Hjem
Studentsider
erasmus+

Charles University, Prague og Institutt for geovitenskap (ERASMUS+)

  • LandTsjekkia
  • ByPraha
  • Studieplassar2
  • StudienivåMaster og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar som går på bachelor- og masterprogramma i geovitskap. Avtalen kan og benyttast av lektorstudenter som har geovitskap som eitt av sine fag. Andre interesserte kan òg søke, men blir prioriterte etter geovitskapstudentane dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar.

Ver merksam på at det krevst eit karaktersnitt på C eller betre for å bli nominerte til ein av Institutt for geovitskap sine Erasmus+-avtalar. Nokre universitet kan òg ha krav om høgare karaktersnitt enn dette.

Når i studiet kan eg reise

Etter at ein har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng, kan ein tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. For studentar på bachelorprogrammet i geovitskap, anbefalast utveksling i 6. semester. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling.

Språk

Undervisningsspråka ved Charles University, Praha er tsjekkisk og engelsk. Universitetet tilbyr språkkurs i tsjekkisk. Som Erasmus-student er det normalt ikkje naudsynt å ta språktest i engelsk før utanlandsopphaldet, så framt du har karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skule. Merk at nokre lærestader krev dokumentasjon på språkkunnskapar.

Kva emne kan eg ta

Studentar som reiser ut gjennom Institutt for geovitenskap sin Erasmus-avtale med Charles University, Praha kan velje mellom ulike emne innanfor geovitskap ved Faculty of Science. Eit studieopphald i utlandet er ei unik moglegheit til å følge emne innanfor geovitskaplege disiplinar som UiB ikkje gir undervisning i. Charles University, Praha opnar også for at innreisande studentar kan velje emne frå andre fagområde.

Her kan du lese meir om emnetilbodet ved universitetet: https://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?KEY=Az1

Tips! For å finne emne som undervisast på engelsk, legg inn «English» som søknadskriterie under «Language»

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studieveileder@geo.uib.no.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Charles University er det eldste og største universitetet i Tsjekkia, etablert i 1348 etter befaling frå den bøhmiske kongen og seinare tysk-romerske keisaren Karl IV. Fram til andre verdskrig var universitetet tospråkleg, med undervisning både på tysk og tsjekkisk, men i seinare tid står tsjekkisk att som hovudspråket. Studentar og tilsette ved universitetet spelte ei sentral rolle under Fløyelsrevolusjonen i 1989. Universitetet har i dag om lag 50 000 studentar fordelte på 17 fakultet.

Praha er hovudstaden og den største byen i Tsjekkia med om lag 1,3 millionar innbyggarar. Byen ligg ved elva Vltava i den tidlegare austerrikske provinsen Böhmen. Praha er kjend som ein særs vakker by, med vel bevart arkitektur frå mange ulike stilperiodar. Byen har sterke band til den tyske kulturkrinsen. Kjende forfattarar som Franz Kafka og Rainer Maria Rilke kjem herfrå.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader på campus. For den som ønsker andre alternativ, er det òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Praha.

Semesterinndeling

Oktober - februar og februar - juni.

Studentrapportar

2023

Høst 2023 - BA i geografi

Høst 2023 - BA i geografi

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil virkelig anbefale Praha som utvikling! Et fint land og litt ekstra fint å være norsk student med tanke på prisene her. Det er billigere enn Norge og derfor holder studiestøtten og Erasmus støtten til alle utgifter vil jeg si. Det var vanskelig å finne leilighet på forhånd så å leie en Airbnb kan være lurt for den første uken. Der er mye useriøse og falske utleiere på nettet så vær forsiktig der. Prøv alltid og få til visning over FaceTime eller zoom om du skal se på leilighet før du drar hit og ikke er her fysisk.

Undervisningsformer

Undervisningen er mye likere undervisning på grunnskole enn på universitetet i Norge. Det er klasseromsundervisning med klasser på alt fra 10-40 personer. Dette varierer veldig fra fag til fag. Det er både seminarer og forelesninger i alle mine fag fra Charles University. Det er også en del lekser i noen av fagene, men dette også varierer veldig. Timene er forskjellig lagt opp noe som er greit å merke seg når man velger fag. Noen timer er 80 minutter, mens noen er 3 timer lange. Det er også vanlig med forelesninger på ettermiddag/kveld så se også på tidene forelesningen er.

Vurdering av emnetilbodet

Det var bra utvalg av emner og velge i, de har masse forskjellige spennende fag her. Du velger selv fag og er da ansvarlig for at ingen av fagene dine krasjer med hverandre. Derfor var det litt utfordrende å velge fag og få det til å gå opp i 30 studiepoeng. De har mye mindre fagpoeng her, det er da vanlig og ha mellom 4-6 fag. Prøv å velg fag som ikke er alt for små da arbeidsmengden ofte er en del selv om det er få studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

På Charles er det både engelske og tsjekkiske fag. Det er også viktig og se på når man skal velge fag. Litt varierende hvor lett det var å forstå foreleserne ut fra engelsk ferdighetene deres, men som oftest gikk det fint. De er en del presentasjoner og diskusjoner så engelsken blir praktiser mye.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet mitt er ett bygg, men det er mange bygg rundt forbi i byen hvor det å er mulig å velge fag fra. Geografibygget var nylig pusset opp så det var veldig fint, men ikke så moderne som hjemme da. De er gammeldagse på ting her og bruker ikke teknologiske hjelpemidler så mye.
Byen er utrolig fin. Det er utrolig mye historie her og flotte bygg overalt. Kollektivtransporten er super, billig og bra. Som student får du studentkort som du kan legge inn i appen som brukes for transport her, og du vil da få veldig billig kollektivtransport. De lokale er ikke alltid like smilende og glade, spesielt ikke når de ikke kan engelsk... De bruker også en del kontanter fortsatt og noen steder tar ikke kort så det kan være lurt og ha med seg kontanter rundt omkring.

Bustad

Det er mange som bor i dorms, men de jeg har snakket med er ikke så fornøyde. Ville anbefalt og prøve et kollektiv eller egen leilighet foran dette. Hvis du reiser helt alene på utveksling kan dorsmene være en god mulighet til å få et godt sosialt miljø (og det er billig). Det er litt høye priser på leie, spesielt i sentrum for private leiligheter. Jeg var opptatt av å ha en sentral beliggenhet for å få mest mulig ut av byen i løpet av min tid her. Det er jeg veldig glad for at jeg fikk til, men det koster litt ekstra. Matbutikken, restauranter og alkohol/uteliv er mye billigere enn i Norge så å bruke litt ekstra på leie går fint. Det er mange Facebook-sider man kan lete etter leilighet på, men igjen mye useriøse utleiere og falske profiler.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra i Praha. Alle studentene er hyggelige og imøtekommende. Jeg fikk ikke møtt så mange lokale, mye grunnet det er et stor internasjonalt miljø så lett for å bli værende mest med de. Det er mange grupper for sosiale ting både i regi av Erasmus, skolen eller andre grupper for studenter i Praha. Det skjer noe nytt hver dag så ikke være redd for å kjede deg! Sensommeren er veldig fin her og det er mye sosialt som skjer ute, mot vinteren arrangeres det mer innadørs. De er også flinke til å arrangere reiser til byer i nærheten av Praha. Det er gode og billige togforbindelser som gjør det enkelt å reise til andre byer.

Høst 2023 - BA i geografi

Høst 2023 - BA i geografi

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å finne leilighet tidlig. Det er vanskelig å navigere seg rundt på leiemarkedet i Praha. Det er dessverre mange som prøver å svindle, så det kan være lurt å se leiligheten fysisk før man betaler noe. Jeg dro ned to uker i forveien for å se noen leiligheter før jeg signerte kontrakt.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er litt annerledes enn i Norge. Fagene er mindre og det legges vekt på mer aktivitet i forelesningene og mindre egenarbeid enn hjemme. Eksamen er også mindre og varer gjerne bare en time. Oppgaver og annet arbeid teller også på karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig bra emnetilbud, med mye spennende og varierte fag.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig bra. Flere små oppgaver gjør at man må jobbe jevnlig med fagene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er spredt rundt hele byen. Byen er utrolig vakker og det anbefales å få med seg så mye som mulig av den. Utnytt utvekslingen til å utforske gatene, restaurantene og alt det andre byen har å by på.

Bustad

Det kan som sagt være vanskelig å finne bolig grunnet mye svindel. Så anbefaler å være tidlig ute og være sikker på at leiligheten og utleier er ordentlig før man betaler og signerer under på noe.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Praha er fantastisk. Det er arrangementer og sammenkomster hver dag. Det er alltid noe å finne på som student i byen. Det arrangeres også flere utenlandsturer i året da det er en by det er enkelt å reise rundt i Europa fra.

Høst 2023 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2023 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Bli kjent med fagkatalogen da den er lang og nettsiden er knotete
Vær tidlig ute med å se etter leilighet/studenthybel. Enormt påtrykk med studenter i byen rundt semesterstart som fyller opp rimelige leiligheter.
Ta språkkurset de tilbyr. Dette er den beste måten å finne seg venner tidlig i semester, samt at kurset er veldig overkommelig.
Vær mentalt forberedt på mye papirarbeid, både gjennom skolen og alt annet

Undervisningsformer

De fleste fagene jeg tok fulgte en klasseromsmodell, med kun et av fagene som ble holdt som forelesninger. Noen fag har fraværsgrense. Mye lesing, men bøkene blir gitt ut som lett tilgjengelige PDF filer. De fleste av fagene er på rundt 6 studiepoeng, så forvent å ta flere enkle fag. Jeg hadde 5 forelesninger i uka.

Vurdering av emnetilbodet

Fagtilbudet er helt enormt. Anbefaler igjen å bli godt kjent med den før du drar. Mange av de mer relevante/interesante fagene er på masternivå, men ikke la det skremme deg. Mest sannsynelig blir du plassert på venteliste da erasmus studenter søker fag etter de andre, men det er bare å møte opp til første forelesning og forklare situasjonen til foreleser, så kan det være de er greie å lar deg ta faget.

Fagleg utbyte og språk

Veldig varierende fra fag til fag. Begrenser seg hvor mye disse mindre fagene kan gå i dybden. Likevel satt jeg igjen med kunnskap fra fag jeg ikke kunne tatt hjemme.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet er spredt over hele byen. SV fakultetet ligger omtrent 10 min unna bysentrum med metro.
Praha er en fantastisk fin by med mye kultur og historie. Selv om det er masse turister, så finnes det alltid et rolig strøk der man kan utforske eller sette seg ned for en kald øl. Byen føles også mye mindre ut enn det den er da de har et ekstremt bra kollektiv transport tilbud (kan ikke understreke dette nok). Metro, trikk og buss går overalt, hele tiden, så ingen steder er "for" langt unna.

Bustad

Kommer veldig an på budsjett, men for en leilighet så må man forvente norsk pris og vell så det. Personlig bodde jeg i en leilighet for meg selv i Praha 3. Dette var dyrt, og det var mye knot med utleier, men jeg bodde veldig nært alt jeg trengte. De billigere løsningene er kollektiv eller studenthybel. Jeg var den eneste jeg kjente der som bodde alene, så kollektiv var normen. Den virkelige budsjettløsningen er å bo på studenthybelene i Praha 5/6. Leia er en brøkdel av alt annet man kan finne, men sjansen er stor for at man må dele rom med noen.

Sosialt miljø

I Praha skal det godt gjøres å oppleve en ufrivillig stille dag. Vi var ute mesteparten av gangene i uka på enten barer, konserter, kaffeer og lignende. Man opplever fort at alle erasmusstudentene er på samme side og det er ikke vanskelig å finne folk som er med på å gjøre noe.
Vil spesielt anbefale språkkurset igjen da det setter deg sammen med en gruppe på rundt 20 stykk som alle er helt nye i byen. Var kjempegreit å ha en stor vennegjeng som man fast var ute med noen uker før selve studiestarten

Vår 2023 - BA i sammenliknende politikk

Vår 2023 - BA i sammenliknende politikk

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det kan virke som mye å gjøre i forkant av papirarbeid og det å finne leilighet, men ikke la stresset av dette ta for mye kapasitet, fordi det er verdt det når alt er på plass. Et tips er å dra ned i litt tid før studiestart for å få på plass litt praktiske ting, men også bli kjent med byen du skal bo i. Å ta et intensivkurs i Tsjekkisk før selve studiestart er en gylden mulighet for dette, og du får møtt mange andre Erasmus studenter.

Undervisningsformer

Det var ganske forskjellig fra fag til fag, noen fag hadde større klasser med forelesninger som ikke var obligatoriske, mens andre fag hadde klasser på typ 15 stk hvor det ble tatt fravær og deltakelse ble vurdert. Jeg hadde en forelesning i hvert fag i uken, og det var omtrent det, ingen seminarer (noen av fagene hadde forelesninger som lignet seminarer derimot)

Vurdering av emnetilbodet

Et ekstremt bredt emnetilbud, med mange spennende fag. Du kan velge fag på forskjellige fakulteter og de tilbyr til og med sportsfag som gir 2 studiepoeng. Jeg hadde alle mine fag ved faculty of social science. Jeg likte veldig godt at mange av fagene ikke var teori fokusert, slik som mange av fagene hittil på UiB hadde vært, og mange fag vær svært dagsaktuelle.

Oppmelding til fagene var en litt rar prosess. Du er ikke garantert å få de fagene du skriver opp på din første Learning Agreement, da påmeldingen til fagene skjer ved studiestart. Det var en spesifikk dato hvor fagregistrering åpnet og da var det bare å være så rask som mulig å melde seg på de fagene man ønsket, men siden klassene er små så havner man på venteliste på ganske mange fag. I løpet av de to første ukene er det mange som dropper plassene sine på en del fag, så det er absolutt håp om å få plass på et fag selv om man havner på venteliste til å begynne med. Det hjalp også å sende Mail til foreleseren av faget og forklare hvorfor du vil ta dette faget og at du ønsker å få plass.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok to og en halv uke med tsjekkisk språkkurs hvor vi dekket ganske mye tsjekkisk. Tsjekkisk er derimot et krevende språk, så jeg husker et par fraser her og der, men klarte aldri ta det i bruk dessverre.

Det faglige utbytte er nokså bra vil jeg si, men dette igjen variere veldig fra fag til fag. I noen fag er det mer jevnlige vurderinger og oppfølgning underveis, noe som gjør at man legger inn mer innsats for å lære, enn i andre fag.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er spredt over hele Praha, så metroen og trikken kommer godt med. Noen av byggene og fakultetene er litt eldre og mer slitt, mens fakultet for samfunnsvitenskap var nettop nyoppusset da jeg gikk der. Ikke alle byggene er så tilrettelagt for at man kan oppholde seg der utenom forelesninger, men da er det mange fine biblioteket å velge av inne i sentrum.

Praha er en utrolig nydelig by med mange fine bygg, restauranter, koselige cafeer og parker. Det er by man fort føler seg hjemme i og stort sett alltid trygg. Det er også kort vei fra Praha til andre plasser rundt om i Europa, Wien og Berlin ligger typ 4 timer unna med buss eller tog. Buss og tog tilbudet for å reise ut av byen er også ekstremt bra og billig, og det samme gjelder for kollektiv tilbudet i Praha. Praha er en perfekt liten storby med masse kultur og god mat.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet ikke altfor langt unna sentrums kjernen. Å bo i leilighet/kollektiv kan være litt kostbart i forhold til studentboligene. Studentboligene er veldig billige og standarden tilsvarer dessverre prisen. De ligger en god halvtime fra byen og det vanligste er å dele soverom med en annen (det er mulig å få singel rom, men tror det er begrenset antall). Jeg anbefaler å lete etter et kollektiv gjennom Facebook grupper, hvis ikke finnes det noen nettsider som tilsvarer hybel.no.

Sosialt miljø

Som Erasmus student er det alltid noe som skjer og noen som ville finne på noe. Det er flere grupper som organiserer opplegg for utvekslings studenter gjennom hele året og i oppstarts ukene. Dette er alt fra dagsturer utenfor Praha, hockeykamper, quizer og mye mer.

Vår 2023 - BA Informatikk-matematikk-økonomi

Vår 2023 - BA Informatikk-matematikk-økonomi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler at man drar på språkkurset på begynnelsen av semesteret, det var her jeg ble kjent med de som jeg var sammen med for resten av semesteret. Når det gjelder restauranter, er det en god ide å lete etter "lunch deals" hvor man kan få kjempegode tilbud. For eksempel spiste jeg ofte på Ragnoli, en indisk restaurant, hvor de hadde en veldig god lunsjbuffet for kr90. Hvis du vil dra på opera/teater/orkester forestillinger må man være veldig tidlig ute, forestillinger blir ofte utsolgt en måned før arrangementet.

Undervisningsformer

Det var litt variasjon her, det vanligste var å ha en forelesning på 80 minutter uten pause. Noen emner lignet mer på seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Etter å ha brukt mye tid på å finne de emnene som jeg ville ta i Praha, viste det seg at ingen var tilgjengelige. Enten var emnet avviklet, eller var undervisningen kun på Tsjekkisk (selv om det hadde stått at undervisningen skulle være på engelsk på emnesiden). Jeg måtte finne helt nye fag. Det er en god ide å være tidlig ute og melde seg på emner så snart som man kan, for de beste emnene blir fullt med en gang. Det er også veldig stor variasjon i arbeidsmengden. Jeg tok "Computer Networks" emnet som var verdt 3stp, og har aldri hatt så stor pensum! Det var helt absurd, skulle gjerne vært 15stp. På den andre siden, hadde jeg en annen emne verdt 6stp som var veldig enkel og krevde lite arbeid.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er sjokkert over hvor dårlig engelsken var i Praha. Har aldri vært i et europeisk hovedstad hvor engelsken var så ille. Spesielt overraskende for en såpass internasjonal by.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig vakker, og den har den beste offentlig transport systemet jeg har opplevd. Tilbudet er veldig billig og det er lett å komme seg til alle bydelene. Byen er også overraskende ryddig og pen.

Bustad

Dyrt! Levekostnader er ganske lave i Praha, men boligprisene er på nesten samme nivå som Oslo. Jeg valgte å leie privat, selv om det ble mye dyrere. Jeg synes dette var et godt valg, siden mange av studentboligene har utrolig dårlig standard. Blant annet hadde de rotter og mange kakerlakker. Boligsituasjonen er en av grunnene jeg ville foreslå å vurdere å ta utvekslingen i Brno i stedet for Praha.
Når man vil finne leilighet lønner det seg å være så tidlig ute som mulig. Det beste måten å finne et sted å bo (privat) er gjennom gruppesider på Facebook. Men vær forsiktig, det er mange svindlere!

Sosialt miljø

Jeg ble ikke kjent med noen fra Tsjekkere, men var med i en veldig hyggelig gruppe av andre Erasmus studenter fra mange ulike land. Vi reiste sammen rundt europa og ble veldig godt kjent.

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

14.02.2022 - 30.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å laste ned UiBs VPN før avreise. Jeg fikk i hvert fall god bruk for det da jeg skulle se fotball på plattformer som er begrenset til Norge. Jeg anbefaler også på det sterkeste å takke ja til et tre ukers intensivt språkkurs i tsjekkisk, som avholdes like før semesterstart. Det er en glimrende mulighet til å bli kjent med folk – jeg møtte noen av mine beste venner her. Det er dessuten ganske praktisk å kunne de viktigste glosene og å kunne tallene på tsjekkisk. Vær forberedt på at ikke alle tsjekkere snakker engelsk. Et annet tips er å laste ned appen PID Litacka, der du kan kjøpe billett til kollektivtransport. Det er svært hyggelige priser for studenter dersom man kjøper for flere måneder. Mange gjør feilen ved å ta taxi fra flyplassen. Hvis man trenger noe mer behagelig enn kollektivtransport bør man bruke Uber eller Bolt, Taxi er ekstremt overpriset.

Undervisningsformer

Undervisningen skjer utelukkende gjennom forelesninger, med varierende grad av bidrag fra studentene. I enkelte fag var det ikke lagt opp til at studentene skulle bidra i det hele tatt, mens det i andre fag ble lest opp navn fra en liste eller pekt på tilfeldige som skulle svare. Forelesningene varte i 90 minutter uten pause. Eksamensformene varierer også noe. Jeg hadde noe multiple choice og noe kortsvar, samt én muntlig presentasjon. Det var ingen eksamener som lignet det vi er vant til her i Norge når det kommer til omfang og vanskelighetsgrad. For eksempel så var én eksamen for seks studiepoeng kun 10 multiple choice spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok fagene Contracts and Torts, European and Czech Environmental Law and Policy, Commercial Law and International Transactions, Labour Law and Social Security Law, Law and Economics og Out-of-Court Dispute Resolution, hvorav de to sistnevnte var tre studiepoeng og resten seks studiepoeng. Selv synes jeg de to sistnevnte fagene var de mest spennende, begge to med dyktige og engasjerende forelesere. Emneetilbudet er godt nok til at man har litt å velge i, men ikke forvent å kunne spesialisere deg innenfor ett område. Fagene er kun for utvekslingsstudenter, man har ingen fag sammen med de tsjekkiske studentene. Ved informasjonsmøtet første dag på universitetet ble det også informert om at man kunne søke om å ta LLM-fagene de tilbyr, men jeg valgte å ikke gjøre dette. Det er verdt å nevne at de visstnok krever mer innsats.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte varierte noe. Felles for fagene var at man ikke rakk å gå ordentlig i dybden, og jeg føler jeg sitter igjen mer med inntrykk av om områdene er spennende eller ikke, heller enn så veldig mye kunnskap fra dem. Det var også varierende hvor mye det var lagt opp til at man skulle gjøre egenstudier. Ingen av fagene hadde obligatoriske lærebøker man måtte kjøpe. I de fleste fagene var pensum kun forelesningene og PowerPointene som ble brukt. De to minste fagene jeg hadde var ironisk nok de eneste som hadde obligatorisk pensum man måtte finne på biblioteket, og som oppga mange kilder man kunne ta fatt i dersom man hadde interesse av å lære mer. Jeg ser for meg at det er mulig å sitte igjen med mye kunnskap fra disse fagene dersom man ønsker å bruke mye av tiden sin på det. Selv valgte jeg å stort sett prioritere den kulturelle utvekslingen fremfor den faglige. Jeg oppnådde likevel noe bedre karakterer i Praha enn jeg har gjort i Bergen, med en langt mindre arbeidsinnsats. Engelskferdighetene på professorene er stort sett gode. Som utvekslingsstudent får man godt utbytte av å snakke engelsk i et helt semester, særlig falt den juridiske terminologien bedre på plass etter hvert.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger perfekt til i byen, bare et par minutters gange nord for gamletorget. Skolen tilbyr rimelig lunsj i kantinen, men du får ikke mer kvalitet enn det du betaler for. Skal man lese på skolen så gjør man det på biblioteket. Det er som regel stille der, men ikke helt som en lesesal som vi er vant til i Norge. De gangene jeg var der var det aldri noe problem å finne en plass. Praha har også en god kafékultur, så det er ikke uvanlig å ta lesingen der. For dette er det populære studentstedet Cafedu et godt alternativ.
Praha er en utrolig vakker by med gjennomgående tradisjonell arkitektur. Det er heller ikke mangel på ting å gjøre. Er du glad i øl finnes det ikke noe bedre sted å være, og dersom du ikke er glad i det så blir du det i løpet av et semester. Da passer det også fint at det ikke er en myte at øl faktisk er billigere enn vann. Praha ligger sentralt i Europa, som gir gode muligheter for å reise til andre spennende byer. Selv var jeg blant annet i Berlin, Dresden, Milano, Bratislava og Wien. Anbefaler å benytte muligheten til å se mer enn Praha (selv om ingen av disse stedene er like fine som Praha).

Bustad

Jeg fant et rom i 3-mannskollektiv i en gruppe på Facebook, der jeg betalte 4300 NOK alt inkludert. Det er mange grupper for bolig på Facebook, så det er bare å søke opp «Flat Rent Prague» og lignende. Vær imidlertid obs på at ikke alle der inne er helt til å stole på. En mulighet er også å bo på Universitetets dorms, men det fraråder jeg virkelig etter at en av mine beste kompiser fra utvekslingen fortalte hvordan det var for han. Boligene ligger langt unna sentrum, så selv om kollektivtilbudet i Praha er bra så blir det betydelig vanskeligere å gjøre spontane ting med venner. Det løper også en risiko for å have på rom med noen som ikke tar særlig hensyn. Jeg bodde i Praha 7, som jeg trivdes godt med. Jeg anbefaler å bo i Praha 1, 2, 3, 5 eller 7, der de tre første er mest sentralt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig, veldig bra i Praha. Det er mange organisasjoner som arrangerer fester og andre aktiviteter hver eneste dag. «Erasmus in Prague» og «Oh My Prague» er eksempler på dette. Det opprettes også WhatsApp grupper for alt mulig, for eksempel tennis, bowling, gåturer osv, der folk legger ut åpne invitasjoner. Bare å slenge seg med på det man vil så er det umulig å ikke bli kjent med folk!

Vår 2022 - BA i politisk økonomi

Vår 2022 - BA i politisk økonomi

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg dro ned, er det et par ting som er kjekke å vite. Studentboligene som tilbys av Charles University er som regel ganske langt unna sentrum - nesten siste endestopp med metro. Derfor valgte jeg å skaffe leilighet selv, og gjorde det gjennom to kanaler: Facebook - Flatshare Prague og utleie-nettsider (instinkreality.cz og sreality.cz). Dette måtte gjøre digitalt før jeg ankom Praha, og gikk ganske greit. Avhenigig av hvor lenge du skal studere der, vil jeg si at det går veldig fint å bo med "flat mates" og som regel er de andre utenlandsstudenter eller expats. Jeg måtte betale elektrisitet i Praha, noe jeg gjorde via strømselskapet PRE. Nettsidene deres var ganske oversiktlige og enkle og forstå, eneste var bare at regningene kom på tsjekkisk.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er noe annerledes enn i Norge. For det første er det mange flere fag. I Praha, hadde jeg fem fag, som til sammen utgjorde 30 poeng. For det andre er emnene som tilbys på engelsk som regel benyttet av Erasmus-studenter, og klassene er sjeldent mer en 20-30 personer. Til slutt, er det en mye mer dynamisk undervisningsmodell enn på UiB. Det er en blanding av muntlige presentasjoner og skriftlige innleveringer, samt legges det en del vekt på deltagelse i timene gjennom hele semesteret. For meg passet det med en slik hybrid undervisningsform, og jeg druknet heller ikke i skolearbeid i eksamensperioden som utvekslingsstudent.

Vurdering av emnetilbodet

Mange av emnene jeg tok var veldig spennende, det var stor variasjon å velge mellom, og jeg følte at jeg fikk et godt utbytte av dem. Som student ved SV-fakultet fikk man mange nye perspektiver på samfunn og politikk som var interessant. Samtidig som det er mulighet for å ta hvilke som helst emner på andre fakulteter. Eneste bemerkning er at det var igjen litt covid-regler når jeg først kom ned, så jeg hadde to fag som var fullt digitalt og resten var hybrid.

Fagleg utbyte og språk

Vil si at man får godt faglig utbytte av å studere på et annet universitet enn i Norge, slik at man kan forstå hvordan ting gjøres der. All undervisning var på Engelsk, og jeg følte at jeg kjapt bedret engelsken min, både skriftlig og muntlig, noe jeg ikke hadde gjort siden vgs.

Universitetsområdet og byen

Universitetet og dets fakulteter er veldig spredt rundt om i Praha, og er ikke konsentrert et spesielt sted. SV - fakultet, hvor jeg hadde forelesninger, var et veldig enkelt bygg og lå 35 min unna sentrum. Det fineste universitetsområdet hvor jeg gjorde mest av studiene var i Dejvicka. Der lå fakultet for informatikk, robotikk, fysikk og andre realfagstudier, samtidig et gigantisk bibliotek som het NTK (National Library of Technology). Her fikk jeg inntrykk av at mesteparten av studentene i Praha tilbrakte tiden sin, og det var et veldig fint sted å gjøre studier med venner for å senere ta en Øl i baren ved inngangen.

Byen i seg selv er utrolig vakker. Jeg hadde ikke vært i Praha før, og visste heller ikke så mye om den. Det er gode temperaturer og veldig mange parker som man kan oppsøke. Det er også et stort kulturelt tilbud og alltid ting å finne på. Den Norske kronen er ganske sterk i forhold til Tsjekkisk koruna, noe som gjør at man kan delta på nesten hva man vil - øl på byen, teater og konserter, samt restaurant- og-kafebesøk. Byen er blant de eneste storbyene som nesten ikke ble bombet under noen verdenskriger, bygningene er gamle og i godt behold, samtidig som arkitekturen er ganske spinnvill. Det er lettvint å reise til andre deler av landet, og andre steder i Europa. For eksempel er Berlin 4t unna med buss, Wien er 3t unna med tog, og Budapest og Amsterdam er 8 timers togturer.

Bustad

Jeg fikset studio-leilighet gjennom en utleie-nettside og betalte 11 000 CZK som tilsvarer rundt 4500 kr. Den lå i Zizkov Praha 3, som var helt perfekt for meg. Bydelen er full av parker, barer og butikker, samtidig som det for det meste bor bare andre unge mennesker i området. Handelshøyskolen ligger også der, samt to av de fineste parkene i Praha, Riegrovy Sady og Vitkov. Vil gjerne anbefale å ta turen innom noen barer i Zizkov, der jeg møtte de fleste av vennene mine gjennom oppholdet. Andre bydeler som er fine å bo i er Praha 2 og Praha 5. Praha 1 kan også være ganske fint siden det er midt i byen, eneste er at prisene er høyere der, og gatene er alltid fulle av turister.

Sosialt miljø

Praha var det et utrolig godt sted å dra på utveksling for det sosiale. Det ligger midt i Europa og er et samlingspunkt for mange internasjonale studenter og arbeidstakere. Jeg møtte over 30 nasjonaliteter, bla folk fra USA, Brasil, Italia og Dubai, og ble del av en vennegjeng som møttes regelmessig på en stambar. Mennesker som bosetter seg i andre land er som regel veldig åpne og imøtekommende, så å bli kjent med andre var ganske greit. Som sagt er det mange arrangementer å delta på og alltid noe nytt å gjøre med vennegjengen.

Vår 2022 BA i geovitenskap

Vår 2022 BA i geovitenskap

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

For din egen and andres del vær ute i god tid med spørsmål og tidsfrister. Eg hadde et problem med emailer der eg ikkje fekk alle emailer fra professorer og slikt, så følg med på planen til fagene du vil ta. Eg fekk masse ut av Broadly. Der får man en lokal tjekkisk student som kan "vere din første venn". Eg endte opp i ein vennegjeng med flere tjekkere og Erasmus-studenter pga dette. Google translate er din beste venn for det er veldig variert hvor mye, om i det heletatt, tjekkere kan engelsk.

Undervisningsformer

Det er mange forskjellige undervisningsformer. Siden til hvert fag vil informere om formen. Eg hadde seminar, ekskursjoner/feltturer, og forelesning/eksamen. Vi var ikkje meir enn 6 studenter i hvert fag eg tok. Det gjorde at man fikk et bedre forhold til foreleserene og meir ut av forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet e veldig bra. Charles har veldig mange fakultet og veldig mange fag å velge mellom. Selv om, gjennom denne avtalen, vi kun blir prioritert til "Faculty of Science" så kan man søke og komme inn på fag til andre fakultet.
Eg valgte disse fagene: CERA0P0041 (Czech for Foreigners - Beginners I, 5 ECTS), MZ300E003 (Selected chapters from the Physical Geography and Geoecology, 10 ECTS), MG432P29E (Metallic deposits: geology, mining, and environmental impact, 3 ECTS), MG431P17E (Waste geochemistry, 4 ECTS), MG421T04E (Geologic field trips, 1 ECTS), MG421T15 (Excursion of sedimentary geology, 2 ECTS), MG421T24E (Field Course from the Regional Geology, 2 ECTS), og MG431T39E (Urban geology - excursion, 2 ECTS).

Fagleg utbyte og språk

Professorene ved Charles er veldig engasjerte i sitt felt og det var veldig interresant å lære om geologi som vi ikkje har fokusert på til samme grad på UiB. Eg tok og et språkkurs i tjekkisk og kan lett si at tjekkisk er vanskelig. Eg anbefaler alle å ta tjekkisk slik at man ihvertfall kan det grunnleggende.

Universitetsområdet og byen

Praha snakker egentlig for seg selv. Søk på google og om du ikkje får lyst å reise hit så veit ikkje eg. Praha er pakkfull av historie og Tjekkia i seg selv også. Praha var hjerte av middelalderen og "Det hellig romerske riket" rundt det 14. århundre. Man kan gå kor som helst i Praha sentrum og sjå historiske bygg og plasser. Det er også mange historiske landsbyer rundt Praha som er verdt å besøke og Praha er også veldig sentralt i Europa som gjør det lett å ta ein helgetur til Sofia, București, Vien, osv. Praha har også fantastisk offentlig transport. Buss, T-bane, trikk og tog i Praha for 360 CZK, 150 NOK, i 3 måneder. Last ned appen "PID Lítačka" for ruter og biletter.

Bustad

Privat er prisene rundt det samme som Bergen sentrum. Eg budde på internat gjennom Charles der eg budde på dobbeltrom for 3600 CZK, 1500 NOK, per måned. Man får forventet kvalitet for prisen, men det er levelig for 5 måneder. Det var felles do, dusj og kjøkken. Det er også mange forskjellige internat, også private internat, med varierende kvalitet og forhold.

Sosialt miljø

Charles har 10 000 utvekslingsstudenter. Altså det skjer alltid noe i Praha. På internatet var det noen som festet eller gikk ut på byen hver dag. Studentene er her for å møte nye folk og kulturer.

2021

Høst 2021- BA i Sammenliknende politikk

Høst 2021- BA i Sammenliknende politikk

15.08.2021 - 31.12.2021

Undervisningsformer

Undervisningen foregår som regel i mindre klasser, de aller fleste klassene jeg hadde var vi rundt 15 stykk. Dette gjør at får et forhold til professorene ettersom de forventer at alle bidrar aktivt i timene med det vi har lest og diskuterer av pensum. Så de fleste forelesningene forgår mer som seminarer enn det jeg var vandt til fra UiB.

Vurdering av emnetilbodet

De har et utrolig bredt utvalg av emner du kan velge mellom på Charles. Fant mange spennende fag jeg endte opp med å ta, vil absolutt si at det er noe for alle.

Fagleg utbyte og språk

Da Tsjekkisk er et relativt vanskelig språk å lære seg, så lærte jeg ikke stort mer enn de vanlige høflighetsfrasene. De aller fleste prater engelsk så du kommer langt med å kunne det. Jeg deltok på språkkurset gjennom universitetet, noe jeg varmt kan anbefale. Det er et 3 ukers intensivt språkkurs hvor man får mulighet til å bli kjent med mange nye studenter. Her fikk jeg de fleste vennene mine, og deltok derfor ikke særlig mye på welcoming week som Erasmus arrangerte i forkant av studiestart.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet mitt lå litt utenfor sentrumskjernen (kjent som praha 1,2 og 3), men takket være et veldig godt og billig kollektivtilbud så gikk dette veldig fint. Praha er en nydelig by hvor det alltid er noe som skjer. Her er det billig å både spise og drikke ute. Går man på litt mindre lokale steder kan man få en øl for så lite som 15kr.

Bustad

Praha er en by fullt av internasjonale mennesker, men det betyr også at boligmarkedet ikke var like billig som jeg først så for meg. Velger du å bo i studentboligene får du det for en veldig bra pris, men til gjengjeld ender opp med å bo et godt stykke utenfor byen. Jeg fant min bolig gjennom en nettside for studenter, men hadde jeg gjort det hele om igjen hadde jeg nok funnet en leiligheten gjennom facebook marketplace eller liknende. Jeg betalte 11 500t tsjekkiske i måneden, noe jeg etterhvert fant ut var veldig overpriset for det lille rommet uten noe fellesområde.
Var en del som valgte å reise ned dit å bo på vandrehjem eller liknende de første to ukene før de fant seg en leilighet, noe som er veldig greit da de får sett på leiligheten og vet at det er en ok standard før de flytter inn. Det er noe mer stressende, men absolutt en mulighet. Erasmus har også leiligheter du kan leie gjennom dem som skal være ganske ok.

Sosialt miljø

Når det kommer til det sosiale er det absolutt ikke vanskelig å bli kjent med andre studenter dersom du er åpen for det. Erasmus arrangerer noe hver dag gjennom hele semesteret med alt fra reiser til andre byer/land til fester på de ulike nattklubbene Praha har å by på.

2019

Vår 19 - BA sammenliknende politikk

Vår 19 - BA sammenliknende politikk

11.02.2019 - 01.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Som student ved Karls universitet i Praha benyttes eduroam over hele campus. Sørg derfor for at du har tilgang til dette nettet før avreise (IKT tilbudet i Praha kan være knotete, og engelsken kan være nok så dårlig). En annen life hack som jeg har benyttet meg av er UiB sin VPN. Dette ga meg full tilgang til samtlige norske strømmetjenester under mitt opphold. Mitt aller beste tips er å søke seg med på eramus sitt intensive språkkurs i forkant av semesterstart. Dette var et tre ukers kurs i tsjekkisk hvor perioden munnet ut i en skriftlig test, besto man denne fikk man også 7 studiepoeng (husk at om du søker om lånekassestøtte for språkkurset i tillegg til vanlig semesterstøtte vil du ikke få disse studiepoengene). Mitt opphold hadde sett helt annerledes ut hadde det ikke vært for min deltagelse på kurset. Samtlige av de vennene jeg fikk meg i Praha kjenner jeg på grunn av eller gjennom dette kurset.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på Karls universitet er klasseromsbasert og minner derfor mer om videregående enn uni. For min del var dette helt supert. Avsluttende karakter baserer seg som oftest på en blanding av oppmøte, lekseinnlevering, muntlig deltagelse og eksamen/final essay. oppmøteplikt (hvor et visst antall timer fravær gir strykkarakter) hadde jeg i alle mine fag foruten om ett. Men frykt ikke, det tas veldig høyde for at vi er erasmus studenter, og undervisningen er relativt enkelt. Det brukers heller ikke pensumbøker, så alt av pensumlitteratur ligger online og er gratis. Mengden litteratur er også vesentlig mindre enn hjemme. De fleste lærerne er phd. studenter og derfor ganske unge.

Vurdering av emnetilbodet

Som nevnt er majoriteten av lærerne studenter selv, noe som fører til at det tilbys utrolig mange emner. Emnene er også gjerne spesifikke da de kan basere seg på lærerens doktorgradsavhandling, som dette faget: "Women in the Czech Lands during the 1948 – 1989 period: The depiction created by the regime versus the real woman". Som utvekslingsstudent på BA nivå kunne jeg også velge master emner uten problem noe som gjør emnetilbudet bare enda større. Som student på fakultetet for samfunnsvitenskap måtte jeg ha majoriteten av fagene mine på dette fakultetet, men kunne også velge fag på de ande fakultetene. I søknadsprosessen i forkant vil nok mengder emner virke overveldende, og majoriteten av de har mellom 3-8 studiepoeng. Jeg hadde selv seks fag dette semesteret, men arbeidsmengden er ikke enrom av denne grunn. I løpet av den første uken vil du måtte søke på fagene på nytt, altså når du har fått tilgang til universitets læringsportal Student Information System (denne portalen ser ut som den ikke er redigert siden internettets opprinnelse og er litt knotete, men du blir vandt til den). Her er det en del som opplever at fagene de vil ha er fullbooket (tsjekkiske elever søker ofte om plassene allerede i slutten av deres forrige semester), men dette er ikke noe problem. på grunn av mengden emner vil du alltids finne andre fag som er interessante samtidig som det å endre på sin learning agreement ikke er noe problem.

Fagleg utbyte og språk

Personlig valgte jeg og fokusere på fag som var innrettet mot Tsjekkia og sentral Europa. Majoriteten av fagene mine var utrolig interessante og jeg har lært masse. Jeg har virkelig fått opp øynene for sentral Europa og vil fortsette mine studier med øyene på denne regions politikk. Angående språklig utbytte snakker jeg overhode ikke tsjekkisk flytende etter dette oppholdet. Språket er ekstremt vanskelig og som dyslektiker ble det en større utfordring for meg enn for noen av mine kompiser der nede. Et annet aspekt som gjør det å lære seg språket vanskelig er manglende interaksjon med faktiske tsjekkere. Folkene er lukket, og få jeg kjente som hadde tilbrakt et semester der ble kjent med noen av dem. Men baren/cafeen žižkovšiška har vært mandag en "come and speech Czech" greie, etterfulgt av kinoklubb. Så sjekk det ut om du er interessert i å lære deg tsjekkisk. Mitt språklige utbytte har hovedsakelig vært engelsk, hvor jeg for første gang har skrevet alt av innleveringer og eksamen på engelsk. Dette har jeg lært masse av! Og skrive engelsk har heller ikke vært noe stress, da du uansett vil ha et bedre nivå i engelsk enn dine tsjekkiske klassekamerater (hvertfall majoriteten av dem).

Universitetsområdet og byen

faculty of social sciences har 5 institutt fordelt på 3 campuser. 2 av de (økonomi og journalistikk/kommunikasjon) er i sentrum av Praha, mens institutt for politikk, sosiologi og internasjonale studier ligger -10-15 min ut av sentrum med metroen (dette er mindre stress enn det høres ut som). Vært av campusene har sin egen kafeteria med billig (og veldig tsjekkisk-) mat.

Praha som by er helt fantastisk. Før jeg reiste med hadde jeg vært der 2 ganger som interrailer og fikk ett veldig turistbasert inntrykk av byen. Men Praha er så mye mer! Byen er delt opp i distrikter som er navngitt med tall. Selv bodde jeg i Praha 2. Byen er basert på åser, noe som gjør det enkelt og navigere seg rundt bare ved å heve blikket og faktisk se deg rundt. Kollektivsystemer er ett utopia og utrolig billig (med gyldig studentkort kostet 3 måneders kollektivbillett rundt 200 nok). Ser du for deg å tilbringe mange kvelder ute i en av mange ølstuer i byen bit deg merke i trikkestoppet Lazarská. Dette er knutepunkter for all trikketransport om natten (det går utrolig mange trikker om natten). Last med appene PID Litacka (appstore) eller Praha -DDP- prazska MHD (google play), som er de tsjekkiske utgaver av skyssappen, bare mye bedre.

Jeg har selvsagt fortært en del øl (eller pivo som det heter på tsjekkisk) i løpet av dette semesteret og liker du nattlivet som sjekk ut Dog bar og zazemi.

Bustad

Jeg fant meg bolig gjennom facebook gruppen flatshare in Prague. Bare å melde seg inn. Man kan også i forkant av oppholdet søkte seg til skolens egne dorms, men disse ligger ganske langt utenfor byen (vi snakker endestoppet-på-metrolinjen avstand). Boligprisene i Praha er billig, men kanskje ikke så billig som man skulle tro, så sjekk litt rundt før du lander bosted. Jeg betale 8000 czk (3200 nok) som var det absolutt billigste sammenliknet med mine venners leie. Legg heller ikke for mye vekt på hvilket distrikt du bor i. Jeg bodde som sagt i Praha 2, mens en venninne av meg bodde i Praha 7 vi hadde likevel lik gangavstand til sentrumskjernen.

Om du ikke vil gå igjennom facebook for å finne bosted kontakt Erasmus Prague, de har leiligheter de leier ut til oss studenter. Bare husk at du da også må betale en kommisjon til Erasmus.

Sosialt miljø

Mitt sosiale miljø baserte seg stort sett på de jeg ble kjent med på språkkurset, og de jeg ble introdusert til gjennom dem. På grunn av den solide vennegjengen jeg fikk meg der brukte jeg heller ikke spesielt mye energi på å skaffe meg bekjentskaper. Var for eks svært lite involvert i "fadderuken" i starten av semesteret. Så om du ikke kan/vil/eller får plass på språkkurset er du absolutt ikke doomed. Erasmus Prague arrangerer sosiale eventer hele tiden og majoriteten av studentene du kommer til å studere mer er i lik situasjon som deg selv, og på søken etter kameratskap.
Du kommer til å storkose deg uansett, Praha er prima vare.

Vår 2019 - BA i molekylærbiologi

Vår 2019 - BA i molekylærbiologi

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Les om byen og sett deg litt inn i ting før du kommer, det gjør det enklere når du kommer hit: kollektivtransport, bosted, hvor campus er, kulturen, Tsjekkia generelt. Når du først kommer hit er det så mye som skjer at du helst vil slippe å gjøre alle de praktiske tingene. Praha ligger også midt i Europa og det er derfor lett å reise rundt, dette anbefales!

Undervisningsformer

Varierer veldig fra fag til fag. Enkelte fag har kun vanlige forelesninger, i noen fag forventer foreleser mer aktivitet fra studentene med dialog og diskusjon av artikler som studentene leser på forhånd og i andre fag vektlegges muntlige presentasjoner fra studentene i stor grad.

Varierte undervisningsformer og mange fag å velge mellom, så her kan man lese om fagene på forhånd og velge de undervisningsformene som passer en best. Professorene/foreleserne er generelt veldig hyggelige og imøtekommende, og prøver i stor grad å legge til rette for studentene og spesielt Erasmus-studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Mange fag på engelsk å velge mellom på Faculty of Science. Enda flere om man tar språkkurset i tsjekkisk og dermed kanskje kan ta fag på tsjekkisk. Jeg, som bachelorstudent i molekylærbiologi, fant mange kule og interessante fag denne høsten, men mange var egnet for master og doktorgradsstudenter, så dette resulterte i en del jobbing og en bratt læringskurve! Er nok enda flere fag å velge mellom/mer introduksjons-fag om man reiser på høsten.

Fagleg utbyte og språk

Har lært utrolig mye innen molekylærbiologi dette semesteret, så faglig utbytte vil jeg si har vært svært godt. Språk også, det er klart man lærer mye uten helt å tenke over det når man må snakke engelsk hele tiden med alle. At alle eksamenene mine var muntlige var en utfordring, men det var god øving og jeg lærte mye.

Universitetsområdet og byen

Praha er en utrolig fin by, spesielt når våren kommer. Her er det mye fin arkitektur, historie, museer, grønne parker og ikke minst mye billig øl. Selv om Praha er en stor by, er sentrum ganske lite, dette gjør det lett å bli fort kjent. Byen har mange fine, store parker som fylles opp på varme vår/sommerdager. Letna er helt klart den mest populære (ikke uten grunn). Prahas svar på strand vil nok være Zlute Lazne, her finner du utendørsgym, tennis, sandvolleyball, SUP, kajakk og man kan bade i elven - alt dette for en inngangssum på 50czk (20NOK). Praha er også kjent for sitt uteliv med blant annet Europas største utested, men denne byen har så mye mer å by på også! Kort sagt finnes det alle slags tilbud og alltid noe å finne på som Erasmusstudent i Praha. Universitetsområdet er spredt utover byen, men jeg kan kun snakke for Faculty of Science. Det består av flere bygg, men alle i samme område, noe som gjør det enkelt å forflytte seg mellom forelesninger. Universitetsområdet inneholder også en botanisk hage og ligger nær både koselige kafeer og en stor park. Ingenting å klage på!

Bustad

Jeg bodde sammen med en annen norsk student fra UiB. Vi fant en leilighet sammen gjennom erasmusinprague.com og dette funket veldig bra! Det finnes også mange nettsider og facebooksider der man kan finne rom i kollektiv til utleie, så bolig i Praha bør ikke være noe problem om man ikke er veldig kresen. Det er uansett billig for norske studenter å bo her! Kunne ikke vært mer fornøyd med plasseringen vår i Praha 7, kan absolutt anbefale denne bydelen! Den ligger nemlig på andre siden av elven fra sentrum så man unngår bråk og uro, det er mange koselige kafeer og restauranter i dette området og det tar kort til å komme seg til sentrum (20 min gåavstand) og fakultetet (20 min med metro).

Sosialt miljø

Fakultetet arrangerer orientation week for Erasmusstudentene en uke før skolen starter, anbefaler sterkt å bli med på denne! Som regel arrangeres en hyttetur som varer i en uke. Her bor man tett på hverandre i en hel uke og blir derfor raskt kjent med de andre internasjonale studentene. Det skal nevnes at tsjekkere er litt sånn som oss norske, litt lukket og ikke like lett å bli kjent med, men om man gjør en liten innsats har man god sjanse til å få tsjekkiske venner også! Og man ender uansett opp med mange internasjonale venner fra resten av Europa/verden. Ellers er det alltid mye som skjer i Praha og det sosiale miljøet kunne ikke vært bedre!

2018

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Når det gjelder fagene på universitetet må man melde seg opp så fort man har anledning til det (det var for vår del den første uken av semesteret). Fagene har som regel begrenset kapasitet og blir fort fulle, så meld deg opp tidlig. Den første uken er en shop and drop uke, hva fag angår, men allerede da risikerer man å havne på ventelister.

Kollektivtransporten i Praha er super! Her er trikk og metro-forbindelser over alt. Skaff deg et 5 måneders studentkort, så kan du benytte deg ubegrenset av kollektivtilbudet.

Undervisningsformer

Foreleserne på Charles er dyktige og entusiastiske. Det er også lett å komme i kontakt med dem på mail dersom man har spørsmål. Man kan også avtale å møte dem i kontortiden. Forskjellen fra hjemme er at man omtaler forelesere med akademisk tittel, og skal gjerne være litt mer formell i språket når man snakker med dem.

Fagene jeg tok var organisert som en blanding av forelesninger og seminarer. Vi var som regel relativt små klasser på rundt 20 elever, ofte færre. Alle forelesninger var obligatoriske og vi hadde flere vurderinger i hvert fag utenom eksamen. Dette var for så vidt ganske greit for da står ikke alt og faller på en stor vurdering, men man blir vurdert på arbeidet man gjør hele semesteret. Slike vurderinger kan være muntlig aktivitet i timene, presentasjoner, refleksjonsnotater, essays, midtsemester-prøver osv. Ettersom vurderingene kommer relativt hyppig jobber man også jevnere gjennom semesteret, og man får feedback på den jobben man gjør.

Vurdering av emnetilbodet

Fakultetet tilbyr et svært bredt tilbud av fag fra flere institutter. Det er mye å velge mellom, særlig blant masterfagene som man kan ta selv om man er på bachelornivå. Personlig fant jeg ikke like mange fag på bachelornivå. Men det blir tilbudt mange fag på bachelornivå også, så her har det gjerne med interessefelt å gjøre om man finner relevante fag. Jeg valgte 3 masterfag og 2 bachelorfag. Jeg har personlig ikke syntes at det er for krevende å ta fag på masternivå. Det er en del arbeid, men det samme gjelder for bachelorfagene.

Fagleg utbyte og språk

Vær obs på at ikke alle i Praha snakker engelsk. På universitetet snakker alle engelsk og i sentrumskjernen gjør også de fleste det. Men med en gang man kommer litt utenfor, blir det sjeldnere. På supermarkeder snakker gjerne de ansatte kun tsjekkisk, det samme gjelder flere taxisjåfører og andre i serviceyrker. Universitetet tilbyr et språkkurs i forkant av semesterstart på ca 4 uker. Dette hadde nok vært til stor hjelp, og er noe jeg nok burde tatt for å kunne gjøre meg bedre forstått. Likevel lærer man seg fort noen gloser og man får som oftest bedre respons om man prøver seg på noen tsjekkiske ord, enn om man kun snakker engelsk.

Det var gøy å kunne velge såpass fritt når det kom til fagkombinasjon. Jeg tok for eksempel fag innen etikk, juss, antropologi og økonomi. Jeg fant også nye interesseområder innenfor mitt felt som jeg håper å få bruk for videre i utdanningsløpet.

Universitetsområdet og byen

Charles University er et ærverdig og gammelt universitet. På samme måte som i Bergen har man ikke konsentrert alt på ett campus, men spredt fakultetene rundt i byen. Fakultet for Samfunnsvitenskap ligger midt i sentrum langs elven. Som Political Science-student hadde jeg alle mine forelesninger i Jinonice, som er et stykke utenfor sentrum. Dette bygget ligger litt for seg selv, men er stort og alltid fult av studenter. Det er enkelt å komme seg ut til Jinonice med metroen. Jinonice-bygningen har kantine og en lesesal i kjelleren, men består i hovedsak av forelesningssaler og seminarrom. Det finnes også biblioteker, for eksempel i Hollar-bygningen nede i sentrum. Eller så kan man skaffe seg bibliotekkort til et offentlig bibliotek og benytte lesesaler der.

Praha er en helt nydelig by! Byen ble bare vakrere og vakrere ettersom våren og sommeren kom. Det er mye å gjøre og litt for en hver smak. Enten man vil på konserter, utekino, kunstgallerier, museer, strand (ja, faktisk!), parker, klubber, barer og resturanter, så er det et bredt utvalg! Det er også lett (og billig) å komme seg med buss eller tok til andre tsjekkiske eller europeiske byer.

Bustad

Jeg leide en privat leilighet med to andre studenter fra UiB nær sentrum, i Praha 3. Strøket vi bodde i var veldig fint, med små caféer og barer, og er ikke et typisk turiststed. Strøket er rolig og trygt med gode transportforbindelser. Prisene er også lavere her enn midt i sentrumsgryten. Vi hadde leid gjennom et privat utleiefirma hvor en agent fant leiligheten til oss. Vi har vært veldig fornøyd med leiligheten vi har leid, den var stor og holder god standard.
Mange av de jeg ble kjent med under oppholde bodde på dorms litt utenfor byen. Standarden her er litt lavere, men det er til gjengjeld mye billigere å bo.

Sosialt miljø

Det internasjonale miljøet er hypersosialt og man finner alltid noe å gjøre sammen. Det finnes også selskaper som arrangerer aktiviteter for internasjonale studenter i Praha som ikke er tilknyttet universitetet. Disse arrangerer utflukter både i Tsjekkia og til andre europeiske storbyer, samt andre aktiviteter i Praha på kveldstid. Universitetets klubb for internasjonale studenter arrangerer ”Let’s Explore Prague”, hvor tsjekkiske studenter guidet oss rundt i byen. Her får man sett typiske turistattraksjoner, men blir også introdusert for deler av byen som kun de lokale kjenner. Dette er også en god mulighet til å bli kjent med andre studenter, samt finne nye steder og aktiviteter.

For å komme seg litt ut av utveskslingsboblen meldte jeg meg opp til å få en tsjekkisk fadder. Fadderen blir tildelt på bakgrunn av informasjon du har gitt om deg selv og dine interesser. Fadderen kan hjelpe deg med praktiske ting og svare på spørsmål, men er også en du kan finne på ting sammen med gjennom hele semesteret. Dersom du søker før du drar ned kan også fadderen hente deg på flyplassen.

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Charles University tilbyr språkkurs vekene før semestert starta, dette er ein fin måte å få eit innblikk i språket og bli kjent med byen før semesterstart. I bykjernen snakkar dei relativt bra engelsk, men ein skal ikkje langt ut før dei ikkje kan noko anna enn tsjekkisk.

Viktig å merke seg at ein må melde seg opp til aktivitetane til fadderveka vekene før, aktivitetane fyllast kjapt opp så ein må vere tidlig ute!
Noko anna som er viktig å merke seg er at faga ein veljer på utveksling ikkje må overlappe med tidligare fag frå studiet. Undersøk dette dei første to vekene av semesteret, når det er "shop and drop" av fag.

Undervisningsformer

Forelesningar og seminar, men forelsningane skilte seg frå Bergen sidan klassane var relativt små. Her er muntlig aktivitet ein stor del av karakteren, og det krevst at ein er forbredt til timen for å kunne svare og diskutere i klasserommet.

Vurdering av emnetilbodet

Learning agreement ein skriv på førehand, vil ha relativt lite å seie for val av fag. Ein måtte vere kjapt ute å sikre seg ein plass på faget, sidan det var rundt 20 plassar på kvart fag. Ein kunne velje mellom både bachelor og master fag, og det var ingen problem med å velge master fag sidan professoren tilpassa arbeidskrava undervegs.

Fagleg utbyte og språk

Charles universty tilbyr mange fag, og andre fag enn det som er i Bergen. Dette førte til eit stort fageleg utbytte! Eit av faga eg tok var "cybersecurity: concepts and practice" som var utfordrande når ein ikkje har dei rette forkunnskapane, men var veldig givande sidan eg fekk lært nye ting som eg kan bruke vidare i utdanninga mi. Det var fleire arbeidskrav enn i Bergen, med både presentasjonar og innleveringar, men dette førte til at ein lærte meir og fekk ein større forståelse av faget.

Alle faga eg tok var på engelsk, så undervisninga og innleveringane gjekk relativt lett.

Universitetsområdet og byen

Charles university har mange fakulitet og bygningar spredt rundt om i heile byen. Vi var litt uheldige og hadde alle faga på den bygningen som var lengst vekke frå "sentrum", men dette var ikkje noko problem. Med godt utbygd offentlegtransport var det enkelt å kome seg til og frå, og etter nokon dagar tenkte ein ikkje så mykje på at det tok litt ekstra tid å kome seg til skulen.

Praha er ein nydeleg by med mykje å finne på! Ein kan oppleve mykje historie her. Det er kafear og butikkar overalt, og det er arrangemant praktisktalt kvar dag, så det er alltid noko å finne på.

Bustad

Dei fleste studentane bur på "doorms" som er plassert i utkanten av byen, dei har ofte heilt grei standard. Eg valte å busette meg privat med to andre studentar frå Bergen, og dette er noko vi ikkje angrar på. I Praha 3 der vi busette oss får ein mykje for pengane, og ein bur sentralt i ein nydeleg del av byen. Her er det kafear, uteplassar, parkar og butikkar, og alt berre 10min med offentleg transport frå bykjernen.

Sosialt miljø

Det er ein utfordring å kome til eit nytt miljø der ein ikkje kjenner så mange. Universitetet legger opp til fadderveke første veka der ein blir kjent med mange folk, i tillegg er det arrangement heile tida så ein har alltid noko å finne på. Ein møter folk frå heile verda, som er i akkurat same situasjon som ein sjølve.

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Mykje som skal fiksast, få ei oversikt over alt som skal sendast inn tidleg. Lurt å skaffe seg bustad på førehand

Undervisningsformer

Seminar

Vurdering av emnetilbodet

Kjempe bra! Rundt 100 emne å velge mellom. Pluss for mykje forskjellig å velge mellom

Fagleg utbyte og språk

Breiar fagleg utbytte enn på UiB. Språk var engelsk, tok ingen språk på tjekkisk. Engelsken har nok bedra seg litt, medan tjekkisk er på eit minimalt nivå

Universitetsområdet og byen

Eg hadde alle faga mine utafor byen, det tar ca 15 min fra byen- og 30 min fra der eg budde. Det gjekk heilt fint då kollektivtransporten er veldig bra i Praha. Ikkje mykje som skjedde på universitetsområdet, då instituttbygga er spredd utover byen. Byen er heilt fantastisk, mykje å gjer og mykje historie

Bustad

Budde med 2 andre jenter frå UiB, privat. Fant bolig gjennom erasmusinprague.com. Nydlig beliggenheit i Praha 3, betalte ca 3400kr per pers i månaden inkl. strøm og internett. Leiligheiten var på 100kvm.

Sosialt miljø

Mykje som skjer! Studentorganisasjonar men også andre organisasjonar som arrangerar festar, turar, spaserturar osv heile tida, så det er nok å gjer! Ein får ikkje med seg alt som skjer. Men det er altid noko å slenge seg med på om ein ønskjer. Dette likte eg veldig godt. Benytta meg sjølv av ein organisert tur til Budapest av organisasjonen OhMyPrague, og fleire andre sosiale arrangement dei hadde i løpet av semesteret.

Vår 2018 - Kristine Eriksen Eia, BAMN-GEOV

Vår 2018 - Kristine Eriksen Eia, BAMN-GEOV

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å ordne «learning agreement» og få fag forhåndsgodkjent fortest mulig etter at man har fått tildelt plass. Hvis man ikke er interessert i å bo på studenthjem, er det også smart å begynne å lete etter bolig tidlig.
Praha har et veldig godt utbredt kollektivnett, med både metro, trikk, busser og tog, som gjør det enkelt å komme seg rundt. Anbefaler derfor å gå til innkjøp av et 5 måneders kort. Disse er ganske rimelige, sammenlignet med hva man betaler i Bergen.
Anbefaler også å pakke med seg så lite som mulig, økonomisk sett lever man forholdsvis veldig bra i Praha, så det er greit å ha litt ekstra plass i bagasjen til reisen hjem. Det er også en god ide å melde seg inn i grupper på facebook for Erasmusstudenter i Praha. Google maps var min beste venn i Praha, den hadde oppdaterte kollektivruter med avganger osv, som gjorde det enkelt å navigere seg rundt om i byen.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er litt annerledes enn hva vi er vandt med på geovitenskap. Klassene var veldig små, og de aller fleste emnene hadde ingen form for obligatorisk undervisningsaktivitet. Det er også ikke normalt å gi pause etter 45 minutter slik vi er vandt til, noe som var litt tungt i begynnelsen. Ellers så har man gjerne et litt mer uformelt forhold til lærerne, på studietur var det ikke unormalt å ta seg en øl til maten.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var litt begrenset, men man fikk sjansen til å ta spennende emner som man gjerne ikke får muligheten til å ta ved UiB. Jeg hadde for eksempel "groundwater protection" og "Waste geochemistry" som begge ga meg innsikt på andre sider innen geovitenskapen.
Jeg anbefaler også å ta fag på tvers av linjene. Jeg tok blant annet et demografiemne, som var veldig spennende og noe jeg ikke angrer på.
Fra UiB er jeg vandt med å ta emner som tilsvarer 10 poeng, her var fagene mye mindre, og jeg endte opp med å ta 5 fag, men dette gikk veldig greit.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning var på engelsk. Man hadde muligheten til å ta enten et tsjekkisk intensivkurs i forkant eller underveis. Jeg valgte å ta tsjekkisk underveis. Det var spennende å lære et nytt språk, men vil ikke si at det er et must, da de spesielt i sentrum snakker godt engelsk. Kurset jeg deltok i ga 5 studiepoeng, men det kostet. I utkantene av Praha snakker ikke folkene mye engelsk, men opplevde ingen problemer.

Universitetsområdet og byen

Praha er en fantastisk og vakker by, med mye kultur og historie. Byen har fantastisk arkitektur, og severdighetene er mange. Øl er også en viktig del av Tsjekkias kultur. Derfor anbefaler jeg å ta en tur til et av de mange bryggeriene og se hvordan ølet blir brygget. Ellers er Praha som andre storbyer med gode shoppingmuligheter og en drøss av kafeer, restauranter, barer og utesteder.
Når det kommer til universitetsområdet ligger Karlsuniversitetet som UiB spredt over hele byen, men det er veldig lett å komme seg mellom de ulike fakultetene med kollektivtransport.

Bustad

Jeg valgte å bo på studenthjem. Disse ligger alle et lite stykke unna sentrum, men er veldig lett tilgjengelige med trikk/metro/buss...
Jeg bodde på Kolej Hostivar. Som utvekslingstudent deler man rom med en annen person, man kan enten flytte inn med en man kjenner eller man kan bo med en tilfeldig. Jeg bodde med en tilfeldig og det angrer jeg ikke på. Rommene er enkle og vi hadde eget bad, men delte kjøkken med resten av gangen vår. Dette varierer litt i forhold til hvilket studenthjem man bor på.
Det er veldig greit å bo på studenthjem hvis man drar alene, her kan man bli godt kjent med andre utvekslingsstudenter og det er også veldig rimelig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Praha er veldig bra for utvekslingsstudenter, det er alltid et arrangement man kan delta på, og lett å bli kjent med nye mennesker.
Et tips er å melde seg på arrangementer med begrenset antall plasser raskest mulig. Ellers er det veldig lett og rimelig å komme seg rundt om i Europa fra Tsjekkia med buss og tog. Dette anbefales sterkt. Anbefaler også å prøve å få sett så mye av Tsjekkia som mulig, Tsjekkia er et spennende land med mye interessant historie.

Vår 2018 BAMN-GEOV

Vår 2018 BAMN-GEOV

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Man får ikke sett timeplanen før man ankommer. Det kan derfor være lurt å få flere fag godkjent på forhånd, da en del kolliderer med hvernadre, slik at man slipper å stresse med godkjenning etter ankomst.

Undervisningsformer

De fleste fagene jeg tok bestod kun av forelesninger og skriftlig eksamen. Lite obligatorisk oppmøte, men anbefalt å delta da forelesningen ofte er eneste kunnskap til eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bra emnetilbud for erasmusstudenter, både bachelor og master fag, med ulike vanskelighetsgrader. Er også fagtilbud hvor man får reist på felt tur, dette anbefales.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått prøv meg innenfor ulike retninger i geologien, samt andre fag. Engelsken er bedret, og har også lært meg tjekkisk. Det Tjekkiske kurset var veldig læringsrikt, kjekt å kunne litt av språket i det landet man bor i.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er spredt utover byen, og jeg hadde nesten alle fagene mine i samme bygg. Selve byen er stor, full av liv. Det er alltid noe å finne på her.

Bustad

Bodde i dormetries hvor jeg delte rom og bad med en annen student. Kjøkken er lite, med kun to plater, og deles med resten av gangen (16 personer). Selv om dette ikke er ideelt, er det veldig billig og verdt det. Spiste for det meste ute uansett og er så mye på farten. Eneste minuset er at det er et lite stykke ifra sentrum.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet her er kjempe bra. Det arrangeres fester, turer og andre eventer gjennom hele semesteret. Det beste med dette semesteret har vært å bli kjent med så mange ifra ulike land.

2018 vår BAMN-GEOVIT

2018 vår BAMN-GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Vurdering av emnetilbodet

Til stor kontrast fra UiB er fagene på Charles University veldig små. De er alt fra 2-15 studiepoeng, og man må derfor være forberedt på å sjonglere flere fag. MEN det betyr også at arbeidsmengden er mindre per fag.

Fagene jeg valgte var: Demography for foreign students (6 ECTS), Waste geochemistry (4 ECTS), Groundwater protection (5 ECTS), Selected chapters from physical geography and geoecology (10 ECTS) og Tsjekkisk språkkurs (5 ECTS).

I tillegg til at fagene er små er også klassene veldig små, og vi kunne være alt fra 3-15 stykker i forelesningene. Nesten alle som tar de engelske fagene er utvekslingsstudenter og timene på universitetet blir derfor veldig sosiale. Foreleserne jeg hadde var utrolig kjekke og i mange av fagene får man reise på ulike turer (og da er lunsj på ølbryggeri obligatorisk).

Fagleg utbyte og språk

I Tsjekkia er det ikke en selvfølge at alle snakker engelsk. Jeg anbefaler derfor å velge tsjekkisk språkkurs som et av fagene, slik at man kan lære seg noen gloser!

Universitetsområdet og byen

Universitetet er ganske gammelt, men allikevel i god stand. Det består av flere bygg spredt rundt omkring i byen, noe man bør være bevisst på hvis man velger fag fra ulike fakultet.

Bustad

Jeg valgte å bo på studentbolig (Kolej Hostivar) hvor man deler rom og bad med en annen person, og deler kjøkken med hele gangen (fra 10-16stk). Her er det flere blokker i samme område og de fleste som bor der er utvekslingsstudenter. Her finnes det også en stor kantine hvor de selger ulike lunsj/middagsretter mandag til fredag til rundt 20 NOK. Resepsjonen er åpen 24/7, men det er varierende hjelp man får (mange snakker ikke engelsk). Andre "fasiliteter" som finnes er lesesal, vaskemaskin/tørkerom, "partyrom" og flere automater med snacks og drikke.
Ikke langt unna studentboligene er det et lite kjøpesenter med matbutikk, McDonalds, kino ++.
NB!! Studentboligen ligger et stykke unna sentrum og det tar 30-45 minutt å komme inn. Kollektivtilbudet er veldig bra og vi hadde aldri noe problem med å komme oss bort eller tilbake. Trikk, buss og tog ligger rett utenfor døren. Det er også verdt å nevne at månedsleien ligger på 1400 NOK, så man kan spare mye penger på å bo her :)

Sosialt miljø

Det er noe som skjer hver eneste dag for utvekslingstudenter i Praha. Enten det er "beer meeting" på en lokal pub eller guidet tur rundt i gamlebyen. Flere dager i uken er det arrangementer på utesteder og puber spesielt for utvekslingsstudentene. Det finnes også flere organisasjoner som arrangerer ulike turer. Det er alt fra dagsturer til mindre byer rundt i Tsjekkia og helgeturer til blant annet Budapest, Krakow og Kroatia.

2017

Haust 2017 - Bachelor i biologi

Haust 2017 - Bachelor i biologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Undervisningsformer

Undervisningene foregår i små klasserom. Alle fagene jeg tok hadde bare en forelesning i uken, og var spredt rundt på forskjellige fakultet eller bygninger. Det var ikke noe tavleundervisning, kun bruk av powerpoint, og forelesningene varte fra 1.5 time til 2 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et veldig stort og variert emnetilbud, med mange interessante fag å velge mellom. Det eneste som kan være litt vanskelig er å få studiepoengene til å gå opp, ettersom de fleste emnene bare er verdt mellom 3-5 studiepoeng, og man ender opp med å måtte ta en del flere fag enn det man er vant til. Det er normalt å ta rundt 5-7 fag om gangen, men det er ikke noe problem da arbeidsmengden blir den samme.

Fagleg utbyte og språk

Foreleserne er veldig dyktige i sitt felt og veldig entusiastiske og engasjerte. Noen av dem er ikke like flinke i engelsk og det kan være vanskelig å forstå dem til tider, spesielt vitenskapelige ord. De fleste fagene som foregår på engelsk er hovedsaklig ment for utvekslingsstudenter, men det hender at tsjekkiske studenter også tar disse fagene.

Universitetsområdet og byen

De forskjellige fakultetene er ganske spredt rundt byen, men transport til og fra med metro eller trikk er veldig enkelt.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet sammen med 3 andre internasjonale studenter. Mange utvekslingsstudenter velger å bo i "dorms" som tilbys av universitetet, men disse er ofte ganske langt utenfor byen og fakultetene, hvor man deler rom med en annen og deler kjøkken og dusj med flere. Det som er bra med studenthjemmene er at det er veldig sosialt og man blir fort kjent med andre internasjonale studenter. Det er også mulighet for å finne en leilighet selv, som oftest i kollektiv, om man vil bo litt nærmere sentrum. Da kan det være lurt å melde seg inn i facebookgrupper hvor folk legger ut annonser, som f.eks. "Flatshare in Prague".

Sosialt miljø

I begynnelsen og gjennom semesteret organiseres det mange forskjellige aktiviteter, spesielt for internasjonale studenter, og det er her man blir best kjent med de andre studentene. Det er ikke så lett å bli kjent med de lokale, tsjekkiske studentene ettersom de holder seg litt for seg selv, men man kan søke om å få en Buddy. Buddyen er ofte en tsjekkisk student som vil vise deg rundt og hjelpe deg med praktiske ting, noe som gjør det lettere å komme inn i den nye tilværelsen. På denne måten er det også lettere å bli kjent med andre tsjekkiske studenter.

2016

BA i Europastudier høst 2016

BA i Europastudier høst 2016

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Leilighet kan være vanskelig å finne i Praha. Charles University tilbyr dormitories for omlag 100-200 euro i måneden til alle erasmus studenter. Soverommene er delt med en eller flere studenter, og ligger som regel i utkanten av byen. Hvis du ønsker litt bedre levevilkår i et sentralt område, vil jeg anbefale deg å bli med i ett av de mange leilighetsforumene, hovedsakelig på Facebook. Her gjelder det å være tidlig ute, ettersom det er stor konkurranse. Leien for et sentralt rom i et kollektiv i Praha 1 eller Praha 2 ligger på rundt 300-500 euro, med strøm og internett inkludert.

Undervisningsformer

Undervisningen er hovedsakelig forelesninger og seminar, med noen praktiske oppgaver, avhengig av hvilket fakultet du går på. Det er vanlig praksis å gi studentene tre forsøk på en eksamen, i tilfelle stryk. Noen fag er foruten eksamen, og er basert på oppmøte, deltakelse og seminararbeid. Tsjekkiske forelesere er glade i konkurranser i form av debatt og quiz, og premien er ofte noe kontroversiell i forhold til Norsk praksis; En kald øl som kan nytes under forelesningen (ikke så overraskende med tanke på at en gjennomsnittlig tsjekker drikker 142l øl årlig).

Vurdering av emnetilbodet

For mitt vedkommende viste Learning Agreement seg å være unødvendig, ettersom jeg ikke fikk plass på noen av fagene avtalt i Learning Agreement. Dette var ikke problematisk ettersom de tilbyr mangfoldige fag på engelsk på det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fagene gir som regel mellom 3 og 9 ECTS credits. Du må ha 30 ECTS for å få utvekslingsoppholdet godkjent, så det er vanlig å ha rundt 5 fag. Fagene er ikke overveldende krevende, spesielt hvis det er en Tsjekkisk foreleser som er ansvarlig for faget.

Fagleg utbyte og språk

Charles University er et internasjonalt anerkjent universitet, med en viss akademisk prestisje. Dette er reflektert i undervisningen, som er av høy kvalitet, med gode forelesere. Foreleserne er som regel eksepsjonelt dyktige i engelsk, og det er ingen problem å følge forelesningene. Alt av pensum er elektronisk, så du sparer fort noen tusen kroner, ettersom litteraturen er gratis. Det er hovedsaklig internasjonale studenter i forelesninger på engelsk, så forelesningene er ikke nødvendigvis stedet du blir kjent med lokale.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er spredt utover hele byen. Det er ikke campusområder, likevel er det et myldrende studentliv i sentrum. Praha har et godt utviklet kollektivtilbud, så det er ingen problem å komme seg rundt med metro, trikk eller buss. I Praha finner du et kulturliv uten like. Severdighetene er mange, og det er lett å gå seg vill når man retter blikket opp mot den fantastiske arkitekturen som pryder byen. Når du blir sliten kan du sitte deg ned på en kro og nyte et tradisjonelt tsjekkisk måltid, og naturligvis en kald øl, som forøvrig er sosialt akseptert å drikke til lunsj. Tsjekkere tar stor stolthet i øl, og å gå på pub regnes som en livsstil her. Med omlag 8000 puber og ølhager går du aldri lenge før du finner et sted å drikke verdens beste øl!

Bustad

Kollektivtransport er svært velutviklet i Praha, så bosted er ikke alfa og omega. For 400 NOK kan du kjøpe en sesongbillett som tillater deg å benytte alt av kollektivtransport til alle døgnets tider i 5 måneder. Jeg vil anbefale deg å finne et kollektiv med andre internasjonale studenter ettersom min erfaring har vært utelukkende positiv. Du får et enormt språklig og sosialt utbytte, hvor du først og fremst kultiverer engelskkunnskaper, samtidig som du finner venner for livet. Personlig var jeg veldig fornøyd med å bo rett ved Karlovo Namesti i Praha 2. Området rundt Můstek er midt i smørøyet, samtidig som du unngår den voldsomme turismen i Old Town og Praha 1 generelt.

Sosialt miljø

Det sosiale aspektet ved utvekslingen var det viktigste for meg. Erasmus studenter deler en unik opplevelse som skaper tette bånd. Det er lett å bli kjent med andre studenter gjennom sosiale arrangementer og Prahas svar på fadderuken, som er noe annerledes enn ved UiB. Det er alltid noe å gjøre i Praha, være det opera, utforske gamlebyen, konserter og klubber, kunstmuseum, eller se solnedgangen over slottet fra elven, som kryr av barer med lokalt øl om sommeren. Her er det ikke uvanlig med et raskt nakenbad. Praha har lenge vært det kulturelle og historiske senteret i Sentral-Europa, og byen er svært liberal. Livet er litt roligere i Praha, og kardemommeloven gjelder i høyeste grad her; Man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre hva man vil. Hver dag i Praha var et eventyr, og det gjør meg vondt å forlate denne magiske byen. Hvis du drar på utveksling til Praha, kommer du ikke til å vende tilbake som den samme.

2015

Vår 2015 BA i geovitskap

Vår 2015 BA i geovitskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg reiste på utveksling uten å kjenne noen på forhånd. Det anbefaler jeg på det sterkeste! Det er en helt spesiell opplevelse å reise alene. Jeg har vært ute av komfortsonen min utallige ganger og hatt mange utfordringer, men det har bare gjort oppholdet enda bedre.
Jeg anbefaler også andre studenter å ta språkkurset i tsjekkisk som tilbys. Man kan enten ta et intensivt kurs måneden før semesterstart, eller ha kurset gjennom semesteret. Det er svært mange som ikke kan engelsk, så man vil oppleve problemer.

Undervisningsformer

Under utenlandsoppholdet hadde jeg alle forelesninger på engelsk. Av totalt syv fag hadde jeg ulike undervisningsformer. Alt fra vanlig forelesning, felttur, klasseromsundervisning, praktisk arbeid (mikroskop), og selvstudier. Jeg likte at det var variasjon i læringsformene i fagene.

Vurdering av emnetilbodet

På hjemmesiden til Charles University var det en egen liste med fag for Erasmusstudenter. De tilbød en lang liste med fag som ble undervist i høst- eller vårsemesteret. Jeg synes utvalget av fag var svært bra og søkte på flere fag. I tillegg tilbys det et språkkurs hvor du kan lære deg litt av det tsjekkiske språket.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte å ha noen geologifag som ikke tilbys hjemme i Bergen. Jeg opplevde at arbeidspresset ikke er det samme som i Norge. Vi hadde ikke øvelser eller innleveringer jevnt gjennom semesteret. Men det ble likevel en del jobbing siden jeg hadde flere fag å balansere mellom. Siden all undervisning var på engelsk lærer man seg fort fagord, noe som kommer godt med.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er spredt rundt i Praha i flere fakulteter, slik som i Bergen. Siden fakultetet mitt ikke lå langt unna sentrum, ble det mange turer dit for å være med venner på cafe eller sightseeing.
Praha er en fantastisk by! Jeg har storkost meg i denne nydelige byen. Det er en svært gammel by med mye historie og fantastiske bygninger og slott. Det er mange skjulte skatter å finne dersom man tusler litt rundt i byen. Det er alltid noe å finne på og oppleve, så man kjeder seg aldri. Som norsk utvekslingsstudent i Praha har man god økonomi til å gjøre akkurat det man vil!
Det er lett å reise fra Tsjekkia til andre europeiske storbyer hvis man vil oppleve mer av Sentral-Europa.

Bustad

Jeg bodde på et studentinternat et stykke utenfor sentrum, med gode transportforbindelser til sentrum. Hundrevis av internasjonale studenter bor på dette studentinternatet hvert semester, så man kommer fort inn i studentmiljøet. På mitt internat var det vanlig å dele rom med en annen student, så man får ikke alltid så mye privatliv. Leien er svært lav sammenlignet med norske priser, så man ender opp med å leve svært bra i Praha.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt miljø blant utvekslingsstudenter i Praha. Gjennom hele semesteret er det fester, filmkvelder, turer, internasjonale middager og mye mer som bidrar til det sosiale. Den første uken jeg var i Praha dro alle de internasjonale studentene fra fakultetet mitt på en firedagers hyttetur nord i Tsjekkia hvor vi ble godt kjent med hverandre. Ulike studentorganisasjoner arrangerer turer til blant annet Polen og Kroatia for utvekslingsstudenter. Å velge å bo på internat er også meget sosialt. Det er konstant folk rundt deg og du har alltid noen å snakke med. Jeg syntes det var litt vanskelig å bli kjent med de tsjekkiske studentene. De var ikke like imøtekommende som de internasjonale studentene. Jeg hadde heller ingen fag med lokale studenter, da de helst velger fag som undervises på tsjekkisk fremfor engelsk. Man kan melde seg på Buddy Programme dersom man vil bli bedre kjent med tsjekkiske studenter.

Campus fra luften
Foto/ill.:
© Charles University

Informasjon