Hjem
Studentsider
bilateral

University of Washington og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • BySeattle
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Merk at fleire studiefelt ikkje er tilgjegeleg for innreisande. University of Washington tek kun imot studentar på BA-nivå.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med din studierettleiar for å få meir informasjon om dette.

Det er berre mogeleg å søkje til University of Washington i vårsemesteret (frist 1. februar) uansett om du ynskjer å vere på utveksling på hausten, våren eller i eit heilt år.

Språk

UiB-studenter treng ikkje ta TOEFL-test men dei lyt ha karakter 4 eller høgare i engelsk frå vidaregåande skule.

Kva emne kan eg ta

Det er ikkje mogeleg å søkje til føgjande program ved University of Washington: Accounting; Art; Communications; Computer Science; Economics; Engineering; Finance; Music; Psychology; Sociology; Law Society and Justice.

Oversikt over fagtilbodet ved University of Washington finn du her: http://www.washington.edu/students/crscat/

Studieavgift

Det er ingen plassar til studieåret 2022/23 og det er diverre ikkje mogleg å søkje som betalande student.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Washington (UW) i Seattle vert grunnlagt i 1861 og er den eldste offentlege utdanningsinstitusjonen på USAs vestkyst. Universitetet er stort og har et allsidig og fagleg sterkt tilbod. Spesielt merker man nærværet av fleire større IT-bedriftar, og at universitetet er langt framme når det gjeld IKT generelt og computer science-studier spesielt. UW reknast som eit svært godt universitet og blant dei beste på vestkysten. Samstundes er Seattle ein spennande by å bu i, med fantastisk natur og friluftsmoglegheiter i nærområdet. Skulen er statleg og reknast som Washingtons "flaggskip"-universitet.

Universitetsområdet ligg ca. 5 km nordaust for sentrum, mellom innsjøane Washington og Union, i eit av byens bedre bustadsområder. Området er 703 acres stort. University of Washingtons andre universitetsområder ligg i Tacoma (1500 studentar) og Botchell (1300). I tillegg har man Washington State University, med tre avdelinger, og 4 andre statlege fire-årige institusjonar i Washington.

Ved UW er det ca. 35.000 studentar (som inkluderer ca. 10.000 studentar på høgaregradsnivå). 90 % av lågaregradsstudentane kjem frå staten Washington. Av dei ca. 2500 utenlandsstudentane frå meir enn 100 land kjem dei fleste frå Asia. UW har 9 internat og 4 leilighetskompleks (ca. 15 % av lågaregradsstudentane bur på studentheim). Det finns også 44 fraternities og sororities (sosiale klubber) som huser ca. 3000 lågaregradsstudentar. I tillegg til eit allsidig idrettstilbod (NCAA Divison 1, spesielt god på amerikansk fotball), finns det meir enn 450 studentorganisasjonar og kulturgrupper på universitetet (34 av dei er internasjonale kulturelle studentorganisasjonar). Skulens hovudbibliotek er eit av USAs styrste universitetsbibliotek og har meir enn 6 millionar bøker. I tillegg finns det 17 andre mindre fagbibliotek.

I 2000 mottok UW $650 millionar i offentleg og privat støtte og gjennom forskningskontraktar. Universitetet var i 1998 nr. 2 (etter John Hopkins University) når det gjeld føderal støtte til forskning. Det finns meir enn 160 forskningsinstitutt og -sentre ved universitetet.

UW har tradisjonelt hatt gode forbindelsar med Noreg, både på student- og undervisningsnivå. Det kan nevnast at det i 1999 var 20-års-jubileum for eit svært vellykka utvekslingsprogram for professorar mellom UW og Universitetet i Bergen (som er blitt utvida til også å gjelde studentar).

Seattle har ca. 563 000 innbyggjarar (stor-Seattle har 3,2 millionar). Byen, som ligg midt i staten Washington, ved Pudget Sound, har mykkje å by på både av kultur og friluftsliv, med nærleik til sjø og fjell. Seattle har også et levande skandinavisk miljø i bydelen Ballard. Klimaet er prega av flotte somrar og milde vintrar, og det regner faktisk mindre i Seattle enn i New York.

Bustad

University of Washington kan tilby bustad på campus. Dersom du ynskjer å bu off-campus, kan universitetet hjelpe deg med å finne bustad. Kontakt Student Housing Affairs Office: http://housing.asuw.org/

Semesterinndeling

Ver merksam på at semesterinndelinga ved UW er annerledes enn ved UiB. Studieåret er delt inn i 3 quarters og dette innebærer at semestra ved UW vil gje ulik uttelling hos oss: Vårt høstsemester består av 1 quarter ved UW (okt-des), og hvis en tar et fulltidsstudium på 15 credits dette semesteret vil det gi uttelling for 20 norske studiepoeng. Vårt vårsemester består derimot av 2 quarters ved UW (jan-mars + mars-juni), og det vil kunne gi 15 + 15 credits, og dermed 40 norske studiepoeng.

Det vil difor vere mest hensiktsmessing å studere eit helt studieår ved UW, eller velje utveksling i vårsemesteret, framfor å berre reise ut i høstsemesteret.

Studentrapportar

2017

Vår 2017 - Bachelor i sammenliknende politikk

Vår 2017 - Bachelor i sammenliknende politikk

15.08.2016 - 31.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen var til tider overveldende, men med god hjelp og veiledning fra (og uforskammet mange mail til) utvekslingsveileder går det helt fint. Jeg ventet med å kjøpe flybillett til visum var i boks, men ettersom dette som regel går greit kan det være penger å spare på å være litt tidlig ute.

Undervisningsformer

Min generelle erfaring av det amerikanske universitetssystemet er at fagene er en del lettere enn hjemme, men innebærer mer arbeid. Det er vanlig med quizzer, reading responses, midterms, mm., noe som gjør at hverdagen kan minne mer om norsk videregående skole enn universitet. Dette kan være irriterende til tider, da noe av arbeidet minner om rent busywork, men bonusen er at eksamensperioden blir en del mer avslappende, da mye er gjort i forkant.

Vurdering av emnetilbodet

UW er et stort universitet og har dermed et bredt tilbud av fag. Vær dog obs på at de fleste som reiser på generelle utvekslingsavtaler må velge fag fra College of Arts and Sciences, uten at dette er noe stort problem da de fleste fagområder befinner seg her. Vær også obs på at hvilke fag som tilbys hvert quarter varierer stort, og at det faktiske tilbudet et gitt quarter er mye mindre enn det UWs fagliste skulle tilsi.

Fagleg utbyte og språk

Jeg benyttet anledningen til å gjøre nytte av det store fagtilbudet og velge fag over et vidt spekter av fagområder, da jeg hadde frie studiepoeng i graden min. Dette anbefaler jeg på det varmeste; UWs enorme fagtilbud gjør det mulig for studenter å utforske mange forskjellige (og obskure) interesseområder. Språk var for meg ikke noen bekymring, men jeg vil tro at de fleste norske studenter vil klare seg helt fint.

Universitetsområdet og byen

Seattle er vitenskapelig bevist å være den fineste byen i USA. Byen har kallenavnet "The Emerald City"; ikke uten grunn, da den virkelig er bemerkelsesverdig grønn, med trær og planter plassert i hver eneste ledige kvadratmeter. UWs campus er likedan, og en spasertur rundt campus kan være underholdning i seg selv. Lokalbefolkningen gjør sport av å klage over været, men jeg erfarte utallige fine soldager, og en vår uten sidestykke. For øvrig har Seattle en helt egen sjarm når det regner, som gjør at selv de (mangfoldige) regndagene ikke er helt uten sjarm.

For øvrig er Seattle en veldig fin by å bo i, med alle fasiliteter en forventer fra en amerikansk storby uten de overveldende avstandene man ofte finner andre steder. Det er altfor mange ting å gjøre og se, så jeg anbefaler å forsøke som best en kan å unngå å gå i fellen å tilbringe for mye tid i området rundt universitetet, slik jeg må innrømme jeg selv gjorde.

Bustad

Bolig er dyrt i Seattle, dyrere enn i Bergen (hvertfall da dollarkursen var på 8.5). Universitetshousing er lettvint og sikkert, men noe overpriset. Jeg valgte dette av overnevnte grunner, men jeg vet fra andres erfaring at det er relativt smertefritt å finne bolig privat også.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler alle å ta del i FIUTS' introduksjonsuke for internasjonale studenter, som (dog vel orientert mot yngre studenter) er en flott måte å danne seg et nettverk av internasjonale medstudenter som deler opplevelsen av å være ny i landet. Quartersystemet har den leie ulempe at man tilbringer relativt lite tid med dem man møter i fagene, så det lønner seg å være frempå i andre settinger også, det være seg klubber, idrettslag o.l. De fleste husfester foregår på Greek Row, men her må man kjenne noen for å komme seg inn (er man jente øker sjansene betraktelig), så ofte kan det være mer aktuelt å gå annensteds hen, eventuelt på en av de mange utestedene.

2016

Vår 2016 - Lektorudanning med master i engelsk

Vår 2016 - Lektorudanning med master i engelsk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser på utveksling er det en del praktisk du må gjøre, som å søke om visum, sende inn diverse dokumenter til vertsuniversitetet og finne ut hvilke fag du skal ta i utlandet og deretter søke om forhåndsgodkjenning for disse fagene. Godkjenning av fagene var nok det mest utfordrende aspektet for min del ettersom de måtte overlappe fagene jeg skulle tatt hos UIB. Dette vil variere etter hvilket studieprogram du går på, og dersom du har frie studiepoeng vil denne prosessen naturligvis være lettere enn det var for meg. Jeg anbefaler uansett å undersøke fagmuligheter tidlig og spørre vertsuniversitet om mer omfattende beskrivelser enn de du finner på University of Washington sine nettsider, ettersom UIB som regel krever mer utfyllende informasjon enn du finner der.

For å få amerikansk visum må du til den amerikanske ambassaden i Oslo. Dette var enkelt og fort gjort, men husk å være ute i god tid.

Undervisningsformer

Undervisningen hos University of Washington var ganske annerledes enn jeg er vant til hos UIB. For det første er det obligatorisk å møte opp i timene, i de fleste fag inngår attendance og participation i karakteren, så det forventes at man stiller i hver time og deltar aktivt. For det andre føltes arbeidsmengden større enn hos UIB ettersom vi hadde lekser til hver time og ukentlige innleveringer, pluss noen fremføringer og "pop-quizzes" (tester de ikke informerer om på forhånd).

Det positive med denne undervisningsformen er at karakterene baserer seg på mer enn én eksamen. Du har både midterms og final exams i tillegg til innleveringer, presentasjoner, gruppearbeid, lekser og deltakelse, som gjør at du unngår den stressende eksamenstiden vi har i Norge. På den andre siden gjør dette at du er mindre fri til å fordele arbeidet etter eget ønske ettersom de er mye å gjøre hele tiden.

Vurdering av emnetilbodet

University of Washington er et enormt universitet med svært godt fagutvalg. Det du må være obs på er at de tilbyr ulike fag til ulike semestre (eller quarters, som de operer med), så dersom du finner fag du ønsker å ta på hjemmesidene, må du forsikre deg om at disse fagene faktisk tilbys mens du er her. Dette var litt utfordrende å få tak i, så her bør du kontakte en rådgiver hos UW som kan gi deg oppdatert informasjon.

Fagleg utbyte og språk

Selv om arbeidsmengden på UW var større enn på UIB, opplevde jeg at det var lettere å få gode karakterer. Så lenge du gjør leksene dine og øver litt i forkant av eksamenene er du (nesten) sikret en god karakter, dette var iallefall min erfaring. Jeg tok et par fag på 300-nivå og resten på 400-nivå, hovedsaklig engelsk lingvistikk og litteratur, som alle ga meg godt faglig utbytte.

I starten var det litt uvant å snakke engelsk hele tiden, men dette kommer du veldig fort inn i.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt nydelig, og det er ikke uten grunn at det har blitt kåret til et av de fineste campusene i USA. De første dagene virker det enormt og forvirrende, men du kommer fort inn i det.
Campus ligger i et område som heter University District (Kalt U-district), ca. 15 minutter unna downtown Seattle med buss. Det er i U-district de fleste studentene bor, og det er en hovedgate som heter the Ave, hvor det er restauranter, barer, postkontor, bank og et par klesbutikker. U-district var imidlertid en skuffelse for meg (og flere andre utvekslingsstudenter) ettersom det er ganske "shabby" - mange uteliggere og en del kriminalitet som følge av dette. Jeg vil likevel anbefale å bo her ettersom det er gangavstand til campus og det er her de fleste studentene bor. Downtown Seattle er veldig fint, men en del mindre enn forventet. Ellers er det utrolig fin natur og mange fjell rundt Seattle, men dette er vanskelig å nå uten bil, ettersom offentlig transport ikke tar deg dit.
Utelivet i Seattle er ganske annerledes enn i Bergen og består for det meste av barer og puber som alle stenger ganske tidlig (Rundt kl. 1-1.30).
Været i Seattle var mye bedre enn jeg hadde trodd, selv om det regnet en del fra januar til midten av mars. Etter springbreak (mars) derimot, kom sommeren og varte stort sett til jeg reiste hjem i juni. Dette var riktignok ikke helt vanlig, men likevel vil jeg si at det generelt regner mindre enn i Bergen.

Bustad

Jeg skaffet bolig før jeg kom via housingsiden til UW på Facebook, som jeg absolutt vil anbefale. Du må ha UW-mail og brukernavn før du kan bli medlem av denne gruppen, som gjør det mer sikkert enn Craigslist. Jeg vet om mange som ventet til de kom bort hit med å finne bolig, dette gikk også helt fint. Leiekostnadene er høye i forhold til Bergen. Jeg betalte $730 for et rom i et lite hus i U-district, dette var ca. gjennomsnittprisen for oss som leide, og med en ugunstig dollarkurs gikk dette hardt ut over budsjettet. Det er selvfølgelig mulig å finne billigere steder, men vær uansett forberedt på at du må betale en del mer enn hjemme, og ikke regn med at pengene fra Lånekassen kommer til å dekke alle utgiftene dine - prisnivået var generelt svært likt hjemme.
De fleste utvekslingsstudentene jeg snakket med som bodde på dorms angret på dette valget. De fleste som bor på dorms er freshmans som vil si er rundt 18 år, noe mange fant det utfordrende å dele rom med. I tillegg kan du ikke drikke alkohol der, du må kjøpe en matkonto (diningsaccount) som er dyrere enn det koster å lage egen mat osv. Det er generelt billigere å bo off-campus, og du har mye mer frihet, så jeg vil absolutt anbefale å bo off-campus.

Sosialt miljø

Min erfaring er at det var vanskelig å bli kjent med folk i timene. Enten kjente folk hverandre fra før eller så var de rett og slett ikke ute etter å bli kjent med nye mennesker, så det var ganske usosialt i timene. Du kommer imidlertid til å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene gjennom diverse arrangementer i starten, ledet av en forening for internasjonale studenter. Dette er ingenting som fadderuken (blant annet ingen alkohol); det føles mer som leirskoleaktiviteter fra 7. klasse med Scavenger hunt, ice-breaker games osv, men det er likevel lurt å møte opp ettersom du blir kjent med de andre studentene. Ellers vil jeg anbefale å bo med andre mennesker; jeg bodde med 3 amerikanere som gjorde at jeg fikk en mye større vennekrets enn jeg ville gjort om jeg bodde alene. Ellers er det lurt å være med på så mye som mulig i starten, selv om du kanskje er trøtt, overveldet og jet-lagged.

Sammenlignet med andre deler av USA vil jeg si at folket i Seattle ikke er av det mest overhyggelige laget, noe som på folkemunne er kalt for "the Seattle freeze". Smalltalk med fremmede er ikke så vanlig, men folk er likevel hyggelige og hjelpsomme om du lurer på noe.

Informasjon