Hjem
Studentsider
erasmus+

Technische Universität Dresden og Institutt for økonomi (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByDresden
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på både bachelor- og masternivå. Avtalen gjelder først og fremst for studenter ved Institutt for økonomi, men andre studenter kan også søke.

Når i studiet kan eg reise

Studentane må ha fullført 60 studiepoeng før avreise. Studentar ved bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi vert råda til å dra på utveksling etter at dei har bestått 3. semester. Studentar ved profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i politisk økonomi vert råda til å ta utvekslinga i 4. semester.

Masterstudentar vert råda til å reise i sitt andre semester, der ein tar valemne på masternivå i samfunnsøkonomi.

Språk

Undervisningsspråk er tysk. Krav om B1-nivå.

Kva emne kan eg ta

Lærestaden har eit breitt utval emne innan bedrifts- og samfunnsøkonomi.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Technische Universität Dresden er eit relativt stort offentleg universitet, med meir enn 40 000 studentar og eit breitt fagtilbod fordelt på 14 fakultet. Universitetet sine kjerneområde er ingeniørfag, humaniora, naturvitskap og medisin. Med unntak av fakultetet for medisin og fakultetet for skogbruk, ligg heile universitet på ein samla campus sør for Dresden sentrum.

Dresden er hovudstaden i den tyske regionen Sachsen, med rundt 530 000 innbyggarar. Han ligg i eit dalføre Clausthal-Zellerfeld ved elva Elbe, ikkje langt frå grensa mot Tsjekkia. Bynamnet kjem av den gamalserbiske frasen «Drezd'an» som tyder «folket frå skogen». Dresden går òg under kallenamnet «Tysklands juvelboks» på grunn av dei mange utsmykka og monumentale byggverka som finst i byen.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden Studentenwerk Dresden om eit bustadtilbod for internasjonale studentar. Det er òg mogeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden om du er ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - juli.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Technische Universität Dresden

Informasjon