Hjem

Utdanning

erasmus+

Charles University, Prague og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandTsjekkia
  • ByPraha
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Alle studentar som går på eit studieprogram ved Det samfunnsvitskapelege fakultet kan søke om å reise ut gjennom denne avtalen. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Det er mogeleg å søke for eitt semester eller for eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar ved Det samfunnsvitskapelege fakultet vil det normalt passe best å reise ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå institutta sine nettsider for meir informasjon og råd om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er engelsk og tsjekkisk. Det er anbefalt at studentar som skal følge undervisning på engelsk har forkunnskapar tilsvarande B2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR).

Institusjonen tilbyr språkkurs til utvekslingsstudentar.

Kva emne kan eg ta

Faculty of Social Sciences består av fem institutt: Economic Studies, Communication Studies and Journalism, International Studies, Political Studies og Sociological Studies. På denne nettsida finn ein informasjon om alle emna som har engelsk som undervisningsspråk. Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Ver merksam på at emna kan variere i omfang frå 1 til 20 ECTS.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Charles University er det eldste og største universitetet i Tsjekkia, etablert i 1348 etter befaling frå den bøhmiske kongen og seinare tysk-romerske keisaren Karl IV. Fram til andre verdskrig var universitetet tospråkleg, med undervisning både på tysk og tsjekkisk, men i seinare tid står tsjekkisk att som hovudspråket. Studentar og tilsette ved universitetet spelte ei sentral rolle under Fløyelsrevolusjonen i 1989. Universitetet har i dag om lag 50 000 studentar fordelte på 17 fakultet.

Praha er hovudstaden og den største byen i Tsjekkia med om lag 1,3 millionar innbyggarar. Byen ligg ved elva Vltava i den tidlegare austerrikske provinsen Böhmen. Praha er kjend som ein særs vakker by, med vel bevart arkitektur frå mange ulike stilperiodar. Byen har sterke band til den tyske kulturkrinsen. Kjende forfattarar som Franz Kafka og Rainer Maria Rilke kjem herfrå.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader på campus. For den som ønsker andre alternativ, er det òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Praha.

Semesterinndeling

Oktober - februar og februar - juni.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Charles University tilbyr språkkurs vekene før semestert starta, dette er ein fin måte å få eit innblikk i språket og bli kjent med byen før semesterstart. I bykjernen snakkar dei relativt bra engelsk, men ein skal ikkje langt ut før dei ikkje kan noko anna enn tsjekkisk.

Viktig å merke seg at ein må melde seg opp til aktivitetane til fadderveka vekene før, aktivitetane fyllast kjapt opp så ein må vere tidlig ute!
Noko anna som er viktig å merke seg er at faga ein veljer på utveksling ikkje må overlappe med tidligare fag frå studiet. Undersøk dette dei første to vekene av semesteret, når det er "shop and drop" av fag.

Undervisningsformer

Forelesningar og seminar, men forelsningane skilte seg frå Bergen sidan klassane var relativt små. Her er muntlig aktivitet ein stor del av karakteren, og det krevst at ein er forbredt til timen for å kunne svare og diskutere i klasserommet.

Vurdering av emnetilbodet

Learning agreement ein skriv på førehand, vil ha relativt lite å seie for val av fag. Ein måtte vere kjapt ute å sikre seg ein plass på faget, sidan det var rundt 20 plassar på kvart fag. Ein kunne velje mellom både bachelor og master fag, og det var ingen problem med å velge master fag sidan professoren tilpassa arbeidskrava undervegs.

Fagleg utbyte og språk

Charles universty tilbyr mange fag, og andre fag enn det som er i Bergen. Dette førte til eit stort fageleg utbytte! Eit av faga eg tok var "cybersecurity: concepts and practice" som var utfordrande når ein ikkje har dei rette forkunnskapane, men var veldig givande sidan eg fekk lært nye ting som eg kan bruke vidare i utdanninga mi. Det var fleire arbeidskrav enn i Bergen, med både presentasjonar og innleveringar, men dette førte til at ein lærte meir og fekk ein større forståelse av faget.

Alle faga eg tok var på engelsk, så undervisninga og innleveringane gjekk relativt lett.

Universitetsområdet og byen

Charles university har mange fakulitet og bygningar spredt rundt om i heile byen. Vi var litt uheldige og hadde alle faga på den bygningen som var lengst vekke frå "sentrum", men dette var ikkje noko problem. Med godt utbygd offentlegtransport var det enkelt å kome seg til og frå, og etter nokon dagar tenkte ein ikkje så mykje på at det tok litt ekstra tid å kome seg til skulen.

Praha er ein nydeleg by med mykje å finne på! Ein kan oppleve mykje historie her. Det er kafear og butikkar overalt, og det er arrangemant praktisktalt kvar dag, så det er alltid noko å finne på.

Bustad

Dei fleste studentane bur på "doorms" som er plassert i utkanten av byen, dei har ofte heilt grei standard. Eg valte å busette meg privat med to andre studentar frå Bergen, og dette er noko vi ikkje angrar på. I Praha 3 der vi busette oss får ein mykje for pengane, og ein bur sentralt i ein nydeleg del av byen. Her er det kafear, uteplassar, parkar og butikkar, og alt berre 10min med offentleg transport frå bykjernen.

Sosialt miljø

Det er ein utfordring å kome til eit nytt miljø der ein ikkje kjenner så mange. Universitetet legger opp til fadderveke første veka der ein blir kjent med mange folk, i tillegg er det arrangement heile tida så ein har alltid noko å finne på. Ein møter folk frå heile verda, som er i akkurat same situasjon som ein sjølve.

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Når det gjelder fagene på universitetet må man melde seg opp så fort man har anledning til det (det var for vår del den første uken av semesteret). Fagene har som regel begrenset kapasitet og blir fort fulle, så meld deg opp tidlig. Den første uken er en shop and drop uke, hva fag angår, men allerede da risikerer man å havne på ventelister.

Kollektivtransporten i Praha er super! Her er trikk og metro-forbindelser over alt. Skaff deg et 5 måneders studentkort, så kan du benytte deg ubegrenset av kollektivtilbudet.

Undervisningsformer

Foreleserne på Charles er dyktige og entusiastiske. Det er også lett å komme i kontakt med dem på mail dersom man har spørsmål. Man kan også avtale å møte dem i kontortiden. Forskjellen fra hjemme er at man omtaler forelesere med akademisk tittel, og skal gjerne være litt mer formell i språket når man snakker med dem.

Fagene jeg tok var organisert som en blanding av forelesninger og seminarer. Vi var som regel relativt små klasser på rundt 20 elever, ofte færre. Alle forelesninger var obligatoriske og vi hadde flere vurderinger i hvert fag utenom eksamen. Dette var for så vidt ganske greit for da står ikke alt og faller på en stor vurdering, men man blir vurdert på arbeidet man gjør hele semesteret. Slike vurderinger kan være muntlig aktivitet i timene, presentasjoner, refleksjonsnotater, essays, midtsemester-prøver osv. Ettersom vurderingene kommer relativt hyppig jobber man også jevnere gjennom semesteret, og man får feedback på den jobben man gjør.

Vurdering av emnetilbodet

Fakultetet tilbyr et svært bredt tilbud av fag fra flere institutter. Det er mye å velge mellom, særlig blant masterfagene som man kan ta selv om man er på bachelornivå. Personlig fant jeg ikke like mange fag på bachelornivå. Men det blir tilbudt mange fag på bachelornivå også, så her har det gjerne med interessefelt å gjøre om man finner relevante fag. Jeg valgte 3 masterfag og 2 bachelorfag. Jeg har personlig ikke syntes at det er for krevende å ta fag på masternivå. Det er en del arbeid, men det samme gjelder for bachelorfagene.

Fagleg utbyte og språk

Vær obs på at ikke alle i Praha snakker engelsk. På universitetet snakker alle engelsk og i sentrumskjernen gjør også de fleste det. Men med en gang man kommer litt utenfor, blir det sjeldnere. På supermarkeder snakker gjerne de ansatte kun tsjekkisk, det samme gjelder flere taxisjåfører og andre i serviceyrker. Universitetet tilbyr et språkkurs i forkant av semesterstart på ca 4 uker. Dette hadde nok vært til stor hjelp, og er noe jeg nok burde tatt for å kunne gjøre meg bedre forstått. Likevel lærer man seg fort noen gloser og man får som oftest bedre respons om man prøver seg på noen tsjekkiske ord, enn om man kun snakker engelsk.

Det var gøy å kunne velge såpass fritt når det kom til fagkombinasjon. Jeg tok for eksempel fag innen etikk, juss, antropologi og økonomi. Jeg fant også nye interesseområder innenfor mitt felt som jeg håper å få bruk for videre i utdanningsløpet.

Universitetsområdet og byen

Charles University er et ærverdig og gammelt universitet. På samme måte som i Bergen har man ikke konsentrert alt på ett campus, men spredt fakultetene rundt i byen. Fakultet for Samfunnsvitenskap ligger midt i sentrum langs elven. Som Political Science-student hadde jeg alle mine forelesninger i Jinonice, som er et stykke utenfor sentrum. Dette bygget ligger litt for seg selv, men er stort og alltid fult av studenter. Det er enkelt å komme seg ut til Jinonice med metroen. Jinonice-bygningen har kantine og en lesesal i kjelleren, men består i hovedsak av forelesningssaler og seminarrom. Det finnes også biblioteker, for eksempel i Hollar-bygningen nede i sentrum. Eller så kan man skaffe seg bibliotekkort til et offentlig bibliotek og benytte lesesaler der.

Praha er en helt nydelig by! Byen ble bare vakrere og vakrere ettersom våren og sommeren kom. Det er mye å gjøre og litt for en hver smak. Enten man vil på konserter, utekino, kunstgallerier, museer, strand (ja, faktisk!), parker, klubber, barer og resturanter, så er det et bredt utvalg! Det er også lett (og billig) å komme seg med buss eller tok til andre tsjekkiske eller europeiske byer.

Bustad

Jeg leide en privat leilighet med to andre studenter fra UiB nær sentrum, i Praha 3. Strøket vi bodde i var veldig fint, med små caféer og barer, og er ikke et typisk turiststed. Strøket er rolig og trygt med gode transportforbindelser. Prisene er også lavere her enn midt i sentrumsgryten. Vi hadde leid gjennom et privat utleiefirma hvor en agent fant leiligheten til oss. Vi har vært veldig fornøyd med leiligheten vi har leid, den var stor og holder god standard.
Mange av de jeg ble kjent med under oppholde bodde på dorms litt utenfor byen. Standarden her er litt lavere, men det er til gjengjeld mye billigere å bo.

Sosialt miljø

Det internasjonale miljøet er hypersosialt og man finner alltid noe å gjøre sammen. Det finnes også selskaper som arrangerer aktiviteter for internasjonale studenter i Praha som ikke er tilknyttet universitetet. Disse arrangerer utflukter både i Tsjekkia og til andre europeiske storbyer, samt andre aktiviteter i Praha på kveldstid. Universitetets klubb for internasjonale studenter arrangerer ”Let’s Explore Prague”, hvor tsjekkiske studenter guidet oss rundt i byen. Her får man sett typiske turistattraksjoner, men blir også introdusert for deler av byen som kun de lokale kjenner. Dette er også en god mulighet til å bli kjent med andre studenter, samt finne nye steder og aktiviteter.

For å komme seg litt ut av utveskslingsboblen meldte jeg meg opp til å få en tsjekkisk fadder. Fadderen blir tildelt på bakgrunn av informasjon du har gitt om deg selv og dine interesser. Fadderen kan hjelpe deg med praktiske ting og svare på spørsmål, men er også en du kan finne på ting sammen med gjennom hele semesteret. Dersom du søker før du drar ned kan også fadderen hente deg på flyplassen.

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Mykje som skal fiksast, få ei oversikt over alt som skal sendast inn tidleg. Lurt å skaffe seg bustad på førehand

Undervisningsformer

Seminar

Vurdering av emnetilbodet

Kjempe bra! Rundt 100 emne å velge mellom. Pluss for mykje forskjellig å velge mellom

Fagleg utbyte og språk

Breiar fagleg utbytte enn på UiB. Språk var engelsk, tok ingen språk på tjekkisk. Engelsken har nok bedra seg litt, medan tjekkisk er på eit minimalt nivå

Universitetsområdet og byen

Eg hadde alle faga mine utafor byen, det tar ca 15 min fra byen- og 30 min fra der eg budde. Det gjekk heilt fint då kollektivtransporten er veldig bra i Praha. Ikkje mykje som skjedde på universitetsområdet, då instituttbygga er spredd utover byen. Byen er heilt fantastisk, mykje å gjer og mykje historie

Bustad

Budde med 2 andre jenter frå UiB, privat. Fant bolig gjennom erasmusinprague.com. Nydlig beliggenheit i Praha 3, betalte ca 3400kr per pers i månaden inkl. strøm og internett. Leiligheiten var på 100kvm.

Sosialt miljø

Mykje som skjer! Studentorganisasjonar men også andre organisasjonar som arrangerar festar, turar, spaserturar osv heile tida, så det er nok å gjer! Ein får ikkje med seg alt som skjer. Men det er altid noko å slenge seg med på om ein ønskjer. Dette likte eg veldig godt. Benytta meg sjølv av ein organisert tur til Budapest av organisasjonen OhMyPrague, og fleire andre sosiale arrangement dei hadde i løpet av semesteret.

2017

Haust 2017 - Bachelor i biologi

Haust 2017 - Bachelor i biologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Undervisningsformer

Undervisningene foregår i små klasserom. Alle fagene jeg tok hadde bare en forelesning i uken, og var spredt rundt på forskjellige fakultet eller bygninger. Det var ikke noe tavleundervisning, kun bruk av powerpoint, og forelesningene varte fra 1.5 time til 2 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et veldig stort og variert emnetilbud, med mange interessante fag å velge mellom. Det eneste som kan være litt vanskelig er å få studiepoengene til å gå opp, ettersom de fleste emnene bare er verdt mellom 3-5 studiepoeng, og man ender opp med å måtte ta en del flere fag enn det man er vant til. Det er normalt å ta rundt 5-7 fag om gangen, men det er ikke noe problem da arbeidsmengden blir den samme.

Fagleg utbyte og språk

Foreleserne er veldig dyktige i sitt felt og veldig entusiastiske og engasjerte. Noen av dem er ikke like flinke i engelsk og det kan være vanskelig å forstå dem til tider, spesielt vitenskapelige ord. De fleste fagene som foregår på engelsk er hovedsaklig ment for utvekslingsstudenter, men det hender at tsjekkiske studenter også tar disse fagene.

Universitetsområdet og byen

De forskjellige fakultetene er ganske spredt rundt byen, men transport til og fra med metro eller trikk er veldig enkelt.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet sammen med 3 andre internasjonale studenter. Mange utvekslingsstudenter velger å bo i "dorms" som tilbys av universitetet, men disse er ofte ganske langt utenfor byen og fakultetene, hvor man deler rom med en annen og deler kjøkken og dusj med flere. Det som er bra med studenthjemmene er at det er veldig sosialt og man blir fort kjent med andre internasjonale studenter. Det er også mulighet for å finne en leilighet selv, som oftest i kollektiv, om man vil bo litt nærmere sentrum. Da kan det være lurt å melde seg inn i facebookgrupper hvor folk legger ut annonser, som f.eks. "Flatshare in Prague".

Sosialt miljø

I begynnelsen og gjennom semesteret organiseres det mange forskjellige aktiviteter, spesielt for internasjonale studenter, og det er her man blir best kjent med de andre studentene. Det er ikke så lett å bli kjent med de lokale, tsjekkiske studentene ettersom de holder seg litt for seg selv, men man kan søke om å få en Buddy. Buddyen er ofte en tsjekkisk student som vil vise deg rundt og hjelpe deg med praktiske ting, noe som gjør det lettere å komme inn i den nye tilværelsen. På denne måten er det også lettere å bli kjent med andre tsjekkiske studenter.

2016

BA i Europastudier høst 2016

BA i Europastudier høst 2016

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Leilighet kan være vanskelig å finne i Praha. Charles University tilbyr dormitories for omlag 100-200 euro i måneden til alle erasmus studenter. Soverommene er delt med en eller flere studenter, og ligger som regel i utkanten av byen. Hvis du ønsker litt bedre levevilkår i et sentralt område, vil jeg anbefale deg å bli med i ett av de mange leilighetsforumene, hovedsakelig på Facebook. Her gjelder det å være tidlig ute, ettersom det er stor konkurranse. Leien for et sentralt rom i et kollektiv i Praha 1 eller Praha 2 ligger på rundt 300-500 euro, med strøm og internett inkludert.

Undervisningsformer

Undervisningen er hovedsakelig forelesninger og seminar, med noen praktiske oppgaver, avhengig av hvilket fakultet du går på. Det er vanlig praksis å gi studentene tre forsøk på en eksamen, i tilfelle stryk. Noen fag er foruten eksamen, og er basert på oppmøte, deltakelse og seminararbeid. Tsjekkiske forelesere er glade i konkurranser i form av debatt og quiz, og premien er ofte noe kontroversiell i forhold til Norsk praksis; En kald øl som kan nytes under forelesningen (ikke så overraskende med tanke på at en gjennomsnittlig tsjekker drikker 142l øl årlig).

Vurdering av emnetilbodet

For mitt vedkommende viste Learning Agreement seg å være unødvendig, ettersom jeg ikke fikk plass på noen av fagene avtalt i Learning Agreement. Dette var ikke problematisk ettersom de tilbyr mangfoldige fag på engelsk på det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fagene gir som regel mellom 3 og 9 ECTS credits. Du må ha 30 ECTS for å få utvekslingsoppholdet godkjent, så det er vanlig å ha rundt 5 fag. Fagene er ikke overveldende krevende, spesielt hvis det er en Tsjekkisk foreleser som er ansvarlig for faget.

Fagleg utbyte og språk

Charles University er et internasjonalt anerkjent universitet, med en viss akademisk prestisje. Dette er reflektert i undervisningen, som er av høy kvalitet, med gode forelesere. Foreleserne er som regel eksepsjonelt dyktige i engelsk, og det er ingen problem å følge forelesningene. Alt av pensum er elektronisk, så du sparer fort noen tusen kroner, ettersom litteraturen er gratis. Det er hovedsaklig internasjonale studenter i forelesninger på engelsk, så forelesningene er ikke nødvendigvis stedet du blir kjent med lokale.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er spredt utover hele byen. Det er ikke campusområder, likevel er det et myldrende studentliv i sentrum. Praha har et godt utviklet kollektivtilbud, så det er ingen problem å komme seg rundt med metro, trikk eller buss. I Praha finner du et kulturliv uten like. Severdighetene er mange, og det er lett å gå seg vill når man retter blikket opp mot den fantastiske arkitekturen som pryder byen. Når du blir sliten kan du sitte deg ned på en kro og nyte et tradisjonelt tsjekkisk måltid, og naturligvis en kald øl, som forøvrig er sosialt akseptert å drikke til lunsj. Tsjekkere tar stor stolthet i øl, og å gå på pub regnes som en livsstil her. Med omlag 8000 puber og ølhager går du aldri lenge før du finner et sted å drikke verdens beste øl!

Bustad

Kollektivtransport er svært velutviklet i Praha, så bosted er ikke alfa og omega. For 400 NOK kan du kjøpe en sesongbillett som tillater deg å benytte alt av kollektivtransport til alle døgnets tider i 5 måneder. Jeg vil anbefale deg å finne et kollektiv med andre internasjonale studenter ettersom min erfaring har vært utelukkende positiv. Du får et enormt språklig og sosialt utbytte, hvor du først og fremst kultiverer engelskkunnskaper, samtidig som du finner venner for livet. Personlig var jeg veldig fornøyd med å bo rett ved Karlovo Namesti i Praha 2. Området rundt Můstek er midt i smørøyet, samtidig som du unngår den voldsomme turismen i Old Town og Praha 1 generelt.

Sosialt miljø

Det sosiale aspektet ved utvekslingen var det viktigste for meg. Erasmus studenter deler en unik opplevelse som skaper tette bånd. Det er lett å bli kjent med andre studenter gjennom sosiale arrangementer og Prahas svar på fadderuken, som er noe annerledes enn ved UiB. Det er alltid noe å gjøre i Praha, være det opera, utforske gamlebyen, konserter og klubber, kunstmuseum, eller se solnedgangen over slottet fra elven, som kryr av barer med lokalt øl om sommeren. Her er det ikke uvanlig med et raskt nakenbad. Praha har lenge vært det kulturelle og historiske senteret i Sentral-Europa, og byen er svært liberal. Livet er litt roligere i Praha, og kardemommeloven gjelder i høyeste grad her; Man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre hva man vil. Hver dag i Praha var et eventyr, og det gjør meg vondt å forlate denne magiske byen. Hvis du drar på utveksling til Praha, kommer du ikke til å vende tilbake som den samme.

2015

Vår 2015 BA i geovitskap

Vår 2015 BA i geovitskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg reiste på utveksling uten å kjenne noen på forhånd. Det anbefaler jeg på det sterkeste! Det er en helt spesiell opplevelse å reise alene. Jeg har vært ute av komfortsonen min utallige ganger og hatt mange utfordringer, men det har bare gjort oppholdet enda bedre.
Jeg anbefaler også andre studenter å ta språkkurset i tsjekkisk som tilbys. Man kan enten ta et intensivt kurs måneden før semesterstart, eller ha kurset gjennom semesteret. Det er svært mange som ikke kan engelsk, så man vil oppleve problemer.

Undervisningsformer

Under utenlandsoppholdet hadde jeg alle forelesninger på engelsk. Av totalt syv fag hadde jeg ulike undervisningsformer. Alt fra vanlig forelesning, felttur, klasseromsundervisning, praktisk arbeid (mikroskop), og selvstudier. Jeg likte at det var variasjon i læringsformene i fagene.

Vurdering av emnetilbodet

På hjemmesiden til Charles University var det en egen liste med fag for Erasmusstudenter. De tilbød en lang liste med fag som ble undervist i høst- eller vårsemesteret. Jeg synes utvalget av fag var svært bra og søkte på flere fag. I tillegg tilbys det et språkkurs hvor du kan lære deg litt av det tsjekkiske språket.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte å ha noen geologifag som ikke tilbys hjemme i Bergen. Jeg opplevde at arbeidspresset ikke er det samme som i Norge. Vi hadde ikke øvelser eller innleveringer jevnt gjennom semesteret. Men det ble likevel en del jobbing siden jeg hadde flere fag å balansere mellom. Siden all undervisning var på engelsk lærer man seg fort fagord, noe som kommer godt med.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er spredt rundt i Praha i flere fakulteter, slik som i Bergen. Siden fakultetet mitt ikke lå langt unna sentrum, ble det mange turer dit for å være med venner på cafe eller sightseeing.
Praha er en fantastisk by! Jeg har storkost meg i denne nydelige byen. Det er en svært gammel by med mye historie og fantastiske bygninger og slott. Det er mange skjulte skatter å finne dersom man tusler litt rundt i byen. Det er alltid noe å finne på og oppleve, så man kjeder seg aldri. Som norsk utvekslingsstudent i Praha har man god økonomi til å gjøre akkurat det man vil!
Det er lett å reise fra Tsjekkia til andre europeiske storbyer hvis man vil oppleve mer av Sentral-Europa.

Bustad

Jeg bodde på et studentinternat et stykke utenfor sentrum, med gode transportforbindelser til sentrum. Hundrevis av internasjonale studenter bor på dette studentinternatet hvert semester, så man kommer fort inn i studentmiljøet. På mitt internat var det vanlig å dele rom med en annen student, så man får ikke alltid så mye privatliv. Leien er svært lav sammenlignet med norske priser, så man ender opp med å leve svært bra i Praha.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt miljø blant utvekslingsstudenter i Praha. Gjennom hele semesteret er det fester, filmkvelder, turer, internasjonale middager og mye mer som bidrar til det sosiale. Den første uken jeg var i Praha dro alle de internasjonale studentene fra fakultetet mitt på en firedagers hyttetur nord i Tsjekkia hvor vi ble godt kjent med hverandre. Ulike studentorganisasjoner arrangerer turer til blant annet Polen og Kroatia for utvekslingsstudenter. Å velge å bo på internat er også meget sosialt. Det er konstant folk rundt deg og du har alltid noen å snakke med. Jeg syntes det var litt vanskelig å bli kjent med de tsjekkiske studentene. De var ikke like imøtekommende som de internasjonale studentene. Jeg hadde heller ingen fag med lokale studenter, da de helst velger fag som undervises på tsjekkisk fremfor engelsk. Man kan melde seg på Buddy Programme dersom man vil bli bedre kjent med tsjekkiske studenter.

Campus fra luften
Foto:
© Charles University

Informasjon