Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad de Oviedo og Institutt for fremmedspråk (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByOviedo
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelor- og masterprogrammet i spansk språk og latinamerikastudium, og andre studentar som ønskjer å ta emne innanfor spansk språk, litteratur og kultur. Studentar skal ha avlagt minst 60 studiepoeng før avreise. Du må også ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i den perioden du er på utveksling.

Studentar på bachelor- og masterprogrammet i spansk språk og latinamerikastudium vert prioriterte i fall det er fleire søkjarar enn plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor i spansk språk og latinamerikastudium: best eigna for utveksling er dei siste fire semestra i studiet.

Master i spansk språk og latinamerikastudium: det 2. semesteret.

Studentar på andre program: sjekk med ditt studieprogram i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket er spansk.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Ovideo er eit offentleg breiddeuniversitet som ligg i den autonome regionen Asturias. Universitetet har om lag 25 000 studentar, fordelte på 17 fakultet og sju campusar i tre byar. Satsingsområde for universitetet er blant anna næringslivssamarbeid og forskingsområda «energi, miljø og klima» og «biomedisin og helsefag».

Asturias ligg nord i Spania og har ei lang kystlinje mot Atlanterhavet. Regionen er kjend for spektakulær natur, høg trivsel og rike mattradisjonar. Særskilt ost og sider av eple og anna frukt er høgt verdsette lokale produkt. Universitetet har campusar i Oviedo, Gijón og Mieres, som alle ligg i dei midtre provinsane i regionen.

Bustad

Universitetet har eit bustadformidlingssenter som hjelper internasjonale studentar med å finne bustad. Det er viktig å søke i god tid. Det er mogleg å leige rom enten hos ein spansk vertsfamilie, på ein av dei offentlege studentheimane i området, eller finne bustad privat.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universidad de Oviedo

Informasjon