Hjem
Utdanning
erasmus+

Université Paul-Valéry Montpellier og Institutt for fremmedspråk (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByMontpellier
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelorprogrammet i fransk, og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor fransk språk, litteratur og kultur. Det er krav om at du må ha tatt minst 60 studiepoeng før avreise. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling.

Studentar som går på bachelorprogram i fransk blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i fransk: Det passar best å reise på utveksling i løpet av dei siste fire semestera av bachelorprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med rettleiaren for studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng. Det er vanlegvis då det passar best å reise ut.

Språk

Undervisningsspråket er fransk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Paul Valéry er eitt av tre universitet som blei danna i 1970, då det gamle Université de Montpellier blei oppløyst. Det har i dag rundt 19 000 studentar, og spesialiserer seg innan humanistiske, samfunnsvitskaplege og kunstfaglege emne. Universitetet sin hovudcampus ligg i den nordre delen av Montpellier, men det finst òg ein nyare campus i nabobyen Béziers.

Montpellier ligg i regionen Languedoc-Roussillon, sør i Frankrike. Byen ligg på ein åskam mellom to elvar om lag 10 kilometer inn frå kysten. Om lag ein femtedel av byens 500 000 innbyggarar er studentar. Den enklaste måten å kome seg rundt i Montpellier på, er å ta trikken.

Bustad

Universitetet samarbeider med studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Det er viktig å søke innan fristen. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2018

BA i fransk, vår 2018

BA i fransk, vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg dro på vårsemesteret, og da ble det veldig kort tid til å få på plass alle papirene. Så prøv å få gjort dette så fort som mulig. Universitetets internettside er en labyrint, og man må inn på fakultetenes egne sider for å finne timeplaner og (ofte svært så korte) emnebeskrivelser. Fagene er svært små, 2-4 studiepoeng, og jeg måtte opp i 8 emner for å ha 30 studiepoeng. Dermed blir det også en svært tidkrevende kabal å sette sammen timeplanen på en måte der du kan gå til alle fagene. Man har 3 uker på å bytte fag, og det er svært sannsynlig at det blir nødvendig. Selv endte jeg opp med å bytte ut 6 av 9 fag fra min opprinnelige Learning agreement, enten fordi de var for spesialiserte til å vere relevante, eller fordi de ikke hadde opplyst om at de ønsker morsmålsferdigheter i fransk for visse emner. Men bruker man disse første ukene godt får du nok satt sammen en bra timeplan.

Undervisningsformer

En blanding av CM, hvor læreren prater foran hundrevis av studenter, og TD som minner om en skoletime på videregående, med lekser og gruppearbeider. De fleste emner består av f.eks 1 time CM og 1,5 time TD i uken. I uke 12-13 skal man så ha eksamen i både TD og CM for alle fag, og det er ikke uvanlig å ha 3-4 eksamener på en dag. Så når du planlegger timeplanen din og tenker at 5 emner på en dag sikkert går greit- husk at dette innebærer 5 eksamener på en dag også...

Vurdering av emnetilbodet

Siden emnene er så små er de ofte veldig spesialiserte. Jeg er student ved bachelor i fransk, og vant til 15 poengs emner i "fransk grammatikk" fra universitetet i bergen. For å erstatte dette må man gjerne sette sammen ymse 2 poengs fag i setningsanalyse m.m. Oversettelse norsk-fransk fantes selvfølgelig ikke, men engelsk-fransk viste seg å vere et krevende men interessant alternativ. Ellers har de også flere emner for Eramusstudenter som de informerer om etter skolestart (Fransk samfunn, regional historie, kinohistorie... ).

Fagleg utbyte og språk

All undervisning skjer på fransk, så man venner seg fort til å forstå mange ulike franske forelesere. Hva som er mer utfordrende er forøvrig at man ofte ikke har skolebøker eller tilgang til powerpointer. Lærerens ord er lov, og alt som sies på raskt fransk, bør sporenstreks noteres. Jeg var ikke vant til å notater, så for meg ble dette en hard overgang. Hva gjelder faglig utbytte syntes jeg fagene stort sett var interessante. Dessverre var vi svært uheldige med semesteret- det er visst ikke overdriving å si at franske studenter er mer engasjerte enn norske, og Paul-valéry er et av universitetene der dette er tydelig: pga misnøye med universitetsreformer gikk studentene til streik og blokkerte universitetet. Vi mistet ca halve undervisningen, og flere av eksamenene måtte etterhvert omgjøres til hjemmeeksamener.

Universitetsområdet og byen

Montpellier er en fantastisk by, som ligger i nærheten av både fjell og strand, men akkurat langt nok unna til at man unngår den verste strandturismen. Det er en studentby på størrelse med Bergen, men med et livlig sentrum, massevis av nydelige parker og en fornøyelig blanding av eldgamle byggverk og nye konstruksjoner. Universitetet er blant verdens eldste, fra 1200-tallet, og mens klasserommene kan vere litt gamle, er uteområdet på campus svært vakker. I universitetsrestauranten får man 3 retters middager til 32 kr, og har mye å velge mellom.

Bustad

Campus ligger i ca 30-40 mins gåavstand fra selve bykjernen Place de Comédie. Det kan derfor vere lurt å tenke over om man foretrekker å bo nært universitet eller nært sentrum. Jeg bodde i universitetsresidensen Vert Bois 5 min fra campus, og var superfornøyd med dette. Jeg betalte 3000 kr for et 17m2 studio med bad, kjøkken og en vidunderlig balkong, og utendørs er det bod og benker og stort grønt arealer med tennisbane, basketbane og pingpong-bord. Mange velger å bo på Boutonnet, som ligger midt i mellom by og universitet, og har også sin egen fine park. Triolet ligger litt langer unna begge to, og har veldig varierende standard. Ellers var det flere som bodde i kollektiv med franskmenn eller andre internasjonale studenter, og koste seg med dette. Fin måte å bli kjent med andre franskmenn, men ver forberedt på at det sannsynligvis blir mye festing. Enorme husfester er svært populære blant studentene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var fantastisk, folk i sør-frankrike er generelt mer åpne enn ellers, og ofte veldig hyggelige. Jeg har absolutt fått flest venner blant de andre Erasmus-studentene, uten at det plagde meg et sekund. Venner i Frankrike hadde jeg allerede, og det er herlig å ha venner å besøke over hele verden. Det er alltid mye å finne på, og kjente meg aldri ensom her.

2015

Haust 2014 - BA i generell psykologi

Haust 2014 - BA i generell psykologi

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Den beste forberedelsen jeg tror du kan gjøre er å friske opp fransken din, det kommer du ikke til å angre på et sekund. Det viktigste praktiske tipset jeg har å gi er at du må være tålmodig. Det franske systemet fungerer på en annen måte enn det vi har i Norge, og ting tar mer tid enn det vi er vant til. Men er man tålmodig, sjekker opp ting nøye, og er ute i god tid, går nok alt kjempe bra. Vær forberedt på at ting ikke alltid blir slik du tenker det kommer til å bli.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på Paul-Valery er noe forskjellig og avhenger av om du tar spesialiseringsfag eller obligatoriske fag. Obligatoriske fag er oftest i store amfi, som en vanlig forelesning. Spesialiseringsfagene er i mindre grupper og foregår mer som seminargrupper hvor det er mulig å ha en diskusjon med professor og andre elever. I disse gruppene er også undervisningsformen forskjellig avhengig av hvilket fag man tar. Det er ofte læreren/professoren som snakker en del, men elevene kan jobbe i grupper eller ha fremføringer som en stor del av undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

I forhold til psykologien så er de veldig mye mer opptatt av psykoanalysen i Frankrike enn det vi er her i Norge. Men det kan være interessant å få et annet syn på psykologien og. Jeg tror nok det er lurt å dra dit med et litt åpent syn, for universitetet der er ikke som her på UiB. De henger litt etter, men samtidig så har de noen fag som ikke vi har. De har f.eks. et fag hvor de lærer om psykiske sykdommer, noe som kan være interessant kanskje spesielt for de på bachelorprogrammene som ikke har mulighet til å ta slike fag i Bergen (så vidt jeg vet).

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett var nok ikke Paul-Valéry et universitet jeg ville dratt til hvis jeg var veldig opptatt av å ha et godt faglig utbytte. De ligger litt etter undervisningen her på UiB (i hvert fall i psykologi), men det er mulig å ta litt andre fag enn det som er mulig i Bergen og det er positivt. Språklig sett går all undervisning på fransk, så det er en stor fordel (og obligatorisk) å kunne språket før en drar dit. Men det er ikke krise om du ikke er veldig god, for har du et grunnlag så går det fort å lære. Og du blir tvunget til å praktisere fransken hele tiden, så det går fint.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig fint. Campus hadde et veldig fint uteområde, mye grønt område det er deilig å slappe av på i solen. Og byen Montpellier er helt fantastisk. Det er en veldig koselig by, ca på størrelse med Bergen, og mange trange fine brosteinsgater. Byen ligger ca. 20-30 minutter unna havet med evig lange sandstrender det er lett å komme seg til. Det er mange aktivitetstilbud, og byen er rik på kulturelle arrangementer.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne et kollektiv i Montpellier, og det kan fort bli dyrt (sett fra franske priser). Derfor vil jeg nok anbefalt å søke om å bo i studentboliger. Der er det helt grei standard, de ligger ofte nærme skolen (10 minutter til fots), og det bor mange andre studenter der du kan bli kjent med. Det er en god mulighet til å få seg et nettverk utenfor skolen.

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingsstudenter i Montpellier, og disse er det alltid lett å bli kjent med. ESN Montpellier arrangerer ofte arrangementer hvor alle kan møtes, de arrangerer alt i fra strandturer, museumsbesøk, middager, tur til Paris, og fester. Ellers er franskmenn også veldig hyggelige mennesker. Det er kanskje ikke de som tar initiativet til å ta det første steget i vennskapet, men hallo, du drar da ikke på utveksling for å sitte alene. Ta det første steget, da skjønner du at de er veldig omgjengelige og hyggelige mennesker. Og et tips, snakk fransk!

2014

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

01.09.2014 - 20.12.2014

Undervisningsformer

Jeg hadde to ulike undervisningsformer: amfiforelesninger og seminarforelesninger.
I amfiforelesningene var det stort sett foreleser som snakket, uten visuell støtte. Dette krevde at man fulgte godt med og noterte alt man fikk med seg. Utfordrende i starten, lettere etter hvert som franskforståelsen bedret seg.
I seminarforelesningene var man gjerne 15-40 studenter med én foreleser. Stor variasjon i hvor moderne (feks bruk av powerpoint) og pedagogiske foreleserne var. Mer åpent for diskusjon og å stille spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Da jeg kom ned dit, var ikke fagene klare ennå. De hadde akkurat endret på alle fag og sammensetninger. Måtte finne fag på grunnlag av emnenavn. Det fantes ikke emnebeskrivelse og det var vanskelig å vite hva man gikk til. Men det er åpent for å bytte fag underveis (mange som gjorde dette). Med andre ord: mindre velorganisert, men også mindre strengt enn i Norge. Det krevde litt arbeid å finne fag som passet med graden min og som også passet med hverandre på timeplanen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok en del andre fag enn psykologifag, så lærte ikke så mye psykologi dette semesteret. Men jeg lærte andre ting, og viktigst: jeg forbedret fransken min veldig!
Man trengte ikke å lese noe litteratur, alt var basert på forelesninger. Det var mindre arbeidsbyrde enn i Norge, men mer krevende siden alt var på fransk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er ganske gammelt og slitt, men fungerer greit. De første ukene var det fryktelig varmt og dårlig lufting, men etter hvert som det ble kjøligere, var det greit. De har et stort bibliotek der, som jeg brukte mye. Det er grønt og fint med mye planter, og mange som sitter rundt omkring på plenene, balanserer på line osv. Det er en universitetsrestaurant hvor man kan spise lunsj for 3,20 euro. Liten forrett, varm hovedrett og en liten dessert.
Byen er veldig flott. På størrelse med Bergen, så man blir fort kjent i sentrum. Veldig flott i gamlebyen, med barer, små butikker, cafeer osv. Mange sykler og bruker trikk. Jeg ble veldig fort glad i Montpellier!

Bustad

Jeg bodde på studentbolig. Det var billig, betalte 243 euro i måneden. Det var et lite rom på 8-10 kvm, med et lite bad, seng, skrivebord og kjøleskap pluss oppbevaringsplass. Fungerte veldig fint. Det var felleskjøkken på gangen, som jeg delte med 20 andre i samme etasje. Dessverre ingen spisebord på kjøkkenet, derfor ikke så sosialt som jeg hadde håpt. Det var en vaskedame som vasket kjøkkenet hver dag. Det var et fint veldig grønt område med trær, hekker og plener mellom bygningene, en liten tennisbane og en basket/fotballbane. Det var veldig sosialt å bo der, mange erasmus-studenter som tok initiativ til å finne på ting. Ble kjent med veldig mange andre som bodde der.

Sosialt miljø

Jeg har fått mange venner/bekjente fra hele verden, og noen få nære venner som jeg kommer til å holde kontakten med. Franskmenn er litt sjenerte (som nordmenn), så man må jobbe litt for å komme i prat med dem i forbindelse med forelesninger. Utlendingene (spesielt erasmus-studenter) er derimot kjempesosiale. De leter alle etter folk å bli kjent med. Jeg var aldri ensom.

Informasjon