Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Mannheim og Institutt for informasjons- og medievitenskap (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByMannheim
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på bachelorprogramma i medier og kommunikasjon, tv-produksjon, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign har prioritet på å reise ut gjennom denne avtalen. Studentar frå andre studieprogram kan òg søke, og kjem til vurdering dersom det er ledige plassar.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på bachelorprogrammet i tv-produksjon kan reise på utveksling i 4. semester. Studentar på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon kan reise ut i 4., 5. eller 6. semester. Studentar som går på bachelorprogramma i medie- og interaksjonsdesign og journalistikk kan reise på utveksling i sitt 5. semester.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er tysk og engelsk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå uib.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle kurstilbod i tysk for innreisande studentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Avtalen er knytt til faget medier og kommunikasjon, men studentar som reiser på utveksling til universitetet i Mannheim står fritt til å velje emne også frå andre fagområde. Emnetilbodet er størst på tysk, men det finst òg fleire emne, både innanfor medievitskap og andre fagområde, som har engelsk som undervisningsspråk.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje kan overlappe innhaldsmessig med emne du har tatt frå før eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Mannheim er eit offentleg breiddeuniversitet med 12 500 studentar. Det blei grunnlagt som handelshøgskule i 1907, men blei utvida til universitet i 1967. Universitetet er eit av dei tyske eliteuniversiteta, og har eit svært godt omdøme innanfor blant anna handelsfag, økonomi og samfunnsvitskap. Universitetet sin viktigaste campus er Heim Palace, som er det nest største barokkslottet i Europa, berre slått av Versailles.

Mannheim ligg sørvest i Tyskland, der elvane Neckar og Rhinen renn saman. Han er den nest største byen i Baden-Württemberg, med rundt 320 000 innbyggarar. Frå gamalt av er Mannheim betre kjend som industriby enn universitetsby. Kostnadsnivået er relativt lavt i Mannheim samanlikna med andre byer på same storleik.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustader for internasjonale studentar. Det finst mange studentbustader i byen. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

I motsetnad til mange andre tyske universitet er Universität Mannheim tilpassa den internasjonale standarden, og opererer med semester i tidsromma september - desember og februar - juni.

Studentrapportar

2024

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.*

Jeg anbefaler å lese på UiB sine utvekslingsnettsider for å forberede seg til utveksling. UiB har også en sjekkliste som er fin å bruke for å sørge for at man får gjort alt før man drar på utveksling, men også under og etter utvekslingsoppholdet. Det er ulike frister for å søke enrollment, registrere seg til fag og eksamener, men jeg synes Universitet i Mannheim var flinke til å informere om frister det er viktig å overholde. Generelt er Tyskland et land med mye byråkrati! Alt er ikke like digitalisert som man kanskje skulle tro, og man må registrere oppholdet sitt på et lokalt innbyggerkontor både når man ankommer og før man drar.

Det kan være aktuelt å vurdere om man ønsker å skaffe seg en tysk bankkonto, da det ikke var mulig å benytte de norske kontoene på enkelte ting i Mannheim. Dette var for eksempel ved kjøp av abonnement på treningssenter eller kollektivkort. En annen ting som er vært å nevne er at en del utesteder/barer, men også kaféer kun tar kontanter, mens andre kun tar kort over en viss pris. Det anbefales derfor å alltid ha med seg litt kontanter.

Undervisningsformer

Jeg tok 4 fag som hver hadde 8 eller 6 studiepoeng. I fagene var vi alt fra 10-40 studenter. I fagene med færre studenter foregikk undervisningen i hovedsak i mindre seminarrom. I disse fagene forventes det også mer muntlig aktivitet av oss studentene, enn hva man kanskje er vant med fra jussen på UiB. I et fag hvor vi var opptil 40 studenter foregikk undervisningen i et auditorium. Pensum i fagene var som oftest kun det som ble sagt i forelesninger, mens i noen fag ble det i tillegg lagt ut pensum på en av Mannheim sine elektroniske portaler kalt ILIAS. Dette vil man få mer informasjon om når man kommer til Mannheim. Hver enkelt foreleser ga som oftest beskjed om hva han/hun forventet av deg/dere.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et godt utvalg av emner man kan ta på tysk, men det er også nok emner som undervises på engelsk om man ønsker det. Likevel er det greit å være obs på at ikke alle fagene går både høst- og vårsemesteret, slik at det ikke er like mange fag å velge mellom som det virker som i første øyekast.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde kun emner som undervises på engelsk. Emnene jeg hadde var International Humanitarian Law/The law of Armed Conflict, Introduction to German Constitutional Law, International Investment Law og An Introduction to the Law and Legal System of the United States. Gjennomgående i disse emnene var at pensum er det som står på PowerPoints og blir sagt i forelesningene. Det anbefales derfor å møte opp til forelesningene. I de fleste emnene var det kun en forelesning i uken på 1,5 time. I International Investment Law var det derimot mer pensum, men dette ble lagt ut på ILIAS og var ikke like mye som på UiB. Jeg hadde to muntlige eksamener, en alene og en gruppeeksamen, og 2 hjemmeeksamener.

Gjennomgående i emnene jeg hadde var at det forventes mer muntlig aktivitet her enn hjemme i Norge. I noen av emnene var det enten en liten oppgave eller en presentasjon som var arbeidskrav i løpet av semesteret. Gjennomgående kreves det mindre av deg, når det gjelder pensum og foreberedelser, som student her sammenliknet med på jussen i Bergen. Emnene jeg tok var for det meste innføringsemner, slik at man ikke går i dybden i hvert enkelt fag. De var mindre enn hva man er vant med fra jussen i Bergen. Likevel følte jeg at jeg fikk et godt faglig utbytte. Foreleserne var engasjerte og det var forholdvis lett å henge med i forelesningene.

Universitetsområdet og byen

Universitet er plassert i et veldig flott barokkslott, sentralt i Mannheim. Barokkslottet er svært fint og jeg anbefaler å ta en tur innom museumet her. Universitet holder også til i enkelte andre bygninger med umiddelbar nærhet til slottet/hovedbygget. Universitet er derfor ganske stort, men man får en liten omvisning fra sitt fakultet her i Mannheim når man kommer hit. Gjennomgående var det enkelt å finne fram både på Universitet og i Mannheim by. Universitet har også en stor kantine kald "Mensa" hvor det serveres et utvalg av lunsjretter til en svært billig penge.

Mannheim by er ikke veldig lite og heller ikke veldig stort, men akkurat passe. Det er derfor mulig å gå eller sykle for å komme seg rundt i byen. Hvis man ikke ønsker dette kan man skaffe seg et kollektivkort. Jeg kjøpte "Deutschlandticket" som gjør at man kan ta lokal- og regionaltog, og kollektivtransport i hele Tyskland. Kun hurtigtog er unntatt fra denne billetten/kortet. Uansett, kan man i Mannheim som student ta gratis kollektivtransport på kveldene (19.00-05.00), i helgene og på andre fridager eller helligdager.

Mannheim sentrum er organisert som mange kvadrater som strekker seg mellom de to elvene rundt byen - fra universitetet/barokkslottet ved Rhinen til Neckaren. Sentrumet kalles derfor for "Quadrate"/kvadraten. Det er derfor svært enkelt å orientere seg i byen. Mannheim har et godt utvalg av forskjellige butikker, og en shoppinggate kalt "planken" som ligger midt i kvadraten. De fleste utestedene/barene er lokalisert i området Jungbusch som ligger ved siden av kvadraten, men det er også noen i kvadraten. Mannheim har også mange fine grøntområder, ved Wasserturm, Rhinen, Neckaren men også Luisenpark. Luisenpark er veldig fint og det anbefales å ta en tur hit.

En av grunnene til at jeg valgte å ta utvekslingsoppholdet mitt i Mannheim var plasseringen. Mannheim er veldig sentralt når det kommer til å reise rundt i Tyskland, men også resten av Europa. Man kan ta direktetog til en rekke byer, blant annet Strasbourg, München, Luxembourg og Paris. Hvis ikke er det kun en halvtimes togtur til Frankfurt flyplass dersom man ønsker å reise med fly. Det er også mange fine småbyer nærmere Mannheim, som det anbefales å ta en tur til med lokaltog, derunder Speyer, Schwetzingen og Heidelberg etc.

Bustad

Det kan være fornuftig å starte tidlig med å lete etter bolig. Dersom man ønsker studentbolig er det egne frister på dette som man får beskjed om fra universitet i Mannheim. Disse er svært billig, men man må også forvente en dårligere standard enn hva man er vant til fra Norge. Flere av studentboligene ligger også litt lenger unna Mannheim sentrum, men det går fint ettersom det går kollektivt relativt ofte.

Selv valgte jeg å bo privat. Jeg og en venninne leide bolig sammen via airbnb. Dette ble derimot en god del dyrere. Det er også mulig å se på flere andre tyske nettsider for leie av bolig som WG-Gesucht, men vi opplevde at det var svært sjelden man fikk noe svar. Det er derfor lurt å sende ut mange meldinger. Leiligheten vi leide var plassert i Oststadt like ved Luisenpark, med ca. 10 minutters gange til kvadraten. Området var svært fint, med mange flott hus og gater, med kort nærhet til sentrum. Jeg kan derfor anbefale å bo i Oststadt. Dersom man ønsker å bo enda nærmere universitet og midt i sentrum kan det anbefales å bo i kvadraten. Ellers kan man også bo i Jungbusch, men her må man forvente litt mer støy og bråk ettersom det er festområdet. Jeg vil ikke anbefale å ikke se etter bolig i Neckerstadt-West da det er et litt mer tvilsomt område.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet i Mannheim som veldig godt. ESN har mange arrangementer gjennom semesteret, som blant annet vinsmaking, ølsmaking, internasjonal middag, bar til bar, en rekke fester samt masse mer. Det er derfor mye å finne på gjennom hele semesteret. I tillegg arrangeres det fester i et uteområde på universitet, som kalles for Schnecken. Det arrangeres også en fest som kalles for "Norwegerparty" her, hvor det er gratis drikke for alle nordmenn (og folk fra de andre nordiske landene). Dette anbefales det å få med seg.

Ellers er det alltid noe å finne på i Mannheim. Det anbefales å følge med når det kommer ulike arrangementer. I løpet av tiden min i Mannheim var det blant annet Mannheim-Stadtfest og Karneval, hvor det er mange spennende boder med masse god mat og god stemning i sentrum.

Jeg kom ikke i kontakt med så mange tyske studenter her, ettersom vi kun hadde fag med andre utvekslingsstudenter. Det var derimot mange andre norske studenter her fra ulike studiesteder i Norge. Man kan også melde seg opp til å få en buddy fra ESN og dermed komme i kontakt med flere andre studenter i Mannheim.

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.*
Det er ikke så altfor mye som trengs å gjøre før du kommer til Mannheim. Følg med på eposter som kommer fra Uni-Mannheim, de forklarer det meste som trengs å gjøre. I tillegg krever UIB at noen ting blir gjort. Der kan man sjekke sjekklisten som UIB har laget. Når du kommer fram til Mannheim må du registrere deg inn i byen. Jeg hadde ikke bestilt time for å gjøre dette på forhånd, men møtte opp da det åpnet for å sjekke om det var noen drop in timer. Det var ikke noe problem, og det tok 20 min ca å gjøre.

Undervisningsformer

All undervisning foregår i små klasserom eller i mindre auditorier. Det er ikke veldig mange i klassene, normalt mellom 10 og 20 stk. Dette gjør at du kan få et godt forhold til læreren. Et av fagene jeg tok hadde rundt 40 (International Humanitarian Law), men det var ikke noe problem da vi hadde et mindre auditorie i dette faget. Mine eksamener var muntlige og skriftlige, der de skriftlige var hjemmeeksamener.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet i Mannheim er bra, og det er flinke lærere som er engasjerte og trives i det de gjør. Generelt opplever jeg at fagene er lettere enn i Bergen. Det forventes ikke at man leser seg opp på informasjon som ikke blir gått gjennom i klassene. Forberedelser til eksamen var som regel å lese på powerpointene til lærerne og diskutere dette. Jeg tok fagene Introduction to German Constitutional Law, International Humanitarian Law/The Law of Armed Conflict, International Civil and Commercial Litigation og Introduction to the Law and Legal system of the United States. Foreleserne er flinke i engelsk, og det er ikke noe problem å henge med i timene. Noen fag krever riktignok at du forbereder deg til timene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt et godt faglig utbytte av å studere i Mannheim. Det er interessant å se forskjellene på hvordan juss blir undervist i Tyskland i forhold til i Bergen. Spesielt syns jeg det var morsomt å se forskjellene og likhetene mellom Norsk og Tysk Grunnlov.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et gammelt barokkslott, som er digert og ser veldig stilig ut. Det finnes både store forelesningssaler samt mindre klasserom. Jeg har ikke funnet lesesaler som ligner de som er i Bergen, men det er heller store biblioteker som har åpne stilleområder der det er mange leseplasser samlet. I tillegg er det mer åpne steder der det er mulig å diskutere og snakke med andre. Byen er hovedsaklig i kvadraten, som er sentrum. Der er det fint, og "Planken" (hovedgaten) er veldig fin med masse liv. Festlivet er hovedsaklig fokusert rundt Jungbusch (barområdet), men det finnes også noen klubber nær vanntårnet. I tillegg arrangerer skolen "Schneckenhof-fester", som er inne på skolen. Der arrangeres også det årlige "Norweger-party", der alle nordmenn får gratis drikke hele kvelden. Hvis du er glad i å trene har skolen et samarbeid med et treningssenter. Der er selve gymmen helt grei, men garderobene er dårlige. Jeg valgte John Reed Fitness Senter, som jeg er fornøyd med. Det er en stor gym, med mye apparater. Det ligger i toppen av kvadraten ved Abendakademiet, og tar ca. 10/15 min å gå til fra Universitetet.

Bustad

Jeg opplevde å søke bolig i Mannheim som vanskelig. Det er ikke lett å få svar på nettsider som WG-Gesucht som utenlandsstudent. Jeg endte opp med å bo i studentbolig i Ulmenweg, som funket fint i forhold til prisen. Det kostet 380 euro, men til gjengjeld er standarden ikke slik man er vandt med i Norge. Rommet jeg har hatt er stort, mens kjøkken har jeg holdt meg unna ettersom det var rotete, skittent og generelt dårlig. Badet og dusjen er separert, men også her har det vært dårlig standard og skittent. Jeg skaffet meg abonnement på treningssenter raskt, som ble min redning fra dusjen i studentboligen.

Sosialt miljø

Sosialt har jeg hatt det veldig fint. Jeg traff tidlig på mange nordmenn, og vi ble en gruppe. Jeg har derfor ikke snakket spesielt mye engelsk med andre utenlandsstudenter. Vi formet et fotballag, der vi meldte oss inn i Uni League. Det har vært veldig morro, og anbefales. I tillegg går det an å melde seg opp i andre aktiviteter, slik som volleyball ol.

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021*

Tyskland er et land med mye byråkrati. Dette innebærer at det er en del ting som må gjøres innen gitte frister, blant annet å registrere seg som innbygger når man kommer ned. For min del ble dette en ganske trøblete prosess, da noen klarte å gjøre en feil på kontoret for registrering. Det endte opp med at jeg måtte tilbake flere ganger for å fikse feilen, noe som tok opp en del tid. For alle andre gikk dette problemfritt.

Fakultetet er veldig flinke på å gi informasjon til oss studenter, og gir tydelig beskjed om det er noe som må gjøres innen en frist. De hjelper også til dersom det oppstår noen problemer underveis. Vi fikk også raskt tilgang til diverse portaler der det sto en oversikt over alt vi måtte gjøre før vi kom ned, mens vi var der og før vi dro.

Undervisningsformer

Jeg tok 4 fag med enten 6 eller 8 ECTS. Undervisningen foregikk som regel i seminarrom/klasserom med 10-15 studenter. I International humanitarian law var vi ca. 40 studenter og holdt til i et auditorium. Forelesningene var som regel at foreleseren sto og underviste sånn som i Bergen, men noen av fagene krevde muntlig aktivitet fra oss som en del av vurderingen. Hvis det var noe vi skulle forberede oss på til neste time sa de tydelig ifra eller så ble det lagt ut på ILIAS. Gjennomgående var det lite å forberede seg til.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et godt utvalg av emner som undervises på engelsk, og nok fag til å fylle opp 30 studiepoeng. Noen av fagene er bare på høst/vårsemesteret, så jeg hadde undersøkt det før jeg melder meg opp. Selv klarte jeg å melde meg opp på et fag som bare gikk på høsten, men da fikk jeg raskt en mail og fikk meldt meg opp i et annet fag. Jeg har også inntrykk av at det er flere spennende emner man kan velge på tysk, men det var ikke et alternativ for meg.

Jeg tok fagene international investment law, an introduction to German constitutional law, International humanitarian law og An introduction to the law and legal system of the United States. De to første fagene hadde muntlig eksamen og de to siste hadde skriftlig hjemmeeksamen. Alle fagene mine var på engelsk og det var lett å henge med.

Fagleg utbyte og språk

Emnene her i Mannheim skiller seg veldig fra det vi er vant til i Bergen. Jeg anbefaler å møte opp i forelesningene, da presentasjonene og det foreleseren sier der som regel er det som er pensum og som man blir prøvd i på eksamen. Siden emnene ikke er like store som i Bergen rekker man heller ikke å gå noe særlig i dybden om temaene, men det er ofte lav terskel for å stille spørsmål og foreleserne vil gjerne diskutere med oss. Foreleserne er veldig engasjerte og vil gjerne høre hvordan jussen er i hjemlandene til studentene. Selv er jeg fornøyd med kvaliteten på emnene, og at arbeidsmengden ikke var særlig høy sammenlignet med UiB.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Mannheim er i det nest største barokkslottet - etter Versailles. Det er veldig stort (mye større enn Dragefjellet), men samtidig er det også lett å finne frem. Jeg syns det var veldig gøy å se slottet hver gang jeg skulle ha forelesning eller lese på biblioteket. En del av slottet er også et museum, og jeg anbefaler alle som studerer her å dra innom. Like bak slottet ligger Mensa. Dette er en stor studentkantine hvor man kan kjøpe lunsj til 3-5 euro, med et bra og varierende tilbud.

Sentrum av Mannheim kalles for "Kvadraten". Gatene og bygningene her har bare en bokstav og et tall, noe som gjør det lett å finne frem. I Kvadraten finner man alt av store og kjente butikker, restauranter og matbutikker. Det er også en del tyrkere i byen, så en del av Kvadraten har mange gode restauranter med tyrkisk mat. Byen er av en fin størrelse med masse butikker, men også store og fine parker som Luisenpark. Her kan du blant annet se pingviner dersom du savner akvariet i Bergen.

En av grunnene til at jeg ville til Mannheim var plasseringen. Tyskland er kjent for å ha gode togmuligheter, og det er en stor togstasjon i Mannheim som gjør det enkelt å reise rundt i Tyskland og Europa. Selv har jeg reist mye rundt i nærområdet, men også på lengre turer til München. I tillegg har jeg tatt lengre turer ut av landet til Luxembourg, Belgia, Frankrike og Sveits. Frankfurt flyplass er også bare 30 minutter unna med tog, noe som gir supre muligheter for å reise litt lenger også. Jeg dro også f.eks. til Italia.

Bustad

Jeg anbefaler å begynne å se etter bolig tidlig. Venninnen min og jeg bodde sammen i bydelen Oststadt, som er en veldig fin bydel med mange store, flotte hus. Vi fant bolig på AirBnB, noe som endte opp med å være ganske dyrt med ca. 8000-9000kr per i måneden. Mange bruker WG-Gesucht for å finne bolig. Her er det bare å sende ut mange meldinger, da det er sjeldent man får svar. Det er også mange som har bodd i studentboliger. Dette er veldig billig, men til gjengjeld er de litt lenger unna sentrum og standarden er tydeligvis ikke så bra.

Jeg anbefaler å bo i Kvadraten, da er det kort vei til absolutt alt. Jungbusch er også et veldig kult område å bo i, men dette er også festdistriktet så det kan bli mye bråk. Jeg vil også unngå å se etter bolig i Neckarstadt West, dette er et litt mer tvilsomt område.

Sosialt miljø

Det er veldig mye sosialt å finne på i Mannheim. ESN Mannheim arrangerer alt fra vinsmaking, ølsmaking, utflukter både i nærheten og langt unna, og store fester. Her er det mulig å melde seg på så mye man ønsker å være med på. Det arrangeres også ofte fester i Schnecken, som er et område ute på fakultetet. Jeg anbefaler veldig å dra på en Schneckenfest - det er ikke mange ganger man kan feste i et barokkslott. En av de største og mest populære festene er Norweger-party, hvor alle nordmenn (og nordiske) har gratis inngang og drikker gratis hele kvelden.

I Mannheim er det også overraskende mange nordmenn. Universitetet i Mannheim er anerkjent i Tyskland for business og økonomi, så det er mange både fra NHH og BI her. Vi har derfor blitt en stor gjeng med nordmenn. For min del har det vært litt vanskelig å bli kjent med tyskere ettersom jeg bare hadde engelsk fage. Det var derfor nesten bare utvekslingsstudenter i timene, men jeg har opplevd alle som veldig imøtekommende!

2023

HØST 2023 - MAPS-PSYK

HØST 2023 - MAPS-PSYK

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Når du først vet hvor du skal på utveksling, er det lurt å begynne å tenke på det praktiske tidlig. Det tar tid å registrere seg som student, betale semesteravgift, ordne et sted å bo, utforske reisemuligheter og gjøre seg kjent med det byråkratiske som følger med ved å flytte til en tysk by. Du må blant annet registrere at du har ankommet Mannheim (og når du drar), og betale en kringkastingsavgift, eller registrere at noen andre i leiligheten din har gjort dette
Jeg deltok på et intensivt språkkurs i august, noe jeg synes var nyttig ettersom ikke alle i Tyskland snakker engelsk. Dette kurset kostet nesten 700 euro, men du kan få en ekstra måned med Erasmus-støtte om du ikke allerede får annet språkstipend og det var en stor fordel å kunne det mest grunnleggende til å forstå mer av daglige situasjoner i byen, på butikken og lignende.

Undervisningsformer

Jeg hadde en blanding av større forelesninger og seminarer. Forelesningene minner mer om det vi er vant med fra norsk undervisning, med en foreleser som presenterer et tema med mindre innspill fra studentene, mens seminarer er mer interaktive og det forventes at studentene bidrar i diskusjoner om pensum. Fordi store deler av de som deltar på seminarene er aktive, er også terskelen for å selv delta lavere. I forhold til vurdering, er det vanlig at emnene med forelesninger har en eksamen, mens seminarene har presentasjoner og innleveringer i tillegg til obligatorisk oppmøte.
Det er en fordel å være klar over at timene typisk varer i 90 minutter uten en pause i midten, men dette blir du fort vant til.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ikke veldig mange psykologi emner på engelsk, særlig på masternivå, så jeg endte opp med en variert timeplan, hvor favoritt emnene ble innen psykologi og sosiologi . Du kan velge emner innen de forskjellige områdene av fakultetet vi tilhører, sosial vitenskap, i tillegg til utvalgte emner på tvers av universitetet. Du kan også ta språkkurs som koster rundt 15 euro.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det var veldig lærerikt å ta del i seminarene og jeg så pensum på en annen måte enn hva jeg har gjort i emner med klassisk forelesning. I et av emnene hadde ikke seminarlederen noen visuelle hjelpemidler, så hele timen ble en løs diskusjon om artiklene vi leste i forkant, og vi fikk dermed frem ulike perspektiver om tema på en måte jeg ikke var vant med. I det emnet hvor jeg hadde forelesninger, var det friere tøyler siden det ikke var noe obligatorisk underveis i semesteret, men jeg kan på det varmeste anbefale å delta i så mange av forelesningene du kan, fordi du får veldig mye informasjon i løpet av en forelesning, som du ellers går glipp av.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er stort og har flere bygg på tvers av byen, så når du sender inn de endelige emnene dine kan det være en fordel å se hvor langt lokalene er fra hverandre. Jeg opplevde ingen problemer med å nå frem i tide og det går ofte trikk og buss om du har dårlig tid.
Byen er lagt opp som et sjakkbrett og mange av bygningene ser like ut, så i begynnelsen er det lett å gå seg litt vill, men det kommer seg fort. Byen har alt du trenger av butikker, kafeer og utesteder innen kort rekkevidde. Fra slutten av november/starten av desember begynner sesongen for julemarked og bare i Mannheim er det tre stykker, tar du en kort togtur er det også lett å komme seg til andre koselige byer og julemarkeder. På generell basis er det lett å reise med Mannheim som utgangspunkt, men du må beregne at det alltid er noe forsinkelser på togene. I Mannheim, og de omkringliggende byene, er det ofte små festivaler, for eksempel vin-festivaler, som er veldig gøy å få med seg.

Bustad

Jeg valgte å bo slik at det tok kort tid å gå til både undervisningslokalene mine og sentrum. Dette gjorde at det var noe mer støy enn hva som ville vært om jeg bodde lengre unna, men til gjengjeld brukte jeg kortere tid på å komme meg rundt. Boligen fant jeg gjennom en side som heter "WG-gesucht.de". Her legges det ut hybler og leiligheter til både kort- og langtidsleie. Leiligheten jeg endte opp i ble fremleid for et semester og kom fullt møblert, slik at jeg ikke trengte å bruke mer penger på dette enn nødvendig. Jeg søkte også tidlig på studentbolig, men jeg fikk avslag på denne søknaden etter at jeg ankom Mannheim, jeg anbefaler definitivt ikke å bruke dette som plan A.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. Det er en organisasjon kalt "Erasmus student network - ESN" som du definitivt burde søke opp allerede før du har dratt bort. De holder mange sosiale eventer gjennom semesteret og har startet et buddy-program hvor du kan bli koblet opp til en tysk student ved universitetet som kan vise deg rundt i byen og være din første tyske venn. Det er lurt å være aktiv med en gang du kommer til byen, så møter du mange av de du kommer til å tilbringe resten av semesteret med, også på reiser utenfor Mannheim.

MAPS-PSYK HØST 2023

MAPS-PSYK HØST 2023

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg trengte lite forberedelse siden jeg er godt kjent i Tyskland, mine foreldre er tyske, og jeg snakker tysk. Jeg vil anbefale å sjekke universitetets nettside veldig tidlig, fordi det er mange forskjellige frister knyttet til ikke bare fagene ved universitetet der, men også for å søke studentbolig, språkkurs osv.

Undervisningsformer

Jeg tok 7 fag tilsammen der 5 var seminarer og 2 var forelesninger. 2 av seminarene hadde fokus på praktiske øvelser innen profesjonspsykologi. Én av dem var et helgeseminar med skuespillere for å øve på behandlingen av edderkoppfobi. I det andre seminaret var det mulighet til å delta på et klinisk førstegangsintervju av et barn eller en tenåring, og deltakelse i en sosialkompetansetrening med barn. Eksamenene knyttet til forelesningsfagene har vanligvis en 90-minutters eksamen i Tyskland, mens seminarene har obligatorisk oppmøte gjennom hele semesteret med en presentasjon og/eller innlevering ved semesterets slutt. Jeg vil anbefale å ikke melde seg til altfor mange fag med eksamen (max. 3) fordi eksamensforberedelsene kan være svært tidkrevende.

Vurdering av emnetilbodet

Fordi jeg kan tysk fra før av, hadde jeg et stort utvalg av fag jeg kunne velge mellom. På masternivå er det få fag på engelsk innen psykologi, så hvis du ikke kan tysk, vil du ikke klare å fylle 30 ECTS med dem. På bachelornivå er det flere engelskspråklige fag å velge mellom, men du må kanskje velge fag fra et annet fakultet for å fylle 30 ECTS uansett. Som utvekslingsstudent i fakultetet for Social Sciences har du tilgang til fag innen psykologi, sosiologi, og økonomi, samt noen fag som er åpne for alle. Universitetet har en oversikt over alle fagene på sine nettsider.

Fagleg utbyte og språk

6 av de 7 fagene jeg tok var på tysk, dermed kan jeg ikke kommentere på kvaliteten til de engelske fagene. Fagene jeg valgte var svært interessante og jeg likte de praktiske delene i de to seminarene jeg nevnte tidligere. Arbeidsmengden ved universitetet i Mannheim er svær, spesielt fordi alle fagene innen psykologi bare gir 4 ECTS og det medfører at man må ta mange fag samtidig. Hvis du ønsker å ha mer tid til reising, burde du vurdere å ta et språkkurs før semesteret starter eller fag ved andre fakulteter som gir flere ECTS. Samlet sett vil jeg si at jeg var veldig fornøyd med fagenes undervisningskvalitet, alle foreleserne var veldig kompetente innen sine fagfelt og temaene i forelesningene virket relevante til arbeidslivet.

Universitetsområdet og byen

Universitetets hovedbygg er Europas nest største barokk palass, så det er nokså fint. Det fins flere universitetsbygg spredt i byen, men alt er innen gangavstand. Bykjernen til Mannheim er blokker og kalles “Quadrate”. Mannheim er ikke Tysklands fineste by, men byr på mange utelivmuligheter. Byen er veldig sentral i Tyskland og er godt forbundet, så det er enkelt å reise til naboland som Frankrike, Belgia, Nederland, Luxemburg, Østerrike, Sveits, osv. Det er også verdt å besøke tyske byer, som Heidelberg (bare 20 min med tog), Rothenburg ob der Tauber, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Freiburg osv.

Bustad

I Mannheim er det veldig vanskelig å få studentbolig gjennom deres studentskipnad hvis man er fra Schengen-området. Jeg vil heller anbefale å bruke www.wg-gesucht.de for kollektiver, det tilsvarer hybel.no eller finn.no i Norge. Nettsiden er på tysk, men du kan bruke nettleseren din til å oversette gjennom en google translate plug-in. Jeg vil anbefale å søke bolig innen “Quadrate” fordi det er sentralt nok til å ha alt på gangavstand. Hvis du ønsker et litt mer rolig sted å bo, og bryr deg lite om å måtte ta trikk, tog, eller buss til universitetet, kan du også søke etter bolig i andre områder til og med Heidelberg hvis du har vansker med å finne bolig i Mannheim.

Sosialt miljø

Mannheim byr på mange muligheter for sosialisering og uteliv. Det er mange utvekslingsstudenter i byen, og universitetet organiserer av og til turer til forskjellige tyske byer. I tillegg avholdes det en fest hver uke i en del av palasset (kjent som “Schneckenhof”). Jeg vil anbefale å delta på alle arrangement i velkomstuken for å møte folk. Hvis du ønsker å få tyske venner, er det best å flytte inn i et tysk kollektiv eller å ta tyske fag (antatt at du kan språket). Ikke alle tyskere snakker flytende engelsk, så det er lurt å lære seg et par setninger for å handle og lignende.

Vår 2023 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2023 - Integrert master i rettsvitskap

06.02.2023 - 18.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Start planleggingen tidlig. Jeg anbefaler å lese UiB sine sider om utveksling nøye og lage lister over ulike gjøremål. Det er også greit å være forberedt på at Tyskland er et land med mye byråkrati og at det er absolutte tidsfrister å forholde seg til. Dette være seg alt fra registrering til fag og eksamen til registrering på det lokale innbyggerkontoret i byen. Jeg opplevde imidlertid at Universitetet i Mannheim var flinke til å formidle tidsfrister, samt behjelpelige med å gi informasjon om hva man må gjøre ved ankomst og hvordan man gjør dette.

Undervisningsformer

Jeg tok fem fag hvor hvert fag var på 6 poeng. Det var alt i fra 8 til 30 elever i hvert fag og undervisningen tok som oftest plass i et lite auditorium eller seminarrom. Pensum (powerpoints, artikler og lignende) gis som oftest av foreleser gjennom en elektronisk portal som heter ILIAS. I tillegg til ILIAS bruker man Portal2 hvor man har tilgang til timeplan og lignende. Dersom man trengte pensum utenom det foreleser ga var biblioteket hjelpsomme.

Vurdering av emnetilbodet

Det var et bredt utvalg av fag undervist på engelsk. Men man kan også velge tyske fag dersom man ønsker dette. Foreleserne var dyktige i engelsk og det var ingen problem å følge med i undervisningen. Vurderingsformen var i to av fagene en muntlig vurdering hvor man ble eksaminert i grupper på tre personer. I de resterende tre fagene hadde jeg en skriftlig eksamen hvor hver eksamen var på en time.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningsformen er noe ulik fra hva vi er vandt med på jussen i Bergen. Fagene var av mindre omfang enn hva man er vandt til, mer faktabaserte og ikke så praktisk rettet. Samtidig var foreleserne ofte flinke til å trekke inn enkelte eksempler for å forklare dypere. Siden klassene var små var terskelen for å stille spørsmål dersom man lurte på noe også lav. Jeg anbefaler å møte opp til så mange forelesninger om mulig, det er primært her man lærer det man testes i på eksamen. Jeg tok fagene Comparative Law II: The Common/Civil Law Divide, International investment law, International trade law, Private international law og Law and economics. Jeg opplevde læringsutbytte i fagene som god og er fornøyd med kvaliteten på fagene. De var spennende og foreleserne var engasjerte.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er ikke den fineste byen i Tyskland. Samtidig har den en sjarm man virkelig begynner å like underveis. Det sies at man gråter to ganger som utvekslingsstudent i Mannheim, når man ankommer og i det man drar. Personlig synes jeg byen var av perfekt størrelse. Den oppleves ikke for stor, men heller ikke for liten til at den blir kjedelig. Det er et godt utvalg av ulike butikker, samtidig godt med grøntarealer.
Det å reise med tog fra Mannheim rundt i Europa og resten av Tyskland er også superlett. Det er blant annet direkteruter til Berlin, Basel, Paris, Køln osv. Det er også kort til flyplassen i Frankfurt og Stuttgart slik at det å reise ikke er noe problem.

Universitetet er plassert i et barokkslott sentralt i byen. Man kan absolutt ikke klage på universitetsområde i det hele tatt, og jeg vil si at dette også overgår dragefjellet. I tillegg finnes det en studentkantine som i ukedagene serverer lunsj til meget studentvennlige priser (omtrent 3 til 5 euro).

Ellers kan man som student ta kollektivt gratis mellom kl 19.00 og 05.00 i hverdagene, og hele dagen lørdag, søndag og offentlige helligdager/fridager.

Bustad

Jeg anbefaler å starte søket etter bolig nokså tidlig slik at man har litt å velge av. Man kan søke om bolig i studentboliger, men jeg endte opp med å leie privat. Jeg anbefaler å se etter bolig i området "Quadrate". Da har man kort vei til det meste og trenger egentlig ikke benytte seg av offentlig transport i det hele tatt. Det finnes også noen studentboliger i denne delen av byen, men kvaliteten varier stort. Til gjengjeld er det å bo i studentbolig nokså mye billigere.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet som veldig bra. Det er en organisasjon som heter Visum som arrangerer ukentlige treff og fester. Jeg opplevde det som veldig lett å få venner. I helgene arrangerer også de ulike studenthusene ofte fester for studenter i byggets festlokale. Ellers anbefales det å sjekke ut Schneckenhof festene. De har blant annet en "norweger fest" på vårsemesteret hvor alle nordmenn er VIP gjester og får gratis drikke hele kvelden. Jeg besøkte knapt de ulike klubbene i Mannheim da studentmiljøet har sine egne fester og sosiale sammenkomster.

2022

Høst 2022 - Bachelor i medier og kommunikasjon

Høst 2022 - Bachelor i medier og kommunikasjon

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

https://www.wg-gesucht.de/
Det er mitt største tips, bruk denne nettsiden til å finne plass å bo hvor som helst i Tyskland. Jeg anbefaler å bo med tyskere for å få den totale tyske opplevelsen.

Undervisningsformer

Jeg hadde 5 fag hvor 3 var seminarstruktur og 2 til som var forelesnings basert. Veldig overkommelig og greit, de har en tendens til å gi litt bedre karakterer til utvekslingsstudenter for å holde plassen attraktiv.

Vurdering av emnetilbodet

Bredt emnetilbud. Når jeg søkte på universitet i Mannheim gjorde jeg det via SV-fakultetet. Det betydde at jeg begynte på "Humanities" fakultetet, det betyr at jeg måtte ta minst 50% av mine fag på dette fakultetet og de andre 50% kunne jeg velge fritt på tvers av fakultet. Jeg valgte å ta 5 fag på "humanities" fakultet med 6 ECTS hver.

Fagleg utbyte og språk

Mange fag blir undervist på engelsk, samt også selvfølgelig på tysk. Ellers har de andre litt mindre fag på spansk, fransk og kanskje noen andre språk. Det er fullstendige sider på nettet som har oversikt over hva slags fag man kan ta. Jeg fant mine fag på denne linken: https://www.uni-mannheim.de/en/academics/coming-to-mannheim/exchange-students/courses/course-catalog-fall-2022/humanities-all/

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et gammelt slott fra 1600/1700-tallet. Noen deler av slottet ble ødelagt under krigene, men ble gjenoppbygd etter krigene. Innsiden av slottet er pusset opp og moderne, med mange fine leseplasser og forelesningssaler. Universitetet har også den tradisjonelle tyske "mensa", som er deres kafeteria hvor det blir servert varm lunsj hver dag for 3-4 Euro. Byen er på størrelse med Bergen når det kommer til befolkning. Ellers er det en livlig studentby, mange gode uteplasser samt også shopping muligheter.

Bustad

Som nevnt tidligere WG-gesucht.de er en kjempenyttig nettside. Jeg ville også anbefalt å bo innenfor "quadretten" eller Jungbusch. Dette er sentrumsbydelene. Jeg bodde i Quadretten, med adresse J2. Det var en 10 minutters gange til skolen. Hvis man bor andre plasser enn disse to bydelene blir man veldig avhengig av offentlig transport. Mange internasjonale studenter velger de billigere alternativene utenfor byen. Pengene brukt på transport veier ikke opp for en litt dyrere leiepris i sentrum mener jeg.

Sosialt miljø

Mitt sosiale miljø ble bygd rundt de jeg bodde med. Jeg fant andre nordmenn der under "Welcome week", og holdt kontakten jevnt med 2/3 andre nordmenn under oppholdet mitt. Jeg valgte heller å henge med de jeg bodde med. Det var en gutt fra Freiburg, en jente fra Achen og en jente til fra Ludwigshafen. De jeg bodde med var tyske, hovedspråket vi snakket i kollektivet var tysk, men de byttet til engelsk om de trodde jeg slet med å holde følge i samtalen. Om de i kollektivet hadde planer for en helg var det en selvfølge for de at de inviterte meg med på det også, slik at jeg ble dratt med på forskjellige aktiviteter veldig ofte. Jeg levde på deres sosiale nettverk og trengte ikke å bygge mitt eget. For min del var kollektivet jeg bodde i høydepunktet med utvekslingen. De hjalp meg med alt av skole hvis jeg hadde noen spørsmål, og hjalp meg med det byråkratiske med å flytte til Tyskland.

2021

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Både før under og avslutningsvis av oppholdet er det lett å få tak i og få hjelp av universitetet selv, og du får presise "to-do" lister. Så lenge du følger disse er du godt rustet.
To-do listen er til tider omfattende, da du skal gjennom det tyske byråkratiet, men dette gikk veldig greit. Det eneste jeg hadde litt problemer med å få med meg er at innen to uker etter ankomst skal du registrere ankomsten din med "kommunen" Mannheim. Dette går og fint, men lurt å få gjort før du blir travel da det innebærer å stå i kø og fylle ut skjemaer.

Uten om det rent byråkratiske er det lurt å vende seg til å ta ut kontanter raskt, da mange steder ikke tar kort. Lokalbefolkningen har og veldig varierende engelskkunnskaper, så det kan være lurt å kunne et par fraser til å bruke på butikken eller på restaurant. Dette er ting man plukker opp fort mens man er der, og man lærer fort hvor langt man kan komme med gestikulering.

Jeg vil anbefale å planlegge for et klima som ikke er alt for annerledes fra Norge. Du tenger kanskje ikke de aller varmeste vinterklærne, men det blir kaldt i Mannheim også. Om du skal være der på våren/tidlig sommer er det godt og varmt, da Mannheim får relativt høye sommertemperaturer.

Undervisningsformer

Jeg hadde opplevelsen av at universitetet i Mannheim i høyere grad bruker seminarer og interaktiv læring. De har gjerne forelesningsrekker første semester, fulgt av et semester med utdypende seminarer. I fagene jeg tok var det i stor grad læring av hverandre gjennom studentpresentasjoner av ulike tema. De legger også stor vekt på deltakelse i kursene.
Undervisningsformene varierer likevel en del fra fag til fag.
Semesteret jeg var der var det og en del frem og tilbake mellom online og fysisk undervisning, da dette ble tilpasset situasjonen underveis. Jeg startet med mye online, etterfulgt av mye fysisk undervisning, og så mot jul igjen alt online. Jeg opplevde at universitetet og professorene er veldig fleksible og at disse overgangene ble utført bra. I en del tilfeller operertes det også med hybrid-læring der man kunne velge å følge timene online eller i klasserommet. Professorene tok også feedback fra studentene og tilpasset mye etter våre ønsker.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Mannheim er stort, og har et godt emnetilbud. Det engelske fagtilbudet i psykologi er dessverre ganske begrenset slik jeg opplevde det. Man begrenses til hovedsakelig seminarer som er en fordypning i spesifikke tema. Jeg er veldig fornøyd med fagene jeg tok, men jeg måtte ta de fleste tilgjengelige for å fylle kravet for studiepoeng.
Om du kan nok tysk til å ta tyske fag åpner det for muligheten til å ta mange flere fag. Universitetet er ikke kjent for psykologi, så det kommer få internasjonale for dette, som dermed fører til mindre tilbud på engelsk. Universitetet er derimot kjent for business og økonomi, så her er det større tilbud på engelsk.
Om du får en plass på fakultetet for "Social Sciences" har du imidlertid muligheten til å ta fag i både sosiologi og politikk også. Her er det mye spennende utvalg på engelsk. Politikk forelesningene er i første omgang forbeholdt de som spesifikt studerer det, så du er ikke garantert plass på disse.
Utover fagene på fakultetet, kan du også søke på "University wide electives", hvor det er mange introduksjonsfag fra de forskjellige fakultetene, om du har lyst til å utvide horisontene dine, eller finne noe som komplementerer eksisterende kunnskap. Jeg tok blant annet et veldig spennende fag fra juss-fakultetet i "Forensic Psychology".
Du har også muligheten til å melde deg på språkkurs, som du også får studiepoeng for, om du har lyst til å lære/forbedre tyskkunnskapene dine mens du er der.

Alt i alt er fagtilbudet godt, men om du spesifikt vil ha engelsk psykologi er du litt begrenset.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syns det faglige utbyttet var supert. De tyske universitetene opererer i mye større grad med kontinuerlig lekser eller andre oppgaver, og om det for eksempel er mange studentpresentasjoner, er det vanlig at man forventes å gi tilbakemelding til medelever så man aktivt oppfordres til å følge med.
Språklig er det veldig opp til deg selv hvor mye energi du legger i språklæring. Kursene som tilbys er gode, men man må gjerne ut av komfortsonen og utfordre seg selv til å aktivt bruke språket med andre. Man plukker naturlig opp ord og uttrykk som trengs i situasjoner på butikk og restaurant, utover dette er det opp til deg hvor mye du velger å bruke språket. Det er likevel lagt opp til at man skal kunne jobbe aktivt med det, gjennom språkkurs, og mulighet til å være i kontakt med tyske studenter gjennom et "Buddy" program.
Personlig opplevde jeg forbedring i engelsken min, da jeg tilbragte mye tid med de andre internasjonale, og kursene gikk på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er ikke verdens vakreste by, men har sine fordeler. Byen har rundt 300 000 innbyggere, og den er ganske kompakt. Du finner alt innenfor byens kvadrater, som er organisert med startpunkt og orientering ut i fra universitetets hovedbygg. Hovedbygget er et gammelt barokkslott, og er en av byens pene syn. Om du befinner deg i kvadratene er alt i gåavstand, og man trenger i grunn ikke å bruke offentlig transport mye. Det går trikkelinjer gjennom hele sentrum, og med universitetskortet tar du denne gratis på kveld/natt og i helgene, hvilket som oftest betyr at du ikke trenger å tenke på å kjøpe semesterbillett eller lignende.
Mannheim har en stor tyrkisk befolkning, så det finnes mange restauranter med kebab og lignende. Byen har mange gode spisesteder, og et par kinoer, treningssenter osv. Selv om det ikke er en storby sammenlignet med andre i Tyskland og Europa, så syns jeg byen var av perfekt størrelse for et utvekslingsopphold, da det er mulig å bli kjent med hele byen og alt er i gå-distanse, samtidig som du har tilgang til alt du kunne trenge.
Universitetet er spredd over flere bygninger, men disse ligger fortsatt noenlunde nærme hverandre langs samme gate. Det største bygget er slottet hvor i hovedsak økonomi og business hører til, men forelesningssalene og bibliotekene blir brukt av alle. Videre er det flere biblioteker man kan benytte seg av. Et høydepunkt ved universitetet er kafeteriaen som befinner seg i et eget bygg bak slottet. Der får man god varmmat til mellom 3 og 5 euro, med ny meny hver dag, vanligvis rundt 3 alternativer (alltid et vegansk). Der fins også en matvogn ute hvor man kan ta med seg måltidene.

Bustad

Studentboligene i Mannheim er av helt ok standard, men det er ikke alltid man får selv om man søker. Jeg prøvde å søke, men fikk selv ikke. Det var mulig å utvide søknaden til områder utenfor sentrum, men jeg valgte å ikke gjøre dette, hvilket jeg er glad for. Det finnes flere nettsteder som du blir tipset om gjennom universitetet selv, hvor du kan finne privat bolig. Det er ofte mange som fremleier rom i kollektiv eller egne studioleiligheter i forbindelse med utveksling eller praksis. Dette er som regel veldig enkelt og greit å finne ut av, og selv endte jeg med en super leilighet og roomie.
Jeg vil anbefale å finne bosted i kvadratene eller bydelen Jungbusch. Selv om det er mulig å få bosted som ikke er langt unna med trikken, så er Mannheim en by hvor alt skjer i sentrum, og jeg satt selv stor pris på å bo sentralt. Det er også utrolig greit å slippe å bruke trikken hver dag når det er mulig. Akkurat hvor i kvadratene man bor er ikke så veldig farlig, da det er relativt kort avstand mellom alt likevel. Mannheim er også en flat by hvor det er lettvint å bruke beina.

Sosialt miljø

Sosialt er det lett å komme i kontakt med andre internasjonale. De tyske studentene opplevde jeg det var litt vanskeligere å nå tak i, men dette kan også skyldes at det var et koronasemester. Du får også muligheten til å få en tysk "Buddy" som kan vise deg rundt/hjelpe deg å komme i kontakt med andre.
Selv opplevde jeg at det var lett å komme i kontakt med de andre internasjonale fra mitt fakultet pluss et par til. Universitetet i Mannheim spør deg om du vil dele eposten din med de andre som er "incomings" til samme fakultet. Dette ble jeg med på og anbefaler sterkt. Det ble opprettet en gruppechat før vi ankom Mannheim, og vi fikk organisert måltider og møter ved elvebredden de første dagene. Det var her jeg møtte de fleste som ble min vennegjeng for semesteret.
Videre har universitetet en studentorganisasjon som heter VISUM, som er svært aktiv og veldig inkluderende for internasjonale. I tillegg til å organisere Buddy-programmet, arrangerer de flere felles aktiviteter og turer i løpet av semesteret. Det er veldig sosialt og en god arena for å møte andre.
Med andre ord, det er ikke noe problem å treffe folk når du ankommer Mannheim, og jeg opplevde det som et vennlig, inkluderende og gøy sosialt miljø å være en del av.

Haust 2021 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2021 - BA i samfunnsøkonomi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er mange av de litt mindre butikkene og restaurantene som ikke tar kort, så alltid lurt å ha litt cash på seg. Videre er det lurt å være klar for en del byråkrati, mye å sette seg inn i. Følg med på alle mailene du har. Dersom du tenker deg ut å reise, blir det gjerne tog. Togene funker som oftest bra, men vær forberedt på at de kan bli veldig forsinket.

Undervisningsformer

Det er en del fag som blir tilbys på engelsk, så vil nok ikke bli noe problem å finne fagene du ønsker. Det finnes også seminarer, disse er greie for deg som liker å jobbe selvstendig, her får du ofte et tema i begynnelsen også en dato på når du skal presentere og levere inn oppgaven. Ved vanlige fag er eksamenene 90 min. Mangen av fagene har og andre former som innleveringer, presentasjoner osv som spiller inn på karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mye å velge mellom, men matte nivå er noe høyere en man kanskje er vandt til.

Fagleg utbyte og språk

Du må ha flere fag en det du er vandt til her hjemme, ettersom alle fagene er under 10 studiepoeng. Vil si at fagenes vanskelighetsgrad varierer mye uavhengig av hvor mye poeng du får, så ville anbefalt å gå på mange forelesinger i starten for å sjekke ut fagene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er det som er fint med byen. Det er svært og har mange biblioteker med over 2000 sitte plasser (4000 uten korona). Det er også en kantine på campus hvor du får middag/lunsj til rundt 4 euro (40kr). Man må betale med ecUM som er student kortet, letteste måten å fylle på er bare å gi kassedamen i kantinen cash så fyller hun det for deg.

Bustad

Last ned WG-Gesucht, dette er finn.no for bosted her nede.

Sosialt miljø

Det er som oftest noe som skjer hver dag, mye fester spesielt ved studentboligene. Meste parten av planlegging og invitasjoner til arrangement skjer på Whatsapp.

Haust 2021 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2021 - BA i samfunnsøkonomi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Hvis du har lyst til å spare penger så søk bolig tidlig.
Prøv å skaff deg venner tidlig og meld deg på forskjellige sosiale arrangementer.
Viktigs av alt er nok å ha det morsomt, det er stor mulighet til å reise/feste/drikke og ta full fordel av disse mulighetene.

Undervisningsformer

Jeg hadde 4 klasser med vanlig forelesninger som var veldig lik den i Norge, men så hadde jeg et fag som bare var to seminarer hvor man skulle skrive en oppgave. Dette var litt annerledes enn det jeg var vant med i Norge, men det var ikke sånn veldig vanskelig å forstå hva man skulle gjøre.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange forskjellige emner tilbudt og jeg hadde muligheten til å studere ved andre fakultet enn det økonomiske. Det var stor variasjon i hva man kunne studere og dette gjorde at jeg fant fag som var meget interessante. Jeg ville anbefalt å virkelig titte på alle det forskjellige fagene som du kan studere fordi mange av dem er meget interessante.

Fagleg utbyte og språk

Personlig så hadde jeg ikke så veldig stort utbytte på den språklige siden, dette er jo selvsagt to sida med tanke på at jeg ikke gjorde en god nok innsats på å lære meg språk, men også det at det var så mange andre utvekslingsstudenter der som gjorde det så praktisk å snakke engelsk. Det er helt klart mulig å lære seg Tysk mye bedre enn det jeg klarte ved å legge inn en innsats med tanke på hvem man henger med.

Det faglige var veldig bra syns jeg. Det var en del mer matematisk på økonomi fronten enn det jeg har vært vant med, men jeg er meget glad i matematikk så det gikk fint for meg. Det mest interessante for meg var faget "Law and Economics" hvor vi studerte lover basert på økonomiske prinsipper. Så det faglige utbytte var veldig bra spør du meg.

Universitetsområdet og byen

Byen var ganske sliten i seg selv. den var litt skitten og ikke så veldig stor. Heldigvis var det alltid mulig å dra til nabo byen Heidelberg som gjorde at dette ikke var et stort problem. Universitet var nydelig med tanke på arkitektur og alt annet, kantinen var også meget praktisk og billig for å spise mat. I byen så var det mulighet til å gjøre alle de vanlige sosiale/praktiske tingene som studenter gjør f.eks. sport, trening, drikking, osv, osv. Så, byen i seg selv var ikke veldig pen, men den hadde alt jeg trengte.

Bustad

De forskjellige boligene var rimelige og det var mange forskjellige kvaliteter man kunne de forskjellige boligene. Hvis man ville var det mulig å søke i offentlige boliger, dette var ganske billig (rundt 300 euro måneden) eller så var det mulig å søke privat. Dette var det jeg gjorde, Jeg bodde alene i en leilighet rundt 15 minutter fra universitet. Det var meget greit med tanke på dusj, matlaging, klesvask og andre praktiske ting. Så, det var et variert tilbud av boliger til mange forskjellige priser.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var fantastisk i min mening. Jeg må si at jeg ikke ble så veldig godt kjent med mange tyske studenter, men det gikk helt fint fordi det var så mange andre utvekslingsstudenter. Jeg møtte mennesker fra hele verden og det var alltid noen nye mennesker å møte. Først så var det noen muligheter til å møte mennesker gjennom arrangementer lagd av skolen, men ettervært var det bare andre sosiale arrangementer som vi som studenter lagde. Alle jeg møte var veldig imøtekommende og sosiale så det var veldig lett å få venner. Dette var under korona pandemien så jeg vil tenke at det har bare blitt enda flere muligheter til å ha et bedre sosial miljø.

MAPS-PSYK - VÅR 2021

MAPS-PSYK - VÅR 2021

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt på at det er mye byråkrati, papirarbeid og mekaniske prosesser for alt. (For eksempel, for å kjøre en vaskemaskin i studentboliger må man først ta ut kontanter, og så møte opp ved et sted nære kantina innenfor åpningstidene for å sette pengene inn på et vaskekort, før man til slutt kan kjøre maskinen hjemme). Pass på å alltid ha med de rette papirene, sjekke åpningstider, lese informasjon og få med deg frister.
Særlig for universitetet er det mye informasjon og prosesser å holde styr på. Det er mange nettsider for forskjellig formål, med hver sin innlogging. Husk å dobbelsjekke alt! Jeg ble blant annet registrert på feil fag to ganger.

Vær også forberedt på at i Tyskland bruker de mye kontanter, og av stedene som tar kort er det likevel mange som ikke tar visa-kort. Det er også ganske dårlig internettdekning generelt i Tyskland, og på søndager er det meste stengt. Ja, det er mange som ikke kan engelsk men jeg opplevde å greie meg veldig fint med bare engelsk de fleste steder.

Jeg anbefaler å melde seg på universitetets Buddy-program gjennom "Visum" for å bli parret med en lokal student. De er villig til å hjelpe deg med mye og kan svare på det meste.

Undervisningsformer

I hvert fall innenfor psykologi var det omtrent kun seminar-versjoner av kurs man kunne velge. Det vil si at forelesningene er lagt opp til felles diskusjon og studentpresentasjoner. Dette syns jeg var gøy og gir mulighet til å reflektere rundt pensum, stille flere spørsmål, samt å bli kjent med de andre i klassen gjennom gruppeprosjekter. I tillegg har man sjelden eksamen i seminarer, kun arbeidskrav, som for min del var veldig deilig, selv om det kan bli mye å holde styr på.
De fleste av foreleserne - særlig de engelsktalende - er veldig vennlige og fleksible. Fra de lokale studentene derimot har jeg hørt at de tyske foreleserne kan være mer rigide, og ikke alle svarer for eksempel på e-post.

Vurdering av emnetilbodet

Utvalget på engelsk er naturligvis litt mer begrenset enn på tysk, og de fleste fagene (seminarene), hvert fall i psykologi, er veldig små. Altså 2-4 studiepoeng! Derimot kan man få ekstra studiepoeng mot å gjøre ekstra arbeid, som å holde en ekstra presentasjon eller levere et essay. Dette er ganske lurt å be om i de fleste fag så man slipper å ta alt for mange, 7-8 fag er allerede ganske kaotisk.
Særlig innenfor masterfag er det lite å velge mellom, så jeg fikk lov av UiB å ta noen bachelorfag i tillegg så lenge de ikke er innføringsfag. (Men dette må man spørre om for å få godkjent!)
Mannheim har mange fag i sosial- og kognitiv psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og klinisk psykologi. Jeg tok i tillegg et fag i R-programmering, som jeg tenkte var lurt å lære om man vil drive med forskning.
Emnesidene kan derimot være ganske forvirrende, publiseres sent, og kan til og med ha feil fags beskrivelse, eller ingen beskrivelse.
Fra psykologi kan man ta fag fra alt innenfor "social sciences", i tillegg til et par andre fag som er åpne for alle på universitetet, uavhengig av område og bakgrunnskunnskaper.

Fagleg utbyte og språk

Det var litt gøy å ha så mange forskjellige, mindre fag da man kan få innblikk i ganske mye forskjellig og prøve ut forskjellige interesser. Vær forberedt på at på høyere nivå bruker man stort sett artikler og ikke pensumbøker. Jeg tok ingen tyskkurs mens jeg var her, men jeg har blitt enda bedre i akademisk engelsk.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er en helt ok by, men langt ifra noen av de fineste i Tyskland. Derimot er det sentrum praktisk og lite, omgitt av de to elvene Rhinen og Neckar, og har flere koselige områder. I enden ligger universitetsbygningen som er et tidligere barokkslott, er spesielt stor og flott! På innsiden er det stort og lesesalene er veldig moderne og fine.
Sentrum kalles Kvadratet og er organisert i ruter som et sjakkbrett, der kvartalene navn i stedet for gatene (f.eks. A1, G1, E6 etc.).
Som student kan man bruke bysyklene (VRNNextBike) gratis i 30 minutter hvis man registrerer seg med student-e-posten sin, og disse finnes overalt og er veldig praktiske å benytte seg av.
Det er også veldig lett å dra fra Mannheim til nabobyer med tog! De nærmeste kan man til og med reise med gratis i helger og om kveldene om man har fått stemplet studentkortet sitt. Dette anbefales veldig for å få sett mer av Tyskland - særlig Heidelberg er veldig fint og bør besøkes ofte. Det er også ikke alt for lang til å besøke Frankrike, Luxembourg, Sveits eller Belgia.

Bustad

Det er generelt ganske billig å bo i Mannheim i forhold til Bergen. Jeg synes det var særlig praktisk å bo sentralt (i Kvadratet), som jeg vil anbefale.

Jeg bodde i studentbolig, som har enkel standard men var mer enn fint nok for meg. Der bor det mange andre utvekslingsstudenter, som gjør det enklere å bli kjent med dem. Du får også mulighet til å bestille en "service packet" før du kommer, slik at det ligger klart et ferdig sett med kjøkkenutstyr osv. - det anbefales sterkt. Jeg bodde i studentboligen som het G7. Der fikk jeg et stort rom for meg selv, med mye plass til å ha ting, og egen vask på rommet, som var veldig greit. Jeg deler do, dusj og kjøkken med to andre utvekslingsstudenter, og det er til og med vaskepersonell som kommer og vasker disse områdene én gang i uka + tømmer søppelet vårt. Derimot tilbyr de ikke ruter, så jeg måtte skaffe meg en liten reise-ruter fra Amazon selv for å få tilgang til Wifi. Her i G7 er det også ganske lytt, både fra gaten og fra alle naboleilighetene. Særlig når det er fest, naturligvis.

Sosialt miljø

Det er vanskelig å uttale seg om dette ettersom det var lockdown store deler av min oppholdstid her nede. Likevel er de internasjonale studentene veldig lett å komme i kontakt med, og det arrangeres fester ofte. Bli med i alle WhatsApp-grupper og følg med på hva som skjer. Universitetet har også en sosialkomité som kalles Visum og som til vanlig arrangerer mye sosialt spesielt for utvekslingsstudenter.
Jeg meldte meg også inn i en studentorganisasjon mens jeg var her, som til vanlig bruker engelsk. Denne heter AEGEE Mannheim, de dreier seg hovedsakelig om Europa og europeisk kultur, politikk og liknende, og har mye workshops, walking tours, utflukter til andre byer og mye forskjellige sosiale arrangement. På sommeren har de også reiser i hele Europa man kan dra på (summer university).

Vær forberedt på at det gjerne er vanlig å kjenne på litt hjemlengsel etter 1-2 måneder når den første spenningen har gitt seg. Dette går som regel over når man får installert seg mer og vant til livet her.

vår 2021 - Master i samfunnsøkonomi

vår 2021 - Master i samfunnsøkonomi

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Sett deg inn i hvilke fag som er godtatt av UiB og hva som overlapper slik at det ikke blir noe mas.

Undervisningsformer

Mitt semester var 100% digitalt og alt var derfor via Zoom. Mesteparten av undervisning foregikk via forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Godt tilbud av fag.

Fagleg utbyte og språk

Ble bedre i engelsk, mer komfortabel.

Universitetsområdet og byen

Fikk dessverre aldri besøkt området.

Bustad

Fikk dessverre aldri sett boligen jeg leide.

Sosialt miljø

Hyggelige mennesker, men det ble svært begrenset sosialt liv da alt foregikk over whatsapp.

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

07.01.2020 - 30.07.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er greit å være forberedt på at det er mange frister å overholde, og mykje byråkrati. Ein må for eksempel fysisk møte opp til eit kontor og registrere at ein er innbygger i byen (som innebærer mykje kø), og om ein ikkje registrerer seg til eksamen tidsnok kan ein måtte betale gebyr for å registrere seg. Ein mottar og informasjon frå universitetet på forskjellige kanalar: ILIAS er ein plattform med informasjon i dei forskjelliga faga, der kor førelesaren legg ut power points osv, Portal2 kor ein registrerer seg til fag og eksamen, og MyUniMa med informasjon om ting ein må gjere som utvekslingsstudent, samt ein studentmail. Det er også eins eige ansvar å sjekke at faga ein melder seg opp til ikkje kræsjer på timeplanen, samt å melde seg til eksamen innan fristen, men dette får ein som regel varsel om.

Eg vil og anbefale å være tidleg ute dersom ein vil bu i kollektiv. Eg var litt seint ute, og byrja å leite etter bustad litt meir enn ein månad før eg skulle reise, og det var vanskelig å finne nokon som leigde ut møblert rom i heile tidsperioden eg skulle vere der (frå januar til juli). Det er i tillegg verdt å nevne at oppmøte sjeldan er obligatorisk, men anbefalt då det er det ein lærer på førelesing som er pensum til eksamen.

Undervisningsformer

Eg hadde fire fag, og all undervisninga føregjekk via førelesing. Forskjellen var at klassane var mykje mindre enn det ein er vant til på jussen, og det var meir fokus på deltakelse frå studentane. I to av faga (Energy Law and Policy og Data Protection Law) var det i tillegg ei innlevering av "seminar paper" i løpet av faget, som også tal som ein del av karakteren. Det ein hadde skrive om i denne oppgava skulle eigentleg presenterast i tillegg, men på grunn av covid-19 blei det berre skriftleg innlevering i staden.

I somme fag vert karakteren vurdert ut i frå ein presentasjon, deltagelse i faget, så det fins fleire vurderingsformer. Talet på forelesningar varierer og. I Energy Law og Data Protection Law hadde eg færre førelesingar, men dei varte lenger (tre timar lang forelesning, ein gong i veka, i fem veker) medan i Law & Economics og hadde eg kortare førelesingar over ein lengre periode (ein og ein halv time lang forelesning, ein gong i veka, over heile semesteret). I skildringa til kvart emne stod det kva vurderingsforma var, så ein kan finne ut av dette på forhånd.

Universitetet stengte 11.mars, og all undervisning blei gjort digitalt i frå då av. Det tok eit par veker før universitetet fekk på plass eit digitalt alternativ, men til tross for eit par tapte førelesingar funka det greit, og resten blei tatt på Zoom.

Hovudpensumet var det ein lærte på forelesning, og dette skulle være nok til å klare seg på eksamen. Det varierte frå fag til fag om det var noko å lese i tillegg, og eventuelt kor mykje. All litteraturen var tilgjengelig på biblioteket, eller så la førelesaren ut artikkelen sjølv, så ein treng ikkje bruke pengar på pensumbøker. 3 av 4 eksamenar var skriftlig og varte ein time. Vanlegvis skulle eg ha møtt opp ved universitetet og avlagt ein eksamen utan hjelpemiddel, eventuelt berre med relevant lovgiving som hjelpemiddel, men på grunn av covid-19 var eksamen holdt digitalt, og vi fikk tilgang til alle hjelpemiddel utenom kommunikasjon. Vi fikk også ekstra tid til ned- og opplasting av eksamensoppgåva. Den siste eksamenen min skulle også være ein times skriftlig, men på grunn av covid-19 gjorde professoren eksamenen heller om til ei innlevering på 1500 ord. Dette fungerte også bra.

Vurdering av emnetilbodet

Eg vil seie universitetet hadde eit breidt og godt emnetilbod. Universitetet tilbyr fag på både engelsk og tysk, og dei har meir enn nok fag på engelsk til å fylle 30 studiepoeng. Universitetet starta eit nytt masterprogram dette semesteret, som gjorde at dei byta ut ein del fag. Dette førte til at eg ikkje fekk dei faga eg i utgangspunktet hadde søkt om, men det var ikkje eit problem å byte. Eg endte opp med faga International Law & International Relations, Law & Economics, Data Protection Law og Energy Law & Policy.


Fagleg utbyte og språk

Data Protection Law og Energy Law & Policy minna om faga slik vi er kjend me frå jussen, kor ein tok utgangspunkt i EU-lovverket, lærte om reglane, gjekk gjennom rettspraksis og diskuterte ulike saker. Det var samme professor i desse to faga, og ho var flink til å engasjere klassen slik at det blei gode diskusjonar. Sidan desse kursa var meir intensive var det bare ein forelesning igjen når universitetet stengde, og professoren tilpassa eksamenen etter det. Føler difor at eg fekk godt fagleg utbyte i desse faga, og eg lærte mykje.

Internatinal Law & International Relations var eit meir teoretisk fag. Når universitetet stengte på grunn av covid-19 bestemte professoren seg for å avslutte undervisninga. På dette tidspunktet hadde me ikkje hatt så mange forelesningar, og bare akkurat kome gjennom introduksjonen til faget. I staden for fekk me utlevert ein artikkel som skulle dekke innhaldet i faget heilt generelt, og eksamen blei endra til ei innlevering, ei såkalla "research paper" på 1500 ord. Grunna mykje tapt undervisning føler eg at eg ikkje fekk så mykje ut av dette faget.

Law & Economics går ut på å kombinere juss og økonomi, og nytte økonomisk teori til å finne eit svar der jussen er uklar. Førelesaren var veldig engasjert, og brukte i stor grad fiktive saker eller saker basert på tyske dommer, som vi skulle løyse i løpet av ein forelesning med forskjellige økonomiske teorier. Førelesaren gjekk litt fort gjennom stoffet, så av og til syntes eg det var litt krevande med den økonomiske teorien. Alt i alt var det eit utfordrande, men veldig kjekt fag, kor eg føler eg fekk lært noko heilt nytt.

Alle professorane hadde god engelsk, og det var ikkje eit problem å studere juss på engelsk. I byen klarer ein seg og heilt fint med engelsk, då dei aller fleste kan engelsk. Eg har hatt tysk på vidaregåande tidlegare og ville forbetre språkkunnskapane mine så i forkant av semesteret deltok eg på Winter Academy, som er eit språkkurs som går over ein månad, med undervisning frå 9 til 13 kvar dag. Eg tok også eit språkkurs i regi av universitetet, som gjekk heile semesteret. På begge språkkursa var all undervisning på tysk, og ein fekk berre prate tysk, og eg får til å ha ein vanleg samtale på tysk.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er ikkje ein særleg stor by, så det er lett å ta seg rundt i sentrum til fots eller med bysykkel. Byen har likevel eit bredt tilbod med ting å gjere, stader å spise osv. Det er også veldig lett å ta seg rundt i resten av Tyskland og Europa med tog, og Frankfurt flyplass er ein 30-min lang togtur unna. Sjølve universitetet ligger i eit barokkslott midt i sentrum. Jussbiblioteket, som ligg i toppen av eine fløyen på dette slottet, har i tillegg ein leseterrasse som er open om våren. Standarden på biblioteka som er i sjølve slottet er ganske høg, men ein må av og til være tidleg ute om ein skal få plass. På nettsida til biblioteket kan ein sjekke tilgjengeligheita ved dei forskjellige biblioteka. I tillegg er det fleire bibliotek i universitetsbygg rundt om i sentrum, men desse var eg ikkje på. Bibliotektenesta i seg sjølv fungerer veldig bra, og ein kan få det aller meste ein treng på nett. Universitetet har også fleire kafeer rundt seg, i tillegg til ei stor kantine (Mensa) kor ein kan få ganske billig mat.

Når ein er student er det også gratis å ta trikk/tog i byen samt innanfor ein ganske stor sone rundt byen etter kl. 19 på kvardagar og heile dagen i helga. Det er også moglegheit til å kjøpe semesterbillett til 170€ om ein vil ta trikk utanom dette.

Bustad

Ein kan søke om studentbolig, og det fins nokre sentrale, men eg fekk ikkje nokre av dei eg søkte på, så eg takka nei. Dei aller fleste som budde i studentbolig budde i store blokker ca 10-30 min utanfor sentrum, og inntrykket var at standarden var litt lågare enn studentboligane i Bergen, men dei var til gjengjeld veldig billige. Eg nytta sida wg-gesucht.de for å finne meg eit kollektiv, og eg vil absolutt anbefale dette. Eg budde saman med ei tysk jente som også var student, og det var veldig trivelig. Sjølve sida er litt gammaldags, men går an å endre språk til engelsk slik at det vert litt enklare å navigere seg rundt.

Når ein skal velge bustad så er området "Quadrate" midt i sentrum, med gangavstand til stort sett alt. Eg budde i eit område som heiter Lindenhof. Det låg like bak togstasjonen, og var eit ganske rolig og trygt område kor det stort sett budde familiar og pensjonistar. Eg trivdes veldig godt her, det tok ca 15 min å gå til universitetet, og ein kunne gå langs elva, som var veldig fint.

Sosialt miljø

Universitetet har ein studentorganisasjon for internasjonale studentar, som heiter Visum. Dei organiserer vekentlige treff på cafe som er opne for alle, og diverse arrangement gjennom semesteret. Når ein kjem til Mannheim kan ein få ein visum-buddy, som er ein tysk student ved universitetet ein kan spørre om det ein måtte lure på / trenge hjelp til. Buddyen min var veldig hyggelig, og hadde vore på utveksling i Norge. Han kopla meg saman med andre jusstudentar han var buddy til, og slik fikk eg lett kontakt med andre. Det fins og mange andre forskjellige studentorganisasjonar ein kan bli med i. Sjølv deltok eg på Winter Academy, som er eit tyskkurs som føregår ein månad før semesteret starter. Her var det mykje sosialt opplegg, i tillegg til at ein blir godt kjend med folk når ein møtes i ein liten klasse kvar dag.

2019

Høst 2019 - BA i Samfunnsøkonomi

Høst 2019 - BA i Samfunnsøkonomi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Mannheim er en meget god studentby, med en flott skole som tilbyr mange ulike fag. Noen enkle leveregler der nede er å alltid ha kontanter på seg, de fleste stedene som ikke er kjedebutikker tar ofte ikke kort, selvom det er mange unntak er det bedre å være på den sikre siden. Matbutikker er stengt på søndager, så kjøp inn i forveien dersom du ikke planlegger å spise ute hver søndag. Prisen på matvarer varier en del avhengig av hvor du handler sammen med kvaliteten på varene, men selv på "dyrere" butikker er dagligvarehandel billigere enn her hjemme. De aller fleste unge kan grunnlegende engelsk, men det er greit å være forberedt på at ikke alle snakker så godt utenfor skolemiljøet.
Ved ankomst blir det en del signering av papirer rundt om i byen, så vær forberedt på dette, og ta med det passet ditt denne uken. Det er også en del gjøremål som skal være gjort før, under og etter utvekslingen, dette er greit å være forberedt på. Universitet gir deg tilgang til en nettside der det står mesteparten av det som må gjøres.

- Tog er den ideelle formen for transport i Tyskland, når det er sagt må en ofte belage seg på at det oppstår forsinkelser. Prisene ligger på noe samme nivå som her i Norge.
- Bahn.com er nettsiden der du kjøper billetter, det er en underkategori som heter "Saver fare finder" hvor det er mulig å finne rabatterte billetter, her er det ofte masse penger å spare hvis du er ute i litt grei tid.
- Uni Mannheim sitt studentbevis, ecUM (med datostempel), gir deg muligheten til å bruke trikke-systemet og lokaltog i nærmeste omkrets gratis lørdag og søndag, samt i hverdager kl 1900 - 0500. Det er også mulig å kombinere dette med tog som går lengre distanser, slik at prisen blir noe redusert.

Undervisningsformer

Ved instituttet for økonomi tilbys det en grei håndfull med ulike fag på engelsk. Både i form av forelesning og seminar. Hvor det typisk er skriftlig eksamen samt en mindre innlevering (teller ofte 20% av sluttkarakteren) når en velger forelesningmodellen eller term-paper samt presentasjon/innleveringer underveis hvis en velger seminarmodellen. Dette skal stå greit forklart under "more information" i fag-katalogen på deres hjemmesider, selv om jeg opplevde at krav/informasjonen kunne avvike på enkelte fag.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ganske stort og det er mulig å ta noen fag ved andre studieretninger. Det skal sies at nivået er relativt høyt ved for eksempel Business da dette er et av de fremste universitetene innenfor dette fagfeltet i Tyskland.

Fagleg utbyte og språk

Selv om det er lavere studiepoeng per fag, kreves det like mye arbeid som ved fag på 10 poeng her hjemme. Noe som er litt slitsomt er at ved studiestart får en ikke oppgitt dato for eksamen, det endte med at jeg to dager hadde to eksamener på samme dag. De har i tillegg en relativt kort periode med eksamener. Ettersom tiden ofte ligger på 1,5 time per eksamen er det oppnåelig, men tungt. Jeg ble litt ut i semester fortalt av en tysk student at det er bedre med blanding mellom forelesning og seminar fag.

Både før semesterstart om sommer og vinter tilbys det intensivkurs i Tysk (summer - winter Academy), dette blir ikke dekket av Lånekassen, men utifra det jeg hørte fra studenter som deltok var de veldig fornøyd med språkutbytte, det var også en god måte å bli kjent med studenter før fagene begynner. Ellers tilbys det vanlige Tysk kurs underveis i semesteret, dette blir da som et normalt valgfag hvor, hvis en består, får 5 studiepoeng. Kurset var greit, litt tregt hvis du velger de laveste nivåene, men likevel gøy og lærerikt. Koster ca 15 Euro (men må kjøpe skolebøker til pris ca 20-30 euro).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er vel noe av det flotteste med hele byen. Det er stort og relativt nyoppusset, spesielt bibliotekene. I tillegg har de en flott kantine der det tilbys et godt utvalg av varme og kalde retter til en rimelig sum. Måten en betaler er i hovedsak ved å fylle på studentbeviset (ecUM - studentbevis) med penger. Slik betaler en også for printing.

Byen har et stort utvalg av barer og utesteder, hvor pris og kvalitet varierer stort.
Mannheim er nesten helt flatt, så dersom en er på utgikk etter turterreng må en et lite stykke utenfor som ofte er tilgjengelig gratis med studentbeviset. Måten sentrum er konstruert på er noe spesielt, men gjør det rimelig lett å navigere seg rundt, etter en liten stund.

Bustad

Det tyske boligmarkedet er dessverre litt mer knotete enn her hvor vi har i hovedsak bruker finn.no og hybel.no. En facebook-side som er grei å bruke er "WG & Wohnung Mannheim gesucht", her forgår det meste på tysk, men er ikke noe problem dersom er kan litt eller bruker translate.
Siden jeg bodde privat har jeg lite erfaringer fra studentboligene, men hadde medstudenter som fikk seg plass og de var godt fornøyde. Det er førstemann til møllen prinsipp som gjelder, så er derfor viktig å være tidlig ute med å søke. Utifra det jeg fikk sett av studentboliger virker standarden til å være helt ok.
Pris på bosted avhenger ofte hvor nær man er til Universitetet, så er man på utgikk etter noe litt mindre priset vil jeg søkt utenfor Quadrate dersom du ikke er heldig å finner noe der.

Vannet fra springen er helt ok å drikke. Noen foretrakk flaskevann, men er absolutt ikke nødvendig.

Sosialt miljø

Visum - organisasjon for utvekslingsstudenter, arrangerer flere treff, utflukter og fester. Det gjør det veldig greit å bli kjent med andre studenter i samme situasjon, og gir gode muligheter for å oppleve byer rundt om i Tyskland. Ellers er det ikke vanskelig å bli kjent med andre studenter som også er på utveksling. Hver mandag arrangeres Stammtich hvor alle utvekslingsstudenter treffes på kvelden.

Anbefaler å prøve Cannstatter Volksfest i Stuttgart dersom du er der på høstsemesteret. Er i prinsippet det samme som oktoberfest i Munchen, bare litt mindre.

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å få god oversikt over ting som må fikses i forkant, slik at prosessen blir så lite stress som mulig. Dette hjelper utvekslingskoordinatoren godt til med og stiller seg til disposisjon! Universitetet i Mannheim sin hjemmeside er ganske kronglete å navigere seg på, men etter hvert skjønner man systemet. Beskrivelser av de ulike fagene (enten undervist på tysk aller engelsk) var ikke optimale, og det var noen ganger at informasjon om kursaktiviteter var utelatt, noe som gjorde det vanskelig å finne riktige fag helt i begynnelsen. Min learning agreement måtte bli endret flere ganger, men bortsett fra at det tok litt tid, så var ikke det noe problem.
Jeg var bestemt på å søke om språkstipendet tilbudt av Lånekassen, og jeg fikk det til slutt, dog etter litt masing på at de skulle behandle søknaden. Kriteriet for å få dette var å ta mer enn halvparten av fagene på tysk i tillegg til et forberedende tyskkurs.
Jeg deltok på Summer Academy, et tyskkurs som foregikk på Universitetet fire uker før skolestart. Det var intensivt og hadde gode lærere. Jeg anbefaler å delta på dette både for å bli kjent med andre utvekslingsstudenter og byen før skolestart, men også for å få god innføring i tysk.

Undervisningsformer

Utvekslingsoppholdet var ikke som en del av graden min i psykologi, så jeg tok frie emner. Jeg la merke til at de fleste psykologifagene de tilbydde var seminarer med veldig få studiepoeng på hver, både undervist på engelsk og tysk. Jeg valgte en kombinasjon av fag fra psykologi, sosiologi og politikk. Først valgte jeg to seminarer på tysk som jeg etter noen uker merket at ikke gikk an å følge med på, men jeg fikk byttet de bort til fordel for tyske forelesninger. Jeg oppfattet systemet på universitetet som fleksibelt; jeg fikk endret fag helt ut i oktober måned. Selv om jeg gikk glipp av mange forelesninger i de fagene jeg hadde byttet til, så klarte jeg å hente meg inn!
Kvaliteten på fagene var generelt sett høyt med engasjerte seminarledere og forelesere. Jeg vil poengtere at Mannheim Universitet er kjent for å ha et stort kvantitativ metode-fokus, og dette reflekteres i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet hadde et begrenset tilbud når det kom til psykologifag. Det var også flere seminarer enn forelesninger å velge mellom. Jeg tok blant annet en forelesning i et politikk-fag på engelsk på 7 ECTS som het "Peace and Violent Conflict" som jeg kan anbefale!
Jeg måtte til sammen ta 6 fag (i tillegg til å skrive en ekstra tekst i det ene faget for å få ekstra ECTS, noe alle lærere var åpne for at man kunne gjøre.) To av disse fagene var tyskkurs jeg tok som var tilbudt av skolen, der det ikke var like mye arbeidsmengde. Selv om det var mye med 6 kurs, så var det mulig å komme seg gjennom det uten å måtte jobbe seg ihjel.
Eksamen i de fagene jeg tok var hovedsakelig multiple choice, og spørsmålene var ganske detaljspesifikke.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok over halvparten av fagene på tysk, både for å få språkstipendet men også for å bli bedre på språket. Fordi jeg hadde tysk-kunnskaper fra tidligere og deltok på summer academy, så gikk det helt greit å følge de tyske forelesningene. Likevel tillot foreleseren at jeg skrev eksamen og ekstra- oppgave på engelsk!

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et gammelt barokk-slott og veldig flott. Det ligger midt i byen, og har et stort campus-område med en fin park i bakgården. Kantinen tilbyr et variert tilbud til en billig pris. Bykjernen er liten, litt sånn som Bergen. Mannheim har masse togforbindelser til områder rundt, slik at det er lett å reise iløpet av oppholdet. Jeg reiste blant annet en svipp-tur til Paris en av helgene!
Kollektivtransporten er billig (dog ikke langdistansetogene). Heidelberg ligger 20 minutter unna med tog, og er en flott by å besøke om man vil ha finere omgivelser og natur.

Bustad

Mange anbefaler å bo i Kvadratet, men jeg vil heller anbefale å bo litt utenfor der det er litt roligere. Jeg bodde kun 7 min utenfor sentrum med trikk i gaten "Seckenheimer Strasse". Dette strøket er kjempekoselig og har en trikk som går hvert tiende minutt.
Jeg brukte litt tid på å finne bolig, og jeg meldte meg inn i facebook-gruppen "WG & Wohnung Mannheim gesucht". Her fant jeg til slutt mitt kollektiv som jeg var veldig fornøyd med!

Sosialt miljø

For det sosiale, så anbefaler jeg som sagt å delta på Summer Academy, slik at man kan bli ordentlig kjent med folk. I løpet av de fire ukene av kurset, så kunne man melde seg opp på ulike ekskursjoner; alt fra besøk på ølbryggeri og vingård til gåturer og besøk av andre byer. Jeg meldte meg nesten opp på alt, og angrer ikke! Eller så tilbyr "sosialkomitéen" for utvekslingsstudenter Visum ulike ekskursjoner i løpet av semesteret.
Jeg meldte meg opp på buddy-programmet, og fikk en kjempesøt buddy! Vi dro sammen på boksing, og jeg fikk praktisert tysken min. Mannheims institutt for sport tilbyr masse variert sportstilbud, meste av det gratis!

HØST 2019 - BAPS-SPED

HØST 2019 - BAPS-SPED

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Sjekk at alle papirer er i orden, og vær forberedt på å måtte gjøre endringer i fag når du kommer ned. Man kan få ekstra studiepoeng i hvert seminar man tar. For å finne ut av dette må man snakke med seminarleder i løpet av den første uken. Da kan man endre slik at man får et mindre fag, og heller har litt mer å gjøre i de andre fagene.

Undervisningsformer

Da jeg skulle finne fag, var det for det meste seminarer som var tilgjengelig. Seminarene innebærer gruppediskusjoner, presentasjoner og oppgaveskriving i løpet av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Tilbudet for utvekslingsstudenter var relativt begrenset. Hadde som nevnt stort sett bare tilgang til seminarer.

Fagleg utbyte og språk

Studiene har vært litt utfordrende, spesielt i begynnelsen. Samtidig veldig lærerikt og nyttig!

Universitetsområdet og byen

Byen har en fin slottspark, kule utesteder og er relativt liten og grei å komme seg rundt i. I tillegg er det enkelt å komme seg til andre byer i nærheten.

Bustad

Det var litt utfordrende å finne bolig. Jeg snakket med en venninne som var her forrige semester, og var medlem av en facebook-gruppe. Slik fikk jeg kontakt med en student fra Mannheim som også skulle på utveksling dette halvåret, og ville leie ut leiligheten sin.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø i Mannheim, spesielt mellom utvekslingsstudentene. Det er alltid noe å finne på! Summer Academy (språkurset i august) var veldig sosialt, og der jeg fikk alle vennene mine.

Høst 2019 - BAPS-SPED

Høst 2019 - BAPS-SPED

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Fordel å sette seg godt inn i hva de ulike fagene krever av arbeid og forkunnskaper. Gjerne kontakt universitetet for mer informasjon. Informasjonen om fagene på nettsidene var ikke alltid nok for å forstå hva de faktisk krevde. Også vær forberedt på at hvis man tar engelske fag, må man ofte ta 5 eller flere for å få nok studiepoeng, ihvertfall på psykologi. Det er mulig å spørre om å få ekstra poeng ved å gjøre ekstra oppgaver, disse varierte mellom 1500-3000 ord pr. oppgave.

Lurt å starte med registering med en gang man ankommer Mannheim siden alt må gjøres manuelt og ofte tar ganske lang tid. Regn med å stå i kø. Ellers er de ansatte som oftest veldig behjepelig og svarer på mail hvis det er noe man lurer på. Har også hørt at Buddy-programmet skal være bra!

Det lett å reise rundt i Tyskland med tog eller buss, men vær forberedt på forsinkelser og at tog koster ca. det samme som i Norge. Som student får man reise gratis med trikk i byen og noen tog i området mellom 19:00-05:00 i hverdagene og hele lørdag og søndag.

Siden de fleste har mye skole på slutten av semesteret, kan det være lurt å legge reiser til første halvdel.

Undervisningsformer

På psykologi var alle fagene på engelsk bare seminar. Lærerne forventer at alle elevene skal delta i timen, og arbeider aktivt for å tilrettelegge for dette. Det er krav om aktiv deltakelse for å få godkjent seminaret. Alle oppgaver er enten fail/pass, men man kan be om karakter hvis ønsker det. Seminarene er ikke obligatoriske, men det er noen timer med diskusjoner som alle må delta på. Lærerne registerer hvem som er tilstede hver time.

Det brukes mye forskningsartikler som det er forventet at elevene skal finne selv. Fordel å ha noe kunnskap om dette, hvis ikke er det bare å spørre.

Tyskkursene er nyttige og et fint avbrekk. Her må man kjøpe bøker selv, koster ca. 15 Euro på bokhandel. Det er obligatorisk deltakelse, men gøy å delta på og en fordel når man skal snakke med tyskerne. Det er mange som ikke er veldig god i engelsk eller ikke ønsker å prate det.

Vurdering av emnetilbodet

For psykologiske fag var det begrenset med tilbud for engelske fag. Vi måtte ta både tyskkurs, fag i sosiologi, og gjøre flere ekstra oppgaver for å motta 30 studiepoeng. Ellers er det interessante fag og engasjerte lærere som var veldig opptatt av å hjelpe og motivere.

Lurt å sjekke hva de ulike fagene krever av forkunnskaper. Ett fag var på nivå tre, altså kunne de andre studentene allerede mye teori, noe som også var forventet av oss, men som ikke var tydeliggjort i emnebeskrivelsen. Dette gjorde det vanskelig å henge med i seminaret.

Fagleg utbyte og språk

Det var mange interessante fag og en annen måte å studere på. De fleste kursene krever at man skal finne pensum selv, og bruker ulike undervisningsformer og vurderingsmåter (presentasjon, plakat-presentasjon, foredrag, student-undervising osv.).

Man må delta aktivt i seminarende og blir derfor "tvunget" til å øve på annet språk. Dette er en fordel for de som sliter litt med å komme i gang. De fleste seminarende hadde mange utvekslingsstudenter fra hele verden, så det var stor variasjon på engelsk kunnskapene. Man får også god skrivetrening, da de krever mye skriftlige oppgaver. I et seminar fikk vi eksplisitt undervisning i akademisk engelsk, noe som var nyttig før alle termin-oppgavene skulle leverer inn.

Universitetsområdet og byen

Slottet er veldig fint og har en stor park på baksiden som mange benytter seg av. Det er også mye liv i parken nede med Rein-elven, der folk har piknik, trener og henger på kveldene. Byen i seg selv er ikke den fineste, men den har en fin og stor hovedgate (shopping-gate) og en 15 minutters togtur til Heidelberg eller Weinheim. Det er mange fine kafeer og restauranter, og mye god mat og drikke. De fleste tyskerne er veldig hyggelige, men de fleste foretrekker at man snakker litt tysk.

Vær forberedt på at ting går veldig tregt, skal man handle bruker de andre ansatte lang tid og mange er ikke service-innstilt. Mange steder tar ikke kort, men bare kontant, så det er lurt å alltid ha det.

Bustad

Det kan være lurt å begynne å se på leiligheter tidlig, da det er ganske mange studenter i Mannheim og prisene kan være ganske høye. Fordel å bo i Kvadraten, men det er gode forbindelser med trikk utenfor sentrum også. De fleste fakultetene ligger i nærheten av slottet. Det er en egen tysk nettside (WG-Gesucht.de), litt som "Hybel.no", med gode muligheter for private leiligheter, men man må få tilgang av en tysker.

Studentboligene var ok, men veldig små og mange leiligheter hadde mangler. Men godt tilbud hvis man ønsker å bo tett på tyske og andre studenter.

Sosialt miljø

Visum (studentorganisasjon) arrangerer mange turer og fester for utvekslingsstudenter som er billige og gøye. Lurt å delta siden det er en gylden mulighet for å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. De tyske studentene deltar sjeldent på disse. Det er også billige treningstilbud og mange studentgrupper/lag man kan melde seg inn i på begynnelsen av semesteret.

Ellers anbefales det å dra på ishockey-kamp i SAP Arena når Mannheim spiller, det er en kort tur med trikken og veldig god stemning!

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Man blir tildelt en bruker på studentsiden til universitetet (MyUniMA) hvor det står en god del nyttig informasjon om hva som bør gjøres før, i løpet av og etter utvekslingsoppholdet. Det anbefales å se på denne siden for å ha kontroll på at man har gjort det man skal. Ellers kan det være greit å skrive ut viktige dokumenter før man kommer til Tyskland, ettersom Tyskland er et land som liker å ha ting på papir.

Undervisningsformer

De fleste jussfagene foregår som oftest i grupper på rundt 10-25 studenter. Det varierer litt hvordan man blir vurdert. I noen fag må man gjerne ha en presentasjon mens i andre fag er det professoren som i hovedsak snakker. Jeg likte veldig godt at vi var få studenter i hvert fag, slik at vi kunne komme med spørsmål eller innspill når vi ønsket det. Skriftlig eksamen baserer seg for det meste på det man har lært i timene, så i noen fag kan det være greit å dra på forelesning selv om forelesningene ikke er obligatoriske.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok kun engelske fag, og fagene jeg hadde var:

1. "Forensic Psychology in a Legal Context" (8 ECTS): Undervisningen bestod av blokkseminarer fordelt på to fredager og to lørdager (6 timers undervisning per dag) i stedet for ukentlig undervisning. Alle kursdeltakerne fikk tildelt et tema som skulle presenteres foran klassen på en presentasjon på ca. 20 minutter, etterfulgt av en diskusjon av temaet. Muntlig aktivitet telte 50 % av karakteren, presentasjonen telte 30 % og en innlevering i etterkant av seminarene telte 20 %. Vi hørte også på podcaster og så noen filmsnutter, noe som medførte at undervisningen ikke ble kjedelig. Faget var utrolig spennende, og er noe helt annet enn hva vi har hatt i Norge.
2. "Introduction to International Criminal Law" (8 ECTS): Vi hadde ukentlig undervisning, og vurderingsformen var en oppgave på 3000 ord som skulle leveres. Vi kunne velge mellom tre forskjellige problemstillinger/tema som professoren selv hadde bestemt. Selv om faget kun var en introduksjon til internasjonal strafferett, noe som medførte at man ikke kom særlig i dybden på faget, var det et veldig spennende fag fordi vi ikke har hatt så mye om internasjonal strafferett tidligere.
3. "E-commerce & Internet" (8 ECTS): Dette faget var et av de vanskeligste fagene jeg hadde, men kanskje også et av de mest lærerike og ikke minst nyttige fagene. Vi lærte blant annet om kjøp og salg på eBay og Amazon og om Facebook sitt ansvar for å fjerne hatefulle ytringer på deres plattform. Faget bestod av ukentlige doble forelesninger som ikke startet før halvveis ut i semesteret, hvor professoren gjennomgikk en del tyske og internasjonale saker. Vurderingsform var en skriftlig eksamen på 45 minutter i slutten av semesteret.
4. "European Market Freedoms" (6 ECTS): Professoren hadde ukentlig undervisning hvor han i hovedsak fokuserte på dommer fra EU-domstolen. Eksamen var skriftlig, varte i 45 minutter og bestod av 6-7 små spørsmål i tillegg til en case. Det var spennende å få et innblikk i hvordan det indre marked fungerer.
5. "Harry Potter and the Law" (6 ECTS): Faget gikk ut på at man måtte skrive en oppgave på ca. 5000 ord om et tema professoren hadde bestemt. Eksempel på temaer man kunne velge mellom var: "The legal status of House-elves", "Purebloods, halfbloods and mudbloods – Discrimination among wizards" eller "Detention conditions in Azkaban from a Human Rights Perspective". Man skulle sammenligne reglene som fremgår av Harry Potter-bøkene med et valgfritt rettssystem (f.eks. det norske rettssystemet), og funnene fra oppgaven skulle presenteres foran klassen. Vi hadde et seminar over en helg hvor vi diskuterte hverandres funn, noe som var veldig spennende. Da jeg deltok i faget var det første gang faget ble holdt, så det er mulig det gjøres noen justeringer til neste gang.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte: Professorene var over det jevne flinke i engelsk, noe som gjorde at man fikk godt utbytte av timene. Selv merker jeg at jeg har blitt mye flinkere i juridisk engelsk, og at det etter hvert ikke var et problem å lese engelske kilder. Ettersom professorene i hovedsak var engasjerte i fagene sine, følte jeg at jeg lærte mye ved å delta i timene.

Språklig utbytte: Jeg merket fremgang i både min skriftlige og muntlige engelsk i løpet av utvekslingsoppholdet. Det hjalp veldig å skrive notater fra forelesningene på engelsk, høre professorene bruke engelske juridiske begreper, og å snakke engelsk med andre utvekslingsstudenter.

Universitetsområdet og byen

Mannheim har et lite bysentrum (kan minne litt om Bergen), med gåavstand til det meste. Det er grei kollektivtransport, slik at man kommer seg til det meste på kort tid. Selve byen er ikke akkurat vakker, men den har sin sjarm med koselige julemarked, en fin shoppinggate og ikke minst et nydelig universitet. Universitetet er et gammelt slott, og det er utrolig sjarmerende å ha forelesninger der. I tillegg er det flere universitetsbiblioteker man kan benytte seg av hvis man ønsker å lese på universitetet. Mannheim har også perfekt beliggenhet dersom man vil reise. Man kan ta tog eller buss veldig billig til byer som Paris, Praha, München eller Berlin. Heidelberg, som er en utrolig fin by, er også bare 20 minutter unna med tog. Et tips hvis man tenker man vil reise mye er å kjøpe semesterticket på Deutsche Bahn (kostet 170 euro høsten 2019), som gjør at man kan ta buss, tog og trikk gratis innenfor et ganske stort område i løpet av et semesteret. Man kommer seg faktisk hele veien fra Mannheim til Wissembourg i Frankrike på den billetten!

Bustad

Man bør starte boligjakten tidlig! Selv valgte jeg å leie privat ettersom jeg hadde hørt at studentboligene ikke var av beste kvalitet (noe jeg også fikk erfart at de ikke var). Det som imidlertid er positivt med studentboligene er at det er veldig sosialt å bo der. Et tips til områder hvor man bør bo: Innenfor/nærme Quadrate. Quadrate er Mannheims sentrumskjerne, og dersom man bor innenfor eller i nærheten av Quadrate har man kort vei til det meste.

Sosialt miljø

Det er dårlig med fadderukeopplegg, så mye er opp til utvekslingsstudentene og eventuelt organisasjoner å ordne selv. VISUM er en organisasjon som arrangerer turer til forskjellige byer i Tyskland og ukentlige arrangementer for utvekslingsstudenter. Dersom man ønsker å bli kjent med folk kan det være lurt å være med på deres arrangementer. Noe jeg syntes var veldig positivt med Mannheim, var at man kunne være med på mange sportslige aktiviteter gratis. Dette er alt fra rumpeldunk, basketball, volleyball og fotball til zumba, og man trenger bare studentbevis for å kunne delta på treningene. Link: https://www.uni-mannheim.de/sport/sportprogramm/

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Hvis alt er som tidligere, så får du nokså tidlig tilgang til myUniMA - en gammel webportal som brukes i kontakten med utvekslingsstudentene før ankomst. Her finner du informasjon om betaling av semesteravgift og andre praktiske ting. Blant annet om registrering hos myndighetene og (av)registrering av Rundfunk­beitrag (medieskatt). Du vil også finne en link til en boligportal. Ved ankomst i Mannheim går du så over til å bruke ILIAS og Portal2, som er universitetets svar på Mitt UiB/Studentweb.

Ved ankomst i Mannheim må du registrere deg hos de lokale myndighetene. Dette gjelder uansett hvor i Tyskland du bor. I begynnelsen av semesteret er det ofte lange køer for drop-in til slik registrering, og du må møte før åpning for å få en av dagens ledige timer. Du trenger imidlertid ikke å stresse med dette hvis du reserverer time i forkant. Det kan du enkelt gjøre på nettsidene til byen på Mannheim.de. Gå inn på «Terminreservierung» og velg «Terminreservierung Bürgerservices». Velg deretter «1» på «Meldeangelegenheiten —> Anmeldung in Mannheim», trykk «Termin vereinbaren», velg Bürgerbüro «Innenstadt» (ligger på K 7), finn et passende tidspunkt i kalenderen og angi personalia. Du vil da få en kølapp for det tidspunktet du har valgt. Det samme kan du gjøre ved avregistrering etter oppholdet ved å velge «Abmeldung ins Ausland» innledningsvis. (link til timereservasjon: https://www.mannheim.de/de/service-bieten/buergerdienste/buergerservice/terminreservierung )

For å spare tid bør du fylle ut «Wohnungsgeberbestätigung» (sammen med utleier) og «Meldeschein» i forkant. Dette kan du laste ned på de samme nettsidene (link: https://www.mannheim.de/de/service-bieten/buergerdienste/buergerservice/services-im-buergerportal/an-um-und-abmeldung ).

Et praktisk tips til slutten av semesteret er å være obs på hva du foretar deg etter å ha eksmatrikulert deg ved universitetets Express-Service. Du vil i utgangspunktet få beskjed om å velge dagen etter siste eksamen som dato for eksmatrikuleringen, men ingenting er i veien for i stedet å velge slutten av semesteret (31.1. i høstsemesteret). Dersom du velger en tidligere dato for eksmatrikulering, må du etter avregistreringen for all del ikke finne på å sette studentkortet inn i en av terminalene om du vil fortsette å bruke kollektivtrafikk gratis etter denne datoen. Maskinen printer automatisk på ny dato på studentbeviset og det vil da ikke lenger være gyldig like lenge som tidligere.

Undervisningsformer

For jusstudenter tilbyr universitetet stort sett forelesninger. Disse går enten ukentlig (enten hele eller deler av semesteret) eller i blokk (to-tre heldagsarrangement). En vanlig forelesning varer i halvannen time uten pause. Det varierer noe hvor mange studenter som er i hvert fag, men i mine fag var det i snitt 15-25 studenter. Forelesningene som går i blokk virker generelt å ha litt flere studenter, sannsynligvis fordi de gjerne er nokså komprimert og foregår over én eller to helger. Det er som regel ikke obligatorisk oppmøte. De fleste foreleserne virker å ha PowerPoint som lastes opp på Portal2/ILIAS i forkant. De snakker stort sett rundt denne og det er dette innholdet du senere vil prøves i.

I fagene som omhandler tysk rett forventes det som regel at studentene har med seg lovsamlinger tilpasset de enkelte fagene. Butikken som selger disse rett ved campus ble lagt ned desember 2019, så her må du muligens bestille noe på nett. Ellers begrenser pensum seg stort sett til det som skrives i PowerPointene og det er ikke nødvendig å kjøpe noe pensum. Det henvises likevel gjerne til noe litteratur. Denne er stort sett tilgjengelig på biblioteket.

I fagene som går på engelsk er man bevisst på at mange internasjonale studenter tar faget. Derfor gjøres nok også ofte kopier av nødvendig lovtekst og utdrag fra dommer gjerne tilgjengelig i ILIAS eller på papir. Akkurat som de engelskspråklige fagene, konsentrerte også de tyskspråklige seg hovedsakelig rundt PowerPointene, men det hendte at foreleser viste til litteratur og rettspraksis for de som ønsket å ta en nærmere kikk på materialet. Litteraturen var da i en viss grad tilgjengelig på biblioteket. Ellers var i disse tilfellene også en del tilgjengelig via en Lovdata-lignende portal som studentene visstnok skulle ha tilgang til. Imidlertid kunne hverken universitetet eller biblioteket forklare hvordan vi internasjonale skulle få samme tilgang. Det er imidlertid ikke krise, ettersom du kommer veldig langt med PowerPoint som pensum. Hvis du skal ha noen EU-rettslige fag, kan det samtidig være lurt å ta med European Union Law-boken, om du har tatt vare på denne fra NIRI.

Enkelte av fagene (herunder innføring i tysk sivilrett på tysk) hadde så få deltakere at hver forelesning ble en ren dialog rundt hvert tema selv om foreleser hadde laget en PowerPoint. Generelt er muntlig deltakelse i forelesningene veldig vanlig og også forventet. I enkelte av fagene vil muntlig deltakelse ha betydning for karakteren, men dette var (i hvert fall ikke offisielt) tilfellet i noen av fagene jeg hadde.

Annerledes enn på Dragefjellet foregår de fleste eksamenene i eksamensperioden i slutten av oppholdet. De fleste fagene har en Q&A-eksamen for hånd. Denne er vanligvis mellom 45 og 120 minutter lang og det er svært begrenset hva du får vist her. Det er som regel ikke plass til mer enn puggestoff og muligens noen små caser her og der. Jeg kan likevel anbefale å velge et fag med muntlig vurdering om du har mulighet til dette. For min del var dette en behagelig avveksling og det var også enklere å vise hva man faktisk har lært. Jeg skulle ønske jeg hadde valgt flere fag med innlevering og/eller muntlig vurdering fremfor skriftlig eksamen for hånd.

På skriftlig eksamen var det veldig slapt sammenlignet med hva vi er kjent med fra Dragefjellet. Det er tilsynelatende ingen sentrale regler om tillatte hjelpemidler, praktisk informasjon og lignende, så det er lurt å stille den enkelte foreleser spørsmål om prøvesituasjonen i forkant. Universitetet kunne knapt gi noen svar om avviklingen av prøvene. Dette er nok fordi denne typen «eksamen» («Klausur») mer har form av en prøve slik vi kjenner den fra grunnskolen eller videregående. Prøven er styrt av foreleser og teller ofte ikke på sluttkarakteren til de tyske studentene. For oss som er vant med et helt annet regime på Dragefjellet, kunne dette imidlertid virke litt ukjent, nesten for uorganisert. Det var ikke så stor grunn til bekymringer som fryktet, men mangelen på informasjon om «Klausur»-organiseringen synes jeg var skuffende.

Noen tips til skriftlig eksamen:
- Avklar hvor stor marg foreleser ønsker at du skal ha (her varierte det fra foreleser til foreleser).
- Avklar hvorvidt det er lov å markere i lovsamlingen (noen tillot kun kryssreferanser/fargelegging, mens foreleser i arbeidsrett for eksempel tillot fem stikkord per dobbeltside).
- Ta med egne notatark til prøven. Det er ikke alltid studentene får utdelt dette på eksamen. Opplevde i et fag at prøven måtte utsettes fordi ark måtte hentes.
- Vær obs på at de aller fleste vil ha deg til å signere besvarelsen selv om det ikke er satt av noe felt til dette. Signer heller en gang for mye enn en gang for lite.
- Noen forelesere vil at dette skal skrives i besvarelsen, men også der det ikke blir sagt noe, kan det absolutt være en fordel å presisere at du er ERASMUS-student innledningsvis. Anonym retting er ikke en ting i Mannheim.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet for jusstudentene var veldig bra. Det var et bredt utvalg av fag på både tysk og engelsk. Merk at du gjennom fagene som er åpne for oss internasjonale studenter trolig vil få lite kontakt med de tyske jusstudentene. Fagene på engelsk var ofte en del av universitetets Master of Comparative Business Law (MCBL)-program, og de tyske valgfagene virket ofte å ha studenter fra andre studieretninger (for eksempel Wirtschaftspädagogik) som ønsket litt juss i studiene sine. Jeg vil egentlig si at dette var en fordel for oss utvekslingsstudenter, da det nok styrte nivået i forelesningene noe. En annen stor fordel for utvekslingsstudenter er at mange av fagene gir oss flere studiepoeng enn det de lokale studentene får. Bruk derfor oversikten over fag for utvekslingsstudenter når du regner ut hvor mye du trenger.

Du kan fint bare velge engelskspråklige emner i Mannheim, samtidig er universitetet også et bra sted for deg som vil studere noe på tysk. Selv hadde jeg flere tyskspråklige fag. Et av disse var «Einführung in das deutsche Zivilrecht für ausländische Studierende» på tysk. Faget ga ti poeng og ble avsluttet med en muntlig prøve. Dette kan jeg absolutt anbefale også for de som har tysk som fremmedspråk. Foreleser tok hensyn til de som ikke var så stødige i språket. Faget gikk også på engelsk med en annen foreleser, men det er nok absolutt en fordel å slippe å forholde seg til ulike forsøk på engelske oversettelser av tysk rett.

I tillegg til dette hadde jeg fagene Wirtschaftsstrafrecht (tysk), Arbeitsrecht in der Personalarbeit (tysk), European Competition Law (engelsk) og Harry Potter and the Law (engelsk).

Dersom du velger å bli med på et av de andre fagene som går på tysk, kan du fort risikere å være den eneste utvekslingsstudenten. Du bør derfor være ganske stødig i språket før du velger disse. Selv med tysk som morsmål var det tidvis krevende å henge med, særlig i Wirtschaftsstrafrecht. Ikke fordi det faglige nødvendigvis var vanskelig, men fordi foreleser brukte et tempo og et akademisk språk, samt forventet forkunnskaper som man rett og slett ikke har med mindre man har studert i Tyskland før. Jeg vil tro dette avhenger litt av foreleser. I arbeidsrett var det for eksempel veldig mange studenter uten noen juridisk bakgrunn. Foreleser tilpasset seg dette, noe som gjorde det lettere å henge med. Mye av den tyske jussen ligner på hva vi har i Norge, så etter fire år på Dragefjellet er du uansett godt rustet til å takle det faglige.

Avslutningsvis vil jeg også anbefale Harry Potter and the Law. Selv om faget for det meste består av selvstendig arbeid med en komparativ oppgave (som ikke bør undervurderes), var det en gøy avveksling. Spesielt moro er det at faget gir deg muligheten til å få 6 godkjente studiepoeng med på veien. Dette tar «Harry Potter»-elementene i enkelte fag ved UiB med til nye høyder. Jussens magi.

Fagleg utbyte og språk

Det virket gjennomgående å være et høyt nivå på universitetet, men fokuset ligger helt klart på business-studiene. Universitetet virker imidlertid å være opptatt av at alle ERASMUS-studenter skal komme seg gjennom, noe som nok også reflekteres i at utvekslingsstudenter får flere ECTS per fag enn andre. Samtidig er det nok litt ulike akademiske forventninger til utvekslingsstudenter enn til tyske jusstudenter. Dette var en vesentlig forskjell mellom fagene jeg hadde som var beregnet på utvekslingsstudenter og de fagene som hovedsakelig var ment for tyske studenter. Jeg følte særlig på dette i Wirtschaftsstrafrecht.

Jeg deltok ikke på språkkurs eller Summer Academy, men ut ifra hva jeg hørte fra de andre studentene er dette absolutt noe en bør vurdere. Dersom du har litt tyskkunnskaper fra før, vil du også få godt utbytte av å ta for eksempel «Einführung in das deutsche Zivilrecht für ausländische Studierende» på tysk i stedet for engelsk. Det lønner seg å gå ut av komfortsonen og jeg forbedret helt klart språket mitt ved å ta noen fag på tysk.

Innholdsmessig fikk jeg mye ut av både de tyskspråklige og de engelskspråklige fagene. Særlig innføringen i sivilrett og arbeidsrett (som også var en innføring) var veldig lærerikt. I sivilrett gikk mye av dialogen ut på å sammenligne det vi lært med våre egne rettssystemer. Dette var en arbeidsmåte som også fungerte godt på egen hånd i andre fag. European Competition Law ga et godt innblikk i et spennende EU-rettslig tema.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er en by på størrelse med Bergen. Det er ikke den fineste byen i Tyskland, men med sin spesielle inndeling i kvadrater er det enkelt å finne frem i sentrum. Det er et godt kollektivtilbud både i byen og ut av den.

Med studentbeviset ditt (husk å stemple dette) får du reise gratis med kollektivtransport i VRN-området (området rundt Mannheim/Heidelberg/Worms/Speyer) hverdager etter klokken 19 og i helgene. Dette gjør at det knapt er nødvendig å kjøpe Semester-Ticket i tillegg. Semester-Ticket koster i skrivende stund 170 euro per semester og lar deg reise fritt med buss, trikk og lokaltog (RE, RB og S-Bahn) innenfor VRN-området til alle døgnets tider.

Mannheim har veldig gode hurtigtogforbindelser sammenlignet med andre deler av Tyskland. Disse togene inngår ikke i Semester-Ticket eller gratisordningen. Jeg bestemte meg for ikke å kjøpe Semester-Ticket og brukte i stedet 69 euro på BahnCard 50 for ungdom (det finnes også et billigere kort som varer i 3 måneder). Dette gir både halv pris på alle togbilletter (også ICE/IC, noe som er veldig tidsbesparende) og rabatterte enkeltbilletter i Mannheim og VRN-området. Selv bodde jeg slik til at jeg tok trikk til/fra universitetet et par ganger i uken, samtidig som jeg også reiste noen ganger med tog i VRN-området og rundt i Tyskland. Samlet sett sparte jeg likevel mye på ikke å kjøpe Semester-Ticket til 170 euro. Du bør regne på hvorvidt Semester-Ticket lønner seg for deg før du eventuelt kjøper dette.

Dersom du har med deg bil, anbefaler jeg å kjøpe gunstig beboerparkering eller inngå avtale med et av parkeringshusene til Mannheimer Parkhausbetriebe.

Universitetet ligger litt fordelt på en side av byen, men det aller meste av de juridiske fagene foregår på slottet. Dette ligger sentralt til. Forelesningssalene er for det meste av eldre standard og ikke et sted å tilbringe mer tid enn nødvendig, men heldigvis fikk i det minste forelesningssalens overhead stå i fred i alle forelesningene. Det juridiske biblioteket er relativt stort og moderne. Det fungerer både som bibliotek og lesesal. På A5 finner man i tillegg noen sittegrupper for kollokvier. Mot slutten av semesteret skal det imidlertid godt gjøres å finne ledige lesesalplasser eller kollokvieplasser med mindre du overnatter utenfor. Ville derfor anbefalt å finne en leilighet som også har mulighet for å lese hjemme.

Kantinene til studentsamskipnaden («Studierendenwerk») er i en helt annen liga enn hva vi kjenner hjemmefra. Her kan du enkelt få to-tre retters middag (kjøtt, fisk og vegetar) til rundt 3 euro hver dag. Middagsrettene er enkle, men varierte og med store porsjoner. Mange studenter spiser middag her i stedet for hjemme. Du fyller penger på studentkortet og bruker dette som betalingsmiddel. Velger du å opprette en (gratis) studentkonto i en bank (med SEPA), kan du i tillegg benytte deg av avtalegiro opp mot studentkortet. Det gir noen ekstra fordeler, men er ikke nødvendig. Du kan få tilbake resterende penger på slutten av semesteret. Det er mange små kantiner og cafeer rundt om i byen, men hovedkantinen ved slottet («Mensa am Schloss») stenger etter middag, dvs. klokken 15:30. Her går dessverre enormt mange kollokvie- og leseplasser tapt ved stengetid.

Bustad

Jeg søkte om studentbolig, men fikk ikke. Det er nok heller vanskelig å få dette som utvekslingsstudent fra Norge. Du bør starte tidlig med å lete etter bolig privat. Her kan du for eksempel bruke universitetets egne portal http://zimmer.uni-mannheim.de som det også linkes til på myUniMA eller den veldig populære portalen http://www.wg-gesucht.de. Det finnes også flere Facebook-grupper.

Jeg anbefaler å lete etter et rom til «Zwischenmiete», da dette ofte er studenter som leier ut fordi de selv skal på utveksling. Da slipper du ofte å tenke på strøm, internett, TV, medieskatt og ikke minst hvem som skal ta over leiligheten når du flytter.

Du må også ta et valg om hvorvidt du ønsker å bo i kvadratene eller utenfor. En av fordelene ved å bo i kvadratene («Quadraten»), er at det er midt i sentrum med alt det har å by på. Imidlertid kan det være mye støy og trafikk særlig i helgene. Jeg ble i forkant av oppholdet frarådet å bo i «Quadraten» og valgte derfor å bo i gangavstand rett utenfor. Med svært gode kollektivforbindelser er det like fint å bo for eksempel i et boligområde som Schwetzingerstadt/Oststadt, der jeg hadde leilighet. Finn et sted nærme trikken, så er det kort vei til alt uansett.

Normalt er det også helt greit å lete etter et sted å bo i Ludwigshafen, rett på andre siden av Rhinen, men grunnet stengte veier og store trafikale problemer, vil det de neste årene være svært upraktisk å bo der.

Sosialt miljø

Jeg opplevde at det var vanskelig å komme i kontakt med lokale studenter. Slik er det kanskje også når de kommer på besøk til Bergen, men det faktum at det i stor grad var «egne» fag til utvekslingsstudentene bidro ikke akkurat til noen stor kontakt mellom studentene. Særlig for oss jusstudenter. Imidlertid er det er stort internasjonalt miljø og du blir kjent med mange utvekslingsstudenter. Særlig mange ble også kjent gjennom Summer/Winter Academy i forkant av semesteret. Kan ellers anbefale å sjekke ut festene i «Schneckenhof», som er der alle (særlig de lokale) studentene møtes til en større fest på campus tilnærmet hver torsdag.

I studentmiljøet er det nok mye tilbud om organiserte aktiviteter, trening og lignende, men informasjon om dette var ikke noe som ble servert på sølvfat. Anbefaler derfor å søke litt på nett og henge rundt på campus i starten av semesteret. Mye av informasjonen blir utdelt på tysk i form av flyere. For utvekslingsstudenter foregår mye av aktivitetene gjennom VISUM. De har «Stammtisch» på et utested rett ved universitetet hver uke og arrangerer diverse utflukter. Universitetet har ingen organisert fadderuke, så VISUM og Buddy-ordningen er det nærmeste du kommer dette.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

22.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Da vi ankom Mannheim måtte vi registrere oss både ved universitetet og i byen. I den sammenheng var det greit å ha de nødvendige dokumentene printet ut, da det meste foregikk ved fysisk oppmøte og i papirform, og ikke over nett. Det var en del som måtte gjøres før studiestart, så det kan være greit å lage en liste. I tillegg har universitetet i Mannheim nettside med huskelister osv. som man får en bruker ved før studiestart, samt ble det sendt påminnelser over mail.
Videre kan det være lurt å ha gjort seg noen tanker og få avklart eventuelle spørsmål rundt tema for masteroppgaven før avreise, da fristen er i oktober. Likevel gikk det helt fint å sende mail til fagansvarlige mens vi var i Mannheim, men flere av oss kunne nok tenkt oss muligheten for å diskutere spørsmål i person.
Ellers gir universitetet informasjon om hvordan man kommer seg til Mannheim, man kan både ta tog som tar rundt 30 minutter, eller buss som tar lengre tid, men som til gjengjeld er billigere.
Når det gjelder fagvalg så får man beskjed om hvilke fag man har fått plass i før studiestart. De to første ukene etter studiestart er det mulig å bytte fag, så lenge det fremdeles er ledige plasser. Universitetet var veldig behjelpelig med dette, og alle fikk de fagene de ønsket.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i "klasser" på 10-30 studenter, og minner mer om seminar-formen vi kjenner fra UiB. Professoren foreleste, men oppfordret oss til å delta aktivt i undervisningen. De fleste fag var det forelesning én gang i uken, og forelesningen varte i 1,5 timer. I enkelte fag var det heller blokk-undervisning, med doble forelesninger over færre uker, eller med seminarer over noen helger.
Det var ikke obligatorisk oppmøte i noen av fagene jeg hadde valgt, men da pensum i hovedsak var forelesningene, lønnet det seg å være tilstede.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har et bredt utvalg av emner, både på engelsk og tysk. Det kan være verdt å merke seg at kurskatalogen ikke nødvendigvis er oppdatert hva gjelder eksamensform. Jeg tok fagene Introduction to German Private Law, European Market Freedoms, E-Commerce & Internet og Introduction to International Criminal Law. Introduction to German Private Law ga en oversikt over den tyske privatretten, og selv om faget var omfattende var det veldig mye som var kjent fra norsk rett. Eksamen i dette faget var muntlig og varte i 45 minutter. VI var tre stykker som hadde samtidig, og eksamen var både caser og abstrakte spørsmål fra pensum. Personlig synes jeg dette var den greieste eksamensformen. I European Market Freedoms gikk vi igjennom sentrale dommer fra EU-domstolen knyttet til frihetene, og hadde en skriftlig eksamen på 45 minutter. E-commerce & Internet var et veldig spennende og aktuelt fag der vi lærte om copyright, domains og hvilke regler som gjelder ved netthandel. Også i dette faget var det en skriftlig eksamen på 45 minutter. I Introduction to International Criminal Law lærte vi om the core crimes i internasjonal strafferett og om den internasjonale straffedomstolen generelt.Eksamen i dette faget var en innlevering på 3000 ord, der man kunne velge mellom tre tema. Disse temaene var det imidlertid ikke fokusert særlig mye på i undervisningen, og vi ble oppfordret til å gjøre egen research på biblioteket. Eksamensperioden varte i to uker, fra ca. andre uken av desember. Flere av oss hadde to eksamener samme dag, og selv om det ikke var ideelt, så gikk det helt fint, og de sørger for at eksamenene ikke overlapper.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort, og jeg sitter igjen med mye ny kunnskap fra andre rettsområder enn hva vi har lært om tidligere. Likevel var ikke arbeidsmengden overveldende, og det var nok av tid til å reise og finne på ting sosialt ved siden av studiene. Jeg vil anbefale å benytte tiden i starten av semesteret til å reise, da det var lite tid til dette i eksamensperioden fra begynnelsen av desember.
Videre var ikke minst det å snakke og skrive faglig engelsk mye lettere på slutten av oppholdet enn i starten. Jeg gruet meg i begynnelsen til å skulle ha eksamen på engelsk, men da det nærmet seg var ikke det en tanke lenger. I tillegg var professorene veldig forståelsesfulle, og vi nordmenn hadde et høyt språknivå sammenlignet med mange andre.

Universitetsområdet og byen

Byen er passe stor til at man rekker å bli godt kjent med den på et semester, men samtidig ikke gå lei. Mannheim er ikke den fineste byen i Tyskland, men den er sjarmerende. I tillegg er det kun en kort tog- eller trikketur til den kjente og flotte byen Heidelberg. Sentrum av byen er delt inn i et bokstav- og tallsystem og kalles for "quadraten". Her ligger universitetet, samt diverse butikker, restauranter og utesteder. I tillegg er det flere koselige områder rundt.
Universitetet er nok det fineste Mannheim har å by på. Det er et gammelt barokk slott, og de fleste av de juridiske emnene undervises det i der. I tillegg arrangeres det forskjellige events på slottet, vi var blant annet på maskeradeball.
Universitetet har en stor kantine "Mensa" hvor man kan en fullverdig middag til en billig penge hver dag. I tillegg er det flere biblioteker, og treningstilbud både ved treningssenter og i forskjellige idrettslag. Dersom man ikke har en tysk bankkonto må man gå på sportsinstituttet ved universitetet for å melde seg inn ved treningssenteret.
Studenter i Mannheim kan ta trikken i byen gratis etter klokken syv og i helgene. I tillegg kan man kjøpe en semesterbillett som man kan benytte I Mannheim, men også til bla. Heidelberg og mange andre byer rundt Mannheim.
Videre ligger Mannheim sentralt til for å ta tog til andre byer i Tyskland og Europa, og det går også rimelige busser man kan ta til for eksempel Paris. Mulighetene for å reise er derfor mange.

Bustad

Det er mange studenter i Mannheim, og det kan derfor være lurt å se etter bolig tidlig. Jeg bodde selv i Quadraten, og hadde da nærhet til alt og under 15 minutter å gå til skolen. Også området "jungbusch" ligger sentralt til ved kvadraten, og bor man i nærheten av universitetet har man nærhet til det meste.

Sosialt miljø

Studentmiljøet, særlig det internasjonale, var veldig godt, og det var ikke noe problem å bli kjent med folk. Jeg deltok på Summer Academy før skolestart, og det var her jeg ble kjent med de fleste jeg var med resten av semesteret. Summer(Winter) Academy er et intensivt tyskkurs med undervisning mandag til fredag fra 09.00 til 13.15. I tillegg ble det arrangert diverse utflukter og sosiale aktiviteter på ettermiddagene og i helgene.
I tillegg arrangerte den internasjonale studentorganisasjonen "Visum" sosiale opplegg og utflukter resten av semesteret. Eksempelvis var det såkalt "stammtisch" på en bar rett ved skolen hver mandag, og dette var et godt sted å bli kjent med nye mennesker. Ellers er det flere arrangementer ved universitetet og i byen ellers. Både håndball- og ishockeylaget til Mannheim er kjent, og det kan være verdt å få med seg en kamp eller to mens man er der.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å skrive en liste over alt som må gjøres før, underveis og etter utvekslingsoppholdet da det er mye skjemaer og lignende som må fylles ut til gitte frister. Videre kan det være lurt å printe ut det du trenger av dokumentasjon slik at du har alt klart når du ankommer Mannheim.

Du kommer til å få en bruker på en av universitetets studentsider ganske tidlig (myUniMA). Her står det mye nyttig informasjon om hva som må gjøres før, under og etter utvekslingsoppholdet. Videre gir siden informasjon om tysk kultur, tips til hva du kan finne på i Mannheim og lignende. Det kan være lurt å se litt på dette på forhånd.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Mannheim ligner på seminarundervisningen vi har på UiB. Man er gjerne mellom 10-20 personer i klassen, og professorene forventer i større grad muntlig deltakelse. I noen av fagene vil muntlig deltakelse også ha betydning for karakteren du får. Pensum er i hovedsak professorens Power Point-presentasjon. Dersom du trenger å lese deg ekstra opp på et emne i forbindelse med en innlevering eller lignende, har du tilgang til å låne bøker på et av universitetets mange biblioteker.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Mannheim er ansett som et av Europas beste universiteter innen business, så emnetilbudet farges av dette. Dersom du velger undervisning på tysk, utvides imidlertid emnetilbudet betraktelig. Universitetet har en relativt oversiktlig emnekatalog som gir en god beskrivelse av de ulike fagene.

Jeg valgte kun emner på engelsk. Disse var:
1. Introduction to International Criminal Law (8 ECTS): Undervisningen bestod av forelesninger en gang i uken. Eksamen var innlevering av et essay på 3000 ord mot slutten av semesteret. Faget var interessant, men gikk lite i dybden på de enkelte temaene - noe som kanskje sier seg selv ettersom det var et introduksjonskurs.
2. Forensic Psychology in Legal Contexts (8 ECTS): Undervisningen bestod av såkalt "blokkundervisning", som innebar 6 timers seminarundervisning en fredag og lørdag i to uker. Vurderingsformen bestod av en presentasjon (30 %), en innlevering (20 %) og muntlig deltakelse i timen (50 %). Jeg syntes dette var et veldig spennende og lærerikt fag, og ulikt noe annet fag jeg har hatt tidligere. Vi fikk lære om ulike psykiske lidelser, samt om sammenhengen mellom psykiske lidelser og kriminalitet.
3. Corporate Compliance (8 ECTS): Undervisningen bestod av forelesninger en gang i uken. Eksamen var en times lang skriftlig prøve i slutten av semesteret. Faget var veldig teoretisk, men interessant og relevant. Vi lærte blant annet generelt om Compliance programmer, korrupsjon og GDPR.
4. European Market Freedoms (6 ECTS): Faget bestod av forelesninger en gang i uken. Eksamen var en 45 minutters skriftlig prøve i slutten av semesteret. Faget var spennende, og bestod i hovedsak av gjennomgang av rettspraksis fra EU-domstolen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes nivået på fagene og professorene gjennomgående var høyt, samtidig som det ikke var for mye å gjøre. Jeg brukte store deler av semesteret på å reise, men klarte likevel å komme greit i mål med innleveringer og skriftlige eksamener.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultetet er en del av et gammelt barokk slott midt i sentrum. Like i nærheten ligger en stor kantine som tilbyr både lunsj og middag til en billig penge. Universitetet har også flere biblioteker spredt rundt i byen, så det finnes mange steder å lese når det nærmer seg eksamen.

Gjennom universitetet kan du få tilgang til treningsstudio, spinningtimer og crossfit relativt rimelig. Videre tilbys det ukentlig gruppetimer innen aerobic, styrke, dans og lignende gratis. Universitetet har også en rekke idrettslag du kan bli med på, blant annet innen fotball, håndball, basket, tennis, turn osv. Disse arrangerer treninger ukentlig, både for nybegynnere og de med større erfaring.

Mannheim er en koselig by full av studenter. Det er gåavstander mellom alt i sentrum, og det er alltid noe å finne på. Byen er ikke veldig stor, men det er nok av butikker, restauranter og utesteder. Mannheim har også et godt kollektivtilbud, så det er enkelt å reise til nærliggende byer.

Mannheim ligger veldig sentralt i Europa, noe som gir deg en gyldig mulighet til å reise. Du kan enkelt og billig reise til byer som Berlin, München, Paris, Praha osv. En busstur til Paris tar for eksempel 6 timer hver vei og kan koste totalt 400 kroner. Mitt beste tips er derfor å reise masse!

Bustad

Ettersom Mannheim er en studentby anbefaler jeg å begynne letingen etter bolig relativt tidlig. Kvaliteten på studentboligene er ganske lav, og det samme er leieprisene på det private markedet. Jeg anbefaler derfor å leie privat og forsøke å finne en bolig innenfor Quadrate (sentrumskjernen).

Sosialt miljø

Mitt første tips er å delta på Summer/Winter Academy. Dette er et språkkurs som varer i en måned og gir deg mulighet til å bli kjent med masse nye mennesker fra hele verden. Kurset består i 5 timer tyskundervisning mandag til fredag, og masse sosiale aktiviteter på kveldene og i helger. De jeg møtte i løpet av kurset var i hovedsak de jeg var med resten av semesteret.

Videre kan jeg anbefale å delta på studentorganisasjonen Visum sine arrangementer. De arrangerer blant annet ukentlige temafester og en rekke utflukter.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Når man kommer til Mannheim må man først registrere seg ved Universitetet, og så som borger i byen. Det er derfor viktig å ha med seg alle de dokumentene man har fått beskjed om, ettersom alt gjøres for papir.

Undervisningsformer

De fleste fagene har seminar som undervisningsform. I noen av fagene står det at forelesning er undervisningsform, men det virket ikke som om det var noen forskjell i praksis. Med unntak av blokkfag som kun gikk over et par helger med seminarer. Det kan også være lurt å sjekke om faget går ukentlig gjennom hele semesteret, eller om det er mer intenst i en periode av semesteret.

Eksamensformene varierer, så det kan være smart å velge fag ut i fra hva man foretrekker av eksamensform. De fleste fagene har skriftlig eksamen på en time, eller 45 minutter. Noen fag har innlevering av research essay, og noen har innlevering og presentasjon.

I de fleste fagene var det mellom 10 og 20 studenter som deltok. Det er lagt opp til muntlig deltakelse, men i de fleste fagene er det ikke et krav at man er muntlig.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et stort tilbud av emner på engelsk, i tillegg til tysk. Selv valgte jeg kun engelske fag. Det er også et variert tilbud, men med overvekt av emner innenfor forretningsjuss. Det positive med det er at fakultet er veldig dyktige på disse emnene. Universitetet tilbyr en master som heter Master in Comparative Business Law (MCBL), og erasmus-studenter får velge blant emnene som undervises der. De kan anbefales, da underviserne er veldig dyktige.

Fag jeg særlig kan anbefale fra MCBL er European Market Freedoms (6 ECTS) og E-commerce and Internet (8 ECTS). Andre fag jeg hadde var Corporate Compliance (8 ECTS) som er et veldig relevant fag å ha i dag. I tillegg hadde jeg Introduction to International Criminal Law (8 ECTS), men gjennomføringen av kurset kunne etter min mening vært lagt opp bedre.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet innenfor særlig EU-rett er stort. De fleste fagene bruker EU-direktiver og avgjørelser i undervisningen. Flere fag anvender også noe tysk rett som illustrasjon, noe som gjør det faglige utbyttet større. Imidlertid er nivået på hva som kreves av studentene lavere enn hva man er vant til på UiB.

Underviserne holder jevnt et høyt nivå, og er flinke i engelsk. Som student har man en god mulighet til å forbedre sin juridiske engelsk.

Det er også en fin mulighet til å øke kunnskapene sine i tysk. Selv om innbyggerne i Mannheim er generelt flinke i engelsk, blir man også nødt til å forstå og gjøre seg forstått på tysk. Jeg vil derfor absolutt anbefale Summer/Winter Academy som tilbys før semesterstart, som er et veldig bra intensivkurs i tysk.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultetet ligger på et stort barokkslott i sentrum, med flere andre fakulteter rundt seg. Studentmiljøet er veldig godt, med mange kantiner og kafeer som tilhører studentnettverket. Det er flere store biblioteker hvor man kan sitte å lese. Det juridiske biblioteket er veldig stort og fint, og har også en del engelske bøker som man kan lese der.

Mannheim kan sammenlignes med Bergen i størrelse, og antall studenter. Byen er veldig oversiktlig, og det er lett å komme seg rundt. Det er stort tilbud av restauranter, barer og utesteder. Shoppingmulighetene er også veldig gode.

Det er også veldig lett å reise til andre byer i nærheten, noe som absolutt anbefales.

Bustad

Det er smart å begynne tidlig å se etter et sted å bo. Det tilbys studentboliger, men de prioriteres ikke til nordmenn, og de har heller ikke noe særlig god standard. Kan derfor anbefale å se etter et sted å bo på siden wg-gesucht.de. Det er gode muligheter for å finne et rom i et kollektiv, siden mange av de lokale studentene også drar på utveksling et semester. Hvis man er flere som vil bo sammen kan man også finne en leilighet å dele. Men det kan være vanskelig å finne en møblert leilighet.

Sosialt miljø

Det anbefales å delta på Summer/Winter Academy før semesterstart. Her møter man mange studenter som også skal utveksle i Mannheim, så det er en fin mulighet til å bli kjent med internasjonale studenter på tvers av studielinjer. Det arrangeres også mange utflukter og andre sosiale arrangementer som man kan delta på.

Under semesteret så er det en organisasjon som heter Visum som arrangerer mye sosialt. Dette anbefales sterkt å være med på.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å følge med på alt av frister i forkant av utvekslingsoppholdet, spesielt fordi Tyskland er et land med mye byråkrati. Ved semesterstart må man blant annet registrere seg hos universitetet og registrere seg som borger. Det er mye papirer og ting det er viktig å holde styr på. Ved registrering hos universitetet (på L1) anbefales det å møte opp før åpningstid for å unngå kø. Universitetet bruker også flere portaler som man får tilgang til etterhvert, følger man med på mailene universitetet sender går det helt fint å holde oversikt over alt. På myUniMA-portalen finnes alt av informasjon om frister og hva man må gjøre før, under og etter utvekslingsoppholdet, samt informasjon om Mannheim og Tyskland generelt.

Undervisningsformer

Antallet internasjonale jusstudenter i Mannheim er ikke særlig høyt, og ettersom de tyske jusstudentene stort sett velger tyske fag er klassene ikke store. Alle mine fag hadde rundt 15-20 studenter. I de fleste fagene mine hadde vi undervisning i tre timer per uke, i ca. 8 uker. Noen av fagene er også blokk-seminar, hvor man har undervisning hele dagen f.eks. fredag og lørdag et par helger. Det anbefales derfor å undersøke hva slags undervisningstid faget har i kurskatalogen før man velger fag, spesielt dersom du ønsker å unngå undervisning i helgene.

Måten man arbeider med juss på i disse fagene er ganske annerledes enn vi er vant til fra UiB, for eksempel er det mindre fokus på praktikumsoppgaver. Undervisningen foregår stor sett som forelesning, med noen innslag av diskusjon av og til. Hva som er pensum og rammene for faget var litt vanskelig å få greie på, men dette går stort sett i Power Point fra forelesninger og eventuelle andre ting professorene snakket om i timen. Man trenger som regel ikke kjøpe noe pensum. Deltakelse og gode notater fra timen er dermed å anbefale, selv om oppmøte ikke er obligatorisk. Stort sett er eksamen kun en skriftlig prøve på slutten av semesteret på ca 45-60 minutter.

Vurdering av emnetilbodet

Mannheim har et veldig godt tilbud av fag på engelsk sammenliknet med resten av Tyskland. Det er derfor ikke noe problem hvis du ikke kan tysk. Kurskatalogen endres mye helt frem til studiestart, så det er greit å følge litt med der helt frem til den er helt klar.

Jeg valgte kun engelske fag:
- "E-Commerce and Internet" (8 ECTS). Dette var definitivt mitt favorittfag. Undervisningen bestod av forelesninger på 3 timer en gang i uka, fra midten av oktober til begynnelsen av desember. Professoren er advokat, og det er tydelig at han er flink i det han underviser i. Han er også ganske vittig, men fortsatt veldig god foreleser. Faget handler om juridiske utfordringer ved e-handel og bruk av internett generelt, eksempelvis copyright-utfordringer ved streaming og linking, spørsmål om domener kan beskyttes som varemerke og problemstillinger knyttet online-auksjoner på eBay. Eksamen var 45 min. skriftlig prøve i desember.
- "International Relations of the European Union" (8 ECTS). Faget omhandler hvordan EU inngår avtaler og forholder seg til ikke-medlemsland og internasjonale organisasjoner, herunder EUs Common Foreign and Security Policy, forhold til WTO og hvordan internasjonale avtaler blir inngått. Undervisningen var 2.5 time forelesning fra september til midten av oktober, hvor vi ofte jobbet med praktiske oppgaver på slutten av forelesningen. I tillegg til skriftlig eksamen i desember, hadde vi en skriftlig oppgave og presentasjon av denne som utgjorde 20% av karakteren. - "Introduction to International Criminal Law" (8 ECTS). Ettersom det er et introduksjonsfag er det ganske overfladisk, men hvis du synes internasjonal strafferett er spennende, så er faget å anbefale. Vi hadde 1.5 time undervisning en gang i uka i løpet av hele semesteret, og eksamen bestod i en oppgave på 3000 ord. Faget er imidlertid ikke veldig juridisk.
- "European Competition Law" (6 ECTS). Selv om dette var faget mitt med færrest ECTS, var det definitivt det mest krevende jeg hadde. Foreleseren er veldig typisk tysk advokat, bruker mye vanskelig vokabular og gjør ting ganske komplisert. Når man først kom litt inn i det så var det ganske spennende, så det anbefales hvis du synes konkurranserett er interessant. Undervisningen var 3 timer i uken fra september til midten av oktober, med 45 min. eksamen i desember.

Fagleg utbyte og språk

Fagene er ikke så krevende at man er nødt til å lese veldig mye hele semesteret for å komme i mål. Det holder stort sett å delta på forelesninger gjennom semesteret, og sette inn et lite støt inn mot eksamen. Likevel synes jeg det faglige utbyttet var bra, og man har mulighet til å lære mye forskjellig EU-rett innenfor ulike områder. Når det gjelder språk så var alle professorene gjennomgående gode i engelsk, og man lærer en del juridisk vokabular på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Selv om Mannheim ikke akkurat er den fineste byen i Tyskland, så ligger til gjengjeld universitetet i et veldig fint barokkslott som også er den største severdigheten i byen. Universitetet ligger midt i sentrum, har flere biblioteker, kafeer og en diger kantine (Mensa) hvor de serverer veldig billig lunsj/middag. Med studentkortet får du mulighet til å ta trikken i sentrum gratis i helger og etter kl. 19 i hverdager. Jeg kjøpte imidlertid semesterbillett som koster 170€, men du kan da reise hele semesteret i et veldig stort område rundt Mannheim, i tillegg til å kunne ta trikken når man vil. Ettersom jeg reiste en del rundt til nærliggende byer og tok trikken en del rundt i sentrum, vil jeg absolutt si semesterbilletten lønnet seg.

Universitetet har eget treningsstudio for studenter, hvor også spinning- og crossfittimer er inkludert i medlemsskapet. Det koster rundt 15-19 € per måned, avhengig av hvor lang periode man kjøper for. Selve treningsstudioet er helt ok og ligger midt i sentrum (D2). Jeg dro også på noen crossfittimer som var veldig bra. Ulempen med uniersitetets treningstilbud er at på grunn av betalingsmetoden deres får man ikke betalt med norsk bankkonto på treningssenteret, så man må gå til idrettsinstituttet å betale kontant. Det ligger ca 5 min fra universitetet, og dersom man kjøper for 3 eller 6 måneder trenger man ikke dra dit så ofte.

Mannheim er en relativt stor by, og har et bredt og variert tilbud av restauranter, kafeer, utesteder og butikker. Det er også veldig kort vei til fine byer som Heidelberg, Speyer, Bad Dürkheim og Neustadt. Mannheim har i tillegg perfekt beliggenhet dersom du ønsker å reise rundt i Europa. Det går buss omtrent overalt, til en veldig billig penge. Paris, München, Praha og Strasbourg er noen av byene som enkelt kan nås med buss eller tog.

Bustad

Det lønner seg å være tidlig ute med boligjakten, spesielt dersom du ønsker å bo i sentrum. Jeg begynte å søke i mars-april, etter godkjent opptak. Universitetet tilbyr studenthybler, men etter det jeg har hørt fra andre har ikke disse den beste standarden eller beliggenheten. Dersom du leier privat, er nettsiden wg-gesucht.de/en som hybel.no, hvor man kan legge ut annonse om at man leier ut eller ønsker leiebolig, og der var her jeg fant min bolig. Vær oppmerksom på at det også kan være svindlere på siden, så jeg anbefaler å få visning over Skype/FaceTime el. før du signerer noe.

Jeg anbefaler å bo innenfor Quadrate, ettersom det er gåavstand til alt og det meste skjer innenfor denne bykjernen. Det er stort sett gode trikk- og bussforbindelser dersom du bor utenfor Quadrate, men trikkene går ikke ofte etter midnatt eller i helger.

Sosialt miljø

Universitetet tilbyr Summer/Winter Academy som man kan delta på før semesteret starter, for høstsemesteret er dette i hele august. Jeg anbefaler sterkt å melde seg på dette, både fordi det er gøy å lære tysk, og fordi man treffer mange nye mennesker fra hele verden. På Summer Academy blir man delt inn i klasser på ca 15 stk. etter hvilket nivå man er på. I tillegg til tyskundervisning tilbys det en rekke utflukter og aktiviteter man kan være med på, blant annet øl- og vinsmaking, fjellturer og turer til fine byer i nærheten. Utover semesteret arrangerer studentorganisasjonen Visum mange fester, utflukter og andre aktiviteter gjennom semesteret, blant annet fest hver mandag.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

mulig å finne ålreit leilighet til rimelig pris hvis man er ute i god tid

Undervisningsformer

forelesninger

Vurdering av emnetilbodet

bra

Fagleg utbyte og språk

ikke stort faglig utbytte, litt for enkelt. men desto mer tid til fritidsaktiviteter

Universitetsområdet og byen

universitetsområdet er veldig flott. byen er helt ok

Sosialt miljø

bra. stort studentmiljø i byen

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2019 - 30.07.2019

Undervisningsformer

Undervisningen varierer mellom forelesninger og seminarer.
Eksamen varer i 45-60 min og kan være både skriftlig og muntlig.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på jussen er veldig bra. Vi fikk også flere studiepoeng enn de tyske studentene, noe som gjør at man ikke trenger å velge så mange fag (jeg hadde fire) og man får også tid til å lese seg ordentlig opp. Etter siste undervisningstime skal alle studentene fylle ut et evalueringsskjema. Så kanskje noen av fagene er forbedret siden jeg tok dem!

«Private International Law»: Professoren var legal secretary i ECJ i Luxembourg, og vår første samling var i domstolen. Hun var veldig engasjert og vi fikk sett på en rettssak (selv om den var vanskelig å skjønne) og snakket med mange interessante ansatte. Undervisningen i Mannheim var veldig rotete, og lite strukturert. Det var litt skuffende ettersom jeg er sikker på at hun kan veldig mye, og det er et veldig interessant fag.

«Forensic Psychology in a Legal Context»: Professoren er psykolog, og hun hadde lagt opp undervisningen etter det som i følge forskning skal være den beste læremåten. Det var mye gruppearbeid, og bruk av film og podcast. 50% av karakteren ble satt etter hvor aktiv man var i timen (noe som førte til mange interessante diskusjoner) i tillegg til at vi måtte ha en presentasjon og skrive et essay. Veldig spennende og godt organisert seminar!

«Law and Economics»: Dette var et veldig spennende fag! Ble veldig overrasket over hvor interessant dette var, og er veldig glad for at jeg tok dette. Det handler om hvordan samfunnsøkonomiske teorier kan påvirke lover, og hvordan lover burde utformes for å kunne oppfylle et bestemt formål. f.eks. hvordan man best skal utforme erstatningsreglementet, eller hvordan kontraksretten skal kunne sørge for at kontrakter bare brytes når det er effektivt. Professoren er veldig flink, selv om hun gikk litt for fort gjennom stoffet. Håper hun har tatt til seg de tilbakemeldingene :)

«Introduction to German Private Law»: dette faget var et innføringsfag for utenlandske studenter, og undervisningen var på tysk. Synes det for det første var spennende å lære om det tyske rettssystemet fra det tyske perspektivet. I tillegg var dosenten veldig flink. Han forklarte alt veldig enkelt, med mange eksempler og illustrasjoner. Tysken gikk noen ganger litt for fort, men vi ble også oppfordret til å si ifra hvis det var noe vi ikke skjønte. Faget ble avsluttet med muntlig gruppeeksamen. Det var ikke så skummelt som vi hadde trodd ;)

Fagleg utbyte og språk

Tysk:
Jeg hadde tysk på ungdomsskolen og vgs, og hadde som mål å lære meg flytende tysk i løpet av året. Derfor tok jeg et semester fri hvor jeg kun gikk på språkskole og tok språkundervisning gjennom hele semesteret i Mannheim. Ved universitetet i Mannheim kan man velge å delta på «Summer Academy» eller «Winter Academy», som er språkskole i tillegg til at man kan delta på mange organiserte aktiviteter. Lærerne var veldig flinke, i tillegg til at aktivitetene var morsomme og godt organisert. Det var også her jeg ble kjent med alle de andre utvekslingselevene. Anbefales! Ellers tok jeg også språkundervisning i løpet av semesteret. Det koster 15€ og er 1, 5 timer i uken. Også veldig fornøyd med det!

Det var mange av utvekslingsstudentene som ikke var interessert i å lære tysk, og de klarte seg veldig bra på bare engelsk :)

Engelsk:
Vi fra Skandinavia er jo relativt gode i engelsk, men jeg føler likevel at engelsken fikk et løft gjennom at jeg hadde undervisning på engelsk og snakket mest engelsk med de andre utvekslingselevene.

Universitetsområdet og byen

Det sies at man gråter to ganger når man flytter til Mannheim: når man kommer dit gråter man fordi det er så stygt, men så gråter man også når man skal dra fordi man har blitt glad i den sjarmerende byen likevel. Det er ikke til å stikke under en stol at Mannheim er en veldig stygg by. Det kommer, ikke overraskende, av at den ble bombet under 2. verdenskrig og måtte bygges opp i en fei. Likevel har den sine positive sider!
Jungbusch er området hvor man går ut om kvelden for å ta seg en øl, eller flere. Her er det mange koselige og fancy barer, bla. Nelson, Tap Room etc etc. Ellers er det veldig fint rundt Wasserturm. Mange fine restauranter (Cafe Flo, L`Osteria) og Kunsthalle ligger i halvsirkelen rundt.

Mannheim har også perfekt beliggenhet dersom man ønsker å reise! Det er mange fine byer i nærheten som f.eks. Heidelberg og Speyer. Ellers kan man ta fly med billige selskaper fra Frankfurt (det skal være en Erasmusrabatt, men jeg har ikke brukt den selv), og toget til PARIS tar bare 2 timer.

Universitetet er et slott, og er selvsagt helt utrolig fint. Både BWL- og Juss- biblioteket er veldig fine. Man kan også gå inn på en nettside for å sjekke hvor fulle bibliotekene er, https://www.bib.uni-mannheim.de/en/locations/. Brilliant!

Bustad

Begynn med boligsøk tidlig!
Forsøk å holde deg innen for Quadrate. Det er den halvsirkelen du ser på kartet når du googler «Mannheim». Her er alt veldig nærme, i tillegg til at det er trygt. Jungbusch og Neckarstadt er to områder jeg ville ha forsøkt å holde meg unna. Neckarstadt har jeg hørt ikke skal være spesielt trygt når det kommer til å komme seg hjem om natten. Jungbusch er ikke det fineste strøket, og kan være relativt bråkete ettersom det er her alle barene er. Kollektiv heter «WG» på tysk, og man kan finne dem på Wg-gesucht.de. Ville bare sendt ut mange meldinger her, i tillegg til å forsøke å bli med i diverse facebookgrupper fra Uni Mannheim.

Universität Mannheim tilbyr studenboliger i Ulmenweg. Det er ca. 20 min unna sentrum med banen. Det er helt ok standard. Mange måtte kjøpe egne tallerkner, bestikk ++, og standarden er ikke noe bra. MEN, det er veldig sosialt å bo der og det kan gå for ett semester.

Sosialt miljø

Som nevnt er det absolutt verdt det å delta på «Summer/Winter Academy». Her blir man kjent med de andre utvekslingsstudentene og man får tid til å bli kjent med byen før semesteret begynner.

Studentorganisasjonen «VISUM» arrangerer alle sosiale arrangementer for studentene. Her er det lurt å være med på så mye man kan! De har bla. Stammtisch hver mandag på Cafe L3, i tillegg til at de arrangerer turer til f.eks. Frühlingsfest i Stuttgart.

Universitetet tilbyr et variert og bredt sportstilbud. De fleste er gratis, og om ikke koster de ikke mer enn 10€. En venninne av meg var bla. med på Innebandylaget, jeg tok danseklasser og min roomie gikk på yoga. Du finner garantert noe som er for deg!
https://www.uni-mannheim.de/sport/sportprogramm/

Hver torsdag arrangerer de ulike fakultetene Schneckenhof - en fest i bakgården. Det er veldig gøy, og noe man må være med på! På vårsemesteret arrangeres også «Norweger Party» hvor alle nordmenn får ALT gratis. Den festen blir også omtalt som årets høydepunkt av de tyske studentene ;) ;)

Vår 19 - BA sammenliknende politikk

Vår 19 - BA sammenliknende politikk

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før man kommer til Universitetet i Mannheim er det veldig lurt å følge med mye på mail fra det internasjonale kontoret og også besøke nettsiden deres hvis det er noe man lurer på. I tillegg er det anbefalt at man gjør alt før tidsfristen ettersom mange av tidsfristene her er endelige og at man ikke får utsatt disse.

Et annet tips er at universitetet i Mannheim er et av de ledende universitetene som fokuserer mest på kvantitativ forskning, det vil si at det vil være lurt å kunne en del statistikk og metode før man kommer ned hit. Hvis du ikke har hatt statistikk og metode går det også greit, og det er i tillegg mange kurs her nede for dette.

Undervisningsformer

På universitetet i Mannheim tilbyr de tre ulike undervisningsformer hvis du skal studere politikk. De tre undervisningsformene er forelesninger, seminarer og dataøvelser og alle varer rundt 1 time og 30 min uten pause. Forelesningene er de fagene som er kjenntegnet av VL. Problemet med disse forelesningene er at det er svært lite tilbud av disse forelesningene dersom man skal kun studere statsvitenskap. Forelesningene er ofte de med mest ECTS (studiepoeng) og ligger på rundt 7 ECTS og eksamen er ofte vanlig skoleeksamen. Seminarene er delt inn i to ulike seminarer. Det er proseminarerne kjenntegnet av PS. Dette er det letteste seminarene hvor det ikke er spesielt fokus på forskning og dette er seminarer de som går andre semesteret som tar. Her ligger det ikke mye krav, men kan være lurt å delta diskusjoner og lignende. . Eksamen her er ofte hjemmeeksamen og disse seminarene er på rundt 5 ECTS. Detetter, er det hauptseminarene (hovedseminarene), kjennetegnet av HS. Dette er seminarer som er for de som er på fjerde semesteret, og her er det mer fokus på forskning og statistikk. Her kreves det mer arbeid og at du kan delta i diskusjoner og lignende og fagene ligger på rundt 6 ECTS. Dataøvelsene er kjennetegnet at de heter Ü. Her er det kun statistikk og metode som gjelder og oppgavene er som oftest statistikk. Her fokuserer man på ulike programmer som STATA og R hvor man undersøker ulike politiske sammenhenger kombinert med data. Disse fagene er også som oftest 6 ECTS.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på universitetet i Mannheim er veldig bra og det er et godt utvalg av emner på engelsk noe som er veldig greit hvis man ikke kan tysk. De aller fleste emnene er basert mer på internasjonale relasjoner siden dette er det de fleste studenene på statsvitenskap der nede fokuserer på. Det er derfor veldig mange forskjellige emner tilknyttet til ting som skjer over hele verden. Det man kan være litt obs på er at det er veldig kvantitativt emnetilbud og at mange av foreleserne og seminarlederne fokuserer på data og statistikk i emnene man tar.

Fagleg utbyte og språk

Det siste tipset er å bli med på språkakademiet måneden før selve skolen starter. Selve kurset heter enten International Summer Academy om du tar kurset før høstsemesteret her eller International Winter Academy for vårsemesteret. Dette er veldig kjekt selv om man kan språket godt siden man møter personer på alle nivåer i tysk fra nybegynnere i A1.1 til folk som kan godt tysk på B2/C1.

Alle studenter som går nede på universitetet har en god forståelse av enegelsk og et er lett å kommunisere med de hvis man ikke kan tysk. Det kan derimot være en større utfordring når man møter på lokale tyskere i butikker, men også noen av disse har en forståelse av engelsk.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetsområdet er veldig fint og det er lett å finne fram til de ulike kontorene. Det kan være litt komplisert å skjønne hvordan ting henger sammen i begynnelsen som med alt, men det er relativt lett å komme inn i det og etter en stund skjønner man hvor det meste er. Selve universitetsomårdet ligger i en lang gate hvor alle bygg til venstre og høyre er tilknyttet universitetet på et eller annet vis.

Selve Mannheim er ganske stort, men for det meste vil man tilbringe tiden i sentrum i bydelen som heter Quadrate. Selve byen er delt inn i ulike kvadrater med tall og bokstaver noe som kan være ganske komplisert i starten, men etter man har blitt vant til det etter noen uker er det veldig lett å finne fram til de ulike stedene.

Bustad

Når det gjelder å finne bolig ville jeg prøvd å finne bolig med en gang man har fått vite at man har kommet inn. Universitetet i Mannheim har også sine egne studentboliger, men der de fleste bor er ute i Ulmenweg som er 20-25 minutt unna selve sentrum. Det kan være et utfordring da man må ta buss eller bybane bort og denne ikke går veldig seint om natten. Det finnes også studentboliger i bydelen Quadrate, men det er få sammenlignet med Ulmenweg og man må derfor være veldig heldig. Jeg vil derfor anbefale å søke privat dersom man ønsker å bo sentralt mot universitetet og generelt livet i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Mannheim er veldig bra og er man på utveksling blir man alltid kjent med andre som er i samme båt. Studentorganisasjonen for de som hjelper de på utveksling heter VISUM, og er en veldig bra studentorginasjon som organiserer turer til forskjellige landbyer og byer, vin- og ølsmaking, bryggeriturer og spillkvelder blant annet. På alle disse arrangementene er det både mange tyskere og utvekslingsstudenter som er med og man blir dermed kjent med både lokale studenter og de som er med på utveksling.

Vår 19 - MA sammenliknende politikk

Vår 19 - MA sammenliknende politikk

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil oppfordre alle til å være svært omstendig med valg av bolig. En uheldig bosituasjon har nærmest ødelagt utvekslingsoppholdet for meg, og jeg vil derfor oppfordre alle andre utvekslingselever til å ikke begå samme feil som meg. Om mulig gå på visninger fysisk, og husk at man får hva man betaler for. Latterlig billig leie er gjerne billig av en grunn, Tiltross for at det kanskje fremstilles som et bra alternativ at utleiers bilder og annonse.

Undervisningsformer

Ved Universitetet i Mannheim er det brukt egne seminarmodeller i stedet for forelesning i enkelte fag. Dette var en annerledes måte å jobbe på for meg, og jeg må si at jeg foretrekker hvordan UIB har forelesning model som standar hvor man det heller blir tilbydd seminar eller hvor seminar kommer i tillegg med obligatorisk oppmøte. Jeg har også vært noe forvirret av forskjelligheter i oppgaveinnlevering og lignende.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg har syntes at fagene har vært svært spennende ved Universitetet i Mannheim! Det er et bredt utvalg av fag innenfor feltet for political science.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte masse Tysk ved vinterakademiet før semesterstart, men føler ikke jeg har hatt noe stort til utbytte for å lære mer tysk siden annet enn høffelighetsfraser. Jeg har lest og brukt konsekvent engelsk, noe jeg tror jeg har fått litt utbytte for.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er ikke en veldig estetisk by, men den er grei i størrelse som en medium-stor Tysk by. Universitetsområde er også greit, men jeg foretrekker UIB.

Bustad

Jeg har bodd i Curt Sandig Haus GauBestrasse 16 i Mannheim som har vært helt forferdelig. Kontrakten sier det skal være stille mellom 23 PM- 7 AM, men de jeg bor med oppholder ikke dette overhodet. De har flere ganger festet til 2-4 AM med høy musikk. De tar heller ikke hensyn når jeg har bedd dem om å være stille, noe jeg har gjort utallige ganger ila. semesteret. Jeg har slitt såpass mye med søvn i kollektivet at jeg var nødt til å reise tilbake til Norge i noen uker for å kunne arbeide med skole i rolige omgivelser. Ellers er det ingen vaskeregler, hvor kjøkkenet har vært så skittent jeg ikke har orket å benytte det og måtte tydd til med å kjøpe mye takeaway. Jeg har flere bilder av tilstandene og fått respons av flere på at dette er uboelige tilstander. Bosituasjonen har vært såpass ille at den har ødelagt for utvekslingsoppholdet mitt i helhet. Jeg har tenkt å klage til utleier og se om mulighet for å slippe å betale Juli og August grunnet dette.

Sosialt miljø

Det er mye muligheter for å møte andre utvekslingsstudenter gjennom VISUM. Litt for my er kanskje i regi med alkohol, men fremdeles bra muligheter. Jeg har hovedsakelig holdt meg til de vennene jeg fikk i løpet av Vinterakademiet før semesterstart.

Vår 2019 - BA i samfunnsøkonomi

Vår 2019 - BA i samfunnsøkonomi

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde hørt at Mannheim var en kjempestygg by, så jeg skrudde forventningene mine ned så lavt jeg kunne, og dette har gjort at jeg er positivt overrasket over hvor fint det er her. Dette anbefaler jeg alle som skal hit å gjøre da det ikke er en spesielt fin by, men den har definitivt noen fine sider som lyser opp i ny og ne.
Jeg føler ikke at jeg har gjort så mange forberedelser, og jeg trodde det skulle være mye mer papirarbeid enn det faktisk var. Jeg hadde bestemt meg for hvilke fag jeg skulle ta veldig tidlig, det var det første jeg gjorde etter at jeg fikk vite at jeg skulle få dra til Mannheim. Jeg måtte også finne et sted å bo, det var litt skummelt da jeg visste at jeg måtte ut på det private markedet for å få det som jeg ville. Utenom dette passet jeg på at jeg hadde alle papirer i orden og laget en pakkeliste. Jeg reiste ned til Mannheim med et kolli, jeg har ikke følt at jeg trengte noe mer enn jeg tok med meg i begynnelsen utenom en jakke som jeg hentet i påsken, da jeg var hjemom i påsken hadde jeg også med meg en full bag av klær og saker til Norge, som jeg ikke trengte videre i Mannheim.

Tips basert på egne og andres blemmer:
-Forhåndsgodkjenn fagene du skal ta så fort som mulig slik at dette ikke er et hinder når du skal skrive OLA (å vente med dette kan medføre mye stress)
-Ta med europeisk helsetrygdkort (IKKE DET SAMME SOM FORSIKRINGSBEVIS FOR PRIVAT REISEFORSIKRING) (Blått kort)
- Ta med orbok fra norsk til det språket du skal studere på da dette er greit å ha på eksamen

Undervisningsformer

Så vidt jeg vet tilbyr Universitetet i Mannheim to typer undervisningsformer; seminar og forelesninger. Melder man seg opp til et seminar er det et par relativt lange samlinger også skal man gjerne skrive en oppgave som blir totalgrunnlaget for vurderingen i faget, altså ingen skoleeksamen.

Forelesningsformen er sånn som vi kjenner til den hjemme på UiB, men det er ikke obligatorisk oppgave som vi er vant til (i hvertfall på samføk.), i noen av fagene har det derimot vært presentasjoner og oppgaver som man får med i sluttvurderingen av faget, kan ofte utgjøre 20% av endelig karakter. Skoleksamenene er korte, gjerne 90 minutter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er fornøyd med det store utvalget av fag på engelsk, og at alle av fagene jeg har valgt har levd opp til forventningene. Det er en god del mer jobb her nede med skole enn hjemme da de regner studiepoeng på en annen måte. Jeg har dette semesteret hatt fem fag og kun et av disse fagene føler jeg er mindre enn de 10-poengsfagene jeg har hatt på UiB, og likevel har jeg bare tatt 32stp her i Mannheim.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt alle mine forelesninger på engelsk. Foreleserne er utrolig gode i engelsk og alle elevene stiller spørsmål på engelsk selv om de gjerne er tyske. Min engelsk har forbedret seg betydelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger midt i Quadrate som er sentrum av Mannheim. Hovedbygningen til Universitetet, som er et slott vil jeg også si at er en av de flotteste byggene i Mannheim. Byen er oversiktelig og grei, og med en gang man skjønner at det ikke er gatene som heter A1,B3 etc., men kvartalene, så blir alt med en gang mye enklere. Kollektivtransporten er god og det er fine parker ved både Neckar og Rihnen og ikke minst Luisenpark. Wasserturm er også en flott bygning med fint parkanlegg rundt.

Bustad

Da jeg skulle finne bosted hadde jeg i utgangspunktet sett for meg å bo i studentbolig. Siden utvekslingsstudentene fikk tilgang til siden hvor man søker om bolig senere enn alle andre og det er første mann til mølla-prinsipp var alt fullt utenom Ulmenweg. Personlig ønsket jeg ikke å bo i Ulmenweg siden det er langt unna sentrum. Jeg la ut en annonse på en tysk nettside for leie av bolig og ble kontaktet av en jente som skulle på utveksling til Frankrike og ville fremleie rommet sitt. Dette rommet var midt i sentrum og det er der jeg har bodd dette semesteret. Ettersom mange av de andre utvekslingsstudentene bor på Ulmenweg er det nok ikke så værst bo der heller, men jeg har hatt det utrolig fint i kollektiv med tre tyskere midt i sentrum.

Sosialt miljø

Jeg dro på Winter Academy som er et fire ukers språkkurs før studiestart i regi av og på Universitetet i Mannheim. Dette er nok det viktigste jeg har gjort for mitt sosiale miljø. De vennene jeg var med gjennom hele semesteret er den klassen jeg var i på språkkurset. Så hvis du har mulighet vil jeg absolutt anbefale å dra på dette språkkurset, da utrolig mange av utvekslingsstudentene gjør det og det er masse muligheter til å bli kjent med nye folk. Jeg kan ikke si at jeg har gjort en innmari god innsats for å få meg masse tyske venner, jeg har mine tre tyske romkamerater også tildeler universitetet deg en buddy, som er en tysk student som har stilt opp frivillig for å være der og hjelpe deg i gang og er en venn gjennom hele semesteret og gjerne etterpå også. Dette synes jeg er et supert tilbud vi absolutt burde bli bedre på, på UiB også. Det er også masse sosiale aktiviteter man kan være med på gjennom hele semesteret hvor alle er meget hyggelige.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

01.08.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det anbefales å sikre seg god oversikt over diverse tidsfrister, eksempelvis for betaling av studieavgift i Tyskland og oppmelding til sommerskole hvis man skulle ønske det. Det er ingen mulighet for å få utsatt frist vedrørende disse tingene. Det anbefales også å gå tidlig i gang med å søke etter sted å bo. I den forbindelse burde man ta i bruk alle tenkelige virkemidler som f.eks facebook og airbnb hvis ikke man bruker skolen sitt eget tilbud. Personlig fikk jeg sted å bo bare uken før avreise, og det ble gjort gjennom airbnb. Det generelle inntrykket er at utleiere ønsker lengre bo-opphold enn kun et semester. Et annet inntrykk er at det er vanskeligere for gutter å finne sted å bo sammenliknet med situasjonen for jenter.

Utover dette anbefales det å møte på informasjonsmøtene i starten av semesteret hvor internasjonal koordinator viser hvordan man melder seg til fag og diverse. Ved å møte opp på disse burde det formelle gå av seg selv. Ved "enrollment" burde man stelle seg i kø tidlig på morgenen, gjerne før kontorene åpner. Jeg møtte rundt kl 10, og da var køen 2,5 timer lang. Gjerne terp litt språklig før man reiser, mange tyskere er svake i engelsk.

Undervisningsformer

Undervisningen skjer ved forelesning i et klasserom med et begrenset antall studenter. Her kan man stille spørsmål underveis. Typisk har fagene en eller to slike forelesninger i uken med varighet på 1,5 timer. I flere fag måtte studenter gå sammen og holde en presentasjon i løpet av kurset. Dette i tillegg til deltakelse i timen kan spille positivt eller negativt ut på den avsluttende karakteren i faget. For øvrig må man lese selv. Man skal ikke kjøpe skolebøker, de er tilgjengelige online og kan printes ut. Personlig fikk jeg aldri det til å fungere på en god måte, og foretrekker vanlige bøker slik man har det i Norge. Eksamen er typisk skoleeksamen for hånd med varighet på 45 minutter til 1 time. Fokus på eksamen er mer hukommelse fra undervisningen enn analytiske ferdigheter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde kun juridiske fag, slik at denne delen tar kun for seg juridiske fag: Emnene var jevnt over interessante, men det var vanskelig å se rammene for fagene. Dette skapte noe usikkerhet med tanke på hva som ville komme på eksamen. Noen fag hadde også innslag av andre vitenskaper som statsvitenskap, til tross for at de var oppført som juridiske fag. Generelt var man opptatt av beslutningsprosessene og hva som påvirker dem frem til man får en juridisk regel. Dette politiske aspektet var overraskende men til dels interessant.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

01.08.2018 - 31.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Mitt første tips er å delta på faggruppemøtene i forbindelse med forberedelse av masteroppgaven dersom du skal skrive masteroppgave når du kommer hjem fra utveksling. Prosjektskissen skal leveres inn i oktober, så det er også en fordel dersom du har startet/er ferdig med denne før du drar på utveksling.

Ellers vil jeg anbefale å forberede alle dokumenter ol. og skrive ut det du trenger av dokumentasjon slik at du har alt klart når du ankommer Mannheim. Det er mye papirarbeid i forbindelse med skolestart, og det kan til tider virke litt frustrerende. Men Universitetet er flink til å oppdatere deg og minne deg på alt i forkant via. mail, så hold deg oppdatert på disse og de ulike informasjonskanalene på nettet. Merk at IT-systemet er på flere ulike forum, og ta deg tid til å gå gjennom disse. Her står all informasjonen du trenger. Dersom du fortsatt lurer på noe er det ikke noe problem å sende en mail til Universitetet og min erfaring er at du får god hjelp og rask respons.

Noe av det første man må gjøre når man kommer til Tyskland er å registrere seg som student og som beboer. I forbindelse med registrering som beboer må du huske å ta med både signert skjema som bekrefter hvor du bor (dette får du på det internasjonale kontoret), leiekontrakt og pass. Det kan være mye kø ved semesterstart, så møt opp rett etter åpningstid.

Ellers er det en fordel dersom man undersøker litt rundt byen i forkant. Da kan du planlegge mange innholdsrike turer til spennende europeiske byer i nærheten.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved Universitetet i Mannheim og ved Det juridiske fakultet i Bergen er meget forskjellige. Mens man i Bergen hovedsakelig er vant til undervisning via. forelesninger hvor man er opp til 300 studenter og en rekke obligatoriske innleveringer, er undervisningsformen i Mannheim organisert slik det man i Bergen anser som seminarundervisning med alt fra 4 til 30 studenter. Mitt inntrykk er at foreleserne i Mannheim krever større deltagelse av studentene, noe som er naturlig sett ut fra at undervisningen foregår som seminarer.

Organiseringen av undervisningen ut over dette varierer imidlertid ut fra foreleser til foreleser. Det legges ofte opp til både teoretisk og praktisk oppgaveløsning i løpet av seminarene, men sammenlignet med undervisningsformen i Bergen synes jeg at den faglige tilnærmingen er mye mer teoretisk enn praktisk. Kun to av emnene jeg valget hadde "case"-oppgaver med en praktisk løsning. Noen fag undervises også som en type "blokkundervisning", hvor det kun undervises intensivt i f.eks. 4 dager.

Ellers består pensum stort sett kun av powerpointmateriale og det er dette man testes i på eksamen. Et tips er å merke seg hvilken undervisningsform og eksamensform emnet har når man velger emner. Personlig foretrakk jeg muntlig eksamen ovenfor den skriftlige eksamen som som hovedregel er på 45 min skriftlig på ark uten ordbok.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Mannheim er ansett å være ett av de beste universitetene innen business i Europa så emnetilbudet farges av dette og avhenger selvsagt av studieretning. Det juridiske fakultetet tilbyr stort sett emner innen forretningsjus og et vidt spekter av EU-rettslige fag - så dersom dette er av interesse for deg er Universitetet i Mannheim et godt valg.

Det er verdt å merke seg at Universitetet i Mannheim er (etter mine undersøkelser) det eneste universitetet i Tyskland som tilbyr tilstrekkelig med juridiske fag som undervises på engelsk til å oppfylle kravet om 30 studiepoeng per semester. Dersom du har relativt gode kunnskaper innen tysk er det også mulig å velge tysk som undervisningsspråk, og da vil naturligvis emnetilbudet utvides betraktelig.

Når det kommer til valg av emner har Universitetet i Mannheim en svært dekkende emnekatalog som gir en god beskrivelse av bl.a. emnets innhold og undervisningsstruktur. Merk at emnekatalogen ofte endres rett før skolestart, men det er ingen problem å endre fag de første 2 ukene når du er i Mannheim.

Før jeg valgte emner til forhåndsgodkjenningen leste jeg igjennom studentrapportene fra studenter som hadde gått på Universitetet i Mannheim for å få tips til fag, og valgte stort sett ut fra dette. I ettertid har jeg innsett at dette ikke burde vært så styrende for valg av emner som det ble og jeg anbefaler heller å lese seg opp på egenhånd og velge etter interesser. Jeg vil uansett anbefale emnene The Common Foreign and Security Policy of the EU (8 ECTS), Introduction to German Private Law (10 ECTS) og European Competition Law (6 ECTS). Det førstnevnte faget tok form i "blokkundervisning" der vi ble undervist 7 timer hver fredag i en mnd. og skilte seg ut fra de øvrige ved at eksamen bestod av muntlig aktivitet i timene, en presentasjon og en liten skriftlig eksamen. De to andre fagene var noe uorganiserte emm., men samtidig veldig spennende. Jeg tok også emnet Cross Border Litigation and Arbitration (6 ECTS), som nok er et av de mest krevende fagene du kan velge. Men dersom du er interessert i rettergang er dette et godt valg.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte: Ettersom Universitetet i Mannheim tilbyr mange emner innen EU-retten, er det gode muligheter til å få en svært inngående og detaljert faglig kunnskap om dette. Ellers tilbys også en rekke fag som gir ett komparativt faglig utbytte, noe som er god kunnskap å ta med seg videre dersom man ønsker å jobbe innen internasjonale juridiske områder. Fag som f.eks. Cross Border Litigation and Arbitration er et emne som vil gi god transnasjonal kunnskap og som kan være en fordel å ha med seg videre dersom man ønsker å jobbe som advokat i et større firma som opererer over landegrensene.

Språk: Ettersom Universitetet i Mannheim tilbyr tilstrekkelig med emner som undervises i engelsk er et utvekslingsopphold i Mannheim en unik mulighet til å forbedre sin juridiske engelsk, samtidig som man kan lære seg/forsterke tyskkunnskaper. Et tips er her å delta på Summer/Winter Academy som finner sted en mnd. før skolestart hvor det undervises i tysk tilpasset ditt utgangspunkt. Du trenger ikke ha tyskkunnskaper på forhånd for å delta på dette.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Mannheim holder hovedsakelig til i et gammelt barokk slott og er en severdighet i seg selv. All undervisning ved det juridiske fakultet finner sted her, og skolen har flere bibliotek som holder høy standard. Forelesningssalene bærer preg av at det finner sted i et gammelt slott, men har en ok standard. Universitetet har både en hyggelig cafe og en stor kantine hvor du får kjøpt det meste til en billig penge. Det er f.eks. ikke noe problem å kjøpe et fullverdig middagsmåltid til 3 Euro. Ellers tilbyr skolen et rimelig treningsstudio for studenter, men personlig vil jeg heller anbefale å trene på et mer moderne treningsstudio i sentrum, f.eks. Venice Beach Fitness.

Når det kommer til byen er Mannheim en relativt stor by. Den er kjent for å være Tysklands styggeste, men har svært gode shopping muligheter og gode restauranter. Dersom du er interessert i sport har Mannheim et av Tysklands beste herre håndballag og hockeylag - så du har mulighet til å se mange gode kamper. Mannheim er plassert midt i Europa og mange svært kjente tyske og europeiske byer kan nås med en kort buss- eller togtur. Du kan f.eks. dra til Paris med tog på kun 3 timer.

Bustad

Etter mine erfaringer lønner det seg å starte å lete etter bolig allerede etter bekreftet opptak. Du kan da velge å enten søke om studentbolig gjennom universitetet eller leie på det private markedet.

Kvaliteten på studentboligene er relativt lav, men samtidig gir det å bo i studentbolig gode muligheter til å bli kjent med andre internasjonale studenter. En annen fordel er at det er svært billig å bo i studentbolig, men ettersom leieprisene i Mannheim generelt er lave vil jeg uansett anbefale å leie privat.

Dersom du ønsker å leie privat er et tips er å starte letingen på siden https://www.wg-gesucht.de/en/, som kan sammenlignes med Finn.no, eller skolens egen nettsider hvor studenter legger ut sine private rom. Jeg anbefaler er å bo innenfor sentrumskjernen som kalles "quadraten". Skolen ligger i utkanten av denne, men dersom du bor innenfor "quadraten" er det gåavstand til skolen og det meste av butikker ol. Men det er ingen problem å bo i andre områder, og jeg bodde selv rett ovenfor broen bak Universitetet i byen Ludwigshafen. Likevel vil jeg ikke anbefale dette, ettersom trikken ikke går like hyppig på kveldstid i ukedagene.

Sosialt miljø

Det første tipset vedrørende det sosiale miljøet i Mannheim er å delta på Summer/Winter Academy som finner sted en mnd. før semesterstart. Dette organiseres slik at du deltar på 5 timer med undervisning i tysk hver dag, i tillegg til at du kan melde deg opp til mange ulike aktiviteter. Disse aktivitetene består i alt fra guidet tur i Mannheim, utflukter og lenger dagsturer til tradisjonelle og historiske byer i nærheten av Mannheim, eks. Rotenburg.

Ellers arrangerer studentorganisasjonen i Mannheim, VISUM, en rekke aktiviteter i løpet av semesteret, bl.a. ulike temafester hver mandag, bar til bar og ulike utflukter til kjente europeiske byer. I tillegg til dette har skolen et stort sportstilbud, og det er ingen problem å delta på studentlag.

2018

Haust 2018 - BAPS-AOP

Haust 2018 - BAPS-AOP

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det vil være lurt å bo relativt sentralt, hvertfall har jeg opplevd det slik. Selv har jeg bodd i quadrate, hvor man kan tusle til alt. Sykkel er også rimelig lurt, da kommer man seg fort rundt. Man kan finne noen billig brukte på Ebay f eks.

Undervisningsformer

Det finnes vanlige forelesninger og små seminarer hvor man har mindre grupper studenter med mye dialog og diskusjoner, her er det også ofte presentasjoner. Personlig syns jeg seminarene har vært veldig bra, man går ordentlig gjennom stoffet samtidig som man blir mye bedre kjent med de andre studentene i klassa.

Vurdering av emnetilbodet

I forhold til psykologifag syns jeg det var litt lite fag som ble tilbudt på engelsk, eller problemet var heller at de fagene som ble tilbudt på engelsk som oftest var 2 eller 4 studiepoeng, slik at man trengte veldig mange fag for å oppnå 30 studiepoeng. Om man derimot er interessert i å ta fag på tysk er det et stort utvalg. Samtidig har man mulighet til å ta valgfag som tilbys alle utvekslingsstudenter, både management, jus og political science. De tyske kulturfagene som tilbys har vært utrolig spennende å følge. De anbefales!

Fagleg utbyte og språk

Selv har jeg tatt et psykologifag på tysk, det har vært krevende å følge, men samtidig gøy å kjenne på utviklingen. Det er utrolig mange nordmenn og internasjonale man blir kjent med i Mannheim, så det er fort gjort at det blir mye norsk og engelsk. Så for min del har det ikke blitt like mye tysk som jeg i utgangspunktet hadde ønsket.

Selve fagene her i Mannheim er utrolig godt lagt opp, det er mye fokus på forskning og metode. Noe som har vært veldig lærerikt! Man arbeider med stoffet i mye større grad her føler jeg.

Universitetsområdet og byen

Byen er nok ikke den peneste i Tyskland, men gud for en sjarm likevel. Studentlivet her er utrolig bra, om man ønsker har man mulighet til å møte nye mennesker hver eneste dag. Det skjer alltid noe her!
Skolen er utrolig fin, bibliotekene og kantina er også veldig bra.

Bustad

Personlig har jeg bodd i kollektiv med en tysk jente, noe som har fungert fint. Så om man velger studenthybel eller kollektiv tror jeg at det er like sosialt og ålreit.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet her i Mannheim er så sykt bra, jeg anbefaler summer/winter academy for å få en liten roligere periode før studiene begynner for fullt for å bli kjent med andre internasjonale. Dette var en utrolig sosial måned som la grunnlaget for resten av semesteret mitt her i Mannheim.

Vår 2018 - Lektorprogrammet i framandspråk

Vår 2018 - Lektorprogrammet i framandspråk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Informasjon
Det å reise på utveksling betyr en hel del papirarbeid, generelt en hel del arbeid. Jeg var tidelig ute å leste meg opp på smått og stort, på byen, på univeristiet, mulig fag, erasmusstipend, lånekassen og så videre. Jeg gikk også på møter, men for å vær ærlig var ikke alt like klart på alle møtene. Var det noe som var uklart for meg, så sendte jeg bare en mail og spørte. Et andre godt råd er å snakke med andre mestudenter som har vært på utveksling, spør masse og vit at ingen spørsmål er for dumme. Viktig er der også å huske på at det er du som student som velger å reise og det betyr naturligvis at du må stå på for at ting skal skje. Så søk råd der det trengs og les deg opp.

Ellers vil jeg råde til å
- bygg opp dine egne forvetninger (ikke la andre bygge opp dine forventninger)
- sett deg noen mål for semesteret du skal tilbringe i et annet land
- SPAR opp penger
- gå på språkkurs om du kan og dobbeltsjekk ALT angående stipend med lånekassen
- vær på og send mail, ring osv. om det er noe du finner uklart
- vær forberedt på at de første ukene blir kanskje litt tøffe, men vit at det er det FOR ALLE som kommer
- Søk opp pakkelister og forsøk selv om det er umulig, å pakke lite

Undervisningsformer

Undervinsingformene her i Mannheim eller generelt i Tyskland, er noe annerledes enn i Norge. Det er ikke lengre snakk om "studiepoeng", men alltid ECTS. Fagene er ikke like store som i Norge, men heller 3-ECTS, 4-ECTS, 6-ECTS og 8-ECTS.

I forlesningene er det ofte slik at foreleseren snakker alene og du skriver ned hva som blir sagt, her i Mannheim pleier ein "Vorlesung" å være på 3 ECTS med en eksamensform at du skal skrive et sammendrag på et par A4 sider fra en forlesningene professoren holdt.

I seminarene er det mindre grupper, altså kanskje 15-20 studenter hvor det er forventet at du som skal student skal delta aktivt. Før var det også slik at karaktereren ble satt ut i fra hvor mye du som student også deltok, men det foregår endringer etters som det ifjor var en rettsak her i Tyskland angående oppmøteplikten. Før har det vært slik at du kunne ikke gå glipp av mer enn 2 seminarer i løpet av semesteret og som sagt får karakterer også ut i fra hvor mye du deltok på, men denne rettsaken førte til at denne oppmøteplikten ikke lengre gjelder på samme måte som før. Jeg skal ikke gå for mye innpå det fordi det er endå litt uklart hva det egentlig betyr og hvordan eksakt påvirker enda virker det som, flere av de profesorene jeg har hatt har uttrykt at det er litt uklart for de hva det ebtyr. Så det blir nok mer klart snart, men tror det eller ei, systemet deres her på universitet i selveste Tysklands, landet som er kjent for sine systemer, er ikke like godt organisert. Et annet punkt å merke seg som er fort legger merke til her i Tyskland at de henger etter også i det digitale verdenen. Oppsummerende sagt i seminar, noterte ikke professoren/seminarledereren oppmøte og vi hadde ikke oppmøteplikt som var ganske greit.

Et inntrykk jeg sitter igjen med etter et halvt år på Mannheim Universität er at det er mye opptil professoren hvordan de legger opp seminarer og slikt, i Norge så er det nok mer vaner/system for hvordan det skal gjøres, mens derimot her har professor enda mer de skulle ha sagt. Derfor varier det fra underviser til underviser.

Ellers vil jeg legge til at et 6-poengsfag her er mye større enn hva vi er vant til i Norge, som vil si at et 8-poengsfag er enda større. 3-poengsfag betyr altså at det ikke skal være så mye jobb og slik forsetter det.

Det som er så greit med nettopp Mannheim Universität er nettopp at det starter i februar og er ferdig i juni. Det er det eneste universitet i Tyskland som tilbyr denne type semester, de andre universitetene starter i april og avsluttes i juli/september. For min del var det viktig å ha et universitet med den "normale" oppbygningen av semesteret for jeg har en sommerjobb hjemme samtidig som jeg skulle til høsten begynne på master og ønsket en liten pause før høstsemesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Hvilket emnetilbudet som tilbys avhenger selvsagt av hva en studerer. Mannheim er kjent for business og regnes som en av de største business i Europa, så det absolutte flertallet av studentene studerer en eller annen variant av business. Samtidig er det samfunnsvitenskapelige faculty også ganske bra og har rundt 3000 studenter. Jeg derimot studerer språk ved faculty of humanties som var enda mindre, men samtidig var det en veldig stort tilbud. Mye større enn hva jeg til i Bergen. Derimot var det litt vanskelig å finne ut av hvilke fag som ble tilbydd og ikke. Dessverre så er ikke internett siden til Mannheim Universität den beste og ut i fra det er det vanskelig å finne så god informasjon. Dette betydde at jeg sendte en god del mailer til kontaktpersoner på universitetet og her ble en del oppklart, men dessverre var det heller ikke mange til som kom på plass med fagene før sent i Desember fordi det er slik det er.

Jeg går på et ganske fast opplegg her i Norge som betydde at i Tyskland måtte jeg finne fag til å erstatte de jeg skulle tatt i Norge. For å være litt føre smart tok jeg derfor tidelig kontakt med fagkordinator og studieveileder, her jeg fikk svar på en del spørsmål og luftet tanker rundt fagvalg. Dette er veldig glad for jeg gjorde for det betydde at når jeg først var i Mannheim og ting ble ikke helt som planlagt,var fagkordinator og studieveileder allerede godt kjent med min "historikk". Fordi selv om ting skal forhåndsgodkjennes og du skal ha valgt fagene før du reiser må en kanskje justere litt på emnevalg.

Fagleg utbyte og språk

For min del som studerer tysk vil jeg si jeg har fått et stort utbyte av å studere i Tyskland hvor språket omgir meg hvor enn jeg går. Samtidig som jeg sitter med et stort utbytte språklig har jeg med litt annen følelse om det faglige utbytte. Det gjøre noe når fagene er så mye mindre og derfor lagt opp på en annen måte.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et gammelt slott og er rett og slett vakkert. I klasserommene er det takdekerasjoner og høyt under taket. Ettersom dette et stort buisness-univeristet er det mye penger og det merker en godt, men samtidig vil jeg påpeke at vi i Norge har generelt gode standarer på university og høyskoler i Norge. Universitet ligger på L1 og går en rett frem fra universitet havner en i kjernet av byen med Pardeplatz og Marktplatz. Universitet ligger veldig sentralt og det er enkelt å komme seg til og fra det, mye kollektivtrafikk. Jeg vet ikke helt hva de regner som campus og ikke, men rundt slottet (altså hovedbygget) ligger et par biblotek i nær omkrets. Samfunnsvitenskaplig fakulitet ligger i A6, mens bibloteket til faculty of humanties ligger i A3. Det er veldig enkelt å komme seg rundt.

Byen er ellers ikke den peneste og det er byen veldig godt inneforstått med. Derimot er det enkelt å finne frem i byen og den er formet som et kvadrat hvor gatene har ikke navn, men har navn som et sjakkbrett med A1, A2 osv. Så det er veldig greit å finne frem ut i fra det. Ellers er bykjernen relativt stort og innad i byen finner en den beste av den en trenger med butikker, shoppingsenter, treningssenter, kino, mye cafér og så videre. Byen ligger også mellom to store elever Rhinen og Neckar og ved elevene er det veldig fint å gå tur eller jogge. Om sommeren eller våren er det populært å ta med seg piknikteppe å tilbringe dagen ved elva. Mannheim ligger også veldig greit til i Tyskland som gjør det enkelt å reise rundt til mindre og større naboybyer. Samtidig som det ikke er den peneste byen har den altså absolutt sin sjarm og blir veldig grønn og VARM om våren/sommeren. Fra april av er nærmest sommervarme for nordmenn og generelt er været her VELDIG bra, lite regn og grei temperatur.

Bustad

Jeg valgte å bo i en studentleilighet innenfor "kvadraten" som det heter her i Mannheim, for min del var det var viktig før jeg reiste å bo innen for kvadraten, men etter å ha vært her nå et halvt år vil jeg si det betyr ikke så mye å bo innenfor den. Det er uansett er det greit å ha semesterbilleteten på tram, tog og buss, og kollektivtransporttilbudet her er veldig bra. Med semesterbilletten kan en også reise rundt i store deler av Baden-Wüttemberg og generelt er er enkelt å komme seg rundt i området. Byen er generelt veldig grei å orientere seg i. For ikke å snakke om at det er også veldig fint å bo andre plasser enn i kvadraten og, da som i Neckarstadt West og Ost, Neckerau og så videre. Det som er greit med å på studentbolig er jo at det litt mindre arbeid ville jeg si, det er også for det meste veldig billig og dessverre ikke så fint, men dette er bare et halvt år i en mindre ok leilighet. Ikke at det er noe problem å finne seg en privatleilighet her heller, wg-gesucht.de er en grei side og på facebook på grupper finner en også leiligheter. For private leiligheter er det selvfølgelig litt dyrere, men her kan en også finne finere leiligheter enn hva studentboligene er.


Smart er det å snakke med noe som kjenner Tyskland og boligmarkedet der litt og kanskje smartest av alt er å vite at det er en midlertidig boplass og du har ikke reist til et annet land for å sitte på et rom, men for å leve i et annet land, en annen bo og så videre.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er rett og slett veldig bra. Som utvekslingstudent er det så mye en kan gjøre og så mange spennende bekjentskaper som venter. VISUM er utvekslingsstudentenes organisasjon og de arrangerer Stammtisch nærmest hver mandag i semesteret og ellers fester, turer, tandemkvelder og mye mer i semesteret. Vil våge og hevde at det kan ikke sammenlignes med hvordan vi gjør det i Norge med våre utvekslingsstudenter som kommer på besøk fordi det er helt annen kultur for det i Tyskland. Gjennom universitet kan en også få en tandempartner som viser deg rundt og videre.
Jeg sitter igjen med mange gode venner og gjennom dette halvåret jeg har blitt kjent med og pratet med mennesker fra hele verden. Jeg har møtt mennesker fra Argentina, Colombia, Mexico, Chile, Brasil, Canada, USA, Kuwait, Taiwan, Kina, Japan, Australia, New Zealand, Russland, Hvite Russland, Litauen, Polen, Finnland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Sveits, Italia, Spania, Tyrkia, Portugal, Danmark, Tsjekkia, Malta, Ukraina og enda mer. For min del var det viktig å bruke språket og ikke reise til et annet land for å bare være med nordmenn, så jeg var fra begynnelsen av veldig konsekvent å søke andre enn nordmennene her. Jeg er nok over gjennomssnitt glad i å stille spørsmål, men for å ha et godt sosialt miljø på utveksling er det viktig å søke andre og gå ut av komfortsonen din.

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

24.08.2017 - 22.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Om du skal skrive masteroppgave når du kommer hjem fra utveksling er det et godt tips å delta på faggruppemøtene det siste semesteret før utvekslingssemesteret.

Universitetet i Mannheim har et noe rotete IT-system og dette kan til tider virke både frustrerende og håpløst. Problemet er at universitetet har 3-4 ulike IT-forum der du som student får tildelt ulik informasjon. Før selve utvekslingsoppholdet starter er mitt tips å benytte litt tid på profilen du får tildelt på https://myunima.uni-mannheim.de/incomings/. På dette forumet finnes utrolig mye nyttig informasjon, bla. huskelister for ulike registreringer, betalinger samt generell informasjon om "everyday life, free time, Mannheim" etc.

Noe av det første du må gjøre når du kommer til Mannheim er å registrere deg som innbygger på "K7"- kontoret. Mitt tips er å dra dit rett etter åpningstid siden køen av mennesker fort blir svært lang.

Det viktigste tipset er uten tvil å delta på "Summer academy". Dette er universitetets språkkurs som arrangeres gjennom hele august. Kurset er inndelt i ulike nivåer, så om du ikke har forhåndskunnskaper spiller det ingen rolle. I tillegg til det faglige arrangeres det etter endt undervisning frivillige utflukter og sosiale arrangementer nesten hver eneste dag. Gjennom "Summer academy" får du muligheten til å møte mennesker fra hele verden og de jeg møtte her ble noen av mine beste venner.

Undervisningsformer

Selve undervisningen foregår i mindre klasser på 15-40 studenter. Dette gjør selvsagt at interaksjonen mellom foreleser og student blir enklere. Eksamensformen er for det aller meste skriftlig eksamen a 1 time, men i ett av kursene mine var eksamensformen en kombinasjon mellom multiple choice, hjemmeeksamen og muntlig i form av "moot court".

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er relativt bredt, men likevel midt på treet hva gjelder innhold. Av mine 4 valgte kurs var jeg misfornøyd med 2 og fornøyd med 2. Jeg valgte en kombinasjon bestående av blant annet "Energy law and policy" og "International investment law". Kurset "Energy law and policy" anbefaler jeg uten tvil å velge bort da foreleseren ikke er den beste samt at man gjennomgående kun skraper på overflaten av det som ellers kunne vært et svært spennende tema. "International investment law" var derimot en "høydare", blant annet fordi deler av eksamensformen var muntlig i form av to prosedyrer. I forbindelse med disse to "moot court'ene" ble det hentet inn en erfaren advokat fra Frankfurt som opptrådte som voldgiftsdommer, noe som gjorde det hele mer virkelighetsnært.

Fagleg utbyte og språk

Rent faglig har jeg i 2 av 4 kurs fått et svært godt faglig utbytte. De to kursene hvor det faglige utbyttet var mindre var "Energy law og policy" og "E-commerce & Internet". Det faglige utbyttet ender dermed totalt sett midt på treet. Anbefalinger av kurs, etter egne og medstudenters erfaringer, er bla. "International investment law, "Cross Border Litigation and arbitration" og "Competition law". Undervisningsspråket er engelsk og språklig sett har oppholdet gitt meg et svært godt utbytte. Ikke bare for engelsken, men også for tysken. Da jeg kom til Mannheim hadde jeg hatt tysk på ungdomsskolen og videregående, men mesteparten hadde gått i glemmeboken. Etter å ha deltatt på universitetets intensivkurs i tysk i hele august, samt benyttet tysk på fritiden har jeg ved semesterslutt opplevd en enorm forbedring. Fra å ikke kunne holde en samtale gående i 5 minutter kan jeg i dag holde en samtale gående i 30 minutter.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er storslagent og vakkert. Universitet ligger nemlig i et gigantisk Barokk-slott som visstnok skal være Europas største. På den annen side er selve byen ikke mye å skryte av. Hele byen ble bombet under annen verdenskrig og i gjenoppbyggingsperioden ble estetikk valgt bort til fordel for praktiske behov. Til tross for dette har byen noen grønne lunger, deriblant ved elvebredden, som vi brukte flittig nesten hele semesteret. En positiv ting med Mannheim er at det ligger langt sør i Tyskland, noe som gjør at temperaturen i midten av oktober kan ligge på rundt 20 grader før vinteren i november for alvor slår inn. En annen positiv ting med Mannheim er at togforbindelsene til og fra Mannheim er svært gode. Blant annet kan du nå Paris med tog på 3 timer eller Zürich i Sveits på 3,5 timer.

Bustad

Jeg anbefaler å begynne å lete etter bolig med en gang du har fått bekreftet studieplassen . Bruk gjerne websiden WG-gesucht.de i denne prosessen. Når det kommer til hvor man bør bo anbefaler jeg sterkt at du bor i "Quadrate". Velger du dette området bor du midt i byen med kort gåavstand til absolutt alt, inkludert universitetet. Flere studenter som valgte å bo utenfor dette området, særlig i studentboliger, angret i ettertid på dette upraktiske valget.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er bra, men dette var mye takket være "Summer academy". Under semesterstarten i september arrangeres det ikke så mange bli-kjent arrangementer, noe som gjorde det litt vanskeligere for de som ikke deltok på "Summer academy" å bli integrert i det sosiale miljøet.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

24.08.2017 - 22.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Tyskland er et land med mye byråkrati, noe du vil erfare ved ankomst til Mannheim. Universitet gir for det meste utfyllende praktisk informasjon, men det er viktig å sørge for å holde seg aktivt oppdatert. Du får tilsendt en del papirarbeid før utreise, og dette er lurt å forberede på forhånd. Ellers blir det mye arbeid når du skal immatrikuleres.

I Tyskland må også enhver registrerer seg som beboer i den byen de holder til. I denne forbindelse vil du bli godt kjent med venteværelset på K7 bygget. Her er det viktig å ta med pass, leie-kontrakt og et skjema om bekreftelse at du bor der du bor (må signeres av deg og utleier). Sistnevnte får du tilsendt av universitet eller kan lastes ned på universitets studentportal.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår utelukkende ved forelesning med rundt 20 studenter. Enkelte av forelesningene minnet mer om seminar, slik vi kjenner det fra UiB, mens andre professorer hadde en mer tradisjonell tilnærming. Selv om det varierer fra emne til emne, vil jeg generelt si at fagene har er langt mindre praktisk anlagt. Ingen av emnene jeg hadde valgt ga mulighet for å arbeide med praktikumsoppgaver som del av undervisningen. Pensumslitteraturen bestod i hovedsak av powerpoint-slides fra forelesninger, slik at det lønner seg å ta gode notater underveis i kursene. De fleste av professorene anbefaler også tilleggslitteratur, men disse er ikke nødvendig for eksamen.

Eksamen foregår primært skriftlig, men enkelte fag har også muntlige eksamener. For eksempel har emnet "Investment Law" gjennomføring av prosedyreoppgaver, som del av vurderingsgrunnlaget. Skriftlig eksamen gjennomføres over mellom 45 minutter til maks 1 time. Både vanskelighetsgrad og kravene som stilles til studentene er tilpasset dette.

Vurdering av emnetilbodet

For Tyskland å være, tilbyr Mannheim et av de bredeste utvalg emner med engelsk som undervisningsspråk. Det er derfor ikke noe problem å nå opp til kravet om 30 studiepoeng. Med forkunnskap innen tysk er det også mulig å velge mellom mange emner med dette som undervisningsspråk. Personlig kan jeg sterkt anbefale fagene "European competition law", "European market freedoms" og "Cross-border arbitration and litigation".
Når en vurderer hvilke fag en skal velge, er det viktig å være obs på at emnekatalogen er under nærmest konstant endring fra den frigis til semesterstart.

Fagleg utbyte og språk

Velger du engelskspråklige fag har du god mulighet til å få innegående kunnskap om mange fagområder innen EU-retten, men også andre transnasjonale rettsområder. Utvekslingsoppholdet er også en enorm mulighet for å lære seg mer tysk og engelsk. Universitet tilbyr en rekke språklige og kulturelle fag som du kan ta ved siden av de juridiske emnene. Summer/Winter Academy anbefales for å få en god start på/oppfriskning av tysken.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er en relativt stor by etter norsk standard. Selv om byen ikke er kjent for å være den peneste, gir den deg en unik mulighet for å reise videre ut i Tyskland eller Europa ellers. Byer som Frankfurt, Stuttgart og Nürnberg ligger bare en kort tur unna med hurtigtog. Ellers er det mulighet for å reise til mer tradisjonelt pene tyske byer med trikk fra Mannheim, blant annet Heidelberg, Worms ol. Mannheim er kjent for rutenett oppbygning av bykjernen, som gjør byen ekstremt lett å navigere.

Det juridiske fakultet holder til på en av Mannheims få severdigheter, barokk slottet. Alle forelesningene til de juridiske emnene foregår her. Kvalitet på lesesaler, bibliotek, kantine og forelesningssaler er helt ok. Universitet har også et treningssenter hvor det er mulig å trene for en billig penge.

Bustad

Etter hva jeg har erfart virker det ikke å være veldig problematisk å skaffe seg bolig i Mannheim, selv om det kan være lurt å være tidlig ute når du har fått bekreftet opptak. Selv bodde jeg innenfor området som heter "quadraten", som er kjernen av Mannheim. Bor du innenfor denne sirkelen er du i gå-avstand til alt du skulle ha behov for. Jeg vil på det sterkeste anbefale å bo her. Studentboliger kan også leies gjennom universitetet. Etter hva jeg har sett er kvaliteten av disse lav, men det gir en unik mulighet til å bli kjent med mange andre medstudenter (tyske og internasjonale). De fleste studentboligene ligger i områder utenfor quadraten, men det finnes også noen få studenboliger i området rundt G.

Sosialt miljø

Studentorganisasjonen for internasjonale studenter, Visum, arrangerer mange events gjennom hele semesteret. Blant annet arrangeres det fester, turer til andre byer og ukentlige stammtisch hvor du kan møte mange nye studenter. Alt er lagt til rette for et godt studentmiljø for de internasjonale studentene i Mannheim. De fleste som reiser på utveksling har få eller ingen sosiale holdepunkter i byen de kommer til. Summer/winter academy er derfor en unik møteplass, ettersom alle er ute etter å finne nye venner og jeg anbefaler dette på det sterkeste.

Vår 2017 MAHF HIS

Vår 2017 MAHF HIS

01.02.2017 - 31.07.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før en ankommer Mannheim, er det noen ting en må være oppmerksom på. En mottar en faktura for seminaravgift som må betales i god tid før en ankommer Tyskland. Jeg anbefaler å søke på intensivkurset som er måneden før selve studiet starter. Husk at de har en tidlig påmeldingsfrist. Det kan også være en fordel å ta et språkkurs i Norge før reise. Ellers er leiemarkedet vanskelig i selve Mannheim, så jeg anbefaler å få ordnet det via Universitetet. Ellers finnes det noen muligheter for leie også i småstedene utenfor selve byen.

Undervisningsformer

Det finnes fire forskjellige former for undervisning, to typer for forelesning og to typer seminarer. Seminarene krever at en jobber jevnt, men det lønner seg på sikt. Dessuten er det seminarene som en får flest studiepoeng for (mellom 6 og 8 ECTS), og derfor er det lurt å velge flest av dem. Det er gjerne flere vurderingsformer enn det en har ved Universitetet i Bergen, gjerne foredrag, kort eksamen, oppgaver og essays.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ganske bra. Universitetet i Mannheim tilbyer hovedsaklig emner fra nyere tid, med hovedfokuset på 1800-1970-tallet. Det blir tilbudt en rekke kurs på engelsk også.

Fagleg utbyte og språk

Som historiestudent vil en merke noen forskjeller mellom Universitetet i Bergen og i Mannheim. I Mannheim er det 'Moderne Historie' som dominerer på instituttet, og ellers er det svært få muligheter til å få undervisning om andre tidsperioder. Det er likevel verdt å merke seg at Mannheim og Heidelberg har noen samarbeidsavtaler. Dermed ligger undervisningstilbud som omfatter 'Eldre Historie' bare en 20 minutters togtur unna (strekningen inngår i semesterbilletten som en kan kjøpe for ca. 100 euro).

Universitetet tilbyr en rekke kurs på Engelsk, men jeg anbefaler definitivt å lære seg tysk og forsøke å ta noen kurs på tysk. Den faglige motivasjonen, kompetansen og tilbudet blir bedre av å være omgitt av lokale studenter som ikke er på et 'frisemester' i Europa. Ellers vil en også merke at det faglige utbyte er avhengig av studentene en omgis med. Ikke alle er like ivrige, men de lokale er ofte svært dyktige. Selv om forholdet mellom faglige ansatte og studenter er svært formelt, så er de oppriktig opptatt av studentene og er alltid åpen for en samtale omkring faglige spørsmål.

Universitetsområdet og byen

Universistetsområdet er samlet rundt Europas nest største barokkslott (bare slått av Versailles). Her har en tilgang på en rekke bibliotek, Cafe, Kantine, mm. Selve byen er oversiktlig, men ikke særlig vakker. Heldigvis er det mange flotte og historiske byer i nærheten (Heidelberg, Speyer, Weinheim,Karlsruhe etc). Så det er bare å komme seg ut og oppleve det fantastiske området i Baden-Wurtemberg.

Bustad

Det enkleste er å få bolig gjennom kontaktene til Universitetet. Selv bodde jeg ikke i Mannheim, men i Heidelberg. Det er generelt mye jobb å finne seg bolig privat, og de fleste ønsker at en langtidsleie på minimum to år. Men dersom en søker privat kan det være lurt å se etter bolig litt utenfor bykjernen, langs tog eller trikk.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Mannheim er svært godt. Allerede før ankomst kan en melde seg inn i en facebook gruppe for utvekslingsstudenter, kalt 'Visum'. Her er det lett å danne vennskap med andre utvekslingsstudenter. I tillegg arrangeres det en rekke tiltak for å skape bånd med lokale, eksempelvis finnes det språktandem. I tillegg finnes det andre organisasjoner som arrangerer at du får bo hos en lokal tysk familie over en helg. Det beste stedet for å få gode venner er likevel i forelesninger og særlig i seminar. Men det å tørre å arrangere seg i en studentorganisasjon, selv om det bare er for 6 måneder, anbefales på det sterkeste. Det finne også en rekke kirker og trossamfunn som en kan engasjere seg i, også på studiestedene. Alt i alt er det meste lagt tilrette for et godt opphold i gründerbyen Mannheim.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.08.2016 - 31.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Utveksling til Mannheim er en kjempe god mulighet til å forbedre språkkunnskaper, bli kjent med den tyske kulturen og bli kjent med mennesker fra hele verden. Mitt semester i Mannheim vil jeg ikke være foruten. Har man mulighet vil jeg virkelig anbefale å delta på "Summer Academy" en måned før skolestart. Bortsett fra språkundervisning hver hverdag, ble det arrangert mange utflukter, bussturer, grilling og andre sosiale sammenkomster. Selv meldte jeg meg på det meste (til tross for at det koster noe), og jeg angrer ikke et sekund.

Det er lurt å være litt forberedt før man drar til Mannheim. Mannheim er ikke en vanskelig by å bli kjent med, men det er et knutepunkt for å kunne reise Europa rundt, og har man undersøkt litt på forhånd er det en kjempefordel. Men man må ikke reise ut av Tyskland for å finne på mye moro. I området rundt Pfalz er det flere sjarmerende og festlige vinfestivaler som man ikke bør gå glipp av.

Undervisningsformer

Undervisningen i juridiske emner gikk som klasseromsundervisning med mellom 15 og 30 studenter i klassen. Det var varierende fra foreleser til foreleser om det var mulighet for å stille spørsmål underveis. Og all undervisning var laget rundt powerpoint-presentasjoner. Foreleserne hadde gode engelskkunnskaper, men et lite minus var at noen av foreleserne manglet litt innlevelse og engasjement. Totalt sett var undervisningen forholdsvis god. Pensum er ganske greit, og består stort sett i printede dokumenter og rettspraksis.

Eksamensformen er enten skriftlig eller muntlig. Er man Ajour i timene, skal man kunne få til eksamen ganske greit. Den muntlige eksamensformen går ut på at man blir spurt spørsmål under en "vennlig samtale" (var i hvert fall min erfaring), og det er ikke spesielt skummelt. Skriftlige eksamener er på kun 45 minutter, noe jeg synes var ganske stressende. Det er fryktelig liten tid, men stort sett er spørsmålene tilpasset den lille tiden.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved universitetet i Mannheim er godt. Det er ikke et overflod av emner man kan velge med engelsk som undervisningsspråk, men det er mange interessante som oppfyller kravene til å ta 30 stp. Selv er jeg fornøyd med alle emnene jeg valgte. Det emnet som utmerket seg var "Cross-Border Litigation and Arbitration". Foreleseren var engasjerende og emnet i seg selv er veldig spennende. Jeg synes også det var lærerikt å ha "Innføring i tysk sivilrett for utvekslingsstudenter" med tysk som undervisningsspråk. Har man litt tysk kunnskaper fra før kommer man seg helskinnet gjennom.

Fagleg utbyte og språk

Utveksling er en vinn-vinn situasjon på flere måter. Blant annet ved at man blir bedre i språk og kanskje litt tøffere ved å tørre å bruke fremmede språk også. Selv har jeg blitt bedre i tysk, engelsk og også dansk (i hvert fall til å forstå). Samt fikk jeg et godt utbytte av de emnene jeg hadde undervisning i. Jeg har fått mye bedre kunnskap om EU-rett og tysk sivilrett.

Universitetsområdet og byen

Undervisningen foregår på Europas andre største Barokk slott. Det er litt stas å ha holdt til inne i et slott, men selve klasserommene er ikke så veldig luksuriøse. Men de er brukbare. Kantinene og bibliotekene/lesesalene er også ganske så brukbare. Men i eksamenstiden er det lurt å være tidlig ute til lesesalene, for da er det kamp om plassene.

Mannheim by inneholder det man trenger og mye mer til. Det er en forholdsvis stor by med mange spisesteder, shoppingmuligheter, treningssentre og mye mer. Den er kanskje ikke den vakreste byen som finnes, men man blir mer glad i den jo mer man blir kjent med den. Vil man til en litt finere by er Heidelberg Altstadt kun "et steinkast" unna (en liten tog- eller tramtur). Der kommer man garantert til å reise flere ganger.

Bustad

Jeg vil anbefale å undersøke bolig så tidlig som mulig når man vet at man skal til Mannheim. For når de tyske studentene får vite at de skal begynne der, da blir boligene tatt raskt. Selv bodde jeg i en privat WG sammen med to tyske studenter i området "Quadraten". Det var en veldig bra opplevelse. Bor man innenfor "Quadraten" kan man gå til det meste. Det er blant annet kort vei til universitetet, noe som jeg synes var en stor fordel. I sammenheng med norske leiepriser er det mye rimeligere å leie i Mannheim. Jeg fant mitt rom via nettsiden http://wg-gesucht.de.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Mannheim er veldig bra. Det er mange studenter, både utvekslingsstudenter og andre som er veldig interessert i å bli kjent med andre. Selv ble jeg for det meste kjent med andre utvekslingsstudenter, ettersom vi ble en slags "stor-familie" etter å ha tilbragt 1 måned sammen under "Summer-Academy".

Studentgruppen "VISUM" arrangerer mange sosiale eventer for utvekslingsstudenter, og det er bare å henge seg med på det. Det er en super mulighet for å knytte kontakter og å bli kjent med nye mennesker. Ellers er det et godt tilbud med barer og utesteder i Mannheim og særlig i Jungbusch hvor det står god stemning og god øl på menyen.

Medisin - høst 2016

Medisin - høst 2016

01.08.2016 - 31.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å søke bolig! Særlig hvis du vil bo i en Studentenwonheim, da må du søke samme dagen de legger ut boligene. Private kollektiv er også et godt alternativ, og når en søker på disse kan det lønne seg å sende flere søknader på en gang. Det kan ta litt tid å finne bolig i Mannheim, de fleste kollektivene får som oftest over 10 søkere når de legger ut et rom, og mange kjører intervju runder før de bestemmer seg. Rom i Quadrat er generelt dyrest og mest sentralt.

Undervisningsformer

I Mannheim har de i sosiologi, på engelsk, for det meste seminarer. Det vil si få, lange dager, i med en seminargruppe på rundt 20 studenter. Man må som oftest holde en presentasjon og skrive en oppgave for å få ects. Ellers har de også de normale forelesningene som ved UiB, det spesielle med Mannheim er at du har veldig dårlig tid på eksamen. Det er nesten ingen eksamener som er over 90 min lange.

Vurdering av emnetilbodet

I sosiologi var det en del seminarer å velge mellom(på engelsk), men forelesningsfag gikk for det meste på tysk. Hvis det ikke er nok fag ved ditt fakultet, kan du også velge fra universitetets" wide-electives".

Fagleg utbyte og språk

Jeg satt igjen med et veldig godt inntrykk av foreleserne. Administrasjonen var også hyggelige og hjelpsomme. Fagene tok opp mer tid enn forventet, så det ble ikke så mye tid til tysk lesing. Anbefaler språk kursene arrangiert av universitetet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et gammelt slott, stort og fint. forelesningssaler, klasserom og bibliotek er moderne. Mannheim er ikke en spesielt pen by, men med så mange studenter er det alltid mye som skjer. Det er også lett å hoppe på buss/tog til andre tyske og europeiske byer.

Bustad

Selv bodde jeg i Jungbusch, rett utenfor Quadrat, med gåavstand til universitet og sentrum. Med Bar-street og stor lekeplass på samme sted er det mer bråkete enn de fleste andre steder i Mannheim, men også billigere.

Sosialt miljø

Veldig bra i mannheim, Visum(student organisasjon) arrangerer utrolig mye bra. Alt fra turer til andre tyske byer, til Stammtisch(hver mandag). Universitetet har også et stort, variert og ikke minst gratis sport tilbud.

2016

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

28.08.2016 - 22.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Når du kommer til Mannheim, er det første du bør gjøre å enrolle ved universitetet. Det er mye papirarbeid, men du får tilsendt mye informasjon på forhånd, så så lenge du har forberedt går dette helt fint. Når du har innskrevet deg på universitetet, får du et ecum card. Dette fungerer som nøkkel på skap og dører, betalingskort i kantinen og betalingskort på vaskeautomatene om du bor i studenthjem. Med ecum kortet kan du også kjøpe semesterticket. Denne koster 160 euro for 6 måneder, og du kan bruke dette på nesten alle tog, trikker og busser i 50 min omkrets (ikke Frankfurt). Du kommer deg til og med til Wissembourg i Frankrike med denne, og du kan få rabattert billetter f.eks til Strasbourg.

Du må også registrere deg som innbygger i byen, innen 14 dager etter ankomst. Dette gjør du på K7, og er et beryktet sted. Som europeisk statsborger er det ikke noe problem, så lenge du har med pass og alt annet de ber deg ta med. Du må avregistrere deg før du flytter, men det kan du gjøre over email.

Undervisningsformer

Klassene ved Universitetet i Mannheim er mye mindre enn ved UiB, og bærer mer preg av seminarform. Vi er rundt 30 elever i hver forelesning, og foreleser forventer at du stiller forberedt. Klassene er blandet av utvekslingsstudenter og MCBL studenter. Studentene fra master of comparative business law har gjerne ikke studert juss før, men er internasjonale studenter som betaler mye for å få en master. Derfor tar foreleserne ekstra hensyn til dem, og det kan gjerne bli lit mye spørsmål. Foreleserne er flink til å styre dette, men greit å vite om på forhånd.

Forelesningene varer vanligvis 90 minutt, uten pause. Videre er eksamen vanligvis kun på 45 minutter (skriftlig). Jeg hadde også to muntlige eksamener, på ca. 60 min. Gjennom semesteret og når jeg leser til eksamen har jeg kun forholdt meg til det vi har lært i forelesning. Foreleserne har vist til noen bøker vi kan lese som er til låns på biblioteket, men det forventes ikke. Å gå i forelesning anbefales derfor.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg kunne ingenting tysk, så jeg måtte velge mellom emnekatalogen på engelsk. Selv om det klart var færre fag, syns jeg det var et relativt godt utvalg av fag på engelsk. De fagene jeg ønsket å ta og hadde fått forhåndsgodkjent, ble dessverre kun undervist på vårsemesteret. Det var ikke noe problem å få byttet fag, verken ved UiB eller det internasjonale kontoret i Mannheim. De er veldig behjelpelig, og man kan bare gå og banke på døren.

Et fag jeg vil anbefale, dersom du skal til Mannheim er å ta "Commercial Space Law". Det var en gjesteforelesning fra Adelaide, Australia. Veldig spennende og nytt rettsområde.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg har fått et godt faglig utbytte, særlig innen kontraktsrett og EU-rett. Dette er fag som er relevante hjemme også, så fagene jeg tar her er ikke for ingenting.

Jeg kunne ingenting tysk når jeg kom hit, og dro heller ikke på summer acadamy. Før jeg dro, skulle jeg ønske det var mer informasjon/oppfordret å dra på summer acadamy. Da jeg kom til Mannheim var jeg nemlig den "eneste" nordmannen som ikke hadde vært på det, og det virket kjempegøy. Så dersom du er interessert i å komme ned 4 uker før, lære språk og bli kjent med rundt 200 ungdommer fra hele verden vil jeg anbefale deg å dra på summer acadamy/winter acadamy.

Jeg klarte meg helt fint med engelsk dette halvåret. Det anbefales å lære seg noen basic gloser før man drar, men mye kommer underveis. Mannheim er ingen turistby, og mange snakker ikke engelsk. Det går likevel fint, bare vær åpen og ydmyk for at ikke alle snakker engelsk.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er kjent som en av de styggeste byene i vestlige Tyskland. Byen ble bombet under krigen, og bærer preg av dette. Jeg vil likevel ikke påstå at det er en stygg by, da den har masse sjarm. Universitetet er den fineste bygningen, men blant annet Wasserturm og Luisenpark må også besøkes. Om sommeren er det fint å ligge nede ved Rheinen, eller bade i de utendørs svømmebassengene nær Ulmenweg.

Byen har masse god shopping, og på vinterstid bugner det av julemarkeder. Ønsker du å reise, ligger Mannheim perfekt til. Her går det daglig buss og tog til Amsterdam, Hamburg, München, Berlin, Zurich, Paris - til og med Oslo.

Bustad

Før jeg dro leste jeg i de gamle studentrapportene, hvor de fleste sa at man måtte bo i Quadraten (sentrumskjernen). Jeg er uenig. Jeg var veldig opptatt av dette, og sto på venteliste i 2 måneder for å få studentbolig i Quadraten. Til slutt ga jeg opp, og fikk studentbolig i Ulmenweg. Ulmenweg ligger lengst vekke fra sentrum, 15 minutt med trikken, og består av 8 studenthus. Her bor 800 studenter, ca. 130 internasjonale. Det sier seg selv at alt ligger til rette for et fantastisk studentmiljø. Selve byggene er av dårlig kvalitet (jeg gråt første gang jeg så rommet mitt), men folkene og alt det sosiale veier virkelig opp for det. Vi er en liten familie der ute nå, og jeg har blitt kjent med folk fra hele verden ved å bo på den måten. 15 minutt fra byen med trikk høres langt ut når man bare kan bo i sentrum, men jeg lover deg at du får sett så mye mer og blir mer kjent med byen ved å bo utenfor sentrumskjernen.

Mitt beste tips når det gjelder bolig: Finn ut hva du selv ønsker, og ikke stol blindt på hva andre sier (slik jeg gjorde).

Sosialt miljø

Mannheim har veldig mye sosialt å by på for de internasjonale studentene. Visum, den internasjonale studentorganisasjonen, arrangerer noe flere ganger i uken gjennom høstsemesteret. Alt fra fester, running dinner, turer til Berlin, vinsmaking etc.

De fleste som er på utveksling er interessert i å bli kjent med nye venner, så her trenger man ikke å være redd for å ta kontakt. Det er alltid noen som vil finne på noe, og mulighetene for å finne reisevenner er gode. I Mannheim er det rundt 1000 utvekslingsstudenter hvert semester, så det er et veldig godt studentmiljø for oss internasjonale studentene.

Første uken tilbyr universitetet welcome recepiton med påfølgende lunsj, anbefaler å gå på denne. Jeg møtte flere av mine beste venner der. Videre arrangeres det ulike guided tours på universitetet med det fakultetet du skal gå på, det er også en fin måte å møte studievenner på.

Universitetet har også eget sports institutt som tilbyr gratis gruppetimer hver dag. Timene foregår på tysk, men det er ingen problem. Vi gikk på disse flere ganger, og jeg angrer på at jeg melde meg inn på treningssenteret når jeg kunne fått dette gratis.

Oppsummert kan jeg virkelig anbefale Mannheim på det sterkeste! Jeg kjente ingen da jeg dro nedover, og var veldig nervøs for å ikke få venner og hvordan det ville bli å bo i studenthjem så langt utenfor byen. Heldigvis ordnet alt seg, og ble mye bedre enn forventet :)

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2016 - 30.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være en fordel å så raskt som mulig "enrolle", altså skrive seg inn på universitetet, da får man et studentkort som brukes til praktisk talt alt på skolen, og som vaskekort hvis du bor i en studentbolig. Man kan også kjøpe en semesterticket (150 eur) som gir deg fri tilgang til alt av kollektiv transport gjennom hele semesteret (denne kan også printes på studentkortet). Semesterticket anbefales på det varmeste, da dette gir deg fri tilgang til en del fine byer rundt Mannheim, samt at man kan reise relativt langt "gratis". Faktisk kan man besøke en liten by i Frankriket på grensen til Tyskland gratis hvis man har dette kortet. Det anbefales også å melde seg opp på Summer eller Winter Academy som starter 4 uker før semesterstart. Dette er et språkkurs der man blir delt inn etter hvilke tyskkunnskaper man har. Mine tyskkunnskaper var praktisk talt fraværende og dette kurset hjalp meg til å kunne takle tysk i dagliglivet i Tyskland. Dette er også veldig sosialt!

Undervisningsformer

I motsetning til UiB har Uni MA færre studenter per professer. Forelesning er typisk i klasserom med mellom 15-25 studenter. Det anbefales å møte forberedt. Vær også oppmerksom på at eksamenene er en del kortere enn det vi vanligvis er vandt med. Den lengste eksamenen jeg hadde varte 90 minutter, men de fleste varte kun 45 min.

Vurdering av emnetilbodet

Emne tilbudet er relativt variert, alt fra EU-rett, comparativ law, international criminal law. Hvis man kan tysk godt kan dette være en god mulighet til å ta et innføringsfag i tysk rett. Eksamen er i noen tilfeller mulig å ta på engelsk, selv i de fagene der det blir undervist på tysk.

Fagleg utbyte og språk

Fagene er generelt noe mindre krevende enn det jeg var vandt med fra UiB, men dette forutsetter at man har relativt god forståelse i engelsk. Var noen som slet litt ekstra på grunn av dette. Ellers var fagene for det meste interessante. Jeg følte at jeg fikk utviklet tysken min relativt mye under mitt opphold, da jeg har gått fra å nesten ikke kunne noen ting, til å kunne holde en samtale med en fremmed tysker i 20 minutter, noe jeg er godt fornøyd med. Ellers snakker de fleste i Mannheim engelsk, dette gjelder særlig på Universitetet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et vakkert barokkslott som ble rekonstruert etter krigen. Et hav av auditorium og svært gode muligheter til å drive kollokvie. Learning Center på campus anbefales på det varmeste. Mannheim har et rykte på seg for å være en relativt stygg by, dette er til en viss grad riktig, men på ingen måte plagsomt. Byen har sin egne sjarm og hvis man vil se eldre tysk arkitektur er Heidelberg bare 20 minutters togtur unna.

Bustad

Jeg bodde i Hafenstrasse gjennom studentsamskibnaden, Studentwerken Mannheim. Standarden er på lik linje med den man finner på for eksempel Hatleberg studentboliger, altså ikke lukseriøst på noen måte, men helt greit. Fordelen med dette er at man da har et seriøst leieforhold slik at du er garantert å få tilbake depositum. Alle studentboligene er i gangavstand fra universitetet, med unntak av Ulmenweg. Ulmenweg er også den største samlingen av studentboliger, og kan også anbefales da de har et helt unikt miljø der ute. Det er heller ikke langt å ta buss eller trikk inn til sentrumskjernen. Skulle man være ute i de sene nattetimer er heller ikke taxiprisen avskrekkende.

Sosialt miljø

Jeg synes det sosiale miljøet var meget bra. Summer eller Winteracademy anbefales da dette gir en god start på det sosiale livet i Mannheim. Det er mange utflukter man kan ta del i gjennom semesteret og man får mange venner gjennom dette. Jeg ble kjent med folk fra hele verden og det gikk lettere enn jeg hadde trodd på forhånd. Hvis man reiser på vårsemesteret er det en egen fest for nordmenn "Norwegerparty", som man har hatt hver vår der nede i mer enn 30 år. Dette er den største festen i vårsemesteret og er arrangert av Universitetet. Det var 50 nordmenn som var i Mannheim på dette tidspunktet som hjalp litt til med arrangeringen tidlig på dagen, og det kom over 3000 studenter, en kveld man sent vil glemme! Mannheim kan virkelig anbefales!

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2016 - 30.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Reiseveien til Mannheim er forholdsvis enkel. Det raskeste er å fly til Frankfurt for så å ta en 30 minutters togtur fra flyplassen til Mannheim.

Når man er fremme er det en del praktiske ting som må ordnes. Det kan være lurt å ”sjekke inn” på universitetet så tidlig som mulig. Da får man tilgang på studentkort som kan brukes til å kjøpe mat i kantinen og tilgang på vaskemaskiner om man bor i studentbolig. Man må også registrere seg som innbygger i byen innen et par ukers tid etter ankomst. Dette gjøres på ”city hall” som ligger på K7. Før man reiser igjen må man også avregistrere seg på samme sted. Noen velger også å opprette en tysk bankkonto. Dette er svært praktisk for å betale husleie hvis man bor i studentbolig. Personlig brukte jeg Commerzbank, noe som var enkelt og raskt å opprette. Det er også gratis om man er student.

Dersom man har planer om å reise rundt med kollektivt i nærområdet kan det lønne seg å kjøpe en ”semester ticket”. Den koster rundt 150 Euro og tar deg over store deler av delstaten. Særlig hvis man bor litt utenfor sentrum vil det være lønnsomt.

Mannheim tilbyr også bysykler gratis for studenter. For å få tilgang til disse syklene må man registrere seg med studentmailen på www.vrnnextbike.de/. Disse er svært populære og kan ta deg til og fra skolen eller hjem fra byen.

Undervisningsformer

Alle kursene undervises i klasserom med 20-40 studenter pr. kurs. De fleste foreleserne er opptatt av dialog i forelesningene og det er sett på som positivt å stille spørsmål underveis.
Det er vanlig at foreleseren deler ut det materialet man måtte trenge for å klare faget. Pensumbøker er brukt i mye mindre grad enn hva man er vant med fra UiB, men i enkelte fag kan det lønne seg å lese litt litteratur også. Bøkene finnes i så fall på biblioteket slik at det ikke er nødvendig å kjøpe de selv.

Det vanlige er at det er en 45 minutters skriftlig eksamen for hvert fag man tar. Enkelte fag kan også ha muntlig eksamen eller innleveringer og/eller presentasjoner som er med på å avgjøre karakteren. Eksamen foregår i klasserom og besvares med penn og papir. Ikke bli overrasket dersom du ender opp med å ha to eksamener på en og samme dag.

Vurdering av emnetilbodet

Det tilbys et bredt utvalg av forskjellige fag som enkelt kan finnes i kurskatalogen på universitetets hjemmesider. På høstsemesteret har man også noe flere fag å velge mellom enn hva man har på våren. Fagene ligger stort sett på 6 eller 8 ECTS, men jeg har inntrykk av at det ikke skiller noe på arbeidsmengden. For utvekslingsstudenter går alle fagene på engelsk, men dersom man er god i tysk (B2/C1) er det også mulig å ta noen innføringsfag i tysk rett.

Ønsker man å bytte fag underveis, er administrasjonen veldig behjelpelig med det. Stort sett kan man bare dukke opp på kontoret og ta det muntlig slik at de ordner det med en gang. Dette gjelder også hvis det man skulle ha spørsmål angående andre ting.

Fagleg utbyte og språk

Det er gode muligheter til å få et godt faglig utbytte, særlig innenfor EU rett og internasjonal rett. Jeg reiser hjem med masse ny kunnskap i bagasjen som absolutt vil komme godt med senere i arbeidslivet.

Man klarer seg helt fint med kun engelsk som språk under oppholdet i Mannheim, men dersom man ønsker å spe på med litt tysk finnes det ulike kurs å ta gjennom semesteret. Også Summer/Winter Academy kan anbefales for å lære tysk. Da får man undervisning 4 timer daglig gjennom hele perioden. Hvis man for eksempel tar A2 under Winter/Summer Academy kan det være greit å ta B1 gjennom semesteret.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er uten tvil den flotteste bygningen i Mannheim, et staselig barokkslott som ligger i den ene enden av Quadraten. Mesteparten av undervisning og eksamen foregår her. Slottet er nylig oppusset og alle fasiliteter er moderne. Underveis i semesteret er det ikke noe problem å få plass på bibliotekene, men når eksamensperioden setter inn kan det være lurt å møte opp når de åpner. Da står tyskerne gjerne i kø for å kapre de beste plassene.

På universitetsområdet finnes også kantinen «Mensa» hvor man kan få servert forskjellige retter for en liten sum frem til kl. 14. For å betale for måltidene setter man inn penger på studentkortet og betaler med det.

Når det gjelder byen så er den ikke av Tysklands peneste. Vi fikk beskjed første dagen om at man gråter to ganger når man bor i Mannheim, når man kommer fordi det er så stygt, og når man drar fordi man har blitt så glad i byen. Personlig har jeg ikke tenkt så mye over at Mannheim er en stygg by, og det har absolutt ikke gjort oppholdet noe dårligere. Byen ligger sentralt til i Tyskland, og det er enkelt å reise rundt med tog. Heidelberg ble mange studenters favoritt og ligger kun 20 minutter unna med tog.

Byen innehar også et rikelig utvalg av barer og restauranter, og en middag med øl ute er svært prisgunstig sammenlignet med norske priser.

Bustad

En gledelig nyhet er at prisnivået for å leie bolig ligger under det man er vant med Bergen. Jeg har inntrykk av at det ikke er noe problem å skaffe bolig til skolestart. Dersom man ikke har noe sted å bo når man reiser nedover har det vist seg at det er lettere å skaffe seg et bosted når man først er der nede.

Hvis man vil ha studentbolig kan det være lurt å sette seg opp på venteliste tidlig. Studentboligene holder ikke høy standard, men for et semester var det null problem å bo der.
Dersom studentbolig ikke er av interesse legges det ut boligannonser på den tyske nettsiden wg-gesucht.de. Av erfaring får man ikke svar på alle forespørslene man sender, så her anbefales det å sende mange forespørsler.

Geografisk vil jeg anbefale å bo i eller rett utenfor Qadraten. Da vil man ikke være avhengig av buss eller trikk daglig. Alt som skjer i regi av skolen finner også sted i Quadraten.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent i Mannheim har jeg inntrykk av at man har masse forskjellige sosiale aktiviteter å være med på. For å få en kickstart på det sosiale miljøet anbefaler jeg å melde seg på Summer/Winter Academy. Som nevnt tidligere er dette et språkkurs, men gjennom kurset finnes det også omtrent daglig sosiale aktiviteter å melde seg på. En super måte på bli kjent med utvekslingsstudenter fra andre land.

Når semesteret setter i gang vil det ukentlig bli arrangert fester på skolens eget område. Disse er svært populære og det selges gjerne billetter på forhånd. Ved siden av arrangeres det også «Stammtisch» hver mandag, en ukentlig samling for å bli kjent med de andre internasjonale studentene.

De sports– og treningsglade skal heller ikke føle seg forbigått. Skolen arrangerer gratis forskjellige aktiviteter med instruktør hver uke. Det kan være yoga, boksing og andre gruppetimer, men også fotball og volleyball kan man være med på. Dette er et attraktivt tilbud som det stort sett er tyske studenter som benytter seg av, men utvekslingsstudentene er også representert.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

01.08.2015 - 31.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du skal skrive master ved UiB det påfølgende semesteret vil det være veldig nyttig å delta på fagmøter semesteret i forkant av utreise.

Det kan være hensiktsmessig å ta med seg en PC der man har etablert en VPN-kobling til UiB. Man får da tilgang til databasen til UiB, og med IP-adresse i Norge får man også tilgang til norske TV-kanaler. Om man for eksempel har abonnement som gir tilgang til norsk eller engelsk fotball, vil disse fungere også i Tyskland så fremt man bruker UiB sin VNP når man bruker abonnementene.

Ikke driv med ulovlig nedlasting i Norge, men gjør det i hvert fall ikke i Tyskland. Det fører en langt mer aktiv politikk mot piratkopiering enn i Norge, og bøtene er høye.

Ved ankomst i Mannheim må man innen en ukes tid registrere seg som innbygger i Mannheim. Dette gjøres ved oppmøte på et offentlig kontor, og her kan det tidvis være flere timers ventetid. Man må også avregistrere seg som innbygger når man reiser hjem igjen.

Ikke alle utvekslingsstudentene gjorde det, men personlig fant jeg det hensiktsmessig og hadde stort utbytte av å opprette tysk mobilabonnement og tysk bankkonto (flere banker tilbyr gratis opprettelse). Det er flere banker og mobilkiosker i sentrum, og tyske studenter eller andre utvekslingsstudenter er som regel hjelpsomme om du trenger hjelp i forbindelse med dette.

Det finnes Facebook-grupper som opprettes av International Office og VISUM (organisasjon for utvekslingsstudenter) i forkant av semestrene der utvekslingsstudenter i begynnelsen og gjennom semesteret kan spørre hverandre og tyske studenter til råds, organisere aktiviteter og lignende.

Undervisningsformer

Så vidt jeg har forstått undervises samtlige av de engelskspråklige juridiske fagene etter seminarmodellen. Det vil si at til forskjell fra forelesninger i auditorium med hundrevis av studenter, undervises det i stedet i klasserom med mellom 20 og 40 elever i klassen. Professorene foreleser for så vidt i disse seminarene, men formen gjør at det blir enkelt å stille spørsmål til professoren underveis i seminaret. Dessuten stiller noen av professorene direkte spørsmål til studentene, mens i noen fag har man også presentasjoner underveis i kurset, uten at disse er en del av karakteren. Derfor bør man komme noenlunde forberedt til timene, og i noen fag forventes det at man har lest tildelt rettspraksis i forkant av seminaret. Lærebøker er ikke en like sentral del av kursene som de er ved UiB, og om man har flere EU-rettslige fag kan noen av lærebøkene brukes i flere fag.

Eksamen er helt annerledes enn hos Juridisk Fakultet ved UiB. Alle eksamenene er i tidsrommet 10. desember til 22. desember, så til forskjell fra alle (?) andre universiteter i Tyskland er man ferdig med utvekslingen til jul. Noen av fagene har muntlig eksamen, men de fleste har en 45-minutters eksamen der man skriver forholdsvis korte svar med penn og papir. Antall spørsmål på eksamenene varierer fra fag til fag.

Vurdering av emnetilbodet

På hjemmesidene til Universitetet finner en enkelt frem til hvilke kurs som tilbys, og kurskatalogen inneholder som regel også gode beskrivelser av kursinnholdet. Vær oppmerksom på at kurskatalogen er forskjellig fra vår- til høstsemesteret. Antall ECTS gir en pekepinn på arbeidsmengden en må legge ned, men ikke legg for mye i forholdet mellom antall ECTS og arbeidsmengde.

På høstsemesteret var det flere meget interessante EU-rettslige engelskspråklige fag å velge blant. Dersom man har gode tyskkunnskaper er kurskatalogen enda større.

Det var ikke noe problem å få alle de fagene en ønsket. Om man studerer på høstsemesteret skal man sende inn fagønsker innen slutten av juli, men Universitetet i Mannheim er veldig imøtekommende om man ønsker å gjøre forandringer på fagvalgene, selv etter at man har startet opp med fagene i september. Generelt er erfaringene med administrasjonen i Mannheim for utvekslingsstudenter veldig god.

I forkant av semesterstart anbefaler jeg samtlige som skal til Mannheim å melde seg på Summer/Winter Academy. Dette er et språkkurs over fire uker der man etter nivå deles inn i klasser på omtrent 12-15 studenter og har obligatorisk undervisning hver hverdag mellom klokken 09 og 13, med muligheter for frivillige seminarer på ettermiddagen. I tillegg til språkundervisningen organiseres det en rekke frivillige ekskursjoner og aktiviteter som de fleste studenter velger å delta på. På denne måten blir man kjent med byen og får et veldig stort sosialt nettverk allerede før semesteret starter.

Summer/Winter Academy gir for øvrig 6 ECTS, og for noen studenter teller disse som en del av graden de tar, men de blir i hvert fall ikke godkjent som del av graden om du er fra det juridiske fakultetet ved UiB. Summer/Winter Academy koster omtrent 5500 kroner, men under visse forutsetninger kan du få et språkstipend på kroner 16 000 av Lånekassen til å dekke dette. Egentlig må man påvise at man etter språkkurset skal ha undervisning i ett eller flere fag på dette språket for å få stipendet, men min og andres erfaring er at Lånekassens praksis når det gjelder denne forutsetningen er helt inkonsekvent.

Fagleg utbyte og språk

Faglig var jeg særlig fornøyd med mulighetene kurskatalogen ga til å fordype seg innen EU-rett. Inntrykket mitt er at alle jusstudentene stort sett var fornøyde med det faglige utbyttet i hvert eneste fag. Universitetet i Mannheim har dessuten et meget godt rykte og er ansett som et av de beste universitetene i Tyskland. Det er blant annet omtalt som «The Harvard of Germany».

Språklig klarer man seg greit i Mannheim med kun engelskkunnskaper, og engelskkunnskapene til professorene er veldig bra så det er ikke noe problem å forstå dem. Likevel anbefaler jeg for oppholdets del på det sterkeste særlig å delta på det tysk språkkurset i forkant av semesteret (Summer/Winter Academy). Det er også mulig å delta på språkkurs underveis i semesteret, uten at disse kursene har en like sosial dimensjon som kurset i forkant.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og består av flere bygninger, men der det er gangavstand mellom alle bygningene. Slottet er likevel den viktigste bygningen og der de fleste har mesteparten av undervisningen sin. Flere av bibliotekene ligger også på slottet. Dette er en majestetisk bygning som strekker seg fra den ene enden av bykjernen til den andre. Innvending er slottet nylig pusset opp og inneholder alt av nødvendige tekniske hjelpemidler og ventilasjon.

På universitetsområdet finnes noen mer klassiske lesesaler, men de fleste bruker bibliotekene som lesesal. Lydnivået er som på en ordinær lesesal og det er ikke noe problem å arbeide der. Bibliotekene er åpne fra klokken 08 til 24, og holder også åpent i helgene. Gjennomgående er det enkelt å finne en ledig plass, men når eksamen nærmer seg bør man være på biblioteket idet biblioteket åpner for å være sikret plass.

Universitetsområdet inneholder flere spisesteder der man for en billig penge får prøvd flere klassisk tyske måltider. Man kan laste penger inn på studentkortet sitt og betale for maten med dette samt bruke kortet som betaling for ulike andre tjenester over hele universitetet. Studentkortet kan også brukes som betalingsmiddel på bybanen og korte togreiser dersom du kjøper en «Semester-ticket».

Byen er bygget opp i et kvadratisk system som gjør det veldig enkelt å finne frem. Flere vil fremheve at byen er trist og grå arkitektonisk, men geografisk ligger byen slik til i Tyskland og Europa at det er kort vei med både fly, tog, buss eller bil til en rekke mer severdige byer, områder og aktiviteter, noe omtrent samtlige utvekslingsstudenter benyttet seg av flere ganger i løpet av semesteret. Videre er det flere flotte parker og utendørsbasseng i eller rett utenfor sentrum. Mannheim inneholder dessuten veldig mange barer, restauranter og også flere nattklubber. Prisnivået i Mannheim er i tillegg gunstig.

Bustad

Som student ved UiB får du tidlig bekreftelsen fra Universitetet i Mannheim på at du er tilbudt plass. Dette gir deg et forsprang sammenlignet med andre utvekslingsstudenter og tyske studenter generelt til å finne bolig, og dette forspranget bør du benytte deg av. Selv begynte jeg å lete etter bolig midtveis i mai, og hadde da enkelt ordnet bolig i begynnelsen av juni. Flere av de som ventet til juli eller til de hadde kommet ned måtte gjøre en mye større innsats for å ordne seg bosted.

For å finne bosted vil jeg anbefale den tyske nettsiden «WG-gesucht.de». De fleste av annonsene er kun på tysk, men dersom man skriver engelsk når man tar kontakt, får man som regel svar tilbake på god engelsk. Tyskere er generelt veldig positive til å leie ut til skandinaver.

I flere av annonsene vil man se at de ønsker å motta leie allerede fra juni og ut januar, men min erfaring var at det ikke var noe problem å bli enige om å betale for en kortere periode, for eksempel fra juli til desember. Vær også oppmerksom på hvor møblert leiligheten du leier er.

Geografisk er det enighet blant studentene om at det er best og mest praktisk å bo i bykjernen, innen eller rett utenfor den såkalte «Quadraten». Flere av studentene som bodde et stykke utenfor bykjernen irriterte seg over at de ikke hadde gjort en større innsats for å få seg et bosted innen Quadraten. Leieprisene er gjerne noe høyere her enn utenfor, men prisene på leiemarkedet er uansett vesentlig lavere enn i storbyene i Norge.

Universitetet tilbyr også studentboliger der man kan få veldig gunstige leiepriser. Det er ikke alle studentboligene som har like sentral plassering og standarden er heller ikke den beste.

Sosialt miljø

Som nevnt vil deltakelse på Summer Academy gi deg en veldig god start på semesteret, og gi deg forutsetninger for et stort internasjonalt sosialt nettverk gjennom hele semesteret. I tillegg bør man følge med på hvilke aktiviteter og ekskursjoner som arrangeres av VISUM, som er en organisasjonen for utvekslingsstudenter. Ukentlig arrangeres det dessuten fest på skolens eget festområde både på torsdagen og lørdagen. Videre er «Stammtisch» som arrangeres hver mandag gjennom hele semesteret en veldig fin anledning for å treffe både andre utvekslingsstudenter og tyskere som er interessert i å bli kjent med utvekslingsstudenter. Videre organiserer studenter ved Universitetet flere sportstilbud, eksempelvis store fotball- eller volleyballturneringer, som man kan melde seg på.

Semesteret jeg var i Mannheim var det også en ganske stor gruppe med norske BI- og NHH-studenter i Mannheim. En fare med dette kunne fort blitt at alle nordmennene klynget seg sammen og gikk glipp av den internasjonale opplevelsen. Det er imidlertid svært mange internasjonale studenter i Mannheim, så dette ble overhodet ikke noe problem. Gjennom de nordmennene man møtte ble man kjapt introdusert for disse nordmennenes internasjonale venner, og man fikk på denne måten snarere bare enda flere internasjonale bekjentskaper.

Før ankomst får man tilbud om å bli tildelt en VISUM-venn, som vil innta en fadderrolle overfor deg. Dette er et greit tilbud å takke ja til, og kan være særlig hjelpsomt i begynnelsen av semesteret, både for å ordne med praktiske ting og som en inngang til å bli kjent med flere tyskere. Inntrykket mitt er at det varierer hvor mye kontakt folk har med sin VISUM-venn gjennom semesteret, og det er i stor grad du som utvekslingsstudent som bestemmer dette. Min erfaring er uansett at flere av de tyske studentene er utadvendte hyggelige personer, og det er på ingen måte noe problem å bli kjent med mange tyske studenter.

En annen fordel med Mannheim er at sommeren varer et godt stykke utover høsten og det er generelt finere vær og noen grader varmere enn vi er vant til fra Bergen.

Avslutningsvis vil jeg linke til en bloggpost skrevet av en som har vært utvekslingsstudent i Mannheim, og som mange har gitt uttrykk for at illustrerer forholdet utvekslingsstudenter får til Mannheim: http://www.amherstwire.com/mannheim-life-in-germanys-second-ugliest-city/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

01.08.2015 - 21.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du skal dra til Mannheim, er det viktig å lete etter bolig så raskt som mulig. Boligmarkedet er vanskelig, og dersom du er uheldig kan du ende opp med å betale tilsvarende norske leiepriser. Jungbusch har et dårlig rykte i Mannheim (særlig for jenter). Jeg fikk regelmessig høre at "Oi, Jungbusch, bra du ikke er jente" og lignende. Så om du er bekymret for dette, så anbefaler jeg å lete etter leilighet et annet sted enn i Jungbusch.

Når det er sagt, så er Jungbusch et livlig sted med mange av de kuleste utestedene og de beste drinkene. Det ligger rett ved trikken, og det går en buss rett til universitetet derifra. Jeg opplevde aldri noe negativt der, og det har heller ingen av de jeg ble kjent med gjort. Flere av dem var jenter. Men følte det burde nevnes.

Undervisningsformer

Ulike fag har ulike former undervisning. Noen er såkalte "seminar" hvor man har muntlig eksamen og det kreves oppmøte i hver time. Ellers er det fag med vanlig forelesningsformat. Vil kanskje anbefale seminar, siden det gir best læringsutbytte.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved det juridiske fakultet i Mannheim er veldig økonomisk. Europeisk skatterett/konkurranserett osv. er dominerende. Mannheim er hovedsakelig et universitet for økonomistudenter, så ville kanskje kombinert europeisk skatt med norsk skatt + fire friheter osv.
Dersom du er mindre interessert i forretningsjus / EU-rett så ville jeg anbefalt et annet universitet. Men om du liker dette, er Mannheim klart et av de beste universitetene du kan gå på.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde alle fagene mine på engelsk - men det kan være mulig at fagene er fulle, og at du må velge noen på tysk.
De fleste professorene hadde veldig god engelsk, med varierende tysk aksent. Ikke vanskelig å forstå.
Eksamene er på 45 minutter. Så det er begrenset hva de prøver deg i. Men det kan være vanskelig å skrive så raskt som de krever av deg. Jeg fikk alt fra 6 til 8 spørsmål på eksamen, og de er ikke nødvendigvis så enkle. De dekker gjerne også et større område, så det er viktig å følge med i timene.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er ikke en veldig fin by. Den er liten, kanskje på størrelse med Oslo sentrum (innenfor ring 1). Det er mange utesteder osv. men mer barer enn klubber. Det er ikke mye å se på i Mannheim, men det ligger rett ved vinstrøket i Tyskland, hvor det er festivaler osv. Det er også store turmuligheter dersom du drar et stykke ut av byen. Men alle disse stedene kan du ta trikk til. Busser er også veldig billige, og jeg reiste til Sveits for 15. Euro. Så det er absolutt et fint sted å være dersom du ønsker å reise (5 timer til Berlin, Paris, Amsterdam osv.)

Universitetet er klart det fineste stedet i byen, med parkområde osv. Universitetet ligger i et gammelt slott, større enn slottet i Oslo. Så du kommer til å studere i et ganske fint bygg.

Bustad

Som nevnt over. Gjerne prøv å få tak i et sted i sentrum. Buss-tilbudet slutter som oftest rundt klokken 1. Så hvis du bor utenfor sentrum i studentboligene der ute, så må du forberede deg på en del taxi-kjøring dersom du er ute. Utestedene i Mannheim er oppe til rundt klokken 5/6, så det aller meste skjer etter klokken 1. Ludvigshafen kan virke sentralt, men det er det ikke. Det er på andre siden av elven, i bokstavelig talt en annen by. Tar ikke lang tid å kjøre dit, men problemet er det samme med trikk som buss.
Om du kan få en leilighet innenfor "Kvadrat" så er det bra. Dernest er det Jungbusch eller Neckarstadt. Lenger enn det vil jeg ikke anbefale.
Studentboligene utenfor sentrum er heller ikke særlig sosiale, og det er ofte mye rot i fellesarealene osv.

Sosialt miljø

Det er veldig bra sosialt miljø der nede. Det er fester 4 ganger i uken (tuller ikke) noe som kan være veldig slitsomt dersom du vil være med på alt. Det arrangeres turer til oktoberfest, vinfestivalen i Weinheim og andre steder som Berlin. Det er veldig stort utvekslingsmiljø der nede, og det er en del nordmenn som kommer fra andre universiteter.

2015

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye papirer som skal være i orden før og etter utvekslingsopphold. Det var ikke alltid like lett å holde oversikten over alle skjemaene som skal fylles ut. Både her i Norge og i Tyskland er det en papirmølle både for å søke fag, få Erasmus-stipend, registrere seg og så videre. Det er viktig å lese godt alle papirer over hva som skal gjøres, og ikke være redd for å sende noen eposter med spørsmål for å være sikker på at man har husket alt.

Generelt får man vesentlig mye mer i stipend når man er på utveksling. Samtidig er levekostnadene i Tyskland mye lavere, så det er fint mulig å leve godt og samtidig gå i pluss etter et semester som utvekslingsstudent i Tyskland.

Undervisningsformer

Mannheim har tre forskjellige undervisningsformer. Fagene er enten som seminarer, forelesninger eller forskningsøvelser. Jeg tok seminaremner, og et forelesningsemne. Generelt er det lite tid hver uke som brukes til forelesning og seminar, og det er lagt opp til mye egenlesing og selvstudier.

Seminaremnene bestod av ett seminar i uken på 90 minutter, eller et dobbeltseminar annenhver uke. Deltakelse er obligatorisk. Det er lagt opp til aktiv deltakelse fra studentene, og det er forventet at alle skal ha forberedt seg til seminaret. I enkelte av emnene vil muntlig aktivitet påvirke karakteren i faget. Seminargruppene var små. Seminargruppene jeg deltok i hadde fra så lite som 5 studenter, til 15-20 studenter. Uansett så små grupper at man vil være helt avhengig av å faktisk ha lest pensum til hvert seminar. Noen av seminarene var brukt til diskusjon, en øvelse eller som en liten forelesning fra professoren som ledet seminaret. Mannheim skiller mellom "Intermediate level"-seminar og "Advanced level"-seminar. Mitt inntrykk er at hovedforskjellen mellom disse er eksamensform, og med det også antallet ECTS (studiepoeng) man får for kurset. Et "Intermediate level"-seminar kan ha veldig forskjellige eksamensformer, alt etter hva professoren foretrekker. I det ene faget var eksamen todelt med en 90-minutters skriftlig prøve som en av seminardagene, som lignet på typiske skriftlige ungdomsskole/videregående-prøver, der man får fire til fem spørsmål man skal svare ved å pøse ut all opparbeidet kunnskap. I tillegg var det en tretimers hjemmeeksamen som var bygget opp på samme måte, men der det var mulig å benytte seg av pensum og hvor det også ble stilt mer krav til struktur. I et annet seminar hadde ingen enkelteksamen, men en muntlig presentasjon, pluss at man gjennom semesteret skulle skrive en blogg der hvert innlegg ville bli vurdert av professor. "Advanced level"-seminar er forskjellig fra de andre ved at det her gjerne både kreves en muntlig presentasjon, og at det kreves å skrive en lengre oppgave på slutten av semesteret (4500 ord), disse seminarene gir 7 ECTS, mens de andre gir 5.

Forelesningene var på 90 minutter hver uke. Det var ikke obligatorisk oppmøte, og det var heller ikke lagt opp til å skulle være noe aktiv deltakelse fra studentene. Eksamen var skriftlig 90 minutter, uten andre hjelpemidler enn ordbok. 5-7 spørsmål ble stilt basert på pensum og forelesningene. Spørsmålene kunne være ganske detaljerte, og det virket som om det var mer avhenger at du har lest alt pensum og huske innholdet, enn å ha god generell forståelse. Forelesningene ga 7 studiepoeng.

Vurdering av emnetilbodet

Mannheim er mest kjent for sine økonomistudier, men har også et godt tilbud innen politikk og statsvitenskap. Emnene gir mellom 5 - 7 ECTS (tilsvarende studiepoeng), uten at jeg følte dette direkte hadde betydning for den faktiske arbeidsmengden i fagene. Jeg tok fire emner, pluss at språkkurset gav poeng. Jeg tok følgende fire emner: European Union Democracy (7 ECTS), International Political Economy (5 ECTS), Russian Foreign Policy (5 ECTS) og Sozialkapital und Demokratie im internationalen Vergleich (7 ECTS). Det sistnevnte var tyskspråklige forelesninger, der noe av pensumet var på tysk, mens andre deler av det var på engelsk. På eksamen ble spørsmålene stilt på tysk, men jeg hadde mulighet til å svare på engelsk. Dette er lurt å avklare med professor tidlig i semesteret.

Jeg fikk inntrykk av at fagtilbudet varierer mye fra semester til semester. Utvekslingsstudenter blir prioritert plass på emnene, og kan bli tildelt plass før de tyske studentene. Det er viktig å følge tidlig med hva slags emner som tilbys, og sende inn emneønsker så snart det åpnes for det. Alt pensum ble lagt ut elektronisk, så det var ikke nødvendig å kjøpe noen av pensumbøkene.Fagleg utbyte og språk

Faglig ga semesteret godt utbytte. Fagene jeg tok var interessante, og med dyktige professorer.

En måned før studiestart deltok jeg på International Summer Academy, et en måneds tysk språkkurs. Her er det rundt 350 deltakere fra hele verden. Selve kurset gjennomføres i grupper på 15, med undervisning fra 9 - 13 fem dager i uken. Ut over dette finnes det en rekke frivillige kveldsundervisningstimer, aktivitetstilbud, og turer i helgene som er mulig å melde seg på. Jeg var med på tur til vingård, ølbryggeri, fotballtur og klatring. God språkopplæring, mange nye bekjentskap og mye gøy gjør det vel verdt å delta på språkkurset.

Kurset koster 5000-6000 tusen kroner, men med mulighet for språkstipend fra Lånekassen på over 18 000 gjør det til en gunstig investering.
For stipendet stilles det krav om at man i tillegg til kurset gjennomfører deler av studiet med et annet undervisningsspråk enn engelsk. Da jeg hadde et emne med tysk undervisningsspråk kvalifiserte det til stipend. Enkelte fikk likevel dette stipendet med å bare ta språkkurset, så jeg har ikke inntrykk av at Lånekassen alltid er like konsekvent med akkurat det kravet.

Det er gjennom semesteret mulig å melde seg på kveldskurs i språk. Noen språkkurs tilbys gratis gjennom universitetet. Her ble det oppgitt en påmeldingsfrist, men disse kursene har samtidig løpende påmelding, og ble i år fulle etter bare 10-15 minutter. Jeg var ikke klar over dette og fikk derfor ikke plass. For å få plass må man sitte klar å melde seg umiddelbart når kursene åpner på påmelding. Dersom man ikke får plass, er det mulig å melde seg på andre språkkurs som koster 60 Euro. Jeg gjorde dette, men kan ikke si at utbyttet av kurset var veldig stort. Kurset var svært lite intensivt, og generelt gikk undervisningen ganske tregt.

Mest språkutbytte fikk jeg av å snakke med tyske studenter og naboer. Unge i Tyskland snakker godt engelsk, og jeg fikk som regel svar på engelsk når jeg snakket tysk til de. Dette gjør det litt vanskeligere å få den daglige treningen. For de jeg ble bedre kjent med var det lettere å insistere på at vi kun skulle snakke tysk.

Universitetsområdet og byen

Mannheim ligger langs Rhinen en halvtime med tog sør fra Frankfurt. Byen ble ødelagt totalt under andre verdenskrig, og er bygget opp i billig, effektiv og som stygg etterkrigsarkitektur. Byen er ingen perle for øyet, men er likevel fint mulig å bli glad i. Langs elvene er det fine parkområder, og byen har en rekke fine puber og utesteder. Byens universitet skiller seg fra resten og er også byens turistattraksjon. Universitetsbygget er et av Europas største barokkslott, som på innsiden er restaurert til et moderne universitet. Fakultetet for statsvitenskap og politikk ligger ikke i slottet, men like ved i et mer moderne bygg i kvartalet A.5. Sentrum er ikke organisert med gatenavn, men at kvartalene er nummerert nærmest som i et koordinatsystem. Systemet er logisk og lett å komme inn i, og det er da svært enkelt å finne frem til de forskjellige stedene i sentrum. Byen er kompakt, så det er stort sett mulig å nå alt til fots eller på sykkel. Det er mulig å kjøpe relativt billig semesterkort for buss og bane, men siden jeg bodde i sentrum var dette ikke nødvendig.

Sentrum er i hovedsak i det som kalles Quadrate, men Jungbusch som ligger like ved har mange gode barer og utesteder. Jungbusch er en del av byen med høy andel av innvandrere, og jeg ble flere ganger advart mot at det kunne være farlig der, spesielt på nattestid. Jeg merket ingenting til dette de gangene jeg var der, og jeg hørte aldri om noen negative episoder fra de studentene som bodde der.

Mannheim er i tillegg et knutepunkt for tog, så mulighetene til å reise rundt er store. Bare 15 minutter unna ligger for eksempel den vakre historiske byen Heidelberg, man kan enkelt komme rundt for å se på fotballkamper i området, og med hurtigtog kan man reise til Paris på rundt tre timer.

Bustad

Jeg bodde privat og skaffet meg et bosted et par måneder i forveien. Jeg leide hos en student som selv var på utveksling det semesteret. Før sommeren er konkurransen om bosted lav, og det er lett å fine fine steder sentralt. Selv var jeg opptatt av å flytte inn i et kollektiv eller en leilighet med tyske studenter, for å bedre kunne lære språk. Jeg brukte siden http://www.wg-gesucht.de/ til å finne bosted, og forsøkte derfor aldri å bo på studenthybel. Jeg bodde i L12, med bare et par minutters gange til alt i sentrum.

Jeg fikk likevel litt inntrykk av noen studentboligene i Mannheim. Boligene i Ulmenweg ligger et godt stykke utenfor sentrum (nesten 4km), og det går begrenset med busser dit på nattestid. De holdt på å bygge nye trikkelinjer dit nå, så kollektivtilbudet kommer nok til å bedre. Jeg fikk likevel inntrykk av at de som bodde der synes det var et greit sted å bo. Studentboligene i Hafenstrasse ligger like ved Jungbusch ligger i gangavstand fra sentrum og har et fint uteområde med elven som er bra for grilling og slikt om sommeren. Jeg fikk et godt inntrykk de gangene jeg var der, og ville vurdert å søke om plass der hvis jeg skulle reist tilbake til Mannheim.

Sosialt miljø

Det er lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter, spesielt gjennom sommerakademiet og andre sosiale arrangementer, turer og slikt gjennom semesteret. Gjennom fag og turer er det også gode muligheter til å bli kjent med tyske student, men dette er ikke like lett. Det er også i Mannheim slik at utvekslingsstudentene ofte blir en egen gjeng, og man må aktivt selv gå inn for å bli godt kjent med tyske studenter. Det er likevel mange muligheter. For min egen gjorde det å bo med en tysk student det lett å bli kjent med tyske, og siden jeg bodde et sted uten andre utvekslingsstudenter fikk jeg blitt godt kjent både naboer og deres venner.

Universitetet har grupper for alle mulige idretter, og mange av disse er mulig å bli med på gratis uten noen former for påmelding. Gjennom universitetet arrangeres det også ukentlige fester. Mesteparten av året arrangeres det minst en gang i uken en stor fest i universitetsbakgården, der det alltid var mye folk. Om vinteren flyttes denne festen inn i slottet.

Haust 2015 BA i medievitskap

Haust 2015 BA i medievitskap

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Tyskland er et relativt gammeldags og tradisjonelt land, spesielt sett med norske øyne. Mange assosierer kanskje landet med ordene "praktisk" og "punktlig", men etter å ha bodd her et semester fant jeg ut at dette stemte relativt dårlig. Forbered deg på å kø, byråkrati (!!), fysisk post istedenfor email, vanskelige online-plattformer, få som snakker engelsk og dårlig busstilbud (spesielt om bor litt i utkanten av sentrum).

Legg fra deg tanken om at du kan betale med bankkort i butikker, og ikke engang tenk tanken på å prøve å bruke kredittkort. I Tyskland er det kontanter som gjelder, og du kommer til å lære deg å måtte ta en tur (eller to eller tre) til minibanken hver uke. Når du handler i matbutikk må du være kjapp i kassen, og om du ikke legger varer i posen (som du selvfølgelig tar med deg hjemmefra -- her er det ingen som kjøper pose på butikken) mens kassearbeideren holder på å scanne får du mange blikk fra irriterte kunder bak deg i køen. Ja, fordi her blir køene veldig lange. Som regel er det kun én kasse i operativ, selv midt i handlerushet i 16-tiden.

Til kvinner: sexismenivået i Tyskland er på en helt annen level enn i Norge. Man blir trakassert i hytt og pine, selv rett utenfor huset. Heldigvis er taxien hjem billig. Og ikke engang tenk tanken på å prøve å ta bussen hjem lørdag kveld. Dersom du bor i strøket Ulmenweg (mange studentboliger her) slutter bussen å gå før kl 1. Denne bussen går forøvrig også kun 3 ganger i timen i hverdager, og 2 ganger i timen i helger.

Men det finnes også positive sider. Som nevnt er taxi her billig, og det samme gjelder mat og alkohol.

Jeg anbefaler på det sterkeste å starte semesteret på Summer/Winter Academy. Det er et tyskkurs over en måned før semesteret begynner, og en veldig god mulighet til å treffe andre utvekslingsstudenter, samt kunne bli kjent med Mannheim før alt stresset den første uken av semesterstart. Å kjenne til byen og hvordan ting fungerer kommer til å være til stor hjelp, fordi det kommer til å være svært travelt i starten. Det er mange kontorer med korte åpningstider som du (og ALLE ANDRE) må rekke. Summer/Winter Academy er et daglig kurs fra 9 til 13 i alle språknivåer. I tillegg til at det er et kurs arrangerer de turer til mange byer og attraksjoner rundt om i nærliggende regioner. Dette er en god mulighet for å reise til byer som Frankfurt og Stuttgart. Kurset gir deg også 6 ECTS, hvilket betyr at du kun trenger å ta 24 studiepoeng i semesteret.

Innen den første uken i Mannheim må du registrere deg som borger i byen, og dette gjøres på et kontor som heter K7. Du får informasjon om dette fra International Office når du registrerer deg der.

Undervisningsformer

Mitt studieopplegg bestod av kun seminarer. Her velger man fag som enter er oppgaver, seminar eller forlesning. Husk fristen for påmelding til fag og eksamener!!

Vurdering av emnetilbodet

Helt OK, men man får få poeng for fagene sammenliknet med Norge. Her vil man få maks 8 ECTS for et fag, men det ligger på mellom 3 og 8 poeng pr fag. Dette kommer an på hva slags opplegg man velger. Forelesning gir deg få poeng, mens seminar på masternivå gir deg 7-8 poeng (kommer an på hvilken eksamensform man velger. Muntlig: 7 ECTS, skriftlig: 8 ECTS).

Jeg vet ikke hvordan det er i andre fag, men jeg slapp å kjøpe pensum da alt ble lastet opp på online-portalen (online-portalen er forøvrig et slit, men det er vi vant til fra UiB...).

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene mine var på engelsk. 2 av 3 av mine forelesere var engelske så dette var ikke noe problem. Den ene forelseren som var tysk snakket godt engelsk.

Universitetsområdet og byen

Mannheim er ikke en spesielt vakker by. Den er faktisk ikke noe særlig å se på. Shopping og kultur eller heller ikke noe å skryte av. Men heldigvis er Heidelberg kun 15 min unna med toget, som er en betydelig finere by og med bedre shopping.

For å komme deg rundt med kollektivtransport kjøper du SemesterTicket som du får printet på student-ID-kortet. Dette vil gi deg mulighet til å reise rundt i hele regionen Baden-Württemberg og ta all kollektivtransport (bortsett fra ICE/IC-togene). Last ned appene "RNV Start.info" (buss og tram) og DB Navigator (tog) for å holde styr på kollektivtransporten.

Ønsker du å reise rundt i Tyskland generelt anbefaler jeg å skaffe et BahnCard som vil gi deg rabatter når du kjøper togbilletter. Da jeg var her hadde Nutella en kampanje der man kunne få et gratis BahnCard for en måned ved kjøp av en krukke Nutella, noe som jeg selvfølgelig gjorde.

Universitetet er det fineste i byen, og er et gammelt slott (det heter bokstavelig talt "Schloss"). Én del av slottet er laget til et museum, som er verdt en tur (€1 med studentbevis) dersom man er interessert i slikt.

For å printe/kopiere på bibliotekene må man først ha penger på stundent-IDen og deretter overføre noen av disse pengene til det som heter "printing account" som ligger inne på kortet. Få noen som jobber på biblioteket til å hjelpe med dette, da dette er ganske vanskelig første gangen.

Bustad

Jeg bodde i et studentkollektiv i strøket som heter Ulmenweg. Gaten er generelt ganske stygg uten noe utpreget høydepunkt, utenom at det bor mange andre studenter her. Det er 2 matbutikker innen 2 minutter gange: Netto og Lidl. Lidl er ikke noe særlig, så jeg foretrakk Netto. Ingen snakker engelsk i hverken av butikkene. Det er også 2 pizzasjapper i nabolaget, så dersom du ikke finner middag på Netto har man alltid pizza. Det er relativt rimelig; fra €4 og opp for en porsjonspizza.

For å komme seg til/fra Ulmenweg tar man 60-bussen. Den går 3 ganger i timen i hverdager. Forbered deg på en full buss! En bussbillett koster $2.40, men med SemesterTicket er det bare å gå rett inn. Som regel etter kl 21, og i helgene, må man vise gyldig billett til bussjåføren før man går inn på bussen. Ellers er det sjeldent de sjekker for billett (men det skjer!). Det holdes også på med konstruksjon av tramlinje til Ulmenweg, men pr nå er det kun 60-bussen som gjelder.

Sosialt miljø

Deltar man på Summer/Winter Academy treffer man mange utvekslingsstudenter fra hele verden som alle er veldig interessert i å skaffe seg venner. Jeg anbefaler dette på det sterkeste.

Det er ukentlige fester inne på universitetet hver torsdag.

Haust 2014 - BA i samanliknande politikk

Haust 2014 - BA i samanliknande politikk

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Du ønsker å reise andre steder så jeg ville kjøpt ett Bahncard 25 eller Bahncard 50 med en gang. For en viss sum kan du kjøpe dette kortet av Deutsche Bahn (Tysklands NSB) og få 25%/50% rabatt på alle togreiser. Du kan komme overalt med tog og ICE (langdistansetogene) er gode på alle måter og Mannheim er ett knutepunkt for togtrafikken i området.

Undervisningsformer

Tyske eksamener er helt forskjellig fra eksamenene fra sampol. Tyske eksamener er noe du pugger deg til gode resultater på og det er ofte kortsvarsoppgaver med ett innslag av multiple choice og tidspress. Så sørg for å pugg deg til å bruke de riktige ordene, formuleringene og Fagene er ofte på 5-8 poeng og de har enten forelesinger eller seminarer, men ikke seminarer knyttet til enkeltfag. Seminar/forelesinger er altså undervisningsformer i Mannheim og de supplementerer ikke hverandre. Eksamenstiden starter også litt senere i desember, men du er ferdig før jul. Dette er også ett argument for å velge Mannheim: du slipper å dra tilbake etter jul for å ta eksamen.

Ikke se for deg at du skal ha forståelse, kun spy opp det som står på forelesningsslidene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg gikk glipp av fristen for registrering av fag. Det sto at dette som regel ikke var noe politikkstudenter måtte gjøre, men dette gjelder altså ikke. Husk derfor å skaffe deg oversikten over når fagene åpner for registrering. Du får fag uansett, men mine var ganske kjedelige. Alle var på engelsk og generelt så var engelskkunnskapene blant foreleserne og studentene gode. Akkurat som på UiB så har Uni Mannheim et latterlig system IT system. Dette blir du vant til, men ikke forvent et enkelt liv.

Fagleg utbyte og språk

Ta deg tid til å ta sommerskolen før du starter semesteret. Dette er ett kurs på 100 timer der du kan lære deg tysk 5 dager i uken 9-13 gjennom hele august. Dette er en god måte å få satt seg inn i byen og de som arrangerer sommerskolen arrangerer også turer til andre deler i området rundt byen og diverse ting du ønsker å få med deg. Opplegget koster ca 5500kr, men Lånekassen gir deg språkstipend på 16000kr dersom du søker om det. Det trenger sikkert ikke nevnes, men dette er altså lukrativt for deg å ta dette. Slik jeg har forstått det så teller dette også som studiepoeng (5 Ect) slik at du kan starte semesteret 5 poeng foran skjema. Alt gikk på engelsk så språk var aldri noen utfordring. De tilbyr også tysk sprpåkkurs underveis i semesteret og dette anbefaler jeg deg å benytte deg av.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Mannheim er et anerkjent universitet i verdensklassen og det alene gjør det verdt et besøk. Universitetet har også høy kvalitet på bygningsmassen og hovedbygningen universitetet bruker er verdens nest største barrokkslott, så det er jo ganske tøft. Samtidig er ikke Mannheim byen du drar til for å oppleve en vakker by. Den er praktisk (hele bykjernen er kun kvadratiske kvartaler), godt plassert og billig, men verken en utpreget god handleby, festeby eller full av arkitektoniske mesterverk. Den er derimot godt plassert for å nå alle disse tingene. Et semesterkort med kollektivtrafikken kan ta deg til studentbyen Heidelberg som er veldig vakker og mer festlig på nattetid. Frankfurt ligger kun et time unna med treigt tog eller 30 min med ICE og Tysklands vindistrikt starter kun 30 minutter vest for byen. Mannheim er derfor godt plassert til å dra andre steder, det er mer eller mindre det jeg kan si om byen.

Bustad

Jeg reiste ned uten å ha skaffet meg leilighet. Dette anbefaler de ikke, men det var ikke spesielt vanskelig å få seg ett sted å bo. Det du må huske på er at jeg reiste ned før de tyske studentene hadde fått vite om de kom inn på universitetet eller ikke. Derfor var jeg alene på leiemarkedet når jeg søkte og dette kan ha gjort ting lettere. Det tyske utleiemarkedet fungerer litt annerledes enn i Norge. Tyskere leier ofte boligen de bor i så det er veldig vanlig at utleierne ser for seg å leie over flere år. Det er derfor ikke garantert at husene på det private markedet har kjøkken, ettersom dette er noe tyskere ofte skaffer selv. Derfor anbefales det å leie av universitetets samarbeidspartnere, men det gikk som sagt helt fint for meg og jeg betalte ikke særlig mye i leie (257€, pluss strøm og internett).

Sosialt miljø

Universitetet har også et godt festarrangement. Det er et eget lokalet som studentorganisasjoner bruker til å arrangere fester i og disse festene er godt gjennomført og godt besøkt. Hver mandag er det også «Stammtisch» (tysk for «stambord»), en mulighet for å drikke øl med andre utvekslingsstudenter eller treffe tyskere som ønsker å bli kjent med utvekslingsstudenter. Du blir godt mottatt som utvekslingsstudent i Mannheim og de virker opptatt av at du skal ha det bra som utvekslingsstudent i Tyskland. Det er også passe mange nordmenn der, ofte business-studenter ettersom Manheim mest av alt er kjent for businessfakultetet sitt.

2014

Høst 2014 - BA i samanliknande politikk

Høst 2014 - BA i samanliknande politikk

01.09.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Les deg opp på byen før du reiser og vær forberedt på at det ikke er den fineste byen.

Undervisningsformer

Det er forskjellige undervisningsformer i Mannheim enn i Norge. Man har noe som heter seminarform. Det vil si at du leser enkelte artikler til hvert seminar (du har ikke forelesninger) og diskuterer disse med medstudenter og foreleser. Den andre typen er en helt vanlig forelesningsform, men helt uten seminarer. Vær forberedt på at eksamensformen er VELDIG annerledes enn i Norge. Du har for eksempel multiple choice i fag som African Politics, og selv om det høres greit ut er det helt forferdelig. Du får fire svar alternativer der en, to, tre eller fire av alternativene kan være korrekte og hvis man velger to riktige og mangler en, får man null poeng.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene i Mannheim er ganske kjedelige. Vi fikk fortalt at Universitetet i Mannheim var meget gode på Statsvitenskap, men det gikk veldig imot det jeg, som student, opplevde. Jeg er sikker på at de har et godt forskingsmiljø, men fagene er generelt ganske kjedelige og lite interessante.

Fagleg utbyte og språk

Lite fagelig utbytte, er sikker på at jeg hadde lært mer, hadd mer interessante fag på UiB. Jeg lærte litt tysk, det er i grunn det eneste positive.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger på det gamle slottet, men her er det kun økonomi og business studenter som går. Statsvitenskapstudentene må gå på det stygge bygget ved siden av. Generelt er Mannheim en veldig stygg by. Lite "kule" områder, kun en kul cafe, noen få kule barer, veldig veldig stygg arkitektur.

Bustad

Skaff deg leilighet før du reiser ned! Evt, ta kontakt med noen som er der nede nå og betal de for å finne leilighet for deg/dere. Ikke bo på studenthybel, de er helt forferdelig stygge/skitne/triste og ligger langt utenfor byen. Bo i Kvadratet/Innerstadt.

Sosialt miljø

Ble kjent med en tysker og resten internasjonale studenter. Tyskere er like lite imøtekommende som nordmenn og er vanskelig å bli kjent med.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

01.08.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å avklare situasjonen angående bosted/leilighet i god tid da Universitetet har begrenset med studentboliger. Du kan imidlertid få hjelp til å leie på privatmarkedet. Det var flere studenter som bodde rundt omkring hos andre studenter, i gymsaler og på hotell den første uken siden de ikke hadde avklart bosituasjonen i god tid.

Undervisningsformer

De ulike fagene benytter ulike undervisningsmetoder. I de fleste fagene er det lagt opp etter en seminarmodell hvor forelsningene holdes som en samtale mellom foreleser og studentene. På forhånd får man utdelt en plan over hva man skal igjennom av pensum. Man får også ulike saker/artikler en skal lese til hvert seminar. Det forventes at en møter forberedt da det blir stilt en rekke spørsmål til studentene og det legges opp til argumentasjon. I enkelte fag kreves det også at studentene holder en presentasjon om et gitt tema.

Det er både skriftlige og muntlige eksamener. Dette kan i enkelte fag bestemmes av elevene selv, hva de ønsker, eller så er det lagt opp på forhånd av professoren.

Vurdering av emnetilbodet

De fleste fagene knytter seg til forretningsjus da skolen har business som hovedfokus. Fagtilbudet er derfor ikke så bredt som det er på andre Universitet. I gjengjeld kan de tilby spesialkompetanse innen mange spennende fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok mine fag på engelsk. Professorene var alt over gode i engelsk og gjorde seg forstått og hadde et forholdsvis godt ordforråd. Fikk større forståelse for EU systemet som helhet og det var interessant at det hele tiden ble dratt paralleller mellom landene som var representert ved elevene i klassen.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er fantastisk. Skolebygget er et gammelt barokkisk slott. Store, nyoppussede områder med god luftventilasjon. Imponerende bibliotek med lesesalplasser. Billig mat og bredt tilbud i skolens kafeteriar. Stort campus område med fine parker rundt. Byen er forholdsvis liten, men sjarmerende. Masse sportstilbud og både fotball-, håndball- og hockeyhall i umiddelbar nærhet med billige billetter. Ville anbefalt og dratt litt utenfor "Innenstadt" da det er mange fine områder i utkanten av byen.

Bustad

Jeg bodde privat sammen med kjæresten min i en leilighet 100 m fra skolen. Fant leiligheten gjennom en tysk utleieside.

Sosialt miljø

Skolen tilbyr et eget sosialt opplegg for utvekslingsstudenter som arrangeres av lokale tyske studenter. De tilbyr alt fra fester flere ganger i uken, sportslige tilbud, reiser og temakvelder. Det er alltid et eller annet som skjer og studentene er svært inkluderende og interessert i å bli kjent med utvekslingsstudentene.

Vår 2014 - BA i samfunnsøkonomi

Vår 2014 - BA i samfunnsøkonomi

06.01.2014 - 31.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å finne et sted å bo. Studentboligene forsvinner fort, og det kan ta litt tid å finne noe privat. Ta med pass overalt føste uken, man blir ofte bedt om å vise det. Les alt av informasjon du mottar fra universitetet nøye før du reiser.

Undervisningsformer

Universitetet i Mannheim har ulike undervisningformer. Du kan enten ta fag hvor forelesninger er sentral, eller du kan ta fag der det kun er seminarundervisning. Fag hvor det hovedsakelig er forelesninger har ofte en skriftlig eksamen på slutten av semesteret, slik som på Universitetet i Bergen. Fag som kun har seminar består av mindre grupper, og det blir viktig å være muntlig aktiv. En må i tillegg ha en eller flere muntlige fremføringer i løpet av semesteret, og oppmøte er obligatorisk. Jeg synes at seminarundervisningen var svært lærerik og gøy. Jeg måtte være tidlig ute for å melde meg på seminar, så vær nøye når du leser informasjonen du mottar fra Universitetet i Mannheim.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Mannheim tilbyr mange fag og mange av dem går på engelsk, hvertfall i økonomi. Man har dessuten mulighet å velge fag fra andre institutt.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte at jeg fikk et stort utbytte både faglig og språkelig. En måned før skolestart gikk jeg på språkkurset som Universitetet tilbyr. Dette var kjempegøy og svært lærerikt. Denne varer i 4 uker og det er ca. 4 timer undervisning hver dag. Man får også studiepoeng for å delta på dette kurset. Vi fikk 5 ECTS. I løpet av disse 4 ukene arrangeres det sosiale aktiviteter og ulike seminar hver eneste dag. Blant annet Pub Crawl og små reiser til noen av byene rundt Mannheim. Disse er frivillig og man deltar på det man ønsker. Det er et fantastisk opplegg og jeg anbefaler det på det varmeste. Jeg storkoste meg. Under semesteret tok jeg også et språkkurs. Det er svært flinke professorer på Universitetet i Mannheim, noe som er veldig kjekt. Det faglige utbyttet var stort.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint. Forelesningssaler og biblioteket er moderne og nyoppusset. Mannheim er kanskje ikke den mest spennende byen, men man blir fort glad i den likevel. Det er gåavstand til alt og lett å finne fram. Bykjernen kalles Quadrate, og her er gatene satt i et system med tall og bokstaver, for eksempel L1. Det er altså ikke gatenavn. Dette kan være forvirrende til å begynne med, men man blir fort vandt til det og det er faktisk utrolig lett å finne fram når man har skjønt systemet. Det er lett å reise til andre byer i nærheten som er kjempefine, for eksempel Heidelberg eller Frankfurt.

Bustad

Det lønner seg å være tidlig ute når man skal søke bosted, uansett om du ønsker å bo på en av studentboligene eller privat.
Jeg valgte å bo privat, da jeg hadde hørt at det ikke var så god standard på studentboligene. Jeg bodde sammen med to tyskere og en fra Korea. Vi bodde i området Quadrate, som er svært sentralt og i nærheten av Universitetet. Jeg var veldig fornøyd med dette. Det var imidlertid litt vanskelig å finne noe privat siden mange utleiere ønsket at man skulle bo der lengre enn 6 måneder. Det var også mange som valgte å leie ut til de som gikk på visning, framfor til meg som satt i Norge og bare hadde sendt en mail. Hvis man er tidlig ute derimot, burde det være mulig å finne noe privat. Dersom en ønsker å finne noe privat anbefaler jeg denne nettsiden: www.wg-gesucht.de. Hvis man ønsker å bo på en av studentboligene er det en del å velge mellom. Disse forsvinner raskt, så det lønner seg å sitte ved dataen med en gang de åpner for å søke. En fordel med å bo på studentbolig er at det er enkelt og billig, men standarden er ikke så god. De studentboligene som ligger mest sentralt er B7 og G7. En annen studentbolig som ligger relativt sentralt er Hafenstraße. Denne ligger derimot i et område som ikke er så fint, Jungbusch. Som jente vil jeg nok ikke anbefale Hafenstraße av den grunn, da det kan være skummelt å gå hjem alene. Det var derimot mange gutter som var positiv til Hafenstraße og Jungbusch. Ulmenweg er nok den største studentboligen. Den ligger et lite stykke utenfor sentrum, ca. 15 med buss. Det er svært mange internasjonale studenter som bor på Ulmenveg.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Universitetet i Mannheim er utrolig bra. Det er lett å bli kjent med folk, både internasjonale studenter og tyske studenter. Universitetet arrangerer sosiale aktiviteter stort sett hver eneste dag, så man har alltid noe å gjøre på. Det kan være alt fra filmkvelder til helgeturer. Jeg trivdes hvert fall kjempegodt på skolen.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Universität Mannheim

Informasjon