Hjem
Studentsider
bilateral

University of Ghana og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandGhana
  • ByAccra
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

University of Ghana vart stengd ned under pandemien, og dette skapte problem med eit etterslep av komprimerte semester for å ta igjen det tapte. Universitetet ser ut til å vere i rute frå og med hausten 2022, men det er framleis ikkje oppgitt datoar for eit slikt semester, og heller ikkje nokon søknadsfrist.

UiB lyser ut avtalen for studentutveksling, men advarar mot at semesteret kan starte og slutte ein god del seinare enn haustsemesteret på UiB. Det kan også ta langt tid før informasjon om dette føreligg, noko som kan gjere det uråd å bytte til eit anna søknadsalternativ.

Avtalen ved University of Ghana er i utgangspunktet open for alle studentar ved UiB.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for råd om utveksling og når det passar å reise ut. Vanlegvis vil det passe best i eit semester når du kan ta frie studiepoeng. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling. University of Ghana advarer mot å utveksle i det siste året av graden fordi det har hendt at karakteruskriften etter utveksling kjem veldig seint. Dette har ikkje pleid å vere eit problem dei siste åra.

Språk

Undervisninga ved universitetet foregår på engelsk. Språktest krevast ikkje.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Utvekslingsstudentane har status som «special admission students» og står fritt til å velje blant alle emne på bachelornivå så lenge dei innfrir krav til faglege forkunnskapar. Studentane kan søke på emne innanfor følgjande fagfelt: african studies, archaeology, biochemistry, biology, business administration (public administration and health services management), classics, earth science, economics, English literature/language, geography and resource development, geology, history, mathematics, modern languages, music, philosophy, political science, psychology, religious studies, sociology og theatre arts. Full oversikt over emnetilbodet finn du på nettsidene til UG.

På 100- og 300-nivå vil det faglege nivået ofte vere lågt, og det er som oftast færre studentar på emna på 400-nivå og oppover. Det kan òg vere mogeleg å følge emne på masternivå (600-nivå og oppover). UG krev at alle emna ein student vel er på same nivå pga. fare for kollisjon mellom eksamensdatoar. Ver merksam på at fagkodar som sluttar med oddetal blir tilbode i semester 1, som tilsvarar vårt haustsemester, medan fagkodar som sluttar med partal blir tiilbode i semester 2, vårt vårsemester.

Kvart emne utgjer 3 credits. Studentane må ta minst 5 emne per semester, totalt 15 credits. Det er fagmiljøet ditt ved UiB som avgjer kor mange credits du må ta ved UG for å få godkjent studiane som tilsvarande 30 studiepoeng ved UiB.

Evaluering skjer i form av oppgåver undervegs og ein 2-3-timers skuleeksamen ved slutten av semesteret. På ein del emne får studentane utlevert emneskildringar, kopierte utdrag frå lærebøker eller artiklar/handouts, men elles er det lite pensumlitteratur og det som blir sagt på forelesingane er absolutt den viktigaste delen av innhaldet på studiet. Oppmøte er obligatorisk.

Studieavgift

Det er berre betalingsplassar ved University of Ghana. Studieavgifta for eitt semester i 2020/21 er USD 3 400, inkl. bustad. Studieavgift utan bustad er 2400 USD.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Ghana blei grunnlagt i 1948, den gongen som ein del av University of London. Den første rektoren ved universitetet var Ghanas første president etter frigjeringa i 1957, Dr. Kwame Nkrumah. UG har i dag om lag 27 000 studentar, og er dermed det eldste og største av dei fem offentlege universiteta i Ghana. Universitetet har rundt 1500 master- og doktorgradsstudentar og 25 000 bachelorstudentar. Omtrent 700 av studentane ved universitetet er internasjonale.

Både campusen, byen Accra og resten av Ghana er forholdsvis trygt, men som overalt elles, bør ein vere varsam og ta naudsynte forholdsreglar. Ghanesarar flest er veldig hyggelege og tar godt imot internasjonale studentar.

Bustad

Internasjonale studentar bur i den internasjonale studentheimen på campus. Det er vanleg at to studentar deler rom, vanligvis ein internasjonal student og ein utvald ghanesisk student.Det finns òg nokre få enkeltrom per etasje som ein må søke særskilt om. Kapasiteten på slike rom er knapp. Hyblane er enkle, men inneheld det alt ein treng, inkludert ein skrivepult, takvifte og balkong. Det er felles kjøkken av enkel standard, bad, arbeidsrom og tv-rom. Husleiga er låg, og ligg vanlegvis på rundt 700 USD per semester.Like ved studentbustaden ligg det ein lokal marknad for studentane. Det er gode moglegheiter for aktivitetar i helgar og feriar og kort avstand til fine badestrender.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt opp i to semester. Haustsemesteret varer frå midten av august til midten av desember, og vårsemesteret varer frå byrjinga av februar til slutten av mai.

Studentrapportar

2019

Bachelor i samanliknande politikk - Haust 2019

Bachelor i samanliknande politikk - Haust 2019

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Hostellet man bor på er av ganske enkel standard, men alt du trenger kan kjøpes enten på markedet rett bak hostellet eller på kjøpesenteret lite i nærheten. Men produkter som shampoo, balsam og solkrem er både dyrt og litt vanskeligere å få tak i, rett og slett fordi de lokale ikke bruker det.

Ett tips er å ta med to laken, ett til å ha på senga og ett til å ha over deg. Det kan også være lurt å ta med et sett bestikk, en tallerken, bolle og vannflaske da du uansett vil måtte kjøpe det når du kommer frem. All mat du kjøper kommer i små plastposer så for å unngå dette kan man ta med bollen sin ned på markedet.

Den billigste måten å drikke vann er gjennom å kjøpe "sachets" med vann. Dette er 500ml poser med vann som du river av en liten bit av. De kommer i pakker med 15 liter til rundt 5 kroner. Men det kan være greit å vente noen uker til man kun drikker dette da det kan være litt hardt for magen i begynnelsen.

Kjøp immodium. Man blir dårlig i magen en eller annen gang, så det kan være greit å ha med en pakke immodium slik at man har noe som kan hjelpe om man er på reise eller det blir veldig ille.

Print også ut et par kopier av forsikringpapirer, og Acceptance Letter da registreringsprosessen er ganske lang. I tillegg til dette vil jeg anbefale å ha med i hvert fall 8 passbilder. Det kreves passbilder ved all registrering, og man går fort tom. Om man skulle glemme å ta med dette er det enkelt å ta nye over alt på campus.

Til slutt vil jeg anbefale å ta med litt Amerikanske Dollar. Som student ved Universitetet i Ghana må man få seg et nasjonalt ID. Dette koster 120 USD. Det går an å betale i ghansiske cedi, men prosessen går mye raskere om man har med USD.

Undervisningsformer

De fleste fag består av én forelesning i uka, pluss et seminar. Avhengig av instituttet kan både forelesninger og seminarene være obligatoriske. Det er stor variasjon i størrelse på forelesningene, men det er som regel ikke lov med bruk av noen form for teknologi under forelesninger så man må ta notater på papir.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig varierende fra semester til semester. Det kan være lurt å velge ut rundt 10 fag som du kan være interessert i, for det er fult mulig at fag som egentlig skal tilbys det semesteret du reiser ikke blir det. Det er også en ganske lang "add and drop" periode hvor man han teste ut ulike fag. Jeg anbefaler virkelig å utnytte dette da noen fag kan virke interessante, men i realiteten være noe annet enn du forventer eller ønsker å ta.

Fagleg utbyte og språk

Det offisielle språket er engelsk og alle forelesninger foregår på engelsk. Om man tar fag i musikk eller dans kan man oppleve at man blir eksponert for mer Twi som er det mest brukte språket i Accra. De fleste ghanesere på universitetet snakket til daglig mer Twi enn engelsk, så det kan være litt utfordrende i begynnelsen men man blir vant til det.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utrolig stort, det tar omtrent 30minutter å gå fra International Student Hostel (ISH) til N-bokka som ligger lengst bort. Ellers så har man alt man trenger rett på campus, og å bestille Uber eller Yango rundt om i Accra er relativt billig. Det er også taxier på campus som koster rundt 7kr uansett hvor du skal.

Byen er stor, med mange bydeler. Det kan være litt overveldende å ta i bruk Trotro-systemet som er de lokale "bussene" ettersom det ikke er noen oversikt over hvilke linjer som går hvor. Men det er utrolig billig, og praktisk så jeg anbefaler å kaste seg ut i det når man kommer. Man får også en "trotro drill" av universitetet når man ankommer for å bli kjent med systemet.

Bustad

Alle internasjonale studenter bor på Internatioanl Student Hostel 1 eller 2, hvor man enten kan betale ekstra for å ha et singel-rom eller bo sammen med en annen. Man blir ofte bare tildelt en roommate basert på når man ankommer.

På rommet er det en pult & stol, seng (med holdere til myggnett), klesskap, en lenestol og et lite bord. Det er også noen hyller som står på verandaen til rommet, som man kan ha der eller bruke til oppbevaring inne på rommet. Ettersom sengen kommer med holdere til myggnett anbefaler jeg å kjøpe det her da de er laget for å knytes til disse stolpene istedenfor for å bli festet til taket.

Sosialt miljø

Ettersom man bor med alle de internasjonale studentene er det et stort sosialt miljø. Ghanesere er også utrolig imøtekommende men om man tar fag på store institutter som Statsvitenskap tar de ikke så mye kontakt ettersom det er så mange untevekslingsstudenter hvert år. Derfor vil jeg anbefale å ta et litt kreativt fag, for eksempel trommer eller dans. Da vil man både ha det utrolig gøy, men man blir også bedre kjent med de lokale studentene.

Bachelor i geografi - Haust 2019

Bachelor i geografi - Haust 2019

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det aller meste er mulig å fikse i Accra, så ikke stress med å ta med myggnett, myggspray, pute osv - altså ting som tar unødvendig plass i bagasjen. Mobilabonnement fikses på en halvtime når du er der nede, så ikke tenk på det. Solkrem og medisiner er derimot lurt å ta med seg hjemmefra, da dette kan være litt vanskeligere å få tak i. Ikke vær gjerrig med malariamedisinen, selv om det kommer til å koste litt, og er en "kjedelig utgift". Det er dessverre stor sjans for å bli syk ellers.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår omtrent som i Norge, med vanlige forelesninger der professoren underviser - i større eller mindre grad. Vær likevel forberedt på at det er mer diskusjoner og debatter i klassen, og at du som utvekslingsstudent skiller deg mye ut fra resten av folka i klassen, og dermed er et populært mål når det gjelder å holde presentasjoner og svare på spørsmål fra professoren. Kan derfor være lurt å stille forberedt til timen (så godt det lar seg gjøre). Powerpoint ble brukt av alle foreleserne mine, men de blir sjelden lagt ut på nettet. Det er heller ingen pensumbøker i noen fag - uansett studieretning, så det er viktig å faktisk møte opp i forelesning - eller få noen ghanesiske venner i klassen som kan hjelpe deg litt ut.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert, med svært mange ulike fag og muligheter. Jeg anbefaler å gå på litt forskjellige forelesninger i begynnelsen av semesteret og velge det som ser interessant ut. Det er svært stor forskjell på fagene når det kommer til kvaliteten på både pensum og foreleser, så følg magefølelsen din når det kommer til det. Mange forelesere er direkte svake, både faglig og menneskelig. Styr unna dem om du har muligheten.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er totalt sett dårlig. I to av fagene jeg hadde, var det en interessant professor med god kunnskap og formidlingsevne. I de tre andre fagene jeg tok var nivået svært svakt, og et nivå som kjennetegner ungdomsskole/tidlig videregående nivå. Jeg tok kun Level400 fag, hvilket tilsvarer 4.året på bachelorgraden for ghaneserne. Du kommer til å klare fagene på dette nivået veldig fint om du legger inn litt innsats. Det faglige utbyttet lider likevel av total mangel på pensumbøker, og lavt kunnskapsnivå hos foreleserne. Jeg ble derimot veldig god i engelsk, da man får svært mye mengdetrening i løpet av et semester.
Det største utbyttet får man av bare å være i Ghana, oppleve kulturen, bli kjent med de lokale og leve et sted som er så totalt annerledes fra det man er vant til i Norge og resten av Europa. For meg har det vært uvurderlig kunnskap og læring, og totalt sett en opplevelse jeg ikke ville vært foruten.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger fint til et lite stykke unna sentrum(selv om jeg fortsatt ikke er helt sikker på når sentrum starter og slutter). Selve campusområdet er veldig stort og fint - og ikke minst rolig -og er en deilig kontrast til resten av Accra, som kan oppleves som ganske intens og voldsom. Du har mange spisesteder på campusområdet med god mat. Ellers kan du få kjøpt (stort sett) alt du trenger på Night market som ligger 2-3 minutters gange fra hostellet.
Accra er en ekstremt stor by med svært store avstander. Du er derfor stort sett alltid avhengig av taxi/Uber eller trotro. En 30 minutters tur med Uber koster stort sett ikke mer enn 15-20 kr, og er et deilig alternativ til trotro - som altså er en vanlig personbil bygd for 9 passasjerer, som de klarer å dytte inn opp mot 25 mennesker. Det er med andre ord et lite behagelig fremkomstmiddel. Accra er helt annerledes byene man er vant til i Norge og Europa, så vær derfor forberedt på et kultursjokk den første tiden av oppholdet. Man vender seg mer og mer til det etter hvert, men vær altså forberedt på å bo og leve et sted som sannsynligvis er så annerledes som det kan bli fra det du er vant til her i Norge.

Bustad

Jeg bodde på International Student Hostel 1 (ISH1). Fasilitetene er enkle. Det står en seng, et skap, en stol og et bord på rommet ditt. Du deler dusj og toalett med alle andre som bor i etasjen din. Kjøkkenfasilitetene er dårlige, og jeg anbefaler sterkt å gå til innkjøp av et kjøleskap du kan ha på rommet, så du kan oppbevare mat og ha kald drikke. Ghana er kjent for sine strømbrudd, og campusområdet er intet unntak. Vær derfor forberedt og skaff deg lommelykt og noen powerbanker, da du kan oppleve det samme som meg ved at campus er totalt mørklagt i flere dager.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er greit. Ghaneserne er inkluderende og hyggelige, og hvis du legger inn litt innsats vil du få deg en del venner med tiden. Jeg anbefaler å starte på et av idrettslagene de har på universitetet for å ha noe å gjøre på ettermiddagene og for å få venner. Jeg spilte selv fotball på et lag med bare ghanesere, og det gjorde det enklere for meg å bli kjent med dem. Ellers var det et bra klassemiljø og jeg fikk flere ghanesiske venner som jeg blant annet kunne dra ut i helgene med.

VÅR 2019 BASV-SANT

VÅR 2019 BASV-SANT

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Ting som kan være greit å ta med fra Norge er solkrem, myggspray med DEET og noen medisiner, da dette kan være vanskelig å få tak i. Ellers er det meste lett å få tak i. Et annet tips som gjorde oppholdet mitt mye bedre er å dra med et åpent sinn og ikke ha for mange forventninger. Tankene og opplevelsene jeg eller andre utvekslingstudenter har opplevd kan være helt annerledes enn det du selv opplever, og jeg tror det er viktig å ikke dra ned med for mange forventninger da ting ikke alltid går som forventet. Når du ankommer på flyplassen vil du få et stempel i passet med 60 dager før du må fornye eller fikse en "resident permit". Dette hjelper skolen deg med, men dette tar tid, så lever passet inn i god tid hvis du har planer om å reise utenfor Ghana. Jeg hadde litt problemer da de brukte over 7 uker på å fikse dette, og jeg endte opp med å måtte betale en liten sum på flyplassen for å ha vært over den angitte datoen. Det du også kan gjøre er å dra en tur over til Togo før de 60 dagene er over, og få et nytt stempel på vei inn i Ghana igjen. Jeg anbefaler derfor å kjøpe et visum med "multiple entries", så du kan fritt dra frem og tilbake uten problemer.
Før du reiser er det viktig å ha fikset alt av ting som har med UiB, abonnementer, bank, og Lånekassen å gjøre. Jeg endte opp med å få en del problemer med banken min fordi BankIDen min gikk ut før jeg reiste. Jeg ikke hadde signaler til å motta BankID på mobil, og man trengte et norsk nummer for å kunne lage ny BankID. Det ble derfor mye unødvendig stress og telefonsamtaler frem og tilbake til Norge.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på universitetet er for det meste forelesinger, og noen fag har seminarer som du kan delta i om du ønsker det. De fleste fagene er bygget opp med en 30/70 prosent fordeling, hvor du enten får en oppgave, test, gruppeoppgave eller må ha fremføring i midten av semesteret som teller 30 prosent. Jeg hadde 5 fag. 4 av de på 300-nivå og 1 av de på 400-nivå. Jeg tok alle innenfor det humanistiske fakultetet, men i tre forskjellige institutt. Nivået på undervisningen varier veldig fra professor til professor. Jeg anbefaler deg å gå på så mange forelesninger du kan de to første ukene for å finne forelesere du liker og forstår. Jeg endte opp med å droppe nesten alle fagene jeg hadde satt opp i starten fordi jeg ikke likte professoren og måten han/hun underviste på, eller fordi professoren ikke dukket opp de første ukene. I det ene faget jeg hadde dukket foreleseren kun opp på 6 av 12 forelesninger, så vær obs på at du ikke alltid vet hva du får selv etter at add/drop perioden er over.

Vurdering av emnetilbodet

Det er rikelig med emner å velge mellom om du velger innenfor forskjellige institutt. Du blir anbefalt av UiB å ta fag innenfor samme institutt, men jeg endte opp med fag fra tre forskjellige, og det funket helt fint. Det ble en kræsj med eksamen, men det fikser skolen på om det skjer. Emnetilbudet er også ikke det samme som står på nettsidene, og mange av emnene som står på siden blir ikke tilbudt hvert semester, så en burde være obs på dette før du reiser. Det kan derfor være begrenset med emner i det emnefeltet du har lyst til å studere, og det kan hende du ikke har et lite bra tilbud som du tror.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min har forbedret seg betraktelig etter å ha vært her, og jeg vil si du trenger ikke å være veldig god i engelsk før du reiser ned. Når det gjelder faglig utbytte vil jeg ikke anbefale deg UG om dette er veldig viktig for deg. Det faglige nivået er lavere sammenlignet med UiB, og det er også derfor UiB anbefaler deg å ta 300- og 400-nivå fag, som tilsvarer tredje og fjerde året her nede. De fleste fagene mine har vært på 300-nivå, men jeg vil anbefale å se mer på 400-nivå når du velger fag. Selv om fagnivået ikke er det høyeste så lærer du utrolig masse ved å studere her. Det er veldig interessant å lære om samfunnet, historien og politikken til Afrika og Ghana og det er ekstra gøy å ha lært så mye om landet når man er ute å reiser og drar til steder du har snakket om i forelesninger.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og veldig fint og du har alt du trenger i området. Du har mange ulike boder rundt omkring hvor du kan kjøpe frukt, snacks, mat og drikke. Du har Night Market og Bush Canteen hvor du får kjøpt nesten alt du trenger av mat, frukt, bøker, kjøkkenutstyr, mobildata, drikkevarer osv. Du har også tilgang til treningssenter og et stort svømmebasseng til en liten sum for inngang som student. Det er lett å komme seg rundt inn på området hvis du går, men det er også busser satt opp til de ulike forelesningssalene og du kan ta taxi til en fikset pris inne på området. Det er også gode muligheter for å drive med idrett, og UG tilbyr grener som for eksempel svømming, fotball, håndball, tennis og basketball.
Accra er en stor by hvor du dessverre er veldig avhengig av transport for å komme deg rundt i. Du har tro-tro (minibuss) stopp en 10-15 minutts gange fra der du bor, men Uber er også en veldig lett og billig måte og komme seg rundt på. Et par områder jeg anbefaler å sjekket ut er Osu, Makola Market, Jamestown, Madina og Nima. Ellers har Ghana utrolig mange fine steder å by på utenfor Accra, og jeg anbefaler å sjekke ut Aburi, Cape Coast, Ada Foah, Keta, Kumasi og Volta region.

Bustad

De fleste internasjonale bor på ISH (International Student Hostel). Det er to slike hostel, og jeg bodde på ISH2. De fleste bor på dobbeltrom, men det er også mulig å få et singelrom om du ønsker dette. Rommet består av seng, skap, pult, stol og en takvifte. Du har også en balkong med mindre du bor på bakkeplan. Kjøkken, toalett og dusj deler du med resten av etasjen du bor i. Jeg bodde på et dobbeltrom med ei jente fra Benin, og jeg trivdes veldig godt med det. Det å bo her har vært en veldig sosial og kul opplevelse. Jeg har bodd med studenter fra Tyskland, Frankrike, Sverige, Canada, England, Nederland, Benin, Nigeria, Elfenbenskysten, Sør-Korea, Japan, Kina, Estland og Ghana. Inne på ISH2 har du vaskeri, en liten butikk, en restaurant og en skredder. I nærheten ligger også ISH1 hvor du også har en liten butikk og restaurant, samt en salong hvor du kan klippe håret, fikse fletter eller negler. Rett utenfor ISH2 har du også Night Market og et supermarket hvor du får tak i det meste du måtte trenge av mat, drikke, dopapir, sengetøy, håndkle mm.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra, og jeg vil si noe av det beste med hele oppholdet. Det at du bor så tett med så mange andre mennesker gjør at det er lett å bli kjent med nye folk, være sosial og finne på noe hele tiden. Jeg var også med på håndballaget til UG og dette gjorde at jeg kom i kontakt med flere mennesker fra andre studentboliger også, og ikke bare fra ISH. På campus blir det arrangert en Hall Week hvor alle Halls arrangerer ulike aktiviteter. Halvparten foregår på høst semesteret, og resten på vår semesteret. Utenfor dette er det ikke så mange fester eller sosiale ting som foregår på campus, men det er en del bra barer og utesteder i Osu.

2018

Bachelor i sosiologi - Haust 2018

Bachelor i sosiologi - Haust 2018

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Mitt første tips er å huske på at alt du blir fortalt eller leser om Ghana er andres opplevelser og erfaringer, men ikke nødvendigvis beskrivende for ditt opphold. Derfor vil jeg anbefale å reise ned med et åpent sinn, uten for mange forventninger og uten å sammenligne ditt eget opphold med andres opplevelser. Denne rapporten vil bestå av mine erfaringer fra det jeg har opplevd og sett i Ghana.
Ting som kan være lurt å ta med fra Norge; solkrem, myggspray med DEET, medisiner eller toalettsaker/hudpleie som kan være vanskelig å finne her. Ellers kan det meste selvfølgelig kjøpes her, og mitt tips er å ikke ta med så mange ting. Jeg synes det har vært bedre å reise ned med lite klær og så få sydd ting jeg trenger her nede.
Et annet tips jeg vil komme med er å ordne alt av praktiske ting med UiB, Lånekassen, bank og mobilabonnement i Norge før du reiser. Jeg hadde en hektisk sommer før jeg dro, og tenkte at jeg kunne ordne det meste over nett fra Ghana. Det endte bare med å skape unødvendig mye stress og dyre telefonsamtaler med Lånekassen og DNB.
Før du reiser vil jeg også anbefale å søke litt rundt på sosiale medier etter spennende mennesker som bor i Accra. Vi har dratt på mange morsomme festivaler og arrangementer som vi har funnet gjennom instagram.

Undervisningsformer

Jeg tok 5 fag ved sosiologisk institutt, der alle var på 400-nivå.
Hvert fag hadde en forelsning i uken, og 2 av fagene hadde etter hvert et par seminarer. Min opplevelse er at nivået på undervisningen varierer veldig fra professor til professor. Jeg hadde to veldig gode professorer, og 3 ekstremt dårlige. I begynnelsen av semesteret kan det være lurt å gå i flere forelesninger for å se hvilke fag som kan være bra, og hvilke professorer du liker. Jeg opplevde at professoren i det ene faget plutselig ikke dukket opp etter uke 4, og den professoren som tok over var ikke særlig flink, så det kan være lurt å være klar over at du aldri vet helt hva du får. Det er også verdt å nevne at semesteret kommer sent i gang, så det kan være lurt å bruke den første tiden på å reise.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent på UG kan du velge fag fritt fra alle instituttene, men fra UiB ble jeg forklart at jeg burde velge alle innenfor samme institutt. Dette kan være lurt å sjekke med veileder før du drar, for emnetilbudet blir definitivt bedre dersom du kan ta fag fra flere institutt.
Et tips, hvis du har mulighet, er å velge traditional dance eller traditional drumming på Department of performing arts. Jeg hadde flere veneer som tok disse fagene, og de var kjempefornøyde. Musikk og dans er en stor del av ghanesisk kultur, så dette er en god mulighet til å lære mer og få en morsommere studiehverdag.

Fagleg utbyte og språk

Engelsknivået mitt har blitt bedre, mest på grunn av mengdetreningen man får ved å snakke og skrive både med venner og gjennom studier. Jeg vil ikke si at man trenger å være spesielt god i engelsk for å dra hit.
Når det gjelder faglig utbytte vil jeg nok si at dersom dette er viktig for deg så bør du kanskje ikke dra til UG.
Du kan som sagt være heldig med forelesere, men det faglige nivået blant studentene er merkbart lavere sammenlignet med UiB. Jeg har som sagt gått 4.året her, selv om jeg egentlig er på 3. året i Norge, og jeg vil absolutt anbefale å ikke gå nivåer under 400.
Når det er sagt har jeg lært masse av å studere her, undervisningen har gitt meg nye perspektiver, historisk kunnskap og ikke minst mye nyttig informasjon om sider ved det ghanesiske samfunn som jeg ikke ville lært ved å bare være turist i Ghana.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint, frodig og ikke minst stort. Hvis man tilbringer mye tid her havner man på mange måter litt i en boble av velstående ghanesiske studenter, grønne plener og mat fra Night Market. På campus dukker det om mange små boder der man kan kjøpe frukt, mat og drikke. I den ene enden av campus ligger sports department, der kan man betale for å trene i et treningsrom eller være med på gruppetimer. Der finnes det også et stort, og ganske fint utendørs basseng, hvor man betaler en liten sum for inngang som student.
Accra er en stor by, som man dessverre må kjøre mye i bil for å komme seg rundt i, men det er mange interessante områder som er verdt å besøke når du trenger å komme litt ut av UG-bobla.
Et par områder/steder jeg vil anbefale å besøke er Jamestown, Makola Market, Nima, Osu og Madina. Ellers er det mange andre fine steder å besøke i Ghana som Volta region, Ada Foah, Bojo beach, Butre/Busua, Kumasi, og ikke minst nord i Ghana.
På universitetet arrangeres det inter-hall games, idrettskonkurranser der hver hall (studentboligbygg) danner et lag som konkurrerer mot andre halls. Man kan blant annet spille volleyball, fotball, tennis, basket eller svømme. Jeg vil anbefale å delta på dette, det er en fin måte å bli kjent med andre studenter mens man gjør en aktivitet sammen.

Bustad

Jeg bor på ISH2 (International Student Hostel 2) på et dobbeltrom med en tysk/kamerunsk jente. Å bo her har vært en kjempebra opplevelse. Det er ekstremt sosialt og hyggelig, samt kort avstand til Night Market der man får kjøpt mat, vann, dopapir, håndkle, sengetøy, puter, myggnetting mm.
I min bygning bor det internasjonale studenter fra blant annet Canada, Tyskland, Japan, Frankrike, Elfenbenskysten, Nigeria samt en del Ghanesere. Det er mulig å søke om enkeltrom, men da betaler du litt mer. Personlig har jeg hatt det kjempefint på dobbeltrom.
Standarden er enkel, men grei. Hvert rom har balkong, (med mindre du bor på bakkeplan, prøv å unngå dette) egen pult, hylle, klesskap, seng og vifte i taket. Ellers er det felles bad (kun kaldt vann) og felles kjøkken med delte kjøleskap. Vannet og strømmen har gått et par ganger, men det kommer ganske fort tilbake igjen:)
I ISH2 er det også et vaskeri, en restaurant, en liten butikk og ikke minst en skredder. Rett i nærheten ligger ISH1 og Jubilee Hall, sammen med ISH2 danner de lag som spiller sammen i inter-hall games.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på ISH har vært veldig bra. Her er det lett å møte og bli kjent med nye mennesker fra land over hele verden.
Ved å bli med i studentorganisasjoner eller hall games-lag kommer man også lettere i kontakt med andre. En annen ting som er verdt å nevne er hall week. Hver Hall arrangerer etter tur en uke med aktiviteter og arrangementer som avsluttes med en konsert. Min opplevelse er at det er få fester eller sosiale arrangementer på campus på kveldstid utenom hall week. Mange av de ghanesiske studentene er veldig religiøse og det er derfor ikke så vanlig å dra ut eller drikke mye alkohol, og det er ikke så mange fester på campus. Men det er mange hyggelige barer og bra utesteder i Osu, så vil anbefale å dra dit i på fredager.

2015

Haust 2015 - BA i historie

Haust 2015 - BA i historie

01.08.2015 - 20.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ta med en skikkelig myggspray og et godt lager med solkrem. Litt sjokolade og noen poser Toro tomatsuppe vil du heller ikke angre på at du puttet i kofferten. Ved ankomst på flyplassen vil du oppdage at du bare får et stempel for 60 dager i passet. Dette er for å tyne penger gjennom et "residents card" som du kan kjope, men jeg anbefaler å bare stikke en tur over grensa til Togo for å få nytt stempel i passet rett for de 60 dagene er omme. Lome er en kul by som absolutt er verdt å ta turen til uansett!

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved universitetet er forelesninger. Det er viktig å delta, baade fordi mange forelesere tar attendance og sjekker a du er på minst 70 % av forelesningene, men også fordi det ikke finnes pensumboker. Alt undervisningsmateriale får du tilgang til eller beskjed om hvor er gjennom å delta på forelesning.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er absolutt ikke det samme som står på nettsidene. Det skaffet problemer for meg, fordi hvilke emner som passet inn i min studieplan var ganske begrenset. Det beste emnetilbudet er nok for dem som studerer utviklingsstudier.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min er betydelig bedre, naturlig nok, og det skriftlige nivået på universitetet er hoyt. Noen fag er veldig gode og ga meg godt utbytte, mens andre var på et latterlig lavt nivaa. Anbefaler å gå på forste forelesning i alt man er interessert i i forkant av at man bestemmer seg for hvilke fag man vil ta.

Universitetsområdet og byen

Universitetsomraadet er ganske fint, spesielt biblioteket og enkelte av departementene. Byen har noen kule områder som er verdt å undersoke, særlig markedene, men anbefaler virkelig å ta turen til andre steder i Ghana hvis man vil oppleve litt. Ta det som jevne pauser fra campuslivet utover i semesteret. Det fineste stedet jeg dro til var Butre Beach, vest for Cape Coast, det var virkelig paradis.

Bustad

Hostellet til de internasjonale studentene er ikke superfint, men helt greit. Stort minus med fellesbad. Man har bare 1 roommate, og det er en fordel: andre steder er man 4 i et rom. Ganske god plass, og bedre mat i kantina enn man kan skaffe andre steder på campus. Internettet er ikke superbra, men man kan skaffe seg bedre internett hvis man drar til Accra Mall og kjoper Surfline.

Sosialt miljø

Miljøet var virkelig det beste med oppholdet. Man bor veldig tett, og da blir man naturligvis godt kjent. Ghanesere og internasjonale fra hele verden bor i samme bygg, noe som gjor miljoet veldig spennende. Jeg ble kjent med masse amerikanere, ghanesere, nigerianere, togolesere, tyskere, dansker, tsjekkere, koreanere og kinesere.

Haust 2014 - BA i utviklingsstudier

Haust 2014 - BA i utviklingsstudier

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Noen av de emnene som jeg forhåndsgodkjente var det usikkerhet rundt om var "on offer" ettersom at det foregikk en streik de første ukene etter jeg kom til Ghana. Dette ordnet seg med hjelp fra de ansatte på IPO( International Programme Office) hvor de ordnet en liste over fag som de kunne tilby under streiken. Vi internasjonale begynte semesteret derfor litt før de ghanesiske studentene. Dette var på noen måter dumt fordi vi ville bli kjent med studenter på campus men det måtte gjøres for at vi skulle være sikker på at vi fikk tatt eksamen før vi skulle dra hjem.
TIPS
Bruk gjerne litt tid å gå på forskjellige forelesninger før du velger, men pass på at du registrerer emnene før fristen for registrerer online går ut. Et annet tips er å sjekke før du drar om du har fått alle "credits" du trenger fra de fagene du har tatt. I tillegg til at det kan være lurt å følge godt med på "notice boards"rundt omkring etter fagrelatert informasjon. Når det kommer til helse var det som de fleste er kjent med ebola-utbrudd i flere vest-afrikanske land i fjor. Ghana var og er fortsatt ebola-fri. Jeg merket meg det ble gjort forebyggende tiltak rundt omkring med informasjonsplakater, vi studentene snakket om det oss i mellom og de fleste sykehus hadde mottak for å håndtere et eventuelt utbrudd. Jeg følte meg derfor trygg, og innså at jeg ikke kunne bekymre meg for noe som ikke var tilfelle nemlig ebola-utbrudd i Ghana. Men jeg var nøye med hygiene og tok de forhåndsreglene som jeg ble anbefalt.
Hvis det er behov for å oppsøke lege eller lignende kan jeg anbefale Health Link som er et privat klinikk som ligger i East Legon like ved Campus. Det er også flere sykehus i nærheten. Det er også apotek rundt omkring, et som er i gåavstand på Marina mall rett utenfor campus. i tillegg til at det finnes apotek på alle kjøpesentrene og ellers i Accra og i East Legon er det også et nært Jerry's bar.
Det er veldig fuktig de første månedene så ta gjerne med noe mot myggel. Ting og klær begynner for å mygle hvis det ikke blir tørket ordentlig etter vask og lignende. Kan også være lurt å ha med regnjakke, og gode joggesko. I tillegg opplevde jeg det som kjølig de første ukene etter regntiden så en tykkere genser kan også være lurt å ha med. Hvis du skal reise nordover i landet er det ofte kjøligere her, da om natten så da er det godt å ha med en tykkere genser. Ellers kan en få kjøpt myggnett på night market, men dette var ikke jeg klar over så jeg tok med hjemmefra. Det må være et nett som er firkantet, ikke slik som må henge i taket(det er høyt under taket på rommet).

Undervisningsformer

Noen av forelesningene jeg hadde var bedre enn andre. foreleserne brukte ikke powerpoint, og de fleste la ikke ut forelesningene på internett, så for meg gjaldt det å være på forelesningene å ta notater. I mitt tilfelle var forelesningsnotatene jeg leste på til eksamener i tillegg til pensum og litteratur tilgjengelig på nett eller bibliotek og bokhandel på campus. Det finnes også noe som finner om seminarer 8kalles tutorials) for de som er interessert i disse. ryktene sa at disse var obligatoriske men det vet jeg ikke om stemmer. Her gikk masterstudenter eller studenter med ferdigfullført bachelorstudenter gjennom deler av pensum fra forelesningene, og så ble det diskutert.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom at streiken skapte litt utfordringer fikk vi internasjonale studenter en liste over tilgjengelige emner for det semesteret jeg var på utveksling. Denne listen var midlertidig, og hvis ikke streiken ble over innen en gitt tid måtte vi bare velge fra denne listen. utvalget var litt begrenset. Grunnen til dette var at hvis ikke streiken endte før det var gått for langt i semesteret, hadde vi internasjonale studenter ikke fått mulighet til å ta eksamen i emnene som ikke var tilbudt på den listen. Det ble nemlig sånn at de ghanesiske studentene tok eksamen etter vi internasjonale på grunn av utfordringene med streiken. Men heldigvis opphørte streiken, og flere av emnene ble mulig å velge, og de tilrettela for at vi kunne ta eksamen før semesterslutt. Et tips er å følge godt med på forelesninger om praktisk informasjon, og spørre de andre ghanesiske studentene hvis det er noe du lurer på fordi det meste blir gitt som muntlige beskjeder eller hengt opp på "noticeboards", disse finnes også på hostellet. I tillegg er alt av informasjon tilgjengelig på IPO.

Fagleg utbyte og språk

Engelsk er utbredt og de fleste snakker veldig godt engelsk. For meg var det stort sett ingen problem å forstå det som ble sagt, men av og til på enkle forelesninger med stor forelesningssal og mange studenter, brukte foreleseren mikrofon som ikke alltid fungerte optimalt. Men da spurte vi bare hverandre, og fikk klargjort det som ble uklart. Det var også muligheter for å be foreleser gjengi det som ble uklart.

Universitetsområdet og byen

Campus er stort, og de første dagene er det nyttig med kartet bak i studentkalenderen for å orientere seg. Hvis jeg hadde dårlig tid og ikke rakk å gå til forlesningene var det en shuttle buss som går ofte, som en kunne ta frem og tilbake. Det er også mange taxier rundt om på campus men dette er noe dyrere. Men jeg pleide å gå til forelesningene, og satt av en 20-30 minutter for å rekke det stort sett. Accra by har det meste av kjøpesenter, spisesteder og utesteder. anbefaler å sjekke ut teateret og "poetry slams" i East Legon på Nubuke Foundation, like ved campus som er veldig spennende. Her ble fremføringer av poesi og andre kulturinnslag som jeg synes var vell verdt å få med seg holdt månedlig. Det er også mange chop bars(ghanesisk mat som en kan kjøpe i gatene) på campus og like ved. På campus er det et marked like ved hostellet som kalles "night marked" hvor de selger det meste. Blant annet mat, frukt og andre ting som toalettpapir og vann. i tillegg til dagligvare butikken All Needs, som også ligger rett ved siden av night marked.

Bustad

Det finnes to internasjonale hosteller på Campus(1 og 2) like ved hverandre. Her bodde alle de internasjonale, inkluderte studenter fra andre afrikanske land. I tillegg bodde det også en del ghanesiske studenter her. Dette var kjekt fordi da ble en kjent med ghanesiske studenter så vell som andre internasjonale studenter. Det finnes polytank og generator for når det er strøm og vann sparing. Strømmen gikk mellom 1-3 ganger i uken (light off). Det kan være lurt å kjøpe seg en lommelykt. Dette så vell som mange andre praktiske ting er lett tilgjengelig i Accra. Men jeg hadde dette med hjemmefra, noe jeg strengt talt ikke hadde trengt. Jeg bodde med en amerikaner og vi fungerte bra som roommates. Det er både dobbeltrom og enkeltrom. Hva du ønsker kan spesifiseres når du søker om plass på hostellet.

Sosialt miljø

Kjekt og godt samhold på hostellet. Det var fint at vi var så studenter fra hele verden. Vi internasjonale studenter ble godt kjent med hverandre, men også med de ghanesiske studentene. Jeg ble værende med en gruppe internasjonale studenter og ghanesere. vi reiste i ferier og fant på mye sosiale i helgene som kulturelle innslag som "poetry slams" og spise middag ute sammen for det meste ghanesisk mat og noen ganger vestlig mat på resturanter i Osu i Accra by. i tillegg til at vi hver mandag laget vi middag sammen og inviterte gruppen, og dette rullerte vi på og krysset fingrene for at det ikke ble strømbrudd mens vi laget maten, og at hvis det skjedde at generatoren var i orden! Dette gikk som regel alltid bra, fordi hvis det var strømbrudd på det hostellet vi bodde på(ISH 1 som står for internasjonal student hostel 1) kunne vi alltids gå til ISH 2( det andre internasjonale hostellet) å lage mat der. Men dette skjedde bare en sjelden gang. I tillegg tok vi oss gjerne en øl på en lokal bar eller et utested i Osu i helgene. Jeg hadde det veldig sosialt og har fått meg mange gode venner, både i Ghana og rundt om i verden.

Flott bygning
Foto/ill.:
© University of Ghana

Informasjon