Hjem
Studentsider
bilateral

University of California, San Diego og Det psykologiske fakultet (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByLa Jolla
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelorprogram ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Studentar må ha karaktersnitt C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valsemester og/eller i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

UCSD krev ikkje dokumentasjon frå vidaregåande skule, og heller ikkje språktestar som til dømes TOEFL/IELTS-testar.

Kva emne kan eg ta

Emne frå dei fleste fagområde på bachelornivå med atterhald om tilbod og krav til forkunnskapar.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje fritt innanfor det fagområde du ynskje å studere med atterhald om krav til forkunnskapar. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB eller ta frie studiepoeng i ditt valgsemester (5. semester). Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: https://act.ucsd.edu/scheduleOfClasses/scheduleOfClassesStudent.htm

Studieavgift

Studieavgifta per quarter i 2022 er på $7,800 USD

Summer Session i 2022 er på $6,570 USD

Som UiB student får du 5% rabatt på studieavgifta til både quarter og summer session studiet.

Studentar som reiser på utveksling om høsten må ta Summer Session II som varer i fem veker fra 29.07.22 til 03.09.22 og

Fall Quarter fra 15.09.22 til 10.12.22

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of California, San Diego, (UCSD) ligg i La Jolla i nordenden av San Diego, og blei etablert i 1960. Universitetet er rangert som eit av de ti beste offentlege universiteta i USA, og er ein del av University of California-systemet. UCSD er kjent som eit akademisk powerhouse med innovasjon i høgsetet, og er rangert som eit av de mest forskingsintensive utdanningsinstitusjonane innan høgare utdanning i USA.

San Diego er den åttande største byen i USA og har omlag 1,3 millioner innbyggarar. Byen ligg ved Stillehavskysten heilt på grensa til Mexico, og er kjent for sitt milde klima og nydelege strender.

Bustad

Universitetet kan hjelpe til med å skaffe bustad både på og utanfor campus, og ein kan velje mellom ei rekke leilegheiter/rom/hyblar. Dei fleste norske studentane ønsker å finne eigen bustad utanfor campus. Det kan vere nyttig å sjekke craigslist for å danne seg ei oversikt og generelt inntrykk av leigeprisane for San Diego. Dei fleste norske studentane bur på Pacific Beach som ligg nært La Jolla.

Semesterinndeling

Semestera ved UCSD er inndelt i fire kvartal (quarters). Studentar frå Det psykologiske fakultet må forhalde seg til dei tre kvartala som går i haust- (fall) og vårsemesteret (winter and spring).

Haustsemesteret vert difor delt inn i ein summer session og eit haustkvartal (fall quarter):

Summer Session I: slutten av juni til byrjinga av august
Summer Session II: byrjinga av august til byrjinga av september
Fall Quarter: midten av september til midten av desember

Vårsemesteret (Winter Quarter og Spring Quarter):

Winter Quarter: byrjinga av januar til slutten av mars
Spring Quarter: slutten av mars til midten av juni

Studentrapportar

2022

Haust 2022 - BA arbeids- og organisasjonspsykologi

Haust 2022 - BA arbeids- og organisasjonspsykologi

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Kom i gang raskt med søknader! Dette er viktig slik at du kan søke visum så fort som mulig. Dette brant jeg meg på og rakk nesten ikke å få visum før jeg dro. Det var på hengende håret, så jeg anbefaler alle å få fingeren ut med en gang dere vet dere vil dra til San Diego.

Undervisningsformer

Jeg var der først i Summer Session, 5 uker, også Fall Quarter, 10 uker. Summer session var mer intensivt, da dette var 10-ukers fag som skulle bli gjennomført på halvparten av antall uker. Da var det daglige innleveringer. Fall Quarter var mer avslappet, og jeg hadde kun fag to dager i uken. Det var selvstendig arbeid med ukentlige innleveringer.

Opplegget minner mer om videregående, da er det er tettere oppfølging og underveistesting av kunnskap. Personlig kan jeg si at dette ga meg et mye større læringsutbytte, og jeg øvde ikke kun til en stor eksamen. Jeg jobbet jevnt med stoffet.

Vurdering av emnetilbodet

Fagutvalget er enormt, men dessverre som utvekslingselev blir man nedprioritert. Det gikk greit for Summer Session, for da er det nærmest ingen som er på campus, så du er tilnærmet garantert å få de fagene du har satt som førstevalg.

Det er noe amerikanerne kaller «course-shopping», som innebærer rett og slett førstemann som melder seg på faget, er de som får det til høsten. Til å begynne med var jeg så og si uten fag i starten av Fall Quarter, da jeg var på alt fra 10. til 70. plass på ventelistene. Heldigvis ble fagene utvidet, altså istedenfor at faget ble hold i en sal med rom til 80 ble det i en sal med rom til 200, og da fikk jeg plass på noen av mine førstevalg. Dette er dessverre ikke garantert at de gjør, så selv om man bare skal ha 3 fag bør man delta i minst 6 de første 2 ukene, og gjerne prøve å smiske seg inn med professorene (det gjorde jeg).

Fagleg utbyte og språk

Du trenger ikke være 6er-elev i engelsk for å flytte til California, men det er lurt å være litt trygg på engelsken sin. Språket utvikler seg noe enormt de 5 månedene man er der, og man ender til slutt opp med til og med å drømme på engelsk.

Skriftlig på UCSD var litt krevende, da det var snakk om akademisk psykologisk skriving på engelsk. Dette ble man heldigvis fort vant til, og språket ble personlig ingen hindring for å få gode karakterer. Professorene er utrolig dyktige, og nivået på fagene er høyt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ca like stort som Bergen sentrum. Det skal man være litt obs på når man ser hvor ens ulike fag befinner seg. Plutselig kan det være snakk om en 25 minutters gåavstand. Det er mange forskjellige kafeer, restauranter, kiosker og butikker på campus, så man finner noe til enhver smak. Byggene er jevnt over moderne, men noen er fremdeles gamle og utdatert. I disse byggene er det gjerne iskald aircondition på året rundt, så her er det viktig å kle seg godt uansett om det er 10 eller 30 grader ute.

San Diego som by I seg selv er fantastisk. Downtown/Little Italy er fylt med sjarm og deilige restauranter. Coronado er en halvøy utenfor sentrum som absolutt er verdt et besøk. Det er mye militært fokus i San Diego, og de har store militære områder rundt om i byen. Spesielt er luftforsvaret alltid i full aktivitet med øvelser, fra tidlig til sent. Dette er også en severdighet i seg selv.

Pacific Beach-, Mission Beach- og La Jolla-området er litt annerledes enn selve sentrum, da det er mer strandlivet som er i fokus. Sjøløver, surfing, arkitektur, fantastiske acai bowls og herlige mennesker er noe av det man opplever i disse områdene.

Bustad

Jeg hadde gleden av å bo på Pacific Beach, midt på stranden. Dette området er kjent for det sosiale liv og for strandaktiviteter, noe som er perfekt for utvekslingsstudenter. Dette bidro mye til min fantastiske opplevelse av San Diego, med daglige aktiviteter. Her bodde jeg sammen med 3 norske jenter fra NTNU og en tysk jente, som ble familien min gjennom hele perioden. Noe som er viktig å tenke på er at man må ha bil. Kollektivtransporten er vanskelig, og for det meste bare brukt av de mer «shady» menneskene i byen. Det er heldigvis ikke særlig dyrt med bensin, og heller ikke leie av bil dersom man er fler som spleiser på samme. Fra Pacific Beach til campus tok det ca 15-20 minutt å kjøre – enten på motorveien eller langs La Jolla, der sistnevnte desidert er vakrest, men førstnevnte går raskest.

Sosialt miljø

Amerikanere er som stereotypien sier svært utadvendt og inkluderende. De er gjestfri, og det var mer enn 1 gang jeg opplevde at en jeg snakket med langs stranden inviterte meg hjem på middag. Det er utrolig lett å etablere gode vennskap med eventyrlystne mennesker, da det kryr av dem der. Spesielt på Pacific Beach er de fleste 18-28 år, så man er omringet av jevnaldrende, som gjerne er tilflyttere selv. Det sosiale er absolutt noe av det jeg kommer til å savne mest ved San Diego.

2019

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det beste tipset er å begynne søknadsprosessen tidlig, fordi det er masse dokumenter og skjema som må ordnes. Skolen krever en del papirer, og det tar også tid å fikse visum. Det er mange som søker visum i periodene rett før ferier og nytt semester, så det er lurt å booke time på ambassaden så fort som mulig. Alt papirarbeidet kan bli overveldende, men det går fint til slutt, og man kan alltid be om hjelp fra veileder og samarbeide med andre som skal reise til samme sted.

Undervisningsformer

Fagene jeg tok hadde for det meste samme undervisningsform som i Norge, med powerpoint-presentasjoner og foredrag. Det er generelt lagt opp til mer deltagelse fra studentenes side, som for eksempel å svare på spørsmål eller diskutere i grupper. Noen fag har også discussion sessions som ligner på seminargrupper eller kollokvier i Norge. I tillegg har alle fagene office hours noen dager i uka, der man kan møte opp og stille spørsmål til foreleseren eller TAen (teaching assistant, ofte en master- eller doktorgradsstudent som er hjelpelærer). Størrelsen på klassene varierer veldig. Jeg hadde noen fag hvor vi var under 15 personer og andre med over 100. Uansett størrelse på klassen følte jeg at foreleserne var tilgjengelige, og man har gjerne mer kontakt med dem enn det jeg er vant til hjemme.

Det er kontinuerlig oppgaver og innleveringer ved siden av forelesningene. De teller mot den endelige karakteren, i stedet for at alt hviler på siste eksamen. Det å ha lekser og essays hver uke var litt uvant i starten, men når man kommer inn i rytmen går det helt fint. Eksamenstida blir også mye mindre stressende, siden man blir "tvunget" til å jobbe jevnt gjennom semesteret i stedet for å ta skippertak på slutten. Arbeidsmengden er heller ikke så stor at det går utover fritida.

Vurdering av emnetilbodet

Prosessen med å melde seg opp i fagene er litt annerledes, fordi man som utvekslingsstudent havner bakerst i køen på ventelistene. Derfor må man gå i så mange forelesninger som mulig de første ukene, og få bekreftet fra foreleseren at det er plass, før man kan søke til administrasjonen. Hele systemet er litt forvirrende i starten, men det var mye lettere enn det virket. For meg som går B-kull og reiste i valgsemesteret var det fritt fagvalg, så prosessen med å finne fag gikk veldig greit. Det var mer frustrerende for de som måtte ha spesifikke fag for å få det godkjent hjemme, men veilederne er veldig hjelpsomme når det gjelder å få plass i de fagene man trenger.

Skolen er mest kjent for STEM-fag (science, technology, engineering & mathematics), men har også et variert emnetilbud utover de fagene. Jeg tok emner i psykologi og lingvistikk og er veldig fornøyd med tilbudet på begge de områdene. UCSD har utrolig mange fag å velge mellom, så man finner noe uansett hva man er interessert i.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes jeg har fått bra utbytte av fagene. Foreleserne var engasjerende og det var interessant å følge et annet type oppsett enn det man er vant til i Norge. Jeg ser også en stor forbedring i engelsken min av å ha fått brukt språket hver dag, både akademisk og på fritida.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger i La Jolla, som er en rolig bydel ca. en halvtimes biltur unna sentrum av San Diego. Universitetsområdet er utrolig stort. Selv etter et halvår tror jeg ikke at jeg har vært rundt hele. Campus ligger nær stranda, noe som er fint når man trenger et avbrekk fra lesing.

San Diego er en by med mye variasjon, så her er det noe for alle. Man har både stranda, fine turområder, downtown, gamlebyen, museer, steder å dra ut, osv. I tillegg ligger det nært andre reisemål - blant annet Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon og Mexico - så det er mange muligheter for roadtrips. Kulturen er veldig avslappet og hyggelig, og har mye innflytelse fra Mexico (det vil si mye god taco). Været er også veldig deilig når man er vant til regnet i Bergen!

Bustad

Det er flere alternativer for bolig, men San Diego har generelt høye priser, så det kan være lurt å se litt rundt før man bestemmer seg. Jeg bodde på Costa Verde, som er et leilighetskompleks der det hovedsakelig bor studenter. Det ligger i La Jolla, og det går en gratis shuttlebuss derfra til campus. Leilighetene har god standard. Man kan velge mellom delt og privat rom, og kjøkken og stue er delt med maks tre andre. I tillegg har man gratis tilgang til treningssenter og svømmebasseng. Mange av utvekslingsstudentene bor på Costa Verde, så det var et bra sosialt miljø der.

Sosialt miljø

UCSD er egentlig kjent for å være en skole med lite sosialt liv (etter amerikansk standard), mest fordi de ikke har fotballag eller fraternity/sorority-hus på campus. Jeg opplevde likevel at det er masse liv der så lenge man selv gjør en innsats for å delta. Det er ofte arrangementer gjennom semesteret, spesielt for utvekslingsstudentene. Hvis man vil komme skikkelig inn i det amerikanske miljøet finnes det også mange studentorganisasjoner og idrettslag.

2016

Høst 2016 - PRPSYK

Høst 2016 - PRPSYK

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er mange uker med mye forberedelse og mye som må ordnes med tanke på søknad, forberedelse av fag og visumsøknad, men man får god hjelp av veileder ved UiB.

Undervisningsformer

Lekser og tentamener, og en eksamen til slutt. Alt til sammen utgjør karakteren din.

Vurdering av emnetilbodet

Litt få fag å velge mellom for profesjonsstudenter i psykologi, men helt ok.

Fagleg utbyte og språk

Middels utbytte av fag, interessant å se hvordan man arbeider og tenker på et annet universitet. Noen fag bedre enn andre.

Universitetsområdet og byen

Veldig fint, begge deler!

Bustad

Pacific Beach er stedet å bo dersom man ønsker å være nær stranden og i hjertet av det sosiale.

Sosialt miljø

Få å bli kjent med på Summer Session (første del), mange på Fall Quarter (siste del). DRA TIL SAN DIEGO, fantastisk sted og miljø!!

2015

Høst 2015 - PRPSYK

Høst 2015 - PRPSYK

03.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er utrolig mye papirarbeid. Det kan være lurt å jobbe med alle de andre som bestemmer seg for å dra til UCSD. Husk å lese gjennom alle arkene du får. Husk også å ikke bestille billett før man gjennomfører styret med den amerikanske ambassaden.

Undervisningsformer

I Norge er det vanlig at siste eksamen på siste semesteret utgjør 100% av karakteren, hvorav i USA er sluttkarakteren basert på 1-3 midterms, diverse innleveringer og en final/siste eksamen. Dette tar selvfølgelig tid å bli vant til, men jeg har opplevd at det jeg har lært på forelesninger ennå sitter. Ikke minst har jeg opplevd at foreleserne på UCSD er veldig lidenskapelige og fantastiske mennesker. De virker å alltid være tilgjengelige når studenter har spørsmål.

Universitetsområdet og byen

La Jolla er en herlig og stille by, svært ideell for studenter som søker ro og stillhet i hverdagen. Det går en Shuttle gratis for alle studenter fra UCSD til flere steder i La Jolla, i tillegg til at det går diverse Shuttles overalt i campus. UCSD campus er veldig stort og det tok irriterende lang tid å gå fra ett sted til et annet, men man blir som oftest vant til det.

Bustad

Jeg la ut en "Søker Bolig" annonse på Craigslist. De fleste vil naturligvis ikke åpne en mail sendt fra Norge, så det er lurt å enten ta over andre nordmenns bolig eller bare dra ned i en uke eller to i San Diego for så å dra på visninger. Jeg endte da opp med å bo på La Jolla med to som gikk på og som nå jobber på UCSD. Jeg hadde mitt eget rom og bad, og delte stue og kjøkken med to andre.

Sosialt miljø

Jeg var en av de få nordmennene som bodde på La Jolla. De fleste av dem virket å samle seg i Pacific Beach området, og jeg var ofte innom for å bli kjent med flere nordmenn. Men hvis du er den typen som vil komme deg ut av den bobla, bør du heller plassere deg steder hvor du blir tvunget til å sosialisere deg med andre amerikanere. Jeg har opplevd at de fleste i California er veldig sosiale, hyggelige og glade mennesker. Et sosialt miljø er absolutt ikke noe man kan velge å unngå når man først er i San Diego.

Høst 2015 - PRPSYK

Høst 2015 - PRPSYK

03.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

* Sett av godt med tid til å undersøke bolig for oppholdet, og ha god tålmodighet med dette. Det kan f.eks. være vanskelig å finne noe å leie for kun et semester da mange har krav om 1 års leie minimum. Det kan også være ganske så vanskelig å finne noe med en akseptabel månedsleie om man ønsker å bo alene eller bare to stykker.
* Spar penger til oppholdet (dollarkursen kan være høy, i tillegg til at det er mye å oppleve i SD/USA som ofte koster noe)
* Busstidene kan være uforutsigbare, så planlegg god tid dersom du skal ta buss
* Det blir gjerne en del kaldere fra november, så ha med varmt tøy også
* Prøv å ikke skad deg selv (hehe). Selv med ANSA-forsikring kan sykehus-prosesser i USA bli komplisert og tungvint.

Undervisningsformer

Forelesninger

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet generelt var vidt på UCSD, men ganske innsnevret/begrenset ift fag jeg kunne ta fordi de var forhåndsgodkjent for å dekke fag jeg skulle ha tatt om jeg studerte som vanlig i Norge. Jeg skulle gjerne ha hatt flere alternativ å velge imellom, men jeg skjønner at dette kan være en vanskelig prosess da vi ikke har oversikt over hvilke fag som vil kuttes ut ved UCSD ved ulike semestre.

Fagleg utbyte og språk

Noen fag opplevdes nyttige og lærerike, andre opplevdes som lite givende (e.g. lære om emner om igjen som man har hatt om på et tidligere stadium i utdanningen). I denne sammenheng er det viktig at de ansvarlige for forhåndsgodkjenning av fag i utlandet, får informasjon om fagene de vurderer dersom tidligere utvekslingsstudenter har tatt dem.

Universitetsområdet og byen

Stort og fint universitet! Kan være vanskelig å finne fram til å begynne med. Men vi hadde faste forelesninger hver uke, så man blir i hvert fall godt kjent med veiene og områdene ift der man har forelesning. Veldig fin by også. Flere forskjellige (og oversiktlige) "hovedområder" som varierer i hva de har å tilby (e.g. natur, aktiviteter, grad av urbanisering).

Bustad

Bodde i La Jolla som regnes som en egen by i San Diego. Nydelig sted, med flere fine strender og hyggelige mennesker. Et rolig sted (sammenlignet med f.eks. Pacific Beach og Downtown) med, så vidt jeg vet, lite kriminalitet.

Sosialt miljø

Når man reiser en stor gjeng nordmenn nedover som møtes på Summer Session, er det fort gjort at den sosiale kretsen ikke blir særlig mye utvidet. Om man tar initiativ derimot, opplevde jeg det som at det var enkelt å bli kjent med personer fra SD; jeg opplevde de som regel som imøtekommende og åpne. Det gjaldt for så vidt mennesker fra andre kulturer enn norsk og SD også. På universitetet er det ikke lagt opp til at man "må" bli kjent med nye mennesker. Men om man går inn for det, er det nok ikke så vanskelig.

2014

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

01.08.2014 - 15.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Når det gjelder forberedelser til utvekslingsoppholdet vil jeg anbefale å starte søknadsprosessen så tidlig som mulig, da det er en rekke skjemaer og papirarbeid som skal fylles ut før avreise til San Diego. Begynn å se på fag UCSD tilbyr som kan erstatte fag du skulle hatt ved UIB så tidlig som mulig. Det kan være lurt å skrive opp så mange alternativer en kan, da fagtilbudet kan endre seg. Vi opplevde bl.a. at noen av de fagene vi anså som nødvendige for oss å ta ved UCSD for å tilfredsstille visse faglige krav fra UIB og dermed måtte vi finne andre alternativer i ettertid. Ellers er det praktiske ting som forsikringer (kan anbefale ANSA sin forsikring), søknader om faggodkjenning til UIB, søknad til lånekassen, Tuberkulosetest osv. som skal ordnes før avreise. Videre er det lurt å søke om time for å søke om Visum hos den Amerikanske Ambassaden i Oslo så fort en får papirene fra UCSD om at en har kommet inn- det såkalte I20-skjemaet. Spesielt om sommeren kan det være lang ventetid hos Ambassaden, så søk så fort du har papirene i orden. Så kort oppsummert; start prosessen så tidlig som mulig for å unngå unødvendig stress..

Undervisningsformer

Når det gjelder undervisningsformer og opplegg er det litt annerledes enn opplegget på UIB. Ingen av fagene vi hadde bestod av en avsluttende eksamen på slutten av semesteret, i stedet er det flere mindre vurderinger underveis som til sammen blir til en endelig karakter. Type vurderingsformer varierte fra fag til fag, men det som var gjennomgående i alle fagene vi hadde var multiple choice prøver og oppgaveskriving. Noen fag hadde en blanding av disse to vurderingsformene, mens andre hadde kun oppgaver en skulle levere eller kun multiple choice. Muntlig aktivitet i timen og fremmøte er også noe mange professorer ved UCSD setter svært høyt, og dette kan også være en del av vurderingen i noen fag. Jeg syns egentlig det var veldig greit med flere vurderinger underveis i stedet for en stor mot slutten, da arbeidsmengden ble fordelt litt mer jevnt utover oppholdet. I perioder var det litt hektisk, men etterfulgt av en mindre hektisk periode hvor en fikk tid til å ta noen langhelger til å reise litt, og å oppleve San Diego underveis. Det er en litt å gjøre underveis i kvartalet ettersom det er flere vurderinger underveis, men jeg føler likevel det var overkommelig og at vanskelighetsgraden var lavere enn i Norge når det gjelder å oppnå gode karakterer.

Noe som også var annerledes fra det vi er vant til ved norske Universiteter er at flere fag gir muligheten til å innhente extra credits. Dette er ikke noe en må gjøre, men jeg syns det var greit å gjøre det der en hadde mulighet, fordi da har en mer å gå på dersom en skulle gjøre det litt mindre bra på en av vurderingene underveis.

Undervisningsformene bestod hovedsakelig av vanlige forelesninger, men med mer bruk av video enn det jeg er vant til ved UIB. Kvaliteten på foreleserne varierte også en del, men jeg må si at de fleste var veldig flinke og godt forberedt, og var flinke til å gjøre faget spennende og å engasjere studentene.

Vurdering av emnetilbodet

UCSD tilbyr en rekke spennende fag. Dog var vi noe begrenset i vårt fagvalg fordi vårt studieløp som Profesjonsstudenter i Psykologi er nøye fastsatt. Av den grunn ble vi litt låst i vårt fagvalg, men det var likevel en del spennende fag vi kunne ta. I tillegg fikk vi mulighet til å ta 3 frie poeng ettersom vi fikk dekket kravene fra UIB uten å fylle antall studiepoeng vi måtte ha i løpet av tiden vår på UCSD, og vi valgte da å ta et fag utenfor hovedcampus- et såkalt Extensionfag. Her stod vi ganske fritt til å velge, noe jeg syns var veldig bra. Alt i alt må jeg si at UCSD har et stort fagtilbud.

Ettersom vi var på utveksling på høstsemesteret måtte vi i tillegg til høstkvartalet ta ett av to Summer Sessions som USCD tilbyr, for å få nok studiepoeng for å dekke jrav fra UIB og Lånekassens krav om 30 studiepoeng per semester for å få full støtte til lån og stipend under utvekslingsoppholdet. Vi valgte å gå Summer Session II som startet 4. august og varte i 5 uker. Vi valgte å ha ett fag, men en kan velge å ha to som gir en mer frihet til å kunne velge andre fag enn det UIB krever på høstkvartalet. Etter 5 uker hadde vi ca. 3 ukers ferie før høstkvartaler startet og varte frem til jul. Fagtilbudet på Summer Session er litt mer begrenset enn høstkvartalet, men vi fant et fag som vi trengte i forhold til fagene ved UIB og var fornøyd med dette.

Vi tok til sammen 16 credits (32 norske studiepoeng); 4 credits (8 norske studiepoeng) på Summer Session og 12 credits (24 studiepoeng) på høstkvartalet. Et godt råd er å passe på at totalsummen av credits for kvartalet ikke overstiger 12, for da må en betale ekstra sum som er ganske høy (mener å huske at det var ca. 300 dollar per ekstra credit).

Selve prosessen med å velge fag var noe stressende, da det er et ganske annet system enn i Norge. En må gå på såkalt ”Fagshopping” som går ut på at en må gå på forelesningene i de fagene en ønsker å ta, snakke med professoren etter forelesning og spørre om det er plass til at du tar faget og få underskrift av professor og stempel av avdelingen ved universitetet som faget tilhører, for eksempel psykologiavdelingen. Det kan virke litt overveldende og stressende med en gang, men vi følte det gikk ganske greit og det ordnet seg for alle slik at vi fikk de fagene vi trengte. I tillegg er kontaktpersonene en har ved UCSD veldig behjelpelige hvis en trenger hjelp eller lurer på noe.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet følte jeg varierte litt fra fag til fag, ettersom det i noen av fagene vi tok var en del repetisjon fra fag vi tidligere hadde tatt ved UIB. Likevel sitter jeg alt i alt igjen med en følelse av å ha utviklet meg faglig på flere måter, både når det gjelder kunnskap og arbeidsmetoder.

I forhold til språk er det å reise på utveksling til San Diego en utrolig god muligheten for å utvikle sine engelskspråklige ferdigheter. Selv om mye av vårt pensum ved UIB er på engelsk, føler jeg meg mye mer dreven på å skrive akademiske tekster på engelsk enn jeg var før mitt utvekslingsopphold. Dersom en flink til å ikke kun være med andre norske utvekslingsstudenter, men gjør en innsats for å bli kjent med mennesker fra andre land enn Norge - da spesielt lokale- vil en også fort kunne merke at en utvikler sitt muntlige språk. Det følte i alle fall jeg at jeg gjorde i løpet av mitt opphold i San Diego.

Universitetsområdet og byen

UCSD er et veldig stort universitet og det kan være litt forvirrende å finne frem til tider, i alle fall i starten, men det går seg til etter hvert. Det går busser mellom byggene på campus, men en kan også fint gå, bare beregn litt god tid.

Når det gjelder lesing satt for det meste på biblioteket- Geisel. Biblioteket er stort og med leseplasser i flere etasjer, slik at en kan velge det som passer en best ut i fra ønsket støynivå.

Campus er plassert i La Jolla, et veldig fint område i San Diego med hus, biler etc. av høy standard. Naturomgivelsene er også veldig fint og en finner Torrey Pines State Reserve her, hvor en kan gå turer og prøve paragliding hvis en ønsker det.

Campus er utrolig stort med masse fasiliteter og det skjer noe hele tiden. Det er en rekke fraternities and sororities en kan melde seg inn i, men vi valgte å ikke gjøre det da det kostet ganske mye å bli medlem. Ellers har campus et stort utvalg av matutsalg - en finner både typiske amerikanske kjeder som Burger King og Subway, asiatisk, mexicansk, gresk, italiansk osv. En finner med andre ord noe for enhver smak. På campus finner en også treningssenter som en kan melde seg inn i for ca 50 dollar i måneden, noe vi benyttes oss en del av og var fornøyd med det. En har tilgang til vanlig treningsrom og apparater, samt squashrom, tennisbane, svømmehall med mer.

Vi leide bil under hele vårt opphold (kan anbefale utleiefirmaet Dirt Cheap Rental) og måtte derfor ha parkeringsplass på skolen. En kan enten kjøpe parkeringskort (tror det er ca 60 dollar i måneden) eller parkere på gratisparkeringen, men da tar det 20-30 minutter å gå til forelesningsbyggene, litt avhengig av hvor du har forelesning. Vi valgte gratisparkeringen og syns egentlig det gikk ganske greit, selv om det tok litt tid hver dag.

Bustad

Vi bodde i et lite hus på Mission Beach, et område mange unge bor. Vi var heldige å overtok huset etter noen vi kjente som hadde vært på utveksling semesteret før, men ellers var det flere vi kjente som benyttet seg av Craig List og ellers lette rundt da de kom til San Diego.
Misson Beach ligger ved Pacific Beach som er at av stedene det meste skjer i San Diego. Vi var veldig fornøyd med å bo her da det var kort vei til stranden, kort vei til der ting skjedde, mange små koselig spisesteder og strandbarer og en med mange aktiviteter som surfing og andre vannaktiviteter, sykling, rulleskøyter, strandliv etc. Det var generelt en veldig avslappende atmosfære i dette området og folk var veldig imøtekommende, tok livet med ro og nøt det vakre San Diego har å by på. Spesielt solnedgangen var en severdighet her. Det var utrolig vakkert og avslappende å gå tur langs boardwalken langs Pacific Beach å se på solnedgangen og bare nyte tilværelsen.

Dersom en ønsker en litt finere stil og litt mer byfølelse med skyskrapere, finere restauranter osv, kan en dra til Downtown, og her er det spesielt i Gaslamp District ting skjer. Her finner en blant annet området Little Italy, som virkelig anbefales. Det er et område med bare italienske restauranter og butikker, med utrolig god mat og et veldig koselig område. Ellers i Downtown er det flere r mange fine restauranter og utesteder i dette området, men prisene er litt høyere enn på Pacific Beach og en må ofte kle seg litt penere. På Pacific Beach kan en egentlig gå kledd akkurat hvordan en vil - som sagt er det veldig avslappet.

Sosialt miljø

Generelt er det veldig mye å gjøre i San Diego og det er svært sosialt miljø, da spesielt rundt Pacific Beach. Det er masse å oppleve og en kjeder seg aldri hvis en ikke vil. I tillegg de områdene og det som allerede er nevnt, var vi bl.a. på tur til Potato chip rock/Mount Woodson trail som er en veldig kjent tur i San Diego, på market i Little Italy, i Old town, Hillcrest, julemarket i Balboa Park, strandliv og surfing, Amerikansk Fotballkamp Qualcomm Stadium, Baseballkamp på Petco Park osv.
Vi reiste også en del i løpet av oppholdet vårt, både i langhelger og i perioden etter Summer Session og før høstkvartalet begynte, da vi hadde ca 3 uker fri mellom. Vi reiste bl.a. til Hawaii, som virkelig kan anbefales, Canada, Las Vegas og Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco og på dagstur til Mexico.

Alt i alt må jeg si at San Diego er en fantastisk by med masse å oppleve, og jeg anbefaler på det sterkeste å velge å dra til San Diego på ditt utvekslingssemester. Det er en solfylt by som har litt av alt; byfølelse i Downtown, strandliv og surfemiljø på Pacific Beach, fine, dyre villaer i LaJolla, gode shoppingmuligheter, masse aktiviteter, bra uteliv, imøtekommende og åpne mennesker, koselige og fine restauranter og Kafeer, mye Mexicansk mat ettersom byen ligger ved grensen til Mexico, fine strender, fin natur, og ikke minst er UCSD et veldig bra universitet på mange måter. I San Diego kan du rett og slett oppsøke det som passer deg og det er absolutt et sted verdt å dra på utveksling!


Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.08.2014 - 15.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig mye papirer som skal inn og holdes styr på, så begynn i god tid!!

Undervisningsformer

Jeg hadde bare vanlige forelesninger, veldig likt som i Norge med 100stk i auditoriet og en foreleser. Men det er mye mer lagt opp til jevn jobbing, ikke "eksamenstid" slik vi har her. Det er og en eller to midterms i hvert fag som teller inn på karakteren. Men stor fordel er at det meste foregår som multiple choise! Hver uke har og både professoren og "hjelpelæreren" noe som heter office hours, der det er meningen man kan komme innom og få hjelp hvis man lurer på noe, eller få svar på prøvene osv.

Vurdering av emnetilbodet

Mange fag og velge i, spesielt for meg som tok B-kull og kunne ta så og si hva jeg ville. Eneste dumme er at utvekslingsstudentene stiller "sist" i køen av fagvalg og er avhengig av at det er ledig plass etter at amerikanerne har valgt. Det gikk fint for min del, men var litt problematisk for andre som hadde spesielle fag de måtte ha for å få godkjent utvekslingen

Fagleg utbyte og språk

Språket går veldig lett! og flinke forelesere som faktisk liker å forelese ikke blir "tvunget" til å være der bare.

Universitetsområdet og byen

Jeg bodde i Pacific beach, et stykke unna skolen, men mange andre studenter bor der og. masse strand og barer og god stemning! Taco tuesday er et flott konsept!
Skolen ligger litt for seg selv i et område som heter la jolla, veldig fint der og, men litt mer for de rike. Men sikkert veldig kjekt i studentmiljøet for de som velger å bo der oppe.
Downtown er og kjekt å dra til for å spise f.eks eller å dra ut. Mye dyrere drinker og ofte cover for å komme inn der, men også mye mer nattklubb steder enn barer for de som liker det. Veldig koselig å spise i Little Italy!
Ellers er været helt perfekt, sol, sånn 25 grader og litt vind hele tiden, så man kan ligge på stranden og gå rundt, men dør ikke helt av varme. I november/desember ble det en del kaldere på kvelden, så da måtte buksene fram fra skapet til slutt.
Det kan være veldig greit å ha bil, er en del avstander, eller å kjenne noen med bil. Men for all del, brukbar kollektivtransport og!

Bustad

Skolen tilbyr en del boliger på og nær campus, men disse er ganske dyre, du må dele soverom, og mitt inntrykk var at det var flest unge som bodde der. Amerikanerne kan jo begynne på universitetet når de er 18 år. Jeg valgte å finne bolig selv via craigslist.com. Der ligger det mye rart, og det kan til tider virke håpløst å finne noe men ikke gi opp! Jeg la og ut en sånn "søker bolig" annonse, og da fikk jeg i hvertfall utrolig mange merkelige tilbud! Men til slutt fant jeg et rom i Pacific beach området der jeg delte stue og kjøkken med en amerikaner. Hvis man kjenner noen som har vært der kan jo det og være veldig greit å overta der de bodde. Eventuelt er det og mange facebook sider for utvekslingsstudenter der man kan finne roomates og søke sammen.

Sosialt miljø

Jeg hadde det veldig fint! Men må innrømme jeg nesten bare ble kjent med nordmenn. Det var nok litt fordi jeg bodde så langt fra skolen, så det ble ikke så aktuelt å involvere seg så mye i miljøet der. Men folk er generelt veldig hyggelige og greie!

By ved kysten
Foto/ill.:
© UCSD

Informasjon