Hjem
Studentsider
erasmus+

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover og Matematisk institutt (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByHannover
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er open for bachelor-, master- og ph.d-studentar. Studentar ved Matematisk institutt, lektorstudentar med matematikk som fag, og og IMØ-studentar som har valt statstikk som spesialisering blir prioritert dersom det er fleire søkarar enn plassar.

Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Det er normalt eit krav om minst C i gjennomsnittskarakter.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved Matematisk institutt: Det er mogleg å reise ut 4.,5. eller 6. semester.

Masterstudentar ved Matematisk institutt: Det er i utgangspunktet inga avgrensing for når i studieløpet du kan

gjennomføre utveksling. Ta kontakt med studierettleiaren din dersom du er i tvil om når du bør reise.

Det er mogleg å reise ut både vår og haust.

Språk

nformasjon om språkkurs for internasjonale studentar finn du her: http://www.international.uni-hannover.de/sprachkurs.html?&L=1

Det fins fleire kurs på engelsk, men det er ein føremon med gode kunnskapar i tysk.

Kva emne kan eg ta

Oversikt over emne finn du her: http://www.international.uni-hannover.de/kurswahl.html?&L=1

Matematisk institutt anbefaler at du diskuterer kva emne du skal ut saman med studierettleiar og/eller rettleiar eller annan vitskapleg tilsett før du søkjer om førehandsgodkjenning.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Hannover, med sine godt over 500 000 innbyggarar, er hovudstaden i den tyske delstaten Niedersachsen. Det er om lag ein to timars kjøretur sør for Hamburg. Hannover har store grøne område med skog og store parkar. Byen er kanskje mest kjent for den store utstillinga World EXPO i 2000, men er og vert for fleire av dei største utstillingane i verda.

Universitetet blei grunnlagt i 1831 og har i dag om lag 25 000 studentar fordelt på ni fakultet. Hovudbygget ligg i Georgen, ein av dei mest populære utflukts- og sightseeing-destinasjonane i Hannover. Universitetet har om lag 4000 utvekslingsstudentar kvart år.

Bustad

Universitetet tilbyr møblerte bustader gjennom student-administrasjonen, og dei kan også hjelpe deg å finne ein privat bustad.

Semesterinndeling

Oktober ¿ mars og april - august

Studentrapportar

2019

2018 HAUST/2019 VÅR BAMN-MAT

2018 HAUST/2019 VÅR BAMN-MAT

15.08.2018 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å melde på språkkurs, må gjøres i god tid. Språkkursene for A1 fylles opp svært raskt.

Undervisningsformer

Det aller meste er på tysk. Masterfagsemner i matematikk kan undervises på engelsk om en eller flere studenter ønsker det. Lite bruk av "eksternt" pensum, man lener seg nesten utelukkende på forelesningsnotater.

Vurdering av emnetilbodet

Svært bredt.

Fagleg utbyte og språk

Svært godt.

Universitetsområdet og byen

Universitet ca. 1KM unna sentrum. God studentby.

Bustad

Må være svært tidlig ute for å få studentbolig. Uni kan hjelpe studenter med å få leie i det private markedet. Dette anbefales for studenter som ønsker å lære tysk ordentlig.

Sosialt miljø

Stort ERASMUS-miljø. God "studybuddy"_ordning. Dette må man spørre om på egen hånd.

Informasjon