Hjem
Studentsider
erasmus+

Université de Bordeaux og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar som går på bachelor- og masterprogramma i arkeologi. Andre interesserte kan òg søke, men blir prioriterte etter studentar med opptak på studieprogram i arkeologi dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar.

Du må ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling. I tillegg må du ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar: Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen.

Masterstudentar: For å kunne reise på utveksling må du ta studiepoeng ute. Du må derfor legge utvekslingsopphaldet ditt til det første semesteret i masterstudiet (kursdelen).

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er fransk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

For studentar som går på bachelorprogram i arkeologi: Dersom du vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande eit eller fleire spesifikke emne ved UiB.

Du kan òg velje emne som skal inngå som frie studiepoeng i graden. Då kan du velje fritt mellom emna universitetet tilbyr. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivå- eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

For studentar som går på masterprogram i arkeologi: For å få godkjent emne som del av kursdelen i mastergraden din, må du finne emne ved vertsuniversitetet som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden din ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université de Bordeaux blei opphaveleg grunnlagt i 1441, men blei sidan først oppløyst under den franske revolusjonen i 1793 og deretter splitta meir varig frå 1968 og utover. Dagens Université de Bordeaux blei til i 2014, ved samanslåinga av Université Bordeaux 1, Université Bordeaux Segalen og Université Bordeaux IV Montesquieu. Samla har det nye universitetet rundt 50 000 studentar og eit rikhaldig studietilbod, innanfor eit breitt spenn fag, frå juss og økonomi til rommedisin og ønologi, altså vinmakarvitskap. Universitetet har fleire store campusområde i og rundt Bordeaux sentrum.

Bordeaux er ein hamneby med rundt 250 000 innbyggarar, og den største byen i regionen Aquitaine på Frankrikes vestkyst. Storbyområdet har nærare ein million innbyggarar. Vinindustrien i regionen har ei omsetting på 14,5 milliardar euro kvart år, og står for størsteparten av sysselsettinga i Bordeaux ved sida av aktivtetar og forsking knytt til lufttrafikk, romfart og teknologi.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med den lokale studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Dei kan òg bistå med informasjon til studentar som søker bustad privat. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad til bustad gjennom Caisse d¿allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September ¿ Januar og Januar/ februar ¿ juni.

Studentrapportar

2022

PRPSYK - VÅR 2022

PRPSYK - VÅR 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Med tanke på utveksling generelt i Frankrike kan det være lurt å være bevisst på hvilket språklige nivå man befinner seg på før man reiser. Eventuelt melde seg opp på franskkurs i utvekslingsbyen. Videre anbefaler jeg å melde seg inn i ulike facebook-/discord-/whatsappgrupper ettersom det ofte er der man kan få informasjon om ledige rom i kollektive / leiligheter, kjøp og salg av pensumbøker. Det er også plattformer hvor det legges ut informasjon om sosiale begivenheter og ulike "events". Discord er særlig en plattform som brukes av de franske studentene for deling av notater og ulik informasjon, eksempelvis avlyste forelesninger.

Når man først kommer frem har man signert "learning agreement" og valgt seg ut hvilke fag man vil ta (og fått de godkjent), men det er viktig å vite at dette kan og mest sannsynlig vil endre seg. De fagene man har fått godkjent er ikke nødvendigvis gyldige. Dette kan skyldes at fagene har blitt fjernet fra universitetet, at timeplanene til 2 eller fler av fagene ikke passer overens eller andre grunner. Det gjelder da å ikke få panikk, men bare prøve å finne alternativ mens man er der nede og holde hyppig kontakt med utvekslingskoordinator ved UiB. Det ordner seg!

Undervisningsformer

Undervisningene er enten på Bachelor nivå (Licence 1-2-3) eller Master nivå (Master 1-2). Bachelorfagene er som regel sammensatt av forelesninger (CM - Cours magistraux) og seminarer (TD - Travaux dirigés). Masterfagene er som regel kun forelesninger, men er mye færre studenter, ca. mellom 15-25 studenter. Forelesningene varer vanligvis i 2 timer uten pause, og kan ofte starte litt etter planlagt tid og slutte litt etter planlagt tid.

Masterfagene og noen av bachelorfagene har det man kaller for Contrôle Continu (CC). Dette betyr at det ikke kun vil være 1 slutteksamen på enden av semesteret, men heller at man vil bli vurdert jevnt over semesteret (som regel 1 eller 2 mindre prøver i tillegg til 1 slutteksamen). Karakteren din i faget vil da være en samlet gjennomsnittskarakter av de vurderingene man har hatt.

Eksamensformene varierer fra fag til fag. Som nevnt tidligere vil noen fag ha CC, og ikke andre, og disse kan være muntlige eller skriftlige. Slutteksamener kan være Multiple Choice eller kortsvar/langsvar eller innlevering av skriflitg oppgave.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Bordeaux er veldig stort og har mange ulike retninger under ett og samme fakultet. Til tross for dette kan det være en utfordring å finne fag som kan erstatte fagene i Bergen (i mitt tilfelle Sosialpsykologi og Kultur, helse og utvikling). Mange av fagene har også kun mellom 1,5-6 stp. (ECTS) og det kan da kreve en del fag for å fylle kravet om 30 stp. Jeg endte opp med å ta 9 fag).
Første dagen man er på universitetet får man hjelp av koordinator ved universitetet i Bordeaux til å se gjennom hvert fag og sjekke at de passer sammen i en felles timeplan.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene går på fransk (utenom ett som het International Track - Parcours International) og er sjeldent foreleseren er fullstendig flytende i engelsk. Så det vanskeligste vil være selve forelesningene. Det er derimot mulighet for å spørre enkelte forelesere i ulike fag (for det meste Masterfag) om det er mulig å ha visse presentasjoner eller eksamener på engelsk. De ALLER fleste sa ja til dette. Eksamen i seg selv vil fremdeles være på fransk, men man vil da få lov til å skrive besvarelsen sin på engelsk.
Det er også tilbus om flere timer med franskkurs på universitetet som kan gi ekstra studiepoeng.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en nydelig by med masse liv. Det er en rekke museum (spesielt sentrert rundt vin), utesteder og konserter til enhver tid. Det er også veldig mange studenter i byen. Det er en fin blanding av storby og rolig mindre by. Bordeaux i seg selv ligger veldig fint plassert i forhold til mange andre nydelige byer som er verdt å ta turen til, bla. Arcachon, her ligger Dune du Pilat som er Europas høyeste sanddyne og Saint-Émilion som er kjent for hundrevis av vinåkre, nydelige slott og ikke minst vinsmaking.

Campus der psykologi holder til er for det aller meste Campus Victoire. Dette er den mest sentrale campusen som ligger utrolig sentralt, rett ved siden av Rue Sainte Cathrine som er hovedgaten.

Bustad

Boligpriser kan variere fra 300 til 1000 euro i måneden avhengig av området og størrelsen. Det finnes mange nettsider som kan brukes til å finne leiligheter (lacartedescolocs.fr, Chez Nestor og mye mer). Man kan også finne ledige rom på ulike facebooksider.

Sosialt miljø

Det er enkelt å bli kjent med andre Erasmus studenter ettersom det er lagt opp mye sosialt i sammenheng med ESN og i andre private sammenhenger. Litt større utfordring med tanke på franskestudenter ettersom det ikke er like bra lagt opp til dette, men også fullt mulig. Alle jeg har møtt har vært veldig imøtekommende og vennlige!

PRPSYK - VÅR 2022

PRPSYK - VÅR 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Være tidlig ute med papirarbeid, sparepenger, lånekassesøknad og leilighetsjakt!
Søkte lånekassen i Desember og måtte vente helt til Februar med å få det utbetalt. Gjorde det vanskelig mtp. betaling av depositum til leilighet osv.
Erasmus-stipendet kom i mars, opplevde dette som sent også. I tillegg var det underkommunisert at det bare dreide seg om 70% av stipendet.

Undervisningsformer

Varierte fag. Noen fag krevde mer enn andre. Mye forelesnings-fag, mens andre handlet mer om gruppearbeid med diverse kreative oppgaver. Mange fag, 3 stp per fag.

Vurdering av emnetilbodet

Helt greit. Noen innføringsfag holdt lavere nivå enn ved psykologi profesjon på uib, mens master-fagene var relativt krevende. Noen forelesere bedre enn andre. Mye forsinkelser og omrokkeringer av timeplanen, samt endringer av eksamensdatoer i siste liten.

Fagleg utbyte og språk

Godt utbytte. Lært mye både faglig og språklig.

Universitetsområdet og byen

Victoire Campus er helt nydelig. Fantastisk bibliotek som brukes som "lesesal". Eventuelt lesing på koselige caféer. Bordeaux er en by hvor man har gangavstand til det meste. Fine parker, butikker, restauranter, uteliv og arkitektur. Og mange muligheter for dagsturer ut i distriktene, vinsmaking og strand etc.

Bustad

Super leilighet, men fant fort ut at jeg kunne betalt halvparten dersom jeg var litt tidligere ute.

Sosialt miljø

Veldig bra. Erasmus-møte i starten gjorde det lett å bli kjent med folk. Snakket både engelsk og fransk. Folk fra mange forskjellige steder i verden, mest Europa. Fikk også et par franske venner fra "klassen".

2021

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

01.09.2021 - 18.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Før avreise er det greit å begynne å se etter bolig tidlig og forberede ankomst. Ellers er det lurt å forberede seg på språket så godt som mulig, da blant annet alle fag og kontakt med administrasjonen vil foregå på fransk. Når det kommer til fagvalg er dette også greit å se på i forkant, til tross for at systemet kan virke forvirrende i begynnelsen.

Undervisningsformer

Ved universitetet består de fleste fag av forelesninger (CM) og eventuelt obligatorisk gruppearbeid (TD).

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns emnetilbudet er godt, til tross for at det kan ta tid å sette sammen da fagene er fra 1,5-6 studiepoeng. Det kan også anbefales å velge flest mulig fag fra samme studieår, da en ikke vet når eksamen er før to uker før første. Det fins ingen garanti for at eksamenene ikke er på samme dato.

Fagleg utbyte og språk

Semesteret gir både faglig og spesielt språklig utbytte. Innholdet i fagene er ganske likt hva vi har lært i Norge, men de går ofte gjennom flere teorier bak fenomener og dermed mer i dybden.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en utrolig fin by, med tanke på arkitektur og områder. Byen er ganske stor, da det ligger flere byer rundt Bordeaux (Pessac, Merignac osv), noe som bidrar til et livlig sentrum. Psykologistudenter holder til på campus Victoire midt i byen, som er (det jeg vil si) det absolutt fineste universitetsområdet.

Bustad

Jeg brukte platformen Studapart, som kanskje er noe dyrere men også inkluderer en garanti mot svindel (noe mange studenter opplever i forbindelse med bolig her). Det er også mulig å bo på studentboligene Crous, som er billige men med ganske lav kvalitet. Jeg valgte en leilighet som er et stykke unna byen, hvor en også får mer for pengene.

Sosialt miljø

For erasmusstudenter er det utvilsomt et veldig godt sosialt miljø her nede, både mellom erasmusstudenter og med franske folk. Det varierer litt for de som er her om de har blitt kjent med lokale, men dersom man er åpen for det er det ikke vanskelig. De fleste er veldig åpne og vennlige.

2020

Høst 2019 - Medisinstudiet

Høst 2019 - Medisinstudiet

02.09.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

- Nr. 1: Jeg stortkoste meg i Bordeaux og skulle gjerne blitt lenger om jeg kunne! Her følger en del praktiske ting i rapporten og det kan ofte virke overveldende med ting å ordne før utveksling - mitt råd er at det er helt verdt det og ikke så mye som det høres ut.

- Høstsemester var for oss fra 2. september til 31. januar. Man har praksis i fagene Øre-Nese-Hals (ØNH/ORL), nevrologi og psykiatri, på nokså spesialiserte avdelinger. Det ene faget tar du som en "modul" og er de første 11 ukene av semesteret, deretter tar man frie praksisperioder på en måned hver (stage libre) i de to resterende fagene. Disse starter alltid den første dagen i hver kalendermåned.
- På høstsemesteret hadde vi en oppstartsuke for internasjonale studenter siste uka i august som anbefales. Info om dette kom litt seint, så greit å være klar over hvis du skal ta språkkurs før semesterstart. Man kan søke om å få denne uka tellende som "forberedende språkkurs" hos Lånekassen.
- Man får et medisinsk ark som må fylles ut (vaksiner, osv) og signeres av en lege. Dette er greit å gjøre hjemme hos fastlege for å slippe styr når man kommer ned. Vi fikk arket tilsendt i midten/slutten av juni.
- Man trenger "Attestations" før praksis - en forsikring kjøpt i Frankrike som dekker deg som student - dette gjøres enkelt på MACSF-kontor like ved Hôpital Pellegrin når man er i Bordeaux. Man bør ha egen reiseforsikring i tillegg.
- Følg med på Erasmus Bordeaux sin facebook-side for eventer og eventuelt bli med i en av WhatsApp-gruppene (det legges ofte ut en link til dette) for å få med deg det som skjer.
- I utgangspunktet er all praksis obligatorisk, men det går som regel fint å ta en dag fri så lenge man finner ut hvem man skal spørre og hvordan det fungerer på hver enkelt avdeling. Semesteret varer ut januar, men til jul får man også reise hjem hvis man spør professor på avdeling i forkant. Jeg reiste hjem en 1 uke.
- Jeg tok forberedende språkkurs ved France Langue om sommeren med litt privatundervisning i "medisinsk terminologi", dette var veldig nyttig og god undervisning! Det er imidlertid en av de dyrere språkskolene og det finnes alternativer som helt sikkert er gode. Men forsøk å finne noe med litt læring av medisinske uttrykk, evt få tak i boka "Le francais des médecins" som er veldig god og brukt ved France Langue.

Undervisningsformer

- Praksis er generelt fra kl 8-13 hver dag (på nevro var det kl 9-13, på psykiatri kl 9-12). Her kan lærer man mye og kan være selvstendig om man ønsker det. Avdelingen skal også sørge for undervisning underveis som man skal delta på, spør hvordan dette foregår ved hver avdeling da det gjennomføres ulikt. På nevrologisk var det 1-2 ganger i uka med kl 8-9, på psykiatri var det en gang i uka kl 12-13 og på ØNH var det dessverre ikke undervisning.
- Forelesninger blir gitt de 5 første ukene (høstsemesteret) på ettermiddagene (kl 14-18/19), disse dekker en del av temaene i nevrologi, oftalmologi, psykiatri og ØNH.
- Addictologie ("rusmedisin" som del av psykiatri) blir undervist på et digitalt forum med "obligatoriske" gjennomganger. Infoen om dette kan være vanskelig å få med seg, så prøv å følge med slik at du får deltatt - det er god undervisning og mye videoforelesninger.
- Det var et tilbud med undervisning på tirsdagskveldene der turnuslegene går gjennom valgte emner. Vi hørte ikke om dette før uti semesteret og fikk det ikke med oss, men det er nok verdt å sjekke ut!

Vurdering av emnetilbodet

Emnet "Neurologie psycho-sensorielle" (NPS) sammen med praksis i nevro, ØNH og psykiatri er et godt tilbud og gir en god innføring i fagene. Man lærer kanskje mest gjennom mye praksis, men det gir også et enda større språkutbytte.
Jeg vil anbefale å prøve å få de 11 ukene praksis (modulen/NPS) på nevrologisk avdeling, da jeg tror dette er avdelingen man lærer mest av å være lenge på. Vi ble satt 11 uker på ØNH (ORL) og det var en veldig fin avdeling å være på, men det faglige utbytte er nok større på nevrologisk.

Fagleg utbyte og språk

Dette er noe avhengig av hvilken avdeling man havner på, men jeg opplevde å få jobbe selvstendig, snakke med og undersøke veldig mange pasienter i ØNH og nevrologi. Man kan få trening i å assistere, ta spinalpunksjon og mer når legene etterhvert kjenner deg. Det teoretiske må man stort sett lære seg på egenhånd, men det er gode fagbøker og man kan utnytte de undervisningsformene som er. Det eneste som jeg opplever å "miste" er det praktiske i Oftalmologi, men det var vi klar over på forhånd og er ganske greit å lære seg hjemme.
Språklig har man i Bordeaux et utrolig godt utbytte fordi man får så mye praksis og øver seg hver eneste dag. Det er en enorm vekst i lytte- og leseforståelse samt flyt i språket etter bare noen måneder! Det arrangeres også språkkurs av universitetet - en uke er obligatorisk for medisinstudentene i starten av semesteret, deretter kan man bli med på de timene man ønsker etter det. Jeg kunne fransk på nivå B1-B2 da jeg reiste ned, og opplevde at jeg klarte meg greit i praksis selv om det var ekstra utfordrende i starten. Det blir en bratt læringskurve, men det er fantastisk gøy når man mestrer å snakke alene med pasienter på fransk og ta ansvar på lik linje som de franske!

Universitetsområdet og byen

"Campus Carreire" der er et fint campus med bibliotek, kantine og fine uteområder. Dessuten er det rett ved siden av Hôpital Pellegrin og Charles Perrens der man har hhv sykehus- og psykiatripraksis. Det kan være ganske fullt på biblioteket, så jeg gikk ofte på det offentlige i Mériadeck eller Campus Victoire.
Bordeaux er en fantastisk flott by der man kan oppdage en ny gate, kafé eller restaurant hver dag om man vil. Det er en by som er stor nok til å ha helt forskjellige bydeler med sin egen sjarm, men liten nok til at du kan komme deg overalt til fots/på sykkel. Det var varmt langt utover høsten og selv om det regner på vinteren er det en del varmere enn i Bergen.
I tillegg ligger Bordeaux slik til at det er veldig lett å reise. Vil du reise til havet for å surfe eller bade kan du ta TransGironde-bussen ca 1 time til Lacanau eller andre steder langs kysten. Vil du se fjell kan du ta toget sør til Pyreneneene på bare 3 timer (med leiebil kommer du lenger). Vil du se en annen storby kan du ta toget til Paris på 2 timer. Vil du til besøke vingårdene kan du ta toget til Saint-Emilion, osv. Det er som regel mange Erasmus-studenter som ønsker å oppleve de samme tingene!

Jeg har skrevet innlegg på utvekslingsbloggen - der står det enda mer om livet som utvekslingsstudent i Bordeaux.

Bustad

Jeg bodde privat i et kollektiv i sentrum, det går an å finne blant annet via leboncoin.fr (Frankrikes finn.no) eller høre på Erasmus-grupper på facebook/whatsApp. VIKTIG: det er stor forskjell på om du leier et sted med en god kontrakt eller om du leier uten, det er et problem i Frankrike at en del tjener mye på å leie ut "svart". Har du en ordentlig kontrakt kan du søke på støtte hos CAF og få et godt stipend hver måned bare fordi du leier ordentlig.
Det er greie studentboliger i Bordeaux, men du må være tidlig ute med å søke på disse!
Det er også mye muligheter innen AirBnB hvis du ønsker å reise ned og lete etter bolig mens du er der.
Jeg tok bare over leiligheten etter den norske utvekslingsstudenten som var semesteret før meg, og slapp dermed å lete etter bolig.

Sosialt miljø

De franske studentene på fjerde året er ganske stressa og jobber mye, så det er ikke nødvendigvis de med mest tid til å gjøre ting på ettermiddagene. Men de er som regel veldig åpne og hjelpsomme i praksis, og det er det viktigste! Har man litt flaks så møter man også studenter som ønsker å bli mer kjent utenfor og da har man et godt utgangspunkt fordi man ser hverandre daglig på sykehuset.
Det går an å bli med på masse aktiviteter på universitetet som er gratis, det kan gi en god mulighet til å bli kjent med franske og andre utvekslingsstudenter. Man må ofte være med på den første treninga for å få en plass på aktiviteten for semesteret, dette får man info om!
Erasmus-miljøet er veldig stort og det kan være litt frustrerende at man er så separert mellom fakultet og på avdelingene (medisinstudentene). Men det er mange turer/aktiviteter man kan hive seg med på og vi hadde en WhatsApp-gruppe der folk hadde lav terskel for å invitere eller bare foreslå lunsj i kantina.

Høst 2019 - Medisinstudiet

Høst 2019 - Medisinstudiet

02.09.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Semesteret vårt i Bordeaux varte fra 2. september til 31. januar. De 4 ukene før semesterstart deltok jeg på språkkurs (3 uker ved privat språkskole, og 1 uke i regi av universitetets velkomstuke for utvekslingsstudenter). Dette var avgjørende for utbyttet i sykehuspraksis, da man starter rett i første praksis fra dag 1, og alt foregår utelukkende på fransk. Da jeg reiste ned, var jeg mellom B1/B2 i språknivå. I løpet av det kurset som varte 3 uker, hadde jeg også privatundervisning i medisinsk språk/sykehuspraksis - dette var veldig gunstig i forkant av all praksisen. Vi hadde også ei uke språkundervisning kun for medisinstudentene (altså ei 5. uke, for min del), et par uker etter at vi hadde startet i praksis, dette var også veldig nyttig. Utover dette med språkkurs, er det også greit å ha på plass så mye som mulig av dokumentasjon (bl. a. eget vaksinasjonskort for sykehuset der nede, som man må fylle inn på forhånd og få signatur + stempel på fra en lege her hjemme), slik at man slipper å bruke mer tid enn nødvendig på registrering etc. der nede. Det eneste man ikke kan gjøre på forhånd, som må gjøres der nede, er "attestations", som er forsikringer man må ha for å kunne være i praksis. Dette tar ca. halvtime å ordne, på et MACSF-kontor, rett ved Hôpital Pellegrin, og man betaler en sum (noen hundre kroner) for å være dekket for hele semesteret (må ha disse forsikringene, selv om man selv er forsikret via ANSA e.l.). Jeg hadde for øvrig ANSA-forsikring tilpasset for utvekslingsopphold; med denne kan man få MRSA-forsikring i tillegg.

Undervisningsformer

Som nevnt, startet vi i praksis helt fra semesterstart. Vi hadde 11 uker øre-nese-hals, 3 uker nevrologi (fikk fri 1 uke til jul, men dette bør man sende mail til ansvarlig professor på forhånd og spørre om, da de franske studentene forventes å være i praksis i jula også), 4 uker psykiatri. De fem første ukene av semesteret hadde vi undervisning etter praksis; undervisningen varte fra ca. kl. 14 - kl. 18/19. Vi hadde kun én modul (1 modul = Neuro psycho sensorielle (NPS) = omfatter ØNH, øye, nevrologi, psykiatri), mens de franske studentene har to moduler per semester (altså dobbelt så mye som vi hadde). Denne modulen, NPS, går to ganger hvert semester, fordi kullet deles i 4 grupper, og i løpet av året skal alle ha hatt NPS-modulen. Kanskje ikke så godt forklart, men poenget er at all undervisning som vi da hadde de fem første ukene av semesteret, vil også gå igjen fem nye uker i midten av semesteret (fordi en av de andre gruppene da begynner på denne modulen). Det var veldig varierende hvor mye man fikk ut av undervisningen, særlig helt i starten da man ikke hadde sett på pensum enda og det var vanskelig å henge med språklig. Så det kan være man får et større utbytte av å gå i undervisningen seinere i semesteret.
Praksis varte fra kl. 8-13 på ØNH, fra kl. 9-13 på nevrologi, og kl. 9-12 psykiatri, men disse tidene varierer på ulike avdelinger/poster.
Vi fant ut - litt for seint - at det er et tilbud for studentene en kveld i uka hvor turnusleger/LIS holder "foredrag" med kasuistikker/undervisning - tror det kan være verdt å sjekke ut!
I tillegg er det et kurs i Addictologie ila. høsten som man deltar på (2 ettermiddager på 1-2 timer). Vi var usikre på om dette egentlig var obligatorisk å delta på, men vi måtte signere på at vi var der, og det var veldig lærerikt, så vil anbefale å få med seg dette.

Vurdering av emnetilbodet

Emnet NPS (Neuro Psycho Sensorielle) tilsvarer MED7 og mitt inntrykk er at pensum samsvarer godt. Det eneste jeg føler jeg har gått glipp av, er praktiske kurs/klinikker, slik vi har mye av i Bergen. Vi fikk veldig mye erfaring av 5 måneder med praksis, men vi hadde f. eks. ingen praksis i øye, og dermed har vi heller ikke fått noe praktisk undervising i dette. Dessuten skulle jeg gjerne hatt litt mer systematisk undervisning av undersøkelsesteknikker i ØNH og nevrologi. Har man 11 uker nevrologipraksis er dog mulighetene for praktisk/klinisk undervisning bedre, da de har morgenundervisning 2-3 ganger i uka. På ØNH hadde vi ingen undervisning de 11 ukene vi var der. Men til tross for dette, føler jeg at jeg stiller faglig sterkt i fagene jeg har hadde der nede, og man kan delta på praktiske kurs/hospitere på avdelinger her i Bergen når man er tilbake, dersom man vil få litt mer praktisk/klinisk påfyll.

Fagleg utbyte og språk

Med tanke på faglig utbytte, så ville jeg nok forsøkt å få nevrologi som hovedpraksis, altså de 11 ukene. Dette fordi der har man litt undervisning noen morgener i uka, og i eksamensperioden merket jeg at det var nevrologi som var mest utfordrende, da vi ikke hadde hatt undervisning i dette, og måtte lese oss opp på alt selv. Jeg likte meg veldig godt på ØNH de 11 ukene jeg var der, men her hadde vi ingen organisert undervisning eller klinisk/praktisk undervisning, så man må være forberedt på at det meste er selvstudier. I nevrologi er det altså litt mer kurs/undervisning, noen morgener fra kl. 8-9. På psykiatri hadde vi undervisning med turnuslege/LIS en dag i uka, kl. 12-13. Generelt får man mye faglig utbytte av praksis, men i f. eks. nevrologi var det veldig spesialisert på den avdelingen jeg var på (kun polyradikulopatier), så kan føles som man ikke får sett de mest vanlige tingene dersom man havner på en slik avdeling (man roterer mellom flere avdelinger dersom man har 11 uker der). Men man får uansett gjort masse nevrologiske undersøkelser, EKG-tolkninger, journalskriving osv.
Språklig får man veldig stort utbytte av praksis, da alt foregår på fransk. Jeg merker stor forskjell fra før og etter utvekslingsoppholdet, og dette er i all hovedsak pga. vi har praksis hver eneste dag, samt at det er forventet at man tar imot pasienter i poliklinikk på egenhånd før de skal inn til legen/har egne pasienter på sengepost; dette varierer litt fra avd. til avd., og man kan selvsagt også spørre om å få observere mer i starten, dersom man føler seg usikker på hva man skal undersøke/spørre om. Men min erfaring er at det er helt gull å kaste seg ut i det å snakke med pasienter, selv om jeg selvsagt var veldig nervøs de første gangene! Har utelukkende positive erfaringer med pasientene, alle er veldig hyggelige og synes det er gøy å møte noen fra Norge. Og når man er f. eks. på konsultasjoner med en lege, har jeg stort sett veldig gode erfaringer med å få forklaring/hjelp dersom jeg sier noe feil, ikke har forstått etc. Har virkelig fått kjenne på at det er bedre å bare stille masse dumme spørsmål, enn å ikke si noe! De ytterst få gangene jeg har opplevd at legen ikke har vært så interessert i å hjelpe/forklare, har det vist seg at de franske studentene har sittet igjen med samme følelse som meg, så da har det ikke egentlig gått på dette med språkbarriere/at man er utvekslingsstudent etc.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en helt nydelig by! Store deler av bykjernen er UNESCO-område (faktisk det største urbane verdensarv-området i verden!), og det er masse fine steder å se rundt om i byen (katedraler, tårn osv.), samt en rekke interessante museer, parker, og ikke minst utallige restauranter, vinbarer, og kaféer, av alle slag. Jeg skulle gjerne blitt lenger og bare utforsket byen enda mer, for man oppdager stadig nye steder og områder! Universitetsområdet i seg selv er helt greit. F. eks. forelesningssalene og klasserommene bærer preg av å være ganske gamle, mens kantina på campus og biblioteket er mye nyere og lyst/moderne. Dessverre er det ofte helt stappfullt på biblioteket på campus (10 x mer intenst enn AHH på sitt verste), derfor leste vi stort sett på biblioteket i byen.
Ellers er det en liten time med buss ut til kysten, hvor man finner milevis med sandstrender, samt veldig gode muligheter for surfing (vi reiste 5-6 helger/ettermiddager ut for å surfe - helt nydelig!). Og så er det 2-3 timer til Pyreneene og gode muligheter for å gå i fjellet (anbefaler leiebil i så fall).

Bustad

Vi to som reiste samtidig til Bordeaux denne høsten, "overtok" bostedene til de to utvekslingsstudentene som hadde vært der semesteret før. Derfor kjenner jeg ikke så godt til hvordan utleiemarkedet fungerer, men inntrykket jeg har fått er allikevel at man må påregne minst €500 pr. mnd. i husleie. Jeg fikk bostøtte fra CAF (diverse støtteordninger) på 1700 kr. pr. mnd. - dette kom godt med, og i tillegg får man Erasmus-stipend og selvsagt lån/stipend fra Lånekassen, så økonomisk gikk det helt fint at jeg bodde dyrere enn det jeg gjør i Bergen. Jeg bodde i sentrum, og syntes det var veldig fint. Var 45 min å gå til sykehuset/15-20 min med sykkel, men syntes det uansett var verdt det. Det er gode forbindelser rundt om i byen med buss og tram, så man kommer seg stort sett greit rundt uansett hvor man bor.

Sosialt miljø

Da semesteret var i gang og vi hadde praksis hver dag, var det noe begrenset hvor mye man så de andre utvekslingsstudentene ettersom man kan være plassert på forskjellige sykehus/ha ulike praksistider etc. Derfor er det gull å bli med på velkomstuka (uka før semesterstart, med språkkurs + arrangementer hver dag), slik at man blir kjent med andre utvekslingsstudenter. Man kan også delta på ulike Erasmus-/internasjonale studenter-arrangementer i løpet av semesteret. Så det er veldig sosialt, om man vil! I praksis er man stort sett kun med franske studenter, og det var litt vanskelig språklig i starten, men dette kom seg veldig utover høsten! Jeg var veldig heldig med studentene jeg var i praksis med, de var stort sett veldig åpne og interesserte, og jeg følte jeg ble ganske godt kjent med noen av dem. Men det begrenser seg litt hvor mye man ser til de utenom praksis, da de har dobbelt så mange studiepoeng som oss, deleksamener/underveisprøver hele tiden, og et kjempepress for å gjøre det bra (er et 100 % konkurranse- og karakterbasert system for å få den spesialiteten og det sykehuset man vil etter endt studieløp i Frankrike).

2019

Vår 2019 - Medisinstudiet

Vår 2019 - Medisinstudiet

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

La meg først bare si at dette er et utvekslingsopphold jeg anbefaler på det sterkeste! Derimot, jo bedre forberedt man er, jo bedre opplevelse får man, så jeg kommer mao. til å være veldig ærlig i denne teksten.

Vær for det første forberedt på å ha den usikkerhets-følelsen der man ikke helt vet hva som skjer, hvor det skjer, hvorfor det skjer etc., veldig ofte. Vit likevel at det går alltid bra, ting ordner seg, og man sitter igjen med en ekstrem mestringsfølelse når man er ferdig.

For det andre er det viktig å understreke for alle dere som tenker dere å dra til bordeaux at: absolutt ALT er på fransk! Dette er selvfølgelig utfordrende i starten, men det går seg til fort. Jeg vil bare være tydelig på det, sånn at dere som vurderer å komme ned ikke tenker 'pensum er på engelsk, forelesninger' NEI. Alt er på fransk.

En tredje ting å være forberedt på er at nivået på de franske studentene er veldig høyt, mye høyere enn i Norge (etter min mening). Selekteringen inn på studiet, underveis og fram mot en avsluttende prøve (kalt ECN) er ekstrem. De franske studentene for øvrig også allerede hatt et fag i 3. klasse, kalt "Sémiologie", som betyr symptomlære, i nevrologi. Dette faget har vi ikke i Norge, nevrobiologien i MED3 er vel det nærmeste, men jeg fikk veldig inntrykk av at de franske gikk mye mer i detalj, i tillegg til at faget går gjennom nevrologisk undersøkelse nøye. Jeg visste ikke dette på forhånd, og hadde begrenset kunnskap i nevrologi, dvs. MED3. Det gikk likevel fint, men dere kan se for dere greia. Hvis dere vil kan dere sjekke ut pensumboka som ligger gratis på nettet: https://www.cen-neurologie.fr/premier-cycle.

For det fjerde hersker det mye usikkerhet i tidligere studentrapporter hvorvidt man virkelig trenger å ta med rtg thorax og alle blodprøver osv. ned på forhånd, som bordeaux sier du trenger. Jeg gikk til fastlegen i Norge én gang i januar og fiksa alt ganske greit, men jeg tipper du kommer unna med det hvis du ikke har alt på stell også, så er ikke krise hvis noe skulle skje. Vil derimot anbefale å fikse det før du reiser, men det er kanskje bare sånn jeg er som person

Angående tidsperiode for når man kan være her nede: Jeg og den andre som var her nede fra Bergen våren 2019 startet semesteret rundt 1. februar og sluttet et par dager før 1. juli. Eksamen var 12. juni (men man har praksis ut juni, se lenger ned for mer info om det). Man kan visst velge å komme ned i april og være her ut juli, men jeg anbefaler definitivt å begynne i februar, da dette gir mye større sjanser til å få venner basically. Alle erasmus-eventene og sånt er i slutten av januar/ut i februar.

På denne nettsiden legges informasjon om praksis, eksamen, timeplaner etc. ut: https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Medecine/1er-et-2nd-cycle-de-medecine/Etudes-Du-DFGSM2-au-DFASM3-diplomes-de-formation-generale-ou-approfondie. Er ikke viktig å sjekke ut før du evt. skal ned, men anbefaler å sjekke ut 'Le livret des enseignements du DFASM'. Her står pensumlista ('ITEM-lista')

Andre praktiske tips (dette er mest til de som vet de har fått plass):
1. For å vite hvor man skal møte opp på praksis første dag, spør noen som har vært der tidligere. Dette avhenger av hvilken stage du skal på (nevro, orl, psyk)
2. Ta med reflekshammer + evt. pennelykt
3. Man kan hente ut frakk på sykehuset. Studentene går i vanlige klær under en kortermet frakk, noe som er en tilvenning. Her henter du frakk: gå inn hovedinngangen på Tripoden (hovedbygget) --> midt i inngangshallen er det en trapp nedover, gå ned en etasje --> gå inn i gangen du ser rett foran deg når du går ned trappa, ta så til venstre --> ta første venstre --> ta så til venstre der hvor du ser en rosa pil på gulvet. I enden av den gangen er det utlevering av frakker. Bare si du er erasmus, de vet hva det går i. Åpningstider er kl 12-14.
4. Gå til hun Noëlie-dama for å få studentkort/izzly-kort.
5. Universitetet i Bordeaux organiserer et språkkurs for medisinstudenter der man går igjennom anamneseopptak på fransk, noe som var veldig nyttig. Det varer et par timer hver ettermiddag i 5 dager ca., helt i starten av semesteret (september/februar). Anbefaler å dra på dette uavhengig av om du er A1 eller C2. Karen som holder kurset heter Bruno le Mière, mailen hans er lemiere2018@gmail.com. Send han en mail noen dager før du kommer
6. I nevrologi-praksis trenger man tilgang til noe som heter DEXCARE. Å fikse dette er ikke noe stress, men du må gjøre det på selve avdelingen. Du gjør følgende: På hver pc på avdelingene der, står nummeret til IT-avdelingen på skjermen på de stasjonære pcene. Ring dit med en av tlf fra avdelingen og si: 'hei, jeg er erasmus, jeg trenger å åpne dexcare-kontoen min'. Folka som tar tlf vet hva det går i, så de aktiverer kontoen der og da mens du prater med dem. Spør evt. bare en sykepleier om å hjelpe deg, de vet også hva det går i.

Undervisningsformer

I Norge på MED7 har vi vel ca. 15-16 (?) uker med undervisning og 4 uker praksis i psykiatri. I Bordeaux er det helt omvendt. Her hadde vi praksis (kalt stage på fransk) hver dag i 19 uker og bare 5 uker undervisning. Undervisningen er ikke obligatorisk, men praksisen er det, hvert fall i teorien.

Praksis:
Jeg hadde 11 uker praksis i nevrologi, 4 uker i psykiatri og 4 uker i øre-nese-hals. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg var ganske (les: veldig) nervøs første dagen hehe, og med god grunn!! Ikke forvent noe kjære mor. De franske gir i utgangspunktet veldig blanke i deg som erasmus-student, og i starten fant jeg det sjokkerende hvor frekke og lite forståelsesfulle jeg opplevde dem. Jeg snakket med noen av dem om det, og grunnen er visstnok at de fleste erasmus-studenter her nede tar BARE praksisen (type sånn som vi kan gjøre i gyn-obs på MED9), og ikke eksamen. Det gjør at mange av de franske opplever at det er erasmus-studentene som bare gir blanke, at det er de som bare vil ha ferie. Det er ganske mange erasmus-studenter i medisin her nede også, type 30-40 (?). Sånn sett kan jeg jo kanskje skjønne de franske litt. Men jeg var hvert fall ikke forberedt på at de franske skulle være så stressa og lite forståelsesfulle for vår situasjon. Et annet godt tips er at jo mer interessert man er, jo mer man tør å være 'på' og spørre, jo mer respekterer de deg, og jo lettere blir det å bli kjent med de. Dette lærte jeg meg utover, og jeg er sykt glad for at jeg etter hvert turte å gå litt ut av komfortsonen, for sykehus i Norge nå kommer ikke til å bli NOE stress whatsoever mtp. å skulle være redd for å spørre overleger eller hvem som helst om ting/føle seg 'dum'. Det er en deilig følelse.
Selve praksis-modellen med såpass lite undervisning må jeg for øvrig si jeg likte veldig godt, og helt ærlig skulle jeg ønske vi hadde det sånn i Bergen. Man får en helt annen stolthet til hva man leser på ift. i Bergen, fordi legene forventer at du kan lese EKG, at du kan nevrologisk undersøkelse, at du kan sykdommene godt, behandling osv. liksom. På gode dager føler man virkelig at man bidrar til sykehusdriften, og det er helt ærlig dritgøy. For eksempel på nevro-praksis gjør man nevrologisk undersøkelse hver dag, man tolker EKG-er (igjen: på fransk), man går visitter og noen ganger blir man bedt om å presentere pasienter foran de andre studentene, turnuslegen(e), klinikksjef og overlege. Jeg fikk også gjøre to spinalpunksjoner, samt. gjøre flere spyttglandel-biopsier, noe som var veldig gøy! Legene er glade i å pimpe studentene, noe som var ganske stress, men skjønte etter hvert at legene egentlig gir helt blanke i om man kan det eller ikke, fordi de stiller de samme spørsmålene til studentene, som kommer og går hele året. Ergo er det helt lov å svare feil på ting eller ikke kunne svaret.
Rent praktisk varer praksisen generelt fra kl 09-12 hver dag. På nevro-praksis hadde vi morgenundervisning fra kl 08-09 to-tre dager i uka i 3 uker ca. Psykiatri-praksis var dritchill, fra kl 09.30-12. Øre-nese-hals var veldig hyggelig sosialt, jeg likte folka der godt, men man måtte ha underskrift hver dag, og det varte fra kl 08-12.

Undervisning:
Varer de første 5 ukene av semesteret. Varer ca. fra kl 13 til 18-19. Var mest nyttig for språkerfaringens del, men det de går gjennom er definitivt eksamensrelevant.

Vurdering av emnetilbodet

Eksamen var vanskelig as, jeg skal ikke lyve. Det er kanskje dristig å påstå, men fra medisin i Bergen er Bordeaux nødt til å være det vanskeligste stedet man kan dra på utveksling. MEN! Vi som var her var også opptatt av at vi ikke skulle lese oss ihjel mens vi var her. Vi var veldig opptatte av å nyte tiden mens man er her (se mer om dette lenger nede), så det kan selvsagt ha bidratt. Men eksamensperioden var likevel ekstremt heftig. Det finnes noen tidligere eksamener man kan gjøre bare for å se litt hvor man ligger an. Jeg tok prøveeksamen 4 ganger før eksamen og jeg strøk hver gang. På selve eksamen stod jeg, men dere skjønner at det kan oppleves stressende likevel. Jeg kjente ikke så mange fra medisin som hadde tatt utveksling fra før, men flere som har studert andre ting som har tatt utveksling, og når man ser de tenker man at utveksling basically er en ferie. Det er ikke det samme å dra på utveksling på medisin, dessverre. Grunnen til at det var vanskelig var i grove trekk 1) språket og 2) at systemet er litt annerledes. La meg prøve å forklare litt mer om systemet, for det visste jeg heller ikke på forhånd:

Studentene på 4. kull i Bordeaux har fire såkalte moduler de tar ila. året, to hvert semester. Vi fra Norge tar én modul, Neuro-Psycho-sensorielle (NPS). I NPS har man fem fag: Nevrologi, psykiatri, øre-nese-hals (ORL), oftalmologi og maxillo-facial-kirurgi. Dette er de samme fagene som man har i Norge. Fokus ligger klart mest på nevrologi og psykiatri, med ORL og oftalmo på delt andreplass. Eksamen er en MCQ på to timer (!!), det er fem svaralternativer og man må ha minst to riktige svar for å få plusspoeng på oppgaven. Det betyr at hvis du krysser av/krysser ikke av ett riktig svaralternativ, men de fire andre er feil, så får du fortsatt null poeng. I tillegg er det fullstendig unyttig å gjøre gamle eksamensoppgaver, fordi de skifter ALLE oppgavene hvert år. Man jobber mao. veldig mye for 'ingenting'. På eksamen får man fire temaer, med 15 spørsmål hver. De fire temaene er alle formet som kasuistikker. Det er veldig fokus på symptomer --> sykdom, noe jeg i retrospekt fant veldig nyttig egentlig. I Norge opplever jeg at det nærmest handler om sykdom --> symptomer. Av åtte erasmus-studenter som tok eksamen i NPS var det bare tre stk som stod. Hvis du stryker kan du ta konten i Norge, og det kommer til å gå helt fint.

For øvrig er de andre modulene kardiologi, hepato-gastro og ortopedi.

Fagleg utbyte og språk

Språk er åpenbart alfa-omega for den utvekslingen her, siden alt er på fransk. Jeg kommer her til å referere til disse språknivåene (A1-C2), google det hvis du ikke vet hva det er. Jeg skulle ønske jeg kunne si 'ja, ja, du kan ikke så mye fransk, null stress!', men det kan jeg ikke. Jeg kan derimot si 'ja, ja, du kan ikke så mye fransk, du kommer til å klare det, men det kommer til å bli mye vanskeligere og du må jobbe mer enn de andre'. Bordeaux krever minst B1, aller helst B2-nivå før man begynner. Det var en fra Bergen som begynte i Bordeaux med bare et måneds språkkurs på A1 før vedkommende begynte og jeg tror hun klarte seg greit. Jeg har ikke snakket så mye med vedkommende, men fy fader så vanskelig det må ha vært for han/henne. Jeg hadde B2/C1 før jeg kom hit og jeg syns språket har vært litt stress til tider liksom. Jeg husker første uka mi på nevro, så ble jeg bedt om å ringe til blodlaben på sykehuset for å få tak i et blodprøvesvar. På norsk hadde det vært null stress, men i Frankrike, første uka mi? Definitivt utfordrende. Det som er kult er at de tingene som var stress i starten ble de mest dagligdagse tingene etter hvert som ukene gikk. Mestringsfølelse!!

Språkkurs:
Jeg hadde B-kull høsten før utveksling. Jeg kunne ikke noe fransk før B-kull, så jeg flytta til Toulouse i 4 mnd fra august-desember, og begynte på A1-nivå. Jeg var veldig motivert, så da jeg dro i desember bestod jeg en offisiell eksamen i B2. Da følte jeg meg bra forberedt. Hvis du har mulighet til å dra på språkkurs i en lengre periode før utveksling, så anbefaler jeg det på det sterkeste. Jeg kan ikke få sagt det nok: jo mer fransk du kan før du kommer, jo lettere blir det når du kommer hit. I tillegg, jo mer fransk du kan, jo større sjanse er det for at de franske kommer til å gidde å ha en samtale med deg. For øvrig tok jeg ikke noen språkkurs i Bordeaux mens jeg var her, men jeg vet andre har gjort det før meg.

For referanse, så brukte jeg språkskolen Langue Onze i Toulouse (https://www.langueonze.com/?lang=fr), men jeg tipper de fleste steder funker så lenge du er motivert nok.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en klasse-by å bo i!! Stemningen, arkitekturen og været er alt det du forventer og ønsker deg av en by i sør-vest-Frankrike. Stemningen er lystig, arkitekturen haussmannsk (paris-stilen) og været sinnsykt deilig. 25 grader i februar! Hadde sett på yr at det skulle være mye regn, men det stemte ikke overhodet. Nesten alle bygningene er av kalkstein, noe som gir en merkelig estetisk hverdagsglede når du trasker rundt, hvis du liker sånt. Jeg likte ikke sånt før jeg kom hit for å si det sånn. Jeg digger også at det er masse chille, små gater her, som plutselig munner ut i en plass med en rolig kirke/monument, som ut av ingenting. Det er magisk å bo her!

Jeg bodde i området Mériadeck/Gambetta, som var nice. Sykehuset heter Hôpital Pellegrin. Mange studenter bor rundt sykehuset, men områder som Chartron og La grosse cloche var også populære. Nesten overalt i sentrum funker, sentrum er litt større enn Bergen kanskje. Det finnes også noen fine parker og elven La Garonne renner igjennom byen. Det er ca. 40-50 min ut til kysten, hvor man kan bade osv. I mai/juni hendte det vi dro ut dit etter praksis, dødsdigg

Jeg kjøpte meg sykkel tidlig, og er veldig glad for det. Har brukt den mye! Hvis du vil kjøpe månedskort på bybanen (det er bybane og buss det går i her), så koster det ca. 30 euro i måneden hvis jeg husker riktig, mens en decent sykkel koster ca. 70-100 euro på leboncoin (franske finn).

Bustad

Bolig var litt stress å få tak i. Jeg bodde jo i Toulouse på høsten, så jeg tenkte det skulle gå greit, men jeg la ut annonse på lacartedescolocs.fr, og her var det tilslutt en kar som kontakta meg, og jeg har vært veldig fornøyd! Bor i kollektiv med en tysker og en fransk kar. Betaler 550 euro i måneden, alt inkludert. Snakk gjerne med de norske som har vært der før deg, så burde det gå greit.

For øvrig, mtp. prisnivået, så ligger kollektiver på rundt 300-700 alt ettersom, mens å leve her er billig. Studielån + erasmus-stipend + språkstipend er nesten for mye, typ jeg har satt over penger på sparekonto etter at semesteret er ferdig.

Sosialt miljø

La det ikke være noen tvil her: Det er veldig vanskelig å bli kjent med de franske. Du må snakke fransk godt, og rett og slett ha litt flaks as. Møte de riktige personene til riktig tid (les: hvis du møter noen som selv har vært på erasmus, huk tak i de! De er generelt mye hyggeligere enn de andre). De franske medisinstudentene er generelt som nordmenn, de skjønner at erasmus-studentene er her for en kortere periode, de har allerede et liv fra før (dvs. de gjør ikke annet enn å lese, om man kan kalle det et liv) og de gidder ikke å investere i en relasjon de vet snart tar slutt. Særlig hvis de syns det er irriterende å snakke med oss fordi de syns vi snakker dårlig fransk. Dette syns jeg var ekstremt frustrerende og provoserende, ergo har jeg fått et helt annet syn og respekt for erasmus-studenter i Bergen også.

Når det er sagt er det veldig mange hyggelige erasmus-studenter, og alle snakker såpass bra fransk at man kommuniserer definitivt på fransk, ikke på engelsk. Det ble jeg glad for, for jeg var veldig interessert i å snakke fransk. I tillegg snakket man bare fransk på praksis selvfølgelig, så man lærte masse fransk hele tiden.

Vår 2019 - Medisinstudiet

Vår 2019 - Medisinstudiet

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg brukte B-kull på å lære meg fransk i Montpellier og Paris, så jeg var derfor ganske godt forberedt språklig, noe som er svært viktig.

Anbefaler å melde seg på et gratis 2-ukers franskkurs for medisinstudenter som avholdes på campus ved Place de la Victoire, som regel i uke 2-3 av semesteret. Man må melde seg på dette selv, det skjer ikke automatisk (e-post til foreleser Bruno: lemiere2018@gmail.com, veldig hyggelig fyr). Her går man gjennom anatomi og vokabular for ulike medisinske retninger som kan være nyttig. Det er med andre Erasmusstudenter på medisin som går ulike år.

Det kan føles overveldende med alt papirarbeid som må på plass, det er mye administrativt i Frankrike som kan føles litt unødvendig og tungvint. Men det ordner seg til slutt. Skaff medisinsk forsikring hos et selskap som ligger like ved Pellegrin sykehus (Agence MACSF).

Man får låne legefrakk i kjelleren på Pellegrin Hôpital (bygget tripoden) som man bruker helt til den er skitten. I Frankrike bruker de kun frakk, ikke noe annet. Ta med stetoskop, reflekshammer og navneskilt. Kjøp notatblokk og penn som du alltid har med på praksis.

Undervisningsformer

Undervisningsopplegget er totalt annerledes fra i Bergen. Det er bare forelesninger de første 5 ukene ca, fra 14.00-18 som regel. Så alt av pensum dekkes dermed ikke i forelesninger. Forelesningene er ikke obligatorisk, og det var tydelig at de fleste franske droppet å møte opp etterhvert, da ikke utbyttet er like godt hele tiden i tillegg til at det blir lange dager med praksis på morgenen.

Man har obligatorisk praksis hver eneste ukedag i 19 uker, fordelt på 11 uker nevro, 4 uker psykiatri og 4 uker ØNH (altså ikke praksis i øye selvom man på lese på dette til eksamen). Man har en periode med fridager mellom nevro og de andre praksisene som kommer godt med, for det er ikke til å legge skjul på at det var slitsomt med så mye praksis. Man begynner som regel mellom 08.00-09.00 og slutter mellom 11.30-13.30 (kommer helt an på legen og hvor mye det er å gjøre). Dette opplegget var veldig overveldende i starten. De franske studentene jobber svært selvstendig og får mye ansvar sammenlignet med hva jeg var vant med fra Norge.

På nevro forventes det at studentene bl.a. tar innkomstjournal, gjør nevrologisk undersøkelse, tar EKG, spørreskjemaer, ringer andre avdelinger for å avtale diverse og noterer alt i Dexcare (=DIPS). Man kan også få utføre lumbalpunksjon og biopsi selv under veiledning. Studentene får ansvar for 1-2 pasienter hver på avdelingen. Det er helt greit å spørre de franske studentene eller internlegene om hjelp i starten, selvom de kanskje ikke er like hjelpsomme alltid. To dager i uken er det visitt med overlegene, dette er langtekkelig og avhengig av legens humør kan man bli grillet foran alle. Dette må man bare bli vant til i Frankrike og prøve å ikke la det gå for hardt inn på seg selvom det var ubehagelig og man føler seg dum. Det er en del av undervisningsmetoden her.

I ØNH bestod oppgavene for det meste i innkomstjournal, siden er det legen som undersøker. Avhengig av legen blir studentene inkludert i å se og prøve å undersøke selv. Det som var bra med ØNH er at det er varierende dager. De franske hadde en facebookgruppe med et google-doc man kan skrive seg opp på det man vil gjøre hver uke, f.eks. laryngologi, otologi, kreft, pediatri, bloc (operasjon), akutt og hørselstest.

I psykiatri dreier det seg i all hovedsak om å følge legene og observere. Man får ikke gjøre mye selvstendig arbeid, hvertfall ikke på lukket avdeling der jeg var. Det var altså veldig rolige dager sånn sett, med mye konsultasjoner, møter og medikamentprat.

Vurdering av emnetilbodet

Når det gjelder eksamen er det en 2-timers MCQ-eksamen på utdelt iPad. Det er som regel 15 oppgaver fordelt på 4 fagbolker. Hver bolk er formet som én case, altså får man bare ett tema i hele nevrologipensum f.eks. Flere svaralternativer kan være riktige og man kan ikke endre svaret siden casen bygger på det man svarer. Man får poeng fra 0-20, 10 er bestått, og de er strenge på karakterene. Man finner gamle eksamensoppgaver på en nettside (http://side-sante.fr), men de endrer alle oppgaver hvert år. De kan også være uforutsigbare ved at de plutselig et år ikke har med oppgaver i ØNH eller øye f.eks., men heller mer av det andre.

Eksamen var altså helt annerledes fra i Bergen. Det er mye pensum og man blir spurt om ekstremt lite. Utformingen av eksamen opplevde jeg totalt som vanskeligere enn i Norge, men uansett har jeg lært mye.

Siden vi ikke hadde praksis i øye var det selvfølgelig litt vanskelig å relatere alt man leser i øye til eksamen med det praktiske. Jeg er også usikker på hvordan vi får tatt igjen det praktiske i øye hjemme i Bergen, men jeg regner med det er opp til oss selv.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye dette semesteret, både faglig og språklig. Det kan være vanskelig å motivere seg til å lese når det skjer så mye sosialt ellers i hverdagen, men med en intensiv eksamensperiode vil man totalt sett ha lært mye. Det kan kanskje være et tips å lese litt mer jevnt hele semesteret slik at man henger mer med i de forskjellige praksisene.

All praksisen var også lærerik, litt i varierende grad, men særlig deler av nevro var nyttig siden man får undersøke så mye selv. Men jeg må også innrømme at mye av det vi gjorde føltes litt som administrativ jobb for å lette internlegens arbeid. De franske studentene får også betalt for praksis i motsetning til oss. Jeg føler at 11 uker ble altfor mye på én nevrologiavdeling. Det var heller ikke mange Erasmusstudenter som fulgte denne modellen, de fleste hadde bare 4-ukers praksiser uten eksamen. Jeg ville heller hatt 4 uker i alle fagfelt inkludert øye hvis det hadde vært mulig.

Språklig var det selvfølgelig en utfordring til tider, men etterhvert i semesteret går det seg til. Det var ikke noe problem å lese pensumbøkene. Muntlig var det kanskje en større barriere. Så lenge man presenterer seg skikkelig for pasientene, forklarer at man er utvekslingsstudent og ber dem si fra hvis de ikke skjønner deg, er de veldig forståelsesfulle og imøtekommende. De franske studentene og legene kan av og til oppleves litt lite hjelpsomme og forståelsesfulle, men det kommer helt an på. Noen var veldig interesserte i deg og Norge, mens andre ga deg mer inntrykk av at du var en byrde hvis du spurte om hjelp.

Alt i alt er dette noe man vokser veldig på selvom det kan oppleves tøft og utenfor komfortsonen man er vant til fra Norge. Man må prøve å ta til seg alt man lærer og ikke ta ting så personlig.

Universitetsområdet og byen

Praksis og forelesninger er på Pellegrin Hôpital like utenfor sentrum, praksisene er i tre forskjellige bygg. Det er både stor studentkantine med billig mat og stort bibliotek med pensumbøker man kan låne på campus. Personlig likte jeg å lese på en annen campus i sentrum ved Place de la Victoire, et Harry Potter-lignende bibliotek.

Bustad

Jeg anbefaler sterkt å finne et sted å bo i sentrum av Bordeaux. Man får mye igjen for å bo i hyggelige omgivelser nært alt av sosialt liv. Det er enklere og billigere å finne et sted å bo utenfor sentrum, men det er ikke verdt det etter min mening. Det er generelt vanskelig å finne leilighet i sentrum, og prisene har økt de siste årene. Det var derfor ca samme priser som man er vant med fra Norge. I utgangspunktet ville jeg gjerne bo i et kollektiv med franske studenter, med et ønske om å lære mer fransk og integreres i det sosiale, men det var umulig. Jeg brukte sider som https://www.lacartedescolocs.fr og https://www.appartager.com. I ettertid fant jeg ut at på diverse facebook-sider for Erasmus-studenter og Bordeaux expats kan man finne flere annonser og kollektiver med andre utenlandske studenter som ofte er mer åpne for å bo med utenlandske enn den gjennomsnittlige franskmann.

Jeg overtok en studioleilighet fra forrige utvekslingsstudent ved UiB. Den lå rett ved Jardin Public, den største parken i sentrum. Et fantastisk fint område. Dette området var litt mer chic enn mange steder, og prisene deretter. Mange av mine venner bodde rundt Chartron like ved, eller rundt Gambetta. Ellers bor mange studenter rundt Place de la Victoire og St Michel, som er et litt mer shabby, flerkulturelt strøk. Selvom jeg endte opp med en studioleilighet alene, angrer jeg ikke på det fordi det skjer så mye sosialt ellers. Det finnes alternativer med studentleilighet på Crous, disse ligger utenfor sentrum, er billige og har ikke veldig høy standard.

Sosialt miljø

De franske studentene leser generelt mye og gjør lite på fritiden i forhold til Erasmusstudentene. Når det bare er 5 uker forelesninger er det begrenset hvor mange man blir kjent med på kullet annet enn de fra praksis. I tillegg fikk jeg inntrykk av at mye i Frankrike dreier seg om en avsluttende concours-eksamen de har 6.året. Dette er en gigantisk eksamen i absolutt alle fagfelt, hvor karakteren du får indirekte bestemmer hva du kan spesialisere deg i siden de med best karakter får velge først. Studentene på 4.året leser dermed flittig året rundt, og det er et generelt karrierejag jeg ikke føler like mye på i Norge. Det var altså ikke veldig lett å bli kjent med de franske på kullet. Jeg fikk heller ikke inntrykk av at de har et godt sosialt nettverk på studiet som arrangerer ting for alle i løpet av semesteret.

Heldigvis er det et livlig og engasjerende internasjonalt studentliv i Bordeaux. Erasmus arrangerer festligheter og utflukter hver uke som jeg sterkt anbefaler å bli med på, da treffer man også andre litt andre studenter enn bare medisinstudenter. Det er også flere "linguistic apéro"- arrangementer hver uke på ulike barer, hvor internasjonale møtes for å lære ulike språk. Bordeaux er en fantastisk by å bo i, med masse restauranter, barer og kulturliv. Anbefaler også å reise litt rundt i Baskerland, dra til kysten, vinområdene, på surfecamp og ned til Spania. Paris er også bare 2 timer unna med TGV. I tillegg bør man absolutt skaffe seg sykkel.

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

01.09.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

De franske studentene har allerede hatt et fag som heter "sémiologie", som betyr symptomlære, i nevrologi. Dette omhandler alle syndromene i nevrologi, som for eksempel pyramidalt syndrom, ekstrapyramidalt syndrom, vestibulært syndrom, cerebelløst syndrom og så videre. I tillegg omhandler det nevrologisk undersøkelse som behandles i detalj. Jeg visste ikke dette på forhånd, og hadde begrenset kunnskap i nevrologi. Det gikk fint, men jeg vil anbefale de som kommer etter meg å lese litt i sémiologie-boken som ligger på internett på forhånd: https://www.cen-neurologie.fr/premier-cycle

Som Erasmus-student er min erfaring at man får lite informasjon. En del av opplevelsen av å være på utveksling er å være forvirret og måtte spørre seg frem på ulike kontorer. Det er en del papirarbeid, men det går fint å ordne dette. Spør man så får man hjelp, og det er stor mestring i å finne ut av ting selv - på fransk!

VIKTIG: I tidligere studentrapporter har det blitt skrevet at man må ta røntgen thorax og blodprøver for å måle titer-nivåer av ulike vaksiner. Dette trenger man IKKE å gjøre. Man trenger kun en signatur og stempel fra lege på vaksinasjonsarket som Universitetet i Bordeaux sender.

Undervisningsformer

Det er 5 uker med forelesninger fra kl 14 til 18 eller 19. Etter dette er det kun utplassering resten av semesteret. Det anbefales å gå på disse forelesningene da det er professorene som lager eksamen som foreleser. Man har totalt 19 uker utplassering på sykehus, noe vi ikke er vant til fra Norge. Dette er utrolig lærerikt. I nevrologi-utplasseringen som er 11 uker, blir man svært god på nevrologisk undersøkelse, og får sett mange eksempler på både relativt vanlige sykdommer (som multippel sklerose) og mer sjeldne arvelige sykdommer. På min avdeling var det visitt flere ganger i uken. Her hendte det at jeg ble bedt om å gjøre full nevrologisk undersøkelse foran hele visitten. Da lønte det seg å vite hvilke muskler og nerver man tester. Det går fint hvis man ikke kan alt. Legene er forståelsesfulle og bruker store deler av visitten på å gå gjennom eksamensrelevante temaer.

Vurdering av emnetilbodet

Faget "Neurologie psycho-sensorielle" som vi tar, gir en svært god forståelse for nevrologi, særlig fordi det utfylles av de 11 ukene i praksis. Øyefaget behandles kun én dag i forelesning (4-6 undervisningstimer), så det lønner seg å gå på disse forelesningene. Det er dessverre ikke praksis i øye, og ingen kurs i undersøkelsesteknikk. Dette er en mangel ved det faglige tilbudet. Øre-nese-hals-faget har en måned praksis, hvor man får observere konsultasjoner og øve litt på otoskopi. Jeg tror imidlertid undersøkelsesteknikk undervises mer i dybden i Norge. Det er også en måned psykiatripraksis hvor man ikke har en selvstendig rolle, men følger legene i samtaler med pasientene. Dette er veldig spennende og relevant.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har gått tre år på fransk videregående, så jeg snakket flytende fransk da jeg reiste. Jeg tok en måneds språkkurs i august som inkluderte 6 timer privatundervisning i medisinsk fransk per uke. Det ga svært stort utbytte og var viktig for at jeg fikk så gdot utbytte av oppholdet. På sykehuset det meste fra starten av, og har fått utrolig mye igjen faglig. Man trenger ikke snakke flytende fransk for å søke, men men man må være relativt komfortabel med hverdagsfransk. Det er et vanskelig språk og legene kan ikke alltid engelsk. Erasmus-studenter fra andre land må ha minst et B1-nivå for å få lov å dra til Bordeaux, så de er generelt ganske flinke. Dersom man ikke kan så mye fransk, er det mulig å ta språkkurs og jobbe med fransken i forkant, men da må man være innstilt på et mye tøffere semester hvor fokuset ikke blir like mye på å lære medisin.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en klassisk fransk, vakker og varm by. Den er så å si flat, og derfor veldig sykkelvennlig, med sykkelstier langs elven La Garonne, og fra sentrum til sykehuset. Klimaet er mye varmere enn i Norge. Jeg var her på høstsemesteret, hvor det var 28 grader langt ut i oktober. Det har vært lite regn. Bordeaux har et kulturelt tilbud uten like. Konserter, festivaler, restauranter og utstillinger kryr det av. Det er veldig lett å trives i denne byen, som også har god kollektivtransport.

Universitetsområdet er ved sykehuset, som er veldig praktisk når man har utplassering frem til lunsj og deretter forelesning. Det er et stort bibliotek med 600 leseplasser og mulighet for å leie pensumbøker gratis, samt printe. Det er kaffemaskiner over hele campus, og to kantiner å velge mellom.

Bustad

Å få seg bolig i Bordeaux er ikke det letteste, så jeg anbefaler å være tidlig ute med dette. Jeg hadde selv flaks, og en venn av en venn kjente noen som leide ut en leilighet. Jeg anbefaler å bli med i Facebook-grupper og What's App-grupper, eller se på leboncoin.fr, som tilsvarer finn.no. Ellers kan man også søke om studentbolig hos CROUS. Da lønner det seg å være tidlig ute. Det finnes også Airbnb-er som kan leies over lengre perioder.

Sosialt miljø

ESN (Erasmus Student Network) er en organisasjon som arrangerer alt fra språkkafeer til quiz til pubcrawl. Er man med her, møter man lett andre utenlandske studenter som også vil bli kjent med folk. Medlemskort gir rabatter mange steder. Siden man er utplassert nesten hele semesteret jobber man sammen med hovedsaklig franske studenter, og kanskje en annen utenlandsk student. Det varierer fra avdeling til avdeling. Dette er en mulighet til å bli kjent med franskmenn. Det skal sies at de franske studentene på fjerde året jobber hardt og virker ganske stresset. De har obligatoriske nattevakter og underveistester i løpet av semesteret. Både vaktene og underveistestene slipper vi Erasmus-studenter, som kun tar semestereksamen.

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

01.09.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst så kan papirarbeidet i søknadsprosessen og den byråkratiske holdningen til sekretærene på universitet virke ganske overveldende, men fortvil ikke - det er bare et lite hinder før du kan nyte livet i Bordeaux. Tidligere studenter har skrevet svært detaljerte tips i sine studentrapport, så jeg vil ikke liste opp alt her igjen. Det som er endret fra da jeg startet utvekslingssemesteret høsten 2018 er at det ikke er nødvendig med røntgen thorax og tuberkulintest relatert til Fische medical. Dette er et dokument som universitetet i Bordeaux krever at du fyller ut slik at det kan leveres ved semesterstart. Det er heller ikke krevd at studenter skal ha spesifikke titer-tall på hepatitt B-vaksine og vannkopp-vaksine. Det kan være greit å få en lege til å undertegne at du har alle de nødvendige vaksinene, og så lenge du har den underskriften er alt på det rene.

Legefrakk kan hentes på universitetet, så det er ikke nødvendig å ta med seg. Det er likevel lurt å ha med stetoskop, reflekshammer, pennelykt og et navneskilt.

Jeg tok et språkkurs på 4 uker i regi av en språkskole som heter "France Langue". Der hadde jeg både privatundervisning i medisinsk fransk og undervisning i grammatikk og kommunikasjon med en større gruppe. Denne språkskolen er å anbefale da de tilpasser undervisning til akkurat ditt språknivå. Språkkurset kostet opp mot 23 000 kr, men du får dekt 20 000 kr i språkstipend.

Bruno Le Mière sin franskundervisning kan også anbefales! Han underviser på det psykologiske fakultet ved "Place de la Victoire" hvor alle studenter kan melde seg på til undervisning. Du vil få tilbud om et medisinsk språkkurs på email av universitetsadministrasjonen en til to uker etter semesterstart. Dette kurset er obligatorisk for alle Erasmus-medisinstudenter slik at du får fri fra praksis i denne perioden. Bruno underviser mandag til fredag i forskjellige tema slik at du kan gå på akkurat det du har lyst til å forbedre, om det så dreier seg om forståelse av fransk musikk, hvordan ha en telefonsamtale på fransk, grammatikk, skrivekurs osv. Emailen hans er nå "lemiere2019@gmail.com", her kan du be om å få tilsendt en oversikt over all undervisningen for semesteret.

Undervisningsformer

Høstsemesteret utarter seg ved at man starter med praksis og undervisning 1. september. Undervisningen varer bare i 5 uker og foregår fra kl 15/16-18/19. Dette kan være litt tungt da du vanligvis har praksis fra 8 - 13. Studenter fra universitetet i Bergen må ha 11 uker med nevrologi-praksis, 4 uker med psykiatri-praksis og 4 uker med enten ØNH-praksis eller oftalmologi-praksis. Jeg hadde 11 uker på nevrokirurgisk avdeling, men det flere som havner på en nevrologisk avdeling. Vær forberedt på mye praksis! Det synes jeg var litt overveldende i starten av semesteret da det virkelig er som å jobbe på sykehuset mandag til fredag hele halvåret for så å lese på pensumet og gå i forelesning etterpå. De franske studentene er ansatt av sykehuset og er lønnet for det arbeidet de gjør. Det er ikke erasmus-studentene slik at det kreves mindre av dem. De franske studentene er alltid svært hjelpsomme, og vil vise deg hva du måtte trenge, hva du skal gjøre og hvor du skal gå.

Det er forskjellige krav som stilles til studentene i de forskjellige avdelingene, og du får karakter etter praksisperioden din. Dette er ikke tellende med mindre de stryker deg, og det har jeg aldri hørt de har gjort med noen. Hvis du møter opp og gjør det du blir bedt om av legene på avdelingen vil det definitivt gå fint. Hvis du er syk så anbefaler jeg deg å dra til en fastlege i sentrum (du kan finne fastlege på nettet gjennom siden "doctolib").

De franske studentene har praksis til og med i julen, men som Erasmus-student kan man spørre om i hvert fall en og en halv uke fri. Dette gjør man ved å forhøre seg med avdelingssjefen, "Chef de Clinique", på den spesifikke avdelingen du er utplassert for å be om tillatelse til å dra hjem. Dette er vanligvis ikke noe problem, men det er viktig at du må få en godkjennelse før du drar slik at du består praksisperioden.

Det vil mest sannsynlig være tøffe perioder, men du vil lære mye om deg selv og medisin. Bare hiv deg ut i det, og du vil mestre de hindrene du møter. Det er fortsatt et veldig gjennomsyret hierarkisk system på sykehuset, men ikke vær redd for å snakke tilbake til legene, og kreve at du skal bli behandlet på lik linje som de franske studentene. Legene kan snakke nedlatende til stunder, det er ikke greit, men det er vanskelig å endre dette da det har vært slik siden tidenes morgen - likevel skal du ikke finne deg i denne behandlingen.

Vurdering av emnetilbodet

Semestereksamen som tilsvarer MED7 kalles NPS "Neuro-psycho-sensorielle"-module. Jeg, og den andre studenten fra Bergen, hadde vår eksamen 28. januar. Den lander vanligvis på en av datoene i slutten av januar-måned hvert år. Eksamen er flervalgsoppgaver som er delt inn i fire tema hvor du vanligvis har et pasient-kasus i hver del. Du får minuspoeng hvis du selekterer feil svar, men det vil bare trekkes av fra hver enkelt oppgave. Husk å lese på nevrokirurgi og Maxillo-faciale traumer i tillegg til ØNH, øye, psykiatri og nevrologi.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er sterkt korrelert til egeninnsats. Undervisningen er veldig tidlig i semesteret slik at det er viktig å ta gode notater som du kan ha med deg inn i eksamensperioden. Kravet om et høyt nivå av detaljkunnskap gjør seg gjeldende i praksis, men også på eksamen, så det kan være lurt å starte å lese tidlig i semesteret. Bli med i undervisningen til Bruno, les fransk på egenhånd og gjør oppgaver gjennom språkkurset til eramus på nett hvis ikke fransknivået strekker til. Det er lurt å få med seg så mye som mulig av undervisningen, og det var flere tilfeller der underviserne ikke hadde powerpoints - da er det gunstig at forståelsen din allerede er god i september.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde har et fint bibliotek hvor du kan låne alle bøker du trenger og en studentkantine. Det finnes også andre kantiner på sykehuset som tilbyr sunnere matvalg da en typisk rett i studentkantinen er fries med et kjøttstykke. Maten i studentkantinen er ikke den beste, men et måltid koster 3,5 euro, så du kan spare mye penger på å spise der. Bordeaux er faktisk en av de beste byene i Frankrike når det kommer til internasjonal mat, og den autentiske franske maten er også helt fantastisk, så det er veldig forståelig om du går på et boulangerie eller en god kafé istedenfor å spise på campus. Du kan glede deg til flotte mat- og vinopplevelser!

Bordeaux er en svært moderne by med historisk sjarm. Her finner man blant annet de kanskje stiligste trikkene Europa har å by på. Skaff deg TBM-trikkekort for 35 euro i måneden eller klippekort med ti klipp for 10 euro som er gyldig for all kollektivtransport. Hvis man går en tur langs elven Garonne, eller byens gågater og torg, gjør man stadig nye oppdagelser. Bordeaux er en levende by, hvor nye markeder og eventer popper opp hvor hen du går, og hvor det alltid er liv på de utallige barene spredt over hele byen.

Jeg ble så glad i å surfe mens jeg var i Bordeaux, det er bare å ta en buss til Lacanau, en nydelig surfestrand, som ligger en times tid unna sentrum. Ellers er det flere vingårder som er mulig å sykle til - spesielt noen som ligger en 20 minutters sykkeltur nord for sykehuset. Bordeaux forbindes med kvalitetsvin og hvis du er spesielt interessert vil jeg anbefale deg å ringe til flere chateau rundt i Medoc-regionen og gå på privat vinsmaking der. Hvis du ikke vil reise så langt kan du smake mye god vin på den beste vinbaren i Bordeaux som heter "Aux quatre coins du vin" - anbefales på det sterkeste! Bordeaux har også mange flotte museer- sjekk ut blant annet: "Base Sous-Marine de Bordeaux" og "La Cité du Vin".
Hvis man tar trikk C fra sentrum og går av på siste stopp er det ikke så langt unna innsjøen i Bordeaux. Her er det mulig å leie SUP-brett, windsurfingbrett og joller. Universitetet tilbyr også mange forskjellige idretter for studentene i alt fra boxing til yoga til kiting i Lacanau. I bunn og grunn er det ufattelig mye å gjøre i denne fantastiske byen - gled deg!

Bustad

Jeg leide en leilighet i nærheten av sykehuset gjennom Airbnb. Jeg betalte da 430 euro i måneden for et rom i et kollektiv. Det er ganske vanskelig å finne seg et sted å bo i Bordeaux, så utleiere kan virkelig presse opp prisene slik at det vanligvis er norske leiepriser både rundt sykehuset og spesielt i sentrum. Jeg anbefaler derfor å være tidlig ute med å lete på nettet. Det går an å søke om å få bo i en studentbolig, men denne prosessen kan være langtekkelig og tung. Bordeaux er en sykkelby med gode veier, så det er ikke noe problem om du bor et stykke unna sykehuset. Hvis du vil forbedre fransken prøv å flytte inn med andre franske studenter - det kan gjøre susen!

Sosialt miljø

De franske medisinstudentene er som oftest ganske stresset, og jeg synes i hvert fall det var vanskelig å etablere noen relasjon med dem. Dette kan skyldes at de har to andre tester de må stå på før eksamen, noe ikke vi har, så de må lese veldig hardt fra starten av semesteret. Det er også mye konkurranse blant de franske studentene da de leser svært hardt gjennom hele studiet til den siste avsluttende eksamen på sjette året som bestemmer hvilken spesialitet de vil få og hvor de skal jobbe - litt annerledes enn i Norge for å si det slik. Heldigvis er Erasmus-miljøet alltid blomstrende. Det er jevnlig med fester og andre events som blir arrangert gjennom semesteret slik at det slettes ikke er vanskelig å være sosial! Selv om studiet er krevende er det likevel mye tid til å være sosial og nyte det denne vakre franske byen har å by på.

Jeg har fått gode venner i flere land som jeg håper å holde kontakt med livet ut. Jeg har fått reist til blant annet Pyreneene, Biarritz, San Sebastian i Spania, Normandie i nord, Toulouse, Paris og andre sjarmerende og autentiske franske småbyer. Dette semesteret er virkelig hva du gjør det til selv. Det å være medisinstudent i Frankrike er ikke lett, men det vil gjøre deg sterkere. Jeg angrer ikke på valget jeg tok, og ville gjort det samme om igjen hvis jeg kunne. Lykke til - og husk å kose deg!

2018

Høst 2018 - PRPSYK

Høst 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å starte friske opp språket så fort ein veit at ein skal på utveksling og å dra på språkkurs man får støtte til av lånekassen, dersom undervisningsspråket ikkje er engelsk/skandinavisk. Det går og ann å dra på språkkurs i ein annen by enn der man skal dra på utveksling. Det fins og facebookgrupper for alle år på alle fagretninger som er greit å bli med i, der det hyppig deles forelesningsnotater. Det anbefales også å finne tidligere eksamensoppgåver i alle faga du skal ta, for å få oversikt over testform og type spørsmål.

Undervisningsformer

Undervisninga er i hovudsak arrangert som forelesninger (CM=Cours magistraux) ellerseminargrupper (TD=Travaux dirigés/TE=Travaux pratiques). Det varierer fra fag til fag om det er obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret. Overordna kan det virke som om dersom fagene er delt inn i mindre seminargrupper i timeplanen, er det mest sannsynligvis noen innleveringer/tester underveis. Det er også sannsynlig at små valgfag ikke har noe obligatorisk, mens de obligatoriske kjernefagene har flere krav.

Franske studenter er veldig vant til å skrive notater, og mange foreleser sitter bare på ein stol i 2 timer og snakker. De fleste bruker i dag power points i tillegg, men noen av de eldre foreleserene har bare høgtopplesning der det er forventa at ein skriver ned kvart eineste ord. Bli derfor med i ulike facebookgrupper og spør andre franskmenn om notatene deira! Alle forelesninger/seminargrupper varer i 2 timer fra halv til halv, gjerne uten pause. Derfor må ein gjerne skynde seg til neste forelesning, og det starter gjerne ikkje alltid på tida.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Bordeaux er veldig stort, beståande av mange ulike fakultet. Psykologi høyrer inn under "college" for "Science de l'homme", der ein og finn fakultet for Sosiologi, antropologi, "utdanningsvitenskap", og "sportsledelse". I utgangspunktet kan man velge fag fra alle retningene, og det er dermed eit bredt spekter av ulike fag. Fag ligg på mellom 1,5 til 6 studiepoeng, det er difor vanlig å ha minst 6 fag. Ein kan og velge fag fra både bachelor (licence) og første året på master, men det anbefales absolutt å ta fra licence, då eksamen på master ofte er i januar. I tillegg er det sålart mye vanskeligere på master. Noen fag har obligatoriske aktiviteter under vegs, men de fleste har bare ein avsluttande eksamen (écrit terminal) eller QCM (Multiple choice). Ein får lov å ha med ordbok og å skrive "ERASMUS" på eksamensarka, som fagansvarlige då blir fortalt å ta hensyn til.

Fagleg utbyte og språk

Fakultetet arrangerer eit veldig bra språkkurs gjennom heile semesteret med ulike tema, som ein i utgongspunktet også kan få studiepoeng for. Det vanskeligeste i begynnelsen vil nok være å forstå kva forelesere seier, men etter ein måned eller to vil det nok gå seg veldig til. Det anbefales og snakke med foreleserene og introdusere seg, eg opplevde alle som veldig behjelpelige og vennlige. Faglig anbefales det å velge så "enkle" fag som mulig, gjerne tema ein har hatt før, vertfall om ein ikkje er flytande i fransk. Det er desverre vedlig stor forskjell mellom kva dei ulike foreleserene forventer og krever for å gi deg godkjent karakter (10 eller meir, av 20 totalt). Eg opplevde å få 16 og 18 i noen fag (tilsvarer A), med minimalt innsats der eg blant anna fikk lov å skrive ei oppgåve heime i stadenfor å ta eksamen, og også å stryke i eit fag der eg fekk 9,657 i karakter (altså 0,343 unna å få bestått) i eit fag eg virkelig jobba mye med. Dersom mulig (kapasitetsmessig, og at det fins nok aktuelle fag), kan det være lurt å ta litt ekstra studiepoeng for å unngå å komme i ein vanskelig situasjon når ein kjem heim. Ein får bare godkjent dei faga ein har 10 eller bedre karakter i.

Universitetsområdet og byen

Campusen er ein av Europas største, og er veldig spredd. For psykologistudenter er det Campus Victoire som er aktuell, som er den eineste som ligger midt i sentrum. Alle andre når ein relativt greit med buss/bybane, alt ut i frå kor ein bur. Det er ca 56 000 studenter på universitetet. Byen har ca 300.000 innbyggere (heile området ca 1 mill), men føles mye større. Det er ein by som er kjent for vin, mat og kultur, med svært mye som skjer til einkvar tid. Byen er og i veldig stor vekst og har ein god økonomi. Det er gode transportmuligheter i bysykler, bysparkesykler, bybane, busser, og uber. Viss man flytter til Bordeaux og har fransk bankkonto gir visst kommunen deg en gratis sykkel. Anbefales å kjøpe uansett, det er en veldig flat by med gode sykkelveger.

Bustad

Boligutgifter kan variere veldig, alt fra 300 euro og oppover. Gjennomsnittlig vil nok ligge på 400-500 euro, og ofte er det vanlig å betale vann og strøm i tillegg. Sentrum og nordover blir sett på som bedre områder enn rundt togstasjonen. Det fins og ein organisasjon som heiter CROUS (som SAMMEN/SIB) som har masse studentboliger, men ein må då ha ein fransk garantist eller kjøpe ein slags depositumsgaranti på nett som framstår som ganske mye administrativt arbeid. Det er mange facebookgrupper der leiligheter og rom blir formidla, og også ganske mange som prøver å svindle studenter. Mange booker seg hostel/airBnB dei fyrste vekene, og prøver å finne ein plass å bu fyrst når dei kjem ned. Eg var heldig å fant på forhånd og betalte "berre" 120 euro i depositum før eg kom ned, så det var ein risiko eg var villig til å ta.

Sosialt miljø

ESN Bordeaux er veldig aktive og arrangerer mye forskjellig. Det fins og andre "private organisasjoner" som arrangerer opplegg spesifikt for internasjonale studenter og studenter generelt. Det er omlag 6000 internasjonale studenter på universitetet! Det er og masse arrangement og festivaler på de ulike campusene, med masse opplegg også spesifikt for både internasjonale studenter og studenter generelt.

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

01.02.2018 - 30.07.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg reiste på utveksling til Bordeaux Februar 2018. Frankrike er kjent for å ha et stort fokus på dokumentasjon og administrative oppgaver, noe som til tider kan oppfattes en smule byråkratisk. Et tips er derfor å begynne så tidlig som mulig med papirarbeidet. Innskriving, kontrakter osv. Dette kan fort bli en tidkrevende prosess som skal gjennom mange ledd. Anbefaler å få hjelp av tidligere studenter til utfylling.

Husk spesielt å få signert Fiche medical før avreise da dette kan være utfordrende å få gjennomført der nede. Vaksinasjonskortet må være oversatt til fransk og de krever nøyaktig titer-tall på hepatitt-B vaksine og vannkopper, holder ikke at det står anticorps > 100. I tillegg må man ha røntgen thorax og tuberkulintest for tuberkulose. Du vil få tilsendt et PDF-heftete med informasjon fra universitet i Bordeaux, her finner du alt du skulle trenge av informasjon mhp. administrative oppgaver og kontaktpersoner. Denne kan det være greit å ha tilgjengelig. Den finnes også i en fin pocketutgave hos Erasmus-administrasjonen i Bordeaux. Husk å spesifisere at man har behov for et skikkelig innkomstbrev fra bordeaux da dette må sendes med i søknad om erasmus-stipend. Anbefaler også å ta med seg et par hvite bluser og en legefrakk da dette ikke deles ut på servicen. De Franske studentene har kjøpt eget.


I forbindelse med språk-kunnskaper før avreise hadde jeg Fransk på videregående og tok et kveldskurs på Bryggen i Bergen gjennom Polyglott en gang i uken en måned før avreise. I Bourdeauxx tok jeg et kurs som het Francais medical gjennom universitetet. Dette er gratis og går over to-tre uker i februar. Det er Bruno LE MIERE som er ansvarlig for kurset epost: lemiere2017@gmail.com. Han snakker kun fransk, men er utrolig pedagogisk. Kurset er knyttet opp mot anamnese og undersøkelsesteknikk, samt faglig terminologi og forkortelser. Man jobber sammen med å undersøke hverandre på fransk. Kurset er valgfritt, men annbefales på det sterkeste. Bruno er en engasjert og faglig dyktig lærer. I tillegg blir du kjent med andre medisinstudenter som er på utveksling.

Et annet tips som jeg ikke var klar over selv er at Universitetet tilbyr et språkkurs med Bruno, hvor man har kveldsundervisning i fransk, der man har nen blanding av obligatoriske og valgfrie kurs. Dette kan tas som et fag med studiepoeng og du må avlegge eksamen i B2 i fransk. Til gjengjeld får du et vitnemål på dette. Kurset kan også tas sporadisk uten eksamen om du øsker dette., men du vil da ikke få studiepoeng. Innholdsmessig deles kurset i kultur, grammatikk, muntlig-øving, skriftlig-øving. Og deretter i ulike nivå A1, B1, B2 med fordypningstekster. Vær derimot oppmerksom på at det ved streik vil bli avlyst, noe som var tilfellet i år. Da kan det være greit å ha sjekket opp og ha planlagt et eventuelt alterativ i bakhånd.

Jeg tok et språkkurs med France Langue. Dette er dyrt og lite effektivt. Du kan søke om å få dekket kostandene fra lånekassen men jeg måtte i tillegg legge ut en stor sum fra egen lomme. Med informasjonen og erfaringen jeg sitter med nå ville jeg nok heller gått på kurset til Bruno og bestilt meg noen språktyper med Alliance francais dersom du føler at du har behov for mer. Jeg tok en blanding av 20 og 26h i uker med France Langue og vi hadde nesten ingen fokus på skriftlig fransk og grammatikk, dette må eventuelt bestilles ved siden som privattimer evt. får du et tilbud om du bestiller 30 timer i uken. Fikk noen bekjente som tok kurs med Alliance francais der er det mindre klasser, og mer fokus på variert undervisning. De forsøker også å få gjort unna det meste av arbeidet på skolen slik at du kan bruke fritiden til å praktisere fransken. France langue sine kurs er basert på at man snakker og blir kjent i timen og har skriveoppgaver som hjemmelekse.

Føler du deg trygg på fransken kan du enten dra ned i Februar-juni, eller ta en ekstra modul med praksis i øye eller ØNH der nede (Februar- 31.juli). Dette kan være en fordel da vi ikke får undervisning i undersøkelsesteknikk av øye og ØNH. Et tredje alternativ er å følge undervisningen hjemme i Norge og reise ned slik at man starter til April.

Andre praktiske tips er å dra tidlig til universitetet for registrering. Det kan være greit å be om å få en liste over kontaktpersoner og deres ansvarsområder og et kart over campus. Det er også viktig at du ber om å få informasjon om hvilken service du skal være på i forbindelse med praksis-utplasseringen, hvor og når du skal møte og hvilken gruppe du tilhører.

I nevrologi utplasseringen trenger man tilgang til pasientdatasystemet, spør om tilgang med en gang du registrerer deg da det ofte er problemer med denne. Systemet heter DEXCARE. Sjekke at kontoen fungerer mhp. redigering og tilgang på pasientlister, og be gjerne om å få opplæring i å bruke systemet, da de ikke vil gjennomgå dette på servicen. Det forventes at du kan det. Jeg for min del fikk ikke fungerende tilgang før det var en uke igjen og måtte ringe helpdesk nesten hver dag fra annkomst. Det er Buyrreau d’affaires Medical som er ansvarlig for denne kontoen.

IZZLY konto er en annen konto som må oprettes. Her kan du fylle på penger på studentkortet ditt, slik at du kan kjøpe mat i student-kantina universitetet i Bourdeaux kan hjelpe med aktivering av denne om man spør. Ellers fines det et eget kort for sykehuskantina. De fleste studentene på min halvdel spiste der, men jeg fikk beskjed om at Erasmus-studenter ikke får tilgang til dette kortet. Det var derimot andre Erasmus-studenter som fikk et slikt kort, så det kan være greit at universitetet tar ansvar og avtaler om man skal ha et slikt kort eller ikke. Ved innskripsjon vil du få tilgang til en side med studentmail og læringsplattform, denne kan være lurt å sjekke regelmessig. Ellers finner du alt av informasjon om modulen og Erasmus-oppholdet ditt på følgende nettside: http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Medecine/1er-et-2nd-cycle-de-medecine/Stages-Du-DFGSM2-au-DFASM-3-Diplomes-de-formation-generale-et-approfondie.

Bordeaux er en fin men varm by, med mye støv og pollen. Dette kan være greit å ha i bakhodet om man sliter med allergier, astma eller er følsom ovenfor varme. Anbefaler sterkt å ta med allergimedisin fra Norge og resept utskrevet og oversatt på Engelsk. Sist men ikke minst vil det alltid være nye og til tider utfordrende situasjoner ved en utveksling. Ikke nøl med å kontakte tidligere utvekslings-studenter eller administrasjonen i Bergen eller Bordeaux om det skulle dukke opp noen spørsmål eller vanskeligheter.


Undervisningsformer

Modulen som tilsvarer MED7 heter NPS. Dette kan være greit å legge seg på minne da det forenkler kommunikasjonen med administrasjonen. Brukes også for å få tilgang på gamle eksamensoppgaver. Disse får man tak i gjennom nettsiden https://side-sante.fr/choice under formation. NPS modulen kjøres i to runder. De franske studentene er delt i to hvorav 50% starter med gastero, revmatologi og ortopedi, mens den andre halvdelen starter med nevrologi, ØNH, øye og psykiatri. I praksis vil det si at man kan starte enten 1.februar og da være ferdig 1.6 eller starte 16 april og være ferdig 31.7.

Jeg for min del tok den som startet 16 april da jeg forsto det slik at dette var eneste mulighet. Det er fordeler og ulemper med begge valgene. Den største fordelen med å starte 16 april vil være at du da har mulighet til å forbedre eller friske opp franskkunnskapene før du drar. Til gjengjeld har du kun en måned før eksamen. Vi hadde eksamen 29.5. undervisningsdagene er lange og intensive, mer om dette under faglig tilbud. Eksamensperioden er ikke den beste perioden for å skaffe bekjentskap og venner. Dette kan gjøre det vanskeligere å bli integrert med de franske studentene. Du vil også ankomme midt i ferieperioden, noe som kan gjøre det vanskelig å få tak i universitetsadministrasjonen.

Undervisningen er todelt. Courses tilsvarer forelesning og stage tilsvarer praksis. For meg begynte courses en uke før praksisen og den var da fra ca. 14.00h- 19.00h hver dag. Praksisen er kun morgenbasert så lenge annet ikke er spesifisert fra din side. Man begynner normalt mellom åtte og ni om morgenen til 12.00/ 13.00. Pausen mellom praksis og forelesning er den eneste pausen man har i løpet av dagen så det er viktig å spise godt.

Med tanke på undervisningsform er det stort sett PowerPoint basert. Det er stort fokus på detaljer og lite på pasientrettet undervisning. Auditoriene er store med dårlig lys og det kan være vanskelig å se lysbildene og eventuelle videoer. Undervisningen går veldig raskt for et utrent fransk-øre og det er ikke nødvendigvis lagt opp til pauser eller tid for spørsmål. I Frankrike har de internasjonale pensum og en avsluttende eksamen som kalles ECN. Alt av pensum er lagt opp mot ECN, og undervisningen er basert på en blanding av case clinique og QCM spørsmål. Det er forventete at man har lest pensum på forhånd. De Franske studentene begynner å lese i februar. Dette kan være greit å ha i bakhode om du velger å reise ned i April. Alt av pensum kan lånes på biblioteket gratis. Ellers kan de fås kjøpt på bokhandleren Molat på rue Gambetta i byen. De er derimot veldig dyre, på linje med nye bøker i Norge. Noen av bøkene finnes tilgjengelig på nett. Spør de franske studentene om en link for å få tilgang på dette. Det er en tillitsvalgt student per gruppe, som har ansvar for å samle alle forelesningene og legge dem på en google drive. Dette er viktig, da det hender at frelsere ikke dukker opp til timene. Husk å be om å bli lagt til i facebook gruppen for din gruppehalvdel av kullet da alt av viktig informasjon og endringer deles der.

Gjennomføring av praksisen varierer ut i fra hvilken avdeling/service du havner på. Man er plassert på en spesialisert underavdeling, for eksempel Epilepsi og Parkinson. For min del var dette 11 uker fordelt med en uker på dag-hospitaliseringsposten. Her følger man dagpasienter. Man begynner med å ta innkomstanamnese, høyde, vekt og EKG, deretter følger du pasientene videre hos lege i spesialisering og spesialister. To uker ble brukt på consults, hvor man observerer samtale og undersøkelse av pasienter som er inne for kontroll. De resterende ukene brukes på din tildelte avdeling. Her fikk vi tildelt x- antall pasienter som du har ansvaret for. Antallet avhengig av hvor mange externes (medisinstudenter) som er på servicen den aktuelle dagen. Dette er satt opp som en arbeidspost. Du skal blant annet ta opp anamnese, utføre nevrologiske tester + EKG etter beskjed fra lege under spesialisering. Det vil variere fra service til service hvor mye det er å gjøre og om Legene forklarer og tar seg tid til å vise deg undersøkelsesteknikk. Jeg vil anbefale dere å spørre om å få følge en fransk student de første dagene, da dette vil gjøre det enklere å få oversikt over rutinene på servicen.

I slutten av hver uke, torsdag eller fredag, vil det være en visitt med overlegene hvor du presenterer pasient-anamnesen din. Selv om det kan virke som om det ikke er tilrettelagt og akseptert å stille spørsmål er det viktig å være klar over at man som Erasmus-student skal behandles på lik linje med de franske studentene og at man har full rett til å få forklaring og veiledning. Ikke la deg skremme av noe man i et norsk perspektiv kan tolke som nedlatende kommentarer eller arrogante replikker. Det er viktig å huske at det er ulike tradisjoner i forhold til status basert på stillingsgrad på servicen. Du vil få karakter på arbeidet du utfører på avdelingen, anbefaler at dere får en klar beskjed fra universitetet om hva som forventes utført av arbeid på servicen og hvordan man blir vurdert. For min del var dette litt vanskelig å få greie på. De setter en karakterskala fra 0- 20. Praksisen er generelt fra 09.00- 12.00, men noen ganger er det mye og gjøre, slik at man må bli igjen til 13.00/ 13.30. Enkelte dager har man morgen-undervisning i nevrologisk undersøkelsesteknikk eller valgfritt tema i nevrologi, med Chef de clinique, en av legene i spesialisering. Dette er obligatorisk. Hos oss var det, før eksamen, to til tre dager i uken med morgenundervisning i nevrologisk undersøkelsesteknikk og en dag i uken med Le chef de clinique. Etter eksamen hadde vi presentasjon av QCM spørsmål om pasienter som vi hadde hatt tidligere en dag i uken, hvorav ca. Tre studenter presenterte per gang.

I forbindelse med sykdom og fravær er det litt uklare regler. De franske studentene har rett på seks dager ferie i løpet av året, dette inkluderer også sykedager. Dagene disponeres fritt. Ved ferie må man søke om fri på forhånd, slik at man alltid har dekning på servicen. Ved sykdom skal man levere legeerklæring. Erasmus-studenter har ikke samme avtale og det varierer fra service til service hvordan dette gjennomføres. Anbefaler derfor at dere spør konkret om rutiner ved sykdom, og hvem man skal henvende seg til.

De franske studentene går gardes, les vakter, på sykehuset. Dette kan vi også gjøre men du må be spesielt om å få tilgang og tildelte vakter, eventuelt finne en fransk student som vil gi deg en vakt. Jeg fant ut av dette litt for sent og fikk ikke benyttet meg av tilbudet. Vil anbefale dette dersom dere har muligheten. De franske studentene får betalt for vaktene, det vil ikke vi som Erasmus-studenter bli, men erfaring er alltid greit å ha med seg.

Vurdering av emnetilbodet

Det avholdes en semester eksamen i hele NPS. Pensum er forelesnings PowerPointer og pensumbøker. Det er sparsommelig med undervisning i ØNH og Oftalmologi og ingen klinisk praksis eller opplæring i undersøkelses-teknikk, dersom du ikke har avtalt dette spesielt . Her vil jeg anbefale å supplere med forelesningen fra Norge for å sikre at man er ajoùr med norsk pensum.

Eksamen er en to timers, i-pad basert eksamen. Den er delt i tre ulike deler med ca. 15-20 QCM spørsmål per del. Dette er fler-valgsoppgaver. Deretter følger to kliniske caser. Det er ikke mulig å gå tilbake på svaret så det er viktig å tenke seg godt om. Man får en score på 10- 20, hvor 10 er grensen for bestått.

Fagleg utbyte og språk

Forelesningene er svært detalj-preget og sterkt korrelert til språklig forståelse. Det vil si at faglig utbytte er sterkt basert på egenlæring. Ditt personlige fransknivå spesielt mhp. lesing og auditiv forståelse, vil ha stor innflytelse på hvor mye du får ut av forelesninger. Forelesninger er ikke obligatoriske, med unntak av de som er direkte knyttet til praksisen.

Det er svært viktig at man under praksisen tar ansvar for egen læring og deltar aktivt og spør ved eventuelle uklarheter. Praksisen er lagt opp som en arbeidspost og ikke en undervisningspost. Generelt er det svært lite fokus på praktiske ferdigheter og underundersøkelsesteknikk, man er mer spesialistpreget og fokus på behandling som allmennlege er nok sterkere i Norge. Diagnose, symptom, behandling er en trio som går igjen i de fleste caser.

De Franske studentene søker om hvilken service de vil være på ut i fra interesse og utplasserer etter eksamenskarakterer, det vil si at de starer å peile seg inn mot en viss spesialisering allerede fra første praksis-utplassering. Dette gir mulighet for en spisset kompetanse, men krever mer egeninnsats for å forsikre seg om at man også har dekket ulike aspekter av hvert fagfelt. Man holder seg til en avdeling, dermed vil man ikke nødvendigvis få sett caser fra mange ulike aspekter av f.eks. nevrologi.

Det språklige utbyttet er stort da man er avhengig av å lære terminologi og språk raskt for å henge med, konsultere pasienter og lese til eksamen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og flott med et godt utbygd bibliotek hvor du har tilgang på pc, printer og alt av pensum. Det finnes også lesesaler og kollokvierom her.
Det er et studenthus for studentforeningen i samme bygg som kantinen, men dette ble lite brukt. Ellers er det mange ulike auditorium og det kan være lurt å skaffe seg et kart slik at man vet hvor man skal gå.

Området rundt universitetet er grønt og fint med mange parker. Fotball-stadionet, Stade Cheban Delmas er rett rundt hjørnet, her har du friidrettsbane, basketball-bane og tennisbane. Ønsker du å melde deg på organisert sport kan det være lurt å undersøke så tidlig sommulig når de begynner med de ulike kursene. Det er mange som begynner kurs i september. Kommer du i April er dette spesielt viktig da det her kan være vanskelig å få skrevet seg inn. Universitetet organiserer utflukter for Erasmus-studentene men dette er mest aktuelt dersom man begynner i februar, da det dabber av rundt eksamen og sommer perioden.

Bordeuax er en levende studentby. Det er et stort utvalg av kulturelle innslag, og det er nesten alltid liv nede ved kaien. Her kan det nevnes diverse festivaler og utendørs dans fra og med juni- september. Liker du cafè-liv og shopping er Bordeaux en perfekt by for deg. Rue St. Catherine er Europas lengste shoppinggate. Ellers er det flust av gallerier, museum, teater, opera, kino og historiske bygginger.

Kollektivtilbudet er godt så lenge det ikke er streik, noe det ofte er. Det er TBM som står for kollektiv transporten og man kan ta tram nesten over alt bare man har et TBM kort, dette inkluderer også en liten ferge som kan ta deg til de ulike delene av byen. TBM har student-rabatt så sørg for å ha skrevet deg inn på universitetet før du besøker TBM stasjonen.
Har du mulighet til å leie bil/ motorsykkel (husk førerkort + MasterCard) er det også mange fine områder ca. en time unna bordeaux. Strender, vindistrikt og skogsturer. Baskerland er også verd et besøk om man har en helg eller to. Anbefaler å ta en tur innom turistkontoret ved starten av oppholdet for å få kart og rutetabeller + inspirasjon til hvordan man best utforsker byen.

For hverdagslig transport finnes det by-sykler som du kan abonnere på vha. TBM kortet. NB, dette må bestilles som tillegg. Dette er nok mer effektivt enn å kjøpe sykkel selv, men dersom du ønsker å kjøpe kan man bruke: le boncoin.fr eller en butikk for velo d’occation.

Hver lørdag og søndag er det bruktmarkeder/ matmarkeder i ulike områder av byen. Disse er utrolig koselige og perfekt hvis du skulle ha behov for noe til hybelen. Mat-markedene gir et godt innblikk i fransk kultur og er perfekt for å kombinere med en Gras, matinée med gode venner.

Bustad

Jeg bodde selv på CROUS, studentbolig. Her må man være tidlig ute (gjerne før 1. september). Dette er et byråkratisk og tungt system, og jeg vil anbefale å bo i et kollektiv både med hensyn på papir-arbeid, språklig utbytte og en sosial sikkerhet. For å finne kollektiv kan universitetet bidra med gode nettsider. Det beste er nok likevel å reise ned og undersøke selv, om du har muligheten. Det er vanskelig å skaffe bolig så start tidlig. Bykjernene er sentrum for fritidsaktiviteter og sosialt liv og ca. 20 minutter med sykkel eller bybane fra sykehuset. Om du greier å finne en hybel eller et kollektiv her vil jeg anbefale dette. Studenthyblene er så og si umøblerte, så her må du forvente å kjøpe alt av kjøkkenutstyr, dyne, pute, gardiner osv. Man må også kausjonere for hele oppholdet på forhånd.

Sosialt miljø

Dette er svært avhengig av hvilken periode du velger å reise ned på. Velger man høstsemesteret april til slutten av juli kan det være vanskelig å komme inn i et sosialt studentmiljø. Med eksamensperiode og undervisning fra 8-19h, hver dag er det naturlig at man ikke har stort overskudd til sosiale aktiviteter. Det er et stort karriere fokus og etter eksamen er det mange som tar ekstraskift på sykehuset eller planlegger journée complet, det vil si at man har praksis før og etter lunsj slik at man kan få noen uker fri. Mange av de Franske studentene spiser lunsj hjemme med familien. I helgene er det også mange som reiser ut til kysten for å besøke familie eller slektninger.

Det er et godt utbygd Erasmus-nettverk både på medisin og andre studieretninger men legg merke til at de fleste begynner i september eller februar og at det meste av integrering og sosiale aktiviteter er ferdig dersom man velger å starte i April. I forbindelse med sommer månedene er det en måned påtvungen ferie for de franske studentene og de kan velge om de vil ha denne August til september eller Juli til August. Dette kan være greit å ha i bakhode om du velger en april start.

2016

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 31.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Anbefale å komme i kontakt med studenter som har vært der tidligere for tips angående papirarbeid og systemet i Frankrike. De har et helt annet fokus på administrativeoppgaver, noe som kan være vanskelig når det gjelder bolig, innskriving til Universitetet osv.
Det gjelder også å begynne tidlig da masse av dette arbeidet vil ta tid.

Undervisningsformer

Systemet er noe annerledes enn det vi har hjemme. Det er stort detaljefokus og dermed er undervisningen rettet mot dette. Undervisningen er vanlig tavleundervisning i et stort auditorium på fransk hvor det meste går relativt hurtig, men likevel er egenlæring det viktigste. De franske studentene begynner å lese rundt 1 måned før forelesingene starter, så det kan være lurt å sette seg inne i dette før forelesing. For eksempel var det kun 2 timer med oftalmologiforelesing, og man må lese til dette selv til eksamen da utplasseringen er etter eksamen.

En vanlig skoledag begynner med utplassering, som de kaller stage, på den avdelingen du blir plassert i. De fleste begynner rundt 8.00 og varer til 13.00. Her går det meste i konsultasjoner som man selv foretar og deretter gjennomgår med lege, observasjon i operasjonssaler eller følge turnuslegen (l'interne) i akuttmottaket. Deretter er det forelesing, ofte fra klokken 14.00-19.00. De har sjelden pauser, og kan ha forelesing i 4-5 timer i strekk. Dette varer rundt 1 måned. De har heller ingen pasienter i forelesingen, så om man ikke har utplassering i emnet får man ikke sett dette i klinikk.

Drar man på vårsemesteret er det veldig viktig å være klar over, da man kun har 6 uker fra studiestart til eksamen, er det kun 2 uker hvor man får tid til effektiv lesing til eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Det avholdes en semestereksamen i nevrologi, psykiatri, ØNH og oftalmologi. Man har undervisning i alle fag, men i varierende grad. Det er en del undervisning i nevrologi og psykiatri, der særlig psykiatriundervisningen er veldig bra. Likevel er det svært lite i ØNH og oftalmologi, noe som kan gjøre det vanskelig å lese til eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Systemet her er veldig annerledes enn i Norge. Her fokuseres det i mye større grad på egenlæring og med et helt annet fokus enn i Norge. Det vil da si at språkforståelse har en veldig stor betydning for det faglige utbytte. I tillegg er det mer fokus på å kunne undersøke og behandle som allmennlege i Norge. Det svært lite fokus på undersøkelsesteknikk i Bordeaux.

Det språklige utbytte er veldig stort. Man skal selv gjøre konsultasjoner i ØNH og må dermed raskt lære seg fransk terminologi og språk.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig sjarmerende og veldig enkel å bevege seg rundt i. Det er noen veldig fine parker, innsjø og andre områder å oppholde seg inn. Dessuten er det mange kulturelle innslag som konserter, filmer, osv.
Det er korte avstander mellom de fleste stedene, og tram-tilbudet er veldig godt. Samt er det relativt flatt og enkelt å bruke sykkel som transportmiddel, vil anbefale dette. Man kan kjøpe en billig sykkel på leboncoins.fr eller bruke bysyklene som fungerer relativt greit.

Vil også anbefale å reise litt rundt når man først er der. Vinområdene som Médoc, St.Emilion, Arcachon, Dune du Pilat og Cap-Ferret.
Det er også relativt enkelt å komme seg fra universitetsområdet/sykehuset og i byen.
På universitetsområde er det en kantine med billig og god mat.

Bustad

Det finnes forskjellige muligheter for å finne en plass å bo. Anbefaler enten leboncoins (ekvivalent til finn.no), facebook-sider, airBnB eller via Universitetet (CROUS som er lignende UiB). Ta gjerne kontakt med noen som har vært der før, særlig ved CROUS-bolig, da det er en del papirer som må fikses før dette ordnes. Man trenger blant annet en fransk bankkonto. Likevel er dette betydelig billigere enn for eksempel airbnb,

Sosialt miljø

Det spørs hvilket semester man drar på. Det kan være vanskelig å dra vår-semesteret da man kommer midt i semesteret og de andre Erasmus-studentene allerede har hatt sine sosialesammenkomster.
Ellers er det flere muligheter for å bli kjent med andre studenter via Universitetet som arrangerer utflukter og andre sammenkomster. Dessuten finnes det flere muligheter til å komme i kontakt med andre som for eksempel språkutveksling som jeg vil anbefale på det sterkeste.

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 30.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

- Vi reiste til Bordeaux rett etter nevro/hud i Norge (start mars) for å rekke en mnd språkkurs før semesterstart. Vi hadde fått beskjed av université de Bordeaux (noe kryptisk) om at semesteret skulle starte 1 april. Da vi kom ned viste det seg at det ikke begynte før i midten av april. Hadde jeg visst dette på forhånd ville jeg fulgt ØNH/øye undervisning i Norge de 2 første ukene i mars - og da særlig kurs i undersøkelsesteknikk da vi ikke lærte dette i Bordeaux.

- Dra til universitetet tidlig for å skrive seg inn. Mye byråkrati/fremogtilbake.
For å skrives inn må man ha neg rtg thorax/tuberkulintest. I tillegg må man ha bevis på all tidligere vaksinasjon - ta derfor utskrift av vaksinasjonskortet (finnes på helsenorge.no). Vi trengte også bevis på titer over 100 ved Hep B og bevis på at vi hadde hatt vannkopper (også blodprøve).

- Benytt seg av 1 mnd gratis språkkurs. Vi meldte oss på France langue sitt medical french språkkurs etter tips fra tidligere studenter. Vi betalte da 21000 for 1 mnd. Det vanlige franskkurset som dekker lånekassens krav koster 12000. Medical french språkkurset dekket det standardkurset + privatforelesninger på ettermiddagene i fransk helsesystem osvosv. Kunne jeg valgt igjen ville jeg nok heller valgt standardkurset i fransk da medical-french kurset ikke stod til prisen vi betalte.

- søk crous tidlig (jeg var for sent ute til å få tilbud om studentbolig). Søker man CROUS trenger man også fransk bankkonto <- søk tidlig.

Undervisningsformer

Vi hadde de 4 første ukene undervisning i emnet neuropsychosensorielle (ØNH/ØYE/NEVRO/PSYK). Dette var som oftest i form av forelesninger.
Gjennom hele oppholdet var det praksis (11 uker i ØNH og 1 mnd i øye).
Om morgenen var det praksis (0830-1300) mens på ettermiddagen (1400-18/1900) hadde vi forelesning.

Eksamen omhandlet alle 4 evner nevnt over så vi fikk nevro dobbelt opp. Eksamen omhandlet også psykiatri som ikke ble godkjent grunnet manglende praksis. Eksamen varte 2 timer og var multiple choice.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom semesterstart var senere enn vi trodde og eksamen var i start av juni og ikke i slutten som vi trodde på forhånd hadde vi bare 6 uker fra 1 skoledag til eksamen. Vi var derfor generelt stressa de første seks ukene, særlig første måned da vi hadde lange dager. Vi visste heller ikke på forhånd at vi kom til å få så dårlig tid så det var en litt kjip situasjon. De franske studentene startet semesteret deres 2,5 mnd før oss og hadde omtrent runda pensum allerede første skoledag - noe som ikke akkurat gjorde oss mindre stressa. Etter eksamen var derimot dagene korte og vi hadde god tid til å være sosiale.

Forelesningene var av grei kvalitet, men var ofte i høyt tempo. Vi gikk gjennom hele øye-pensum på 6 timer og det var lagt stor vekt på egenstudie. Eksamenspensum var bøkene og ikke basert på forelesningene.

MTP bøker hadde de et velfungerende bibliotek. Personlig kjøpte jeg noen bøker men leide for det meste resten - sparte en del penger der!

Praksisen i ØNH og øye foregikk på kirurgiske poliklinikker på sykehuset. Der tok vi opp sykehistorie/anamnese, skrev den inn for hånd i journalen før legen kom inn, fullførte journalen og gjorde undersøkeser. Skummelt i starten men man kom fort inn i det. I tillegg var de greie med oss erasmusstudenter og hadde stor forståelse for språklige utfordringer. Vi var også på operasjonssalen og på akuttmottaket med turnuslegen. Her varierer utbyttet etter hvor frempå man er og hvor ofte man er der regner jeg med.

Begge våre praksiser var ganske avslappende, og vi hadde bare praksis 1-3 ganger i uken. Dette skyldes hos oss at vi var ganske mange studenter på hver post og arbeidet var begrenset. Dette vil nok sikkert variere veldig fra post til post og på antallet studenter.

Generelt var nok det faglige utbyttet lavere enn det jeg ville sittet igjen med i Norge, særlig mtp at vi ikke lærte undersøkelsesteknikk. De franske elevene får betalt for praksisen og den er mer rettet mot at studentene skal fylle en rolle enn på studentenes læringsutbytte. Hvor mye man sitter igjen med avhenger nok også av hvor ofte man drar på sykehuset (når det begynte å bli finvær og vi var ferdig med eksamen dro jeg kun når jeg måtte). Jeg ville likevel ikke nølt med å dra på utveksling til Bordeaux!

Fagleg utbyte og språk

Forelesninger, praksis og eksamen er alt på fransk - derfor en fordel å kunne språket før ankomst. Hadde selv en under middels god skolefransk før ankomst men jeg fikk god nytte av språkkurset vi hadde i forkant. Læringskurven er dessuten bratt. Særlig faglig sett og man kommer ganske langt selv om man ikke er grammatisk stabil..

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en fantastisk flott by med fin beliggenhet. Mye utekonserter/gratiskonserter og arrangementer- disse anbefales å gå på da kvaliteten på musikken ofte er god. Under vårt opphold var det EM i fotball, vinfestival ++. Dessuten er det selvfølgelig mye vinbarer og goood mat!
Dessuten er man 1 time unna stranden med tog - perfekt de dagene man ikke har praksis. Vha Ouibus/blablacar kan man fint ta helgeturer/dagsturer til andre byer (La Rochelle/Toulouse/Biarritz/San Sebastian ++). Anbefaler definitivt Bordeaux som by!!

Bustad

Ettersom jeg ikke fikk tildelt CROUS-bolig og ikke orket å styre med boligjakt ved ankomst booket jeg meg i forkant et rom hos en familie via AIRBNB. Språklig sett var det for meg veldig lurt å bo med fransktalende, ellers er vel den typen erfaringer veldig individuelle. Stort pluss ved airbnb: å slippe å styre med fransk bankkonto. Jeg vil anbefale å bo i sentrum/evt mellom sentrum og sykehuset.

Kjøp sykkel!! Enkleste måte å komme seg fra A til B i Bordeaux.

Sosialt miljø

Vi startet skolegangen midt i semesteret og de fleste bli-kjent arrangementer for Erasmusstudentenehadde allerede funnet sted da vi kom. Vi hadde bare 1 mnd undervisning i store klasserommed de franske studentene så det var vanskelig å bli kjent med dem. Vi fant venner utenom studiet.

2015

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søk studentbolig i god tid http://www.crous-bordeaux.fr/
Prøv og finn et sted å bo før avreise.

Jobb med språket før avreise, da blir starten lettere! Ta eventuelt et språkkurs dersom du føler nivået ditt ikke er godt nok. Man får støtte til språkkurs hos lånekassen.

Det anbefales og åpne en fransk bankkonto så snart som mulig.

Søk CAF. Det gis støtte til leieutgifter til alle studenter i Frankrike, også utvekslingselever.

Stort sett er det lettere å gå personlig og snakke med folk fremfor å ringe, sende mail osv.


Undervisningsformer

Man er på sykehuset på stage fra 09-13 hver dag (noen ganger mer eller mindre), og her er man en del sykehusdriften. Man er som oftest sammen med franske studenter, som alltid hjelper deg om du spør! De franske studentene er betalt for å være på sykehuset, så de har et ansvar for å møte opp hver dag og for å gjøre en god jobb, da de blir evaluert i ettertid. Det forventes det samme av Erasmus-studentene.
Den første måneden (som regel) har man forelesninger etter stage fra ca. kl 14-19 innen de emnene man har på eksamen.
Eksamen er på slutten av utvekslingsoppholdet. Det er en 2-timers eksamen (på Ipad) med multiple choise.

Fagleg utbyte og språk

Jeg anbefaler å være på et så godt som mulig nivå i fransk før avreise. Dette hjelper deg når du er på sykehuset. Man på sykehuset fra ca. 09-13 hver dag, og her foregår alt på fransk. Jeg tok et intensivt språkkurs på 1 mnd før jeg startet, og det er jeg veldig glad for i ettertid. Universitetet har også gratis franskkurs man kan gå på. Jeg opplevde aldri noen ubehagelige situasjoner i forhold til språket, selv om det til tider var veldig utfordrende og krevende ettersom jeg var på et ganske lavt nivå før avreise. Med tiden blir det lettere! Det gjelder bare å prøve - alle er veldig hjelpsomme og tålmodige - og generelt synes alle det bare er gøy når man prøver og feiler!

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig fin! Det er alltid noe å finne på, og et veldig bra kulturelt tilbud. Det er også kort vei til fantastiske strender en liten time fra Bordeaux. Her kan man surfe eller bare sole seg, alt etter hva man vil. Bordeaux er også kjent for sine gode viner - byen er omkranset av vingårder og vinslott. Man har virkelig muligheten til å lære om vin, og til å smake på gode viner. Det går også busser og tog til nesten alle byer i Frankrike. Paris er bare 3,5 timer unna med lyntog.

Bustad

Jeg bodde i en studentbolig (CROUS), tilsvarende SiB. Jeg hadde en egen leilighet med eget kjøkken og bad. Det var ganske billig og god standard. Det skal sies at standarden på disse boligene varierer, så det kommer an på hvor man blir plassert. Jeg var veldig fornøyd. Det er mye papirarbeid for å få tildelt en slik bolig, så man må være ute i god til med å søke. Man er heller ikke garantert plass selv om man søker.Generelt kan det være vanskelig å finne bolig på det private markedet, men alle vi kjenner fant et sted til slutt selv om det var litt krevende i leteperioden.

Sosialt miljø

Det er mange Erasmus-utvekslingsstudenter i Bordeaux, både på medisinstudiet og på andre linjer. Man blir fort kjent med folk, og det sosiale miljøet er veldig bra! Man er også sammen med franske studenter når man er på stage på sykehuset hver dag, så man har muligheten til å få franske venner!

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Siden universitetet i Bordeaux ikke kunne tilby oss praksisplasser i nevrologi, tok vi dette faget i Bergen før vi dro. Det gjorde at vi måtte reise ned i mars, og ikke i starten av semesteret. En del viktig informasjon gikk oss derfor hus forbi, siden ble sendt ut når vi var midt i semesterstart og nevrologipugging i Bergen. Vi opplevde dessverre å bli dårlig og tidvis feilinformert av universitet i Bordeaux' koordinatorer. Informasjonen vi fikk i forkant var sparsommelig, og vi måtte ta mye initiativ selv og inisistere mye for å finne ut av ting. Det ordnet selg heldigvis til slutt, men vi håper dette blir bedre for fremtidige studenter.

Undervisningsformer

Vi hadde fire uker undervisning i faget le système neuro-psycho-sensoriel (NPS), som omfatter nevrologi, nevrokirurgi, psykiatri, øre-nese-hals, maxillo-facial-kirurgi, oftalmologi, litt allmennmedisin og handikap. Vi hadde ønh-praksis på morgenen og undervisning på ettermiddagen, fra rundt 14 til 18 eller 19. Undervisningen var intensiv og gikk ofte veldig fort.

Vurdering av emnetilbodet

Siden vi ikke fikk praksis i nevrologi i bordeaux, måtte vi som sagt ta dette i Norge først. Vi skulle derfor egentlig bare ta ønh og øye, men siden alt hang sammen i én undervisningsblokk med én felles eksamen i alle emnene, tok vi derfor nevrologi to ganger. Psykiatri skulle vi i følge den norske studieplanen ikke ha før om et år, og siden vi ikke hadde praksis i dette, har vi ikke fått dette godkjent. Vi opplevde imidlertid dette som positivt. Vi fikk repetert nevrologienm samtidig som det var godt å ha et fag der ikke alt var helt nytt og ukjent. Psykiatrien var veldig spennende og undervisningen i dette emnet holdt stort sett veldig høy kvalitet, så det bød oss heller ikke imot. Dessuten er dette alle fag og emner som henger tett sammen, så det gir mening å ha det samtidig.

Fagleg utbyte og språk

Praksisen i ØNH var veldig lærerik. Vi vekslet mellom å være én uke på operasjonssalen og én uke på poliklinikken hos forskjellige leger. På poliklinikken tok imot pasientene og skrev i (de håndskrevne) journalene deres før de fikk møte legene. Det var ganske skummelt til å begynne med, men vi kom fort inn i det. Det førte til at vi fikk møte veldig mange forskjellige pasienter og snakke med dem. Det opplevdes nesten utelukkende som positivt, og det var veldig bra for det språklige utbyttet. Vi hadde øyepraksis i hele juli måned. Den foregikk på morgenen, så vi hadde hele ettermiddagene fri til å gjøre hva vi ville, og det var fint mulig å ta fri enkelte dager. Vi dro ganske ofte på strendene langs kysten utenfor Bordeaux og hang en del på kafeer, gikk på kino osv.
Det vi imidlertid savnet sårt i begge praksisene, er kurs i undersøkelsesteknikk innen de ulike fagene.

Universitetsområdet og byen

Byen er helt fantastisk med veldig mye forskjellig å by på! Det er lett å komme seg rundt, med både sykkel og trikk. Den anbefales så absolutt på det aller, aller sterkeste!

Bustad

Vi ordnet oss sted å bo på egenhånd. Det var ikke helt problemfritt, men det ordnet seg til slutt for alle tre, og vi flyttet inn i hver våre kollektiv med franske.

Sosialt miljø

Siden vi kom midt i semesteret, gikk vi glipp av en del "bli kjent"-arrangementer osv. Det var imidlertid en del andre erasmus-arrangementer som vi kunne ha vært med på, hvis vi hadde villet det. Siden vi kun hadde fire uker undervisning med den franske klassen vår, som bestod av over hundre studenter, var det vanskelig å komme inn i noe miljø der, på så kort tid. Vi ble imidlertid kjent med folk på egenhånd, gjennom våre respektive kollektiv, i tillegg til at vi hadde godt selskap i hverandre.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

I god tid før studieoppholdet er det smart å tenke bosted. Vi som reiste til Bordeaux våren 2015 var allerede noen måneder i forkant med å lete, men var allerede for sene til studentboligene. Fordel med studentboliger er at det er veldig nært sykehuset. Vi for vår del gikk derfor på jakt på leiemarkedet. Vi fant etter hvert flere facebooksider og internettsider som tilbød fremleie av rom i kollektiv, og 1 mnd etter ankomst Bordeaux var alle vel installert i et godt kollektiv. Kollektiv er topp dersom man er heldig med de man kommer sammen med. For min del gjorde månedene i kollektivet at jeg ble eksponert for fransk fra morgen til kveld. Jeg vil anbefale et sentralt kollektiv som mulig. Og kjøp sykkel! Det er spesielt en "forening" som heter Recuper, ligger rett ved togstasjonen, som selger brukte sykler og tilbyr gratis reparasjon i 3 mnd. Helt genialt. Ellers med tanke på forberedelser var det spesielt én ting som er viktig å huske: skriv deg inn på universitetet så raskt som mulig! Og ta med en bekreftelse fra Norge på at du har tatt et negativt røntgen thorax. Dette måtte vi skaffe, og det ble en del forsinkelser mtp innskriving. Anbefaler å gjøre seg kjent med sykehusområdet noen dager før oppstart, da det oppleves litt som å lete etter 7 far i huset den første tiden.

Vi tok et franskkurs på 1 mnd før studieoppstart ved France Langue med "medisinsk fransk" som fokus. Dette er virkelig å anbefale, og takket være dette hadde jeg en viss peiling på det franske helsesystem og terminologi før jeg startet på sykehuset.

Undervisningsformer

Undervisningen var lagt opp slik at det var praksis fra kl. 8-12/13 og undervisning fra kl. 14-18/19. Det kan høres tungt ut, men gikk fint. Etter hvert stopper undervisningen og en har hele ettermiddager på å lese. (1 mnd undervisning) Undervisningen var vanlig forelesning i saler. Varierende undervisning, men stort sett bra! Veldig eksamensrettet. Lite PBL. Praksis går ut på å delta i legenes arbeid. De bruker å være veldig greie med erasmusstudentene. Opplegget gikk ut på å ta imot pasienter før legen kom inn, ta anamnesen og evt undersøke litt, og deretter hvis man følte man behersket det, gi en rapport til legen. Halvparten av praksis er man på operasjon. Dette er en god arena for å prøve seg på sying og assistanse. Det er varierende fra lege til lege hvor mye de involverer deg, men vær frampå, det taper en ingenting på. Sykepleierne er veldig OK.

Eksamen var en 2 timers lang multiple choice på iPad som omfattet nevrologi, psykiatri, øye og ØNH. Jeg likte veldig godt å ha hatt nevrologi og hud i Norge på forhånd. Da fikk jeg repetert nevro, fokusert mest på øye og ØNH, og lest psykiatri som bonus, som en forberedelse til psykiatrisemesteret. Mitt råd er å ikke undervurdere eksamen. Vi for vår del oppdaget det noen uker før eksamen, og det ble lange dager mot slutten. Mye kollokviering m.a.o.

Tips: De har god lunsjkantine på universitetsområdet som anbefales sterkt. Koster bare 3,20 for en god porsjon med dessert.
Bruk biblioteket! Her er det rolig og ventilert, en fordel på svært varme dager (38 grader den siste tiden ble litt vel mye).

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes dette tilbudet er alt i alt svært bra. Det fungerte kjempefint å ta kun ØNH og Øye i Frankrike. Vi fikk nok et roligere semester enn våre medstudenter i Norge, men måtte til gjengjeld studere til slutten av juli. Men så er man da i Frankrike og Bordeaux, så dette var ikke et stort offer. Det er vanskelig å vurdere om vårt faglige nivå er på lik linje med det norske tilbudet. Kanskje har vi noe svakere kompetanse, men til gjengjeld har en fått mye god ballast ved å dykke dypere ned i et fremmedspråk, sammenligne medisinsk praksis i to kulturer og daglig putte seg selv utenfor komfortsonen. Jeg ville absolutt gjort dette igjen!

Fagleg utbyte og språk

Språklig sett ble jeg bedre på å snakke fransk. Jeg forsto og leste allerede godt fransk da jeg kom ned, men formuleringer og muntlig fransk har en holdbarhetsdato. Dette fikk jeg forbedret. Jeg merket også at jeg etter hvert leste fransk medisinsk pensum som om det skulle vært engelsk. Det var en fantastisk følelse å merke at dette hinderet etter hvert forsvant!

Faglig sett lærte jeg aller mest av praksis og å lese til eksamen. ØNH praksis varte i 11 uker, så vi fikk sett en god del forskjellige tilstander. Øye- praksis varte i 1 mnd og hadde mindre å tilby, så dermed ble kunnskapen på dette feltet mye avhengig av graden jeg leste til eksamen. I Frankrike har de heldigvis veldig gode og eksamensrettede bøker som en kan få LÅNT på biblioteket. Aldri kjøp bøker. De er veldig konsise og informative. Jeg lærte mye av å lese. Svakheten med praksis var at vi ikke lærte undersøkelsesteknikk. Vi var på mange operasjoner, og snakket med mange pasienter (derav ganske god på symptomdiagnostikk), men ettersom ØNH og ØYE praksis i Bordeaux var svært spesialisert, fikk vi sjelden bruke instrumentene, og de la ikke opp til mengdetrening mellom studentene. Dermed er jeg fortsatt litt usikker på hvordan man bruker et opthalmoskop (takk og lov for ferdighetssenter i Bergen!).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet kan virke ganske forvirrende i starten, men går seg til etter hvert. Bruk litt tid på å gjøre dere kjent! Bruk biblioteket og finn kantina og administrasjonen, så er dere på god vei! Det finnes også et kontor som er FOR erasmusstudentene. Dette benyttet vi oss svært lite av, fordi vi kom midt i semesteret, men de er alltid greie å spørre om ting!

Byen Bordeaux er sykkelbyen. Det er bysykler nesten overalt, og ellers ideelle forhold for sykkel. Utforsk byen, dere vil oppdage masse små skatter av utesteder og kafeer. Det finnes flere vintageforetninger og handlegater. Oppsøk markedet ved St Michel- kirken, som i helgen bugner over av gode råvarer.

Sist men ikke minst, oppsøk Darwin (Kafé/Restaurant +++)

Som trening brukte jeg å jogge langs elven på den siden som ikke kun er asfalt, men en del sti. Det er ideelt for intervaller.
Ellers er det en skog i Talence, som er fin å løpe i, men det tar kanskje 1/2 time fra sentrum å sykle dit. Likevel verdt det.

Bustad

Jeg ( og de to andre) bodde først på hotell i 14 dager (billig et), som en nødløsning fordi vi ikke hadde funnet sted å bo enda. Til slutt fant jeg et, men med innflytning noen uker senere. Derfor sov jeg 13 dager på sofaen (couchsurfing) i et fransk kollektiv gratis (!) mens jeg ventet på å flytte inn i mitt nye kollektiv. Det var et fantastisk rom, med en liten balkong i 4. etasje midt i sentrum, med store balkongdører og gammel parkett. Akkurat som på film. Resten av leiligheten kan man si mye om, den var ikke i storslått stand, men mine franske bo-feller var jeg veldig heldig med. Jeg trivdes godt, men måtte flytte en måned før hjemreise til Norge fordi leiligheten skulle leies ut til noen andre. Da flyttet jeg inn i min norske venninnes franske kollektiv, også dette fungerte svært godt. Jeg kom med andre ord svært godt ut av det. Prisen jeg betalte hver måned lå like under det jeg betaler i Norge, så det er ikke veldig billig. Men maten er billigere.

Sosialt miljø

Før jeg dro var mitt store mål å få meg franske venner. Kollektivene jeg bodde i gjorde at jeg fikk bekjentskaper der (og det er jeg veldig glad for) og en menighet jeg gikk i gav meg noen andre bekjentskaper. Ellers var det generelt lettere å få kontakt med erasmusstudenter, siden vi befant oss i samme situasjon. På godt og vondt. Jeg hang noe med dem, men ønsket å prøve å komme inn på franske studenter også.
Jeg (og mine to norske medstudenter/venninner) opplevde vel alle tre at de franske medisinstudentene var noe vanskelig å komme inn på. Kanskje det hadde vært enklere hvis man var kun én norsk. Det gikk greit å utveksle ord og samtaler på universitetet, men det var aldri noe særlig initiativ fra deres kant. Dette skulle jeg i ettertid vært flinkere til å håndtere, ved for eksempel å invitere dem til ting. Å være tre norske gjorde kanskje den biten vanskeligere, men det var også utrolig godt å ha hverandre når utfordringer sto for dør, og når vi var slitne av fransk og det franske systemet. Det var så lett og og fint å finne på ting sammen oss tre når vi hadde fri. Vi ble for hverandre små pustehull i hverdagen.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vi reiste ned i mars, rett etter nevro og hud-eksamen. Vi hadde dermed hatt andre ting å gjøre enn å lese de tallrike og kryptiske mailene fra diverse franske kontorer. Det er mye administrativt å ordne med innskrivingen på universitetet, med krav om papirer og skjemaer og forsikringer. Dette tar tid! Dra tidlig til universitetet! Vi fikk lite hjelp i prosessen og vandret fra kontor til kontor - men det ordnet seg til slutt. Tips: Vær tolmodig, og se på det som en studie av fransk byrokrati.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår for det meste som forelesninger i store auditorier. Noen forelesninger hadde to forelesere med en almennlege og en spesialist sammen, disse var ekstra kjekke! Vi hadde også noe undervisning i grupper ledet av turnusleger på avdelingen vi var på, med caser og eksamensoppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Vi fulgte undervisning i faget neuro-psycho-sensorielle, med undervisning hver ettermiddag i en måneds tid. Her fikk vi undervisning i både nevrologi, psykiatri, og også litt øre-nese-hals og øye (som var fagene vi skulle ta). I tillegg hadde vi 10 uker praksis i øre-nese-hals, og 1mnd praksis i øye. Vi fikk sett og snakket med utrolig mange pasienter i praksisen, og også vært med på mange operasjoner. Veldig kjekt å ha med seg videre! Savnet derimot kurs i undersøkelsesteknikk.

Fagleg utbyte og språk

Vi tok en måneds språkkurs på France Langue i sentrum av Bordeaux før vi startet opp på universitetet. Dette var et kurs i medisinsk fransk som i tillegg oppfyller lånekassens krav for støtte - midt i blinken! Her gikk vi igjennom alt fra anamnese og medisinske termer til det franske helsesystem. Dette kom godt med senere i livet på sykehuset. All undervisning og pasientkontakt foregår på fransk, men både professorer og pasienter var forståelsesfulle og tolmodige med oss. Kom inn i språket etterhvert - mye ligger i å tørre å si noe!

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en fantastisk fin by! Flotte gamle bygninger, koselige kaféer og fine temperaturer!

Universitetet var under ombygging da vi var der, så mye annlegsarbeid og byggeplasser på campus.

Bustad

Vi fikk ikke bolig gjennom universitetet, men skaffet dette på egen hånd. Bodde på hotell den første tiden og gikk på visninger i ulike kollektiv. Prisene i Bordeaux er ikke langt i fra norske.

Sosialt miljø

Det er mange erasmus-møter og sammenkomster for de som ønsker å være med på det. Det var vanskelig å bli kjent med de franske studentene, vi hadde bare timer sammen i en mnd, og vi kom midt i semesteret deres. Jeg prøvde heller ikke så hard å få meg nye venner der, hadde godt selskap med de to norske jeg reiste med, og med de franske jeg bodde med.

På sykehuset var vi såpass lenge på avdelingene at legene husket oss igjen for hver gang. Det er mange som hospiterer på sykehuset i Bordeaux, vi traff øyeleger fra Marokko og øre-nese-hals leger fra Brasil og Saudi Arabia. Kjekt å snakke med disse og oppleve hvor internasjonalt faget vårt er!

Flott bygning
Foto/ill.:
© Université Bordeaux

Informasjon