Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Paris Cité og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByParis
  • Studieplassar3
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er fransk. Det finst eit variert emnetilbod på engelsk men Université de Paris tillét ikkje at utvekslingsstudentane berre melder seg opp til engelskspråklege emne. Studentar som ønsker å reise ut gjennom denne avtala må difor vere førebudde på å også ta emne på fransk for å kunne oppnå full semesterbelasting. Gode franskkunnskapar er derfor anbefalt.

Université de Paris krev at Erasmus-studentar har kunnskapar i fransk tilsvarande minst nivå B2. Studenten må sjølv vurdere språknivået sitt ut frå CEFR-standarden (Common European Framework of Reference for Languages).

Informasjon om fransk språkkurs finn du på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsida til universitetet finn du oversikt over kva emne ein kan ta som Erasmus-student. Erasmus-studentar kan du velje blant emne på bachelornivå og nokre emne på masternivå.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Paris Descartes er eit offentleg universitet med om lag 39 000 studentar. Det er ein av i alt tretten arvtakarar til det gamle prestisjeuniversitetet Sorbonne som blei delt i 1970. Forutan hovudfelta medisin og odontologi, har universitetet òg fagtilbod innan humaniora, juss, psykologi, samfunnsvitskap, naturvitskap, teknologi og idrettsfag. Det har i alt ti campusar i Paris.

Paris er Frankrikes hovudstad og største by, med om lag 12 millionar innbyggarar i storbyregionen. Han ligg nord i landet, i hjartet av regionen Île-de-France. Paris er kjend som ein av Europas fremste kulturbyar. Her finst statsadministrasjon, verdas mektigaste motehus og ikoniske byggverk som Eiffeltårnet, side om side med små romantiske kaféar og folkeliv.

Bustad

Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad i Paris. Universitetet sitt internasjonale kontor kan gi hjelp og informasjon, men understrekar at det er viktig å begynne leitinga i god tid. Dei fleste offentlege studentbustadane i Paris er administrerte av studentsamskipnaden CROUS.Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2015

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 17.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Fakultetet i Bergen var veldig behjelpelig med alt som skulle forberedes, og det var av den grunn lett å overholde frister o.l.
På forhånd leste jeg alle studentrapportene som lå ute, og det var også til stor hjelp. Jeg tok kontakt med én av de som hadde vært på samme skole som meg, og fikk hjelp til alt annet jeg måtte lure på.

Undervisningsformer

Undervisningsmetoden i Frankrike ( i alle fall ved Paris Descartes) er veldig gammeldags i forhold til den vi er vant til hjemme. Foreleseren sitter som regel bak en pult og snakker i en mikrofon, uten noen andre virkemidler. Pensum er bare det foreleseren har sagt, så vi utvekslingsstudenter pleide å spørre franske studenter om å få forelesningsnotatene deres for og så lese på de til eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange spennende fag å velge i på fakultetet. Man får god tid på å prøve ut forskjellige fag før man må bestemme seg, og det kan være lurt å gå i forskjellige forelesninger for å finne ut hvilke man vil ha. Dessuten er det litt av en kabal som må gå opp i forholdt til timeplanen, men alt det faller på plass etter hvert. Hvert fag er nemlig på rundt 3-4 studiepoeng, slik at man skal velge mye forskjellig for å kunne fylle opp 30 studiepoeng. Sånn sett har man muligheten til å touche innom mange ulike rettsområder på ett semester.
Jeg endte opp med helt andre fag enn de jeg hadde valgt på forhånd, fordi jeg innså hvilken stor utfordring språket ville bli for meg, og satset derfor på å ta enklere fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tror man kan få et veldig stort faglig utbytte, men da må man være innstilt på å jobbe mye.
Hvis man velger TD-fag, har man seminar i tillegg til de vanlige generelle fagene. Jeg gjorde ikke dette selv da jeg forsto at det var litt for krevende for meg, men mange av de andre utvekslingsstudentene gjorde dette, og lærte masse av å måtte gjøre oppgaver underveis, samarbeide med franske elever og snakke høyt i timene. Disse seminarene er obligatoriske, i motsetning til forelesningene.
Man forbedrer selvfølgelig språket masse i løpet av ett semester. Jeg snakket også fransk med hun jeg bodde med, og dette hjalp meg masse, slik at jeg aldri "koblet av" selv om jeg kom hjem. Man hører fransk på forelesning hver dag, leser franske notater, lærer nye ord, og snakker fransk med både Erasmus-studentene og selvfølgelig de franske man blir kjent med.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger i Malakoff, som er litt utenfor Paris, i sør (nesten i enden på linje 13). Skolebygningen er helt grei, og området rundt er hyggelig og rolig.

Bustad

Jeg har bodd i Paris en gang før, og var derfor kjent med å finne plass å bo gjennom agencies (hvor de finner leilighet for deg ut ifra dine preferanser, mot at du betaler en agency fee). Jeg skulle også bo med ei venninne, så vi valgte å finne noe sammen på denne måten selv om det er ganske dyrt.
Hadde jeg ikke hatt noen å bo med, tror jeg jeg ville ha undersøkt det norske hus i Cité Université - noen andre studenter på skolen min bodde der, og trivdes veldig godt! Da treffer man andre internasjonale studenter og får venner kjempelett. Dessuten er området veldig fint, à la Hogwarts-campus nesten. Haken er kanskje bare at det ikke er supersentralt.

Sosialt miljø

Man kan melde seg på noe som heter SILC, som er en velkomstperiode på universitetet. Jeg gjorde ikke dette, men det hadde sikkert vært lurt. Ellers er det veldig lett å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene på skolen da man som regel har valgt de samme type fagene, også har folk flest alltid lyst til å finne på noe.
De franske studentene er også veldig greie og behjelpelige hvis det skulle være noe (selv om de kanskje ikke alltid virker slik), så det er bare å prøve å bli kjent med de også!

Bygg på campus
Foto/ill.:
© Université Paris Descartes

Informasjon