Hjem
Studentsider
bilateral

School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByLondon
  • Studieplassar8
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisera til studier ved SOAS London må ein ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avleggje TOEFL/IELTS-test.

Universitetet har fleire gratis kurs i akademisk engelsk for internasjonale studentar. Les meir om tilbodet "In-sessional Academic English Support" på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap.

På denne nettsida finn ein lenke til ei oversikt over emne som blir tilbydd ved universitetet. Ein kan velje blant emna som er del av LLM-programma deira. SOAS skil seg ut ved at dei tilbyr emne innanfor spesialiseringar som ikkje er så utbreidde ved andre lærestader, slik som til dømes kinesisk rett, islamsk rett, "law and gender" og globaliserings- og utviklingsrett.

Sjølv om ein vel blant emna som tilhøyrer LLM-programmet ved SOAS er det ikkje mogleg å utvide frå eitt til to semester og søke overgang til LLM-programmet undervegs, dersom ein undervegs i opphaldet skulle få lyst til å studere lenger ved SOAS. Ønskjer ein å studere meir enn eitt semester ved SOAS må ein søke LLM-programmet allereie frå start, gjennom fakultetets avtale om opptak til dette.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Studieåret 2023/2024 kan vi tilby 4 gratisplassar for eitt semester ved SOAS. I tillegg har vi 5 plassar for eitt semester med skolepengar.

Skolepengane for «Study Abroad» i studieåret 2023/2024 er 11 900 for eitt semester. Studentar frå UiB får 20% rabatt på skolepengane.

Lånekassen gjev støtte til å betale skolepengar, storparten som lån og noko som stipend.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

The School of Oriental and African Studies (SOAS) er eit offentleg forskingsuniversitetet, og ein del av det føderale University of London. Universitetet blei grunnlagt i 1916 og fokuserer på humaniora, språk og samfunnsvitskap relatert til Asia, Afrika og Midtausten. SOAS har om lag 5000 studentar. Blant skulen sine alumnar er Aung San Suu Kyi og kronprinsesse Mette-Marit. Hovudcampus ligg i Bloomsbury i sentral-London, medan ein mindre campus ligg i Islington, ein 20 minutts gåtur unna.

London er hovudstaden i Storbritannia, og har over åtte millionar innbyggarar. Byen er ein av dei best besøkte i verda, og har mykje å by på, både museum, parkar, førestillingar, arkitektur, det eldste undergrunnsbanenettverket i verda, musikk, sport, shopping og kulinariske opplevingar frå alle verdshjørne.

Bustad

Over halvparten av SOAS-studentane leiger bustad på den private marknaden. Universitetet har òg studentbustader som ligg eit stykke frå campus.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september - desember, januar - mars og april - juni.

Studentrapportar

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

06.01.2020 - 12.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye informasjon innledningsvis, men det er ingenting som er komplisert bare man tar seg tiden til å lese det man får tilsendt. Jeg opplevde at man fikk god informasjon om alt man trengte over e-post. Jeg satt ikke igjen med noen ubesvarte spørsmål i begynnelsen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er først og fremst forelesninger, der hver forelesning knytter seg til et bestemt tema. Man får leselister med obligatorisk og valgfritt pensum man skal lese. Herunder ligger stort sett det meste av løpende pensum i pdf-format på tilsvarende mitt.uib og var gratis. Jeg kjøpte dermed kun bøker til ett fag, og klarte meg fint med det. I forelesningene må man være forberedt på å svare på spørsmål. Det er mange som kommer seg unna ved å bare være stille, men læringsutbyttet er desidert størst dersom man våger å ta ordet.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok fag tilknyttet miljørett og internasjonal handel. Den store fordelen med SOAS sånn sett er at man gjerne får et globalt perspektiv på temaene, som gir en mer komplett og sammensatt forståelse av internasjonale avtaler. Jeg valgte å ta to fag som var helårsfag og hoppet dermed inn halvveis i fagene. Selv om det var utfordrende å henge med i begynnelsen kommer man fort inn i det. I tillegg får man en tilpasset eksamensoppgave/essay der forventningene til sensor er justert i forhold til at man kun har tatt halve emnet.

Selv om det er mye positivt å si om emnetilbudet opplevde jeg ikke universitetet som veldrevet. Omtrent halvparten av semesteret ble påvirket av streik slik at i enkelte emner sluttet de å holde forelesninger imens andre flyttet forelesningene til helgene utenfor streiketid - på frivillig basis fra professorene. Om jeg skulle ha vurdert SOAS igjen ville jeg gjort nøye undersøkelser tilknyttet dette fordi det er ingen måte å få refundert skolepengene, og det kan fort bli et bortkastet halvår preget av selvstudium.

Da korona inntraff ble også siste rest av undervisning flyttet online. Det fungerte sånn passe dårlig, i likhet med alle andre steder vil jeg tro.

Fagleg utbyte og språk

Det stilles akkurat samme krav til engelsk som de lokale. Det er mulig det kan ta litt tid før man får grepet om å skrive akademisk engelsk, men det er langt fra vanskelig å mestre. Det tilbys også noen essaykurs på universitetet som andre fortalte var nyttige.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i sentrum og man kan gå, ta buss eller tube til alt man måtte ønske. Værmessig begynner det å bli trivelig rundt mars.

Bustad

Jeg valgte å bo på de studenthyblene som SOAS samarbeider med (Dinwiddy house). Den store fordelen med å bo der var at det var lett å være sosial og man fikk raskt gode venner. Det kan være greit å presisere at man er postgraduate til leieformidleren slik at man blir satt sammen med andre som er omtrent på samme modningsnivå. De som ikke hadde gjort det opplevde nok litt mer bråk.

Stikkordsmessig vil jeg beskrive boligen som: billig sammenliknet med andre alternativ, vegg til vegg teppe, eget bad, standard på badet: som en gymdusj - trykk for å få vann, tilsvarende upraktisk vask med to kraner, fjærseng og pult.

Standarden var dårligere enn jeg hadde håpet, men ble raskt vant til det.

Sosialt miljø

Det sosiale var høydepunktet med oppholdet. Det er mennesker fra hele verden som søker seg dit. SOAS er et veldig anerkjent universitet som tiltrekker seg studenter som holder et høyt nivå. Samtidig tiltrekker også universitetet til seg studenter som er i overkant progressive og venstreradikale. Det var uvant fra den ellers homogene jusUiB, men det bidro til å gjøre oppholdet interessant også utover det faglige.

2019

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

London er en stor by og kan være krevende å navigere. Det kan derfor være en god ide å reise til London litt før semesterstart dersom man har anledning, også ettersom semesteret er kort og svært hektisk når det først kommer i gang. Det er også mye informasjon om modulene/ fagene som SOAS tilbyr på nettet, og dersom man har bestemt seg før semesterstart er det nok en god ide å begynne å bli kjent med litteraturen tidlig.
Å føle seg helt forberedt er nok vanskelig, og starten kommer nok til å føles både kaotisk og hektisk, men det går helt bra. Sosialt opplevde jeg SOAS og London som veldig enkelt, men det faglige var mer krevende enn jeg hadde sett for meg. Men, jeg elsket SOAS og ville valgt det samme igjen.

Undervisningsformer

De aller fleste fagene har 2-timers forelesninger i uken. Noen har også seminarer. Undervisningsformene varierer etter størrelsen på klassen og hvem som er foreleser. Stort sett er det imidlertid rom for mer studentdeltakelse enn på forelesninger på UiB. Både i form av spørsmål og presentasjoner. Felles er at man typisk har en gitt liste med artikler man skal lese før timene. Særlig i begynnelsen prøvde jeg å lese alt, men fikk det ikke til. Det er også verdt å merke seg at SOAS på en helt annen måte enn UiB forventer selvstendig research til oppgaver man skriver. Jeg vil derfor anbefale at man tidlig sjekker hva som er vurderingsformen i faget, og velger litt strategisk når man velger hvilke artikler man bruker tid på. De andre artiklene kan man lese abstraktene på. Vurderingsformene er ulike, og det kan være lurt å tenke på når man velger moduler/ fag-kombinasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Graden er lagt opp i tre semestre, hvor man tar fag om høsten og våren som tilsvarer 120 credits. Noen fag går bare over ett semester (15 credits) og noen går over to semestre (30 credits). Det siste semesteret går over sommeren, det er da man skriver en masteroppgave på 60 credits. Til sammen tar man dermed 180 credits, hvilket tilsvarer 90 studiepoeng i løpet av en LLM på SOAS.
SOAS har et veldig stort utvalg av spennende fag. Som LLM-student med spesialisering er man bunden til å ta minst 60 credits innenfor ens spesialisering, deretter kan man velge 30 credits som er jussfag utenfor en spesialisering og 30 som ikke er juridiske dersom man ønsker. Det er viktig å være obs på hva som vil bli godkjent av UiB når man velger fag. Dersom man ønsker å ta i bruk utvalget av språkmuligheter SOAS tilbyr, uten å velge vekk muligheten til andre fag, kan man også studere et språk på kveldskurs til en svært redusert pris som SOAS student.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er kjempefornøyd med det faglige utbyttet jeg fikk på SOAS, og hadde valgt det igjen. Hvor jussen er svært teoretisk og tett knyttet opp til enkeltsaker på UiB, fokuserer SOAS på et overordnet akademisk nivå. Derfor studerer og lærer man på en helt annen måte på SOAS enn på UiB, hvilket jeg syntes var krevende, men også svært interessant.
Det faglige utbyttet på SOAS var rent juridisk, men mer enn det lærer man en annen akademisk metode. Videre lærer man en rekke ulike metoder for å være kritisk til jussen og se hvordan jussen skaper utfordringer. Også studenter som ser for seg å dra hjem igjen til Norge vil bli beriket av å lære en annen måte å forstå jussen på.
Selv om man er komfortabel i engelsk før man starter på SOAS, vil nok mange oppleve den akademiske engelsken utfordrende, særlig da diskursen er en annen. Dette kan nok føles litt overveldende i starten, men man blir fort komfortabel. Ettersom SOAS har en særlig stor andel internasjonale studenter er det nok blant universitetene man er i best selskap.

Universitetsområdet og byen

SOAS har et lite og intimt campus i en god og sentral plassering i byen. Ettersom campus er lite kan det nok oppleves som litt trangt, men studentmassen er veldig hyggelig og man kjenner lite på det. At campus er lite gjør også at man fort blir kjent med stedet og ofte møter igjen de samme menneskene.
Området SOAS ligger er veldig sentralt og hyggelig. Men London er utrolig stort, og det kan derfor være lurt å kjøpe seg en sykkel for å komme seg steder. Husk hjelm.

Bustad

Selv bodde jeg med venner som tok ansvar for å finne leiligheten vår, og jeg har derfor ikke så mange tips til hvordan man går frem. Vi bodde i Hackney, et område jeg vil anbefale. Det viktigste for meg var å bo i sykkelavstand til SOAS. Men det er også lurt å tenke på kollektivtilbudet der man bor og hvordan det kobler til SOAS. Bussen er billigere enn tuben, men tar mye lenger tid. Overgrounden går sjeldnere og saktere enn tuben, det er derfor å foretrekke å bo ved en tubestasjon.
Jeg betalte ikke så mye mer for rommet mitt i London enn jeg gjorde i Bergen, men fikk en mye dårligere standard veldig mye lengre fra universitetet i London. Leiemarkedet der imidlertid ganske dyrt i London, og det er mye dårlig standard.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø på SOAS hvor jeg opplevde at det var enkelt å komme i kontakt med andre. Selv om man får venner gjennom fagene vil jeg anbefale at man blir med i en forening, om det er politikk eller sport, eller noe helt annet. De fleste andre studentene som tar master vil også være nye til SOAS, og mange utenlandske. Mange er derfor i samme båt og ønsker nye venner. London er også en stor by og full av mennesker man kan bli venner med over greie øl-priser (eller brus).
Jeg anbefaler SOSA på det varmeste.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være greit å se litt gjennom beskrivelsen til fagene, og hvilken vurderingsform de har. Ellers være forberedt på at det kan ta tid før SOAS sender praktisk informasjon om opplegg den første uken, og hvordan man skal registrere seg osv. Det er grupper på facebook man kan melde seg inn i, som er for postgraduate studenter ved SOAS.

Vurder om du kan reise ned litt før universitetet starter slik at du har noen dager til å gå på visninger og finne en plass å bo.

Undervisningsformer

De fleste av fagene bestod av en 2-timers forelesning i uken. Noen fag hadde i tillegg et 2-timers seminar i uken. Forberedelsene besto for det meste av en rekke artikler som skulle leses, noen fag krevde at man holdt en kort presentasjon. Ellers varierer det veldig fra lærer til lærer hvordan undervisningen er lagt opp.


Det varierte også hva som var vurderingsformen til de ulike fagene. Noen hadde en eller to artikler på alt fra 1000 - 8000 ord som skulle levers ved slutten av semesteret. Noen fag hadde en to-timers eksamen som måtte avlegges ved slutten av vår-semesteret. Noen fag hadde begge deler. Man bør undersøke vurderingsformen og tidsfristene i de fagene man er interessert i før man velger den endelige kombinasjonen.

Vurdering av emnetilbodet

Noen fag går over ett semester, mens andre går over to. De som går over ett gir 15 credits, og de som går over to gir 30. Man må velge fag som til sammen gir 120 credits.

Det er vidt spenn i de fagene man kan velge innenfor sin spesialisering. Det er flere "klassiske" juridiske fag, som International Criminal Law.
Noen av fagene man kan velge er tverrfaglige og er f.eks. delvis juridisk, delvis utviklingsstudier eller kjønnsstudier. Man kan også velge et par ikke-juridiske fag. Jeg opplevde at fleste juridiske fagene forutsetter at man litt kunnskap om temaene fra før, og noen startet på et relativt høyt nivå.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde et stort faglig utbytte ved å studere på SOAS. Generelt så lærer man å lese og bruke juridisk teori og akademisk litteratur på en helt annen måte enn i Norge, og særlig ved UiB hvor det er få teorioppgaver. Man lærer også å skrive akademiske artikler, lage egne problemstillinger, gjøre egen research, bygge opp argumenter og kritisk vurdere den litteraturen og de rettslige kildene man bruker i oppgavene. Det er et stort fokus på kritisk vurdering av jussen, og jeg opplevde i flere av fagene at vi startet rett på en kritisk vurdering av rettsområdet, heller enn en innføring i det.

For å få størst faglig utbytte ville jeg anbefalt å ta fag som passer litt sammen/kan utfylle hverandre. I fagene som går over to semestre får man noe mer dybde/bredere oversikt, mens ett-semesters fagene er veldig effektive.

Det er en fordel å være komfortable i engelsk før man reiser, men de fleste vil nok likevel oppleve at den akademiske engelsken er utfordrende i starten. Dette går seg fort til og siden en stor andel av studentene også er fra land hvor engelsk ikke er morsmål, er det ikke noe hinder.

Universitetsområdet og byen

SOAS ligger i Bloomsbury. Det er masse kafeer, barer, restauranter, parker og butikker rett i nærheten. Flere av de andre universitetene som LSE og UCL ligger også nært, og det er ofte mulig å delta på arrangementer som holdes av disse.

Jeg vil absolutt anbefale å bo i London ett år. Det er en spennende by hvor det er endeløse muligheter for ting å se og oppleve. Det er mange store fine parker , spennende mat-, blomster- og klesmarkeder hver eneste dag og konserter. Alle museum er også gratis som er utrolig bra tilbud. Det er litt dyrt å bo, men de andre levekostnadene er ikke nødvendigvis så høye. Hvis man ønsker å spare penger på transport, kan man kjøpe en billig sykkel fra en organisasjon som heter recycle your cycle, eller andre bruktmarkeder.

Bustad

På utleiemarkedet i London er det vanlig at det går ganske kort tid mellom visning og overtakelse. Det var derfor vanskelig å finne en leiligheten lenge før, og jeg opplevde at de fleste måtte dra til London for å dra på visninger kort tid før studiet startet. Det finnes flere nettsider hvor det ligger leiligheter til leie, f.eks. spareroom. Jeg valgte å bo i privat bolig i Borough, rett sør for London Bridge. Leiligheten fant jeg via bekjente,og delte med to jenter. Det var veldig greit å leie privat, og jeg har inntrykk av at det er lettere å forholde seg til en privat utleier enn et utleiefirma. Av venners erfaringer bør man ikke signere en kontrakt til en leilighet uten å faktisk ha sett den selv, fordi det er en del tilfeller av svindel.

En del bodde i studentboliger. Jeg fikk inntrykk av at det var ganske sosialt, men med litt dårlig standard i Dinwiddy House og
Paul Robeson House.

Noe av det vitkigste når man ser etter hvor man skal bo er å se etter tilgang på tube/buss som går så direkte som mulig til et av stoppene nært SOAS.

Sosialt miljø

Det er veldig mange ulike foreninger på SOAS; sport, friluftsaktiviteter, politiske foreninger, musikalske, og origami. Ettersom alle studentene har ulike fag og fagkombinasjoner kan det være lurt å prøve ut noen foreninger, i alle fall i starten. Det er også en fin måte å bli kjent med studenter som ikke tar LLM, men går på andre linjer. Ellers har man gjerne et par felles fag med noen andre studenter, men dette kan variere veldig. Jeg opplevde likevel at de andre studentene, særlig de andre utenlandske studentene også var veldig interessert i å få seg venner.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Kan være lurt å kikke litt på bolig før skolestart, særlig dersom man ønsker å bo i studentbolig er det lurt å være tidlig ute. Informasjon om dette finnes på SOAS sine nettsider.

Undervisningsformer

Jeg hadde fire emner per semester på ti uker, og da forelesning én gang i uka per fag. Forelesningene likner kanskje mer på seminarundervisningen i Bergen, ettersom man ofte har diskusjoner og mer aktivitet fra studentene enn i Bergen. Dette kom litt an på størrelsen på klassen og den enkelte professoren. I noen få emner har man også mindre undervisningsgrupper, enda mer liknende seminarer, én gang i uka.

Det er mye å lese til hver forelesning, så det lønner seg å finne en god teknikk for å få en oversikt over litteraturen, så man henger med i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

SOAS har et godt utvalg av emner innenfor internasjonal juss, særlig innenfor menneskerettigheter. Full oversikt over emnene finnes på SOAS sine nettsider. Man må ta seks semesteremner eller tre helårsemner, eller en kombinasjon, så lenge antall studiepoeng går opp. Jeg syntes selv dette var synd ettersom det var veldig mange spennende fag å velge mellom. Perspektivet til det juridiske fakultet er mindre praktisk enn man er vant med fra Bergen, mer akademisk, i tillegg til at SOAS-perspektivet generelt fokuserer på å ha en ikke-vestlig tilnærming til fagene. Med et nokså annet blikk på internasjonal juss enn det man er vant med fra norsk jussutdannelse, var det er veldig interessant, spennende, men og krevende år.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte utrolig mye, og er veldig fornøyd med faglig utbytte. Alt foregår selvfølgelig på engelsk, noe som også gjorde at min skriftlige og muntlige fremstillingsevne av juss på engelsk ble god. Særlig syntes jeg det var positivt med et program som varte i et år, så man rakk å komme ordentlig inn i både det faglige og språket.

Universitetsområdet og byen

SOAS holder til i Bloomsbury, rett ved UCL og heller ikke så langt unna LSE. Det er et veldig fint område som er preget av studenter, med mange hyggelige kafeer og parker i nærheten. British Museum og shoppingområder er også rett i nærheten av campus. Selve campus er ikke stort, det er lett å få oversikt over området og byggene knyttet til SOAS. SOAS har også en studentbar på campus med rimelige priser, i tillegg til at UCL sin studentbar er et (faktisk) steinkast unna.

London er en veldig fin storby. Det er alltid noe som skjer, nye områder å oppleve, og artige ting å gjøre. Citymapper er en genial app som gir god oversikt over hvordan du best kommer deg fra A til B (typ Google Maps, men bedre).

Bustad

Bolig i London kan være dyrt. Studentboligene er ikke de fineste, men er relativt rimelige og det er flere i nærheten av SOAS. Jeg bodde selv ca 50 min gange/20 min på sykkel unna universitetsområdet, og leide privat. Dette stedet fant jeg på Spareroom (nettside og app) ca. tre uker før skolestart da jeg dro en uke til London for å finne en bolig. Boligmarkedet har høyt tempo, det er alltid mye tilgjengelig, og man kan ofte overta veldig kort tid etter visning. Mulig man også kan finne noe om man bare reiser over en uke eller sånt før skolestart. Lurt å være oppmerksom på at standarden ofte er dårligere og prisene er høyere enn i Bergen/Oslo, så ikke ta noe usett.

Sosialt miljø

Det er mange studentgrupper på SOAS, både grupper med mer faglig innhold og grupper som driver med sport og aktiviteter. Så her kan man lett finne seg en gruppe å melde seg inn i for å bli kjent med andre. I tillegg blir man fort kjent med folk som tar de samme emnene som deg.

VÅR 2019-MAHF-LÆHR

VÅR 2019-MAHF-LÆHR

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Start i god tid med alle førebuingar som kan gjerast. Ikkje utsett det til siste frist noko som berre vil føre til stress før avreise. Les alle e-postar frå SOAS og UIB.

Undervisningsformer

Undervisningsforma var ganske lik den på Universitetet i Bergen. Nesten kvart fag hadde både seminar og forelesning ein gong i veka. Forelesningane gjekk gjerne over 2 timar, medan seminar varte 1 time. Seminargruppene er gjerne ganske små (8-10 personer). Om det er små grupper er det gjerne forventa deltaking i form av diskusjon eller gjennomgåing av oppgåver. Professorane er veldig hjelpsomme og vil kun ditt beste. Dei oppmoder til å spørje spørsmål og å ta kontakt i office hours eller før/etter seminar.

Vurdering av emnetilbodet

SOAS har eit stort utval av fag som er mogleg å ta. Eg hadde 4 fag innan engelsk. Det er fullt mogleg til å endre faga dine i løpet av den første veka dersom du finn ut at faga du har valgt ikkje funka for deg. Eg var nøydd til å skifte ut to av faga mine når eg kom. Alle var veldig hjelpsomme til å finne andre fag eg kunne ta i staden.

Fagleg utbyte og språk

Å studere engelsk i England har vært eit veldig godt val. Det faglege utbyte er definitivt godt, men ein lærer òg utruleg mykje utanom skulen. For å studere i utlandet er det nok ein fordel om du har god kunnskap i engelsk, men dette er ikkje noko å frykte. Ein kjem fort inn i det, og plutseleg er det å snakke engelsk det mest naturlege.

Universitetsområdet og byen

SOAS er ein sjarmerande og koseleg skule. Den er plassert sentralt i London, 10 minutt gåtur frå Oxford Street. Universitetet har fleire ulike bygg, men alle er rett ved siden av kvarandre så det er difor ikkje noko problem å forflytte seg mellom timane. London i seg sjølv er heilt fantastisk å bu i. Du har tilgang til alt som ulike museum, fine parkar, koselige nabolag, godt uteliv og ikkje minst gode shoppingmoglegheiter. Å kome seg rundt om i byen er ikkje noko problem då kollektivtransporten er utruleg god. For min del har det gått i buss eller undergrunn, men eit godt tips er også å ta i bruk bysykkel.

Bustad

Eg søkte å bu i studentbolig gjennom SOAS og fekk rom i Dinwiddy House. Her delte eg flat med 4 andre menneske, men hadde eige rom og bad. Det einaste vi delte var kjøkken. Dette var ei utruleg grei løysing. Det er lurt å søke rom her med ein gong SOAS sender ut mail om dei ulike stadane du kan bu då eg vart kjent med fleire som ikkje fekk plass her. Det er sjølvsagt andre studentboligar du då kan søke på, så det er ikkje noko problem. Å bu i studentbolig har gjort det veldig enkelt å bli kjent med folk.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på SOAS er veldig bra. Det er fleire organisasjoner og grupper du kan melde deg inn i. Sjølv deltok eg ikkje så mykje i regi av SOAS, men fekk mange gode vener frå seminar og frå ulike kveldar organisert for utvekslingsstudentar.

2019 VÅR BASV-SAPO

2019 VÅR BASV-SAPO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Finn ut hvilke fag du vil ha tidlig, og vær tidlig ute med å ønske deg dem (du vil få en mail med et skjema til et forhåndsmeldt tidpunkt), det er førstemann til mølla. Hvis du ikke skal bo på Dinwiddy kan det også være greit å undersøke ulike nabolag i London for å finne ut hvor du helst vil bo. Facebookgruppa "Nordmenn i London" er også veldig grei for å finne kollektiv, eller for hvilke som helst spørsmål.

Undervisningsformer

I de fleste fag er det både lecture og tutorial, litt tilsvarende forelesning og seminar, men ikke forvent at de nødvendigvis tar opp det samme to ganger. Tutorials er der for å snakke om pensum, og for meg var det ganske stor omstilling i hvordan man diskuterer pensum. Mens det på seminar på UiB ofte er forventet at han svarer på spørsmål ved å gjenta det du har lest, forventes det på SOAS at man går mer i dybden, og reflekterer selv. Det er å foretrekke, syns jeg, men det tok tid å venne seg til å tenke mye mer konseptuelt rundt pensum, heller enn praktisk nært og empirisk. Forelesningene er ikke like store som på UiB, så det forventes gjerne at studentene bidrar. Det var et sjokk å komme dit og oppleve at så mange bidro med reflekterte spørsmål og tanker, men også veldig kjekt.

NB her er det ikke veldig vanlig å ta opp praktiske spørsmål og lignende med foreleser i pausene eller etter forelesning, de ansatte opererer med "office hours" som du finner på SOAS-nettsiden, og det er der du henvender deg om det er noe du lurer på.

Vurdering av emnetilbodet

Det spørs selvsagt helt hva man tar, men innenfor utviklingsfag og statsvitenskap er det utrolig mye interessant, og SOAS scorer gjennomgående blant de beste i verden for utviklingsstudier (det siste tallet jeg så var nr. 4 i verden). Det meste av fagene innenfor disse emnene er veldig kritisk til etablerte nyliberale sannheter innenfor disse to emnene (man finner f.eks. fag som "Decolonising World Politics" og "Key Debates on Neoliberalism"), så dette er kanskje ikke stedet å gå hvis du er hardbarka konservativ/liberalist (med mindre du elsker å bli motsagt av absolutt alle rundt deg). De aller fleste fagene innenfor utvikling og politikk bruker for eksempel marxisme som analyseverktøy på et eller annet tidspunkt.

Med andre ord er dette absolutt på ingen måte et sted å studere hvis du mener at hvite menn er undertrykt, at politisk korrekthet har overtatt akademia eller at ytringsfrihet betyr frihet til å diskriminere folkegrupper eller politiske minoriteter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syns nevnte kritiske vinklinger var veldig nyttig, spesielt fordi det er en del ideologi, spesielt når det kommer til økonomisk utvikling, som tas som forgitte sannheter i akademia forøvrig. Uansett om du ikke er hardbarka marxist er det veldig greit å få med seg noen av de kritiske innspillene, da det ikke er ofte man møter på dem ellers. I tillegg var det veldig givende å lese pensum som hadde overveldende representasjon av folk med annen bakgrunn en "hvit mann fra amerikansk eller engelsk universitet".

Når det gjelder språk opplevde jeg egentlig ikke særlige problemer med å ha engelsk som undervisningsspråk, siden jeg er ganske vant til dette fra UiB. Det eneste som var nytt var å skrive på engelsk, men siden SOAS er vant med utenlandske studenter (det er noe sånt som 40% utenlandske studenter her), har jeg inntrykk av at de har forståelse for at språket ikke nødvendigvis er helt perfekt.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig lite, siden dette er en relativt liten skole. Det er til gjengjeld midt i byen, med masse spisesteder o.l. i nærheten. De har en pub som er ganske slitt, men som serverer ekstremt billig alkohol, og en koselig liten butikk med snacks og baguetter osv. Ikke forvent Starbucks, Costa, Pret eller lignende på campus, selv om dette er vanlig på andre engelske universitet. Mistenker at det ville blitt store protester fra studentene hvis en stor kjede fikk innpass på campus.

Bustad

Jeg bodde ikke på studentboligene (Dinwiddy Student Sanctuary), men fant heller leilighet på privatmarkedet. Som sagt er fb-gruppa "Nordmenn i London" fin til å finne kollektiv. Det er både fordeler og ulemper med å bo på Dinwiddy, den største fordeler er nok at det er mye lettere å være sosial. Ulempen er at selve rommene er veldig minimalistiske, de er sirka på størrelse med en fengselscelle, og ganske likt utstyrt, med en seng og et skrivebord. Brannalarmen går ca en gang i uka og kjøkkenet deler man med ca fem-syv andre, som gjør at det kan bli ganske grisete. Hvis du skal finne bolig et annet sted er mitt favorittområde Hackney i Nord/øst-London, f.eks. Stoke Newington, Dalston eller Clapton. Det er områder som er trendy uten å ha vippet over til å være pretensiøse og er ganske skjermet fra turister.

Sosialt miljø

En litt skuffende side ved SOAS er at det ikke er mye organisert sosialt som skjer for utvekslingsstudentene, hvertfall ikke hvis du kommer i term 2/3. Vi hadde en infodag og en veldig kort fest senere den uka, på ca to timer hvor vi fikk servert alkohol. Det positive med å være utviklingsstudent er at alle andre på infomøtet er like desperat etter å bli kjent med folk som du er, så så lenge du byr bittelitt på deg selv skal det være ganske enkelt å bli kjent. Fordi det er så lite organisert sosialt tror jeg jeg hadde slitt veldig med å bli kjent med folk hvis jeg ikke hadde lagt inn den innsatsen på infomøtet, så bruk det for alt det er verdt. Lag en gruppechat med en gjeng allerede da, så har du fanget opptil flere venner veldig enkelt.

Ellers skal det visstnok være veldig givende å melde seg inn i en av de lokale gruppene (de har alt fra feministiske grupper til aktivitetsgrupper), men jeg hadde nok med å sette meg inn i et nytt universitet og følte ikke jeg hadde overskudd til det. Det gikk veldig fint med det sosiale likevel, fordi jeg fant folk på infomøtet.

2018

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2017 - 15.09.2018

Førebuingar/praktiske tips

Les og følg instruksjonene i e-postene fra SOAS og UiB, og finn deg et sted å bo!

Undervisningsformer

I de emnene jeg valgte ved SOAS besto undervisningen i hovedsak av seminarer. Jeg hadde én seminar (2 timer) per module, per uke, altså til sammen 8 timer i uken. Seminargruppene var relativt små, i den minste gruppen var vi 9, i den største rundt 30. Spesielt i de mindre gruppene forventes det deltakelse i timene, både i form av forberedte presentasjoner og uforberedte diskusjoner. Det er derfor lurt å stille forberedt til timene, selv om dette kan være utfordrende da leselistene ofte er svært ambisiøse. Jeg oppfattet de fleste professorene som svært villige til å svare på spørsmål og diskutere ulike problemstillinger, både før og etter timene, under office hours og på e-post.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er svært variert, og begrenser seg ikke til "Oriental and African Studies". En beskrivelse av de ulike emnene ligger på universitets hjemmesider, så jeg anbefaler å sette seg inn i de på forhånd. Jeg gikk LLM, og måtte velge emner som tilsvarte 4 units. Noen emner strekker seg over hele året, og regnes som 1 unit emner, mens andre er kortere og regnes som 0,5 unit emner. En har mulighet til å gå i så mange seminarer/forelesninger en vil den første uken for å få et inntrykk av fagene, så gå i alle du synes interessante og velg de du liker best. De ulike emnene kan ha ulik vurderingsform, så dette kan en også tenke på når en velger fag.

Fagleg utbyte og språk

Å studere jus i utlandet er veldig annerledes enn i Norge. Selv om jeg vil si det faglige utbyttet er svært høyt ved SOAS, er det på en veldig annen måte enn i Bergen. Det er veldig mye teori, og jeg syntes kanskje vi gikk litt for lite inn på de praktiske problemstillingene. Dette er nødvendigvis ikke noe spesielt for SOAS; inntrykket mitt er at mange norske LLM-studenter i Storbritannia er av samme oppfatning. Hva gjelder språk er det selvsagt en fordel å være god i engelsk, men den fordelen er borte etter et par uker når alle andre også har blitt komfortabel med engelsken sin, det er altså ikke noe å bekymre seg for.

Universitetsområdet og byen

SOAS ligger i Bloomsbury, sentralt i London. Det er et område med mange studenter ettersom flere andre universitetet ligger her, og har et godt tilbud av kafeer, spisesteder og parker. London er en fantastisk by å bo i, tilbudet av restauranter, museumer, parker og markeder er enormt, her er det noe for enhver smak. Kollektivtilbudet er veldig bra, det er enkelt å komme seg rundt og oppdage nye områder. Om du bor sentralt, anbefaler jeg imidlertid å droppe tuben til fordel for bysykkel. Det er godt tilrettelagt for syklister i London, og om du ikke skal så langt er det ofte raskere og mye mindre klaustrofobisk enn tuben. Og ikke minst billig, ettersom ett år med bysykkel koster 90 pund, noe som tilsvarer én måned med månedskort på tuben.

London er også et fint utgangspunkt for å oppleve andre byer i Storbritannia. Om du planlegger å ta mye tog, anbefaler jeg at du skaffer deg railcard, som gir rabatterte priser på togreiser (inkludert Heathrow Express).

Bustad

Mange studenter bor i studentboliger gjennom SOAS. Jeg valgte å bo privat med en norsk venninne i en leilighet i Marylebone, et av mine favoritt-områder i London, en 15 minutters sykkeltur fra SOAS. Om du vil bo privat, anbefaler jeg sider som zoopla, rightmove og spareroom, hvor det legges ut leiligheter hele tiden. Før en leier privat kan det være greit å være klar over et par ting, ettersom markedet fungerer litt forskjellig fra i Norge. For det første er det vanlig at flere meglere har tilgang til de samme leilighetene, noe som forklarer hvorfor det ligger ute flere annonser på samme leilighet. Det er også flere meglere som krever at du betaler et slags depositum for at du i det hele tatt skal kunne "by" på leiligheten, altså si hvor mye du er villig til å betale for den, og om du krever at noe skal ordnes, e.g. vasking etc. Det er også vanlig å måtte betale store deler av leien før en kan overta (å betale leie for 6 måneder må forventes), i tillegg til depositum.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt tilbud på SOAS, med mange grupper og foreninger en kan være en del av. Selv var jeg ikke med på så mye i regi av SOAS, men fikk likevel gode venner i seminarene. SOAS er et svært internasjonalt universitet, og mine beste venner var fra Japan, Kina, Saudi Arabia og Bahrain. Dette gjorde året ekstra spennende og gøy, og noe av det jeg likte best med SOAS. Jeg var også mye med andre nordmenn i London, og om du ikke kjenner noen fra før av er det mange arrangementer i regi av ANSA i løpet av året.

2017

Haust 2017 - BA i litteraturvitskap

Haust 2017 - BA i litteraturvitskap

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Lag deg en oversikt over hvilke papirer som skal hvor og når. Hør på studiekonsulenten hjemme, denne personen vet hva hun driver med. Vær heller ikke redd for å ta kontakt med studiekonsulent for utvekslingselever om det er noe du lurer på, altså ved Soas - der opplevde jeg å få utrolig god hjelp.
Og søk bolig. Selv vil jeg anbefale Dinwiddy. Der er det sosialt, mange nyinnflyttede til London som heller ikke har et nettverk, og lett å få nye venner og bekjente. Om du vil bo rundt færre folk, så sjekk facebook for sider med Soas i navnet eller feks. norsk i London osv. Husk bare at om du bor på Dinwiddy, så går du til Soas på bare 20 min. Lengre unna og du må ta bussen, en (unødvendig) utgift som kan irritere over tid.

Undervisningsformer

Fagene er av mindre omfang, men det er mer å gjøre enn i Norge. Tenk tilbake til vgs; innleveringer, presentasjoner, arbeidsrapporter, prøver, deltagelse i seminarform mm. Dette varierer en del ifht. hvilke fag du velger. Yt fra dag én og gjør det du skal, hvis ikke får du svi.

Vurdering av emnetilbodet

Svært bra emneutvalg. Tok selv frie studiepoeng her, men flere av fagene var relevante for BA-fordypningen min. Faget jeg ikke burde tatt var Mandarin. Det var 25% av fagene mine, men tok 70% av tiden. Aldri har jeg jobbet så mye for så lite, over såpass lang tid. Etter det jeg hører gjelder det samme Arabisk. Om du virkelig vil lære disse språkene, eller feks Tibetansk, så er Soas stedet, men forbered deg på å yte en innsats langt over hva som kreves ved et gjengs, norsk universitet (vi har jo svært mange etter hvert). Likevel, gjør du det som kreves vil resultatene være deretter også. Fikk bl.a. høre at de som kom fra Oxbrigde & Soas på utveksling i Kina skilte seg ut med hvor mye mer de kunne.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var høyt og nivået et godt stykke over det som er vanlig her hjemme i steinrøysa. Selv snakket jeg godt engelsk før jeg dro, men det er klart at min forståelse av britisk kultur- og språk er langt bedre nå. Mange av de jeg hang sammen med opplevde å bli svært mye bedre i språket. Det har nok sammenheng med Soas sin utstrakte erfaring med studenter som ikke har engelsk som morsmål. Derfor har de god kursing o.l. man kan delta på.
Husk at de har tre semestre i UK, for det betyr at semesteret er kortere enn du tror, tempoet kommer til å være høyt, og du bør virkelig være deg bevisst ikke å bli hengende etter med det du skal gjøre faglig.

Universitetsområdet og byen

Soas er et kapittel for seg selv og ulikt de fleste andre Unis i London. Det er et sted for fritenkere, sosial bevissthet, og en forståelse for at det finnes en virkelighet utenfor den eurosentriske. Det er også et sted for de som gir pokker i alt dette. Her er det meste greit. Pøbben på universitetet er finfin. Londons største svømmehall like ved. Boksing i kjelleren. Mange forskjellige studentforeninger. Om du vil ha gode karakterer, så får du nok sett litt mindre av London enn du håper på, men det er klart - det er ikke den byen hvor det er de kjedeligste klubbene.

Bustad

Se det jeg skrev innledningsvis. Anbefaler Dinwiddy; jeg var heldig og havnet med en gjeng fantastiske folk.

Sosialt miljø

Miljøet på Dinwiddy er bra, fullt av ferskinger og innflyttere som er hypp på nye venner å gå på pøbben med. Stikk definitivt på The Queens Head ikke langt unna... :)
Miljøet på universitet er også bra, det er lett å finne noe å engasjere seg i på fritiden, og lett å bli kjent med folk. Men man skal huske på at man må ut av den norske bobla tidligst mulig; gå bort til folk, si hei, spør hva de driver med - og ikke snakk om hvor fantastisk Norge er hele tiden, dét er kjedelig for andre å høre på det!

Avslutningsvis: Jeg er sjeleglad for at jeg dro til Soas! Fikk mange nye venner, og jeg opplevde det også som uproblematisk at jeg var eldre enn gjennomsnittet. Mange som går der vet hvorfor de går, alt fra de som vil bli diplomater til de som vil lære språk. Det betyr at man har ganske så mange bevisste mennesker der. Det er vanlige å beherske flere enn tre språk, så - i en slik gryte er det herlig å være! Det mest negative med mitt opphold, var at det bare var ett semester...

Høst 17 - BA sammenliknende politikk

Høst 17 - BA sammenliknende politikk

15.09.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å sette deg inn i systemene til Erasmus, UiB og vertsuniversitetet. Gjør god research på forhånd, slik at semesterstart går enklere for seg, det er mye som skjer de første ukene på utveksling og mye ny informasjon å ta til seg.

Undervisningsformer

Fint med små seminargrupper for å diskutere pensum og forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig godt tilbud, men litt vanskelig å bruke søkefunksjonen for å finne ut hvor store emnene er, i og med at det er et annet system for telling av poeng.

Fagleg utbyte og språk

Fint å være i et engelskspråklig land, for å bli tryggere på dagligdags engelsk og utvikle det akademiske språket.

Universitetsområdet og byen

London er en fantastisk by å bo i, med uendelig av muligheter. SOAS sin campus ligger midt i byen og det er et hav av hyggelige cafeer å sitte og jobbe på, og også to fantastiske biblioteker på campus.

Bustad

Jeg bodde i en privat studentbolig i Shoreditch, et kult område i sykkelavstand til SOAS.

Sosialt miljø

Det er en fadderuke med mye opplegg i starten av semesteret, der man møter andre utvekslingsstudenter. At det er små seminargrupper gjør også at det er enkelt å komme i kontakt med folk som tar samme fag som deg.

2016

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Du kommer til å få mye informasjon i forkant av semesterstart. Jeg anbefaler for din egen del å lese den fortløpende og gjøre det du kan hjemmefra så fort som mulig (som f. eks å undersøke steder å bo, se på hvilke fag (modules) man har tilgang til og ønsker å ta osv), og ikke utsette det "kjedelige" papirarbeidet til rett før man skal dra. På den måter unngår du unødvendig stress for deg selv før avreise. Sjekk mailen din ofte! Dersom du lurer på noe, ikke nøl med å sende mail direkte til vertsskolen eller til veilederne på UiB, de hjelper deg garantert innen kort tid. F eks krever Lånekassen bevis direkte fra vertsskolen på at du må betale skolepenger, og hvor mye, slik at du kan dokumentere dette hvis du skal søke stipend. Slike praktiske ting er greit å få unnagjort fortest mulig, og i alle fall i god tid før avreise.

Undervisningsformer

Undervisningen består i hovedsak av forelesninger eller seminarer, avhengig av hva den enkelte professoren foretrekker og hvor stor klassen er. I de mindre klassene vil undervisningen ha mer preg av seminarer som er kjent for oss på UiB, mens de store klassene vil føles mer som en vanlig forelesning. I tillegg vil de større fagene også ha tilhørende tutorials hvor man diskuterer gitte spørsmål mer inngående i mindre grupper, som en slags arbeidsgruppe. Man får lange leselister og "readings" til hver uke. Jeg anbefaler å stille godt forberedt til hver time, men det gjelder også å lese smart, da man ikke har mulighet til å komme gjennom all litteratur like grundig. F eks kan det være lurt å ta utgangspunkt i spørsmålene fra tutorials og gjøre mer selvstendig research på de emnene man skal gjennom ukentlig, da det varierer hvor relevant de gitte leselistene er ut fra din egen bakgrunnskunnskap om det.

Vurdering av emnetilbodet

Mange tror at SOAS har et begreset utvalg av fagtilbud ettersom navnet på universitetet kan tilsi dette. Det er imidlertid IKKE tilfelle. SOAS tilbyr en hel rekke fag for studier innen blant annet økonomi, religion, sammenlignende politikk, utviklingsstudier, språk og juss, også for utvekslingsstudentene. Alle fagene, eller modulene, er tilgjengelig på skolens nettsider hvor de er beskrevet mer utfyllende. Det som er veldig bra med SOAS er at man har muligheten til å skifte moduler etter første undervisningsuke, slik at man kan gå i alle forelesningene man er interessert i og deretter skifte moduler hvis man oppdager at noen av fagene man har valgt ikke var slik man hadde tenkt. Alt dette får man også informasjon om i forkant av undervisningen.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet etter min erfaring som student på SOAS Faculty of Law er veldig høyt. Professorene er meget kvalifiserte, pedagogisk dyktige og lidenskapelig opptatt av det de underviser. Dette vil nok imidlertid variere ut fra hvilke fag man velger å ta. De aller fleste fag foregår på engelsk, både undervisnig og pensum. Skolen og professorene tar ikke hensyn til at man er utvekslingsstudent, slik at man bør helst ha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Man er nødt til å være aktiv i seminarene og bidra muntlig, spesielt i de mindre fagene. Dersom engelsken er litt rusten, fortvil ikke, man kommer veldig fort inn i det. SOAS har mange internasjonale studenter, slik at det garantert er flere i samme båt som deg.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger rett bak The British Museum og er ca 15-20 min unna sentrum til fots. Nærmeste tubestopp er Russel Square eller Euston. Det går også mange busser rett ved området, men ettersom trafikken i London sentrum er ganske uforutsigbar anbefaler jeg å gå, da dette ofte er raskeste alternativ. SOAS består av flere bygninger i området, og det er ikke langt til koselige kaféer og spisesteder. Det er også en veldig fin park rett ved skolen (Russel Square Park), og et kjempebra matmarked hver torsdag bak hovedbygningen hvor du kan få alt fra ferske brownies og smoothies til hjemmelaget italiensk mat og streetfood. Selve byen er helt fantastisk. Det å faktisk bo i London er en helt annen opplevelse enn å være turist. Jeg vil anbefale å bruke tiden utenom skolen på å utforske de mindre "kjente" stedene. London har så mye bra å tilby enten du er interessert i kultur, uteliv, mat, musikk, dans, konserter, musikaler, stand up osv. Du kan gå deg vill i London og likevel ende opp med å oppdage nye, koselige områder. Dersom du er den mer urbane typen er Camden of Shoreditch et sted å anbefale. Ellers er det nydelig å gå langs River Thames hvor man kan se Tower Brigde og andre høye bygninger for å få en skikkelig storbyfølelse. Mulighetene er uendelige i London, og et perfekt sted å skape nettverk! Et tips for å gjøre livet i London lettere er å laste ned City Mapper, en app som viser deg raskeste vei til fots, med buss, tube eller tog samt hvilke linjer man må ta og når de går.

Bustad

Utleiemarkedet i London er stort. Det er ingen problem å finne bolig, enten du skal kun være et semester eller over et år. Likevel var det enighet om at det mest sosiale var å bo i student halls gjennom Sanctuary Students som skolen samarbeider med. Det ligger ca 20 min til fots fra SOAS og en god halvtime fra sentrum. Fordelen er at man da bor rett ved King's Cross Station/St Pancras International som er den største undergrunnsstasjonen hvor nesten alle linjene krysser samt togstasjon med både innenlands og internasjonale tog. Selv bodde jeg på Dinwiddy House, som er en blanding av postgrad og undergrad studenter, der jeg hadde eget bad og rom med felles kjøkken sammen med 6 andre. Dersom man ønsker å bo i student halls er det imidlertid viktig å vite at man kan komme i samme flat med unge studenter som akkuratt er ferdig med vidergående. Det kan bli bråkete og enkelte som aldri har bodd hjemmefra er ikke like flink å holde kjøkkenet ryddig og rent. Dersom du foretrekker litt roligere omstendigeter, søk så fort som mulig på Paul Robeson House, som kun er for postgrads. Dersom du likevel skulle ende opp på Dinwiddy, så er det enkelte blokker som er ment for postgrads også der. Spør om dette ved ankomst, så ordner det seg.

Sosialt miljø

Hvis du liker å være sosial er dette definitivt skolen for deg! Alle studentene på SOAS er veldig åpen og imøtekommende. Det finnes mange undergrupper i regi av Student Union man kan være med i og det arrangeres ofte sosiale sammenkomster, selv om du ikke er med i en slik. F eks er det PubQuiz hver uke i SOAS Bar som er åpen for alle. Du får mail fra Stundent Union hver uke om forskjellige sosiale samt faglige arrangementer. Miljøet blant studentene på skolen en veldig avslappet, samtidig som mange er kjent for å være engasjerte, spesielt politisk. Du kan oppleve at folk holder protester utenfor bygningene eller deler ut flyers for sin hjertesak, som viser engasjementet enklete har. Det finnes også de som ikke er like aktive, og dette er også helt akseptert og normalt. Det finnes med andre ord en plass for alle på SOAS!

Vår 2016 - Master i historie

Vår 2016 - Master i historie

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Som Erasmus-student er det ekstra mykje papirarbeid ein må gjennom før ein drar. Difor kan det vere lurt å byrje tidleg med planlegginga. Ein utfordring eg møtte var då eg skulle dokumentere engelskferdigheitane mine. Eg trudde engelsktesten ein tar gjennom Erasmus-ordninga kunne brukast i søknaden til SOAS, men fekk melding i etterkant om at den ikkje var godkjent. Eg måtte difor ta kontakt med vidaregåandeskulen min for hente ut vitemålet og ettersende det til SOAS. For meg verka det ganske rart då det var seks år sidan eg gjekk ut av vidaregåande, og engelskferdigheitane mine då på ingen måte er representativ for korleis den er no, men slik er byråkratiet og eg har forståelse for at det er slik. Uten om det gjekk førebuingane ganske greit for seg. For nokon går førebuingane på skinner og for andre kan det bli litt stress, men alle kjem seg gjennom det, og når ein er ferdig og klar for å reise så er det definitivt verd strebet. Det viktigaste er å følgje med på innboksen. Spør studierettleiaren om det er noko du lurar på.

Undervisningsformer

I staden for to semester har dei i Storbritannia tre terminar. Fyrste termin byrjar vanligvis 1. oktober og avsluttar før jul. Andre termin startar rett etter nyttår og held fram til midten av mars. Deretter er det ein månad (!) pause før tredje termin startar i midten av april, som varar til byrjinga av juni. Ofte skriv ein fleire essay i kvart fag i tillegg til eksamen. Alle eksamenar foregår i tredje termin. Som Postgraduate student (dvs. masternivå og oppover) tar ein tre fag. Sjølv tok eg berre to fag då eg måtte ta eit obligatorisk tredje fag via UiB (noko som til tider var nokså stressande). Undergraduate studentar (dvs. bachelornivå og under) tar fire fag. Undervisningsformen på SOAS framstod difor som mykje meir intensivt enn eg var vant til i Noreg, kor ein ofte berre har to fag, med éi semesteroppgåve og ein eksamen per fag, og kor semesteret ofte varar lengre. Den engelske formen var svært lærerik. Dei fokuserar meir på mengdetrening ved at ein skriv fleire essays gjennom halvåret, noko som gjorde at eg lettare merka forbedring i mitt eige arbeid.

Dei fleste fag på SOAS har både forelesningar (lectures) og seminar (tutorials/seminars), ganske likt som i Noreg. Dei faga eg tok var likevel såpass små at forelesningane fungerte som seminar i tillegg. Vanlegvis hadde forelesaren ein presentasjon i fyrste time. I andre time skulle elevane diskutere temaet frå forrige veke, der éin elev på forhand var vald ut til å presantere og ein annan elev til å diskutere. Dette var ein interessant og lærerik måte å jobbe seg gjennom pensum på.

Vurdering av emnetilbodet

SOAS er eit ganske lite universitet med om lag 5000-6000 studentar. Samstundes vert skulen rekna som den fremste institusjonen i verda på studiet av Asia, Afrika og Midtausten. Det er særleg tilboda innan humanistiske fag, språkfag og samfunnsvitskap at skulen er kjend, men SOAS har også eit eige juridisk fakultet som visstnok skal vera blant dei beste i Storbritannia.

Sidan eg var masterstudent under utvekslinga måtte eg ha nøye dialog med studierettleiar og masterrettleiaren min over kva fag eg skulle velje på forhånd. Det måtte vere fag som anten kunne erstatte fag på UiB, eller som kunne ha ein direkte relevans for masteroppgåva mi. Dette var ganske utfordrande då eg var fersk masterstudent som enno ikkje hadde funne ut kva eg ville skrive om. Eg var ganske interessert i Tyrkia og bestemte meg difor for å ta to fag om tyrkisk historie. Det eine faget handla om oppløysinga av det ottomanske riket og framveksten av nasjonalisme i Midtausten. Det andre faget handla meir spesifikt om Tyrkia og var ikkje eit historiefag, men var ein del av programmet for tyrkisk språk. Eg var såleis den einaste eleven i faget som ikkje studerte tyrkisk, men det viste seg å ikkje vere ein stor hindring då det meste føregjekk på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Faga eg tok på SOAS er utan tvil dei mest interessante faga eg har tatt, og har gjeve meg eit unikt fagleg utbyte som eg nok ikkje kunne fått i Noreg. Språkmessig treng ein ikkje bekymre seg. SOAS består av nesten 50% internasjonale studentar. Forelesarane har difor forståelse for at det kan verke utfordrande med det fyrste å delta i diskusjonar på engelsk. Ein blir veldig fort vant til det.

Universitetsområdet og byen

SOAS ligg så sentralt som du får det i London. Rett nord for Covent Garden, Soho og Oxford Street. Hovudområdet ligg ved Russel Square i Bloomsbury, eit steinkast frå British Museum. Mesteparten av undervisninga foregår her. Då eg var der, var det ofte at ein måtte til Vernon Square som ligg om lag 25-30 min lenger nord. Dette området skal visstnok flyttast ned til hovudområdet i løpet av sommaren 2016, som ein del av hundreårsjubileet til SOAS. London i seg sjølv er ein fantastisk vakker by, som mange nordmenn har eit forhold til. Ein går aldri tom for ting å sjå og oppleve. London er óg ein by der det er lett å bruke mykje pengar, anten det er på overprisa hipsterkaffi som ein berre MÅ ha kvar dag, eller om det er Gucci og Armani på Selfridges. Ein bør prøve å komme seg på musikal mens ein bur i London. Om du er fotballinteressert er det óg nok a muligheitar. Om du finn ut at du har lite pengar (slik som eg fann ut på slutten av opphaldet) er det framleis mykje ein kan finne på. Det er blant anna mange fine parkar i London. Favoritten min trur eg må vere Hampstead Heath, fordi dei tette skogane og det ulendte terrenget gjev deg kjensla av å ikkje lenger befinne deg i ein travel metropol. Dei fleste museum i London er óg gratis (British Museum, Natural History Museum, Science Museum, Imperial War Museum, London Museum, lista er endelaus).

Bustad

Eg budde på Dinwiddy House, som husar SOAS-studentar. Sidan eg var masterstudent hadde eg også muligheit for å bu på Paul Robeson House, som ligg like ved. Begge ligg like ved Vernon Square, og rett i nærleiken av King's Cross Station, noko som er supert om ein planlegg å reise utanfor London. Det var heilt greit å bu på Dinwiddy. Prisen var på rundt £150 per veke, noko som er relativt billig til å vere London. Ein har eiget soverom med eiget bad, medan ein deler kjøkken med rundt fem andre. Sjølv var eg svært heldig med dei eg budde med (tre frå Italia, ei frå England og ein frå Singapore). Andre eg vart kjend med hadde ikkje like positive opplevingar. Ei jente klaga over at ho tidvis vart vekt midt på natta av at romkameratene skulle spele Singstar. Dette er sjølvsagt ikkje administrasjonen sin feil. Ein kan alltid vere uheldig når ein bur i kollektiv.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på SOAS er i ein klasse for seg sjølv. Det at om lag femti prosent av studentane kjem utanfrå Storbritannia gjer studentmiljøet på skulen til ein unik opplevelse. Samstundes har skulen tidlegare blitt kåra den mest politisk aktive skulen i Storbritannia. Då eg var der var det eit stort fokus på "Justice for Cleaners", som kjempar for at reingjerarane på skulen skal vere ansett av skulen direkte, i staden for av eit eksternt firma (outsourced company). Det vart arrangert ei rekkje demonstrasjonar, og ofte gjekk det over stokk og stein, der biblioteket eit par gongar måtte evakuerast fordi nokon hadde kasta røykbomber inn i bygningen.
SOAS har eit utmerka tilbod innan studentorganisasjonar. Uansett kva du interesserar deg i vil du med sikkerheit finne eit relevant studentmiljø og bli medlem i.

H-2015/V-2016 - BA i litterturvitskap

H-2015/V-2016 - BA i litterturvitskap

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å starte tidlig med papirarbeid ettersom søknadsprossessen har en tendens til å ta tid, spesielt når man skal kommunisere med to universiteter. Skaff deg oversikt over de ulike dokumentene som trengs, og det kan være lurt å starte prossessen før jul. Selv fikk jeg ikke Erasmus-stipend, men jeg valgte å gå gjennom bilateral avtale som ga litt avslag på skolepengene. Jeg måtte ikke ta språktest, men bare sende inn karakterutskrift fra videregående. I tillegg måtte jeg ha ett anbefalingsbrev fra en foreleser.

Undervisningsformer

SOAS har egne sider for utvekslingsstudenter hvor man kan se oversikten over hvilke fag som er aktuelle å ta. Det var svært mye å velge fra. Om man er bachelorstudent må man ta 4 units per semester. Noen fag var half units, mens andre var full units. I tillegg kunne man kombinere fag som gikk over ett semester eller over et år. Alt var mulig så lenge man fikk 4 units hvert semester. Karakteren man får til slutt er sammenlagt av alt arbeid som er gjort over semesteret eller et helt år. Undervisningen var basert på forelesninger. Det kunne variere fra fag til fag om de tilbydde seminargrupper. Semesteroppdeling er tredelt. Det er et før jul, et før påskeferien og et etter. Det to første baserer seg på forelesninger og annet semesterarbeid. Det siste var lagt opp til eksamner og siste leveringer av oppgaver. Det er lurt å bruke pausen mellom semester 2 og 3 til å skrive oppgaver ettersom de kan være ganske store.

Vurdering av emnetilbodet

SOAS har mange fag å velge i og er attraktiv for studententer som er interesserte i humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag. For de som er interessert i juss, menneskerettigheter og språk har de mye å velge i. Generelt fokuserer SOAS på Asia, Midtøsten og Afrika som for min del utfordret min vestlige tankemåte, noe jeg ønsket da jeg valgte SOAS.

Studietilbudet er også inndelt i bachelor -og mastergradsstudenter. Et av fagene jeg tok var blandet, men arbeidsmengen var noe ulik.
Jeg brukte mine frie studiepoeng i bachelorprammet til utvekslingen. Dette er lurt ettersom SOAS ikke kunne tilby bacheloroppgave for utvekslingsstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Foreleserne var svært engasjerte i fagene sine og oppfordret stadig til diskusjon. Fagene jeg valgte var basert på oppgaveinnlevering hvor man fikk karakter på alt og utdypende kommentar fra foreleserne. Tilbakemeldingene førte til motivasjon og forbedring av eget arbeid.
SOAS er også et universitet som har mye erfaring med utvekslingsstudenter og andre som ikke har engelsk som første språk. Derfor tilbydde de ulike kurs i form av grammatikk, lese-skriveteknikker og oppgavehjelp. Generelt kommer man raskt inn i det.

Universitetsområdet og byen

SOAS ligger veldig sentralt og bare 10 minutters gange fra Oxford street. Det er busser og tubstasjon rett i nærheten. Området er campus for flere institusjoner fra University of London, som da førte til at det var mange studenter i området. Det var også ulike bibliotek man kunne få tilgang til utenom SOAS sitt eget. SOAS har også flere bygninger de plasserer forelesningene sine. I tillegg er det en park rett i nærheten.
Noe av det aller beste var lunsjtilbudet fra Hare Krishna som står utenfor universitetet hver dag. De gir ut varm mat og baserer seg på donasjoner. Det hjelper på studentøkonomien.

Bustad

Bolig i London er dyrt, og om man reiser alene anbefaler jeg å søke på studentboligene. Selv var jeg der ett år, og leide av privat utleier sammen med samboer. Veldig mange private utleiere krever en økonomisk garantør med britisk bankkonto eller flere måneders (kan være opp til seks måneder) leie i depositum. Om man reiser alene kan det være gunstig å søke studentbolig ettersom det sparer en selv for mye papirarbeid og andre registreringer. I tillegg så det ut som at mange fikk raskt et sosialt nettverk.

Sosialt miljø

SOAS har flere arrangement i løpet av en uke inne i hovedbygningen. Der finnes pub, en liten butikk + oppholdsrom og kantine. Studentene ved SOAS er svært engasjerte, og det finnes mange grupper man kan bli med i. Det finnes alt fra fotball og yoga til religiøse samtalegrupper. Det finnes noe for alle. Mange studenter er også politisk engasjerte og protester er ikke et vanlig syn.

2015

Vår 2015 - BA i historie

Vår 2015 - BA i historie

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Et godt tips er å få unnagjort så mye administrativt arbeid som mulig før du drar på utveksling. Det er mange papirer som skal fylles inn og mye som skal søkes på - for eksempel når det gjelder bolig, erasmusstipend, timeplan og lignende - og dette er greit å gjøre med en gang du får det tilsendt, så du slipper å holde på med dette under oppholdet. Det blir nok fort mer styr å gjøre i utlandet, enn hjemme. Et annet godt tips er å finne bolig/ søke på bolig så tidlig som mulig - studentboligene kan bli fulle, så her tror jeg det er lurt å være ute i god tid. Ellers vil jeg anbefale å ha en god dialog med universitetet en skal til og ikke være redd for å sende mail og spørre om alt man lurer på. Det vil man ikke angre på senere, og det er bedre å være føre var.

Undervisningsformer

Undervisningssystemet var ganske likt som hjemme på UiB og undervisningen min bestod hovedsakelig av forelesninger og kollokviegrupper. Jeg hadde tilsammen fire forelesninger og fire kollokvier i uka - en av hver til hvert fag. Forelesningene tok for seg et hovedtema for uken, mens vi i kollokviene var delt opp i mindre grupper og gikk mer grundige gjennom tema ved å diskutere tekstene vi hadde til hver uke. Hovedforskjellen fra systemet hjemme var nok mengden lesing til hver uke. Siden kollokviene særlig, men også forelesningene, gikk svært inn på de spesifikke tekstene, var det helt nødvendig å ha lest hvert fal noen av tekstene for å få noe ut av timen. Dette synes jeg var veldig bra, fordi det fikk meg til å jobbe jevnt med alle fire fagene hele semesteret, og jeg lærte også veldig mye av å lese tekstene på en kritisk måte. Poenget var nemlig ikke å huske eller pugge all informasjonen som stod i artiklene, men heller forstå hva forfatteren mente og hvilke budskap han/hun ønsket å få frem. Videre skulle vi sette de ulike forfatterne opp mot hverandre, og vurdere i hvilke grad vi var enige med det tekstene sa. Det faglige engasjementet og diskusjonen i kollokviene var også noe jeg satte veldig stor pris på. Kollokviene bidro til å sette tekstene/temaene inn i et større perspektiv, og bli bedre på å forstå ulike eksisterende forståelser og på å utvikle og kunne forklare sin egen mening og forståelse av ulike temaer. Undervisningssystemet på SOAS var i mye større grad en hjemme basert på og avhengig av studentenes egne meninger og perspektiv på ting. Også lærernes mening kom gjennom til tider i forelesningene, noe som var litt uvant og litt ekstremt til tider, da undervisningen noen ganger ble farget av dette. Dette tror jeg imidlertid skyldes at universitetene i utlandet, stort sett er ganske mye mer politisk orienterte enn i Norge og det var både lærere og andre ansatte som også streiket og boikottet både det ene og det andre mens jeg var der.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig bredt og grundig innenfor de temaene SOAS hovedsakelig underviser i - altså Midtøsten, Afrika og Asia-studier, og man kunne velge utrolig mange forskjellige vitenskaper, språk og temaer.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregikk på engelsk, noe jeg i starten var litt bekymret over, men som etter hvert viste seg å ikke bli noe problem. Jeg kom veldig inn i språket etter hvert, og når alt foregår på engelsk, tenker man etter hvert ikke på det lenger som en utfordring. Mitt faglige utbytte på SOAS var veldig bra. Jeg studerte hovedsakelig politikk fag, og de stod til forventning. Fordi fagene gikk over et helt år, og jeg begynte i januar var det imidlertid til tider vanskelig å forstå alt vi gikk gjennom i fagene, fordi dette var emner og temaer som faget hadde vært innom før jeg begynte på skolen. Når det er sagt, lærte jeg svært mye av det semesteret jeg var der, og jeg sitter igjen med en lyst til å bare lære enda mer. Det største faglige utbyttet fikk jeg av å skrive argumentative essay. Denne formen for essay, hvor man skal argumentere for og overbevise leseren og et ståsted, en mening eller en foretrukket løsning, er ikke noe jeg hadde gjort mye tidligere (jeg tror heller ikke det finnes like mye av dette på norske universitetet), og det var virkelig en utfordring for meg å skrive overbevisende nok. Engelske studenter, som er mer vandt med å skulle mene noe om alt og med denne formen for undervisning, hadde kanskje en fordel når det gjaldt essayene. Spesielt for meg fra Norge (men sikkert også fra andre land), hvor man stort sett skal holde seg objektiv, nøytral og helst ikke rope så høyt, var det virkelig en overgang å komme til SOAS, hvor både lærerne og elevene faktisk ønsket og forventet av jeg sa min mening. Å skrive essay var en krevende men veldig spennende utfordring. Det var gøy å finne ut hva man mente og hvem man var enig med i ulike tema, for så å kunne dukke ned i tema og skrive en oppgave om bare det. For å kunne skrive gode essay, lærte jeg også enda mer om god kildebruk og det å finne frem til gode, saklige kilder å bruke i essayene. På SOAS lærte jeg også å kritisk lese fagartikler, på en annen måte enn jeg har gjort tidligere, og det er noe jeg aktivt tar med hjem og kommer til å benytte meg av på mine videre studier.

Universitetsområdet og byen

SOAS lå midt i London sentrum og hadde en perfekt beliggenhet for en som ville utforske London by. Skolen lå rett ved siden av British Museum og kun fem minutter unna Oxford Street, som igjen ledet til Soho og Covent Garden. Det var gøy å kunne gå rett fra skolen og ut i en så stor og flott by som London, og jeg anbefaler å virkelig utforske byen og benytte seg av skolens gode beliggenhet. SOAS er ikke en så stor skole, men hadde en flott bibliotek på hoved campusen og gode lesefasiliteter, med tilgang til alle mulige bøker og elektroniske kilder. Kantinen og oppholdsrommet var også veldig bra, og ikke minst sikkerheten var ingenting å klage på. Alle måtte bruke eget studentbevis for å komme inn i bygningen, og igjen om man skulle inn på biblioteket.

Bustad

Jeg bodde på Dinwiddy House rett ved Kings Cross, som er tilknyttet SOAS og for skolens undergraduate-studenter. Studenthjemmet lå veldig nærme skolens andre campus - Vernon Square, og det tok kun 15 minutter å gå til hovedcampusen ved Russel Square. Selv hadde jeg ingen problemer med bofasilitetene. Jeg hadde mitt eget lille rom, med eget bad, noe som var veldig deilig, også delte jeg kjøkken med seks andre. Det var dyrt for den lille plassen, men igjen er alt bolig i London ganske dyr, og med perfekt beliggenhet, kunne jeg ikke klage. Jeg vet det var andre som hadde mer problemer enn meg, med både mus og kakkelakker, men dette skyldes ikke kun administrasjonens feil, og er nok ikke noe som nødvendigvis er bedre andre steder. Jeg hadde imidlertid ingen problemer, og var greit fornøyd med bostedet.

Sosialt miljø

Miljøet på SOAS er helt unik. Med over halvparten internasjonale studenter, fikk jeg muligheten til å møte mennesker fra alle mulige steder i verden. Selv bodde jeg med en fra Pakistan, en fra Tyskland, en fra Wales, en fra Singapore og en fra Sør-Korea mens jeg var der, og det symboliserer veldig godt miljøet på SOAS. Det er mangfoldig, sprudlende, annerledes, åpent og svært lærerikt. Jeg anbefaler imidlertid å være på utveksling et helt år, eller fra høsten av, da det da kan være lettere å bli kjent med flere fra andre deler av verden når alle er nye i starten av året. Jeg kom inn midt i semesteret og jeg opplevde det litt vanskeligere å finne venner i klassen og komme inn i miljøer, utenom de som også var utvekslingsstudenter det samme semesteret som meg. Når det er sagt, hadde jeg en veldig fin tid på SOAS. Et annet siste tips er å virkelig benytte seg av alle gratis arrangementene, forelesningene og møtene som skjer på skolen. Det er en ypperlig mulighet til å møte andre studenter, og få lære om annerledes tema enn du kanskje studenter eller som du trodde du var interessert i. SOAS har svært mye fasiliteter, så det gjelder å glede seg over de mens man er der, så man ikke angrer på at man ikke gikk på flere arrangementer, eller dro på det foredraget, når man kommer hjem. Tiden går ekstremt fort, er fullt med nye inntrykk, nye kulturer og nye mennesker, så det gjelder å leve i nuet og ta inn over seg alt det gode både skolen og byen har å by på.

2014

Høst 2014 - BASV-SAPO

Høst 2014 - BASV-SAPO

01.09.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Dersom man kun reiser for et semester er det praktisk å bo i dorm/studentbolig hvis man ikke kjenner noen som har en tilgjengelig leilighet. Leiemarkedet i London kan være vanskelig, spessielt hvis man ikke allerede bor i byen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på SOAS og i England er generelt ulik den norske med tanke på intensitet. Det forventes mer kontinuerlig arbeid, og at man er forberedt til seminarer/ tutorials hver uke til fire fag. Samtidig krever det mer kritisk tenkning, og egne argumentasjonsrekker i forhold til temaene som blir diskutert. Som utvekslingsstudent skriver man essays istedenfor eksamen. Formen på disse skal være mer argumentative enn i Norge, men det er fint å ikke ha eksamen. SOAS har utrolig mange spennende fag, hvor man kan mikse fra ulike fagdisipliner. Studenter og professorer er veldig engasjerte.

Vurdering av emnetilbodet

SOAS har veldig mange spennende fag! Veldig fint at man kan kombinere språk og fag fra ulike fagområder. Jeg hadde internasjonale relasjoner, Midt Østen politikk, Flyktningpolitikk og arabisk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde et veldig stort faglig utbytte på SOAS. På tross av at høstsemesteret er kort lærer man mye på kort tid. Jeg tror man blir flinkere til å være kritisk til det man leser, argumentere tydligere, skrive essays, og se fagområder fra andre perspektiver enn de som blir gitt ved UiB. Språkmessig ble jeg noe flinkere i engleks, og fikk en introduksjon til arabisk som jeg tok som valgfag.

Universitetsområdet og byen

SOAS ligger veldig sentralt i London, vegg i vegg med UCL og British Museum og i gåavstand til Kings, LSE, Oxford St osv. London er en fin by hvor det skjer mye spennende.

Bustad

Jeg bodde på studenthybel, Dinwiddy. Det er dette man blir tilbudt når man søker. Det positive med Dinwiddy er at man kun betaler en engangssum og slipper å tenke på alle praktiske ting. Det er veldig sentralt, lokalisert ved Kings Cross som er om lag 20 minutter gåavstand fra SOAS. Dinwiddy har riktignok fått mye kritikk for at standarden ikke er god nok, og at de ansatte ikke gjør nok for å endre på det som ikke er bra. Dersom man har andre tilbud, ville jeg ha vurdert det.

Sosialt miljø

På Dinwiddy blir man for det meste kjent med andre utvekslingsstudenter, og ikke de som går på SOAS til vanlig. Dette varierer sikkert litt. SOAS er et veldig sosialt sted, så jeg tror det avhenger av hvor mye man engasjerer seg selv.

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

02.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Start tidleg med papirarbeid, og pass på å følgje opp både utreiseuniversitet og mottakaruniversitet om du oppdager at ting tek unormalt lang tid. Følg med på alle mailkontoar angåande fristar for søknad på til dømes bolig, det kan fort komme noko som har kort frist, og det er veldig synd om ein skulle gå glipp av dette. Ting tek tid, men det kan fort vere korte fristar når det først skjer.

Undervisningsformer

På alle faga eg tok, var det både forelesningar og tutorials som var obligatoriske, samt oppgåver som skulle leverast inn og som talte på karakteren. Sidan eg var ved SOAS berre siste halvåret, kunne eg ikkje ta eksamen i heilårsfag, men eg kunne likvel delta i faga og levere større oppgåver som erstatning for eksamen i desse faga. Det fungerte godt, men eg fekk ikkje like mykje utbytte av desse faga sidan eg ikkje vart testa i meir enn eitt tema. Dei fleste forelesarane mine var veldig dyktige, dei tok seg tid til elevane og var flinke pedagogar. Det var også kjekt å delta på tutorials. Professoren var sjølv oftast tilstade, og ein kunne stille spørsmål og diskutere tema med han. På denne måten fekk eg endå betre innblikk i temaa, og eg kjende meg godt imotteken!

Vurdering av emnetilbodet

Det er eit svært godt tilbod av emner ved SOAS, og det er vanskeleg å velje! Det fins også veldig mange emner som ikkje vert tilbudt nokon plass i Noreg og som er veldig spissa innpå særskilde tema. Sidan ein tek fire emner kvart semester får ein likevel prøve litt forskjellig om ein vil. SOAS vert rekna som eit av verdas beste universitet på Afrika og Asia-studiar og har veldig godt tilbod her. Dei har også veldig gode språkprogram på Arabisk, kinesisk, japansk osv. Eg tok ikkje sjølv språkfag, men har høyrt av andre at dei er gode på dette. Historie, samfunnsfag, samfunnsøkonomi og jus er også rikt representert.

Fagleg utbyte og språk

Eg fekk veldig stort fagleg utbytte av semesteret. Det kunne vere litt utfordrande å delta i diskusjonane på engelsk, men ein kjem fort inni det og dei engelske studentane og professorane har forståing for at det er vanskeleg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet til SOAS er ikkje så stort, og det meste av undervisninga gjekk føre seg på Main Building eller på Brunei Suite. Nokre av tutorialane var derimot på Vernon Square som låg 25 min gange frå Main Building, men eg trur at dette campuset skulle avviklast. Det er ikkje eit stort, flott campus som ein kanskje forventar, men det har likevel sin skjarm. Biblioteket er stort og ganske fint og det er mykje som skjer i JCR, studentbaren, på kveldstid. London i seg sjølv er fantastisk, og SOAS ligg midt i Bloomsbury omkransa av mange andre universitet. Det er eit veldig fint område, med masse koselege kafeear, små parkar (Squares) og British Museum og British Library rett ved. Tottenham Court Road ligg fem minutt frå skulen og er starten på Oxford Street, så ein får veldig kjensla av å gå på skule midt i sentrum! Eg budde i Notting Hill og vart veldig glad i den delen av byen, med store parkar som Holland Park og Kensington Gardens rett ved. Nærare skulen finn ein Regents Park som var veldig fin! Noko som er veldig kjekt med å vere på utveksling i London, er at ein har tid til å bruke helgane på å utforske nye delar av byen! Vi var ein del i Camden Town, East London, Notting Hill, Kensington, Greenwich og midt i sentrum, men det er fortsatt masse eg skulle ha utforska meir. Det er alltid noko nytt å oppdage, så ein må nytte fridagane godt! Det er også veldig godt å ta toget ut av byen og oppdage litt meir av det "ekte" England. Eg var i Cambridge, Exceter, Windsor, Richmond, York og Edinburg. Det var godt berre for å få seg ei lita pause frå byens mas og kjas, men London har masse å tilby i seg sjølv, og eg fekk i grunnen aldri nok!

Bustad

Eg budde ikkje på studentboligane, Dinwiddy, men var på besøk der ved fleire anledningar. Dei er heilt grei. Ein deler kjøkken med 6-8 stk, og har eiget rom og bad. Nokon var uheldige med bufellane, medan andre hadde det veldig kjekt. Eg budde sjølv på det norske KFUK-hjemmet i Holland Park og var veldig fornøgd med det. Firemannsrom kunne til tider vere utfordrande, men vi hadde det meir sosialt og koselig enn dei eg kjente som budde på studentboligane. Det var også ein VELDIG fin del av byen å bu i, og eg fekk dermed oppleve ei litt anna side av byen i tillegg til Bloomsbury/Kings Cross. Det tok jo ein del tid på tuben kvar dag, men eg syns i grunnen det kunne vere litt spennande også!

Sosialt miljø

Det er mykje spennande som skjer i studentmiljøet på SOAs, og ein kan finne studentgrupper som passar for dei fleste! Eg meldte meg ikkje inn i noko sjølv, men hadde gjerne gjort det om eg skulle vere der litt lenger! Det er nok ein utmerka god måte å verte kjend med britar på! Det var lite som skjedde for utvekslingselevar i løpet av semesteret eg var der, så det vart fort litt sånn at ein heldt kontakten med dei ein møtte på bli-kjent-kvelden. Det er viktig å gå på det som er av opplegg for utvekslingselevane om ein ikkje melder seg meir inn i det lokale studentmiljøet. Vi vart ein gjeng som fann på mykje kjekt i lag, men det var avgjerande at ein var flink til å ta initiativ og vere litt på. Det var ikkje så lett å verte kjent med britar syns eg, men det er nok, som sagt, lettare om ein melder seg meir inn i studentgrupper og liknande. Tutorials gav også anledningar for å møte andre studentar, men også her gjelder det å ta mykje initiativ. Det fins også ein Nordic Society-klubb ved SOAS, som arrangerer nokre sosialkveldar og 17.mai-feiring om ein har lyst til å vere med på det. Det fins veldig mange nordmenn i byen (og ved SOAS), så om ein saknar heimlandet er det ikkje vanskeleg å finne nokon å snakke norsk med. Følg gjerne med på kva som skjer i ANSA, Sjømannskirka eller ved KFUK-hjemmet.

Vår 2014 - BA i arabisk

Vår 2014 - BA i arabisk

06.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil på det høyeste anbefale å bo i studenthyblene, selv om det er litt dyrt, slik at man kommer inn i miljøet. Jeg leide meg rom et stykke utenfor sentrum. Det er tungvindt å reise på T-banene i rush-tiden, og T-banen stenger nokså tidlig, slik at man må dra tidlig hjem, hvis noe skulle skje på byen.
Forbered deg på at du må skrive en del akademisk engelsk.

Undervisningsformer

Jeg studerte persisk språk, hvor det ble holdt grammatikktimer, muntlig undervisning, og innslag av kulturundervisning, som dokumentar og lesing av media-tekster, i typiske kollokviegrupper, hvor man måtte delta en del selv. Man fikk en skriftlig og muntlig eksamen på slutten av semesteret.

I kulturfagene og historiefagene jeg tok gikk det i typiske forelesninger og kollokviegrupper hvor man skulle lese en tekst på forhånd og diskutere innholdet. Elevene holdt også foredrag om bøker de ble satt til å lese, og presentasjonen ble tatt med i vurderingen. Men som utvekslingsstudent slapp man den delen. Man må skrive to essay i løpet av semesteret som ble tatt med i vurderingen (på engelsk, akademiske og tunge, så disse er det lurt å være obs på, og begynne tidlig på dem, slik at man ikke kommer på ettersmell). På slutten av semesteret fikk man også en skriftlig eksamen som telte omtrent 50%.

Vurdering av emnetilbodet

Her fantes et vidt spekter av emnetilbud. Problemet var at mange av dem overlappet hverandre i timeplan.
Men foreleserne var dyktige i de tilbudene jeg valgte.

Fagleg utbyte og språk

Persiskgruppen av en liten gruppe, cirka 7-8 personer. Vi ble satt til diskusjoner, gruppeoppgaver, og ble oppfordret til å delta en del i timene. Det var en del fokus på muntlig, og dette var bra. Det finnes to valg når man studerer persisk. Enten så kan man fordype seg i med skriftlig og grammatisk rettet kurs. Eller et som fokuserer mer på det muntlige.

Universitetsområdet og byen

SOAS ligger omtrent midt i byen og studenthyblene ligger like ved. T-banen tar deg med overalt.

Bustad

Jeg leide privat i en forstad som het Barking, omtrent en time fra sentrum.

Sosialt miljø

Det som var fint med SOAS var at det fantes studentklubber for enhver interesse. Et eksempel jeg kan nevne var Hummus-klubben, hvor studenter samlet seg for å lage hummus, spise hummus, nyte hummus. Og hvis man vil praktisere språk, så fantes det alle slags mulige språkklubber.

Informasjon