Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad Complutense de Madrid og Sosiologisk institutt (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByMadrid
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på programma i sosiologi har fortrinn på plassane. Studentar frå andre samfunnsvitskapelege fagområde kan søkje dersom det er ledige plassar. Søkar må ha avlagd minst 60 studiepoeng ved utreise. Det er mogleg å søke for eit semester (berre vår) eller eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Andre semester for masterstudentar. Merk at for haustsemesteret er eksamen i januar. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråk er spansk. B1 nivå (CEFR) i spansk vert anbefalt. Institusjonen tilbyr spansk språkkurs til utvekslingsstudentar for nivå inntil C1.

Kva emne kan eg ta

Instituttet tilbyr emne innan sosiologi, men ein kan og ta emne innan andre samfunnsfag. Ein kan kontakte sin koordinator, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, for oversikt over kva for emne ein kan ta. Her finn ein også ein oversikt over emna. Emne på engelsk blir berre gjeve av Faculty of Economics and Business Administration. Ein kan ta inntil to emne ved eit anna fakultet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad Complutense de Madrid har røter attende til byrjinga av blei offisielt grunnlagt i 1822 og er eit av dei største og mest tradisjonsrike i Spania. I alt har universitetet rundt 80 000 studentar. Universitetet har band til over 100 ulike studentorganisasjonar, og det finst rike moglegheiter til å engasjere seg sosialt, politisk eller sportsleg ved sida av studiane. Universitetet sin hovudcampus blir kalla Ciudada Universitaria District og ligg i Madrid. I tillegg finst òg ein mindre campus i nabobyen Pozuelo de Alarcón.

Madrid er hovudstad og den største byen i Spania, med eit folketal på nærare 6,5 millionar i storbyområdet. Byen ligg midt i landet, og utgjer eit viktig knutepunkt for handel og kultur. Opp gjennom tidene har Madrid hatt mykje innvandring frå andre spansktalande land i Latin-Amerika og Afrika.

Bustad

Universitetet har fleire eigne studentbustader både ved campus og nærare bykjernen. Det er gode sjansar for å få tildelt bustad som Erasmus-student, så lenge ein søker innan fristen, vanlegvis omkring tre månadar før semesterstart.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juli.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 - Master i spansk språk og latinamerikastudium

Vår 2018 - Master i spansk språk og latinamerikastudium

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Når du søker om førehandsgodkjenning kan du gjerne bruke litt ekstra tid på å finne backup-fag du kunne tenke deg å ta om ikkje undervisningsplanen går opp. Nettsidene til fakulteta er ganske kronglete og det kan være vanskelig å finne oppdatert timeplan mange månader i forvegen.


Den første forelesningstimen vert det gitt informasjon om emnet og gjerne eksamensform. Det anbefalast å gå på fleire forelesningar dei to første vekene slik at du er sikker på at du har valgt eit fag som passar for deg, at du forstår forelesaren og så vidare. Det er ganske vanleg å ombestemme seg ila dei første to vekene.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer i høg grad frå professor til professor, men jamt over er det gjerne litt meir old school enn kva ein er vant til. Det vert sjeldan lagt ut forelesaren sin presentasjon på studentweben i etterkant, så det er viktig å vere til stades og notere i mange av faga. Å samanlikne forelesningsnotat kan vere ein bra måte å bli kjent med dei andre studentane med, nokre professorar snakkar i høgt tempo.

Oppmøte i timen vert lagt stor vekt på av mange, og i alle faga eg hadde vart det også lagt vekt på deltaking i timen, så det er berre å hive seg uti det og rekke opp handa.

Mange legg også vekt på gruppearbeid, munnlege presentasjonar og oppgåvelevering ila semesteret. Om du slit med eit fag er mi erfaring at professorane er veldig hjelpsomme og har gjerne veiledning om du treng det.

Vurdering av emnetilbodet

Sidan ein kan ta fag på ulike fakultet var emnetilbodet bra og variert innanfor litteratur, lingvistikk og historie. Det kan vere eit puslespel å få undervisningstimane til å gå opp, og eg måtte difor velje vekk nokre av dei faga eg hadde sett for meg.

Fagleg utbyte og språk

Eg er ein klassisk skippertaksstudent men fekk nyttig erfaring i å fordele arbeidsmengden utover semesteret pga fleire innleveringar og oppgåver underveis. Spansken min kom seg mange hakk både i dagleglivet og det akademiske, og eg fekk god øving og meir sjølvsikkerheit i å skrive på spansk.

Universitetsområdet og byen

Madrid er ein fantastisk by der det skjer noko heile tida!

Metrosystemet er veldig bra, og frå Madrid har du togforbindelse alle vegar, så du kan reise på helgeturar til nesten kvar som helst. Utanom strand og sol er det nydelege små byar, landskap og utruleg god mat i Spania, så bruk tida godt til å sjå så mykje som mogleg!

Campus er ganske stort men ikkje uoversiktleg, og på Humanistisk og Geografisk/Historisk Fakultet var det felles bibliotek med mange lesesalsplassar.

Bustad

Eg fann bustad via idealista.com, som er litt som Spania sin Finn.no. Eg måtte reise ned akkurat ved skulestart og budde først på Airbnb, og det anbefalast ikkje kombinere studier med visningar i forskjellige stader av byen dei første to vekene. Det finst også firma som du kan booke gjennom, men eg syns det å finne bustad sjølv var god øving i spansk og å finne fram i byen.

Madrid er ein dyr by, og dersom du planlegger å finne bustad på eiga hand er det lurt å reise ned litt før skulestart slik at du kan bruke dei første dagane til å gå på visning.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent har du gjerne fag på ulike fakultet og har lita tid saman med kvar klasse. For å bli kjent med dei spanske studentane er det lurt å vere litt "på" frå start og gjere ein innsats for å verte kjend med dei andre, ellers held dei seg gjerne til sin gamle gjeng. Erasmus-nettverket arrangerer også turar, bli-kjend kveldar og guida turar. Men ikkje gå i fella med å kun henge med dei utvekslingsstudentane - det glir fort over i engelsk!

Mange spanjolar vil gjerne bli betre i engelsk, og utanom universitetet finst det mange uformelle språkutvekslingsarrangement der det er veldig lett å kome i kontakt med folk, du kan bruke appen Meetup eller Facebook for å finne dei.

2017

Vår 2017 - BA i samanliknande politikk

Vår 2017 - BA i samanliknande politikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg forberedte meg litt før jeg reiste til Madrid, men innser i etterkant at jeg burde ha forberedt meg bedre før jeg dro, særlig med tanke på bolig.

Jeg vil anbefale alle som skal på utveksling til UCM å melde seg på skolens språkkurs til utvekslingselever. Dette er et to ukers intensivt språkkurs som starter før semesteret begynner, og som bare er for utvekslingselever. Det er en kjempebra mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon (jeg ble kjent med mange av mine venner der) og det er bra for å få opp selvtilliten på spansken. Ettersom jeg reiste i januar, fikk jeg ikke tid til å både dra på dette språkkurset og forberedelses-språkkurs som lånekassen gir stipend til (ettersom lånekassen krever 4 uker), så om det hadde vært mulig tidsmessig, ville jeg meldt meg på begge deler.

Et tips når det gjelder Madrid er å anskaffe seg det offentlige transportkortet, som funker på all offentlig transport og som koster 20 euro i måneden. Dersom du ber om dette på metro og togstasjoner, sier de til deg at du må ringe og registrere en avtale, noe som kan ta noen uker. Det finnes imidlertid noen tabac's (tobakkkiosker) som kan utstede kortet samme dag. Disse er det lurt å finne ut av hvor er, ettersom man nesten må bruke offentlig transport over alt, og spesielt til universitetene som ofte befinner seg i utkanten av byen. Det er viktig å ta med pass når man skal skaffe transportkort eller bibliotekkort ettersom norske id-bankkort ikke er godkjent som identifikasjon i Spania.

I tillegg er det lurt å finne ut av så mye som mulig om universitetet og hvordan melde seg inn på fag og så videre. Jeg ante ikke hvilken buss jeg skulle ta til universitetet en gang, eller hvor busstoppet var. Det er vanskelig å finne frem til informasjon på nettsidene til universitetet, og derfor vil jeg anbefale å prøve å finne ut så mye informasjon som mulig gjennom å snakke med medstudenter eller ved å sende eposter til fakultetet.

Undervisningsformer

Det var kun mulig å velge ett fag som ble undervist på engelsk, ellers var undervisningsspråket spansk. Hvert fag gir 6 ECTS, men har ofte mer undervisning og arbeid underveis enn fag som gir 10-15 ECTS ved UiB. Mange av fagene har obligatorisk oppmøte, men dette blir ikke alltid opplyst om, og man må være nøye med å skrive navnet sitt på oppmøtelisten. Det legges vekt på gruppearbeid, særlig presentasjoner, og man må regne med å presentere en hel del. Jeg vil ikke si at det faglige nivået er veldig vanskelig, men med tanke på at all undervisning foregår på spansk, er det utfordrende. Sjekk gjerne gjennom litteraturlisten på fagene som undervises, noen fag som ble undervist på spansk fulgte f.eks. en bok skrevet på engelsk, noe som gjorde det lettere for meg å følge med på pensum.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes en rekke emner å velge mellom, men ettersom man selv må velge fag kan det hende de overlapper og derfor må man sjekke timeplanen nøye. Jeg valgte en del fag fra politikk og fra internasjonale relasjoner.

Fagleg utbyte og språk

Noen av fagene er veldig spennende, mens andre ikke er fullt så interessante. Mitt inntrykk er at professorene i stor grad får prege undervisningen i de forskjellige fagene, og derfor er undervisningen og arbeidskravene også forskjellig fra fag til fag. Jeg synes likevel jeg har fått et faglig utbytte av noen av fagene, spesielt det som ble undervist på engelsk, (Gender and Politics) ettersom det var et interessant fag, og fordi jeg lettere kunne følge undervisningen. Jeg deltok på et kveldskurs i spansk for utvekslingstudenter i regi av universitetet 3 dager i uken, noe hjalp meg lære spansk bedre. Jeg vil absolutt anbefale dette, selv om det koster rundt 350 euro. Jeg føler at jeg utviklet spansken min mye i løpet av de 5 månedene jeg var i Madrid, og det er noe av det viktigste jeg tar med meg hjem fra utvekslingsoppholdet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger i utkanten av byen, i nærheten av en park som heter Casa de Campo/Parque del Oeste. Det er et enormt område, og har campus to steder; Ciudad Universitaria, som er det største og hvor språkkursene finner sted, og Campus Somosaguas som befinner seg en 15 minutter busstur fra hovedcampus, hvor samfunnsvitenskapelig fakultet ligger. Man må ta bussen utenfor metrostoppet Moncloa for å komme til Somosaguas, som er på andre siden av parken Casa de Campo. Fakultetet befinner seg derfor i et rolig parkområde utenfor byen, og det finnes ikke så mye annet i nærheten. Fakultetene er gamle bygninger og er preget mye studentaktivisme og arrangementer.

Madrid er en helt fantastisk by å bo i. Jeg hadde aldri vært i Madrid før jeg flyttet dit, men er positivt overrasket over hvor fin byen er. Parkene er flotte, det finnes mange forskjellige koselige områder og bydeler. Det finnes alltid noe å gjøre i Madrid, det er en storby hvor det alltid finnes en festival eller et arrangement å gå på.

Bustad

Selv om jeg hadde booket et par visninger før jeg dro, ble mange av dem allerede tatt før jeg fikk komme på visning, og jeg bodde på hostell i nesten to uker før jeg fant et rom. Det var litt unødvendig stressende, og mange av de andre utvekslingsstudentene jeg ble kjent med hadde allerede booket rom på forhånd slik at de slapp dette. Likevel er det jo litt greit å se rommet før man booker det slik at man vet hva man betaler for. Mange rom som leies ut i Madrid sentrum leies for eksempel ut uten vindu (3 rom i min leilighet f.eks.) noe som man kanskje bør være ops på.

Dersom jeg skulle råde noen til område, ville jeg nok rådet bli å prøve å finne en bolig i sentrum. Det viktigste er kanskje å finne en bolig nærme en metrolinje som går til universitetsområdet. FIne områder å bo i er f.eks. Malasana og La Latina, men hele sentrum er også fint. Jeg bodde nære bydelen "Las Letras" og Lavapies, nærme Atocha, hvor jeg trivdes veldig godt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på utveksling er godt, ettersom de fleste utvekslingselever er interessert i å bli kjent med andre utvekslingselever. Det er viktig å bli med på spanskkurset de tilbyr i forkant, da blir man kjent med mange. Det er ikke like lett å bli kjent med folk i klasserommene, ettersom man har mange fag og nye medstudenter i hver klasse. Erasmus Student Network arrangerer masse eventer, som det er kjekt å kunne delta på, som f.eks. språktandem osv. Selv deltok jeg lite på de organiserte aktivitetene ledet av ESN, men det var alltid lett å bli kjent med folk likevel.

2016

Vår 2016 - BA medieveitenskap

Vår 2016 - BA medieveitenskap

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Frisk opp i spansken så mye som mulig før du drar! Den får du bruk for fra dag 1. Forbered deg på et ganske annerledes skolesystem, og gjør deg klar for mye mañana-mañana. Og et helt nytt spisemønster, der middag er rundt 22.00.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg tok var kun helt vanlig klasseroms-undervisning, veldig likt norsk videregående. Alle fagene var på spansk, men noen av lærerne var behjelpelige hvis det det skulle være noe. Jeg fikk blant annet skrive noen av eksamenene på engelsk, hvis jeg spurte om det. Noen av lærerne brukte powerpoint, men disse var gjerne veldig enkle, og ikke helt sånn jeg er vant med fra UiB. En av lærerne kom inn, satte seg ned og snakket i to timer i strekk, ikke noe annet. Opp til hver enkelt lærer om det er møteplikt eller ikke, for meg var det ikke obligatorisk oppmøte i noen fag. Alt avhenger egentlig av læreren. Noen likte masse debatter, noen likte ikke at noen rakk opp hånde i det hele tatt. Alle ELSKER gruppeoppgaver, som mildt sagt var svært utfordrende med spanske studenter og deres mentalitet. Helt vanlig å starte med store prosjekter to dager før innlevering.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var nødt til veldige fag fra sosiologi-graden, fordi det var den avtalen jeg reiste under for å komme til Madrid. Jeg kunne også veldig to fag fra et annet fakultet, jeg valgte informasjons-fakultetet. Disse fagene var mye mer spennende for meg (som i utgangspunktet går MEVI). Emnetilbudet var likevel ganske bra, da jeg kunne velge så å si fritt, også når det kom til nivåer.

Fagleg utbyte og språk

Hvis jeg skal være helt ærlig, vil jeg ikke si at det faglige utbytte var det aller beste. Jeg følte at nivået på skolen var mye lavere enn hva jeg er vant med. En av grunnen til dette, kan ha vært at jeg valgte fag fra første semester, for å ikke ha altfor vanskelig innhold i tillegg til språket. Jeg hadde et fag fra siste året på informasjonsvitenskap, og det føltes heller ikke spesielt utfordrende.

Når det kommer til språket, vil jeg helt klart si at jeg har utviklet meg. Likevel var det veldig lett å havne i en internasjonal gruppe (hvor det også fantes en del norske). På skolen var jeg ofte en av veldig få utvekslingsstudenter, men det var ikke like lett å bli kjent med de spanske elevene (som var 18-åringer rett fra Videregående). Fikk likevel en del spanske venner, noe som helt klart er viktig å prøve på. Jeg vil si at jeg har blitt bedre av å måtte snakke i hverdagen, som på butikken osv, men også av å høre på spanske forelesere hver dag og å jobbe med gruppeoppgaver. I tillegg har jeg vært på språk-utvekslingskvelder nesten hver uke, det har jeg satt veldig pris på!

Universitetsområdet og byen

Jeg hadde to forskjellige fakulteter. SV-fakultetet var et stykke utenfor byen, ca. 15 minutter med buss (helt grei vei, ikke noe stress å komme seg dit). Dette fakultetet er TOTALT annerledes enn hvordan man tenker at et universitet skal se ut. Det var masse tagging, grafitti, bannere, protester og plakater, alt veldig preget av krisen landet er i. I tillegg ser bygningen ut som et forlatt, gammelt fengsel. Medstudenter røyket både det ene og det andre i gangene, selv om det var satt inn vakter og skilt overalt om at det var en røykfri skole. Det andre fakultetet var i sentrum, og en del finere. Det lå på Ciudad Universitaria, som er et stort område med alle de andre fakultetene samlet.

BYEN ER HERLIG! Selve byen er utrolig fin, og det er noe å finne på hver eneste dag. Det finnes tusenvis av cafeer, barer, restauranter og klubber, og det meste er åpent 7 dager i uken. Det er også mange fine parker og bygninger, små koselige gater og mer hippe områder. Det er alltid folk ute i gatene, enten det er snakk om 7 på kvelden eller 7 på morgenen.

Bustad

Jeg ordnet bolig selv, og har ikke vært supefornøyd. Veldig lytt, men det virker som det er sånn i nærmest alle boligene - alle jeg har vært på besøk hos har hatt det samme problemet. Jeg ville ikke tenkt for mye på at det nødvendigvis må være SÅ sentralt, fordi det meste er sentralt uansett. Jeg bodde rett ved Callao, som er midt i sentrum. Områder jeg ville vurdert hvis jeg kunne flyttet hit igjen, er Malasaña, La Latina og Arguelles. Kanskje litt billigere, men fortsatt veldig enkelt å komme seg rundt.

Sosialt miljø

Veldig lett å komme i kontakt med folk her, men man må også jobbe for det, som med alle andre steder. Jeg dro helt alene, men det tok en halv dag før jeg hadde blitt kjent med noen. Og når det er så mye å finne på her, er det lett å finne arenaer med folk å bli kjent med. Vil helt klart igjen anbefale språk-utveklsingskveldene! Disse var det flere av, på ulike barer, minst en hver eneste dag.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Universidad Complutense de Madrid

Informasjon