Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Bucharest og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (ERASMUS+)

  • LandRomania
  • ByBucuresti
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtala gjeld for studentar på bachelor- og masterprogrammet i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium (FOF), men også andre studentar som ynskjer å ta filosofiemne når dei er på utveksling kan søkje på avtalen.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må også ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelor- eller masterprogram ved FOF vil bli prioritert om det er fleire søkjarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor: Best eigna for utveksling er fjerde, femte eller sjette semester av graden.

Studentar på andre studieprogram: ta kontakt med studierettleiaren din.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Ein rår til at studentane tar 200-nivået på utveksling då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivået enn på 100-nivået.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden.  

Det er ein føresetnad at kursa ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Bucharest er eit offentleg breiddeuniversitet med 19 fakultet og rundt 32 000 studentar. I tillegg til dei ulike fakulteta og ei rekke forskingssentre har universitetet òg sitt eige forlagshus, ein botanisk hage og geoparken Hateg, der ein blant anna kan sjå verdas einaste dvergdinosaurfossil, og ei rekke andre unike paleontologiske funn.

Bucuresti er hovudstaden i Romania, og ligg søraust i landet. Det er den største byen mellom Berlin og Istanbul, med rundt 2 millionar innbyggarar. Han utgjer det økonomiske og administrative sentrum i Romania, og har vore gjenstand for ein omfattande moderniseringsprosess etter tusenårsskiftet.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustader og eit internasjonalt kontor som hjelper Erasmus-studentar med å finne bustad. Kostnadsnivået i Bucure¿ti er noko høgare enn i Romania elles, men det er likevel gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Oktober - februar og februar - juni.

Informasjon