kjøpe en bil, da det er noe tungvint å komme seg til skolen med kollektiv transport.

Sosialt miljø

Reiser man høstsemesteret er det masse utvekslingsstudenter ved Bond, og lett å bli kjent med nye mennesker. Skolen arrangerer en fadderuke som de kaller O-week, hvor det er flere arrangementer og temafester. De fleste som reiser til Australia har lyst å oppleve mye, og det er derfor aldri et kjedelig øyeblikk.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Spar opp så mye penger som mulig før du drar til Australia. Dette er et dyrt land å bo i (ikke like dyrt som Norge, men ikke langt i fra), og her er masse masse å oppleve. Her bør man ikke spare på pengene!

Reiseforsikring må en såklart ha. Jeg valgte Ansa sin studentforsikring (AIG) som var en av de billigste.

Undervisningsformer

Jeg valgte International Contracts, Comparative Corporate Governance og Conflicts of Law. Alle disse fagene er det ikke vanlig skoleeksamen i, men hjemmeeksamener/og eller innleveringer som gir grunnlag for karakterfastsettelse. I tillegg forventes det mye muntlig deltakelse i timene.

Vurdering av emnetilbodet

International Contracts: Dette var et veldig kjekt fag. Veldig lærerikt og kunnskapen vil jeg få bruk for senere. I løpet av faget skal man forhandle med en av medstudentene og sette opp en fiktiv internasjonal salgskontrakt. Her skal man bruke det man har lært i faget, og man blir evaluert deretter. Professoren Mary Hiscock var veldig engasjert og flink, men nå har hun dessverre pensjonert seg. Dette faget anbefales!

Comparative Corporate Governance: Dette er et selskapsrettslig fag og vil si at dette var mitt favoritt fag. Professoren Jim Corkery er veldig flink og gjorde faget veldig interessant. Vi tok hele tiden for oss aktuelle tema og saker, og brukte media aktivt. Dette faget anbefaler jeg virkelig.

Conflicts of Law: Et interessant fag, men dette ble litt for australsk rettet etter min mening, selv om det har et stort internasjonal preg. Hadde jeg kunne valgt om igjen, så ville jeg valgt vekk dette. Faget er intensivt med 3 undervisningsdager i uken, 4 timer per dag noe som var litt vel mye i gangen.

Fagleg utbyte og språk

Det var spennende å studere på engelsk, selv om det var utfordrende i begynnelsen. En må bruke en del tid på forberelse til timene, men det gikk helt fint. Jeg har virkelig forbedret engelsken min etter dette semesteret.

Bond University er en god skole og professorene følger opp studentene godt. En er mye mer synlig her enn hjemme da det er klasseromsundervisning. Det gjør at det blir enkelt å stille spørsmål og delta aktivt.

Universitetsområdet og byen

Gold Coast er nydelig med vakre strender og masse nasjonalparker 1 time unna med bil. Selv hadde jeg ikke bil, men jeg hadde venner som hadde kjøpt bil, og i tillegg så leide vi bil for å dra på utflukter. Det gikk kjempefint. Alt er veldig spredt her, så en er stort sett avhengig av transportmiddel for å komme seg til matbutikk, kjøpesenter og strender.

Bustad

Jeg bodde ved Varsity Shores, noe jeg har vært bra fornøyd med. Her er felles basseng, grillområde og et lite treningsrom. Det har også vært mye fester her, og det har vært praktisk å slippe å gå så langt for å delta på disse. Før jeg kom ville jeg bo ved stranden, men er glad for at jeg valgte Varisty Shores i stedet da det er 5 min gange til Bond og treningssenter. Her er det billigere å bo enn f.eks The Reserve/Retreat/Cape, men disse sist nevnte kompleksene har finere leiligheter).

Sosialt miljø

Det er veldig lett å bli kjent med folk her. Folk er så vennlige og det er ingen problem å få seg venner. Dette har vært det beste halvåret i mitt liv, uten tvil. Hvis du har lyst så DRA. Jeg dro tilbake for å skrive den norske masteren min her i Australia fordi jeg trives så godt.

Bilete av campus
Foto/ill.:
© Bond University

Informasjon