Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad de Oviedo og Det juridiske fakultet (ERASMUS+ - 3. (og 5.) studieår)

  • LandSpania
  • ByOviedo
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar på 3. studieår av masterstudiet i rettsvitskap.

Studieåra 2023/2024 og 2024/2025 kan avtalen også nyttast av studentar på siste studieår av masterstudiet i rettsvitskap (studentar på studieordninga av 2003).

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er spansk. Gode språkkunnskapar i spansk er derfor anbefalt.

Universitetet tilbyr språkkurs i spansk for internasjonale studentar.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som valemne på 3. studieår (2021-studieordninga) eller spesialemne på siste studieår i masterprogrammet i rettsvitskap (2003-studieordninga).

På universitetet sine nettsider finn du ei oversikt over juridiske emne som universitetet tilbyr.

Universidad de Oviedo nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Ovideo er eit offentleg breiddeuniversitet som ligg i den autonome regionen Asturias. Universitetet har om lag 25 000 studentar, fordelte på 17 fakultet og sju campusar i tre byar. Satsingsområde for universitetet er blant anna næringslivssamarbeid og forskingsområda «energi, miljø og klima» og «biomedisin og helsefag».

Asturias ligg nord i Spania og har ei lang kystlinje mot Atlanterhavet. Regionen er kjend for spektakulær natur, høg trivsel og rike mattradisjonar. Særskilt ost og sider av eple og anna frukt er høgt verdsette lokale produkt. Universitetet har campusar i Oviedo, Gijón og Mieres, som alle ligg i dei midtre provinsane i regionen.

Bustad

Universitetet har eit bustadformidlingssenter som hjelper internasjonale studentar med å finne bustad. Det er viktig å søke i god tid. Det er mogleg å leige rom enten hos ein spansk vertsfamilie, på ein av dei offentlege studentheimane i området, eller finne bustad privat.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universidad de Oviedo

Informasjon