Hjem
Studentsider
bilateral

University of Missouri-Columbia og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByColumbia
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Du lyt ha karaktersnitt C eller betre for å kunne søke på denne avtalen.Berre bachelorstudentar kan søkje på denne avtalen.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Språk

Studentar som vil søkje utveksling til University of Missouri må avleggje TOEFL eller IELTS-test før de søkkjer. Meld deg på ein test i god tid før søknadsfristen 1. februar/1. september.

Krava til testresultat er avhengig av faga du ønsker å studere ved University of Missouri. Ei full oversikt finn du her: http://admissions.missouri.edu/apply/international/english-language-requirements.php

Kva emne kan eg ta

Det er mogleg å ta fag ved dei fleste fakulteta ved University of Missouri, bortsett frå juss, medisin og journalistikk.

Studieavgift

For kvar student frå University of Missouri som UiB tar imot får UiB ein gratisplass ved UM.

I uttaket med frist 1. september 2020 har vi 1 friplass.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Missouri (MU) vert grunnlagt i 1839 i Columbia, som det fyrste offentlege universitetet vest for Missisippi-elva, og er i dag Missouris største offentlege forskningsuniversitet. MU er eit av berre 34 offentlege universitet i USA, og det einaste i Missouri, som er medlem i Association of American Universities. Universitetets boksamling er den største i Missouri.

MU er også flaggskipet i The University of Missouri System som er ein sentralstyrt administrasjon for fire universitet (i byane Columbia, Kansas City, Rolla og St. Louis) med til saman over 70 000 studentar.

MU har i dag ca. 35.000 studentar frå 115 ulike land. Missouri Tigers, universitetets eige sportslag, spiller ein sentral rolle i Columbias sportskultur og er på toppnivå nasjonalt. Stadionet Faurot Field kan huse opptil 71000 tilskodarar og nyttast både til fortballkampar og konsertar.

Mizzou er universitetets kallenamn og uttalast muh-ZOO. Dette namnet er ofte i bruk, bl.a. i ein rekkje skriv og nettpublikasjonar.

Bustad

MU garanterar alle utvekslingsstudentar bustad i forkant av avreise. Viss ein student ikkje ynskjer å nytte denne avtalen, vil MU kunne gje informasjon om andre passande alternativ. I slike tilfelle er det studentens eige ansvar å inngå avtale om bustad, i tillegg til å betale husleige direkte til huseigar.

Du kan lese om bustadane på campus her: http://admissions.missouri.edu/housing/index.php

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt opp i to semester. Haustsemesteret byrjar i midten av august og slutter ca 20 desember, og vårsemesteret varar frå midten av januar til midten av mai.

Studentrapportar

2016

Vår 2016 - Lektorudanning med master i engelsk

Vår 2016 - Lektorudanning med master i engelsk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som skal ordnes før man drar, så pass på å være tidlig ute med forhåndsgodkjenning av fag, visum-søknad, flybilletter, evt. vaksiner (studenter som skal bo på på campus ved Mizzou må ha menongokokk-vaksine), o.l. Fagtilbudet ved Mizzou er veldig variert, men pass på å sjekke hvilke fag som tilbys i vår-/høstsemester. Noen fag hadde lite informasjon på nettsidene, og jeg måtte da ta kontakt med professorene ved Mizzou for å få litteraturliste, o.l., for å sjekke at det ikke ble faglig overlapp. Dersom du må gjøre dette, er det lurt å være ute i god tid før forhåndsgodkjenningen skal leveres inn til UiB.

Undervisningsformer

Jeg tok engelsk litteratur og lingvistikk, og i disse fagene var det mye mer obligatorisk undervisningsaktivitet enn ved UiB. Oppmøte var obligatorisk i alle mine fag. Det var flere underveisvurderinger, i form av lese-quiz, muntlige presentasjoner/fremlegg, skriftlige innleveringer, prosjektarbeid og del-eksamener. Det var mye mer obligatorisk arbeid enn jeg var vant til fra UiB, men det gjaldt stort sett 5-10-minutters presentasjoner og oppgaver på rundt 1000 ord. Til gjengjeld var det ofte en mindre avsluttende eksamen enn ved UiB, og denne talte rundt 30% av karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Det var utrolig stor variasjon i emnetilbudet ved Mizzou, og man kunne velge fag som var generelle (f.eks. overblikk over amerikansk litteratur) eller svært spesifikke fag (f.eks. WWI-literature). Dersom noen skal studere engelsk ved Mizzou, anbefaler jeg Gender, Language and Communication (et kommunikasjons-/lingvistikkfag) og Reading Black (litteraturfag).

Fagleg utbyte og språk

Min erfaring var at det var mye mer arbeid som måtte legges ned underveis, og professorene krevde mer av studentene enn jeg har vært vant til tidligere. Til gjengjeld kunne studentene forvente mye av professorene, som la ned mye arbeid i undervisningen og tilbakemeldinger. Jeg syns det faglige utbyttet var svært lærerikt, og jeg fikk muligheten til å ta fag som var veldig interessante. Som engelskstudent var språket ikke en hindring, da jeg allerede var vant til undervisning på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Mizzou er et stort universitet, med rundt 35,000 studenter. Byen Columbia er derimot ganske liten, med rundt 100,000 innbyggere. Columbia er en studentby, og universitetet er sentrum i byen. Selv om den er liten, er byen veldig koselig, og for de som er vant til Bergen sentrum, er ikke Columbia noe særlig mindre.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene bodde på campus, men jeg leide privat i sentrum. Personlig syns jeg dette var en veldig god løsning, da jeg fikk bo midt i sentrum sammen med tre amerikanske studenter. De fleste som bodde på campus delte rom med en amerikansk student, og de fleste jeg snakket med var fornøyd med dette. Det kan være greit å huske på at husleie både on- og off-campus er generelt dyrere enn mange er vant til i Bergen. Siden Columbia er en mindre by, er de fleste ting innen gåavstand (sentrum, campus housing, universitetsområdet). Mange studentboliger off-campus tilbyr også gratisbuss. Dersom en beveger seg utenfor sentrum blir avstanden fort stor, og det er bussforbindelse over mesteparten av Columbia, men kollektivtilbudet er mye dårligere enn i Norge.

Sosialt miljø

Mizzou hadde en ordning som ligner fadderordningen vi har, men våre "fadre" arrangerte alt fra middager, byturer og fester til hiking, bowling, handleturer til Walmart, etc., gjennom hele semesteret, ikke bare den første uken. De fleste fikk god kontakt med disse amerikanske studentene, og gruppen av utvekslingsstudenter ble også godt kjent allerede de første ukene. Mizzou har organisasjoner for alle og enhver, og det var alltid ulike stands på universitetsområdet med mange forskjellige tilbud.

Oversikt over campus
Foto/ill.:
© University of Missouri-Columbia

Informasjon