Hjem
Studentsider
bilateral

The University of Auckland og Det juridiske fakultet (BILATERAL - LLM)

  • LandNew Zealand
  • ByAuckland
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for rettsvitskapstudentar. For å kvalifisere for opptak til LLM-programmet må ein ha fullført alle emna til og med 3. studieår og ein må ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre.

Det er mogleg å starte på LLM-programmet både i haustsemesteret og i vårsemesteret, men om du vil utveksle allereie etter 3. studieår kan du ikkje byrje utvekslinga før i vårsemesteret. Det er fordi semesterstart ved University of Auckland er så tidleg at sensur for 3. årsemna dine ikkje vil vere klare i tide til at du kan få opptak til haustsemesteret.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Det er óg mogleg med oppstart i vårsemesteret på LLM-programmet.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå norsk videregåande skole treng ikkje å ta TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta ein LLM-grad. Ein LLM-grad er eit eittårig masterstudium i rettsvitskap, som gir ei grundig spesialisering innanfor eit bestemt rettsområde. Ein LLM-grad sikrar (på visse vilkår) at ein kan få godskrive heile 5. studieår av studieprogrammet ved UiB, altså både spesialemne og masteroppgåve.

Ved University of Auckland kan ein enten ta ein generell LLM, eller ei av følgande spesialiseringar. Eit LLM-program ved The University of Auckland har to semester og utgjer 120 «Auckland points». Dette tilsvarar 60 studiepoeng.

Alle studentar må ta det obligatoriske introduksjonskurset LAW 700 Legal Research Methodology and Advanced Writing.

denne nettsida finn du oversikt over emnetilbodet ved Faculty of Law.

Det er òg mogeleg å reise på utveksling til University of Auckland for eitt semester (ikkje LLM).

Studieavgift

Gjennom denne avtalen må ein betale skulepengar. For 2021 blir skolepengane for ein LLM på 38 998 NZD. Dette beløpet er innanfor Lånekassen si stønadsramme for skolepengar, men merk at store deler av det totale beløpet blir gjeve som lån, ikkje som stipend.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

The Auckland Experience

Produsent:
The University of Auckland

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Auckland blei grunnlagt i 1883 og er det største universitetet på New Zealand med 40 000 studentar. The Auckland Law School ligg i hjartet av Aucklands handelssenter og like i nærleiken av landets største rettssalar.

Auckland ligg på Nordøya av New Zealand og er det største av landets urbane område med om lag 1,4 millionar innbyggarar. New Zealand er verdas mest geografisk isolerte land, med Australia som næraste nabo, 2000 kilometer vest i havet. I tillegg til urbane fritidstilbod er området blant anna kjent for variert og storslått natur.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader på campus. Bustad er kun garantert for "Exchange" og "Study Abroad" studentar, ikkje PG Cert in Law eller LLM studentar. Informasjon om bustadalternativa som er tilgjengelege finn du på denne nettsida.

Semesterinndeling

Juli - november og mars - juni.

Studentrapportar

2020

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

15.07.2019 - 29.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å komme tidlig i gang med søknadsprosessen, spesielt om man skal ta LLM. Det er en del papirer som må sendes i posten, fordi de ikke godtar kopi, til tross for at den er bekreftet av fakultetet. Husk også å søke om forhåndsgodkjennelse med en gang det åpner for å få innvilget søknad fra Lånekassen så tidlig som mulig. Jeg opplevde store problemer med visumsøknaden og Lånekassen. Jeg fikk innvilget visum i slutten av mai, men fikk også to uker på å betale alle skolepengene, nærmere 240k. Ingen andre studenter som reiste ned samme semester fikk dette problemet, men en fikk det som reiste ned til våren. Så dette varierer ut fra saksbehandler. Immigrasjonsmyndighetene i NZ var lite villige til å utsette fristen til Lånekassen utbetalte penger og truet med å kansellere visumet mitt. Verken UiB eller UoA var hjelpsomme, selv om jeg prøvde å kontakte begge. Lånekassen ville heller ikke utbetale pengene før i starten av juli, og kunne ikke gjøre et unntak, selv om jeg vet om en annen som fikk pengene tidligere utbetalt. Det hele løste seg fordi Lånekassen utbetalte pengene med en feil og jeg rakk akkurat betalingsfristen. Dette ble helt idiotisk og er noe UiB bør ta tak i, hvis ikke er det bare å håpe på at man ikke får samme saksbehandler som jeg fikk.
[Kommentar fra UiB: Vi gjør oppmerksom på at fakultetet/UiB ikke har noe innvirkning på Lånekassens saksbehandling- og utbetalingsrutiner]

Andre praktiske tips er å ta med nødvendig turutstyr som blir for dyrt å kjøpe der nede, som sko og klær. Ellers anbefaler jeg å kjøpe det meste der nede, og kun pakke det som er nødvendig. Jeg kjøpte for eksempel nye ladere der nede, fordi det er litt stress å drasse med seg adapter overalt. Jeg tok også med ostehøvel, som var gull! Ta også med litt varme klær som ullgenser og en tynn dunjakke. Det er ganske kjølig på vinteren der og litt surt. Boligene er også dårlig isolert.

Undervisningsformer

Man kan velge mellom intensivkurs eller semesterkurs. Intensivkurs har undervisning i 3-5 dager (avhengig av antall credits), med undervisning fra 9-17. Semesterkurs har undervisning i 12 uker, med forelesninger på tre timer hver. Eksamensformen er å skrive en oppgave på 12500 ord (30 credits) eller 6500 (15 credits). Jeg anbefaler en blanding av intensiv- og semesterkurs. Det var lettere å komme i kontakt med andre studenter gjennom semesterkurs, så jeg tror intensivkurs kan bli litt ensomt. Intensivkursene består også hovedsakelig av eldre studenter som er yrkesaktive. Hvis man bare velger semesterkurs kan man bli litt låst til Auckland. I så fall anbefaler jeg å velge fag som ikke har undervisning på mandag eller fredag, fordi det er gull å komme seg bort i helgene.

Jeg opplevde undervisningen som ganske chill, selv om UoA har helt urealistiske forventninger til hva man skal ha lest på forhånd, og da spesielt i intensivkursene. Enkelte professorer deler ut en rekke spørsmål eller tema til hver enkelt student, slik at den studenten skal forberede dette og lede en diskusjon. Jeg forberedte meg egentlig kun på dette. Samtidig anbefaler jeg å være aktiv i timene, fordi muntligkarakteren teller stort sett 10-20%.

Semesterkursene har alltid innleveringsfrist relativt tidlig i semesteret, typ 12-14 uker etter skolestart, man er derfor veldig tidlig ferdig hvis man bare velger semesterkurs. Intensivkursene har innleveringsfrist 12 uker etter at kurset er ferdig. Det betyr at man risikerer å ende opp med innleveringsfrist i neste semester. Dette kan være problematisk, spesielt hvis det er siste semester og man skal søke om godkjenning av graden (hvis du tar LLM). UoA er generelt treige på alt, og bruker alt fra 5-13 uker på sensuren. Jeg anbefaler derfor å ta intensivfag som går relativt tidlig i semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange spennende fag, men det er tilnærmet umulig å få LLM med spesialisering gjennom "taught classes". Jeg fikk vite i ettertid at det er mulig å skrive en dissertation, som er på 14500 ord, i stedet for å ha et fag med undervisning og en oppgave på 12500 ord. En dissertation er tilsvarende en norsk masteroppgave, og man kan vinkle denne inn mot det området man ønsker spesialisering. Hadde jeg kunne valgt om igjen hadde jeg gjort dette. Ved å skrive en dissertation får man også veiledning, noe man ikke får i fagene hvor man skriver 12500 ord. UoA og jussen er generelt dårlig på å gi informasjon hvis man ikke oppsøker den selv, og jeg selv da slet jeg meg å få nødvendig informasjon. For å få spesialisering må 90 av 120 credits være innenfor det rettsomårde. Å finne en oversikt over hvilke fag som tilhører hvilken spesialisering er umulig, annet enn å lese fagkoden. Jeg ville derfor klargjort dette før jeg velger fag, slik at man er sikker på at man får godskrevet faget innenfor den enkelte spesialisering. Jeg endte opp med en generell LLM fordi jeg synes det var vanskelig å finne nok fag som var interessante.

Jeg endte opp med Global Environmental Law (30 credits), Data Privacy and the Law (15 credits), Miscarriage of Justice (15 credits), Legal Systems (30 credits) og Corruption (30 credits). Alt i alt var jeg strålende fornøyd med fagene. Jeg hadde egentlig tenkt å velge et fag om urbefolkningsrett begge semestrene, men det ble fjernet begge gangene, og siste semester tre dager før undervisningen skulle starte. Igjen, dårlig kommunikasjon fra fakultetet.

Mange har tidligere valgt Legal Systems fordi det skal være "chill". Det er ikke like chill nå, da fakultetet endret oppbygningen i faget. Tidligere var det to små hjemmeeksamener, men nå er det hele fire hjemmeeksamener, to på 1500 ord, en på 2000 ord og en på 4000 ord. Totalt sett er faget fortsatt enklere enn de andre fagene, fordi det ikke krever noe research når man gjør eksamenene, men det er definitivt ikke like enkelt som det tidligere har vært.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er fornøyd med fagene jeg tok. Jeg følte at jeg lærte mye og prøvde å velge fag som var mer internasjonalt rettet. Jeg var utrolig fornøyd med Data Privacy og anbefaler dette faget på det sterkeste! Professoren er utrolig dyktig og hjelsom, og faget i seg selv er spennende. Miscarriage of Justice er også utrolig interessant og anbefales på det sterkeste! Global Environmental Law er ikke et typisk jussfag, det er mye filosofi og politikk. Professoren er utrolig dyktig og en av de beste i verden innenfor sitt felt. Samtidig synes jeg kanskje det ble en litt naiv tilnærming til miljøproblemene. Jeg kan likevel anbefale dette faget fordi det er en interessant politikk og professoren er svært hjelpsom med tema og essayet som skal skrives. Professoren krevde også særdeles lite forberedelse, noe jeg synes var litt deilig.

Vårsemesteret (høstsemesteret i NZ) tok jeg Legal Systems og Corruption. Legal Systems er ne hybrid mellom exfac og metode 1 og 2. Det er veldig basic. Det er mange utvekslingsstudenter i denne klassen, så det er enkelt å skaffe seg venner her. Corruption var også et interessant fag som jeg kan anbefale.

Jeg valgte som sagt fag som var internasjonalt rettet. Professorene er også veldig fleksible på hva man skriver research essayet sitt om. Jeg skrev alle oppgavene mine innenfor temaer som er relevante for Norge, som GDPR og EMK, men også en oppgave om Grunnloven og en komparativ analyse mellom Norge, USA og Storbritannia. I forbindelse med oppgaven anbefaler jeg å starte tidlig! Det ble litt stress på slutten av semesteret, og det er spesielt kjipt hvis man sitter mye inne på skolen når det er vår og fint vær i Auckland. Man får i utgangspunktet ingen veiledning med oppgavene, noe jeg synes var utfordrende i starten. Enkelte av professorene tilbyr litt hjelp hvis man trenger, særlig hvis det er få stk i klassen, det skader ikke å høre. Det gikk også veldig greit å skrive på engelsk, og det ble en vanesak. Norske studenter er generelt veldig flinke i engelsk sammenlignet med andre utvekslingsstudenter.

Universitetsområdet og byen

Auckland har mange bakker og hovedcampus ligger på toppen. Det er mange billige spisesteder rundt hovedcampus, og jeg kjøpte ofte lunsj. Jussbygningen ligger litt utenfor resten av campus, ca 10 min fra hovedcampus. Jussbygningen er gammel og nedslitt, men underetasjen på jussbiblioteket har de beste lesesalplassene med egne båser. For øvrig skal jussen flytte bygning om et par år, så det blir bra for de som reiser ned da.

Jeg hadde lest mye negativt om Auckland og ble derfor positivt overrasket. Ja, byen mangler litt sjarm og har ikke mange fine bygninger, men det finnes likevel mange fine steder som Ponsonby, Parnell, Mission Bay og Devenport. Det er også mange fine opplevelser en time unna, som for eksempel Piha og Waiheke Island. Auckland ligger dessuten sentralt til på Nordøya og det er gode kjøreforbindelser til resten av Nordøya for en langhelgetur. Det går også mange og billige fly til Sørøya. Jeg anbefaler på det sterkeste å reise så mye som mulig ut av byen, fordi NZ er utrolig fint, og det er slett ikke bare "norsk natur" som man ofte hører. Det er også felles ferie midt i semesteret, og vi var en gjeng som reiste til Rarotonga da. Jeg skulle egentlig også til Samoa i høstferien (norsk vår), men dette ble avlyst på grunn av korona. Jeg anbefaler virkelig å reise til en stillehavsøy, det var et av høydepunktene for min del. Jeg ville også reist til andre øyer en Fiji, og da spesielt hovedøya som er svært turistpreget.

Bustad

Hvis man tenker å bo på studentbolig må man søke tidlig (før 1. mai)! Da er man garantert plass. Jeg bodde det første semester på Carlaw Student Park Village og angret med en gang. Selve leiligheten er grei, utenom sengene som var helt forferdelige. De fleste jeg møtte var egentlig misfornøyde. Jeg tror mye av grunnen til dette er at det er mange unge som bor på Carlaw. De jeg bodde med var 18 og 19 år gamle og kom rett fra vgs. I tillegg må man følge helt absurde regler satt av administrasjonen, som at man må søke om å ha besøk av flere enn seks stykker hvis man skal være der lengre enn til kl 22, i tillegg til støyforbud i eksamensperioden (som varte i nærmere to måneder). Hvis man likevel tar sjansen på å velge Carlaw, så ligger det relativt sentralt, ca 10 min å gå til jussen, 15 min til hovedcampus og 20 min til sentrum. Nærmeste matbutikk ligger 10-15 minutter unna. Av studentboliger anbefaler jeg Parnell eller 55 Symonds. Som postgrad student får vi dessverre ikke søke på Parnell, så det er relativt få alternativer. De som bodde på 55 Symonds var fornøyd, til tross for en stiv pris. Der bor man også alene. Jeg har hørt mye dårlig om Anzac, hovedsakelig fordi det er veldig slitt og det er mange unge som bor der.

Det siste semesteret bodde jeg privat, og det var mye bedre. Man kan finne boliger via trademe.nz (samme som finn.no). Hvis man gjør dette fra start av anbefaler jeg å leie airbnb et par uker i starten, i tillegg til å komme litt tidlig ned, for å kunne gå på visninger. Jeg tok faktisk sjansen på å leie usett, fordi jeg var på ferie, men det er jo en risk. Prisene for bolig i Auckland er litt dyrere enn Bergen. Jeg betalte rundt 9000kr i måneden i et privat firemanns-kollektiv. Det var ekstremt sentralt, god standard og stort rom. Hvis man ønsker å bo billigere kan man bo et stykke utenfor sentrum, men jeg anbefaler likevel å bo sentrumsnært. CBD, Parnell, Ponsonby, Eden Terrace, Grafton og Mount Eden er topp.

Kollektivtransporten i Auckland er heller dårlig og ofte forsinket. Hvis man ikke har bil er det likevel en ok måte å komme seg rundt på. Man bør søke om student concession for å få svært billig buss, det står noe om det på hjemmesidene til AT Hop (som er transportfirmaet).

Sosialt miljø

Det er ingenting sosialt i regi av skolen, heller ingen "fadderuke". Man står veldig på egne ben. Introduksjonskurset LAW700 er et fag hvor det er muligheter å få seg venner på jussen, eller gjennom semesterfagene og da særlig LAW701. Intensivfagene er ikke veldig egnet for å skaffe seg venner.
Jeg anbefaler å bli med i diverse klubber. Det er en dag i starten av semesteret hvor alle undergrupper blir presentert, og det finnes noe for enhver smak. Jeg har hørt mye bra om kite-gruppen, tramping-klubben og kano-klubben. I tillegg er det en gruppe for utvekslingsstudenter (SASS) som arrangerer mye sosialt gjennom semesteret. Mitt tips er å være åpen, snakke med alle nye og hive seg med på det andre foreslår. Det blir gjerne en god del turer og reising, så jeg anbefaler å ha litt ekstra penger på sparekontoen for å gjøre det beste ut av oppholdet.

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

15.07.2019 - 29.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Jeg skal ærlig innrømme at det var en god del styr med universitetet i Auckland før avreise da de ikke ville godkjenne kopi av passet mitt. Det var svært vanskelig å få hjelp av UoA og det varierte om Student Centre skjønte problemet og hva de svarte meg. Til slutt ved hjelp fra UiB fikk jeg telefonnummeret til kontaktperson ved Law School som hjalp meg svært godt! Hun unnskyldte for feilen og informerte meg om at jeg måtte si til fremtidige studenter at de bare skulle ta kontakt med henne om de hadde tilsvarende problemer. Det må opplyses om at ingen av de øvrige som skulle til Auckland hadde samme problem. Ellers kan det være lurt å søke visum nokså tidlig, det gikk raskt og enkelt for meg, men jeg vet at andre ventet veldig lenge på å få visum og hadde litt problemer med dette.

Undervisningsformer

Auckland tilbyr både semesterkurs og såkalte "intensive courses." Semesterkursene innebærer en fast undervisningsdag i uken, der professoren typisk gjennomgår ulike temaer på hver gruppe. Opplegget kan minne noe om storgrupper som én kjenner fra UiB. Som det ligger i ordet, er intensivkursene mye kortere. Kurset/faget varer typisk en uke, der du har undervisning hver dag hele dagen. Du får naturligvis mer fritid med et slikt kurs, men det er nokså intens mens det pågår.

Jeg likte godt undervisningsformen i form av "klasser" da det skapte større rom for diskusjon og deltagelse enn kun forelesning. Samtidig opplevde jeg ikke noe press på at man "måtte" snakke.

Avhengig av hvor mange poeng faget gir skal du levere en oppgave på enten maksimalt 12.000 ord (kan og være 10.000) eller maksimalt 6.000 ord (kan nok være mindre) på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

University of Auckland har et variert tilbud av kurs, så avhengig av hva man liker er det nokså mye å ta av. Hvor mange og hvilke kurs som tilbys varier imidlertid mellom de ulike semesterene, så her må man nesten bare se på det aktuelle semesteret (vår 2019 er ikke nødvendigvis det samme som vår 2020 etc). Et fag jeg selv likte svært godt var Artificial Intelligence and the Law til tross for at undervisningen ble noe avkortet grunnet Covid-19. Syns du det er spennende med ny teknologi og juss vil jeg absolutt anbefale dette. Hadde jeg skulle valgt på nytt hadde jeg nok også valgt environmental law. Jeg fikk høre av flere som var der nede samtidig med meg at faget var veldig spennende med en engasjert og flink professor. Jeg tror egentlig det lureste er å velge fag man syntes virker interessante, nå har du muligheten for å prøve noe litt annet enn det som tilbys ved UiB!

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen og oppgavene du skal levere er naturligvis på engelsk. Jeg merket selv at med skrivetrening ble jeg bedre i engelsk skriftlig og de siste oppgave var langt enklere å skrive enn den første. Professorene er dyktige og jeg opplevde at de hadde god kompetanse innenfor sine repektive fagfelt. Fagene er på postgraduate-nivå hvilket i utgangspunktet ikke er noe problem etter 3-4 år på jussen.

Universitetsområdet og byen

Auckland fungerer veldig bra som en studentby, byen er relativt liten og det er lett å komme seg rundt. Jeg gikk både til campus, bibliotek og undervisningsbygg og brukte generelt lite kollektivtransport. Byen har et fint havneområde og fine turmuligheter både utover Mission Bay og bl.a. til Mt. Eden. Området Ponsonby er svært hyggelig med mange barer og restauranter. Universitetsbygningene og campus er litt slitt, men etter hva jeg har hørt skal de pusses opp i nærmeste fremtid.

Det jeg sitter aller mest med igjen etter mitt opphold i New Zealand er fantastiske naturopplevelser. Auckland er kanskje ikke verdens mest spennende by, men New Zealand må være et av verdens vakreste land med alt fra lange vakre strender og palmer til høye fjell og lange fjorder. I tråd med topografien er kiwiene (befolkningen) aktive folk og «tramping» (les: hiking), kiting, løping og roing er populære aktiviteter. Er du glad i friluftsliv vil jeg anbefale NZ på det sterkeste! Helgene ble ofte benyttet til å dra på utflukter til forskjellige områder på nordøya. I sommerferien som er typ fra november til februar/mars vil jeg anbefale på det sterkeste å reise rundt på sørøya enten med campervan eller vanlig bil og bo på hostell/motell. New Zealand er et land som må oppleves!

Bustad

Jeg bodde på 55 Symonds som er studentboliger (university Accommodations). Rommene er ganske små med en enkel kjøkkenkrok, et lite bad og en seng, men stedet er rent og pent og ligger veldig sentralt i henhold til campus. Stedet er også freshere enn andre eldre, men rimeligere, studentboliger. Du kan enten bo alene eller på dobbeltrom (med dobbeltseng). Prisnivået er ganske høyt, så du kan nok absolutt bo rimeligere og sikkert finere privat, eventuelt i hybelleilighet som deles med flere f.eks. i Carlaw.

Sosialt miljø

Sosialt sett er det hyggelig med mindre klasser da du får mulighet til å bli bedre kjent med noen av de øvrige studentene. Samtidig er det nokså alminnelig i Auckland å studere en periode, for deretter å jobbe før man eventuelt ta noen fag på postgraduatenivå, dermed var det en god del voksne og etablerte i klassene også. Du møter imidlertid flere utvekslingsstudenter, og jeg vil absolutt anbefale å bli med i en studentklubb for å bli kjent med både nasjonale og internasjonale studenter fra andre studier. Det er garantert en studentklubb som passer deg, da man har alt fra meat club (som innebærer at du kan spise så mye bbq du vil for en nett sum), motsatsen veganclub, politiske grupper, interessegrupper og en rekke sports- og fritidsklubber. Jeg opplevde det som forholdvis enkelt å få seg et sosialt miljø da andre studenter generelt var imøtekommende og hyggelige.

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

24.02.2020 - 29.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

- Begynn planlegginga tidleg
- søk om visa tidleg
- Lurt å sjå seg om etter bustad tidleg, kan fort bli ganske dyrt i Auckland
- Lurt å spare opp ein del pengar om ein ønsker å gjere ting i NZ

Undervisningsformer

- Klasseundervising i mindre grupper
- Intensivkurs over fleire dagar
- Eksamen er stort sett å skrive ei større oppgåve på 12 000 ord

Vurdering av emnetilbodet

- Greitt nok, men kunne ha vore fleire fag. Er eit lite fakultet, så emnetilbodet er deretter
- Fleire interessante fag, men færre var tilgjengelige når eg var der pga corona
- har gode førelesarar

Fagleg utbyte og språk

- Bra
- kjem fort inn i det

Universitetsområdet og byen

- ikkje så fint, men fin park i nærheta. Universitetsområdet er litt spreidd
- Heilt ok by
- Kan bli overraska over kor lite flat byen er

Bustad

- Dyrt
- studentbustad er nærme universitetet, men dyrt
- Om ein vil bu nærmare utesteder og meir spennande område, er det eit stykke frå skuleområdet. (Ponsonby)
- Må ofte betale strøm/bills utanom

Sosialt miljø

- Ikkje mykje opplegg for nye studentar, men nokre organisasjonar som buddyprogrammet har arrangement der ein møter mange nye studentar, stort sett internasjonale. Vil anbefale å delta på dette.
- Kan også vere ein idé å bli med i studentgrupper
- om ein bur på campus er det mange sosiale arrangement i bygningane ein bur i. Er ein del yngre som bur der.

2019

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.07.2019 - 18.11.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er bare å komme igang med søknad av visum og bolig. Jeg ville også prøvd å bestemme seg 100% for fag før en drar ned. Bare styr å bytte der nede, og en får ikke særlig mer informasjon om fagene. Dersom en drar på høstsemesteret og skal skrive master påfølgende vår kan det også være en god ide å tenke på mastertema i Norge før en drar ned. Ellers kan det valget komme litt brått på. Et godt tips er og ta med turutstyr og turklær til New Zealand dersom en ønsker å gå tur. Kjedelig og dyrere å måtte kjøpe sovepose/telt/liggeunderlag/sekk/gassbrenner osv der nede. (Det kan selvsagt lånes, men er en god mulighet for at man blir å bruke slikt mye).

Undervisningsformer

Det er to typer kurs, intensivkurs og semesterkurs. Intensivkurs er mellom 3-5 dager avhengig av poeng. Semesterkurs har undervisning 3timer hver uke. I begge tilfeller skriver en lengre oppgaver. Typisk mellom 6000-12500 ord. Selv skrev jeg 2x125000 ord. Siden det er lite undervisning og mye frihet er arbeidstid veldig avhengig av effektivitet. Anbefales å begynne å skrive med en gang.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var ganske fornøyd med emnene jeg hadde. Valgmulighetene er litt begrenset, men fikk inntrykk av at de fleste var ok fornøyd likevel. Mitt yndlingsfag var "global environmental law". Professoren i faget er intet mer enn en legende, som bl.a. stiftet "die Grünen" i Tyskland, NZ senter for Environmental Law, har FN-verv, og er voldsomt engasjert. Faget var langt mer politisk enn en er vant med i Norge. Dette var en kjærkommen avveksling, selv om det var uvant med et mer overordnet og rettspolitisk fokus. Det må likevel sies at timene flyter vel ut til tider med mye filosofi og svevende betraktninger. Uansett. Jeg ville ikke nølt med å velge dette faget. Dersom en ønsker et lite arbeidskrevende fag er law701 vegen å gå.

Uansett hvilke fag en velger er mitt inntrykk at en står ganske fritt til å velge emne for oppgave. Kan f.eks. vinkle oppgaven inn mot norsk rett dersom en ønsker dette.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var overraskende bra. Selv om en kanskje har et bilde av å skulle surfe seg gjennom semesteret skrives ikke oppgaver på 12500 ord seg selv. Dermed får en god trening til å skrive engelsk. Fakultet hadde gode ressurser og flinke folk. Med det sagt er det ikke gitt at fagene en velger har den største overføringsverdien til Norge. Særlig skriftlig engelsk blir forbedret seg. Muntlig akademisk engelsk får en derimot lite trening, særlig dersom en velger intensiv fag. For den dagligdagse muntlige engelsken er det alfa omega å få venner som ikke bare er fra Norden.

Selv hadde jeg størst glede av faget med undervisning hver uke. Dette var mer sosialt, og morsommere enn å sitte å skrive for seg selv hele tiden. Har en intensivfag har en langt mer fleksibilitet, samtidig er arbeidsmengden noenlunde lik, all den tid en uansett må skrive en lengre oppgave. Mitt tips er dermed 1. velg fag du tror er morsomme, og 2. kanskje minst et semesterfag.

Universitetsområdet og byen

Auckland er en ok minus by. Særlig når det regner, da er den litt kjip. Mangler sjarmen og kulturen en har i Bergen. Mye glass og betong. Heldigvis er det en flott park "The Domain", masse fine strender i nærheten, og mye digg mat. En times tid unna byen er det en flott vinøy, samt flott kyst på Vestkysten med fine surfestrender. F.eks. Muriwai beach og Piha. Et godt tips er å dra til Eden Noodles Cafe, det ble en slager i vennegjengen. Ellers er utestedene noe begredelige. K-road er her stedet å dra, f.eks. Family Bar. Det beste med Auckland er hvor sentral den ligger mtp å reise i helgene, hvilket jeg gjorde nesten hver helg.

Bustad

Studentboliger er dyrt i Auckland, og ikke all verdens. Carlaw er helt ok, her bor en med 3-4 andre. Er en heldig med de en bor med funker det fjell. Både 55 Symonds og UniLodge Anzac bor en alene, og det er greie fellesarealer. Parnell var klart best av studentboligene, litt lengre unna sentrum - ca 20 min. Til gjengjeld var det ikke et betonghelvete som enkelte andre studentboliger. Hyggelig plen utenfor, volleyballnett, og boliger som var langt mer sosiale. Felles for studentboligene er at det er et strengt regime og liten frihet. Det er f.eks. IKKE LOV å ha folk på besøk etter kl 22, dette til tross for at en betaler 6-8k /mnd. Hver kveld går det "RA"s - beboere som jobber der - rundt og kaster ut vors. Dette er kun et av mange eksempler på en haug av regler tilpasset 18åringer. Siste MÅNEDEN var det også "total noice ban", altså UOVLIG å lage lyd i leiligheten 24/7. Vi hadde en vaffelkveld denne perioden hvor vi nettopp spiste vafler og drakk te, dette var ikke greit idet vi lagde for mye lyd. Det kan og påpekes at jeg hadde fri i nesten hele denne måneden idet jussen er ferdig lenge før alle andre. Dårlig opplegg.

Det er også mulig å leie privat. Da må en belage seg på og dra ned og dra på visninger mens er bor på hostell / Airbnb før en finner bolig. Fakultet arrangerer "Flatfriending" eller noe sånt, altså at en kan finne boliger sammen med andre studenter. På det private markedet kan en finne gull, men dette er mer styrete enn studentbolig med garantert plass.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var helt utrolig bra. Fikk en stor internasjonal gjeng som fant på mye moro. Mye "ja-mennesker" som dro igang mye. Vi dro på turer så og si hver helg. I tillegg hadde vi ukentlige aktiviteter som "bierclub" og spillkveld. Det var også høy frekvens av folk som ville pilse i ukedagene, dra og bade, osv. Unikt med NZ er at alle er i samme båt i form av det ikke er aktuelt å dra hjem i helger eller få besøk. Dermed blir tilbringer en mye tid sammen og blir tilsvarende god sammensveiset. Spennende å få bli kjent med folk med ulike bakgrunner. Det må likevel sies at en ikke får venner idet en lander i NZ. Det tar noe tid, og det er ikke noe å stresse med. Det løser seg bra. Et godt tips er å være utadvent og kun snakke engelsk i grupper. Snakker en norsk sammen blir det fort til at en får færre internasjonale venner. Lurt å ha et bevist forhold til det. Er i tillegg en haug med studentgrupper og mye arrangmenter i starten. Var igrunn kun med på 1 tur med "Tramping Club", etter det falt det sosiale på plass.

I "mid semester brake" var vi en større gjeng i Cook Islands, aka. en paradisøy i Stillehavet. Dra et sånt sted! Når siste oppgave var levert, 25. oktober, var det duket for en lengre roadtrip med venner fra Auckland. Helt utrolig. Bra turer, spektakulære fjell, fine folk, bra soloppganger osv osv. Et minne for livet.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

15.07.2019 - 18.11.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å komme raskt i gang med søknaden til universitetet i Auckland og med visumsøknaden. Begge søknadene krever en del dokumentasjon, så det er lurt å være ute i god tid for å få dette på plass. Man må blant annet skaffe engelsk oversettelse av vitnemålet fra VGS, og selv erfarte jeg at det tok tid å få dette tilsendt fra min videregående skole.
Hvis man drar på utveksling høstsemesteret må man være forberedt på noen kalde måneder når man kommer ned til Auckland i juli. Vinteren i Auckland er ikke som en norsk vinter, men det kan være ganske kjølig og vått. Det er derfor lurt å pakke med nok varme klær og regntøy/paraply.

Undervisningsformer

Det juridiske fakultetet ved UoA tilbyr to undervisningsformer: semesterkurs med ukentlig undervisning gjennom hele semesteret eller intensivkurs med undervisning i tre/fem dager sammenhengende (avhengig av hvor mange studiepoeng kurset utgjør). Selv valgte jeg ett semesterkurs og to intensivkurs. Man er mer fleksibel og mindre låst til Auckland dersom man kun velger intensivkurs, men jeg synes det var veldig greit å også ha et kurs med ukentlig undervisning gjennom semesteret. Jeg synes det var enklere å følge undervisningen i dette kurset, fordi man forbereder seg fortløpende til hver time. I intensivkursene hadde vi derimot 500-1000 sider pensum man skulle lese i sin helhet før selve intensivkurset (selv om kursene jeg tok kun var 15 points / 7.5 studiepoeng her hjemme), noe som var helt urealistisk. Man må være veldig selektiv med hva man forbereder i forkant, og det er begrenset hvor mye man lærer i løpet av tre dager undervisning. Jeg føler derfor at jeg fikk større utbytte av semesterkurset.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent fra jussen i Bergen må man ta fag på postgraduate-nivå ved universitetet i Auckland. Man har dermed færre fag å velge blant enn mange av utvekslingsstudentene fra andre land. Fagtilbudet på postgraduate-nivå var litt begrenset, og et par av fagene som stod oppført på undervisningsplanen ble trukket et par måneder før semesterstart. Det var likevel ikke noe problem å velge fag. Jeg valgte fagene Intellectual Property (30 poeng), Data Privacy and the Law (15 poeng) og Miscarriage of Justice (15 poeng). Alle tre fagene var veldig interessante. Førstnevnte kurs gikk gjennom hele semesteret, med tre timer undervisning hver uke. De to sistnevnte var intensivkurs med kun tre dager undervisning per fag. Ved valg av fag er det lurt å ta i betraktning når undervisningen foregår, særlig for intensivfagene. Noen av intensivfagene har undervisning ganske sent i semesteret, noe som betyr at innleveringsfristen for research essayet potensielt er etter at selve semesteret er ferdig. Hvis man velger fag som er tidlig ferdig har man større frihet til reising mot slutten av semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes professorene var dyktige og engasjerte. Man må skrive et research essay i hvert fag, og man får dermed mulighet til å fordype seg i et spesifikt tema og lære mye om dette. For kursene på 15 poeng ligger ordgrensen på rundt 6000-6500 ord, mens i 30-poengskursene varierer ordgrensen mellom 10000-12000 ord. Det var uvant å skulle planlegge, strukturere og skrive såpass store oppgaver, og det tok litt tid å komme inn i skrivingen. Det er lurt å velge tema/problemstilling tidlig, slik at man kan komme raskt i gang med både research og selve skrivingen. Jeg erfarte at skrivingen tok lenger tid enn jeg hadde trodd på forhånd, så jeg skulle gjerne ha kommet i gang med skrivingen enda tidligere enn jeg gjorde.

Universitetsområdet og byen

Jeg ble positiv overrasket over Auckland som by. CBD (sentrumskjernen) er ikke det koseligste området, men det er et par fine parker i sentrum. I tillegg er det flere trivelige bydeler utenfor sentrumskjernen med gode restauranter og barer, f.eks. Ponsonby. Man kan enkelt komme seg rundt i Auckland til fots, med buss eller med Uber. Universitetetsområdet ligger midt i sentrum. Jeg synes det var triveligere rundt hovedcampus enn ved det juridiske fakultetet, for der var det ganske slitt. Jeg vil uansett anbefale å forsøke å komme seg ut av Auckland så mye som mulig. Det er mange fine destinasjoner og turer et par timers kjøring unna Auckland, og det er gode flyforbindelser fra Auckland til Sørøya. I tillegg kan det anbefales å sjekke ut en stillehavsøy når man først er såpass nærme!

Bustad

Jeg bodde i studentboligen 55 Symonds og var fornøyd med det. 55 Symonds er blant de nyeste studentboligene, og består kun av studioleiligheter (i tillegg til parleiligheter). Boligen ligger veldig sentralt i Auckland. Det tok 5-10 minutter å gå til hovedcampus og 15 minutter å gå til jussfakultetet herfra. Studentboligene Carlaw og Parnell virker også som gode alternativer, men her bor man i kollektiv med fremmede, så hvorvidt man trives vil i stor grad avhenge av hvem man havner sammen med. Det er relativt dyrt å bo i studentbolig i Auckland, men jeg synes likevel det var en god løsning. Det var veldig behagelig å ha ordnet bolig i forkant før man kom ned til New Zealand, særlig fordi reisen er så lang. I tillegg er det sosialt å bo i studentbolig og det er lett å komme i kontakt med andre utvekslingsstudenter hvis man ønsker det. Dersom man skal leie privat har jeg inntrykk av at man bør vente med å fikse bolig før man kommer ned, slik at man får gått på visning før man bestemmer seg.

Sosialt miljø

Det er lite sosialt opplegg på jussen i Auckland. I alle fagene jeg tok var majoriteten av studentene voksne mennesker med jobb og familie, så det var ikke så lett å bli kjent med medstudentene. Jeg vet at noen av de andre fagene var mer populære blant utvekslingsstudenter (f.eks. LAW701), så her er det nok bedre utsikter for å bli kjent med medstudentene. Det er likevel relativt enkelt å bli kjent med mye folk hvis man engasjerer seg i ulike grupper, enten grupper for utvekslingsstudenter (f.eks. SASS) eller ulike idrettsundergrupper ved universitetet. Jeg ble medlem av tramping-klubben (AUTC). De hadde en stor kick off-tur i starten av semesteret hvor vi traff mange hyggelige folk.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

09.07.2018 - 01.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være greit å ta med en skjøteledning med norsk uttak. Da kan du bruke én adapter og få mange uttak til norske ladere mv.

Da vi kom til New Zealand kjøpte vi bil og reiste rundt på Nordøya de fleste helger. Det hadde vi veldig stor glede av!

Ønsker man en roligere start på skoleåret anbefaler jeg å velge LAW701 - et introduksjonskurs til common law - som ett av to 30-poengsfag. Da slipper å skrive to oppgaver på 12000 ord. Tar man en LLM går skrivingen gjerne fortere andre semester, men første semester var det fint med et mindre krevende fag.

Undervisningsformer

Det er mulig å velge mellom intensivkurs og fag som har undervisning gjennom hele semesteret:

Intensivkursene gir frihet til å legge opp semesteret som man ønsker. Det er fem dager med undervisning fra 9 til 17. Karakter settes på bakgrunn av aktivitet i timen og en oppgave som skal leveres på slutten av semesteret. Det gjør det mulig å reise litt gjennom semesteret og man blir fri til å ta et skippertak mot slutten.

Normal undervisning er som regel én økt på tre timer hver uke. Det er en god måte å bli bedre kjent med studentene i klassen. Hvor gode forberedelser man ønsker å gjøre til hver time er opp til hver enkelt. Da undervisningen som regel foregår på kveldstid kan det bli litt mye med to fag med normal undervisning. Mitt andre semester valgte jeg derfor ett intensivkurs og ett fag med undervisning hver uke. Det gav en god balanse og reduserte nok også arbeidsmengden.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved UoA er ikke veldig imponerende, men jeg hadde ikke problem med å finne passende fag hvert semester. Noe av grunnen til at tilbudet var litt begrenset var også fordi jeg ville unngå fag som strakk seg inn i jul- og sommerferie, så hvis man er mer fleksibel er det mer å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Hovedfokuset i hvert fag er å skrive en lengre oppgave. Som master hjemme i Norge lærer man derfor mye om et utvalgt emne. Kanskje det viktigste utbyttet er språklige gjennom å både skrive og snakke på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Jussbygget er litt adskilt fra resten av campus. Det er mer som skjer på hovedcampus. Jeg anbefaler derfor å sitte på General Library eller på datarom i bygget der du finner Munchie Mart etc.

Det er mye positivt å si om Auckland. Det er ved havet (mange kule reisemål fra fergekaia), det er mange fine områder litt utenfor sentrum og Auckland tiltrekker seg mennesker fra hele verden. Du trenger definitivt ikke bare bli kjent med norske studenter. Kiwier er usedvanlig imøtekommende og gjestfrie mennesker og Auckland tiltrekker seg mange utvekslingsstudenter.

Bustad

Hvis du reiser alene eller kommer for bare ett semester anbefaler jeg student housing (særlig Carlaw og Parnell). Det er mye sosialt i regi av studentboligene og det er en perfekt måte å møte andre utvekslingsstudenter.

Ønsker man leilighet på det private markedet er det relativt enkelt å få til. Sjekk ut TradeMe og facebooksider der folk søker etter room mates. Mitt andre semester delte jeg et hus i Eden Terrace med fem andre. Det er en kjempehyggelig måte å bli bedre kjent med nye folk :)

Sosialt miljø

Mitt tips er å melde seg inn i én eller to undergrupper. Det er et stort universitet og det sosiale miljøet i "klassen" er ikke nødvendigvis det store. Personlig anbefaler jeg KiteClub på det sterkeste. Der er det ca 50/50 utvekslingsstudenter og lokale. Selv om du ikke ønsker å lære kiting, er det mye sosialt gjennom denne gruppen.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

17.07.2018 - 25.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips er å være ute i god tid når du skal søke visum til New Zealand. Selve prosessen fra søknad om utveksling gjennom UiB til endelig klarsingnal fra UoA kan virke trøbblete og uoversiktelig, men det løser seg til slutt. Hvis du skulle støte på noen problemer er det enklest å ta kontakt med det jussen på UoA direkte.
Av praktiske tips er det å pakke med seg turtøy (anbefaler virkelig å sjekke ut turmulighetene i New Zealand) og å huske å pakke varme klær. Skjøteledning er også et hot tips. Og hvis du tar LLM vil du få tidenes lengste "sommerferie" fra november-mars; så spar opp så mye penger som mulig hvis du tenker å reise rundt i denne perioden.

Undervisningsformer

Når du tar en LLM kan du velge mellom intensivkurs eller kurs med undervisning en gang i uken (3 timer) gjennom semesteret. Første semester valgte jeg to fag med vanlig undervisning, mens andre semester valgte jeg en blanding. Kombinasjonen i andre semester er det jeg likte best og vil anbefale videre. Selve intensivkurset virker, som også navnet antyder, ganske intensivt med undervisning fra 9-17 i fem dager. Fordelen er at det gir masse frihet til å bruke tiden på utveksling til å utforske New Zealand i stedet for å være tvunget til å henge rundt på universitetsområdet gjennom hele semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på LLM føltes ganske begrenset. Når du har valgt en spesialisering er det ikke det største utvalget av fag. Jeg greide imidlertid å finne noen kombinasjoner jeg likte godt.
Når det gjelder den faglige kvaliteten på kursene var dette ganske varierende. Første semester tok vi et introduksjonskurs til juss i New Zealand - Law701. Dette faget minner litt om metode-faget i Bergen og føles veldig overkommelig med to hjemmeeksamner på 2000 ord + en research paper på 4000 ord. Anbefaler dette faget veldig hvis du ser etter noe som er ganske overkommelig og heller vil bruke tiden din på å utforske landet.
I de andre kursene jeg tok var det bare research paper som ble vurdert. Disse varierte i lenge, men var fra 8000-12000 ord. Anbefaler å få på plass en problemstilling til research paper fortest mulig, og gjerne spørre professorene om hjelp til å finne noe, så du ikke bruker lang tid på dette.

Fagleg utbyte og språk

Det falige utbyttet var ganske varierende, men siden man må levere research paper i alle kurs fikk man virkerlig lært hvordan det er å skrive en større oppgave om en mindre probelmstilling. Den juridiske engelsken kan virke skummel i starten, men man kommer overraskende fort inn i det. Anbefaler også Grammarly på det sterkeste hvis det er et par år siden du brukte engelsk aktivt når du skriver.
Når det gjelder forberedelser til timene er det veldig varierende hva som blir krevd av deg. Noen krever at du leser deg opp på forhånd, mens andre ikke bryr seg om du leser noe pensum i løpet av semesteret. Før intensivkurset jeg tok, International Trade Law, gjorde jeg minimale forberedelser på grunn av en ferie, men følte ikke at dette var noe problem. I IP-law var det derimot krevd at man leste seg litt opp før timene og kunne svare på spørsmål. I dette faget gjaldt den muntlige deltagelsen i timen 20% av karakteren til slutt.
Den muntlige engelsken faller ganske naturlig på plass ganske kjapt. Siden det ikke er alt for mange norske studenter blir man tvunget til å praktisere den kontinuerlig gjennom oppholdet, noe som er veldig lærerrikt.

Universitetsområdet og byen

Siden det er relativt lite obligatiorisk er du ikke tvunget til å tilbringe tid på universitetet. Juss-delen av universitetet er kanskje den minst moderne, og ligger en 5 min gåtur fra hoveddelen av campus. De som jobber på jussen, og på det juridiske biblioteket, er veldig behjelpelige. Anbefaler å spørre de hvis det er noe du lurer på.
Hadde ikke det beste inntrykket av Auckland før jeg kom, men har blitt veldig positivit overrasket! Selve sentrum er ganske lite, så det er muligheter for å gå de fleste steder. Ellers er det beste med Auckland kanskje muligheten for å oppleve masse spennende ikke sånn alt for langt unna. Anbefaler på det sterekeste å kjøpe seg en bil (gjerne gå sammen om dette) siden muligheten for å reise rundt kollektivt er ganske begrensede.

Bustad

Jeg valgte å bo privat begge semesterene. Det er litt billigere enn å bo i bolig gjennom universitetet, men også litt mer styrete. Hvis jeg bare hadde blitt ett semester hadde jeg definitivt valgt å bo i studentbolig. Der er det mange internasjonale og alt er fikset for deg. Anbefaler Parnell (PSV) eller Carlaw av studentboligene. Det er disse to stedene som jeg har hørt de beste tingene om, og også har best inntrykk av. Hvis du velger å bo privat er det enkelt å finne rom i hus gjennom sider på FB (flatmates wanted Auckland). Man kan også oppsøke en av de mange utleie-byråene i byen. Fordelen med å bo privat er at man bare leier for den perioden man bor der (betaler ukentlig leie), og derfor slipper kostnaden over sommeren.

Sosialt miljø

Jussen tilrettelegger ikke for et sosialt miljø som man gjør i Norge gjennom en fadderuke. Den første uken tar man et kurs som alle internasjonale deltar på, så her får man muligheten til å møte andre internasjonale studenter. Du er imidlertid tvunget til å dra det i gang litt mer selv, men siden dette gjelder for alle er det ganske enkelt å skape et nettverk. Anbefaler å finne en klubb/undergruppe å engasjere seg litt i. Den første uken har alle gruppene stands på campus, så da har man muligheten til å snakke litt med de forskjellige og finne ut hva som passer for seg. Dette er også den enkleste og beste måten å komme i kontakt med lokale på!

2018

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

17.07.2017 - 25.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vi hadde en del problemer med å forholde oss til UiB for informasjon om utvekslingsuniversitetet, frister og søknadsprosessen. Det letteste er å selv ta kontakt med UoA for informasjon. De var veldig hjelpsomme og svarte raskere. Man må forberede seg på at kommuniskasjonen kan ta en dag på grunn av tidsforskjellen. For de som velger å ta LLM anbefater jeg å dra fra juli-mai. Man får da en lang sommerferie i midten i tillegg til at de fleste utvekslingsstudentene begynner i juli, så det er lettere å få et sosialt miljø.

Undervisningsformer

Man får valget å ta intensivkurs eller ukentlige kurs. Arbeidsmengden er den samme, men jeg foretrakk selv intensivkurs ettersom det var lettere å begynne rett på oppgaven etter kurset. Jeg følte også at det ga meg mer fritid. Det er ikke mange studenter per kurs på masternivå. De fleste fra New Zealand velger å ikke ta master i juss eller å ta det når de har jobbet noen år. Klassene består derfor for det meste av internasjonale studenter. I tillegg til forelesningene må man skrive oppgaver. Størrelsen på oppgaven avhenger av hvor mange poeng man får for faget. I et 15p fag må man skrive 6.500 ord, mens for 30p må man skrive 12.500. Man kan også bli vurdert på deltagelse i timene, men dette pleier ikke å telle mer enn 10% og undervisningen er ofte lagt opp til diskusjon eller fremføring.

Vurdering av emnetilbodet

Det er stor variasjon i fagene man kan velge, og det er alltid noe for alle. Jeg trivdes svært godt med alle emnene jeg valgte. Emnene kan variere fra år til år, så det nytter ikke å se på kursene som har blitt holdt tidligere.

Fagleg utbyte og språk

I løpet av LLMen skrev jeg tre oppgaver på 12.500 ord og to oppgaver på 6.500 ord. Det virker som veldig mye når man først begynner, men i realiteten er det veldig overkommelig. Man setter seg godt inn i ett emne av gangen, og ofte følte jeg at jeg kunne ha skrevet mye mer. Man lærer naturlig nok veldig mye om temaet man har valgt for oppgaven, men hvor mye man lærer i resten av faget avhenger av hvor godt man setter seg inn i faget under forelesningene og til en viss grad hvor god foreleseren er. Det mange synes er skummelt er å skrive på engelsk, men siden alle kildene man bruker er på engelsk går dette fort over. Å skrive på engelsk kommer veldig naturlig når all informasjon man har om emnet er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Auckland er en fantastisk by, men det kan ta litt tid å bli kjent med den. Mye av det som skjer i Auckland skjer utenfor bykjernen, og det er her de fleste restaurantene og barene ligger. Universitetet ligger midt i sentrum, og er ikke det vakreste stedet, men det er gode tilbud for masterstudenter å lese her. Man kan få tilgang til egne leseplasser som masterstudent. Ofte skjer det masse for studenter rundt universitetsområdet, men jeg deltok sjeldent.

Bustad

Jeg valgte å bo privat ettersom det var billigere og kvaliteten ofte er bedre. Jeg var så heldig å ha noen å bo hos til jeg fant et sted å leie. Jeg bodde i et kollektiv med fire andre i Ponsonby. Kollektivet var veldig sosialt, og det var en god måte å få venner fra New Zealand, ettersom klassene ofte bestod av utvekslingsstudenter. Det er nok lettere å flytte inn på studentboliger, men de fleste jeg kjenner som kom hit på utveksling ønsket i ettertid at de hadde valgt å bo privat. De fleste som bor på studentboliger er mellom 18-21 år, så om man kommer fra UiB kjenner man seg litt gammel. Å finne noe privat kan derimot være vanskelig å høysesong, ettersom det ofte er mange på visning samtidig. De jeg kjenner som gjorde det bodde på Airbnb mens de lette, og alle fant noe ganske raskt. Man må bare være innstilt på å gå på veldig mange visninger. Dersom man tar LLM kan man søke om studentbolig første semester, og så finne noe privat for andre semester. Det er derimot ikke mulig å flytte fra studentboligene midt i et semester. Områdene som de fleste velger å bo i er Ponsonby eller Parnell. Jeg trivdes svært godt i Ponsonby. Det er mange små kafeer, butikker, restauranter og barer i området. For å finne steder å bo er det lurt å se på Flatmates Wanted Auckland (på facebook) og trademe.co.nz. Her legges boliger og rom i kollektiv ut fortløpende.

Sosialt miljø

Første semesteret var vi veldig mange fra UiB som dro til Auckland, så vi var en liten norsk "gjeng". Som utvekslingsstudent er man ofte ute etter å få nye venner, og dermed var det også lett å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene i klassen. Siden de fleste i klassen var utvekslingsstudenter var det ikke på skolen man ble kjent med "lokale". Jeg ble svært godt kjent med de jeg bodde med, og gjorde mye sosialt med dem. Universitetet arrangerer ulike sosiale aktiviteter både for utvekslingsstudenter og andre, og det er lurt å delta på noe av dette om man vil få seg nye venner. Det er ganske lett å få seg et sosialt nettverk på universitetet.

2017

Vår 2017/Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017/Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

27.02.2017 - 20.11.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å starte søknadsprosessen tidlig og søke om visum når du har fått endelig opptak fra Universitetet i Auckland. Immigrasjonsmyndighetene krever også at du legger ved bevis i søknaden på at man har betalt skolepenger før du får innvilget endelig visum.

Undervisningsformer

Som student ved Universitetet i Auckland kan man velge kurs som enten er undervisning en dag i uken eller som er intensivt. Et intensivt kurs holdes enten over tre eller fem dager. I mitt første semester valgte jeg et intensivt kurs og et kurs som det var undervisning i tre timer hver torsdag. I mitt andre semester hadde jeg tre intensive kurs. Begge undervisningsformene er gode, men man må forberede seg gjerne ekstra godt før et intensivt kurs da dette varer hver dag som regel fra 09-17, og man har derfor begrenset tid ila kurset å forberede seg til neste dag.
Det forventes også at man arbeider mye selvstendig når det gjelder å skrive oppgavene til hvert fag. Likevel opplevde jeg at det er lav terskel for å ta kontakt med foreleserne dersom man har behov for veiledning.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr en rekke fag som er varierende og interessante. De tilby en del internasjonale fag i tillegg til noen fag som fokuserer på New Zealandsk rett og varierer fra semester til semester.

Fagleg utbyte og språk

Som student ved Universitetet i Auckland tilegner man seg god kunnskap om de emnene man tar, og de problemstillingene man velger å skrive om i hvert fag. Det var utfordrende i begynnelsen å finne et godt tema å skrive om i det første faget, men ofte får man tilbud om en veiledningstime med foreleseren som godkjenner tema før man starter skrivingen. I tillegg kan det være utfordrende i begynnelsen å skrive oppgavene på engelsk, men man kommer raskt over språkbarrierren og universitetet tilbyr også kurs i å skrive legal english for studenter. Det kan være greit å delta på dette kurset for å få en innføring i å skrive god engelsk.

Universitetsområdet og byen

Law school ligger i et eget område adskilt fra hoved universitetsområdet. Likevel tar det ikke mer enn 5 minutter å gå mellom dem. Law school har eget bibliotek og lesesaler som man kan benytte seg av, og ligger sentralt til like ved Britomart som er et populært og fint område med forskjellige spisesteder osv. Ellers kryr det av studenter ved hoved campus og her ligger også informasjonssenter for internasjonale studenter, legekontor og spisesteder.

Bustad

Første semesteret bodde jeg ved Carlaw Park Student Village som er studentboliger. Det ligger sentralt (ca 10 min fra law school), og er nærme Parnell-området. Man bor som regel med 2 eller 3 andre studenter. Andre semesteret bodde jeg privat i sentrum (ca 10 min fra law school), og trivdes bedre. Her bodde jeg med et par fra New Zealand. Det er muligheter for å finne en privat bolig via facebook (flatmates wanted Auckland), og TradeMe. Den eneste utfordringen er at man ikke får gått på visning og møtt de man eventuelt skal bo med før man drar fra Norge. Et alternativ kan være å dra ned og leie airbnb mens man går på visninger. Prismessig så kan man også finne billigere privat bolig enn studentbolig.

Sosialt miljø

I begynnelsen av semesteret avholdes det introduksjonsforelesning for alle internasjonale studenter, og her er det gode muligheter for å bli kjent med andre studenter. Ellers er det mange ulike studentforeninger/grupper man kan melde seg inn i, og knytte kontakt med andre via sosiale sammenkomster her. New Zealendere er også et veldig åpent og hyggelig folkeslag, og det er ikke vanskelig å bli kjent med dem.
Det er også alltid mye som skjer i Auckland, både markeder, festivaler og andre arrangementer.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

17.07.2017 - 20.11.2017

Førebuingar/praktiske tips

Et grunnleggende tips er å begynne tidlig. Ellers går prosessen så å si knirkefritt dersom man innsmører seg litt med tålmodighet. Det som er greit er at UoA er et veldig seriøst universitet, slik at du kan være trygg på at alt ordner seg til slutt så lenge de får det de ber om. De er også veldig behjelpelige per epost.

Merk også at oppholdet vil bli dyrt, fordi NZ er et dyrt land å oppholde seg i. Lånekassens støtte er definitivt ikke nok til å dekke utgiftene, særlig hvis du har planlagt å reise. Jeg betalte over 8000 i mnd i leie, og så går det med minst 4000 i mnd til mat. Deretter er det noen tusenlapper i reiseutgifter. Skal du dra ut, er dette også dyrt. Øl og drinker koster ikke særlig mye mindre i NZ enn de gjør i Norge, ca. 70 kroner for en øl og mer for en drink på utesteder.

Ellers har jeg et generelt, overordnet tips: Lag en verdiplan for oppholdet. Hvilke verdier er det som driver deg til utveksling? Bør inneholde verdier, visjoner og målsetninger. Et tips er å ta en verdi og så bruke bokstavene i dette ordet til å lage nye visjoner. F.eks. Sammen - S. Sammensveiset. A. Ambisiøs. M. Målrettetbasert. M. Mangfoldighetssøkende. E. Effektiv. N. Nøysommelig.

Tips til hva man kan ha med til NZ:
- Godt kamera - det er mye å se her!
- Sammenleggbar dunjakke (er ned mot 5 grader om vinteren og muligens også sommeren på Sørøyen)
- Vanlige klær
- Kodebrikke
- Solkrem (sterk sol)
- Pass
- Lue
- Penger
- Mat til flyturen (pizza, banan, eple)

Ikke ta med:
- For mye klær (blir mye å bære på, jeg kastet en del klær når jeg dro hjem fordi jeg skulle reise litt i Australia og Sverige)
- Flaske (det får man gratis)

Undervisningsformer

Jeg tok tre intensive courses: Indigenous Rights Law, Modern Perspectives on Islamic Law og Corporate Governance. Islamic law vil jeg egentlig ikke anbefale, fordi kurslederen var ganske fraværende og ikke særlig flink pedagogisk. Det samme gjaldt egentlig IRL også - her svarte ikke kurslederen på epost engang. Ganske frustrerende. Likevel: fagene i seg selv var spennende. Man fikk bare meget begrenset med veiledning og hjelp av kursholderne. Man er med andre ord i stor grad overlatt til seg selv.

Man har tre dager undervisning i de korte fagene (6500 ord/15 NZ poeng), og fem dager i de større fagene (12500 ord/30 NZ poeng). Det er veldig behagelig å ha lite undervisning, da får man mye mer tid til andre ting, og har i tillegg muligheten til å være fleksibel.

Et godt tips er å bli tidlig ferdig med oppgavene. Jobb mye med dem i starten. Det er mot oktober/november temperaturen begynner å bli komfortabel slik at man kan få reist litt i landet. Det er også utrolig kjipt å måtte jobbe med oppgaven i november når alle reiser rundt og har det gøy. Jeg kjenner flere som brente seg på dette.

I timene blir man ofte presset til å delta muntlig i forbindelse med "lekser" vi hadde dagen før. Skal sies at disse leksene var så omfattende at det var helt umulig å få det gjort - så her var det bare å velge ut noe tilfeldig og satse på at man fikk sagt noe om akkurat det man valgte ut. Men i bare ett av fagene telte muntlig aktivitet på endelig karakter. I begynnelsen er det litt vanskelig. Men etterhvert lærer man fort å delta med interessant informasjon om Norge. Det kan man alltid si litt om. F.eks. "in Norway, the Supreme Court can rule their case based on real considerations". Kursholderne blir alltid forundret og begeistret over slike juridiske "funfacts" om Norge. Både jeg og en annen norsk-irsk student fikk gode karakterer på muntlig aktivitet selv om vi stort sett bare sammenlignet med Norge.

Ellers skal det sies at dette er et veldig behagelig og avslappende opphold. Jeg jobbet kanskje 1,5 måned til sammen med oppgavene, og det gikk helt fint så lenge man var litt effektiv når man først satte seg ned med skrivemaskinen og tastet på tasteknappene.

Men er du veldig opptatt av det faglige, vil jeg kanskje ikke anbefale intensive courses, med mindre man i størst grad jobber alene. Som nevnt jobber man da veldig mye alene, fordi det er så lite undervisning. Det er kanskje mer spennende sånn sett å ha fag med normal undervisning. Det kommer helt an på hva du selv ønsker og er ute etter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bra - man får mye å velge mellom. Likevel er det noe varierende kvalitet på fagene, særlig Islamic law, som nevnt over.

Mitt tips er å velge noe man selv synes er interessant. Det hjelper på motivasjonen og gjør det lettere å jobbe med fag, særlig ettersom du nå må forholde deg til et annet språk.

Fagleg utbyte og språk

Faglig er utbyttet noe mer begrenset enn hjemme fordi det er så varierende kvalitet på de fagansvarlige. Man må som nevnt være svært selvstendig. Men jeg følte likevel jeg lærte mye. Det man lærer mest er å strukturere oppgaver, skrive juridisk engelsk, og jobbe selvstendig.

I fagene jeg hadde må man komme opp med en problemstilling man skal skrive oppgave om. Man er stort sett overlatt til seg selv her. Men jeg følte også jeg lærte en del av fagene - man måtte jo sette seg inn i f.eks. New Zealandsk selskapsrett for å kunne skrive en oppgave om det. Skal sies at jeg valgte komparasjon mellom NZ og Norge og EU, slik at jeg også lærte en del om selskapsretten her til lands. Fordelen er at man kan velge et tema i Norge og så sammenligne dette med rettsstillingen i NZ. Slik sett følte hvertfall jeg det var lett å komme opp med tema.

Merk likevel at du ikke bør velge et for vanskelig emne når du sammenligner med Norge. Man har jo ikke umiddelbar tilgang på norske rettskilder, med mindre man er villig til å kjøpe e-bøker. Søk derfor litt på lovdata for å se om det er skrevet om dette før. Ellers kommer man langt med forarbeider til lovtekst, samt rettspraksis.

Stort sett kan man velge nettopp komparasjon mot norsk rettstilstand, og det gjør det lettere å skrive enn å måtte komme opp med noe helt selv i et fag man ikke aner noe om, f.eks. "Iwi and Hapu - An critical analysis" som min gode kompanjong Flasse (en irsk student jeg ble kjent med) valgte og fikk slakt av kursholder. Han byttet emne og sammenlignet da istedenfor Maorisk rettskultur med samisk rettskultur. Da fikk han mye bedre tilbakemeldinger.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort, men helt ærlig er jussen ganske trist. Det er gamle og slitne lokaler og ser faktisk ikke ut. Det er rart å tenke på at UoA er et av toppuniversitetene i verden og likevel har en så stygg skole. Jaja. De burde lært av Wellington som har en mye finere skole, eller jussen i Bergen eller Oslo.

Byen er også ganske kjedelig og ser ikke særlig fin ut den heller. Den har svært stort forbedringspotensiale. Jeg gir byen en rating på 3/10. Det er svært få kule steder å gå til. Når det gjelder uteliv er det vel bare 1885, en hiphop-plass, som er sånn noenlunde brukbar. Her var vi nesten hver gang vi dro ut fordi det var så begrenset med steder. Ellers var vi litt i Ponsonby, som er en kul bydel (men ganske liten, så man blir relativt fort lei). Men hvis du drar til Ponsonby må du huske å ha på deg kule sko. Ellers kommer du ikke inn. Men slapp av: ellers kan du gå med hva som helst. Du kan gå med Vompis (NZs svar på "OnePiece") og dressko, og likevel komme inn på de mest fasjonable utesteder. Men dress og sneakers funker ikke.

Men naturen er helt magisk i NZ, den fineste jeg har sett. Særlig sørøyen. Den er helt fortryllende. Det fine med å bo i Auckland er at det er kort vei til andre steder, både med trikk rundt på nordøyen, og fly til sørøyen. Går billige og hyppige avganger fra Auckland til hvor man måtte ønske i NZ. Trikkekort får man kjøpt på lokalbanestasjonen.

Bustad

Jeg bodde i 55 Symonds og var rimelig fornøyd med det. Det er nyåpnet i 2017, og man blir fort kjent med folk der. Mange der er riktignok unge, så det er litt begrenset hvor mange venner man får med tanke på at man som regel er 5-6 år eldre enn de yngste. Men det er flere postgrads der også, så er man heldig blir man kjent med dem.

Lokalet er helt nytt og rommene er godt isolerte. Er man postgrad bor man også helt øverst i bygget og får en fantastisk utsikt over byen. Kan absolutt anbefale å bo her. Det eneste minuset er pengene. Det ligger på over 8000 i mnd noe som er svindyrt. Men jeg ville lett betalt 1500 mer i mnd enn å bo på Carlaw, hvor flere av vennene mine bodde, og ikke trivdes noe særlig.

Det negative var at symonds var bebodd av 17-år gamle ravere. Dersom du vil bo her må du belage deg på å være litt mindre voksen for å komme overens med "Symonds"-gjengen. Tips: lær deg å dabbe og å drikke rusbrus på høykant. Det hjalp meg i starten. Det hjelper også å si "Sweet As", som kan oversettes til det norske uttrykket "Tøffe saker". De sier det faktisk hele tiden.

Det er noen eldre i etasjene i øverste etasje. De fleste er likevel kinesere og henger stort sett med seg selv, fordi de er litt dårlige i engelsk. Men blir du flink i ping-pong har du fort noe til felles med dem og det blir lettere å komme inn i gjengen. Merk likevel at de aller fleste er svært gode så du må opp på et relativt høyt nivå før du kan imponere dem. Selv begynte jeg å øve en del før jeg dro ned.

Ellers bodde jeg ikke så langt fra dyrehagen. Der var det blant annet flere apekatter og den ene lignet utrolig mye på Julius. En så rar apekatt har jeg aldri sett før. Det er utrolig morsomt å se på, og kan absolutt anbefales.

Sosialt miljø

Sosialt miljø er bra - man blir fort kjent med folk så lenge man er villig til å gi en innsats. Her anbefales det å dra på alt av sosiale ting i begynnelsen. Da er alle i samme robåt og vil bli kjent med nye folk.

Ellers har jeg laget en liste med tips til å bli kjent med folk:
- Vær åpen-basert. Velger man en innesluttet-orientert væremåte blir det vanskelig å bli kjent med folk.
- Ikke vær nølendebasert. Vær spontanbasert, lev i nuet. Da opplever man mest på kortest tid - det er jo det du drar på utveksling for.
- Vær rundbøyelig og fleipete
- Vær generøs og pengespanderende. Særlig de kinesiske studentene forventer bl.a. at man har servering dersom man inviterer dem til sosiale sammenkomster.
- Fremfor alt: ha det gøyhetsbasert. Dette er et utrolig morsomt år hvor du kommer til å kose deg i lange baner. Ikke tenk så mye på ting, bare flyt med, og la NZ ta deg med til de fjerneste krinker og kroker du aldri har sett flaken til.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

17.07.2017 - 20.11.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen for utveksling ved UOA var vel noe av det mer kronglete jeg har vært borti i løpet av mine år ved UIB. Halvdårlig informasjon og under middels kommunikasjon med veilederne gjaldt de fleste som søkte om utveksling til Auckland. Hvis du derfor ønsker å søke om utveksling til Auckland, så ville jeg smurt meg med tålmodighet. Men det skal sies at det ordner seg til slutt etter litt frem og tilbake.

Å fullføre søknaden om visum tok cirka 1 time, og jeg fikk svar om godkjennelse av visum kun 4 dager etter at søknaden var sendt. Tiden fra søknaden ble sendt, til man får svar varierte fra student til student.

Husk at dersom man fikser forsikring via ANSA så sparer man rundt 2000 kroner i tuition fee. Jeg betalte disse pengene, men fikk de overført tilbake etter at jeg sendte inn noen dokumenter nede i Auckland.

Universitetet fikser gratis transport fra flyplassen til sentrum. Dermed kan du spare et par hundre kroner på dette. Husk at du må sende inn et skjema til UOA om dette.

Et av de lurere tipsene jeg fikk før jeg reiste var å ta med en strømpadde/skjøteledning. Dermed trengte jeg kun en adapter, men kunne lade mobil, pc etc samtidig.

Ville også ta med en varm jakke og en varm genser, ettersom det kan bli veldig kaldt om vinteren. Jeg frøs fra midten av juli, helt frem til starten av september. I tillegg ta med en regnjakke og/eller kjøp en paraply ettersom det regner 8/10 dager helt frem til november. Husk også å ta med et par med finsko. Flere av de bedre utestedene er useriøst strenge på skotøy. Man kan gå fint kledd, men med casual sko så kommer du ikke inn. Motsatt så kan du ha på deg en søppelsekk som antrekk, men dersom du har fine sko så går det fint.

Flere valgte å åpne bankkonto i Auckland. Banker som det går an å velge mellom er blant annet BNZ og ANZ. Jeg valgte ikke å gjøre det ettersom jeg ikke betaler noen gebyrer ved å ha DNB og kun var i Auckland i 1 semester. Hadde jeg vært der i 1 år så hadde jeg nok valgt og åpnet en bankkonto. Ellers så har de et oppdatert paywave-system som er ganske digg. Det er også veldig sjeldent man ikke kan bruke kort som betalingsmiddel.

Det er flere ulike mobilabonnement man kan fikse. Jeg hadde Vodafone fra starten og hadde ingen problemer med de. Jeg hadde det top-up abonnement som var enkelt og brukervennlig. Jeg betalte rundt 35 NZD for dette månedlig. Spark og Skinny er andre alternativer.

Man kan dra innom postkontoret i Auckland for å skaffe seg et 18+ card. Dermed slipper man å ta med seg passet sitt overalt for å kjøpe alkohol, komme inn på utesteder osv. Dette kostet 40 NZD og tok 10 dager før jeg fikk dette i posten. Alternativt så kan man skaffe seg et NZ førerkort. Dette koster også litt penger, men usikker på hvor mye det var. De er forresten veldig strenge med alkoholreglene (noe som blir fryktelig irriterende til tider).

Dersom du planlegger å kjøre i NZ så må du skaffe deg en engelsk oversettelse av førerkortet ditt. Dette kan man gjøre før man reiser ned eller gjøre nede i NZ. Man kan enten velge å kun oversette førerkortet, eller skaffe seg et NZ-førerkort. Det er billigere og bare oversette førerkortet. Å leie bil er ganske billig. I tillegg så vær obs på at det er venstrekjøring.

Jeg vil absolutt anbefale å laste ned UBER-appen. UBER er veldig godt etablert i Auckland og det er biler ledige til enhver tid. Jeg valgte å bruke UBER istedenfor kollektivtransport (buss).

Det er ganske dyrt å bo i Auckland. Alt fra mat/transport/flyreiser ligger på nivå med norske priser. Dersom du har mulighet til å spare litt penger før du reiser så ville jeg gjort det.

Mulighetene for å reise i NZ er veldig bra. Jeg har i løpet av min tid på utveksling reist over hele nordøyen og sørøyen til NZ. Sørøyen er en helt sinnssyk plass som må oppleves dersom du reiser til NZ. Milford Sound, Wanaka, Mt Cook er bare noe få eksempler av mange steder som burde ses. I tillegg har jeg reist mye i Australia og vi tok en tur til Samoa. Å reise til en stillehavsøy var en helt spesiell opplevelse som jeg anbefaler. Jeg har ikke opplevd noe lignende før. Jeg var på Samoa i 11 dager, noe som var altfor lenge. 5-7 dager er mer enn nok. Du burde også reise til Australia.

Litt generell informasjon man kan forberede seg på, både under søknadsprosessen og i NZ, er at ting tar tid. Sånn er det bare.

Undervisningsformer

Det absolutt beste med utveksling i Auckland er undervisningsformen som tilbys. Man kan enten velge å ta intensive courses eller part/full semester courses. Å velge part/full semester courses vil si at man må møte på skolen hver uke og enten avlegge en eksamen eller skrive en lenger oppgave ved slutten av semesteret. Nokså vanlig undervisningsform med andre ord. Intensive courses vil si at man har kun obligatorisk skole over 3-5 dager avhengig størrelsen på faget (15-30 points). Etter dette så skriver man et research essay på enten 6000 ord eller 12500 ord. Man har 12 uker på å skrive en oppgave. Dette kan man gjøre hvor man vil, og du kan reise til Samoa i 4 måneder og skrive oppgaven din der. Å velge intensive courses er dermed noe jeg anbefaler på det sterkeste på grunn av friheten man får, og var en av hovedgrunnene til at jeg valgte å dra til Auckland. Dersom man velger bort intensive courses og i stedet velger part/full semester courses så har man rett og slett godt på en kjempesmell.

Ved starten av semesteret så må man ha et fag som heter Legal Research Methodology. Et fag som handler om forskjellen på civil law og common law, hva ratio decidendi og stare decisis prinsippet er osv. Med andre ord; et bortkastet fag fra en norsk juss-student sitt perspektiv. 90% av det man lærer kan man fra før av. Faget går kun over 3 dager og avsluttes ved at man må skrive en oppgave på 1500 ord. Man får kun godkjent/ikke godkjent så man trenger ikke legge noe særlig med arbeid i oppgaven. Og du burde så absolutt ikke kaste bort tiden din på å forberede deg til faget. Det er totalt unødvendig.

Jeg valgte comparative indigenous rights law og international criminal law. ICL er et av de mest interessante fagene jeg har hatt i løpet av min studietid. Begge fagene var på 30 points, slik at jeg kun trengte å ta disse to fagene. Jeg var meget fornøyd med undervisningsopplegget, lærerne og fagene generelt. Undervisningsopplegget gikk ut på en meget uformell undervisningsform der man kunne velge å bidra så mye eller lite man ville i diskusjoner osv. Et veldig chill undervisningsmiljø med andre ord.

Forberedelse til disse fagene varierer fra fag til fag. Jeg forberede meg veldig lite ettersom jeg var i Australia uken før comparative indigenous rights law og i Samoa uken før ICL. Selv om jeg ikke forberede meg noe særlig så gikk det ganske fint å følge med under undervisningen.

Jeg måtte skrive 2 research essays på max 12500 ord hver. I begge fag ga lærerne klart uttrykk for at de var mer interessert i det faglige innholdet enn lengden på essayet. Dermed er det ikke noe problem å skrive en oppgave på 6000 ord dersom den er faglig sterk. Jeg endte med å skrive mine oppgaver på 10000 ord hver. Dette brukte jeg 4-5 uker på til sammen på å skrive de 2 oppgavene. Dermed har man veldig god tid til å gjøre andre ting mens man er på utveksling. Dette er grunnen til hvorfor intensive courses anbefales på det sterkeste.

Vurdering av emnetilbodet

Det var ganske mange ulike fag å velge mellom. Man kunne velge mellom alt fra Artificial Intelligence law til Islamic law. Dermed har de et bredt utvalg av fag som brer seg over mange ulike fagområder. Det som er litt synd er at de fleste fagene ble publisert etter at man har søkt om utveksling. Men man kunne fortsatt søke om å ta disse fagene så sånn sett var det ikke noe stress.

Fagleg utbyte og språk

Selv om jeg valgte intensive courses og kun hadde undervisning i 5 dager, så var det faglige utbytte stort. Jeg lærte mye om internasjonal strafferett og urbefolkningsrett i løpet av de 2 fagene. Språket gikk også veldig fint, og det tok ikke lang tid før man kom inn i den engelske juss-terminologien. Jeg trodde det å skrive oppgaver på engelsk skulle være en større utfordring enn hva det faktisk var, så dette er ikke noe å uroe seg for. Dette kommer man inn i veldig fort. Det er veldig tilfredsstillende å sitte igjen med et mye bedre engelsk juss-språk etter dette utvekslingsoppholdet.

Universitetsområdet og byen

Jeg skal være helt ærlig med mitt synspunkt på Auckland som by. Det er en veldig kjedelig by. På en skala fra 1-10 så får den knapt en 4'er. Det skjer veldig lite, og den kan ikke måles med for eksempel Wellington som er en fantastisk kul by. Vær forberedt på dette hvis man velger å flytte hit. Jeg er egentlig litt glad for at jeg kun var der i 1 semester siden jeg ble ganske lei av å bo der etterhvert.

Queen street er hovedgaten i Auckland, selv om den ikke er mye å skryte av.

Den kuleste plassen å være i Auckland er Ponsonby. Dette ligger cirka 25-30 minutter gange fra sentrum, 45 min gange fra Carlaw og 25 min gange fra 55 Symonds. Her finner man de beste utestedene og flere gode spiseplasser (Burger Burger anbefales på det sterkeste og er topp 3 burgerplasser jeg har prøvd. Terning sterk 5). Mulighetene for shopping er veldig begrenset både i sentrum av Auckland og i Ponsonby, så ikke forvent så mye når det kommer til shopping.

Universitetsområde ligger kort avstand fra de fleste studentboligene. 10-15 minutter fra både Carlaw, Unilodge og 55 Symonds. Det er også lett å finne frem til juss-fakultetet. Vær obs på at juss-fakultetet har 2 ulike bygg. Undervisningsbygget kan variere fra fag til fag.

Det positive med Auckland som by er at flyplassen deres flyr til veldig mange ulike destinasjoner. Du kan fly direkte herfra til de fleste flyplassene i selve NZ, mange steder i Australia og flere av stillehavsøyene. Jeg flydde veldig mye mens jeg var i Auckland. Det ble turer til blant annet Australia, Samoa, Wellington og Queenstown.

Bustad

Jeg bodde på Carlaw Park Student Village. En relativ ny studentbolig med ganske fine leiligheter. Man deler en leilighet med 2-4 andre mennesker. I søknaden til Carlaw kan man krysse av for preferanser til flatmates osv. Jeg synes det var helt greit å bo på Carlaw. Det skal sies at det er veldig mange unge mennesker som bor der (mellom 17-19 år). Man kan også være litt uheldig med de romkameratene man får (dette gjaldt både meg selv og et par av de andre jeg ble kjent med). Prisen er på rundt 6200 kroner i måneden og man betaler leie hver 14. dag.

Dersom man ikke velger å bo på Carlaw så kan 55 Symonds anbefales. Dette koster rundt 8000 kroner i måneden, så leieprisen er ganske stiv. Det positive er at det er helt nytt og man har egen leilighet med kjøkken og bad. Her har man også muligheten til å møte mange jevnaldrende mennesker ettersom det er veldig mye fest og andre festligheter som tar plass på denne studentboligen. Jeg brukte mesteparten av tiden min her istedenfor Carlaw, så jeg anbefaler denne studentboligen over Carlaw.

Det finnes også andre studentboliger som for eksempel Unilodge, men jeg var ikke noe særlig ved disse andre studentboligene så dette må dere sjekke opp litt selv.

Man kan også velge å finne noe på det private markedet. Det skal ikke være noe problem å ordne, og prisene ligger på mellom 6000-8000 kr. Et problem jeg la merke til ved private boliger er at de er sinnssykt kalde om vinteren. Isolering er tydeligvis et problem ved flere av de private leilighetene.

Sosialt miljø

Vi var rundt 10 personer fra UIB og UIO som reiste eller allerede var på utveksling i Auckland. Vi ble fort en gruppe som ble kjent med mange andre mennesker fra land over hele verden. Det var spesielt andre europeere som man ble kjent med, men også New Zealandere, amerikanere osv ble en del av vennegjengen vår. Man må være litt frempå de første ukene (spesielt under orientation-week) der man kan møte mange nye mennesker og knytte sosiale bånd ganske tidlig. Etter dette så møter man nye folk på fester, universitetet, plassen man bor osv. Det er ikke noe problem å bli kjent med nye mennesker i Auckland ettersom de fleste er i samme situasjon som deg og åpne for å møte nye mennesker.

Vår 2017/Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017/Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

27.02.2017 - 20.11.2017

Førebuingar/praktiske tips

Når det gjelder opptak til LLM-programmet tok det lang tid og det var endel surr med dokumenter som måtte lastes opp flere ganger, så det er greit å sende informasjonen så raskt som mulig. Visum kunne ordnes på nett, og gikk ganske raskt. Jeg hadde forsikring hos ANSA, og da slipper man å betale for universitetets egen forsikring. Merk imidlertid at forsikringen må være gyldig like lenge som visumet, med mindre du har en flybillett som viser at du skal reise ut av landet tidligere. Dersom man skal søke om unntak for egen forsikring burde man gjøre det før man betaler skolepengene, ellers betaler du litt for å få pengene refundert.

Når man er i Auckland kan det være greit å ordne med en bankkonto, særlig siden husleie ofte skal betales hver uke. Det finnes banker på universitetsområdet. Jeg hadde konto hos ASB og var fornøyd med det. Man kan også ordne med busskort med studentrabatt på campus. Studentkort er det også greit å ordne med de første dagene.

Med tanke på hva man skal pakke kan det være lurt å ta med noen varme klær, ettersom det kan bli ganske kaldt om vinteren. Vinterjakke var etter min mening ikke nødvendig. Man kan få kjøpt ganske billige strømadaptere i Auckland, så det er ingen krise å ikke ha ordnet med det før avreise.

Undervisningsformer

Universitetet i Auckland tilbyr ulike kurstyper dersom man skal ta en LLM, jeg hadde både intensivkurs der undervisningen foregikk fulltid i ca en uke, og kurs som strekker seg over mesteparten av semesteret med undervisning en kveld i uken. Felles for kursene er at man leverer inn et research essay. Begge undervisningsformene fungerte bra, men fordelen med intensivkursene er at all undervisningen er ferdig før man skal begynne å skrive på essayet. For 30 poengs-kurs er essayet ca 12 500 ord, og for 15 poengs-kurs ca 6000 ord. Jeg valgte 30 poengs-kurs, min erfaring var at det krevde endel research per tema og at det derfor var bedre å skrive to store oppgaver i semesteret i stedet for flere små, men det varierer jo med hva man synes er best og hvilke fag som virker interessante.

Vurderingsformen i kursene gjør at det blir mye skriving og selvstendig research, så det er greit å like å skrive store oppgaver. Fordelen med denne måten å jobbe på er at man lærer veldig mye om temaet man velger. I de fleste kursene kan man velge tema selv, men kan få inspirasjon til tema og hjelp med problemstilling dersom man er usikker. Jeg savnet kanskje noe mer veiledning underveis i skrivingen, ettersom oppgavene er såpass lange. Et annen kommentar til vurderingsformen er at det tar lang tid å få tilbakemelding og karakter på oppgavene, gjerne flere måneder, og det er heller ikke gitt info om når tilbakemelding vil bli publisert.

Vurdering av emnetilbodet

Dersom man ønsker å skrive en LLM innenfor et visst spesialiseringsområde er det etter min mening ganske få fag å velge mellom. Kurstilbudet og fagbeskrivelsene ble videre publisert sent, og etter søknadsfristen, noe som er greit å være klar over dersom man ønsker å ta spesifikke fag. Jeg var veldig fornøyd med de fagene jeg valgte, og det var positivt at det var kurs med mulighet til å skrive om mange ulike aktuelle problemstillinger.

Fagleg utbyte og språk

Fordelene med essayene er at de både gir mye skrivetrening og mye kunnskap om temaet man velger å skrive om. Å skrive på engelsk gikk veldig greit, og så lenge man følger Law Style Guide blir oppsettet riktig. Denne finnes både i papirversjon og gratis på nett. I tillegg til informasjon på Legal Research-kurset i begynnelsen av semesteret holder biblioteket også en rekke kurs i bruk av kilder osv. Noen av kursene er nyttige, men mange omhandler new zealandske kilder som man ikke bruker noe særlig som internasjonal student. Undervisningen i de ulike fagene var veldig bra, så det faglige utbyttet var stort.

Universitetsområdet og byen

Jeg trivdes godt både på universitetsområdet og i Auckland generelt. Universitetsområdet har kafeer, bokhandel, treningssenter osv. Jussbygningene ligger litt for seg selv, og det er der man har undervisning, og det er et bibliotek og lesesalplasser. Som postgraduatestudent kan du få tilgang til kontorer i fjerde etasje i det ene bygget, og man kan søke om adgangskort til disse i resepsjonen i første etasje.

Auckland er en fin by med mange koselige områder. Det er også mange fine steder å se rundt Auckland, og det er ganske greit å leie bil. Merk at oversettelse av førerkort er nødvendig for å kjøre i New Zealand. I løpet av året var vi på mange kortere turer, og man har ganske god tid til å reise lenger både mellom semestrene og i midt-semester feriene, litt avhengig av fagvalg.

Bustad

Jeg og en annen som var på utveksling valgte å leie privat i Auckland, vi bodde i et kollektiv i Ponsonby. Det er også mange som bor i studentboliger, for eksempel Carlaw eller 55 Symonds, som virket bra. Dersom man ønsker å leie selv lønner det seg å være raskt ute, ettersom det kan ta litt tid å finne et sted å bo. Et tips er å se på trademe.co.nz, som er New Zealands versjon av finn.no, eller ulike facebookgrupper. Jeg trivdes godt med å bo i Ponsonby, det er ikke alt for lang vei til skolen, samtidig som området er koselig og har masse restauranter, kafeer og utesteder. Mange rom leies ut umøblert, møbler og andre nødvendige ting kan kjøpes brukt på trademe eller billig på Kmart eller the Warehouse.

Jeg betalte 250 dollar i uka pluss strøm etc, men det er mulig å finne billigere rom enn det. Ellers er det vanlig å betale et depositum (bond) når man flytter inn, som blir overført tilbake etter endt leieperiode. Leien betales ofte per uke.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra, og man blir raskt kjent med de andre som er på utveksling. Semesteret starter med et introduksjonskurs, og det er en fin anledningen til å møte de man skal studere sammen med. Vi var også ganske mange norske, både på jussen og på utveksling ellers. Det finnes en ANSA-gruppe i Auckland, som har ulike arrangementer i løpet av året. Ellers finnes det mange ulike klubber på skolen, og det kan anbefales å melde seg inn i noen av disse. Det er en fin måte å bli kjent med kiwier på, og mange av klubbene arrangerer turer i løpet av året. I starten av semesteret er det en dag der de ulike klubbene står på stand og man kan melde seg inn.

Oppsummert har jeg hatt et veldig bra utvekslingsår, og det kan absolutt anbefales å dra på utveksling til Auckland!

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

22.02.2016 - 30.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

- VISUM: det er en del dokumenter man må ha på plass når man skal søke om visum, men etter at man har søkt tar det kort tid før man får visumet. Vet ikke om det kan variere, men jeg fikk elektronisk visum slik at jeg ikke trengte å sende passet til England for å få visumet stemplet i passet.
- Universitetet tilbyr gratis transport fra flyplassen i Auckland og ditt du skal bo første gangen du ankommer (dette må bestilles før ankomst).
- Det er billig å leie bil på New Zealand (husk at det er venstrekjøring).
-Ta med eller kjøp en varmere genser da det kan være nokså kaldt på vinteren, både utendørs og innendørs.

Undervisningsformer

Det er hovedsakelig to undervisningsformer: intensivkurs og forelesninger over lengre tid slik vi kjenner til i Bergen. Jeg hadde to intensivkurs som tilsammen utgjorde 60 studiepoeng på New Zealand noe som tilsvarer 30 studiepoeng i Norge. Intensivkursene varer i fem dager med undervisning fra 09.00 til ca. 17.00 med en lang lunsjpause og noen mindre pauser hvor man får servert gode kjeks, te og kaffe. Undervisningen foregår ved at foreleseren prater mye og stiller spørsmål (hvor mange spørsmål som blir stilt varierer med foreleseren). Du blir imidlertid ikke utpekt til å svare med mindre du vil. Etter et intensivkurs har man ca. 2,5 måned på å skrive et essay på maksimalt 12.500 ord. I det ene faget fikk vi fire "topics" hvor vi måtte velge ut ett vi ville skrive om. I det andre faget måtte vil selv velge hva vi ville skrive om og foreleseren måtte godkjenne det. Det var ikke noe problem å få det godkjent, man måtte bare holde temaet innenfor faget.
Det er ikke nødvendig å kjøpe noen bøker, mesteparten av pensumet blir lagt ut digitalt på nettet og det som ikke er tilgjengelig på nettet finnes på fakultetets bibliotek. De som jobber der er hyggelige og hjelpsomme.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene det er mulig å velge mellom er veldig forskjellige, men for ett semester er det ikke så mange å velge mellom (hvert fall på postgraduate nivå).

Fagleg utbyte og språk

I løpet av de fem dagene intensivkurset varer går foreleseren gjennom mesteparten av pensumet og dekker faget generelt slik at man får generell innsikt. Det er først når man begynner på essayet og det man valgte å skrive om at man virkelig går i dybden.
Alt foregår på engelsk. Foreleserne gikk det stort sett helt fint å forstå (begge mine forelesere var fra Storbritannia) og den spesifikke fagterminologien lærer man nokså raskt. Når det kommer til lesestoffet varierer det veldig med forfatteren hvor vanskelig og tungt språket er, uansett er det greit å ha en ordbok.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint med mange forskjellige spisesteder med god mat og ofte til en god pris. Det juridiske fakultetet er ca. 5-10 minutters gange fra "hoved" campusen.
Auckland er en veldig fin by hvor det er vanskelig å kjede seg. Byen har mange fine parker og ligger ved vannet. Det er også mulig å gå mange fine turer, for eksempel til en av de mange ikke lenger aktive vulkanene midt i byen, hvor man for fantastiske utsikter til blant annet byen, vannet og de andre vulkanene. Hvis man blir lei av byen og vil komme seg litt vekk på en enkel måte går det ferjer (hver dag og ofte) til flere av de veldig fine og rolige øyene utenfor byen.

Bustad

Søker man tidlig er det gode sjanser for å få plass i en av studentboligene universitetet tilbyr, jeg søkte tidlig og fikk innvilget mitt første ønske. Der hvor jeg bodde (UniLodge) og andre studentboliger jeg så hadde en egen resepsjon ved hovedinngangen noe som var veldig kjekt hvis man lurte på noe eller trengte noe.
Det er også mange som leier privat uten at det nødvendigvis er dyrere enn det man betaler for å bo i en studentbolig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. De fleste andre studentene man møter enten på introduksjonskurs, i mitt tilfelle intensivkursene eller på forskjellige organiserte møter man kan delta på på begynnelsen av semesteret (f.eks. gratis pizza kvelder), er internasjonale studenter som ønsker å bli kjent med nye mennesker slik at det er enkelt å bli kjent med folk. Forskjellige sosiale klubber arrangerer også turer i løpet av semesteret hvor det også er mulig å bli kjent med nye mennesker. En kan møte og få venner fra hele verden, noe som er kjempegøy. Jeg opplevde imidlertid at de fleste internasjonale studentene enten er fra Europa eller Asia.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

23.02.2016 - 27.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søk om bolig tidlig. Anbefaler alle å bo på studentbolig, da det ofte er vanskelig å få tak i, og dyrt å leie privat. Jeg bodde på Carlaw Park Student Village. Her var det helt supert. Veldig mange utvekslingsstudenter som bodde der. Les all informasjon som blir gitt nøye. Vær forberedt på at det blir et dyrt semester, både fordi skolen er dyr, og fordi det går mye penger underveis.

Undervisningsformer

Jeg valgte to 30p. postgraduate fag: Corporate Governance og International and Comparative Copyright Law. Dette var intensivkurs, med kun fem dager med undervisning, fra kl. 09-17, i hvert fag. Når undervisningen var ferdig skulle vi skrive en oppgave i hvert av fagene på maks 12500 ord. Med så lite undervisning er det lagt opp til mye selvstudium. Hvis jeg skulle valgt på nytt, ville jeg kanskje valgt flere fag med litt mindre oppgaver og mer undervisning. Det blir mye opp til en selv. De fleste andre har undervisning fast i uken, noe som gjør at det blir litt kjedelig å skulle ha så mye "fritid".

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikke så mange forskjellige fag å velge mellom. En del fag går bare på høst eller vår-semesteret. Jeg ønsker å ta intensivkurs, noe som snevret tilbudet mitt enda mer. Hvis man velger en annen type undervisningsform vil det være noe flere emner å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Jussfagene som jeg tok dreide seg først og fremst om engelsk og New Zealandsk rett. Dette er ikke veldig relevant i forhold til norsk rett. Det faglige utbytte sånn sett er derfor kanskje ikke så stort. Likevel var det interessant å lære om rettssystemet i et annet land. Jeg lærte også mye i forhold til å arbeide med noe som jeg ikke ante noe om på forhånd. Også det å skulle jobbe selvstendig, og disponere tiden slik at jeg ble ferdig med to store oppgaver var lærerikt.

Under hele oppholdet snakket jeg nesten bare engelsk, i og med at de aller fleste jeg ble kjent med ikke snakket norsk. Språket blir derfor ganske mye bedre etter hvert. På skolen var språket noe avansert juridisk engelsk, dette krevde litt ekstra arbeid. Det ble tilbudt ulike kurs på skolen, noe jeg sikkert hadde hatt godt av å delta på, men ikke gjorde. Jeg anbefaler kanskje å teste ut noen av disse kursene, da det muligens vil gjøre det litt lettere.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er grønt og fint. De fleste fakultetene er i nærheten av hverandre, og har felles spiseområde. Her kan man kjøpe lunsj fra ulike steder som tilbyr forskjellig type mat, eller man kan ha med seg niste selv. Det er et general library hvor man kan lese, ellers har også fakultetene egne lesesaler.
Auckland en veldig fin by å bo i. Det er mange utesteder, barer, kafeer og restauranter. Det er mye som blir arrangert i byen som man kan være med på. I tillegg er det mange utflukter man kan ta fra byen, både dagsturer og overnattingsturer. Det er ikke så godt kollektivtilbud i Auckland, så den enkleste måten å reise rundt på er å leie bil. Det er selvsagt mulig å komme seg rundt med buss også. Ferjer ut til de forskjellige øyene utenfor Auckland er også å anbefale.

Bustad

Carlaw Park Student Village var et veldig bra sted å bo. Her ble det arrangert Orientation Week den første uken, med ulike aktiviteter som man kan bli med på. Dette er en fin måte å bli kjent med folk og området på. Jeg bodde sammen med tre andre utvekslingsstudenter i en leilighet med felles bad, kjøkken og stue. Man blir raskt kjent med mange. Veldig greit at nesten alle man kjenner bor på samme sted. Kort avstand til skolen, ca 10 min å gå. Kort vei også til sentrum ca 15min. Stor matbutikk ca 10 min unna. Veldig sentralt.

Sosialt miljø

Auckland har et veldig bra studentmiljø. Skolen har flere studentgrupper man kan delta i, for eksempel kanogruppe, debattgruppe, hikinggruppe, fotballgruppe osv. De aller fleste aktiviteter man kan tenke seg har en egen gruppe. Det er lett å bli kjent med folk i Auckland. Alle er veldig åpne, og ute etter å bli kjent.

2015

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

13.07.2015 - 16.11.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen (både universitets- og visumsøknad) kan virke uoverkommelig i perioder, og krever tålmodighet. Universitetet i Auckland er svært behjelpelige over e-post, og svarer tidvis relativt raskt.

Undervisningsformer

Jeg valgte to "intensive courses" på 30 credits (15 norske studiepoeng) hver. Dette innebar én uke med undervisning per fag. Foreleserne var svært dyktige, og fokuserte veldig på dialog fremfor monolog. Alle bidro i diskusjoner (noe som i enkelte fag er påkrevd da dette inngår i karakteren). I løpet av undervisningsuken skal man velge et tema for et research essay man skal jobbe med i 10-11 uker i etterkant. Oppgaven skal være på max 12 500 ord, og problemstillingen skal utarbeides sammen med foreleser. De fleste foreleserne er tilgjengelige på e-post i etterkant av forelesningsuken dersom man ønsker å endre problemstilling eller trenger hjelp.

Vurdering av emnetilbodet

På postgraduate-programmet er det ikke et særlig stort utvalg av fag sammenlignet med andre universiteter, men samtidig er det nok å velge i da man bare skal ta to fag (de fleste fagene er 15 norske studiepoeng). Selv syns jeg utvalget var spennende, og hadde problemer med å velge bare to.

Jeg anbefaler å være obs på undervisningstidspunktet for fagene. Jeg valgte ett fag som begynte i mid-september og ett i mid-november, og hadde følgelig to måneder "fri" da jeg kom til Auckland, og må nå skrive oppgave i Norge frem til januar. Velg fag som starter tidligere (men som ikke overlapper helt) for å få et litt mer behagelig opphold.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var svært interessante og engasjerende. Litt av fordelen med UoA er at de henter inn forelesere fra hele verden for å få folk med god kompetanse på området. Eksempelvis var den ene foreleseren vår i Comparative Human Rights første kvinnelige dommer i den Sør-Afrikanske konstitusjonsdomstolen.

Det kan virke litt vanskelig å formulere seg på akademisk engelsk i starten, men etterhvert som man skriver blir det lettere. Klassene består i stor grad av utvekslingsstudenter, så de fleste sitter i samme båt.

Universitetsområdet og byen

Auckland er en typisk "vestlig storby" med høye bygninger og amerikanske restaurantkjeder. Samtidig har man ulike bydeler med sin egen identitet. Eksempelvis er Ponsonby, med mange kafeer og utestedet, et koseligere og "hippere" sted enn Queen Street.

Universitetet ligger på en høyde (nesten som i Bergen), med en fin park mellom seg og sentrumskjernen. Det juridiske fakultet ligger et steinkast unna General Library og administrasjonsbygget.

Prismessig vil jeg påpeke at det ikke er direkte billig å bo i New Zealand. Dagligvarebutikkene er dyre, men take-away er forholdsvis billig.

Bustad

Fire av oss totalt 7 studenter fra Dragefjellet reiste ned sammen og bodde på hostel i fire dager mens vi lette etter bolig. Tre av oss ville finne en leilighet sammen, mens den fjerde ville bo med fremmede. Etter to dager, fant vi en leilighet på Trademe.co.nz like ved Sky tower. Prisnivået var forholdsvis høyt, men ikke høyere enn i Norge. Leiligheten vår hadde veldig god standard samt balkong med fin utsikt. Man kan fint finne noe billigere om man er villig til å bevege seg litt ut av byen, men dette valgte vi ikke å gjøre da vi ville prioritere beliggenhet (noe vi aldri har angret på).

Sosialt miljø

Den første uken med innføringsfag er uken man finner vennene sine, så her oppfordrer jeg til å være litt frempå, og ikke så veldig "nordmann". Vi fant en fin gjeng med folk fra over hele verden som vi holdt sammen med under hele oppholdet. Hver fredag hadde kollektivet mitt Tacofredag som vi introduserte for de andre nasjonalitetene. Det var en kjempehit, så jeg anbefaler å videreføre denne stolte, norske tradisjonen!

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

13.07.2015 - 16.11.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søk visum og bestill reise i god tid. Sykkel er kjekt å ha for å komme seg rundt. Kjøp brukt på trademe. Ikke nødvendig å kjøpe bil. Leie av bil er billig. Bak brød selv. Scandinavian store har norske matvarer dersom lengselen etter brunost og knekkebrød blir for stor.

Undervisningsformer

Tok to intensive kurs. Skole i fem dager, og skrev en oppgave på 12500 ord i hvert fag. Fungerte helt topp! Lærerne var veldig hyggelige og behjelpelige.

Vurdering av emnetilbodet

Var flere spennende fag man kunne ta. Jeg tok "international commercial contracts" og "Therapeutic jurisprudence". Likte begge fagene veldig godt.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min er blitt utrolig mye bedre etter oppholdet der nede. Følte jeg kunne uttrykke meg nesten like godt på engelsk, som på norsk mot slutten av oppholdet. Veldig flott at man kunne velge intensive kurs. Da hadde vi bare skole i en uke, og fikk dermed stor frihet til å reise mye. Dersom man er effektiv, tar det ikke så lang tid å skrive oppgavene (med mindre man ønsker toppkarakter såklart).

Universitetsområdet og byen

Auckland som by er helt grei. Ikke den mest spenennde byen på jord. Men flott utgangspunkt for mange fine turer. Og byen er stor (1,4 mill innbyggere, av 4,5 mill totalt på NZ), og har enkelte bydeler med sjarm. Ponsonby er en av dem, som blant annet kan by på den fantastiske burgerrestauranten BurgerBurger. Må prøves!
Universitetsområdet er stort og flott. Mange ulike fakulteter, caféer og parkområder.

Bustad

Jeg bodde på Carlaw. Trivdes veldig godt! Deilig å slippe å gå på boligjakt når man kommer ned. Er heller ikke sikkert man finner noe som er særlig mye billigere på det private marked. Parnell er et flott område å bo. Like ved Auckland Domain, der det er fint å jogge. Carlaw ligger også i Parnell. Ellers er hvor som helst i sentrum også greit.

Sosialt miljø

Helt fantastisk! Vi ble en stor vennegjeng, som bestod av både norske, svenske, belgiske, new zealandske og amerikanske studenter. Venner for livet.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

13.07.2015 - 16.11.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søk om visum så snart som mulig, da dette kan ta lang tid. Passet må sendes til ambassaden i London, og det er dermed mange forsinkelser som kan oppstå. For å søke visum må du ha en del papirer på plass, som godkjent opptak i Auckland, flybilletter og avreisedato, så det kan være lurt å begynne prosessen så tidlig som mulig. Søk også lånekassen så snart som mulig, da det i noen tilfeller var nødvendig å vise til mottatt støtte for å søke om visum.

Pris på flybilletter varierer sterkt, dette er det lurt å holde et øye med allerede så snart opptaksbrevet har kommet.

Undervisningsformer

UiBs studenter i Auckland må velge intensivfag hvor det skal leveres inn en research paper på 12.500 ord. Undervisningen består av enten 1 uke med forelesninger eller kveldsforelesninger to ganger i uken i en måned, og deretter skal man skrive oppgaven mer eller mindre på egenhånd. Vi måtte ha to slike fag, og dermed to oppgaver. Oppgavene er krevende på grunn av størrelsen, men ikke uoverkommelige. Det er opp til hver student hvor mye arbeid man ønsker å legge ned i oppgaven, men det gis god veiledning før og underveis av foreleserne hvis det er behov for det. Forelesningene er av generell karakter, og det er varierende hvor relevante de er for selve oppgaven. Man blir imidlertid vurdert på deltakelse, så det er greit å være litt våken i diskusjonene som oppstår.

Vurdering av emnetilbodet

Sammenlignet med andre norske studenter på utveksling ved juridisk fakultet i Auckland, har studenter fra UiB et mer snevert emnetilbud. Vi blir vurdert som masterstudenter, og må dermed ta fag på postgraduate level. Andre studenter har mulighet til å velge fag på undergraduate level, og kan da velge fag med ordinær skoleeksamen. Intensivfagene som blir tilbudt er likevel interessante, og gir mulighet til å gå mer i dybden i et enkelt fagområde enn tidligere på jussen. Derimot undervises det i fagene på veldig varierende tidspunkt, slik at noen er ferdig tidlig i semesteret og noen fortsatt må jobbe med oppgaven etter de har reist hjem fra New Zealand (dette varierer fra fag til fag, så det er mulig å feks velge et tidlig fag).

Fagleg utbyte og språk

Etter å ha fullført to oppgaver på 12.500 ord hver på engelsk, sitter jeg igjen med et solid språklig utbytte. Dette er utvilsomt en verdifull erfaring, da man etter endt studieopphold mestrer å bruke og kommunisere juss på engelsk. Faglig lærer man mye om det fagområdet man velger. Man lærer også mye om ulikhetene mellom civil law og common law, og det er svært interessant å kunne studere rettssystemet i New Zealand på nært hold.

Universitetsområdet og byen

Auckland er en fin by å bo i. Selve sentrumskjernen er relativt liten sammenlignet med andre storbyer, men byen har flere suburbs hvor det er bra natteliv, restauranter og andre tilbud. Hvis man har en sykkel eller bil er det lett å komme seg ut av sentrum og til flotte naturområder og strender. Helgene ble for det meste brukt til å reise rundt på nordøya. Det er rimelig å leie bil, og det er mange fantastiske steder å besøke et par timer fra Auckland.

Merk at det er relativt kaldt i New Zealand fra juni til september, så pakk med en varm jakke for denne perioden. Det er varmest fra november til mars, men det er varmt nok til å dra på stranden allerede i september/oktober.

Bustad

Det er mulig å bo enten i studentbolig eller leie leilighet/hybel av private personer. Studentboligene varierer mye i standard, så undersøk dette på forhånd og søk i god tid før du reiser ned dersom du er interessert. Studentboligene er imidlertid ikke særlig mye billigere enn å bo privat. På nettsiden trademe.co.nz er det mange tilgjengelige leiligheter og rom i kollektiv, så det var ikke problematisk å finne leilighet privat etter at man var kommet frem i New Zealand.

Sosialt miljø

Man blir godt kjent med de andre utvekslingsstudentene på jussen. Intensivfagene (postgraduates) er fag som ofte tas av ferdig utdannede jurister som gjerne har jobbet i 10-20 år, og det er dermed ikke den store arenaen for å møte andre studenter. Studentutvalget ved jussen arrangerer imidlertid en del fester og andre arrangementer, hvor man kan møte lokale studenter. Det er også lurt å undersøke undergruppene ved University of Auckland - blant dem er det mulig å bli med i grupper for fjelltur, vintersport, vannsport, musikk, kunst, språk og mye mer.

2014

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

21.07.2014 - 17.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Reis på utveksling til Auckland!
Det jeg angrer mest på er at jeg bare var ett semester, og ikke to.

Det er en del papirarbeid som må ordnes før man kan drar på utveksling. Utvekslingskoordinatorene på Dragefjellet har gjort det lett og oversiktelig ved å liste opp det som må gjøres. Det tar tid, så begynn tidlig.

Det er en lang flyreise til New Zealand, men det går overraskende bra. Ved ankomst på flyplassen i Auckland er det en noe omstendelig kontrollpost; mat, fjellsko og telt blir sjekket ekstra. Håndbagasjen blir scannet før man får komme inn i landet. Dette er pga. hensynet til fauna og flora og det kan ta litt tid. Universitet i Auckland arrangerer henting på flyplassen og kjører en til respektive bosteder.

Pakk med noen varme klær. I juli var det rundt 15 grader og litt regn, men en kald vind gjorde at føltes mye kjøligere. I tillegg er ikke husene isolert og få hus/leiligheter har ovner. Jeg frøs en del den første tiden.

Undervisningsformer

Ved utveksling ett semester i Auckland skriver du to ”research papers” hver på 12 000 ord. Dette tilsvarer en halv LLM, man gjør altså det samme ett semester til for å få en LLM.

En kan enten ta et intensivkurs som utgjør undervisning/seminar i 5 hele dager, deretter blir man satt til å finne problemstilling og skrive oppgaven. Eller man kan ha to- timers undervisning en gang i uka over en periode mens man skriver oppgaven. I noen av fagene må en i tillegg ha en kort presentasjon.

Å skrive disse store oppgavene er veldig annerledes fra det vi er vant til fra fagene ved UIB. Man blir i stor grad overlatt til en selv og må manøvrere i et ubegrenset tilfang av internasjonale kilder. Den ene foreleseren vår var flydd inn for å holde kurset og dro etterpå, hun var vanskelig å få kontakt med og veiledning fra. Den andre foreleseren var mer interessert og hjelpsom, og man fikk komme opp på kontoret å diskutere oppgaven.

Vurdering av emnetilbodet

Det er flere internasjonale fag å velge mellom. FN-systemet er ofte sentralt. Kursene er ganske brede og en velger problemstilling selv, så man står ganske fritt til å skrive om det man vil innenfor rammene av faget. Jeg tok fagene ”International Dispute Resolution” og ”International Peace and Security”.

Jeg valgte fag også av hensyn til tidsfristene. Det er store oppgaver og jeg foretrakk å gjøre ferdig den ene først, for så å ha tid til å gjøre den andre etterpå. Ettersom det er lite obligatorisk (undervisning og oppgave), har man mye tid til å disponere sånn man vil.

Fagleg utbyte og språk

Overgangen fra UIB til UoA som innebar å lese og skrive juridisk engelsk var stor til å begynne med. Jeg famlet litt i blinde med å finne en egen problemstilling og skrive 12000 ord om denne. Læringskurven var desto brattere. Det var motiverende å se hvor mye jeg lærte fra den første til den andre oppgaven. Dette gjaldt tidsbruk og tilegning av stoff, skriving, avgrensing og struktur.

Man får også tilbud om flere bibliotekkurs for å bruke de ulike databasene, noe som var mye mer komplisert enn Lovdata, Rettsdata osv.

De universitetsansatte var generelt veldig behjelpelige.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort, så det tar litt tid å finne fram i begynnelsen. Vi holdt oss for det meste på det juridiske biblioteket og kantinen der. Ellers er de ansatte veldig positive og hjelpsomme. Vi følte oss godt mottatt.

Auckland som by er ikke veldig spennende. Den er New Zelands største. Byen minner litt om Bergen med at universitetet ligger på en bakketopp og det regner en del. Sentrum ”Queen Street” ligger nedenfor og her har man det man trenger av butikker, kjøpesenter, konserter, kino osv. Stranden ligger en ti-minutters busstur unna. Ponsonby er et kjekt område og vi gikk mye ut her.

Bustad

Jeg hadde ordnet plass å bo før jeg kom ned. Dette satte jeg pris på. Jeg bodde i en privat leilighet sammen med to andre. Noen av de andre fra UIB var på en del visninger før de fant noe, dette var litt styr. Også med tanke på at det skjer mye sosialt i starten. Men det ordnet seg fint for alle til slutt.

Man kan også bo i Universitetskollektiv, det må man søke på i god tid.

Å bo i Auckland er noe billigere enn Norge, men ikke mye. I tillegg bruker man mer penger fordi man gjerne vil gjøre mye. Så spar gjerne opp litt cash.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved Universitet i Auckland var fantastisk. Ettersom New Zealand er et common law land måtte alle internasjonale (civil law) jusstudenter delta på et introduksjonskurs. Dermed møtte vi mange jusstudenter i løpet av denne uka, laget en facebookgruppe og hadde en fest. Det sosiale for resten av oppholdet var sikret. Dette var særlig viktig da vi ikke møtte så mange internasjonale studenter på fagene vi hadde, og det varte også bare fem dager. Jeg tror også at andre studenter som reiser helt til New Zealand er spesielt opptatt av å gjøre ting, oppleve og reise rundt. Og det gjorde vi!

Vi var 10 internasjonale studenter som dro ei helg på ski/snowboardtur til universitetshytta, her møtte vi også andre studenter fra UoA. Det er veldig vanlig å leie bil, og vi dro på noen helgeutflukter rundt omkring på Nordøya. I høstferien dro vi 18 studenter til Samoa. Etter oppgaveinnlevering dro vi 11 studenter på en ukes roadtrip, hvor vi bl.a. gikk ”Tongariro Crossing”. Det er mange fine steder å se på Nordøya.

Vi var også en gjeng som dro til Sørøya. Her leide vi bil og kjørte fra Queenstown til Christchurch. Vi besøkte bl.a. Milford Sound og Franz Josef Glacier, gikk ”Kepler Track”, ”Avalanche Peak” og ”Key Summit”. Sørøya bør absolutt besøkes! Det er utrolig fin natur der.

Gjennom semesteret spilte vi en del fotball og andre idretter i parken Auckland Domain. Jeg har fortsatt god kontakt med mange av de jeg møtte i Auckland.

Jeg anbefaler utveksling til University of Auckland på det varmeste!

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

21.07.2014 - 17.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Personlig er jeg alltid seint ute med alt av planlegging og lignende. Jeg søkte visum så seint som en snau måned før avreise, og var noe bekymret for om dette skulle gå bra da pass må sendes til New Zealands ambassade i London. Dette gikk bra, en uke etter at jeg hadde sendt søknaden hadde jeg pass og visum i hende hjemme i Bergen. Vi diskuterte litt avhengigheten av enkelte vaksiner, jeg tok ingen og angrer ikke på det. Ellers er det jo lurt å bestille flybilletter i så god tid som mulig før avreise. Jeg bestilte billetter i slutten av mai med avreise fra Oslo 07.juli. Man bør regne med en 32-35 timer reise til Auckland, kan vel få det ned i 28-30 timer om du er heldig.

Undervisningsformer

Personlig valgte jeg to intensive kurs, International Peace and Security og Climate Change Law. Disse går over en uke der undervisning er omtrent 09-16. Vi får flere pauser underveis med blant annet en times lunsjpause, så disse ukene er ikke for krevende. Helt innledningsvis har vi et innføringskurs i Common Law (Legal Research Methology) ispedd referanseundervisning av biblotekarene på Davis Law Library.

Vurdering av emnetilbodet

I begge fagene mine hadde jeg gode forelesere som var flink til å gjøre fagene interessante og dagsaktuelle, men jeg hørte også andre som ikke var tilsvarende fornøyd med sine forelesere. I begge kursene mine skrev jeg en oppgave med ordgrense på 12500 ord. Dette er omfattende oppgaver, så det lønner seg å begynne tidlig og prøve å få ned en 500 ord eller lignende for dagen, da får man oppgavene overstått og kan bruke tiden til andre ting. Det som var mest uvant for meg var at man stod veldig fritt til å velge emne å skrive om innen disse fagene. Kravene til referering er noe strengere i New Zealand enn i Norge og kan virke noe overveldende i starten, men de har en mal man kan følge og etterhvert får man teken på det. Undervisningen i Auckland er langt mer research-basert enn hva vi er vant med fra Bergen, du står friere, men samtidig kreves det kanskje enda mer selvdisiplin.

Fagleg utbyte og språk

Etter kursene i Auckland føler jeg at jeg har en langt dypere kjennskap og forståelse for internasjonal rett, da særlig innenfor de to emnene jeg skrev oppgaver om naturligvis. Jeg har også en helt annen selvtillit hva gjelder både å skrive og særlig snakke engelsk. Dette er kjekt å dra med seg videre. Jeg er også ikke så veldig bekymret for masteroppgaven lengre da jeg har skrevet to så omfattende oppgaver på ett semester, og til og med på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Auckland er en ganske stor by, men med et mer begrenset sentrumsområdet som gjør at du har alle fasiliteter i relativt kort avstand. Store deler av universitetsområdet ligger i sentrum med Law Faculty lengst nord i sentrumsområdet. Det er ca. 5-6 minutters gange fra Law Faculty til "sentrumet" på campus med treningssenter, food court og hovedbibliotek.

Det som er fint med Auckland er at du har små sentrumsområder i omtrent alle bydeler. Dersom du bor i Ponsonby trenger du ikke å reise inn til sentrumsområdet for å spise eller ta en drink, det finnes rikelig med alternativer til det i Ponsonby. Det samme gjelder for North Shore, Newmarket etc.

Jeg må tilstå jeg aldri ble noe særlig glad i Auckland, men så reiste jeg da heller ikke til New Zealand for å oppleve en millionby. For en som er glad i gå på byfjellene rundt Bergen ble det mange turer til Mount Eden, selv om denne lille vulkanen i nærheten av sentrum ikke helt kan måle seg med Ulriken. Ellers anbefaler jeg løpeturer langs Tamaki Drive der du får fin utsikt til havnen, Rangitoto Island og Waiheke Island. Det er en del billigere å spise ute i Auckland sammenlignet med Norge mens dagligvarer kanskje har mer tilsvarende priser, slik at det ofte ble en tur ut for å spise.

Bustad

Jeg hadde ikke ordnet meg noe sted å bo før jeg reiste ned. Når jeg kom ned brukte jeg trademe som er New Zealands svar på finn.no til å finne et sted å bo. Jeg var på 5 visninger og valgte å bo i 9.etasje i en blokk sammen med en lokal kiwi ca. 20-25 minutters gange fra Law Faculty. Jeg betalte 205 dollar i uken pluss utgifter til varmt vann, strøm og internett. Dette er jeg vel ok fornøyd med når jeg ser tilbake på det. Av vi norske som reiste ned hadde to ordnet sted å bo før vi kom ned og tre hadde det ikke. De to andre som ikke hadde sted å bo brukte en del tid og energi på å fikse dette, så jeg vil kanskje anbefale å prøve og ha dette i orden før man kommer ned. Av studentboliger bodde noen på Carlaw som er 7-10 minutters gange fra Law Faculty, her deler du leilighet med tre andre. Andre bodde på Uni.Lodge 3-4 min fra Law Faculty, her med enerom. Omtrent alle jeg kjente som bodde på Uni. Lodge likte det ikke da det var dyrt og de følte de fikk lite igjen for pengene. Carlaw er billigere og mer moderne, men noen var ikke så fornøyd med de de delte leilighet med. Men slik vil det vel alltid være. Er man heldig vil man nok finne de beste alternativene på det private markedet, Ponsonby og Parnell er flotte bydeler i så måte. Ponsonby begynner dog kanskje å bli litt langt med tanke på gangavstand til Law Faculty. Hvis man er villig til å ta buss er også North Shore en fin bydel. Men det er også mye tvilsomme tilbud på det private markedet, ikke hiv deg på det første og beste tilbudet. Selv var jeg på visninger med lav leie som på forhånd hørtes nesten for bra ut til å være sant, og når man kom viste det seg at mine bange anelser var spot-on med mugg og dårlig renhold. Akkurat på dette området er New Zealand et hakk eller to dårligere enn Norge.

Sosialt miljø

Vi ble en veldig fin gjeng som ble kjent fra Legal Research Methology-kurset i starten av semesteret, en blanding av i all hovedsak nordmenn, svensker, dansker, tyskere, franskmenn, indere og belgiere. Vi gjorde ting sammen gjennom hele semesteret med fotball i Auckland Domain, utallige byturer, lunsjer på law faculty og tur til Samoa i spring break. Jeg anbefaler på det sterkeste å ha en åpen innfallsvinkel til de andre på dette korte kurset i starten av semesteret og gjerne ta en tur ut sammen på fredagen når kurset er avsluttet. Jeg reiste altså ned til Auckland sammen med fire andre fra Universitetet i Bergen. Det er trygt og godt å ha andre norske der nede, men samtidig er det lett for at praten går på norsk i stedet for engelsk og man ikke blir så godt kjent med andre. Jeg ble kun kjent med en eller to fra New Zealand, men har inntrykk av at dette er ganske vanlig for utvekslingsstudenter, det gjelder vel også utvekslingsstudenter i Bergen.

Ellers var jeg på noen turer med Auckland University Tramping Club da jeg er glad i å gå på tur, anbefales også det. Personlig reiste jeg til New Zealand for å utforske landet snarere enn det faglig motivasjon. Anbefaler på det sterkeste å legge av god tid til reising enten i forkant eller etterkant av semesteret. Sørøya er fantastisk fin med mange muligheter for deg som er glad i friluftsliv og ekstremsport. Personlig vil jeg anbefale Queenstown og områdene rundt som verdt et besøk. Selv hadde jeg tre uker på reise etter semesterets slutt, noe som egentlig var for lite. Andre av de jeg reiste med hadde flybilletter hjem ganske kjapt etter semesteret var slutt og angret mer eller mindre bittert på det. Flybilletter kan jo alltids endres, men da koster det gjerne en god sum som kan brukes på andre ting. Flere undersøkte også mulighetene for å reise ned igjen et semester til fordi de likte seg så godt første semesteret.

Jeg vil anbefale et semester eller to i Auckland. I starten hadde jeg hjemlengsel og savnet familie og venner i Norge, det er rart å være så langt hjemmefra! Dette kom seg imidlertid betydelig og når jeg kom hjem var det eneste jeg ville å reise tilbake. Det kommer nok et tidspunkt der jeg vender tilbake til New Zealand og det gleder jeg meg til allerede.

Bygning i kveldsmørket
Foto/ill.:
© The University of Auckland

Informasjon