Hjem
Studentsider
erasmus+

Comenius University in Bratislava og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandSlovakia
  • ByBratislava
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved vertsuniversitetet er slovakisk, men dei har òg eit avgrensa emnetilbod med engelsk som undervisningsspråk.

Universitetet tilbyr språkkurs i slovakisk for internasjonale studentar.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På denne nettsida finn du lenke til ei oversikt over emne som tilbys ved dette universitetet.

Comenius University nyttar ECTS-poengsystemet, der ein ECTS-credit er det same som 1 studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Comenius University in Bratislava blei etablert i 1919, kort tid etter oppløysinga av Tsjekkoslovakia. I oppstartsfasen fekk det hjelp av Universitetet i Praha, men i dag står lærestaden på eigne bein, som det største universitetet i Slovakia med om lag 29 000 studentar og eit breitt fagtilbod. Det engelskspråklege fagtilbodet er størst innan handelsfag og samfunnsvitskapane. Dei fleste av universitet sine bygningar ligg i Bratislava, men det medisinske fakultetet ligg i Martin.

Bratislava er hovudstaden i Slovakia med rundt ein halv million innbyggarar. Byen ligg heilt lengst vest i landet, rett ved grensa til Austerrike, og er prega av å vere ein kulturell smeltedigel mellom fleire etniske grupper. Bratislava er eit godt utgangspunkt både for naturopplevingar og meir urbane fritidssyslar.

Bustad

Universitetet sine studentbustader ligg for det meste innan gangavstand frå campusområdet eller inne i bykjernen. Eit eige internasjonalt kontor hjelper utvekslingsstudentar ved universitetet med å finne bustad.

Semesterinndeling

September - januar/februar og februar- juni.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Comenius University in Bratislava

Informasjon