Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Paul-Valéry - Montpellier 3 og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByMontpellier
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelorprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor og masterstudentar i psykologi reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi i psykologi kan reise ut i sitt 5. valsemester og i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for ei utbyterik utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er fransk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok franskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise - sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffa språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågere grad (BA).

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna i 7. semester av profesjonsstudiet. Du kan òg reise ut i ditt valsemester (5. semester) og ta valfrie emner.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Paul Valéry er eitt av tre universitet som blei danna i 1970, då det gamle Université de Montpellier blei oppløyst. Det har i dag rundt 19 000 studentar, og spesialiserer seg innan humanistiske, samfunnsvitskaplege og kunstfaglege emne. Universitetet sin hovudcampus ligg i den nordre delen av Montpellier, men det finst òg ein nyare campus i nabobyen Béziers.

Montpellier ligg i regionen Languedoc-Roussillon, sør i Frankrike. Byen ligg på ein åskam mellom to elvar om lag 10 kilometer inn frå kysten. Om lag ein femtedel av byens 500 000 innbyggarar er studentar. Den enklaste måten å kome seg rundt i Montpellier på, er å ta trikken.

Bustad

Universitetet samarbeider med studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Det er viktig å søke innan fristen. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2022

Haust 2022 - BA i informatikk-matematikk-økonomi (IMØ)

Haust 2022 - BA i informatikk-matematikk-økonomi (IMØ)

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å være tidlig ute med å lete etter bolig. Ventar man for lenge kan det være vanskelig å finne noko bra til billig pris.

Undervisningsformer

For oss så gjekk halvparten av faga på skulen og resterande var online på grunn av at bygget vi skulle ha undervisning i var under konstruksjon. Det var litt vanskeligare å planlegge fram i tid på grunn av at eksamensdatoane ikkje vart publisert og spesifisert før rundt 3 uker før.

Vurdering av emnetilbodet

Det har våre eit veldig godt emnetilbod.

Fagleg utbyte og språk

Det språklege utbyttet har vært veldig bra men det faglege har ikkje vært så bra.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig fin og kompakt. Den er lett å lære seg og det er ingen problem å gå frå A til B eller eventuelt ta trikken. Anbefalar sterkt å kjøpe en sykkel, det er veldig tilrettelagt og du kjøme deg overalt på eit blunk.

Bustad

Eg bur i eit boligfelleskap med mange folk som er alt frå 20-30 år. Vi er 8 personar som delar på stue og kjøkken. Alle har eget rom og bad.

Sosialt miljø

Det sosiale er veldig bra, der er mange arrangement for Erasmus studentar og kvar veke kan du velge å fare på akkurat det du vil. Der er alt frå turar med fine fossar og gamle byar. Der er mange store festar på stranda og i klubbar. Der er også masse edru arrangement kor man for eksempel ridar, padlar kajakk eller fær på sykkelturar.

2019

Høst 2019 - BAPS-AOP

Høst 2019 - BAPS-AOP

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det beste tipset vil være å lære så mye fransk som mulig. Ta språkkurs, last ned apps som duolingo og se video på youtube. Ellers må man være forberedt på at alt tar veldig lang tid med papirarbeidet, og man må få oversikt og rekke alle fristene. I tillegg må man fikse alt selv på Paul-Valery, ettersom koordinatoren bare vil godkjenne fagene du har valgt, ikke hjelpe deg med å velge fag.

Undervisningsformer

Det var som regel professoren som snakket, med eller uten powerpoint. De første ukene var dette vanskelig, men etterhvert forstod man mer. Det ble lagt ut noen notater på Moodle, som var Paul-Valery sin nettside. Ettersom det var vanskelig å skrive notater, var de andre studentene snill og sendte oss deres. Folk er veldig hjelpsom. Noen timer var bare forelesing, og andre "TD's" var timer som var mer praktiske, der man gjorde eksperiment osv.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var helt greit, det var mye å velge i, selv om kvaliteten ikke var så høy.

Fagleg utbyte og språk

Det var ikke veldig høy kvalitet på fagene eller undervisningen hos Paul-Valery, så jeg ville ikke dratt dit for faglig utbytte, men veldig greit tilbud for dem som vil lære seg fransk. Man blir kastet ut i det, ettersom ingen snakker noe engelsk der. Jeg lære veldig mye fransk.

Universitetsområdet og byen

Montpellier er en veldig fin by, med veldig mange studenter. Det er fin arkitektur, og stranden ligger 45 minutter unna sentrum. Det er en tram som går igjennom hele byen, noe som gjør det enkelt å komme seg rundt. Det er mye å se, og mye å gjøre! Paul-Valery er omtrent 30-40 minutter unna sentrum. Det er et stort universitet med veldig mange studenter. Universitet er fint, selvom det var under oppussing da vi var der.

Bustad

Det var veldig vanskelig å få tak i leilighet, ettersom man bare skulle leie i 4 mnd. Det endte opp med en dyrere leilighet enn forventet, men det var den eneste muligheten.

Sosialt miljø

Det er alltid arrangementer og muligheter for å møte nye mennesker i Montpellier. Universitetet opplevdes ikke som like inkluderende, ettersom mange franskmenn er veldig sjenert og tilbakeholden. Det var enklere å bli venner med andre utvekslingsstudenter. Det blir det du gjør det til selv. Erasmus har veldig mange arrangementer hver uke, som er en god mulighet for å bli kjent med nye mennesker.

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er gunstig å ha et mellomnivå i fransk før man reiser. Alt ved universitetet skjer på fransk, og det er ingen muligheter for å ha undervisning eller evalueringer på engelsk. Man får bruke franskordbok og de tar hensyn til at man ikke er fransktalende på eksamen, men man må skrive på fransk. Å ta et språkkurs i en måned før semesteret med stipend fra lånekassen hjelper masse. Eksamen er også ganske annerledes enn hjemme, de er korte, fra 45 min til 2 timer. Man har alle eksamenene i løpet av to uker ved slutten av semesteret, og det kan være to på samme dag siden de er så korte. Eksamenstidene får man sent i semesteret, men de to ukene til eksamen er kjent fra semesterstart. Man har også alltid tilbud om 2.evalueringer på eksamen i Montpellier. Jeg hadde alle eksamenene mine før jul, men hadde et tilbud om å ta de på nytt i januar om det skulle ha gått dårlig. Man kan velge om og hvor mange 2.evalueringer man vil ta.

Undervisningsformer

Ved universitetet var det stort sett to undervisningsformer, kalt CM eller TD. CM er forelesninger i større grupper, og er ikke obligatorisk. Her kan det være grupper på 60-100 elever i store auditorium og en professor som holder en forelesning, både med og uten powerpoint. Lengden på disse kan variere, og pausene er ikke alltid faste. TD er egentlig mer seminar lignende og som regel obligatorisk, men i min erfaring tok ingen av professorene mine fravær i disse timene, sånn at man kunne droppe noen timer uten konsekvenser. I TD er det også mye forelesninger, men også litt små gruppearbeid i timene eller andre mindre arbeidskrav. Eksempelvis hadde jeg et TD fag der 50% av karakteren min baserte seg på en artikkel på vi måtte skrive på 5-6 sider.

Generelt sett var det ganske varierende kvalitet på undervisningen i de ulike fagene. Noen forelesere var mer engasjerende enn andre, og det var lettere å følge undervisningen der det ble brukt powerpoint. Timene er ofte lengre enn hjemme der et fag kan ha 4-5t undervisning i strekk. Timeplanen var like fra uke til uke, fagene hadde faste tider. Åpningstidene er også lengre ved Paul Valery, slik at man kan ha undervisning ganske sent på dagen også, f.eks fra 16-18 eller 18-20. Men man kan velge ganske fritt selv hva slags timeplan man vil ha, slik at dette kan man tilpasse etter behov.

Vurdering av emnetilbodet

Det var flere forskjellige fag å velge mellom dersom man har frie studiepoeng. Men man må ha 75% psykologifag dersom man reiser som psykologstudent. Jeg dro på mitt 7.semester i profesjonsstudiet og hadde bestemte fag jeg måtte erstatte, så i den situasjon har man ikke så mye valg, det var kun noen fag man kunne bytte rundt med. Men dersom man ikke har den begrensingen vil jeg si at tilbudet er bra. Fagene er mindre enn i Norge og det kan hende man må ha opptil 6 fag for å ta 30 studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

Det faglig utbytte varierer veldig fra fag til fag. Noen fag er av lignende vanskelighetsgrad som i Norge, mens andre er lettere. Jevnt over vil jeg si at det faglige nivået er lavere enn det er i Norge. Men de tilbyr en del forskjellige fag, og man kan ha mulighet til å velge noe som ligger litt utenfor det man vanligvis studerer om man ønsker det. Det største utfordringen var språket. Jeg var på et mellomnivå i fransk da jeg dro, og det var litt vanskelig i begynnelsen, men det gikk seg til etterhvert. Språket var en større utfordring enn det faglige tilbudet.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig fin, og det er mange fine butikker, restauranter og lignende. Det er en by med mange unge mennesker så det er alltid noe å finne på i byen. Arkitekturen er også veldig fin, og det er et veldig fint sted å bo. Det er også ikke langt til stranden om sommeren.
Universitetsområdet er ganske stort da fakultetet har mange underavdelinger. Det er ikke helt nytt, men de fleste rommene er helt greie og fungerer som de skal. Det var litt varmt i begynnelsen av skoleåret da det fremdeles var sommertemperaturer, men ellers var temperaturen jevnt over grei inne på universitetet. Det er et bibliotek der som man fint kan bruke, eller så er det flere og nyere biblioteker flere steder i byen for studenter også.

Bustad

Jeg fikk ikke plass på studentboliger og tror dette er vanlig for norske studenter uten spesielle forbehold. Det var litt krevende å finne et sted å bo da mange ønsket leiere som skulle være der et helt skoleår, og ikke bare semester. Man hadde nok funnet noe til slutt, om man har litt is i magen. Det finnes likevel private utleieselskap som leier ut rom i kollektiv i kortere perioder, og her er det lett å finne noe, men det kan bli litt dyrere enn andre leiligheter i Frankrike, men ikke så store forskjell fra norske priser.

Sosialt miljø

Det er mange internasjonale studenter i byen, og er stort erasmusmiljø. Erasmus arrangerte flere arrangementer som det er mulig å bli med på hver uke, og det er lett å bli kjent med internasjonale studenter dersom man gikk inn for det. Universitetet i seg selv har ingen fadderuke eller lignende, men arrangerer også noen fester innimellom. De fleste franskmennene på skolen er hyggelige, men litt tilbaketrukne, men alle var veldig hyggelig om man først snakket med dem. Det er også mulig å bli med i sportsgrupper, tandem eller andre lignende ting, det er mange slike tilbud i Montpellier.

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 15.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

De beste praktiske tipsene jeg kan komme med, er å ha oversikt over alt man må gjøre før man drar, når man kommer ned dit, og hva som skal gjøres når man kommer hjem. Det er mye informasjon som kommer i mange forskjellige mailer, noe som kan gjøre det uoversiktlig og vanskelig å få med seg alt. Dersom man har en oversikt, er det mye lettere. Når det er sagt, så får man påminnelser fra både UiB og Erasmus-kontoret ved Paul-Valéry, så det ordner seg alltid. Og alle jeg har vært borti har vært fleksible på fristene for når ting må sendes inn.
Vil også anbefale å ha en kopi av viktige papirer. En av de første dagene når jeg skulle registrere min ankomst ved universitetet, opplevde jeg at de ikke hadde de papirene jeg hadde sendt inn. Det hadde ordnet seg, men fordi jeg tilfeldigvis hadde en kopi av de papirene gikk alt veldig mye raskere (og det franske byråkratiet kan ta sin tid). Også kopi av passet kan være lurt, det fikk jeg bruk for flere ganger.
Siste tips; å repetere/forbedre fransken så godt man kan. Man kommer fort inn i det, men alltid en fordel å være forberedt språklig.

Undervisningsformer

Vi hadde to typer undervisningsformer: CM var forelesninger i ofte store amfier, mens TD var mer likt seminarundervisning i Norge. I TD var vi delt i mindre grupper og jobbet mer aktivt med faget enn i CM. Det jeg opplevde som den store forskjellen på undervisningen fra Norge, var at det var flere timer med forelesning. Jeg hadde 24 timer undervisning i uka, men for de fleste ligger det på rundt 20 timer i uka.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde mitt pausesemester, dermed stod jeg ganske fritt når det gjaldt valg av fag. Det eneste var at det måtte være i hovedsak psykologifag. De to første ukene har man mulighet til å gå i "alle" forelesningene for å sjekke ut fagene. Jeg synes det var bra, og fikk sjekket ut flere mulige, men tror likevel det er en fordel å velge fagene relativt raskt. De har mange fag jeg kunne tenkt meg å ta, men fordi jeg endte opp med fag tilhørende 1., 2. og 3. året, var det vanskelig å få timeplanen til å gå opp, og dermed ble det viktigste på et punkt at jeg fikk en timeplan som gikk opp og gav 30 poeng. Selv om de to første ukene var litt kaos, ordner deg seg alltid, og koordinatorene og professorene er veldig hjelpsomme.

Fagleg utbyte og språk

Det akademiske nivået var ikke særlig høyt, så opplevde ikke et stort faglig utbytte. For meg var den viktigste motivasjonen å bli bedre i fransk og å være i Frankrike, så jeg var heller ikke så opptatt av det faglige utbyttet. Opplevde å få repetert en del stoff fra det jeg har lært ved UiB, noe som var bra. Det faglige utbyttet kunne sikkert vært større dersom jeg hadde valgt andre fag. Man trengte ikke å lese noe litteratur, for eksamen var basert på forelesningene. Sånn sett var det mindre arbeidsmengde enn i Norge, men siden alt er på fransk er det krevende likevel.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er lett å komme seg til med tram og buss fra sentrum, og selve området er fint. Litt varierende hvor gode byggende er - de har noen helt nye bygninger og noen gamle. Montpellier er en kjempefin by! Det er mange studenter og byen, og befolkningen er generelt ung, så byen er veldig dynamisk og "levende". Den gamle delen er byen er veldig koselig, og stemningen er veldig fin. Man har tilgang på alt man trenger i Montpellier, og det er heller ikke langt til strand eller naturområder. Fra Montpellier er det lett å reise rundt i Frankrike, fordi TGV-togene går fra togstasjonen i sentrum. Det er også lett å komme seg til Spania. Anbefaler byen!

Bustad

Jeg bodde i et privat kollektiv. Leiemarkedet i Montpellier er ganske stort, fordi det er så mange studenter i byen. Man finner alltid et sted å bo, men kan være litt vanskelig å finne noe privat dersom man bare er et semester. Prisen på de private kollektivene varierer mye; ofte fra 300 -600 euro i måneden. Det er også mulig å søke om studentbolig via Crous (studentsamskipnaden), som ofte er billige, eller private studentboliger.

Sosialt miljø

Det var ikke så lett å komme i kontakt med franskmenn i forelesningene, men jeg møtte flere franskmenn utenom, som jeg kommer til å ha kontakt med videre. Ellers er erasmus-studentene sosiale, og det arrangeres ganske ofte turer, fester eller andre typer arrangementer via erasmus-organisasjonen på universitet. Det er alltid noen å være med dersom man vil det, og søker kontakt.

VÅR 2019 MAHF-LÆFR

VÅR 2019 MAHF-LÆFR

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Ein må vere innstilt på at det er ein del å ordne i forkant av utveksling, men det ordnar seg som regel til slutt. Sidan eg er lektorstudent og reiste ut i mitt 6. semester hadde eg lite fridom når det kom til fagvalg, og var avhengig av å finne fag som blei godkjend i graden min. Det var ganske utfordrande å finne informasjon om fagtilbodet på Paul Valéry sine nettsider, då dei er innvikla å navigere seg fram på. Eg endte opp med å få hjelp av ein student som hadde vore på utveksling i Montpellier året før meg, og fann til slutt ein fagkombinasjon som vart godkjend i forkant. Likevel var eg innstilt på å måtte endre på fagsamansettinga, ettersom eg ikkje hadde klart å finne timeplanen i forkant. Å endre på sin opprinnelege Learning Agreement i starten av utvekslingssemesteret er heilt vanleg, og eg brukte dei to-tre første vekene på å sjekke opp i og byte om på fag.

Undervisningsformer

Universitetet har ei blanding av CM (cours magistral) og TD/TP (travaux dirigés/travaux pratiques), som eg vil samanlikne med henholdsvis førelesningar og seminar heime. I CM held læraren førelesning og her kan det vere veldig mange studentar. Eg hadde imidlertid ingen store CM, og hadde derfor ikkje undervisning i store auditorium, men i litt mindre klasserom. Lærarane brukar jamt over mindre Power Point-presentasjonar osv., som vi gjerne er vandt med i Noreg, så det kunne vere ganske krevjande å følge med og ta notat. Eg vil definitivt råde til å ta så gode notat som mogleg, ettersom ein ofte ikkje har pensumbøker, og det læraren seier er pensum for eksamen. Eg hadde også eit par TD i veka, der vi for eksempel jobba med mappeinnlevering. Eg hadde timar som varte 1,5 time, utan pause, så undervisningsformene skil seg frå det eg var vand med frå UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Eg sleit veldig med å finne emner eg kunne ta som kunne bli godkjende som ein del av lektorgraden, ettersam eg reiste i 6. semester. Eg oppdaga at det var visse emner eg ikkje kunne ta fordi dei ønskte morsmålskompetanse i fransk. I tillegg var det ein regel som sa at 75% (eller i mitt tilfelle, minst to av faga) av faga dine måtte vere på fakultetet utvekslingsavtalen din gjeld for, noko som skapte litt kluss hjå meg og gjorde at eg ikkje kunne ta alle faga eg hadde bruk for. Eg fann ei, om ikkje ideell, løysning til slutt. Emna i Frankrike er jamt over på færre studiepoeng enn vi er vand med frå Noreg, gjerne frå 2-6 studiepoeng, som gjer at ein kanskje må ta to eller fleire emner i Frankrike for å dekke eitt tilsvarande emne i Noreg. Dersom ein reiser med frie studiepoeng ser eg for meg at det er mykje enklare å få faga sine til å gå opp, samt innbakt i graden ein tek heime.

Når det gjeld innhaldet i emna, varierte vanskelegheitsgraden ein del mellom dei emna eg tok. Eg tok eit Erasmusfag, som var tilpassa oss utvekslingsstudentane, og som var eit veldig ok fag å ta, samtidig som eg tok eit anna fag innanfor same disiplin som var mykje vanskelegare. Eg opplevde generelt at dei faga eg tok som var relevante for utdanningen min var interessante, sjølv om det til tider var litt krevjande at alt var på fransk. Språket er likevel noko ein vender seg til og mestrar meir og meir utover i semesteret.

Fagleg utbyte og språk

I min situasjon vart dessverre ikkje det faglege utbytet særleg stort. Eg var forplikta til å ta eit par fag som uansett ikkje kunne bli godkjende i graden min, men dei faga eg tok som var relevante var som sagt interessante. Når det kjem til språket har det nok mykje å seie kva venner ein får, og kva språk ein dermed ender opp med å praktisere i kvardagen. Likevel skjer jo undervisninga på fransk, så der får ein masse god input. Ein er som sagt nøydd til å følge godt med, ettersom det læraren seier ofte er pensum for eksamen.

Universitetsområdet og byen

Universitet er ganske gammalt og slitt, og ein litt annan standard enn vi kanskje er vande med frå UiB. Sjølve campusområdet er grønt og fint, passe stort og ganske så oversiktleg, og det er plass til å slappe av i sola mellom førelesningar. I universitetsrestauranten kan ein få ein varm trerettars lunsj til 3,25€. Dei har også eit ganske stort bibliotek som eg riktignok ikkje brukte noko særleg, men som virka ok å lese på. Når det kjem til Montpellier er dette ein heilt nydeleg by. Bykjernen er relativt liten, med små sjarmerande og gamle gater ein bør utforske. Utover våren blei det berre finare og finare i byen. I tillegg er stranda ganske nær, kun 20-30 minutt med buss, og her er det veldig fint. Ein treng ikkje reise så langt for å finne fin natur heller.

Bustad

Eg budde i studentbustad på universitetsresidensen som heiter Vert Bois. Dette låg like ved sidan av universitetet, og eg hadde dermed 5 minutt gange til førelesning. Vert Bois ligg eit stykke frå sentrum, noko som kunne vere ei ulempe av og til. Ein kan ta buss til tramstoppet (bybane), og deretter trammen inn til sentrum. Likevel likte eg meg godt i Vert Bois, ettersom det var deilig å ha såpass kort veg til universitetet, i tillegg til at området var roleg og føltes trygt. Eg hadde eit studio på 14m2 med eit lite kjøken og bad på rommet, og betalte 294€ i månaden. Uteområdet er fint og grønt, og har basketbane, tennisbane og bordtennisbord. Resepsjonen er bemanna døgnet rundt, og det er lett å få hjelp om ein lurer på noko. Eit anna alternativ når det gjeld studentbustad er Boutonnet, som ligg midt mellom universitetet og sentrum. Nokon utvekslingsstudentar vel også å finne eit kollektiv med franskmenn eller andre utvekslingsstudentar, og dei eg traff som gjorde dette trivdes også. Sett bort frå at Vert Bois ligg eit stykke frå sentrum, var eg veldig fornøgd med å bu der, og var så heldig å bli kjend med andre som budde der også, slik vi for eksempel kunne slå følge heim om natta.

Sosialt miljø

Montpellier er ein studentby, med mange internasjonale studentar, og moglegheiter for å bli kjend med folk. ESN Montpellier (Erasmus Student Network) arrangerte Welcome Week første veka, med arrangement kvar dag. Eg vil anbefale å vere med på desse (ikkje eit must å vere med på alle) for å treffe andre utvekslingsstudentar. ESN arrangerer også mange arrangement gjennom heile semesteret. I tillegg holdt Erasmuskontoret ved Paul Valéry eit infomøte i starten, og det var her eg traff mine venner. Eg hadde nesten utelukkande internasjonale venner, og min erfaring er at det er mykje lettare å bli kjent med andre utvekslingsstudentar enn dei franske studentane. Likevel er det absolutt fint å prøve å snakke litt med sidemannen i franske fag, om ikkje for å berre få litt hjelp i faget.

2018

BA i fransk, vår 2018

BA i fransk, vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg dro på vårsemesteret, og da ble det veldig kort tid til å få på plass alle papirene. Så prøv å få gjort dette så fort som mulig. Universitetets internettside er en labyrint, og man må inn på fakultetenes egne sider for å finne timeplaner og (ofte svært så korte) emnebeskrivelser. Fagene er svært små, 2-4 studiepoeng, og jeg måtte opp i 8 emner for å ha 30 studiepoeng. Dermed blir det også en svært tidkrevende kabal å sette sammen timeplanen på en måte der du kan gå til alle fagene. Man har 3 uker på å bytte fag, og det er svært sannsynlig at det blir nødvendig. Selv endte jeg opp med å bytte ut 6 av 9 fag fra min opprinnelige Learning agreement, enten fordi de var for spesialiserte til å vere relevante, eller fordi de ikke hadde opplyst om at de ønsker morsmålsferdigheter i fransk for visse emner. Men bruker man disse første ukene godt får du nok satt sammen en bra timeplan.

Undervisningsformer

En blanding av CM, hvor læreren prater foran hundrevis av studenter, og TD som minner om en skoletime på videregående, med lekser og gruppearbeider. De fleste emner består av f.eks 1 time CM og 1,5 time TD i uken. I uke 12-13 skal man så ha eksamen i både TD og CM for alle fag, og det er ikke uvanlig å ha 3-4 eksamener på en dag. Så når du planlegger timeplanen din og tenker at 5 emner på en dag sikkert går greit- husk at dette innebærer 5 eksamener på en dag også...

Vurdering av emnetilbodet

Siden emnene er så små er de ofte veldig spesialiserte. Jeg er student ved bachelor i fransk, og vant til 15 poengs emner i "fransk grammatikk" fra universitetet i bergen. For å erstatte dette må man gjerne sette sammen ymse 2 poengs fag i setningsanalyse m.m. Oversettelse norsk-fransk fantes selvfølgelig ikke, men engelsk-fransk viste seg å vere et krevende men interessant alternativ. Ellers har de også flere emner for Eramusstudenter som de informerer om etter skolestart (Fransk samfunn, regional historie, kinohistorie... ).

Fagleg utbyte og språk

All undervisning skjer på fransk, så man venner seg fort til å forstå mange ulike franske forelesere. Hva som er mer utfordrende er forøvrig at man ofte ikke har skolebøker eller tilgang til powerpointer. Lærerens ord er lov, og alt som sies på raskt fransk, bør sporenstreks noteres. Jeg var ikke vant til å notater, så for meg ble dette en hard overgang. Hva gjelder faglig utbytte syntes jeg fagene stort sett var interessante. Dessverre var vi svært uheldige med semesteret- det er visst ikke overdriving å si at franske studenter er mer engasjerte enn norske, og Paul-valéry er et av universitetene der dette er tydelig: pga misnøye med universitetsreformer gikk studentene til streik og blokkerte universitetet. Vi mistet ca halve undervisningen, og flere av eksamenene måtte etterhvert omgjøres til hjemmeeksamener.

Universitetsområdet og byen

Montpellier er en fantastisk by, som ligger i nærheten av både fjell og strand, men akkurat langt nok unna til at man unngår den verste strandturismen. Det er en studentby på størrelse med Bergen, men med et livlig sentrum, massevis av nydelige parker og en fornøyelig blanding av eldgamle byggverk og nye konstruksjoner. Universitetet er blant verdens eldste, fra 1200-tallet, og mens klasserommene kan vere litt gamle, er uteområdet på campus svært vakker. I universitetsrestauranten får man 3 retters middager til 32 kr, og har mye å velge mellom.

Bustad

Campus ligger i ca 30-40 mins gåavstand fra selve bykjernen Place de Comédie. Det kan derfor vere lurt å tenke over om man foretrekker å bo nært universitet eller nært sentrum. Jeg bodde i universitetsresidensen Vert Bois 5 min fra campus, og var superfornøyd med dette. Jeg betalte 3000 kr for et 17m2 studio med bad, kjøkken og en vidunderlig balkong, og utendørs er det bod og benker og stort grønt arealer med tennisbane, basketbane og pingpong-bord. Mange velger å bo på Boutonnet, som ligger midt i mellom by og universitet, og har også sin egen fine park. Triolet ligger litt langer unna begge to, og har veldig varierende standard. Ellers var det flere som bodde i kollektiv med franskmenn eller andre internasjonale studenter, og koste seg med dette. Fin måte å bli kjent med andre franskmenn, men ver forberedt på at det sannsynligvis blir mye festing. Enorme husfester er svært populære blant studentene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var fantastisk, folk i sør-frankrike er generelt mer åpne enn ellers, og ofte veldig hyggelige. Jeg har absolutt fått flest venner blant de andre Erasmus-studentene, uten at det plagde meg et sekund. Venner i Frankrike hadde jeg allerede, og det er herlig å ha venner å besøke over hele verden. Det er alltid mye å finne på, og kjente meg aldri ensom her.

2015

Haust 2014 - BA i generell psykologi

Haust 2014 - BA i generell psykologi

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Den beste forberedelsen jeg tror du kan gjøre er å friske opp fransken din, det kommer du ikke til å angre på et sekund. Det viktigste praktiske tipset jeg har å gi er at du må være tålmodig. Det franske systemet fungerer på en annen måte enn det vi har i Norge, og ting tar mer tid enn det vi er vant til. Men er man tålmodig, sjekker opp ting nøye, og er ute i god tid, går nok alt kjempe bra. Vær forberedt på at ting ikke alltid blir slik du tenker det kommer til å bli.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på Paul-Valery er noe forskjellig og avhenger av om du tar spesialiseringsfag eller obligatoriske fag. Obligatoriske fag er oftest i store amfi, som en vanlig forelesning. Spesialiseringsfagene er i mindre grupper og foregår mer som seminargrupper hvor det er mulig å ha en diskusjon med professor og andre elever. I disse gruppene er også undervisningsformen forskjellig avhengig av hvilket fag man tar. Det er ofte læreren/professoren som snakker en del, men elevene kan jobbe i grupper eller ha fremføringer som en stor del av undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

I forhold til psykologien så er de veldig mye mer opptatt av psykoanalysen i Frankrike enn det vi er her i Norge. Men det kan være interessant å få et annet syn på psykologien og. Jeg tror nok det er lurt å dra dit med et litt åpent syn, for universitetet der er ikke som her på UiB. De henger litt etter, men samtidig så har de noen fag som ikke vi har. De har f.eks. et fag hvor de lærer om psykiske sykdommer, noe som kan være interessant kanskje spesielt for de på bachelorprogrammene som ikke har mulighet til å ta slike fag i Bergen (så vidt jeg vet).

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett var nok ikke Paul-Valéry et universitet jeg ville dratt til hvis jeg var veldig opptatt av å ha et godt faglig utbytte. De ligger litt etter undervisningen her på UiB (i hvert fall i psykologi), men det er mulig å ta litt andre fag enn det som er mulig i Bergen og det er positivt. Språklig sett går all undervisning på fransk, så det er en stor fordel (og obligatorisk) å kunne språket før en drar dit. Men det er ikke krise om du ikke er veldig god, for har du et grunnlag så går det fort å lære. Og du blir tvunget til å praktisere fransken hele tiden, så det går fint.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig fint. Campus hadde et veldig fint uteområde, mye grønt område det er deilig å slappe av på i solen. Og byen Montpellier er helt fantastisk. Det er en veldig koselig by, ca på størrelse med Bergen, og mange trange fine brosteinsgater. Byen ligger ca. 20-30 minutter unna havet med evig lange sandstrender det er lett å komme seg til. Det er mange aktivitetstilbud, og byen er rik på kulturelle arrangementer.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne et kollektiv i Montpellier, og det kan fort bli dyrt (sett fra franske priser). Derfor vil jeg nok anbefalt å søke om å bo i studentboliger. Der er det helt grei standard, de ligger ofte nærme skolen (10 minutter til fots), og det bor mange andre studenter der du kan bli kjent med. Det er en god mulighet til å få seg et nettverk utenfor skolen.

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingsstudenter i Montpellier, og disse er det alltid lett å bli kjent med. ESN Montpellier arrangerer ofte arrangementer hvor alle kan møtes, de arrangerer alt i fra strandturer, museumsbesøk, middager, tur til Paris, og fester. Ellers er franskmenn også veldig hyggelige mennesker. Det er kanskje ikke de som tar initiativet til å ta det første steget i vennskapet, men hallo, du drar da ikke på utveksling for å sitte alene. Ta det første steget, da skjønner du at de er veldig omgjengelige og hyggelige mennesker. Og et tips, snakk fransk!

2014

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

01.09.2014 - 20.12.2014

Undervisningsformer

Jeg hadde to ulike undervisningsformer: amfiforelesninger og seminarforelesninger.
I amfiforelesningene var det stort sett foreleser som snakket, uten visuell støtte. Dette krevde at man fulgte godt med og noterte alt man fikk med seg. Utfordrende i starten, lettere etter hvert som franskforståelsen bedret seg.
I seminarforelesningene var man gjerne 15-40 studenter med én foreleser. Stor variasjon i hvor moderne (feks bruk av powerpoint) og pedagogiske foreleserne var. Mer åpent for diskusjon og å stille spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Da jeg kom ned dit, var ikke fagene klare ennå. De hadde akkurat endret på alle fag og sammensetninger. Måtte finne fag på grunnlag av emnenavn. Det fantes ikke emnebeskrivelse og det var vanskelig å vite hva man gikk til. Men det er åpent for å bytte fag underveis (mange som gjorde dette). Med andre ord: mindre velorganisert, men også mindre strengt enn i Norge. Det krevde litt arbeid å finne fag som passet med graden min og som også passet med hverandre på timeplanen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok en del andre fag enn psykologifag, så lærte ikke så mye psykologi dette semesteret. Men jeg lærte andre ting, og viktigst: jeg forbedret fransken min veldig!
Man trengte ikke å lese noe litteratur, alt var basert på forelesninger. Det var mindre arbeidsbyrde enn i Norge, men mer krevende siden alt var på fransk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er ganske gammelt og slitt, men fungerer greit. De første ukene var det fryktelig varmt og dårlig lufting, men etter hvert som det ble kjøligere, var det greit. De har et stort bibliotek der, som jeg brukte mye. Det er grønt og fint med mye planter, og mange som sitter rundt omkring på plenene, balanserer på line osv. Det er en universitetsrestaurant hvor man kan spise lunsj for 3,20 euro. Liten forrett, varm hovedrett og en liten dessert.
Byen er veldig flott. På størrelse med Bergen, så man blir fort kjent i sentrum. Veldig flott i gamlebyen, med barer, små butikker, cafeer osv. Mange sykler og bruker trikk. Jeg ble veldig fort glad i Montpellier!

Bustad

Jeg bodde på studentbolig. Det var billig, betalte 243 euro i måneden. Det var et lite rom på 8-10 kvm, med et lite bad, seng, skrivebord og kjøleskap pluss oppbevaringsplass. Fungerte veldig fint. Det var felleskjøkken på gangen, som jeg delte med 20 andre i samme etasje. Dessverre ingen spisebord på kjøkkenet, derfor ikke så sosialt som jeg hadde håpt. Det var en vaskedame som vasket kjøkkenet hver dag. Det var et fint veldig grønt område med trær, hekker og plener mellom bygningene, en liten tennisbane og en basket/fotballbane. Det var veldig sosialt å bo der, mange erasmus-studenter som tok initiativ til å finne på ting. Ble kjent med veldig mange andre som bodde der.

Sosialt miljø

Jeg har fått mange venner/bekjente fra hele verden, og noen få nære venner som jeg kommer til å holde kontakten med. Franskmenn er litt sjenerte (som nordmenn), så man må jobbe litt for å komme i prat med dem i forbindelse med forelesninger. Utlendingene (spesielt erasmus-studenter) er derimot kjempesosiale. De leter alle etter folk å bli kjent med. Jeg var aldri ensom.

Informasjon