Hjem
Studentsider
bilateral

University of Missouri-Columbia og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByColumbia
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Du lyt ha karaktersnitt C eller betre for å kunne søke på denne avtalen. Berre bachelorstudentar kan søkje på denne avtalen.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Språk

Studentar som vil søkje utveksling til University of Missouri må avleggje TOEFL, IELTS eller DUOLINGO-test før de søkjer. Meld deg på ein test i god tid før søknadsfristen 1. februar/1. september.

Krava til testresultat er avhengig av faga du ønsker å studere ved University of Missouri. Ei full oversikt finn du her: https://admissions.missouri.edu/apply-international/english-language-requirements/

Kva emne kan eg ta

Det er mogleg å ta fag ved dei fleste fakulteta ved University of Missouri, bortsett frå juss, medisin, revisjon, journalistikk og business administration. Sjå kva du kan studera her.

Studieavgift

For kvar student frå University of Missouri som UiB tar imot får UiB ein gratisplass ved UM.

I uttaket med frist 1. februar 2024 er det forventet å ha to friplasser tilgjengelig (semesterplasser).

Helseforsikring kostar omlag 1030 USD for høst og 1420 USD for vår om ein ikkje får fritak basert på annen forsikring. I tillegg må alle utvekslingsstudentar betale Information technology fee på 180 USD og International student services fee på 150 USD per semester. Visum til USA er normalt 3-5000 NOK. Ein får ikkje ekstra støtte fra Lånekassa til å dekkje desse utgiftane.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Missouri (MU) vert grunnlagt i 1839 i Columbia, som det fyrste offentlege universitetet vest for Missisippi-elva, og er i dag Missouris største offentlege forskningsuniversitet. MU er eit av berre 34 offentlege universitet i USA, og det einaste i Missouri, som er medlem i Association of American Universities. Universitetets boksamling er den største i Missouri.

MU er også flaggskipet i The University of Missouri System som er ein sentralstyrt administrasjon for fire universitet (i byane Columbia, Kansas City, Rolla og St. Louis) med til saman over 70 000 studentar.

MU har i dag ca. 35.000 studentar frå 115 ulike land. Missouri Tigers, universitetets eige sportslag, spiller ein sentral rolle i Columbias sportskultur og er på toppnivå nasjonalt. Stadionet Faurot Field kan huse opptil 71000 tilskodarar og nyttast både til fortballkampar og konsertar.

Mizzou er universitetets kallenamn og uttalast muh-ZOO. Dette namnet er ofte i bruk, bl.a. i ein rekkje skriv og nettpublikasjonar.

Bustad

MU garanterar alle utvekslingsstudentar bustad i forkant av avreise. Viss ein student ikkje ynskjer å nytte denne avtalen, vil MU kunne gje informasjon om andre passande alternativ. I slike tilfelle er det studentens eige ansvar å inngå avtale om bustad, i tillegg til å betale husleige direkte til huseigar.

Du kan lese om bustadane på campus her: http://admissions.missouri.edu/housing/index.php

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt opp i to semester. Haustsemesteret byrjar i midten av august og slutter ca 20 desember, og vårsemesteret varar frå midten av januar til midten av mai.

Studentrapportar

2020

Bachelor i historie - Vår 2020

Bachelor i historie - Vår 2020

15.01.2020 - 15.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er en god del ting som må på plass før man er klar til reise på utveksling til USA. Søknadsprosessen er ganske omfattende, og man må være forberedt på at en god del timer går med til å fylle ut skjema og søknadspapirer. Begynn derfor tidlig, så slipper du å risikere at en tidsfrist løper ut, eller at et skjema blir glemt. Husk også å være ute i god tid med å bestille intervju ved den amerikanske ambassaden.

Undervisningsformer

Undervisningen ved Mizzou foregikk på en ganske annerledes måte enn det jeg selv var vant med fra UIB. I tre av de fire fagene jeg tok var undervisningsopplegget mer likt det vi i Norge har på VGS, på godt og vondt. Fagene hadde gjerne tre forelesninger, eller "timer", i uken, med obligatorisk oppmøte og innlevering av skolearbeid nesten hver gang. Klassestørrelsen var også mer som en videregåendeklasse, med mellom 15-30 studenter. I disse fagene utgjorde innleveringer + aktivitet i timen gjerne 60-70% av karakteren i faget, mens de resterende 30-40% var midterm og final. Undervisningen var i stor grad også basert på muntlige diskusjoner i klasserommet, i en typisk "time" foreleste foreleseren i ~20min, hvor resten av timen var klassediskusjon. Selv trivdes jeg svært godt med dette, man ble godt kjent med både foreleser og medstudenter på en måte man i større forelesninger gjerne ikke blir. Et godt personlige forhold mellom student og foreleser var også noe mange av foreleserne anså som veldig viktig.
Undervisningsformen i det siste faget jeg tok lignet mer et typisk norsk universitetsfag med forelesning i et stort auditorium for rundt 150-200 studenter. Her var det heller ikke obligatorisk oppmøte eller innleveringer, men i stedet fem "eksamener" fordelt over én omtrent hver tredje uke, hvor snittet av disse ble den endelige karakteren i faget. Disse "eksamenene" pågikk i 60min, samme som midterms og finals i de øvrige fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde emnetilbudet ved Mizzou som veldig bra, de har et godt utvalg av emner å velge mellom, fordelt på fire "vanskelighetsnivåer". 1000-fagene er gjerne ganske grunnleggende introduksjonsfag, mens 4000-fagene er veldig spesialiserte og krever en del mer arbeid. De som er vant med norske karakterstandarder vil nok oppdage at muligheten for å få A i USA er ganske mye større enn hjemme. Du stiller ganske bra så lenge du møter opp, leverer alt av det obligatoriske, er aktiv i timen, og gjør det godt på eksamenene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg trivdes veldig godt med fagene jeg valgte, og følte jeg fikk et godt faglig utbytte av dem. Velger du kun 1000-fag, kan det nok diskuteres hvor mye du får ut av fagene, men velger du også fag på litt høyere nivå tror jeg du vil få god nytte av dem.

All undervisning utenom språkfag er naturligvis på engelsk. Det er uvant i starten, men det tar ikke lang tid før det er å snakke norsk med familie og venner hjemme som føles uvant.

Universitetsområdet og byen

Mizzou er et ganske stort universitet, med rundt 30 000 studenter om jeg ikke tar feil. Selve universitetsområdet er et typisk amerikansk campus, ganske kompakt, og med alt samlet på et område. Du kan finne alt av spisesteder, treningssenter, bibliotek og sosialsentre sammen med fakultetsbygningene – og dormene i utkanten av campus.

Sentrum er like ved campus med en god del butikker, gallerier osv, og ikke minst barer, restauranter og nattklubber. Columbia er en mindre by enn Bergen, så utvalget av utesteder er naturligvis ikke helt like stort, og kranene stenges allerede kl. 01.00, til gjengjeld er mange av dem ganske store, og prisene ganske så hyggelige (GT og øl til 1$ på Willie's/Fieldhouse).
Et minus med sentrum er at det ikke er noe ordentlig matbutikk der utover kiosken, No-Gas (en bensinstasjon som ikke selger drivstoff, derav navnet), som har det aller mest nødvendige. For å handle ordentlig må du ut til Walmart, som det er mange av ettersom selskapet ble grunnlagt i Columbia, noe de lokale er veldig stolt av og minner deg på stadig vekk. Dit kommer du ikke uten bil med mindre du er svært glad i å gå lange avstander i veikanten. Heldigvis er amerikanere et veldig hyggelig og behjelpelig folkeslag, så hvis du spør fint står de i kø for å hjelpe deg.

Bustad

Boligsituasjonen i Columbia avhenger litt av når på året man ankommer. Dersom man skal være der et helt studieår er alternativene svært mange, det er alltid noen som er på jakt etter roommates eller som har et ledig rom i leilighet/hus – som helårs-student slipper man forøvrig det som også kan være et problem i Bergen, nemlig at utleier kun er interessert i å leie ut til studenter som skal være der hele studieåret. Selv var jeg der kun på vårsemesteret, og slet med å finne noe attraktivt. Jeg valgte derfor å bo on-campus i dorm, noe som var for all der helt ok, men om jeg skulle valgt igjen ville jeg nok forsøkt hardere å finne noe off-campus. Off-campus er billigere, du har kjøkken, og du slipper å bruke glorifiserte (og periodevis ikke fullt så rene) gymgarderober som bad et halvår. Du slipper også å måte betale for en "meal plan", noe som er obligatorisk dersom du bor i dorm.
Av alternativer off-campus for dem som kun er der i ett semester, vil jeg anbefale The Rise on 9th, byens høyeste boligblokk og populær blant studenter. De tilbyr også halvtårskontrakter. En av de andre utvekslingsstudentene valgte å leie der, og standarden er høyere enn hva man finner i dormene, i tillegg til at leien er lavere.

Sosialt miljø

Med mindre du er journaliststudent er utvekslingsmiljøet ved Mizzou ganske lite. Utenom de ved det journalistiske fakultetet (fakultetet er ansett som et av de topp-3 beste i USA, og de får inn studenter fra hele verden) var vi tre utvekslingsstudenter som kun skulle være der på vårsemesteret. Som et naturlig følge av at vi var så få knyttet vi god kontakt med hverandre, og med hverandres amerikanske "faddere". Universitetet tildeler alle utvekslingsstudenter minst en fadder hver, som er behjelpelig med det meste. I motsetning til hva vi er vant med i Norge følger fadderne deg gjennom hele oppholdet. Selv var jeg veldig heldige med mine faddere, og ble invitert med på springbreak til Florida med den ene og hans vennegjeng, noe som dessverre ble avlyst pga COVID. Utover de andre utvekslingsstudentene og fadderne blir det litt opp til deg selv hvilket sosialt miljø du skaper. Amerikanere er som nevnt veldig åpne, og hvis du gjør en innsats selv, blir du fort kjent med mange, da alle er fascinert av å møte europeere ("so where in England is Norway?"). Det er som regel også to danske utvekslingsstudenter ved journalismeskolen da den danske journalisthøyskolen har en avtale med Mizzou, så hvis du har et behov for å møte noen andre skandinavere for å snakke litt dansk-norsk kommer du nok lett i kontakt med dem.


Ta gjerne kontakt dersom du skal eller vurderer å dra på utveksling til Mizzou og sitter igjen med noen spørsmål! Jeg kan nås pr e-post på pup009@uib.no eller så finner du meg nok på SoMe.

2016

Vår 2016 - Lektorudanning med master i engelsk

Vår 2016 - Lektorudanning med master i engelsk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som skal ordnes før man drar, så pass på å være tidlig ute med forhåndsgodkjenning av fag, visum-søknad, flybilletter, evt. vaksiner (studenter som skal bo på på campus ved Mizzou må ha menongokokk-vaksine), o.l. Fagtilbudet ved Mizzou er veldig variert, men pass på å sjekke hvilke fag som tilbys i vår-/høstsemester. Noen fag hadde lite informasjon på nettsidene, og jeg måtte da ta kontakt med professorene ved Mizzou for å få litteraturliste, o.l., for å sjekke at det ikke ble faglig overlapp. Dersom du må gjøre dette, er det lurt å være ute i god tid før forhåndsgodkjenningen skal leveres inn til UiB.

Undervisningsformer

Jeg tok engelsk litteratur og lingvistikk, og i disse fagene var det mye mer obligatorisk undervisningsaktivitet enn ved UiB. Oppmøte var obligatorisk i alle mine fag. Det var flere underveisvurderinger, i form av lese-quiz, muntlige presentasjoner/fremlegg, skriftlige innleveringer, prosjektarbeid og del-eksamener. Det var mye mer obligatorisk arbeid enn jeg var vant til fra UiB, men det gjaldt stort sett 5-10-minutters presentasjoner og oppgaver på rundt 1000 ord. Til gjengjeld var det ofte en mindre avsluttende eksamen enn ved UiB, og denne talte rundt 30% av karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Det var utrolig stor variasjon i emnetilbudet ved Mizzou, og man kunne velge fag som var generelle (f.eks. overblikk over amerikansk litteratur) eller svært spesifikke fag (f.eks. WWI-literature). Dersom noen skal studere engelsk ved Mizzou, anbefaler jeg Gender, Language and Communication (et kommunikasjons-/lingvistikkfag) og Reading Black (litteraturfag).

Fagleg utbyte og språk

Min erfaring var at det var mye mer arbeid som måtte legges ned underveis, og professorene krevde mer av studentene enn jeg har vært vant til tidligere. Til gjengjeld kunne studentene forvente mye av professorene, som la ned mye arbeid i undervisningen og tilbakemeldinger. Jeg syns det faglige utbyttet var svært lærerikt, og jeg fikk muligheten til å ta fag som var veldig interessante. Som engelskstudent var språket ikke en hindring, da jeg allerede var vant til undervisning på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Mizzou er et stort universitet, med rundt 35,000 studenter. Byen Columbia er derimot ganske liten, med rundt 100,000 innbyggere. Columbia er en studentby, og universitetet er sentrum i byen. Selv om den er liten, er byen veldig koselig, og for de som er vant til Bergen sentrum, er ikke Columbia noe særlig mindre.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene bodde på campus, men jeg leide privat i sentrum. Personlig syns jeg dette var en veldig god løsning, da jeg fikk bo midt i sentrum sammen med tre amerikanske studenter. De fleste som bodde på campus delte rom med en amerikansk student, og de fleste jeg snakket med var fornøyd med dette. Det kan være greit å huske på at husleie både on- og off-campus er generelt dyrere enn mange er vant til i Bergen. Siden Columbia er en mindre by, er de fleste ting innen gåavstand (sentrum, campus housing, universitetsområdet). Mange studentboliger off-campus tilbyr også gratisbuss. Dersom en beveger seg utenfor sentrum blir avstanden fort stor, og det er bussforbindelse over mesteparten av Columbia, men kollektivtilbudet er mye dårligere enn i Norge.

Sosialt miljø

Mizzou hadde en ordning som ligner fadderordningen vi har, men våre "fadre" arrangerte alt fra middager, byturer og fester til hiking, bowling, handleturer til Walmart, etc., gjennom hele semesteret, ikke bare den første uken. De fleste fikk god kontakt med disse amerikanske studentene, og gruppen av utvekslingsstudenter ble også godt kjent allerede de første ukene. Mizzou har organisasjoner for alle og enhver, og det var alltid ulike stands på universitetsområdet med mange forskjellige tilbud.

Oversikt over campus
Foto/ill.:
© University of Missouri-Columbia

Informasjon