Hjem
Studentsider
bilateral

National Research University - Higher School of Economics og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandRussland
  • Studieplassar5
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisere til studium ved Higher School of Economics må ein ha eit karaktersnitt på C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtalar er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta «Kven kan søke» får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er russisk og engelsk. Juridisk fakultet i Moskva tilbyr tilstrekkeleg mange emne som blir underviste på engelsk til at ein kan fylle eit heilt semester og dermed ikkje treng å kunne russisk for å utveksle til National Research University Higher School of Economics.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan ein ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Sjølv om namnet på universitetet tyder på noko anna, tilbyr det juridiske fakultetet ei tradisjonell 5-årig jussutdanning med undervisning i dei «klassiske» juridiske faga, og det er emna som er del av denne graden ein vel blant når ein skal velje emne ved dette universitetet. I tillegg til den klassiske juristutdanninga, har det juridiske fakultetet eit nært samarbeid med fakultet for økonomiske fag, og dei kan dermed tilby studieretningar som er mindre vanlege enn ved andre universitet, slik som for eksempel Law and Economics og Institutional Economics.

denne nettsida finn du meir informasjon om dei engelskspråklege emna universitetet tilbyr. Informasjon om andre emne kan du finne på dei russiske nettsidene til universitetet eller ved å kontakte universitetet direkte.

Studieavgift

Studentar som reiser ut gjennom denne avtalen betaler ikkje skolepengar eller studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Higher School of Economics (HSE) blei grunnlagt i 1992 og fekk status som nasjonalt forskingsuniversitet i 2009. HSE er blant dei mest anerkjende og mest internasjonalt orienterte universiteta i Russland og har om lag 40 000 studentar. Universitetet har campusar i fire ulike byar i Russland. Avtala som er inngått for heile UiB gjeld utveksling til St. Petersburg, medan avtala som er inngått av Det juridiske fakultet gjeld utveksling til Moskva.

St. Petersburg eller Sankt Petersburg er den nest største byen i Russland. Byen vart grunnlagt i 1703 og vart hovudstad i Det russiske imperiet i meir enn 200 år. Byen har i dag kring 5 millionar innbyggjarar og er eit stort kultursenter i Europa.

St. Petersburg vert ofte skildra som den mest vestlege byen i Russland. St. Petersburg er den nordlegaste millionbyen i verda. Det historiske sentrumet i byen er innskrive på verdsarvlista til UNESCO. Som det politiske og kulturelle senteret i Russland i meir enn 200 år har byen stundom i Russland vorte kalla «den nordlege hovudstaden». Mange utanlandske konsulat, internasjonale selskap, bankar og andre føretak held til i St. Petersburg. Blant byens mest kjende turistattraksjonar er Eremitasjen, Vinterpalasset, Nevskij prospekt, Oppstodekyrkja og Aleksandr Nevskij-klosteret.

 

Moskva er dagens hovudstad i Russland og utgjer det politiske, økonomiske, kulturelle og vitskaplege sentrumet både i Russland og Aust-Europa. I sentrum av Moskva finn ein Den raude plass som er utgangspunkt for dei breie gatene som går ut i alle retningar. Gjennom sentrum av byen renn Moskvaelva. Blant byens mest kjende bygningar er Vasilijkatedralen, Lenins mausoleum, Kreml og Bolsjojteateret. Metroen i Moskva er eit av verdas travlaste undergrunnssystem, og kjent verda over for å vere punktleg i drift. Mange av metrostasjonane er kunstferdig utsmykka og ei reise med metropen er dermed ei oppleving i seg sjølv.

Bustad

Universitetet kan tilby studentbustader til sine internasjonale studentar. Det er i hovudsak snakk om dobbeltrom.

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2014

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 31.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Moskva er ett av Europas største metropoler og har et stort internasjonalt miljø. Jeg erfarte imidlertid at det ikke er praktisk å reise til Russland uten forkunnskaper i russisk. Ettersom mine foreldre er russiske var ikke språket et problem for meg, men for andre utvekslingsstudenter med lite eller ingen ferdigheter i språket var det vanskelig å gjøre seg forstått i metroen når man søker om transportkort, i telebutikker, og i skoleadministrasjonen. Det kan derfor være en fordel om man tar et språkkurs sommeren eller semesteret før man drar på utveksling. HSE tilbyr et intensivt språkkurs som varer fra 4-8 uker alt etter hvor lenge man selv ønsker å delta på kurset. Selv om jeg kan russisk deltok jeg på et slikt språkkurs sommeren før jeg dro på utveksling for å friske opp grammatikkunnskapene mine og for å bli kjent med Moskva. Kurset var svært givende!

Selv om forkunnskaper i russisk er en fordel i Moskva, er det fullt mulig å klare seg i byen uten språket. Kontoret for internasjonale studenter er svært behjelpelige og setter utvekslingsstudenter i kontakt med russiske studenter som snakker engelsk og som kan hjelpe med alt fra å betale husleie i banken til å søke om transportkort.

Undervisningsformer

På det juridiske fakultetet ved HSE har professorene stort handlingsrom når det kommer til undervisnings- og vurderingsformer. Det vil si at det er store forskjeller på disse avhengig av hver enkelt professor. Det er også stor forskjell avhengig av om man tar et kurs som holdes på russisk eller et på engelsk. Likevel er det generelt sett noen ting som går igjen: minimal bruk av Powerpoint eller andre teknologiske verktøy og lite dialog og diskusjon med studentene. Jeg tok kun kurs som ble holdt på engelsk. I noen av disse kursene leste foreleseren fra et manus, mens andre forelesere var litt mer aktive. Fakultetet organiserte derimot ikke noe som tilsvarte arbeidsgrupper slik vi er vant til. Hovedundervisningsformen var forelesninger.

Det må understrekes at varigheten på forelesningene er annerledes enn ved UiB. På fakultetet ved HSE har man flere dobbelttimer etter hverandre. Det vanligste var derfor at hver forelesning ble holdt i økter på 3 timer, noen ganger 5 eller 6 timer. Det er også vanlig at bachelorgradskursene holdes fra 10-18, mens mastergradskursene ble avholdt fra 18-21 på kvelden. Ettersom fakultetet ikke tilbyr nok mastergradskurs på engelsk til å fylle 30-studiepoengskravet må man supplere med kurs på bachelorgradsnivå, noe som kan resultere i at man har forelesninger fra 10-21.

Vurdering av emnetilbodet

Da jeg søkte på utveksling til HSE var jeg forberedt på å ta alle kursene på russisk. Jeg oppdagte imidlertid at HSE tilbød et stort utvalg av kurs på engelsk og fakultetet jobber kontinuerlig med å utvide tilbudet. Mange av kursene er innenfor internasjonal økonomisk rett ettersom skolens hovedfokus er økonomi og finans. Mitt interessefelt var russisk rett, maritimrett og energirett. Dessverre tilbudte ikke fakultetet de to sistnevnte emnene verken på russisk eller engelsk, og russisk rett ble kun undervist på russisk.

Ettersom det kreves av UiB at man tar 30 studiepoeng for at utvekslingsoppholdet skal kunne godkjennes må man selvfølgelig ta tilsvarende poeng ved HSE. Dette var litt problematisk i og med at kursene ved HSE var verdt mellom 2 og 5 studiepoeng. For å unngå at kursene kolliderer med hensyn til forelesningstider må man velge kurs som kanskje ikke er helt relevante i forhold til ens interessefelt. Det kan dermed oppleves at kurstilbudet er litt begrenset.

Fagleg utbyte og språk

Det akademiske nivået som kreves av studenter på HSE er betraktelig lavere enn på det juridiske fakultetet i Bergen. I timene og på eksamen kreves det vanligivs ikke at studenten er i stand til å produsere en individuell refleksjon og argumentasjon på et høyt akademisk nivå. Foreleserne forventer først og fremst at studentene husker definisjoner utenat.

Til gjengjeld er forelesningsklassene svært små (maks 20 personer) slik at man får mulighet til å bli kjent med professoren og vedkommendes forskning og arbeid. Professorene som holder kurs på engelsk hentes vanligvis inn fra utlandet fra kjente og prestisjetunge universiteter og institusjoner. Bekjentskaper med professorene ga meg et bredere perspektiv på juristyrket og hvilke muligheter man har i en juridisk karriere, ofte muligheter og retninger man ikke har tenkt over.

Universitetsområdet og byen

Hovedbygget og administrasjonen holder til midt i kjernen av Moskva i det som regnes for å være en av de mest spennende bydelene med hensyn til restauranter og uteliv. Campusen er ellers spredt rundt omkring i hele byen, og det juridiske fakultetet ligger i bydelen "Zamoskvorechye" (direkte oversatt: bak elven Moskva) og ligger like i nærheten av det kjente Tretyakov galleriet. Det planlegges imidlertid at fakultetet skal flyttes til et annet bygg i byen i 2015.

Moskva er en svært spennende by og har masse å by på. Det kan imidlertid være litt vanskelig å finne de mer interessante restaurantene, kafeene, barene og utestedene. Det anbefales dermed at man gjør litt research på forhånd (the-village.ru er en bra side som skriver om nye steder i byen). Er man vegetarianer kan et opphold i Russland være litt kinkig. Det finnes likevel noen alternativer som feks. Dzhagannat, Fresh, Avokado og Sok.

For å reise rundt i byen er det mest praktisk å bruke metroen da avstandene i byen er enorme.

Bustad

Før avreise tildeler kontoret for internasjonale studenter et rom ved ett av skolens studenthybler. Utvekslingsstudentene får tildelt hybel i sentrum enten i Studencheskaya eller Kibalchicha. På Kibalchicha bor det for det meste utvekslingsstudenter, mens det på Studencheskaya bor en god blanding med russiske og utenlandske studenter. Kibalchicha har tidligere vært et lavbudsjettshotell og er derfor ganske fint. Studencheskaya er et nokså gammelt studenthjem og har ganske dårlig isolasjon og varme. Det anbefales derfor at man tar med isoleringsteip, varme klær og at man kjøper en varmeovn når man ankommer Moskva.

På hvert studenthjem jobber det et rengjøringspersonell, og hver uke vaskes håndklær og sengetøy som utdeles ved ankomst.

Sosialt miljø

De fleste utvekslingsstudentene under mitt opphold var fra Europa og vi hadde det kjempe gøy. I tillegg arrangerte kontoret for internasjonale studenter turer og ekskursjoner en gang i måneden, noe som var veldig kjekt. Det var også veldig interessant å være den eneste studenten fra Skandinavia.

Informasjon