Hjem
Studentsider
erasmus+

Technische Universität München og Matematisk institutt (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByMünchen
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er open for bachelor- og masterstudentar. Studentar ved Matematisk institutt og lektorstudentar med matematikk som fag blir prioritert dersom det er fleire søkarar enn plassar.

Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Det er normalt eit krav om minst C i gjennomsnittskarakter.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved Matematisk institutt: Det er mogleg å reise ut 4.,5. eller 6. semester.

Masterstudentar ved Matematisk institutt: Det er i utgangspunktet inga avgrensing for når i studieløpet du kan gjennomføre utveksling. Ta kontakt med studierettleiaren din dersom du er i tvil om når du bør reise.

Lektorstudentar: Ta kontakt med studierettleiaren din for informasjon og råd om utveksling. Vanlegvis vil det passe best å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Det er mogleg å reise ut både vår og haust.

Språk

Undervisingsspråket er tysk og engelsk.

Kva emne kan eg ta

Oversikt over kurs som går på engelsk finn du her: http://www.international.tum.de/en/welcome-to-tum/international-exchange-students/english-courses/

Matematisk institutt anbefaler at du diskuterer kva emne du skal ut saman med studierettleiar og/eller rettleiar eller annan vitskapleg tilsett før du søkjer om førehandsgodkjenning.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Technische Universität München (TUM) er eit av dei største tekniske universiteta i Tyskland, med meir enn 35 000 studentar fordelte på 13 fakultet. Universitetet har campusar i Munchen sentrum, og i forstadane Garching og Freising-Veihenstephan. Det har òg eit dotterselskap i Singapore, TUM Asia.

München er hovudstad i delstaten Bayern og er ein relativt stor tysk by, med rundt 1,4 millionar innbyggarar. Det er ein by med relativt høg levestandard og høgt kostnadsnivå. Midt i byen ligg den store parken Englisher Garten. München er kjend for blant anna suksessrike teknologiføretak, Oktoberfest, godt øl og velspelt fotball.

Bustad

Universitetet har ikkje noko tilbod om bustader for internasjonale studentar, og kan kun hjelpe med informasjon. Ventelistene på studentbustader er lange, så dei fleste må belage seg på å finne bustad på eiga hand. Presset på den private leigemarknaden i Munchen kan vere stort rundt semesterstart, så det er viktig å vere ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - februar/mars og april - juli/august.

Studentrapportar

2016

VÅR 2016 BA informatikk og datateknologi

VÅR 2016 BA informatikk og datateknologi

01.04.2016 - 01.10.2016

Førebuingar/praktiske tips

- Begynn å lete etter et sted å bo tidlig
- Vær forberedt på å ta masse master fag om du ikke kan tysk
- Søk om emner tidlig (høy konkurranse)
- Ta practical courses
- Lær deg litt tysk

Undervisningsformer

Forelesning

Vurdering av emnetilbodet

Ved første øyekast så er det ekstremt mange emner å velge mellom, men hvis man fjerner alle emner på tysk, og alle emner med begrenset kapasitet sitter man ikke igjen med så mye å velge i mellom. Viktig å merke seg : Alle bachelor emner er på tysk, og alle master emner er på engelsk. Det er høy konkurranse om plassene på emner med begrenset kapasitet.

Fagleg utbyte og språk

Det er et stort skille mellom engelskkunnskapene til folk i München. Folk tilknyttet universitetet, eller folk med høyere utdanning er god i engelsk, spesielt unge mennesker. Så undervisningen, og kommunikasjon med foreleser/studenter går helt fint.

"Vanlige" folk, folk som jobber i butikken, bakeren, bussen osv kan svært lite engelsk. Og selv om de kan litt engelsk, er det mange som nekter å snakke noe annet enn tysk. Men det var aldri noe problem. Folk flest er hyggelige, og hjelper deg så godt de kan. Det er en fordel om du kan noen tyske gloser. Jeg hadde bare tysken fra ungdomskolen.

Universitetsområdet og byen

Det er tre campuser. En midt i sentrum, en i Garching (20 min med U-Bahn nord fra sentrum), og en i Weihenstephan som er enda lenger nord. Jeg var på Campus Garching. Det er en stor og moderne campus. Informatikk, matematikk, mechanical engineering, fysikk og kjemi hører til i Garching.

München er en fin by, og har mye å by på. Tingene jeg satt mest pris på :
- Veldig godt transportnettverk
- Biergarten
- Englischer garten
- Nærme Alpene (1 time med tog)
- Mye studenter
- Godt øl

Bustad

Det er vanskelig å finne seg et sted å bo i München. Universitetet anbefaler at du begynner å lete etter et sted å bo allerede 1/2 år før du skal begynne å studere. Det er også veldig dyrt. Jeg fikk ikke napp på noe som helst sted, så jeg reiste ned til München 1 uke før skolestart for å prøve å finne meg et sted. Etter et par dager var jeg heldig og fikk meg et sted i Garching. Jeg betalte 620€ per måned for 24m^2. Jeg la ikke så veldig mye innsats i leting etter leilighet, så du finner nok billigere enn det. Av de jeg snakket med så betalte folk rundt 500-700€ per måned. De som fikk plass i studentleiligheter betalte en del mindre.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø. Universitetet arrangerer ukentlige arrangementer for utvekslingsstudenter. Det var her jeg ble kjent med alle de jeg pleide å være med.

VÅR 2016 BA informatikk og datateknologi

VÅR 2016 BA informatikk og datateknologi

01.04.2016 - 01.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Finn et sted å bo tidlig. München er en veldig dyr by å bo i og det blir ikke bedre av å vente til siste liten.

Undervisningsformer

ppt, tavle, diskusjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Svært fornøyd. Mange gode fag å velge blant både på engelsk og tysk.

Fagleg utbyte og språk

Ikke noe å klage på, mange engelske og tyske kurs. Noen internasjonale arrangerte events ila semesteret.

Universitetsområdet og byen

Campus for en del fakultet ligger et stykke nord for München, på enden av U-bahn. Andre fakulteter ligger midt i sentrum.

Bustad

Praktisk å bo langs U-bahn linjen som går direkte til campus.

Sosialt miljø

Bra sosialt miljø. Mange aktiviteter arrangert av TUM.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Technische Universität München/Andreas Heddergott

Informasjon