Hjem
Studentsider
erasmus+

Yeditepe University og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandTyrkia
  • ByIstanbul
  • Studieplassar3
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Emne som omhandlar tyrkisk rett har tyrkisk som undervisningsspråk, og er kun tilgjengelege for utvekslingsstudentar dersom ein kan tyrkisk på høgt nivå.

Universitetet har òg ein del meir internasjonalt orienterte emne som blir underviste i på engelsk. Tidlegare utvekslingsstudentar har greidd å fylle semesteret med berre engelskspråklege emne, men lista er ikkje lang nok til at det er garantert at det vil vere nok emne til at ein kan studere berre på engelsk kvart semester.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Her finn du ei oversikt over emne med engelsk som undervisningsspråk.

Yeditepe University nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Yeditepe University blei grunnlagt av ein stiftelse i 1996 med formål om å utdanne unge, opplyste individ med ideal om framgong, kreativitet og sekularitet, inspirert av nasjonalhelten Atatürk sine prinsipp. Det har over 17 000 studentar og ligg i den asiatiske delen av Istanbul. Universitetet er samla i Kayisdagi, med unntak av fakultetet for odontologi og universitetetssjukehuset, som ligg andre stader i byen.

Istanbul er den femte største byen i verda, med nær 14,5 millionar innbyggarar. Denne byen, som lenge også var kjend som Konstantinopel, har spela ei særs viktig historisk rolle. Blant anna har han vore hovudsete for fire store imperium: Romarriket, Austromarriket, Det latinske riket og Det osmanske riket. Byen ligg nordvest i Tyrkia, på begge sider av Bosporos, som skil Europa og Asia.

Bustad

Universitetet anbefaler at internasjonale studentar bur på campus. Ein kan søke om studentbustad her via universitetet sitt internasjonale kontor.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2020

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

23.09.2019 - 20.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Istanbul er en utrolig spennende by i et veldig komplisert land. Tyrkia spiller en viktig rolle både for Europa, Asia og Midtøsten på den politiske arenaen. Det kan være nyttig å kjenne til hva som skjer på den politiske foraene før du flytter ned til Tyrkia. Tyrkia er et land hvor både rettsstaten og menneskerettighetene er under press. Det er det perfekte landet å studere juss dersom du er opptatt av folkerett, menneskerettigheter eller konstitusjonelle saker.

Istanbul er en by med 15 - 20 millioner innbyggere og med store avstander. Byen er delt mellom Europa og Asia. Universitetet ligger på den asiatiske siden, og det kan også være lurt å bosette seg på denne siden. Reis ned i forkant av semesterstart. Gjerne 5 - 7 dager i forkant for å kjenne litt på disse avstandene og bli kjent med området du skal bo i.

Når du kommer på orienteringsdagen, så blir du godt tatt i mot av ESN-gruppa på Yeditepe. De tar det fort med inn i varmen og det blir arrangert en rekke aktiviteter fra dag en. Det blir også laget en WhatsApp-gruppe med alle utvekslingsstudenter, så det blir ikke noe problem å sosialisere seg.

Kollektivtransport er ikke noe problem. Det går hele tiden og er veldig billig. Både buss, ferjer, t-bane, trikk og det som hører med. Få tak i Istanbul Kart så fort som mulig. Dette kan du fylle på nesten med hvert busstopp eller på t-banestasjoner.

Undervisningsformer

Det kommer veldig ann på hvilke fag du tar. De fleste fag jeg tok hadde to dobbelttimer på 45 minutter ca. 1-2 ganger i uken. Andre hadde 3-4 timer en gang i uken. Mye tavleundervisning hvor studentene noterer. Jeg tok også dog en del interessante diskusjonsklasser hvor man selv aktivt deltar diskusjoner på ulike caser. Dette anbefaler jeg varmt. I noen fag teller også det å være aktive i timen som en del av karakteren. Man kan også få en del tillegspoeng ved å presentere et gitt tema for klassen i noen fag.

Vurdering av emnetilbodet

De fagene jeg hadde fått forhåndsgodkjent før jeg reiste var ganske begrenset og lignet på fag jeg hadde tatt tidligere. Jeg var litt bekymret for det ført. Når jeg kom ned til Istanbul og fikk bedre oversikt, så viste det seg at de hadde mange spennende fag, og jeg fikk tatt en del fag knyttet til internasjonal juss. I begynnelsen av semesteret er det en add/drop-periode hvor du kan gå på ulike forelesninger og se hvilke fag du har mest lyst til å ta. Dette anbefales, så kan du velge det som du syntes er mest interessant.

Fagleg utbyte og språk

Noen fag virket først veldig lette. Det samme gjorde noen av prøvene og eksamenene. De begynner med ganske grunnleggende ting helt i starten, men det trapper seg opp. Språkferdighetene til de fleste som underviser er god - så det er også lett å henge med på det faglige.

Du får mye ut av å være tilstede i timene. Det er her de understreker hva som er viktigst på eksamen. Det gir godt faglig utbytte og kan minske lesingen din noe. Noen forelesere tar oppmøte, andre gjør ikke.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger ikke usentralt. Det ligger lett tilgjengelig med buss. Det er også lett å komme seg til og fra, fra de mer sentrale områdene som Kadikoy (som er et område du kommer til å være mye ute i). Det er flere kaffer rundt campus som egner seg fint for å studere dersom du har en pause på 1-2 timer eller for å ta seg en lunsj eller middag. Det går også små busser som er helt gratis på campus, nesten hele døgnet. Så dersom universitetsområdet ser stort ut, så er ikke det noe å bekymre seg over.

Istanbul er en helt magisk by. Det er en by du kommer til å falle for etter kort tid. Sterkt påvirket av Midtøsten og Europa. Man finner historiske steder fra tusenår tilbake samtidig som man finner moderne områder med klubber, kafeer og kjøpesenter. Byen er godt utbygd mtp. infrastruktur, så det er lett å komme seg rundt. En annen ting som gjør Istanbul veldig sjarmerende er at hvert nabolag skiller seg veldig fra hverandre. Uskudar, hvor jeg bodde, ligger helt ved kanten av Bosporos er autentisk og konservativt. Tar man bussen i 5-10 minutter og kommer til Kadikoy møter man et mer liberalt og åpent nabolag. Den europeiske siden av byen har også sin særegenhet. Bruk mye av fritiden din på å bli kjent med byen på denne måten. Du kommer ikke til å angre.

Bustad

Jeg bodde privat og leide et rom i et kollektiv. Det finnes en rekke facebook-grupper med nettverk av studenter som leier ut rom eller leilighet. Prisene ligger på alt fra 1200 - 2500 kroner pr. mnd. Så det er kurante priser. Det er ikke dyrt å bo og leve i byen. Det er også mulig å bo på campus. Dette vil jeg derimot ikke anbefaler, ettersom det kan være noe kjedelig. Spesielt i lengden. Det finnes også en rekke fellesboliger hvor mange studenter bor i området rundt campus, men som ikke er i regi av universitetet. Jeg hadde også medstudenter som leide via AirBnb gjennom hele oppholdet. Det funker også.

Sosialt miljø

Svært godt. Bruk tid på å bli kjent med medstudenter, tyrkere og andre utvekslingsstudenter tidlig. Tyrkere er et herlig folk som det er lett å bli kjent med. Jeg fikk venner for livet og det kommer du også til å få.

Ta gjerne kontakt på 94 81 26 73 eller på Facebook dersom du lurer på noe rundt å bo og leve i Istanbul. Jeg bidrar med gleder.

vh
Åsmund Mjåland

Oversikt over campus
Foto/ill.:
© Yeditepe University

Informasjon