Hjem
Utdanning
erasmus+

University of Tartu og Klinisk institutt 2 (ERASMUS+)

  • LandEstland
  • ByTartu
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld berre for farmasistudentar.

Når i studiet kan eg reise

Farmasistudentar kan søke om å reise ut i det siste året av studieprogrammet for å skrive masteroppgåve ved University of Tartu.

Språk

Tilbyr emner på engelsk.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for meir informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av både vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Når du er på utveksling må du ta emne som samsvarer med emna du elles skulle ha tatt ved UiB i det same semesteret / dei same semestera. Denne avtalen er først og fremst oppretta for studentar som ønsker å reise ut på siste året av studiet for å skrive masteroppgåve. Det er moglegheit for å ta andre emne i studieretningspensum i tillegg.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Tartu blei grunnlagt av Kong Gustavus Adophus i 1632, medan Estland stadig var ein del av Sverige. Då Estland blei sjølvstendig i 1918, blei University of Tartu det første til å gi undervising på estisk året etter. I dag finst det òg eit relativt stort engelskspråkleg fagtilbod. Med 18 000 studentar er dette ikkje berre den eldste, men òg den største institusjonen for høgare utdanning i landet. Universitetet har ein 200 år gamal botanisk hage, fleire idrettsanlegg og driftar fire museum.

Med om lag 105 000 innbyggarar, er Tartu den nest største byen i Estland. Han ligg Studentane set eit tydeleg preg på byen. Det blir blant anna arrangert studentfestivalar både om våren og hausten, og to gongar i året går studentane i tog gjennom byen med lykter og faner.

Bustad

Universitetet samarbeider med samskipnaden Tartu Student Village om å tilby bustadar for internasjonale studentar. Det er stort sett snakk om delte rom, for to eller felire studentar. Det er òg gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Tartu.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juni.

Flott bygning
Foto:
© University of Tartu

Informasjon